Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Økonomisk Institut Københavns Universitet

2 Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning København K Telefon

3 INDHOLD Indledning Forskning Forskningsårsværk Eksternt finansierede forskningsprojekter Forskningsrelaterede aktiviteter Publikationer Seminarer Nationalt og Internationalt forskningssamarbejde Workshops og konferencer afholdt ved Instituttet og centre Redaktionsvirksomhed Refereevirksomhed Foredragsvirksomhed Faglige og administrative hverv Bachelor- og kandidatuddannelse Økonomistudiet Afsluttede specialer Undervisningspriser Studenterpriser Besøgsordning Matematik-økonomistudiet Afsluttede specialer ved matematik-økonomistudiet Forskeruddannelse Forskerskolestatistik Ph.d.-forsvar Ph.d.-priser Stillinger og personale Stillinger og medarbejdere pr Biblioteket Administration Økonomi

4 Indledning Indledning Christian Schultz, institutleder Økonomiuddannelsen havde dårlige optag i både 2008 og 2009, hvilket var med til at sætte Instituttets økonomi under et betydeligt pres. Instituttet blev nødt til at reducere medarbejderstaben, dels gennem afskedigelser i januar 2010 og dels gennem frivillige fratrædelser. Det var begivenheder, der naturligvis satte sit præg på året. I 2010 rettede studenteroptaget sig, og der blev optaget 291 på BA-uddannelsen. Det er et optag der ligger næsten på gennemsnittet af de sidste 10 år. Samtidig fortsatte tendensen til, at de studerende klarede sig rigtigt godt. Beståelsesprocenterne var høje og studietiderne faldende. Studieadministrationen har en del af æren, dedikerede undervisere også, men selvfølgelig tilfalder den først og fremmest de studerende, der lavede en solid indsats. Instituttet har i de senere år markeret sig stærkt på den internationale forskningsscene. I 2010 blev antallet af publikationer i internationale tidsskrifter med peer review det højeste i en række år, 68 artikler blev det til. En pæn del af dem blev offentliggjort i førende specialtidsskrifter. Tre af instituttets medarbejdere nåede endda toppen: Marco Piovesan og Søren Leth-Petersen publicerede i American Economic Review og Mette Ejrnæs i Review of Economic Studies. De to sidstnævnte tiltrådte MSO professorater oprettet i samarbejde med SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Det strategiske samarbejde med SFI, som instituttet hilser velkomment, må siges at være kommet stærkt fra start! Mange eksternt finansierede projekter blev bragt i hus. Som kronen på værket blev David Dreyer Lassen i årets løb udvalgt til at modtage en Sapere Aude forskningslederbevilling fra de Frie Forskningsråd. Instituttets ph.d.-uddannelse udklækkede 8 nye ph.d., og der blev budt velkommen til 13 nye ph.d.-studerende. Som altid er de ph.d.-studerende et velkomment pust til instituttets liv, som bidrager til et dynamisk og inspirerende arbejdsmiljø. Årsberetningen præsenterer året, som det er gået på Økonomisk Institut i tal, tabeller, figurer og små beretninger. God læselyst! 4

5 1 Forskning Forskning Forskningen og forskningsrelaterede aktiviteter ved Instituttet har et betydeligt omfang og er beskrevet fra såvel input- som outputsiden nedenfor. Inputsiden illustreres bl.a. med opgørelser af forskningsårsværk og opgørelser over eksternt finansierede aktiviteter. Outputsiden illustreres med publikationsaktiviteter, redaktionsvirksomhed, refereevirksomhed, foredragsvirksomhed, deltagelse i eksternt bedømmelsesarbejde, deltagelse i eksterne faglige og administrative erhverv, deltagelse i netværk og centre samt formidlingsvirksomhed. Endvidere beskrives seminaraktiviteter, workshops, konferencer, særlige forelæsninger og gæsteophold ved Instituttet. 1.1 Forskningsårsværk Opgørelsen over Instituttets forskningsressourcer for 2010 fremgår af tabel 1.a. Forskningen kan være internt eller eksternt finansieret. I 2010 var der i alt 42,73 årsværk til rådighed for forskning og heraf var 16,44 årsværk finansieret ved eksterne bevillinger. 5,31 årsværk er frikøb af fastansatte videnskabelige medarbejdere. I forhold til 2009, hvor 40,65 årsværk var til rådighed for forskning er der tale om en stigning. Dette skyldes primært, at instituttets medarbejdere har været succesfulde mht. at skaffe ekstern finansiering af deres forskningsprojekter. Tabel 1.a Fordeling af internt og eksternt finansierede VIP årsværk på opgavetyper Internt finansierede ÅV: Undervisning 1) Forskeruddannelse 2) Forskning 3) Administration 4) Andet 5) I alt ekskl. orlov Orlov 6) I alt inkl. Orlov Professorer, Lektorer og Adjunkter 7) 16,49 1,61 26,30 1,88 0,75 47,02 3,42 50,44 Gæsteprofessorer, -lektorer, forskningsassistenter og adjunkter 8) Internt finansierede ÅV i alt: 16,49 1,61 26,30 1,88 0,75 47,02 3,42 50,44 Eksternt finansierede ÅV: Forskningsfrikøb 9) 5,31 5,31 5,31 Eksternt finansierede medarbejdere 10) 11,13 11, Eksternt finansierede AV I alt , ,44 16,44 I alt 16,49 1,61 42,73 1,88 0,75 63,46 3,42 66,88 1 Omfatter alle undervisningsrelaterede opgaver 2 Indeholder de årsværk, som benyttes til undervisning, vejledning, bedømmelse mv. 3 Beregnes residualt ved at fratrække de årsværk, der benyttes til de øvrige opgavetyper fra de samlede årsværk til rådighed. 4 Administrativt arbejde på instituttet, som det er opgjort i Instituttets interne arbejdstidsopgørelse (normregnskabet). 5 Andet dækker over diverse ad hoc arbejde samt formidlingsopgaver. 6 Orlov dækker over barselsorlov, fædreorlov samt orlov uden løn. 7 Fordelingen af professorers, lektorers og adjunkters tidsanvendelse, herunder frikøb er baseret på Instituttets interne arbejdstidsopgørelse (normregnskabet). 8 Fordelingen af gæsteprofessorer, -lektorer, postdoc. samt videnskabelige assistenters tidsanvendelse er baseret på en skønnet tidsfordeling under hensyn til undervisningsopgaverne. 9 Forskningsfrikøb er finansieret via Økonomisk Instituts eksterne projekter. 10 De eksternt finansierede medarbejdere vedr. gæsteprofessorer, -lektorer, postdocs mv. 5

6 Forskning 1.2 Eksternt finansierede forskningsprojekter Instituttet søger at opnå en væsentlig grad af ekstern finansiering til forskningsaktiviteter. Som led i disse bestræbelser har instituttet tidligere udarbejdet procedurer til brug ved eksterne bevillingsansøgninger i forbindelse med ansøgning til Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (FSE). I 2010 er der i samarbejde med det Samfundsvidenskabelige Fakultetets Økonomiservice udarbejdet nye redskaber til brug for den kvartalsvise opfølgning på de eksterne projekter. I 2010 modtog Instituttet tilsagn om ekstern finansiering for i alt kr. I forhold til 2009, hvor Instituttet modtog tilsagn for kr. er der tale om en stigning. Traditionelt er tilgangen af nye flerårige bevillinger ganske svingende. I 2008 modtog Instituttet således tilsagn for kr. Nye eksternt finansierede projekter ved Instituttet i 2010 Titel: Business Sector Programme Support (BSPS) Projektperiode: 2010 Projektleder: professor Finn Tarp Bevillingsgiver: Danida Bevilling: kr (tillægsbevilling 2010) Formål: Der er indgået en aftale (med finansiering fra Den danske Ambassade i Vietnam) på i alt 2 mio. kr. om, at Økonomisk Instituts gruppe for udviklingsøkonomi (DERG) i 2010 skal fortsætte samarbejdet med to forskningsinstitutter i Vietnam med henblik på data indsamling og gennemførelse af analyser af rurale husholdningers levevilkår og adfærd samt af små og mellemstore virksomheders udvikling i udvalgte provinser. Titel: Velux Visiting Professor Programme Projektperiode: 2010 Projektleder: professor Anders Rahbeck Bevillingsgiver: Villum Kann Rasmussen Fonden Bevilling: kr Formål: VELUX Visiting Professor Programme ønsker at yde økonomisk støtte til førende udenlandske gæsteforskers ophold ved danske universiteter og højere læreanstalter. Gæsteforskerne forudsættes at være på professorniveau, og målesætningen er at styrke forskningen og undervisningen ved at tilføre international erfaring og viden. 6

7 Forskning Titel: Entrepreneurship and Credit Constraints Projektperiode: Projektleder: professor Søren Leth-Petersen Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: I dette projekt undersøges det, om personer, der starter egen virksomhed, er hæmmet af begrænset adgang til kreditmarkederne. Det undersøges ved at sammenligne, hvordan nystartede firmaer klarer sig, når der er startet henholdsvis før og efter en kreditmarkedsreform, der fra 1992 gav husejere lov til at belåne huset til for eksempel at starte ny virksomhed. Titel: Consumption with heterogeneous Preferences and heterogeneous Income Processes Projektperiode: 2010 Projektleder: professor Mette Ejrnæs Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: Mange undersøgelser har vist, at der er stor forskel på, hvor meget folk på samme alder opsparer. I dette projekt undersøges, om disse forskelle primært skyldes forskelle i forbrugsmønstret eller i indkomsten. Titel: Asset Market Design Projektperiode: Projektleder: professor Peter Norman Sørensen Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: Projektet udgør et dybt studium af to aktive markeder, med særlig fokus på processen for prisdannelse i markederne. Analysen af begge markeder trækker på de samme kilder indenfor litteraturen om markeders mikrostruktur. Titel: Product quality differentiation among Danish Exporters Projektperiode: Projektleder: professor Jakob Roland Munch Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: Formålet med dette projekt er at opnå en bedre forståelse af sammenhængen mellem en virksomheds valg af faktorinputs, herunder valget af højt- og lavtuddannet arbejdskraft, og dens mulighed for at producere varer af højere kvalitet, som kan sælges til højere priser på eksportmarkederne. Titel: Testing the life cycle hypothesis of consumption behaviour Projektperiode: Projektleder: professor Claus Thustrup Kreiner Bevillingsgiver: Forskningsrådet for Samfund og Erhverv Bevilling: kr

8 Forskning Formål: Formålet med forskningsprojektet er at anvende SP-frigivelsen som et naturligt eksperiment til at teste standard økonomisk teori for forbrugs- og opsparingsadfærd. Dette gøres ved empirisk at analysere anvendelsen af frigivne SP-midler, samt betydningen herfor af bl.a. kreditbegrænsninger og forventninger til fremtidig indkomst. Titel: Strengthening the Development Research and Policy Analysis Capacity of the Central Institute for Economic Management Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Bevillingsgiver: Danida Vietnam Bevilling: kr Formål: DERG fortsætter det tætte forskningssamarbejde med central Institute of Economic Management (CIEM) i Vietnam. I projektperioden vil forskningen fokusere på analyser af klimaforandringernes betydning for Vietnam og studier af arbejdsmarkedet. Titel: The Danish Dairy Industry in the 19th century Projektperiode: Projektleder: forskningsadjunkt Paul Sharp Bevillingsgiver: Carlsbergfondet Bevilling: kr Formål: Dette forskningsprojekt skal først undersøge, hvor meget den tidlige overgang til mejeriproduktion i Danmark inden eksportgennembruddet skyldtes støtte via toldpolitikken. Dernæst skal der fokuseres på starten af eksportboomet, og den relative vigtighed af nye teknologier (den damptrukne centrifuge) og institutioner (især andelsbevægelsen) skal undersøges. Titel: Improving Road Safety Projektperiode: Projektleder: professor Mette Ejrnæs Bevillingsgiver: Det Strategiske Forskningsråd via DTU Bevilling: kr Formål: Midlerne skal bruges til et ph.d.-stipendium. KU s del af projektet vil omhandle uhelds-modellering og estimation baseret på individdata. Titel: Strategis Economic Analysis of the Fishery Sector in Vietnam Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Bevillingsgiver: Danida/CIEM (Central Institute for Economic management, Vietnam) Bevilling: kr Formål: Skal bidrage til gennemførelsen af en forskningsanalyse af de strategiske udfordringer og udviklingsmuligheder i den vietnamesiske fiskerisektor. 8

9 Forskning Titel: Macroeconomics Reform Programme Projektperiode: 2010 Projektleder: professor Finn Tarp Bevillingsgiver: GTZ Deutsche Gesellschaft Technische Zusammenarbeit Bevilling: kr Formål: At udarbejde ens series analyser som baggrund for formuleringen af en ny lov om miljøskatter i Vietnam. I arbejdet vil der blive brugt og anvendt generel ligevægtsmodel udviklet af DERG og tilhørende data. Arbejdet gennemføres i samarbejde med CIEM (Central Institute of Economic Management, Vietnam). Titel: Next generation højtuddannende iværksættere og entreprenører i Region Hovedstaden Projektperiode: 2010 Projektleder: lektor og studieleder Peter Erling Nielsen Bevillingsgiver: EU Socialfonden Bevilling: kr Formål: En samlet strategisk indsats for at udbrede foretagsomhedskultur på universiteter, styrke de studerendes kompetencer inden for entrepreneurship og øge antallet af studerende, der starter egen virksomhed. Titel: An experimental investigation of Employment relations based on Subjective performance Evaluations Projektperiode: Projektleder: adjunkt Alexander Sebald Bevillingsgiver: Det frie Forskningsråd Samfund og Erhverv Bevilling: kr Formål: I dette forskningsprojekt undersøger vi relationer på arbejdspladsen baseret på subjektive evalueringer af arbejdspræstationen. Mere specifikt ønsker vi at undersøge, hvordan selvopfattelser, individuelle karakteristika, feedbackgiveres kompetence og monetære incitamenter påvirker folks indsats og reaktioner på subjektiv feedback i arbejds-/beskæftigelsessituationer. For at undersøge disse spørgsmål ønsker vi at køre et storstilet interneteksperiment med et repræsentativt udsnit af den erhvervsaktive befolkning i Danmark og herefter matche den eksperimentelle adfærd med socioøkonomiske data fra Danmark Statistik. Eksternt finansierede forskningsprojekter ved Instituttet igangsat før 2010 Projekterne er nøjere beskrevet i Instituttets årsberetninger for tidligere år. Yderligere information kan fås ved henvendelse til projektlederne. 9

10 Forskning Titel: Poverty Reduction Grant (PRG)/Vietnam Projektperiode: Projektleder: professor Finn Tarp Titel: Economic Policy Research Network (EPRN) Projektperiode: Projektleder: professor Claus Thustrup Kreiner Titel: The Internet Laboratory for Experimental Economics (ilee) Projektperiode: Projektleder: professor Jean-Robert Tyran Titel: Priser og sandsynligheder i prædiktionsmarkeder Projektperiode: Projektleder: professor Peter Norman Sørensen Titel: CIE A network for Research in Competition and Regulation Projektperiode: Projektleder: lektor Thomas Rønde, CBS Titel: Microeconometric Network Projektperiode: Projektleder: lektor Søren Leth-Petersen Titel: LEPAS Long-run Economic Perspectives of an Ageing Society Projektperiode: Projektleder: professor Carl-Johan Dalgaard. Titel: Does phasing out deductibility of mortgage interest payments reduce savings? Projektperiode: Projektleder: lektor Søren Leth-Petersen Titel: Optimal Counterterrorism an Economic perspective Projektperiode: Projektleder: forskningsadjunkt Thomas Jensen Titel: Empolyment generation and labour market regulation -Vietnam Projektperiode: Projektleder: Ph.d.-studerende Nina Elisabeth Torm 10

11 Særlige KU forskningsbevillinger Forskning Instituttet har desuden en række særlige forskningsmidler, som er reserveret til særlige indsatsområder og forskningsaktiviteter. Titel: Economic Policy in the Modern Welfare State (WEST) Projektperiode: Projektleder: professor Christian Schultz Titel: Asian Dynamics Initiative (ADI) Projektperiode: Projektleder: institutleder Christian Schultz Forskningscentre ved Instituttet For at fokusere på forskningstiltag og bidrage til Instituttets målsætning om at være banebrydende inden for europæisk forskning på forskellige områder er der blevet etableret forskningscentre som en integreret del af instituttet. Titel: Centre for Applied Microeconometrics (CAM) Formål: Centret beskæftiger sig med forskning inden for alle områder af anvendt mikroøkonometri. Der lægges særlig vægt på forskning i økonomisk adfærd på husholdningsniveau, arbejdsmarkedsforhold og udviklingen af paneldatametoder. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevillinger fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Centerledere: professor Martin Browning og professor Mette Ejrnæs. Titel: Centre for Experimental Economics (CEE) Formål: CEE s forskning anvender eksperimenter som et vigtigt redskab. Eksperimenter tjener til at analysere en bred vifte af økonomiske beslutninger. Deltagerne i et eksperiment kan fx købe eller sælge en vare på et marked eller foretage investeringsbeslutninger. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevillinger fra Carlsberg Fonden og Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Centerleder: professor Jean-Robert Tyran. Titel: Centre for Industrial Economics (CIE) Formål: Et netværk for industriøkonomiske problemstillinger, der bl.a. forsker inden for konkurrenceforhold og reguleringsspørgsmål på forskellige varemarkeder. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevilling fra Forskningsrådet for Samfund og Erhverv. Centerledere: professor Thomas Rønde, CBS og professor Christian Schultz. 11

12 Forskning Titel: Development Economics Research Group (DERG) Formål: DERG-forskerne fokuserer på udviklingsteori og -politik i almindelighed, såvel som på særlige forhold, der gør sig gældende i udviklingslande. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret af bevillinger fra Danida, Ministry for Planning and Development Mozambique, IPSARD, Danida Fellowship Center, International Food Policy, Verdensbanken. Centerledere: professor Finn Tarp og lektor John Rand. Titel: Economic Policy Research Unit (EPRU) Formål: EPRU's vigtigste forskningsområder er offentlig økonomi, makroøkonomisk teori og politik og international økonomisk politik. Forskningsaktiviteterne er bl.a. finansieret via EPRN netværket der er etableret på baggrund af bevillinger fra Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Skatteministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet & Beskæftigelsesministeriet. Centerleder: professor Claus Thustrup Kreiner. Titel: Finance Research Unit (FRU) Formål: Denne gruppe består af forskere (økonomer, matematikere, økonometrikere og finansielle praktikere), der søger at fremme forskning i finansiering. Centerleder: professor Peter Norman Sørensen. Titel: Microeconomic Research Unit (MRU) MRU er en forskningsgruppe ved Økonomisk Institut, der beskæftiger sig med forskning og undervisning i mikroøkonomi. Centerleder: professor Mich Tvede Titel: Economic Policy in the Modern Welfare State (WEST) Formål: WEST en forskningsenhed ved Økonomisk Institut, der beskæftiger sig med økonomisk politik i den moderne velfærdsstat. Bevillingsgiver: Forskningsaktiviteterne er finansieret af bevilling fra Københavns Universitets Stjerneprogram. Centerleder: professor Christian Schultz. 12

13 Forskning 1.3 Forskningsrelaterede aktiviteter Publikationer Forskningsrelaterede aktiviteter omfatter publikationer i tidsskrifter, bøger, working papers formidling i diverse medier mv. Omfanget og sammensætningen fremgår af tabel 1.b og tabel 1.c. Det bør noteres, at især publikationer i peer reviewed tidsskrifter er publiceret med nogen tidsforskydning, således at publiceringsåret reelt ikke er produktionsåret. I 2010 blev der publiceret 68 artikler i peer reviewed tidsskrifter. Den forskningsmæssige profil ved Økonomisk Institut er illustreret ved brug af Journal of Economic Literature klassifikationen, se tabel 1.d. Målt ved antallet af forskningspublikationer er de 4 mest betydningsfulde forskningsområder følgende: 1) microeconomics 2) mathematical and quantitative methods: empirics 3) public economics 4) macroeconomics and monetary economics, economic development, technological change and growth 13

14 Forskning Tabel 1.b Antal ØI-publikationer fordelt på kategorier Type FORSKNING: Artikel, peer reviewed Artikel, ikke peer reviewed Letter Kommentar/debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Ph.d.-afhandling Videnskabelig bog, peer reviewed Videnskabelig bog, ikke peer reviewed Antologi, peer reviewed Antologi, ikke peer reviewed Videnskabelig rapport Bidrag til videnskabelig bog/antologi/samleværk Encyklopædiartikel Forord/efterskrift Workingpaper/preprint Konferenceartikel, peer reviewed Konferenceartikel, ikke peer reviewed Foredragsmanuskript/PowerPoint Andet (eks.: blogindlæg) Forskning i alt FORMIDLING: Encyklopædiartikel Artikel/indlæg/læserbrev i tidsskrift/magasin Kronik i avis Indlæg/læserbrev i avis Forskningsformidlende bog/antologi Bidrag til forskningsformidlende bog/antologi Formidling i alt UNDERVISNING: Lærebog Lecture notes/powerpoint Undervisning i alt RÅDGIVNING: Videnskabelig rapport Workingpaper/preprint Videnskabelig rapport m.eksternt review Faglig redegørelse Bidrag til faglig redegørelse Rådgivning i alt TOTAL Opgørelsen er baseret på CURIS årsrapporter (KU's Publikations- og forskningsregistreringssystem). 14

15 Forskning Tabel 1.c Working Papers ved Instituttet og centre Working papers ¹ØI Discussion papers ²CAM Working papers ³EPRU Working papers CIE Discussion papers FRU Working papers Memo ¹ØI = Økonomisk Institut ²CAM = Centre for Advanced Microeconometrics ³EPRU = Economic Policy Research Unit 4 CIE = Centre for Industrial Economics 5 FRU = Finance Research Unit Tabel 1.d Publikationer : "Journal of Economic Literature" klassifikation ¹Procent af samtlige JEL registreringer 15

16 Publikationsliste 2010 Forskning Nedenfor findes liste over medarbejdernes publikationer i peer reviewed tidsskrifter i Øvrige publikationer kan findes i bilag 1 Artikler, peer reviewed 2010 Abbott, P., Andersen, T. B., & Tarp, F. (2010). IMF and economic reform in developing countries. Quarterly Review of Economics and Finance, 50(1), Andersson, O., & Wengström, E. R. (2010). Costly renegotiation in repeated Bertand games. Contributions to Theoretical Economics, 10(1), Article 51. Andersson, O., Galizzi, M. M., Hoppe, T., Krantz, S., van der Wiel, K., & Wengström, E. R. (2010). Persuasion in experimental ultimatum games. Economics Letters, 108(1), Arndt, T. C., Benfica, R., Tarp, F., Thurlow, J., & Uaine, R. (2010). Biofuels, poverty, and growth: A computable general equilibrium analysis of Mozambique. Environment and Development Economics, 15(1), Arndt, T. C., & Simler, K. R. (2010). Estimating utility: Consistent poverty lines with applications to Egypt and Mozambique. Economic Development and Cultural Change, 58(3), Arndt, T. C., Jones, E. S., & Tarp, F. (2010). Aid, growth, and development: Have we come full circle? Journal of Globalization and Development, 1(2), Article 5. Baker, M., Bulte, E., & Weisdorf, J. L. (2010). The origins of governments: From anarchy to hierarchy. Journal of Institutional Economics, 6(2), Balasko, Y., & Tvede, M. (2010). Individual preference rankings compatible with prices, income distributions and total resources. Economic Theory, 45(3), Balasko, Y., & Tvede, M. (2010). General equilibrium without utility functions: How far to go? Economic Theory, 45(1-2), Beierholm, M. L., Platz, T. T., & Østerdal, L. P. R. (2010). Organdonation og -allokering i et mikroøkonomisk perspektiv. Nationaløkonomisk tidsskrift, 147(3), Bergman, U. M., & Hutchison, M. (2010). Expansionary fiscal contractions: Re-evaluating the Danish case. International Economic Journal, 24(1), Bergman, U. M., & Jellingsø, M. (2010). Monetary policy during speculative attacks: Are there adverse medium term effects?. The North American Journal of Economics and Finance, 21(1), Borchsenius, V., Malchow-Møller, N., Skaksen, J. R., & Munch, J. R. (2010). International trade in services: Evidence from Danish micro data. Nationaløkonomisk tidsskrift, 148(1),

17 Forskning Brach, J., & Loewe, M. (2010). The global financial crisis and the Arab world: Impact, reactions and consequences. Mediterranean Politics, 15(1), Browning, M., Ejrnæs, M., & Alvarez, J. (2010). Modelling income processes with lots of heterogeneity. Review of Economic Studies, 77(4), Bucciol, A., Houser, D., & Piovesan, M. (2010). Willpower in children and adults: A survey of recent results and economic implications. International Review of Economics, 57(3), Byiers, B., Rand, J., Tarp, F., & Bentzen, J. (2010). Credit demand in Mozambican manufacturing. Journal of International Development, 22(1), Cabrales, A., Miniaci, R., Piovesan, M., & Ponti, G. (2010). Social preferences and strategic uncertainty: An experiment on markets and contracts. American Economic Review, 100(5), Cavaliere, G., Rahbek, A. C., & Taylor, R. M. (2010). Cointegration rank testing under conditional heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), Cavaliere, G., Rahbek, A. C., & Taylor, R. M. (2010). Testing for co-integration in vector autoregressions with non-stationary volatility. Journal of Econometrics, 158(1), Dalgaard, C. L. (2010). Det danske vækstmirakel. Nationaløkonomisk tidsskrift, 148(2), Dalgaard, C., & Hansen, H. (2010). Er der et dansk produktivitetskollaps?. Nationaløkonomisk tidsskrift, 148(1), Davis, J. D., & Keiding, H. (2010). The market for firms: Market signaling and overpricing. Technology and Investment, 1(3), Deding, M., Hussain, A., Jakobsen, V., & Brodmann, S. (2010). Immigration and income inequality: A comparative study of Denmark and Germany, Journal of Income Distribution, 19(1), Di Vaio, G., & Weisdorf, J. L. (2010). Ranking economic history journals: A citation-based impact-factor analysis. Cliometrica, 4(1), Egger, P., Köthenbürger, M., & Smart, M. (2010). Do fiscal transfers alleviate business tax competition? Evidence from Germany. Journal of Public Economics, 94(3-4), Egger, P., & Köthenbürger, M. (2010). Government spending and legislative organization: Quasi-experimental evidence from Germany. American Economic Journal: Applied Economics, 2(4), Ejrnæs, M., & Persson, K. G. (2010). The gain from improved market efficiency: Trade before and after the transatlantic telegraph. European Review of Economic History, 14(3), Fosgerau, M., Hjorth, K., & Lyk-Jensen, S. V. (2010). Between-mode-differences in the value of travel time: Self-selection or strategic behaviour?. Transportation Research. Part D: Transport & Environment, 15(7),

18 Forskning Geischecker, I., Görg, H., & Munch, J. R. (2010). Do labour market institutions matter? Microlevel wage effects of international outsourcing in three European countries. Review of World Economics, 146(1), Giuseppe, C., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Bootstrap sequential determination of the number of common Stochastic trends under conditional heteroskedasticity. Estudios de Economia Aplicada, 28(3), Gleerup, M., Larsen, A., Leth-Petersen, S., & Togeby, M. (2010). The effect of feedback by SMS-text messages and on household electricity consumption: Experimental evidence. Energy Journal, 31(3), Groth, C., Koch, K., & Steger, T. (2010). When economic growth is less than exponential. Economic Theory, 44(2), Guzmán, R. A., & Weisdorf, J. L. (2010). Product variety and the demographic transition. Economics Letters, 107(1), Hansen, F., Krulic, K., Pecaric, J., & Persson, L. (2010). Generalized noncommutative Hardy and Hardy-Hilbert type inequalities. International Journal of Mathematics, 21(10), Hansen, F. (2010). Application of operator monotone functions in economics. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences : Physics, Mathematics, 59(1), Hansen, B. O., & Keiding, H. (2010). On the probability of factor price equalization. Advances and Applications in Mathematical Sciences, 5(2), Harvey, C., & Østerdal, L. P. R. (2010). Cardinal scales for health evaluation. Decision Analysis, 7(3), Hope, T., Østerdal, L. P. R., & Hasman, A. (2010). An inquiry into the principles of needsbased allocation of health care. Bioethics, 24(9), Hougaard, J. L., & Tvede, M. (2010). Selling digital music: Business models for public goods. Netnomics, 11(1), Hougaard, J. L., & Østerdal, L. P. R. (2010). Monotonicity of social welfare optima. Games and Economic Behavior, 70(70), Hougaard, J. L., Moulin, H., & Østerdal, L. P. R. (2010). Decentralized pricing in minimum cost spanning trees. Economic Theory, 44(2), Hougaard, J. L., & Tvede, M. (2010). n-person non-convex bargaining: Efficient proportional solutions. Operations Research Letters, 38(6), Jensen, H. T., Robinson, S., & Tarp, F. (2010). Measuring agricultural policy bias: General equilibrium analysis of fifteen developing countries. American Journal of Agricultural Economics, 92(4), Johannesen, N. (2010). Imperfect tax competition for profits, asymmetric equilibrium and beneficial tax havens. Journal of International Economics, 81(2), Johansen, S. (2010). Some identification problems in the cointegrated vector autoregressive model. Journal of Econometrics, 158(2),

19 Forskning Johansen, S., & Ørregård Nielsen, M. (2010). Likelihood inference for a nonstationary fractional autoregressive model. Journal of Econometrics, 158(1), Johansen, S., Juselius, K., Frydman, R., & Goldberg, M. (2010). Testing hypotheses in an I(2) model with piecewise linear trends. An analysis of the persistent long swings in the Dmk/$ rate. Journal of Econometrics, 158(1), Kelders, C., & Köthenbürger, M. (2010). Tax incentives in fiscal federalism: An integrated perspective. Canadian Journal of Economics, 43(2), Kind, H. J., Köthenbürger, M., & Schjelderup, G. (2010). Tax responses in platform industries. Oxford Economic Papers, 62(4), Kirchsteiger, G., & Sebald, A. C. (2010). Investments into education: Doing as the parents did. European Economic Review, 54(4), Kristensen, D., & Rahbek, A. C. (2010). Likelihood-based inference for cointegration with nonlinear error-correction. Journal of Econometrics, 158(1), Köthenbürger, M., & Lockwood, B. (2010). Does tax competition really promote growth? Journal of Economic Dynamics and Control, 34(2), Leth-Petersen, S. (2010). Intertemporal consumption and credit constraints: Does consumption respond to an exogenous shock to credit?. American Economic Review, 100(3), Liang, C., & Hansen, F. (2010). Metric-adjusted skew information: Convexity and restricted forms of superadditivity. Letters in Mathematical Physics, 93(1), Munch, J. R. (2010). Whose job goes abroad? International outsourcing and individual job separations. Scandinavian Journal of Economics, 112(2), Olesen, M. N. (2010). Bildung - Then and now in Danish high school and university teaching and how to integrate Bildung into modern university teaching. Forum on Public Policy, 2010(2), Ottaviani, M., & Sørensen, P. N. (2010). Noise, information and the favorite-longshot bias in parimutuel predictions. American Economic Journal. Microeconomics, 2(1), Papavlasopoulos, S., Poulos, M., Korfiatis, N., & Bokos, G. (2010). A non-linear index to evaluate a journal's scientific impact. Information Sciences, 180(11), Pfajfar, D., & Santoro, E. (2010). Heterogeneity, learning and information stickiness in inflation expectations. Journal of Economic Behavior & Organization, 75(3), Rauchdobler, J., Sausgruber, R., & Tyran, J. (2010). Voting on thresholds for public goods: Experimental evidence. Finanzarchiv, 66(1), Reuben, E., & Tyran, J. (2010). Everyone is a winner: Promoting cooperation through all-canwin intergroup competition. European Journal of Political Economy, 26(1), Sebald, A. C. (2010). Attribution and reciprocity. Games and Economic Behavior, 68(1),

20 Forskning Selaya Elío, P. A., & Thiele, R. (2010). Aid and sectoral growth: Evidence from panel data. Journal of Development Studies, 46(10), Sharp, P. R. (2010) and all that: The rise and fall of British wheat protection in the nineteenth century. Agricultural History Review, 58(1), Sørensen, P. B. (2010). The theory of optimal taxation: New developments and policy relevance. Nationaløkonomisk tidsskrift, 148(2), Tyran, J., Huck, S., & Lünser, G. K. (2010). Consumer networks and firm reputation: A first experimental investigation. Economics Letters, 108(2), Østerdal, L. P. R. (2010). The mass transfer approach to multivariate discrete first order stochastic dominance: Direct proof and implications. Journal of Mathematical Economics, 46(6),

Economic Policy Research Network

Economic Policy Research Network Economic Policy Research Network www.econ.ku.dk/eprn CEBR, DREAM, EPRU 26. maj 2015 Invitation til EPRN konference Hermed inviteres til årets Economic Policy Research Network (EPRN) konference, som finder

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2010 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth og Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Jørgen Søndergaard

Læs mere

Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2009 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 2 INDHOLD Indledning...4

Læs mere

The Economic Policy Research Network

The Economic Policy Research Network The Economic Policy Research Network CEBR, DREAM, EPRU INVITED LECTURES Economic Policy Research Network Conference University of Copenhagen, CSS, room 35.01.06 Program organized by Claus Thustrup Kreiner

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Economic Policy Research Network

Economic Policy Research Network Economic Policy Research Network www.econ.ku.dk/eprn CEBR, DREAM, EPRU 26. maj 2014 Invitation til EPRN konference Hermed inviteres til årets Economic Policy Research Network (EPRN) konference, som finder

Læs mere

Årsberetning 2012 Økonomisk Institut Københavns Universitet

Årsberetning 2012 Økonomisk Institut Københavns Universitet Årsberetning 2012 Økonomisk Institut Københavns Universitet Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35 32 30 10 2 INDHOLD Indledning...

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Årsberetning 2005-2006

Årsberetning 2005-2006 Årsberetning 2005-2006 Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET INDHOLD Indledning...5 1 Tema...8 2 Forskning...18 2.1 Forskningsårsværk...18 2.2 Forskningsprofil... 23 2.3 Eksternt finansierede forskningsprojekter...24

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

VIBEKE LEHMANN NIELSE N

VIBEKE LEHMANN NIELSE N VIBEKE LEHMANN NIELSE N CV Fødselsår: 25. oktober, 1971 Ægteskabelig status: Samboende (to delebørn på hhv. 6 og 9) UDDANNELSE 2002 Ph.d. i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus 1996

Læs mere

Årsberetning

Årsberetning Årsberetning 2007-2008 Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET Økonomisk Institut Center for Sundhed og Samfund (CSS) Øster Farimagsgade 5, Bygning 26 1353 København K Telefon 35323010 www.econ.ku.dk

Læs mere

The Economic Policy Research Network

The Economic Policy Research Network The Economic Policy Research Network CEBR, DREAM, EPRU ECONOMIC GROWTH, LABOUR MARKET PERFORMANCE AND PUBLIC POLICY Economic Policy Research Network Conference University of Copenhagen, Festsalen, Frue

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Economic Policy Research Network

Economic Policy Research Network Economic Policy Research Network www.econ.ku.dk/eprn CEBR, DREAM, EPRU 22. maj 2013 Invitation til EPRN konference Hermed inviteres til årets Economic Policy Research Network (EPRN) konference, som finder

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Profilbeskrivelse for Finansiering Finance Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1 af 7 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag tilknyttet

Læs mere

Hvad kan Big Data fortælle os om menneskers økonomiske adfærd?

Hvad kan Big Data fortælle os om menneskers økonomiske adfærd? Hvad kan Big Data fortælle os om menneskers økonomiske adfærd? Videnskabernes selskab April 2016 Claus Thustrup Kreiner Økonomisk Institut og EPRU Københavns Universitet + David Dreyer Lassen, Søren Leth-Petersen,

Læs mere

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv.

Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. Vejledning til ansøgere til beskikkelse som censor i statskundskab mv. 22. marts 2017 Ved beskikkelse som censor i Statskundskab vil man kunne blive anmodet om at censurere ved en række uddannelser, der

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2009

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2009 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2009 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth og Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Jørgen Søndergaard

Læs mere

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Til BSU platformene 23. november 2012 J.nr. 2010-6330-04 AS Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Udenrigsministeriet

Læs mere

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer.

Der bliver ansat en prodekan for forskning og omverdensrelationer. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2014 Forum Aftagerpanelet STUDIEADMINISTRATIONEN Møde afholdt: 19. juni kl. 16:30

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Forskning, monitorering og incitamenter

Forskning, monitorering og incitamenter Institut for Kultur og Globale Studier Kroghstræde 3 9220 Aalborg Øst Marianne Rostgaard Institutleder Telefon: 9940 9924 Email: rostgard@cgs.aau.dk Forskning, monitorering og incitamenter Opdateret august

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16.

Ø K O N O M I S K I N S T I T U T. Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014. Aftagerpanelet. Mødedato: 16. januar 2014, kl. 16. Ø K O N O M I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Aftagerpanelet ved Økonomistudiet R E F E R A T 22.MAJ 2014 Forum Aftagerpanelet ØKONOMISK STUDIENÆVN Mødedato: 16. januar 2014,

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter

Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter 1 Utfordrer kunnskapsøkonomien bedriftenes regnskapsrapportering? 10 års utvikling i Danmark: Erfaringer og forskningsmuligheter Professor Aalborg Universitet, Danmark 2 Baggrund: Udvalgte artikler Mouritsen,

Læs mere

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer

Kort præsentation. Kvalifikationer. Publikationer Mette Foged Postdoc Økonomisk Institut Postaddresse: Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, 26 26.2.26 E-mail: mette.foged@econ.ku.dk Telefon: +45 35 32 35 82 Hjemmeside: econ.ku.dk/foged/default.htm

Læs mere

Afgivet merit fra optag 01.02.14 til og med 01.02.16

Afgivet merit fra optag 01.02.14 til og med 01.02.16 Afgivet merit fra optag 01.02.14 til og med 01.02.16 År Uddannelse på EASJ UVM fag på EASJ ECTS personer Have- og Parkingeniør 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 (PBA) 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding

Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien- Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek HA studerende, Campus Kolding Belgien er en del af kernen i Europa med byen Bruxelles som hovedstad, hvor også EU parlamentet er lokaliseret. Belgien er

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Referat af studienævnsmøde torsdag den 30. september 2010 kl. 10 i seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS.

Referat af studienævnsmøde torsdag den 30. september 2010 kl. 10 i seminarrum 1. sal, i bygning 26, CSS. 1 Hanne Bengtsson Studienævnssekretær Økonomisk studienævn Øster Farimagsgade 5, bygn. 25, 1353 K Tlf. + 35 32 30 50 Hanne.Bengtsson@econ.ku.dk 30. september 2010 J.nr.014-0043/10-2200 Møde nr. 104 30.09.10

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center

DTU Maritime Center. Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center DTU Maritime Center Jørgen Juncher Jensen Ingrid Marie Vincent Andersen Oversigt Om DTU Forøget fokus på det maritime område Den maritime ingeniøruddannelse ved DTU DTU Maritime Center 2/13/2014 DTU Historisk

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser

Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Forskningsbaseret undervisning i onlinekurser Christian Bugge Henriksen Adjunkt, Institut for Jordbrug og Økologi Anita Monty, E-læringskonsulent, IT Learning Center Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns

Læs mere

1. Formål og fagområder

1. Formål og fagområder 9/5 2012 Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i MATEMATIK-ØKONOMI ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2011 Revideret med virkning fra

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

The Economic Policy Research Network

The Economic Policy Research Network The Economic Policy Research Network CEBR, DREAM, EPRU INCOME DISTRIBUTION AND WELFARE STATE POLICIES IN A GLOBALISING ECONOMY Economic Policy Research Network Conference Department of Economics, University

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning)

Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning) Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i Økonomi (2008- ordning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieordning knytter sig også Rammestudieordning for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker

Forskningsevaluering og Forskningsstøtte på CBS. Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker . Oplæg på Danmarks Biblioteksskole: Temadag om forskningsevaluering og forskningsbiblioteker 29. oktober, 2009 Temaer til diskussion: Forskningsregistrering, forskningsanalyse & Research@CBS Experts@CBS

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2005

Nationaløkonomisk Tidsskrift 2005 Nationaløkonomisk Tidsskrift 2005 Udgivet af Nationaløkonomisk Forening Redaktør: Chr. Hjorth-Andersen I redaktionen: Claus Thustrup Kreiner, Birgitte Sloth, Torben Tranæs Redaktionsudvalg: Peder Andersen

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

Valgdata Bestyrelsen 2015

Valgdata Bestyrelsen 2015 Version 30. september 01 Valgdata Bestyrelsen 01 Organ Valggruppe studerende (valggruppe 3) Valggruppe TAP (valggruppe ) Valggruppe VIP (valggruppe 1) Bestyrelsen The Board of Directors 1 Ikke muligt 1

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Styrket jernbane- og transportforskning på DTU

Styrket jernbane- og transportforskning på DTU Styrket jernbane- og transportforskning på DTU Den danske Banekonference 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen 17. maj 2016 Transportforskning på DTU Transportforskning på DTU kører videre og styrkes

Læs mere

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018

Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter 2017/2018 Eksamensplan /Examination plan Vinter/Winter / (ret til ændringer forbeholdes) Kandidatuddannelsen / Master programme Revideret den 10 december Mundtlig eksamen / oral exam Sem.nr Titel Dato synopsisaflevering/

Læs mere

Departmental Meeting Thursday 25th February

Departmental Meeting Thursday 25th February Departmental Meeting Thursday 25th February Agenda 1. Announcements 2. MINDLab - and an example of a research project (Dorthe Døjbak) 3. The general situation at the department 1. Budget, Annuum 2. Job

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Nordre Strandvej 22a The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45

Læs mere

STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd

STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd STATUS PÅ DATALOGIFORSKNING OG -UDDANNELSE Professor Stephen Alstrup, Datalogisk Institut, KU Næstformand i ATV s Digitale Vismænd 1 Den digitale verden 2 Digitalisering og lidt tal IKT-sektoren omsætter

Læs mere

Afgivet merit 2014-2015

Afgivet merit 2014-2015 Afgivet merit - Tidl. uddannelse/ Antal Antal År Uddannelse på EASJ UVM fag på EASJ uddannelsessted Meritgivende fag ECTS personer Have- og Parkingeniør 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 (PBA)

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas

Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus. Lasting Ideas Aarhus School of Business Handelshøjskolen i Århus Lasting Ideas Om Aarhus School of Business Aarhus School of Business er et af 12 universiteter i Danmark Aarhus School of Business er EQUIS akkrediteret,

Læs mere

Vidensoverførsel - fra lab til landmand

Vidensoverførsel - fra lab til landmand Vidensoverførsel - fra lab til landmand Christian Fink Hansen Institut for Produktionsdyr og Heste Produktion og Sundhed cfh@life.ku.dk Dias 1 Disposition Hvem er jeg? Baggrund, barrierer og problemer

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U )

E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) E R H V E RV S S A M A R B E J D E P Å A A L B O R G U N I V E R S I T E T ( A A U ) J A K O B S T O U S T R U P P R O D E K A N, A A U - T E C H UHR- M N T, UIO, 2 7. O K T O B E R, 2 0 1 7 AAU organisation

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 22. marts 2012 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 20. marts 2012 Tilstedeværende: Per Andersen, Ole Friis, Christian Kronborg, Bjarne Toft, Clement Lyngborg Tofterup, Morten

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Årsberetning 2 0 0 3

Årsberetning 2 0 0 3 Årsberetning 2 0 0 3 Økonomisk Institut KØBENHAVNS UNIVERSITET INDHOLD Indledning... 5 1 Tema... 8 2 Forskning... 19 2.1 Forskningsårsværk... 19 2.2 Forskningsprofil... 22 2.3 Eksternt finansierede forskningsprojekter...

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 16. juni 2011 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi den 14. juni 2011 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Anders Steffen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 15.a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Københavns Universitets (KU) ranking i 2016

Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 15.a. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse. Vedr.: Københavns Universitets (KU) ranking i 2016 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 86 d. 6. december 2016 Punkt 15.a. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse S A G S N O T A T 21. NOVEMBER 2016 Vedr.: Københavns Universitets

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg Udvikling af Uddannelsesbyen Aalborg Historien bag Fra industriby til service- industri, og vidensby Uddannelsesrådet etableret 2007 Uddannelsesrådets sammensætning Bred sammensætning

Læs mere

FLERE INVESTERINGER I DANMARK

FLERE INVESTERINGER I DANMARK M&Q Analytics Svanemøllevej 88 2900 Hellerup, DK Tel (+45) 53296940 Mail info@mqa.dk Web mqa.dk FLERE INVESTERINGER I DANMARK Mathias Kryspin Sørensen Partner, M&Q Analytics Spring 2013 Preface: Europa

Læs mere

Tidsskrifter og årbøger fra Kommissionens tjenestegrene

Tidsskrifter og årbøger fra Kommissionens tjenestegrene Af Bodil Stubbe Bemærkninger: Nedenstående skema er ikke udtømmende, men skal ses som et repræsentativt udpluk af de vigtigste periodiske publikationer, som Europa-Kommissionens generaldirektorater udgiver.

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere