MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus -"

Transkript

1 MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - Bruksanvisning

2 Da Magnum + TK OP (Rev. 0, 11/13)

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Generelle foranstaltninger... 4 El-foranstaltninger... 4 Foranstaltninger... 4 Førstehjælp... 5 Lavspænding... 5 Identifikation af anlæggets sikkerhedsog advarselsskilte... 7 Placering af serienumre... 7 Inspektion af anlæg Specifikationer Systemets nettoafkølingskapacitet Fuld afkøling Specifikationer for fordamperluftstrøm Specifikationer for MP-4000 kontrolenhed Fysiske specifikationer Beskrivelse af anlægget Introduktion Generel beskrivelse Beskrivelse af kontrolenhed INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af kontrolenhed Standarddisplay Symbolforklaring Forklaring af tilstandsbeskrivelser Navigation i kontrolenhedens betjeningsmenu Taster til menurulning Indledning af en manuel afrimning PTI Visning af alarmer/advarsler Vis temperaturer i skiftevis Fahrenheit (F) eller Celsius (C) Ændring af setpunkt Reservebatteri i kontrolenhed Driftsteori MAGNUM+ funktionstabel for driftstilstand Diagnosticering: Fejlfinding, advarsler og alarmkoder Introduktion Kontrolenhedsdiagnostik Cold Line til nødstilfælde DECLARATION

5 SIKKERHEDSANVISNINGER SIKKERHEDSANVISNINGER GENERELLE FORANSTALTNINGER Bær altid beskyttelsesbriller. Kølemiddelvæske og batterisyre kan give permanente øjenskader. Aktivér aldrig anlægget, når udledningsventilen er lukket. Luk aldrig kompressorens udledningsventil, når anlægget er i drift. Hold hænder, tøj og værktøj væk fra blæserne, når køleanlægget er i drift. Hvis det er nødvendigt at have køleanlægget tændt, mens skærmene er taget af, skal man være meget forsigtig med værktøj og målere, der anvendes i området. Påfør aldrig varme til et forseglet kølesystem eller en beholder. CFC-kølemidler skaber giftgasser i nærheden af åben ild eller en elektrisk lysbue. Gasserne virker stærkt irriterende på luftvejene og kan forårsage dødsfald. Stram alle bolte godt. Kontrollér, at hver bolt har den korrekte længde til den bestemte anvendelse. Vær forsigtig, når der arbejdes omkring eksponerede spolefinner. Finnerne kan forårsage smertefulde flænger. Vær forsigtig, når der arbejdes med et kølemiddel eller kølemiddelsystem i ethvert lukket eller snævert område med en begrænset luftforsyning (f.eks. en trailer, beholder eller i et skibsrum). Kølemidler har tendens til at fordrive luft og kan forårsage iltsvind. Dette kan resultere i kvælning og muligvis dødsfald. Vær forsigtig og følg producentens anbefalede praksisser, når der bruges stiger eller platforme. EL-FORANSTALTNINGER Der er risiko for alvorlige personskader eller dødsfald som følge af elektrisk stød under service af et køleanlæg. Der skal udvises ekstrem forsigtighed, når der arbejdes med et køleanlæg, som er sluttet til strømforsyningen. Der skal udvises ekstrem forsigtighed, selv hvis anlægget ikke er i drift. Der kan være et dødeligt spændingspotentiale ved anlæggets strømledning, inde i kontrolboksen, inde i højspændingstilslutningsdåsen, ved motorerne og i ledningsnettet. FORANSTALTNINGER Generelt skal anlæggets strømledning frakobles, inden der foretages reparation eller modifikation af elektriske komponenter. Bemærk, at selvom kontrolenheden er slukket, er en af faserne stadigvæk strømførte og udgør en potentiel fare for dødsfald ved elektrisk stød Hvis der ikke er mulighed for at slukke anlægget (f.eks. ved spændingsmåling eller fejlfinding), skal nedenstående sikkerhedsforanstaltninger følges. Sluk for anlæggets tænd/sluk-kontakt, inden anlæggets strømstik tilsluttes eller frakobles. Forsøg aldrig at standse anlægget ved at frakoble strømstikket. Sørg for, at anlæggets strømstik er rent og tørt, inden det sluttes til en strømkilde. Brug værktøj med isolerede håndtag. Brug værktøj, der er i god stand. Hold aldrig metalliske værktøj i hånden, hvis der er eksponerede og strømtilførte ledere inden for rækkevidde. Foretag ingen hurtige bevægelser, når der arbejdes med højspændingskredsløb. Grib ikke fat i et værktøj eller en anden genstand, der falder ned. Folk kommer ikke i kontakt med højspændingsledninger med vilje. Det sker pga. en ikke-planlagt bevægelse. Alle ledninger og forbindelser skal behandles som højspænding, indtil et amperemeter eller et ledningsdiagram har bevist det modsatte. Der må aldrig arbejdes alene på højspændingskredsløb på køleanlægget. Der skal altid være en anden person ved siden af i tilfælde af en ulykke, som kan slukke for køleanlægget og komme offeret til hjælp. Hav el-isolerede handsker, kabelklippere og sikkerhedsbriller i nærheden i tilfælde af en ulykke. 2

6 SIKKERHEDSANVISNINGER FØRSTEHJÆLP Der skal handles ØJEBLIKKELIGT, så snart en person har været udsat for et elektrisk stød. Få lægehjælp med det samme. Stødkilden skal fjernes med det samme. Luk ned for strømmen, eller fjern offeret fra kilden. Hvis der ikke kan lukkes ned for strømmen, skal ledningen klippes med enten et isoleret instrument (f.eks. en økse med træhåndtag eller en kabelklipper med stærkt isolerede håndtag). En redder, som bærer el-isolerede handsker og sikkerhedsbriller kan også klippe ledningen. Kig ikke på ledningen, mens den klippes. Det efterfølgende glimt kan forårsage forbrændinger og blindhed. Træk offeret væk med et ikke-ledende materiale, hvis offeret skal fjernes fra et strømtilført kredsløb. Brug offerets frakke, et reb, træ eller slå dit bælte omkring offerets ben eller arm, og træk offeret væk. Rør ikke ved offeret. Du kan få stød gennem den strøm, der føres rundt i offerets krop. Kontrollér med det samme, om offeret har en puls, og om vedkommende trækker vejret, når denne er adskilt fra strømkilden. Hvis der ikke er nogen puls, skal du starte en cardio-pulmonal genoplivning og ringe efter lægebistand i forbindelse med nødstilfælde. Vejrtrækningen kan også muligvis genoprettes ved hjælp af mund-til-mund-metoden. LAVSPÆNDING Kontrolkredsløb har lav spænding (24 V vekselstrøm og 12 V jævnstrøm). Dette spændingspotentiale anses ikke for at være farligt. Store mængder tilgængelig strøm (over 30 ampere) kan forårsage alvorlige forbrændinger, hvis den forkortes til jord. Bær ikke smykker, ur eller ringe. Disse genstande kan kortslutte elektriske kredsløb og give alvorlige forbrændinger af den person, der bærer dem. 3

7 SIKKERHEDSANVISNINGER AXA0214 AXA0215 AXA Kontrolenhedens navneskilt 2. Anlæggets navneskilt 3. Kompressorens navneskilt AXA0217 Placeringer af navneskilte og advarsler AXA BEN074 4

8 SIKKERHEDSANVISNINGER IDENTIFIKATION AF ANLÆGGETS SIKKERHEDS- OG ADVARSELSSKILTE Der er serienummerskilte, kølemiddeltypeskilte og advarselsskilte på alt Thermo King -udstyr. Disse skilte indeholder oplysninger, som kan være nødvendige i forbindelse med service og reparation af anlægget. Serviceteknikere skal læse og følge anvisningerne på alle advarselsskiltene. Se Figur. PLACERING AF SERIENUMRE Der er serienumre på komponentens navneskilt. El-motorens navneskilt: Fastgjort på motorhuset. Kompressorens navneskilt: På forsiden af kompressoren. Anlæggets navneskilt: På anlægsrammen i rummet til opbevaring af strømledning. Navneskilt til MP-4000 kontrolenhed: Oven på kontrolenheden. 5

9 INSPEKTION AF ANLÆG INSPEKTION AF ANLÆG Et vedligeholdelsesprogram, som overholdes præcist, vil hjælpe med at holde dit Thermo King anlæg i førsteklasses driftstilstand. Følgende vejledende servicetabel bør anvendes som vejledning, når komponenterne på dette anlæg inspiceres eller underlægges service. Prætrip Inspicér disse elementer Elektriske systemer Udfør en prætrip-inspektionskontrol (PTI) af kontrolenheden. Inspicér kondensatorblæseren og fordamperblæseren visuelt. Inspicér el-kontakter visuelt for skader eller løse forbindelser. Inspicér ledningsnet visuelt for skader eller løse forbindelser. Køling Kontrollér påfyldningen af kølemiddel. Anlæg generelt Foretag en visuel kontrol af anlægget for beskadigede, løse eller knækkede dele. Stram bolte på anlæg, kompressor og blæsermotor. Hvis et anlæg har været udstyret med en last, som indeholder en højt niveau af svovl eller fosfor (f.eks. hvidløg, saltet fisk osv.), anbefales det at rengøre fordamperspolen efter hver tur. 6

10 INSPEKTION AF ANLÆG 7

11 SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER SYSTEMETS NETTOAFKØLINGSKAPACITET FULD AFKØLING MAGNUM+ Model Luftkølet kondensering* Returluft til Nettoafkølingskapacitet Strømforbrug fordamperspoletilgang 60 Hz kapacitet B/t 60 Hz kapacitet kw 60 Hz strøm kw 21,1 C (70 F) ,603 11,55 1,7 C (35 F) ,990 11,03-17,8 C (0 F) ,258 7,57-29 C (-20 F) ,041 6,6-35 C (-31 F) ,104 6,03 *Systemets nettoafkølingskapacitet med en omgivende lufttemperatur på 38 C (100 F) og R-404A. SPECIFIKATIONER FOR FORDAMPERLUFTSTRØM 460/230 V, 3-faset, 60 Hz strøm 460/230 V, 3-faset, 60 Hz strøm 380/190 V, 3-faset, 50 Hz strøm Varmekapacitet Varmekapacitet Watt Kcal/t BTU/t Watt Kcal/t BTU/t MAGNUM+ normal MAGNUM+ udvidet *Systemets nettoopvarmningskapacitet omfatter elektriske modstandsstænger og blæservarme. 8

12 SPECIFIKATIONER MAGNUM+ 460/230 V, 3-faset, 60 Hz strøm 380/190 V, 3-faset, 50 Hz strøm Eksternt statisk tryk Høj hastighed Lav hastighed Høj hastighed Lav hastighed (vandsøjle) m 3 /t. ft 3 /min m 3 /t. ft 3 /min m 3 /t. ft 3 /min m 3 /t. ft 3 /min 0 mm (0 in.) mm (0,4 in.) mm (0,8 in.) mm (1,2 in.) mm (1,6 in.) Kompressormotor: Type 460/380 V, 60/50 Hz, 3-faset Kilowatt 4, V, 60 Hz Hestekræfter 6,0 460 V, 60 Hz O/M V, 60 Hz Låst rotor ampere V, 60 Hz Kondensatorblæsermotor: Type 460/380 V, 60/50 Hz, 3-faset Kilowatt 0, V, 60 Hz Hestekræfter 0, V, 60 Hz Nummer: Alle modeller 1 Motor: O/M V, 60 Hz Ampere ved fuld belastning 1,0 460 V, 60 Hz; 1,0 380 V, 50 Hz Låst rotor ampere 3,9 460 V, 60 Hz; 3,7 380 V, 50 Hz 9

13 SPECIFIKATIONER Fordamperblæsermotorer: Type Kilowatt Hestekræfter Motor: RPM (Hver): Høj hastighed Lav hastighed Ampere ved fuld belastning (Hver): Høj hastighed Lav hastighed Låst rotor ampere: Høj hastighed Lav hastighed Opvarmningsstænger med elektrisk modstand: Type Antal Normal kapacitet Normal kapacitet Udvidet kapacitet Watt (Hver): Normal kapacitet Normal kapacitet Udvidet kapacitet Strømforbrug (Amp) Kontrolkredsløbsspænding: 460/380 V, 60/50 Hz, 3-faset 0, V, 60 Hz 1,0 460 V, 60 Hz V, 60 Hz V, 60 Hz 1,6 460 V, 60 Hz 0,8 460 V, 60 Hz 10,5 460 V, 60 Hz 9,0 460 V, 60 Hz 460/380 V, 60/50 Hz, 3-faset 6 (18 ga ledning) 3 (18 ga ledning) 3 (16 ga ledning) V, 60 Hz V, 60 Hz V, 60 Hz 5 amp i 460 V på tværs af hver fase ved opvarmningskontraktor 29 V 60 Hz 10

14 SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER FOR MP-4000 KONTROLENHED Temperatur kontrolenhed: Type Setpunktinterval -40,0 til +30,0 C (-31,0 til +86,0 F) Digitalt temperaturdisplay -60,0 til +80,0 C (-76,0 til +176,0 F) Kontrolenhedens software (Originalt udstyr): Version Se kontrolenhedens identifikationsplade Indledning af afrimning: Fordamperspoleføler MP-4000 er et kontrolenhedsmodul for anlægget Thermo King Magnum+. Yderligere krav kan imødekommes vha. udvidelsesmoduler. MP4000 er udelukkende ansvarlig for temperaturstyringen af kølebeholderen, men der kan bruges andet kontroludstyr sammen med MP som f.eks. en punktskriver. Manuelt skift eller krav om indledning af afrimning: Spole skal være under 18 C (65 F). Afrimningscyklus starter, når tekniker eller kontrolenhed anmoder om indledning af afrimning. Anmodning om afrimning Afrimningstimer: Nedkølet tilstand Tidsstyret indledning af afrimning: Spolen skal være under 4 C (41 F). Afrimningscyklus starter 1 minut efter timen umiddelbart efter en anmodning fra afrimningstimeren om indledning af afrimning. Hvis afrimningstimeren f.eks. anmoder om en afrimningscyklus kl. 7:35, starter afrimningscyklussen kl. 8:01. Dataloggeren registrerer en afrimningsbegivenhed for hvert interval, hvori der er en afventende eller aktiv afrimningscyklus (dvs. begge datalogs kl. 8:00 og 9:00). Funktionen til anmodning om afrimning starter afrimningen, når: Temperaturforskellen mellem returluftføleren og afrimningsføleren (fordamperspole) er for stor for 90 minutter Temperaturforskellen mellem forsyningsluftfølerne og returluftføleren er for stor Fordamperspoletemperaturen skal være under 5 C (41 F) for at aktivere afrimingskompressorens timer. 11

15 SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER FOR MP-4000 KONTROLENHED (FORTSAT) Nedkølet tilstand (fortsat) Frossen tilstand Nulstil til basetid Afslutning på afrimning: Kondensator (spole)-føler Afslutningstimer Sluk Der er et indstillet interval for afrimning, men afrimningstimeren har en intelligent konstruktion - den registrerer, om der er isdannelse på spolen eller ej. Hvis der ikke er isdannelse på spolen, forlænger den afrimningsintervallet, og hvis der er isdannelse tidligere på spolen, reducerer den afrimningsintervallet. Det maksimale interval er 48 timer. Hver 8. time med kompressordrift. Afrimningsintervallet øges med 2 timer for hvert tidsindstillet afrimningsinterval. Maksimalt tidsinterval i frossen tilstand er 24 timer. Afrimningstimeren nulstilles, hvis anlægget er slukket i over 12 timer, setpunktet ændres til mere end 5 C (9 F), eller der forekommer en PTI prætrip-test. Nedkølet tilstand: Afslutter afrimning, når spolefølerens temperatur stiger til 18 C (65 F). Frossen tilstand: Afslutter afrimning, når spolefølerens temperatur stiger til 18 C (65 F). Afslutter afrimning efter 90 minutter ved 60 HZ drift, hvis spoleføleren ikke har afsluttet afrimning (120 minutter ved 50 Hz drift) Når anlæggets tænd/sluk-kontakt slukkes, afsluttes afrimningen 12

16 SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER FOR MP-4000 KONTROLENHED (FORTSAT) Beskyttelse ved nedlukning af kompressor (Automatisk nulstilling): Stopper kompressor 148 C (298 F) Lader kompressor starte 90 C (194 F) Pæretilstand: Indstillinger for fordamperblæserhastighed Indstilling af temperatur for afslutning på afrimning 4 til 30 C (40 til 86 F) Højt flow: Kun høj hastighed Lavt flow: Kun lav hastighed Flowcyklus: Blæsere skifter mellem lav og høj hastighed, hver gang der er gået 60 minutter FYSISKE SPECIFIKATIONER Udluftningssystem til frisk luft (Justerbart): MAGNUM+ Specifikationer for fordamperblæserblad: MAGNUM+: Diameter 355 mm (14,0 in.) Hældning 25 Antal blæsere 2 Vægt (netto): MAGNUM+ Grundenhed 380 kg (875 lb.) Vandafkølet kondensator-modtager-tilbehør 13,6 kg (30 lb.) 0 til 225 m 3 /t. (0 til 168 ft 3 60 Hz 0 til 185 m 3 /t. (0 til 139 ft 3 50 Hz 13

17 BESKRIVELSE AF ANLÆGGET BESKRIVELSE AF ANLÆGGET INTRODUKTION I dette kapitel beskrives følgende elementer kort: Generel anlægsbeskrivelse. Beskrivelser af standardkomponenter. Beskrivelser af valgfri komponenter. Hver enhed er udstyret med V/3 f/60-50 Hz el-motorer. Et automatisk faseudbedringssystem giver den korrekte elektriske fasesekvens for driften af kondensatorblæseren, fordamperblæseren og kompressoren. GENEREL BESKRIVELSE MAGNUM-enheder er køleenheder, som er helt elektriske, består af en enkelt del og har en luftforsyning i bunden. Anlægget er udformet til at afkøle og opvarme beholdere til transport på skibe eller på land. Anlægget monteres på forsiden af beholderen. Der leveres gaffellommer til installation og fjernelse af anlægget. Rammen og skotpanelerne er bygget af aluminium og er behandlet for at kunne modstå korrosion. En aftagelig fordamperrumdør giver adgang til service. Alle komponenter, bortset fra fordamperspolen og de elektriske varmelegemer, kan udskiftes fra forsiden af anlægget. Hvert anlæg er udstyret med en strømledning på 18,3 m (60 ft.) til drift med V/3 f/60-50 Hz strøm. Anlæggets strømkabel opbevares under kontrolboksen i kondensatordelen. BEN074 Figur 1: MAGNUM+ enhed 14

18 MAGNUM+ beholderenheden har følgende komponenter: Scroll-kompressor Kompressorens digitale kontrolventil Sparevarmevekslersystem Temperaturfølere Luftudskiftningssystem Kontrolglas for modtagertank Fordamperblæsere Kondensatorblæserkontrol Indsugnings-/udledningstryksensor (Valgfri) Fjernovervågningsstik som tilbehør (4 ben) (valgfrit) Fjernovervågningsmodem (RMM, RMM+) (Valgfrit) USDA måling af koldbehandlingstemperatur (Valgfri) Avanceret friskluftbehandling (AFAM) og avanceret friskluftbehandling plus (AFAM+) (Valgfrit) MP-4000 kontrolenhed MP-4000 er en avanceret mikroprocessor-kontrolenhed, der er udformet specielt til kontrol og overvågning af køleenheder. Se kapitlet Beskrivelse og betjening af kontrolenhed for yderligere oplysninger. 1 BESKRIVELSE AF ANLÆGGET 1. MP-4000 kontrolenhed Figur 2: MP-4000 kontrolenhed BEN074 15

19 Beskrivelse af kontrolenhed BESKRIVELSE AF KONTROLENHED BESKRIVELSE AF KONTROLENHED MP-4000 er en avanceret mikroprocessor-kontrolenhed Den er udformet specielt til kontrol og overvågning af køleenheder. Kontrolenheden indeholder følgende grundlæggende funktioner: Display med temperatur-/meddelelsesstatus: Temperaturområde. Viser returluftfølger, luftforsyningsføler og setpunkt Meddelelsesområde. Viser alarmer, meddelelses- og kontrolenhedsmenu Tastatur: Funktionstasterne F1 F4 bruges til at navigere i statusdisplayet 2 LED-statusindikatorer Specielle funktionstaster. Tænd/sluk, PTI, afrimning Reservebatteri i kontrolenhed Alle kontrolenheder har et reservebatteri. På denne måde kan kontrolenheden strømforsynes, selvom enheden ikke er sluttet til landstrøm. Teknikeren kan ændre indstillinger i kontrolenheden - Setpunkt osv. Tryk på tænd/sluk-tasten, hvorefter kontrolenheden bliver strømforsynet og forbliver tændt i 25 sek. Hvis der trykkes på en vilkårlig Menu-tast nulstilles timeren på 25 sek. til 20 sek. Kontrolenhedens indgangs- og udgangssignaler MP-4000 mikroprocessoren styrer alle enhedsfunktioner for at opretholde den rette lasttemperatur. Kontrolenheden overvåger og registrerer også alle systemfejl og udfører prætrip. MP-4000 kontrolenheden bruger avancerede faststofintegrerede kredsløb til at overvåge og kontrollere enhedsfunktioner. Kontrolenheden overvåger input fra: Returluftføler Forsyningsluftføler Fordamperspoleføler Kondensatorspoleføler Omgivende føler Fugtføler USDA (reserve) følere 1, 2 og 3 Temperaturføler for kompressortrykledning Højtryksafbryderkontakt/ udstødningstrykføler Lavtryksafbryderkontakt/ indsugningstrykføler Fasemålingskredsløb Strømmålingskredsløb Spændingmålingskredsløb Udgangssignaler fra kontrolenheden justerer automatisk alle enhedsfunktioner, herunder: Kompressordrift Kondensatorblæserens drift Fordamperblæsermotorens drift Kompressorens digitalventil Dampindsprøjtningsventil Affugtningsventil Elektriske varmelegemer Fasevalg 16

20 1 2 3 STANDARDDISPLAY Standarddisplayet er et display af ¼ VGA grafisk type. Temperaturen kan vises i Celsius eller Fahrenheit. Standardtemperaturen viser kontrolenhedsføleren og setpunktet. Setpunktet vil være den lave aflæsning med C eller F. Når der trykkes på en tast, ændres standarddisplayet til enhedsstatusdisplayet. Når der ikke trykkes på nogen taster i 2 min., vender displayet tilbage til standardvisningen Standbyskærm Beskrivelse af kontrolenhed Efter ca. 30 sekunder uden nogen aktivitet går displayet i dvale, og en af følgende symboler vises. Displayet skifter mellem standbyskærmen og standarddisplayet i løbet af denne tid. Det glade ansigt => alt er ok Det mellemfornøjede ansigt => vi har en advarsel Det utilfredse ansigt => vi har en alarm 1. Standarddisplay 2. Funktionstaster 3. Specielle funktionstaster MP-4000 Kontrolenhedens displaypanel Standarddisplay Fluebensymbolet Fluebensymbolet indikerer, at en SmartPTI for nyligt har været i gang, og at der ikke blev fundet problemer. Miniaturen vises kun i den normale driftstilstand. Dette symbol vises i det venstre hjørne af standbyskærmdisplayet. 17

21 Beskrivelse af kontrolenhed Enhedsstatusdisplay Enhedsstatusdisplay SYMBOLFORKLARING - Alarm - Prætrip-inspektion / -test i gang - Opvarmning - Fordamperblæser ved høj hastighed - Fordamperblæser ved lav hastighed SYMBOLFORKLARING - Kondensatorblæser tændt - Vand afkølet - Affugtning - Afrimning - Kompressor tændt uden last - Kompressor tændt med last og uden dampindsprøjtning - Kompressor tændt med last og med dampindsprøjtning - SmartPTI har kørt for nyligt, og der blev ikke fundet problemer - Kontroltilstand optimeret - Bluetooth - Mobiltelefon SYMBOLFORKLARING - GPS-signal - RMM Enhedsstatusdisplayet vil blive vist. Displayet set fra top til bund Dato og tid / Alarmadvarsel rh Relativ fugt-føler AVL Dørposition/AFAM+ LoPrs Lavt tryk, transducer HiPrs Højt tryk, transducer RA Returluftføler SA Forsyningsluftføler SP Setpunkt Tilstandsikoner Kompressor TIL, Varmelegeme TIL, Fordamperblæser TIL Kapacitetslinjegraf procent af tilstand (100 % er helt tændt) 18

22 Tilstandsbeskrivelse, beskrivelse af enhedsdrift F1 F4 tastefunktioner ALARM C/F SETPUNKT-MENU FORKLARING AF TILSTANDSBESKRIVELSER Nedkølet/afkøling Nedkølet afkøling er en tilstand, hvor enhedens setpunkt er indstillet til over -10C. Funktionen er at opretholde setpunkttemperaturen ved at kontrollere forsyningsluftens temperatur. Forsyningsluften må ikke være lavere end setpunktet. Nedkølet/afkølingstilstand kan drive enheden i forskellige tilstande, hvor kompressoren kan køre med last, uden/med last og dampindsprøjtning, afhængigt af behovet for afkølingskapacitet. Kondensatorblæseren drives i en tænd/sluk-algoritme, afhængigt af kondensatorens temperatur. Fordamperblæserne drives enten i en tilstand med høj eller lav hastighed, afhængigt af kapacitetsbehovet. Nedkølet/opvarmning Nedkølet opvarmning er en tilstand, hvor enhedens setpunkt er indstillet til over -10C. Funktionen er at opretholde setpunkttemperaturen ved at kontrollere forsyningsluftens temperatur. Forsyningsluften må ikke være lavere end setpunktet. Nedkølet opvarmningstilstand kan drive enheden, hvor kun fordamperblæseren kører ved lav hastighed, fordamperen kører ved høj hastighed, eller fordamperen kører ved høj hastighed, og varmen er tændt. Frossen/afkøling Frossen afkøling er en tilstand, hvor enhedens setpunkt er indstillet til under -10C. Funktionen er at opretholde setpunkttemperaturen ved at kontrollere returluftens temperatur. Frossen/afkølingstilstand kan drive enheden i forskellige tilstande, hvor kompressoren er med last, og dampindsprøjtningen er tændt/slukket. Kondensatorblæseren drives i en tænd/ sluk-algoritme, afhængigt af kondensatorens temperatur. Fordamperblæserne drives i tilstanden for lav hastighed eller er slukket. Afrimning Afrimning er en situation, hvor enheden enten efter anmodning eller som tidsindstilling afrimer fordamperspolen. Enheden opvarmes med varmelegemerne til 18C på fordamperføleren. Når temperaturen for afslutning af afrimning nås, vender enheden tilbage til driftstilstanden, afhængigt af setpunktet. Beskrivelse af kontrolenhed PTI PTI er en prætrip-inspektion og bruges til at diagnosticere enhedens tilstand. Der kan vælges mellem adskillige typer PTI'er, afhængigt af den nødvendige test for at sikre enhedens funktion. Funktionstaster Funktionstasterne er tasterne F1 - F4, som befinder sig under displayet. De gør det muligt for operatøren hurtigt at komme hen til det specifikke informationsområde eller til kontrolenhedens menu. Funktionstaster ændres afhængigt af den aktive menu i displayet. Funktionstaster F1 INFO-tast: Tryk for at få vist en forklaring af de aktuelle alarmer, der er til stede. F2 C/F-tast: Tryk for skiftevis at få vist temperaturskalaen Celsius eller Fahrenheit i displayet. 19

23 Beskrivelse af kontrolenhed F3 SETPUNKT-tast: Tryk for at åbne Setpunkt-menuen. Tryk på tasterne F2 Op eller F3 Ned for at øge eller mindske setpunktet. Tryk på F4 og hold den nede, indtil du vender tilbage til hovedmenuen. F4 MENU-tast: Tryk for at få vist den udvidede Menu for MP4000 LED-indikatorer Der er to LED-statusindikatorer lige under funktionstasterne F1-F4. Grøn LED Blinker Temperatur nærmer sig interval Tre specielle funktionstaster De specielle funktionstaster befinder sig omkring TK-logoet. Disse specielle funktionstaster gør det muligt for operatøren at udføre en bestemt funktion hurtigt. Fast Temperatur inden for interval Rød LED Blinker Alarm til stede og er ikke blevet anerkendt Fast Alarm til stede og er blevet anerkendt Specielle funktionstaster PTI Pre-Trip Inspecion * Afrimning TIL FRA Enhed tænd/sluk-kontrol 20

24 Beskrivelse af kontrolenhed 21

25 NAVIGATION I KONTROLENHEDENS BETJENINGSMENU NAVIGATION I KONTROLENHEDENS BETJENINGSMENU 1. Klassisk hovedmenu 2. Taster til menurulning 3. Tænd/sluk-tast 4. Afrimningstast 5. PTI - Inspektion inden tur MP-4000 kontrolenhedens displaypanel MP-4000 indeholder en omfattende betjeningsmenu. Der navigeres i menuen vha. kontrolenhedens tastatur. Der findes 2 typer menuer, som kan vises. 1. Den klassiske hovedmenu er opdelt i syv hovedområder, der kan navigeres i vha. tastaturet. Klassisk menu 1 TASTER TIL MENURULNING Der skal bruges fire taster til at gå gennem disse syv menuer, deres undermenuer og til at indtaste kommandoer: AFSLUT - Tryk på F1-tasten, hver gang du ønsker at afslutte en undermenu, der vises i meddelelsesdisplayet. OP/ NED - Tryk på F2- eller F3-tasten, hver gang du ønsker at rulle op eller ned i en menu eller undermenu, der vises i meddelelsesdisplayet, eller rulle frem eller tilbage i en menulinje. 3 ÅBN - Tryk på F4-tasten for at åbne en ny menu eller undermenu. 22

26 NAVIGATION I KONTROLENHEDENS BETJENINGSMENU 2. Ikonet for hovedmenuen er opdelt i 5 ikoner (Alarmer og advarsler vises under Info -ikonet) Ikonmenu INDLEDNING AF EN MANUEL AFRIMNING Tænd for ENHEDEN. Lad enheden starte og stabilisere sig. Udfør de følgende trin: Lås hængelås LÅS HÆNGELÅS Kontakt teknikeren, hvis PADLOCK (Hængelås) er aktiv. Teknikeren skal indtaste den korrekte kode (nummer) for at låse op for displayet. PADLOCK OPTION skal stå på ON under CONFIGURATION/UNIT SETTING, for at den er aktiv eller synlig. 1. Tryk på specialfunktionstasten DEFROST. Hvis enhedens driftsbetingelser giver tilladelse til en manuel afrimning (hvis f.eks. fordamperspolen har en temperatur på under 18 C [56 F]), aktiveres afrimningen i enheden. Vælg Start Defrost. 2. Afrimningscyklussen afsluttes automatisk, og enheden vender tilbage til normal drift. 23

27 NAVIGATION I KONTROLENHEDENS BETJENINGSMENU PTI Tænd for ENHEDEN. Lad enheden starte og stabilisere sig. Udfør de følgende trin: 1.Tryk på specialfunktionstasten PTI. 2. Tryk på F2/F3-tasterne for at rulle ned og vælge mellem de forskellige PTI-tests. 3. Tryk på F4-tasten for at ACCEPTERE og starte PTI'en eller testen. VISNING AF ALARMER/ ADVARSLER Tænd for ENHEDEN for at se de tilstedeværende alarmer. Lad enheden starte og stabilisere sig. Udfør de følgende trin: 1. Tryk på F1/ALARM-TASTEN. Alarmlisten vises. 2. Tryk på F2/F3-tasterne for at rulle mellem tilstedeværende alarmer. 3. Tryk på F4-tasten for at anerkende alarmen. Tryk igen på F1 for at afslutte. VIS TEMPERATURER I SKIFTEVIS FAHRENHEIT (F) ELLER CELSIUS (C) Tænd for ENHEDEN for at se de tilstedeværende alarmer. Lad enheden starte og stabilisere sig. Udfør de følgende trin: Kontrolenheden kan vise temperaturer i Celsius eller Fahrenheit. Når der trykkes på F2-funktionstasten, skifter displayet til C eller F For at ændre displayet permanent til C eller F skal du trykke på F2 C/F-tasten og holde den nede og derefter bekræfte ARE YOU SURE YES or NO. Visse kunder lader ikke displayet blive ændret permanent. ÆNDRING AF SETPUNKT Tænd for ENHEDEN for at ændre kontrolenhedens setpunkt. Lad enheden starte og stabilisere sig. Udfør de følgende trin: 1.Tryk på F3-tasten på hovedskærmen. Menuen for ændring af setpunkt vises. 2. Tryk på F2/F3-tasterne for at rulle setpunktet op eller ned - afhængigt af din ønskede temperatur. 3. Tryk på F4-tasten og hold den nede, indtil du vender tilbage til hovedskærmen. Det nye setpunkt registreres i kontrolenheden og vises i displayet. RESERVEBATTERI I KONTROLENHED Alle kontrolenheder har et reservebatteri. På denne måde kan kontrolenheden strømforsynes, selvom enheden ikke er sluttet til landstrøm. Teknikeren kan ændre indstillinger i kontrolenheden - Setpunkt osv. Tryk på tænd/sluk-tasten, hvorefter kontrolenheden bliver strømforsynet og forbliver tændt i 25 sek. Hvis der trykkes på en vilkårlig Menu-tast nulstilles timeren på 25 sek. til 20 sek. 24

28 NAVIGATION I KONTROLENHEDENS BETJENINGSMENU 25

29 DRIFTSTEORI DRIFTSTEORI MAGNUM+ funktionstabel for driftstilstand Afkølet last Setpunkter ved -9,9 C (14,4 F) og derover 1 Setpunkttemperatur og indstilling af kontroltilstand afgør fordamperblæserens hastighed: Normal drift : Afkølet last Blæsere med høj eller lav hastighed; Frossen last Blæsere ved lav hastighed eller ingen blæsere. 2 Dampindsprøjtningsventil: Frossen last Setpunkter ved -10 C (14 F) og derunder Køling m/mod Varme Afrimning Køling Null Afrimning Enhedsfunktion 1 Fordamperblæsere ved høj hastighed Fordamperblæsere ved lav hastighed 1 1 Fordamperblæsere slukket 1 Proportional-integral afledt (forsyningsluft) kontrol Returluftfølerkontrol Fordamperspolefølerkontrol Kompressor tændt Kompressordampindsprøjtning tændt (ventil strømført) 2 Kondensatorblæser tændt 3 4 Modulering af digital kontrolventil (strømført) 4 5 Elektriske varmelegemer pulserer eller er tændt (strømført) 5 Tilstand for afkølet, frossen eller strømbegrænsning: Når kølekapaciteten når 100 %. Beskyttelse mod høj temperatur i kompressor: Når kompressorens udledningstemperatur overskrider 138 C (280 F). 3 Kondensatorblæseren pulserer til og fra i en cyklus på 30 sekunder for at opretholde en minimumtemperatur for kondensatoren: Afkølet last: Kontrolenheden opretholder en minimumtemperatur på 30 C (86 F) for kondensatoren. 26

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100

BETJENINGSVEJLEDNING AR30 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100 BETJENINGSVEJLEDNING AR0 AR40 / AR40P AR60 / AR60P AR80 - AR100 MK-1S 022010 ORDER NO.: 0062 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 4 44

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KODIAK CR30 082014 ORDER NO.: 00512 DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-2605 Brøndby Denmark Phone: +45 43 44 22 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan

. Apparatet må kun bruges af professionelle. Lacl aldrig et fladt batteri sidde i apparatet, da dette kan {D Vink Biggenstaartcoupeerder @ Vink Piglet's Tailcutter (G) vink Ldcoupe Queue de Porcelet GD Vink Ferkelschwanz-kupiergeråt ad Vink Tagliacode GD VinkGrisehateklipper Vink Livestock equipment {p Vink

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby

RN10 VL-2. A/S Wodschow & Co. Denmark. Industrisvinget 6 DK-2605 Brøndby Betjeningsvejledning RN0 VL- 00 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Industrisvinget 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +5 88 Telefax: +5 80 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Original brugermanual for Skindtromle

Original brugermanual for Skindtromle Original brugermanual for Skindtromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindtromle

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

SUUNTO TANK POD QUICK GUIDE

SUUNTO TANK POD QUICK GUIDE SUUNTO TANK POD QUICK GUIDE Generelle sikkerhedsretningslinjer DA ADVARSEL: Du skal læse hele folderen og lynguiden om dykkersikkerhed. Manglende kendskab til disse kan medføre forkert brug, alvorlig personskade

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING RN0 VL- 005 ORDER NO.: 00_VL DK Original betjeningsvejledning A/S Wodschow & Co. Kirkebjerg Søpark 6 DK-605 Brøndby Denmark Phone: +5 88 www.bearvarimixer.com info@wodschow.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

Vejledning for CKE 01

Vejledning for CKE 01 Vejledning for: Calyma CKE-01 version 1.01B 04.03.2006 Side 1 Vejledning for CKE 01 Software version 1.01B CKE-01 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5...

Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... 1 Installations tips & anbefalinger... side 3 M9000 Ledningsdiagram... side 4 CN 1... side 5 CN 2... side 7 CN 3... side 8 CN 4... side 9 CN 5... side 9 CN 6... side 9 CN 7... side 9 CN 8... side 9 Fjernbetjenings

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere

HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual HBDF Afriminingssensor Til automatisk afriming af fordampere Instruktionsmanual - HBDF afrimningssensor (001-DK) 1 / 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3 Introduktion...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Induktionsvarmer 1,1Kw

Induktionsvarmer 1,1Kw Brugsanvisning Vare nr 90 51 422 Induktionsvarmer 1,1Kw Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 - www.p-lindberg.dk Induktionsvarmer 230V 50Hz. Varmeeffekt 1,1 kw varenr 90 51 422

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere