MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70

2 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 006/4/EF) Copyright Danfoss A/S

3 Indholdsfortegnelse Generelt Sikkerhedsforanstaltninger Introduktion Installationsoversigt Placering af -komponenter... 6 Før installationen Installation af varmepumpe med styreenhed og udedel (master) Installation af en yderligere udedel (slave) Installation af ekspansionskort og klemmerække med ledningsnet... 0 Installation af... 4 Opstart... 5 Bilag: Systemløsning... 5 Danfoss Heating Solutions VMBQS0

4 Generelt Disse anvisninger beskriver -installationen. En -installation gør, at en eksisterende varmepumpe (master), der består af en ekstern og en intern enhed, kan tilføjes en ekstern varmepumpe (slave). Installationen omfatter rør og elinstallation samt nødvendige indstillinger i styresystemet. Referencer til menuvalgmuligheder i styreenheden står med store bogstaver, f.eks. INFORMATION -> DRIFT -> AUTO. Referencer til andre dokumenter og figurer er markeret med kursiv, f.eks. Installationsmanual.. Sikkerhedsforanstaltninger Fare Farlig elektrisk spænding! Stikkene er strømførende og kan være meget farlige på grund af risikoen for elektrisk stød. Samtlige strømforsyninger skal afbrydes, inden elinstallationen kan påbegyndes. Advarsel Risiko for personskade! Børn må ikke lege med produktet. Advarsel Elinstallationen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser. Advarsel Elinstallationen skal ske med fast placeret ledning. Elforsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en driftsafbryder (flerpolet kontakt) med mindst mm kontaktåbning. Forsigtig Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder heller ikke af børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktion eller manglende viden eller erfaring, medmindre disse holdes under opsyn eller instrueres af en sikkerhedsansvarlig person i, hvordan produktet skal anvendes. Forsigtig Bortskaffelse skal udføres i henhold til gældende lokale regler og forskrifter.. Introduktion Når anvendes i et varmesystem, kan to udedele (master og slave) kommunikere med hinanden og dele den samme styreenhed (installeret indendørs). Softwaren i styreenheden er forberedt til master/slave-drift og aktiveres automatisk under opsættelses- og opstartsprocessen. Strømforsyningen tilsluttes individuelt til hver udedel. 4 VMBQS0 Danfoss Heating Solutions

5 . Installationsoversigt En oversigt over installationen kan ses i figuren nedenfor: 4 Pos. Beskrivelse Varmepumpe Danfoss DHP-AQ Mini, DHP-AQ Midi Varmepumpe Danfoss DHP-AQ Maxi Udedel (master) 4 Udedel (slave) Danfoss Heating Solutions VMBQS0 5

6 .4 Placering af -komponenter.4. Komponenter i styreenhed Placeringen af -komponenterne i styreenheden vises i figuren nedenfor: 5 Fig. : Komponenter i styreenhed 4 Pos. Beskrivelse Ekspansionskort I/O-kort Ekspansionsklemme 4 X-klemmerække 5 Dæksel til kabelkanal 6 VMBQS0 Danfoss Heating Solutions

7 .4. Komponenter i el-kabinet Placeringen af -komponenterne i el-kabinettet vises i figuren nedenfor: 4 Fig. : Komponenter i el-kabinet Pos. Beskrivelse HP-kort EEV-kort Ekspansionskort 4 X-klemmerække Danfoss Heating Solutions VMBQS0 7

8 Installationsvejledning.4. Kontrol ved levering -tilbehøret vises i figuren nedenfor: Tilbehøret til Twin-Kit-installationen leveres i en separat kasse. Tjek, at indholdet svarer til følgende oversigt: Pos Artikelnummer 086U L U U U U U U67 086L L4 Antal 4 Beskrivelse Ekspansionskort Ekspansionskort til kabelklynge Klemmerække, ekspansionskort, Phoenix RJ-45-kommunikationskabel,.000 mm Kredskortholder, KSS CS-060 ( ) Fremløbsføler 0 Returløbsføler Systemfremløbsføler Installationsvejledning til ekspansionskort og klemmerække Denne installationsvejledning Klemmerækkeholder VMBQS0 Danfoss Heating Solutions

9 Før installationen Før du påbegynder -installationen, skal du gennemføre følgende trin:. Installation af varmepumpe med styreenhed ( eller ) og udedel (master) ().. Installation af yderligere udedel (slave) (4).. Installation af ekspansionskort og klemmerække, med ledningsnet. 4 Fig. : Varmepumpe med styreenhed og udedel. Installation af varmepumpe med styreenhed og udedel (master) Udfør den normale installation som beskrevet i varmepumpens Installationsvejledning.. Installation af en yderligere udedel (slave) Placér den yderligere udedel i henhold til kapitlet Transport, udpakning og montering i Installationsvejledningen. Tilslut fremløb og returløb i henhold til bilaget Systemløsning. Danfoss Heating Solutions VMBQS0 9

10 . Installation af ekspansionskort og klemmerække med ledningsnet Installér ekspansionskortet, ledningsnet og klemmerække i henhold til den vedlagte vejledning, Installation af ekspansionskort og klemmerække. Se position, og. 0 VMBQS0 Danfoss Heating Solutions

11 Installation af Installationen består af følgende procedurer:. Elinstallation. Idriftsættelse. Indstillinger i styresystemet. Elinstallation El-installationen skal udføres på følgende måde:. Styreenhed. Udedelens el-kabinet (slave). RJ-45-kommunikationskabel 4. Kommunikationskabel mellem styreenhed og udedele (master og slave) Styreenhed Se figur på side 6 vedr. placering af komponenter i styreenheden. Danfoss Heating Solutions VMBQS0

12 El-tilslutninger i styreenhed Cirkulationspumpe N Kun relevant for styreenheder med indbygget cirkulationspumpe. Dvs. for varmepumpemodellerne Danfoss DHP-AQ Midi og DHP-AQ Maxi.. Kobl cirkulationspumpen fra ved at fjerne ledningerne fra klemmerne 0., N og PE. Se position.. Træk isoleringen af på ca. 0 mm. Se position.. Tilslut cirkulationspumpen igen ved at tilslutte ledningerne som følger: Ledningerne, der var koblet til X-klemmerækken, mærket 0., tilsluttes på ekspansionskortet, klemme 0.. Se position. Ledningen, der var koblet til X-klemmerækken, klemme N, tilsluttes på X-klemmerækken, klemme N (samme tilslutning som før). Se position. Ledningen, der var koblet til X-klemmerækken, klemme PE, tilsluttes på ekspansionskortet, klemme PE. Se position. VMBQS0 Danfoss Heating Solutions

13 0-0 V og alarm N Kun relevant for styreenheder med indbygget cirkulationspumpe. Dvs. for varmepumpemodellerne Danfoss DHP-AQ Midi og DHP-AQ Maxi.. Kobl 0-0 V og alarmledningerne fra klemmerækken ved at løsne ledningerne fra klemmerne, der er mærket 6., 6. og COM. Se position.. Forbind 0-0 V og alarm til ekspansionskortet ved at tilslutte ledningerne som følger: Ledningerne, der var koblet til X-klemmerækken, klemme 6., tilsluttes på ekspansionskortet, klemme 06.. Se position. Ledningen, der var koblet til X-klemmerækken, klemme 6., tilsluttes på ekspansionskortet, klemme 06.. Se position. Ledningen, der var koblet til X-klemmerækken, mærket COM, tilsluttes på ekspansionskortet, klemme COM. Se position. Danfoss Heating Solutions VMBQS0

14 Installationsvejledning Slaveføler N Ikke relevant for Danfoss DHP-AQ Mini-varmepumpen... Tag fremløbsfølerens Molex-stik ud fra relækortets kontakt mærket 0. Se position. På varmepumpen Danfoss DHP-AQ Maxi tages Molex-stikket ut, der er tilsluttet kontakten mærket. Se position.. Løsn kablerne ved at skære kabelbinderen af, så kablerne kan trækkes tilbage. Før dem derefter til nederste hjørne af samlingspladen under ekspansionskortet. Se position. 4. Skær kontakten af, og træk ledningsisoleringen af. Se position. 4 VMBQS0 Danfoss Heating Solutions

15 Installationsvejledning 5. Tilslut fremløbsfølerledningen med ekspansionskortstikkene som følger: Tilslut den røde ledning på ekspansionskortstikket mærket Se position. Tilslut den hvide ledning i ekspansionskortstikket mærket COM. Se position. 6. På varmepumpen Danfoss DHP-AQ Maxi skal returløbsfølerledningen sluttes til ekspansionskortstikkene mærket 08.5 og COM. Masterføler N Ikke relevant for Danfoss DHP-AQ Mini-varmepumpen.. Fjern låget på kabelkanalen, der befinder sig over relækortet. Se position 5.. Hent fremløbsfølerens Molex-kontakt mærket 0,-. Se position. På varmepumpen Danfoss DHP-AQ Maxi hentes også returløbsfølerens Molex-kontakt mærket Danfoss Heating Solutions VMBQS0 5

16 Installationsvejledning Tilslut fremløbsfølerens Molex-kontakt i hub-kortstikket mærket 0. Se position. På varmepumpen Danfoss DHP-AQ Maxi tilsluttes returløbsfølerens Molex-kontakt på hub-kortstikket mærket. Se position. Hent de medfølgende frem-/returløbsfølere mærket 0 og. VMBQS0 7. Tilslut den medfølgende fremløbsføler som følger: Tilslut den røde ledning i X-klemmerækkestikket mærket 0. Se position. Tilslut den hvide ledning på X-klemmerækkestikket mærket COM. Se position. 8. Tilslut den medfølgende returløbsføler som følger: Tilslut den røde ledning i X-klemmerækkestikket mærket. Tilslut den hvide ledning i X-klemmerækkestikket mærket COM Hent den medfølgende systemfremløbsføler. Tilslut den medfølgende systemfremløbsføler som følger: Tilslut den røde ledning i X-klemmerækkestikket mærket 8.. Tilslut den hvide ledning i X-klemmerækkestikket mærket COM. Danfoss Heating Solutions

17 El-kabinet til udedelen (slave) Figur på side 7 viser enhedens placering i udedelens el-kabinet.. Fjern jumperen fra EEV-kortet. Se position.. Flyt DIP-omskifteren på HP-kortet fra pos. til pos.. Se position. Danfoss Heating Solutions VMBQS0 7

18 RJ-45-kommunikationskabel Figur på side 6 viser placeringerne i styreenheden.. Tilslut det medfølgende RJ-45-kommunikationskabel i ekspansionskortudgangen mærket 09. Se position.. Tilslut den anden ende af RJ-45-kommunikationskablet til I/O-kortets udgang mærket. Se position.. Kommunikationskabel mellem styreenhed og udedele N Kommunikationskablet medfølger ikke. Kommunikationskablet tilsluttes som følger:. Mellem styreenhed og udedel (master). Mellem udedelene (master og slave) Kommunikationskabel mellem styreenhed og udedel (master) Figur viser placeringen i styreenheden. Figur viser placeringen i udedelens el-kabinet. 8 VMBQS0 Danfoss Heating Solutions

19 . Tilslut kommunikationskablet til klemmerækken (styreenheden) på følgende måde: Tilslut en ledning i X-klemmerækkestikket mærket BUS_A. Se position. Tilslut en ledning i X-klemmerækkestikket mærket BUS_B. Se position. Tilslut en ledning i X-klemmerækkestikket mærket COM. Se position.. Tilslut den anden ende af kommunikationskablet til X- rækken (udedelens el-kabinet) som følger: Tilslut BUS_A ledningen fra X-klemmerække i X- klemmestikket mærket BUS_A. Se position. Tilslut BUS_B ledningen fra X-klemmerække i X- klemmestikket mærket BUS_B. Se position. Tilslut COM-ledningen fra X-klemmerækken i X- klemmestikket mærket COM. Se position. Danfoss Heating Solutions VMBQS0 9

20 Kommunikationskabel mellem udedele, master og slave Figur på side 7 viser placeringen i udedelens el-kabinet.. Tilslut kommunikationskablet til X-rækken (master) på følgende måde: Tilslut en ledning til X-klemmestikket (el-kabinet, master) mærket.5. Se position. Tilslut en ledning til X-klemmestikket (el-kabinet, master) mærket.6. Se position. Tilslut en ledning til X-klemmestikket (el-kabinet, master) mærket COM. Se position.. Tilslut den anden ende af kommunikationskablet på X- rækken (slave) som følger: Tilslut en ledning til X-klemmestikket (el-kabinet, slave) mærket.5. Se position. Tilslut en ledning til X-klemmestikket (el-kabinet, slave) mærket.6. Se position. Tilslut en ledning til X-klemmestikket (el-kabinet, slave) mærket COM. Se position.. Idriftsættelse Tilslut ekstern spændingsforsyning..4 Indstillinger i styresystemet Følgende symboler anvendes til at styre menuvalget i styreenheden: Symbol Beskrivelse + Pileknap + på styreenheden - Pileknap - på styreenheden -> Højre pileknap på styreenheden <- Venstre pileknap på styreenhed 0 VMBQS0 Danfoss Heating Solutions

21 Angiv følgende indstillinger på styreenheden: Opstart, indstilling af master Opstart, indstilling af slave Grundindstilling af varmepumpen 4 Indstillinger, Optimum 5 Varmtvandsindstillinger 6 Køleindstillinger 7 Indstillinger for elektrisk tilskud 8 Kontrol, manuel test 9 Drift Danfoss Heating Solutions VMBQS0

22 4 Opstart 4. Masterens indstillinger. Tryk på < og hold den nede i 5-0 sekunder.» Menuen SERVICE vises.. Tryk på for at rulle ned til INSTALLATION.. Tryk på > for at vælge INSTALLATION. 4. Tryk på > for at vælge SYSTEM. 5. Tryk på for at rulle ned til MASTER/SLAV. 6. Tryk på > for at vælge MASTER/SLAV. Vælg det ønskede. Tryk derefter på + for at aktivere.» Resultat: MASTER/SLAV = TIL. 7. Tryk på < igen for at fravælge valgmuligheden. Fortsæt til trin 8, hvis der skal anvendes en justerbar klasse A-cirkulationspumpe til masterenhed. Ellers fortsættes til trin Tryk på + for at rulle op til OPTIMUM. Tryk på > for at vælge OPTIMUM. Vælg det ønskede. Tryk derefter på + for at aktivere.» Resultat: OPTIMUM = TIL. 9. Tryk på < igen for at fravælge valgmuligheden. Fortsæt til trin Tryk på + for at rulle op til VARMEKILDE. Tryk på > for at vælge VARMEKILDE.. Tryk på > for at vælge UDELUFT.» Der vises DIREKTE FORDAMP.. Tryk på > og hold den nede i ca. 0 sekunder.» Der vises VARMEPUMPE.. Tryk på for at vælge størrelse. Tryk på >, når den korrekte størrelse er valgt.» Der vises en stjerne (*) ud for den valgte varmepumpeeffekt. 4. Tryk på < flere gange.» Startskærmbilledet vises. 4. Indstillinger for slave. Tryk på >, og hold den nede i 5-0 sekunder.» Menuen SERVICE vises.. Tryk på for at rulle ned til INSTALLATION.. Tryk på > for at vælge INSTALLATION. 4. Tryk på > for at vælge SYSTEM. Gå til trin 5, hvis der anvendes en klasse A-cirkulationspumpe til slaveenheden. Ellers fortsættes til trin Tryk på for at rulle ned til OPTIMUM. Tryk på > for at vælge OPTIMUM. Vælg det ønskede. Tryk derefter på + for at aktivere.» Resultat: OPTIMUM = TIL. 6. Tryk på < igen for at fravælge valgmuligheden. Tryk på + for at rulle op til VARMEKILDE. Fortsæt til trin Tryk på > for at vælge VARMEKILDE. 8. Tryk på > for at vælge UDELUFT.» Der vises DIREKTE FORDAMP. 9. Tryk på > og hold den nede i ca. 0 sekunder.» Der vises VARMEPUMPE. 0. Tryk på for at vælge størrelse. Tryk på >, når den korrekte størrelse er valgt.» Der vises en stjerne (*) ud for den valgte varmepumpeeffekt.. Tryk på < flere gange.» Startskærmbilledet vises. 4. Grundindstilling af varmepumpen. Tryk på < og hold den nede i 5-0 sekunder.» Menuen SERVICE vises.. Tryk på for at rulle ned til INSTALLATION.. Tryk på > for at vælge INSTALLATION. 4. Tryk på for at rulle ned til FABRIKSINDST. Tryk på > for at vælge FABRIKSINDST. 5. Tryk på for at rulle ned til RADIATOR eller GULV. Tryk på > for at vælge RADIATOR eller GULV.» Der vises en stjerne (*) ud for den valgte valgmulighed. 6. Tryk på < for at afslutte FABRIKSINDST. Vent i ca. 0 sekunder.» Indstillingerne aktiveres. 7. Tryk på < flere gange.» Startskærmbilledet vises. VMBQS0 Danfoss Heating Solutions

23 4.4 Indstillinger for valgmuligheder Optimum. For master: Tryk på < og hold den nede i 5-0 sekunder. Fortsæt til trin.» Menuen SERVICE vises.. For slave: Tryk på >, og hold den nede i 5-0 sekunder. Fortsæt til trin.» Menuen SERVICE vises.. Tryk på for at rulle ned til OPTIMUM. Tryk på > for at vælge OPTIMUM.» Find parameterbetydningerne i installationsvejledningen til varmepumpen. 4. Tryk på < flere gange.» Startskærmbilledet vises. Varmtvandsindstillinger. Tryk på < og hold den nede i 5-0 sekunder.» Menuen SERVICE vises.. Tryk på > for at vælge VARMT VAND.. Tryk på > for at vælge START. 4. Tryk på + for at angive den ønskede starttemperatur for varmt vand.» Den anbefalede starttemperatur er 40 C. 5. Tryk på < flere gange.» Startskærmbilledet vises. 6. Tryk på <.» Menuen INFORMATION vises. 7. Tryk på for at rulle ned til VARMT VAND. 8. Tryk på > for at vælge VARMT VAND. Tryk derefter på > igen for at vælge VARMT VAND. Tryk derefter på + for at aktivere VARMT VAND.» Resultat: VARMT VAND = TIL. 9. Tryk på < flere gange.» Startskærmbilledet vises. Køleindstillinger. For master: Tryk på < og hold den nede i 5-0 sekunder.» Menuen SERVICE vises.. For slave: Tryk på >, og hold den nede i 5-0 sekunder.» Menuen SERVICE vises.. Tryk på for at rulle ned til KØLING. Tryk på > for at vælge KØLING. 4. Tryk på > for at vælge KØLING. Tryk på > igen.» Indstillingsmenuen vises. 5. Tryk på for at gå til AKTIV KØLING. Tryk på > for at vælge AKTIV KØLING. 6. Tryk på > for at vælge INTEGRERET I VP.» Der vises en stjerne (*). 7. Tryk på < flere gange.» Indtil startskærmbilledet vises. 8. Tryk på <.» Menuen INFORMATION vises. 9. Tryk på for at rulle ned til KØLING. 0. Tryk på > for at vælge KØLING. Tryk på > igen for at vælge valgmuligheden KØLING. Tryk på + for at aktivere KØLING.» Resultat: KØLING = TIL.. Tryk på < flere gange.» Startskærmbilledet vises. Indstillinger for elektrisk tilskud. Tryk på < og hold den nede i 5-0 sekunder.» Menuen SERVICE vises.. Tryk på for at rulle ned til TILSKUD. Tryk > for at vælge TILSKUD.. Tryk på > for at vælge MAKS. TRIN. Tryk på + for at angive den ønskede trinvise indstilling for det elektriske tilskud. Tryk på < for at fravælge. Gå til trin 4, hvis der skal konfigureres et eksternt tilskud. Ellers fortsættes til trin 6.» 4. Tryk på for at rulle ned til EKSTERNT TILSKUD. 5. Tryk på > for at vælge EKSTERNT TILSKUD. Tryk på > igen for at vælge valgmuligheden. Tryk på + for at aktivere valgmuligheden.» Resultat: EKSTERNT TILSKUD = TIL. 6. Tryk på < flere gange.» Startskærmbilledet vises. Danfoss Heating Solutions VMBQS0

24 4.5 Kontrol Manuel test. For master: Tryk på < og hold den nede i 5-0 sekunder. Gå til trin.» Menuen SERVICE vises.. For slave: Tryk på >, og hold den nede i 5-0 sekunder. Gå til trin.» Menuen SERVICE vises.. Tryk på for at rulle ned til MANUEL TEST. Tryk på > for at vælge MANUEL TEST. 4. Tryk på > for at vælge MANUEL TEST. 5. Tryk på + for at sætte systemet til MANUEL TEST.» Resultat: MANUEL TEST =. 6. Test de forskellige komponenter: Rul op og ned ved hjælp af og +. Vælg og fravælg ved hjælp af > og <. Aktivér og deaktivér de komponenter, der skal testes, ved at trykke på henholdsvis + eller, når en valgmulighed er valgt. 7. Tryk på + for at rulle op til MANUEL TEST. Afslut manuel test ved at trykke på > for at vælge MANUEL TEST. Tryk på for at afslutte MANUEL TEST.» Resultat: MANUEL TEST = Tryk på < flere gange.» Startskærmbilledet vises. 4.6 Drift. Tryk på <.» Menuen INFORMATION vises.. Tryk på > for at vælge DRIFT.. Tryk på for at rulle ned til AUTO. 4. Tryk på > for at vælge AUTO.» Der vises en stjerne (*) ud for den valgte valgmulighed. 5. Tryk på < flere gange.» Indtil startskærmbilledet vises. Udedelene er nu i drift. 4 VMBQS0 Danfoss Heating Solutions

25 5 Bilag: Systemløsning A B Pos. Beskrivelse A Master B Slave 5 Varmepumpeenhed 0 Fremløb Returløb Koldt vand Varmt vand 8 Varmtvandsbeholder 0 Cirkulationspumpe 6 Cirkulationspumpe (system) 40 Styreenhed 49 Fremløbsføler (system ) 50 Udeføler 5 Fremløbsføler (VP) 5 Returløbsføler 5 Varmtvandsføler start (VP) 55 Varmtvandsføler top (VP) 60 Poolføler 6 Rumføler 6 Shuntventil (. shunt) 77 Skifteventil 79 Skifteventil køling 80 Afspærringsventil 8 Kontraventil 85 Udluftningsventil 87 Sikkerhedsventil (9 bar) 9 Snavssamler 96 Flexslange 00 Sikkerhedsventil (,0 bar) 0 Skifteventil pool 0 Varmeveksler pool 04 Ekspansionskort 07 Shuntventil (shuntgruppe ) 08 Fremløbsføler (shuntgruppe ) 09 Cirk.pumpe (shuntgruppe ) Ekspansionsbeholder 4 Tilskud 7 Tilskud 0 Køleenhed(-er) Danfoss Heating Solutions VMBQS0 5

26 6 VMBQS0 Danfoss Heating Solutions

27 Danfoss Heating Solutions VMBQS0 7

28 Danfoss Heat Pumps Box ARVIKA Phone Internet: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. VMBQS0 Produced by Danfoss Heating Solutions 0

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370.

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram Opti Opti Pro Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086L0305 Rev. 10

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Online. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Online. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401 El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL DHP-AL Indhold DHP-AL 6, 400V 3N...4 7 DHP-AL 8, 400V 3N... 8 11 DHP-AL 10, 400V 3N...12 15 DHP-AL 12, 400V 3N...16 19 DHP-AL Opti 6, 400V 3N...20 24 DHP-AL Opti

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 316. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 316 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 6 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 532. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 532 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Atec 086L0124 Rev. 1 DA Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Thermia Värme AB forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Termix Booster / trykforøger med Grundfos UPS pumpe og flowswitch for Termix Novi og Termix unitter med TPV

Termix Booster / trykforøger med Grundfos UPS pumpe og flowswitch for Termix Novi og Termix unitter med TPV GEMINA TERMIX Monteringsvejledning Termix Booster / trykforøger med Grundfos UPS pumpe og flowswitch for Termix Novi og Termix unitter med TPV Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 2 El-tilslutning...

Læs mere

Danfoss Link + Online kit...til fjernstyring og overvågning...68. Danfoss link HP kit...til indbygning i væske/vand...66

Danfoss Link + Online kit...til fjernstyring og overvågning...68. Danfoss link HP kit...til indbygning i væske/vand...66 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...66 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...66 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series

Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning GSM Option Kit FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerheds informationer,

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

50% DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre. varme.danfoss.dk. besparelse på varmeregningen MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpen Besparelser, der er værd at fejre 50% besparelse på varmeregningen Spar op til 50% på varmeregningen ved at udskifte dit gamle gas- eller oliefyr

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse. DHP-iQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse. DHP-iQ. MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning

Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning VMBMH201 Denne vejledning gælder for følgende varmepumpemodel fra Danfoss: DHP-AX Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300

MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 MONTAGEVEJLEDNING BY NILAN SV300 Version 2.00-18.10.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Vigtig information... 3 Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Varmtvandsbeholder...3 Generelle oplysninger Indledning...4

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation Monteringsvejledning Calefa TD og S Montage og opsætning af cirkulation Styringen skal være med software version 3.2 eller nyere for at den kan styre cirkulationen. Software versionen findes ved at følge

Læs mere

FHV-reguleringsventil

FHV-reguleringsventil Anvendelse er egner sig perfekt til regulering af temperaturen i rum med gulvvarme og til systemer, der både anvender gulvvarme og radiatorer. Danfoss tilbyder disse versioner: FHV-R giver temperaturregulering

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Protokol interface AK-PI 300

Protokol interface AK-PI 300 User Guide Protokol interface AK-PI 300 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 300 er et mellemled, så enheder af typen Daikin kan betjenes via en Systemmanager fx AK-SM 720

Læs mere

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Instruktion Termix One Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H HS Tarm A/S Smedevej DK-6880 Tarm tlf. 97371511 Quickguide Alezio-IV AWHP Block V200 E/H Til indedel med indbygget varmtvandsbeholder Følgende komponenter kan være medleveret.

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11)

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 6 720 649 559-00.2I Multi Module Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 2 Indholdsfortegnelse DE Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S

Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme. Roskilde Varme A/S Tegningsbilag til tekniske bestemmelser for fjernvarme Roskilde Varme A/S Januar 2015 Vejledende forindstillinger sd swbilag 5.5 side 1 af 1 Vejledende forindstillinger til radiatorer i enfamiliehuse Areal,

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur

Termix Blandekreds til regulering af fremløbstemperatur til regulering af fremløbstemperatur Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart... 4 Rørtilslutning... 4 El-tilslutning...

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere