Jernbanenyheder fra BL Sendt onsdag 14. marts 2012 til Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernbanenyheder fra BL Sendt onsdag 14. marts 2012 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder"

Transkript

1 Jernbanenyheder fra BL Sendt onsdag 14. marts 2012 til Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder DEN DAGLIGE DRIFT (VEST) Ti 6/ Tog 7551 har rettidig afgang fra Ar Tog RA 5402 (Vg-Ar), kørt af AR AR 2049, passerede Br (Brabrand) + 1, men kommer til at holde for Stop ved SI-signalet i spor 20 i Ar. Første bevægelse er tog RA 5413 (Ar-Str) med afgang kl. 6.15, der kører ud ad spor 30 mod Br. Tog RA 5300 (Sl-Ar) kører i spor 40. Dernæst skal en MF-stamme køre fra P-risten og ind i spor 2. Endelig er der plads til tog 5402 kan ankomme i spor 3 kl. 6.17½ (!2½). AR 2049 skal returnere som tog RA 5415 (Ar-Vg) kl MF-toget i spor 2 skal afgå kl som tog IC 107 (Ar-Fh). Nu kommer forklaringen på, at tog 5402 måtte vente på, at tog 107 partout måtte i spor 2 og krydse en ellers brugbar togvej fra spor 20 til spor 2. Kl høres bremsestøj i spor 2, og det er tog G 7551 (Ar-Fh), der standser i spor 2. Udkørsel og afgang for det tomme fiskeolietog sker kl (±0) med RDK MZ + containervogne til Sgb. Onsdag 1. februar 2012 var modløbet i form af tog G 7550 (Fh-Ar) aflyst, men var tillyst den efterfølgende onsdag 8. februar Togparret skulle køre hver anden tirsdag-onsdag, det vil sige i lige uger. I dag, tirsdag 6. marts 2012, befinder sig i uge 10, så indtil videre ser kmp Lg's prognoser at holde. Tog 5421 (Ar-Str) har afgang kl. 6.31, men der er igen lige et togsæt, der forsinker Arrivas muligheder for at være rettidige: Tog EC 381 (Ar-Hmb Hbf) skal køre fra P-risten og ind i spor 3. Tog 5421 afgår 6.32 (!1). Lø 10/ Rød MZ og blå personvogn DSBM MZ DK-DSB Bc-t residerer i spor 500. På personvognen er der på indersiden opsat A5-ark med teksten Personale vogn. (Der skal være i ét ord). I spor 502 holder AR AR 1016 tilkoblet fremmednet. I spor 501 sneplovene og bivogn 044a + TR 65. Ma 12/ Rødt og brunt GM-lok kører i Ar Rød MZ Kl sætter DSBM MZ 1401 gang i spor 500, hvor den havde været tilkoblet DK-DSB Bc-t. For 46 timer siden holdt stammen også i spor 500 men med omvendt oprangering. Fra en perron ses MZ 1401 at bevæge sig ude i spor 50; den foretager altså omløb. Skal den køre, eller er den ankommet med en Bc-t'en? Det viser sig, at den har været i Oj sammen med kongevognen. MZ 1401 har kørt (næsten?) hver dag i den sidste uge. Bl.a. har den transporteret et Øresundstog, der sidste år var blevet beskadiget af en tabt skinne, der kom op igennem førerrummet og standsede først i relæskabet bag ved den kvindelige lkf! Om en uges tid skal MZ 1401 transportere togsæt 110 eller 111, der den næstsidste eller sidste leverance. MZ 1401 atter bliver tilkoblet Bc-t 317, motor standses og fremmednet sættes til ved 15-tiden. I stedet for at bruge et kvarter om at gå ind til perronerne er det lettere at fjerne fremmednet på AR AR i spor 705 og rg ind (kl ), idet forspandet skal køre tog RX 5361 (Ar-Hr) kl Brun MY Da HHJ's lynettemateriel måske til sommer skal ophøre med at køre afhængig af priser og genstridige kontrakter, ledes der efter nye fotovinkler langs spor 7. I dag er der drivende skyer med lyseblå forårshimmel, men skyggerne fra træerne langs Hallssti generer, da det er for tidligt på året. Det kigges derefter efter nye vinkler fra M.P. Bruuns Gade. Hov, en brun MY sniger sig langsomt ind i spor 7 og standser kl bag PU P74 kun lidt inde langs perron 3. Lkf fortæller, at maskinen skal til Rd, da den har kørt slibetoget til Pa. Tognummer 6449 (Pa-Rd). Side 1 af 12

2 Nå, ja, det var glemt, at det gule Speno URR 48 og rød MaK i dag var færdig med at slibe i Danmark og skulle forlade landet. MY'en må derfor have kørt tog BM 6453 (Fa-Pa), Pa an Det passer med tomkørsel Pa-Rd. Der er drivende skyer, der giver skygger af og på den brune front, og da der stadig kommer ikke en udkørsel fra spor 7 bliver det til tre scener med tog: kl (!½) tog RA 5363 (Ar-Sj) kørt af AR AR kl (!3½) hvidt tog (Or-Ar) MjbaD Ym 5+Yp 24+Ym 6 kl ½ (!2½) hvidt tog (Ar-Or) MjbaD Ym 6+Yp 24+Ym 5. Afgang for tog 6449 bliver kl ½. Karakteristik Egentlig skulle denne beretning være bragt under overskriften VETERANMATERIEL OSV., men begge DSBM-lokomotiver har kørt for DSB og BDK og tjener penge til museumsformål, og kørslen er ikke foregået for at illudere museumstog, men er udført for at dække et transportbehov. PRIVATBANERNE OG ANDRE OPERATØRER Sø 4/ Litra MX og MY i drift på mdt Str Hr CONTC MY 1158 afgik i tog BM 6031 (Kj-Str) fra Hr spor 2 kl (±0). (PMA via BL) Str MX 1008 har en lille utæthed i kølevandssystement, er ikke frostsikret, og skal derfor på værkstedet i remisen på mdt Kj. Det skulle have trukket det gule slibetog til Kd i dag, men skal altså i stedet køre til Kj. I stedet har MY 1158 fået opgaven. Banedanmark har lavet det således, at MY 1158 skulle køre Kj-Str, hvor de to lok bytte roller. MY 1158 ankommer til Str (!6). CONTC MX 1008 motor må startes, da den i spor 94 står i vejen for den lysegrå 23 RIV 56 SK-EEWS Hbillns fra Trnava. Det er faktisk MX 1008, der sætter den grå Hbillns over i spor 95 op på det gule slibetog i spor 95. Den kører tilbage i spor 94. Derefter kører MY'en hen til stammen og trykker den ned i spor 1. Standsningen her varer kun et kort øjeblik, for PU'en blinker grønt. Den afgår fra Str kl ½ (!41½) med tog BM (Str-Kd) med SPENO INTERNATIONAL S.A. GENEVE URR-48-4 DX ?+213+DX MaK 1000BB D-VL rød.. MX 1008 var klar til at køre tog BM 6040 (Str-Kj) kl , men der ville ikke være plads til at afgå før tiden kl KØREPLANER Sø 11/ lø 8/ Fiskeolietogets køreplan Ar-Fh Tog G 7551 (Ar-Fh) Ti, ikke 5/ MZ IV 800, 100 km/t. Ar 6.35 Lg 7.13 Rd 7.24 Sø 8.10 Ab (8.31) 8.34 Su (8.49) 8.51 Vr (9.09) 9.15 Sa (9.35) 9.52 Fh Fiskeolietogets køreplan på NT Tirsdage i lige uger Tog (Fh-Sgb), MZ 800, Fh 10.49, Sgb Disse tider gælder, til ændringer (måske) kommer (inden) mandag 1. oktober Sø 11/ lø 8/ Side 2 af 12

3 Fiskeolietogets køreplan på NT Onsdage i lige uger Tog (Sgb-Fh), MZ 1000, Sgb 11.37, Fh Kan afgå før tid: Sgb (+22). Kan også køre før tid (ikke så tit): Sgb 10.37, Fh Disse tider gælder, til ændringer (måske) kommer (inden) mandag 1. oktober Fiskeolietogets køreplan Fh-Ar Tog G 7550 (Fh-Ar) On; i praksis KUN onsdage i lige uger. MZ IV 1600, 100 km/t. Fh Sa (13.09) Hj 13.25½ Bl (13.43) Toglængde maks. 497 m Ab (14.10) Sø (14.56) Lg (15.51) Ar Sø 4/ Kørsel for Banedanmark Tog BM 6031 (Kj-Str), Kj-Id MY, Id-Str MF, Kj-Id 130 hast. km/t., Id-Str 180 hast. km/t. Kj 14.30, Kj (45)-55, Kø , Gg 17.(32)-40, Hr 18.15, Id 26, Uu (32)-45, Ho (58)-19.08, Hm (15)-24, Str Kilde: Toganmeldelse nr. 5245, søndag, den 4. marts 2012 Bemærk Der skal kl i flyvende fart skiftes materiel fra et lokomotiv til et togsæt i Id (Vildbjerg)! Da toget derfor nok ikke kan være gennemkørende og må standse, kan hastigheden desværre ikke sættes op til 180 km/t., som anført; der kun det respektive litras maksimumhastighed. Parentes omkring ankomsttiden 14.(45) i Ro, altså kun behovsstandsning. Det kan ikke lade sig gøre for et tog kommende fra Lille Syd, de skal køre V ud af Ro. Sø 4/ ma 5/ Kørsel for Banedanmark Tog BM 6030 (Str-Kj), MX 0, hast. 120 km/t. Str 21:19, Ho (32)-35, Ib (58)-22.10, Bb (32)-42, Jl (23:05-18, Vj 31, Fa 55, Od 0.31, Ro 2.(17)-30, Kj Kilde: Toganmeldelse nr. 5245, søndag, den 4. marts 2012 Bemærk Parentes omkring ankomsttiden 2.(17) i Ro, altså kun behovstandsning. Det kan ikke lade sig gøre for et tog kommende fra V til Ro at undlade en standsning, da der skal skiftes førerrum for at komme på Lille Syd. Sidste gang, noget lignende blev konstateret, skete det for en MY-tog fra Va mod Bm, der kun havde ét minuts standsningstid i Es. Der skulle laves omløb! Det kunne forstås, at de københavnske køreplanlæggere på køreplanskontoret aldrig har været i Es, kigget på Google Earth eller et rigtigt kort, og derfor ikke vidste, at Es er en rebroussementsstation. At køreplanlæggeren ikke kender forgreningsstation i km 31,3 vidner om dårligt kendskab til jernbanegeografi. I gamle dage skulle i hvert fald pt lære alle stationer og deres stationsnumre på remse eksempelvis fra Fh til Pa. Ti 6/ ma19/ ARRIVA Tog Aftenspærringer på Tønderbanen Baggrund for sporspærringen I marts måned foretager Banedanmark reparationsarbejde (om aftenen) på Tønder-banen. Dette betyder, at sporet er spærret i forskellige intervaller. Derfor vil nogle af Arrivas være aflyst og erstattet af busser på hele/dele af strækningen. Side 3 af 12

4 Beskiltning På alle busser, der kører for Arriva, skal det fremgå, at det er en "ARRlVA-togbus". Til dette formål har Arriva fremstillet et antal skilte i lamineret format A3. Heraf fremgår, at det er en togbus samt navnet på stationen, hvortil togbussen kører (har forbindelse til). Busholdepladser Togbusserne ankommer til og afgår fra banegårdspladsen på alle stationer og trinbrætter. Bemærk dog, at i Hviding, Rejsby, Brøns og Døstrup S. kører bussen ikke op til trinbrættet, men holder på hovedlandevejen gennem byen.... Kilde: Arriva Tog, opslag, onsdag 22. februar 2012 Læs mere på 19-marts Ved banedanmark på Ma 1/ on 5/ Fiskeolietogets køreplan Fh-Tl-Fh oktober december 2012 Tog G 7552 (Fh-Tl) Ma og On, MZ IV 1600, 100 km/t. Fh 4.10 Ab (5.25) 5.33 Lg (6.52) 7.08 Ab Sd (10.37) Vj 11.33½ Fa 11.52½ Tl Tog G 7553 (Tl-Fh) Ma og On, MZ IV 800, 100 km/t. Tl Fa Vj Hed (17.58) Ar Lg Sø Ab (21.29) Lih (21.38) Vr 22.(08) Fh VETERANMATERIEL OSV. Sø 29/ Forår Skattejagt ved Gribsø MY-veterantog kører denne søndag fra Hundested til Gribskov,... Kilde: Kilde: Jernbanen M1, marts 2012, side 7. Se på eller Lø 5/ Hundested-Helsingør og med Scandlines til Helsingborg MY-veterantog kører denne lørdag fra Hundested via Hillerød til Helsingør. I samarbejde med Scandlines er færgeoverfarten... Kilde: Kilde: Jernbanen M1, marts 2012, side 7. Se på eller Lø 12/ Side 4 af 12

5 Hundested-Høng (VSVT) via Snekkersten og Tølløse Kørsel på Tølløsebanen med besøg hos Vestsjællands Veterantog.... Turen bliver en af de sidste muligheder for at opleve Nordvestbanen, inden ombygningen til dobbeltspor for alvor begynder til sommer. Kilde: Kilde: Jernbanen M1, marts 2012, side 7. Se på eller Ma 28/ Hundested -Græsted Veterantræf 2. pinsedagkører MY-veterantog igen til Veterantræf i Græsted.... Kilde: Kilde: Jernbanen M1, marts 2012, side 7. Se på eller Lø 9/ Sommer Hundested-Hårlev og med bus til museet Stevnsfortet MY-veterantog kører denne lørdag fra Hundested til Hårlev station på Østbanen med videre transport med bus til Stevnsfortet.... Kilde: Kilde: Jernbanen M1, marts 2012, side 7. Se på eller FASTE ANLÆG On 25/ Afgørelser Århus Forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron ved Lindholm Station Kommuneplantillæg og VVMtilladelse Naturstyrelsen har udstedt tillæg til Aalborg Kommunes Kommuneplan Kommuneplantillægget betyder at Banedanmark kan forlænge spor 0 og flytte risteperronen ca. 350 meter mod nord. Klagefrist til onsdag 22. februar Kilde: _aar_vvm/, onsdag 25. januar 2012 Ti 21/ Afgørelser Århus Nedlæggelse af jernbaneoverkørsler på banestrækningen Viborg til Struer overkørsel 62 samt ved Ravnstrup er ikke VVM-pligtig Kilde: _aar_vvm/, tirsdag 21. februar 2012 Fr 9/ Afgørelser Århus Nedlæggelse af jernbaneoverkørsler på banestrækningen Viborg til Struer overkørsel 68, 69, 70, 71 og 72 ved Lundgård er ikke VVM-pligtig Naturstyrelsen Aarhus har afgjort at anmeldelse fra banedanmark om nedlæggelse af jernbaneoverkørsler ved Lundgård ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVMredegørelse). Klagefrist til den fredag 6. april Kilde: _aar_vvm/, fredag 9. marts 2012 Lø 10/ Silkeborgbanen Rettelsesblade 43XX-43XX til TIB (V) 35. Sd-Sj-Sd Ovk 43 i km 23,1, beliggende i Sv (Svejbæk) km 23,2, ændres fra at være forsynet med advarselsanlæg til at have halvbomanlæg. Kilde: TIB (V), rettelsesblade , mandag 10. marts 2012 Side 5 af 12

6 Langåbanen Nu er arbejdet med at lægge nye teglsten på den lave del af stationsbygningen i Rk (Rødkørsbro) blevet færdigt. I kørselsretning Rk-Rn (Rindsholm) er den højre svingbom på usikret ovk 39 brækket. Tog RA 5424 (Str-Ar) Signal i km 64,5 står lige foran PU gældende for spor 2 i Hø (Højslev) holder i dag skråt over mod spor 2 og rager muligvis ud i profilet. Derfor aftales det med FC Vg, at spor 2 ikke må bruges, før tog RA 5451 (Ar-Str) kommer 5¾ time senere. Der standses med AR AR 1001 lige foran, men heldigvis var standsignalet profilfrit i forhold til spor 2. Det viser sig, at den hvide strips er brast, så vinden havde delvist væltet standsignalet. Der er ikke muligt at få standeren banket ned i skærverne, så standsignalet må lægges med synlig. En banearbejder må ud og strippe den fast til PU'en igen 1. Mdt Ar Den nye bygning mellem spor 503 og UV-bænken er nu bygget færdig. Der er endnu rækværk langs tagkanten, idet arbejdet med tjæretaget ikke er færdigt. Det er en høj, mørkegrå bygning. Sø 11/ Thybanen Nu er makuleringen af træer og buske langs Thybanen færdig. Der godt nok flænser på de smadrede grene. I ballasten flyder der visse steder afklip. Der holder en gul trolje med bivogn i Hw og Ur Nu er signalmasten ved usikret ovk 160 i km 52,219 rejst. Ma 12/ Langåbanen Hø Signal i km 64,5 foran PU gældende for spor 2 i Hø, km 64,9, er nu blevet tøjret fast med strips til den bagved stående PU. Ra 2. station Linjeføringen mellem Vg og Ra (Ravnstrup) er flyttet i årene , og på side i Vingehjulet fra onsdag 24. November 1943 følger en særdeles god beskrivelse af arbejdet. Slå op på https://sites.google.com/site/sidesporpaafribane/home/ravnstrups-2-station og klik på Læs mere om baneforlægningen her. Mhg En ny grusvej ser ud til at blev anlagt fra ovk 40 i km 31,1 Rk-Rn (Rødkærsbro-Rindholm). Den skal antagelig føres hen til usikret over 39B, der skal nedlægges. Mg S /Mgh S (Middelhedegaard) 2 ser ud til at have ligget langs træerne lige Ø for ovk 40 og have haft et sporskifte i østenden. Der er svært at finde information om dette sidespor, der vist også har været et trinbræt få år. Lå sidesporet Mo og Mg/Mhg samme sted? En gul gravemaskine og et par gule dumpers arbejder på sydsiden af banen med at anlægge en grusvej fra usikret ovk 39 hen til usikret ovk 39a, der begge skal nedlægges. Bemærk de to forskellige skrivemåder på overkørslernes underlitra med henholdsvis majuskel og minuskel. Var det det samme sidespor? Der er omkring 2,8 km fra det istandsatte bygning til ovk 40. Skaungaard Mose Sidespor Der er sandsynligvis tale om Skaungaard Mose Sidespor (forkortelse "Mo"), der er medtaget i Morten Flindt Larsen: "De Danske Statsbaner Stednavneforkortelser" uden årstalsangivelse. Sidesporet er ikke med i 1922-udgaven af Ordresamlingen serie E, hvorfor det må formodes at være nedlagt inden I tkp fra 1. maj 1894 hedder sidesporet ganske rigtigt Skaungaard (Mo). I tkp'er fra 1914, 1930 og 1935 hedder sidesporet Middelhedegaard (Mhg). 1 Det er gjort mandag 12. marts De Danske Statsbaner, Stednavneforkortelser. Af Morten Flindt Larsen. Bane bøger Side 6 af 12

7 Kilde: Jernbanen.dk forum, UDLAND Fr 2/ InterRail fejrer 40-års-jubilæum InterRail kortet har netop rundet 40 år og det er fortsat en populær rejseform. I 2011 valgte næsten at rejse med InterRail i Europa, hvoraf næsten 80 procent var under 26 år, mens senior-gruppen lå på knap 4 procent. Interrail-kortet blev indført i 1972 blandt andet med DSB som initiativtager og det skulle hurtigt vise sig at blive en populær rejseform for unge i Europa. InterRail gjorde det let at rejse rundt i Europa med en rygsæk og opleve flere lande, i stedet for blot at flyve til en bestemt destination. InterRail-kortets popularitet holdt sig op gennem både 70'erne og 80'erne, men oplevede derefter en nedgang især på grund af konkurrencen fra andre transportformer. I de sidste 20 år har der været færre unge, der rejser Europa tyndt med tog, blandt andet fordi lavprisflybilletter har gjort det billigt at komme fra den ene del af verden til en anden. Men vi mener stadig, at InterRail er et rigtig godt produkt, der gør det let at rejse rundt i Europa," siger Søren Lynge Jacobsen, Product manager InterRail, DSB Salg, og forsætter "Salget er ikke længere som i 70 erne og 80 erne, hvor alle unge skulle på InterRail, men i de seneste år ser det ud til, at kortet er ved at få en revival," siger Søren Lynge Jacobsen. InterRail Global Pass "I starten kunne de unge rejse i 21 europæiske lande, men i dag kan de med det nuværende InterRail Global Pass stige på og af fra perronerne i 30 lande," fortæller Søren Lynge Jacobsen. I 2007 blev kortet udvidet til at omfatte alle aldersgrupper studerende, backpackers, familier, forretningsrejsende og seniorer. Mest besøgte lande Tyskland, Frankrig og Italien topper listen over de mest besøgte lande efterfulgte af Schweiz, Østrig, Holland, Sverige og Danmark. Kilde: DSB Intranet, fredag 2. marts 2012 (JSL via BL) Lø 10/ Efterløn på rejsen Feriepenge. Hvis du vælger at hæve din efterløn inden oktober i år, slipper du for at betale skat af beløbet. Hvor meget, du kan få udbetalt, afhænger af, hvor længe du har indbetalt til ordningen. Hvis du vil rejse for pengene, er her fem forslag til efterløn på rejsen. Det er som at vende tilbage til Victoriatiden, når det luksuriøse veterantog, Rovos Rail, triller gennem Sydafrika. Foto: PR Scenarie 5 Du har indbetalt efterlønsbidrag fra 1. april Det får du udbetalt kr. Rejsemål: Sydafrika De kr. giver dig næsten råd til den ultimative togrejse: Ni dage med verdens mest luksuriøse tog Rovos Rail i Sydafrika. Turen, vi foreslår, begynder og ender i Pretoria nord for Johannesburg og er en såkaldt Golf Safari. Næste afgang er fra 10. oktober, hvor toget f.eks. stopper ved den verdensberømte golfbane Leopards Creek ved Neelspruit. Ikke golfere kan samtidig tage på safari i Kruger nationalpark, inden toget kører videre. De ni dage er sammensat, så der hele tiden er noget for både golfere og ikke golfere, og undervejs kører man gennem Swaziland, Zululand, Durban, langs Drakensbjergene og besøger Sun City i Pilanesbjergene. Transport Afgang 9. oktober med South African Airways København- Johannesburg og re tur 18. oktober koster ca kr. for to voksne. Der er et stop undervejs i enten London eller München. Ophold: De to tog, som udgør Rovos Rail, er gamle klassiske tog, som er renoveret til perfekt stand. Der er ædelt træ på væggene, spisevogn med plads til alle 72 passagerer på én gang, lounge og barvogn, maden ser- Side 7 af 12

8 veres på kinesisk porcelæn med sølvbestik og de bedste sydafrikanske vine. Hver suite er udstyret med eget bad og toilet, og bagest i togstammen findes udsigtsvognen, hvor man kan nyde et glas kølig vin, mens det sydafrikanske landskab glider forbi. Det er en rejse tilbage til Victoriatiden, og alt er inkluderet i rejsens pris mad, vin, spiritus, udflugter, safari og golf. Prisen for denne tur er kr. for to personer Altså mangler der ca kr., men dem skal du ofre. Aktiviteter På denne tur er det golf på banen, hvor giraffer og andre vilde dyr giver helt særlige golfoplevelser. Og det anbefales at stige af toget og tage med på safarier og lokale besøg. Men bare at sidde i udsigtsvognen og kigge ud, er også en aktivitet her på Rovos Rail. Kilde: Viborg Stifts Folkeblad, lørdag 10. marts 2012, side Pretoria Prisen er lav, for normalt koster Pullman Suite ,-, Deluxe Suite ,- og Royal Suite ,- (2009-priser). Det er tydeligt, at artiklen ikke er rettet mod jernbaneentusiaster, for der mangler henvisninger til: Se hjemmesiden for Rovos Rail på hvor der står en del damplokomotiver i remisen, og personvogne gøres superrene. Lige ved siden af remisen også indhegnet og med bidske vagthunde befinder der omkring otte hensatte og udrangerede damplokomotiver. Se Friends of the Rail, FOTR's Depot på et sted på deres hjemmeside Se billeder af statsbanernes lokomotiver på RR Picture Archives DIVERSE To 9/ Realtid i togene og på stationerne Realtid i togene og på stationerne er sat i drift, men der har vist sig nogle udfordringer, som desværre har resulteret i, at der til tider har været meget lidt visning. Når der vises realtid i toget, vil det vises nogenlunde som på billedet:... Klokkeslættet med gult er realtid (14:09). (Det skal nævnes, at normalt vil der ikke bliver vist ankomsttidspunkt før køreplanstidspunktet, som her er kl. 14:15) De fejl, der har været, skulle nu være rettede, og der går nu nogle dage, hvor der efterhånden vil blive vist realtid i flere og flere tog, efterhånden som data bliver samlet sammen. Vi foretager en stor gennemgående test på hele systemet onsdag d. 8. februar. Testen foregår i togene og på stationer, hvor vi vil tjekke alle informationer og fejlsøge direkte, hvis der skulle vise sig at være uregelmæssigheder.... Kilde: Arriva Tog A/S. Nedtages torsdag 9. februar 2012 To 1/ Sikkerhed Af Martin Møller-Lassen Sikkerhedschef Brug af reglementer via tablet Så er tiden inde til at vi kan gå helt over til brug af tablet, også i forbindelse med brug af reglementer. Alle reglementer findes under Mobility på det faneblad, der hedder Sikkerhed. Der vil altid være opdaterede reglementer til rådighed. Cirka en uge før rettelse træder i kraft, vil den være til rådighed på tabletten. Alle filnavne på reglementerne indeholder gyldighedsdato. Eksempelvis hedder Arriva VR: VR_ , som er gældende fra d. 23. januar Fra mandag d. 23. januar 2012 er det tilladt at have reglementer på tablet, og det behøves ikke at medbringe på papir.... Når der udsendes rettelser, vil alle blive orienteret via mail. Arriva VR og ADI gældende fra mandag ligger allerede på Mobility. Kilde: Opslag, Arriva Tog A/S, sikkerhedschef. Nedtages torsdag 1. marts 2012 Ti 6/ Side 8 af 12

9 Rejsekort godt fra start i Hovedstaden Siden rejsekort blev rullet ud i dele af Hovedstadsområdet den 28. november 2011, er kunderne løbende blevet spurgt om, hvad de synes om rejsekortet. Og resultatet er overvældende positivt. Af dem, der har prøvet rejsekortet, oplever 77 procent, at rejsekort gør det nemmere at betale for deres rejse. 45 procent synes, deres rejseoplevelse bliver bedre, og hele 74 procent vil anbefale rejsekort til andre. Desuden viser det sig, at rejsekort får kunderne til at rejse mere, fordi det er nemt.»det er da superfedt, for rejsekort har været omgærdet af megen negativ omtale, og så er det dejligt, at dem, der rent faktisk har prøvet det, er glade. Undersøgelsen viser, at det har båret frugt, at vi har taget os god tid til at rulle rejsekort ud og hele tiden undervejs være i dialog med kunderne, om der er noget, vi kan gøre bedre,«siger Line Nielsen, afdelingschef i DSB S-tog. Rolig søndagstur med FCK-fans til Aalborg Under FCK's udebanekamp mod AaB forrige søndag løb en mand ind på banen, og dommeren måtte afbryde kampen på grund af fyrværkeri på tilskuerrækkerne. I toget var der derimod ingen problemer. Det var et sælsomt syn, der mødte hobrogenserne på banegården søndag eftermiddag. 80 mand stod på rad og række på perronen og tissede ud på skærverne. De tissende mænd var en del af en gruppe på 450 fodboldfans, der havde taget lyntoget fra København til Nordjylland for at overvære AaB udligne mod FCK i overtiden. Undervejs var der drukket så meget øl, at toiletterne holdt op med at fungere ét efter ét, så da toget nåede Aarhus H, var der kun ét toilet, der virkede, og ét der virkede engang imellem. Fodboldkoordinator Malene Friis aftalte derfor med driftsledelsen, at toget fik et minut mere i Hobro, så fansene kunne tisse af. Som en søndagsudflugt På banen var det en dramatisk kamp præget af afbrænding af fyrværkeri og en enkelt baneløber, men om bord i toget forløb turen i det store og hele uden problemer. Under opholdet på Aarhus H blev der ganske vidst smidt med kanonslag, som skræmte kunderne, der stod på perronen, men da fodboldguiderne bad lederen af fangruppen påtale det over for de andre, stoppede det. Godt samarbejde med fansene I Aalborg fik fansene at vide, at de skulle returnere med de samme tre sæt hjem, så de kunne lade overtøjet og den medbragte proviantering ligge. Der var drukket en del og masser af affald i toget, som ikke blev gjort rent under opholdet i Aalborg. Et par af tilhængerne tilbød derfor at gå gennem toget med store affaldssække og tage det værste. "Du må gerne rose fansene og fremhæve det gode samarbejde, vi har med dem. Det er de færreste kunder, der ringer den følgende dag og takker for en god tur og spørger, om der er noget, DSB ønsker anderledes næste gang, men det gør de her, og det siger noget om tillid og forståelse, vi har opbygget med klubberne," forklarer Malene Friis. Ved at indgå et formaliseret samarbejde med fanklubberne, er det lykkes at samle fanklubberne i udvalgte tog med specialuddannet personale og med færre konsekvenser for DSB og DSB's medarbejdere til følge. Færre materielle skader end tidligere Da de tre sæt, der indgik i særtoget, ankom til Klargøringscenter Kastrup sent søndag aften, var de som sædvanligt beskidte, stank af sprut, og der var kastet rundt med sæder og hynder. En siderude og en toiletdør var gået i stykker. Det betød, at sættene først kunne gå i drift senere end planlagt op ad dagen mandag. Skadernes omfang var dog begrænsede i forhold til, hvad DSB tidligere har været udsat for. Mere trygt for DSB og DSB's medarbejdere Tidligere tog fanklubberne et tilfældigt tog og efterlod sig i flere tilfælde hærværk og ødelæggelser. Ifølge direktør i Fjern- & Regionaltog Susanne Mørch Koch har DSB's fodboldtog, der indførtes i 2009, skabt større tryghed for DSB's kunder og medarbejdere, ligesom det økonomisk set er mere fordelagtigt for DSB at tilbyde fangrupperingerne deres egne tog. "Vores samarbejde med fangrupperingerne betyder, at vi får dem samlet i udvalgte tog med specialuddannet personale, der har indgående kendskab til fankulturen, og som har fået et udvidet kursus i konflikthåndtering. Er der optræk til ballade, har vi endnu en fordel ved at have fangrupperingerne samlet, fordi der er en høj grad af selvjustits blandt fansene. Vi har øget trygheden for det kørende personale og Side 9 af 12

10 begrænset hærværket markant, men ligeså vigtigt er det, at vores andre kunder har en god oplevelse,«siger hun. Fakta om DSB's fodboldtog Ved på forhånd at arrangere rejserne i samarbejde med fanklubberne, sikrer DSB, at fansene ved, hvilke tog og sæt, de skal med og være i. Det betyder, alle får en bedre oplevelse. I dag kan fodboldguiderne i fodboldtogene som regel standse uro og optræk til hærværk. Før ordningen indførtes, måtte togpersonalet tilkalde politiet, der skulle indkalde ekstra mandskab, og når ordensmagten nåede frem, var toget splittet ad til ukendelighed. Overvågning bruges i kampen mod togtyve I de seneste måneder har morgentrætte weekendrejsende været ofre for det, der ligner organiserede lommetyverier. Men tyveknægtenes valg af gerningssted kan blive skæbnesvangert for dem. Det skriver Hillerød-Posten. "Der er videoovervågning i alle S-tog, og politiet bruger vores optagelser", fortæller Jes Hundrup Honoré, der er afdelingsleder for service og overvågning i S-togene til avisen. "Alle optagelser havner på togets harddisk, hvor de ligger i seks-syv dage, inden de bliver slettet igen. Hvis politiet henvender sig, kan vi finde de relevante optagelser til dem." Jes Hundrup Honoré fortæller, at kun to betroede medarbejdere har adgang til harddiskene. Læs hele artiklen i Hillerød-Posten her. DSB 1' skaber trend Det nyudviklede koncept på DSB 1 er så stærkt, at blandt andet Glassalen i Tivoli har fået øjnene op for det. Før var der ikke så meget at komme efter for passagerer på DSB 1, når morgenmaden var overstået, men fra februar 2012 har billedet været et helt andet. Om eftermiddagen kan sulten nu stilles med små tapasanretninger og sandwicher, og det meste af dagen bliver der serveret godbidder fra blandt andet Johan Bülow, Coca, Summerbird og Simply Chocolate. Det har vakt opsigt, og DSB s leverandør har blandt andet fået henvendelser fra Glassalen i Tivoli, der gerne vil servere DSB s koncept for sine gæster. SAS Business og Singapore Airlines har ligeledes vist interesse for konceptet.»det er en succes, vi kan lære meget af på andre områder i DSB. Vi har sat os nogle klare mål, og jeg er imponeret over, at vores hold i samarbejde med leverandøren har fået udviklet et koncept, der er så godt. Vi har virkelig sat os i kundernes sted, og det er den pludselige interessere et godt billede på,«siger direktør i Fjern- & Regionaltog, Susanne Mørch Koch. Kilde: DSB Intranet, tirsdag 6. marts 2012 (JSL via BL) On 7/ Den smukkeste morgen til 100 procent Her til morgen er der sket noget ganske usædvanligt. I morgenmyldretiden er 100 procent af togene hos DSB Fjern- & Regionaltog ankommet rettidigt. "Vi er ingen i DSB Trafik, der kan huske, hvornår det sidst er sket," siger trafikinformationschef Tony Bispeskov, der glæder sig over det flotte resultat. Ved halv fem-tiden, hvor eftermiddagens myldretid har sat ind, er tallet faldet en smule til 98,1 procent, men det er fortsat højt og bekræfter fortsættelsen af den udvikling, DSB Fjern- & Regionaltog er inde i driftsmæssigt. Fra 1. januar og til i dag er 94,6 procent af DSB Fjern- & Regionaltogs tog ankommet rettidigt. Det er blandt andet den forbedrede driftsstabilitet på IC3-togene og ME-lokomotiverne, der de seneste måneder har givet rettidigheden et løft. Kilde: DSB Intranet, onsdag 7. marts 2012 (JSL via BL) On 8/ Orange-billetter gør ledige pladser til gevinst Ledige pladser gavner ingen. Derfor er der sund fornuft i Orange-produkterne. At sælge de tomme sæder billigt gavner både kunder og DSB. På mandag bliver der sparket en ny Orange reklamekampagne i gang. Mange kunder er glade for DSB s koncept Orange. Men Orange-billetter får desværre også ofte kritiske bemærkninger med på vejen: "De er svære at få fat på" eller "De er en dårlig forretning". Også internt i DSB er der delte meninger om Orange. Der har været forlydender om, at Orangebilletterne skulle være en af årsagerne til DSB s underskud. Men sådan forholder det sig ikke. Side 10 af 12

11 »Orange-billetterne er faktisk sund fornuft. Når man som DSB kører 20 timer i døgnet er der en række ledige pladser i togene uden for myldretiden, som vi lige så godt kan udnytte og tjene penge på. Kunderne får mulighed for at komme billigere med toget og vi får flere kunder med togene. Det er også smart, fordi DSB med Orange får flyttet kunder væk fra myldretiden og over i de tog, hvor der er mere plads. Vi kan desuden se, at dem, der køber Orange, senere hen også køber billetter på Standard. Så Orange er på mange måder en god forretning for DSB,«siger salgsdirektør i DSB Anne-Lise Bach Sørensen, der er sikker på, at Orange-billetterne også er med til at øge kundetilfredsheden og præge den generelle prisopfattelse af DSB i positiv retning orange billetter DSB udbyder hver måned Orange-billetter, hvilket er en del flere, end der bliver solgt.»med Orange-billetter har alle mulighed for at finde en billig rejse mellem landsdelene, da det er langt flere end vi reelt sælger. Selvom billetter lyder af meget, udgør Orange kun en forholdsvis lille andel af DSB s samlede billetudbud.,«siger Anne-Lise Bach Sørensen. Orange alarm Priserne på Orange varierer, så de billigste billetter koster fra 149 kroner og op til 299 kroner, hvis man krydser Storebælt.»Vi hører jævnligt fra kunder, at de ikke kan finde de attraktive Orange-billetter. Derfor er det en god idé at tilmelde sig Orange Alarm på DSB.dk, hvor man får besked om, hvornår de billige billetter til populære rejsetidspunkter bliver sat til salg. Desuden skal man købe dem i god tid før afrejse og samtidig planlægge at rejse uden for myldretiden gerne fra mandag-torsdag eller lørdag så er chancen for at få fat i en billet stor.«siger salgsdirektør i DSB, Anne-Lise Bach Sørensen. Hun forklarer, at der ikke er orangebilletter i myldretiden, og at der derfor kun er få billetter til salg fredag og søndag, som er travle dage. Det er slet ikke alle afgange, der har Orange-billetter til salg, og på de afgange, hvor der er Orange-billetter til salg, er antallet forskelligt fra afgang til afgang. Rapport undersøger ny bane mellem Silkeborg og Aarhus Trafikstyrelsen er klar med et forslag til en kraftig forbedring af den kollektive trafikbetjening mellem Aarhus og Silkeborg; Herning og det øvrige Midtjylland. Det skriver Jyllands-Posten. En ny direkte bane vil blandt andet indebære, at rejsetiderne reduceres mærkbart mellem henholdsvis Aarhus og Silkeborg og det øvrige Midt- og Vestjylland, fortæller rapporten. Således vil rejsetiden mellem Aarhus og Silkeborg halveres til cirka minutter, mens rejsende på strækningen Aarhus Herning vil opleve, at rejsetiden reduceres med en tredjedel til omkring én time. Der vil være tale om en linjeføring på i alt 29 kilometer med tilslutninger til hovedbanestrækningen vest for Brabrand og den eksisterende enkelsporede bane mellem Silkeborg og Skanderborg øst for Svejbæk. Der arbejdes i rapporten med tre alternative løsninger. En enkeltsporsløsning, hvor tog i modsat retning mødes på krydsningsstationer. En dobbeltsporsløsning, som er dyrere, men har større kapacitet, og hvor tog i hver retning har sit eget spor. Og til sidst en variant af dobbeltsporsløsningen, hvor den eksisterende tog- og banedrift mellem Skanderborg og Svejbæk ved Silkeborg erstattes af busdrift. Du kan læse hele rapporten her. Silkeborg%20rapport%20feb% ashx Kilde: DSB Intranet, torsdag 8. marts 2012 (JSL via BL) Udpluk fra Ny bane Århus Galten Silkeborg en screening som led i den strategiske analyse for Østjylland Der er opstillet tre beregningsalternativer i den aktuelle screening:! en enkeltsporslosning med reduceret togbetjening Skanderborg-Silkeborg! en dobbeltsporslosning med reduceret togbetjening Skanderborg-Silkeborg! en variant af dobbeltsporslosningen, hvor den eksisterende tog- og banedrift mellem Skanderborg og Svejbæk ved Silkeborg erstattes af busdrift. Den nye bane vil passere tæt forbi Galten og andre mindre bysamfund, ved hvilke der i dobbeltsporsløsningerne forudsættes etableret i alt 3 standsningssteder til stoptog. Der forudsættes i disse løsningsmuligheder desuden etableret stationer på den eksisterende banestrækning i Åbyhøj og Brabrand. I enkeltsporsløsningen forudsættes alene en station i Galten. Linjeføringen i det kuperede område ned mod Julsø øst Side 11 af 12

12 for Svejbæk indebærer en stigningsgradient på op til 35, hvilket udelukker kørsel med godstog ad denne linje, men som materiel med IC3-køreegenskaber ikke vil have problemer med. Kilde: Trafikstyrelsen, Ny bane Århus Galten Silkeborg, februar 2012, side 6 Se luftfotos med indtegnet linjeføring og kort med frem- og tilbageskridt. Side 12 af 12

Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 6. marts 2011 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder

Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 6. marts 2011 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 6. marts 2011 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder DEN DAGLIGE DRIFT (VEST) Olietagning DSB MZ 1425 holdt kl. 17 i olieforsyningen

Læs mere

TIB-S. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

TIB-S. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad TB-S Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 7 7 77 78 79 80 8 8 8 8 89 90 9 9 9 96 0 0 09 0 7 8 9 0 7 8 9 0 6 7 8 9 7 8 9 68 69 7 7 7 60 6 6 6 6 77 78 90 9

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 25. marts 2012 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder

Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 25. marts 2012 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 25. marts 2012 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder DEN DAGLIGE DRIFT (VEST) Hamburgtoget afgår rettidigt fra Ar DB 605 503-1

Læs mere

H0 NYHEDER 2014. BL-vogne CP med tagrytter MO DSB MX / MY Y-tog AF med tagrytter Class 66. OBS: Fotos viser produktionsprøver

H0 NYHEDER 2014. BL-vogne CP med tagrytter MO DSB MX / MY Y-tog AF med tagrytter Class 66. OBS: Fotos viser produktionsprøver H0 NYHEDER 2014 M O D E L L E R PÅ V E J F R A T E G N E B O R D E T BL-vogne CP med tagrytter MO DSB MX / MY Y-tog AF med tagrytter Class 66 OBS: Fotos viser produktionsprøver AF med tagrytter AF-vognene

Læs mere

TIB Generelt Odder - Aarhus Vemb - Thyborøn Havn

TIB Generelt Odder - Aarhus Vemb - Thyborøn Havn TIB. Odder - Aarhus og Vemb - Thyborøn Havn Midtjyske Jernbaner TIB Odder - Aarhus Vemb - Thyborøn Havn TIB - Mjba Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 1-3 4-9 10-12 13-18 19-22 09.12.2012 Nummeret

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Jernbanenyheder fra BL Sendt mandag 30. januar 2012 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder

Jernbanenyheder fra BL Sendt mandag 30. januar 2012 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder Jernbanenyheder fra BL Sendt mandag 30. januar 2012 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder DEN DAGLIGE DRIFT (ØST) Ma 23/1 2012 IC4-transporten til Nf I dag skulle

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

Jernbanenyheder fra BL

Jernbanenyheder fra BL Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 20. januar 2013 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder Indholdsfortegnelse I denne indholdsfortegnelse er anført alle kapitler

Læs mere

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6

Aabenraa Veteranbane April 2015 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Informationer og gode råd om skinnecykling på Aabenraabanen 1/6 Aabenraa Veteranbane Historie Aabenraa Veteranbane blev hjemmehørende i Aabenraa 16. august 1999 og opstod på resterne af Tønder-Tinglev

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer SPORARBEJDE VÆR OPMÆRKSOM PÅ GYLDIGHEDSDATOER GYLDIG I PERIODERNE OG

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer SPORARBEJDE VÆR OPMÆRKSOM PÅ GYLDIGHEDSDATOER GYLDIG I PERIODERNE OG AARHUS > STRUER GYLDIG I PERIODERNE 06.05.2016-08.07.2016 OG 15.07.2016-21.07.2016 SPORARBEJDE VÆR OPMÆRKSOM PÅ GYLDIGHEDSDATOER Aarhus Vinderup Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

OPLEVELSER 3. KLUBNYT...16. MØDEREFERATER. 18. MØDEAFTENER.. 23.

OPLEVELSER 3. KLUBNYT...16. MØDEREFERATER. 18. MØDEAFTENER.. 23. OPLEVELSER 3. KLUBNYT...16. MØDEREFERATER. 18. MØDEAFTENER.. 23. 27. årgang. Nummer 108. juli/august 2013. Model Jernbane Klubben Gudenå Randers. Klublokalet er beliggende Jernbanegade 12 B 3 sal. 8900

Læs mere

Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 18. marts 2012 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder

Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 18. marts 2012 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 18. marts 2012 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder DEN DAGLIGE DRIFT (VEST) Ma 12/3 2012 Rødt og brunt GM-lok kører i Ar

Læs mere

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck Bryrup Vrads Thailandsk jernbane truck 1 Kære medlemmer i VMJK. Nu står sommeren for døren, dog er der problemer med sommer varmen, der er nok derfor, at vejret fra forårsmånederne genudsendes. I det sidste

Læs mere

Bestil på www.jernbaneklub.dk

Bestil på www.jernbaneklub.dk Færgerne mellem Kalundborg og Samsø (Århus) Forfatter: Preben Jensen Format A4 i stift bind med 246 sider med mange billeder i sort/hvid og farver og mange illustrationer Forlaget: Nautilus (juni 2015)

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland

Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Regionalbaner i Midt- og Vestjylland Idéer til udvikling af regionalbanerne Banebranchens konference 11. maj 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Jernbanerne i Danmark Status 2011 140 km/t og derover 120

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget

Transport- og Bygningsudvalget Folketinget MINISTEREN Transport- og Bygningsudvalget Folketinget Dato J. nr. 7. december 2016 2016-6067 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Transport- og Bygningsudvalget har i brev af

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere Servicestandarder for trafikinformation Skærme og højttalere 4. Version 17.08.2016 Indhold Side 1. Forord 3 2. Formål med servicestandarderne 4 3. Forklaring på de forskellige driftssituationer 5 4. Servicestandard

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Strækningslængder. Bilag 6.6

Strækningslængder. Bilag 6.6 Banedanmarks Netredegørelse 2015 Bilag 6.6 Strækningslængder Afstandstabellen angiver den kilometerafstand, som infrastrukturafgifterne beregnes efter. Afstanden mellem Sjælland og Fyn er redurceret med

Læs mere

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 4 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 4 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 12.06.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 16-93 Gyldig fra 12.06.2011

Læs mere

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Redegørelse Journal nr.: 04-610/3 13. april 2005 Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen for

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K TRU 142 Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Forslag til ny station i Fårup

Forslag til ny station i Fårup Forslag til ny station i Fårup Mellem Randers og Hobro ligger stationsbyen Fårup. I øjeblikket er det sådan at regionaltog og Intercitytog fra Århus til Aalborg og omvendt kører igennem Fårup uden at standse.

Læs mere

ESBJERG > NIEBÜLL. Esbjerg. Niebüll. Gyldig til

ESBJERG > NIEBÜLL. Esbjerg. Niebüll. Gyldig til ESBJERG > NIEBÜLL Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Esbjerg Døstrup Sønderjylland Bredebro Visby Tønder Nord Tønder Süderlügum Uphusum Tjæreborg Bramming Sejstrup Gredstedbro Ribe Nørremark Ribe Hviding

Læs mere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere

Servicestandarder for trafikinformation. Skærme og højttalere Servicestandarder for trafikinformation Skærme og højttalere 3. Version 19.01.2016 Indhold Side 1. Forord 3 2. Formål med servicestandarderne 4 3. Forklaring på de forskellige driftssituationer 5 4. Servicestandard

Læs mere

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet

Servicestandard for højttalerudkald i tog. for togpersonalet Servicestandard for højttalerudkald i tog for togpersonalet Formålet er god trafikinformation til kunderne Forord Alle vores kunder har en plan, når de stiger på toget. De skal på arbejde, på ferie, mødes

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen (2 stemmer)

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0332 Klageren: XX 7800 Struer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Godtgørelse af taxaregning på 552 kr. Ankenævnets

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig til

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig til THISTED > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer INFORMATION Der

Læs mere

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog

Dobbelt op i 2030. Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog Dobbelt op i 2030 Historiske store investeringer i både skinner og tog vil give de rejsende flere, hurtigere og mere rettidige tog 1 Ove Dahl Kristensen, Trafikteknik Dobbelt op i 2030 (på 20 år) Bredt

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Thisted - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) THISTED > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 25. september 2011 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder

Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 25. september 2011 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder Jernbanenyheder fra BL Sendt søndag 25. september 2011 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder KØREPLANER Fr 23/9 2011 Antagelig profilprøve af litra MG ved perroner

Læs mere

Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017

Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017 Kystbanen Borgermøde den 17. november 2017 Driftsdirektør Anders Egehus 2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2016-13 2016-14 2016-15 2016-16 2016-17

Læs mere

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev

Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev 29.09.2017 Side 1 af 5 Redegørelse Traktor kørt ud foran tog i overkørsel ved Kliplev HCLJ611-2017-265 Ulykke Kollision Togkørsel Dato: 18.08.2017 Tidspunkt: 14:53 Sted: Tinglev - Kliplev Infrastrukturforvalter:

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen

TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen Med DSB som chauffør Forventningsfulde spejdere ankommer til Spejdernes Lejr i Holstebro TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen Endelig kom

Læs mere

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig

Den nye S-bane. Trafikministeriet. Bedre. Tryggere. Hurtigere. Mere miljøvenlig Den nye S-bane Bedre Tryggere Hurtigere Mere miljøvenlig Trafikministeriet 1 1 2 Det skal være hurtigere og mere komfortabelt at benytte den kollektive trafik, så flere skifter bilen ud med tog og bus.

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX

Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 505 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål AS, AT, AU, AV, AW og AX Side 1 af 15 Samrådsspørgsmål AS Ministeren bedes redegøre

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018. TEGNFORKLARING Afgangstid

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

BILFERIERAPPORT 2015

BILFERIERAPPORT 2015 BILFERIERAPPORT 2015 EN FERIEFORM, SOM LIGGER HJERTET NÆR BILFERIE 2015. 4 KÆRLIGHED PÅ VEJEN. 8 AT REJSE MED FAMILIEN. 10 PÅ VEJEN. 12 FREMTIDEN. 14 Stena Line har lige siden begyndelsen lokket bilrejsende

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

SLAGELSE MODEL-JERNBANE KLUB. Nr. 20. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar!

SLAGELSE MODEL-JERNBANE KLUB. Nr. 20. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar! SLAGELSE MODEL-JERNBANE KLUB Nr. 20 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar! Flere og flere jernbane selskaber kører med så ustabilt materiel/ansaldo Breda

Læs mere

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012

Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Høringssvar vedr. Trafikplan 2012-27 fra borgere på Vestfyn 1 Høringssvar vedr. Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027, Høringsudgave af 10. oktober 2012 Vi har med interesse læst Trafikstyrelsens

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Medlemsudflugt til Modeljernbaneklubben H0 Aalborg og Hobbykæden den 27. oktober 2012

Medlemsudflugt til Modeljernbaneklubben H0 Aalborg og Hobbykæden den 27. oktober 2012 Medlemsudflugt til Modeljernbaneklubben H0 Aalborg og Hobbykæden den 27. oktober 2012 Lørdag den 27. oktober var der strålende solskinsvejr, og her mødtes en stor del af medlemmerne fra vores lille klub

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 AARHUS > SKJERN Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til

AARHUS > SKJERN. Aarhus. Skjern. Gyldig til AARHUS > SKJERN Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Viby Jylland Hørning Skanderborg Alken Ry Laven Svejbæk Silkeborg Engesvang Bording Ikast Hammerum Birk Centerpark Herning Herning Messecenter Studsgård

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra til

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra til AARHUS > STRUER Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Aarhus Vinderup Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Struer Aarhus Langå Viborg Skive Struer INFORMATION

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 AARHUS > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Aarhus Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Vinderup Struer Aarhus Langå Viborg Skive Struer Information

Læs mere

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

STRUER > SKJERN. Struer. Skjern. Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016. Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem STRUER > SKJERN Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK

I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK I FORENINGEN - SPOR 0 AFTER DARK Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen så vi fralægger os et hvert ansvar. Da IC4 nu er begyndt at må køre med passagerer har man endeligt valgt det nye Design

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen

Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 110 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspm. L og M vedr. Nordvestbanen Side 1 af 8 Samrådsspm. L Et faktuelt spørgsmål

Læs mere

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig til

AARHUS > STRUER. Aarhus. Struer. Gyldig til AARHUS > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Aarhus Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Vinderup Struer Aarhus Langå Viborg Skive Struer INFORMATION Der

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra til Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra til Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy THISTED > STRUER Gyldig fra 13.12.2015 til 10.12.2016 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer INFORMATION

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Orientering til TRU vedr. IC4-situationen

Læs mere

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem

SKJERN > STRUER. Struer. Skjern. Gyldig til Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee. Ringkøbing Lem SKJERN > STRUER Gyldig 11.12.2016 til 09.12.2017 Struer Ringkøbing Lem Hjerm Holstebro Bur Vemb Ulfborg Tim Hee Skjern Struer Holstebro Ringkøbing Skjern INFORMATION Der henvises i øvrigt til Arriva Togs

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 15/2016 Fordeling: Som SR 24.11.2016 Gyldig fra: 28.11.2016 Gyldig til: 31.03.2018 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted Gentofte - Lyngby. Teknisk og reglementarisk grænse mellem HKT og CBTC

Læs mere

Aarhus - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva)

Aarhus - Struer: Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 (Arriva) AARHUS > STRUER Gyldig 10.12.2017 til 08.12.2018 Aarhus Hinnerup Hadsten Langå Ulstrup Bjerringbro Rødkærsbro Viborg Stoholm Højslev Skive Vinderup Struer INFORMATION GYLDIGHED Køreplanen er gyldig 10.12.2017-08.12.2018.

Læs mere

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?

K 563. Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/? Museumstog Randers Viborg Skive Struer 11. oktober 2014 I anledning af Skivebanens 150 års jubilæum. http://www.museumstog.dk/?p=materiel Veterantog Viborg Skive Struer retur to gange den 11. oktober 2014

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013

Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Den 31. januar 2014 Servicekvalitetsniveau ved Regionstog A/S Årsrapport 2013 Indledning Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de krav om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, som er beskrevet

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K

Notat. Direktionssekretariatet. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 K Høring vedrørende halvtimes drift på Svendborgbanen DSB har for Transport- Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet et oplæg

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Spørgsmål 649 Offentligt Sikkerhedsmæssige og tekniske aspekter ved enmandsbetjening på Kystbanen I forbindelse med kritikken af den forestående indførelse af enmandsbetjening

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

DEN DAGLIGE DRIFT (VEST) Ti 8/11 2011

DEN DAGLIGE DRIFT (VEST) Ti 8/11 2011 Jernbanenyheder fra BL Sendt tirsdag 22. november 2011 til http://john-nissen.dk/banesiden/ Avisartikler offentliggøres ikke på Banesiden Jernbanenyheder DEN DAGLIGE DRIFT (VEST) Ti 8/11 2011 MZ + 4 MG

Læs mere