KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD EFTERÅR. Hammel - Voldby. www.hammel-voldbykirke.dk. Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder"

Transkript

1 EFTERÅR Indeholder: Vindere af fotokonkurrence Siden sidst Konfirmandbilleder Hjertestarter Fra præst til provst Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Kirkecafè Arrangementer Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD 23. årgang Nr. 4 sept.-okt.-nov

2 KIRKELIG INFORMATION Kirkekontoret: Vestergade 5 Kordegn: Mogens R. Jensen Mandag-fredag kl Onsdag desuden kl Lørdag lukket Tlf Sognepræst (kbf) Vakant Sognepræst Ann Vendeltorp, Solbakken 58 Tlf , Præst Mette Mommsen, Tlf , HAMMEL SOGN Kirkegårdskontoret: Kapelvej 2 Kirkegårdsleder Jens-Vilhelm Mortensen Træffes mandag-fredag kl Ellers efter aftale Tlf Kirketjener Aase Pannerup Nielsen Træffes tirsdag-fredag kl Tlf Kirkesanger Maria Bordinggaard Ghahremani Tlf Organist Branko Djordjevic, Tlf Kirkeværge Jane Astrid Buelund, Tlf Menighedsrådsformand Marlene Mellergaard Jensen Tlf VOLDBY SOGN Graver Ida Jensen, Tlf Organist Niels Viggo Jensen Tlf eller Kirkesanger Poul B. Andersen Kirkeværge Jens Kristensen, Tlf Menighedsrådsformand Sten Boye Jensen, Tlf Ansvarshavende redaktør Hanna Holmgaard, Tlf Produktion Vitten Grafisk A/S, Tlf Deadline: 10. oktober 2013 Epistlen skriver apostlen... Sådan lyder indledningsordene for det meste ved det, vi i gudstjenesten kalder 2. læsning, og meget tit er næste ord Paulus. Men hvem er denne Paulus egentlig, siden så mange af hans breve (det er det danske ord for epistel) er kommet med i Biblen? Paulus eller rettere Saulus for det er det, han hedder i mange år bliver født i Tarsus i Lilliasien omkring år 10. Han vokser op med en jødisk mor og en græsk/romersk far, så flere traditioner har han altså med sig. Faren dør dog tidligt, men moren gifter sig igen denne gang med en romersk senator. Saulus bliver sendt på den bedste farisæerskole jødedommen kan opvise på dette tidspunkt, Gamalielsskole. Som ungfarisæer deltager han i religiøse raids i Jerusalems gader, hvor lynchning er en effektiv måde at terrorisere al nytænkning væk. Saulus fører sig kraftigt frem som modstander af Forsidebillede: Find vej til hjertestarteren Jesustilhængerne, han forfølger dem, stemmer for henrettelse af dem, han tvinger dem til gudsbespottelse, så de netop kan blive straffet. Han forfølger dem ud over landets grænse bl.a. til Syrien. Men netop på vejen til Damaskus i Syrien, sker der en stor omvendelse med Saulus. Han får et syn. Et himmelsk lys kaster ham til jorden, og han hører Jesu stemme. Der er forskellige beretninger om dette, men det er i virkeligheden kun Saulus selv, der ved, hvad der sker. Vi kan sige, at han får en åbenbaring. I ét nu ser han og forstår den kristne sammenhæng. Herefter dør Saulus ikke biologisk men psykologisk, han er blind og tager ikke føde og vand til sig, men ligesom ved guddommelig indgriben gennem den kristne, Ananias genopstår han. Han døbes og får navnet Paulus og så er hans livsopgave pludselig en helt anden. Ved fødsel, dåb, bryllup, dødsfald og attestudstedelse henvender man sig på kirkekontoret. Begravelsestidspunkt aftales mellem tjenstegørende præst og de pårørende. Kirkebil til alle gudstjenester og sognemøder kan bestilles via kirkekontoret, tlf , inden fredag kl

3 Fra nu af er alting nyt og alligevel ved det gamle, og det er dette dobbelte budskab Paulus får svært ved at bringe ud til jøderne. Det nye er selvfølgelig, at Jesus er Guds søn. Det gamle er, at så passer Loven og Profeterne fra Det gamle Testamente på en prik, men nu skal Guds søn sættes højere end Moseloven. Det sætter jøderne sig selvfølgelig imod, men de har ingen argumenter mod den skarpttænkende Paulus. Det skal lige nævnes, at her i Paulus første tid som kristen missionær var hans udgangspunkt de jødiske synagoger. Når han kom til en ny by, var det her han først tog hen. Man hører på ham her og overmandes på en måde af hans uigendrivelige farisæiske logik, men tilhængere bliver der ikke så mange af. Til sidst bliver modstanden fra jøderne for stor for Paulus, han mener vel nærmest, at nu må de selv tage ansvaret for, at de ikke vil lade sig overbevise. Han forlader synagogerne og fortsætter sin mission men nu alene for hedningerne. Han er altså den, der i første omgang bringer kristendommen udenfor en lille snæver kreds, og det er af helt afgørende betydning for kristendommen. En stor del af den viden vi har om Paulus, har vi fra Apostelenes Gerninger i Biblen, men det er ikke den viden, der gør Paulus så betydningsfuld, som han er. Det er hans breve. Havde vi blot beretninger om ham, var han ikke så meget andet end de øvrige apostle. Brevene er de ældste kristne skrifter, der findes. De ældste af dem er skrevet blot 20 år efter Jesu død, og det er de eneste kristne skrifter, hvor vi med sikkerhed ved, hvem forfatteren er. Vi kender også modtagerne af brevene, nemlig de menigheder Paulus har startet i sin ihærdige kamp for kristendommen. Det er lejlighedsskrifter til helt bestemte anledninger, måske derfor har mange i årenes løb kunne hidse sig op over noget af det, Paulus har skrevet, f.eks. at kvinder skal tie i forsamlinger. Det glemmes, at han netop har skrevet til nogen, han kender. Han har skrevet for at hjælpe menighederne, hjælpe dem på vej til at leve som kristne for nu 2000 år siden. Det betyder langt fra, at brevenes indhold ikke betyder noget i dag, de kan sagtens bruges ind i enhver tid. Noget af det vi skal huske, når vi læser Paulus breve er, at vi ikke skal læse dem som monologer og ikke sådan bare ud i ét. For selvom det nok kun er Paulus, der skriver, er han i evig dialog med sig selv og dermed med os. Og først når vi gør mange ophold undervejs, opdager vi dialogen, og så bliver han andet og mere end en bedrevidende moralist. Der kommer liv over ham. Der er masser af både følelser og intellekt i hans breve. Paulus har altså og har haft langt større betydning for kristendommen og for gudstjenesten, end disse små og måske ofte uforståelige klip fra den gudstjenestelige sammenhæng lader ane. Ja en uvurderlig betydning. Disse få oplysninger om Paulus, inden vi den 27. oktober 2013 kl. 15 kan høre et af hans breve brevet til menigheden i Filippi fortalt af Klaus Højgaard Laursen (se omtale her i Kirkebladet). I gudstjenesten denne søndag er det netop et uddrag af dette brev, der er 2. læsning. Ann Vendeltorp 3

4 Vindere af fotokonkurrence om påske Emil Loke Kristiansen, Vadstedvej91, 8450 Hammel Dejligt vejr, fuglene synger og kirken stråler, blomsterne er skudt frem og pynter. Karen Kruse Andersen, Vestervangsvej 52, 8450 Hammel Man kan ikke undgå at tænke på Gud, når så vidunderlig en himmel er set. Kr. Himmelfartsvandring 2013 Årets vandring gik fra Voldby Kirke til Tinghuset i Hammel. En fyldt bus afgik fra Hammel Kirke til Voldby, hvor dagen startede med en kort andagt i Voldby kirke, hvorefter Ole Ravn-Nielsen tog over og fortalte om den middelalderlige altertavle på kirkens nordvæg, som kan dateres til begyndelsen af 1600-tallet. Billedskærerarbejdet blev udført af en for den tid meget anerkendt billedskærer ved navn Claus Berg. Altertavlen blev, efter i 10 år at have ligget til opbevaring på loftet i Voldby kirke, hentet frem, og greve Mogens Frijs, Frijsenborg tilbød at lade altertavlen restaurere og fik samtidig lov til at få den flyttet til Frijsenborg. Efter grevens død tilbageleveres altertavlen efter testamentarisk bestemmelse til Voldby kirke. Altertavlen er senest blevet restaureret i Billedskærer Claus Berg har formentlig hentet inspiration til altertavlens motiv fra Albrecht Dürers træsnit fra 4

5 1496 om de martyrers endeligt på Araratbjerget. Legenden om Den Hellige Acasius og de martyrer stammer fra 1100-tallet, og det hævdes, at den blev lavet for at sætte mod i korsfarerne. Ole Ravn-Nielsen fortalte også historien om, at greveparret i 1700-tallet på Frijsenborg havde en negerslave som statussymbol - en såkaldt morian - den tids betegnelse for en sort. Efter sigende skulle der i Voldby være født et drengebarn, som kunne have relation til morianen, men det fortaber sig i historien. Efter kirkebesøget gik vandringen gennem de gamle sogne, og skellet mellem Hammel og Voldby sogne ved Svinefaldet blev udpeget. Undervejs fortalte Ole Ravn- Nielsen om søerne i Voldby sogn, om Kappels høje og kæmpehøjen ved Skaghøj. Vandringen sluttede ved Tinghuset, hvor der ventede sandwich og en afsluttende hyggesnak. Bente Fosgerau Andersen Sogneudflugt til Mariager Den 23. maj drog 90 personer på sogneudflugt med kurs mod Mariager Kloster Kirke. Vi blev budt velkommen af sognepræst Jacob Duevang Krogh Rasmussen, som fortalte om kirkens historie: Mariager Kloster var i middelalderen beboet af nonner og munke fra Birgittinerordenen. Kirken stod færdig omkring 1480 og var da en af landets største. Efter Reformationen i 1536 blev klosteret endeligt lukket i Klosterkirken blev derefter omdannet til Mariagers sognekirke. Kirkens øst del samt resten af klosteranlægget blev nedrevet i og 1800-tallet, undtaget en bygning vest for kirken, der nu fungerer som sognegård. I midten af bygningskomplekset lå kirken forbundet med nonnernes kloster på nordsiden og munkenes kloster på sydsiden. Et Birgittinerkloster skulle, for at kunne fungere fuldt ud efter forskrifterne, have et konvent bestående af 60 nonner og 25 munke. Munkene fungerede først og fremmest som præster og skriftefædre for nonnerne, mens andre tog sig af det mere praktiske arbejde som lægbrødre. Klosteret fik beliggenhed på sydsiden af det, som i eftertiden fik navnet Mariager Fjord. Før 1446 fandtes imidlertid ingen Mariager, idet byen først efterfølgende voksede op omkring klosteret. Da der, ifølge Birgittas forskrifter, skulle ligge en sø vest for klosterkirken, måtte en sådan anlægges kunstigt i Mariager, idet der ikke fandtes en fra naturens hånd. Mariager Kloster blev hurtigt populært blandt den nørrejyske adels døtre og enker, og ved hver indtræden fulgte en medgift, således at klosteret ved Reformationen ejede mere end 600 gårde og godser spredt over hele Jylland, dog især i det nordøstjyske. Blandt de mest prominente begravelser i Mariager Klosterkirke står Børglums sidste katolske biskop Stygge Krumpen ( 1551). Ved middelalderens slutning var Mariager Kloster både i godsøkonomisk og i religiøs henseende at regne for det største kloster i Østjylland. Af inventar fra klosterkirkens dage er bevaret tre større træskærerarbejder: Kirkens store krucifiks og to Kristusfigurer i tårnrummet 5

6 fra omkring år 1500 kaldet Kristi grav og Smertens manden. Desuden er der bevaret et kalkmaleri på skibets nordvæg fra omkring 1500, der skildrer et motiv fra lidelseshistorien. Dertil findes enkelte af klosterkirkens oprindelige korstole og syngepulte i hovedgårdskirken ved Visborggård. I forbindelse med Reformationen i 1536 blev alle rigets klostre og de mange tilhørende ejendomme overtaget af kongen. Som så mange andre steder i landet fik nonnerne og munkene i Mariager lov at fortsætte deres tilværelse på klosteret livet ud, hvis de ønskede det. Dette tvær-religiøse kloster fortsatte frem til 1585, hvor den sidste nonne døde og stedet endeligt blev lukket som kloster. I blev nonneklosteret revet ned og derefter det meste af munkeklosteret i starten af 1800-tallet. Også en stor del af klosterkirken blev nedrevet og genopbygget i i en mere behersket størrelse; kun den vestlige del omkring munkenes kor er i dag tilbage fra middelalderen. Det nutidige udseende stammer fra ombygninger i og Kirkens orgel, som har kostet ca. 13 millioner kr. er bygget i Frankrig i Orglet har 46 stemmer, 3054 håndlavede piber og vejer i alt 8 ton. Altertavlen er fra det 16. århundrede og forestiller nadveren og de 12 disciple. Efter at sognepræst Jacob Duevang Krogh Rasmussen havde fortalt os om kirkens historie, gik vi over i den nærliggende sognegård, som er den sidste rest fra klosteret. Her indtog vi den medbragte kaffe med Jyttes hjemmebagte kringle og småkager. Efter denne berigende aften gik turen atter hjemad mod Hammel. Dejligt, at der var så mange, som deltog. Bill Holmgaard Siden sidst i Voldby Der har været spillemandsgudstjeneste med stor succes i Voldby kirke. I den anledning blev der på tværs af sognene lavet et blandet kor af børn og voksne, hvor alle, der havde lyst 6 til at synge og spille, kunne være med. Jeg tror, at spillemandsgudtjenesten var så stor en succes, at den kommer igen. Susanne Holm Sørensen.

7 Konfirmation søndag den 21. april 2013 kl i Hammel Kirke Bagerst fra venstre: Cecilie Fisker Christensen, Camilla Sloth, Petra Victoria Karlsen, Anna Holler Bødtker, Sissel Bentzen, Matilda Louise Brask-Nielsen og Liv Munch Rothborg. I midten fra venstre: Christoffer Sørensen, Frederik Kem Rehmeier, Frederik Hølmkjær Larsen, David Vestergaard Pedersen, Jakob Sørensen, Alexander Christensen og Ole Hyldegaard Hansen. Forrest fra venstre: Josephine Maagaard Hauge, Trine Kramer Søes Dohn, Sofie Helboe og Sabrina Brochmann Pedersen. Søndervang 21. april 2013 kl Hammel kirke: 4. række: André Harders Gotthardsen, Lasse Murmann Sørensen, Emil Steenberg Boe, Lasse Mario Just, Mathias Degner Hanghøj Poulsen, Mattias Haaning Andersen, Gustav Vilhelm Garvgaard- Jensen, Benjamin Bjørn Andersen. 3. række: Channe Monsrud Doran, Signe Emilie Andersen, Kirstine Nielsen, Olivia Freya Hald, Andreas Dixen Horslund Nygaard. 2. række: William Howard Smithson, Rikke Rasmussen, Julie Tripler Helm-Petersen, Emilie Engholm, sognepræst Ann Vendeltorp. 1. række: Nikoline Dam Lundgaard, Maria Mangor Christensen, Amalie Korsvang Hagelskjær, Helena Seljeset 7

8 Konfirmation bededag fredag den 26. april 2013 i Hammel kirke Bagerst fra venstre: Andreas Tandrup Jøker, Sebastian Falk Kofoed, Mads Peter Petersen, Mark Engel Andersen, Lukas Alleslev, Lauge Koch, Marcus Vestergaard Spørring, Sarah Hjorth Sørensen, Forreste række:cecilie Jørgensen, Natasja Claville Madsen, Sarah Henriksen, Sofie Arve, Emma Høeg Frandsen, Tine Frisenette. Skovvang 26. april 2013 kl Hammel kirke: Bagerst: Casper With Nørskov Pedersen, Andy Schjødt Bertelsen, Rasmus Ladefoged Nielsen, Anton Ingvard Meyer, Kasper Fogh Kristensen, Jonas Holmen Terkelsen, Thobias Langfeldt Rosted Pedersen, sognepræst Ann Vendeltorp Forrest: Mille Fløe Moring, Johanne Græsborg Honoré, Mia Damsø Herping-Hansen, Josephine Skjødt, Nanna Christine Haurum, Frederikke Dalgas Kristensen 8

9 Skovvang 28. april 2013 kl Hammel kirke: Bagerst: Magnus Mader Clemmensen, Markus Guldberg Lynge, Morten Pharsen, Frederik Bjørn Andersen, Phillip Herlev Bach, sognepræst Ann Vendeltorp Forrest: Markus Kjertan Salomon, Lars Østergaard Jørgensen, Stiig Kejser, William Bach Hansen Skovvang 26. april 2013 kl Hammel kirke: Bagerst fra venstre: Casper Lindgaard Christensen, Marcus Hasselgaard Skifter Jensen, Jens Aagaard Madsen, Anders Brøndum Sørensen, Marius Strathe Sørensen, Oliver Abild Nielsen, Frederik Baastrup Melsted, Emil Skou Baastrup Larsen og Ole Hyldegaard Hansen. Forrest fra venstre: Sofie Holmgaard Georgsen, Cecilie Skov Jensen, Nikoline Marxen, Nicoline Langkjær Enggaard, Rui Ma, Emma Heegaard Brink, Julie Lind Jørgensen og Caroline Arvé Christensen. 9

10 Søndervang 21. april 2013 kl Voldby kirke: Maria Frits Jensen, Sara Jasmin Pedersen, Kevin Kruse Pedersen, Viktoria Nielsen Velling, sognepræst Ann Vendeltorp Døbte Hammel Kirke Maj Benjamin Lønne Enggrob Olivia Busch Viktor Fihl-Lorentzen Juni Liam Fugmann Kristensen Karla Ahlgren Gertsen Clara Lindgreen Klammer Carl Schmidt Larsen Juli Tristan Hvolbøl Carlsen Mads Anthony Bach Jensen Alma Sofie Brandt Christensen Voldby Kirke Maj Ivy Grace Skytte Osbon Juni Clara Patricia Mosbech Rohde Tristan Mosbech Rohde NYT - NYT - NYT Hammel Menighedsråd har bevilget en Hjertestarter på Tinghuset Hammel Sognegård. Hjertestarteren er placeret et skab på P-plads Kapelvej 4, og er dermed til rådighed hele døgnet. Den er tilmeldt Hjertestarter Netværk således, at alarmcentralen kan se dens placering. Hjertestarteren er nem at betjene, men det optimale vil være, at man har lært livreddende førstehjælp, så man kan yde Hjerte-Lunge-Redning med hjertemassage og indblæsning. Forsiden af kirkebladet fortæller, hvordan du finder vej til hjertestarteren Se placering på Gå ind på find en hjertestarter på kortet. På vegne af Hammel Menighedsråd Peder Spørring 10

11 Fra præst til provst I skrivende stund sidder jeg i sommervarmen, og venter på min ferie, som starter i morgen. Men et lille telefon opkald har ændret min ellers stille og rolige laden op til ferie! Nu skal der ske noget nyt. Jeg er netop blevet kontaktet af Ole Hyldegaard,vores præst i Hammel gennem 15 år. Ole kunne fortælle den glædelige nyhed, at han pr. 15. august er ansat som provst ved Assens Provsti. Det var jo en rigtig glædelig nyhed, og et stort tillykke til Ole med det nye job. Dog sidder jeg tilbage med et lille tomrum. Hvad nu med os i Hammel? Hvad med Oles Hammel film, som skulle komme til efteråret? Kan lokalarkivet klare sig uden Ole? Menighedsrådet vil komme til at mangle din indsat på mange fronter bl.a. skriveriet/aviserne var ofte din lod. En stor skare af mennesker i Hammel vil komme til at savne dig og din familie. 15 år som præst i Hammel det har sat sine spor. Der er ikke meget tid til at tænke og fundere over, hvad jeg vil skrive af kloge ord omkring Oles fratræden, da deadline til kirkebladet var i går!!!! Så Ole! Her er den korte version: Vi ønsker dig held og lykke i den nye stilling, som provst i Assens og mon ikke vi ser dig i Hammel, når der kommer premiere på Hammel Filmen? Tak til Ole og familien for 15 gode år her hos os i Hammel. God vind ønsker vi jer fremover. Hammel Menighedsråd. Marlene M. Jensen Tak for gode år i Hammel og Voldby Nye opgaver venter forude som provst i Assens, men det er med en blanding af vemod og taknemlighed, at vi bryder op efter 15 år i Hammel og Voldby. Det har været travle, men gode år, hvor der blev taget rigtig godt imod os som præstefamilie, og hvor der har været stor åbenhed både over for kirken og de forskellige aktiviteter, som har været inde i en god udvikling. Jeg husker, at kirkens økonomi var meget stram, da jeg tiltrådte i 1998, til trods for at Hammel var og fortsat er provstiets største enkeltsogn (og der var tanker fremme om en annekskirkegård), og rammerne for aktiviteter var mere beskedne. Men alligevel foregik der utroligt mange ting i kirken og i den gamle konfirmandstue. Anderledes ser tingene ud i 2013, hvor Tinghuset nu fungerer som et godt og tidssvarende samlingssted, der har gjort det muligt at udvide aktiviteterne, mens begravelsestraditionerne har ændret sig, så pladsmangel på kirkegården ikke længere er et problem. Som præst er man privilegeret, fordi sognets beboere gerne har åbnet deres dør op for én med den største selvfølgelighed i forbindelse med kirkelige handlinger og samtaler. Det har været dejligt både at få lov at være en del af pastoratets nutid, men også få lov at grave i dets kirkelige fortid og formidle det videre igennem bøger og den film, jeg har arbejdet på sammen med Poul Nørgaard (og som jeg glæder mig meget til at se, når den bliver færdig). Der er utroligt mange mennesker, som vi har knyttet bånd til igennem årene både i kirkelige og folkelige sammenhænge, som vi vil komme til at savne meget. Derfor endnu en gang tak for jeres modtagelse af og gøren brug af os igennem årene. Hammel og Voldby er et rigtig godt sted at være præst og præstefamilie. Helene, Amalie, Andreas, Marianne og Ole Hyldegaard 11

12 Præsentation af menighedsråd Erik Blaaberg Som nyt medlem af menighedsrådet i Hammel er jeg blevet bedt om at fortælle lidt om mig selv. Mit navn er Erik Blaaberg, jeg er 68 år og har en veninde, som hedder Aase. Sammen har vi været på mange spændende rejser. Jeg er født og opvokset i Aarhus, men har altid haft stor tilknytning til Hammel, idet mine bedsteforældre boede her. Jeg uddannede mig til lærer og virkede som sådan i 36 år på Frydenlundskolen i Aarhus. I fritiden beskæftiger jeg mig med ting indenfor det grønne område. I mange år havde jeg haft lyst til at komme på landet og købte derfor en lille landejendom ved Svenstrup. Det kirkelige har også optaget mig, så jeg kom i menighedsrådet. Her vil jeg arbejde for rummelighed, synlighed og forkyndelse. Den nye kirkecafe, som man kan læse om andetsteds i kirkebladet, er med til at gøre kirken mere synlig. Arne Jul Madsen Jeg har sagt ja til at gøre et stykke frivilligt arbejde for en virkelig god sag. Menighedsrådets opgaver er, at styre sognets kirkelige og administrative opgaver, samt at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Jeg vil arbejde for, at der skabes yderligere fokus og opmærksomhed på aktiviteterne i og omkring Hammel Kirke, for derigennem at øge kirkens synlighed og tiltrække endnu flere fra alle aldersgrupper. Kirken og menigheden er en del af det omgivende samfund. Et samfund som har været, og fortsat er i en voldsom informationsteknologisk udvikling. En udvikling og forandring som berører alles hverdag. Det øger behovet for en kirke, som udvikler sig i en retning, der kan være med til at øge menighedens engagement og interesse. For, at kirken og funktionerne omkring kirken opleves optimale for brugerne, er det overordentligt vigtigt, at alle medarbejdere ved kirken er motiverede og velfungerende. Der skal være et godt samarbejde på tværs af alle faggrupper, og medarbejderne skal have de rette kompetencer. Det er tilfældet nu, og jeg vil fortsætte med at udvikle og pleje forholdene omkring medarbejderne. Familien betyder rigtig meget for mig. Jeg er gift med Jette, og vi har sammen to døtre og fire børnebørn. Vi holder begge af at være sammen med børn, svigerbørn og børnebørn, og er ofte på både korte og længere ferier sammen. Min fritid tilbringer jeg gerne i haven, naturen eller på golfbanen. Indtil sommeren 2011 var jeg ansat i Sparekassen Østjylland, hvor jeg gennem de seneste mange år var økonomichef og HR chef. Arne Jul Madsen Kontaktperson for medarbejdere samt kasserer 12

13 Maja Bjerregaard Jensen Som nyt medlem i menighedsrådet er det nu blevet min tur til at fortælle lidt om mig selv. Mit navn er Maja Bjerregaard Jensen, jeg er 57 år og jeg er gift med Knud Erik. Vi har boet i Hammel siden 1979, hvilket vi altid har befundet os godt med, og har to dejlige børn, som for længst er fløjet fra reden. Jeg er uddannet lærer. De første 25 år var jeg på Kirkecafé Som noget nyt vil menighedsrådet i Hammel åbne en Kirkecafé. Det bliver en ugentlig begivenhed hver onsdag formiddag fra kl til kl Vi starter den 18. september 2013 og stedet er selvfølgelig Tinghuset Hammel Sognegård. Houlbjerg skole. Derefter kom jeg på Lilleåskolen i Laurbjerg og har været der siden. Jeg er meget glad for mit job og min store interesse er sprog og musik, men jeg har også altid deltaget i en eller anden form for frivilligt arbejde i min fritid. Da jeg så blev opfordret til at stille op til menighedsrådet, sagde jeg ja, eftersom livet i og omkring kirken betyder meget for mig. Arbejdet er nu gået i gang, og jeg er glad for at være en Det primære for cafeen er fællesskab et fællesskab der kan komme i stand gennem fællessang, samtaler om stort og småt i livet og samtaler om kirken og det kirkelige liv. Og når det nu er en café, er der selvfølgelig både kaffe og te på kanderne og lidt del af et effektivt og arbejdsomt menighedsråd. Jeg synes, det er rart at kunne hjælpe, være og gøre noget for andre. Derfor håber jeg, at sognet vil bruge mig og resten af menighedsrådet som talerør. fast føde dertil dette kan købes for blot kr. 10,- pr person Hammel Menighedsråd Nyt Korprojekt i Voldby Det var en stor glæde at opleve det smittende engagement fra de deltagende sangere i spillemandsmessen søndag den 2. juni både i Voldby og Lading kirker. Med baggrund i erfaringerne herfra, arrangeres et nyt korprojekt op mod jul - i december indøves en række julesange, som fremføres ved De ni læsninger i Voldby og Lading kirker. I lighed med spillemandsmessen er projektet et samarbejde mellem Voldby og Lading kirker. Der holdes korprøver tre torsdage, nemlig 5., 12. og 19. december kl i sognehuset i Lading. Repertoiret er bl.a. engelske christmas-carols. De ni læsninger finder sted 4. søndag i advent, d. 22. december kl i Voldby kirke og kl i Lading kirke. Kom og oplev glæden ved at synge sammen i kor. Er der spørgsmål til projektet, kan de rettes til organist Niels Viggo Jensen, mail: com eller tlf.: eller

14 På gravhøjen ved Frijsenborg ligger Asta Grundtvigs to søskende begravet. Storesøsteren Caroline Amalie Juel Vind Frijs ( ) og tvillingebroderen Erhard Christian Carl Juel Vind Frijs ( ). Frijsenborg. Asta Grundtvig ( ) Kirkehøjskoledag Lørdag den 21. september 2013 kl Asta Tugendreich Adelheid komtesse Juel Vind Frijs blev født i 1826 på godset Wedelslund ved Galten. Forældrene døde kort efter Astas fødsel, og søskendeflokken blev derfor delt. Asta og hendes tvillingebroder Erhard fik deres hjem hos farbroderen og tanten på Frijsenborg, lensgreveparret Jens Christian Krag Juel Vind Frijs og Henriette Frederikke Magdalena Reich Gräfin von Inn und Knyphausen. På Frijsenborg knyttede Asta sig især til sine to plejesøstre, kusinerne Clara og Emmy. Asta blev i 1848 viet i kapellet på Frijsenborg til kammerherre, geheimekonferensråd Holger Christian Reedtz til Palsgaard ved Juelsminde. Han døde i 1857, og Asta sad tilbage på godset med deres 4 børn. Samme år rejste Asta med børnene til København, hvor hun mødte enkemanden, præsten og digteren N. Fr. S. Grundtvig. De blev forlovet ved adventstid, og i april 1858 fandt brylluppet sted. Asta blev dermed Grundtvigs 3. kone. Fru Asta satte ved sit imødekommende væsen et stærkt præg på det grundtvigske hjem gennem den store gæstfrihed, hun udfoldede i villaen Gladhjem og senere på Store Tuborg. Grundtvig døde i 1872, og fru Asta bosatte sig på Frederiksberg og var en kær gæst i såvel København som ude over det ganske land. Hun døde i 1890 og blev begravet på kusine Claras kirkegård på Åsen ved Gammelkjøgegaard. Foredrag af forhenværende kontorchef på godset Palsgaard, Knud Søndergaard, hvis bog om Asta Grundtvig udkommer på forlaget Vartov til efteråret. Kirkehøjskoledagen starter kl. 10 med morgensang i Hammel kirke. Derefter er der foredrag i Tinghuset. Kl. 12 er der et lille traktement, og dagen afsluttes kl. 14. Pris for arrangementet er 50 kr. Tilmelding til Hammel kirkekontor Vestergade 5, 8450 Hammel; Tlf ; hverdage kl , onsdag kl ; mail: 14

15 Sognemøde i Voldby Sognemøde for alle med interesse i Voldby kirke og kirkegårds drift og udvikling Søndag den 6. oktober Høstgudstjeneste kl og efterfølgende møde i forsamlingshuset. Traditioner omkring begravelse/bisættelse ændrer sig over hele landet i disse år - også i Voldby. Det betyder, at menighedsrådet må tænke nyt. For eksempel skal der være mere plads til forskellige typer af urnegravsteder, og der skal bruges færre I lighed med de foregående år vil der også i år være særlige Alle helgens gudstjenester. I gudstjenestelig sammenhæng vil vi mindes alle de døde i det forgangne år. Gudstjenesterne vil være eftermiddags-/ aftengudstjenester og vil være en blanding af tradition, levende lys i kirken kontra novembers mørke udenfor og øjeblikke til eftertanke: Alle helgens gudstjenester Tinghuset den. 27. okt. kl får vi besøg af Klaus Højgaard Laursen, som på en spændende måde fortæller Filipperbrev Paulus brev, som bliver fortalt levende, intenst og gribende, Klaus kan med sin personlige evne formå at fastholde lytternes fulde opmærksomhed. Alle er velkomne til en kistegravpladser. Voldby Menighedsråd har i samarbejde med fagfolk på området gjort sig nogle tanker om kirkegårdens fremtidige indretning. Omlægningen af kirkegården vil foregå over en årrække, da ændringerne skal tænkes gennemført under hensyn til den faktiske brug af kirkegården. Langtidsplanen skal sigte mod at bevare vores smukke kirkegårds særpræg, og at pålagte besparelser til vedligehold tilgodeses. På sognemødet vil menighedsrådet fremlægge tankerne for kirkegårdens fremtidige indretning og herunder gravstens- og gravstedsfredninger. Ovennævnte er under forudsætning af, at en del tegninger er færdiggjorte, hvilket måske kan knibe men da vi jo for længst har planlagt denne søndag med en høstgudstjeneste, gennemfører vi arrangementet uanset måske med et par andre emner Efterfølgende er der tid til spørgsmål, drøftelse og en kop kaffe. Menighedsrådet i Voldby Voldby kirke søndag den 3. november kl Hammel kirke søndag den 3. november kl Alle er, som til alle andre gudstjenester, meget velkomne. Der er ikke sendt særlig indbydelse ud til nogen. Ann Vendeltorp Bibelen Live - Levende ord spændende eftermiddag med Bibelen Live. 15

16 Besøg hos Kunstformidlingen lørdag d. 9. november. Kirkelig filmprisvinder i Fotorama Fredag den 4. oktober kl I 2003 indstiftede Landsforeningen af Menighedsråd Gabrielprisen, en filmpris bestående af en statuette og et beløb svarende til 2000 euro, til en nordisk film, som er kunstnerisk interessant og accentuerer kristne værdier. Siden 2007 har årets vinderfilm været vist i Fotorama ved en særforestilling. Traditionen fortsætter i år fredag den 4. oktober kl (biografen er åben 15 min. før) som et fællesarrangement for menighedsrådene i Haurum, Sall, Houlbjerg, Granslev, Røgen, Sporup, Søby, Lading, Voldby og Hammel, hvor årets prisvinder, den danske film Jagten, et drama instrueret 16 I mere end 80 år dannede missionshuset i Mejrup nær Holstebro rammen om det lokale indremissionske liv, men blev i overskud, da IM besluttede at flytte aktiviteterne. Huset stod en overgang i fare for nedrivning, men blev købt af sogne- og korshærspræst Søren Nielsen, Holstebro. I dag fungerer huset som præsentationslokale og lager for firmaet Kunstformidlingen.dk, firmaet er Søren Nielsens fritidsinteresse, der formidler udstillinger, udsmykninger, salg og foredrag til virksomheder, sognegårde, kirker og skoler af en lang række rigtig gode og fremragende kunstnere som Arne Haugen Sørensen, Erik Heide, Leif Sylvester, Maja Lisa Engelhardt, Adi Holzer, Simon Aaen, Peter Brandes, Niels Helledie m.fl.. Hammel menighedsråds kunstudvalg har fået arrangeret et besøg med afgang af Thomas Vinterberg, vises efter en kort introduktion. Det er gratis at deltage, men af hensyn til det begrænsede antal pladser sker tilmelding efter først til mølle-princippet og kan ske til Hammel fra Vestergade kl Turen koster 50 kr. og med begrænsede pladser (en bus) er tilmelding nødvendig efter først-til-mølle-princippet. Hammel Kirkes kunstudvalg kirkekontor senest fredag den 27. september på tlf eller mail:

17 Hammel-egnens Højskoleforening TEMA: Frihed Tirsdag den 1. oktober 2013 kl i Tinghuset. Generalforsamling for foreningens medlemmer. Kl : Mig vinker mangen yppig kyst Om at være dansk i præst i udlandet Foredrag ved tidligere udenlandspræst Christen Væver. Christen Væver vil fortælle om det at være dansk præst ved Sømandskirken i New York, Den Danske Kirke i Californien og Den danske Kirke på Costa del Sol, Spanien. Han vil fortælle om sine oplevelser blandt danskere i USA og i Spanien. Christen Væver er uddannet styrmand og senere cand.jur. med søret som speciale. Han valgte derefter at virke som jurist og samtidig læse teologi for at blive sognepræst på landet. Ind imellem har han været præst i New York, Los Angeles og Fuengirola. Fri entré. Arrangeret i samarbejde med Hammel Menighedsråd Tirsdag den 22. oktober 2013 kl i Tinghuset. Begrebet Frihed Foredrag ved professor i Idéhistorie, Aarhus Universitet Hans-Jørgen Schanz. Ytringsfrihed, frimærker, friskoler, fri handel og frivillige er blot et par af de friheder, vi i den vestlige verden slynger om os med. Vi er vilde med frihed, men har slidt ordet så meget, at vi glemmer, hvad det egentlig betyder. Ordet frihed bruges og misbruges i et enormt omfang i dag. Foredraget vil prøve at skabe en smule orden i dette. Det sker ved et historisk rids over frihedsbegrebet og ved at tage nogle eksempler op. Hans-Jørgen Schanz forskningsområder er metafysik, politisk filosofi og kunstfilosofi. Entré 75 kr. Medlemmer 50 kr. Arrangeret i samarbejde med Hammel Menighedsråd 17

18 Fyraftenssang i Tinghuset med Jesper Poulsen og Morten Pedersen I foråret introducerede Hammel Kirke fyraftenssang i Tinghuset, et fællessangsarrangement sidst på eftermiddagen efter arbejdstids ophør Julekoncert med Den danske Salmeduo i Hammel Kirke, onsdag den 4. december 2013 kl Christian Vuust, saxofon og klarinet Hans Esbjerg, klaver 18 Tirsdag den 12. november 2013 kl i Kulturhuset InSide Når etikken bliver synlig Foredrag ved formand for Det etiske Råd, Jakob Birkler En gentest! Kunne det ikke være fremtidens oplagte dåbsgave? Med en sådan personlig vejviser fås jo et overblik over de mange strabadserende udfordringer som f.eks. alvorlige sygdomme, man kan være disponeret for, men som måske kan forebygges i det liv, som man nu skal til at leve. Nej mener Jakob Birkler, ph.d., cand. Mag., der som formand for Det etiske Råd beskæftiger sig med etiske aspekter fra menneskelivets begyndelse til dets afslutning fordi denne vished fratager os alle mere end den giver; nemlig friheden til at leve mit liv her og nu. Sygdom kan måske overvindes, men og før spisetid, hvor borgmester Nils Borring præsenterede en række udvalgte sange fra Højskolesangbogen. Arrangementet blev så godt modtaget, så vi fortsætter i efteråret med to arrangementer. Torsdag den 12. september 2013 kl præsenterer Hammels landbetjent Jesper Poulsen en række af sine favoritter fra Højskolesangbogen. Duoen har siden 1996 givet over 250 koncerter i kirker og på spillesteder i Danmark og Tyskland. Den Danske Salmeduo spiller instrumentale nyfortolkninger af danske salmer på en måde, der ikke er hørt før. Musikken har inspiration fra nyere nordisk og amerikansk jazz, nordisk folkemusik og klassisk musik. Men den røde tråd er de utrolig smukke og livskraftige salmer, som den danske musiktradition er livet tabes, og bliver i stedet noget jeg kæmper imod og ikke med. Entré 100 kr. Forsalg 75 kr. Ung (u/26 år) 50 kr. Arrangeret i samarbejde med Kulturhuset InSide Torsdag den 31. oktober 2013 kl markeres Spil Dansk Dagen med fællessang fra Højskolesangbogen, introduceret af afdelingsdirektør i Sparkassen Kronjyllands Hammel-afdeling, Morten Pedersen. Ved begge arrangementer akkompagneres fællessangen af kirkens organist og kirkesanger. Velkommen til fællessang før spisetid. beriget med - med melodier og harmonier enhver moderne komponist kan misunde. Koncertens repertoire er primært hentet fra Salmeduoens jule-cd På stjernetæpper lyseblå. Arrangementet er blevet til i samarbejde med kulturhuset InSide, Hammel. Entre 75 kr. i forsalg på biblioteket eller 100 kr. ved indgangen.

19 i Hammel Tid kl og sted hvis ikke andet nt: Hammel Missionshus, Anbækvej 15, 8450 er nævnt: Hammel Missionshus, Anbækvej 15, 8450 Hammel nshus v/vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, ben Dynes Færch, Aarhus g kl t kl September Onsdag d. 4. Fællesmøde i Hinnerup v/thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding ammel missionshus j 9B. Vi gennemgår Matt. 15 Herning Fredag d. 6. iberg, Allingåbro jerg, Vinderslev Søndag d. 8. Hestemarked i Hammel Tirsdag d. 10. Kredsstævne i Sorring missionshus v/rejsepræst r på udflugt sammen j 6. Vi gennemgår Matt. 16 ekonsulent Berit Skødt, Aarhus Kjellerup Leif Andersen, Hvidovre Lørdag d. 14. Syng den igen i Skjern Torsdag d. 19. Bibelkreds hos Astrid og Hans, Minervavej 90 Fredag d. 27. Familieaften kl v/randi Taulborg, Struer Oktober Tirsdag d. 1. Okt.møder i Alderslyst Onsdag d. 2. Okt.møder i Alderslyst Fredag d. 4. Mandeaften v/indremissionær Brian Madsen, Vejle Torsdag d. 10. Åben aften Torsdag d. 17. Bibelkreds hos Alice og Villy, Klintevej 15 Torsdag d. 24. Møde v/jens Martin Thuehøj Pedersen, Aarhus November Fredag d. 1. Kvindeaften v/psykolog Jette Bak Pedersen, Hammel Torsdag d. 7. Møde v/andreas Lind Petersen, Aarhus Fredag d. 8.Fælles aften (afslutning på mande- og kvindeaften) v/ psykolog Ole Rabjerg, Foreningen Agape, Silkeborg Onsdag d. 13. Bibelkursus i Hammel v/landsdelssekretær Thorkild Vad, Videbæk Torsdag d. 14. Bibelkursus i Sorring v/indremissionær Brian Madsen, Vejle Torsdag d. 21. Bibelkreds hos Jette og Claus, Sønder Alle 38 Torsdag d. 28. Møde v/lærer Jens Kristian Sørensen, Søften Frivillige til julemarkedet Dem har vi rigtig mange af, men vi vil gerne have flere. Om du har lyst til at hjælpe med at bage, lave julepynt strikke eller bare give en hånd med de to dage, vi afholder julemarked er du mere end velkommen. Vores julemarked i år løber af stablen fredag den 22. nov. og lørdag den 23. nov. Nu er det jo dejligt at få hjælp i julen, men resten af året kunne vi også godt bruge et par ekstra hænder i ny og næ. Sangaften i Voldby Indøvelse af julesange til luciaoptog i Voldby Børnenes luciaoptog ligger sædvanen tro første søndag i advent, og i år er datoen 1. december kl med efterfølgende adventskoncert. De børn, i alderen fra omkring 5 til 15 år, der har lyst til at deltage i luciaoptoget, skal tillige deltage Du behøver ikke at binde dig for noget bestemt men har du lyst til at lave kaffe til forskellige arrangementer, eller måske bage en kage engang imellem, ville det være rigtig dejligt. Så har du lidt overskud, du gerne vil bruge ved kirkens arrangementer, hører vi gerne fra dig. Jeg kan kontaktes på telefon Marlene M Jensen Torsdag d. 3. oktober kl afholdes sangaften i Vesterled ved Voldby Kirke. Vi vil tage udgangspunkt i Oluf Rings musikalske bidrag til Højskolesangbogen. Sammen med bl.a. Carl Nielsen og Thomas Laub, hvis melodier vi tidligere har haft som tema ved sangaftener, arbejdede Oluf Ring med at skabe gode melodier til den folkelige fællessang i højskolebevægelsen. Resultaterne sammenfattedes i Folkehøjskolens Melodibog, 1. udg redigeret af Oluf Ring sammen med Carl Nielsen, Thomas Laub og Thorvald Aagaard. Et udvalg af Oluf Rings melodier vil blive præsenteret af sognepræst Ann Vendeltorp og organist Niels Viggo Jensen, hvorefter de vil blive sunget i fællesskab. Der er fri entre, og der vil blive serveret en kop kaffe. Luciaoptog i Voldby i den forberedende øvning, som finder sted i Vesterled ved Voldby kirke lørdagene 16., 23. og 30. november kl Nærmere oplysninger fås hos organist Niels Viggo Jensen, mail: eller tlf.: eller

20 Dåbslørdag De kommende dåbslørdage er lørdag den 5. oktober 2013 og 2. november begge dage kl i Hammel kirke ved Ann Vendeltorp. Såfremt der ingen dåb er, bliver gudstjenesten ikke afholdt. Ann Vendeltorp Gudstjenester september - oktober - november 2013 Gudstjenester Hammel Voldby 1/9 14. søndag 8/9 15. søndag 15/9 16. søndag 22/9 17. søndag 29/9 18. søndag 6/ søndag 13/ søndag 20/ søndag Luk. 17, Mette Mommsen Ingen Matt. 6, Ole Juul 9.00 Ole Juul Luk. 7, Ann Vendeltorp Ann Vendeltorp Luk. 14, Ann Vendeltorp 9.00 Ann Vendeltorp Matt. 22, Ann Vendeltorp Høst + kor Ingen Mark 2, Ann Vendeltorp Ann Vendeltorp Høst + sognedag Matt. 22, Mette Mommsen Ingen Johs. 4, Ann Vendeltorp Ann Vendeltorp 26/ Ann Vendeltorp Familiegudstjeneste 27/ søndag Matt. 18, Ole Juul 9.00 Ole Juul 3/11 Alle Helgens Søndag Matt. 5, Ann Vendeltorp Ann Vendeltorp 10/ søndag 17/ søndag 24/11 Sidste søndag i kirkeåret 1/12 1. søndag i advent Matt. 9, NN NN Pizza Matt. 24, Mette Mommsen Ingen Matt. 25, Ann Vendeltorp Ann Vendeltorp Luk. 4, NN Koncert m. Lucia Bemærk venligst: Alle gudstjenester er offentlige. Kirkebilen kører mod forudbestilling.

EFTERÅR. Hammel - Voldby - Lading KIRKEBLAD

EFTERÅR. Hammel - Voldby - Lading KIRKEBLAD EFTERÅR Hammel - Voldby - Lading KIRKEBLAD 24. årgang - Nr. 4 - Sept. - Okt. - Nov. - 2014 1 SOGNE Hammel kirke HAMMEL SOGN www.hammel-voldbykirke.dk Kirkegårdskontoret: Kapelvej 2 Kirkegårdsleder Jens-Vilhelm

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014 Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang Vinteren 2014 Foto: David Thomas Den kedsom vinter gik sin gang skrev Ambrosius Stub i 1771 - og i 2014 var den meget hurtig overstået. Billedet er taget af David Thomas

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen

MENIGHEDSRÅDET. Dets funktioner og opgaver Af Leif Jensen Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 1 April 2008 Årgang 15 Menighedsrådet Side 1 Sognets Oldtid Side 4 Engvejskvarteret Side 6 Via Johansens liv og levnet

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere