MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus -"

Transkript

1 MagnumPlus - Operator s Manual MagnumPlus - Manuel de l utilisateur MagnumPlus - Manual del operador MagnumPlus - Betriebshandbuch MagnumPlus - Bruksanvisning

2 Da Magnum + TK OP (Rev. 0, 11/13)

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Generelle foranstaltninger... 4 El-foranstaltninger... 4 Foranstaltninger... 4 Førstehjælp... 5 Lavspænding... 5 Identifikation af anlæggets sikkerhedsog advarselsskilte... 7 Placering af serienumre... 7 Inspektion af anlæg Specifikationer Systemets nettoafkølingskapacitet Fuld afkøling Specifikationer for fordamperluftstrøm Specifikationer for MP-4000 kontrolenhed Fysiske specifikationer Beskrivelse af anlægget Introduktion Generel beskrivelse Beskrivelse af kontrolenhed INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse af kontrolenhed Standarddisplay Symbolforklaring Forklaring af tilstandsbeskrivelser Navigation i kontrolenhedens betjeningsmenu Taster til menurulning Indledning af en manuel afrimning PTI Visning af alarmer/advarsler Vis temperaturer i skiftevis Fahrenheit (F) eller Celsius (C) Ændring af setpunkt Reservebatteri i kontrolenhed Driftsteori MAGNUM+ funktionstabel for driftstilstand Diagnosticering: Fejlfinding, advarsler og alarmkoder Introduktion Kontrolenhedsdiagnostik Cold Line til nødstilfælde DECLARATION

5 SIKKERHEDSANVISNINGER SIKKERHEDSANVISNINGER GENERELLE FORANSTALTNINGER Bær altid beskyttelsesbriller. Kølemiddelvæske og batterisyre kan give permanente øjenskader. Aktivér aldrig anlægget, når udledningsventilen er lukket. Luk aldrig kompressorens udledningsventil, når anlægget er i drift. Hold hænder, tøj og værktøj væk fra blæserne, når køleanlægget er i drift. Hvis det er nødvendigt at have køleanlægget tændt, mens skærmene er taget af, skal man være meget forsigtig med værktøj og målere, der anvendes i området. Påfør aldrig varme til et forseglet kølesystem eller en beholder. CFC-kølemidler skaber giftgasser i nærheden af åben ild eller en elektrisk lysbue. Gasserne virker stærkt irriterende på luftvejene og kan forårsage dødsfald. Stram alle bolte godt. Kontrollér, at hver bolt har den korrekte længde til den bestemte anvendelse. Vær forsigtig, når der arbejdes omkring eksponerede spolefinner. Finnerne kan forårsage smertefulde flænger. Vær forsigtig, når der arbejdes med et kølemiddel eller kølemiddelsystem i ethvert lukket eller snævert område med en begrænset luftforsyning (f.eks. en trailer, beholder eller i et skibsrum). Kølemidler har tendens til at fordrive luft og kan forårsage iltsvind. Dette kan resultere i kvælning og muligvis dødsfald. Vær forsigtig og følg producentens anbefalede praksisser, når der bruges stiger eller platforme. EL-FORANSTALTNINGER Der er risiko for alvorlige personskader eller dødsfald som følge af elektrisk stød under service af et køleanlæg. Der skal udvises ekstrem forsigtighed, når der arbejdes med et køleanlæg, som er sluttet til strømforsyningen. Der skal udvises ekstrem forsigtighed, selv hvis anlægget ikke er i drift. Der kan være et dødeligt spændingspotentiale ved anlæggets strømledning, inde i kontrolboksen, inde i højspændingstilslutningsdåsen, ved motorerne og i ledningsnettet. FORANSTALTNINGER Generelt skal anlæggets strømledning frakobles, inden der foretages reparation eller modifikation af elektriske komponenter. Bemærk, at selvom kontrolenheden er slukket, er en af faserne stadigvæk strømførte og udgør en potentiel fare for dødsfald ved elektrisk stød Hvis der ikke er mulighed for at slukke anlægget (f.eks. ved spændingsmåling eller fejlfinding), skal nedenstående sikkerhedsforanstaltninger følges. Sluk for anlæggets tænd/sluk-kontakt, inden anlæggets strømstik tilsluttes eller frakobles. Forsøg aldrig at standse anlægget ved at frakoble strømstikket. Sørg for, at anlæggets strømstik er rent og tørt, inden det sluttes til en strømkilde. Brug værktøj med isolerede håndtag. Brug værktøj, der er i god stand. Hold aldrig metalliske værktøj i hånden, hvis der er eksponerede og strømtilførte ledere inden for rækkevidde. Foretag ingen hurtige bevægelser, når der arbejdes med højspændingskredsløb. Grib ikke fat i et værktøj eller en anden genstand, der falder ned. Folk kommer ikke i kontakt med højspændingsledninger med vilje. Det sker pga. en ikke-planlagt bevægelse. Alle ledninger og forbindelser skal behandles som højspænding, indtil et amperemeter eller et ledningsdiagram har bevist det modsatte. Der må aldrig arbejdes alene på højspændingskredsløb på køleanlægget. Der skal altid være en anden person ved siden af i tilfælde af en ulykke, som kan slukke for køleanlægget og komme offeret til hjælp. Hav el-isolerede handsker, kabelklippere og sikkerhedsbriller i nærheden i tilfælde af en ulykke. 2

6 SIKKERHEDSANVISNINGER FØRSTEHJÆLP Der skal handles ØJEBLIKKELIGT, så snart en person har været udsat for et elektrisk stød. Få lægehjælp med det samme. Stødkilden skal fjernes med det samme. Luk ned for strømmen, eller fjern offeret fra kilden. Hvis der ikke kan lukkes ned for strømmen, skal ledningen klippes med enten et isoleret instrument (f.eks. en økse med træhåndtag eller en kabelklipper med stærkt isolerede håndtag). En redder, som bærer el-isolerede handsker og sikkerhedsbriller kan også klippe ledningen. Kig ikke på ledningen, mens den klippes. Det efterfølgende glimt kan forårsage forbrændinger og blindhed. Træk offeret væk med et ikke-ledende materiale, hvis offeret skal fjernes fra et strømtilført kredsløb. Brug offerets frakke, et reb, træ eller slå dit bælte omkring offerets ben eller arm, og træk offeret væk. Rør ikke ved offeret. Du kan få stød gennem den strøm, der føres rundt i offerets krop. Kontrollér med det samme, om offeret har en puls, og om vedkommende trækker vejret, når denne er adskilt fra strømkilden. Hvis der ikke er nogen puls, skal du starte en cardio-pulmonal genoplivning og ringe efter lægebistand i forbindelse med nødstilfælde. Vejrtrækningen kan også muligvis genoprettes ved hjælp af mund-til-mund-metoden. LAVSPÆNDING Kontrolkredsløb har lav spænding (24 V vekselstrøm og 12 V jævnstrøm). Dette spændingspotentiale anses ikke for at være farligt. Store mængder tilgængelig strøm (over 30 ampere) kan forårsage alvorlige forbrændinger, hvis den forkortes til jord. Bær ikke smykker, ur eller ringe. Disse genstande kan kortslutte elektriske kredsløb og give alvorlige forbrændinger af den person, der bærer dem. 3

7 SIKKERHEDSANVISNINGER AXA0214 AXA0215 AXA Kontrolenhedens navneskilt 2. Anlæggets navneskilt 3. Kompressorens navneskilt AXA0217 Placeringer af navneskilte og advarsler AXA BEN074 4

8 SIKKERHEDSANVISNINGER IDENTIFIKATION AF ANLÆGGETS SIKKERHEDS- OG ADVARSELSSKILTE Der er serienummerskilte, kølemiddeltypeskilte og advarselsskilte på alt Thermo King -udstyr. Disse skilte indeholder oplysninger, som kan være nødvendige i forbindelse med service og reparation af anlægget. Serviceteknikere skal læse og følge anvisningerne på alle advarselsskiltene. Se Figur. PLACERING AF SERIENUMRE Der er serienumre på komponentens navneskilt. El-motorens navneskilt: Fastgjort på motorhuset. Kompressorens navneskilt: På forsiden af kompressoren. Anlæggets navneskilt: På anlægsrammen i rummet til opbevaring af strømledning. Navneskilt til MP-4000 kontrolenhed: Oven på kontrolenheden. 5

9 INSPEKTION AF ANLÆG INSPEKTION AF ANLÆG Et vedligeholdelsesprogram, som overholdes præcist, vil hjælpe med at holde dit Thermo King anlæg i førsteklasses driftstilstand. Følgende vejledende servicetabel bør anvendes som vejledning, når komponenterne på dette anlæg inspiceres eller underlægges service. Prætrip Inspicér disse elementer Elektriske systemer Udfør en prætrip-inspektionskontrol (PTI) af kontrolenheden. Inspicér kondensatorblæseren og fordamperblæseren visuelt. Inspicér el-kontakter visuelt for skader eller løse forbindelser. Inspicér ledningsnet visuelt for skader eller løse forbindelser. Køling Kontrollér påfyldningen af kølemiddel. Anlæg generelt Foretag en visuel kontrol af anlægget for beskadigede, løse eller knækkede dele. Stram bolte på anlæg, kompressor og blæsermotor. Hvis et anlæg har været udstyret med en last, som indeholder en højt niveau af svovl eller fosfor (f.eks. hvidløg, saltet fisk osv.), anbefales det at rengøre fordamperspolen efter hver tur. 6

10 INSPEKTION AF ANLÆG 7

11 SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER SYSTEMETS NETTOAFKØLINGSKAPACITET FULD AFKØLING MAGNUM+ Model Luftkølet kondensering* Returluft til Nettoafkølingskapacitet Strømforbrug fordamperspoletilgang 60 Hz kapacitet B/t 60 Hz kapacitet kw 60 Hz strøm kw 21,1 C (70 F) ,603 11,55 1,7 C (35 F) ,990 11,03-17,8 C (0 F) ,258 7,57-29 C (-20 F) ,041 6,6-35 C (-31 F) ,104 6,03 *Systemets nettoafkølingskapacitet med en omgivende lufttemperatur på 38 C (100 F) og R-404A. SPECIFIKATIONER FOR FORDAMPERLUFTSTRØM 460/230 V, 3-faset, 60 Hz strøm 460/230 V, 3-faset, 60 Hz strøm 380/190 V, 3-faset, 50 Hz strøm Varmekapacitet Varmekapacitet Watt Kcal/t BTU/t Watt Kcal/t BTU/t MAGNUM+ normal MAGNUM+ udvidet *Systemets nettoopvarmningskapacitet omfatter elektriske modstandsstænger og blæservarme. 8

12 SPECIFIKATIONER MAGNUM+ 460/230 V, 3-faset, 60 Hz strøm 380/190 V, 3-faset, 50 Hz strøm Eksternt statisk tryk Høj hastighed Lav hastighed Høj hastighed Lav hastighed (vandsøjle) m 3 /t. ft 3 /min m 3 /t. ft 3 /min m 3 /t. ft 3 /min m 3 /t. ft 3 /min 0 mm (0 in.) mm (0,4 in.) mm (0,8 in.) mm (1,2 in.) mm (1,6 in.) Kompressormotor: Type 460/380 V, 60/50 Hz, 3-faset Kilowatt 4, V, 60 Hz Hestekræfter 6,0 460 V, 60 Hz O/M V, 60 Hz Låst rotor ampere V, 60 Hz Kondensatorblæsermotor: Type 460/380 V, 60/50 Hz, 3-faset Kilowatt 0, V, 60 Hz Hestekræfter 0, V, 60 Hz Nummer: Alle modeller 1 Motor: O/M V, 60 Hz Ampere ved fuld belastning 1,0 460 V, 60 Hz; 1,0 380 V, 50 Hz Låst rotor ampere 3,9 460 V, 60 Hz; 3,7 380 V, 50 Hz 9

13 SPECIFIKATIONER Fordamperblæsermotorer: Type Kilowatt Hestekræfter Motor: RPM (Hver): Høj hastighed Lav hastighed Ampere ved fuld belastning (Hver): Høj hastighed Lav hastighed Låst rotor ampere: Høj hastighed Lav hastighed Opvarmningsstænger med elektrisk modstand: Type Antal Normal kapacitet Normal kapacitet Udvidet kapacitet Watt (Hver): Normal kapacitet Normal kapacitet Udvidet kapacitet Strømforbrug (Amp) Kontrolkredsløbsspænding: 460/380 V, 60/50 Hz, 3-faset 0, V, 60 Hz 1,0 460 V, 60 Hz V, 60 Hz V, 60 Hz 1,6 460 V, 60 Hz 0,8 460 V, 60 Hz 10,5 460 V, 60 Hz 9,0 460 V, 60 Hz 460/380 V, 60/50 Hz, 3-faset 6 (18 ga ledning) 3 (18 ga ledning) 3 (16 ga ledning) V, 60 Hz V, 60 Hz V, 60 Hz 5 amp i 460 V på tværs af hver fase ved opvarmningskontraktor 29 V 60 Hz 10

14 SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER FOR MP-4000 KONTROLENHED Temperatur kontrolenhed: Type Setpunktinterval -40,0 til +30,0 C (-31,0 til +86,0 F) Digitalt temperaturdisplay -60,0 til +80,0 C (-76,0 til +176,0 F) Kontrolenhedens software (Originalt udstyr): Version Se kontrolenhedens identifikationsplade Indledning af afrimning: Fordamperspoleføler MP-4000 er et kontrolenhedsmodul for anlægget Thermo King Magnum+. Yderligere krav kan imødekommes vha. udvidelsesmoduler. MP4000 er udelukkende ansvarlig for temperaturstyringen af kølebeholderen, men der kan bruges andet kontroludstyr sammen med MP som f.eks. en punktskriver. Manuelt skift eller krav om indledning af afrimning: Spole skal være under 18 C (65 F). Afrimningscyklus starter, når tekniker eller kontrolenhed anmoder om indledning af afrimning. Anmodning om afrimning Afrimningstimer: Nedkølet tilstand Tidsstyret indledning af afrimning: Spolen skal være under 4 C (41 F). Afrimningscyklus starter 1 minut efter timen umiddelbart efter en anmodning fra afrimningstimeren om indledning af afrimning. Hvis afrimningstimeren f.eks. anmoder om en afrimningscyklus kl. 7:35, starter afrimningscyklussen kl. 8:01. Dataloggeren registrerer en afrimningsbegivenhed for hvert interval, hvori der er en afventende eller aktiv afrimningscyklus (dvs. begge datalogs kl. 8:00 og 9:00). Funktionen til anmodning om afrimning starter afrimningen, når: Temperaturforskellen mellem returluftføleren og afrimningsføleren (fordamperspole) er for stor for 90 minutter Temperaturforskellen mellem forsyningsluftfølerne og returluftføleren er for stor Fordamperspoletemperaturen skal være under 5 C (41 F) for at aktivere afrimingskompressorens timer. 11

15 SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER FOR MP-4000 KONTROLENHED (FORTSAT) Nedkølet tilstand (fortsat) Frossen tilstand Nulstil til basetid Afslutning på afrimning: Kondensator (spole)-føler Afslutningstimer Sluk Der er et indstillet interval for afrimning, men afrimningstimeren har en intelligent konstruktion - den registrerer, om der er isdannelse på spolen eller ej. Hvis der ikke er isdannelse på spolen, forlænger den afrimningsintervallet, og hvis der er isdannelse tidligere på spolen, reducerer den afrimningsintervallet. Det maksimale interval er 48 timer. Hver 8. time med kompressordrift. Afrimningsintervallet øges med 2 timer for hvert tidsindstillet afrimningsinterval. Maksimalt tidsinterval i frossen tilstand er 24 timer. Afrimningstimeren nulstilles, hvis anlægget er slukket i over 12 timer, setpunktet ændres til mere end 5 C (9 F), eller der forekommer en PTI prætrip-test. Nedkølet tilstand: Afslutter afrimning, når spolefølerens temperatur stiger til 18 C (65 F). Frossen tilstand: Afslutter afrimning, når spolefølerens temperatur stiger til 18 C (65 F). Afslutter afrimning efter 90 minutter ved 60 HZ drift, hvis spoleføleren ikke har afsluttet afrimning (120 minutter ved 50 Hz drift) Når anlæggets tænd/sluk-kontakt slukkes, afsluttes afrimningen 12

16 SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER FOR MP-4000 KONTROLENHED (FORTSAT) Beskyttelse ved nedlukning af kompressor (Automatisk nulstilling): Stopper kompressor 148 C (298 F) Lader kompressor starte 90 C (194 F) Pæretilstand: Indstillinger for fordamperblæserhastighed Indstilling af temperatur for afslutning på afrimning 4 til 30 C (40 til 86 F) Højt flow: Kun høj hastighed Lavt flow: Kun lav hastighed Flowcyklus: Blæsere skifter mellem lav og høj hastighed, hver gang der er gået 60 minutter FYSISKE SPECIFIKATIONER Udluftningssystem til frisk luft (Justerbart): MAGNUM+ Specifikationer for fordamperblæserblad: MAGNUM+: Diameter 355 mm (14,0 in.) Hældning 25 Antal blæsere 2 Vægt (netto): MAGNUM+ Grundenhed 380 kg (875 lb.) Vandafkølet kondensator-modtager-tilbehør 13,6 kg (30 lb.) 0 til 225 m 3 /t. (0 til 168 ft 3 60 Hz 0 til 185 m 3 /t. (0 til 139 ft 3 50 Hz 13

17 BESKRIVELSE AF ANLÆGGET BESKRIVELSE AF ANLÆGGET INTRODUKTION I dette kapitel beskrives følgende elementer kort: Generel anlægsbeskrivelse. Beskrivelser af standardkomponenter. Beskrivelser af valgfri komponenter. Hver enhed er udstyret med V/3 f/60-50 Hz el-motorer. Et automatisk faseudbedringssystem giver den korrekte elektriske fasesekvens for driften af kondensatorblæseren, fordamperblæseren og kompressoren. GENEREL BESKRIVELSE MAGNUM-enheder er køleenheder, som er helt elektriske, består af en enkelt del og har en luftforsyning i bunden. Anlægget er udformet til at afkøle og opvarme beholdere til transport på skibe eller på land. Anlægget monteres på forsiden af beholderen. Der leveres gaffellommer til installation og fjernelse af anlægget. Rammen og skotpanelerne er bygget af aluminium og er behandlet for at kunne modstå korrosion. En aftagelig fordamperrumdør giver adgang til service. Alle komponenter, bortset fra fordamperspolen og de elektriske varmelegemer, kan udskiftes fra forsiden af anlægget. Hvert anlæg er udstyret med en strømledning på 18,3 m (60 ft.) til drift med V/3 f/60-50 Hz strøm. Anlæggets strømkabel opbevares under kontrolboksen i kondensatordelen. BEN074 Figur 1: MAGNUM+ enhed 14

18 MAGNUM+ beholderenheden har følgende komponenter: Scroll-kompressor Kompressorens digitale kontrolventil Sparevarmevekslersystem Temperaturfølere Luftudskiftningssystem Kontrolglas for modtagertank Fordamperblæsere Kondensatorblæserkontrol Indsugnings-/udledningstryksensor (Valgfri) Fjernovervågningsstik som tilbehør (4 ben) (valgfrit) Fjernovervågningsmodem (RMM, RMM+) (Valgfrit) USDA måling af koldbehandlingstemperatur (Valgfri) Avanceret friskluftbehandling (AFAM) og avanceret friskluftbehandling plus (AFAM+) (Valgfrit) MP-4000 kontrolenhed MP-4000 er en avanceret mikroprocessor-kontrolenhed, der er udformet specielt til kontrol og overvågning af køleenheder. Se kapitlet Beskrivelse og betjening af kontrolenhed for yderligere oplysninger. 1 BESKRIVELSE AF ANLÆGGET 1. MP-4000 kontrolenhed Figur 2: MP-4000 kontrolenhed BEN074 15

19 Beskrivelse af kontrolenhed BESKRIVELSE AF KONTROLENHED BESKRIVELSE AF KONTROLENHED MP-4000 er en avanceret mikroprocessor-kontrolenhed Den er udformet specielt til kontrol og overvågning af køleenheder. Kontrolenheden indeholder følgende grundlæggende funktioner: Display med temperatur-/meddelelsesstatus: Temperaturområde. Viser returluftfølger, luftforsyningsføler og setpunkt Meddelelsesområde. Viser alarmer, meddelelses- og kontrolenhedsmenu Tastatur: Funktionstasterne F1 F4 bruges til at navigere i statusdisplayet 2 LED-statusindikatorer Specielle funktionstaster. Tænd/sluk, PTI, afrimning Reservebatteri i kontrolenhed Alle kontrolenheder har et reservebatteri. På denne måde kan kontrolenheden strømforsynes, selvom enheden ikke er sluttet til landstrøm. Teknikeren kan ændre indstillinger i kontrolenheden - Setpunkt osv. Tryk på tænd/sluk-tasten, hvorefter kontrolenheden bliver strømforsynet og forbliver tændt i 25 sek. Hvis der trykkes på en vilkårlig Menu-tast nulstilles timeren på 25 sek. til 20 sek. Kontrolenhedens indgangs- og udgangssignaler MP-4000 mikroprocessoren styrer alle enhedsfunktioner for at opretholde den rette lasttemperatur. Kontrolenheden overvåger og registrerer også alle systemfejl og udfører prætrip. MP-4000 kontrolenheden bruger avancerede faststofintegrerede kredsløb til at overvåge og kontrollere enhedsfunktioner. Kontrolenheden overvåger input fra: Returluftføler Forsyningsluftføler Fordamperspoleføler Kondensatorspoleføler Omgivende føler Fugtføler USDA (reserve) følere 1, 2 og 3 Temperaturføler for kompressortrykledning Højtryksafbryderkontakt/ udstødningstrykføler Lavtryksafbryderkontakt/ indsugningstrykføler Fasemålingskredsløb Strømmålingskredsløb Spændingmålingskredsløb Udgangssignaler fra kontrolenheden justerer automatisk alle enhedsfunktioner, herunder: Kompressordrift Kondensatorblæserens drift Fordamperblæsermotorens drift Kompressorens digitalventil Dampindsprøjtningsventil Affugtningsventil Elektriske varmelegemer Fasevalg 16

20 1 2 3 STANDARDDISPLAY Standarddisplayet er et display af ¼ VGA grafisk type. Temperaturen kan vises i Celsius eller Fahrenheit. Standardtemperaturen viser kontrolenhedsføleren og setpunktet. Setpunktet vil være den lave aflæsning med C eller F. Når der trykkes på en tast, ændres standarddisplayet til enhedsstatusdisplayet. Når der ikke trykkes på nogen taster i 2 min., vender displayet tilbage til standardvisningen Standbyskærm Beskrivelse af kontrolenhed Efter ca. 30 sekunder uden nogen aktivitet går displayet i dvale, og en af følgende symboler vises. Displayet skifter mellem standbyskærmen og standarddisplayet i løbet af denne tid. Det glade ansigt => alt er ok Det mellemfornøjede ansigt => vi har en advarsel Det utilfredse ansigt => vi har en alarm 1. Standarddisplay 2. Funktionstaster 3. Specielle funktionstaster MP-4000 Kontrolenhedens displaypanel Standarddisplay Fluebensymbolet Fluebensymbolet indikerer, at en SmartPTI for nyligt har været i gang, og at der ikke blev fundet problemer. Miniaturen vises kun i den normale driftstilstand. Dette symbol vises i det venstre hjørne af standbyskærmdisplayet. 17

21 Beskrivelse af kontrolenhed Enhedsstatusdisplay Enhedsstatusdisplay SYMBOLFORKLARING - Alarm - Prætrip-inspektion / -test i gang - Opvarmning - Fordamperblæser ved høj hastighed - Fordamperblæser ved lav hastighed SYMBOLFORKLARING - Kondensatorblæser tændt - Vand afkølet - Affugtning - Afrimning - Kompressor tændt uden last - Kompressor tændt med last og uden dampindsprøjtning - Kompressor tændt med last og med dampindsprøjtning - SmartPTI har kørt for nyligt, og der blev ikke fundet problemer - Kontroltilstand optimeret - Bluetooth - Mobiltelefon SYMBOLFORKLARING - GPS-signal - RMM Enhedsstatusdisplayet vil blive vist. Displayet set fra top til bund Dato og tid / Alarmadvarsel rh Relativ fugt-føler AVL Dørposition/AFAM+ LoPrs Lavt tryk, transducer HiPrs Højt tryk, transducer RA Returluftføler SA Forsyningsluftføler SP Setpunkt Tilstandsikoner Kompressor TIL, Varmelegeme TIL, Fordamperblæser TIL Kapacitetslinjegraf procent af tilstand (100 % er helt tændt) 18

22 Tilstandsbeskrivelse, beskrivelse af enhedsdrift F1 F4 tastefunktioner ALARM C/F SETPUNKT-MENU FORKLARING AF TILSTANDSBESKRIVELSER Nedkølet/afkøling Nedkølet afkøling er en tilstand, hvor enhedens setpunkt er indstillet til over -10C. Funktionen er at opretholde setpunkttemperaturen ved at kontrollere forsyningsluftens temperatur. Forsyningsluften må ikke være lavere end setpunktet. Nedkølet/afkølingstilstand kan drive enheden i forskellige tilstande, hvor kompressoren kan køre med last, uden/med last og dampindsprøjtning, afhængigt af behovet for afkølingskapacitet. Kondensatorblæseren drives i en tænd/sluk-algoritme, afhængigt af kondensatorens temperatur. Fordamperblæserne drives enten i en tilstand med høj eller lav hastighed, afhængigt af kapacitetsbehovet. Nedkølet/opvarmning Nedkølet opvarmning er en tilstand, hvor enhedens setpunkt er indstillet til over -10C. Funktionen er at opretholde setpunkttemperaturen ved at kontrollere forsyningsluftens temperatur. Forsyningsluften må ikke være lavere end setpunktet. Nedkølet opvarmningstilstand kan drive enheden, hvor kun fordamperblæseren kører ved lav hastighed, fordamperen kører ved høj hastighed, eller fordamperen kører ved høj hastighed, og varmen er tændt. Frossen/afkøling Frossen afkøling er en tilstand, hvor enhedens setpunkt er indstillet til under -10C. Funktionen er at opretholde setpunkttemperaturen ved at kontrollere returluftens temperatur. Frossen/afkølingstilstand kan drive enheden i forskellige tilstande, hvor kompressoren er med last, og dampindsprøjtningen er tændt/slukket. Kondensatorblæseren drives i en tænd/ sluk-algoritme, afhængigt af kondensatorens temperatur. Fordamperblæserne drives i tilstanden for lav hastighed eller er slukket. Afrimning Afrimning er en situation, hvor enheden enten efter anmodning eller som tidsindstilling afrimer fordamperspolen. Enheden opvarmes med varmelegemerne til 18C på fordamperføleren. Når temperaturen for afslutning af afrimning nås, vender enheden tilbage til driftstilstanden, afhængigt af setpunktet. Beskrivelse af kontrolenhed PTI PTI er en prætrip-inspektion og bruges til at diagnosticere enhedens tilstand. Der kan vælges mellem adskillige typer PTI'er, afhængigt af den nødvendige test for at sikre enhedens funktion. Funktionstaster Funktionstasterne er tasterne F1 - F4, som befinder sig under displayet. De gør det muligt for operatøren hurtigt at komme hen til det specifikke informationsområde eller til kontrolenhedens menu. Funktionstaster ændres afhængigt af den aktive menu i displayet. Funktionstaster F1 INFO-tast: Tryk for at få vist en forklaring af de aktuelle alarmer, der er til stede. F2 C/F-tast: Tryk for skiftevis at få vist temperaturskalaen Celsius eller Fahrenheit i displayet. 19

23 Beskrivelse af kontrolenhed F3 SETPUNKT-tast: Tryk for at åbne Setpunkt-menuen. Tryk på tasterne F2 Op eller F3 Ned for at øge eller mindske setpunktet. Tryk på F4 og hold den nede, indtil du vender tilbage til hovedmenuen. F4 MENU-tast: Tryk for at få vist den udvidede Menu for MP4000 LED-indikatorer Der er to LED-statusindikatorer lige under funktionstasterne F1-F4. Grøn LED Blinker Temperatur nærmer sig interval Tre specielle funktionstaster De specielle funktionstaster befinder sig omkring TK-logoet. Disse specielle funktionstaster gør det muligt for operatøren at udføre en bestemt funktion hurtigt. Fast Temperatur inden for interval Rød LED Blinker Alarm til stede og er ikke blevet anerkendt Fast Alarm til stede og er blevet anerkendt Specielle funktionstaster PTI Pre-Trip Inspecion * Afrimning TIL FRA Enhed tænd/sluk-kontrol 20

24 Beskrivelse af kontrolenhed 21

25 NAVIGATION I KONTROLENHEDENS BETJENINGSMENU NAVIGATION I KONTROLENHEDENS BETJENINGSMENU 1. Klassisk hovedmenu 2. Taster til menurulning 3. Tænd/sluk-tast 4. Afrimningstast 5. PTI - Inspektion inden tur MP-4000 kontrolenhedens displaypanel MP-4000 indeholder en omfattende betjeningsmenu. Der navigeres i menuen vha. kontrolenhedens tastatur. Der findes 2 typer menuer, som kan vises. 1. Den klassiske hovedmenu er opdelt i syv hovedområder, der kan navigeres i vha. tastaturet. Klassisk menu 1 TASTER TIL MENURULNING Der skal bruges fire taster til at gå gennem disse syv menuer, deres undermenuer og til at indtaste kommandoer: AFSLUT - Tryk på F1-tasten, hver gang du ønsker at afslutte en undermenu, der vises i meddelelsesdisplayet. OP/ NED - Tryk på F2- eller F3-tasten, hver gang du ønsker at rulle op eller ned i en menu eller undermenu, der vises i meddelelsesdisplayet, eller rulle frem eller tilbage i en menulinje. 3 ÅBN - Tryk på F4-tasten for at åbne en ny menu eller undermenu. 22

26 NAVIGATION I KONTROLENHEDENS BETJENINGSMENU 2. Ikonet for hovedmenuen er opdelt i 5 ikoner (Alarmer og advarsler vises under Info -ikonet) Ikonmenu INDLEDNING AF EN MANUEL AFRIMNING Tænd for ENHEDEN. Lad enheden starte og stabilisere sig. Udfør de følgende trin: Lås hængelås LÅS HÆNGELÅS Kontakt teknikeren, hvis PADLOCK (Hængelås) er aktiv. Teknikeren skal indtaste den korrekte kode (nummer) for at låse op for displayet. PADLOCK OPTION skal stå på ON under CONFIGURATION/UNIT SETTING, for at den er aktiv eller synlig. 1. Tryk på specialfunktionstasten DEFROST. Hvis enhedens driftsbetingelser giver tilladelse til en manuel afrimning (hvis f.eks. fordamperspolen har en temperatur på under 18 C [56 F]), aktiveres afrimningen i enheden. Vælg Start Defrost. 2. Afrimningscyklussen afsluttes automatisk, og enheden vender tilbage til normal drift. 23

27 NAVIGATION I KONTROLENHEDENS BETJENINGSMENU PTI Tænd for ENHEDEN. Lad enheden starte og stabilisere sig. Udfør de følgende trin: 1.Tryk på specialfunktionstasten PTI. 2. Tryk på F2/F3-tasterne for at rulle ned og vælge mellem de forskellige PTI-tests. 3. Tryk på F4-tasten for at ACCEPTERE og starte PTI'en eller testen. VISNING AF ALARMER/ ADVARSLER Tænd for ENHEDEN for at se de tilstedeværende alarmer. Lad enheden starte og stabilisere sig. Udfør de følgende trin: 1. Tryk på F1/ALARM-TASTEN. Alarmlisten vises. 2. Tryk på F2/F3-tasterne for at rulle mellem tilstedeværende alarmer. 3. Tryk på F4-tasten for at anerkende alarmen. Tryk igen på F1 for at afslutte. VIS TEMPERATURER I SKIFTEVIS FAHRENHEIT (F) ELLER CELSIUS (C) Tænd for ENHEDEN for at se de tilstedeværende alarmer. Lad enheden starte og stabilisere sig. Udfør de følgende trin: Kontrolenheden kan vise temperaturer i Celsius eller Fahrenheit. Når der trykkes på F2-funktionstasten, skifter displayet til C eller F For at ændre displayet permanent til C eller F skal du trykke på F2 C/F-tasten og holde den nede og derefter bekræfte ARE YOU SURE YES or NO. Visse kunder lader ikke displayet blive ændret permanent. ÆNDRING AF SETPUNKT Tænd for ENHEDEN for at ændre kontrolenhedens setpunkt. Lad enheden starte og stabilisere sig. Udfør de følgende trin: 1.Tryk på F3-tasten på hovedskærmen. Menuen for ændring af setpunkt vises. 2. Tryk på F2/F3-tasterne for at rulle setpunktet op eller ned - afhængigt af din ønskede temperatur. 3. Tryk på F4-tasten og hold den nede, indtil du vender tilbage til hovedskærmen. Det nye setpunkt registreres i kontrolenheden og vises i displayet. RESERVEBATTERI I KONTROLENHED Alle kontrolenheder har et reservebatteri. På denne måde kan kontrolenheden strømforsynes, selvom enheden ikke er sluttet til landstrøm. Teknikeren kan ændre indstillinger i kontrolenheden - Setpunkt osv. Tryk på tænd/sluk-tasten, hvorefter kontrolenheden bliver strømforsynet og forbliver tændt i 25 sek. Hvis der trykkes på en vilkårlig Menu-tast nulstilles timeren på 25 sek. til 20 sek. 24

28 NAVIGATION I KONTROLENHEDENS BETJENINGSMENU 25

29 DRIFTSTEORI DRIFTSTEORI MAGNUM+ funktionstabel for driftstilstand Afkølet last Setpunkter ved -9,9 C (14,4 F) og derover 1 Setpunkttemperatur og indstilling af kontroltilstand afgør fordamperblæserens hastighed: Normal drift : Afkølet last Blæsere med høj eller lav hastighed; Frossen last Blæsere ved lav hastighed eller ingen blæsere. 2 Dampindsprøjtningsventil: Frossen last Setpunkter ved -10 C (14 F) og derunder Køling m/mod Varme Afrimning Køling Null Afrimning Enhedsfunktion 1 Fordamperblæsere ved høj hastighed Fordamperblæsere ved lav hastighed 1 1 Fordamperblæsere slukket 1 Proportional-integral afledt (forsyningsluft) kontrol Returluftfølerkontrol Fordamperspolefølerkontrol Kompressor tændt Kompressordampindsprøjtning tændt (ventil strømført) 2 Kondensatorblæser tændt 3 4 Modulering af digital kontrolventil (strømført) 4 5 Elektriske varmelegemer pulserer eller er tændt (strømført) 5 Tilstand for afkølet, frossen eller strømbegrænsning: Når kølekapaciteten når 100 %. Beskyttelse mod høj temperatur i kompressor: Når kompressorens udledningstemperatur overskrider 138 C (280 F). 3 Kondensatorblæseren pulserer til og fra i en cyklus på 30 sekunder for at opretholde en minimumtemperatur for kondensatoren: Afkølet last: Kontrolenheden opretholder en minimumtemperatur på 30 C (86 F) for kondensatoren. 26

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500

SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 K0061IVZ.fm SR 1500 Set SR 2700 SR 2900 SR 3500 SR 4500 Betriebsanleitung.................... 3 Operating Instruction................. 6 Instructions d'utilisation............... 9 Handleiding.......................

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model

Air breeze. Sæson 2010. by KC Danmark. Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Admiral - Nordic - varmepumpen med 8 graders vedligeholdelsesfunktion - inverter model Atlantic - Nordic - varmepumpe i enkelt design - inverter model - on / off model Wave - Nordic - varmepumpen i tidløs

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - VÆG - BEDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-8 Ce-erklæring 9 Side 3 Vi understreger I det følgende vigtigheden af, at belysnings armaturerne

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511

Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 Grafisk Operatør Interface Type ABS CA 511 CA 511 2013.08.21 05:56:19 Low level 980.3 l/s 3 0 1.30 m 0.50 m 0 A 1.55 m 1827 l/s 1.50 m 0.55 m 1.70 m 0.60 m 0.15 kwh/m3 1.90 m 0.65 m 352.5 A 353.8 A 354.1

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere