KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder"

Transkript

1 EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD 23. årgang Nr. 4 sept.-okt.-nov

2 KIRKELIG INFORMATION Kirkekontoret: Vestergade 5 Kordegn: Mogens R. Jensen Mandag-fredag kl Onsdag desuden kl Lørdag lukket Tlf Sognepræst (kbf) Vakant Sognepræst Ann Vendeltorp, Solbakken 58 Tlf , Præst Mette Mommsen, Tlf , HAMMEL SOGN Kirkegårdskontoret: Kapelvej 2 Kirkegårdsleder Jens-Vilhelm Mortensen Træffes mandag-fredag kl Ellers efter aftale Tlf Kirketjener Aase Pannerup Nielsen Træffes tirsdag-fredag kl Tlf Kirkesanger Maria Bordinggaard Ghahremani Tlf Organist Branko Djordjevic, Tlf Kirkeværge Jane Astrid Buelund, Tlf Menighedsrådsformand Marlene Mellergaard Jensen Tlf VOLDBY SOGN Graver Ida Jensen, Tlf Organist Niels Viggo Jensen Tlf eller Kirkesanger Poul B. Andersen Kirkeværge Jens Kristensen, Tlf Menighedsrådsformand Sten Boye Jensen, Tlf Ansvarshavende redaktør Hanna Holmgaard, Tlf Produktion Vitten Grafisk A/S, Tlf Deadline: 10. oktober 2013 Epistlen skriver apostlen... Sådan lyder indledningsordene for det meste ved det, vi i gudstjenesten kalder 2. læsning, og meget tit er næste ord Paulus. Men hvem er denne Paulus egentlig, siden så mange af hans breve (det er det danske ord for epistel) er kommet med i Biblen? Paulus eller rettere Saulus for det er det, han hedder i mange år bliver født i Tarsus i Lilliasien omkring år 10. Han vokser op med en jødisk mor og en græsk/romersk far, så flere traditioner har han altså med sig. Faren dør dog tidligt, men moren gifter sig igen denne gang med en romersk senator. Saulus bliver sendt på den bedste farisæerskole jødedommen kan opvise på dette tidspunkt, Gamalielsskole. Som ungfarisæer deltager han i religiøse raids i Jerusalems gader, hvor lynchning er en effektiv måde at terrorisere al nytænkning væk. Saulus fører sig kraftigt frem som modstander af Forsidebillede: Find vej til hjertestarteren Jesustilhængerne, han forfølger dem, stemmer for henrettelse af dem, han tvinger dem til gudsbespottelse, så de netop kan blive straffet. Han forfølger dem ud over landets grænse bl.a. til Syrien. Men netop på vejen til Damaskus i Syrien, sker der en stor omvendelse med Saulus. Han får et syn. Et himmelsk lys kaster ham til jorden, og han hører Jesu stemme. Der er forskellige beretninger om dette, men det er i virkeligheden kun Saulus selv, der ved, hvad der sker. Vi kan sige, at han får en åbenbaring. I ét nu ser han og forstår den kristne sammenhæng. Herefter dør Saulus ikke biologisk men psykologisk, han er blind og tager ikke føde og vand til sig, men ligesom ved guddommelig indgriben gennem den kristne, Ananias genopstår han. Han døbes og får navnet Paulus og så er hans livsopgave pludselig en helt anden. Ved fødsel, dåb, bryllup, dødsfald og attestudstedelse henvender man sig på kirkekontoret. Begravelsestidspunkt aftales mellem tjenstegørende præst og de pårørende. Kirkebil til alle gudstjenester og sognemøder kan bestilles via kirkekontoret, tlf , inden fredag kl

3 Fra nu af er alting nyt og alligevel ved det gamle, og det er dette dobbelte budskab Paulus får svært ved at bringe ud til jøderne. Det nye er selvfølgelig, at Jesus er Guds søn. Det gamle er, at så passer Loven og Profeterne fra Det gamle Testamente på en prik, men nu skal Guds søn sættes højere end Moseloven. Det sætter jøderne sig selvfølgelig imod, men de har ingen argumenter mod den skarpttænkende Paulus. Det skal lige nævnes, at her i Paulus første tid som kristen missionær var hans udgangspunkt de jødiske synagoger. Når han kom til en ny by, var det her han først tog hen. Man hører på ham her og overmandes på en måde af hans uigendrivelige farisæiske logik, men tilhængere bliver der ikke så mange af. Til sidst bliver modstanden fra jøderne for stor for Paulus, han mener vel nærmest, at nu må de selv tage ansvaret for, at de ikke vil lade sig overbevise. Han forlader synagogerne og fortsætter sin mission men nu alene for hedningerne. Han er altså den, der i første omgang bringer kristendommen udenfor en lille snæver kreds, og det er af helt afgørende betydning for kristendommen. En stor del af den viden vi har om Paulus, har vi fra Apostelenes Gerninger i Biblen, men det er ikke den viden, der gør Paulus så betydningsfuld, som han er. Det er hans breve. Havde vi blot beretninger om ham, var han ikke så meget andet end de øvrige apostle. Brevene er de ældste kristne skrifter, der findes. De ældste af dem er skrevet blot 20 år efter Jesu død, og det er de eneste kristne skrifter, hvor vi med sikkerhed ved, hvem forfatteren er. Vi kender også modtagerne af brevene, nemlig de menigheder Paulus har startet i sin ihærdige kamp for kristendommen. Det er lejlighedsskrifter til helt bestemte anledninger, måske derfor har mange i årenes løb kunne hidse sig op over noget af det, Paulus har skrevet, f.eks. at kvinder skal tie i forsamlinger. Det glemmes, at han netop har skrevet til nogen, han kender. Han har skrevet for at hjælpe menighederne, hjælpe dem på vej til at leve som kristne for nu 2000 år siden. Det betyder langt fra, at brevenes indhold ikke betyder noget i dag, de kan sagtens bruges ind i enhver tid. Noget af det vi skal huske, når vi læser Paulus breve er, at vi ikke skal læse dem som monologer og ikke sådan bare ud i ét. For selvom det nok kun er Paulus, der skriver, er han i evig dialog med sig selv og dermed med os. Og først når vi gør mange ophold undervejs, opdager vi dialogen, og så bliver han andet og mere end en bedrevidende moralist. Der kommer liv over ham. Der er masser af både følelser og intellekt i hans breve. Paulus har altså og har haft langt større betydning for kristendommen og for gudstjenesten, end disse små og måske ofte uforståelige klip fra den gudstjenestelige sammenhæng lader ane. Ja en uvurderlig betydning. Disse få oplysninger om Paulus, inden vi den 27. oktober 2013 kl. 15 kan høre et af hans breve brevet til menigheden i Filippi fortalt af Klaus Højgaard Laursen (se omtale her i Kirkebladet). I gudstjenesten denne søndag er det netop et uddrag af dette brev, der er 2. læsning. Ann Vendeltorp 3

4 Vindere af fotokonkurrence om påske Emil Loke Kristiansen, Vadstedvej91, 8450 Hammel Dejligt vejr, fuglene synger og kirken stråler, blomsterne er skudt frem og pynter. Karen Kruse Andersen, Vestervangsvej 52, 8450 Hammel Man kan ikke undgå at tænke på Gud, når så vidunderlig en himmel er set. Kr. Himmelfartsvandring 2013 Årets vandring gik fra Voldby Kirke til Tinghuset i Hammel. En fyldt bus afgik fra Hammel Kirke til Voldby, hvor dagen startede med en kort andagt i Voldby kirke, hvorefter Ole Ravn-Nielsen tog over og fortalte om den middelalderlige altertavle på kirkens nordvæg, som kan dateres til begyndelsen af 1600-tallet. Billedskærerarbejdet blev udført af en for den tid meget anerkendt billedskærer ved navn Claus Berg. Altertavlen blev, efter i 10 år at have ligget til opbevaring på loftet i Voldby kirke, hentet frem, og greve Mogens Frijs, Frijsenborg tilbød at lade altertavlen restaurere og fik samtidig lov til at få den flyttet til Frijsenborg. Efter grevens død tilbageleveres altertavlen efter testamentarisk bestemmelse til Voldby kirke. Altertavlen er senest blevet restaureret i Billedskærer Claus Berg har formentlig hentet inspiration til altertavlens motiv fra Albrecht Dürers træsnit fra 4

5 1496 om de martyrers endeligt på Araratbjerget. Legenden om Den Hellige Acasius og de martyrer stammer fra 1100-tallet, og det hævdes, at den blev lavet for at sætte mod i korsfarerne. Ole Ravn-Nielsen fortalte også historien om, at greveparret i 1700-tallet på Frijsenborg havde en negerslave som statussymbol - en såkaldt morian - den tids betegnelse for en sort. Efter sigende skulle der i Voldby være født et drengebarn, som kunne have relation til morianen, men det fortaber sig i historien. Efter kirkebesøget gik vandringen gennem de gamle sogne, og skellet mellem Hammel og Voldby sogne ved Svinefaldet blev udpeget. Undervejs fortalte Ole Ravn- Nielsen om søerne i Voldby sogn, om Kappels høje og kæmpehøjen ved Skaghøj. Vandringen sluttede ved Tinghuset, hvor der ventede sandwich og en afsluttende hyggesnak. Bente Fosgerau Andersen Sogneudflugt til Mariager Den 23. maj drog 90 personer på sogneudflugt med kurs mod Mariager Kloster Kirke. Vi blev budt velkommen af sognepræst Jacob Duevang Krogh Rasmussen, som fortalte om kirkens historie: Mariager Kloster var i middelalderen beboet af nonner og munke fra Birgittinerordenen. Kirken stod færdig omkring 1480 og var da en af landets største. Efter Reformationen i 1536 blev klosteret endeligt lukket i Klosterkirken blev derefter omdannet til Mariagers sognekirke. Kirkens øst del samt resten af klosteranlægget blev nedrevet i og 1800-tallet, undtaget en bygning vest for kirken, der nu fungerer som sognegård. I midten af bygningskomplekset lå kirken forbundet med nonnernes kloster på nordsiden og munkenes kloster på sydsiden. Et Birgittinerkloster skulle, for at kunne fungere fuldt ud efter forskrifterne, have et konvent bestående af 60 nonner og 25 munke. Munkene fungerede først og fremmest som præster og skriftefædre for nonnerne, mens andre tog sig af det mere praktiske arbejde som lægbrødre. Klosteret fik beliggenhed på sydsiden af det, som i eftertiden fik navnet Mariager Fjord. Før 1446 fandtes imidlertid ingen Mariager, idet byen først efterfølgende voksede op omkring klosteret. Da der, ifølge Birgittas forskrifter, skulle ligge en sø vest for klosterkirken, måtte en sådan anlægges kunstigt i Mariager, idet der ikke fandtes en fra naturens hånd. Mariager Kloster blev hurtigt populært blandt den nørrejyske adels døtre og enker, og ved hver indtræden fulgte en medgift, således at klosteret ved Reformationen ejede mere end 600 gårde og godser spredt over hele Jylland, dog især i det nordøstjyske. Blandt de mest prominente begravelser i Mariager Klosterkirke står Børglums sidste katolske biskop Stygge Krumpen ( 1551). Ved middelalderens slutning var Mariager Kloster både i godsøkonomisk og i religiøs henseende at regne for det største kloster i Østjylland. Af inventar fra klosterkirkens dage er bevaret tre større træskærerarbejder: Kirkens store krucifiks og to Kristusfigurer i tårnrummet 5

6 fra omkring år 1500 kaldet Kristi grav og Smertens manden. Desuden er der bevaret et kalkmaleri på skibets nordvæg fra omkring 1500, der skildrer et motiv fra lidelseshistorien. Dertil findes enkelte af klosterkirkens oprindelige korstole og syngepulte i hovedgårdskirken ved Visborggård. I forbindelse med Reformationen i 1536 blev alle rigets klostre og de mange tilhørende ejendomme overtaget af kongen. Som så mange andre steder i landet fik nonnerne og munkene i Mariager lov at fortsætte deres tilværelse på klosteret livet ud, hvis de ønskede det. Dette tvær-religiøse kloster fortsatte frem til 1585, hvor den sidste nonne døde og stedet endeligt blev lukket som kloster. I blev nonneklosteret revet ned og derefter det meste af munkeklosteret i starten af 1800-tallet. Også en stor del af klosterkirken blev nedrevet og genopbygget i i en mere behersket størrelse; kun den vestlige del omkring munkenes kor er i dag tilbage fra middelalderen. Det nutidige udseende stammer fra ombygninger i og Kirkens orgel, som har kostet ca. 13 millioner kr. er bygget i Frankrig i Orglet har 46 stemmer, 3054 håndlavede piber og vejer i alt 8 ton. Altertavlen er fra det 16. århundrede og forestiller nadveren og de 12 disciple. Efter at sognepræst Jacob Duevang Krogh Rasmussen havde fortalt os om kirkens historie, gik vi over i den nærliggende sognegård, som er den sidste rest fra klosteret. Her indtog vi den medbragte kaffe med Jyttes hjemmebagte kringle og småkager. Efter denne berigende aften gik turen atter hjemad mod Hammel. Dejligt, at der var så mange, som deltog. Bill Holmgaard Siden sidst i Voldby Der har været spillemandsgudstjeneste med stor succes i Voldby kirke. I den anledning blev der på tværs af sognene lavet et blandet kor af børn og voksne, hvor alle, der havde lyst 6 til at synge og spille, kunne være med. Jeg tror, at spillemandsgudtjenesten var så stor en succes, at den kommer igen. Susanne Holm Sørensen.

7 Konfirmation søndag den 21. april 2013 kl i Hammel Kirke Bagerst fra venstre: Cecilie Fisker Christensen, Camilla Sloth, Petra Victoria Karlsen, Anna Holler Bødtker, Sissel Bentzen, Matilda Louise Brask-Nielsen og Liv Munch Rothborg. I midten fra venstre: Christoffer Sørensen, Frederik Kem Rehmeier, Frederik Hølmkjær Larsen, David Vestergaard Pedersen, Jakob Sørensen, Alexander Christensen og Ole Hyldegaard Hansen. Forrest fra venstre: Josephine Maagaard Hauge, Trine Kramer Søes Dohn, Sofie Helboe og Sabrina Brochmann Pedersen. Søndervang 21. april 2013 kl Hammel kirke: 4. række: André Harders Gotthardsen, Lasse Murmann Sørensen, Emil Steenberg Boe, Lasse Mario Just, Mathias Degner Hanghøj Poulsen, Mattias Haaning Andersen, Gustav Vilhelm Garvgaard- Jensen, Benjamin Bjørn Andersen. 3. række: Channe Monsrud Doran, Signe Emilie Andersen, Kirstine Nielsen, Olivia Freya Hald, Andreas Dixen Horslund Nygaard. 2. række: William Howard Smithson, Rikke Rasmussen, Julie Tripler Helm-Petersen, Emilie Engholm, sognepræst Ann Vendeltorp. 1. række: Nikoline Dam Lundgaard, Maria Mangor Christensen, Amalie Korsvang Hagelskjær, Helena Seljeset 7

8 Konfirmation bededag fredag den 26. april 2013 i Hammel kirke Bagerst fra venstre: Andreas Tandrup Jøker, Sebastian Falk Kofoed, Mads Peter Petersen, Mark Engel Andersen, Lukas Alleslev, Lauge Koch, Marcus Vestergaard Spørring, Sarah Hjorth Sørensen, Forreste række:cecilie Jørgensen, Natasja Claville Madsen, Sarah Henriksen, Sofie Arve, Emma Høeg Frandsen, Tine Frisenette. Skovvang 26. april 2013 kl Hammel kirke: Bagerst: Casper With Nørskov Pedersen, Andy Schjødt Bertelsen, Rasmus Ladefoged Nielsen, Anton Ingvard Meyer, Kasper Fogh Kristensen, Jonas Holmen Terkelsen, Thobias Langfeldt Rosted Pedersen, sognepræst Ann Vendeltorp Forrest: Mille Fløe Moring, Johanne Græsborg Honoré, Mia Damsø Herping-Hansen, Josephine Skjødt, Nanna Christine Haurum, Frederikke Dalgas Kristensen 8

9 Skovvang 28. april 2013 kl Hammel kirke: Bagerst: Magnus Mader Clemmensen, Markus Guldberg Lynge, Morten Pharsen, Frederik Bjørn Andersen, Phillip Herlev Bach, sognepræst Ann Vendeltorp Forrest: Markus Kjertan Salomon, Lars Østergaard Jørgensen, Stiig Kejser, William Bach Hansen Skovvang 26. april 2013 kl Hammel kirke: Bagerst fra venstre: Casper Lindgaard Christensen, Marcus Hasselgaard Skifter Jensen, Jens Aagaard Madsen, Anders Brøndum Sørensen, Marius Strathe Sørensen, Oliver Abild Nielsen, Frederik Baastrup Melsted, Emil Skou Baastrup Larsen og Ole Hyldegaard Hansen. Forrest fra venstre: Sofie Holmgaard Georgsen, Cecilie Skov Jensen, Nikoline Marxen, Nicoline Langkjær Enggaard, Rui Ma, Emma Heegaard Brink, Julie Lind Jørgensen og Caroline Arvé Christensen. 9

10 Søndervang 21. april 2013 kl Voldby kirke: Maria Frits Jensen, Sara Jasmin Pedersen, Kevin Kruse Pedersen, Viktoria Nielsen Velling, sognepræst Ann Vendeltorp Døbte Hammel Kirke Maj Benjamin Lønne Enggrob Olivia Busch Viktor Fihl-Lorentzen Juni Liam Fugmann Kristensen Karla Ahlgren Gertsen Clara Lindgreen Klammer Carl Schmidt Larsen Juli Tristan Hvolbøl Carlsen Mads Anthony Bach Jensen Alma Sofie Brandt Christensen Voldby Kirke Maj Ivy Grace Skytte Osbon Juni Clara Patricia Mosbech Rohde Tristan Mosbech Rohde NYT - NYT - NYT Hammel Menighedsråd har bevilget en Hjertestarter på Tinghuset Hammel Sognegård. Hjertestarteren er placeret et skab på P-plads Kapelvej 4, og er dermed til rådighed hele døgnet. Den er tilmeldt Hjertestarter Netværk således, at alarmcentralen kan se dens placering. Hjertestarteren er nem at betjene, men det optimale vil være, at man har lært livreddende førstehjælp, så man kan yde Hjerte-Lunge-Redning med hjertemassage og indblæsning. Forsiden af kirkebladet fortæller, hvordan du finder vej til hjertestarteren Se placering på Gå ind på find en hjertestarter på kortet. På vegne af Hammel Menighedsråd Peder Spørring 10

11 Fra præst til provst I skrivende stund sidder jeg i sommervarmen, og venter på min ferie, som starter i morgen. Men et lille telefon opkald har ændret min ellers stille og rolige laden op til ferie! Nu skal der ske noget nyt. Jeg er netop blevet kontaktet af Ole Hyldegaard,vores præst i Hammel gennem 15 år. Ole kunne fortælle den glædelige nyhed, at han pr. 15. august er ansat som provst ved Assens Provsti. Det var jo en rigtig glædelig nyhed, og et stort tillykke til Ole med det nye job. Dog sidder jeg tilbage med et lille tomrum. Hvad nu med os i Hammel? Hvad med Oles Hammel film, som skulle komme til efteråret? Kan lokalarkivet klare sig uden Ole? Menighedsrådet vil komme til at mangle din indsat på mange fronter bl.a. skriveriet/aviserne var ofte din lod. En stor skare af mennesker i Hammel vil komme til at savne dig og din familie. 15 år som præst i Hammel det har sat sine spor. Der er ikke meget tid til at tænke og fundere over, hvad jeg vil skrive af kloge ord omkring Oles fratræden, da deadline til kirkebladet var i går!!!! Så Ole! Her er den korte version: Vi ønsker dig held og lykke i den nye stilling, som provst i Assens og mon ikke vi ser dig i Hammel, når der kommer premiere på Hammel Filmen? Tak til Ole og familien for 15 gode år her hos os i Hammel. God vind ønsker vi jer fremover. Hammel Menighedsråd. Marlene M. Jensen Tak for gode år i Hammel og Voldby Nye opgaver venter forude som provst i Assens, men det er med en blanding af vemod og taknemlighed, at vi bryder op efter 15 år i Hammel og Voldby. Det har været travle, men gode år, hvor der blev taget rigtig godt imod os som præstefamilie, og hvor der har været stor åbenhed både over for kirken og de forskellige aktiviteter, som har været inde i en god udvikling. Jeg husker, at kirkens økonomi var meget stram, da jeg tiltrådte i 1998, til trods for at Hammel var og fortsat er provstiets største enkeltsogn (og der var tanker fremme om en annekskirkegård), og rammerne for aktiviteter var mere beskedne. Men alligevel foregik der utroligt mange ting i kirken og i den gamle konfirmandstue. Anderledes ser tingene ud i 2013, hvor Tinghuset nu fungerer som et godt og tidssvarende samlingssted, der har gjort det muligt at udvide aktiviteterne, mens begravelsestraditionerne har ændret sig, så pladsmangel på kirkegården ikke længere er et problem. Som præst er man privilegeret, fordi sognets beboere gerne har åbnet deres dør op for én med den største selvfølgelighed i forbindelse med kirkelige handlinger og samtaler. Det har været dejligt både at få lov at være en del af pastoratets nutid, men også få lov at grave i dets kirkelige fortid og formidle det videre igennem bøger og den film, jeg har arbejdet på sammen med Poul Nørgaard (og som jeg glæder mig meget til at se, når den bliver færdig). Der er utroligt mange mennesker, som vi har knyttet bånd til igennem årene både i kirkelige og folkelige sammenhænge, som vi vil komme til at savne meget. Derfor endnu en gang tak for jeres modtagelse af og gøren brug af os igennem årene. Hammel og Voldby er et rigtig godt sted at være præst og præstefamilie. Helene, Amalie, Andreas, Marianne og Ole Hyldegaard 11

12 Præsentation af menighedsråd Erik Blaaberg Som nyt medlem af menighedsrådet i Hammel er jeg blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv. Mit navn er Erik Blaaberg, jeg er 68 år og har en veninde, som hedder Aase. Sammen har vi været på mange spændende rejser. Jeg er født og opvokset i Aarhus, men har altid haft stor tilknytning til Hammel, idet mine bedsteforældre boede her. Jeg uddannede mig til lærer og virkede som sådan i 36 år på Frydenlundskolen i Aarhus. I fritiden beskæftiger jeg mig med ting indenfor det grønne område. I mange år havde jeg haft lyst til at komme på landet og købte derfor en lille landejendom ved Svenstrup. Det kirkelige har også optaget mig, så jeg kom i menighedsrådet. Her vil jeg arbejde for rummelighed, synlighed og forkyndelse. Den nye kirkecafe, som man kan læse om andetsteds i kirkebladet, er med til at gøre kirken mere synlig. Arne Jul Madsen Jeg har sagt ja til at gøre et stykke frivilligt arbejde for en virkelig god sag. Menighedsrådets opgaver er, at styre sognets kirkelige og administrative opgaver, samt at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Jeg vil arbejde for, at der skabes yderligere fokus og opmærksomhed på aktiviteterne i og omkring Hammel Kirke, for derigennem at øge kirkens synlighed og tiltrække endnu flere fra alle aldersgrupper. Kirken og menigheden er en del af det omgivende samfund. Et samfund som har været, og fortsat er i en voldsom informationsteknologisk udvikling. En udvikling og forandring som berører alles hverdag. Det øger behovet for en kirke, som udvikler sig i en retning, der kan være med til at øge menighedens engagement og interesse. For, at kirken og funktionerne omkring kirken opleves optimale for brugerne, er det overordentligt vigtigt, at alle medarbejdere ved kirken er motiverede og velfungerende. Der skal være et godt samarbejde på tværs af alle faggrupper, og medarbejderne skal have de rette kompetencer. Det er tilfældet nu, og jeg vil fortsætte med at udvikle og pleje forholdene omkring medarbejderne. Familien betyder rigtig meget for mig. Jeg er gift med Jette, og vi har sammen to døtre og fire børnebørn. Vi holder begge af at være sammen med børn, svigerbørn og børnebørn, og er ofte på både korte og længere ferier sammen. Min fritid tilbringer jeg gerne i haven, naturen eller på golfbanen. Indtil sommeren 2011 var jeg ansat i Sparekassen Østjylland, hvor jeg gennem de seneste mange år var økonomichef og HR chef. Arne Jul Madsen Kontaktperson for medarbejdere samt kasserer 12

13 Maja Bjerregaard Jensen Som nyt medlem i menighedsrådet er det nu blevet min tur til at fortælle lidt om mig selv. Mit navn er Maja Bjerregaard Jensen, jeg er 57 år og jeg er gift med Knud Erik. Vi har boet i Hammel siden 1979, hvilket vi altid har befundet os godt med, og har to dejlige børn, som for længst er fløjet fra reden. Jeg er uddannet lærer. De første 25 år var jeg på Kirkecafé Som noget nyt vil menighedsrådet i Hammel åbne en Kirkecafé. Det bliver en ugentlig begivenhed hver onsdag formiddag fra kl til kl Vi starter den 18. september 2013 og stedet er selvfølgelig Tinghuset Hammel Sognegård. Houlbjerg skole. Derefter kom jeg på Lilleåskolen i Laurbjerg og har været der siden. Jeg er meget glad for mit job og min store interesse er sprog og musik, men jeg har også altid deltaget i en eller anden form for frivilligt arbejde i min fritid. Da jeg så blev opfordret til at stille op til menighedsrådet, sagde jeg ja, eftersom livet i og omkring kirken betyder meget for mig. Arbejdet er nu gået i gang, og jeg er glad for at være en Det primære for cafeen er fællesskab et fællesskab der kan komme i stand gennem fællessang, samtaler om stort og småt i livet og samtaler om kirken og det kirkelige liv. Og når det nu er en café, er der selvfølgelig både kaffe og te på kanderne og lidt del af et effektivt og arbejdsomt menighedsråd. Jeg synes, det er rart at kunne hjælpe, være og gøre noget for andre. Derfor håber jeg, at sognet vil bruge mig og resten af menighedsrådet som talerør. fast føde dertil dette kan købes for blot kr. 10,- pr person Hammel Menighedsråd Nyt Korprojekt i Voldby Det var en stor glæde at opleve det smittende engagement fra de deltagende sangere i spillemandsmessen søndag den 2. juni både i Voldby og Lading kirker. Med baggrund i erfaringerne herfra, arrangeres et nyt korprojekt op mod jul - i december indøves en række julesange, som fremføres ved De ni læsninger i Voldby og Lading kirker. I lighed med spillemandsmessen er projektet et samarbejde mellem Voldby og Lading kirker. Der holdes korprøver tre torsdage, nemlig 5., 12. og 19. december kl i sognehuset i Lading. Repertoiret er bl.a. engelske christmas-carols. De ni læsninger finder sted 4. søndag i advent, d. 22. december kl i Voldby kirke og kl i Lading kirke. Kom og oplev glæden ved at synge sammen i kor. Er der spørgsmål til projektet, kan de rettes til organist Niels Viggo Jensen, mail: com eller tlf.: eller

14 På gravhøjen ved Frijsenborg ligger Asta Grundtvigs to søskende begravet. Storesøsteren Caroline Amalie Juel Vind Frijs ( ) og tvillingebroderen Erhard Christian Carl Juel Vind Frijs ( ). Frijsenborg. Asta Grundtvig ( ) Kirkehøjskoledag Lørdag den 21. september 2013 kl Asta Tugendreich Adelheid komtesse Juel Vind Frijs blev født i 1826 på godset Wedelslund ved Galten. Forældrene døde kort efter Astas fødsel, og søskendeflokken blev derfor delt. Asta og hendes tvillingebroder Erhard fik deres hjem hos farbroderen og tanten på Frijsenborg, lensgreveparret Jens Christian Krag Juel Vind Frijs og Henriette Frederikke Magdalena Reich Gräfin von Inn und Knyphausen. På Frijsenborg knyttede Asta sig især til sine to plejesøstre, kusinerne Clara og Emmy. Asta blev i 1848 viet i kapellet på Frijsenborg til kammerherre, geheimekonferensråd Holger Christian Reedtz til Palsgaard ved Juelsminde. Han døde i 1857, og Asta sad tilbage på godset med deres 4 børn. Samme år rejste Asta med børnene til København, hvor hun mødte enkemanden, præsten og digteren N. Fr. S. Grundtvig. De blev forlovet ved adventstid, og i april 1858 fandt brylluppet sted. Asta blev dermed Grundtvigs 3. kone. Fru Asta satte ved sit imødekommende væsen et stærkt præg på det grundtvigske hjem gennem den store gæstfrihed, hun udfoldede i villaen Gladhjem og senere på Store Tuborg. Grundtvig døde i 1872, og fru Asta bosatte sig på Frederiksberg og var en kær gæst i såvel København som ude over det ganske land. Hun døde i 1890 og blev begravet på kusine Claras kirkegård på Åsen ved Gammelkjøgegaard. Foredrag af forhenværende kontorchef på godset Palsgaard, Knud Søndergaard, hvis bog om Asta Grundtvig udkommer på forlaget Vartov til efteråret. Kirkehøjskoledagen starter kl. 10 med morgensang i Hammel kirke. Derefter er der foredrag i Tinghuset. Kl. 12 er der et lille traktement, og dagen afsluttes kl. 14. Pris for arrangementet er 50 kr. Tilmelding til Hammel kirkekontor Vestergade 5, 8450 Hammel; Tlf ; hverdage kl , onsdag kl ; mail: 14

15 Sognemøde i Voldby Sognemøde for alle med interesse i Voldby kirke og kirkegårds drift og udvikling Søndag den 6. oktober Høstgudstjeneste kl og efterfølgende møde i forsamlingshuset. Traditioner omkring begravelse/bisættelse ændrer sig over hele landet i disse år - også i Voldby. Det betyder, at menighedsrådet må tænke nyt. For eksempel skal der være mere plads til forskellige typer af urnegravsteder, og der skal bruges færre I lighed med de foregående år vil der også i år være særlige Alle helgens gudstjenester. I gudstjenestelig sammenhæng vil vi mindes alle de døde i det forgangne år. Gudstjenesterne vil være eftermiddags-/ aftengudstjenester og vil være en blanding af tradition, levende lys i kirken kontra novembers mørke udenfor og øjeblikke til eftertanke: Alle helgens gudstjenester Tinghuset den. 27. okt. kl får vi besøg af Klaus Højgaard Laursen, som på en spændende måde fortæller Filipperbrev Paulus brev, som bliver fortalt levende, intenst og gribende, Klaus kan med sin personlige evne formå at fastholde lytternes fulde opmærksomhed. Alle er velkomne til en kistegravpladser. Voldby Menighedsråd har i samarbejde med fagfolk på området gjort sig nogle tanker om kirkegårdens fremtidige indretning. Omlægningen af kirkegården vil foregå over en årrække, da ændringerne skal tænkes gennemført under hensyn til den faktiske brug af kirkegården. Langtidsplanen skal sigte mod at bevare vores smukke kirkegårds særpræg, og at pålagte besparelser til vedligehold tilgodeses. På sognemødet vil menighedsrådet fremlægge tankerne for kirkegårdens fremtidige indretning og herunder gravstens- og gravstedsfredninger. Ovennævnte er under forudsætning af, at en del tegninger er færdiggjorte, hvilket måske kan knibe men da vi jo for længst har planlagt denne søndag med en høstgudstjeneste, gennemfører vi arrangementet uanset måske med et par andre emner Efterfølgende er der tid til spørgsmål, drøftelse og en kop kaffe. Menighedsrådet i Voldby Voldby kirke søndag den 3. november kl Hammel kirke søndag den 3. november kl Alle er, som til alle andre gudstjenester, meget velkomne. Der er ikke sendt særlig indbydelse ud til nogen. Ann Vendeltorp Bibelen Live - Levende ord spændende eftermiddag med Bibelen Live. 15

16 Besøg hos Kunstformidlingen lørdag d. 9. november. Kirkelig filmprisvinder i Fotorama Fredag den 4. oktober kl I 2003 indstiftede Landsforeningen af Menighedsråd Gabrielprisen, en filmpris bestående af en statuette og et beløb svarende til 2000 euro, til en nordisk film, som er kunstnerisk interessant og accentuerer kristne værdier. Siden 2007 har årets vinderfilm været vist i Fotorama ved en særforestilling. Traditionen fortsætter i år fredag den 4. oktober kl (biografen er åben 15 min. før) som et fællesarrangement for menighedsrådene i Haurum, Sall, Houlbjerg, Granslev, Røgen, Sporup, Søby, Lading, Voldby og Hammel, hvor årets prisvinder, den danske film Jagten, et drama instrueret 16 I mere end 80 år dannede missionshuset i Mejrup nær Holstebro rammen om det lokale indremissionske liv, men blev i overskud, da IM besluttede at flytte aktiviteterne. Huset stod en overgang i fare for nedrivning, men blev købt af sogne- og korshærspræst Søren Nielsen, Holstebro. I dag fungerer huset som præsentationslokale og lager for firmaet Kunstformidlingen.dk, firmaet er Søren Nielsens fritidsinteresse, der formidler udstillinger, udsmykninger, salg og foredrag til virksomheder, sognegårde, kirker og skoler af en lang række rigtig gode og fremragende kunstnere som Arne Haugen Sørensen, Erik Heide, Leif Sylvester, Maja Lisa Engelhardt, Adi Holzer, Simon Aaen, Peter Brandes, Niels Helledie m.fl.. Hammel menighedsråds kunstudvalg har fået arrangeret et besøg med afgang af Thomas Vinterberg, vises efter en kort introduktion. Det er gratis at deltage, men af hensyn til det begrænsede antal pladser sker tilmelding efter først til mølle-princippet og kan ske til Hammel fra Vestergade kl Turen koster 50 kr. og med begrænsede pladser (en bus) er tilmelding nødvendig efter først-til-mølle-princippet. Hammel Kirkes kunstudvalg kirkekontor senest fredag den 27. september på tlf eller mail:

17 Hammel-egnens Højskoleforening TEMA: Frihed Tirsdag den 1. oktober 2013 kl i Tinghuset. Generalforsamling for foreningens medlemmer. Kl : Mig vinker mangen yppig kyst Om at være dansk i præst i udlandet Foredrag ved tidligere udenlandspræst Christen Væver. Christen Væver vil fortælle om det at være dansk præst ved Sømandskirken i New York, Den Danske Kirke i Californien og Den danske Kirke på Costa del Sol, Spanien. Han vil fortælle om sine oplevelser blandt danskere i USA og i Spanien. Christen Væver er uddannet styrmand og senere cand.jur. med søret som speciale. Han valgte derefter at virke som jurist og samtidig læse teologi for at blive sognepræst på landet. Ind imellem har han været præst i New York, Los Angeles og Fuengirola. Fri entré. Arrangeret i samarbejde med Hammel Menighedsråd Tirsdag den 22. oktober 2013 kl i Tinghuset. Begrebet Frihed Foredrag ved professor i Idéhistorie, Aarhus Universitet Hans-Jørgen Schanz. Ytringsfrihed, frimærker, friskoler, fri handel og frivillige er blot et par af de friheder, vi i den vestlige verden slynger om os med. Vi er vilde med frihed, men har slidt ordet så meget, at vi glemmer, hvad det egentlig betyder. Ordet frihed bruges og misbruges i et enormt omfang i dag. Foredraget vil prøve at skabe en smule orden i dette. Det sker ved et historisk rids over frihedsbegrebet og ved at tage nogle eksempler op. Hans-Jørgen Schanz forskningsområder er metafysik, politisk filosofi og kunstfilosofi. Entré 75 kr. Medlemmer 50 kr. Arrangeret i samarbejde med Hammel Menighedsråd 17

18 Fyraftenssang i Tinghuset med Jesper Poulsen og Morten Pedersen I foråret introducerede Hammel Kirke fyraftenssang i Tinghuset, et fællessangsarrangement sidst på eftermiddagen efter arbejdstids ophør Julekoncert med Den danske Salmeduo i Hammel Kirke, onsdag den 4. december 2013 kl Christian Vuust, saxofon og klarinet Hans Esbjerg, klaver 18 Tirsdag den 12. november 2013 kl i Kulturhuset InSide Når etikken bliver synlig Foredrag ved formand for Det etiske Råd, Jakob Birkler En gentest! Kunne det ikke være fremtidens oplagte dåbsgave? Med en sådan personlig vejviser fås jo et overblik over de mange strabadserende udfordringer som f.eks. alvorlige sygdomme, man kan være disponeret for, men som måske kan forebygges i det liv, som man nu skal til at leve. Nej mener Jakob Birkler, ph.d., cand. Mag., der som formand for Det etiske Råd beskæftiger sig med etiske aspekter fra menneskelivets begyndelse til dets afslutning fordi denne vished fratager os alle mere end den giver; nemlig friheden til at leve mit liv her og nu. Sygdom kan måske overvindes, men og før spisetid, hvor borgmester Nils Borring præsenterede en række udvalgte sange fra Højskolesangbogen. Arrangementet blev så godt modtaget, så vi fortsætter i efteråret med to arrangementer. Torsdag den 12. september 2013 kl præsenterer Hammels landbetjent Jesper Poulsen en række af sine favoritter fra Højskolesangbogen. Duoen har siden 1996 givet over 250 koncerter i kirker og på spillesteder i Danmark og Tyskland. Den Danske Salmeduo spiller instrumentale nyfortolkninger af danske salmer på en måde, der ikke er hørt før. Musikken har inspiration fra nyere nordisk og amerikansk jazz, nordisk folkemusik og klassisk musik. Men den røde tråd er de utrolig smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er livet tabes, og bliver i stedet noget jeg kæmper imod og ikke med. Entré 100 kr. Forsalg 75 kr. Ung (u/26 år) 50 kr. Arrangeret i samarbejde med Kulturhuset InSide Torsdag den 31. oktober 2013 kl markeres Spil Dansk Dagen med fællessang fra Højskolesangbogen, introduceret af afdelingsdirektør i Sparkassen Kronjyllands Hammel-afdeling, Morten Pedersen. Ved begge arrangementer akkompagneres fællessangen af kirkens organist og kirkesanger. Velkommen til fællessang før spisetid. beriget med - med melodier og harmonier enhver moderne komponist kan misunde. Koncertens repertoire er primært hentet fra Salmeduoens jule-cd På stjernetæpper lyseblå. Arrangementet er blevet til i samarbejde med kulturhuset InSide, Hammel. Entre 75 kr. i forsalg på biblioteket eller 100 kr. ved indgangen.

19 i Hammel Tid kl og sted hvis ikke andet nt: Hammel Missionshus, Anbækvej 15, 8450 er nævnt: Hammel Missionshus, Anbækvej 15, 8450 Hammel nshus v/vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, ben Dynes Færch, Aarhus g kl t kl September Onsdag d. 4. Fællesmøde i Hinnerup v/thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding ammel missionshus j 9B. Vi gennemgår Matt. 15 Herning Fredag d. 6. iberg, Allingåbro jerg, Vinderslev Søndag d. 8. Hestemarked i Hammel Tirsdag d. 10. Kredsstævne i Sorring missionshus v/rejsepræst r på udflugt sammen j 6. Vi gennemgår Matt. 16 ekonsulent Berit Skødt, Aarhus Kjellerup Leif Andersen, Hvidovre Lørdag d. 14. Syng den igen i Skjern Torsdag d. 19. Bibelkreds hos Astrid og Hans, Minervavej 90 Fredag d. 27. Familieaften kl v/randi Taulborg, Struer Oktober Tirsdag d. 1. Okt.møder i Alderslyst Onsdag d. 2. Okt.møder i Alderslyst Fredag d. 4. Mandeaften v/indremissionær Brian Madsen, Vejle Torsdag d. 10. Åben aften Torsdag d. 17. Bibelkreds hos Alice og Villy, Klintevej 15 Torsdag d. 24. Møde v/jens Martin Thuehøj Pedersen, Aarhus November Fredag d. 1. Kvindeaften v/psykolog Jette Bak Pedersen, Hammel Torsdag d. 7. Møde v/andreas Lind Petersen, Aarhus Fredag d. 8.Fælles aften (afslutning på mande- og kvindeaften) v/ psykolog Ole Rabjerg, Foreningen Agape, Silkeborg Onsdag d. 13. Bibelkursus i Hammel v/landsdelssekretær Thorkild Vad, Videbæk Torsdag d. 14. Bibelkursus i Sorring v/indremissionær Brian Madsen, Vejle Torsdag d. 21. Bibelkreds hos Jette og Claus, Sønder Alle 38 Torsdag d. 28. Møde v/lærer Jens Kristian Sørensen, Søften Frivillige til julemarkedet Dem har vi rigtig mange af, men vi vil gerne have flere. Om du har lyst til at hjælpe med at bage, lave julepynt strikke eller bare give en hånd med de to dage, vi afholder julemarked er du mere end velkommen. Vores julemarked i år løber af stablen fredag den 22. nov. og lørdag den 23. nov. Nu er det jo dejligt at få hjælp i julen, men resten af året kunne vi også godt bruge et par ekstra hænder i ny og næ. Sangaften i Voldby Indøvelse af julesange til luciaoptog i Voldby Børnenes luciaoptog ligger sædvanen tro første søndag i advent, og i år er datoen 1. december kl med efterfølgende adventskoncert. De børn, i alderen fra omkring 5 til 15 år, der har lyst til at deltage i luciaoptoget, skal tillige deltage Du behøver ikke at binde dig for noget bestemt men har du lyst til at lave kaffe til forskellige arrangementer, eller måske bage en kage engang imellem, ville det være rigtig dejligt. Så har du lidt overskud, du gerne vil bruge ved kirkens arrangementer, hører vi gerne fra dig. Jeg kan kontaktes på telefon Marlene M Jensen Torsdag d. 3. oktober kl afholdes sangaften i Vesterled ved Voldby Kirke. Vi vil tage udgangspunkt i Oluf Rings musikalske bidrag til Højskolesangbogen. Sammen med bl.a. Carl Nielsen og Thomas Laub, hvis melodier vi tidligere har haft som tema ved sangaftener, arbejdede Oluf Ring med at skabe gode melodier til den folkelige fællessang i højskolebevægelsen. Resultaterne sammenfattedes i Folkehøjskolens Melodibog, 1. udg redigeret af Oluf Ring sammen med Carl Nielsen, Thomas Laub og Thorvald Aagaard. Et udvalg af Oluf Rings melodier vil blive præsenteret af sognepræst Ann Vendeltorp og organist Niels Viggo Jensen, hvorefter de vil blive sunget i fællesskab. Der er fri entre, og der vil blive serveret en kop kaffe. Luciaoptog i Voldby i den forberedende øvning, som finder sted i Vesterled ved Voldby kirke lørdagene 16., 23. og 30. november kl Nærmere oplysninger fås hos organist Niels Viggo Jensen, mail: eller tlf.: eller

20 Dåbslørdag De kommende dåbslørdage er lørdag den 5. oktober 2013 og 2. november begge dage kl i Hammel kirke ved Ann Vendeltorp. Såfremt der ingen dåb er, bliver gudstjenesten ikke afholdt. Ann Vendeltorp Gudstjenester september - oktober - november 2013 Gudstjenester Hammel Voldby 1/9 14. søndag 8/9 15. søndag 15/9 16. søndag 22/9 17. søndag 29/9 18. søndag 6/ søndag 13/ søndag 20/ søndag Luk. 17, Mette Mommsen Ingen Matt. 6, Ole Juul 9.00 Ole Juul Luk. 7, Ann Vendeltorp Ann Vendeltorp Luk. 14, Ann Vendeltorp 9.00 Ann Vendeltorp Matt. 22, Ann Vendeltorp Høst + kor Ingen Mark 2, Ann Vendeltorp Ann Vendeltorp Høst + sognedag Matt. 22, Mette Mommsen Ingen Johs. 4, Ann Vendeltorp Ann Vendeltorp 26/ Ann Vendeltorp Familiegudstjeneste 27/ søndag Matt. 18, Ole Juul 9.00 Ole Juul 3/11 Alle Helgens Søndag Matt. 5, Ann Vendeltorp Ann Vendeltorp 10/ søndag 17/ søndag 24/11 Sidste søndag i kirkeåret 1/12 1. søndag i advent Matt. 9, NN NN Pizza Matt. 24, Mette Mommsen Ingen Matt. 25, Ann Vendeltorp Ann Vendeltorp Luk. 4, NN Koncert m. Lucia Bemærk venligst: Alle gudstjenester er offentlige. Kirkebilen kører mod forudbestilling.

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 1 Juni 2014 33. årgang S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod Vi finder ikke Gud i himlen eller på jorden. Vi kan ikke opsøge Gud. Det er omvendt.

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Konfirmander en velsignelse eller en forbandelse!

KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Konfirmander en velsignelse eller en forbandelse! EFTERÅR Indeholder: Konfirmander en velsignelse eller en forbandelse! Siden sidst Konfirmandbilleder Babysalmesang Ungdomskor Hjemmesiden Julemarked Filmprisvinder i Fotorama Kunstudstilling Arrangementer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

EFTERÅR. Hammel - Voldby - Lading KIRKEBLAD

EFTERÅR. Hammel - Voldby - Lading KIRKEBLAD EFTERÅR Hammel - Voldby - Lading KIRKEBLAD 24. årgang - Nr. 4 - Sept. - Okt. - Nov. - 2014 1 SOGNE Hammel kirke HAMMEL SOGN www.hammel-voldbykirke.dk Kirkegårdskontoret: Kapelvej 2 Kirkegårdsleder Jens-Vilhelm

Læs mere

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe.

Marts 2013 FRI-NYT. Vinde Helsinge Friskole Vinde Helsingevej 41 4281 Gørlev Tlf.: 58 85 91 00 Fax: 58 85 91 31 www.vhfe.dk kontor@vhfe. Marts 2013 FRI-NYT Nyt fra ledelsen Siden sidst har vi holdt vores fastelavnsfest og eleverne havde en rigtig god aften (se billeder på intra). Skolefodboldstævnet i Gørlev Hallen var også i år godt besøgt.

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere