Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n"

Transkript

1 Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

2 Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds- og uddannelsessøgende. Denne pjece fortæller om rettigheder, pligter og muligheder for ledige dagpengeberettigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Der gælder forskellige rettigheder og pligter afhængig af, hvor du befinder dig i dagpengesystemet. Dagpengesystemet er opdelt i to perioder: Perioder, hvor du kan modtage dagpenge Dagpengeperioden på 1 år Aktivperioden på 3 år I de to perioder kan du af Arbejdsformidlingen få tilbud om flere forskellige aktiviteter. De kan kombineres og gives på et tidligt tidspunkt og dermed forbedre dine muligheder for at få arbejde. Ledige under 25 år Ledige over 60 år Hvis du er under 25 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har du ret og pligt til uddannelse i 18 måneder. Retten og pligten til uddannelse indtræder, når du overgår til aktivperioden efter et halvt års ledighed. For unge under 25 år er dagpengeperioden således 1/2 år og aktivperioden 3 1/2 år. Ledige over 60 år skal aktiveres efter 1/2 års ledighed Oktober 2001 Side 1 af 12

3 Lediges rettigheder I dagpengeperioden har du: Handlingsplan Erhvervsrettede uddannelsesforløb ret til at få udarbejdet en handlingsplan med henblik på eventuel yderligere uddannelse, når adgangen til selvvalgt uddannelse i op til 6 uger er benyttet, jf. lov om statens voksenuddannelsesstøtte og lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ret til - uden handlingsplan - at søge optagelse på erhvervsrettede uddannelsesforløb, hvis der er indgået en aftale om uddannelsen mellem arbejdsmarkedsrådet og uddannelsesinstitutionen. Du har ret til uddannelsesgodtgørelse under uddannelsen. I aktivperioden har du: Handlingsplan Tilbud Indtægtsgaranti ret til at få udarbejdet en handlingsplan ret til tilbud i op til fuld tid i hele perioden indtægtsgaranti under tilbud om jobtræning og individuel jobtræning svarende til højeste dagpenge. Der gælder særlige regler for ledige under 25 år Individuel Jobtræning Uddannelse for unge under 25 år ret til individuel jobtræning, hvis du selv finder en jobtræningsplads ret til uddannelse i 18 måneder, hvis du er under 25 år og ikke har en uddannelse, som berettiger til optagelse i en a-kasse Oktober 2001 Side 2 af 12

4 (I aktivperioden har du: - fortsat -) Børnepasningsorlov ret til orlov til børnepasning i 13 uger, hvis barnet er over 1 år, og i 26 uger hvis barnet er under 1 år. Yderligere orlov i op til 52 uger kan bevilges af AF, hvis det er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. Lediges pligter Du skal stå til rådighed for almindeligt arbejde. Når du har været ledig i 3 måneder, kan du blive formidlet til et arbejde uden for dit fagområde. Pligt til aftalte tilbud Du har også pligt til at modtage de tilbud, der er aftalt i en individuel handlingsplan, og til at møde til de aktiviteter, som AF indkalder til. I aktivperioden har du pligt til at deltage i tilbud i hele perioden. Kontakt med AF Tilmelding Kontakt med AF Som ledig medlem af en a-kasse skal du være tilmeldt AF i den region, hvor du bor. Du skal henvende dig til AF på din første ledighedsdag. Det er en af betingelserne for at få dagpenge. Oktober 2001 Side 3 af 12

5 Møder, oplysninger Du skal have en jævnlig kontakt med AF. Det betyder, at du skal møde på AF på de tidspunkter, som AF angiver. Senest 4 uger efter tilmeldingen skal du til en samtale hos AF om dine kvalifikationer (grundregistreringssamtale). Fortæl AF om dine ønsker Det er vigtigt, at du giver AF så præcise oplysninger som muligt om dine ønsker til arbejdet, din uddannelse og dine tidligere jobs. Fortæl AF om, hvilket arbejde du har haft, og hvilke arbejdsopgaver du kan udføre og som du kunne tænke dig. Når du har været ledig imellem 3 og 6 måneder skal der ske en vurdering af dine muligheder på arbejdsmarkedet. Her finder AF ud af, om du er parat til at få formidlet arbejde, eller om der er et behov for at give dig et aktiveringstilbud allerede i dagpengeperioden. Afmelding Når du kommer i arbejde, skal du straks give AF besked. Giv besked til AF Det samme gælder ved ferie og sygdom eller hvis du i øvrigt ikke står til rådighed for formidling. Hvis du får arbejde på fuld tid i mindst 14 dage, eller bliver syg i mindst 14 dage, skal du afmelde dig på AF (fortsættes) Oktober 2001 Side 4 af 12

6 AF afmelder dig automatisk, hvis du: får formidlet arbejde af mindst 14 dages varighed gennem AF overgår til børnepasningsorlov AF foretager afmelding har været registreret som sygemeldt mindst 14 dagei ikke har meldt adresseændring til AF, og AF ikke kan få adressen oplyst af kommunen/a-kassen udebliver fra samtale om grundregistrering får et tilbud i henhold til en handlingsplan, og AF beslutter at du ikke skal stå til rådighed for formidlet arbejde Overgår til efterløn Tilmelding på ny Hvis du er blevet afmeldt på AF, og herefter igen bliver ledig, skal du på ny tilmelde dig personligt på AF - også i de nævnte tilfælde, hvor AF automatisk har afmeldt dig. Oktober 2001 Side 5 af 12

7 AF's tilbud til dig Arbejdsformidlingen (AF) kan tilbyde formidling af arbejde information og vejledning Tilbud individuel handlingsplan og uddannelsesplan vejledningsforløb intensiv jobsøgning særlig formidlingsindsats jobtræning individuel jobtræning arbejdspraktik jobrotation uddannelse Oktober 2001 Side 6 af 12

8 Formidling af arbejde Formidling af arbejde Vejledning På baggrund af de oplysninger, du har givet AF, har AF mulighed for at formidle dig til arbejde, der svarer til de kvalifikationer, du har. Du har også mulighed for at benytte nogle af AF s tilbud til selv at finde job gennem fx jobopslagene i AFs jobbutikker, på AF s hjemmeside på internettet (www.af.dk) eller via job-tv. Information og vejledning På AF kan du få information og vejledning om: Mulighederne for arbejde Individuel handlingsplan Orlov Uddannelse Andre tilbud fra AF. Du kan få vejledning i form af personlige samtaler eller som kortere eller længere vejledningsforløb. Individuel handlingsplan Inden du påbegynder et tilbud skal du have udarbejdet en individuel handlingsplan. Indgåelse af handlingsplan Handlingsplanen indeholder dine beskæftigelsesmål og er en plan for, hvilke aktiviteter der kan være med til at opfylde målene. Planen bygger dels på dine ønsker og behov, dels på arbejdsmarkedets behov. Handlingsplanen kan indeholde konkret aftalte tilbud om fx uddannelse eller jobtræning. Den kan samtidig indeholde en plan for, hvordan du forbedrer dine jobmuligheder, fx gennem jobsøgning eller jobsøgningskurser. De aftalte tilbud indgår i handlingsplanen fra AF. Du kan forud for udarbejdelsen af handlingsplanen få vejledning hos AF og i din arbejdsløshedskasse. Oktober 2001 Side 7 af 12

9 Ændring af handlingsplan En handlingsplan kan ændres, hvis forudsætningerne ændrer sig. Du har pligt til at følge de tilbud, der er aftalt i handlingsplanen. Intensiv Jobsøgning I aktivperioden kan AF kan give dig tilbud om intensiv jobsøgning, der skal styrke og målrette din jobsøgning. Jobsøgningskursus Intensiv jobsøgning kan have en varighed på op til 8 uger, og i denne periode har du særlig tæt kontakt med AF. AF skal bl.a. afholde en jobsøgningssamtale med dig, og du kan tillige få tilbudt et kortvarigt jobsøgningskursus. Mens du deltager i tilbud om intensiv jobsøgning, får du en aktiveringsydelse, der svarer til de dagpenge, du ellers ville have fået. Særlig formidlingsindsats Særlig formidlingsindsats Tilbud om en særlig formidlingsindsats gives med det formål, at du efterfølgende ansættes i ordinær beskæftigelse eller i jobtræning hos en privat arbejdsgiver. Den særlige formidlingsindsats kan have en varighed på op til 10 uger, og i denne periode kan du bl.a. få vejledningsforløb eller blive formidlet til ordinær beskæftigelse. Du kan tillige få tilbud om ansættelse i jobtræning eller tilbud om arbejdspraktik. Mens du deltager i tilbud om en særlig formidlingsindsats, får du en aktiveringsydelse, der svarer til de dagpenge, du ellers ville have fået. Oktober 2001 Side 8 af 12

10 Jobtræning Jobtræning Jobtræning består i arbejde i en privat eller offentlig virksomhed, hvor arbejdsgiveren modtager et løntilskud. Jobtræning skal bidrage til at give dig bedre muligheder for at få arbejde. Indholdet i et tilbud om jobtræning skal tage hensyn til både dine ønsker og baggrund og til virksomhedens behov. Perioden i jobtræning kan have forskellig varighed og kan fx kombineres med uddannelse. I jobtræningsperioden er du ansat på almindelige lønog arbejdsvilkår. Der gælder dog særlige lønvilkår ved ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver. I aktivperioden kan du få tilbud om jobtræning hos en offentlig arbejdsgiver i hele perioden. Lønnen må ikke overstige dagpengenes højeste beløb pr. uge. I aktivperioden kan du endvidere få tilbud om jobtræning hos en privat arbejdsgiver. Du kan højest være i jobtræning med tilskud hos samme private arbejdsgiver i 6 måneder. Individuel jobtræning Individuel jobtræning Individuel jobtræning er jobtræning på nye jobområder. Individuelle jobtræningspladser kan oprettes på almindelige arbejdspladser hos private eller offentlige arbejdsgivere samt i oplysningsorganisationer, beboerforeninger, private husstande, grundejerforeninger og idrætsorganisationer. Individuelle jobtræningspladser kan også oprettes som projekter for flere ledige. Hvis du deltager i individuel jobtræning, får du udbetalt en ydelse af enten arbejdsgiveren eller AF. Ydelsen kan højst udgøre dagpengenes højeste beløb. I aktivperioden kan du også benytte dig af din ret til selv at finde en individuel jobtræningsplads hos en privat arbejdsgiver. Oktober 2001 Side 9 af 12

11 Arbejdspraktik AF kan give dig tilbud om arbejdspraktik i en privat virksomhed. Arbejdspraktik Tilbud om arbejdpraktik kan gives for mindst 2 og højest 4 sammenhængende uger, og perioden skal bruges til at vurdere, om du kan blive ansat i ordinær beskæftigelse eller i jobtræning i virksomheden. Deltagelse i arbejdspraktik skal svare til normal, fuld arbejdstid. Mens du deltager i tilbud om arbejdspraktik, får du en aktiveringsydelse, der svarer til de dagpenge, du ellers ville have fået. Uddannelse AF kan tilbyde dig uddannelse enten på de almindelige uddannelser eller på et kursus, som er specielt udformet for en gruppe af ledige. Aftale om uddannelse Der kan også være tale om en uddannelse, der sammensættes af flere forløb. Når du har taget imod et tilbud om uddannelse, træffer du og AF en aftale, der indgår i handlingsplanen. Hvis du har fået tilbud om en uddannelse, kan du få uddannelsesgodtgørelse inden for den periode, hvor du er berettiget til dagpenge. Uddannelsesgodtgørelse Uddannelsesgodtgørelse kan også udbetales i perioder med erhvervspraktik, hvis praktikken indgår som et led i din uddannelse. A-kassen udbetaler din uddannelsesgodtgørelse. Hvis du er over 25 år, svarer din uddannelsesgodtgørelse til de dagpenge, du ellers ville have fået. Er du under 25 år, får du udbetalt halvdelen af dagpengenes højeste beløb. Oktober 2001 Side 10 af 12

12 For ledige under 25 år, der har gennemført en uddannelse som berettiger til optagelse i en a-kasse, udgør uddannelsesgodtgørelsen 82% af dagpengenes højeste beløb. Ledige under 25 år Hvis du er under 25 år, kan du ikke modtage uddannelsesgodtgørelse, hvis du deltager i en uddannelse, hvortil der kan ydes SU (Statens Uddannelsesstøtte). Arbejdsministeren har efter forhandling med undervisningsministeren fastsat rammerne for uddannelse i forbindelse med orlov og i forbindelse med uddannelsesgodtgørelse. Læs mere herom i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om uddannelser, hvortil der kan opnås uddannelsesgodtgørelse og om uddannelsesaktivitet og indberetningspligt. Børnepasningsorlov til ledige Børnepasningsorlov Publikation om orlov til børnepasning Du har ret til børnepasningsorlov i 13 uger, hvis barnet er over 1 år, og i 26 uger hvis barnet er under 1 år. Yderligere orlov i op til 52 uger kan bevilges af AF, hvis det er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. Alle ledige kan benytte sig af orlov til børnepasning, hvis de har børn under 9 år. Orlovsydelsen til børnepasning udgør 60% af arbejdsløshedsdagpengene. Ved orlov til børnepasning har kommunerne mulighed for at yde et supplerende tilskud til orlovsydelsen. Læs mere om børnepasningsorlov i pjecen: Orlov til børnepasning Oktober 2001 Side 11 af 12

13 Vil du vide mere Denne publikation indeholder nogle hovedpunkter om dine rettigheder, pligter og muligheder. Publikationen rummer ikke alle enkeltheder. Spørg på AF og i din a-kasse. (Reglerne findes i Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og i Bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats). Oktober 2001 Side 12 af 12

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet

Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet 30. maj 2002 JBP Redskaber og ordforklaringer på arbejdsmarkedsområdet Indledning Som medlem af arbejdsmarkedsrådet er det ikke nødvendigt at have

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2012 ~ 1 ~ Indhold A-kassens vejledningspligt... 3 Hjemmesider... 3 G-dage - Arbejdsgiverbetaling....

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere