Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system"

Transkript

1 våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system

2 PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 Forord... 2 Generelt... 2 Systemets egenskaber... 2 Panelets indikatorer og taster... 3 LED indikatorer... 3 Kontroltaster... 4 Tilkoblingstaster... 4 Andre taster... 4 Intern alarmlydgiver... 4 Hørbare indikatorer... 5 LCD display... 5 Screensaverstatus... 5 Brugere og koder Aktivering af PowerMaster-10 Systemet... 6 Basis tilkobling og frakobling... 6 Forberedelse inden tilkobling... 6 Fuld Tilkobling... 6 Nat Tilkobling... 6 Frakobling og stop af alarmer... 6 Frakobling efter en alarm eller et problem... 6 Specielle muligheder for til- og frakobling. 7 Skift fra NAT- til Fuld tilkobling... 7 Skift fra Fuld Tilkobling til NAT tilkobling... 7 Straks Tilkobling eller straks NAT tilkobling... 7 Tvungen Fuld eller Nat tilkobling... 7 Tilkobling med frakoblingsrapport... 8 Frakobling under tvang Brug af nøgleringssendere... 8 Start af alarmer... 9 Start af panikalarm med nøgleringssendere... 9 Start en panikalarm... 9 Start en brandalarm... 9 Start nødkaldsalarm... 9 Sirenesignaler... 9 Lydgiver TIL/FRA Gennemse problemer og alarmhukommelse Alarm & sabotagehukommelse, indikation Slet hukommelsesindikationen Problemer Korrektion af problemsituationer Menuer og funktioner A De indstillinger du behøver B.1 Adgang til Brugermenu & valg af en indstillingsmulighed B.2 Tilbage til det forrige trin eller gå ud af BRUGER MENU B.3 Knapper til brug for navigering & indstillinger C.1. Indstilling af zoneisoleringsplanen C.2. Gennemse zoneisoleringsplanen C.3. Genkald af zoneisoleringsplanen C.4. Programmering af brugerkoder C.5 Tilføj / Slet proxbrikker C.6 Tilføj / Slet håndsendere C.7 Indstil tiden & tidsformatet C.8 Indstilling af dato og datoformat C.9 Aktiver / Deaktiver automatisk tilkobling C.10 Indstil autotilkoblingstiden C.11 Programmering af private telefoner og SMS rapportering C.12 Muliggør / Udeluk squawk funktionen.. 30 C.13 Programmering af Tidsskema Hændelsesrapportering og kontrol med telefon og SMS Hændelsesrapportering per telefon Hændelsesrapport per SMS Fjernstyring per telefon Fjernkontrol med SMS Specielle applikationer og funktioner Overvågning af personer alene hjemme Bekræftelse af lavt batteri tilstand i håndsendere Test af systemet Regelmæssig test Vedligeholdelse Udskiftning af reservebatteri Udskiftning af batterier i trådløse enheder Adgang til 24-timers zoner: Rengøring af kontrolpanel Log Læsning af loggen Gå ud af loggen APPENDIKS A. ORDBOG APPENDIKS B. FLUGTPLANLÆGNING I TILFÆLDE AF BRAND FCC RAPPORT D PowerMaster-10 Brugermanual 1

3 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret af Visonic Ltd. Obs: Sørg for at have navn og telefonnummer på den overvågningsstation, dit system rapporterer til. Hvis du ringer til dem for at stille spørgsmål, skal du være parat med dit KUNDENUMMER, så centralen kan identificere dit alarmsystem. Informationen fås hos montøren - skriv det ned. Generelt PowerMaster-10 er et trådløst alarmsystem til at opdage og slå alarm i tilfælde af indbrud, brand og forskellige andre sikkerhedsmæssige trusler og farer. Desuden kan det bruges til at føre tilsyn med invalide eller ældre personer, der er alene hjemme. Systemets statusinformation præsenteres visuelt. PowerMaster-10 er styret af et kontrolpanel (Fig. 1), designet til at samle data fra forskellige sensorer, som er placeret strategisk indenfor i det sikrede område. Alarmsystemet kan tilkobles eller frakobles fra forskellige håndsendere og tastaturer ved at bruge specielle koder. I den frakoblede status giver systemet en visuel statusinformation, og starter en alarm, hvis det opdager røg eller forstyrrelse i en 24-timers zone (en zone som er aktiv 24-timer i døgnet). I den tilkoblede status vil systemet initiere en alarm, hvis der forekommer en forstyrrelse i en hvilken som helst tilkoblet zone. Systemets egenskaber Din PowerMaster-10 tilbyder et stort antal unikke egenskaber: Master / BRUGER MENU: To brugerniveauer muliggør forskellige adgangstyper (se kapitel 4- C.4). 29 detektorzoner: Hver detektorzone er identificeret ved zonenummer, placering og navn. Mange tilkoblingsmuligheder: Fuld tilkobling, NAT tilkobling, Straks fuld tilkobling, Straks NAT tilkobling, Tilkobling med frakoblingsrapport og Isolering (bypass). Skærm med flydende krystaller (LCD): Nemt forståelig statusinformation og prompter vises på frontpanelet med stor, tydelig tekst. Realtids ur: Nuværende klokkeslæt ses på displayet. Denne egenskab bruges også i loggen, som opgiver dato og tid for hver hændelse. Forskellige rapportdestinationer: Hændelser kan rapporteres automatisk til kontrolstationer, de private telefoner og mobiltelefoner, som er valgt, Systemet identificerer en bred vifte af alarmer, forsøg på sabotage af sensorer og forskellige andre typer af forstyrrelser. Hændelser rapporteres automatisk via PSTN (telefonlinje) eller valgbar GSM og bredbåndskommunikation til overvågningsstationer (i digital eller IP form), og til private telefoner (med toner og/eller SMS beskeder). Den person, der modtager en sådan besked, forventes at undersøge sagen og tage de nødvendige skridt. VIGTIGT! Alt, hvad du skal vide for at beskytte din ejendom, findes i kapitel 2 og 3 i denne manual. Hvis der er udtryk, der er brugt her, som du ikke kender, finder du dem i Appendiks A i slutningen af denne manual. Obs: Dette system skal tjekkes af en kvalificeret tekniker mindst en gang hvert år. og endda via SMS, hvis der er installeret GSM. Selektiv rapportering: Din montør, der installerer programmet, kan bestemme hvilke typer hændelser, der skal rapporteres til hver destination. Frakoblingsrapport status: En automatisk frakoblingsrapport sendes til valgte telefoner, hvis systemet bliver frakoblet af en bestemt bruger (f.eks. et ungt familiemedlem). (Se kapitel 2.) Adgang fra eksterne telefoner: Du kan få adgang til PowerMaster-10 fra en fjern telefon og tilkoble/frakoble systemet samt modtage dets statusinformation. (Se kapitel 5). 2 D PowerMaster-10 Brugermanual

4 INTRODUKTION Numeriske taster tjener som funktionstaster: Når systemet er frakoblet, bruges de numeriske taster også til at kontrollere forskellige systemfunktioner. Et letforståeligt ikon på hver tast identificerer denne tasts opgave. Data fremdragning: Man kan få statusinformation, probleminformation og visuelt genkalde gemte alarmhændelser. (Se kapitel 3). Log: Systemhændelser huskes i en log, der gemmer de sidste 100 hændelser, hver enkelt er noteret med tid og dato for hændelsen. Du kan gå ind i denne log og gennemse tidligere hændelser, hvis det behøves, som efter et indbrud. (Se kapitel 8). Overvågning af ældre, fysisk handikappede og syge personer: Systemet kan programmeres til at overvåge personaktivitet indenfor det beskyttede område og sende kaldemeddelelse ud, hvis der ikke opdages bevægelse i området i et prædefineret tidsrum (se kapitel 6). Nødkald: Miniature bærbare sendere med trykknapper, givet til specifikke personer, kan bruges til at sende nødhjælpskald. Frakobling under tvang: Hvis en bruger voldeligt tvinges til at frakoble systemet, kan han/hun gøre dette ved at bruge en specialkode ("Tvangskode"), der frakobler systemet som sædvanligt, men også sender en tavs alarm til Kontrolstationen (se kapitel 2). Systemovervågning: Alt trådløst, periferisk udstyr indenfor det beskyttede område sender periodiske overvågningsbeskeder om, at de er i funktion. Hvis en sådan ikke er kommet til tiden, viser PowerMaster-10 en 'mangler' problembesked. Din montør kan udelukke denne mulighed, hvis ønsket. Batteriovervågning: PowerMaster-10 overvåger konstant tilstanden af batterierne, der hører til systemets sensorer og enheder, og det viser en "Lavt batteri" besked, så snart et batteri behøver at blive udskiftet indenfor et maksimum af 30 dage. Trådløse sirener kan stadig afgive 2 sirenealarmer, før sirenen bliver totalt inaktiv. Panelets indikatorer og taster LED indikatorer 19 Figur 1. Kontroller og indikatorer nr. Indikation Funktion 2 Til/Fra (grøn): Indikerer, at dit system er korrekt forbundet til el-nettet. 3 Tilkobl (rød): Lyser, når systemet er tilkoblet. 4 Lyd (grøn): Lydzoner vil give lyd, når forstyrret (se kapitel 2). D PowerMaster-10 Brugermanual 3

5 INTRODUKTION nr. Indikation Funktion 5 Problem (orange): Lyser, når systemet er i problemstatus (se kapitel 3). Kontroltaster nr. Indikation Funktion Tilkoblingstaster NÆSTE: Gå frem fra punkt til punkt indenfor en given menu. TILBAGE: Gå et skridt tilbage indenfor en given menu. OK: Gennemse statusbeskeder, en ad gangen, og vælg en vist mulighed. nr. Indikation Funktion 12 Fuld Tilkobling: Tilkobling, når ingen er hjemme Andre taster nr. Indikation Funktion 13 Lydgiver TIL/FRA NAT Tilkobling: Tilkobling, når nogen er hjemme. Straks: Annullering af indgangsforsinkelsen ved tilkobling (UDE eller NAT) Frakobling: Frakobling af systemet og stop af alarmer Område: Valg af område (til fremtidigt brug) Gennemsyn af log Nødkald (hold i 2 sek.) Brand (hold i 2 sek.) Tryk begge knapper samtidigt for panikalarm Intern alarmlydgiver PowerMaster panelet har en indbygget, stærk sirene, der lyder i tilfælde af alarm, for at afskrække indtrængende og for at tilkalde hjælp. Alarmtype Grafisk repræsentation af signal Verbal beskrivelse af signal Indbrud / 24 TIL konstant timers/ Panik Brand... TIL - TIL - TIL - pause - TIL - TIL - TIL - pause Test* (både udvendige og indvendige TIL i 2 sekunder (1 gang) sirener) * Ikke inkluderet i alle modeller 4 D PowerMaster-10 Brugermanual

6 INTRODUKTION Hørbare indikatorer De lyde, du hører, når du bruger kontrolpanelet er: Lyd Definition Enkelt bip høres, når en tast trykkes. Dobbelt bip indikerer automatisk tilbagevenden til normal betjeningsstatus (ved pause). Tre bip indikerer, at der er et problem. Glad melodi (- - - ), indikerer vellykket fuldførelse af en arbejdsgang. Trist melodi ( ), indikerer en forkert indtastning eller afvisning. LCD display Displayet er en enkelt baggrundsbelyst linje med 16- tegns LCD, der bruges til at vise systemstatus og hændelser, tid og dato, programmeringsinstruktioner og også en journalfil, som følges af dato og tid for hver hændelse. Det normale display viser skiftevis tiden og systemets status, f.eks.: Screensaverstatus KLAR KLAR TT:MM (skiftevis) HUKOMMELSE Af sikkerhedsgrunde er det til tider ønsket at skjule statusindikationen (LCD og LED display) fra en eventuel ubuden gæst. Hvis screensavermuligheden er muliggjort af montøren, vil - hvis ingen tast trykkes i mere end 30 sekunder - displayet vise PowerMaster- 10 og LED's stopper med at indikere nogen status. Tryk på en hvilken som helst tast, får det normale statusdisplay tilbage. Tryk på brand- og Brugere og koder Som en Masterbruger (Bruger nr. 1) behøver du en 4-cifret sikkerhedskode for at komme ind i systemet (kode 0000 er ikke tilladt). Du kan også autorisere 7 yderligere personer til at bruge systemet ved at give dem deres egne sikkerhedskoder (se kapitel 4-C.4). Sikkerhedskoder bruges især til at til- og frakoble systemet eller til at få adgang til information, som udelukkende er begrænset til autoriserede brugere (se kapitel 4). nødkaldstaster vil også starte en brand- eller nødkaldsalarm. Hvis montøren har konfigureret systemet til ekstra sikkerhed, vil systemet også bede dig taste din brugerkode, før det vender tilbage til sit normale display. Desuden kan du få op til 8 multi-funktions, bærbare håndsendere, der tillader dig og de andre brugere nemt at tilkoble, frakoble og kontrollere systemet uden adgang til panelet, også uden for detsikrede område (se kapitel 2 og 4-C.5). Tvangskoden lader dig frakoble systemet ved at bruge en speciel kode, der sender en tavs alarm til Kontrolstationen (se kapitel 2). D PowerMaster-10 Brugermanual 5

7 AKTIVERING AF POWERMASTER-10 SYSTEMET 2. Aktivering af PowerMaster-10 Systemet For mere information om termer, der er brugt i dette kapitel, se ordlisten i Appendiks A. Basis tilkobling og frakobling Følgende findes et sæt af procedurer til at udføre basal tilkobling og frakobling af alarmsystemet. Forberedelse inden tilkobling Før tilkobling, forvis dig om, at KLAR ses i displayet. KLAR TT:MM Det betyder, at alle zoner er sikrede og du kan tilkoble systemet efter den metode, du vælger. Hvis mindst en zone er åben (forstyrret) vil displayet vise: IKKE KLAR TT:MM Dette betyder, at systemet ikke er klart til at blive tilkoblet før alle zoner er sikrede (lukkede). For at gennemse de åbne zoner klik. Detaljer og placering af den første åbne zonedetektor (sædvanligvis en åben dør- eller vinduessensor) vises i displayet. For at rette på den åbne zone, lokaliser sensoren og gør den sikker (luk dør eller vindue) se "Lokalisering af enhed" nedenfor. Hvert klik på knappen viser en anden åben zone eller problemindikation. Obs: For at stoppe på et hvilket som helst trin og gå tilbage til "KLAR" displayet, klik. Lokalisering af enhed: PowerMaster-10 systemet har en mekanisme til lokalisering af enheder. Den hjælper dig med at identificere åbne steder eller problemenheder, som vises på LCD displayet og fungere som følger: Mens displayet viser en åben eller fejlramt enhed, blinker LED på den respektive enhed og indikerer "Det er mig". "Det er mig" indikationen kommer til syne på enheden indenfor maks. 16 sekunder og varer så længe som displayet viser enheden. Det er stærkt anbefalet at ordne den/de åbne zone(r), og således tilbageføre systemet til en status af klar til tilkobling. Hvis du ikke ved, hvordan man gør, så spørg din tekniker. VIGTIGT! Alle nedenfor nævnte tilkoblingsprocedurer er baserede på, at "hurtig tilkobling" er installeret af montøren. Hvis hurtig tilkobling er udelukket, vil PowerMaster-10 bede dig taste din sikkerhedskode, før du tilkobler. INDTAST KODE Fuld Tilkobling Hvis systemet er KLAR, og hurtig tilkobling er tilladt, gå frem som vist: TRYK DISPLAYET VISER TILKOBLING FORLAD OMRÅDET Forlad stedet (Udgangsforsinkelse) TILKOBLET TILKOBL indikator lyser hele tiden i den tilkoblede tilstand. Nat Tilkobling Hvis alle skalsikringszoner er KLAR, og hurtig tilkobling er tilladt, gå frem som vist: TRYK DISPLAYET VISER NATTILKOBLING Gå til indre zone (udgangsforsinkelse) TILKOBLET TT:MM TILKOBL indikator blinker i tilkoblet status. Frakobling og stop af alarmer Gå ind i den beskyttede område via en forsinkelseszone. Når din éntre opdages, starter systemet indgangsforsinkelsesbippene for at huske dig på at frakoble systemet før indgangsforsinkelsen slutter. For at frakoble systemet, gå frem som følger: TRYK [Tast kode] DISPLAYET VISER INDTAST KODE Kode KLAR TT:MM TILKOBL indikator er slukket i tilkoblet status. Frakobling af systemet stopper også sirenealarmen, uanset om alarmen var startet i tilkoblet eller frakoblet stand. Frakobling efter en alarm eller et problem Efter frakobling kan forskellige displays komme til syne. De indikerer, at systemet er i en tilstand af PROBLEM (PRBL) eller alarm HUKOMMELSE og det afgiver problembip, en gang per minut. For at finde systemproblemer, eller hvilken zone sendte alarmen, se kapitel 3. Når grunden til problemet er fjernet, forsvinder PRBL displayet, PROBLEM indikatoren slukkes og problembippene stopper. HUKOMMELSE beskeden forsvinder først, når 6 D PowerMaster-10 Brugermanual

8 AKTIVERING AF POWERMASTER-10 SYSTEMET systemet igen bliver tilkoblet. VIGTIGT! Hvis problembippene generer dig, frakobl systemet igen (selv om det allerede er frakoblet). Dette forhindrer problembippene i 4 timer. Specielle muligheder for til- og frakobling Foruden basistilkobling, giver PowerMaster-10 dig flere avancerede muligheder for til- og frakobling: Skift fra NAT- til Fuld tilkobling Systemet skal ikke frakobles - bare tast. Resultatet bliver det samme som ovenfor i FULD TILKOBLING. Forlad stedet før udgangsforsinkelsen udløber. Skift fra Fuld Tilkobling til NAT tilkobling Slå ikke systemet fra men tast bare. Da denne handling nedsætter sikkerhedsniveauet, vil PowerMaster-10 bede dig indtaste din Master brugerkode eller brugerkode, for at sikre sig, at du er en autoriseret bruger. TRYK [Tast kode] Gå til indre zone DISPLAYET VISER INDTAST KODE Kode NAT TILKOBLING (Udgangsforsinkelse) NAT TILKBL TT:MM TILKOBL indikator blinker i tilkoblet status. Straks Tilkobling eller straks NAT tilkobling Tryk på knappen under udgangsforsinkelsen vil tilkoble systemet i "Straks" status, dvs. uden indgangsforsinkelse. Derfor vil enhver opdagelse i enhver zone øjeblikkeligt sætte en alarm i gang. Hvis du vil tilkoble Uden indgangsforsinkelse, gå frem således: TRYK [Tast kode] Forlad stedet DISPLAYET VISER INDTAST KODE Kode TILKOBLING TILK. U/FORSINK. (skiftevis) FORLAD OMRÅDET (Udgangsforsinkelse) TILKOBLET TILKOBL indikator tændt i tilkoblet status. Tvungen Fuld eller Nat tilkobling Tvungen tilkobling tillader dig at tilkoble systemet, selv hvis en eller flere zoner er forstyrrede, og "IKKE KLAR" beskeden vises i displayet. Automatisk tvungen tilkobling virker kun, hvis montøren tillod denne mulighed, da han/hun programmerede dit system. Forstyrrede zoner bliver automatisk isoleret de bliver ikke tilkoblet. Det sikrede område har ikke maksimum beskyttelse. Obs: Når der udføres tvungen tilkobling, protesterer lydgiveren med en varig tone under udgangsforsinkelsen indtil 10 sekunder før udløbet af forsinkelsen. Du kan slukke dette signal ved igen at taste tilkobling. Hvis tvungen tilkobling er mulig og du vil tilkoble systemet, når IKKE KLAR vises på displayet, gå frem som vist: TRYK DISPLAYET VISER [Tast kode] INDTAST KODE Kode TILKOBLING (for at slukke lydgiveren) Forlad stedet FORLAD OMRÅDET (Udgangsforsinkelse) TILKOBLET TILKOBL indikator tændt i tilkoblet status. D PowerMaster-10 Brugermanual 7

9 AKTIVERING AF POWERMASTER-10 SYSTEMET Husk: Tvungen tilkobling formindsker sikkerheden!! Tvungen Nat tilkobling udføres på samme måde, som følger: TRYK [Tast kode] (for at slukke lydgiveren) Gå til indre zone DISPLAYET VISER INDTAST KODE Kode NAT TILKOBLING FORLAD OMRÅDET (Udgangsforsinkelse) NAT TILKBL TT:MM TILKOBL indikator blinker i tilkoblet status. Tilkobling med frakoblingsrapport Denne status er, hvis muliggjort af montøren, nyttig for arbejdende forældre, der vil være sikre på, at børnene er kommet hjem fra skole og har frakoblet systemet. En speciel frakoblingsrapport sendes ud, når systemet frakobles af en af brugerkoderne 5-8 eller håndsenderne 5-8. Beskeden om frakobling regnes for en advisering og ikke for en alarm, og sendes derfor til private telefoner, programmeret dertil af brugeren. Tilkobling med frakoblingsrapport er kun mulig, når du tilkobler i fuld tilkobling. For tilkobling i denne status, gå frem som følger: TRYK DISPLAYET VISER TILKOBLING TILK. M/RAPPORT (Indenfor 2sekunder) (skiftevis) FORLAD OMRÅDET Forlad stedet (Udgangsforsinkelse) TILKOBLET Obs: Frakoblingsrapport skal programmeres af teknikeren. TILKOBL indikator tændt i tilkoblet status. Frakobling under tvang. Hvis du voldeligt tvinges til at frakoble systemet, gå ind i tvangskoden (2580 er default) eller en anden kode, sat op af montøren. Frakoblingen vil ske normalt, men en tavs alarm sendes til overvågningsstationen. Brug af nøgleringssendere PG2) kan du nemt til- og frakoble systemet, selv om du ikke er på stedet, starte "panikalarmer" og de kan endda bruges som en fjernkontrol - se figur 2. KF-234 PG2 s transmission til Powermaster-10 anvender en højsikkerheds AES krypteringsstandard, så ondsindet "kodetyveri" er praktisk talt umuligt. Tilkobling & frakobling med nøgleringssendere: For at til- eller frakoble systemet tryk på de respektive taster (se Figur 2). Nøgleringssenderen bekræfter med et rødt LED blink og et bip og sender din anmodning til panelet. TILKOBL TILKOBL FRAKOBL AUX Figur 2. KF-234 PG2 Nøgleringssender Hvis handlingen er fuldført korrekt, lyser den grønne LED kortvarigt og en "glad melodi" høres. Hvis aktiviteten ikke kan fuldføres, for eksempel, når systemet viser "ikke klar", lyser den røde LED konstant og en "trist melodi" høres. Tilkobling med frakoblingsrapport (*): Tryk på UDE to gange indenfor 2 sekunder starter entrénøgletilkobling, hvis muliggjort af montøren. Brug af AUX tasten ( ) (*): AUX tasten på KF-234 PG2 nøgleringssenderen kan konfigureres af montøren for at give dig alle de følgende muligheder: A. Tilkobling af systemet i Straks Tilkobling (*): Dette er en default mulighed. Tryk på AUX ( ) knappen straks efter tilkobling, under udgangsforsinkelsen, tilkobler systemet i Straks tilkobling. Dette betyder annullering af indgangsforsinkelsen, hvilket får systemet til at sætte en alarm i gang, i det øjeblik nogen går ind i det beskyttede område gennem en hvilken som helst zone. For at forhindre falske alarmer, skal du og andre nøgleringsholdere, frakoble systemet ved at trykke FRAKOBL ( ) knappen på jeres nøglesendere, inden I går ind på de beskyttede steder. B. Skip udgangsforsinkelse: Tryk på AUX ( ) knappen under en udgangsforsinkelse, stopper udgangsforsinkelsesbippene. C. Kontrol af port eller anden elektrisk enhed: Tryk på AUX ( ) knappen åbner/lukker en elektrisk kontrolleret port, eller kontrollerer en valgt elektrisk enhed via systemets PGM output. (*) For yderligere information - se Appendiks A. Med brug af transportable nøglesendere (KF D PowerMaster-10 Brugermanual

10 AKTIVERING AF POWERMASTER-10 SYSTEMET Start af alarmer Følgende er forskellige metoder, der kan bruges til at starte alarmer. Start af panikalarm med nøgleringssendere Med en KF-234 PG2 kan du starte en PANIK alarm ved at trykke på både Tilkobling og NAT Tilkoblings tasterne samtidigt i 2 sekunder. Lav batteriindikation Hvis batteriet er ved at være brugt op, viser nøgleringssenderens LED dette ved, at det gule lys blinker, når håndsenderen er ved slutningen af sin aktivitet. Den sender også et "lavt batteri" signal til panelet, der vises på LCD displayet som en problembesked (se kapitel 3). Når "lavt batteri" forekommer, skal du udskifte batteriet indenfor 2-3 uger, ellers holder din nøgleringssender op at fungere. Bekræftelse af lavt batteri tilstand Visse regulativer kræver, at brugeren afgiver en bekræftelse, når håndsenderen kommer i en tilstand af lavt batteri. Proceduren for bekræftelse er beskrevet i kapitel 6. Start en panikalarm Du kan manuelt fremkalde en panikalarm både i frakoblet og tilkoblet status. Fremgangsmåden er som vist her: TRYK DISPLAYET VISER simultant TILKALDEALARM KLAR For at stoppe alarmen tryk derefter din gældende brugerkode. Start en brandalarm TT:MM knappen og tast Du kan starte en brandalarm både i tilkoblet og i frakoblet status som følger: TRYK i 2 sekunder DISPLAYET VISER BRANDALARM Derefter, hvis og når systemet er frakoblet: KLAR TT:MM KLAR (skiftevis) HUKOMMELSE For at stoppe alarmen tryk og tast derefter din gældende brugerkode. Start nødkaldsalarm Du kan starte en tavs nødkaldsalarm manuelt både i tilkoblet og i frakoblet status som følger: TRYK DISPLAYET VISER i 2 sekunder Sirenesignaler NØDKALD Derefter, hvis og når systemet er frakoblet: KLAR KLAR TT:MM (skiftevis) HUKOMMELSE Sirenens maksimums funktionstid er konfigureret af montøren i henhold til lokale regulativer. Konstant TIL forekommer, hvis startet i en indbrudszone eller i en 24-timers zone, eller når en bruger starter en panik alarm. Når den startes i en brandzone (der er opdaget røg) lyder: TIL - TIL- TIL - pause - TIL - TIL - TIL - pause -... osv. Hvis ingen kommer til for at frakoble systemet, når alarmen lyder, vil sirenen lyde i den fastsatte tid, montøren har programmeret hvorefter den vil stoppe. Hvis muliggjort, vil strobelyset blive ved at blinke indtil system frakobles eller sirenen stopper som konfigureret af montøren. Lydgiver TIL/FRA Du kan tænde / slukke for dørklokkezoner (se Appendiks A) ved skiftevis at klikke <8> tasten, som vist nedenfor: TRYK DISPLAYET VISER DØRKLOKKE TIL DØRKLOKKE FRA KLAR TT:MM LYD indikator lyser konstant, når lyd til er valgt. D PowerMaster-10 Brugermanual 9

11 GENNEMSE PROBLEMER OG ALARMHUKOMMELSE 3. Gennemse problemer og alarmhukommelse Alarm & sabotagehukommelse, indikation PowerMaster-10 beholder i sin hukommelse alarmog sabotage hændelser, der er forekommet under sidste tilkoblingsperiode. Obs: Alarmhændelser gemmes først i hukommelsen efter annulleringsperioden (se Appendiks A). Dette betyder, at hvis du frakobler systemet øjeblikkeligt - før annulleringsperioden udløber kommer der ingen indikation til hukommelsen A. Indikation af alarm & sabotagetilstand Hvis systemet frakobles efterfølgende en alarmhændelse, blinker en HUKOMMELSE besked i displayet, som følger: KLAR TT:MM (skiftevis) KLAR HUKOMMELSE B. Visning af alarm & sabotage information For at gennemse indholdet af hukommelsen, tast knappen. EKSEMPEL: En alarm startede, fordi garagedøren - zone nr. 12 blev åbnet, men derefter lukket. Desuden sendte soveværelsets bevægelsesdetektor (PIR) - zone nr. 7 en Sabotage meddelelse, fordi dets dæksel var blevet fjernet. TRYK DISPLAYET VISER POWERMASTER-10 Z12 AKTIVERET (skiftevis) Z03 M.KONTAKT (skiftevis) GARAGEDØR Z07 SAB. ÅBEN (skiftevis) Z06 PIR (skiftevis) SOVEVÆRELSE KLAR TT:MM Som svar på yderligere klik på knappen, viser displayet detaljer om andre hændelser, gemt i Åbn Sabotage (hvis der er) eller det går tilbage til sin begyndelsesstatus (se A ovenfor). Hvis system er IKKE KLAR, viser displayet først de åbne zoner og derpå alarmhukommelsens hændelser. Slet hukommelsesindikationen For at slette 'hukommelse indikationen, skal du først gennemse grunden til alarm, som beskrevet ovenfor. Når du går tilbage til 'Klar skærmen, skal du bare klikke Tilkobling og indtaste koden, hvis det forlanges, klik derpå frakobl fulgt af koden. Hukommelsesbeskeden vil nu slettes. Ellers slettes hukommelsesindikationen og indholdet ved næste tilkobling af systemet. Problemer A. Indikation af problemtilstand Hvis systemet har opdaget en problemtilstand i en af de indlæste enheder, lyser PROBLEM indikatoren, 3 bip lyder en gang per minut og en blinkende PRBL besked vises som følger. KLAR TT:MM (skiftevis) KLAR PRBL eller, hvis systemet ikke er klar til tilkobling - IKKE KLAR TT:MM (skiftevis) IKKE KLAR PRBL B. Visning af problem information Alle problembeskeder skal gennemses og rettes som beskrevet nedenfor: EKSEMPEL: Køkkenenheden - zone nr. 9 - har rapporteret lavt batteri dagligstuen zone nr har været inaktiv, og et forsøg på at kommunikere en meddelelse til din telefon er slået fejl. Disse problemer afholder dog ikke systemet fra at være klar til tilkobling. For at gennemse kilderne til de nuværende problemer, et ad gangen, tast knappen gentagne gange som vist nedenfor: TRYK DISPLAYET VISER POWERMASTER-10 Z09 LAVT BATTERI (skiftevis) Z09 M.KONTAKT (skiftevis) KØKKEN Z15 IKKE SYNCR. (skiftevis) 10 D PowerMaster-10 Brugermanual

12 GENNEMSE PROBLEMER OG ALARMHUKOMMELSE Z15 PIR (skiftevis) DAGLIGSTUE KOMM. FEJL KLAR TT:MM VIGTIGT! Hvis problembippene generer dig, frakobl systemet igen (selv om det allerede er frakoblet). Dette forhindrer problembippene i 4 timer. C. Gennemse hukommelse & problemer samtidigt Hvis alarmer / sabotagehændelser er gemt i alarmhukommelsen, og der samtidig eksisterer en tilstand med problemer, læser displayet først alarmhukommelsen, derpå problemhændelser, som beskrevet i sektions A & B ovenfor. Korrektion af problemsituationer Problemindikationer (lysende PROBLEM indikator og blinkende PRBL besked) slukkes så snart grunden til problemet fjernes. Nedenstående tabel beskriver systemets fejl og respektive korrigerende processer. Hvis du ikke ved, hvordan du skal rette op på problemsituationen, rapporter til din montør og søg råd. Svigt 1-VEJS KOM. STRØMSSVIGT RENGØR DETEKT. KOMM. FEJL CENTRL. SVAGT BAT. SAB. ALRM SIKRING SPRUNGET GASDET. PRBL GSM NETFEJL JAMMING LAVT BATTERI SUPERVISIONFEJL EJ I NETVÆRK RSSI LAV SIRENE STRØMSSVIGT TLF. LINJEFEJL Hvad betyder det Enheden fungerer, men kan ikke "høre" panelet. Kontrolpanelet kan ikke konfigurere eller kontrollere enheden. Batteriforbruget stiger. Der kommer ingen elektricitet til enheden. Brand detektoren skal renses. En besked kunne ikke sendes til overvågningsstationen eller til private telefoner (eller en besked blev sendt, men ikke kvitteret for). Reservebatteriet i kontrolpanelet er svagt og skal udskiftes (se kap. 7 - Udskiftning af reservebatteri). Kontrolpanelet var fysisk saboteret eller dets dæksel åbnet, eller fjernet fra væggen. PGM sikring er brændt ud eller overbelastet. Gas detektorsvigt GSM kommunikator kan ikke forbinde til mobilnetværk. Et radiofrekvenssignal, der blokerer alle kommunikationsfrekvenskanaler mellem sensorer og kontrolpanelet, er opdaget. Batteriet i den indikerede enhed er snart brugt op. En enhed eller detektor har ikke rapporteret i nogen tid til kontrolpanelet. En enhed var ikke installeret eller ikke installeret korrekt, eller kan ikke etablere kommunikation med kontrolpanelet efter installationen. GSM kommunikator har opdaget, at GSM netværks signal er svagt Der kommer ingen elektricitet til sirenen Problem med telefonlinjen D PowerMaster-10 Brugermanual 11

13 MENUER OG FUNKTIONER 4. Menuer og funktioner Dette kapitel forklarer programmeringsegenskaberne til dit PowerMaster-10 system for brugeren, og gør det muligt for dig at skræddersy dit PowerMaster-10 system i henhold til dine specifikke behov. Dette kapitel er inddelt i tre afdelinger, som følger: Part A Giver dig en generel beskrivelse af muligheder for Brugerindstillinger. Part B Fortæller dig, hvordan du går ind/ud af Brugerindstillingsmenuen og om valget af de ønskede indstillingsmuligheder. Part C Vejleder dig, så du kan udføre de valgte indstillinger. A De indstillinger du behøver Din montør forsyner dig med et alarmsystem, der er klart til brug, men nogle få indstillinger kan stadig være nødvendige. Brugerindstillingsmenuen forsyner dig med de essentielle muligheder, der lader dig tilpasse systemet til dine specifikke behov for at aktivere det, sådan som du ønsker det og til at opgradere det, når det er nødvendigt. Nedenfor findes en liste over Brugerindstillingsmenuens muligheder. En mere detaljeret liste findes i sektion B.1. Detaljerede indstillingsinstruktioner for mulighederne fra 1 til 12 findes i sektionerne C.1 til C Indstilling af zoneisolering (bypass) plan(*) 2. Gennemsyn af zoneisolering (bypass) plan(*) 3. Genkald af zoneisolering (bypass) plan(*) 4. Programmering af brugerkoder(**) 5. Tilføj / Slet proxbrikker (**) 6. Tilføj / Slet håndsendere (**) 7. Indstil tid & tidsformat(**) 8. Indstil dato & datoformat(**) 9. Muliggør / udeluk autotilkobling(**) 10. Indstil autotilkoblingstid(**) 11. Programmering af private telefonnumre(**) 12. Muliggør / Udeluk squawkmulighed(**) 13. Programmering af planlæggeren(**) * Disse menumuligheder er kun mulige, hvis isoleringsmuligheden er muliggjort af montøren. ** Der er kun adgang til denne mulighed for den ansvarlige, der bruger sin Master brugerkode. Obs 1: Selvom brugerindstillingerne er dit ansvar, kan montøren foretage dem for dig (bortset fra brugerkoderne, du vil foretrække at holde hemmeligt). Obs 2: Nogle muligheder findes ikke i dit PowerMaster-10 system. 12 D PowerMaster-10 Brugermanual

14 MENUER OG FUNKTIONER B.1 Adgang til Brugermenu & valg af en indstillingsmulighed Den følgende procedure beskriver, hvorledes man går ind i og bevæger sig rundt i menuen for Brugerindstilling. Detaljeret beskrivelse af mulighederne for Brugerindstilling findes i slutningen af proceduren. For at gå ud af menuen for Brugerindstilling se sektion B Du kan kun gå ind i Bruger menuen, når systemet er frakoblet. 2. Læs opmærksomt sektionen "Yderligere information" ifølge henvisningerne 1 etc. se tabel i slutningen af denne sektion. A. Gå ind i menuen for Brugerindstillinger 1. Forvis dig om, at systemet er frakoblet og tryk derefter KLAR 00:00 knappen gentagne gange indtil displayet viser "BRUGER MENU" BRUGER MENU Tryk for at bekræfte INDTAST KODE Displayet beder dig nu om at indtaste din brugerkode. 3. KODE Indtast din brugerkode. 2 OPSÆT ISOLERING Displayet viser den første indstillingsmulighed i menuen for Brugerindstillinger [OPSÆT ISOLERING]. 3 B. Vælg en indstillingsmulighed 5. OPSÆT ISOLERING Klik på eller knappen indtil displayet viser den ønskede indstillingsmulighed, for eksempel, "TID & FORMAT". eller 6. SÆT TID&FORMAT Når den ønskede indstillingsmulighed kommer frem på displayet, tryk på knappen for at starte processen. Fortsæt til den valgte indstillingsmulighed i C.1 - C.13 Den resterende del af procedurerne for de valgte indstillingsmuligheder findes i sektionerne C.1 til C Yderligere information (sektion B.1) Displayet er vist i frakoblet tilstand, når alle zoner er sikrede (00:00 eller andre cifre viser, hvad klokken er). a. Hvis du ikke allerede har ændret dit personlige kodenummer, brug default indstilling b. Masterbrugeren har adgang til alle Brugerindstillingsmuligheder. Alle andre brugere har kun adgang til mulighederne for isolering. c. Giv ikke en brugerkode, der er den samme som en montørkode. Isoleringsmulighederne vises kun i menuen for BRUGER MENU, hvis montøren har muliggjort det. Ellers er den første mulighed for Brugerindstilling, der vises, [OPSÆT BRUGERKOD.]. D PowerMaster-10 Brugermanual 13

15 MENUER OG FUNKTIONER C. Menu for Brugerindstillingsmuligheder Klik på knappen. OPSÆT ISOLERING knappen indtil displayet viser den ønskede indstillingsmulighed og tryk derefter Bruges til at indstille zoneisoleringsplanen f.eks. for at isolere (udelukke) zoner med fejl eller ikke-sikrede ("forstyrrede") zoner, eller til at ophæve isoleringen. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.1. 3 VIS ISOLERING Bruges for hurtigt at gennemse isoleringsplanen f.eks. hvilke zoner, der er isolerede. For yderligere detaljer og gennemsynsprocedure se sektion C.2. 3 GENKALD ISOLER. OPSÆT BRUGERKOD. PROXBRIKKER Bruges til at genkalde den senest brugte isoleringsplan til genbrug i næste tilkoblingsperiode. For yderligere detaljer og genkaldsprocedure se sektion C.3. 3 Bruges til at programmere din hemmelige Master brugeradgangskode og de syv koder til de andre brugere. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.4. Bruges til at tilføje nye proxbrikker eller til at slette proxbrikker, når de går tabt. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.5. NØGLESENDERE Bruges til at tilføje nye håndsendere eller til at slette håndsendere, når de tabes. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.6. SÆT TID&FORMAT Bruges til at indstille uret til at vise korrekt tid og tidsformat. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.7. SÆT DATO&FORMAT AUTOM. TILKOBL. AUTOM. TILK. TID RAP.PRIV. TLF. SQUAWK MENU TIDSSKEMA <OK> FOR AFSLUT Tilbage første mulighed til Bruges til at indstille kalender til at vise korrekt dato og datoformat. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.8. Bruges til at muliggøre eller udelukke den automatiske daglige tilkoblingsmulighed på prædefinerede tidspunkter (se autotilkobling tidsindstilling). For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.9. Bruges til at indstille prædetermineret tid for den automatiske daglige tilkobling, hvis muliggjort (se autotilkobling muliggør indstilling). For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.10. Bruges til at programmere de fire private telefonnumre til rapportering af alarm og andre hændelsebeskeder til private abonnenter. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.11. Bruges til at muliggøre eller udelukke squawklyden, det vil sige som tilkoblings / frakoblings feedback indikationen. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.12. Bruges til at indstille den daglige / ugentlige tidsplan til start & stop aktivering af enheder, der er forbundet til PGM output. For yderligere detaljer og programmeringsprocedure se sektion C.13. Bruges til at gå ud af BRUGER MENU og tilbage til Hovedmenu. For yderligere detaljer se sektion B D PowerMaster-10 Brugermanual

16 B.2 Tilbage til det forrige trin eller gå ud af BRUGER MENU MENUER OG FUNKTIONER Under indstillingsprocessen er det ofte nødvendigt at gå tilbage til forrige trin eller mulighed (dvs. "at gå et niveau op") eller gå ud af BRUGER MENU. A. At gå et niveau op For at gå et niveau op under indstillingsprocessen, klik på dig et niveau op eller til det forrige indstillingstrin: B. Gå ud af BRUGER MENU knappen en eller flere gange. Hvert klik tager Hvilken som helst eller <OK> FOR AFSLUT For at gå ud af "BRUGER MENU", gå et trin op i menuen ved at trykke på knappen gentagne gange (se ovenfor) indtil displayet viser [<OK> FOR AFSLUT] eller bedre: Klik knappen én gang, hvilket straks bringer dig til udgangsskærmen [<OK> FOR AFSLUT]. Når displayet viser [<OK> FOR AFSLUT], tryk KLAR 12:00 Systemet går ud af BRUGER MENU og går tilbage til den normale frakoblingsstatus og viser KLAR displayet. B.3 Knapper til brug for navigering & indstillinger Tastaturets knapper bruges til forskellige funktioner under programmeringen. Den følgende tabel giver en detaljeret beskrivelse af funktionen eller brugen af hver knap. Knap Definition Navigation / Indstilling af funktioner NÆSTE TILBAGE OK NAT UDE FRA Bruges til at flytte / rulle fremad til de næste menumuligheder. Bruges til at flytte / rulle tilbage til de forrige menumuligheder. Bruges til at vælge en menumulighed eller til at bekræfte en indstilling eller aktivitet. Bruges til at gå et niveau op i menuen eller til at gå tilbage til forrige programmerings/indstillingstrin. Bruges til at springe tilbage til [<OK> FOR AFSLUT] skærm for at kvitte programmering. Bruges til at annullere, slette, ophæve eller stryge indstilling, data, etc. 0-9 Numerisk tastatur, bruges til at indtaste numeriske data. D PowerMaster-10 Brugermanual 15

17 MENUER OG FUNKTIONER C.1. Indstilling af zoneisoleringsplanen Isolering tillader at tilkoble en del af systemet, skønt man kan bevæge sig frit indenfor specifikke zoner, mens systemet er tilkoblet. Det bruges også til midlertidigt at fjerne fra service fejlzoner, der behøver reparation eller til at deaktivere en sensor, hvis f.eks. et værelse skal males. Her kan du indstille zoneisoleringsplanen, dvs. at rulle gennem listen af registrerede (indlæste) sensorer i dit PowerMaster-10 system og til at isolere (bypass) svigtende eller forstyrrede sensorer (enten KLAR eller IKKE-KLAR) eller til at Ophæve (genaktivere) ISOLEREDE zoner (sensorer). Når du har indstillet Isoleringsplanen, kan du bruge en af følgende 3 muligheder: > For hurtigt at gennemse de isolerede zoner se sektion C.2. > For hurtigt at ophæve en isoleret zone dvs. at genaktivere den se sektion C.2. > For at gentage (genkalde) den sidst brugte zoneisoleringsplan se sektion C Zoner kan kun ISOLERES i én frakoblings periode. Frakobling af systemet efter tilkobling suspenderer hele isoleringsplanen, som kan genkaldes senere og bruges igen, som beskrevet i sektion C Brandzoner kan ikke isoleres. 3. Læs opmærksomt sektionen "Yderligere information" ifølge henvisningerne 1 etc. se tabel i slutningen af sektion C.3. HUSK ZONEISOLERING NEDSÆTTER SIKKERHEDEN! A. Isolering af zone 1. OPSÆT ISOLERING Gå ind i BRUGER MENU og vælg [OPSÆT ISOLERING] muligheden og tryk på knappen for at bekræfte. 1 Z01: KLAR Den første zone, Z01, vises. 2 FORDØR 2. eller Klik eller knappen indtil displayet viser den zone, du vil isolere (eller ophæve isolering af), for eksempel, "Z04" for zone 04. Efter nogle Z04: IKKE KLAR sekunder begynder LED på den respektive enhed at blinke, hvad der betyder "det er mig". 3. KØKKEN Når displayet viser den zone, du vil isolere tryk for at bekræfte. 4. Displayet viser nu [<OK> FOR ISOLER]]. 3 <OK> FOR ISOLER For at isolere den valgte zone tryk 5. En "Glad melodi" lyder og den opdaterede zonestatus vises nu i displayet, f.eks.: [Z04: ISOLERET]. 5 Z04: ISOLERET 16 D PowerMaster-10 Brugermanual

18 MENUER OG FUNKTIONER B. Ophæv en isoleret zone 6. Z04: ISOLERET Gentag trin 1 til 2 som ovenfor. 7. Når den zone, hvis isolering du vil ophæve, vises i displayet (for eksempel, KØKKEN "Z04"), tast for at bekræfte. Du kan også identificere enheden ved at søge efter "det er mig" LED indikationen på den viste enhed. <FRA> FOR SLET Displayet viser nu [<FRA> FOR SLET] For at ophæve den isolerede zone, tryk på knappen. Z04: KLAR En "Glad melodi" lyder og den opdaterede zonestatus vises nu i displayet, f.eks.[z04: KLAR] eller [Z04: IKKE KLAR]. 6 C.2. Gennemse zoneisoleringsplanen Her kan du hurtigt gennemse isoleringsplanen, dvs. zoner, som er indstillet til at blive isoleret ved næste tilkobling. 1. VIS ISOLERING Gå ind i menuen for BRUGER MENU og vælg [GENNEMSE ISOLERING] muligheden og tryk på knappen for at bekræfte ISOLEREINGSLISTE Displayet viser [ISOLERINGSLISTE] 3. Z04: ISOLERET KØKKEN eller Klik eller knapperne gentagne gange for at gennemse alle isolerede zoner i stigende numerisk orden. Når du er færdig, tryk på knappen for at gå ud. 6 C.3. Genkald af zoneisoleringsplanen Brug denne mulighed for at gentage (genkalde) den sidst brugte isoleringsplan til brug i den næste tilkobling. 1. GENKALD ISOLER. Gå ind i BRUGER MENU og vælg [GENKALD ISOLER.] muligheden og tryk på knappen for at bekræfte >OK> FOR GENKALD Displayet viser nu [<OK> FOR GENKALD]. 4 For at genkalde den senest brugte isoleringsplan tryk. 3. GENKALD ISOLER. Gå tilbage til trin 1 En "Glad Melodi" lyder. Displayet viser [GENKALD ISOLER.] og vender derefter tilbage til BRUGER MENU" trin Yderligere information (sektion C.1 C.3) For detaljerede instruktioner om valget af BRUGER MENU se sektion B.1 og sektion B.2. a. STATUS til højre for zonenummeret indikerer om zonen er KLAR, IKKE-KLAR eller ISOLERET. D PowerMaster-10 Brugermanual 17

19 MENUER OG FUNKTIONER b. I eksemplet til højre viser displayet [Z01: KLAR] skiftevis med [STUE]. a. Hvis zonen, du valgte er "ikke isoleret", beder displayet dig trykke [<OK> FOR ISOLER.]. Men, hvis zonen, du valgte allerede er ""isoleret"", beder displayet dig trykke [<FRA> FOR SLET]. b. For at afbryde og vende tilbage til det forrige trin, tryk på eller Displayet beder dig nu trykke [<OK> FOR GENKALD] dvs. til at gentage den sidst udførte isolationsplan. Hvis du vil afbryde og gå tilbage til BRUGER MENU, tryk. Du kan nu gentage trin 2-5 for at isolere eller ophæve isolation for en anden zone. For at slutte denne afdeling og vælge en anden menumulighed eller for at kvitte programmeringen - følg instruktionerne i sektion B.2. Du kan nu vælge en anden mulighed i menuen for Brugerindstilling (se sektion B.1), eller kvitte programmering (se sektion B.2). C.4. Programmering af brugerkoder PowerMaster-10 systemet tillader dig at autorisere op til 8 personer til at tilkoble og frakoble systemet ved at forsyne hver af dem med en unik 4 cifret personlig sikkerhedskode, samt at tildele dem forskellige sikkerhedsog funktionsniveauer. Der er to typer brugere: Masterbruger og Bruger. Tabellen nedenfor opsummerer de forskellige muligheder, der kan udføres af forskellige brugere: Brugertype Funktion Masterbruger Tilkobl/frakobl Zone isolering Autoriser 7 andre brugerkoder Indstil brugerkoder Rapporter til private Registrer/slet nøglesender Automatisk tilkobling Muliggør squawk Indtast dato og tidsformat Læs Log Bruger Tilkobl/frakobl Zoneisoleringsmuligheder De 8 brugerkoder er tildelt som følger: Brugerkode 1 er tildelt Masterbrugeren af systemet (dvs. ejeren). Det er den eneste brugerkode, der tillader adgang til menuen for Brugerindstilling. Default indstillingen af Masterbrugerkoden 1 er Denne kode kan ikke slettes og skal erstattes med en hemmelig kode så hurtigt som muligt. Brugerkoderne 2-4 tildeles familiemedlemmer, medarbejdere etc. De muliggør til- og frakobling af systemet, som defineret af Masterbrugeren. De kan kun gå ind i "Brugerindstilling" menuen for "zoneisolering", hvis denne mulighed findes i Montørmenuen. Brugerkoderne 5-8 virker ligesom brugerkoderne 2-4, men kan opsættes til Frakoblingsrapport. For en detaljeret forklaring om Frakoblingsrapport applikationen se kapitel 2 (Tilkobling med frakoblingsrapport) og Appendiks A. Her kan du programmere (eller redigere) de 8 brugerkoder og derved definere, hvilke du vil autorisere til at til- og frakoble. 1. Defaultindstillingen er 1111 for Masterbrugerkode 1 er den samme for alle PowerMaster-10 systemer og kendes af mange andre personer. Derfor anbefaler vi stærkt, at du straks erstatter den med en unik hemmelig kode. Fastsæt aldrig en brugerkode, der er den samme som nogen montørkode. 2. Kode 0000" er ugyldig! Brug den ikke. 3. Tvangskoden, som bruges i en tvangssituation, er indstillet af montøren, (default 2580) kan ikke vælges som en normal brugerkode. Ethvert forsøg på at programmere den, vil blive afvist af systemet. 4. Læs opmærksomt sektionen "Yderligere information" ifølge henvisningerne 1 etc. se tabel i slutningen af denne sektion. 18 D PowerMaster-10 Brugermanual

20 MENUER OG FUNKTIONER Programmer en brugerkode 1. OPSÆT BRUGERKOD. Gå ind i BRUGER MENU og vælg [OPSÆT RUGERKOD.] muligheden og tryk på knappen for at bekræfte BRUG.KODE 1: Den første brugerkode "BRUG.KODE 1" vises. 2 eller Klik på eller knappen indtil displayet viser den brugerkode, du vil programmere, for eksempel, "BRUG.KODE 4". 3. BRUG.KODE 4: Når den brugerkode, du vil programmere, ses i displayet, tryk på for at bekræfte. 4. For at programmere eller redigere koden, brug det numeriske tastatur for at BRUG.KODE 4: 327 taste den 4 cifrede kode (f.eks. 5327) der, hvor den blinkende cursor står Når dette er gjort, tryk på for at bekræfte. BRUG.KODE 4: Gå tilbage til trin 3 En "Glad Melodi" lyder. Displayet bekræfter den gemte kode Yderligere information (sektion C.4) For detaljerede instruktioner om valget af muligheder for indstilling se sektion B.1 og sektion B.2. 2 Displayet viser den 1. brugerkode (Masterbruger) i listen over de 8 brugerkoder. Hvis du endnu ikke har ændret defaultkode 1111, anbefaler vi, at du gør det nu. 3 a. Displayet viser den brugerkode, der er programmet på denne placering (f.eks. 5327). b. Cursoren blinker på det første ciffer i koden. c. Hvis placeringen er fri viser displayet kun ( ). 4 Du kan bevæge cursoren til det næste eller det forrige ciffer ved brug af ( / ) knapperne. Trykker man knappen sletter cursoren cifret + alle cifre til højre for cursoren. 5 Den nye kode vises nu uden cursoren. 6 Du kan nu gentage trin 3-5 for at programmere eller redigere en anden brugerkode. For at slutte denne afdeling og vælge en anden menumulighed eller for at kvitte programmeringen følg instruktionerne i sektion B.2. C.5 Tilføj / Slet proxbrikker PowerMaster-10 er designet til at fungere med fjerntastaturer, der har en indbygget proxbrikslæser. Hvis et sådant tastatur bruges i systemet, kan hver af de 8 PowerMaster-10 brugere også få tildelt en proxbrik, der kan bruges i stedet for brugerkoder til at udføre de fleste funktioner, f.eks. tilkobling, frakobling, etc. Når der skal bruges en brugerkode, kan du bare vise en gyldig proxbrik i stedet for at indtaste brugerkoden. Tilføjelse (indlæsning) af brikker i systemet foregår via en briklæser i fjerntastaturet. Hver brik tildeles et serienummer (1-8), der korresponderer med brugerkoden (1-8) og registreres i PowerMaster-10 systemet i henhold dertil. Her kan du tilføje (indlæse) nye proxbrikker eller slette brikker efter behov. Læs opmærksomt sektionen "Yderligere information" ifølge henvisningerne 1 etc. se tabel i slutningen af denne sektion. A. For at tilføje (registrere) en proxbrik 1. PROXBRIKKER Gå ind i BRUGER MENU og vælg [PROXBRIKKER] muligheden og tryk på knappen for at bekræfte. 1 D PowerMaster-10 Brugermanual 19

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com

BRUGERVEJLEDNING. KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur. www.visonic.com BRUGERVEJLEDNING KP-250 PG2 Brugervejledning Tastatur www.visonic.com Danske KP-250 PG2 Avanceret to-vejs tastatur Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Yderligere systemfunktioner...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner... 3

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5 Taster på Alarmcentralen...5

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Brugervejledning til PowerMaxComplete

Brugervejledning til PowerMaxComplete Brugervejledning til PowerMaxComplete Indholdsfortegnelse Oversigt over alarmsystemets vigtigste funktioner...2 Formular med kontaktoplysninger...2 Lysindikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Praktiske

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Available At Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse Powermax Pro Brugermanual - Indholdsfortegnelse Brugervejledningens kompatibilitet...2 Denne brugervejledning skal bruges med PowerMax Pro v5.2.07 og højere...2 Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961

Din brugermanual VISONIC POWERMAX PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/2831961 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Din brugermanual VISONIC POWERMAX http://da.yourpdfguides.com/dref/2433345

Din brugermanual VISONIC POWERMAX http://da.yourpdfguides.com/dref/2433345 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt PIR Kamera IRC-S2 Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder.

Læs mere

PowerMaster-10/30 G2 Version 19.3 Brugervejledning

PowerMaster-10/30 G2 Version 19.3 Brugervejledning PowerMaster-10/30 G2 Version 19.3 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 System funktioner... 3 Indikatorer og betjeningsknapper på PowerMaster-10 G2 panelet...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere