Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet"

Transkript

1 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM

2 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon REDAKTIONEN Korrektur: Generalmajor I. J. Bager. Pens. overkonstabel af 1. grad C. E. Jensen. Overassistent Bente Nielsen. Redaktør af nyhedsindlæg fra Telegrafregimentet: Overkonstabel af 1. grad L. Lindholm. TRYK Rosendahl's PRINT DESIGN MEDIA Landbrugsvej Odense S ISSN ADRESSEÆNDRING MEDELMSSKAB - STØTTE og BIDRAG: Et medlemsskab koster 150,- kr./år. Alle medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen. Ønsker du at tegne et medlemsskab, eller at støtte Telegrafens Venner, så send en mail til: OPLAG TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt i ca eks. heraf 800 stk. som trykte blade og de øvrige som e-blade. De trykte blade overdrages Telegrafregimentet, som fordeler det til alle regimentets militær- og civilansatte på Ryes-, Bülows og Haderslev Kaserner samt til udsendte i ind- og udland. Telegrafregimentet fordeler også bladet til andre enheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre samarbejdspartnere. DEADLINE Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er 30. maj - eller efter aftale. Telegrafens Venner er en forening, der ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige bidrag udgiver TELEGRAFEN. Formålet med TELEGRAFEN er at informere og oplyse om Telegrafregimentets daglige virke, gøremål, opgaver og visioner. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Telegrafens Venner eller Telegrafregimentets meninger og holdninger. Fotokredit: Navngiv indsendte foto som du ønsker fotokreditten skal være. Læs TELEGRAFEN som E-blad: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. INDHOLD Bager er igen regimentschef Nytårsgave i Haderslev Alle skifter Persontilpasning og udflytning... Telegrafsoldat i Tyrkiet Lovlig promillekørsel Den nye mand - på sin første øvelse Guld og grønne fjerbolde Super-tanker i fart Kasernearbejder - røg i kachotten Nystartet gammel Soldatens grav Truslen mod dig fra Cyberspace Arbejdsmiljø Personelnyt Forsidefoto Forside: "Karsten Byrgesen og et hold fra DCM-kompagniet er blevet sendt til grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien. De har det helt store satellitudstyr med. Læs mere side fra side 9. GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Telegrafens Venner Blad indd 2 4/23/2013 7:52:55 AM

3 Bager er igen regimentschef Efter lang tids udsendelse til Liberia, som Chief Operations Officer for den udstationerede FN-styrke på ca mand, er oberst Susanne Bach Bager tilbage som chef for Telegrafregimentet. Der er sket meget for Susanne i Liberia - og herhjemme kan man også roligt sige, at der er sket meget omkring regimentet og det nye forlig. Af Leon Lindholm, nyhedsredaktionen/ Telegrafregimentet. Tiden er gået. Oberst Susanne Bach Bager har udført den befalede ordre. Hun blev sendt til Liberia i februar 2012 for et år. Det er lang tid - og ikke mindst når man som regimentschef kan se sorte skyer hænge over regimentets fremtid. Skulle regimentet deles ud til et af hærens værnscentre i en fremtidig ny struktur? Skulle flere års planer og nytænkning om nye strategier, bedre og bredere anvendelse af regimentets ressourcer set i et værnsfælles perspektiv for evigt blive screenlagt? Fornuft og klarsyn Vi kan nu se tilbage og sige: "Susanne du gjorde det rigtig godt. Ikke kun i Liberia, som i sig selv var en udfordring at færdes og leve i, men også set i relation til regimentets fremtid herhjemme. Du så en mulig løsning i at oberstløjtnant Erik Schwensen, var en kompetent afløser i de næsten 1½ år, du skulle være væk. Du valgte ham, og du valgte rigtigt". Han har æren for meget af det, der er sket, for han sørgede for resultaterne. På samme vis skal du have æren for, at du så, hvem der kunne skabe de resultater og arbejde mod de visioner og mål, som, du og flere tidligere chefer før dig, havde haft i støbeskeen. Telegrafregimentet i en fremtid som værnsfælles, vil blive godt for alle parter i Forsvaret. Nu kan vi se, at Susanne og tidligere regimentschefers visioner og tanker for fremtiden var rigtige. Forsvaret vil samlet få store fordele af et fællesværns føringsstøtte - og EW-center Erik førte skuden mens du var væk. Han holdt den kurs I havde sat. Han brugte alle omkring sig. Samtlige i chefgruppen har hver deres andel i, at det gamle øn- ske om at gå mod en mere værnsfælles fremtid, ser ud til at skulle lykkedes. Militærpolitiet og specialoperationsstyrkerne, er blevet eller arbejder hen imod at blive værnsfælles. Overalt viser der sig en større tendens til at bruge resurserne på en mere kosteffektiv måde. Telegrafregimentet har været igennem den hårdeste kur noget regiment har været udsat for i nyere tid. I 2011/2012 afgav vi ca. 300 mand, (1/3 af vort personel), men regimentet beholdt de fleste opgaver og fik flere til. ALT i vores organisation skulle ændres og med Eriks indsættelse blev de sidste af disse planer effektueret. Alt blev kommunikeret ud til alle soldater, så hurtigt og præcist det var muligt. Alle fik og tog ejerskab af, at vi førte Telegrafregimentet i den retning, som Susanne og tidligere chefer før hende har haft som visioner. Tilbage ved roret Ingen er i tvivl om, at vi er godt kørende, og Erik var et godt valg, når det nu skulle være. Nu er du tilbage som regimentschef og vi kan godt se, at du har meget at sætte dig ind i. Vi har haft 1½ år til disse forandringer. Du skal stå i spidsen for alt, der kommer i det nye forlig og derfor har du om nogen helt umenneskeligt travlt i den første tid. Vi håber, at du kan se og fornemme, at alle dine gamle soldater er blevet tunet, og alle er klar til at fortsætte med dig ved roret. Det er vores alles Telegrafregiment. Vi skal gøre, hvad vi kan for at holde den kurs, du stikker ud, og om vi så skal ro skuden frem, så gør vi det i fællesskab. Skulle en sømand eller en "flyver" få lyst til at være med, så finder vi også en plads til dem. Velkommen tilbage som regimentschef og garnisonskommandant. Oberst Susanne Bach Bager er tilbage som chef for Telegrafregimentet og garnisonskommandant i Fredericia efter et års udsendelse til Liberia i det vestlige af Afrika. Liberia - Facts Liberia ligger i det sydlige Vestafrika. Øst for Siera Leone og syd for Guinea. Det dækker km2. Højeste punkt er m. Hovedstaden er Monrovia. Landet er delt i 15 distrikter. Der er indbyggere med en tilvækst på 1,3%. Landet blev grundlagt af frigivne slaver, der slog sig ned i området omkring Landet blev i 1847 en uafhængig republik. Levealderen er 41,1 år i snit. Befolkningen består af 40% kristne, 20% muslimer og 40% er af andre "indfødte" overbevisninger. 20% taler engelsk. Der foruden tales 30 sprog. Analfabetismen var i 2010 på 60%, selv om man regner landet sammen med Etiopien som de to mest "moderne" lande i det mellemste Afrika. Forsvarsbudgettet var på US-$ ved udgangen af BNP (ca. 1,16 mia US-$ i 2011). Telegrafens Venner 3 Blad indd 3 4/23/2013 7:52:56 AM

4 Freddy Meyers foredrag om arbejdsmiljø er utrolig morsomt og alligevel får alle tilhører et nyt positivt syn på arbejdsmiljø og dets betydning for hver enkelt. Nytårsgave i Haderslev Hvad dræner dig for energi Foredraget: Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom er en af de allerstørste succeser her i landet. Mere end mennesker har allerede hørt Freddy Meyers foredrag og vi, der var til stede denne eftermiddag,ved nu, at det leveres på en meget humoristisk vis. Foredraget rejste spørgsmål som: Hvordan danner vi os et overblik over vores liv og de forandringer der uundgåeligt vil komme til os? Hvad dræner os for energi og hvad kan vi gøre, for at komme ind i en positiv tankegang og udvikling? Hvordan bevarer vi gejsten og rummeligheden til at klare hverdagens udfordringer og forandringer. Emner der blev belyst og berørt var: - Alle har motivation - Skal man tage det sure med det søde? - Egen identitet skyld og personlig medvirken - Kommunikation og følelser - Livsgrundlag fra nej til ja-siger - Selvværd og selvtillid giver plads til glæde og selvglæde, - Du kan, hvis du vil og tør. Alt i alt en rigtig god eftermiddag, hvor nytårsgaven blev modtaget lige så positivt som den var givet og tiltænkt. Gå gladere hjem fra arbejde end da du mødte. Det lyder for godt til at være sandt. Arbejdsmiljø behøver ikke at være noget tungt og trist, som kun gamle kontormus taler om og har brug for. Det kan også være noget fordit og mit velbefindende. det meget klart, at uden trivsel, humor og engagement går det slet ikke på moderne arbejdspladser. Freddy er teoretisk velfunderet og forstår at videregive sin viden gennem en letforståelig måde og gennem eksempler fra hverdagen. Menneskers relationer til hinanden er i centrum og alle fik noget med hjem denne dag i januar. Af arbejdsmiljøkoordinator på Haderslev Kaserne, seniorsergent Mogens Valdemar Gjørtler Sørensen, Telegrafregimentet. Arbejdsmiljøorganisationen på Haderslev Kaserne uddelte nytårsgave mandag den 21. januar Gaven var tiltænkt alle medarbejdere på kasernen og blev meget positivt modtaget. Gaven var muliggjort af Hærens Operative Kommandos arbejdsmiljømidler og bestod i et foredrag af chefkonsulent Freddy Meyer fra Supplement A/S. Fortæl om det alvorlige på en god og sjov måde. På en særdeles morsom, enkelt og uhøjtidelig facon gjorde Freddy Meyer Freddy Meyer var nytårsgaven. Hans foredrag trak smilene frem mange gange og alvoren bag blev leveret på en sjov men let omsættelig måde. 4 Telegrafens Venner Blad indd 4 4/23/2013 7:52:58 AM

5 Michael - en stolt ny generalmajor "Det er velfortjent", sådan lyder det fra alle, der kender Michael Lollesgaard og som oberst er det da også et drømmescenarie, at blive indsat som chef for Danske Division. Et par store trin op ad stigen, og så er man generalmajor. Dagen før sin indsættelse blev han udnævnt og på selve dagen som ny chef var han allerede klar til næste opgave. En påskeferie skulle overståes og første arbejdsdag skulle begynde med en stor øvelse i Oksbølterrænet - Michael var forberedt og lidt af påsken gik nok også med at få gjort klar. "Stort til lykke med både udnævnelsen og den nye stllling som chef for Danske Division" fra alle dine soldater ved Telegrafregimentet. Efter de almindelige paradeformaliteter gik Michael Lollesgaard til mikrofonen. Gneralmajor peter Kühnel afgik som chef for Danske Division. Forrest - GM Agnar Rokos, chef for Hærens Operative Kommando, inspicerer soldaterne sammen med afgående chef for Danske Divison - GM Peter Kühnel, før denne afsættes som chef for at gå på pension. Alle skifter Hærens Operative Kommando fik ny chef. Det blev generalmajor (GM) Peter Ludvigsen - afgående var GM Agnar Rokos der skal til Polen. Danske Division fik ny chef. Det er GM Michael Lollesgaard. Afgående var GM Peter Kühnel. På med ja-hatten Han sagde blandt andet dette: "Deres excellencer, generaler, kære gæster og ikke mindst - kære stab. Det er selvfølgelig med stor stolthed, at jeg i dag har overtaget kommandoen over Danske Division (DDIV). Det er også med nogen ydmyghed, men jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Da jeg igennem de seneste tre år har arbejdet i den anden ende af Kasernen og deltaget i DDIV aktiviteter, tror jeg ikke, at jeg behøver en nærmere introduktion. I kender mig, I kender de stærke sider og I kender, ikke mindst, de svage sider. Nogle af jer har i forbindelse med aktiviteterne skrevet tilbagemeldinger om min måde at lede og føre på. Så for nogle af jer er jeg i hvert tilfælde fagligt - en åben bog og det er godt så ved I, hvilket udgangspunkt I har at bygge på. Nu skal jeg så bare lære Jer bedre at kende. Selv om DDIV ikke spillede en hovedrolle i det seneste forlig, ser jeg dog rigtigt mange udviklingsmuligheder, som vi i fællesskab bør forfølge. Vi får en ny centerstruktur, og officersuddannelser omlægges osv., hvorfor der vil falde Af Leon Lindholm, Nyhedsredaktionen. Med dette skifte over hele linjen skulle man tro, at vi skulle til at starte helt forfra, men således forholder det sig ikke. Danske Division får ny generalmajor og det blev generalmajor Michael Lollesgaard der velfortjent blev udnævnt dagen før sin indsættelse og indsat direkte efter Peter Kühnels afgang. Der manglede ikke rosende ord for Peters virke som chef for Danske Divison og der var mange for at tage afsked med Peter. Han er let omgængelig og altid med et godt humør. Stadig chef for en stor styrke, men derfor kan man godt have et godt humør. Nu er hans tid kommet som 60 årig, hvor han skal hjem og gå og nyde tilværelsen, men alle der kender ham ved godt, at efter de første uger, så er han igang med nye projekter. Det er også en måde at nyde sit liv på. Mange vil savne ham og Michael Lollesgaard får nu det store ansvar. Michael starter ikke på bar bund. Han har været chef for 1. Brigade i lang tid og kender Haderslev Kaserne og gangene i divisionsområdet ganske godt. Han har alle de kvalifikationer, der skal til, og han er kendt for at være skarp, analytisk, grundig og velovervejet. Det var med ro i sindet, at chefen for Hærens Operative Kommando kunne indsætte Michael som en af de sidste gerninger han skullegennemføre, inden han selv skulle videre i karrieren. Generalmajor Michael Lollesgaard - ny chef for Danske Division Telegrafens Venner 5 Blad indd 5 4/23/2013 7:52:59 AM

6 gode og relevante opgaver ned til os. Vi vil søge at udnytte mulighederne for fortsat at være det operative kraftcenter i hæren. Operativ uddannelse og operativt virke er vores professions raison d etre. Lønsumsdiskussioner, HR-strategi, excel-regneark og business cases skaber rammer men det er akser, effektstermer, synkroniseringsmatrix og ilden i målet, der er det vigtigste og her er vi i DDIV heldige. Vi skal stort set kun tænke operativt virke. Vi er privilegerede og vi skal glæde os hver dag, vi går på arbejde og har fornøjelsen af at beskæftige os med det, som er kernen i hærens aktiviteter. Skønt! Den tidligere divisionschef nævnte i sin tale, at han har været stolt af Jeres arbejde. Jeg har også i min tid som brigadechef set den gode kvalitet, som DDIV leverede. I går havde jeg den fornøjelse, at blive briefet op omkring øvelse Yellow Knight, som foregår efter påskeferien - og jeg må sige, at jeg var meget tilfreds med den dybe og dygtige forberedelse, der er lagt til grund. Jeg startede min første dag som BDECH med at tage på øvelse og jeg starter første dag som divisionschef med at tage på øvelse. Det varsler godt for den kommende periode. Jeg har selvfølgelig mange ideer til udvikling af DDIV. Dem glæder jeg mig til i den kommende tid at diskutere med jer. Kan vi spille en rolle i de kommende efteruddannelser VUT I og II? Hvordan styrker vi doktrinudviklingen kan vi koordinere bedre og skabe en fælles forståelse? Hvordan får vi etableret Hærens Taktiske Stab? Er der et Joint perspektiv i dette? Osv. vi vil i staben tage gode og åbne drøftelser om muligheder og begrænsninger. Men lad mig sige det med det samme. Jeg er ikke typen, der siger nej til nye opgaver. Vi skal fortsat udvikle os og finde vores vej i den nye hær. Vi vil spille en rolle så til jer alle - på med ja-hatten". Afslutningsvis vil jeg atter en gang understrege, at jeg glæder mig utroligt til opgaven, som jeg håber at kunne løse lige så godt som min forgænger. Vi ses på Yellow Knight. - og for de mange udenlandske repræsentanter blev dele af talen også gengivet på engelsk. Ny chef for Hærens Operative Kommando Efter denne indsættelse var der reception og da dagen gik på hæld, kunne generalmajor Agnar Rokos køre til Karup - holde påskeferie og gøre klar til dagen efter påske at blive afløst af en ny chef, der nu skal have stillingen som chef for Hærens Operative Kommando (CHHOK). Agnar Rokos tiltræder inden længe en 6 Telegrafens Venner stilling i Polen og til ham er der også en stor tak fra alle dine telegrafsoldater. "Vi ønsker dig det bedste i fremtiden og siger tak for den tid, vi havde dig som den øverste chef tak". Velkommen til Per Ludvigsen Den nye chef for hærens Operative Kommando (CHHOK) er Per Ludvigsen. Per er en meget kendt og anerkendt generalmajor. Han kender og er kendt i hele "systemet", og Per nyder stor respekt fra alle, som han har arbejdet for eller sammen med. En person alle soldater forventer rigtig meget af i stillingen som CHHOK, men alle er også klar over, at Per Ludvigsen kan levere varen. Han er i spidsen - i den øverste elite - og herfra skal han styre og manøvrere ud fra det, der kommer "ovenfra", når alt det politiske er på plads. Det er en stilling højt oppe i vores system og alle ved, at det her job vil kræve mere end de normale 37 timer. Det er et job, der kræver en speciel person i stillingen og jobbet vil i nær fremtid kræve mere end hidtil, for sammen med forligets nye aftaler, rokeringer og besparelser på materiel, mursten og omkring ansatte, vil Per Ludvigsen Curriculum Vitae Generalmajor Per Ludvigsen Curriculum Født: Vitae 11. oktober 1957 i Brædstrup Generalmajor Per Ludvigsen konstant stå med de kendte og hidtil "bundne" opgaver og spørgsmål, som stadig skal løses og udføres. Dette forlig er et af de mest omfangsrige nogensinde. Det har mange udløbere og ukendte virkninger, så alle belutninger skal være nøje overvejet og gennemtænkt - og helst inden at alle faktorer er kendte og klarlagt. Der vil komme opgaver i stakkevis, men fra alle sider lyder det: "Er der en, som kan få forliget trukket ned på et håndterbart niveau og ud i alle hjørner, hvor det skal virke, så er det Per Ludvigsen". Sjældent har jeg hørt så udtalt opbakning og tro på en ny chef som tilfældet her. Per Ludvigsen har sine ansattes fulde opbakning. Per Ludvigsen er manden, der får alle i hæren med ind i det nye forlig. Alle ved Telegrafregimentet ønsker dig held og lykke i den nye stilling. "Du skal vide, at du altid vil have opbakning og fuld loyalitet fra Telegrafregimentet, når dine befalinger skal udføres i praksis. Held og lykke fra alle telegrafsoldater, vi ser frem til et godt samarbejde". Militær uddannelse: Født: Hærens Officersskole oktober Føringskursus 1957 i Brædstrup og Stabskursus I Stabskursus i England Militær uddannelse: Karriereforløb: Hærens Officersskole Føringskursus Menig og Stabskursus I Stabskursus Sergent i England 1981 Premierløjtnant Karriereforløb: 1985 Kaptajn Menig Major Sergent Oberstløjtnant Premierløjtnant Oberst (midlertidig) Kaptajn Oberst Major Generalmajor 1995 Oberstløjtnant 2000 Tjensteforløb: Oberst (midlertidig) Oberst 82 Næstkommanderende/kompagni ved Den Kongelige Livgarde Generalmajor 83 Kompagnikommandør ved Den Kongelige Livgarde Næstkommanderende/kompagni ved Den Kongelige Livgarde Tjensteforløb: 1984 Kompagnikommandør ved Den Kongelige Livgarde Næstkommanderende/kompagni/DANCON/HQ ved Den Kongelige Livgarde UNFICYP på Cypern Kompagnikommandør 85 Sagsbehandler ved Den ved Kongelige Forsvarsministeriets Livgarde 1.kontor Næstkommanderende/kompagni 86 Tjenestefrihed uden ved løn Den Kongelige Livgarde Kompagnikommandør 87 Kompagnichef ved Den ved Kongelige Den Kongelige Livgarde Livgarde Næstkommanderende/kompagni/DANCON/HQ 88 Sagsbehandler ved Hjemmeværnskommandoen UNFICYP på Cypern Sagsbehandler 91 Taktiklærer ved Forsvarsministeriets ved Forsvarsakademiet 1.kontor Tjenestefrihed 95 Sagsbehandler uden løn ved Forsvarsministeriets 1.kontor Kompagnichef Bataljonschef ved Den Kongelige ved Den Livgarde Kongelige Livgarde Sagsbehandler 99 Kontorchef ved Hjemmeværnskommandoen ved Forsvarsministeriets 1.kontor (i overtalligt nr.) Taktiklærer 01 Commanding ved Forsvarsakademiet Officer/Nordic Polish Battlegroup/SFOR i Bosnien Sagsbehandler 03 Chef ved for Forsvarsministeriets 3. Jyske Brigade 1.kontor Bataljonschef 05 Chef ved for Den Planlægningsstaben/Forsvarsstaben Kongelige Livgarde Kontorchef 08 Chef ved Forsvarsministeriets for Koordinationsstaben/Forsvarsstaben 1.kontor (i overtalligt nr.) Commanding 11 National Officer/Nordic Materieldirektør/chef Polish Battlegroup/SFOR for Forsvarets i Bosnien Materieltjeneste Chef 13 for 3. Generalinspektør Jyske Brigade og chef for Personelstaben/Forsvarsstaben Chef for Planlægningsstaben/Forsvarsstaben Chef for Hærens Operative Kommando Chef for Koordinationsstaben/Forsvarsstaben Dekorationer: National Materieldirektør/chef for Forsvarets Materieltjeneste Generalinspektør Kommandørkorset og chef for Personelstaben/Forsvarsstaben af Dannebrogordenen Chef for Hærens Hæderstegnet Operative Kommando for god tjeneste ved Hæren Hjemmeværnets fortjensttegn Dekorationer: Det tyske forsvars fortjenestkors Det estiske forsvars fortjenstmedalje Kommandørkorset af Dannebrogordenen Hæderstegnet NATO for Medal, god tjeneste The Former ved Hæren Yugoslavia Hjemmeværnets UN Medal, fortjensttegn UNFICYP Det tyske forsvars fortjenestkors Det estiske forsvars fortjenstmedalje NATO Medal, The Former Yugoslavia UN Medal, UNFICYP Blad indd 6 4/23/2013 7:53:00 AM

7 ste går over i en ny organisation 1. maj 2013, og at personel, der ikke længere er plads til, skal søges indplaceret i forsvarets øvrige struktur. Og det er kun starten på forsvarets personeltilpasning. To gode budskaber er 1. At regimentet ser ud til at få fuld bemanding med medarbejdere med den nødvendige strukturelle uddannelse. 2. At der i skrivende stund ikke er indikationer på, at der vil blive behov for at fyre medarbejdere ved regimentet. Personeltilpasning og udflytning fra Bülows Af regimentschef og garnisonskommandant, oberst Susanne Bach Bager. Forsvarets personeltilpasning er i gang, men der er ingen afklaring vedrørende rømning af Bülows Kaserne. Jeg skrev i april måneds nyhedsbrev til udsendte, at jeg pr. 1. april 2013 har taget kommandoen over Telegrafregimentet tilbage. Jeg skrev også, at regimentet ikke var det samme, som jeg forlod for 16 måneder siden, og det har jeg måttet sande i de forgangne uger. Der er sket en rigtig stor udvikling i retning af vores fælles vision. I skrivende stund har jeg netop afleveret bemærkninger til et Forsvarskommando notat vedr. muligheden for etablering af en værnsfælles føringsstøttekapacitet. Så selv om vi knap er kommet på plads i den struktur, vi oprettede 1. januar 2012, så er der allerede tanker om nye optimeringer og effektiviseringer. For der skal findes flere besparelser på forsvarsbudgettet og så vidt muligt uden, at det går ud over den operative opgaveløsning. Regimentschef for Telegrafregimentet og garnisonskommandant ifredericia. Oberst Suanne Bach Bager. Vi skal til stadighed forsøge at optimere vores processer i takt med ændringer i de operative opgaver, de mange strukturændringer og den teknologiske udvikling. Vi skal til stadighed levere effektive føringsstøtteløsninger. Vi skal i en konstruktiv dialog med de operative stabe optimere udnyttelsen af hærens føringsstøttekapacitet, herunder finde muligheder for at levere mere føringsstøtte med den samme kapacitet for eksempel ved få stabenes forståelse for, at standardløsninger kan spare forberedelsestid, dels i forbindelse med programmering og opsætning af IT-løsningerne, dels i forbindelse med opsætning af de feltmæssige arbejdspladser. Vi har fået en politisk beslutning vedr. den fremtidige garnisonering, men vi har endnu ikke modtaget et implementeringsdirektiv fra HOK. Så jeg ved ikke, hvor hurtigt Bülows Kaserne forventes afhændet, eller hvordan indplaceringen på Ryes Kaserne forventes gennemført. Vi får ikke en fuld færdig plan for forsvarets og hærens nye struktur, før vi bliver ramt af de første konsekvenser af en trinvis implementering. Det er således besluttet, at Forsvarets Personeltjene- Bagsiden af medaljen er 1. At medarbejdere, der p.t. besætter stillinger på et højere niveau, i bedste fald må forvente at blive forvaltet over i en stilling på korrekt strukturelt niveau eller at blive forvaltet over i stillinger ved andre tjenestesteder 2. At personeltilpasningerne desværre også kommer til at medføre skuffede forventninger hos dem, der forventede at gå på en strukturel uddannelse eller stod for at skulle udnævnes i nær fremtid. På trods af de negative konsekvenser, håber jeg, at I vil tage godt imod de nye kollegaer og hjælpe dem i gang med den kompetenceudvikling, der måtte være behov for. Hvis der er ældre medarbejdere, hvor kompetenceudvikling ikke ses relevant for eksempel grundet kort tid til aldersbetinget pensionering, håber jeg, at I vil medvirke til at finde kreative løsninger med henblik på at nyttiggøre deres kompetencer bedst muligt og lade dem blive en del af teamet. Strukturændringerne er desværre nødvendige på grund af besparelserne i det nye forsvarsforlig, men regimentet skal fortsat være en god arbejdsplads, hvor vi taler med hinanden og ikke om hinanden, og hvor vi leverer den føringsstøtte og EW, som hæren og forsvaret har brug for. De kapaciteter, vi leverer, skal nemlig også være en vigtig del af Forsvarets fremtidige struktur, og det sikrer i bedst ved at fortsætte den flotte indsats. Telegrafens Venner 7 Blad indd 7 4/23/2013 7:53:00 AM

8 Besøg danske soldaters mindelund hos Hanne og Forde på kroen. Der altid gratis kaffe til soldater! TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! Sundhedstriaden er ophørt! Bestil dit tandeftersyn NU, ved vores annoncør, tandlæge Klaus Kristensen. Vi gør alt, for at leve op til vore patienters tillid - tager den aldrig for givet. TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Installationsfirmaet L. H. Olesen A/S Egeskovvej 72, 7000 Fredericia Tlf Telegrafens Venner Blad indd 8 4/23/2013 7:53:02 AM

9 Stabsmøde i det fri på en base i Øst-tyrkiet. Fra venstre Karsten, en engelsk kollega, en tjekke, en amerikaner, oversergent Klaus Frisk fra DCM-kompagniet og Suat fra Tyrkiet. Af hensyn til force protection forgår færdsel i civilt terræn i civilt. Telegrafsoldat i Tyrkiet krigen (IRAK), hvor det blev anvendt til blandt andet terrorbombning mod staten Israel. >>> Det er lidt med kort varsel, at jeg kaster mig ud i denne rapport, men jeg gør det gerne for at oplyse om alt det spændende, der foregår ude i krigsverdenen. Til daglig er jeg udsendt fra Telegrafregimentet til Wesel i Tyskland, men jeg er med kort varsel sendt til Incirlik Airbase i Adana, Tyrkiet. Sensors Af Karsten Byrgesen, chef S3/1 NATO Signalbataljon. For tiden udsendt til Tyrkiet som Commanding Officer NCISG OPS ACTIVE FENCE Coordination Team (NACT). Ufred og krig er desværre blevet lige så sædvanligt, som alt andet usædvanligt. Det er krævende at forholde sig til og bliver sædvanligvis forbigået, med mindre iagttageren på en eller anden måde selv har en interesse i at fordybe sig i sagen. Det lille land kan Danmark har ikke tøvet med at tage stilling og stille sig til rådighed i konflikten mellem Tyrkiet og Syrien - både humanitært og militært. Det er blevet bemærket i mange andre lande. Bl.a. derfor nyder vi respekt, hvorhen vi farer. Der bliver ikke stillet spørgsmål ved vores evne og vilje, når beslutningen om at støtte en international mission er taget. Syrien, borgerkrigen og folkedrabet Borgerkrigen er nok et grufuldt skue, der på en eller anden måde kalder på omverdenens reaktion. Kamphandlingerne i Syrien vækker bekymring i nabolandene og meget bliver gjort ikke mindst humanitært for at minimere følgerne af kamphandlingerne. Syrien er rent militært veludrustet og råder over et betydeligt arsenal af militært isenkram. Navnlig et våbensystem vækker bekymring. SCUD missilet, eller SS1 som det også benævnes, er et absolut dødbringende våben, der kan anrette betydelige skader på meget store områder. SCUD missilet er bl.a. kendt fra Golf- Connecting Sensors and Effectors in real time Terma delivers Mission Critical Command & Control systems through offering lowrisk integration of proven components including re-use of components from multiple proven systems. Effectors idworks.dk Telegrafens Venner 9 Blad indd 9 4/23/2013 7:53:04 AM

10 I den syriske version af SCUD missilet indgår der både konventionelle sprænghoveder samt sprænghoveder beregnet til kemisk krigsførelse. Et effektivt forsvar mod SCUD missiler viste sig at være PA- TRIOT missilet, der er et våben, som bekæmper eksempelvis indkommende SCUD missiler. NATO-forstærket tyrkisk luftvåben Tyrkiet anmodede i december 2012 NATO om at forstærke det tyrkiske luftvåben i forsvaret af Tyrkiet. Dermed var missionen Active Fence (AF) en realitet. USA, Tyskland og Holland har stillet PATRIOT missiler til rådighed. Telegrafregimentet og konflikt i Syrien Et af nøgleinstrumenterne ved Telegrafregimentet er DCM kompagniet i Haderslev. Kompagniet er et af fem internationale kompagnier, der permanent er stillet til rådighed for NATO og dermed under taktisk kontrol af 1 NATO signal batal- jon (1NSB), der er stationeret i Wesel i Nordrheinwestfahlen i Tyskland. (Her er major Karsten Byrgesen tjenstgørende til daglig - udsendt fra Telegrafregimentet... red.). Aldrig før har flosklen om at uden kommunikation - ingen operation haft en så direkte og afgørende betydning. Karsten Byrgesen. 1 NSB er i 2012 og 2013 udpeget som NATO's primære enhed for NATO's Rapid Reaction Force (NRF). Efter anmodning fra NATO besluttede folketinget i januar at godkende dansk støtte til mission AF. Med kort varsel blev et rekognosceringshold fra DCM kompagniet under ledelse af major Karsten Byrgesen, der er chef for operationsafdelingen ved 1 NSB sendt til Kahramanmaras i Tyrkiet. Herefter blev det danske bidrag via Wesel deployeret til Tyrkiet. Opgaven i Tyrkiet Aldrig før har flosklen om at uden kommunikation - ingen operation haft en så direkte og afgørende betydning. Det danske detachement har ansvaret for at levere de kommunikations- og informationsmidler (telefon, data netværk, laptops, video telekonference udstyr etc.), der er en forudsætning for at NATO's ledelse kan udøve kommando og kontrol og vigtigst, at videreføre data til missilgrupperne omkring indkommende missiler og ordre om at iværksætte aktivt forsvar. Opgaven med at fragte materiellet til Tyrkiet og få det bragt i operativ tilstand er forløbet professionelt, og det danske detachement har været operativt siden begyndelsen af februar. Detachementet forbliver i missionen i fire måneder, hvorefter de afløses af en multinational enhed fra Wesel. For tiden har DCM kompagniet tillige en mindre enhed udstationeret i Kandahar i Afghanistan indtil maj. Den resterende del af kompagniet gennemfører missionsuddannelse og udsendes til Kandahar i tiden september 2013 til Januar Chefens mønt Rettelse: I TELEGRAFEN nummer omtalte vi kompagnichef kaptajn Mikael Andersen der overrakte en mønt nr. 1 til lederen af Telegrafregimentets Historiske Samling, pensionerede kaptajn Poul Rochler. Mønten benævnes: Chefens Mønt. Det er en mønt der er indstiftet af kompagnichef Mikael Andersen ved 2 CIS-kompagni i CIS-bataljonen. Dette super gode initiativ skal selvfølgelig benævnes korrekt, og hermed vil jeg håbe at flere vil huske, at det er Chefens Mønt. LL/RED Ole Jepsen fik medalje for 25 års tro tjeneste i hæren, det blev fejret på værkstedet. Tak fordi du valgte os Af Grethe Lyager Poulsen, Værksted DK (red LL). Den 23. marts var en festdag på værkstedet på Ryes Kaserne i Fredericia. Lastvognsmekaniker, Ole Jepsen, fik overrakt fortjenstmedaljen for 25 års tro tjeneste i hæren. Til at gøre dette var oberstløjtnant Steen Flügge kommet til Fredericia, som holdt en flot tale til Ole Jespen, der i sin tid valgte at arbejde i Forsvaret. Lars Grønhøj, kendt under navnet "Fekser Hobitten", kunne samme dag fejre sin 50 års fødselsdag. Begge er til daglig medarbejdere på værkstedet i Fredericia. De to begivenheder blev fejret på behørig vis og det er i disse kredse med kaffe, morgenbord, gaver, flag, sang og taler. Lars Grønhøj. 10 Telegrafens Venner Blad indd 10 4/23/2013 7:53:05 AM

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Hvordan er dit selvværd?

Hvordan er dit selvværd? 1. kapitel Hvordan er dit selvværd? Hvad handler kapitlet om? Dette kapitel handler om, hvad selvværd er. Det handler om forskellen på selvværd og selvtillid og om, at dét at være god til tennis eller

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. April kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt April kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Indhold Chefens hjørne. Ny chef i kompagniet NY Næstkommanderende Kommandobefalingsmanden har ordret Fejlerevej 1 3782

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Rigtig mand til jobbet

Rigtig mand til jobbet Rigtig mand til jobbet Indledning: Grundlaget for denne skrivelse er en opfølgning på artiklen Er du mand nok til at være chef, hvor tyngden her er at skabe målrettet indsats mod kernen af de frustrationer

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013 Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde Katrinehaven Nord nsdag d. 9. oktober 2013 Intet er fuldkomment - selv en solsikke kaster skygge! Storm P. Årshjul faglige temamøder 2013 13. Marts

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.3 December 2014 52. Årgang Nyheder fra kontoret: J ulemåneden står for døren og med den følger mange traditioner. Eleverne har klippet og klistret

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand

Danske. Han kom, han så, han sejrede. Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Danske Politimesterskaber Af Lars Jacobsen, København, formand for bowlingudvalget Foto: Gunnar Andersen, næstformand Fyns Politi, ved Odense Politis Idrætsforening, var vært ved årets Danske Politimesterskaber

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere