Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013. Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet"

Transkript

1 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 3 Maj 2013 Telegrafsoldater sendt til Tyrkiet Blad indd 1 4/23/2013 7:52:55 AM

2 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon REDAKTIONEN Korrektur: Generalmajor I. J. Bager. Pens. overkonstabel af 1. grad C. E. Jensen. Overassistent Bente Nielsen. Redaktør af nyhedsindlæg fra Telegrafregimentet: Overkonstabel af 1. grad L. Lindholm. TRYK Rosendahl's PRINT DESIGN MEDIA Landbrugsvej Odense S ISSN ADRESSEÆNDRING MEDELMSSKAB - STØTTE og BIDRAG: Et medlemsskab koster 150,- kr./år. Alle medlemmer får TELEGRAFEN sendt til privatadressen. Ønsker du at tegne et medlemsskab, eller at støtte Telegrafens Venner, så send en mail til: OPLAG TELEGRAFEN udkommer seks gange årligt i ca eks. heraf 800 stk. som trykte blade og de øvrige som e-blade. De trykte blade overdrages Telegrafregimentet, som fordeler det til alle regimentets militær- og civilansatte på Ryes-, Bülows og Haderslev Kaserner samt til udsendte i ind- og udland. Telegrafregimentet fordeler også bladet til andre enheder, myndigheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, politikere og andre samarbejdspartnere. DEADLINE Sidste frist for indlevering af indlæg til næste nummer er 30. maj - eller efter aftale. Telegrafens Venner er en forening, der ved annoncesalg, medlemsskab og frivillige bidrag udgiver TELEGRAFEN. Formålet med TELEGRAFEN er at informere og oplyse om Telegrafregimentets daglige virke, gøremål, opgaver og visioner. Meninger og holdninger, der kommer til udtryk i artiklerne, er ikke nødvendigvis sammenfaldende med Telegrafens Venner eller Telegrafregimentets meninger og holdninger. Fotokredit: Navngiv indsendte foto som du ønsker fotokreditten skal være. Læs TELEGRAFEN som E-blad: Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. INDHOLD Bager er igen regimentschef Nytårsgave i Haderslev Alle skifter Persontilpasning og udflytning... Telegrafsoldat i Tyrkiet Lovlig promillekørsel Den nye mand - på sin første øvelse Guld og grønne fjerbolde Super-tanker i fart Kasernearbejder - røg i kachotten Nystartet gammel Soldatens grav Truslen mod dig fra Cyberspace Arbejdsmiljø Personelnyt Forsidefoto Forside: "Karsten Byrgesen og et hold fra DCM-kompagniet er blevet sendt til grænseområdet mellem Tyrkiet og Syrien. De har det helt store satellitudstyr med. Læs mere side fra side 9. GOTHERSGADE 10 FREDERICIA TLF Telegrafens Venner Blad indd 2 4/23/2013 7:52:55 AM

3 Bager er igen regimentschef Efter lang tids udsendelse til Liberia, som Chief Operations Officer for den udstationerede FN-styrke på ca mand, er oberst Susanne Bach Bager tilbage som chef for Telegrafregimentet. Der er sket meget for Susanne i Liberia - og herhjemme kan man også roligt sige, at der er sket meget omkring regimentet og det nye forlig. Af Leon Lindholm, nyhedsredaktionen/ Telegrafregimentet. Tiden er gået. Oberst Susanne Bach Bager har udført den befalede ordre. Hun blev sendt til Liberia i februar 2012 for et år. Det er lang tid - og ikke mindst når man som regimentschef kan se sorte skyer hænge over regimentets fremtid. Skulle regimentet deles ud til et af hærens værnscentre i en fremtidig ny struktur? Skulle flere års planer og nytænkning om nye strategier, bedre og bredere anvendelse af regimentets ressourcer set i et værnsfælles perspektiv for evigt blive screenlagt? Fornuft og klarsyn Vi kan nu se tilbage og sige: "Susanne du gjorde det rigtig godt. Ikke kun i Liberia, som i sig selv var en udfordring at færdes og leve i, men også set i relation til regimentets fremtid herhjemme. Du så en mulig løsning i at oberstløjtnant Erik Schwensen, var en kompetent afløser i de næsten 1½ år, du skulle være væk. Du valgte ham, og du valgte rigtigt". Han har æren for meget af det, der er sket, for han sørgede for resultaterne. På samme vis skal du have æren for, at du så, hvem der kunne skabe de resultater og arbejde mod de visioner og mål, som, du og flere tidligere chefer før dig, havde haft i støbeskeen. Telegrafregimentet i en fremtid som værnsfælles, vil blive godt for alle parter i Forsvaret. Nu kan vi se, at Susanne og tidligere regimentschefers visioner og tanker for fremtiden var rigtige. Forsvaret vil samlet få store fordele af et fællesværns føringsstøtte - og EW-center Erik førte skuden mens du var væk. Han holdt den kurs I havde sat. Han brugte alle omkring sig. Samtlige i chefgruppen har hver deres andel i, at det gamle øn- ske om at gå mod en mere værnsfælles fremtid, ser ud til at skulle lykkedes. Militærpolitiet og specialoperationsstyrkerne, er blevet eller arbejder hen imod at blive værnsfælles. Overalt viser der sig en større tendens til at bruge resurserne på en mere kosteffektiv måde. Telegrafregimentet har været igennem den hårdeste kur noget regiment har været udsat for i nyere tid. I 2011/2012 afgav vi ca. 300 mand, (1/3 af vort personel), men regimentet beholdt de fleste opgaver og fik flere til. ALT i vores organisation skulle ændres og med Eriks indsættelse blev de sidste af disse planer effektueret. Alt blev kommunikeret ud til alle soldater, så hurtigt og præcist det var muligt. Alle fik og tog ejerskab af, at vi førte Telegrafregimentet i den retning, som Susanne og tidligere chefer før hende har haft som visioner. Tilbage ved roret Ingen er i tvivl om, at vi er godt kørende, og Erik var et godt valg, når det nu skulle være. Nu er du tilbage som regimentschef og vi kan godt se, at du har meget at sætte dig ind i. Vi har haft 1½ år til disse forandringer. Du skal stå i spidsen for alt, der kommer i det nye forlig og derfor har du om nogen helt umenneskeligt travlt i den første tid. Vi håber, at du kan se og fornemme, at alle dine gamle soldater er blevet tunet, og alle er klar til at fortsætte med dig ved roret. Det er vores alles Telegrafregiment. Vi skal gøre, hvad vi kan for at holde den kurs, du stikker ud, og om vi så skal ro skuden frem, så gør vi det i fællesskab. Skulle en sømand eller en "flyver" få lyst til at være med, så finder vi også en plads til dem. Velkommen tilbage som regimentschef og garnisonskommandant. Oberst Susanne Bach Bager er tilbage som chef for Telegrafregimentet og garnisonskommandant i Fredericia efter et års udsendelse til Liberia i det vestlige af Afrika. Liberia - Facts Liberia ligger i det sydlige Vestafrika. Øst for Siera Leone og syd for Guinea. Det dækker km2. Højeste punkt er m. Hovedstaden er Monrovia. Landet er delt i 15 distrikter. Der er indbyggere med en tilvækst på 1,3%. Landet blev grundlagt af frigivne slaver, der slog sig ned i området omkring Landet blev i 1847 en uafhængig republik. Levealderen er 41,1 år i snit. Befolkningen består af 40% kristne, 20% muslimer og 40% er af andre "indfødte" overbevisninger. 20% taler engelsk. Der foruden tales 30 sprog. Analfabetismen var i 2010 på 60%, selv om man regner landet sammen med Etiopien som de to mest "moderne" lande i det mellemste Afrika. Forsvarsbudgettet var på US-$ ved udgangen af BNP (ca. 1,16 mia US-$ i 2011). Telegrafens Venner 3 Blad indd 3 4/23/2013 7:52:56 AM

4 Freddy Meyers foredrag om arbejdsmiljø er utrolig morsomt og alligevel får alle tilhører et nyt positivt syn på arbejdsmiljø og dets betydning for hver enkelt. Nytårsgave i Haderslev Hvad dræner dig for energi Foredraget: Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom er en af de allerstørste succeser her i landet. Mere end mennesker har allerede hørt Freddy Meyers foredrag og vi, der var til stede denne eftermiddag,ved nu, at det leveres på en meget humoristisk vis. Foredraget rejste spørgsmål som: Hvordan danner vi os et overblik over vores liv og de forandringer der uundgåeligt vil komme til os? Hvad dræner os for energi og hvad kan vi gøre, for at komme ind i en positiv tankegang og udvikling? Hvordan bevarer vi gejsten og rummeligheden til at klare hverdagens udfordringer og forandringer. Emner der blev belyst og berørt var: - Alle har motivation - Skal man tage det sure med det søde? - Egen identitet skyld og personlig medvirken - Kommunikation og følelser - Livsgrundlag fra nej til ja-siger - Selvværd og selvtillid giver plads til glæde og selvglæde, - Du kan, hvis du vil og tør. Alt i alt en rigtig god eftermiddag, hvor nytårsgaven blev modtaget lige så positivt som den var givet og tiltænkt. Gå gladere hjem fra arbejde end da du mødte. Det lyder for godt til at være sandt. Arbejdsmiljø behøver ikke at være noget tungt og trist, som kun gamle kontormus taler om og har brug for. Det kan også være noget fordit og mit velbefindende. det meget klart, at uden trivsel, humor og engagement går det slet ikke på moderne arbejdspladser. Freddy er teoretisk velfunderet og forstår at videregive sin viden gennem en letforståelig måde og gennem eksempler fra hverdagen. Menneskers relationer til hinanden er i centrum og alle fik noget med hjem denne dag i januar. Af arbejdsmiljøkoordinator på Haderslev Kaserne, seniorsergent Mogens Valdemar Gjørtler Sørensen, Telegrafregimentet. Arbejdsmiljøorganisationen på Haderslev Kaserne uddelte nytårsgave mandag den 21. januar Gaven var tiltænkt alle medarbejdere på kasernen og blev meget positivt modtaget. Gaven var muliggjort af Hærens Operative Kommandos arbejdsmiljømidler og bestod i et foredrag af chefkonsulent Freddy Meyer fra Supplement A/S. Fortæl om det alvorlige på en god og sjov måde. På en særdeles morsom, enkelt og uhøjtidelig facon gjorde Freddy Meyer Freddy Meyer var nytårsgaven. Hans foredrag trak smilene frem mange gange og alvoren bag blev leveret på en sjov men let omsættelig måde. 4 Telegrafens Venner Blad indd 4 4/23/2013 7:52:58 AM

5 Michael - en stolt ny generalmajor "Det er velfortjent", sådan lyder det fra alle, der kender Michael Lollesgaard og som oberst er det da også et drømmescenarie, at blive indsat som chef for Danske Division. Et par store trin op ad stigen, og så er man generalmajor. Dagen før sin indsættelse blev han udnævnt og på selve dagen som ny chef var han allerede klar til næste opgave. En påskeferie skulle overståes og første arbejdsdag skulle begynde med en stor øvelse i Oksbølterrænet - Michael var forberedt og lidt af påsken gik nok også med at få gjort klar. "Stort til lykke med både udnævnelsen og den nye stllling som chef for Danske Division" fra alle dine soldater ved Telegrafregimentet. Efter de almindelige paradeformaliteter gik Michael Lollesgaard til mikrofonen. Gneralmajor peter Kühnel afgik som chef for Danske Division. Forrest - GM Agnar Rokos, chef for Hærens Operative Kommando, inspicerer soldaterne sammen med afgående chef for Danske Divison - GM Peter Kühnel, før denne afsættes som chef for at gå på pension. Alle skifter Hærens Operative Kommando fik ny chef. Det blev generalmajor (GM) Peter Ludvigsen - afgående var GM Agnar Rokos der skal til Polen. Danske Division fik ny chef. Det er GM Michael Lollesgaard. Afgående var GM Peter Kühnel. På med ja-hatten Han sagde blandt andet dette: "Deres excellencer, generaler, kære gæster og ikke mindst - kære stab. Det er selvfølgelig med stor stolthed, at jeg i dag har overtaget kommandoen over Danske Division (DDIV). Det er også med nogen ydmyghed, men jeg glæder mig til at komme i gang med arbejdet. Da jeg igennem de seneste tre år har arbejdet i den anden ende af Kasernen og deltaget i DDIV aktiviteter, tror jeg ikke, at jeg behøver en nærmere introduktion. I kender mig, I kender de stærke sider og I kender, ikke mindst, de svage sider. Nogle af jer har i forbindelse med aktiviteterne skrevet tilbagemeldinger om min måde at lede og føre på. Så for nogle af jer er jeg i hvert tilfælde fagligt - en åben bog og det er godt så ved I, hvilket udgangspunkt I har at bygge på. Nu skal jeg så bare lære Jer bedre at kende. Selv om DDIV ikke spillede en hovedrolle i det seneste forlig, ser jeg dog rigtigt mange udviklingsmuligheder, som vi i fællesskab bør forfølge. Vi får en ny centerstruktur, og officersuddannelser omlægges osv., hvorfor der vil falde Af Leon Lindholm, Nyhedsredaktionen. Med dette skifte over hele linjen skulle man tro, at vi skulle til at starte helt forfra, men således forholder det sig ikke. Danske Division får ny generalmajor og det blev generalmajor Michael Lollesgaard der velfortjent blev udnævnt dagen før sin indsættelse og indsat direkte efter Peter Kühnels afgang. Der manglede ikke rosende ord for Peters virke som chef for Danske Divison og der var mange for at tage afsked med Peter. Han er let omgængelig og altid med et godt humør. Stadig chef for en stor styrke, men derfor kan man godt have et godt humør. Nu er hans tid kommet som 60 årig, hvor han skal hjem og gå og nyde tilværelsen, men alle der kender ham ved godt, at efter de første uger, så er han igang med nye projekter. Det er også en måde at nyde sit liv på. Mange vil savne ham og Michael Lollesgaard får nu det store ansvar. Michael starter ikke på bar bund. Han har været chef for 1. Brigade i lang tid og kender Haderslev Kaserne og gangene i divisionsområdet ganske godt. Han har alle de kvalifikationer, der skal til, og han er kendt for at være skarp, analytisk, grundig og velovervejet. Det var med ro i sindet, at chefen for Hærens Operative Kommando kunne indsætte Michael som en af de sidste gerninger han skullegennemføre, inden han selv skulle videre i karrieren. Generalmajor Michael Lollesgaard - ny chef for Danske Division Telegrafens Venner 5 Blad indd 5 4/23/2013 7:52:59 AM

6 gode og relevante opgaver ned til os. Vi vil søge at udnytte mulighederne for fortsat at være det operative kraftcenter i hæren. Operativ uddannelse og operativt virke er vores professions raison d etre. Lønsumsdiskussioner, HR-strategi, excel-regneark og business cases skaber rammer men det er akser, effektstermer, synkroniseringsmatrix og ilden i målet, der er det vigtigste og her er vi i DDIV heldige. Vi skal stort set kun tænke operativt virke. Vi er privilegerede og vi skal glæde os hver dag, vi går på arbejde og har fornøjelsen af at beskæftige os med det, som er kernen i hærens aktiviteter. Skønt! Den tidligere divisionschef nævnte i sin tale, at han har været stolt af Jeres arbejde. Jeg har også i min tid som brigadechef set den gode kvalitet, som DDIV leverede. I går havde jeg den fornøjelse, at blive briefet op omkring øvelse Yellow Knight, som foregår efter påskeferien - og jeg må sige, at jeg var meget tilfreds med den dybe og dygtige forberedelse, der er lagt til grund. Jeg startede min første dag som BDECH med at tage på øvelse og jeg starter første dag som divisionschef med at tage på øvelse. Det varsler godt for den kommende periode. Jeg har selvfølgelig mange ideer til udvikling af DDIV. Dem glæder jeg mig til i den kommende tid at diskutere med jer. Kan vi spille en rolle i de kommende efteruddannelser VUT I og II? Hvordan styrker vi doktrinudviklingen kan vi koordinere bedre og skabe en fælles forståelse? Hvordan får vi etableret Hærens Taktiske Stab? Er der et Joint perspektiv i dette? Osv. vi vil i staben tage gode og åbne drøftelser om muligheder og begrænsninger. Men lad mig sige det med det samme. Jeg er ikke typen, der siger nej til nye opgaver. Vi skal fortsat udvikle os og finde vores vej i den nye hær. Vi vil spille en rolle så til jer alle - på med ja-hatten". Afslutningsvis vil jeg atter en gang understrege, at jeg glæder mig utroligt til opgaven, som jeg håber at kunne løse lige så godt som min forgænger. Vi ses på Yellow Knight. - og for de mange udenlandske repræsentanter blev dele af talen også gengivet på engelsk. Ny chef for Hærens Operative Kommando Efter denne indsættelse var der reception og da dagen gik på hæld, kunne generalmajor Agnar Rokos køre til Karup - holde påskeferie og gøre klar til dagen efter påske at blive afløst af en ny chef, der nu skal have stillingen som chef for Hærens Operative Kommando (CHHOK). Agnar Rokos tiltræder inden længe en 6 Telegrafens Venner stilling i Polen og til ham er der også en stor tak fra alle dine telegrafsoldater. "Vi ønsker dig det bedste i fremtiden og siger tak for den tid, vi havde dig som den øverste chef tak". Velkommen til Per Ludvigsen Den nye chef for hærens Operative Kommando (CHHOK) er Per Ludvigsen. Per er en meget kendt og anerkendt generalmajor. Han kender og er kendt i hele "systemet", og Per nyder stor respekt fra alle, som han har arbejdet for eller sammen med. En person alle soldater forventer rigtig meget af i stillingen som CHHOK, men alle er også klar over, at Per Ludvigsen kan levere varen. Han er i spidsen - i den øverste elite - og herfra skal han styre og manøvrere ud fra det, der kommer "ovenfra", når alt det politiske er på plads. Det er en stilling højt oppe i vores system og alle ved, at det her job vil kræve mere end de normale 37 timer. Det er et job, der kræver en speciel person i stillingen og jobbet vil i nær fremtid kræve mere end hidtil, for sammen med forligets nye aftaler, rokeringer og besparelser på materiel, mursten og omkring ansatte, vil Per Ludvigsen Curriculum Vitae Generalmajor Per Ludvigsen Curriculum Født: Vitae 11. oktober 1957 i Brædstrup Generalmajor Per Ludvigsen konstant stå med de kendte og hidtil "bundne" opgaver og spørgsmål, som stadig skal løses og udføres. Dette forlig er et af de mest omfangsrige nogensinde. Det har mange udløbere og ukendte virkninger, så alle belutninger skal være nøje overvejet og gennemtænkt - og helst inden at alle faktorer er kendte og klarlagt. Der vil komme opgaver i stakkevis, men fra alle sider lyder det: "Er der en, som kan få forliget trukket ned på et håndterbart niveau og ud i alle hjørner, hvor det skal virke, så er det Per Ludvigsen". Sjældent har jeg hørt så udtalt opbakning og tro på en ny chef som tilfældet her. Per Ludvigsen har sine ansattes fulde opbakning. Per Ludvigsen er manden, der får alle i hæren med ind i det nye forlig. Alle ved Telegrafregimentet ønsker dig held og lykke i den nye stilling. "Du skal vide, at du altid vil have opbakning og fuld loyalitet fra Telegrafregimentet, når dine befalinger skal udføres i praksis. Held og lykke fra alle telegrafsoldater, vi ser frem til et godt samarbejde". Militær uddannelse: Født: Hærens Officersskole oktober Føringskursus 1957 i Brædstrup og Stabskursus I Stabskursus i England Militær uddannelse: Karriereforløb: Hærens Officersskole Føringskursus Menig og Stabskursus I Stabskursus Sergent i England 1981 Premierløjtnant Karriereforløb: 1985 Kaptajn Menig Major Sergent Oberstløjtnant Premierløjtnant Oberst (midlertidig) Kaptajn Oberst Major Generalmajor 1995 Oberstløjtnant 2000 Tjensteforløb: Oberst (midlertidig) Oberst 82 Næstkommanderende/kompagni ved Den Kongelige Livgarde Generalmajor 83 Kompagnikommandør ved Den Kongelige Livgarde Næstkommanderende/kompagni ved Den Kongelige Livgarde Tjensteforløb: 1984 Kompagnikommandør ved Den Kongelige Livgarde Næstkommanderende/kompagni/DANCON/HQ ved Den Kongelige Livgarde UNFICYP på Cypern Kompagnikommandør 85 Sagsbehandler ved Den ved Kongelige Forsvarsministeriets Livgarde 1.kontor Næstkommanderende/kompagni 86 Tjenestefrihed uden ved løn Den Kongelige Livgarde Kompagnikommandør 87 Kompagnichef ved Den ved Kongelige Den Kongelige Livgarde Livgarde Næstkommanderende/kompagni/DANCON/HQ 88 Sagsbehandler ved Hjemmeværnskommandoen UNFICYP på Cypern Sagsbehandler 91 Taktiklærer ved Forsvarsministeriets ved Forsvarsakademiet 1.kontor Tjenestefrihed 95 Sagsbehandler uden løn ved Forsvarsministeriets 1.kontor Kompagnichef Bataljonschef ved Den Kongelige ved Den Livgarde Kongelige Livgarde Sagsbehandler 99 Kontorchef ved Hjemmeværnskommandoen ved Forsvarsministeriets 1.kontor (i overtalligt nr.) Taktiklærer 01 Commanding ved Forsvarsakademiet Officer/Nordic Polish Battlegroup/SFOR i Bosnien Sagsbehandler 03 Chef ved for Forsvarsministeriets 3. Jyske Brigade 1.kontor Bataljonschef 05 Chef ved for Den Planlægningsstaben/Forsvarsstaben Kongelige Livgarde Kontorchef 08 Chef ved Forsvarsministeriets for Koordinationsstaben/Forsvarsstaben 1.kontor (i overtalligt nr.) Commanding 11 National Officer/Nordic Materieldirektør/chef Polish Battlegroup/SFOR for Forsvarets i Bosnien Materieltjeneste Chef 13 for 3. Generalinspektør Jyske Brigade og chef for Personelstaben/Forsvarsstaben Chef for Planlægningsstaben/Forsvarsstaben Chef for Hærens Operative Kommando Chef for Koordinationsstaben/Forsvarsstaben Dekorationer: National Materieldirektør/chef for Forsvarets Materieltjeneste Generalinspektør Kommandørkorset og chef for Personelstaben/Forsvarsstaben af Dannebrogordenen Chef for Hærens Hæderstegnet Operative Kommando for god tjeneste ved Hæren Hjemmeværnets fortjensttegn Dekorationer: Det tyske forsvars fortjenestkors Det estiske forsvars fortjenstmedalje Kommandørkorset af Dannebrogordenen Hæderstegnet NATO for Medal, god tjeneste The Former ved Hæren Yugoslavia Hjemmeværnets UN Medal, fortjensttegn UNFICYP Det tyske forsvars fortjenestkors Det estiske forsvars fortjenstmedalje NATO Medal, The Former Yugoslavia UN Medal, UNFICYP Blad indd 6 4/23/2013 7:53:00 AM

7 ste går over i en ny organisation 1. maj 2013, og at personel, der ikke længere er plads til, skal søges indplaceret i forsvarets øvrige struktur. Og det er kun starten på forsvarets personeltilpasning. To gode budskaber er 1. At regimentet ser ud til at få fuld bemanding med medarbejdere med den nødvendige strukturelle uddannelse. 2. At der i skrivende stund ikke er indikationer på, at der vil blive behov for at fyre medarbejdere ved regimentet. Personeltilpasning og udflytning fra Bülows Af regimentschef og garnisonskommandant, oberst Susanne Bach Bager. Forsvarets personeltilpasning er i gang, men der er ingen afklaring vedrørende rømning af Bülows Kaserne. Jeg skrev i april måneds nyhedsbrev til udsendte, at jeg pr. 1. april 2013 har taget kommandoen over Telegrafregimentet tilbage. Jeg skrev også, at regimentet ikke var det samme, som jeg forlod for 16 måneder siden, og det har jeg måttet sande i de forgangne uger. Der er sket en rigtig stor udvikling i retning af vores fælles vision. I skrivende stund har jeg netop afleveret bemærkninger til et Forsvarskommando notat vedr. muligheden for etablering af en værnsfælles føringsstøttekapacitet. Så selv om vi knap er kommet på plads i den struktur, vi oprettede 1. januar 2012, så er der allerede tanker om nye optimeringer og effektiviseringer. For der skal findes flere besparelser på forsvarsbudgettet og så vidt muligt uden, at det går ud over den operative opgaveløsning. Regimentschef for Telegrafregimentet og garnisonskommandant ifredericia. Oberst Suanne Bach Bager. Vi skal til stadighed forsøge at optimere vores processer i takt med ændringer i de operative opgaver, de mange strukturændringer og den teknologiske udvikling. Vi skal til stadighed levere effektive føringsstøtteløsninger. Vi skal i en konstruktiv dialog med de operative stabe optimere udnyttelsen af hærens føringsstøttekapacitet, herunder finde muligheder for at levere mere føringsstøtte med den samme kapacitet for eksempel ved få stabenes forståelse for, at standardløsninger kan spare forberedelsestid, dels i forbindelse med programmering og opsætning af IT-løsningerne, dels i forbindelse med opsætning af de feltmæssige arbejdspladser. Vi har fået en politisk beslutning vedr. den fremtidige garnisonering, men vi har endnu ikke modtaget et implementeringsdirektiv fra HOK. Så jeg ved ikke, hvor hurtigt Bülows Kaserne forventes afhændet, eller hvordan indplaceringen på Ryes Kaserne forventes gennemført. Vi får ikke en fuld færdig plan for forsvarets og hærens nye struktur, før vi bliver ramt af de første konsekvenser af en trinvis implementering. Det er således besluttet, at Forsvarets Personeltjene- Bagsiden af medaljen er 1. At medarbejdere, der p.t. besætter stillinger på et højere niveau, i bedste fald må forvente at blive forvaltet over i en stilling på korrekt strukturelt niveau eller at blive forvaltet over i stillinger ved andre tjenestesteder 2. At personeltilpasningerne desværre også kommer til at medføre skuffede forventninger hos dem, der forventede at gå på en strukturel uddannelse eller stod for at skulle udnævnes i nær fremtid. På trods af de negative konsekvenser, håber jeg, at I vil tage godt imod de nye kollegaer og hjælpe dem i gang med den kompetenceudvikling, der måtte være behov for. Hvis der er ældre medarbejdere, hvor kompetenceudvikling ikke ses relevant for eksempel grundet kort tid til aldersbetinget pensionering, håber jeg, at I vil medvirke til at finde kreative løsninger med henblik på at nyttiggøre deres kompetencer bedst muligt og lade dem blive en del af teamet. Strukturændringerne er desværre nødvendige på grund af besparelserne i det nye forsvarsforlig, men regimentet skal fortsat være en god arbejdsplads, hvor vi taler med hinanden og ikke om hinanden, og hvor vi leverer den føringsstøtte og EW, som hæren og forsvaret har brug for. De kapaciteter, vi leverer, skal nemlig også være en vigtig del af Forsvarets fremtidige struktur, og det sikrer i bedst ved at fortsætte den flotte indsats. Telegrafens Venner 7 Blad indd 7 4/23/2013 7:53:00 AM

8 Besøg danske soldaters mindelund hos Hanne og Forde på kroen. Der altid gratis kaffe til soldater! TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Gulvbelægning Gardiner Tæpper Trægulve Gulvafslibning Søndermarksvej 210, 7000 Fredericia tlf.: Besøg også BT-Gulves afdelinger i Fredericia, Kolding, Horsens, Skive, Middelfart, Ishøj, Køge og København Støt annoncørerne - de støtter TELEGRFEN! Sundhedstriaden er ophørt! Bestil dit tandeftersyn NU, ved vores annoncør, tandlæge Klaus Kristensen. Vi gør alt, for at leve op til vore patienters tillid - tager den aldrig for givet. TANDLÆGE Klaus Kristensen, Danmarksgade 21, 7000 Fredericia, Tlf.: , Installationsfirmaet L. H. Olesen A/S Egeskovvej 72, 7000 Fredericia Tlf Telegrafens Venner Blad indd 8 4/23/2013 7:53:02 AM

9 Stabsmøde i det fri på en base i Øst-tyrkiet. Fra venstre Karsten, en engelsk kollega, en tjekke, en amerikaner, oversergent Klaus Frisk fra DCM-kompagniet og Suat fra Tyrkiet. Af hensyn til force protection forgår færdsel i civilt terræn i civilt. Telegrafsoldat i Tyrkiet krigen (IRAK), hvor det blev anvendt til blandt andet terrorbombning mod staten Israel. >>> Det er lidt med kort varsel, at jeg kaster mig ud i denne rapport, men jeg gør det gerne for at oplyse om alt det spændende, der foregår ude i krigsverdenen. Til daglig er jeg udsendt fra Telegrafregimentet til Wesel i Tyskland, men jeg er med kort varsel sendt til Incirlik Airbase i Adana, Tyrkiet. Sensors Af Karsten Byrgesen, chef S3/1 NATO Signalbataljon. For tiden udsendt til Tyrkiet som Commanding Officer NCISG OPS ACTIVE FENCE Coordination Team (NACT). Ufred og krig er desværre blevet lige så sædvanligt, som alt andet usædvanligt. Det er krævende at forholde sig til og bliver sædvanligvis forbigået, med mindre iagttageren på en eller anden måde selv har en interesse i at fordybe sig i sagen. Det lille land kan Danmark har ikke tøvet med at tage stilling og stille sig til rådighed i konflikten mellem Tyrkiet og Syrien - både humanitært og militært. Det er blevet bemærket i mange andre lande. Bl.a. derfor nyder vi respekt, hvorhen vi farer. Der bliver ikke stillet spørgsmål ved vores evne og vilje, når beslutningen om at støtte en international mission er taget. Syrien, borgerkrigen og folkedrabet Borgerkrigen er nok et grufuldt skue, der på en eller anden måde kalder på omverdenens reaktion. Kamphandlingerne i Syrien vækker bekymring i nabolandene og meget bliver gjort ikke mindst humanitært for at minimere følgerne af kamphandlingerne. Syrien er rent militært veludrustet og råder over et betydeligt arsenal af militært isenkram. Navnlig et våbensystem vækker bekymring. SCUD missilet, eller SS1 som det også benævnes, er et absolut dødbringende våben, der kan anrette betydelige skader på meget store områder. SCUD missilet er bl.a. kendt fra Golf- Connecting Sensors and Effectors in real time Terma delivers Mission Critical Command & Control systems through offering lowrisk integration of proven components including re-use of components from multiple proven systems. Effectors idworks.dk Telegrafens Venner 9 Blad indd 9 4/23/2013 7:53:04 AM

10 I den syriske version af SCUD missilet indgår der både konventionelle sprænghoveder samt sprænghoveder beregnet til kemisk krigsførelse. Et effektivt forsvar mod SCUD missiler viste sig at være PA- TRIOT missilet, der er et våben, som bekæmper eksempelvis indkommende SCUD missiler. NATO-forstærket tyrkisk luftvåben Tyrkiet anmodede i december 2012 NATO om at forstærke det tyrkiske luftvåben i forsvaret af Tyrkiet. Dermed var missionen Active Fence (AF) en realitet. USA, Tyskland og Holland har stillet PATRIOT missiler til rådighed. Telegrafregimentet og konflikt i Syrien Et af nøgleinstrumenterne ved Telegrafregimentet er DCM kompagniet i Haderslev. Kompagniet er et af fem internationale kompagnier, der permanent er stillet til rådighed for NATO og dermed under taktisk kontrol af 1 NATO signal batal- jon (1NSB), der er stationeret i Wesel i Nordrheinwestfahlen i Tyskland. (Her er major Karsten Byrgesen tjenstgørende til daglig - udsendt fra Telegrafregimentet... red.). Aldrig før har flosklen om at uden kommunikation - ingen operation haft en så direkte og afgørende betydning. Karsten Byrgesen. 1 NSB er i 2012 og 2013 udpeget som NATO's primære enhed for NATO's Rapid Reaction Force (NRF). Efter anmodning fra NATO besluttede folketinget i januar at godkende dansk støtte til mission AF. Med kort varsel blev et rekognosceringshold fra DCM kompagniet under ledelse af major Karsten Byrgesen, der er chef for operationsafdelingen ved 1 NSB sendt til Kahramanmaras i Tyrkiet. Herefter blev det danske bidrag via Wesel deployeret til Tyrkiet. Opgaven i Tyrkiet Aldrig før har flosklen om at uden kommunikation - ingen operation haft en så direkte og afgørende betydning. Det danske detachement har ansvaret for at levere de kommunikations- og informationsmidler (telefon, data netværk, laptops, video telekonference udstyr etc.), der er en forudsætning for at NATO's ledelse kan udøve kommando og kontrol og vigtigst, at videreføre data til missilgrupperne omkring indkommende missiler og ordre om at iværksætte aktivt forsvar. Opgaven med at fragte materiellet til Tyrkiet og få det bragt i operativ tilstand er forløbet professionelt, og det danske detachement har været operativt siden begyndelsen af februar. Detachementet forbliver i missionen i fire måneder, hvorefter de afløses af en multinational enhed fra Wesel. For tiden har DCM kompagniet tillige en mindre enhed udstationeret i Kandahar i Afghanistan indtil maj. Den resterende del af kompagniet gennemfører missionsuddannelse og udsendes til Kandahar i tiden september 2013 til Januar Chefens mønt Rettelse: I TELEGRAFEN nummer omtalte vi kompagnichef kaptajn Mikael Andersen der overrakte en mønt nr. 1 til lederen af Telegrafregimentets Historiske Samling, pensionerede kaptajn Poul Rochler. Mønten benævnes: Chefens Mønt. Det er en mønt der er indstiftet af kompagnichef Mikael Andersen ved 2 CIS-kompagni i CIS-bataljonen. Dette super gode initiativ skal selvfølgelig benævnes korrekt, og hermed vil jeg håbe at flere vil huske, at det er Chefens Mønt. LL/RED Ole Jepsen fik medalje for 25 års tro tjeneste i hæren, det blev fejret på værkstedet. Tak fordi du valgte os Af Grethe Lyager Poulsen, Værksted DK (red LL). Den 23. marts var en festdag på værkstedet på Ryes Kaserne i Fredericia. Lastvognsmekaniker, Ole Jepsen, fik overrakt fortjenstmedaljen for 25 års tro tjeneste i hæren. Til at gøre dette var oberstløjtnant Steen Flügge kommet til Fredericia, som holdt en flot tale til Ole Jespen, der i sin tid valgte at arbejde i Forsvaret. Lars Grønhøj, kendt under navnet "Fekser Hobitten", kunne samme dag fejre sin 50 års fødselsdag. Begge er til daglig medarbejdere på værkstedet i Fredericia. De to begivenheder blev fejret på behørig vis og det er i disse kredse med kaffe, morgenbord, gaver, flag, sang og taler. Lars Grønhøj. 10 Telegrafens Venner Blad indd 10 4/23/2013 7:53:05 AM

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

Nyhedsbrev for udsendte

Nyhedsbrev for udsendte Samlet på Axeltorvet i Fredericia til den 21. fødselsdag - eller var det til den første? Mens vi venter.. på det bedste. Om få dage besøger jeg ISAF hold 14, et besøg, som jeg ser meget frem til. Vi ses.

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn

Kompagni-Nyt. Januar kvartal 2015. Hjemmeværnskompagni Hasle. Det Bornholmske Hjemmeværn Kompagni-Nyt Januar kvartal 2015 Hjemmeværnskompagni Hasle Det Bornholmske Hjemmeværn Hjemmeværskompagni Hasle - vi gør en forskel Indhold Chefens hjørne. Næstkommanderende klumme. Kommandobefalingsmanden

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013

Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Udgives af Telegrafens Venner 1. årgang Nr. 4 Juli 2013 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Færdig Blad 4-2013.indd 1 6/21/2013 1:52:16 PM UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Øster

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Badmintonafdeling Og inviterer til Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Sted: Deltagere: Kategorier: Bolde: Allesøhallen, Søhusvej

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015

Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 Udgives af Telegrafens Venner 3. årgang Nr. 3 Maj 2015 UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik Schiøler Telefon 7282 6110. REDAKTIONEN Korrektur:

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER

MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER FORSVARSKOMMANDOEN København, den 19. februar 2013 MILITÆRFAGLIG INDSTILLING VEDRØRENDE FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS ETABLISSEMENTER 1. FORMÅL Dette notat udgør forsvarets militærfaglige indstilling for

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2009 E L E G R A F E N. Oberst Bager stopper. Læs side 3

Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2009 E L E G R A F E N. Oberst Bager stopper. Læs side 3 T E L E Udgivet af GSE/Te le graf re gi men tet 18. årgang Nr. 2 Marts 2009 G R A F E N hjem, med bladet Tag kan familien så dit om læse arbejde Læs side 3 Oberst Bager stopper Fordeles til alle ved Telegrafregimentet

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet.

Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Svær Transportdeling er tilbage ved Trænregimentet. Tro kan flytte bjerge, Kampvogne kræver blokvogne. Ovennævnte er med til at berettige Svær Transportdeling og som det ses på billedet fra 1960, taget

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard.

Højager. Tidende. Julemarkedet 2012. Foto.: Finn Busch. Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Højager Nr. 6. 3 Årgang December 2012. Medarbejderblad for AKU Center Højagergaard. Tidende. Julemarkedet 2012. Den 24 og den 25 november var der julemarked, med god omsætning. Der var rigtig i gang i

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser!

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! Pantone LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD Kære fodboldvenner! Ligabold.com giver

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information

Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet. Praktisk information Kære holdkaptajn og holddeltager til Stafet For Livet Tak for din tilmelding til Stafet For Livet, og for at du sammen med dit hold vil være til at gøre en forskel i kampen mod kræft. Ved at deltage er

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 4 Juli 2012

T E L E G R A F E N. Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 4 Juli 2012 T E L E G R A F E N Udgivet af Telegrafregimentet 20. årgang Nr. 4 Juli 2012 Tag bladet med hjem, så familien kan læse om dit arbejde Fordeles til alle ved Telegrafregimentet samt til ansatte i Fredericia-

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere