TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED"

Transkript

1 OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN: - KOM GODT I GANG MED OMNICHANNEL I DAG - RUNDT OM OMNICHANNEL PÅ 2 MINUTTER - DE 6 VIGTIGSTE INGREDIENSER I OMNICHANNEL-MARKETING

2 REDAKTION SidselManich Communication&Marketing, NetworkedBusinessInitiative JanFuttrup Formand, NetworkedBusinessInitiative Web: Telefon: ARTIKLER DavidSchouMElsass KathrineEngstrupBlom DESIGN&LAYOUT SidselManich NetworkedBusinessInitiative JesperLykkegaardHalliday NordicMarketingDirector, Sitecore FOTOGRAF Fotosfrakonferencen KajBonne KOLOFON

3 INDHOLD OMNICHANNELKOMPENDIUM2015 FORORD EXECUTIVESUMMARY DEL1:KONFERENCENOmnichannelipraksis Måldinvirksomhedsomnichannelmodenhed.Fågratisadgangtilværktøjet. OMNICHANNELTEORI Keynote:RasmusHoulind,CEOiOmnichannelInstitute OMNICHANNELIPRAKSIS TOP9TOY:AfJacobBorup,CRM&OmnichannelManager MagasinduNord:AfPeterFabricius,CFO FlüggerA/S:TaniaDeSanctis,DigitalManager NetworkedBusinessInitiative:Digitaliseringafdanskevirksomheder DEL2:Omnichannelværktøjskasse De6vigtigsteingredienseriOmnichannelMarketing afrasmushoulind,ceo,omnichannelinstitute Atkommeigangmedomnichannel aftroelsunderlien,partner,vertica Digitalellerej:Kundeoplevelsensælgerstadig afjakobleander,seniordirector,avanade Internetofthings:Derkommercookiesikaffen afnicolaihjelmager,socialmediamanager,pentia Etdigitaltoceanafmuligheder9gribdetrigtigtan afstinegrubbe,konsulent,eg Erteknologienmodentilomnichannel? afrasmuslindahlandreasen,seniorconsultant,sitecore Altdet(vigtigste)omomnichanneli250ord afmichaelchalmer,digitalcostumerinteraction,magnetix

4 FORORD Forbrugerne)er)klar) )Er)du?)) ) De)danske)forbrugere)er)nogle)af)de)mest)digitalt)parate)i)EU.)Det)betyder) blandt)andet,)at)e<handlen)slog)rekord)i)2014)og)rundede)80)mia.)kr.))ifølge) Dansk)Erhvervs)beregninger.))Det)giver)muligheder)for)virksomhederne,) men)betyder)samtidig)et)markant)skifte)i)den)måde,)danske) handelsvirksomheder)agerer)på)markedet)på.)) HenrikHyltoft,)markedsdirektør,) Dansk)Erhverv)) ) Udviklingen)inden)for)e<handel)giver)danske)handelsvirksomheder) anledning)til)at)være)innovative,)øge)salget)og)produktiviteten)og)giver) ikke)mindst)adgang)til)nye)markeder.)spørgsmålet)er)derfor)ikke)længere,) om)it)og)digitalisering)skal)være)en)del)af)forretningen,)men)er)nærmere)et) spørgsmål)om)hvordan.*) ) Vækstpotentialet)er)stort) I)2020)forventes)danskerne)at)købe)for)omkring)185)mia.)kr.)på)nettet.)Men) konkurrencen)fra)udlandet)er)hård,)og)allerede)i)dag)lægges)en)fjerdedel)af) danskernes)forbrug)på)nettet)i)udenlandske)webshops.)danske) virksomheder)skal)derfor)udnytte)den)digitale)virkelighed)for)at)imødegå) konkurrencen)fra)udlandet.)det)sker)ved)at)møde)kunderne)hvor)de) befinder)sig) )nemlig)på)tværs)af)fysisk)handel,)webshops)og)sociale) medier.)forbrugerne)skelner)ikke)længere)mellem)fysisk)handel)og)køb) online)og)stiller)derfor)høje)krav)til,)at)virksomhederne)skal)være) tilgængelige)og)yde)optimalt,)uanset)hvor)købet)foregår.)kort)fortalt)skal) virksomhederne)være)omnichannel.)) ) Denne)udgivelse)handler)om) Omnichannel)i)praksis )i)form)af)metode)og) cases)fra)eksperter)og)danske)virksomheder,)som)allerede)er)i)gang)med)en) omnichannel<strategi.)indholdet)er)baseret)på)omnichannel<konferencen) 2015)afholdt)af)Dansk)Erhverv,)ITB,)Sitecore)og)Networked)Business) Initiative.)) God)læselyst. ) Henrik)Hyltoft,)markedsdirektør,)Dansk)Erhverv)) 1)

5 Executive)Summary Forbrugerneforventer,atdetailvirksomhederertilstedepåalleplatforme ogpåkundenspræmisser.digitaleløsningerogendedikeret kundecentriskforretningstilganggørdetidagmuligtatskabeen sammenhængendeogpersonaliseretoplevelse,derfårdettilathandleom migsomkunde. HarIkrogeniforbrugeren,menshunspringerfrakanaltilkanalpåsinrejse frabehovtilkøboglevering?erjeresebshopoghjemmeside mobiloptimeret,oghængerjeresdatasammenpåtværsogbinderdigitale kanalerogdenfysiskebutiksammen?levererisågodenkundeoplevelse, atkundenblivervedmedatkommeigen?oghvadkræverdetatkomme dertil? DeogmangeandrespørgsmålblevdiskuteretpåDanskErhvervogIT Branchenskonferenceomomnichannelmarketing.Åretsvigtigste konferencefordanmarksdetailbrancheblevafholdt4.juniibørsens

6 inspirerendeomgivelserogvararrangeretisamarbejdemednetworked BusinessInstitute. Rapportenhergiverdigenindføringiomnichannelmarketingforklaretaf denanmelderrosteforfatterogekspertrasmushoulind,ogdufårindbliki, hvordandetailvirksomhederhartackletomnichannel.magasin,topbtoy, FlüggerogMagnetixdelerpraktiskeudfordringermedettilbageblikpå dereskonferenceindlæg,ligesomrapportengenopfriskerdeltagernes rundbordsdiskussioner,dagenslivligetwitterbfeedogpaneldebattenmed deltagelseafmatas,carat,sitecore,egogdanskerhverv. Fåderudoverværdifuldetakeawaysiformaflinkstilvideoerog præsentationer,eksperternesblogindlægogresultatetaf deltagervirksomhedernesegenomnichannelperformancebsurvey. Sebilleder,kommentarerogtweetsfradagenher: https://storify.com/netbusorg/omnichannelbkonferenceb15benb tvaerfagligbsucces

7 DEL1 Del 1 er baseret på indlæg fra Omnichannel Konferencen 2015, hvor deltagerne fik et grundigt indblik i, hvordan virksomheder kan skabe en sammenhængende kundeoplevelse på tværs af både fysiske og digitale kanaler og dermed opbygge stærkere og mere loyale kunderelationer. VirksomhedersomFlügger,TopFToyogMagasinfortaltebl.a.,hvordande benytterdatatilatforbedrebådedenpersonligebetjeningibutikkenog dendigitaleoplevelsepåwebsitet,iappenogpåsocialemedier.

8 TEST DIN OMNICHANNEL MODENHED PÅ 20 MIN OG FÅ: Et overblik over hvor du er stærk og svag på tværs af de 6 omnichannel discipliner. Sammenlign din performance/ dine resultater (anonymt) med andre virksomheder i din branche. Inspiration til hvor du skal sætte ind for at komme videre med omnichannel. Mere end 100 virksomheder har allerede taget testen TAG TESTEN

9 RASMUS%HOULIND,%% CEO% OMNICHANNEL% INSTITUTE Skrevetaf: DavidSchou<Elsass, journalistog kommunikationsrådgiver Hvis%det%handler%om%mig% PåInstagramharenafLinasyndlingsbloggereligepostetenfunklenderød Gucci<taske.DenbrænderLinavarmpå.Huntjekkerivrigtaltomtaskenpå nettetogfinderudaf,attaskenkankøbesonlineogafhentesibutikken. Restenafhistorienomdenungekvindeskøbsrejseudspillersigpå forretningense<shop,påsmsogienapppålinassmartphonesamti accessories<afdelingenidenfysiskebutik. Denpixi<agtigehistorieomLinablevleveretafkonferencensekspert< keynoteogmoderator.medbare2minuttersvideoompigenog håndtaskenindrammederasmushoulindfraomnichannelinstitute,hvad omnichannelmarketinger.oghvorfordeterstærktvanedannendefor forbrugeren,hvorfordeterenkrævendeøvelseatindførefor virksomhedenoghvorenormtpotentialeomnichannelharfor handelsvirksomhederne.se#eller#gense#videoen:#http://bit.ly/1lk9493 Rasmus#Houlind#guider#deltagerne#gennem#Kundemålskiven.#Foto:#Kaj#Bonne#

10 Omnichannel#marketing#er#virksomhedens#svar#på,#at#forbrugerne#i#dag# bevæger#sig#på#tværs#af#kanalerne#mere#eller#mindre#konstant.#det#gælder# både#fysiske#og#digitale#kanaler, forklarerrasmushoulind. Mankanogsåsigedetpåenandenmåde:Hvisdethandlerommig,så køberjeg.detenklebudskabertitlenpårasmushoulindsnyebogom omnichannelmarketing.ogsårepræsentererdetessensenaf virksomhedernesvirkelighedidag,ikkemindstidetailbranchen. Kundernesforventningerstigerpågrundafnyeteknologiskemuligheder, ogforbrugeradfærdeneririvendeudvikling. Somforbrugereafprodukterogydelservænnerviosiøjeblikkethurtigttil atbrugeallekanaler,nårvisøgerinspiration,undersøgerprodukter,køber, fårleveretogmodtagerservice.vived,atteknologiengørdetmuligtatfå kanalernetilathængesammen,ogviharprøvet,nårdetfungerergodt. Forbrugerenerklar.Teknologienerklar Forretningsmæssigtharkundenaltidværeticentrum,menikke teknologisk,menerrasmushoulind.hanpegerpåbl.a.bigdata,analytics, wearablesoginternetofthings,derdelsgivervirksomhedernenyviden omkunden,delsgørforbrugerenshverdagmerebekvemoggivernye platformeatorienteresigpå. Det#nye#er,#at#teknologierne#forbinder# platformene#med#hinanden,#så#alle#kanaler#er# integrerede,#og#at#værktøjer#sætter#os#i#stand#til# at#opsamle#data,#analysere#kundeadfærden#og# interagere#med#den#enkelte#kunde#på#en#måde,# som#kunden#oplever#som#relevant ## RasmusHoulind,OmnichannelInstitute

11 Det#nye#er,#at#teknologierne#forbinder#platformene#med#hinanden,#så#alle# kanaler#er#integrerede,#og#at#værktøjer#sætter#os#i#stand#til#at#opsamle#data,# analysere#kundeadfærden#og#interagere#med#den#enkelte#kunde#på#en#måde,# som#kunden#oplever#som#relevant, forklarerrasmushoulind. Hele# virksomhedens#indsats#skal#tænkes#rundt#om#kunden# #på#alle#kanaler#og#i# alle#situationer#under#hele#kunderejsen. RasmusHoulinderikkeitvivlom,hvilkenudfordring virksomhedsledelserneståroverfor. Faktum#er,#at#forbrugeren#er#klar#til# dette#her.#den#enkelte#forbruger#forventer#en#sammenhængende#oplevelse,# så#man#ikke#hele#tiden#skal#starte#forfra,#når#man#rammer#en#ny## kanal.#det#betyder,#at#virksomhedens#brand#skal#være#klar#alle#steder.#hvis# man#ikke#ejer#kontakten#med#forbrugeren,#ejer#man#ikke#kunden.#og#dermed# går#man#glip#af#muligheden#for#loyalitet. Kundemålskiven KundeoplevelsersomLinaserimidlertidikkenoget,mankommersovende til.enlangrækketingskalorkestreres,foratvirksomhedenkanskabeden relevantekundekommunikation.derforharrasmushoulindudviklet Kundemålskiven.Redskabet sættergennemseks overordnedeområder virksomhedenistandtilat vurdereogudviklesinindsats påalledeområder,der bidragertilatopnåen sammenhængendeoplevelse forkunden.

12 Macy shargennemdesenesteårjusteretsinforretningsomsvarpå kundernesændredekøbsvanerogseridagsigselvsomenomnichannel< virksomhedidetailbranchen.erfaringenframacy s,derhørertilde dygtigsteidisciplinenomnichannel,er,atdetisærerafgørendeatskabe incitament<strukturerblandtmedarbejderne,dertilsidesætterinternemål ogkonsekventfremmerdengodekundeoplevelse. Demdererdygtigst RasmusHoulindsresearchtilsinanmelderrostebogharafdækket,hvadde virksomhedergør,somerdygtigsttilomnichannelmarketing. Hvadgørdebedstevirksomheder? Degenkenderkunderneogbederomtaletidpåtværsafkanaler Deopsamlerdatasystematiskfraalletouchpoints Defindersammenhængeogindsigtideresdata Debrugerderesdataogindsigttilatforbedrederesserviceog kommunikation Demålerløbendepåindsatserneudfraetkundeperspektiv Deharorganiseretsigeffektivtomomnichannel Menmedaltdetarbejde,derskaltil,kanomnichannel<indsatsensåbetale sigforvirksomheden?detkanifølgerasmushoulindværesværtatmåle, fordidetdrejersigommangekanaler,kontaktpunkteroganalyser. MenRasmusHoulindvenderspørgsmåletpåhovedet:# I#stedet#for#at#bruge# mange#kræfter#på#at#prøve#at#udregne#en#roi,#kan#man#kigge#på#cost#of# ignoring.#hvad#koster#det#virksomheden#at#lade#være#med#at#indarbejde#det# kundecentriske#perspektiv,#hvis#konkurrenterne#lykkes#med#at#binde# kundekommunikationen#sammen#på#tværs#af#alle#kanaler?

13 # # Se#Rasmus#Houlinds#præsentation:# houlindsomnichannel# # Hør#Rasmus#Houlind#forklare#omnichannel:# RasmusHoulind CEO,OmnichannelInstitute Forfattertilbogen Hvisdethandlerommig,såkøberjeg Centralepointer Forbrugerenforventeratblivemødtafen sammenhængendeoplevelse,derberigerhende,påtværs afsocialemedier,webshopogdenfysiskebutik. Kundeneriforvejenicentrum.Detnyeer,atteknologien binderallekanalerogkontaktpunktersammenogsætter osistandtilatgiveforbrugerenenrelevantoplevelse. Undgåatinitiativernedruknerinterntiorganisationen. Omnichannelhandleromatgøredetforkundensskyld. Isærorganiseringogincitament<strukturervigtigtforat skaberesultatermedomnichannel.

14 Hele#virksomhedens# indsats#skal#tænkes#rundt#om# kunden# #på#alle#kanaler#og#i#alle# situationer#under#hele#kunderejsen.# # RasmusHoulind,OmnichannelInstitute

15 JACOBBORUP, CRM&OMNICHANNEL DEVELOPMENTMANAGER TOP?TOY TOPTOY&&En&kunderejse&på&tværs&af&kanaler& & BRlegetøj&er&en&dansk&institution.&Viser&du&et&billede&af&Fætter&BRfiguren& til&et&barn,&vil&han&eller&hun&straks&kunne&fortælle&dig,&hvem&den&fætter&er.& Varemærket&er&traditionsrigt&og&stærkt,&men&i&slutningen&af&00 erne&var&det& ikke&længere&nok.&stigningen&i&ehandel&markedet&ændrede&sig,&og&top Toykoncernen,&som&ejer&BR&Legetøj,&Toys R Us&og&Norstar,&måtte&kigge& Skrevetaf: Kathrine&Engstrup&Blom,& kommunikationsspecialist sine&forretningsmetoder&grundigt&igennem.&et&fokus&på&omnichannel markedsføring&og&nedskæringer&var&vejen&frem.& Der&var&engang & Det&begyndte&som&en&lille&familieejet&legetøjsbutik&i&Roskilde&i&1963.&Mere& end&50&år&senere,&er&toptoy&en&af&&nordeuropas&største&detail&og& engroslegetøjsvirksomheder&med&300&butikker&fordelt&over&7&lande.&og& sådan&kunne&historien&om&den&danske&legetøjsgigant&slutte,&men&i&2009& begyndte&koncernen&at&se&røde&tal&på&bundlinjen.hvad&havde&ændret&sig?& Markedet.&Der&var&færre&kunder&i&butikkerne,&en&øget&prisgennemsigtighed&& & Jacob&Borup&fra&Top-Toy&fortæller&hvordan&legetøjkoncernen&ændrede&handelsmetoder& & med&omnichannel&marketing.&foto:&kaj&bonne.&

16 & på&tværs&af&legetøjsbranchen,&forbrugerne&kunne&handle&over& landegrænser,&finanskrisen&knagede&og&ehandelen&var&taget&til.& & Ikke&omnichannel& &men&integrerede&kanaler& Der&skulle&ske&drastiske&ændringer&i&forretningen.&Organisationen&måtte& gennem&en&større&analyse&for&at&finde&det&svage&led&i&kæden.&først& undersøgte&de&kunden&for&at&se&den&proces,&de&gennemgik&før,&under&og& efter&en&handelstransaktion.&man&kan&kalde&det&en&motivationsanalyse.&& & Data&blev&indsamlet&og&analyseret,&og&konklusionen&var&klar:&butikkerne& skulle&opdateres,&så&de&var&klar&til&ehandel.&alle&platforme& &butik,&ebutik,& apps&og&spil& &skulle&interagere&og&spille&sammen.&jo;&det&var&vigtigt&at& favne&alle&medieplatforme&og&kanaler,&men&det&skulle&også&give&mening&på& tværs.&alle&platforme&skulle&integreres.&og&det&forbindende&led&var& ønskelisten.& Fokus&på&ønskelisten& Ønskelisten&er&ikke&et&nyt&koncept&i&TopToy.&I&legetøjskædens&julekatalog& har&ønskelisten&i&årevis&været&på&en&af&de&første&sider,&klar&til&at&fylde&ud.& Undersøgelserne&fortalte&at:& Ifølge&vores&kunder,&er&ønskelisten&den&bedste&inspirationskilde,&når&de& køber&gaver&til&deres&børn.& Men&i&2009&var&ønskelisten&kun&i&analog&papirform.&Den&kom&ikke&længere& end&fra&ét&barn&til&én&voksen.&spredningen&var&minimal.&det&viste&sig&at&når& TopToy&engagerede&børnene&fx&via&apps&og&spil,&fik&de&en&bedre& konvertering&til&salg.&så&med&overgangen&til&omnichannel,&blev&ønskelisten& digital.&adgang&og&deling&via&app&og&hjemmeside&gjorde&ønskesedlen&langt& mere&tilgængelig.& & TopToys&omnichannelrejse&kan&sammenfattes&med&to&ord:&usability&og& share-ability.&fordi&legetøjskædens&målgruppe&er&todelt& &både&børn&og& voksne& &skal&begge&grupper&understøttes.&&

17 & Sammenligner&man&ønskelisten&på&hjemmesiden&og&på&appen,&er&deling&af& en&ønskeliste&mere&end&seks&gange&større&på&appen.&samtidig&er&antallet&af& ønsker&per&liste&fem&gange&større&på&appen&end&på&hjemmesiden.& Forretningens&usability&er&dermed&steget&markant&i&overgangen&til&en&mere& integreret&platform,&og&dermed&er&shareability&også&steget.& & Det&TopToy&lærte&af&processen&var,&at&det&er&fint&at&lave&en&masse&touch& points&til&forskellige&platforme&og&kanaler.&men&det&der&definerer&deres& omnichannel&er&al&teknikken&nedenunder.&samspillet&mellem&kanaler&skal& fungere,&for&at&forretningen&fungerer.&& & Omkostningerne&har&været&stigende&i&takt&med&stigningen&i&internethandel.& Det&er&en&af&de&faktorer,&der&gør,&at&driftsresultatet&er&blevet&dårligere,&sagde& administrerende&direktør&og&medejer,&peter&gjørup,&til&berlingske&i&2014.& & & & & & &

18 Se&Jacob&Borups&præsentation:& & -borup-top-toy& & JacobBorup CRM&&&Omnichannel&Development&Manager,&TOP- TOY&& & Jacob&Borup&leder&til&daglig&TopToys&arbejde& med&omnichannel,&herunder&digitaliseringen&af& hele&club&br.& &?????????????????????????????????????????????????& Centrale&pointer& & Lav&klar&marketing&&processen&er&det&nye&sort.& Hav&kunderejsen&i&fokus.&& TopToys&målgruppe&er&todelt:&både&børn&og& forældre.&begge&grupper&skal&understøttes&med& udbygning&af&ønskesedlen.& Omstilling&til&omnichannel/integrerede&kanaler& var&essentiel.& Det&der&definerer&TopToys&omnichannel&er& teknikken&nedenunder&(alle&kanaler&skal&spille& sammen).&

19 PETERFABRICIUS CFO, MAGASINDU NORD Frastangtøjtilshowbiz Over1milliardkroner.Såstorterdetsamledetabpåkerneforretningenfor MagasinduNordfrastartenafårtusindskiftetindtil2010.Kundernesvigter stormagasinet,ogifølgemagasinscfo,peterfabricius,erledelsenselv ansvarligfordemanglenderesultater. Pådettidspunktharvibrugforennystrategiforvirksomhedensevnetilat tjenepenge, bedyrerpeterfabricius. Skrevetaf: DavidSchouKElsass, journalistog kommunikationsrådgiver PåDanskErhvervskonferenceomomnichannelmarketingserfinansdirekK tørentilbagepådensituation,derherskede,indenmagasinigangsatteen omsiggribendeturnkaroundafvirksomheden.detaltafgørendefokuspå godkundeserviceergåetiglemmebogen.virksomhedensvidenom kunderneersandettilisystemer,derikkelængeregivertilstrækkeligværdi tilforretningen.ogkulturenliderundermangelpåbådetillidtil medarbejderneogevnentilattræffebeslutningeriorganisationen. TurnKaroundmedomnichannel FravinduernepåKgs.Nytorvkandirektionensamtidigseudpåenverden medmarkanteændringeriforbrugeradfærden.kundernekommerikke

20 kunindgennembutikkernesglasdøre.debrugerderesmobiler,både udenforogibutikkerne,oggårpånettetforatundersøgeogkøbevarerne. EKhandelvilvoksetilatudgøre20%afdetailhandlensomsætninginden forenkortårrække. EnnyomnichannelKstrategibliverenvigtigbrikidentransformation, Magasinigangsætterforatretteoppåvirksomhedensøkonomiske deroute.magasinvilblandtandetstyrkeonlinekshoppenmagasin.dk, mødekundernepåderessmartphones,blandtandetmedennyapp,og opbyggeenstærkkundeoplevelse,hvoronlineogofflinekanalerspiller sammen. Mankansige,atvibevægerosfrastangtøjtilshowbusiness.Kundenvil gernekunnedelesinetouchpointsmedandre.viskalgivedemdenoplevelse. Viskalturdeatunderholde,inspirereogskabegodkarma, forklarer Magasinsøkonomidirektør,somselvoplevedeenshoppeturmedsin teenagedatteroghendesvenindersomenøjenåbner: Deangriberdet anderledesendosandremeremodnemennesker.detkanvilæremegetaf. Samspilletmellemmagasin.dkogdefysiskestormagasinerfungerer.60% afbrugernepåmagasin.dkbrugeridagekshoppentilatresearchepå produkter.90%harforetagetderessenestekøbietafmagasins stormagasiner. TurnKaroundKplanenbestårafenrækkestrategisketiltag,somgørkundens oplevelsetilomdrejningspunktet,ogsomervævetindiatopbygge

21 Magasinsomnichannel:visuelopgraderingafdefysiskebutikker,komplet udskiftningogomlægningafitksystemerneforatfåbedreforretningsviden omproduktsalg,kampagneeffekt,kundeadfærdogpersonaliserede købsanbefalingersamtforbedretkundeservice,styrketbranding, marketingogkommunikation. TheOne kampagnekvideoeniboksenunderartiklengivereteksempelpå MagasinsomnichannelKtankegang. MedarbejderenersinegenCEO MenforPeterFabriciuserdetikkenokmedenvelsmurtmarketingmaskine ogitksystemersomfundamentfordekreativeidéer.magasinsidentitetog værdierskalmødekundenpåallekanalerforatskabedengode kundeoplevelse. Derforigangsætterdirektionenenledelsesstrategi.Denhandleromat anerkendemedarbejderneskompetencer,uddelegere beslutningskompetenceogopmuntretil,athverenkeltmedarbejder tænker,somomhanellerhunersinegenceo. Denenkeltemedarbejder,derharansvarforenopgaveellerenproces,har brugfordensammevidensomceo, forklarerpeterfabriciusoguddyber sinidéomempowermentafmedarbejderne: Tidligerevarinformationer hemmelige.nuerderikkenoget,dererhemmeligt,undtaget lønningslisterne.viskalkunnetåleatdelealvidenmedhinanden.skerder fejlundervejs,erdetbedreendikkeatforsøge. Idéeneratviselangtmeretillidtilmedarbejdernesevnerogdømmekraft, væretilgængeligeforhinandenoggivemedarbejdernebemyndigelsetilat træffebeslutningerindenforderesansvarsområde.

22 Empowermentindebærerogså,atmedarbejdernefåruddannelseiat brugedataogsamarbejderpåtværsafheleorganisationen. Medarbejderneskalhavederigtigeværktøjerogincitamentertilatgenkende kundenoggiverelevanteanbefalingerpåtværsafkanalerne, understreger PeterFabriciusogpegerpåtoandreforandringer,derharværetmedtilat skabesuccessen: EnfladledelsesstrukturogentilgængeligITafdelinger medtilatnedbrydesiloerogkanskabeetgodtfundamenttilatbyggeet omnichannelsetup. ResultatetaftransformationenbliverenmarkantforbedringafMagasins omsætning,somiperioden2010til2014stigerfraigennemsnit1%tilat voksemedisnit5%hvertår. PeterFabriciusmener,atdetermuligtatforandrevirksomhedenudenen storkrise,men: Enbrændendeplatformgørdetmegetnemmere.Det handlerjoomledelseigen.

23 PeterFabricius CFO,MagasinduNord Ansvarligforøkonomi,controlling,ITogsikkerhed Centralepointer SePeterFabricius præsentation: /peterofabriciusomagasinodeonord SeTheOnekampagneOvideo: Givkundenoplevelserpådekanalerhunønsker. Inspirer,underholdogspredgodkarma. Lærafdinekunder. Jeresidentitetogværdierskalmødekundenpåalle kanalerforatskabedengodekundeoplevelse. MedarbejderenskalværesinegenCEOforatkunne træffekundefokuseredebeslutninger.

24 Mankansige,atvibevægerosfra stangtøjtilshowbusiness.kundenvil gernekunnedelesinetouchpointsmed andre.viskalgivedemdenoplevelse. Viskalturdeatunderholde,inspirere ogskabegodkarma. PeterFabricius,MagasinduNord

25 HENRIKKÆRSGAARD NETWORKED BUSINESSINITIATIVE Artikelaf: SidselManich MåldinomnichannelmodenhedpåNBI2 platformen HenrikKærsgaard,dererHeadofOperationiNetworkedBusiness Initiative(NBI),bødpådagenssidsteindslagmedetindsparkom digitaliseringafdanskevirksomheder.digitaliseringerensværog krævendeproces,enprocessomnbiersativerdenforatgørebåde nemmereogmereoperationel. Danskevirksomhedermanglervidentildigitalisering Henrikfortalte,atNetworkedBusinessInitiative(NBI)eret forskningsprojekt,sommedstøtteafbl.a.danskerhverv,cbsog Erhvervsstyrelsenkortlæggerdanskeogudenlandskevirksomhedersbrug afdigitaleteknologier.formåleteratskabeetgratisværktøj(nbi2 platformen),derkanstyrkedanskevirksomhedersdigitaletransformation 2ogderafvækstpotentiale2medhandlingsbarindsigtogviden.Alle danskevirksomheder storesomsmå2kanmålederesdigitalestatuspå platformen:http://www.networkedbusiness.org/getacess.

26 Hvorforogsåomnichannel? Omnichannelerenstærkforretningstilgangtilatstyredigitaliseringen helevejenrundtomkundenskøbsoplevelse,ogerderforennaturlig tilføjelsetilnbi2platformen. Omnichannel2værktøjetogtestenerbaseretpåRasmusHoulinds Kundemålskive(jvf.del1)oggiveretoverblikover,hvordinvirksomheder stærk(fxidataopsamling),oghvordenersvag(fxbrugedatai 2 markedsføring)idensomnichannel2strategi.testengiveretindbliki,hvor virksomhedenbørsætteindfremadrettet. Opmod100danskevirksomhederharalleredetagetomnichannel2testen ogfåetmåltderesomnichannelmodenhed,oghenrikopfordredeallei salentilogsåatfåmåltderesmodenhedviatesten,ogfåstyrpåhvordan deresvirksomhedklareromnichanneldisciplinerne. TAGOMNICHANNEL?TESTENHER

27 FOTOGRAF: KAJBONNE MODERATOR: RASMUSHOULIND, OMNICHANNEL INSTITUTE Enborddebatdergavgenlyd Foratskabedebatmellemoginvolveringafdeltagerne,havdeRasmus Houlindforberedt20moderatorer,somblevplaceretvedderundebordei salentilatstyredenhalvetimeborddebatvedhvertbord.hvertbordfik mulighedforatdiskutere7emneromomnichannel.konklusionenaf debattenvedhvertbordblevefterfølgendetwittetlive.debedstetwits blevtagetdirekteindidenefterfølgendepaneldebatpåscenen.semere afborddebatterneogtwitsher: https://storify.com/netbusorg/omnichannelkkonferncenkborddebatter Borddebatemner 1.Butikkensrolleiomnichannel 2.Hvaderdenbedstekildetilnyemarketingpermissions? 3.IntegrationafkundedataKogtredjepartsdata 4.Brugafkundedataiautomatiseretkommunikation 5.Hvemdragerstørstnytteafdata kundenellervirksomheden? 6.Samarbejdetpåtværsaforganisationen 7.Incitamentstrukturerogkanalkonflikter Sebillederfradebattenpånæsteside.

28

29

30 DEL2 Del 2 giver en grundig indføring i omnichannel disciplinen fra nogle af branchens dygtigste folk, hvis indlæg giver dig konkrete råd til, hvordan dinvirksomhedkanarbejdestrategiskmedomnichannel.

31 RASMUSHOULIND CEO, OMNICHANNEL INSTITUTE De6vigtigsteingredienseriOmnichannel Marketing Uanset,omdudriverdetail=forretningdirektehenvendttilforbrugeren ellerenservice=virksomhedindenforb2b,erdetenrealitet,atkunderne bådebenytteronline=ogofflinemedier,besøgerbutikkerogwebshops, spørgerderesvenner/kollegerirl(in=real=life)ogpåsocialemedier,alt sammensomheltnaturligeledienikke=lineærkøbsproces.undervejs skifterdekanaloptilfleregange mellembådedigitaleoganaloge medier.omnichannelervirksomhedernessvarpåkundernescrosschannel adfærd.data,ogtiltiderenddabigdata,bliverlimen,derbinder kundeoplevelsensammeniensømløskundeoplevelse. Omnichannelmarketing kundenericentrumoginteragerertovejsmed hverenkeltkanal.datagørdetmuligtatskiftekanal,ogoplevelsen forbliversømløs.

32 Dintragtformedesalgsmodel,hvorkundenbevægedesigifaseralt afhængigafkøbsmodenhederderforstendød hvisdennogensindehar væretrigtigilive Detstillerheltnyekravtil,hvordanduskaldrivedin marketingogherunderikkemindstarbejdemeddigitalemedierog teknologierogenddaindarbejdedisseieventuellefilialerstraditionelle arbejdsgange. Jegharudviklet6kernediscipliner,somgodeomnichannel=virksomheder børarbejdesystematiskmed,oghvormodenhedindenfordisseermedtil atskillefårenefrabukkene.determegetfåvirksomheder,derergodetil alle6discipliner menomnichannelerpådenandensideogsåetrelativt nytbegrebogharstoreimplikationerorganisationenigennem. 1.Genkendkundenpåtværsafallekanaler Hvisdinvirksomhedskalformåikkeblotatværetilstede,menfaktisk værenærværendepåallekanaler,erinødttilatgenkendejereskunde. Indenfordensammedigitalekanalkandetteklarestilenvisudstrækning medcookies menellerserdunødttilatbedekundenidentificeresig.hvis duharbutikkerogikkeermedpåibeacon=trenden,børditpersonalesom endelafvejledningenspørgeindtil,hvemkundenerogbenyttevidenfra tidligereinteraktionogkøbideresrådgivning.ipraksishænger identifikationafkundenoftesammenmedafgivelseafe=mail=adresse+ permission,indmeldelseienklubog/ellerdownloadafenapp. VerdensmestreneiatfåkundernetilatidentificeresigernokApple,som medderesapple=idkangenkendedigpåwebsitet,telefonen,tablet en, itunes,app=storeogikkemindstibutikken.somkundekandualtidfinde dinsamledekøbshistorikogenddadownloadekøbtmusikogsoftwaretil nyeenheder.somrenonline=virksomhederamazon.comogsåmeget hurtigetilatbedekunderneloggeind.fordideersåkendteforatlevere personligeanbefalingerogdedesudenholderkunderneskreditkort= oplysninger,såvedkundernegodt,atoplevelsenpåsitetfaktiskbliver bedreafatloggeindogladesiggenkende.

33 Denamerikanskedrugstore=kædeDuaneReadeharsoménafdeførste detail=kæderintegreretibeaconsiflereafderesbutikker.nårentelefon medapp eninstalleretkommerinærhedenafenibeaconkanduane Readesendebeskedertiltelefonenmedpersonligetilbud,kuponerog reminderepåtingfraappenshuskeliste.nårkundentræderindibutikken skifterappenselvtil in=store=mode oggørdetletforkundenattilgå derespersonligekuponer,scannevarerogtilgåindkøbslistermm. IDanmarkerCoopogMatasnokdevirksomheder,derertættestpåat genkendebrugernepåtværsafallekanaler. 2.Samlaltidkunderelaterededataopfraallekanaler Dataersomvirksomhedenshukommelse.Foratkunneafgøre,hvadden næstebedstehandlingerforenspecifikkunde,erdetnødvendigtatkende tildetidligereinteraktioner,kundensinteresserogmåskeenddakundens humør.detgørdedygtigeomnichannel=virksomhedervedsystematiskat opsamledatapåkundernefraenhvertænkeliginteraktionogdereftergøre dentilgængeligforandrekanalervedatintegreretilénfælleskundeprofil. Medeksplosionenioffentligttilgængeligedata,antalletafmobileenheder ogikkemindstdetnærtforeståendeinternetofthings(iot)ogwearable computingermulighedernemangeforbådeatopsamledatafra eksisterendekanalerogatskabenyekildertilkunderelaterededata. Tilsammenbrugesdatatilatopbyggekundensprofil,somdenserudi realtid nuogher. Amazonersværatkommeudenom,ogsånårdetgælderdataopsamling. Deflestekendertilderesanbefalings=rutiner,somganskeåbenlyst benyttertidligereinteraktionogkøbiprioriteringenafanbefalingerne.de færrestekenderdogtilejerskabetafimdb.com(internetmoviedatabase). Vedatintegrereadfærds=datafraIMDB.combenytterAmazondette website,somenslagsfiskedamforkundernesfilmpræferencer.blivderfor ikkeoverraskethvisdufraamazonpludseligmodtagertilbudpådvd= titler,somdufornyligthartjekketudviaimdb.com

34 EngelskeSainsbury ser(énaf)detail=handelenskongerindenfor dataopsamling.medderesapp=koncept Scan&Go tilbyderdekundenat scanneogpakkevarernesamtidigmed,atdebliverlagtikurven.data= opsamlingkommerderforiløbetafindkøbetogikkeførstvedkassen. Walmartfårderforrealtime=datapåallevarer,derharværetindeogvende ikurvenogkanundervejskommemedanbefalingertildenheltrigtige parmesanosttildinpastaret.vedkassenkankundenselvtjekkeud for allevarerneerjoscannet. Nikeerdesudenværdatnævneforderesarbejdemedatopsamledatapå kundernevianikefuelbandogløbecommunitetnike+.gætomdeved, hvornårkundernetrængertilnyeløbesko?idanmarkkunnemestrenei dennedisciplinværesaxo.com,matasellermåskevvs=grossisten BrødreneDahl,sombådespørgerkunderneløbendeomderespræferencer ogsamtidigbenytteradfærdsdataogtredjepartsdataideresautomatiske serviceringafkunderne. 3.Skabindsigtudfradata Påaggregeretniveaubliverdenopsamlededataførellersidentil vaskeægtebigdata.foratskabeværdiudafdetteerdetnødvendigtat lavebigdata=analyse.dataskalanalyseres,ogdetskalafgøres,hvilke profil=ogadfærdsmæssigekendetegn,derkanidentificeresforhhv. kundermedhøjoglavkundelivstidsværdi.hvilkekundetyperharvi,hvad kendetegnerdem,hvormegettjenervipådemoghvadkanvigøre,forat drivedettepåenmereprofitabelmåde? EngelskeTescoerénafverdensmestreneiatskabeindsigtidendata,som deopsamler.detteharbl.a.resulteretilanceringenaftescoeveryday ValuebrandettildeprisbevidsteforbrugeresamtTescoFinesttildemere kvalitetsbevidste.datavardesudenénafdeheltstoreårsagertil,attesco lanceredederesbabyklub,dadekunneseidata,atkundernehavdeen tendenstilatbliveilloyaleomkringdettidspunkt,hvordeblevforældre. Tescobenytteridagprediktivemodellerbaseretpåhistoriskedatasamt vejrudsigertilatforudsigesalgetpåspecifikkevareroganvenderdenne

Emilie Stage Tingskou Partner ODGERS BERNDTSON A/S

Emilie Stage Tingskou Partner ODGERS BERNDTSON A/S Omnichan Emilie Stage Tingskou Partner ODGERS BERNDTSON A/S Emilie er partner hos Odgers Berndtson i København, hvor hun primært arbejder med executive search inden for Consumer Products & Services, Healthcare

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 2 Lars Bo Jeppesen Ceo aegis media Danmark Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe på det digitale

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014

Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Kundefokus handler i høj grad om engagement Morten Schrøder, Wilke Fremtidens biblioteker, 5. marts 2014 Min oplevelse fra 15 år med marketing og kundeansvar Produkt Pris Placering Promotion Purpose BEHOV

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse Strategi, eksekvering og analyse ecapacity tilbyder end-to-end forbedring af digital performance ecapacity har indgående erfaring med at udvikle

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger

Styrk forretningen med mobility få indblik i andres erfaringer. Vigtigheden af optimale sikkerhedsløsninger ENTERPRISE MOBILITY Spar millioner på bundlinjen ved mobility og business enterprise apps løsninger KONFERENCE DEN 12. JUNI 2014 KØBENHAVN RADISSON BLU FALCONER & CONFERENCE CENTER Hør talere fra: Apple

Læs mere

Turn your SAP into Conversions. Torleik Ravn 6/2 2008. Senior konsulent

Turn your SAP into Conversions. Torleik Ravn 6/2 2008. Senior konsulent Turn your SAP into Conversions Torleik Ravn Senior konsulent 6/2 2008 Muligheder og udfordringer med SAP og Sitecore Kr. Ordre Kr. Muligheder og udfordringer med SAP og Sitecore Kr. Ordre? Lidt om mig

Læs mere

TeleFaction Tilbage fra fremtiden!

TeleFaction Tilbage fra fremtiden! TeleFaction Tilbage fra fremtiden! I alt hvad vi gør, tror vi på at udfordre status quo og at gøre en forskel hver dag. Det gør vi ved at alle vores produkter fokuserer på hvordan man bruger feedback,

Læs mere

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014

Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Hvad kan bibliotekerne lære af webshops? Boost dine netmedier 2014, 7. oktober 2014 Introduktion Lars Hedal, adm. direktør i Hedal Kruse Brohus siden 2002 2000-2002: Marketingchef, Ecarisma (Mærsk Data)

Læs mere

Sådan får du succes med omnichannel

Sådan får du succes med omnichannel Sådan får du succes med omnichannel Børsen Retail-konference, onsdag 8. februar 2017 i København Dansk e-handel har i 2016 rundet 70 mia. kr. i omsætning. Det er 20 pct. mere end sidste år, og stigningen

Læs mere

STRATEGI UDVIKLING KOMMUNIKATION MARKETING DE FØRSTE 20 SIDER GRATIS

STRATEGI UDVIKLING KOMMUNIKATION MARKETING DE FØRSTE 20 SIDER GRATIS Det Digitale Overblik STRATEGI UDVIKLING KOMMUNIKATION MARKETING DE FØRSTE 20 SIDER GRATIS Det Digitale Overblik af Puneet Oberoi Udgivet af Softworld Kurser A/S softworld.dk telefon 7020 8055 ISBN nr.

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

Vækst på top og bund

Vækst på top og bund Vækst på top og bund Vi er E-handelsbureauet Wølund & Wraae Etableret i 2006 Full-service e-handelsbureau, der løser opgaver for kunder i hele Norden 12 e-handelseksperter placeret i 2 afdelinger i København

Læs mere

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1

Re-tail Retail. Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Re-tail Retail Data-driven retail 6. februar 2014 Thomas Black-Petersen // 1 Passioneret for hjælpe vores kunder fra data til viden -ogfra viden til værdi Fokuseret Business Intelligence software- og konsulenthus

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015

Julesalget 2015. Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015. Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Julesalget 2015 Rapport - Danske webshops forventninger til julesalget 2015 Version 1.0. Sidst opdateret d. 24.9.2015 Indholdsfortegnelse Introduktion Sammensætning af respondenter Forventninger til julesalget

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Digitale gæsterejse i Tivoli Benchmark Loyalty Konference 9. nov 2016

Digitale gæsterejse i Tivoli Benchmark Loyalty Konference 9. nov 2016 Digitale gæsterejse i Tivoli Benchmark Loyalty Konference 9. nov 2016 MICHALA SVANE MARKETING DIRECTOR (MBA) TIVOLI Connect linkedin.com/in/michalasvane @MichalaSvane 3 Verdens næstældste forlystelsespark

Læs mere

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G

F R E M T I D V I H O L D E R O P D AT E R E T I G F R E M T I VISION: et førende trendinstitut i Skandinavien u får en ambitiøs og stærkt vidende samarbejdspartner Ønsker du at blive løbende opdateret på nu tidens og fremtidens trends? Tegn et medlemskab

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Skab trafik Til din hjemmeside

Skab trafik Til din hjemmeside Skab trafik Til din hjemmeside Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Kommunikation på nettet Købt, ejet og tjent 4. Tre case virksomheder 5. Din online strategi Er du online? Hvad

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Vi har noget for enhver håndværker Side 3 Tre tendenser

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege

SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege SPØRGSMÅL: KONTAKT: Esben Hørning Spangsege Tlf: 2989 5560 ehs@twins.net @spangsege WORKSHOP 1 UDNYTTER DIN VIRKSOMHED DE DIGITALE MULIGHEDER? MMV Dagen, 20. januar 2016 TWITTER? #DANSKINDUSTRI @TWINS_SOLUTIONS

Læs mere

crosschannel-strategier til brug i markedsføringen af digitale tilbud

crosschannel-strategier til brug i markedsføringen af digitale tilbud crosschannel-strategier til brug i markedsføringen af digitale tilbud v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent og ekspert i trends og forbrugeradfærd vi starter med forbrugeren inspiration og ideer?

Læs mere

PRÆSENTATION AF KONTRAPUNKT DIGITAL KONTRAPUNKT. Digitale kompetencer. December 2014

PRÆSENTATION AF KONTRAPUNKT DIGITAL KONTRAPUNKT. Digitale kompetencer. December 2014 KONTRAPUNKT Digitale kompetencer December 2014 December 2014 Kontrapunkt PRÆSENTATION AF KONTRAPUNKT DIGITAL INDHOLD 00 Services og tilgang 01 Udvalgte referencer 03 Kontakt December 2014 2 Kontrapunkt

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER

HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Tilsted Web HJEMMESIDER OG avancerede WEBLØSNINGER Nye muligheder med Content Management Systemer (CMS) til vedligeholdelse af hjemmesider, web- og intranetløsninger. CMS betyder nem vedligeholdelse og

Læs mere

NATIVE APP ELLER MOBILE WEB? - OG ET KIG UD I FREMTIDEN

NATIVE APP ELLER MOBILE WEB? - OG ET KIG UD I FREMTIDEN 29-01-2016 NATIVE APP ELLER MOBILE WEB? - OG ET KIG UD I FREMTIDEN AGENDA DANBOLIG (Kian) TIVOLI (Patrick) MAGNETIX (Kim) DANBOLIG AGENDA HVORFOR RESPONSIV? DANBOLIGS REJSE PRODUKT & RESULTAT DER ER SÅ

Læs mere

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG. med b2b webshop. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre online markedsføring MERSALG med b2b webshop Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing HVORDAN... Hvordan skaber man mersalg? 1 Varen skal være

Læs mere

DEN DIGITALE JUNGLETROMME

DEN DIGITALE JUNGLETROMME WHITE PAPER DEN DIGITALE JUNGLETROMME Sociale medier i kundeservice juli2016_17063 Den klassiske jungletromme er blevet digital Udbredelsen af sociale medier har intet modstykke i vores tid. Spredningseffekten

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Håndværkerens lokale grossist Dansk ejet og dansk ledet

Læs mere

Forbruge går på tværs går du med?

Forbruge går på tværs går du med? PROGRAM Forbruge går på tværs går du med? rne PROGRAM 10.00 Ankomst m/ formiddagskaffe 10.30 Velkommen v/ Henning Bahr, CEO, Retail Institute Scandinavia 10.40 Vind eller forsvind 10 bud på den nødvendige

Læs mere

Møde med Holger Christiansen 06/10/14

Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Møde med Holger Christiansen 06/10/14 Hvem er jeg? Lidt statistik Konkrete B2B data fra undersøgelse Dansk industri, 2013 Fremtidens salg og E-business En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheder

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014 Digital kundeservice Høst de lavthængende frugter! Kontaktcenter 2014 20. marts 2014 Jacob Lego Boye Konsulent, forfatter og foredragsholder jacob@lego.boye.dk og mobil 25527005 www.linkedin.com/jacoblegoboye

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet.

FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS. En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. FREMTIDENS SALG OG E-BUSINESS En undersøgelse af mere end 400 handels virksomheders salgspraksis, strategi og for ventninger på b2b markedet. Fremtidens salg og e-business Salg og e-business skal gøre

Læs mere

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed?

Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Faust Dyrbye Cases Hvordan ser succes ud for dig og din virksomhed? Som Danmarks eneste strategiske udstillingsbureau arbejder vi indædt for, at gøre danske virksomheders deltagelse på messer og udstillinger

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Succes online Træning #1 Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Dagens agenda Online tilstedeværelse Kravspecifikation til website og -shop Google-konto- Google+ Hjemmeopgaver Og så - handson

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation

42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation 42 spørgsmål som baner vejen til den succesfulde salgsorganisation I dette nyhedsbrev får du et overblik over, hvad netop du skal gøre for at sikre en langt mere produktiv salgsorganisation. Det er mit

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Agenda 1. Er du online? 2. Hvorfor skal du være online? 3. Mød de 3 virksomheder 4. Online strategi 5. Kommunikation på nettet 6. Sådan skaber du en hjemmeside 7. Forstå de online

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED?

HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Evaluering af rejseseminar den 11. januar 2011 Danmarks Rejsebureau Forening og Specific Media HVAD SYNES DU OM ARRANGEMENTET SOM HELHED? Meget godt/godt Mindre godt 3% 97% Meget godt/godt Mindre godt

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX 1611 : 19. november : 26. november 08.30-09.00 09.00-09.40 Morgenmad og registrering K1 Skab værdi med Dynamics AX Høster din virksomhed fordelene ved Dynamics AX? Hvor skal vi sætte ind, og hvor findes

Læs mere

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj

Agenda. » Hvad er forretningsmodeller? » Korte eksempler på forretningsmodeller. » Business model canvas som værktøj Agenda» Hvad er forretningsmodeller?» Korte eksempler på forretningsmodeller» Business model canvas som værktøj» Value proposition canvas som værktøj» Konkrete eksempler» Opsummering Side 1 Jesper C. Sort

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

Hvordan bliver din butik synlig på nettet?

Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Hvordan bliver din butik synlig på nettet? Ved Teknologisk Institut 23. April 2013 Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.55 Fordele og faldgruber ved sociale medier v/peter Lemcke

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Sociale medier en katalysator for salget

Sociale medier en katalysator for salget Sociale medier en katalysator for salget Anne Tingleff 13/9 2012 2 Facebook versus LinkedIn i Danmark Sociale medier i Danmark Danmarks statistik 2011 54% af danskerne bruger sociale medier Ca. 85 % af

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien

Tøj & mode. Customer Insight paper. Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj & mode Customer Insight paper Kort udgave, April 2015. For dig der arbejder med e-handel indenfor tøj- og modeindustrien Tøj og mode - baseret på kundeindsigt fra 20 e-commerce sites. Når danskerne

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Service apps og digital strategi. Rassvet realiserer ideer via digitale serviceløsninger

Service apps og digital strategi. Rassvet realiserer ideer via digitale serviceløsninger Service apps og digital strategi Rassvet realiserer ideer via digitale serviceløsninger Et detaljeorienteret digitalt konsulent- og udviklingsfirma med fokus på forretning og brugere Hos Rassvet har vi

Læs mere

Det er ikke bare gas

Det er ikke bare gas Det er ikke bare gas Hvad pokker kan OK lige sælge Online? Succes med datadrevet optimering Novicell konference juni 2015 Hvor kom vi fra Del af Marketing internt bureau Manglende tid/ressourcer ift. mængden

Læs mere

Følg dine kunders adfærd og udnyt de digitale muligheder

Følg dine kunders adfærd og udnyt de digitale muligheder CGI Beacon platform Følg dine kunders adfærd og udnyt de digitale muligheder Velkommen Planlæg dit besøg Tid til service 50 enheder har passeret i zone 2 Ventetiden er ca. 15 min. Læs dagens aviser her,

Læs mere

Sådan vindes kampen om fremtidens forbrugere

Sådan vindes kampen om fremtidens forbrugere Sådan vindes kampen om fremtidens forbrugere Onsdag 27. april 2016 i Tivoli Congress Center, København Bliv klogere på fremtidens krav til service, tilgængelighed og kommunikation, som vil være nøglen

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Større loyalitet og kundeoplevelse ved brugen af analyser og digitalisering

Større loyalitet og kundeoplevelse ved brugen af analyser og digitalisering Større loyalitet og kundeoplevelse ved brugen af analyser og digitalisering 21. Oktober 2015 Lars Monrad-Jensen Head of Lead & Campaign Management TDC Group 1 TDC Group Stor spiller på udfordret marked

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

20 skarpe til Dansk Supermarked

20 skarpe til Dansk Supermarked 20 skarpe til Dansk Supermarked Dansk Supermarked A/S er udpeget til casevirksomhed ved merkantil caseeksamen fra 1. april 2016 til 31. marts 2017. Besøg emu.dk og dansksupermarked.com og besvar spørgsmålene:

Læs mere

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point

Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje. v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje v/sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet Akademi fag, 10 ECTS point Kundeforståelse, kundeservice, planlægning og kundepleje Sapiens

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

En tur rundt om skyen:

En tur rundt om skyen: En tur rundt om skyen: Hvor skal vi hen? Bjarne B. Dollerup, Evangelist Jens, IT Chef Større dansk virksomhed Jens har et par spørgsmål om skyen Hva er det der mæ skyen? Og hva ka jeg bruge den til? Og

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere