Beskæftigelsesplan 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2015"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2015

2 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således en plan for, hvordan Jobcenter Vesthimmerland vil imødekomme det kommende års beskæftigelsespolitiske udfordringer. Formålet med planen er at udstikke retningen for den samlede beskæftigelsesindsats. Omdrejningspunktet for beskæftigelsesplanen er de beskæftigelsespolitiske mål, som Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år, og målene for 2015 er som følger: 1. Flere unge skal have en uddannelse. 2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 3. Langtidsledighed skal bekæmpes. 4. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne. Beskæftigelsesministeren har valgt at videreføre de beskæftigelsespolitiske mål fra 2014 til 2015, da målene sætter fokus på områder, hvor der også i 2015 er et særligt behov for en styrket indsats. Samtidigt understøtter målene implementeringen af de reformer, der er iværksat, og som vil blive iværksat på beskæftigelsesområdet. I forhold til de tidligere år er det ikke et krav, at der opstilles konkrete målbare mål for Beskæftigelsesministerens indsatsområder. Vesthimmerlands Kommune har valgt at opstille konkrete mål for indsatsen for at sikre fokus på opfølgningen. Side 2 af 29

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Et politikområde i forandring Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Udviklingen i antallet af arbejdspladser Faldet i arbejdsstyrken Arbejdsstyrken skal have de rette kvalifikationer Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse Lokale udfordringer i forhold til ministerens mål Mål Strategi for indsatsen Åbenlyse uddannelsesparate unge Uddannelsesparate unge Aktivitetsparate unge Ministermål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Udfordringer i forhold til det lokale arbejdsmarked Mål Strategi for indsatsen Tidlig indsats Rehabiliterende team Ressourceforløb Tilbage-Til-Arbejde (TTA) Kontanthjælp over 30 år Fleksjob Ministermål 3 Langtidsledighed skal bekæmpes Udfordringer i forhold til ministerens mål Mål Strategi for indsatsen Styrket indsats for ledige der er i risiko for at miste retten til dagpenge Tilbud om opkvalificering, brancheskrift og jobrotation Ministermål 4 En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Udfordringer i forhold til ministerens mål Mål Strategi for indsatsen Styrket kontakt og dialog med det lokale erhvervsliv Serviceberedskab Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Side 3 af 29

4 Tillæg nr. 1: Samlet oversigt over målene til beskæftigelsesplan Side 4 af 29

5 2. Et politikområde i forandring Beskæftigelsesområdet er præget af reformer, som sætter nye dagsordner og rammer for beskæftigelsesindsatsen. Indenfor de seneste år er fleksjob- og førtidspensionsreformen og kontanthjælpsreformen blevet implementeret og sammen med den kommende sygedagpengereform og udspillet til beskæftigelsesreformen medfører det, at beskæftigelsespolitikken er under konstant forandring. Forandringerne i beskæftigelsespolitikken betyder, at jobcentret løbende vurderer og evaluerer indsatsen og tilbudsviften, så den stemmer overens med de krav lovgivningen stiller og de nye målgruppers behov. Det er en nødvendighed for at sikre, at den samlede beskæftigelsesrettede indsats understøtter, at de målgrupper jobcentret varetager indsatsen overfor kommer i job eller uddannelse. I forhold til Beskæftigelsesplan 2015 betyder det, at beskrivelserne af indsatserne og tilbuddene er ikke så udførlige, da de er fortsat er under udvikling. Samtidigt er jobcentret i gang med at udvikle og afprøve nye tiltag. Side 5 af 29

6 3. Arbejdsmarkedet i Vesthimmerland Der er flere tegn på, at det går bedre på arbejdsmarkedet i Vesthimmerland, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at eftervirkninger efter finanskrisen er blevet mindre og der er færre ledige. De positive tendenser på arbejdsmarkedet fjerne ikke billedet af, at der fortsat er udfordringer, der skal fokuseres på i de kommende år. En af de helt centrale udfordringer er faldet i arbejdstyrken. Kilde: Danmark statistik I den ovenstående figur 1 sammenlignes ledighedsudviklingen i Vesthimmerland med hele landet og Region Nordjylland i perioden fra januar 2012 til februar I Vesthimmerland er ledigheden faldet med 0,5 procentpoint fra 7,1% i januar 2012 til 6,6% i januar I samme periode er ledigheden faldet 1 procentpoint i både hele landet og i Region Nordjylland. Figuren viser tydeligt, at der i Vesthimmerland er større sæsonudsving i ledigheden sammenlignet med hele landet og Region Nordjylland. Vesthimmerland har en erhvervsstruktur domineret af vinterfølsomme erhverv, som landbrug, byggeri og anlæg, og på den baggrund er vinteren en faktor, der har indflydelse på beskæftigelsen og ledighedsudviklingen. Faldet i ledigheden gør sig gældende for hovedparten af a-kasserne. Akademikernes A-kasse, CA A-kasse, Det Faglige Hus, El-fagets A-kasse, FTF s A-kasse, Frie Funktionærs A-kasse, Ledernes A-kasse og Magisternes A-Kasse har oplevet en mindre stigning i antallet ledige og målt i antal af personer, drejer det sig om et meget lavt antal. Målt i antal personer har 3F haft det største fald i ledigheden med et fald på 161 personer fra 495 personer i januar 2012 til 334 personer januar 2014, svarende Side 6 af 29

7 til et fald på 33%. Krifa og HK har ligeledes haft pæne fald i antallet af ledige medlemmer. Tabel 1 viser udviklingen i jobcentrets målgrupper. I perioden fra december 2012 til december 2013 har der været et fald i antallet af fuldtidspersoner på 5%, svarende til 316 fuldtidspersoner. Tabel 1 - Udviklingen i jobcentrets målgrupper Målgruppe Antal fuldtidspersoner Udvikling: Dec Dec Dec Dec Antal Procent A-dagpenge % Kontanthjælp % Revalidering % Sygedagpenge % Ressourceforløb % Ledighedsydelse % Fleksjob % Førtidspension % I alt % Kilde: Jobindsats.dk Tabellen viser, at der har været et fald i antallet af a-dagpengemodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og førtidspensionister. Modsat har der været en mindre stigning i antallet kontanthjælpsmodtagere og fleksjobbere. Ressourceforløb er en ny ydelse, som er blevet etableret med reformen af fleksjob og førtidspension, der trådte i kraft d. 1. januar 2013, hvilket forklarer stigningen i antallet af personer i ressourceforløb på 100% Udviklingen i antallet af arbejdspladser Fra 2009 til 2013 var der et fald på 9% i antallet af arbejdspladser, svarende til 1650 arbejdspladser. Det er et større fald end gennemsnittet i Region Nordjylland, som har haft et fald på 6% i antallet af arbejdspladser i samme periode. Landbrug, industri, byggeri og anlæg, handel og sundhed og socialvæsen er de dominerede erhverv, og alle de erhverv har oplevet et fald i antallet arbejdspladser fra 2009 til Sammenlignet med Region Nordjylland fylder landbrug og industri mere i erhvervsstrukturen i Vesthimmerland end i regionen. Omvendt fylder blandt andet offentlig administration mindre end gennemsnittet i regionen. På trods af det generelle fald i antallet af arbejdspladser er der brancher, som er i vækst i Vesthimmerland. Både energiforsyningen, vandforsyning og renovation, it- og informationstjenester, ejendomshandel og udlejning og serviceområdet, eksempelvis rengøring har oplevet vækst i antallet af arbejdspladser fra 2009 til Faldet i arbejdsstyrken Den følgende figur 2 viser udviklingen i befolkningen (16-64 år) i Vesthimmerland. Side 7 af 29

8 Kilde: Danmark statistik I 2013 var der personer i alderen år i Vesthimmerland, hvilket er 4 % færre end i 2009, svarende til 943 personer. Heraf er beskæftigede (med bopæl i Vesthimmerland), 866 var arbejdsløse og personer var uden for arbejdsstyrken. I perioden fra 2009 til 2013 er arbejdsstyrken (summen af arbejdsløse og beskæftigede) faldet med 8%, svarende til personer. Modsat er antallet af personer uden for arbejdsstyrken i samme periode steget med 10%, svarende til 513 personer. Sammenlignet med hele regionen, er faldet i arbejdsstyrken i Vesthimmerland større. I regionen er arbejdsstyrken faldet med 5% og Vesthimmerland er arbejdsstyrken faldet med 8%. Prognoser viser, at befolkningen i den erhvervsaktive alder år vil fortsætte med at falde frem mod Selvom der ikke er en direkte sammenhæng mellem faldet i befolkningen og udviklingen i arbejdsstyrken blandt andet på grund af senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er befolkningsudviklingen en faktor som har indflydelse på udviklingen i arbejdsstyrken. Dermed er faldet i arbejdsstyrken er en væsentlig udfordring og fortsætter arbejdsstyrken med at falde, og hvis efterspørgslen efter arbejdskraft begynder at stige, kan der være risiko for, at der igen opstår flaskehalse Arbejdsstyrken skal have de rette kvalifikationer Efterspørgslen efter arbejdskraft uden en kompetencegivende uddannelse er faldet med 25,5% i Vesthimmerland i perioden fra 2003 til Samtidig har der været en stigning på 2% i efterspørgslen efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse. Side 8 af 29

9 Prognoser viser, at der er risiko for mangel på faglært arbejdskraft. Blandt andet på grund af store infrastruktur investeringer bliver der brug for faglærte med særlige kvalifikationer. Mange med en erhvervsfaglig uddannelse forlader snart arbejdsmarkedet, og der er ikke nok unge, som starter på en erhvervsfaglig uddannelse. Udfordringen bliver at understøtte, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med konsulentfirmaet New Insight udarbejdet en analyse af potentialet for et kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland. Hovedkonklusionen er, at der er et potentiale i forhold til at styrke arbejdsstyrkens kvalifikationer og dermed mindske risikoen for manglen på faglært arbejdskraft. Analysen baserer sig på registeroplysninger for individniveau for alle årige ufaglærte med bopæl i Nordjylland, der ultimo november 2011 er en del af arbejdsstyrken. Den følgende tabel 2 viser fordelingen af ufaglærte i Vesthimmerland fordelt på 3 profiler. Tabel 2 Antallet af ufaglærte i Vesthimmerland November 2011 Profil 1 Profil 2 Profil 3 Ufaglærte i alt Ufaglærte Kilde: New Insight De ufaglærte opdeles i 3 profiler i forhold til, hvor stort deres potentiale er for at tage en uddannelse: Profil 1 Har et stort potentiale til uddannelse Flere års sammenhængende erhvervserfaring fra samme branche Har gennem kursusdeltagelse holdt sig fagligt ajour Langt hovedparten er i beskæftigelse Mangler kun lidt for at kunne nå faglært niveau Profil 2 Har potentiale til uddannelse Flest er beskæftigede, men har nu og da ledige I mindre grad end profil 1 tæt på et fagligt niveau Stor og sammensat gruppe med flere gode potentialer for kompetence Profil 3 Uden/mindre potentiale til uddannelse Ringest stillet i forhold til kompetenceløft Er langt fra fagligt niveau Det vil kræve en stor indsats at løfte gruppen til et fagligt niveau Side 9 af 29

10 4. Ministermål 1 Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal have maksimalt fokus på at sikre implementeringen af kontanthjælpsreformen og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig-, social- eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige hjælp og støtte, så vi sikrer, at flere unge kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i lyset af, at en uddannelse er en afgørende forudsætning for, at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Målet med kontanthjælpsreformen er overordnet at få flere i uddannelse og job og dermed blive en del af arbejdsmarkedet. Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse. Borgere, der kan arbejde, skal mødes med klare krav og forventninger om, at de skal i arbejde eller arbejde for deres ydelse. Og udsatte borgere skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe dem videre i livet, så de på sigt kan komme i gang med en uddannelse eller komme i arbejde. Indsatsen er opdelt i to hovedspor: Unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse, modtager uddannelseshjælp Voksne over 30 år) samt unge under 30 år med erhvervskompetencegivende uddannelse, modtager kontanthjælp De unge under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse er i målgruppen uddannelseshjælpsmodtagere og opdeles i de følgende 3 visitationsgrupper: Åbenlyst uddannelsesparate En ung, der ved den første visitationssamtale vurderes ikke at have nogen barrierer og som derfor ikke har behov for hjælp og støtte i forhold til at starte på en uddannelse og gennemføre denne på ordinære vilkår. Uddannelsesparat En ung, der vurderes med den rette støtte og aktive indsats at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Aktivitetsparat En ung, der ikke vurderes at være uddannelsesparat, fordi vedkommende har problemer af faglige, sociale og/eller helbredsmæssige karakter. Aktivitetsparate unge har behov for støtte og hjælp i længere tid end ca. 1 år, inden de kan påbegynde en uddannelse, som de kan gennemføre på almindelige vilkår. Side 10 af 29

11 I den følgende tabel 3 fremgår antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i januar og februar fordelt på visitationsgrupper i Vesthimmerland Tabel 3 Uddannelseshjælpsmodtagere Visitationsgrupper Antal fuldtidspersoner Januar 2014 Februar 2014 Åbenlyse uddannelsesparate Uddannelsesparate Aktivitetsparate Uoplyst 3 3 I alt Kilde: Jobindsats.dk Ud af den samlede målgruppe udgør de åbenlyse uddannelsesparate i gennemsnit 19%, de uddannelsesparate i gennemsnit 53%, de aktivitetsparate i gennemsnit 27%. Generelt er der flere aktivitetsparate kvinder og flere uddannelsesparate mænd. Den højere andel af aktivitetsparate kvinder skyldes primært, at kvinder på barsel er omfattet af denne visitationsgruppe. Jobcentret følger løbende udviklingen i de nye visitationsgrupper samt effekten af indsatsen. Samtidigt vil der være en implementeringsperiode i forhold til de nye målgrupper og visitationskriterier. Udover uddannelseshjælpsmodtagere er de forsikrede ledige under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse ligeledes omfattet af dette ministermål. Fra december 2012 til december 2013 er antallet af forsikrede ledige under 30 år faldet med 12%, fra 173 fuldtidspersoner til 153 fuldtidspersoner Lokale udfordringer i forhold til ministerens mål Lavt uddannelsesniveauet Der er generelt et lavere uddannelsesniveau i Vesthimmerland sammenlignet med Region Nordjylland. Dette kombineret med at der er et kraftigt fald i efterspørgsel efter arbejdskraft uden en kompetencegivende uddannelse samt en stigning i efterspørgsel efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse betyder, at der er altmulig grund til at sætte fokus på at øge uddannelsesniveauet. På trods af det lavere uddannelsesniveau viser prognoser, at andelen af en ungdomsårgang, som forventes at opnå en ungdomsuddannelse i løbet af 25 år efter de har afsluttet 9. klasse vil stige, hvilket fremgår af det følgende: 2008: 84,0 % 2009: 88,7 % 2010: 90,0 % 2011: 92,0 % Flere unge skal have en ungdomsuddannelse Side 11 af 29

12 Det fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft understreger vigtigheden af, at de unge får en ungdomsuddannelse. Der er mange unge, som starter på en uddannelse, men som aldrig får gennemført uddannelsen. Frafaldet skyldes en række faktorer, og det kan både være mangel på faglige kvalifikationer, mangel på sociale kompetencer, personlige problemer, mangel på praktikpladser og manglende afklaring af de krav, der stilles til de unge på uddannelsesinstitutionerne. Det er vigtigt, at der bliver sat fokus på alle faktorer, hvis flere unge skal gennemføre en uddannelse. Jobcentret har fokus på følgende 3 elementer: De unge skal gøres klar til at starte på en uddannelse De unge skal starte på en uddannelse De unge skal gennemføre uddannelsen De unge skal være klar og motiverede, når de starter på en uddannelse. Der er alt for mange unge, som starter på en uddannelse, uden at de har de rette kompetencer til, at kunne gennemføre uddannelsen, hvilket har medført, at der er stort frafald. For at undgå det, er det helt centralt, at de unge er klar til at gennemføre en uddannelse når de starter på uddannelsen. De unge skal starte på en uddannelse, og det er vigtigt at de får den rette vejledning, og de starter på den rette uddannelse, så der er overensstemmelse mellem de unges kompetence og de krav, der stilles på uddannelsen. De unge skal gennemføre den uddannelse de er startet på. Det er centralt, at der er de rette støtte værktøjer til stede på uddannelsesinstitutionerne, som kan understøtte, at de unge får gennemført uddannelsen, eksempelvis mentorstøtte Mål Antallet af uddannelsesmodtagere skal begrænses til 225 fuldtidspersoner svarende til et fald på 14 procent fra 263 fuldtidspersoner i januar 2014 til 225 fuldtidspersoner i december Strategi for indsatsen Strategien for indsatsen er bygget op om de 3 visitationsgrupper, som uddannelseshjælpsmodtagerne er delt op i. Da kontanthjælpsreformen er ved at blive implementeret er indsatsen/tilbudsviften ikke fuldt ud tilpasset de nye visitationsgrupper og dermed vil indsatsen løbende blive justeret i takt med, at jobcentret opnår mere viden og erfaringer med de nye visitationsgrupper. Udgangspunktet for visiteringen er, at sagsbehandlerne møder alle unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse som uddannelsesparate, med mindre andet er dokumenteret fra jobcentrets side eller for eksempel fra borgerens læge. Det vil sige at medmindre, der er solide faglige begrundelser for at visitere en borger som aktivitetsparat, er alle borgere som udgangspunkt uddannelsesparat. Side 12 af 29

13 Åbenlyse uddannelsesparate unge De åbenlyse uddannelsesparate unge defineres som unge, der ved den første visitationssamtale vurderes ikke at have nogen barrierer og som derfor ikke har behov for hjælp og støtte i forhold til at starte på en uddannelse og gennemføre denne på ordinære vilkår. Udgangspunktet for indsatsen for denne målgruppe er, at de skal starte på en uddannelse indenfor 13 uger efter de er blevet tilmeldt uddannelseshjælp, og indtil de starter på en uddannelse, får de som udgangspunkt tilbud om nytteindsats. Tilbud om nytteindsats gives med det formål, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats består overordnet af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads. Nytteindsats tilbydes i CKA-teknik. CKAteknik er et jobcentrets projekt tilbud, som varetager opgaver indenfor naturområdet og teknik og bygningsvedligeholdelsesområdet. Konkret drejer det sig blandt andet om følgende opgaver: Pedelfunktioner på kommunale bygninger, grønne opgaver i Vesthimmerlands Kommune, opgaver i forhold til vedligeholdelse kommunale legepladser og andre opgaver Uddannelsesparate unge De uddannelsesparate unge defineres som unge, der med den rette støtte og aktive indsats vil kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Alle uddannelsesparate unge starter i straksaktivering efterfulgt af et 4 ugers afklaringsforløb, samtidigt bliver der iværksat læse-, skrive-, og regnetest, som er obligatorisk og efterfølgende skal der iværksætte FVU-forløb, hvis der vurderes behov herfor. Herefter iværksættes et individuelt tilpasset forløb med udgangspunkt i borgerens individuelle behov og barriere. Indsatsen kan for eksempel være i form af virksomhedspraktik, revalidering, brobygning, særligt tilrettelagte forløb. Indsatsen skal have fokus på både at forbedre de unges faglige og sociale kompetencer. Det Lokale Beskæftigelsesråd i Vesthimmerland har bevilliget midler til etablering af projektet Klartiluddannelse.nu. Formålet med projektet er, at udvikle og afprøve en samarbejdsmodel, som kan medvirke til at gøre unge uden uddannelse klar til at starte på en uddannelse og gennemføre uddannelsen. Projektet er et partnerskab mellem VUC&HF Nordjylland, AOF Nord, Erhvervsskolerne i Aars, Produktionsskolerne Konghøjsgaard og Næsbyhus, SOSU Nord, Jobcenter Vesthimmerland, UU Vesthimmerland og LO Vesthimmerland. Vesthimmerlands Kommune vil med afsæt i projektet udarbejde en række nye indsatser, der i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne støtter op omkring, at unge bliver uddannelsesparate Aktivitetsparate unge Aktivitetsparate unge defineres som unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparat, fordi vedkommende har problemer af faglige, sociale og/eller helbredsmæssige karakter. Barriererne for denne målgruppe er, psykiske problemer, lav intelligens, misbrug, andre barrierer, og ofte er der tale om en kombination af flere forskellige barrierer. Borgerne i målgruppen har behov for en indsats, der i flere tilfælde vil have en varighed på flere år, og der vil i høj grad være tale om udviklingsforløb. Der vil væ- Side 13 af 29

14 re behov for helhedsorienterede, tværfaglige indsatser og med mulighed for parallelindsatser. Indsatsen kan bestå af forskellige uddannelsesunderstøttende tiltag. Det kan for eksempel være virksomhedspraktik eller undervisning i at læse, skrive og regne. Hvis forhold i den unges liv aktuelt gør det umuligt at deltage i andre indsatser efter beskæftigelseslovgivningen, skal der iværksættes unge mentorstøtte. Tilbuddet kan for eksempel være virksomhedscenter generation 2. I virksomhedscenter generation 2 kan udsatte borgere være i virksomhedspraktik, der er tilpasset borgerens situation, hvor borgeren ikke i starten kan leve op til selvstændigt at varetage opgaver på almindelige betingelser, og hvor der er plads til også at tage hensyn til problemstillinger af mere social og sundhedsmæssig karakter. Jobcentret har fokus på yderligere at udvikle tilbud, som kan matche målgruppens behov og understøtte udviklingen frem mod uddannelse. Side 14 af 29

15 5. Ministermål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Det er regeringens mål, at færre skal modtage offentlig forsørgelse og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at kommunerne understøtter implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen og reformen af sygedagpenge. Kommunerne skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet vil ligeledes sætte fokus på vigtigheden af, at der gøres en tidligere og bedre indsats for at bringe langtidssygemeldte tilbage i job, ligesom målet vil understøtte integrationsindsatsen, idet ikke-vestlige indvandrere er overrepræsenteret i gruppen af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse. I det følgende bliver udviklingen for målgruppen i Vesthimmerland gennemgået. Den følgende figur 3 viser antallet af personer, der har modtaget offentlig forsørgelse i mere end 52 uger fordelt på kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse i Vesthimmerland. Kilde: Jobindsats.dk Figuren viser tydeligt, at udviklingen i målgrupperne er meget stabil og uden de store udsving. Det kraftige fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra november 2013 til december 2013 skyldes kontanthjælpsreformen, hvor de unge kontanthjælpsmodta- Side 15 af 29

16 gere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse blev flyttet til målgruppen uddannelseshjælp. Den følgende figur 4 viser udviklingen i tilgangen til førtidspension. Målingen opgør antallet af årige, der inden for de sidste 12 måneder for første gang får bevilliget førtidspension. Tilgang til førtidspension i den valgte måned viser tilgangen til førtidspension i den valgte måned samt de 11 forudgående måneder, dvs. for et helt år. En tilgang til førtidspension indgår således i 12 på hinanden følgende månedsopgørelser. Personen kan kun indgå i målingen én gang. Kommuneskift betragtes således ikke som ny tilgang i den tilflyttede kommune. Kilde: Jobindsats.dk Reformen af fleksjob og førtidspension har medført et markant fald i tilgangen til førtidspension. Reformen betyder, at jobcentrene skal styrke indsatsen for at fastholde borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension, på arbejdsmarkedet. Samtidigt er det blevet langt vanskeligere at få tilkendt en førtidspension, da kravene er blevet skærpet. I 2013, har 67 personer fået tilkendt førtidspension efter den gamle lovgivning før 1. januar 2013 og 25 personer har fået tilkendt førtidspension efter den nye lovgivning, som trådte i kraft 1. januar I de første 3 måneder af 2014 har i alt 4 personer fået tilkendt førtidspension. De 67 personer der er blevet tilkendt førtidspension efter den gamle lovgivning, er alle blevet indstillet til førtidspension i slutningen af 2012, men indstillingen er først blevet behandlet i starten af Det er baggrunden for, at de får tilkendt førtidspension i 2013 efter gammel lovgivning, selvom den nye lovgiv- Side 16 af 29

17 ning er trådt i kraft, da det er indstillingstidspunktet, der er afgørende for, hvilken man får tilkendt førtidspension efter. Ud af de 25 personer, der har fået tilkendt førtidspension i 2013 efter den nye lovgivning, er 3 personer under 40 år og 22 personer er over 40 år. Den følgende tabel 4 viser fra hvilke målgrupper de 25 førtidspensionisterne, som fik tilkendt førtidspension efter den nye lovgivning, kom fra. Tabel 4 Førtidspensionister Målgruppe Antal personer Sygedagpenge 16 Kontanthjælp 7 Ledighedsydelse 1 Integration 1 I alt 25 Kilde: Jobcentrets egne data Den nedenstående figur viser udviklingen i bevilling af ressourceforløb fra april 2013 til marts I marts 2014 er der i alt 22 fuldtidspersoner i et ressourceforløb, heraf 13 under 40 år og 9 over 40 år. Kilde: Jobindsats.dk 5.1. Udfordringer i forhold til det lokale arbejdsmarked Fleksjob- og førtidspensionsreform Side 17 af 29

18 Reformens overordnede mål er, at flest muligt skal i ordinært arbejde og forsørge sig selv, og at færrest muligt ender på varig, passiv forsørgelse. Reformen skal sikre, at der fremover er større fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne. Fleksjobordningen målrettes, og tilskuddet omlægges, så flere personer med en lille arbejdsevne skal i fleksjob. Adgangen til førtidspension begrænses, og der indføres ressourceforløb: Under 40 årige skal som udgangspunkt ikke have førtidspension men i stedet flere ressourceforløb Over 40 årige skal som udgangspunkt have et ressourceforløb inden der kan tilkendes førtidspension Fastholdelse af borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension, på arbejdsmarkedet Det er en udfordring at få udviklet tilbud til de borgere, som efter de nye regler trådte i kraft pr. 1. januar 2013 ikke længere kan få bevilliget en førtidspension. Der vil være behov for helhedsorienterede, tværfaglige indsatser og med mulighed for parallelindsatser. Det er behov for at sætte fokus på at styrke samarbejdet på tværs af afdelinger og forvaltninger i kommunen. Vesthimmerland har en stor andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere, som primært er over 30 år. Det er især denne gruppe, der skal sættes fokus på i forhold til udviklingen af nye indsatser og tilbud Mål Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 45 personer i december 2015 (rullende år), svarende til et fald på 55 procent fra 100 personer i december 2013 til 45 personer i december I december 2015 skal der være 40 personer i ressourceforløb, svarende til en stigning på 122 % fra 18 personer i december 2013 til 40 personer i december Strategi for indsatsen Tidlig indsats Det er centralt, at der bliver iværksat en tidlig indsats for de borgere, som er risiko for komme på langvarig offentlig forsørgelse. Revalideringsindsatsen skal styrkes, da revalidering er et redskab, der kan hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er centralt, at der fremadrettet kommer fokus på at udnytte revalidering, som et aktivt redskab til at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Vejen Frem er et projekt under jobcentrets tilbudsvifte og er en del af jobcentrets samlede beskæftigelsesrettede indsats. Formålet med tilbuddet er at afklare borgerens fysiske og/eller psykiske funktionsniveau i forhold til arbejdsmarkedet, og/eller understøtte borgerens egne forudsætninger for selv at øge sit fysiske Side 18 af 29

19 og/eller psykiske funktionsniveau i forhold hertil. Vejen Frem vil være en aktiv del af tidlige indsats. Virksomhedscentrerne er ligeledes en del af jobcentrets tidlige indsats. I virksomhedscentrene kan udsatte borgere være i virksomhedspraktik, der er tilpasset borgerens situation, hvor borgeren ikke i starten kan leve op til selvstændigt at varetage opgaver på almindelige betingelser, og hvor der plads til også at tage hensyn til problemstillinger af mere social og sundhedsmæssig karakter Rehabiliterende team I forbindelse med reformen af fleksjob og førtidspension er det et krav at kommunen/jobcenteret skal etablere et rehabiliteringsteam. Det rehabiliterende team er et dialog og koordineringsforum, som skal afgive indstilling i alle sager inden der træffes afgørelse om bevilling af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Teamet skal sikre, at borgere med komplekse problemer udover ledighed får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats, og at indsatsen bliver koordineret på tværs af beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og socialområdet. Alle sager vedrørende bevilling af fleksjob, ressourceforløb og førtidspension skal behandles i det rehabiliterende team, inden kommunen træffer afgørelse i sagen. Det rehabiliterende team kan kun indstille en borger til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Efterfølgende er det kommunen, der har myndighed til at træffe afgørelse i en sag. Med kommunen menes, der den forvaltning eller afdeling, eksempelvis sygedagpengeafdelingen, som har indsendt en sag til behandling i det rehabiliterende team. Teamet består fast af koordinator for rehabiliteringsteamet, sundhedskoordinator, en repræsentant fra psykiatri og handicapområdet, en virksomhedskonsulent samt ad hoc repræsentant fra UU, misbrugsafdelingen og familieafdelingen. Arbejdet i teamet er godt i gang og erfaringen er hidtil, at samarbejdet mellem de forskellige aktører fungerer godt Ressourceforløb Pr. 1. januar 2013 kan personer under 40 år ikke få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal et individuelt ressourceforløb på sigt hjælpe den enkelte i arbejde eller uddannelse. Målgruppen for ressourceforløbene er personer, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension. I ressourceforløb arbejdes der målrettet med at udvikle arbejdsevnen for mennesker med komplekse problemer. Det sker gennem en kombination af beskæftigelsesrettede samt sociale og sundhedsrettede tilbud. Der er i ressourceforløbet en tæt opfølgning (minimum 6 gange om året) på borgeren og fokus på, at de igangsatte indsatser løbende justeres og koordineres. På jobcentret er det koordinerede sagsbehandlere, som varetager indsatsen og opfølgningen for de borgere, som er i ressourceforløb. Side 19 af 29

20 Tilbage-Til-Arbejde (TTA) Tilgangen til førtidspension kommer primært fra kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. For at forebygge at borgere får tilkendt førtidspension, kræves der fremadrettet en tidlig og tværfaglig indsats På sygedagpengeområdet er der allerede iværksat en tidlig og tværfaglig indsats qua jobcentrets deltagelse i Tilbage-Til-Arbejde (TTA) i perioden Beskæftigelsesudvalget har valgt at videreføre dele af denne indsats efter projektets udløb grundet gode resultater. TTA indsatsen har til formål at sikre sygemeldte borgere en hurtig afklaring og tilbagevenden til arbejdsmarkedet gennem en tidlig, tværfaglig indsats Kontanthjælp over 30 år Vesthimmerlands Kommune har i de seneste år haft omkring 800 kontanthjælpsmodtagere. Fra 2012 til 2013 er der sket en forskydning i fordelingen af kontanthjælpsmodtagere under og over 30 år. I december 2012 var der en ligelig fordeling mellem de to grupper. I december 2013 har fordelingen rykket sig, så der er ca. 40 % under 30 år og ca. 60 % over 30 år, svarende til 338 fuldtidspersoner under 30 år og 529 fuldtidspersoner over 30 år. Der er behov for, at skærpe fokus på længerevarende sager på kontanthjælpsområdet og styrke indsatsen for de over 30-årige kontanthjælpsmodtagere. Der bliver etableret et målrettet og intensivt vejlednings- og jobsøgningsforløb for kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Forløbet har fokus på at sikre kvalitet i jobsøgning, samtidigt vil der være tilbud om FVU og RKV i de tilfælde, hvor det er relevant Fleksjob Jobcentret har haft stor succes med at fastholde niveauet for antallet af fleksjobbere på trods af, at mange fleksjobbere er blevet fyret som følge af krisen. Det er centralt, at jobcentret kan fastholde og udvide det nuværende niveau for antallet af fleksjobbere, da det i mange tilfælde er det eneste reelle alternativ til en førtidspension. En udvidelse af antallet af fleksjobbere vil dermed være med til at begrænse tilgangen til førtidspension. For at sikre det rette match mellem fleksjobber og arbejdsplads, skal det sikres, at de fleksjobberettigedes arbejdsevne er tilstrækkeligt afprøvet. Afprøvningen af de fleksjobberettigedes restarbejdsevne og ressourcer sker via virksomhedspraktiker. Jobcentret vil prioritere en løbende opfølgende indsats på iværksatte fleksjob med det formål at sikre, at fleksjobbere bliver fastholdt i deres fleksjob. Indsatsen varetages af virksomhedskonsulenterne i fleksjobgruppen. Virksomhedskonsulenterne følger løbende op på iværksatte fleksjob og iværksætte initiativer, der kan medvirke til fastholdelse af fleksjobbere i fleksjob. Initiativerne kan vedrøre genoptræning, kompetenceudvikling, mentorstøtte og andre relevante initiativer. Fleksjobambassadører i kommunerne er ét blandt fem initiativer i Flere fleksjob et indsatsområde i aftalen om Finansloven for Initiativet løber frem til udgangen af Side 20 af 29

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Syddjurs Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2015 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs Flere unge skal have en uddannelse Langvarige

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 5 3. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 6 4. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 4 1.1 Forarbejde med Beskæftigelsesplan 2015 i Stevns Kommune... 5 Kapitel 2 Krav til

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Kommunenotat. Lemvig Kommune

Kommunenotat. Lemvig Kommune Kommunenotat Lemvig Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Lemvig Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Sorø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Sorø Kommune Indhold Indledning... 2 Opbygning af planen... 4 De beskæftigelsespolitiske mål for indsatsen i 2015... 5 Arbejdsmarkedet generelt... 6 Lokale udfordringer mål 1 Flere

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE

(Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den 29. september 2014 af Kommunalbestyrelsen) BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 LEJRE KOMMUNE Indhold INDLEDNING... 3 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 4

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 1-9-2014 SVENDBORG KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 Version 1.1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Ministerens mål.... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Mål 2: Langvarige modtagere af offentlig

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 INDHOLD Forord... 3 Om beskæftigelsesplan 2015... 4 Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015... 5 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Udfordringer i forhold til

Læs mere

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan light 2007 for Jobcenter Syddjurs De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. 23 i lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål

Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune. Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål Beskæftigelsesplan 2015 Aarhus Kommune Beskæftigelsespolitiske mål for Aarhus Kommune samt de konkrete indsatser og resultatmål 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Aarhus kommunes beskæftigelsespolitik i en

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 27. juni 2012 J.nr.: 2012-0000662 Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 4. juni 2012 Mødedeltagere:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere