Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet"

Transkript

1 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM

2 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon REDAKTIONEN Korrektur: Generalmajor I. J. Bager. Pens. overkonstabel af 1. grad C. E. Jensen. Overassistent Bente Nielsen. Redaktør af nyhedsindlæg fra Telegrafregimentet: Overkonstabel af 1. grad L. Lindholm. TRYK Rosendahl's PRINT DESIGN MEDIA Landbrugsvej Odense S ISSN ADRESSEÆNDRING MEDELMSSKAB - STØTTE og BIDRAG: Et medlemsskab koster 150,- kr./år. Alle medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen. Ønsker du at tegne et medlemsskab, eller at støtte Telegrafens Venner, så send en mail til: OPLAG TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt i ca eks. heraf 800 stk. som trykte blade og de øvrige som e-blade. De trykte blade overdrages Telegrafregimentet, som fordeler det til alle regimentets militær- og civilansatte på Ryes-, Bülows og Haderslev Kaserner samt til udsendte i ind- og udland. Telegrafregimentet fordeler også bladet til andre enheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre samarbejdspartnere. DEADLINE Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er 30. maj - eller efter aftale. Telegrafens Venner er en forening, der ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige bidrag udgiver TELEGRAFEN. Formålet med TELEGRAFEN er at informere og oplyse om Telegrafregimentets daglige virke, gøremål, opgaver og visioner. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Telegrafens Venner eller Telegrafregimentets meninger og holdninger. Fotokredit: Navngiv indsendte foto som du ønsker fotokreditten skal være. Læs TELEGRAFEN som E-blad: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. INDHOLD Bager er igen regimentschef Nytårsgave i Haderslev Alle skifter Persontilpasning og udflytning... Telegrafsoldat i Tyrkiet Lovlig promillekørsel Den nye mand - på sin første øvelse Guld og grønne fjerbolde Super-tanker i fart Kasernearbejder - røg i kachotten Nystartet gammel Soldatens grav Truslen mod dig fra Cyberspace Arbejdsmiljø Personelnyt Forsidefoto Forside: "Karsten Byrgesen og et hold fra DCM-kompagniet er blevet sendt til grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien. De har det helt store satellitudstyr med. Læs mere side fra side 9. GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Telegrafens Venner Blad indd 2 4/23/2013 7:52:55 AM

3 Bager er igen regimentschef Efter lang tids udsendelse til Liberia, som Chief Operations Officer for den udstationerede FN-styrke på ca mand, er oberst Susanne Bach Bager tilbage som chef for Telegrafregimentet. Der er sket meget for Susanne i Liberia - og herhjemme kan man også roligt sige, at der er sket meget omkring regimentet og det nye forlig. Af Leon Lindholm, nyhedsredaktionen/ Telegrafregimentet. Tiden er gået. Oberst Susanne Bach Bager har udført den befalede ordre. Hun blev sendt til Liberia i februar 2012 for et år. Det er lang tid - og ikke mindst når man som regimentschef kan se sorte skyer hænge over regimentets fremtid. Skulle regimentet deles ud til et af hærens værnscentre i en fremtidig ny struktur? Skulle flere års planer og nytænkning om nye strategier, bedre og bredere anvendelse af regimentets ressourcer set i et værnsfælles perspektiv for evigt blive screenlagt? Fornuft og klarsyn Vi kan nu se tilbage og sige: "Susanne du gjorde det rigtig godt. Ikke kun i Liberia, som i sig selv var en udfordring at færdes og leve i, men også set i relation til regimentets fremtid herhjemme. Du så en mulig løsning i at oberstløjtnant Erik Schwensen, var en kompetent afløser i de næsten 1½ år, du skulle være væk. Du valgte ham, og du valgte rigtigt". Han har æren for meget af det, der er sket, for han sørgede for resultaterne. På samme vis skal du have æren for, at du så, hvem der kunne skabe de resultater og arbejde mod de visioner og mål, som, du og flere tidligere chefer før dig, havde haft i støbeskeen. Telegrafregimentet i en fremtid som værnsfælles, vil blive godt for alle parter i Forsvaret. Nu kan vi se, at Susanne og tidligere regimentschefers visioner og tanker for fremtiden var rigtige. Forsvaret vil samlet få store fordele af et fællesværns føringsstøtte - og EW-center Erik førte skuden mens du var væk. Han holdt den kurs I havde sat. Han brugte alle omkring sig. Samtlige i chefgruppen har hver deres andel i, at det gamle øn- ske om at gå mod en mere værnsfælles fremtid, ser ud til at skulle lykkedes. Militærpolitiet og specialoperationsstyrkerne, er blevet eller arbejder hen imod at blive værnsfælles. Overalt viser der sig en større tendens til at bruge resurserne på en mere kosteffektiv måde. Telegrafregimentet har været igennem den hårdeste kur noget regiment har været udsat for i nyere tid. I 2011/2012 afgav vi ca. 300 mand, (1/3 af vort personel), men regimentet beholdt de fleste opgaver og fik flere til. ALT i vores organisation skulle ændres og med Eriks indsættelse blev de sidste af disse planer effektueret. Alt blev kommunikeret ud til alle soldater, så hurtigt og præcist det var muligt. Alle fik og tog ejerskab af, at vi førte Telegrafregimentet i den retning, som Susanne og tidligere chefer før hende har haft som visioner. Tilbage ved roret Ingen er i tvivl om, at vi er godt kørende, og Erik var et godt valg, når det nu skulle være. Nu er du tilbage som regimentschef og vi kan godt se, at du har meget at sætte dig ind i. Vi har haft 1½ år til disse forandringer. Du skal stå i spidsen for alt, der kommer i det nye forlig og derfor har du om nogen helt umenneskeligt travlt i den første tid. Vi håber, at du kan se og fornemme, at alle dine gamle soldater er blevet tunet, og alle er klar til at fortsætte med dig ved roret. Det er vores alles Telegrafregiment. Vi skal gøre, hvad vi kan for at holde den kurs, du stikker ud, og om vi så skal ro skuden frem, så gør vi det i fællesskab. Skulle en sømand eller en "flyver" få lyst til at være med, så finder vi også en plads til dem. Velkommen tilbage som regimentschef og garnisonskommandant. Oberst Susanne Bach Bager er tilbage som chef for Telegrafregimentet og garnisonskommandant i Fredericia efter et års udsendelse til Liberia i det vestlige af Afrika. Liberia - Facts Liberia ligger i det sydlige Vestafrika. Øst for Siera Leone og syd for Guinea. Det dækker km2. Højeste punkt er m. Hovedstaden er Monrovia. Landet er delt i 15 distrikter. Der er indbyggere med en tilvækst på 1,3%. Landet blev grundlagt af frigivne slaver, der slog sig ned i området omkring Landet blev i 1847 en uafhængig republik. Levealderen er 41,1 år i snit. Befolkningen består af 40% kristne, 20% muslimer og 40% er af andre "indfødte" overbevisninger. 20% taler engelsk. Der foruden tales 30 sprog. Analfabetismen var i 2010 på 60%, selv om man regner landet sammen med Etiopien som de to mest "moderne" lande i det mellemste Afrika. Forsvarsbudgettet var på US-$ ved udgangen af BNP (ca. 1,16 mia US-$ i 2011). Telegrafens Venner 3 Blad indd 3 4/23/2013 7:52:56 AM

4 Freddy Meyers foredrag om arbejdsmiljø er utrolig morsomt og alligevel får alle tilhører et nyt positivt syn på arbejdsmiljø og dets betydning for hver enkelt. Nytårsgave i Haderslev Hvad dræner dig for energi Foredraget: Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom er en af de allerstørste succeser her i landet. Mere end mennesker har allerede hørt Freddy Meyers foredrag og vi, der var til stede denne eftermiddag,ved nu, at det leveres på en meget humoristisk vis. Foredraget rejste spørgsmål som: Hvordan danner vi os et overblik over vores liv og de forandringer der uundgåeligt vil komme til os? Hvad dræner os for energi og hvad kan vi gøre, for at komme ind i en positiv tankegang og udvikling? Hvordan bevarer vi gejsten og rummeligheden til at klare hverdagens udfordringer og forandringer. Emner der blev belyst og berørt var: - Alle har motivation - Skal man tage det sure med det søde? - Egen identitet skyld og personlig medvirken - Kommunikation og følelser - Livsgrundlag fra nej til ja-siger - Selvværd og selvtillid giver plads til glæde og selvglæde, - Du kan, hvis du vil og tør. Alt i alt en rigtig god eftermiddag, hvor nytårsgaven blev modtaget lige så positivt som den var givet og tiltænkt. Gå gladere hjem fra arbejde end da du mødte. Det lyder for godt til at være sandt. Arbejdsmiljø behøver ikke at være noget tungt og trist, som kun gamle kontormus taler om og har brug for. Det kan også være noget fordit og mit velbefindende. det meget klart, at uden trivsel, humor og engagement går det slet ikke på moderne arbejdspladser. Freddy er teoretisk velfunderet og forstår at videregive sin viden gennem en letforståelig måde og gennem eksempler fra hverdagen. Menneskers relationer til hinanden er i centrum og alle fik noget med hjem denne dag i januar. Af arbejdsmiljøkoordinator på Haderslev Kaserne, seniorsergent Mogens Valdemar Gjørtler Sørensen, Telegrafregimentet. Arbejdsmiljøorganisationen på Haderslev Kaserne uddelte nytårsgave mandag den 21. januar Gaven var tiltænkt alle medarbejdere på kasernen og blev meget positivt modtaget. Gaven var muliggjort af Hærens Operative Kommandos arbejdsmiljømidler og bestod i et foredrag af chefkonsulent Freddy Meyer fra Supplement A/S. Fortæl om det alvorlige på en god og sjov måde. På en særdeles morsom, enkelt og uhøjtidelig facon gjorde Freddy Meyer Freddy Meyer var nytårsgaven. Hans foredrag trak smilene frem mange gange og alvoren bag blev leveret på en sjov men let omsættelig måde. 4 Telegrafens Venner Blad indd 4 4/23/2013 7:52:58 AM

5 Michael - en stolt ny generalmajor "Det er velfortjent", sådan lyder det fra alle, der kender Michael Lollesgaard og som oberst er det da også et drømmescenarie, at blive indsat som chef for Danske Division. Et par store trin op ad stigen, og så er man generalmajor. Dagen før sin indsættelse blev han udnævnt og på selve dagen som ny chef var han allerede klar til næste opgave. En påskeferie skulle overståes og første arbejdsdag skulle begynde med en stor øvelse i Oksbølterrænet - Michael var forberedt og lidt af påsken gik nok også med at få gjort klar. "Stort til lykke med både udnævnelsen og den nye stllling som chef for Danske Division" fra alle dine soldater ved Telegrafregimentet. Efter de almindelige paradeformaliteter gik Michael Lollesgaard til mikrofonen. Gneralmajor peter Kühnel afgik som chef for Danske Division. Forrest - GM Agnar Rokos, chef for Hærens Operative Kommando, inspicerer soldaterne sammen med afgående chef for Danske Divison - GM Peter Kühnel, før denne afsættes som chef for at gå på pension. Alle skifter Hærens Operative Kommando fik ny chef. Det blev generalmajor (GM) Peter Ludvigsen - afgående var GM Agnar Rokos der skal til Polen. Danske Division fik ny chef. Det er GM Michael Lollesgaard. Afgående var GM Peter Kühnel. På med ja-hatten Han sagde blandt andet dette: "Deres excellencer, generaler, kære gæster og ikke mindst - kære stab. Det er selvfølgelig med stor stolthed, at jeg i dag har overtaget kommandoen over Danske Division (DDIV). Det er også med nogen ydmyghed, men jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Da jeg igennem de seneste tre år har arbejdet i den anden ende af Kasernen og deltaget i DDIV aktiviteter, tror jeg ikke, at jeg behøver en nærmere introduktion. I kender mig, I kender de stærke sider og I kender, ikke mindst, de svage sider. Nogle af jer har i forbindelse med aktiviteterne skrevet tilbagemeldinger om min måde at lede og føre på. Så for nogle af jer er jeg i hvert tilfælde fagligt - en åben bog og det er godt så ved I, hvilket udgangspunkt I har at bygge på. Nu skal jeg så bare lære Jer bedre at kende. Selv om DDIV ikke spillede en hovedrolle i det seneste forlig, ser jeg dog rigtigt mange udviklingsmuligheder, som vi i fællesskab bør forfølge. Vi får en ny centerstruktur, og officersuddannelser omlægges osv., hvorfor der vil falde Af Leon Lindholm, Nyhedsredaktionen. Med dette skifte over hele linjen skulle man tro, at vi skulle til at starte helt forfra, men således forholder det sig ikke. Danske Division får ny generalmajor og det blev generalmajor Michael Lollesgaard der velfortjent blev udnævnt dagen før sin indsættelse og indsat direkte efter Peter Kühnels afgang. Der manglede ikke rosende ord for Peters virke som chef for Danske Divison og der var mange for at tage afsked med Peter. Han er let omgængelig og altid med et godt humør. Stadig chef for en stor styrke, men derfor kan man godt have et godt humør. Nu er hans tid kommet som 60 årig, hvor han skal hjem og gå og nyde tilværelsen, men alle der kender ham ved godt, at efter de første uger, så er han igang med nye projekter. Det er også en måde at nyde sit liv på. Mange vil savne ham og Michael Lollesgaard får nu det store ansvar. Michael starter ikke på bar bund. Han har været chef for 1. Brigade i lang tid og kender Haderslev Kaserne og gangene i divisionsområdet ganske godt. Han har alle de kvalifikationer, der skal til, og han er kendt for at være skarp, analytisk, grundig og velovervejet. Det var med ro i sindet, at chefen for Hærens Operative Kommando kunne indsætte Michael som en af de sidste gerninger han skullegennemføre, inden han selv skulle videre i karrieren. Generalmajor Michael Lollesgaard - ny chef for Danske Division Telegrafens Venner 5 Blad indd 5 4/23/2013 7:52:59 AM

6 gode og relevante opgaver ned til os. Vi vil søge at udnytte mulighederne for fortsat at være det operative kraftcenter i hæren. Operativ uddannelse og operativt virke er vores professions raison d etre. Lønsumsdiskussioner, HR-strategi, excel-regneark og business cases skaber rammer men det er akser, effektstermer, synkroniseringsmatrix og ilden i målet, der er det vigtigste og her er vi i DDIV heldige. Vi skal stort set kun tænke operativt virke. Vi er privilegerede og vi skal glæde os hver dag, vi går på arbejde og har fornøjelsen af at beskæftige os med det, som er kernen i hærens aktiviteter. Skønt! Den tidligere divisionschef nævnte i sin tale, at han har været stolt af Jeres arbejde. Jeg har også i min tid som brigadechef set den gode kvalitet, som DDIV leverede. I går havde jeg den fornøjelse, at blive briefet op omkring øvelse Yellow Knight, som foregår efter påskeferien - og jeg må sige, at jeg var meget tilfreds med den dybe og dygtige forberedelse, der er lagt til grund. Jeg startede min første dag som BDECH med at tage på øvelse og jeg starter første dag som divisionschef med at tage på øvelse. Det varsler godt for den kommende periode. Jeg har selvfølgelig mange ideer til udvikling af DDIV. Dem glæder jeg mig til i den kommende tid at diskutere med jer. Kan vi spille en rolle i de kommende efteruddannelser VUT I og II? Hvordan styrker vi doktrinudviklingen kan vi koordinere bedre og skabe en fælles forståelse? Hvordan får vi etableret Hærens Taktiske Stab? Er der et Joint perspektiv i dette? Osv. vi vil i staben tage gode og åbne drøftelser om muligheder og begrænsninger. Men lad mig sige det med det samme. Jeg er ikke typen, der siger nej til nye opgaver. Vi skal fortsat udvikle os og finde vores vej i den nye hær. Vi vil spille en rolle så til jer alle - på med ja-hatten". Afslutningsvis vil jeg atter en gang understrege, at jeg glæder mig utroligt til opgaven, som jeg håber at kunne løse lige så godt som min forgænger. Vi ses på Yellow Knight. - og for de mange udenlandske repræsentanter blev dele af talen også gengivet på engelsk. Ny chef for Hærens Operative Kommando Efter denne indsættelse var der reception og da dagen gik på hæld, kunne generalmajor Agnar Rokos køre til Karup - holde påskeferie og gøre klar til dagen efter påske at blive afløst af en ny chef, der nu skal have stillingen som chef for Hærens Operative Kommando (CHHOK). Agnar Rokos tiltræder inden længe en 6 Telegrafens Venner stilling i Polen og til ham er der også en stor tak fra alle dine telegrafsoldater. "Vi ønsker dig det bedste i fremtiden og siger tak for den tid, vi havde dig som den øverste chef tak". Velkommen til Per Ludvigsen Den nye chef for hærens Operative Kommando (CHHOK) er Per Ludvigsen. Per er en meget kendt og anerkendt generalmajor. Han kender og er kendt i hele "systemet", og Per nyder stor respekt fra alle, som han har arbejdet for eller sammen med. En person alle soldater forventer rigtig meget af i stillingen som CHHOK, men alle er også klar over, at Per Ludvigsen kan levere varen. Han er i spidsen - i den øverste elite - og herfra skal han styre og manøvrere ud fra det, der kommer "ovenfra", når alt det politiske er på plads. Det er en stilling højt oppe i vores system og alle ved, at det her job vil kræve mere end de normale 37 timer. Det er et job, der kræver en speciel person i stillingen og jobbet vil i nær fremtid kræve mere end hidtil, for sammen med forligets nye aftaler, rokeringer og besparelser på materiel, mursten og omkring ansatte, vil Per Ludvigsen Curriculum Vitae Generalmajor Per Ludvigsen Curriculum Født: Vitae 11. oktober 1957 i Brædstrup Generalmajor Per Ludvigsen konstant stå med de kendte og hidtil "bundne" opgaver og spørgsmål, som stadig skal løses og udføres. Dette forlig er et af de mest omfangsrige nogensinde. Det har mange udløbere og ukendte virkninger, så alle belutninger skal være nøje overvejet og gennemtænkt - og helst inden at alle faktorer er kendte og klarlagt. Der vil komme opgaver i stakkevis, men fra alle sider lyder det: "Er der en, som kan få forliget trukket ned på et håndterbart niveau og ud i alle hjørner, hvor det skal virke, så er det Per Ludvigsen". Sjældent har jeg hørt så udtalt opbakning og tro på en ny chef som tilfældet her. Per Ludvigsen har sine ansattes fulde opbakning. Per Ludvigsen er manden, der får alle i hæren med ind i det nye forlig. Alle ved Telegrafregimentet ønsker dig held og lykke i den nye stilling. "Du skal vide, at du altid vil have opbakning og fuld loyalitet fra Telegrafregimentet, når dine befalinger skal udføres i praksis. Held og lykke fra alle telegrafsoldater, vi ser frem til et godt samarbejde". Militær uddannelse: Født: Hærens Officersskole oktober Føringskursus 1957 i Brædstrup og Stabskursus I Stabskursus i England Militær uddannelse: Karriereforløb: Hærens Officersskole Føringskursus Menig og Stabskursus I Stabskursus Sergent i England 1981 Premierløjtnant Karriereforløb: 1985 Kaptajn Menig Major Sergent Oberstløjtnant Premierløjtnant Oberst (midlertidig) Kaptajn Oberst Major Generalmajor 1995 Oberstløjtnant 2000 Tjensteforløb: Oberst (midlertidig) Oberst 82 Næstkommanderende/kompagni ved Den Kongelige Livgarde Generalmajor 83 Kompagnikommandør ved Den Kongelige Livgarde Næstkommanderende/kompagni ved Den Kongelige Livgarde Tjensteforløb: 1984 Kompagnikommandør ved Den Kongelige Livgarde Næstkommanderende/kompagni/DANCON/HQ ved Den Kongelige Livgarde UNFICYP på Cypern Kompagnikommandør 85 Sagsbehandler ved Den ved Kongelige Forsvarsministeriets Livgarde 1.kontor Næstkommanderende/kompagni 86 Tjenestefrihed uden ved løn Den Kongelige Livgarde Kompagnikommandør 87 Kompagnichef ved Den ved Kongelige Den Kongelige Livgarde Livgarde Næstkommanderende/kompagni/DANCON/HQ 88 Sagsbehandler ved Hjemmeværnskommandoen UNFICYP på Cypern Sagsbehandler 91 Taktiklærer ved Forsvarsministeriets ved Forsvarsakademiet 1.kontor Tjenestefrihed 95 Sagsbehandler uden løn ved Forsvarsministeriets 1.kontor Kompagnichef Bataljonschef ved Den Kongelige ved Den Livgarde Kongelige Livgarde Sagsbehandler 99 Kontorchef ved Hjemmeværnskommandoen ved Forsvarsministeriets 1.kontor (i overtalligt nr.) Taktiklærer 01 Commanding ved Forsvarsakademiet Officer/Nordic Polish Battlegroup/SFOR i Bosnien Sagsbehandler 03 Chef ved for Forsvarsministeriets 3. Jyske Brigade 1.kontor Bataljonschef 05 Chef ved for Den Planlægningsstaben/Forsvarsstaben Kongelige Livgarde Kontorchef 08 Chef ved Forsvarsministeriets for Koordinationsstaben/Forsvarsstaben 1.kontor (i overtalligt nr.) Commanding 11 National Officer/Nordic Materieldirektør/chef Polish Battlegroup/SFOR for Forsvarets i Bosnien Materieltjeneste Chef 13 for 3. Generalinspektør Jyske Brigade og chef for Personelstaben/Forsvarsstaben Chef for Planlægningsstaben/Forsvarsstaben Chef for Hærens Operative Kommando Chef for Koordinationsstaben/Forsvarsstaben Dekorationer: National Materieldirektør/chef for Forsvarets Materieltjeneste Generalinspektør Kommandørkorset og chef for Personelstaben/Forsvarsstaben af Dannebrogordenen Chef for Hærens Hæderstegnet Operative Kommando for god tjeneste ved Hæren Hjemmeværnets fortjensttegn Dekorationer: Det tyske forsvars fortjenestkors Det estiske forsvars fortjenstmedalje Kommandørkorset af Dannebrogordenen Hæderstegnet NATO for Medal, god tjeneste The Former ved Hæren Yugoslavia Hjemmeværnets UN Medal, fortjensttegn UNFICYP Det tyske forsvars fortjenestkors Det estiske forsvars fortjenstmedalje NATO Medal, The Former Yugoslavia UN Medal, UNFICYP Blad indd 6 4/23/2013 7:53:00 AM

7 ste går over i en ny organisation 1. maj 2013, og at personel, der ikke længere er plads til, skal søges indplaceret i forsvarets øvrige struktur. Og det er kun starten på forsvarets personeltilpasning. To gode budskaber er 1. At regimentet ser ud til at få fuld bemanding med medarbejdere med den nødvendige strukturelle uddannelse. 2. At der i skrivende stund ikke er indikationer på, at der vil blive behov for at fyre medarbejdere ved regimentet. Personeltilpasning og udflytning fra Bülows Af regimentschef og garnisonskommandant, oberst Susanne Bach Bager. Forsvarets personeltilpasning er i gang, men der er ingen afklaring vedrørende rømning af Bülows Kaserne. Jeg skrev i april måneds nyhedsbrev til udsendte, at jeg pr. 1. april 2013 har taget kommandoen over Telegrafregimentet tilbage. Jeg skrev også, at regimentet ikke var det samme, som jeg forlod for 16 måneder siden, og det har jeg måttet sande i de forgangne uger. Der er sket en rigtig stor udvikling i retning af vores fælles vision. I skrivende stund har jeg netop afleveret bemærkninger til et Forsvarskommando notat vedr. muligheden for etablering af en værnsfælles føringsstøttekapacitet. Så selv om vi knap er kommet på plads i den struktur, vi oprettede 1. januar 2012, så er der allerede tanker om nye optimeringer og effektiviseringer. For der skal findes flere besparelser på forsvarsbudgettet og så vidt muligt uden, at det går ud over den operative opgaveløsning. Regimentschef for Telegrafregimentet og garnisonskommandant ifredericia. Oberst Suanne Bach Bager. Vi skal til stadighed forsøge at optimere vores processer i takt med ændringer i de operative opgaver, de mange strukturændringer og den teknologiske udvikling. Vi skal til stadighed levere effektive føringsstøtteløsninger. Vi skal i en konstruktiv dialog med de operative stabe optimere udnyttelsen af hærens føringsstøttekapacitet, herunder finde muligheder for at levere mere føringsstøtte med den samme kapacitet for eksempel ved få stabenes forståelse for, at standardløsninger kan spare forberedelsestid, dels i forbindelse med programmering og opsætning af IT-løsningerne, dels i forbindelse med opsætning af de feltmæssige arbejdspladser. Vi har fået en politisk beslutning vedr. den fremtidige garnisonering, men vi har endnu ikke modtaget et implementeringsdirektiv fra HOK. Så jeg ved ikke, hvor hurtigt Bülows Kaserne forventes afhændet, eller hvordan indplaceringen på Ryes Kaserne forventes gennemført. Vi får ikke en fuld færdig plan for forsvarets og hærens nye struktur, før vi bliver ramt af de første konsekvenser af en trinvis implementering. Det er således besluttet, at Forsvarets Personeltjene- Bagsiden af medaljen er 1. At medarbejdere, der p.t. besætter stillinger på et højere niveau, i bedste fald må forvente at blive forvaltet over i en stilling på korrekt strukturelt niveau eller at blive forvaltet over i stillinger ved andre tjenestesteder 2. At personeltilpasningerne desværre også kommer til at medføre skuffede forventninger hos dem, der forventede at gå på en strukturel uddannelse eller stod for at skulle udnævnes i nær fremtid. På trods af de negative konsekvenser, håber jeg, at I vil tage godt imod de nye kollegaer og hjælpe dem i gang med den kompetenceudvikling, der måtte være behov for. Hvis der er ældre medarbejdere, hvor kompetenceudvikling ikke ses relevant for eksempel grundet kort tid til aldersbetinget pensionering, håber jeg, at I vil medvirke til at finde kreative løsninger med henblik på at nyttiggøre deres kompetencer bedst muligt og lade dem blive en del af teamet. Strukturændringerne er desværre nødvendige på grund af besparelserne i det nye forsvarsforlig, men regimentet skal fortsat være en god arbejdsplads, hvor vi taler med hinanden og ikke om hinanden, og hvor vi leverer den føringsstøtte og EW, som hæren og forsvaret har brug for. De kapaciteter, vi leverer, skal nemlig også være en vigtig del af Forsvarets fremtidige struktur, og det sikrer i bedst ved at fortsætte den flotte indsats. Telegrafens Venner 7 Blad indd 7 4/23/2013 7:53:00 AM

8 Besøg danske soldaters mindelund hos Hanne og Forde på kroen. Der altid gratis kaffe til soldater! TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! Sundhedstriaden er ophørt! Bestil dit tandeftersyn NU, ved vores annoncør, tandlæge Klaus Kristensen. Vi gør alt, for at leve op til vore patienters tillid - tager den aldrig for givet. TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Installationsfirmaet L. H. Olesen A/S Egeskovvej 72, 7000 Fredericia Tlf Telegrafens Venner Blad indd 8 4/23/2013 7:53:02 AM

9 Stabsmøde i det fri på en base i Øst-tyrkiet. Fra venstre Karsten, en engelsk kollega, en tjekke, en amerikaner, oversergent Klaus Frisk fra DCM-kompagniet og Suat fra Tyrkiet. Af hensyn til force protection forgår færdsel i civilt terræn i civilt. Telegrafsoldat i Tyrkiet krigen (IRAK), hvor det blev anvendt til blandt andet terrorbombning mod staten Israel. >>> Det er lidt med kort varsel, at jeg kaster mig ud i denne rapport, men jeg gør det gerne for at oplyse om alt det spændende, der foregår ude i krigsverdenen. Til daglig er jeg udsendt fra Telegrafregimentet til Wesel i Tyskland, men jeg er med kort varsel sendt til Incirlik Airbase i Adana, Tyrkiet. Sensors Af Karsten Byrgesen, chef S3/1 NATO Signalbataljon. For tiden udsendt til Tyrkiet som Commanding Officer NCISG OPS ACTIVE FENCE Coordination Team (NACT). Ufred og krig er desværre blevet lige så sædvanligt, som alt andet usædvanligt. Det er krævende at forholde sig til og bliver sædvanligvis forbigået, med mindre iagttageren på en eller anden måde selv har en interesse i at fordybe sig i sagen. Det lille land kan Danmark har ikke tøvet med at tage stilling og stille sig til rådighed i konflikten mellem Tyrkiet og Syrien - både humanitært og militært. Det er blevet bemærket i mange andre lande. Bl.a. derfor nyder vi respekt, hvorhen vi farer. Der bliver ikke stillet spørgsmål ved vores evne og vilje, når beslutningen om at støtte en international mission er taget. Syrien, borgerkrigen og folkedrabet Borgerkrigen er nok et grufuldt skue, der på en eller anden måde kalder på omverdenens reaktion. Kamphandlingerne i Syrien vækker bekymring i nabolandene og meget bliver gjort ikke mindst humanitært for at minimere følgerne af kamphandlingerne. Syrien er rent militært veludrustet og råder over et betydeligt arsenal af militært isenkram. Navnlig et våbensystem vækker bekymring. SCUD missilet, eller SS1 som det også benævnes, er et absolut dødbringende våben, der kan anrette betydelige skader på meget store områder. SCUD missilet er bl.a. kendt fra Golf- Connecting Sensors and Effectors in real time Terma delivers Mission Critical Command & Control systems through offering lowrisk integration of proven components including re-use of components from multiple proven systems. Effectors idworks.dk Telegrafens Venner 9 Blad indd 9 4/23/2013 7:53:04 AM

10 I den syriske version af SCUD missilet indgår der både konventionelle sprænghoveder samt sprænghoveder beregnet til kemisk krigsførelse. Et effektivt forsvar mod SCUD missiler viste sig at være PA- TRIOT missilet, der er et våben, som bekæmper eksempelvis indkommende SCUD missiler. NATO-forstærket tyrkisk luftvåben Tyrkiet anmodede i december 2012 NATO om at forstærke det tyrkiske luftvåben i forsvaret af Tyrkiet. Dermed var missionen Active Fence (AF) en realitet. USA, Tyskland og Holland har stillet PATRIOT missiler til rådighed. Telegrafregimentet og konflikt i Syrien Et af nøgleinstrumenterne ved Telegrafregimentet er DCM kompagniet i Haderslev. Kompagniet er et af fem internationale kompagnier, der permanent er stillet til rådighed for NATO og dermed under taktisk kontrol af 1 NATO signal batal- jon (1NSB), der er stationeret i Wesel i Nordrheinwestfahlen i Tyskland. (Her er major Karsten Byrgesen tjenstgørende til daglig - udsendt fra Telegrafregimentet... red.). Aldrig før har flosklen om at uden kommunikation - ingen operation haft en så direkte og afgørende betydning. Karsten Byrgesen. 1 NSB er i 2012 og 2013 udpeget som NATO's primære enhed for NATO's Rapid Reaction Force (NRF). Efter anmodning fra NATO besluttede folketinget i januar at godkende dansk støtte til mission AF. Med kort varsel blev et rekognosceringshold fra DCM kompagniet under ledelse af major Karsten Byrgesen, der er chef for operationsafdelingen ved 1 NSB sendt til Kahramanmaras i Tyrkiet. Herefter blev det danske bidrag via Wesel deployeret til Tyrkiet. Opgaven i Tyrkiet Aldrig før har flosklen om at uden kommunikation - ingen operation haft en så direkte og afgørende betydning. Det danske detachement har ansvaret for at levere de kommunikations- og informationsmidler (telefon, data netværk, laptops, video telekonference udstyr etc.), der er en forudsætning for at NATO's ledelse kan udøve kommando og kontrol og vigtigst, at videreføre data til missilgrupperne omkring indkommende missiler og ordre om at iværksætte aktivt forsvar. Opgaven med at fragte materiellet til Tyrkiet og få det bragt i operativ tilstand er forløbet professionelt, og det danske detachement har været operativt siden begyndelsen af februar. Detachementet forbliver i missionen i fire måneder, hvorefter de afløses af en multinational enhed fra Wesel. For tiden har DCM kompagniet tillige en mindre enhed udstationeret i Kandahar i Afghanistan indtil maj. Den resterende del af kompagniet gennemfører missionsuddannelse og udsendes til Kandahar i tiden september 2013 til Januar Chefens mønt Rettelse: I TELEGRAFEN nummer omtalte vi kompagnichef kaptajn Mikael Andersen der overrakte en mønt nr. 1 til lederen af Telegrafregimentets Historiske Samling, pensionerede kaptajn Poul Rochler. Mønten benævnes: Chefens Mønt. Det er en mønt der er indstiftet af kompagnichef Mikael Andersen ved 2 CIS-kompagni i CIS-bataljonen. Dette super gode initiativ skal selvfølgelig benævnes korrekt, og hermed vil jeg håbe at flere vil huske, at det er Chefens Mønt. LL/RED Ole Jepsen fik medalje for 25 års tro tjeneste i hæren, det blev fejret på værkstedet. Tak fordi du valgte os Af Grethe Lyager Poulsen, Værksted DK (red LL). Den 23. marts var en festdag på værkstedet på Ryes Kaserne i Fredericia. Lastvognsmekaniker, Ole Jepsen, fik overrakt fortjenstmedaljen for 25 års tro tjeneste i hæren. Til at gøre dette var oberstløjtnant Steen Flügge kommet til Fredericia, som holdt en flot tale til Ole Jespen, der i sin tid valgte at arbejde i Forsvaret. Lars Grønhøj, kendt under navnet "Fekser Hobitten", kunne samme dag fejre sin 50 års fødselsdag. Begge er til daglig medarbejdere på værkstedet i Fredericia. De to begivenheder blev fejret på behørig vis og det er i disse kredse med kaffe, morgenbord, gaver, flag, sang og taler. Lars Grønhøj. 10 Telegrafens Venner Blad indd 10 4/23/2013 7:53:05 AM

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 2 Marts 2015 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014

Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 1 januar 2014 arbejde læse om dit Tag bladet med hjem, så familien kan Færdig Blad 1 2014.indd 1 12/13/2013 10:15:32 AM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010

T E L E G R A F E N. Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 4 Juli 2010 G R A F E N hjem, med bladet Tag så familien kan så familien kan dit om læse arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 4 Juli 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N

T E L E. Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N T E L E Udgivet af Te le graf re gi men tet 14. årgang Nr. 6 November 2006 G R A F E N Udgives af Telegrafregimentet Bülows Kaserne, Øster Voldgade 18 7000 Fredericia, telefon: 7622 7622 E-mail: tgr@mil.dk

Læs mere

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti

NIGHT HAWK FORSVARSAVISEN 09 KORT NYT OM FORSVARET. Helikopter havareret. Nyt basiskrav. Buksevand til aktivister. Tre værn ét militærpoliti Tre værn ét militærpoliti ORGANISATION: De tre militærpolitikorps i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet bliver fra 1. januar 2015 slået sammen. Den største udfordring har været den geografiske samling i Aalborg.

Læs mere

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod.

superfede opgaver Ønsker nogle Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde www.hod. www.hod.dk Linieofficerernes Fagblad 06 august 2006 Officer i Irak: Hjemmefronten skal fungere Mange gode grunde til at øge civilt-militært samarbejde Ønsker nogle superfede opgaver Linieofficerernes Fagblad

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende

Gardehusaren. Long John Race. for underafdelings chefer og næstkommanderende Gardehusaren Nr. 4 - august 2007 7. årgang Long John Race for underafdelings chefer og næstkommanderende Indhold nr. 4 Gardehusarregimentets idrætsdag...3 Forældredag ved Hesteskadronen...6 4 måneder i

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Flagdag for femte gang

Flagdag for femte gang www.hod.dk Officerernes Fagblad 05 oktober 2013 Flagdag for femte gang Hvor går man hen hvis man er whistleblower? Mange indlæg på debatsiderne 2 nr. 05/2012 Leder PROTECTION. MOBILITY. Pansret Mandskabsvogn

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Helikoptere ned på havnen

Helikoptere ned på havnen Stadig i Afghanistan helmand: Opgaven for Hold 16 er klar. Støt de afghanske sikkerhedsstyrker og sørg for, at flere tons materiel og udrustning kan hjemtages på ansvarlig vis. n Side 12-13 Helikoptere

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19

UNMISS, Sydsudan. Dansk formand - skab i BNBB. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 4-6. Side 18-19 44. årgang # 06 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter UNMISS, Sydsudan Side 4-6 Dansk formand - skab i BNBB Side 18-19 Indhold #06 3... Leder: Veteran-arbejde 4... Beretning

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk

Debatkulturen. i forsvaret. Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... www.hod.dk www.hod.dk Officerernes Fagblad 06 december 2013 Debatkulturen i forsvaret Nye uddannelser stiller nye krav Leder: Han har ikke jo ikke noget tøj på!... 2 nr. 05/2012 Leder Brug af militære billeder betyder

Læs mere

magasinet Tema: Det nære hjemmeværn Kronprinsessen i hjemmeværnet Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne Flyverne får fat i de unge

magasinet Tema: Det nære hjemmeværn Kronprinsessen i hjemmeværnet Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne Flyverne får fat i de unge magasinet nr. 1 /Februar 2008 26 Portræt af landsrådet Inger, Lady og 30 alle gutterne 36 Flyverne får fat i de unge Tema: Det nære hjemmeværn 40 Politikere om dansk forsvar Kronprinsessen i hjemmeværnet

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005 FLÅDEN i Korsør 10. årgang Nr. 1 marts 2005 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://www.flskor.svn.dk Formand/Ansvarshavende redaktør: Kaptajnløjtnant

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris

December 07 nr.29. Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside er kåret som Bedst på Nettet. Videnskabsminister Helge Sander overrakte den ærefulde pris December 07 nr.29 4 KTS 2012 En foreløbig vision, mission og et pay-off for KTS er blevet formuleret. Læs også om de nye proceskonsulenters roller i KTS 2012-projektet 20 Hjemmeside kåret Skolens hjemmeside

Læs mere