ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020"

Transkript

1 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde med konsulenthuset Cabi, udarbejdet en ny virksomhedsstrategi. Strategien tager udgangspunkt i Jobcenter Roskildes ambition om at få ledige borgere i arbejde, og at en succesfuld beskæftigelsesindsats er betinget af et godt samarbejde mellem virksomheder og Roskilde Kommune. I praksis gælder det især om at få skabt det gode match mellem virksomheden og borgeren, både når det kommer til ordinære jobåbninger, men også virksomhedspraktikker og løntilskud. Strategien indeholder en mission, vision, seks mål, et strategisk hovedfokus og fem strategiske fokuspunkter. Den overordnede Mission for Jobcenter Roskilde er: Sikre at borgere, der midlertidigt er ledige eller syge, hurtigt vender tilbage til beskæftigelse eller uddannelse. Visionen for virksomhedssamarbejdet i 2020 er: Jobcenter Roskilde yder en professionel rekrutterings- og fastholdelsesservice til virksomheder. Opfyldelsen af visionen består af seks mål, der er gjort målbare, og som har følgende overskrifter: 1. Tilfredshed hos virksomhederne 2. Fastholdelse af sygemeldte 3. Flere rekrutteringer via Jobcenter Roskilde 4. Færre på offentlig forsørgelse 5. Flere virksomhedskontakter 6. Effektive virksomhedsforløb som fører til job Indfrielsen af de 6 mål kræver, at Jobcenter Roskilde har et entydigt fokus i sine konkrete handlingsrettede aktiviteter, der til sammen udgør strategien for Jobcenter Roskildes virksomhedssamarbejde.

2 Det overordnede fokus for strategien er: DET VIRKSOMHEDSRETTEDE JOBCENTER Herunder er der specificeret fem strategiske fokuspunkter: 1. IT & Web styrker vores samarbejdsflader med virksomhederne 2. Vi lever konstant op til konkrete servicestandarder over for virksomhederne 3. Vores medarbejdere forstår virksomhedernes behov og støtter dem derudfra 4. Vores interne organisering skal matche virksomhedernes behov 5. Vi når ud til flere virksomheder Mission, Vision, målene og strategiens fokuspunkter er sammenfattet i nedenstående model: Mission: Sikre at borgere, der midlertidigt er ledige eller syge, hurtigt vender tilbage til beskæftigelse eller uddannelse 2 Vision: Sikre at borgere, der midlertidigt er ledige eller syge, hurtigt vender tilbage til beskæftigelse eller uddannelse Mål til indfrielse af vision: 1. Tilfredshed hos virksomhederne 2. Fastholdelse af sygemeldte 3. Flere rekrutteringer via Jobcenter Roskilde 4. Færre på offentlig forsørgelse 5. Flere virksomhedskontakter 6. Effektive virksomhedsforløb som fører til job Strategi: DET VIRKSOMHEDSRETTEDE JOBCENTER 1. IT & WEB styrker vores samarbejdsflader med virksomhederne 2. Vi lever konstant op til konkrete servicestandarder over for virksomhederne 3. Vores medarbejdere forstår virksomhedernes behov og støtter dem derudfra 4. Vores interne organisering matcher virksomhedernes behov 5. Vi når ud til flere virksomheder

3 2 Hvorfor en strategi for samarbejdet med virksomheder? En succesfuld beskæftigelsesindsats er betinget af et godt samarbejde mellem kommunen og virksomhederne i lokalområdet. I praksis gælder det især om at få skabt det gode match mellem virksomheden og borgeren, både når det kommer til ordinære jobåbninger, men også virksomhedspraktikker og løntilskud. Konjunkturerne og den seneste tids mange reformer inden for beskæftigelsesområdet har understreget det centrale i, at flere virksomheder åbner dørene for ledige borgere, og at virksomhederne bliver endnu bedre til at fastholde deres sygemeldte medarbejdere. 2.1 Formål og indhold i strategien Roskilde Kommune vil skabe gode betingelser for sit erhvervsliv. Denne strategi for samarbejdet med virksomhederne gælder specielt samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen. Når formålet er at styrke den virksomhedsrettede indsats i Roskilde Kommune skal der formuleres en fælles vision og en række mål, som alle ansatte i Jobcenter Roskilde skal arbejde på at indfri. Et hovedfokus og fem fokuspunkter vil medvirke til, at målene indfries over de kommende år. 2.2 Kontakten med virksomheder og borgere i tal. I løbet af et år (2013, modtog borgere en række forskellige ydelser fra Jobcenter Roskilde i henhold til beskæftigelseslovgivningen: fx a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, revalidering, fleksjob, ressourceforløb m.v. Heraf udgjorde personer på arbejdsløshedsdagpenge 4.044, altså godt ¼. De modtog i gennemsnit arbejdsløshedsdagpenge i 16,5 uger, og hovedparten kommer i ordinært arbejde igen uden Jobcenter Roskildes mellemkomst. I 2013 etablerede Jobcenter Roskilde aktiveringsforløb (heraf forløb for a- dagpengemodtagere). Heraf var der virksomhedsrettede forløb (virksomhedspraktik og løntilskudsforløb). Disse overordnede tal viser, at Jobcenter Roskildes samlede indsats, samt samarbejdet med virksomhederne omhandler mange forskellige målgrupper, og at formålet med samarbejdet derfor varierer - fx.: rekruttering af ordinær arbejdskraft; langsigtet samarbejde om branchespecifikke uddannelsesforløb; samarbejde om virksomhedscentre for aktivitetsparate; snusepraktikker; afprøvningsforløb; skræddersyede fleksjob med et lille ugentligt timetal; praktik som springbræt til uddannelse; virksomhedsindsats som led i et ressourceforløb. Samarbejdet med virksomheder foregår således på mange forskellige måder og har varieret indhold. Strategien sigter således på at rumme kompleksiteten i samarbejdet, men samtidige give klare rammer for indsatsen.

4 3 Mission og vision for samarbejdet med virksomheder Begreberne mission og vision er nært forbundne. Missionen handler om formålet med ens virke hvorfor man er i verden. Visionen handler om, hvor man vil have sin organisation hen i løbet af en årrække hvad det er, man vil i verden. Roskilde Jobcenters mission er: Mission: Sikre at borgere, der midlertidigt er ledige eller syge, hurtigt vender tilbage til beskæftigelse eller uddannelse Visionen for Roskilde Jobcenters samarbejde med virksomheder i 2020 er Vision: Sikre at borgere, der midlertidigt er ledige eller syge, hurtigt vender tilbage til beskæftigelse eller uddannelse

5 4 Mål Målene, der er defineret ud fra visionen gør Roskilde Kommune i stand til at konstatere, om visionen indfries. Det præcise ambitionsniveau for hvert enkelt mål, vil blive behandlet og politisk fastlagt i løbet af 2. halvår af Frem mod 2020, er målene for Jobcenter Roskildes samarbejde med virksomheder: 1. Tilfredshed hos virksomhederne Dette kan fx måles ved: a. X % af virksomheder, der vil anbefale Roskilde Jobcenter til andre. b. X % af virksomheder, der har været i kontakt med Roskilde Jobcenter og herefter henvender sig igen. c. X % af virksomheder, der henvender sig af sig selv. 2. Fastholde sygemeldte Dette kan fx måles ved: a. X % af sygemeldte, der fastholdes i deres job X antal år efter. 3. Flere rekrutteringer Dette kan fx måles ved: a. X % af rekrutteringer til ordinært arbejde. b. X % af rekrutteringer til løntilskud. c. X % af rekrutteringer til virksomhedspraktik. 4. Færre på offentlig forsørgelse Dette kan fx måles ved: a. X % af borgere på offentlig forsørgelse fordelt på målgrupper X antal år efter. 5. Flere virksomhedskontakter 6. Dette kan fx måles ved: a. X % af virksomhedskontakter X antal år efter. 7. Effektive virksomhedsforløb fører til job 8. Dette kan fx måles ved: a. X % af borgere i ordinære job efter løntilskud eller virksomhedspraktik X antal år efter.

6 5 Strategien Indfrielsen af de 6 mål kræver, at Jobcenter Roskilde har et entydigt fokus i sin virksomhedsrettede strategi. Det overordnede fokus for implementeringen af strategien skal være: DET VIRKSOMHEDSRETTEDE JOBCENTER Fem strategiske fokuspunkter under dette samlende fokus skal medvirke til at få implementeret og indfriet missionen, visionen og målene. De strategiske fokuspunkter er: 1. IT & Web styrker vores samarbejdsflader med virksomhederne For at optimere vores arbejdsgange har vi brug for opdaterede IT-systemer, som kan bruges som redskaber i vores service over for virksomhederne. For bedre at kunne imødekomme virksomhedernes specifikke ønsker og krav til den enkelte borger og det gode match, skal vi være i stand til at finde disse igennem CRM-systemer, der sikrer overlevering af viden om det konkrete samarbejde med virksomhederne, samt et kandidatudsøgningssystem, der skal sikre, at vi kan lykkes i den nye rolle som rekrutteringspartner. Derudover skal vi opdatere vores hjemmeside, så den målrettes virksomhederne og deres behov i rekrutteringsprocessen. Hjemmesiden skal samtidig sikre et professionelt vindue ud til virksomhederne og højest mulig grad af selvbetjening At optimere vores arbejdsgange ved hjælp af IT At have fokus på brug af CRM-systemer At gå efter det gode match Udarbejde ny hjemmeside målrettet virksomheder 2. Vi lever konstant op til konkrete servicestandarder over for virksomhederne Vi vil øge opmærksomheden på rollen som servicepartner for virksomhederne. Virksomhederne skal let kunne komme i kontakt med os, når de har behov, og de skal opleve os som både serviceminded og faglig stærk i sparringen med os. Virksomhederne lærer Roskilde Jobcenter at kende gennem virksomhedskonsulenter, som besøger dem i virksomheden eller gennem de medarbejdere, som tager telefonen eller besvarer en mail. Kommunikationen er vigtig for, at virksomhederne føler sig godt modtaget, og det er en forudsætning for, at vi lykkes med vores mission. Servicedeklarationer serviceniveau

7 Fokus på rollen som kontaktperson Fokus på rollen som sparringspartner Fokus på fastholdelse af syge medarbejdere, herunder Fast Track Fokus på progressionsmålinger i samarbejde med virksomhederne 3. Vores medarbejdere forstår virksomhedernes behov og støtter dem derudfra Virksomhederne skal opleve medarbejdere i Roskilde Jobcenter, som forstår deres situation. Vores medarbejdere skal kunne se virksomhedernes behov og kunne agere på baggrund heraf i henhold til lovgivningen. Det kan både være som rekrutteringspartner i forhold til ordinære job, som brobygger mellem virksomheder og ledige med brug for støtte, eller i at støtte virksomheden i at fastholde syge medarbejdere. Opkvalificering af ansatte i jobcentret Fokus på kendskab til lovgivning Fokus på forretningsforståelse hos virksomhedskonsulenterne 4. Vores interne organisering matcher virksomhedernes behov De interne arbejdsgange skal understøtte og lette administrationen i forhold til servicering af virksomhederne. Samtidig skal der være en gennemgribende fornemmelse i hele Roskilde Jobcenter for, hvilke opgaver og udfordringer kollegerne sidder med. Derudover skal der være en fælles kulturforståelse, der sætter fokus på samarbejde og teamindsats på tværs af afsnittene, frem for at arbejde for et fokus på egne opgaver. Tilførsel af ressourcer i form af ekstra medarbejdere Fokus på interne arbejdsgange Fokus på samarbejdskultur også på tværs af afsnit 5. Vi når ud til flere virksomheder Roskilde Jobcenter skal være kendt af alle virksomheder og have et godt image. Virksomhederne skal være positivt indstillet over for os og med tiden skal flere opsøge Roskilde Jobcenter af sig selv, med henblik på rekruttering af nye medarbejdere. Derfor skal vi ud over rampen med vores gode historier og være opsøgende over for virksomhederne. Dette skal både ske i de lokale medier, men også ved opsøgende arbejde i erhvervsnetværk og oprettelse af virksomhedspaneler. Styrke den opsøgende indsats, herunder uddeling af kampagnemateriale Samarbejde på tværs af kommunegrænser Fokus på de gode historier i medierne Øget brug af netværk Fokus på socialøkonomiske virksomheder

8 Fokuspunkterne skal være med til at sætte fokus på bestemte adskilte problemstillinger, men har samtidig en række tværgående temaer, der tænkes ind i selve indsatserne ved implementeringen af strategien.

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Best practice i ind satsen for langtidsledige

Best practice i ind satsen for langtidsledige Ins p ir atio n s kata lo g December 2012 Best practice i ind satsen for langtidsledige Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere