TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED"

Transkript

1 OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN: - KOM GODT I GANG MED OMNICHANNEL I DAG - RUNDT OM OMNICHANNEL PÅ 2 MINUTTER - DE 6 VIGTIGSTE INGREDIENSER I OMNICHANNEL-MARKETING

2 REDAKTION SidselManich Communication&Marketing, NetworkedBusinessInitiative JanFuttrup Formand, NetworkedBusinessInitiative Web: Telefon: ARTIKLER DavidSchouMElsass KathrineEngstrupBlom DESIGN&LAYOUT SidselManich NetworkedBusinessInitiative JesperLykkegaardHalliday NordicMarketingDirector, Sitecore FOTOGRAF Fotosfrakonferencen KajBonne KOLOFON

3 INDHOLD OMNICHANNELKOMPENDIUM2015 FORORD EXECUTIVESUMMARY DEL1:KONFERENCENOmnichannelipraksis Måldinvirksomhedsomnichannelmodenhed.Fågratisadgangtilværktøjet. OMNICHANNELTEORI Keynote:RasmusHoulind,CEOiOmnichannelInstitute OMNICHANNELIPRAKSIS TOP9TOY:AfJacobBorup,CRM&OmnichannelManager MagasinduNord:AfPeterFabricius,CFO FlüggerA/S:TaniaDeSanctis,DigitalManager NetworkedBusinessInitiative:Digitaliseringafdanskevirksomheder DEL2:Omnichannelværktøjskasse De6vigtigsteingredienseriOmnichannelMarketing afrasmushoulind,ceo,omnichannelinstitute Atkommeigangmedomnichannel aftroelsunderlien,partner,vertica Digitalellerej:Kundeoplevelsensælgerstadig afjakobleander,seniordirector,avanade Internetofthings:Derkommercookiesikaffen afnicolaihjelmager,socialmediamanager,pentia Etdigitaltoceanafmuligheder9gribdetrigtigtan afstinegrubbe,konsulent,eg Erteknologienmodentilomnichannel? afrasmuslindahlandreasen,seniorconsultant,sitecore Altdet(vigtigste)omomnichanneli250ord afmichaelchalmer,digitalcostumerinteraction,magnetix

4 FORORD Forbrugerne)er)klar) )Er)du?)) ) De)danske)forbrugere)er)nogle)af)de)mest)digitalt)parate)i)EU.)Det)betyder) blandt)andet,)at)e<handlen)slog)rekord)i)2014)og)rundede)80)mia.)kr.))ifølge) Dansk)Erhvervs)beregninger.))Det)giver)muligheder)for)virksomhederne,) men)betyder)samtidig)et)markant)skifte)i)den)måde,)danske) handelsvirksomheder)agerer)på)markedet)på.)) HenrikHyltoft,)markedsdirektør,) Dansk)Erhverv)) ) Udviklingen)inden)for)e<handel)giver)danske)handelsvirksomheder) anledning)til)at)være)innovative,)øge)salget)og)produktiviteten)og)giver) ikke)mindst)adgang)til)nye)markeder.)spørgsmålet)er)derfor)ikke)længere,) om)it)og)digitalisering)skal)være)en)del)af)forretningen,)men)er)nærmere)et) spørgsmål)om)hvordan.*) ) Vækstpotentialet)er)stort) I)2020)forventes)danskerne)at)købe)for)omkring)185)mia.)kr.)på)nettet.)Men) konkurrencen)fra)udlandet)er)hård,)og)allerede)i)dag)lægges)en)fjerdedel)af) danskernes)forbrug)på)nettet)i)udenlandske)webshops.)danske) virksomheder)skal)derfor)udnytte)den)digitale)virkelighed)for)at)imødegå) konkurrencen)fra)udlandet.)det)sker)ved)at)møde)kunderne)hvor)de) befinder)sig) )nemlig)på)tværs)af)fysisk)handel,)webshops)og)sociale) medier.)forbrugerne)skelner)ikke)længere)mellem)fysisk)handel)og)køb) online)og)stiller)derfor)høje)krav)til,)at)virksomhederne)skal)være) tilgængelige)og)yde)optimalt,)uanset)hvor)købet)foregår.)kort)fortalt)skal) virksomhederne)være)omnichannel.)) ) Denne)udgivelse)handler)om) Omnichannel)i)praksis )i)form)af)metode)og) cases)fra)eksperter)og)danske)virksomheder,)som)allerede)er)i)gang)med)en) omnichannel<strategi.)indholdet)er)baseret)på)omnichannel<konferencen) 2015)afholdt)af)Dansk)Erhverv,)ITB,)Sitecore)og)Networked)Business) Initiative.)) God)læselyst. ) Henrik)Hyltoft,)markedsdirektør,)Dansk)Erhverv)) 1)

5 Executive)Summary Forbrugerneforventer,atdetailvirksomhederertilstedepåalleplatforme ogpåkundenspræmisser.digitaleløsningerogendedikeret kundecentriskforretningstilganggørdetidagmuligtatskabeen sammenhængendeogpersonaliseretoplevelse,derfårdettilathandleom migsomkunde. HarIkrogeniforbrugeren,menshunspringerfrakanaltilkanalpåsinrejse frabehovtilkøboglevering?erjeresebshopoghjemmeside mobiloptimeret,oghængerjeresdatasammenpåtværsogbinderdigitale kanalerogdenfysiskebutiksammen?levererisågodenkundeoplevelse, atkundenblivervedmedatkommeigen?oghvadkræverdetatkomme dertil? DeogmangeandrespørgsmålblevdiskuteretpåDanskErhvervogIT Branchenskonferenceomomnichannelmarketing.Åretsvigtigste konferencefordanmarksdetailbrancheblevafholdt4.juniibørsens

6 inspirerendeomgivelserogvararrangeretisamarbejdemednetworked BusinessInstitute. Rapportenhergiverdigenindføringiomnichannelmarketingforklaretaf denanmelderrosteforfatterogekspertrasmushoulind,ogdufårindbliki, hvordandetailvirksomhederhartackletomnichannel.magasin,topbtoy, FlüggerogMagnetixdelerpraktiskeudfordringermedettilbageblikpå dereskonferenceindlæg,ligesomrapportengenopfriskerdeltagernes rundbordsdiskussioner,dagenslivligetwitterbfeedogpaneldebattenmed deltagelseafmatas,carat,sitecore,egogdanskerhverv. Fåderudoverværdifuldetakeawaysiformaflinkstilvideoerog præsentationer,eksperternesblogindlægogresultatetaf deltagervirksomhedernesegenomnichannelperformancebsurvey. Sebilleder,kommentarerogtweetsfradagenher: https://storify.com/netbusorg/omnichannelbkonferenceb15benb tvaerfagligbsucces

7 DEL1 Del 1 er baseret på indlæg fra Omnichannel Konferencen 2015, hvor deltagerne fik et grundigt indblik i, hvordan virksomheder kan skabe en sammenhængende kundeoplevelse på tværs af både fysiske og digitale kanaler og dermed opbygge stærkere og mere loyale kunderelationer. VirksomhedersomFlügger,TopFToyogMagasinfortaltebl.a.,hvordande benytterdatatilatforbedrebådedenpersonligebetjeningibutikkenog dendigitaleoplevelsepåwebsitet,iappenogpåsocialemedier.

8 TEST DIN OMNICHANNEL MODENHED PÅ 20 MIN OG FÅ: Et overblik over hvor du er stærk og svag på tværs af de 6 omnichannel discipliner. Sammenlign din performance/ dine resultater (anonymt) med andre virksomheder i din branche. Inspiration til hvor du skal sætte ind for at komme videre med omnichannel. Mere end 100 virksomheder har allerede taget testen TAG TESTEN

9 RASMUS%HOULIND,%% CEO% OMNICHANNEL% INSTITUTE Skrevetaf: DavidSchou<Elsass, journalistog kommunikationsrådgiver Hvis%det%handler%om%mig% PåInstagramharenafLinasyndlingsbloggereligepostetenfunklenderød Gucci<taske.DenbrænderLinavarmpå.Huntjekkerivrigtaltomtaskenpå nettetogfinderudaf,attaskenkankøbesonlineogafhentesibutikken. Restenafhistorienomdenungekvindeskøbsrejseudspillersigpå forretningense<shop,påsmsogienapppålinassmartphonesamti accessories<afdelingenidenfysiskebutik. Denpixi<agtigehistorieomLinablevleveretafkonferencensekspert< keynoteogmoderator.medbare2minuttersvideoompigenog håndtaskenindrammederasmushoulindfraomnichannelinstitute,hvad omnichannelmarketinger.oghvorfordeterstærktvanedannendefor forbrugeren,hvorfordeterenkrævendeøvelseatindførefor virksomhedenoghvorenormtpotentialeomnichannelharfor handelsvirksomhederne.se#eller#gense#videoen:#http://bit.ly/1lk9493 Rasmus#Houlind#guider#deltagerne#gennem#Kundemålskiven.#Foto:#Kaj#Bonne#

10 Omnichannel#marketing#er#virksomhedens#svar#på,#at#forbrugerne#i#dag# bevæger#sig#på#tværs#af#kanalerne#mere#eller#mindre#konstant.#det#gælder# både#fysiske#og#digitale#kanaler, forklarerrasmushoulind. Mankanogsåsigedetpåenandenmåde:Hvisdethandlerommig,så køberjeg.detenklebudskabertitlenpårasmushoulindsnyebogom omnichannelmarketing.ogsårepræsentererdetessensenaf virksomhedernesvirkelighedidag,ikkemindstidetailbranchen. Kundernesforventningerstigerpågrundafnyeteknologiskemuligheder, ogforbrugeradfærdeneririvendeudvikling. Somforbrugereafprodukterogydelservænnerviosiøjeblikkethurtigttil atbrugeallekanaler,nårvisøgerinspiration,undersøgerprodukter,køber, fårleveretogmodtagerservice.vived,atteknologiengørdetmuligtatfå kanalernetilathængesammen,ogviharprøvet,nårdetfungerergodt. Forbrugerenerklar.Teknologienerklar Forretningsmæssigtharkundenaltidværeticentrum,menikke teknologisk,menerrasmushoulind.hanpegerpåbl.a.bigdata,analytics, wearablesoginternetofthings,derdelsgivervirksomhedernenyviden omkunden,delsgørforbrugerenshverdagmerebekvemoggivernye platformeatorienteresigpå. Det#nye#er,#at#teknologierne#forbinder# platformene#med#hinanden,#så#alle#kanaler#er# integrerede,#og#at#værktøjer#sætter#os#i#stand#til# at#opsamle#data,#analysere#kundeadfærden#og# interagere#med#den#enkelte#kunde#på#en#måde,# som#kunden#oplever#som#relevant ## RasmusHoulind,OmnichannelInstitute

11 Det#nye#er,#at#teknologierne#forbinder#platformene#med#hinanden,#så#alle# kanaler#er#integrerede,#og#at#værktøjer#sætter#os#i#stand#til#at#opsamle#data,# analysere#kundeadfærden#og#interagere#med#den#enkelte#kunde#på#en#måde,# som#kunden#oplever#som#relevant, forklarerrasmushoulind. Hele# virksomhedens#indsats#skal#tænkes#rundt#om#kunden# #på#alle#kanaler#og#i# alle#situationer#under#hele#kunderejsen. RasmusHoulinderikkeitvivlom,hvilkenudfordring virksomhedsledelserneståroverfor. Faktum#er,#at#forbrugeren#er#klar#til# dette#her.#den#enkelte#forbruger#forventer#en#sammenhængende#oplevelse,# så#man#ikke#hele#tiden#skal#starte#forfra,#når#man#rammer#en#ny## kanal.#det#betyder,#at#virksomhedens#brand#skal#være#klar#alle#steder.#hvis# man#ikke#ejer#kontakten#med#forbrugeren,#ejer#man#ikke#kunden.#og#dermed# går#man#glip#af#muligheden#for#loyalitet. Kundemålskiven KundeoplevelsersomLinaserimidlertidikkenoget,mankommersovende til.enlangrækketingskalorkestreres,foratvirksomhedenkanskabeden relevantekundekommunikation.derforharrasmushoulindudviklet Kundemålskiven.Redskabet sættergennemseks overordnedeområder virksomhedenistandtilat vurdereogudviklesinindsats påalledeområder,der bidragertilatopnåen sammenhængendeoplevelse forkunden.

12 Macy shargennemdesenesteårjusteretsinforretningsomsvarpå kundernesændredekøbsvanerogseridagsigselvsomenomnichannel< virksomhedidetailbranchen.erfaringenframacy s,derhørertilde dygtigsteidisciplinenomnichannel,er,atdetisærerafgørendeatskabe incitament<strukturerblandtmedarbejderne,dertilsidesætterinternemål ogkonsekventfremmerdengodekundeoplevelse. Demdererdygtigst RasmusHoulindsresearchtilsinanmelderrostebogharafdækket,hvadde virksomhedergør,somerdygtigsttilomnichannelmarketing. Hvadgørdebedstevirksomheder? Degenkenderkunderneogbederomtaletidpåtværsafkanaler Deopsamlerdatasystematiskfraalletouchpoints Defindersammenhængeogindsigtideresdata Debrugerderesdataogindsigttilatforbedrederesserviceog kommunikation Demålerløbendepåindsatserneudfraetkundeperspektiv Deharorganiseretsigeffektivtomomnichannel Menmedaltdetarbejde,derskaltil,kanomnichannel<indsatsensåbetale sigforvirksomheden?detkanifølgerasmushoulindværesværtatmåle, fordidetdrejersigommangekanaler,kontaktpunkteroganalyser. MenRasmusHoulindvenderspørgsmåletpåhovedet:# I#stedet#for#at#bruge# mange#kræfter#på#at#prøve#at#udregne#en#roi,#kan#man#kigge#på#cost#of# ignoring.#hvad#koster#det#virksomheden#at#lade#være#med#at#indarbejde#det# kundecentriske#perspektiv,#hvis#konkurrenterne#lykkes#med#at#binde# kundekommunikationen#sammen#på#tværs#af#alle#kanaler?

13 # # Se#Rasmus#Houlinds#præsentation:# houlindsomnichannel# # Hør#Rasmus#Houlind#forklare#omnichannel:# RasmusHoulind CEO,OmnichannelInstitute Forfattertilbogen Hvisdethandlerommig,såkøberjeg Centralepointer Forbrugerenforventeratblivemødtafen sammenhængendeoplevelse,derberigerhende,påtværs afsocialemedier,webshopogdenfysiskebutik. Kundeneriforvejenicentrum.Detnyeer,atteknologien binderallekanalerogkontaktpunktersammenogsætter osistandtilatgiveforbrugerenenrelevantoplevelse. Undgåatinitiativernedruknerinterntiorganisationen. Omnichannelhandleromatgøredetforkundensskyld. Isærorganiseringogincitament<strukturervigtigtforat skaberesultatermedomnichannel.

14 Hele#virksomhedens# indsats#skal#tænkes#rundt#om# kunden# #på#alle#kanaler#og#i#alle# situationer#under#hele#kunderejsen.# # RasmusHoulind,OmnichannelInstitute

15 JACOBBORUP, CRM&OMNICHANNEL DEVELOPMENTMANAGER TOP?TOY TOPTOY&&En&kunderejse&på&tværs&af&kanaler& & BRlegetøj&er&en&dansk&institution.&Viser&du&et&billede&af&Fætter&BRfiguren& til&et&barn,&vil&han&eller&hun&straks&kunne&fortælle&dig,&hvem&den&fætter&er.& Varemærket&er&traditionsrigt&og&stærkt,&men&i&slutningen&af&00 erne&var&det& ikke&længere&nok.&stigningen&i&ehandel&markedet&ændrede&sig,&og&top Toykoncernen,&som&ejer&BR&Legetøj,&Toys R Us&og&Norstar,&måtte&kigge& Skrevetaf: Kathrine&Engstrup&Blom,& kommunikationsspecialist sine&forretningsmetoder&grundigt&igennem.&et&fokus&på&omnichannel markedsføring&og&nedskæringer&var&vejen&frem.& Der&var&engang & Det&begyndte&som&en&lille&familieejet&legetøjsbutik&i&Roskilde&i&1963.&Mere& end&50&år&senere,&er&toptoy&en&af&&nordeuropas&største&detail&og& engroslegetøjsvirksomheder&med&300&butikker&fordelt&over&7&lande.&og& sådan&kunne&historien&om&den&danske&legetøjsgigant&slutte,&men&i&2009& begyndte&koncernen&at&se&røde&tal&på&bundlinjen.hvad&havde&ændret&sig?& Markedet.&Der&var&færre&kunder&i&butikkerne,&en&øget&prisgennemsigtighed&& & Jacob&Borup&fra&Top-Toy&fortæller&hvordan&legetøjkoncernen&ændrede&handelsmetoder& & med&omnichannel&marketing.&foto:&kaj&bonne.&

16 & på&tværs&af&legetøjsbranchen,&forbrugerne&kunne&handle&over& landegrænser,&finanskrisen&knagede&og&ehandelen&var&taget&til.& & Ikke&omnichannel& &men&integrerede&kanaler& Der&skulle&ske&drastiske&ændringer&i&forretningen.&Organisationen&måtte& gennem&en&større&analyse&for&at&finde&det&svage&led&i&kæden.&først& undersøgte&de&kunden&for&at&se&den&proces,&de&gennemgik&før,&under&og& efter&en&handelstransaktion.&man&kan&kalde&det&en&motivationsanalyse.&& & Data&blev&indsamlet&og&analyseret,&og&konklusionen&var&klar:&butikkerne& skulle&opdateres,&så&de&var&klar&til&ehandel.&alle&platforme& &butik,&ebutik,& apps&og&spil& &skulle&interagere&og&spille&sammen.&jo;&det&var&vigtigt&at& favne&alle&medieplatforme&og&kanaler,&men&det&skulle&også&give&mening&på& tværs.&alle&platforme&skulle&integreres.&og&det&forbindende&led&var& ønskelisten.& Fokus&på&ønskelisten& Ønskelisten&er&ikke&et&nyt&koncept&i&TopToy.&I&legetøjskædens&julekatalog& har&ønskelisten&i&årevis&været&på&en&af&de&første&sider,&klar&til&at&fylde&ud.& Undersøgelserne&fortalte&at:& Ifølge&vores&kunder,&er&ønskelisten&den&bedste&inspirationskilde,&når&de& køber&gaver&til&deres&børn.& Men&i&2009&var&ønskelisten&kun&i&analog&papirform.&Den&kom&ikke&længere& end&fra&ét&barn&til&én&voksen.&spredningen&var&minimal.&det&viste&sig&at&når& TopToy&engagerede&børnene&fx&via&apps&og&spil,&fik&de&en&bedre& konvertering&til&salg.&så&med&overgangen&til&omnichannel,&blev&ønskelisten& digital.&adgang&og&deling&via&app&og&hjemmeside&gjorde&ønskesedlen&langt& mere&tilgængelig.& & TopToys&omnichannelrejse&kan&sammenfattes&med&to&ord:&usability&og& share-ability.&fordi&legetøjskædens&målgruppe&er&todelt& &både&børn&og& voksne& &skal&begge&grupper&understøttes.&&

17 & Sammenligner&man&ønskelisten&på&hjemmesiden&og&på&appen,&er&deling&af& en&ønskeliste&mere&end&seks&gange&større&på&appen.&samtidig&er&antallet&af& ønsker&per&liste&fem&gange&større&på&appen&end&på&hjemmesiden.& Forretningens&usability&er&dermed&steget&markant&i&overgangen&til&en&mere& integreret&platform,&og&dermed&er&shareability&også&steget.& & Det&TopToy&lærte&af&processen&var,&at&det&er&fint&at&lave&en&masse&touch& points&til&forskellige&platforme&og&kanaler.&men&det&der&definerer&deres& omnichannel&er&al&teknikken&nedenunder.&samspillet&mellem&kanaler&skal& fungere,&for&at&forretningen&fungerer.&& & Omkostningerne&har&været&stigende&i&takt&med&stigningen&i&internethandel.& Det&er&en&af&de&faktorer,&der&gør,&at&driftsresultatet&er&blevet&dårligere,&sagde& administrerende&direktør&og&medejer,&peter&gjørup,&til&berlingske&i&2014.& & & & & & &

18 Se&Jacob&Borups&præsentation:& & -borup-top-toy& & JacobBorup CRM&&&Omnichannel&Development&Manager,&TOP- TOY&& & Jacob&Borup&leder&til&daglig&TopToys&arbejde& med&omnichannel,&herunder&digitaliseringen&af& hele&club&br.& &?????????????????????????????????????????????????& Centrale&pointer& & Lav&klar&marketing&&processen&er&det&nye&sort.& Hav&kunderejsen&i&fokus.&& TopToys&målgruppe&er&todelt:&både&børn&og& forældre.&begge&grupper&skal&understøttes&med& udbygning&af&ønskesedlen.& Omstilling&til&omnichannel/integrerede&kanaler& var&essentiel.& Det&der&definerer&TopToys&omnichannel&er& teknikken&nedenunder&(alle&kanaler&skal&spille& sammen).&

19 PETERFABRICIUS CFO, MAGASINDU NORD Frastangtøjtilshowbiz Over1milliardkroner.Såstorterdetsamledetabpåkerneforretningenfor MagasinduNordfrastartenafårtusindskiftetindtil2010.Kundernesvigter stormagasinet,ogifølgemagasinscfo,peterfabricius,erledelsenselv ansvarligfordemanglenderesultater. Pådettidspunktharvibrugforennystrategiforvirksomhedensevnetilat tjenepenge, bedyrerpeterfabricius. Skrevetaf: DavidSchouKElsass, journalistog kommunikationsrådgiver PåDanskErhvervskonferenceomomnichannelmarketingserfinansdirekK tørentilbagepådensituation,derherskede,indenmagasinigangsatteen omsiggribendeturnkaroundafvirksomheden.detaltafgørendefokuspå godkundeserviceergåetiglemmebogen.virksomhedensvidenom kunderneersandettilisystemer,derikkelængeregivertilstrækkeligværdi tilforretningen.ogkulturenliderundermangelpåbådetillidtil medarbejderneogevnentilattræffebeslutningeriorganisationen. TurnKaroundmedomnichannel FravinduernepåKgs.Nytorvkandirektionensamtidigseudpåenverden medmarkanteændringeriforbrugeradfærden.kundernekommerikke

20 kunindgennembutikkernesglasdøre.debrugerderesmobiler,både udenforogibutikkerne,oggårpånettetforatundersøgeogkøbevarerne. EKhandelvilvoksetilatudgøre20%afdetailhandlensomsætninginden forenkortårrække. EnnyomnichannelKstrategibliverenvigtigbrikidentransformation, Magasinigangsætterforatretteoppåvirksomhedensøkonomiske deroute.magasinvilblandtandetstyrkeonlinekshoppenmagasin.dk, mødekundernepåderessmartphones,blandtandetmedennyapp,og opbyggeenstærkkundeoplevelse,hvoronlineogofflinekanalerspiller sammen. Mankansige,atvibevægerosfrastangtøjtilshowbusiness.Kundenvil gernekunnedelesinetouchpointsmedandre.viskalgivedemdenoplevelse. Viskalturdeatunderholde,inspirereogskabegodkarma, forklarer Magasinsøkonomidirektør,somselvoplevedeenshoppeturmedsin teenagedatteroghendesvenindersomenøjenåbner: Deangriberdet anderledesendosandremeremodnemennesker.detkanvilæremegetaf. Samspilletmellemmagasin.dkogdefysiskestormagasinerfungerer.60% afbrugernepåmagasin.dkbrugeridagekshoppentilatresearchepå produkter.90%harforetagetderessenestekøbietafmagasins stormagasiner. TurnKaroundKplanenbestårafenrækkestrategisketiltag,somgørkundens oplevelsetilomdrejningspunktet,ogsomervævetindiatopbygge

21 Magasinsomnichannel:visuelopgraderingafdefysiskebutikker,komplet udskiftningogomlægningafitksystemerneforatfåbedreforretningsviden omproduktsalg,kampagneeffekt,kundeadfærdogpersonaliserede købsanbefalingersamtforbedretkundeservice,styrketbranding, marketingogkommunikation. TheOne kampagnekvideoeniboksenunderartiklengivereteksempelpå MagasinsomnichannelKtankegang. MedarbejderenersinegenCEO MenforPeterFabriciuserdetikkenokmedenvelsmurtmarketingmaskine ogitksystemersomfundamentfordekreativeidéer.magasinsidentitetog værdierskalmødekundenpåallekanalerforatskabedengode kundeoplevelse. Derforigangsætterdirektionenenledelsesstrategi.Denhandleromat anerkendemedarbejderneskompetencer,uddelegere beslutningskompetenceogopmuntretil,athverenkeltmedarbejder tænker,somomhanellerhunersinegenceo. Denenkeltemedarbejder,derharansvarforenopgaveellerenproces,har brugfordensammevidensomceo, forklarerpeterfabriciusoguddyber sinidéomempowermentafmedarbejderne: Tidligerevarinformationer hemmelige.nuerderikkenoget,dererhemmeligt,undtaget lønningslisterne.viskalkunnetåleatdelealvidenmedhinanden.skerder fejlundervejs,erdetbedreendikkeatforsøge. Idéeneratviselangtmeretillidtilmedarbejdernesevnerogdømmekraft, væretilgængeligeforhinandenoggivemedarbejdernebemyndigelsetilat træffebeslutningerindenforderesansvarsområde.

22 Empowermentindebærerogså,atmedarbejdernefåruddannelseiat brugedataogsamarbejderpåtværsafheleorganisationen. Medarbejderneskalhavederigtigeværktøjerogincitamentertilatgenkende kundenoggiverelevanteanbefalingerpåtværsafkanalerne, understreger PeterFabriciusogpegerpåtoandreforandringer,derharværetmedtilat skabesuccessen: EnfladledelsesstrukturogentilgængeligITafdelinger medtilatnedbrydesiloerogkanskabeetgodtfundamenttilatbyggeet omnichannelsetup. ResultatetaftransformationenbliverenmarkantforbedringafMagasins omsætning,somiperioden2010til2014stigerfraigennemsnit1%tilat voksemedisnit5%hvertår. PeterFabriciusmener,atdetermuligtatforandrevirksomhedenudenen storkrise,men: Enbrændendeplatformgørdetmegetnemmere.Det handlerjoomledelseigen.

23 PeterFabricius CFO,MagasinduNord Ansvarligforøkonomi,controlling,ITogsikkerhed Centralepointer SePeterFabricius præsentation: /peterofabriciusomagasinodeonord SeTheOnekampagneOvideo: Givkundenoplevelserpådekanalerhunønsker. Inspirer,underholdogspredgodkarma. Lærafdinekunder. Jeresidentitetogværdierskalmødekundenpåalle kanalerforatskabedengodekundeoplevelse. MedarbejderenskalværesinegenCEOforatkunne træffekundefokuseredebeslutninger.

24 Mankansige,atvibevægerosfra stangtøjtilshowbusiness.kundenvil gernekunnedelesinetouchpointsmed andre.viskalgivedemdenoplevelse. Viskalturdeatunderholde,inspirere ogskabegodkarma. PeterFabricius,MagasinduNord

25 HENRIKKÆRSGAARD NETWORKED BUSINESSINITIATIVE Artikelaf: SidselManich MåldinomnichannelmodenhedpåNBI2 platformen HenrikKærsgaard,dererHeadofOperationiNetworkedBusiness Initiative(NBI),bødpådagenssidsteindslagmedetindsparkom digitaliseringafdanskevirksomheder.digitaliseringerensværog krævendeproces,enprocessomnbiersativerdenforatgørebåde nemmereogmereoperationel. Danskevirksomhedermanglervidentildigitalisering Henrikfortalte,atNetworkedBusinessInitiative(NBI)eret forskningsprojekt,sommedstøtteafbl.a.danskerhverv,cbsog Erhvervsstyrelsenkortlæggerdanskeogudenlandskevirksomhedersbrug afdigitaleteknologier.formåleteratskabeetgratisværktøj(nbi2 platformen),derkanstyrkedanskevirksomhedersdigitaletransformation 2ogderafvækstpotentiale2medhandlingsbarindsigtogviden.Alle danskevirksomheder storesomsmå2kanmålederesdigitalestatuspå platformen:http://www.networkedbusiness.org/getacess.

26 Hvorforogsåomnichannel? Omnichannelerenstærkforretningstilgangtilatstyredigitaliseringen helevejenrundtomkundenskøbsoplevelse,ogerderforennaturlig tilføjelsetilnbi2platformen. Omnichannel2værktøjetogtestenerbaseretpåRasmusHoulinds Kundemålskive(jvf.del1)oggiveretoverblikover,hvordinvirksomheder stærk(fxidataopsamling),oghvordenersvag(fxbrugedatai 2 markedsføring)idensomnichannel2strategi.testengiveretindbliki,hvor virksomhedenbørsætteindfremadrettet. Opmod100danskevirksomhederharalleredetagetomnichannel2testen ogfåetmåltderesomnichannelmodenhed,oghenrikopfordredeallei salentilogsåatfåmåltderesmodenhedviatesten,ogfåstyrpåhvordan deresvirksomhedklareromnichanneldisciplinerne. TAGOMNICHANNEL?TESTENHER

27 FOTOGRAF: KAJBONNE MODERATOR: RASMUSHOULIND, OMNICHANNEL INSTITUTE Enborddebatdergavgenlyd Foratskabedebatmellemoginvolveringafdeltagerne,havdeRasmus Houlindforberedt20moderatorer,somblevplaceretvedderundebordei salentilatstyredenhalvetimeborddebatvedhvertbord.hvertbordfik mulighedforatdiskutere7emneromomnichannel.konklusionenaf debattenvedhvertbordblevefterfølgendetwittetlive.debedstetwits blevtagetdirekteindidenefterfølgendepaneldebatpåscenen.semere afborddebatterneogtwitsher: https://storify.com/netbusorg/omnichannelkkonferncenkborddebatter Borddebatemner 1.Butikkensrolleiomnichannel 2.Hvaderdenbedstekildetilnyemarketingpermissions? 3.IntegrationafkundedataKogtredjepartsdata 4.Brugafkundedataiautomatiseretkommunikation 5.Hvemdragerstørstnytteafdata kundenellervirksomheden? 6.Samarbejdetpåtværsaforganisationen 7.Incitamentstrukturerogkanalkonflikter Sebillederfradebattenpånæsteside.

28

29

30 DEL2 Del 2 giver en grundig indføring i omnichannel disciplinen fra nogle af branchens dygtigste folk, hvis indlæg giver dig konkrete råd til, hvordan dinvirksomhedkanarbejdestrategiskmedomnichannel.

31 RASMUSHOULIND CEO, OMNICHANNEL INSTITUTE De6vigtigsteingredienseriOmnichannel Marketing Uanset,omdudriverdetail=forretningdirektehenvendttilforbrugeren ellerenservice=virksomhedindenforb2b,erdetenrealitet,atkunderne bådebenytteronline=ogofflinemedier,besøgerbutikkerogwebshops, spørgerderesvenner/kollegerirl(in=real=life)ogpåsocialemedier,alt sammensomheltnaturligeledienikke=lineærkøbsproces.undervejs skifterdekanaloptilfleregange mellembådedigitaleoganaloge medier.omnichannelervirksomhedernessvarpåkundernescrosschannel adfærd.data,ogtiltiderenddabigdata,bliverlimen,derbinder kundeoplevelsensammeniensømløskundeoplevelse. Omnichannelmarketing kundenericentrumoginteragerertovejsmed hverenkeltkanal.datagørdetmuligtatskiftekanal,ogoplevelsen forbliversømløs.

32 Dintragtformedesalgsmodel,hvorkundenbevægedesigifaseralt afhængigafkøbsmodenhederderforstendød hvisdennogensindehar væretrigtigilive Detstillerheltnyekravtil,hvordanduskaldrivedin marketingogherunderikkemindstarbejdemeddigitalemedierog teknologierogenddaindarbejdedisseieventuellefilialerstraditionelle arbejdsgange. Jegharudviklet6kernediscipliner,somgodeomnichannel=virksomheder børarbejdesystematiskmed,oghvormodenhedindenfordisseermedtil atskillefårenefrabukkene.determegetfåvirksomheder,derergodetil alle6discipliner menomnichannelerpådenandensideogsåetrelativt nytbegrebogharstoreimplikationerorganisationenigennem. 1.Genkendkundenpåtværsafallekanaler Hvisdinvirksomhedskalformåikkeblotatværetilstede,menfaktisk værenærværendepåallekanaler,erinødttilatgenkendejereskunde. Indenfordensammedigitalekanalkandetteklarestilenvisudstrækning medcookies menellerserdunødttilatbedekundenidentificeresig.hvis duharbutikkerogikkeermedpåibeacon=trenden,børditpersonalesom endelafvejledningenspørgeindtil,hvemkundenerogbenyttevidenfra tidligereinteraktionogkøbideresrådgivning.ipraksishænger identifikationafkundenoftesammenmedafgivelseafe=mail=adresse+ permission,indmeldelseienklubog/ellerdownloadafenapp. VerdensmestreneiatfåkundernetilatidentificeresigernokApple,som medderesapple=idkangenkendedigpåwebsitet,telefonen,tablet en, itunes,app=storeogikkemindstibutikken.somkundekandualtidfinde dinsamledekøbshistorikogenddadownloadekøbtmusikogsoftwaretil nyeenheder.somrenonline=virksomhederamazon.comogsåmeget hurtigetilatbedekunderneloggeind.fordideersåkendteforatlevere personligeanbefalingerogdedesudenholderkunderneskreditkort= oplysninger,såvedkundernegodt,atoplevelsenpåsitetfaktiskbliver bedreafatloggeindogladesiggenkende.

33 Denamerikanskedrugstore=kædeDuaneReadeharsoménafdeførste detail=kæderintegreretibeaconsiflereafderesbutikker.nårentelefon medapp eninstalleretkommerinærhedenafenibeaconkanduane Readesendebeskedertiltelefonenmedpersonligetilbud,kuponerog reminderepåtingfraappenshuskeliste.nårkundentræderindibutikken skifterappenselvtil in=store=mode oggørdetletforkundenattilgå derespersonligekuponer,scannevarerogtilgåindkøbslistermm. IDanmarkerCoopogMatasnokdevirksomheder,derertættestpåat genkendebrugernepåtværsafallekanaler. 2.Samlaltidkunderelaterededataopfraallekanaler Dataersomvirksomhedenshukommelse.Foratkunneafgøre,hvadden næstebedstehandlingerforenspecifikkunde,erdetnødvendigtatkende tildetidligereinteraktioner,kundensinteresserogmåskeenddakundens humør.detgørdedygtigeomnichannel=virksomhedervedsystematiskat opsamledatapåkundernefraenhvertænkeliginteraktionogdereftergøre dentilgængeligforandrekanalervedatintegreretilénfælleskundeprofil. Medeksplosionenioffentligttilgængeligedata,antalletafmobileenheder ogikkemindstdetnærtforeståendeinternetofthings(iot)ogwearable computingermulighedernemangeforbådeatopsamledatafra eksisterendekanalerogatskabenyekildertilkunderelaterededata. Tilsammenbrugesdatatilatopbyggekundensprofil,somdenserudi realtid nuogher. Amazonersværatkommeudenom,ogsånårdetgælderdataopsamling. Deflestekendertilderesanbefalings=rutiner,somganskeåbenlyst benyttertidligereinteraktionogkøbiprioriteringenafanbefalingerne.de færrestekenderdogtilejerskabetafimdb.com(internetmoviedatabase). Vedatintegrereadfærds=datafraIMDB.combenytterAmazondette website,somenslagsfiskedamforkundernesfilmpræferencer.blivderfor ikkeoverraskethvisdufraamazonpludseligmodtagertilbudpådvd= titler,somdufornyligthartjekketudviaimdb.com

34 EngelskeSainsbury ser(énaf)detail=handelenskongerindenfor dataopsamling.medderesapp=koncept Scan&Go tilbyderdekundenat scanneogpakkevarernesamtidigmed,atdebliverlagtikurven.data= opsamlingkommerderforiløbetafindkøbetogikkeførstvedkassen. Walmartfårderforrealtime=datapåallevarer,derharværetindeogvende ikurvenogkanundervejskommemedanbefalingertildenheltrigtige parmesanosttildinpastaret.vedkassenkankundenselvtjekkeud for allevarerneerjoscannet. Nikeerdesudenværdatnævneforderesarbejdemedatopsamledatapå kundernevianikefuelbandogløbecommunitetnike+.gætomdeved, hvornårkundernetrængertilnyeløbesko?idanmarkkunnemestrenei dennedisciplinværesaxo.com,matasellermåskevvs=grossisten BrødreneDahl,sombådespørgerkunderneløbendeomderespræferencer ogsamtidigbenytteradfærdsdataogtredjepartsdataideresautomatiske serviceringafkunderne. 3.Skabindsigtudfradata Påaggregeretniveaubliverdenopsamlededataførellersidentil vaskeægtebigdata.foratskabeværdiudafdetteerdetnødvendigtat lavebigdata=analyse.dataskalanalyseres,ogdetskalafgøres,hvilke profil=ogadfærdsmæssigekendetegn,derkanidentificeresforhhv. kundermedhøjoglavkundelivstidsværdi.hvilkekundetyperharvi,hvad kendetegnerdem,hvormegettjenervipådemoghvadkanvigøre,forat drivedettepåenmereprofitabelmåde? EngelskeTescoerénafverdensmestreneiatskabeindsigtidendata,som deopsamler.detteharbl.a.resulteretilanceringenaftescoeveryday ValuebrandettildeprisbevidsteforbrugeresamtTescoFinesttildemere kvalitetsbevidste.datavardesudenénafdeheltstoreårsagertil,attesco lanceredederesbabyklub,dadekunneseidata,atkundernehavdeen tendenstilatbliveilloyaleomkringdettidspunkt,hvordeblevforældre. Tescobenytteridagprediktivemodellerbaseretpåhistoriskedatasamt vejrudsigertilatforudsigesalgetpåspecifikkevareroganvenderdenne

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet

valgfrie indlæg mod 2020 Vind en Nokia Lumia telefon Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Dynamics ERP og Microsoft-universet Horsens Torsdag den 6. november 2014 Rungsted Tirsdag den 11. november 2014 Microsoft dagen 2014 Indlæg 1+14 klar til fremtidens arbejdsplads? Dynamics ERP og Microsoft-universet Invitation Indlæg 15 Har

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE

90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE 90% AF ALLE NYE MARKETINGTILTAG ER DIGITALE DER ER BRUG FOR EN SAMLET TILGANG TIL ONLINE MARKETING Lige nu er der et enormt potentiale for marketing inden for digital innovation. I denne artikel kan du

Læs mere

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Forår/sommer 2013 DELTAGELSE ER GRATIS! BI & MDM som Har du ikke mulighed for at deltage på de angivne datoer for Platon Executive Briefings? I foråret/sommeren 2013 tilbyder

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

CROSS CHANNEL. Fremtidens detailhandel fuld integration eller pengene tilbage. Louise Byg Kongsholm Martin Frederiksen

CROSS CHANNEL. Fremtidens detailhandel fuld integration eller pengene tilbage. Louise Byg Kongsholm Martin Frederiksen CROSS CHANNEL Fremtidens detailhandel fuld integration eller pengene tilbage Louise Byg Kongsholm Martin Frederiksen CROSS CHANNEL Fremtidens detailhandel fuld integration eller pengene tilbage Louise

Læs mere

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2

FORORD. God læselyst. IK13 INTERN KOMMUNIKATION ANNO 2013 SIDE 2 FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af arbejdet med intern kommunikation hos 50 af Danmarks største private og offentlige virksomheder anno 2013. Undersøgelsen baserer sig på

Læs mere

IBM Big Data Readiness Assessment

IBM Big Data Readiness Assessment IBM Big Data Readiness Assessment Virksomheder befinder sig typisk på et af disse tre modenhedsniveauer, i forhold til Big Data. Du ved bedst, hvilket din virksomhed er på: Har ingen data - får intet udbytte

Læs mere

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte.

Amino Annonceguide. Annonceguiden er et uddrag af Martin Thorborgs bog E-pusher og med hans 14 års e-handels erfaring, så er det en god ide at lytte. Amino Annonceguide Kære Amino Annoncør Vi er rigtigt glade for at du vil annoncere på Amino og vi vil gøre vores yderste for at du får en god oplevelse og får de kunder du forventer at få og lidt til.

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Webshop med indbygget potentiale

Webshop med indbygget potentiale Webshop med indbygget potentiale VIL DU LEGE MED DE STORE DRENGE? Vi tilbyder en unik, skalérbar webshop, som giver dig musklerne til at konkurrere med selv de største virksomheder. Har du råd til at lade

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Hvordan påvirker touch skærmen dit user experience, og hvad skal du holde øje med? SIDE 4. Udgave 6 - december - 2013 - Udgives af Mediaworkers ApS

Hvordan påvirker touch skærmen dit user experience, og hvad skal du holde øje med? SIDE 4. Udgave 6 - december - 2013 - Udgives af Mediaworkers ApS Mobile web strategi Mobile web har stor betydning for din digitale strategi. Overordnet set skal du vænne dig til et helt nyt mind-set. SIDE 3 Touch og User Experience Hvordan påvirker touch skærmen dit

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere