CPR WEB System Good morning and welcome

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPR WEB System Good morning and welcome"

Transkript

1 CPR WEB System Good morning and welcome CPR s udvikling gennem mere end 40 år Bo Jystrup Project Carsten Manager Schouw CS C 10. September /24/ :26 PM New Brand FMT-P2_ 1

2 CPR s udvikling gennem mere end 40 år 10. September

3 De første tanker om et centralt personregister Første overvejelser i forbindelse med etableringen af folkeregistrene i 1924! Tanken blev dog opgivet pga. den meget store manuelle indsats, som ville have været nødvendig Data til folkeregistrene kom fra en folketælling, dvs. fra folk selv Gav visse problemer senere for CPR. F.eks. hvis man havde stavet sit navn Chresten i folketællingen, men i kirkebogen var navnet stavet med K Men efter år blev tanken om CPR ført ud i livet Teknikken havde udviklet sig. Det var primært hulkort teknik, så man var begyndt at mekanisere de større folkeregistre. Folkeregistrenes arbejde voksede og voksede. Primært omkring servicering af andre myndigheder, virksomheder og borgerne og kamelens ryg var ved at knække. Men afgørende var beslutningen om at indføre et edb-system til Kildeskat, der skulle virke fra 1/ og det ville jo være helt rart, hvis man i løbet af efteråret 1969 kunne foretage forskudsregistrering. En forudsætning for kildeskattesystemet var et CPR-system, som kunne udstede entydige identifikationer til borgerne og holde styr på alle de almindelige/basale personoplysninger. Det vil bl.a. sige status, navn og adresse. 10. September

4 Etableringen af CPR 1. februar 1965 dannes sfp med 2 medarbejdere (HN og SR) Der tilknyttes 2 medarbejdere fra DC (statens edb-central) PNR besluttes (rent løbenr. eller med information som i Sverige?) Øvrigt dataindhold besluttes (4,7 mio borgere i DK) Kodificering i videst muligt omfang Kommune, vej, sogn, civilstand, stilling mm. 2.april 1968 etableres CPR Kopi af Folkeregisterdata leveret af de kommunale hulkortcentraler Vognlæs af hulkort Hovedfiler: Personnummerjournalen CPR-Master Henvisningsregister (familier med ægtefælle, forældre og børn) Vejregister 10. September

5 Etableringen af CPR fortsat Uddata CPR-kortet (rødt => hvidt med ændrings talon ) CPR-vejkortet Fejl- og anmærkningslister ( Kirkebogsblade ) Ugentlig ajourføring og fejlrettelse af magnetbåndsregistrene PNR-beviser til borgerne i oktober 1968 med ATP-talon Ingen udnyttelse i starten De første udtrækskunder: DS, ATP og Kildeskat Udtræk af enkeltpersoner (nøgleudtræk) og masseudtræk Programmer med Cobol og Assembler (store stakke af hulkort) En vis del spagetti kode 10. September

6 DC s faciliteter DC s mange stuer Maskinstuen Hulle-/tastestuer Skrivestuer Båndbiblioteket DC s vognpark Opdeling i afdelinger med drift, planlægning og programmering samt teknik 10. September

7 Hullemaskine 10. September

8 Båndbib 10. September

9 CPR s udvikling gennem mere end 40 år 10. September

10 Sfp s forespørgselsafdeling Mikrofilm/-fiche af CPR til telefonforespørgsler Terminalsystem til Ind- og udvandrerkartoteket Fonetisk navnesøgning!! PNR-lister 10. September

11 CPR 2 Planlægningen fra starten af 1970-erne Valg af DB-system Valg af terminaler Personkortet isf. CPR-kortet Københavns kommune med kodebåndsudstyr Mmm. Kampen med KMD (SIP) og KL De Radikale Neddroslet modernisering (CPR78) 10. September

12 Retortvej September

13 CPR totalomlægning Batch Pladelager med faste og aftagelige diske INR Daglig ajourføring Database styresystemet IMS (hierarkisk) Cobol Nyt udtrækssystem med programgenerering af udtræksprogrammer Personkort i Folkeregistrene og indgangsnøgler 10. September

14 Driftscenteret 10. September

15 Videreudvikling af CPR Terminaladgang for statslige og kommunale brugere PNR-opslag og søgninger Mikrofilmen af CPR samt Ind- og udvandresystemet nedlægges Gennemstillinger via KMD for kommunale brugere (MSC/ISC-kobling) Datanetforsatsen fra CRAS 1983 Terminalindberetning (dataindsamling fra folkeregistrene) Forbedring af data Biologisk slægtskab mellem forældre og børn afløser familiebegrebet Myndighedsregisteret oprettes Historiske registreringer gemt fra 1971 bliver terminaltilgængelig Navn, adresse, civilstand 10. September

16 CPR s udvikling gennem mere end 40 år 10. September

17 Udnyttelsen af CPR for den offentlige sektor Registerloven og registertilsynet fra 1978 Personregistreringsrådet nedlægges Faste storbrugere i den offentlige sektor ATP DS (bl.a. de manuelle folketællinger nedlægges i 1970) Skattemyndighederne Kommunale edb-centraler (KMD, Kbh, Frb og Århus) Politiet Udskrivningsvæsenet (CRM-koder i CPR) AF-Match Med mange flere Valgudtræk fra CPR (til valglister og valgkort) De manuelle Valglister nedlægges (1980) Forskerudtræk 10. September

18 Samarbejde med den private sektor En mulighed fra 1968, der ikke var udnyttet Børnenes trafikklub (velvilje fra Personregistreringsrådet) Samarbejde med pengeinstitutterne fra 1977 (oplysningpligt om renteindtægter) Udtræk til erhvervsvirksomheder (1978) CPR s fordelingsregister oprettes som særskilt register ved siden af CPR Markering af personkreds for erhvervsvirksomheders anvendelse af CPRudtræk Ingen udlevering af PNR fra CPR til den private sektor 10. September

19 Systemeksport Det er fortrinsvis CPR-, Skat og Told-systemerne, der blev, der blev eksporteret. DC fik kontrakter i Kuwait, Jamaica, Malaysia, Thailand, Rumænien, Cypern, Estland, Letland, Slovakiet og Skt. Petersborg. Tegning af Claus Stenbeck 10. September

20 CPR 90 Omkring medio 1980-erne er CPR fødesystem til størstedelen af forvaltningen og skal være på linie eller helst lidt foran den tekniske udvikling! Nyt Databasestyresystem fra IMS til DB2 (relations DB-system) Nyt terminalstyringssystem fra IMS/DC til CICS Nyt programmeringssprog fra Cobol til Natural (4.gl.) Direkte og tidstro ajourføring Nyt udtrækssystem (Super Natural => Predict og Natural) Forbedret dataindhold og mere historik (navn, adresse og civilstandsopl.) Forbedring af søgninger og skærmbilleder Folkeregistrene Skal selv kunne rekvirere PNR e til indvandrere Nedlæggelse af kortkartoteker (digitalisering) Ophør af produktionen af indgangsnøglerne 10. September

21 The Big BANG 1/3 1/ Brugertest mod kopi af CPR 20/9 30/9 Omlægningsperioden med stop af CPR78 ajourføringen og udtræk 1/10 Adgang for Folkeregistrene, udtræksbrugere og få terminalbrugere 1/10 1/11 Paralleldrift med omlægning af CPR s terminalbrugere og udtræk (helt nye) 3/11 CPR 78 lukkes ned 10. September

22 Videreudvikling af CPR90 Nyt SES (CPR s kundeinfo og styring af udtræksleverancerne) CPR Direkte program til program kommunikation Politiet mfl. (LU6.2) Indberetning af fødsler fra hospitaler (tildeling af PNR), CPR Direkte og TCP/IP Infosamfundet år 2000 (Dybkjær rapporten) Begrænsninger i relation til den private sektors udnyttelse af CPR er de væsentligste barriere for CPR lovændring i 2000: Udvidet samarbejde med den private sektor og borgerne Tidl. kun erhvervsvirksomheder og konkret retsforhold til personerne, nu juridiske personer Udvikling af produkter CPR Søg for private (adgang for erhvervsvirksomheder) Adressematch med udtræk til private virksomheder baseret på andet end PNR Robinson listen : Nej tak til reklamer (markedsføringsbeskyttelse) Intensiv markedsføring til udgangen af September

23 Borgerkortet Borgerkortet og kiosk-terminaler 10. September

24 CPR s tegnsæt 1968 EBCDIC med 30 store bogstaver (A-Å og Ü) Problem siden 1968 med korrekt stavning af navne * -markering for personer 1997 Code page 277 med 114 små og store latinske bogstaver og tegn CPR s tegnsæt, de facto standard i DK Nye udtræk og ændringer i teminalsystemerne 10. September

25 År 2000 problematik Skift til år 2000 ingen problemer for CPR Alle datoer i CPR med 8 cifre, heraf 4 cifret århundrede fra 1991 Intet Baby BOOM PNR uden checkciffer besluttet i udstedt 1/ til person født 1/ September

26 CPR med grafik 2001 CPR Søg med grafisk brugergrænseflade (Java Script) 1997/98 Moderniseret CPR i 2001 CPR Ajour og -Søg med grafisk brugergrænseflade Klient/server Java klient TCP/IP Nyt udstyr i kommunerne Politiet fortsatte dog på det gamle tegnbaserede 3270-system 10. September

27 Den Ny Kirkebog 2001 Omlægning af rapporteringen for de grundregistrerende/konstaterende myndigheder 2001 CPR s vente og advis system Den Ny Kirkebog, DNK Database i nær tilknytning til CPR (i praksis fælles database) Fødsler, navngivelser og ændringer, vielser, dødsfald samt ind- og udmeldelser af folkekirken 1. sogn overgik til DNK d. 19/ Sidste i dec Verificering af CPR s dataindhold Øvrige konstaterende myndigheder Statsforvaltningerne Indfødsretskontoret (Domstolene venter fortsat) 10. September

28 Digital forvaltning og selvbetjening Rapporten om digital forvaltning fra 2001 opfyldt længe forinden af CPR Web-services til CPR s søge-og opslagssystem 2002/2003 Nye services med åben og standardiseret adgang til CPR data baseret på XML (Først langt senere var de første kunder modne til at anvende dette) Borgernes selvbetjening (Egenaccess via cpr.dk 1995) Egenaccess med digital signatur via cpr.dk 2004 Flytning med digital signatur via cpr.dk September

29 Kommunesammenlægningerne Ny kommunalreform med sammenlægning af kommuner (98 kommuner isf. 270) pr. 1/ Største samlede reform af den offentlige sektor nogensinde Sammenlægninger af hele eller opdelte kommuner Ændring af CPR s adressekoder, så de fortsat er entydige Nyt vejregister og nye adressekoder til alle personer Ny adressebetegnelse med Postnr.,Vejnavn og husnr. mv. Pga. problemet med at vejnavne med husstande ikke længere ville være entydige Øvelsesopgaver (Kommunesammenlægningen i 1970) Bornholm i juni 2003 Ærø pr. 1/ September

30 Kommuneomlægningen en enorm succes Reservering af maskinkraft i CSC s driftscenter Start 21/ kl. 16 med lukning af CPR Ajour CPR Søg kun lukket omkring 5 timer i løbet af d. 22/12 22/12 start på levering af 600 nye udtræk med 398 mio. dataposter 27/12 åbnes CPR-Ajour Fra 270 til 98 kommuner, hvor 13 blev splittet veje fik nye vejkoder 4 mio. personer fik ny adressekode 73 mio. dataforekomster blev ændret dataposter blev leveret til udtræksbrugerne Grønland pr. 1/ Fra 18 til 4 kommuner (Grønland i CPR fra 1972) 10. September

31 Anden udvikling Ny navnelov i 2006 og nedlæggelse af adresserings mellemnavn foran efternavn Mange navneændringer Nordisk flytning pr. 1/ Fælles løsning mellem de nordiske lande baseret på OIOXML, SOAP og WSDL Selvbetjening Decentralisering af administrationen af CPR sikkerhed i 2008 DAP modulet 10. September

32 CPR s udvikling gennem mere end 40 år 10. September

33 Modernisering forenkling og konsolidering Teknologi og arkitektur, der understøtter Portabilitet Mindre kompleksitet/forenkling Konsolidering Billigere drift og vedligeholdelse Fra Natural til Java Applikationer med objektorienteret design CPR SOAP-services via OIOXML-skemaer i 2008 Web Søg baseret på objekt services i Java i 2009 Standardisering af udtræksprogrammer i 2009/10 Omlægning af CPR s ajourføringssystem pt. Dataorienteret ajourføringsprincip 10. September

34 Driftsstatistik 2010: i størrelsesorden online brugere 1993: online brugere September 2010 Antal Privatsøgning Offentlige forespørgsler/søgninger, sendte oplysninger CPR Direkte, private CPR Direkte, offentlige mio. 2,3 mio. 1,9 mio. 10. September

35 Driftsstatistik, batch udtræk 30/ / Antal jobs Antal Ændringsudtræk Antal Status-/ etableringsudtræk Antal Adressematch, ÆU Antal Adressematch, SU 1 1 Antal uddata records 7,7 mio. 93,1 mio. 80 mio pr. år Start/slut Teletransmission September

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009

Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 CPR-KONTORET April 2009 Udviklingen på CPR-området i de seneste 20-25 år frem til 2009 Forord CPR-systemet havde den 2. april 2008 været i drift i 40 år. Men historien begyndte i virkeligheden for nu 85

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

50 år i. teknologiens

50 år i. teknologiens 50 år i teknologiens førertrøje INDHOLDSFORTEGNELSE forord ForoRD Side 3 CSC i 1950-60 erne Side 5 CSC i 1970 erne Side 12 CSC i 1980 erne Side 16 CSC i 1990 erne Side 22 CSC i 2001 erne Side 28 Morgendagens

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Første MOCESbog - historien om digital signatur og NemIDs udvikling

Første MOCESbog - historien om digital signatur og NemIDs udvikling WHITEPAPER Første MOCESbog - historien om digital signatur og NemIDs udvikling Produktive signaturløsninger med visioner Signaturgruppen har markedets stærkeste kombination af kompetencer og innovative

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland

Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland Winformatik Et Grønlandsk Standardsystem Moderne IT-løsningerne skal kunne følge med de konstant stigende krav til det offentliges produktivitet... Hvis en bruger

Læs mere

INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory

INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory Specialeopgave under E-business IT-Universitetet i København, maj 2004 INVENTARSYSTEMER Control Systems for Inventory Manglende kontrol med inventar koster hvert år samfundet millioner. Eksaminand: Per

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Registrering af supplerende erhvervsadresser mm. - beskrivelse

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg Eksamensprojekt Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02 Henrik Bering s032251 Vejleder: Mads Nyborg Denne rapport indeholder 80 sider inklusiv denne side. Udtræk

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning

Informationer og systemer i den offentlige forvaltning Informationer og systemer i den offentlige forvaltning - set fra Statens Arkiver 2011 Maj 2012 Stat, kommuner og regioner GIS og GML Digitaliseringsstrategi, før og nu Integrerede systemer Bevaringsværdige

Læs mere