Fra kapital til social kapital. Et casestudie i virksomhedsinteraktion på de sociale medier. Tobias Hjorth & Magnus Maduro Nørbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra kapital til social kapital. Et casestudie i virksomhedsinteraktion på de sociale medier. Tobias Hjorth & Magnus Maduro Nørbo"

Transkript

1 Fra kapital til social kapital Projekt: Af: Et casestudie i virksomhedsinteraktion på de sociale medier. Tobias Hjorth & Magnus Maduro Nørbo Humanistisk Teknologisk Basisstudium Roskilde Universitet 2012

2

3 Number of pages (1 page = 2400 signs) signs = 35,396 pages Published: Roskilde University Humanistic Technology, Fall 2012, 3. Semester By: Magnus M. Nørbo Tobias Hjorth Grafic illustrations & Layout: Magnus Maduro Nørbo Supervisor: Ada Scupula Supported by: Roskilde University

4

5 Abstract This third semester at the basic studies in humanities-technology on Roskilde University, we decided to establish a brand called KBHSK. The brand was established as an atypical approach to get the almost kind of ethnographic insights from behind the facade of a company. The overall goal for this semester is to explore the social media Facebook as a tool and an platform for startup companies to create social capital. With the creation of this project we came with the postulate that: It would be possible to start and establish an company with almost no economic capital founding, but a great amount of social capital, and thereby change the standard model of making a startup company. The theorization of the case study in this rapport is based on: Pierre Bourdieu Three Capitals, Goffman s micro-sociology, and various articles on: Customer Relationship Management and Network Quantity. These theories is used to understand the different parameters on how to interact on Facebook as an company and thereby create social capital and economic capital. We concluded that to successfully interact on Facebook as an company you would have to create a dramaturgical loyalty between the brand and the customer/audience. To use Facebook as the starting block for social capital, it is important to use Facebook properly and avoid what Goffman s refers to as performance breakdown. To achieve this loyalty, you would have to use the arts impressions management. When you achieve this loyalty with the customer, you achieve social capital as well. This social capital combined with the dramaturgically loyalty converts to the other capital forms, also economical capital.

6

7 Indholdsfortegnelse

8

9 0.0 Læsevejledning s Indledning s semesterbinding s motivation s case beskivelse s problemfelt s problemformulering s afgrænsning s metodiske overvejelser s kvantitativ dataindsamling og analyse s teori s kapitalformer Pirre Bourdieu s teser s Digitale og sociale mediers udvikling som rammen for social kapital s Teser s Fra Customer Relationship Management CRM til Social Customer Management (Social CRM) i virksomheder s teser s Socialt Design- Et overblik over det sociale netværk Facebook s Goffmans Teori s Teser s Egen empiri s Data statistik og illustrationer fra Facebook/KBHSK & Google analytics s Samlet oversigt over interaktion med opslag fra Facebook.com/KBHSK s Analyse s Analyse af Facebooksiden KBHSK og målgruppen s Målgruppen Puplikum s Analyse af et opslag den 1 novemer 2012 S Analyse af data ud fra Bourdieus kapitalfomer s Diskussion s Konklusion s Perspektivering s Poster s Litteraturlist s53 Bilag s56

10 20

11 Læsevejledning

12 2

13 Læsevejledning Denne opgave er baseret på den viden, som vi har opnået med vores virksomhed, KBHSK. Dette semesterprojekt skal ses ud fra to synspunkter. De to synspunkter er virksomhedens og vores teoretiske evalueringsfase, som er opgaven. KBHSK har været under opbygning siden sommeren 2012, og har som virksomhed været et sideløbende projekt, mens vi har arbejdet på denne opgave. Vi har flere gange arbejdet under tidspres, og dette har resulterede, at vi blandt andet ikke haft mulighed for at lave en designproces i vores projekt, som kunne have givet et større indblik i, hvad er KBHSK. I dette projekt har vi forsøgt at lave en fokuserede opgave, som ikke skulle lide under, at vi har haft to projekter kørende samtidig. Hvordan vi har set og analyseret data, er et vigtigt element for forståelsen af opgaven, derfor er det første afsnit i vores opgave, metode afsnittet. Der vil her fremgå en afklaring af datametode, induktiv og abduktiv metode (Pries- Heje 2010). I opfølgende afsnit vil vi gennemgå de teorier, vi har valgt. Vi har valgt at gennemgå Buerdieu kapital former (Wilken 2010 & Andersen XX) med speciel interesse for social kapital, da dette er vores fokus i opgaven. Yderligere vil vi gennemgå en række videnskabelige artikler om CRM (Constumer Realtionship Managment) vs. Social CRM (Constumer Realtionship Managment) (Baird & Gautam, 2011) og Network Qwotient (Bøtter, 2010). For at få en bredere humanistisk forståelse af social kapital i konteksten Facebook, har vi valgt at bruge Goffmans dramaturgiske teori og begreber (Gofmann, XX). Efter vores teoriafsnit vil vi gennemgå de valgte dataer fra billag XX og XX, som vi har valgt at fokusere på. I vores analyse vil vi bruge teorierne og empirien, til at afprøve en række teser, som vi har opsat for hver teori. Disse teser bruger vi til at holde fokus i diskussionen, hvor vi holder teorierne op mod vores emperiske data. Samtidig bruges de til at teoritisere de tendenser, vi har set i det praktiske forløb af opgaven. Diskussionen leder frem til konklusionen, der besvarer problemformuleringen og såvidt muligt arbejdsspørgsmåenel og teserne. Til slut vil perspektivieringen lede op til nye problemstillinger, der ville være relevante at bearbejde ved et videre projekt. 3

14 Teorier Data Virksomhed Teser Rapport Teorier Data Teser Analytiker Teorier Data Teser 1.0 Indledning Denne rapport behandler en undersøgelse om, hvordan sociale medier kan være med til at skabe og afspejle identiteter, dette bliver behandlet gennem et casestudie af en virksomhed, som vi selv har startet i forbindelse med projektet. Vi tager udgangspunkt i vores egenvirksomhed, da dette vil give et mere real og tenderende etnografisk indblik i det at opbygge en virksomhed og dens kundegrundlag. Ved at være aktive personer i casen frigøres vores handlen fra de administrative og beurokratiske led, der normalt vil indgå i beslutningstagen hos en ekstisterende virksomhed. Vi har dermed mulighed for at handle hurtigt og 4 direkte i forhold til vores teori, metode, teser og hypoteser. Gennem rapporten vil vi introducere forskellige teorier, som vi bruger til at opstille en række teser om, hvordan sociale medier kan bruges af virksomheder for at opnå anderkendelse og kundekreds. Disse teser vil så blive diskuteret ud fra forskellige teoritiske optikker, der tager udgangspunkt i hver af vores teorier. Denne diskussion af teserne vil vi videre bruge til at begrunde en række hypoteser, som vi vil opstille og afprøve på casen og dens empiri. Diskussionen vil dermed munde ud i en undersøgelse af de socialmedier, som en performativ scene (Goffman, 1959), til anskaffelse af social kapital (Wilken, 2010) hos mindre virksomheder. Undersøgelse vil ske gennem analyse af kvantitativ empiri (Pries-Heje 2010) indhentet fra casens database over brugerinteraktionen på facebook (Bilag 10) samt casens hjemmeside (Bilag 3-9). Da datamængderne for undersøgelsen af de forskellige medier er omfattende, (Se bilag 1-10) vil vi fremvise vores data visuelt gennem grafer, diagrammer m.m. (Afsnit Egen emperi/ analyse) denne fremstilling vil tage udgangspunkt i en række datainformatiske metoder.

15 Hypoteser Analyse Hypoteser Anslyse Diskussion Konklussion Perspektivering Hypoteser Analyse 1.1 Semesterbinding Grundlaget for rapporten og casestudiet bunder i dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund fra indholds og struktur beskrivelsen for Humansitisk Teknologisk basisstudium på Roskilde Universitet (Intranet RUC, 2012). Dimensionen er forankret i en humanvidenskabelig tradition og har fokus på relationer mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund (Ibid.). Netop dette gør dimensionen spændende som tilgang til denne case, da den omfatter de samfundsmæssige drivkræfter bag teknologiudvikling (Ibid.). Herunder kan man se på virksomheders og det offentliges rolle som drivkræft samt forandringer i hverdagslivet for brugeren som følge af den teknologisk udvikling (Ibid.). Denne udvikling sker inden for teknologiers og teknologiske forandringsprocessers i samspil med brugere, læreprocesser, planlægning, ledelse og magtforhold (Ibid.). Dimensionen teknologiske systemer og artefakter (Ibid.) er den anden dimension, som vi har valgt at inddrage. Vores opgave bygger på casen KBHSK (www.kbhsk. dk) og som opbyggelse af social kapital (Wilken 2010), har vi valgt at bruge Facebook og generelt internettet som startskud. Facebook anskues som et teknologisk artefakt og system, da det kræver dybdegående viden at bruge Facebook og uddrage data. Yderligere har vi brugt Google Analytics i vores data (Bilag 2-9). Det er kendt, at socialemedier kan være med til at skabe opmærksomhed omkring en person/virksomhed (Dholakia, 2010) - men kan man skabe noget andet end bare opmærksomhed? Med udgangspunkt i dimensionerne: Subjektivitet, Teknologi og Samfund & Teknologiske Systemer og Artefakter (Intranet RUC, 2012) kan det begrundes, at der er stor potientiale for at undersøge udnyttelsen af teknologiske systemer som det digitale medie og det digitalt sociale medie i forhold til samfundet. Vi har valgt at fokusere på det digitale sociale medie og dets måde at agere som platformen for interaktion mellem virksomheder og kunder. For at afspejle de human- og samfundsvidenskablige drivkrafter bag teknolgien, og brugen af samme, inddrager vi relevante teorier fra den franske socialantropolog Pierre Bourdieu (Wilken, 2010)(Andersen, 2011), mikro-sociologen Erving Goffman (Goffman, 1959)(Jakobsen og Kristansen, 2002), en række videnskabelige artikler om Social CRM vs. CRM (Baird & Gautam, 2011) og Network Qwotient (Bøtter 2010). 5

16 1.2 Motivation Motivationen for denne opgave er at vi gennem diskussion og analyse vil forsøge at opnå forståelse for en række tendenser der ses på de sociale medier (TV2 Finans, 2011). Disse tendenser er typisk set ud fra en enkelt person, mens vi gennem vores undersøgelse ønsker at finde ud af om, de kan overføres til en virksomhed/organisation. Allerede i dag ser man flere og flere virksomheder blive aktive på Facebook, Twitter og anden social medienetværk, og netop denne tendens finder vi interessant (Ibid.). Billede kilde

17 7

18 1.2 Case beskrivelse Firma: KBHSK Kapital: 8000 kr Grundlagt: Midt i september 2012 Salgsflade: Internettet (World Wide Web), webshop, sociale medier Marketingsfalde: Facebook, Google, Pinterest, Twitter, Vimeo Kundesegment: Persona (Mål 130 køb inden for det første halve år) Analyseværktøjer: Google Analytics, Facebook Insigts, Shopify data Beskrivelse KBHSK: KBHSK er et københavnsk tøjmærke, der fokuserer på detaljen i skandinavisk håndværk samt brugen af økologiske og fairtrade tekstiler. Tøjmærket er startet af to unge mænd i 2012 med en vision om at skabe et mærke, der bunder i traditionel skandinavisk håndværk, hvor kvaliteten og detaljerne er i fokus, men som konstant udforsker og udfordrer grænserne for dansk design. For at opfylde visionen benytter firmaet sig af nye danske designere, grafikere og illustratorer. Argumentet for inddragelsen af disse er, at de får muligheden for at afprøve deres talent på kvalitets tekstiler. KBHSK medvirker ikke til dårlige arbejdsforhold eller produktion, der påvirker miljøet negativt. Dette sikres ved kun at bruge tekstiler, der er certificeret Økologiske og Fairtrade. Målgruppepersonabeskrivelse. KBHSK er et tøjmærke, der henvender sig til de unge og stilbevidste i alderen år (Bilag). Personer inden for målgruppen begår sig i de sociale medier i gennemsnit 0-5 time om dagen (Berlinske Tidende, 2010). Det er personer, der bruger de sociale medier til at holde sig opdateret om nye tendenser inden for mode, kultur, musik, og sociale events. Målgruppen har et behov for at være med på moden, men dog skille sig ud i forhold til at skabe deres identitet. De udfordrer gerne moden ved at prøve noget nyt, at skabe en ny mode eller høre ny musik. De går meget op i skabe noget selv og er typisk meget stolte af deres kultur. Brugerdrevet design er noget, som de går op i. De ønsker nemlig at sætte præg på de ting, som de køber, og ønsker at blive en del af noget som er/bliver anerkendt. Case inddragelse Med inddragelse af denne case vil opgaven indeholde: en analyse hvori vi anvender dramaturgiske elementer til at analysere menneskers ageren på de sociale medier, samt en analyse om hvordan man skaber social kapital gennem Facebook. I kraft af dette udspilles der utvivlsomt et paradime om, hvordan de to parter (brugeren og virksomden) påvirker hinanden Virksomheden har interesse i at komme i kontakt med sine kunder og udvide sit kundekendskab Brugeren har interesse i at være aktiv på de sociale medier i forhold til sit sociale fælleskab og sine interesser. 8

19 9

20 2.0 Problemfelt Ved brugen og implementeringen af webbaserede butikker (webshop) på World Wide Web (www/ internettet) er internettet, over de sidste årtier, blevet et meget attraktivt marked for især de mindre butikker og iværksættere (Bøtter, 2012). Det interessante er om, der kommer flere kunder og større salg ved erhvervelsen af flere Synes godt om på Facebook og andre sociale medier. Metodisk vil det være interessant, hvis ikke der allerede foreligger undersøgelser, selv at indhente kvantitativt undersøgelser på, hvorvidt brugen af sociale medier hjælper til mersalg og interesse. Med den rette metodiske tilgang vil det måske være muligt at opnå indsigt i, hvordan man bør tilrettelægge kampanger som større eller mindre virksomhed for at udnytte de sociale medier optimalt. Da virksomheden ikke er at finde fysik, kan der derfor være problemer med at skabe en direkte relation, et tilhørsforhold og anerkendelse mellem kunden og virksomheden (Wilken 2010). Derfor må en internetbaseret virksomhed skabe relationen med kunden på anden vis i forhold til Costumer Relationship Mannagment (Baird & Gautam, 2011). Internettet virker som moderne informationsmedie, der katalyserer ændringer af kommunikationsog arbejdsprocesser i samfundet (Bøtter, 2010). Man har igennem længere tid set internettet som et markedet, og det er, gang på gang over de sidste år, blevet bekræftet, at det er et realt marked, der kan bruges til at etablere sig nationalt og internationalt både for større og mindre virksomheder (TV2 Finans, 2010). Men at interagere over de sociale medier skaber nogle nye udfordringer for mindre virksomheder, såvel som større virksomheder (Bøtter, 2010). At opleve en virksomhed digital og ikke fysisk skaber nye rammer for kunden og virksomheden (TV2 Finans, 2010). Virksomheder skal nu i højere grad performe over de sociale medier for at give tydeligt billede af deres virksomhedsprofil. De skal derfor skabe en perfomativ scene til at opnå denne ønskede interaktion med kunden (Gofman, 1959). En stor del af danske virksomheder har allerede fundet sig godt til rette på internettet og har mere eller mindre etableret sig (TV2 Finans, 2010). Med den ekstreme udvikling der er katalyseret af internettet med opfindelsen af diverse sociale medier, er et nyt medie og marked åbnet op for selv d helt små iværksættere (Bøtter, 2010). Samtidig er der åbnet op for, at de større og mere etablerede virksomheder kan nedbryde barrierer og forhindringer, der skaber afstand mellem dem og deres kunde (Baird & Gautam, 2011). På den måde vil det, ved rigtig udnyttelse af de sociale medier, måske være muligt både at lave en bedre og mere præcis produktudvikling, men også sikre kunden indsigt i hvordan virksomhedens profil er (Bøtter, 2010). På trods af muligheden for at mindske afstanden fra virksomhed til kunde vælger mange danske virksomheder ikke at medvirke til den åbne dialog om deres produkt på de sociale medier (Holm 2010). Dog oplever de virksomheder der forstår at udnytte de sociale medier en spændende tilgang til kunder ved brug af den uformelle omgangstone, der findes på de sociale medier (Høyer 2011). Mange mindre danske virksomheder har allerede overhælet de større virksomheder på facebook og har tættere kontakt med deres kunder og brugere. 2.1 Problemformulering Som følge af virksomhedstilstrømningen til de sociale medier er der ved at ske et muligt fokusskift fra økonomisk kapital til social kapital, som følge af at den digitale crowedsource udvikling indenfor vidensdeling og socialemedier (TV2 Finans, 2010). I forbindelse med dette mulige skift oplever mange virksomheder at en direkte interaktion med deres kunder kan give dem, hurtig og gratis tilgængelig arbejdskraft til produktudvikling (Bøtter, 2010). Hvordan kan den performative scene, der udspiller sig over sociale medier bruges til at opbygge social kapital, og hvordan er social kapital afgørende for virksomheder? 10

21 2.2 Afgrænsning For at afgrænse os til det paradigme der udspiller sig mellem virksomheder og brugeren og stadig forsøge at opretholde en objektiv, men stadig konkret, tilgang til casen, har vi opstillet følgende spørgmål, som vi vil arbejde ud fra gennem rapporten. Hvilke aspekter gør det givende for virksomheder at optræde på de socialemedier? De sociale medier er hævdet at værende en afgørende faktor for Costumer Relationship Management hos virksomeheder, men hvordan skal man som virksomhed bruge de socialemedier til dette? Hvordan kan man bruge det digitalt sociale rum til at opbygge en social kapital i virksomhedens øjne? Hvordan kan det sociale rum, der udspiller sig på de social medier forstås udfra et teoritisk synspunkt? Gennem siddeløbende besvarelse af disse spørgsmål er det tanken, at de skal fungere som værktøj til videre udarbejdelse af en række teser. Gennem vores teser vil vi søge et mere dybdegående perspektiv på, hvad sociale medier er i dag, og hvordan man kan bruge sociale medier i virksomhedsøjemed. I dette semesterprojekt har vi arbejdet med KBHSK og denne rapport. Vi har valgt at afgrænse os fra nogle interessante, men dog ikke bærende, elementer for at opgaven kunne blive fokuseret. Det ville have været interessant at arbejde mere dybdegående med kulturel kapital, i forhold til at der kan argumenteres for, at vi skaber kulturel kapital via KBHSK. Vi har valgt det fra af den årsag at det ikke har været vores fokus. Det kunne have været givende at lave en videnskabelig persona beskrivelse. Vi havde desværre ikke tid til at lave de antropologiske studier, der er nødvendigt for en akademisk persona beskrivelse dog mener vi at opgaven og vores afsnit Målgruppepersonabeskrivelse stadig er korrekt, da det er vores ønskede målgruppe vi analyserer. Vi har ikke kunne nå at bearbejde alt data, som vi har indhentet fra google analytics og facebook insights, da dette ville gøre opgaven for omfattende. Vi har udvalgt den data, som vi har fundet relevant i forhold til problemformulering og teori. Virksomheds social kapital har vi ikke valgt at inddrage, da det oftest rettes mod større virksomheder. Vi er en nyetableret virksomhed bestående af to. Virksomheds kapital kunne have været relevant for et fremtidig semesterprojekt, eller hvis vi havde valgt at inddrage en større og mere etableret virksomhed. Yderligere har vi ikke brugt en direkte teoretisk tilgang til Costumer Realtionsship Mannagment (CRM), men brugt videnskabelige artikler til data kritik, diskussion og perspektivering af casen. 11

22 3.0 Metodiske overvejlser I starten af dette projekt arbejdede vi induktivt ud fra it-etnografiske studier af både virksomheders hjemmesider og Facebook. To måneder henne i opstarten af vores projekt, og virksomhed, har vi gjort os nogle praktiske erfaringer, der nu kan efterprøves både med primær og sekundær empiri (Preis-heje, 2012). Vi har fra start af projektet haft en usikkerhed omkring, hvilke data vi kunne bruge, og om hvorvidt vi kunne have data fra egen virksomhed? Disse data har vi dog og kan bruges via en kvantitativ tilgang, og derved være med at verificere analysen (Preis-heje, 2012). Det har fra starten af projektet været et aktivt valg at arbejde hen imod en caseorienteret opgave, da dette giver os større handlefrihed i forhold til anvendelse af teori, metode, teser og hypoteser (Afsnit Indledning XX ). Vi har haft praktisk tilgang til både projektet og virksomhed, hvor vi har arbejdet efter den lommefilosofi, at 12 vi ikke rigtigt ved noget, før vi har prøvet, udover dette har vi arbejdet med aktiv research ved både at ringe, skrive og holde møder med forskellige virksomheder og kunder (Preis-heje, 2012). Man kan også argumentere for at vi har arbejdet abduktivt, som er mellemvejen mellem induktivt og deduktivt. Når man arbejder abduktivt, arbejder man ud fra nogle indicer, som er dannet ud fra nogle erfaringer, teorier eller anden viden, som kunne lede til indicer (Preis-heje, 2012). Vi har arbejdet abduktivt, da vi flere gange i opgaven, og som KBHSK inde på Facebook, har arbejdet ud fra nogle ideer og teoretisk viden, hvor vi har kunnet danne os nogle teser omkring handlemønstre, som vi ønskede at efterbevise. Disse teser har vi prøvet at efterbevise i form af forskellige opslag på Facebook via KBHSK. Hvorefter teserne er blevet analyseret og efterprøvet i forhold til empirien (Preis-heje, 2012). Når man arbejder abduktivt, søger man ikke et svar, såsom sandt eller falsk, men derimod søger man en løsning på en problemstilling (Preis-heje, 2012). Metode Vi har arbejdet med at starte en virksomhed KBHSK og samtidig skrevet denne opgave, der bygger over vores egen virksomhed KBHSK. Dette betyder, at vi har haft et andet, dog større, indblik i casen KBHSK. Vi har i projektet haft en dobbeltrolle, da vi både har ageret som KBHSK og analytikere. Dette betyder, at vi har kunnet målrette casens interaktion, så data og case har fået et bestemt teoretisk fokus. Vi har kunnet gå ind via KBHSK og lave nogle former tiltag, blandt andet via forsøgsopslag på Facebook, som direkte har kunne påvirke vores rapport. Vi har lavet aktiv research, altså eksperimentale forsøg på Facebook, til at underbygge vores problemstillinger.

23 3.1 Kvantitativ dataindsamling og analyse Kvantitativ dataindsamling er med til at skabe overblik gennem tal og størrelse. Vores kvantitative data består mest af alt af tal og statistik fra Facebook. Metodisk er dataene blevet håndteret ud fra følgende fire områder: (ILLUSTRATION) Udvælgelse Dataindsamling Modellering Rapportering Oprettelse af hjemmeside, domaine, Facebook, Pinterest, Twitter, Gmail Blogger, Instagram, BigCartel, Shopify Facebook Ingights, Google Analytics Modelering og data udregning med Google Analystics og Excel Teoritisering, Analyse, Diskussion Konklussion Udvælgelse Udvælgelsesprocessen er den systematisk måde, som vi har brugt til at finde de områder hvor dataindsamlingen skal fokuseres på. Det første skridt er udvælge forskellige segmenter i den potentielle data, og fokuserer disse i logiske grupper set i forhold til teori og case. Ved indsamlingen tages der højde for at segmenterne indeholder samme dimensioner i hele indsamlingen. De variable/ parametre der bruges i alle trin i processen skal vurderes og sammenlignes ud fra samme data interval for, at det vil være muligt at finde sammenhæng. Dataindsamling Dataindsamlingen er indsamlingen af information og data - både i form af stikprøveanalyse og den rå data der fås fra Google analytics og Facebook Insight. Modellering Modelleringen indeholder mange aspekter, men generelt anvendes der standard statistiske metoder tilpasset problemstillingen og det ønskede dataset. Resultatet af modelleringen er en visuallisering af data i form af grafer og oversigter, der vil give en indikation af de data sekmenter der ønskes undersøgt. Rapportering Via modelleringen vil det være muligt at opnå indsigt i statistikken over data. Dette vil gøre det muligt at sammenligne dataene med teorier. Hvis data mængden er fyldestgørende nok, vil det ud fra denne være muligt, på baggrund at teori, at opstille hypoteser, der senere vil kunne teoretiseres, hvis den rette mængde kvantitativ data kan underbygge det. 13

24 2.0 Teori 2.1 Kapitalformer - Pirre Bourdieu I følge Pirre Bourdieu findes der overordnet tre former for kapital, der figurerer i den sociale verdens praksis og samfund: Økonomisk, Kulturel og Social kapital. Alle tre former ligger ind under begrebet Kapital i følge hans definition: Kapital er akkumuleret arbejde (som materialiseret eller inkorporeret fænomen), der i det øjeblik, det tilegnes i privat eller eksklusivt regi af aktører eller grupper af aktører sætter indehaverne i stand til at tilegne sig social energi i form af tingsliggjort eller levende arbejde (Bourdieu, 1986 i Wilken 2011). Ud fra denne definition ønsker Bourdieu at afdække kapital ikke blot som økonomisk kapital, men i alle dets former (Andersen, 2011, s. 70). Hvis man med Bourdieus tilgang ser på en entrepanør må denne aktør investere arbejde, energi, tid og penge i et projekt for at opbygge den kapital, der siden hen skal skabe profit (Ibid.). De enkelte aspeker der skal til for at realisere et projekt, hvad enten de er i materielle eller immaterialle former, skal ses i er bredt perspe- 14 ktiv og forståes som resourser i samfundet (Wilken 2011). Den økonomiske kapital kan med Bourdieus øjne betragtes som adgang til penge og materielle goder. Den kulturelle kapital indbefatter dannelse og sproglige kompetenser, der er afgørende for, at entrepernøren kan agere korrekt i forhold til samfundsnormen i samfundets højere kredse, denne dannelse kunne f.eks. være gennem uddannelsessystemet (Andersen 2011, s Den sociale kapital beskriver de værdier, man har i kraft af det sociale netværk, fællesskab eller medlemsskab man har i specifikke omgangskredse eller bestemte grupper af personer (Bourdieu, 1986 i Wilken 2011). De tre forskellige kapitalformer kan investeres og omdannes til økonomisk kapital og omvendt (Ibid). Der er dog forskel på, hvordan de forskellige kapitalformer kan omdannes, og hvad udbyttet er heraf - ifølge Bourdieu vil denne omdannelse ofte føre til spild eller tab af kapital (Andersen 2011, s ). Ud over de tre kapitalformer er der symbolsk kapital. Denne kapital er ikke en kapitalform i sig selv, men den er det, som de tre andre kapitalformer kan udmunde i, når de anerkendes som legitim værdi inden for et specielt område (Broady 1990, s. 171 i Andersen, 2011, s. 71). Symbolsk kapital kan dermed omtales som anderkendelse (Ibid). Men symbolerne i den symbolske kapital får først tillagt en værdi, når der findes en gruppe mennesker som opfatter, forstår og tolker symbolerne som havende en real værdi (Ibid.). Der skal være et marked, hvor symbolerne, for de forskellige kapitaler, kan handles og dermed opnå værdi i forhold til hinanden. Uden dette marked vil ingen af de enkelte symboler eller kapitaler opnå anderkendelsen af deres værdi, og de ville derfor ikke kunne handles (Andersen, 2011, s. 71). Eksempler på de tre kapi-

25 talformer og deres værdimæssige anerkendelse er følgende: Kulturel kapital: I dagligdagen betegnes gruppen af mennesker med en høj grad af kulturel kapital til tider som kultureliten, de intellektuelle, de højtudannede eller akademikerne (Ibid). Den økonomiske kapital relateres primært til de økonomiske og materielle resourcer, som aktøren besidder. Bourdieu understreger dog, at økonomisk velstand kun kan blive til en ressource, fordi den har en symbolsk dimension, der legitimerer den og dermed bidrager til, at økonomisk kapital er ensbetydende med magt (Ibid). Social kapital er blandt andet slægtskabsbånd, venskabsbånd, korpsånd og andre former for sociale netværk (Ibid.). Kulturel kapital bliver dermed værdisat i forhold til den anderkendelse, kulturelle forståelse, intellektualitet eller uddannelse, som en person har i en bestem kulturel kontekst. Hvis man tog en lært person, inden for en af disse tre kapitalværdier, og flyttede personen til en anden kulturel kontekst, ville anerkendelsen af disse værdier være ændret i forhold til den nye kulturelle kontekst. Den økonomiske kapital bliver ligeledes værdisat i forhold til en anderkendelse. Et eksempel kunne være: at der ikke er penge til at købe en Audi, gå i dyrt tøj og jævnligt spise på Noma, der i sig selv giver status, prestige og magt (Andersen, 2011, s. 71). Det er derimod bilen, tøjet og restauranten, der, som symboler, kan aflæses og tolkes som prestigefulde og magtgivende (Ibid.). Social kapital bliver også i sig selv værdisat, men på en mere uklar måde. Bourdieu konstaterer at en række mennesker ud af en gruppe altid vil have lettere ved at få et nyt job, finde en ny bolig eller få erhvervsgoder som følge af deres sociale kapital. Denne række mennesker besidder altså en højere mængde af sociale kapital, som giver dem værdi igennem forskellige fordele (Andersen, 2011, s. 72). Bourdieus Felt begreb Feltbegrebet er en teoretisk og metodologisk ramme, der skal fungere som et system af relationer mellem positioner (Andersen, 2011, s. 74). Feltet udpeger et udsnit af et socialt liv, der på forhånd er struktureret inden vi træder ind i det (Broady 2003, i Andersen, 2011, s. 74). Begrebet bruges til at beskrive et interaktions system som et felt, hvor en række aktører optræder. Disse aktører bringer forskellige former og mængder af symbolsk kapital med ind i feltet, dette giver dem, som enkeltpersoner eller gruppe, forskellige muligheder for at opnå og fastholde værdi, magt og kapital inden for feltets ramme (Ibid.). De personer eller grupper der har den rette type og mængde kapital i forhold til feltets ramme, får dermed en fremtrædende rolle i feltet, og kan dermed lettere fastholde sin position (Ibid.) Men det er alt efter forståelsesrammen og feltets karakter, hvilken kapital der anerkendes og tillægges mest værdi i (Ibid.). For at forstå de reelle værdier, som de tre kapital former kan have, er det vigtigt at studere de sociale relationer i det felt, som man undersøger (Ibid.). I feltet udspiller der sig ofte en konstant men ubevist positionering, hvor aktører og strukturer er gensidigt betinget, og det er derfor vigtigt at studere dem inden for samme ramme (Ibid.) Teser Ved at opfatte de sociale medier som marked for symbolske værdier og anderkendelse, vil der kunne drages direkte paralleller mellem den oplysnings-handel, der sker mellem brugere og virksomheder på de sociale medier og Bourdieus teori om Social Kapital. I overgangen mellem bruger på casens Facebookside og kunde på casens webshop kan der drages paralleller til Bourdieus handel på tværs af kapitalformer. 15

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark

Sociale medier & B2B. Status og trends fra Danmark Sociale medier & B2B Status og trends fra Danmark Agenda Hvad er sociale medier? Sociale medier på B2B? Vores undersøgelse baggrund og resultater Muligheder og konkrete bud Status & trends USA Afrunding

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen

Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Modul 1: Tovholderens rolle og opgaver i LP-gruppen Dette første modul har fokus på tovholderens rolle og opgaver i arbejdet med LPmodellen. Tovholderens vigtigste opgave er at sikre, at samarbejdet i

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2BCMDK14. B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2BCMDK14 B2B Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2B content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2B content marketing-industri.

Læs mere

Managing Projects across Boundaries

Managing Projects across Boundaries Dansk Projektledelse i andre kulturer Lars Ostenfeld Riemann, Rambøll BEST PRACTICES IN PROJECT MANAGEMENT CONTEXT AND COMMUNICATION MANAGMENT AGENDA Rambøll in brief The Zira Island Project Project Management

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet

Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Digital tilstedeværelse Bliv synlig på nettet Det er blevet vigtigere end nogensinde at være tilstede på de digitale platforme. Derfor har Esbjerg Erhvervsudvikling, i samarbejde med FET, Sydvestjysk Udviklingsforum

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen

#B2CCMDK14. B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen #B2CCMDK14 B2C Content Marketing i Danmark 2014 Hovedresultater fra undersøgelsen Sådan går det med B2C content marketing i Danmark Velkommen til årets store undersøgelse af den danske B2C content marketing-industri.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi DEN RENE VARE EFTER LUKKETID Janni, Tobias, Camille og Soffi 1 Ide, historie og ramme: Program: Vi har valgt at lave et cross media koncept for forbrugerprogrammet Den Rene Vare. Både fordi opgaven foreskrev,

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktoberber 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1

Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fremtidens Kontaktcenter 19.09.2014 1 Fact: Kunde Demographics demografien Are Changing ændrer sig fundamentalt med forskellige forventninger for kunde tilfredstillelse Erik, hvorfor svarer du ikke din

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED

TEST DIN VIRKSOMHED: OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: VÆRKTØJSKASSEN: OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED OMNICHANNEL MARKETING I DANSK ERHVERVSLIV UDGIVET I SAMARBEJDE MED TEST DIN VIRKSOMHED: - HVOR OMNICHANNEL-MODEN OG PARAT ER DU? OMNICHANNEL ANVENDT I PRAKSIS: - CASES FRA MAGASIN, FLÜGGER OG TOP-TOY VÆRKTØJSKASSEN:

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

SAS for Customer Experience Analytics

SAS for Customer Experience Analytics SAS for Customer Experience Analytics Michael Garver Senior Business Advisor, Customer Intelligence Det uafvendelige skift hos kunderne.. Stigning i online shopping og service m.v. Dankort & edankort Int.

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere