TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED"

Transkript

1 OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN: - KOM GODT I GANG MED OMNICHANNEL I DAG - RUNDT OM OMNICHANNEL PÅ 2 MINUTTER - DE 6 VIGTIGSTE INGREDIENSER I OMNICHANNEL-MARKETING

2 REDAKTION SidselManich Communication&Marketing, NetworkedBusinessInitiative JanFuttrup Formand, NetworkedBusinessInitiative Web: Telefon: ARTIKLER DavidSchouMElsass KathrineEngstrupBlom DESIGN&LAYOUT SidselManich NetworkedBusinessInitiative JesperLykkegaardHalliday NordicMarketingDirector, Sitecore FOTOGRAF Fotosfrakonferencen KajBonne KOLOFON

3 INDHOLD OMNICHANNELKOMPENDIUM2015 FORORD EXECUTIVESUMMARY DEL1:KONFERENCENOmnichannelipraksis Måldinvirksomhedsomnichannelmodenhed.Fågratisadgangtilværktøjet. OMNICHANNELTEORI Keynote:RasmusHoulind,CEOiOmnichannelInstitute OMNICHANNELIPRAKSIS TOP9TOY:AfJacobBorup,CRM&OmnichannelManager MagasinduNord:AfPeterFabricius,CFO FlüggerA/S:TaniaDeSanctis,DigitalManager NetworkedBusinessInitiative:Digitaliseringafdanskevirksomheder DEL2:Omnichannelværktøjskasse De6vigtigsteingredienseriOmnichannelMarketing afrasmushoulind,ceo,omnichannelinstitute Atkommeigangmedomnichannel aftroelsunderlien,partner,vertica Digitalellerej:Kundeoplevelsensælgerstadig afjakobleander,seniordirector,avanade Internetofthings:Derkommercookiesikaffen afnicolaihjelmager,socialmediamanager,pentia Etdigitaltoceanafmuligheder9gribdetrigtigtan afstinegrubbe,konsulent,eg Erteknologienmodentilomnichannel? afrasmuslindahlandreasen,seniorconsultant,sitecore Altdet(vigtigste)omomnichanneli250ord afmichaelchalmer,digitalcostumerinteraction,magnetix

4 FORORD Forbrugerne)er)klar) )Er)du?)) ) De)danske)forbrugere)er)nogle)af)de)mest)digitalt)parate)i)EU.)Det)betyder) blandt)andet,)at)e<handlen)slog)rekord)i)2014)og)rundede)80)mia.)kr.))ifølge) Dansk)Erhvervs)beregninger.))Det)giver)muligheder)for)virksomhederne,) men)betyder)samtidig)et)markant)skifte)i)den)måde,)danske) handelsvirksomheder)agerer)på)markedet)på.)) HenrikHyltoft,)markedsdirektør,) Dansk)Erhverv)) ) Udviklingen)inden)for)e<handel)giver)danske)handelsvirksomheder) anledning)til)at)være)innovative,)øge)salget)og)produktiviteten)og)giver) ikke)mindst)adgang)til)nye)markeder.)spørgsmålet)er)derfor)ikke)længere,) om)it)og)digitalisering)skal)være)en)del)af)forretningen,)men)er)nærmere)et) spørgsmål)om)hvordan.*) ) Vækstpotentialet)er)stort) I)2020)forventes)danskerne)at)købe)for)omkring)185)mia.)kr.)på)nettet.)Men) konkurrencen)fra)udlandet)er)hård,)og)allerede)i)dag)lægges)en)fjerdedel)af) danskernes)forbrug)på)nettet)i)udenlandske)webshops.)danske) virksomheder)skal)derfor)udnytte)den)digitale)virkelighed)for)at)imødegå) konkurrencen)fra)udlandet.)det)sker)ved)at)møde)kunderne)hvor)de) befinder)sig) )nemlig)på)tværs)af)fysisk)handel,)webshops)og)sociale) medier.)forbrugerne)skelner)ikke)længere)mellem)fysisk)handel)og)køb) online)og)stiller)derfor)høje)krav)til,)at)virksomhederne)skal)være) tilgængelige)og)yde)optimalt,)uanset)hvor)købet)foregår.)kort)fortalt)skal) virksomhederne)være)omnichannel.)) ) Denne)udgivelse)handler)om) Omnichannel)i)praksis )i)form)af)metode)og) cases)fra)eksperter)og)danske)virksomheder,)som)allerede)er)i)gang)med)en) omnichannel<strategi.)indholdet)er)baseret)på)omnichannel<konferencen) 2015)afholdt)af)Dansk)Erhverv,)ITB,)Sitecore)og)Networked)Business) Initiative.)) God)læselyst. ) Henrik)Hyltoft,)markedsdirektør,)Dansk)Erhverv)) 1)

5 Executive)Summary Forbrugerneforventer,atdetailvirksomhederertilstedepåalleplatforme ogpåkundenspræmisser.digitaleløsningerogendedikeret kundecentriskforretningstilganggørdetidagmuligtatskabeen sammenhængendeogpersonaliseretoplevelse,derfårdettilathandleom migsomkunde. HarIkrogeniforbrugeren,menshunspringerfrakanaltilkanalpåsinrejse frabehovtilkøboglevering?erjeresebshopoghjemmeside mobiloptimeret,oghængerjeresdatasammenpåtværsogbinderdigitale kanalerogdenfysiskebutiksammen?levererisågodenkundeoplevelse, atkundenblivervedmedatkommeigen?oghvadkræverdetatkomme dertil? DeogmangeandrespørgsmålblevdiskuteretpåDanskErhvervogIT Branchenskonferenceomomnichannelmarketing.Åretsvigtigste konferencefordanmarksdetailbrancheblevafholdt4.juniibørsens

6 inspirerendeomgivelserogvararrangeretisamarbejdemednetworked BusinessInstitute. Rapportenhergiverdigenindføringiomnichannelmarketingforklaretaf denanmelderrosteforfatterogekspertrasmushoulind,ogdufårindbliki, hvordandetailvirksomhederhartackletomnichannel.magasin,topbtoy, FlüggerogMagnetixdelerpraktiskeudfordringermedettilbageblikpå dereskonferenceindlæg,ligesomrapportengenopfriskerdeltagernes rundbordsdiskussioner,dagenslivligetwitterbfeedogpaneldebattenmed deltagelseafmatas,carat,sitecore,egogdanskerhverv. Fåderudoverværdifuldetakeawaysiformaflinkstilvideoerog præsentationer,eksperternesblogindlægogresultatetaf deltagervirksomhedernesegenomnichannelperformancebsurvey. Sebilleder,kommentarerogtweetsfradagenher: https://storify.com/netbusorg/omnichannelbkonferenceb15benb tvaerfagligbsucces

7 DEL1 Del 1 er baseret på indlæg fra Omnichannel Konferencen 2015, hvor deltagerne fik et grundigt indblik i, hvordan virksomheder kan skabe en sammenhængende kundeoplevelse på tværs af både fysiske og digitale kanaler og dermed opbygge stærkere og mere loyale kunderelationer. VirksomhedersomFlügger,TopFToyogMagasinfortaltebl.a.,hvordande benytterdatatilatforbedrebådedenpersonligebetjeningibutikkenog dendigitaleoplevelsepåwebsitet,iappenogpåsocialemedier.

8 TEST DIN OMNICHANNEL MODENHED PÅ 20 MIN OG FÅ: Et overblik over hvor du er stærk og svag på tværs af de 6 omnichannel discipliner. Sammenlign din performance/ dine resultater (anonymt) med andre virksomheder i din branche. Inspiration til hvor du skal sætte ind for at komme videre med omnichannel. Mere end 100 virksomheder har allerede taget testen TAG TESTEN

9 RASMUS%HOULIND,%% CEO% OMNICHANNEL% INSTITUTE Skrevetaf: DavidSchou<Elsass, journalistog kommunikationsrådgiver Hvis%det%handler%om%mig% PåInstagramharenafLinasyndlingsbloggereligepostetenfunklenderød Gucci<taske.DenbrænderLinavarmpå.Huntjekkerivrigtaltomtaskenpå nettetogfinderudaf,attaskenkankøbesonlineogafhentesibutikken. Restenafhistorienomdenungekvindeskøbsrejseudspillersigpå forretningense<shop,påsmsogienapppålinassmartphonesamti accessories<afdelingenidenfysiskebutik. Denpixi<agtigehistorieomLinablevleveretafkonferencensekspert< keynoteogmoderator.medbare2minuttersvideoompigenog håndtaskenindrammederasmushoulindfraomnichannelinstitute,hvad omnichannelmarketinger.oghvorfordeterstærktvanedannendefor forbrugeren,hvorfordeterenkrævendeøvelseatindførefor virksomhedenoghvorenormtpotentialeomnichannelharfor handelsvirksomhederne.se#eller#gense#videoen:#http://bit.ly/1lk9493 Rasmus#Houlind#guider#deltagerne#gennem#Kundemålskiven.#Foto:#Kaj#Bonne#

10 Omnichannel#marketing#er#virksomhedens#svar#på,#at#forbrugerne#i#dag# bevæger#sig#på#tværs#af#kanalerne#mere#eller#mindre#konstant.#det#gælder# både#fysiske#og#digitale#kanaler, forklarerrasmushoulind. Mankanogsåsigedetpåenandenmåde:Hvisdethandlerommig,så køberjeg.detenklebudskabertitlenpårasmushoulindsnyebogom omnichannelmarketing.ogsårepræsentererdetessensenaf virksomhedernesvirkelighedidag,ikkemindstidetailbranchen. Kundernesforventningerstigerpågrundafnyeteknologiskemuligheder, ogforbrugeradfærdeneririvendeudvikling. Somforbrugereafprodukterogydelservænnerviosiøjeblikkethurtigttil atbrugeallekanaler,nårvisøgerinspiration,undersøgerprodukter,køber, fårleveretogmodtagerservice.vived,atteknologiengørdetmuligtatfå kanalernetilathængesammen,ogviharprøvet,nårdetfungerergodt. Forbrugerenerklar.Teknologienerklar Forretningsmæssigtharkundenaltidværeticentrum,menikke teknologisk,menerrasmushoulind.hanpegerpåbl.a.bigdata,analytics, wearablesoginternetofthings,derdelsgivervirksomhedernenyviden omkunden,delsgørforbrugerenshverdagmerebekvemoggivernye platformeatorienteresigpå. Det#nye#er,#at#teknologierne#forbinder# platformene#med#hinanden,#så#alle#kanaler#er# integrerede,#og#at#værktøjer#sætter#os#i#stand#til# at#opsamle#data,#analysere#kundeadfærden#og# interagere#med#den#enkelte#kunde#på#en#måde,# som#kunden#oplever#som#relevant ## RasmusHoulind,OmnichannelInstitute

11 Det#nye#er,#at#teknologierne#forbinder#platformene#med#hinanden,#så#alle# kanaler#er#integrerede,#og#at#værktøjer#sætter#os#i#stand#til#at#opsamle#data,# analysere#kundeadfærden#og#interagere#med#den#enkelte#kunde#på#en#måde,# som#kunden#oplever#som#relevant, forklarerrasmushoulind. Hele# virksomhedens#indsats#skal#tænkes#rundt#om#kunden# #på#alle#kanaler#og#i# alle#situationer#under#hele#kunderejsen. RasmusHoulinderikkeitvivlom,hvilkenudfordring virksomhedsledelserneståroverfor. Faktum#er,#at#forbrugeren#er#klar#til# dette#her.#den#enkelte#forbruger#forventer#en#sammenhængende#oplevelse,# så#man#ikke#hele#tiden#skal#starte#forfra,#når#man#rammer#en#ny## kanal.#det#betyder,#at#virksomhedens#brand#skal#være#klar#alle#steder.#hvis# man#ikke#ejer#kontakten#med#forbrugeren,#ejer#man#ikke#kunden.#og#dermed# går#man#glip#af#muligheden#for#loyalitet. Kundemålskiven KundeoplevelsersomLinaserimidlertidikkenoget,mankommersovende til.enlangrækketingskalorkestreres,foratvirksomhedenkanskabeden relevantekundekommunikation.derforharrasmushoulindudviklet Kundemålskiven.Redskabet sættergennemseks overordnedeområder virksomhedenistandtilat vurdereogudviklesinindsats påalledeområder,der bidragertilatopnåen sammenhængendeoplevelse forkunden.

12 Macy shargennemdesenesteårjusteretsinforretningsomsvarpå kundernesændredekøbsvanerogseridagsigselvsomenomnichannel< virksomhedidetailbranchen.erfaringenframacy s,derhørertilde dygtigsteidisciplinenomnichannel,er,atdetisærerafgørendeatskabe incitament<strukturerblandtmedarbejderne,dertilsidesætterinternemål ogkonsekventfremmerdengodekundeoplevelse. Demdererdygtigst RasmusHoulindsresearchtilsinanmelderrostebogharafdækket,hvadde virksomhedergør,somerdygtigsttilomnichannelmarketing. Hvadgørdebedstevirksomheder? Degenkenderkunderneogbederomtaletidpåtværsafkanaler Deopsamlerdatasystematiskfraalletouchpoints Defindersammenhængeogindsigtideresdata Debrugerderesdataogindsigttilatforbedrederesserviceog kommunikation Demålerløbendepåindsatserneudfraetkundeperspektiv Deharorganiseretsigeffektivtomomnichannel Menmedaltdetarbejde,derskaltil,kanomnichannel<indsatsensåbetale sigforvirksomheden?detkanifølgerasmushoulindværesværtatmåle, fordidetdrejersigommangekanaler,kontaktpunkteroganalyser. MenRasmusHoulindvenderspørgsmåletpåhovedet:# I#stedet#for#at#bruge# mange#kræfter#på#at#prøve#at#udregne#en#roi,#kan#man#kigge#på#cost#of# ignoring.#hvad#koster#det#virksomheden#at#lade#være#med#at#indarbejde#det# kundecentriske#perspektiv,#hvis#konkurrenterne#lykkes#med#at#binde# kundekommunikationen#sammen#på#tværs#af#alle#kanaler?

13 # # Se#Rasmus#Houlinds#præsentation:# houlindsomnichannel# # Hør#Rasmus#Houlind#forklare#omnichannel:# RasmusHoulind CEO,OmnichannelInstitute Forfattertilbogen Hvisdethandlerommig,såkøberjeg Centralepointer Forbrugerenforventeratblivemødtafen sammenhængendeoplevelse,derberigerhende,påtværs afsocialemedier,webshopogdenfysiskebutik. Kundeneriforvejenicentrum.Detnyeer,atteknologien binderallekanalerogkontaktpunktersammenogsætter osistandtilatgiveforbrugerenenrelevantoplevelse. Undgåatinitiativernedruknerinterntiorganisationen. Omnichannelhandleromatgøredetforkundensskyld. Isærorganiseringogincitament<strukturervigtigtforat skaberesultatermedomnichannel.

14 Hele#virksomhedens# indsats#skal#tænkes#rundt#om# kunden# #på#alle#kanaler#og#i#alle# situationer#under#hele#kunderejsen.# # RasmusHoulind,OmnichannelInstitute

15 JACOBBORUP, CRM&OMNICHANNEL DEVELOPMENTMANAGER TOP?TOY TOPTOY&&En&kunderejse&på&tværs&af&kanaler& & BRlegetøj&er&en&dansk&institution.&Viser&du&et&billede&af&Fætter&BRfiguren& til&et&barn,&vil&han&eller&hun&straks&kunne&fortælle&dig,&hvem&den&fætter&er.& Varemærket&er&traditionsrigt&og&stærkt,&men&i&slutningen&af&00 erne&var&det& ikke&længere&nok.&stigningen&i&ehandel&markedet&ændrede&sig,&og&top Toykoncernen,&som&ejer&BR&Legetøj,&Toys R Us&og&Norstar,&måtte&kigge& Skrevetaf: Kathrine&Engstrup&Blom,& kommunikationsspecialist sine&forretningsmetoder&grundigt&igennem.&et&fokus&på&omnichannel markedsføring&og&nedskæringer&var&vejen&frem.& Der&var&engang & Det&begyndte&som&en&lille&familieejet&legetøjsbutik&i&Roskilde&i&1963.&Mere& end&50&år&senere,&er&toptoy&en&af&&nordeuropas&største&detail&og& engroslegetøjsvirksomheder&med&300&butikker&fordelt&over&7&lande.&og& sådan&kunne&historien&om&den&danske&legetøjsgigant&slutte,&men&i&2009& begyndte&koncernen&at&se&røde&tal&på&bundlinjen.hvad&havde&ændret&sig?& Markedet.&Der&var&færre&kunder&i&butikkerne,&en&øget&prisgennemsigtighed&& & Jacob&Borup&fra&Top-Toy&fortæller&hvordan&legetøjkoncernen&ændrede&handelsmetoder& & med&omnichannel&marketing.&foto:&kaj&bonne.&

16 & på&tværs&af&legetøjsbranchen,&forbrugerne&kunne&handle&over& landegrænser,&finanskrisen&knagede&og&ehandelen&var&taget&til.& & Ikke&omnichannel& &men&integrerede&kanaler& Der&skulle&ske&drastiske&ændringer&i&forretningen.&Organisationen&måtte& gennem&en&større&analyse&for&at&finde&det&svage&led&i&kæden.&først& undersøgte&de&kunden&for&at&se&den&proces,&de&gennemgik&før,&under&og& efter&en&handelstransaktion.&man&kan&kalde&det&en&motivationsanalyse.&& & Data&blev&indsamlet&og&analyseret,&og&konklusionen&var&klar:&butikkerne& skulle&opdateres,&så&de&var&klar&til&ehandel.&alle&platforme& &butik,&ebutik,& apps&og&spil& &skulle&interagere&og&spille&sammen.&jo;&det&var&vigtigt&at& favne&alle&medieplatforme&og&kanaler,&men&det&skulle&også&give&mening&på& tværs.&alle&platforme&skulle&integreres.&og&det&forbindende&led&var& ønskelisten.& Fokus&på&ønskelisten& Ønskelisten&er&ikke&et&nyt&koncept&i&TopToy.&I&legetøjskædens&julekatalog& har&ønskelisten&i&årevis&været&på&en&af&de&første&sider,&klar&til&at&fylde&ud.& Undersøgelserne&fortalte&at:& Ifølge&vores&kunder,&er&ønskelisten&den&bedste&inspirationskilde,&når&de& køber&gaver&til&deres&børn.& Men&i&2009&var&ønskelisten&kun&i&analog&papirform.&Den&kom&ikke&længere& end&fra&ét&barn&til&én&voksen.&spredningen&var&minimal.&det&viste&sig&at&når& TopToy&engagerede&børnene&fx&via&apps&og&spil,&fik&de&en&bedre& konvertering&til&salg.&så&med&overgangen&til&omnichannel,&blev&ønskelisten& digital.&adgang&og&deling&via&app&og&hjemmeside&gjorde&ønskesedlen&langt& mere&tilgængelig.& & TopToys&omnichannelrejse&kan&sammenfattes&med&to&ord:&usability&og& share-ability.&fordi&legetøjskædens&målgruppe&er&todelt& &både&børn&og& voksne& &skal&begge&grupper&understøttes.&&

17 & Sammenligner&man&ønskelisten&på&hjemmesiden&og&på&appen,&er&deling&af& en&ønskeliste&mere&end&seks&gange&større&på&appen.&samtidig&er&antallet&af& ønsker&per&liste&fem&gange&større&på&appen&end&på&hjemmesiden.& Forretningens&usability&er&dermed&steget&markant&i&overgangen&til&en&mere& integreret&platform,&og&dermed&er&shareability&også&steget.& & Det&TopToy&lærte&af&processen&var,&at&det&er&fint&at&lave&en&masse&touch& points&til&forskellige&platforme&og&kanaler.&men&det&der&definerer&deres& omnichannel&er&al&teknikken&nedenunder.&samspillet&mellem&kanaler&skal& fungere,&for&at&forretningen&fungerer.&& & Omkostningerne&har&været&stigende&i&takt&med&stigningen&i&internethandel.& Det&er&en&af&de&faktorer,&der&gør,&at&driftsresultatet&er&blevet&dårligere,&sagde& administrerende&direktør&og&medejer,&peter&gjørup,&til&berlingske&i&2014.& & & & & & &

18 Se&Jacob&Borups&præsentation:& & -borup-top-toy& & JacobBorup CRM&&&Omnichannel&Development&Manager,&TOP- TOY&& & Jacob&Borup&leder&til&daglig&TopToys&arbejde& med&omnichannel,&herunder&digitaliseringen&af& hele&club&br.& &?????????????????????????????????????????????????& Centrale&pointer& & Lav&klar&marketing&&processen&er&det&nye&sort.& Hav&kunderejsen&i&fokus.&& TopToys&målgruppe&er&todelt:&både&børn&og& forældre.&begge&grupper&skal&understøttes&med& udbygning&af&ønskesedlen.& Omstilling&til&omnichannel/integrerede&kanaler& var&essentiel.& Det&der&definerer&TopToys&omnichannel&er& teknikken&nedenunder&(alle&kanaler&skal&spille& sammen).&

19 PETERFABRICIUS CFO, MAGASINDU NORD Frastangtøjtilshowbiz Over1milliardkroner.Såstorterdetsamledetabpåkerneforretningenfor MagasinduNordfrastartenafårtusindskiftetindtil2010.Kundernesvigter stormagasinet,ogifølgemagasinscfo,peterfabricius,erledelsenselv ansvarligfordemanglenderesultater. Pådettidspunktharvibrugforennystrategiforvirksomhedensevnetilat tjenepenge, bedyrerpeterfabricius. Skrevetaf: DavidSchouKElsass, journalistog kommunikationsrådgiver PåDanskErhvervskonferenceomomnichannelmarketingserfinansdirekK tørentilbagepådensituation,derherskede,indenmagasinigangsatteen omsiggribendeturnkaroundafvirksomheden.detaltafgørendefokuspå godkundeserviceergåetiglemmebogen.virksomhedensvidenom kunderneersandettilisystemer,derikkelængeregivertilstrækkeligværdi tilforretningen.ogkulturenliderundermangelpåbådetillidtil medarbejderneogevnentilattræffebeslutningeriorganisationen. TurnKaroundmedomnichannel FravinduernepåKgs.Nytorvkandirektionensamtidigseudpåenverden medmarkanteændringeriforbrugeradfærden.kundernekommerikke

20 kunindgennembutikkernesglasdøre.debrugerderesmobiler,både udenforogibutikkerne,oggårpånettetforatundersøgeogkøbevarerne. EKhandelvilvoksetilatudgøre20%afdetailhandlensomsætninginden forenkortårrække. EnnyomnichannelKstrategibliverenvigtigbrikidentransformation, Magasinigangsætterforatretteoppåvirksomhedensøkonomiske deroute.magasinvilblandtandetstyrkeonlinekshoppenmagasin.dk, mødekundernepåderessmartphones,blandtandetmedennyapp,og opbyggeenstærkkundeoplevelse,hvoronlineogofflinekanalerspiller sammen. Mankansige,atvibevægerosfrastangtøjtilshowbusiness.Kundenvil gernekunnedelesinetouchpointsmedandre.viskalgivedemdenoplevelse. Viskalturdeatunderholde,inspirereogskabegodkarma, forklarer Magasinsøkonomidirektør,somselvoplevedeenshoppeturmedsin teenagedatteroghendesvenindersomenøjenåbner: Deangriberdet anderledesendosandremeremodnemennesker.detkanvilæremegetaf. Samspilletmellemmagasin.dkogdefysiskestormagasinerfungerer.60% afbrugernepåmagasin.dkbrugeridagekshoppentilatresearchepå produkter.90%harforetagetderessenestekøbietafmagasins stormagasiner. TurnKaroundKplanenbestårafenrækkestrategisketiltag,somgørkundens oplevelsetilomdrejningspunktet,ogsomervævetindiatopbygge

21 Magasinsomnichannel:visuelopgraderingafdefysiskebutikker,komplet udskiftningogomlægningafitksystemerneforatfåbedreforretningsviden omproduktsalg,kampagneeffekt,kundeadfærdogpersonaliserede købsanbefalingersamtforbedretkundeservice,styrketbranding, marketingogkommunikation. TheOne kampagnekvideoeniboksenunderartiklengivereteksempelpå MagasinsomnichannelKtankegang. MedarbejderenersinegenCEO MenforPeterFabriciuserdetikkenokmedenvelsmurtmarketingmaskine ogitksystemersomfundamentfordekreativeidéer.magasinsidentitetog værdierskalmødekundenpåallekanalerforatskabedengode kundeoplevelse. Derforigangsætterdirektionenenledelsesstrategi.Denhandleromat anerkendemedarbejderneskompetencer,uddelegere beslutningskompetenceogopmuntretil,athverenkeltmedarbejder tænker,somomhanellerhunersinegenceo. Denenkeltemedarbejder,derharansvarforenopgaveellerenproces,har brugfordensammevidensomceo, forklarerpeterfabriciusoguddyber sinidéomempowermentafmedarbejderne: Tidligerevarinformationer hemmelige.nuerderikkenoget,dererhemmeligt,undtaget lønningslisterne.viskalkunnetåleatdelealvidenmedhinanden.skerder fejlundervejs,erdetbedreendikkeatforsøge. Idéeneratviselangtmeretillidtilmedarbejdernesevnerogdømmekraft, væretilgængeligeforhinandenoggivemedarbejdernebemyndigelsetilat træffebeslutningerindenforderesansvarsområde.

22 Empowermentindebærerogså,atmedarbejdernefåruddannelseiat brugedataogsamarbejderpåtværsafheleorganisationen. Medarbejderneskalhavederigtigeværktøjerogincitamentertilatgenkende kundenoggiverelevanteanbefalingerpåtværsafkanalerne, understreger PeterFabriciusogpegerpåtoandreforandringer,derharværetmedtilat skabesuccessen: EnfladledelsesstrukturogentilgængeligITafdelinger medtilatnedbrydesiloerogkanskabeetgodtfundamenttilatbyggeet omnichannelsetup. ResultatetaftransformationenbliverenmarkantforbedringafMagasins omsætning,somiperioden2010til2014stigerfraigennemsnit1%tilat voksemedisnit5%hvertår. PeterFabriciusmener,atdetermuligtatforandrevirksomhedenudenen storkrise,men: Enbrændendeplatformgørdetmegetnemmere.Det handlerjoomledelseigen.

23 PeterFabricius CFO,MagasinduNord Ansvarligforøkonomi,controlling,ITogsikkerhed Centralepointer SePeterFabricius præsentation: /peterofabriciusomagasinodeonord SeTheOnekampagneOvideo: Givkundenoplevelserpådekanalerhunønsker. Inspirer,underholdogspredgodkarma. Lærafdinekunder. Jeresidentitetogværdierskalmødekundenpåalle kanalerforatskabedengodekundeoplevelse. MedarbejderenskalværesinegenCEOforatkunne træffekundefokuseredebeslutninger.

24 Mankansige,atvibevægerosfra stangtøjtilshowbusiness.kundenvil gernekunnedelesinetouchpointsmed andre.viskalgivedemdenoplevelse. Viskalturdeatunderholde,inspirere ogskabegodkarma. PeterFabricius,MagasinduNord

25 HENRIKKÆRSGAARD NETWORKED BUSINESSINITIATIVE Artikelaf: SidselManich MåldinomnichannelmodenhedpåNBI2 platformen HenrikKærsgaard,dererHeadofOperationiNetworkedBusiness Initiative(NBI),bødpådagenssidsteindslagmedetindsparkom digitaliseringafdanskevirksomheder.digitaliseringerensværog krævendeproces,enprocessomnbiersativerdenforatgørebåde nemmereogmereoperationel. Danskevirksomhedermanglervidentildigitalisering Henrikfortalte,atNetworkedBusinessInitiative(NBI)eret forskningsprojekt,sommedstøtteafbl.a.danskerhverv,cbsog Erhvervsstyrelsenkortlæggerdanskeogudenlandskevirksomhedersbrug afdigitaleteknologier.formåleteratskabeetgratisværktøj(nbi2 platformen),derkanstyrkedanskevirksomhedersdigitaletransformation 2ogderafvækstpotentiale2medhandlingsbarindsigtogviden.Alle danskevirksomheder storesomsmå2kanmålederesdigitalestatuspå platformen:http://www.networkedbusiness.org/getacess.

26 Hvorforogsåomnichannel? Omnichannelerenstærkforretningstilgangtilatstyredigitaliseringen helevejenrundtomkundenskøbsoplevelse,ogerderforennaturlig tilføjelsetilnbi2platformen. Omnichannel2værktøjetogtestenerbaseretpåRasmusHoulinds Kundemålskive(jvf.del1)oggiveretoverblikover,hvordinvirksomheder stærk(fxidataopsamling),oghvordenersvag(fxbrugedatai 2 markedsføring)idensomnichannel2strategi.testengiveretindbliki,hvor virksomhedenbørsætteindfremadrettet. Opmod100danskevirksomhederharalleredetagetomnichannel2testen ogfåetmåltderesomnichannelmodenhed,oghenrikopfordredeallei salentilogsåatfåmåltderesmodenhedviatesten,ogfåstyrpåhvordan deresvirksomhedklareromnichanneldisciplinerne. TAGOMNICHANNEL?TESTENHER

27 FOTOGRAF: KAJBONNE MODERATOR: RASMUSHOULIND, OMNICHANNEL INSTITUTE Enborddebatdergavgenlyd Foratskabedebatmellemoginvolveringafdeltagerne,havdeRasmus Houlindforberedt20moderatorer,somblevplaceretvedderundebordei salentilatstyredenhalvetimeborddebatvedhvertbord.hvertbordfik mulighedforatdiskutere7emneromomnichannel.konklusionenaf debattenvedhvertbordblevefterfølgendetwittetlive.debedstetwits blevtagetdirekteindidenefterfølgendepaneldebatpåscenen.semere afborddebatterneogtwitsher: https://storify.com/netbusorg/omnichannelkkonferncenkborddebatter Borddebatemner 1.Butikkensrolleiomnichannel 2.Hvaderdenbedstekildetilnyemarketingpermissions? 3.IntegrationafkundedataKogtredjepartsdata 4.Brugafkundedataiautomatiseretkommunikation 5.Hvemdragerstørstnytteafdata kundenellervirksomheden? 6.Samarbejdetpåtværsaforganisationen 7.Incitamentstrukturerogkanalkonflikter Sebillederfradebattenpånæsteside.

28

29

30 DEL2 Del 2 giver en grundig indføring i omnichannel disciplinen fra nogle af branchens dygtigste folk, hvis indlæg giver dig konkrete råd til, hvordan dinvirksomhedkanarbejdestrategiskmedomnichannel.

31 RASMUSHOULIND CEO, OMNICHANNEL INSTITUTE De6vigtigsteingredienseriOmnichannel Marketing Uanset,omdudriverdetail=forretningdirektehenvendttilforbrugeren ellerenservice=virksomhedindenforb2b,erdetenrealitet,atkunderne bådebenytteronline=ogofflinemedier,besøgerbutikkerogwebshops, spørgerderesvenner/kollegerirl(in=real=life)ogpåsocialemedier,alt sammensomheltnaturligeledienikke=lineærkøbsproces.undervejs skifterdekanaloptilfleregange mellembådedigitaleoganaloge medier.omnichannelervirksomhedernessvarpåkundernescrosschannel adfærd.data,ogtiltiderenddabigdata,bliverlimen,derbinder kundeoplevelsensammeniensømløskundeoplevelse. Omnichannelmarketing kundenericentrumoginteragerertovejsmed hverenkeltkanal.datagørdetmuligtatskiftekanal,ogoplevelsen forbliversømløs.

32 Dintragtformedesalgsmodel,hvorkundenbevægedesigifaseralt afhængigafkøbsmodenhederderforstendød hvisdennogensindehar væretrigtigilive Detstillerheltnyekravtil,hvordanduskaldrivedin marketingogherunderikkemindstarbejdemeddigitalemedierog teknologierogenddaindarbejdedisseieventuellefilialerstraditionelle arbejdsgange. Jegharudviklet6kernediscipliner,somgodeomnichannel=virksomheder børarbejdesystematiskmed,oghvormodenhedindenfordisseermedtil atskillefårenefrabukkene.determegetfåvirksomheder,derergodetil alle6discipliner menomnichannelerpådenandensideogsåetrelativt nytbegrebogharstoreimplikationerorganisationenigennem. 1.Genkendkundenpåtværsafallekanaler Hvisdinvirksomhedskalformåikkeblotatværetilstede,menfaktisk værenærværendepåallekanaler,erinødttilatgenkendejereskunde. Indenfordensammedigitalekanalkandetteklarestilenvisudstrækning medcookies menellerserdunødttilatbedekundenidentificeresig.hvis duharbutikkerogikkeermedpåibeacon=trenden,børditpersonalesom endelafvejledningenspørgeindtil,hvemkundenerogbenyttevidenfra tidligereinteraktionogkøbideresrådgivning.ipraksishænger identifikationafkundenoftesammenmedafgivelseafe=mail=adresse+ permission,indmeldelseienklubog/ellerdownloadafenapp. VerdensmestreneiatfåkundernetilatidentificeresigernokApple,som medderesapple=idkangenkendedigpåwebsitet,telefonen,tablet en, itunes,app=storeogikkemindstibutikken.somkundekandualtidfinde dinsamledekøbshistorikogenddadownloadekøbtmusikogsoftwaretil nyeenheder.somrenonline=virksomhederamazon.comogsåmeget hurtigetilatbedekunderneloggeind.fordideersåkendteforatlevere personligeanbefalingerogdedesudenholderkunderneskreditkort= oplysninger,såvedkundernegodt,atoplevelsenpåsitetfaktiskbliver bedreafatloggeindogladesiggenkende.

33 Denamerikanskedrugstore=kædeDuaneReadeharsoménafdeførste detail=kæderintegreretibeaconsiflereafderesbutikker.nårentelefon medapp eninstalleretkommerinærhedenafenibeaconkanduane Readesendebeskedertiltelefonenmedpersonligetilbud,kuponerog reminderepåtingfraappenshuskeliste.nårkundentræderindibutikken skifterappenselvtil in=store=mode oggørdetletforkundenattilgå derespersonligekuponer,scannevarerogtilgåindkøbslistermm. IDanmarkerCoopogMatasnokdevirksomheder,derertættestpåat genkendebrugernepåtværsafallekanaler. 2.Samlaltidkunderelaterededataopfraallekanaler Dataersomvirksomhedenshukommelse.Foratkunneafgøre,hvadden næstebedstehandlingerforenspecifikkunde,erdetnødvendigtatkende tildetidligereinteraktioner,kundensinteresserogmåskeenddakundens humør.detgørdedygtigeomnichannel=virksomhedervedsystematiskat opsamledatapåkundernefraenhvertænkeliginteraktionogdereftergøre dentilgængeligforandrekanalervedatintegreretilénfælleskundeprofil. Medeksplosionenioffentligttilgængeligedata,antalletafmobileenheder ogikkemindstdetnærtforeståendeinternetofthings(iot)ogwearable computingermulighedernemangeforbådeatopsamledatafra eksisterendekanalerogatskabenyekildertilkunderelaterededata. Tilsammenbrugesdatatilatopbyggekundensprofil,somdenserudi realtid nuogher. Amazonersværatkommeudenom,ogsånårdetgælderdataopsamling. Deflestekendertilderesanbefalings=rutiner,somganskeåbenlyst benyttertidligereinteraktionogkøbiprioriteringenafanbefalingerne.de færrestekenderdogtilejerskabetafimdb.com(internetmoviedatabase). Vedatintegrereadfærds=datafraIMDB.combenytterAmazondette website,somenslagsfiskedamforkundernesfilmpræferencer.blivderfor ikkeoverraskethvisdufraamazonpludseligmodtagertilbudpådvd= titler,somdufornyligthartjekketudviaimdb.com

34 EngelskeSainsbury ser(énaf)detail=handelenskongerindenfor dataopsamling.medderesapp=koncept Scan&Go tilbyderdekundenat scanneogpakkevarernesamtidigmed,atdebliverlagtikurven.data= opsamlingkommerderforiløbetafindkøbetogikkeførstvedkassen. Walmartfårderforrealtime=datapåallevarer,derharværetindeogvende ikurvenogkanundervejskommemedanbefalingertildenheltrigtige parmesanosttildinpastaret.vedkassenkankundenselvtjekkeud for allevarerneerjoscannet. Nikeerdesudenværdatnævneforderesarbejdemedatopsamledatapå kundernevianikefuelbandogløbecommunitetnike+.gætomdeved, hvornårkundernetrængertilnyeløbesko?idanmarkkunnemestrenei dennedisciplinværesaxo.com,matasellermåskevvs=grossisten BrødreneDahl,sombådespørgerkunderneløbendeomderespræferencer ogsamtidigbenytteradfærdsdataogtredjepartsdataideresautomatiske serviceringafkunderne. 3.Skabindsigtudfradata Påaggregeretniveaubliverdenopsamlededataførellersidentil vaskeægtebigdata.foratskabeværdiudafdetteerdetnødvendigtat lavebigdata=analyse.dataskalanalyseres,ogdetskalafgøres,hvilke profil=ogadfærdsmæssigekendetegn,derkanidentificeresforhhv. kundermedhøjoglavkundelivstidsværdi.hvilkekundetyperharvi,hvad kendetegnerdem,hvormegettjenervipådemoghvadkanvigøre,forat drivedettepåenmereprofitabelmåde? EngelskeTescoerénafverdensmestreneiatskabeindsigtidendata,som deopsamler.detteharbl.a.resulteretilanceringenaftescoeveryday ValuebrandettildeprisbevidsteforbrugeresamtTescoFinesttildemere kvalitetsbevidste.datavardesudenénafdeheltstoreårsagertil,attesco lanceredederesbabyklub,dadekunneseidata,atkundernehavdeen tendenstilatbliveilloyaleomkringdettidspunkt,hvordeblevforældre. Tescobenytteridagprediktivemodellerbaseretpåhistoriskedatasamt vejrudsigertilatforudsigesalgetpåspecifikkevareroganvenderdenne

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Introduktion Lars Hedal, adm. direktør i Hedal Kruse Brohus siden 2002 2000-2002: Marketingchef, Ecarisma (Mærsk Data)

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

TeleFaction Tilbage fra fremtiden!

TeleFaction Tilbage fra fremtiden! TeleFaction Tilbage fra fremtiden! I alt hvad vi gør, tror vi på at udfordre status quo og at gøre en forskel hver dag. Det gør vi ved at alle vores produkter fokuserer på hvordan man bruger feedback,

Læs mere

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Julesalget 2015 Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015 Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Indholdsfortegnelse Introduktion Sammensætning af respondenter Forventninger til julesalget

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Turn your SAP into Conversions. Torleik Ravn 6/2 2008. Senior konsulent

Turn your SAP into Conversions. Torleik Ravn 6/2 2008. Senior konsulent Turn your SAP into Conversions Torleik Ravn Senior konsulent 6/2 2008 Muligheder og udfordringer med SAP og Sitecore Kr. Ordre Kr. Muligheder og udfordringer med SAP og Sitecore Kr. Ordre? Lidt om mig

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Vi har noget for enhver håndværker Side 3 Tre tendenser

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Håndværkerens lokale grossist Dansk ejet og dansk ledet

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed?

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Faust Dyrbye Cases Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Som Danmarks eneste strategiske udstillingsbureau arbejder vi indædt for, at gøre danske virksomheders deltagelse på messer og udstillinger

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

PRÆSENTATION AF KONTRAPUNKT DIGITAL KONTRAPUNKT. Digitale kompetencer. December 2014

PRÆSENTATION AF KONTRAPUNKT DIGITAL KONTRAPUNKT. Digitale kompetencer. December 2014 KONTRAPUNKT Digitale kompetencer December 2014 December 2014 Kontrapunkt PRÆSENTATION AF KONTRAPUNKT DIGITAL INDHOLD 00 Services og tilgang 01 Udvalgte referencer 03 Kontakt December 2014 2 Kontrapunkt

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

crosschannel-strategier til brug i markedsføringen af digitale tilbud

crosschannel-strategier til brug i markedsføringen af digitale tilbud crosschannel-strategier til brug i markedsføringen af digitale tilbud v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent og ekspert i trends og forbrugeradfærd vi starter med forbrugeren inspiration og ideer?

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G F R E M T I VISION: et førende trendinstitut i Skandinavien u får en ambitiøs og stærkt vidende samarbejdspartner Ønsker du at blive løbende opdateret på nu tidens og fremtidens trends? Tegn et medlemskab

Læs mere

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Succes online Træning #1 Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Dagens agenda Online tilstedeværelse Kravspecifikation til website og -shop Google-konto- Google+ Hjemmeopgaver Og så - handson

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014

Content Marketing den kommercielle redaktion. Danske Medier, 14. januar 2014 Content Marketing den kommercielle redaktion Danske Medier, 14. januar 2014 1 Intro til Morten Asmussen: 1. Berlingske Media er et stort mediehus med masser af medier. 2. Normalt er det journalisterne,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014 Digital kundeservice Høst de lavthængende frugter! Kontaktcenter 2014 20. marts 2014 Jacob Lego Boye Konsulent, forfatter og foredragsholder jacob@lego.boye.dk og mobil 25527005 www.linkedin.com/jacoblegoboye

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

E-bøger og akademiske biblioteker

E-bøger og akademiske biblioteker E-bøger og akademiske biblioteker Diskussionsseminarium om svenska e-böcker på akademiska bibliotek Lidt baggrund: Hvem er Samfundslitteratur? Vi stammer fra dengang verden var i sort/hvid I 1967 åbnede

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Fremtidens professionelle forbruger fremtidens kvinde og fremtidens mand Om adfærdsændringer blandt forbrugerne

Fremtidens professionelle forbruger fremtidens kvinde og fremtidens mand Om adfærdsændringer blandt forbrugerne Fremtidens professionelle forbruger fremtidens kvinde og fremtidens mand Om adfærdsændringer blandt forbrugerne Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Forkortet version af præsentation til SPTs

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX 1611 : 19. november : 26. november 08.30-09.00 09.00-09.40 Morgenmad og registrering K1 Skab værdi med Dynamics AX Høster din virksomhed fordelene ved Dynamics AX? Hvor skal vi sætte ind, og hvor findes

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Hvad betyder brevet for kunderne?

Hvad betyder brevet for kunderne? Hvad betyder brevet for kunderne? Klaus Møller Hansen, Strategi og Partnerskaber, Post Danmark AFP-Brugergruppen 13. november 2012 Hotel Hesselet, Nyborg Sid 1 Hvorfra stammer vores viden? 1 2 3 4 Brevvaner

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

Introduktion til mediebranchen

Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Introduktion til mediebranchen Formålet med branchefokus er at fastholde og sammenkæde metoderne til brancherelevante emner, hvorved kurset også kan ses som en fungerende

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps.

Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Side 1. Marketings ledelsesmæssige udfordringer i 2012 og adskillige år frem. Af direktør Michael Rasmussen, Attivo Market Management Aps. Forandringer i omverden har altid betydet nye udfordringer for

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED?

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Evaluering af rejseseminar den 11. januar 2011 Danmarks Rejsebureau Forening og Specific Media HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Meget godt/godt Mindre godt 3% 97% Meget godt/godt Mindre godt

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity

Online kundeservice som konvertering. Morten Busk, Partner ecapacity Online kundeservice som konvertering Morten Busk, Partner ecapacity Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Udfordring: Hvad bidrager online kundeservice til på bundlinien? Den samlede direkte

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Det er ikke bare gas

Det er ikke bare gas Det er ikke bare gas Hvad pokker kan OK lige sælge Online? Succes med datadrevet optimering Novicell konference juni 2015 Hvor kom vi fra Del af Marketing internt bureau Manglende tid/ressourcer ift. mængden

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015

TDC Group. På vej mod et Digitalt DNA September 2015 1 TDC Group På vej mod et Digitalt DNA September 2015 Content-fokus 2 Vores historie har ændret sig radikalt 2014 Det førende Skandinaviske kommunikations- og home entertainment selskab - 2005 Rygraden

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN IT NIVEAU: D 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød. Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk

Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød. Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk Adresse: TailorMade ApS Høgevej 12 3400 Hillerød Kontakt: Telefon 4825 3539 info@tailorsoft.dk www.tailorsoft.dk Kompetencer: Vores ansatte har kompetencer indenfor salg, projektledelse og udvikling Største

Læs mere

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE?

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT. Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE? CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT Det gode spørgsmål er: HVOR KAN VI HJÆLPE JER I ARBEJDET MED KUNDERNE? ANALYSE Når 99,999 % ikke er godt nok! MÅLING 2 ipads eller 20.000 digitale spørgeskemaer? LØSNINGER

Læs mere

Test i Danmark. Undersøgelse på. TestExpo

Test i Danmark. Undersøgelse på. TestExpo Test i Danmark Undersøgelse på 2015 TestExpo 1 Indledning Velkommen til anden udgave af Test i Danmark rapporten. Test i Danmark har til formål at undersøge softwaretest og QA tendenser i Danmark og dets

Læs mere