Customer Centre View Demo on homepage.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Customer Centre View Demo on homepage. http://www.aarhusunited.com/au/web/customerdemo.nsf"

Transkript

1 Customer Centre View Demo on homepage

2 Min afhandling: Personalisering i Aarhus United Evaluering og henvisninger til videreudvikling af et online personaliseringssystem, der håndterer B2B-kunderelationer Problemformulering og disponering Hvad er relationsmarkedsføring? Hvad er personalisering overordnet set? Hvad er personalisering. Mere operationelt? Hvilke kritiske vinkler? Kan vi designe en samlet model? Kan modellen bruges til at evaluere AU s løsninger? Metode: Gennemgå teori, designe model, teste i praksis Afgrænsning til: Kunderne Marketing Informationsteknologi Online Kundeportal og e- mails Industrielle marked Konklusion: Det er lykkedes at designe en samlet model for online personalisering mytradeupdate: God eksplicit personalisering af råvareinformationer; mangler implicitte elementer mytransactions: God implicit personalisering af forretningsdokumenter; mangler eksplicitte elementer Den samlede model er anvendelig til evaluering af personaliseringsløsninger

3 Om personalisering Hvad kan I få med i rygsækken i aften? 1. Hvordan kan vi definere personalisering? 2. Hvilken filosofi baserer personalisering sig på? Teori 3. Hvordan kan vi evaluere personaliseringstiltag? 4. Hvilken informationsarkitektur kræver personalisering? 5. Hvilke personaliseringsteknikker bør man kende? 6. Hvilken kritik får personalisering? 7. Kan vi designe en helhedsmodel for online personalisering Praksis 8. Resultatet af anstrengelserne 9. Eksplicit personalisering mytradeupdate 10.Implicit personalisering - mytransactions

4 0. Hvad kender I til personalisering? Hvad er personalisering? Kender I nogle teknikker til personalisering? Praktiske eksempler fra Internettet?

5 1. Hvad er personalisering? Bruger hvem? Hvad er personalisering? Firma, funktion, rolle Person, behov, præferencer Indhold hvad? Den proces, hvor vi med brug af teknologi matcher indhold (hvad), frekvens (hvornår) og middel (hvordan) til det individuelle behov hos én kontaktperson (hvem) hos kunden/firmaet Råvarer, færdigvarer og applikation (is, chokolade, kager eller margarine) Frekvens hvornår? Øjeblikkeligt vs. sidst på dagen vs. hver fredag, etc. Middel hvordan? (tekst/html), sms, Browser-udgave, Udskrift (pdf), Brev (snailmail), telefonopkald eller besøg

6 2. Hvilken filosofi baserer personalisering sig på? Relationsmarkedsføring, bl.a. fremført via One-to-One filosofien af Peppers & Rogers (CMR) Filosofi, der er meget fokuseret på kundens behovsopfyldelse

7 3. Hvordan kan vi evaluere personaliseringstiltag Forretningsmæssig tilgang Ekstern Kundeaccept Den opfattede værdi Opfylder indholdet kundens behov Rette tidspunkt (real-time) Eksternt besværlighedsindex Hvor meget skal indtastes manuelt Hvilke data har udbyderen i forvejen Intern forretningsmæssig værdi Øge share of wallet hos kunde Salg af flere produkter (mersalg) Salg af nye produkter (krydssalg) Internt besværlighedsindex Produktionsfleksibilitet (customisering) Produktionseffektivitet (skalaøkonomi) Tilsammen er dette evnen til mass customization i leverancesystemet

8 4. Hvilken informationsarkitektur kræver personalisering? Om brugere, indhold, profiler, brugergrænseflade, regler og vokabular En normal hjemmeside sætter kun fokus på indhold, indholdsprofiler og brugergrænseflade Med en personaliseret hjemmeside skal vi konstant holde profil-laget og vokabular-laget mellem brugere og indhold synkroniseret. Ellers kan vi ikke skabe matchning og dermed personalisering i brugergrænsefladen! Eksempel med CV-databaser. En job-database kan vise jobs indenfor bestemte kategorier. Men hvis den skal matches med en kandidatdatabase, så skal profilerne og vokabularet hænge sammen (jobbets kravprofil skal kunne maskinelt matches med jobsøgers konkrete uddannelser, konkrete erfaringer, konkrete ønsker). Det kræver betydelig omtanke og løbende tilpasning baseret på vundne erfaringer i praksis).

9 5. Hvilke teknikker bør jeg kende? Tre typiske enkle personaliseringsteknikker: Formatoptimering: En kan sendes som html eller tekst. Personaliseret velkomsthilsen: Dear Bob er en klassisk gimmick fra direct mail tiden. Den bruges ikke kun på lukkede websteder, men også åbne websteder ved hjælp af cookies. Segmenteret indhold: Indholdet differentieres efter virksomhedens interessegrupper eller ifm. specialkampagner. Det er ikke kun s, men også websteder, der arbejder målgruppeorienteret. Tre typiske avancerede personaliseringsteknikker: Customisering: Den ældste teknik fra offline. Bruger udfylder afkrydsningsskema. Nøglen er at skabe et lille effektivt afkrydsnings-skema, så kunden ikke giver op undervejs. Individualisering: Brugerens egen adfærd på nettet afgør, hvad systemet viser på nettet. Hvor man i customisering spørger kunden, så må systemet i Individualisering selv gætte sig frem til brugerens ønsker, fx baseret på handlinger (købte produkter), historisk click-stream (tidligere besøgte web-steder) og aktuel clickstream (besøgte sider på vores web-sted). Gruppekarakteristika: Brugeren vil få personalisering baseret på præferencer eller adfærd hos ANDRE brugere, der synes at minde om brugeren selv. Boganbefalingerne fra amazon.com er det bedst kendte eksempel. Teknikken betegnes også collaborative filtering

10 6. Personalisering 9 kritiske vinkler Stor investering Ressourcetung implementering Omfattende vedligehold Intern kulturkamp Fordi tanken stadig er ny og fremmed for de fleste Privacy konflikt Ca. 25% undgår personaliserede web-steder pga. privacy-hensyn Lovgive vs. frivillighed Opt-in vs. opt-out princip Automatisk med P3P, cookie-kontrol Eksternt besværligshedsindex For besværligt for kunde ift. gevinst Internt besværlighedsindex For besværligt for udbyder ift. gevinst Dyrt software til personaliseringsteknikker Avanceret og mange mandetimer Umodne teknologier Mange børnesygdomme Sikkerhedsområdet, certifikater Skalerbarhed og hastighed Mange samtidige brugere, der kræver dynamisk genererede web-sider Jo flere personaliseringselementer, jo langsommere opleves systemet af brugeren Datadisciplin GIGO-princip- både bruger- og indholdsdata En kritisk disciplin i online og offline database-markedsføring

11 7a. Online personaliseringsmodel Integreret input-proces-output model med organisatoriske og teknologiske forudsætninger Hvis man overvejer alle disse elementer ifm. personaliseringstiltag, så bør man være godt rustet. ORGANISATORISKE forudsætninger INPUT fra forretningsprocesser Online personalisering i PROCES-orienteret perspektiv OUTPUT fra personalisering TEKNOLOGISKE forudsætninger

12 7b. Online personaliseringsmodel INPUT fra forretningsprocesser, dvs. INDHOLD OUTPUT fra online personalisering ORGANISATORISKE forudsætninger INPUT fra forretningsprocesser Marketing processer Salgs processer Applikation processer Service processer Online personalisering i PROCES-orienteret perspektiv Forstå.. Levere.. Måle.. OUTPUT fra personalisering Intern forretningsværdi, ROI Ekstern kundeaccept Easy to do business with Overholde etik og privacy TEKNOLOGISKE forudsætninger

13 7c. Online personaliseringsmodel Online personalisering i PROCES-orienteret perspektiv (jf. 1:1 marketing filosofi) ORGANISATORISKE forudsætninger INPUT fra forretningsprocesser Marketing processer Salgs processer Applikation processer Service processer Online personalisering i PROCES-orienteret perspektiv Forstå.. 1. Dataindsamling 2. Bygge kundeprofiler 6. Justering af interaktion Levere.. 3. Matchmaking Måle.. 5. Effektvurdering 4. Levere og præsentere OUTPUT fra personalisering Intern forretningsværdi, ROI Ekstern kundeaccept Easy to do business with Overholde etik og privacy TEKNOLOGISKE forudsætninger

14 7d. Online personaliseringsmodel ORGANISATORISKE forudsætninger Topledelsens sponsorship & bruger-ildsjæle ORGANISATORISKE forudsætninger Brugeruddannelse i system, datadisciplin og Learning Relationships Tværorganisatorisk procesforståelse og opgør med silo-kultur Reviderede belønningssystemer INPUT fra forretningsprocesser Marketing processer Salgs processer Applikation processer Service processer Online personalisering i PROCES-orienteret perspektiv Forstå.. 1. Dataindsamling 2. Bygge kundeprofiler 6. Justering af interaktion Levere.. 3. Matchmaking Måle.. 5. Effektvurdering 4. Levere og præsentere OUTPUT fra personalisering Intern forretningsværdi, ROI Ekstern kundeaccept Easy to do business with Overholde etik og privacy TEKNOLOGISKE forudsætninger

15 7e. Online personaliseringsmodel TEKNOLOGISKE forudsætninger Topledelsens sponsorship & bruger-ildsjæle ORGANISATORISKE forudsætninger Brugeruddannelse i system, datadisciplin og Learning Relationships Tværorganisatorisk procesforståelse og opgør med silo-kultur Reviderede belønningssystemer INPUT fra forretningsprocesser Marketing processer Salgs processer Applikation processer Service processer Online personalisering i PROCES-orienteret perspektiv Forstå.. 1. Dataindsamling 2. Bygge kundeprofiler 6. Justering af interaktion 3. Matchmaking Måle.. Levere.. 5. Effektvurdering 4. Levere og præsentere OUTPUT fra personalisering Intern forretningsværdi, ROI Ekstern kundeaccept Easy to do business with Overholde etik og privacy e-informationsarkitektur Personaliseringsværktøjer Integration af Internet & back-end systemer Indholdsstyring & sikkerhed TEKNOLOGISKE forudsætninger

16 7f. Online personaliseringsmodel Hvor passer en række af kritikpunkterne ind i modellen? Datakvalitet via datadisciplin Intern kulturkamp Topledelsens sponsorship & bruger-ildsjæle ORGANISATORISKE forudsætninger Brugeruddannelse i system, datadisciplin og Learning Relationships Tværorganisatorisk procesforståelse og opgør med silo-kultur Reviderede belønningssystemer Internt besværlighedsindeks Funktionelt adskilte processer INPUT fra forretningsprocesser Marketing processer Salgs processer Applikation processer Service processer Online personalisering i PROCES-orienteret perspektiv Forstå.. 1. Dataindsamling 2. Bygge kundeprofiler 6. Justering af interaktion e-informationsarkitektur Personaliseringsværktøjer Levere.. 3. Matchmaking Måle.. 5. Effektvurdering Integration af Internet & back-end systemer 4. Levere og præsentere Indholdsstyring & sikkerhed OUTPUT fra personalisering Intern forretningsværdi, ROI Ekstern kundeaccept Easy to do business with Overholde etik og privacy Internet adoption og selvbetjening stiger med tiden Eksternt besværlighedsindeks Virksomhedsprivacy Kontaktpersonprivacy TEKNOLOGISKE forudsætninger Teknisk hjælp (cookie-kontrol og P3P) Restriktiv lovgivning Teknisk skalerbarhed og hastighed Omkostningstunge teknologier Umodne personaliseringsværktøjer Digitale certifikater har brugerbarriere

17 E-business og brugeres anvendelse heraf Lidt statistik på Customer Centre Eksterne kunder 600 registrerede brugere, primært større kunder hits per måned Klarer målsætningerne fra vores Balanced Scorecard Interne brugere 200 registrerede brugere globalt hits per måned Betydelig og værdifuld vidensdeling og distribution internt

18 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Mar E-business og udviklingen i vigtigste kunders brug Kun key accounts & A-kunder (jan sept. 2004) Forår 2004; mytransactions går online Dec. 2002; mytradeupdate går online Hits Jan. 2002; løsningen går online Jan02 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan03 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan04 Feb

19 E-business og kundetilfredshed Customer Centre er nu en af de vigtigste konkurrenceparametre for os!!! Performance 2 1,5 1 0, Blandt vores 7 vigtigste salgsargumenter er Customer Centre: Næstvigtigst i Betydning Næstvigtigst i Performance Bedst i afstand til konkurrenter 0-0,5 7 En mulig parameter til positionering ;-) -1 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Betydning Ekstern Kundeanalyse, marts 2004

20 4 Nøglefaktorer/drivkræfter for personalisering Genbesøgsfrekvens: Hvis brugeren hyppigt kommer tilbage til web-stedet, så bør personalisering overvejes. AU s kunder er stabile år efter år. Købsrelationer: Hvis brugeren kan finde på at købe lignende ting igen og igen, så bør personalisering overvejes. AU s kunder kommer typisk tilbage for at købe nøjagtig samme produkt som sidste gang (supplering/genbestilling). Produktdifferentiering: Hvis produktmikset, som et web-sted udbyder, IKKE adskiller sig fra andre rivaliserende ebutikker, så kan personalisering være en måde at differentiere sig på (de-commoditisering). AU s produkter er ofte tilpasset kundens specifikationer, som andre leverandører dermed typisk også kan levere ( service -relationer), så dette punkt er også interessant. Indholdsstabilitet: Hvis indholdet er relativt stabilt, så bør personalisering overvejes. AU s indhold er stabilt i sin form og struktur. Transaktionerne ændrer sig dagligt, men ikke i sin form og struktur.

21 Online personalisering Pull-princip: Brugeren skal selv huske at trække informationen Push-princip Brugeren får efter eget ønske skubbet informationen ud, fx via eller sms Push vs. pull princippet er ofte afgørende for brugen af løsningen Hvis det er frivilligt (vs. spam) Hvis det er relevant indhold Hvis det er til rette tid

22 mytradeupdate The killer application for customers currently What is it: mytradeupdate is a market intelligence system for raw materials and currencies Who are using it: Especially the customers purchasing agents are heavy users of the system Also AU s internal sales people globally are heavy users How is the system maintained: External integration to content provider of global raw materials prices and currencies Internal maintenance of employees in Trading and Finance

23 Content of mytradeupdate

24 Personalising mytradeupdate I How a web user can fully personalise a user profile

25 Personalising mytradeupdate II How a web user can fully personalise a user profile

26 Personalising mytradeupdate III Quick profiles How a web user can create a customised view fast (an alternative to the detailed customizing questionnaire) Quick profiles

27 Push-service: alerts

28 Browser View of mytradeupdate

29 Print view of mytradeupdate

30 mytransactions The killer application for customers in the future Like home banking! What is it: mytransactions is a customer information system for contracts, orders, deliveries, and invoices Who are using it: The customers employees in purchasing, inbound logistics, and finance Also AU s internal sales people globally are heavy users since the user interface is very friendly How is the system maintained: Real-time integration to SAP transaction data, which contains all data and is maintained by our employees in sales, order handling, and finance.

31 E-business roll-out plan Step 1: E-biz New Web-site (Nov ) Step 2: E-biz E-Information (Dec.2001-) Step 3: E-biz mytransactions (2003-) Step 4: SAP e-biz External Integration (2005-) Self-service transactions for customers Step 3a: E-biz mytransactions (Oct. 2003) Step 3b: E-biz mytransactions (2005-) Step 3c: E-biz mytransactions (2005/2006-) Contracts Master Data Quotations Orders Deliveries Invoices Certificates of Analysis Payments / account status alerts for due call-offs, deliveries and payments Two-way communication Requests for Quotation Order entry

32 Sales business processes Contract acquisition process Order-to-cash process Quotation Contract Order Delivery Invoice Payment

33 Sales business processes and mytransactions step1 Contracting process Delivery process Quotation Contract Order Delivery Invoice Payment Functionality Search Overview Details Current contract, pdf Orders on contract Deliveries on contract Search Overview Details Order Confirmation, pdf Search Overview Details: tank delivey Details: cargo delivery COAs Search Overview Invoice, pdf Data source SAP SD SAP SD SAP SD SAP SD Launching Autumn 2003 Autumn 2003 Autumn 2003 Autumn 2003

34 mytransactions Contract Overview Screen-shots

35 mytransactions Order Overview Screen-shots

36 mytransactions Delivery Overview Screen-shots

37 mytransactions Invoice Overview Screen-shots

38 Kortlægge teknologi adoptions kurven Fokus på skift i strategi mellem kategorierne Adoptionen af Internet og e-commerce, etc. Innovators Technology enthusiasts: Enthusiasts who like technology for its own sake Pragmatists or Early Majority Conservatives or Late Majority Early Adopters - Visionaries Those who have the vision to adopt an emerging technology to an opportunity that is important to them Innovators Early adaptors 2.5% 13.5% 34% 34% 16% 50% Internet adoption 16% E-commerce adoption in general??% E-commerce in my industry Traditionalists or Laggards The deep and dividing chasm, due to very different buying motivations. Early adopters adapt to innovation to profit from early-mover advantages and are fully aware of any radical discontinuities between old and new ways of doing things. Early majority expect to utilise an innovation for productivity enhancements for existing operations. They aim for technology to amplify, not overthrow, the established way of doing things and they expect it to function properly. Adoption rates: Percentages of users for different technologies Adoption curve: 5 divisions of the life cycle, including the %-wise distribution among the population 80% Computer adoption The Chasm Time gap in technology adoption, which is between early adoptors and early majority Early Majority - Pragmatists The solid citizens who do not like to take the risks of pioneering, but are ready to see the advantages of tested technologies. They are the beginning of a mass market. Late Majority - Conservatives Represent about one-third of available customers, dislike discontinuous innovations and believe in tradition rather than progress. They buy hightechnology products reluctantly and do not expect to like them. Laggards - Skeptics They like to block new technology. They perform valuable service of pointing out regularly the discrepancies between the day-to-day reality of the product and the claims made for it

39 Back-up slides

40 2b. Hvilken filosofi baserer personalisering sig på? CRM s udvikling - 5 Bølger gennem 10 år Hvorfor har CRM så mange fiaskoer? Intern effektivisering eller ekstern kundetilfredshed? 1. Interne isolerede afdelingssystemer Om kundeportaler: 2. Internt, integrerede, 360-graders systemer 3. Ekstern kunde-selvbetjening på Internettet e-crm 4. Integrerede, 360-graders systemer med e-crm- og ERP-integration 5. CMR omdesign din forretning til at afspejle kundens perspektiv Bruge web services for at integrere kundens processer direkte i dine processer e-business for virksomheden manuelt arbejde for kunden!

41 3b. Hvordan kan vi evaluere personaliseringstiltag Cost-benefit tilgang

42 5c. Hvilke teknikker bør jeg kende? Hvem personaliserer, dvs. brugerens aktivitet Hvad personaliseres, dvs. hvilke type ændring opleves

43 5d. Hvilke teknikker bør jeg kende? Fordele og ulemper ved manuelle og automatiske klassificeringstilgange

44 5b. Hvilke teknikker bør jeg kende? En referenceramme for personinvolvering i relation til bruger- og indholdsprofiler

>>Det skal nok komme...

>>Det skal nok komme... Anders Borg Thomas Lue Lytzen >>Det skal nok komme... Online personalisering - strategi og virkelighed W3 Projekt It-højskolen i København 2001 Det skal nok komme... 2001 Anders Borg og Thomas Lue Lytzen

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Den digitaliserede økonomifunktion

Den digitaliserede økonomifunktion Tematillæg udgivet af Økonomiforum i forbindelse med konferencen: Den digitaliserede økonomifunktion. Den digitaliserede økonomifunktion 4. kvartal 2011 Alt kan digitaliseres Digitalisering af ledelsesinformationen

Læs mere

ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng?

ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng? HAAlmen, 6. Semester Bachelorafhandling 2011 Forfatter: Bertan Korkusuz HAAlmen, U13, Eks. Nr: 286263 Vejleder: Bjarne Rerup Schlichter ERP systemer og konkurrencemæssige fordele Er der en sammenhæng?

Læs mere

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab

Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab August 2000 Om at sætte strategi i tal: balanced scorecard vs. videnregnskab Jan Mouritsen & Heine Thorsgaard Larsen Institut for Produktion & Erhvervsøkonomi Handelshøjskolen i København Og Per Nikolaj

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

CRM: Optimering af kundeloyalitet i Wupti.com A/S

CRM: Optimering af kundeloyalitet i Wupti.com A/S CRM: Optimering af kundeloyalitet i Wupti.com A/S Forfattere: Jonas Krøis Damsted, HA.it. Lasse Lassefoged, HA.it. Anders Lindgren, HA.it. Vejleder: Povl Erik R. Andersen Institut: Institut for Ledelse

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

Velkommen til Bank 2.0

Velkommen til Bank 2.0 Velkommen til Bank 2.0 1 2 Kurt Nørrisgaard CEO, BEC Inspirationsdag om fremtidens bank v. Kurt Nørrisgaard, BEC 2. december 2014 Der har aldrig været større behov for at træffe de rigtige valg 4 1. Flere

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device

Sal 5 Sal 1 Sal 2 Sal 4 Sal 8 Sal 3 Sal 7 Sal 10 Sal 6 Sal 9 Sal 13. & Webudvikling. Universal Apps - Build once, run on every Microsoft device 25. november 08.00-09.00 Morgenmad og registrering 09.00-10.30 Campus Days 2014 Keynote Mary Jo Foley, Rasmus Hald & Simon May Engelsk Igen i år starter vi Microsoft Campus Days med et overblik over hvor

Læs mere

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær Analyticsbogen Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær 1 FORORD AF AVINASH KAUSHIK... 1 1. INTRODUKTION TIL ANALYTICSBOGEN... 2 1.1 Webanalyse hvorfor?... 2 1.2 Sådan bruger du bogen... 2 1.2.1 Bogens

Læs mere

Megaportaler i Danmark

Megaportaler i Danmark Megaportaler i Danmark JUBII, SOL OG OPASIA SPECIALE Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Februar 2002 Karsten Bubber Outzen Årskortnummer: 19932450 Vejleder: dr.phil. Jens Christensen

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

IT-Universitetet, E-business, forår 2008

IT-Universitetet, E-business, forår 2008 IT-Universitetet, E-business, forår 2008 Forretningsteknisk 8-ugersprojekt Vejleder: John Gøtze Udarbejdet af: Anders Kann & Martin Albertsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services

Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Implementering af ERP system i Region Hovedstadens Psykiatri ERP Implementation in the Capital Region of Denmark - Mental Health Services Forfatter: Andreas Humledal Olsen 07-01-2011 Studium: Eksamenstermin:

Læs mere

agemba og AgileLeanHouse

agemba og AgileLeanHouse Dette er historien om produktet agemba og Agile LeanHouse A/S, der så dagens lys i starten af 2015, og hvordan de strategiske valg både af produkt egenskaber og firmakonstruktion blev taget. Vi kommer

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Arkitektur & Mass Customization

Arkitektur & Mass Customization Arkitektur & Mass Customization cinark overblik Om CINARK CINARK (Center for Industriel Arkitektur) er oprettet under Institut for Teknologi ved Kunstakademiets Arkitektskole. Målet med centeret er at

Læs mere

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr.

Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. SAMMENFATTENDE NOTAT Sammenfattende notat om teknisk dialog med markedet om IT-system til Bygningsstyrelsen, jf. vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2014/S 025-039537 18. september 2014 Jura - maral It og

Læs mere

[Søgemaskineoptimering]

[Søgemaskineoptimering] [] [IVA Bacheloropgave 2012] Ordtælling: 16866 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. ABSTRACT... 4 2. INDLEDNING... 4 2.1 PROBLEMFORMULERING... 5 3. METODE (METTE)... 5 3.1 INTERVIEW... 6 3,2

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk Dette glosar kan downloades gratis. Se yderligere

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk

Glosar og forkortelser vedrørende ITIL. Dansk ITIL, dansk glosar, version 1.0, 09. december 2011 baseret på det engelske glosar, version 1.0, 29. juli 2011 Glosar og forkortelser vedrørende ITIL Dansk 1 Tak til Vi vil gerne takke Ashley Hanna (HP)

Læs mere

Hvorfor en behændig itinfrastruktur?

Hvorfor en behændig itinfrastruktur? Hvorfor en behændig itinfrastruktur? Datalogisk Institut Københavns Universitet 18. november 2004 v/ Vidensleverandør og forfatter Henrik Hvid Jensen, SOA Network henrikhvid@soanetwork.dk (c) SOA Network,

Læs mere

OpenOffice.org vs. Microsoft Office

OpenOffice.org vs. Microsoft Office Copenhagen Business School - 2008 OpenOffice.org vs. Microsoft Office egenskaber... alternativ... besparelser... afhængighed... kompetence Birgir Ingolf Sigurðsson Afhandling Vejleder: John Gøtze Cand.merc.(dat)

Læs mere

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine.

Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Se hvordan lead scoring kan gøre hjemmesiden til en effektiv salgsmaskine. Marketing Lead Scoring Hjemmeside Side 1 INDLEDNING 3 SÅDAN OPLEVER KUNDERNE DIN HJEMMESIDE 4 1. SEK. FØRSTEHÅNDSINDTRYKKET 4

Læs mere