udsatte Hjælp til unge, IDAG sparesv~k blev d' I Daiif~liavar16'år'cia huri'tt&'~i , ', I' \ \

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udsatte Hjælp til unge, IDAG sparesv~k blev d' I Daiif~liavar16'år'cia huri'tt&'~i , ', I' \ \"

Transkript

1 udsatte!" ' 6 1. sektion ITorsdag 3. april 2008 Dagbladet Informaticm Isektion 1 ' i IDAG Redaktører: Bent Winther og Lotte Folke Kaarsholm I I Tel: I Fax: ',i I I Hjælp til.>,~-! unge,, ', I' \ \ ~II "i [ sparesv~k ;II! t a, I blev d' I I -..,;C- ';'. Daiif~liavar16'år'cia huri'tt&'~i, - - "-.. ' c, voldsdom. En kontaktperson' hendes vej ud af kriminaliteten. Men den mulighed får færre unge fremover, fordi Københavns Kommune skal spare UDSATTE UNGE af Louise Voiler»jegvaretsaitkorn.dajegvar i retten. Sålilleher.«To pige- Samtidig kan det være den eneste måde,mankap..fåro på den unge. Med de her besparelser erderbare ikkenogen,'. der skal undre sig over, hvad

2 UDSATTE UNGE Samtidig kan det være den af louise Voiler enestemåde,mankanfåropa den unge. Med de her bespa»jegvaretsaltkorn,dajegvar relser erderbare ikke nogen, i rette.n. Så lille her.«to pige- der skal undre sig over. hvad fingre sniger sig udafærmet dersker eksempelvis pånørpå hættetrøjen og mødes næ- rebro og i Tingbjerg,«siger sten foran et knebent øje. Sami EIShimy.»I retten kiggede alle folk ned på mig, Min mor kom ik- Problembarn ke ind i retssalen, fordi hun. På en cafe i Brønshøj tjatter græd ~åmeget Min far var DanieUa til sin 16-årige bedbare gal phnig:der gik alvo- stev'eninde, Anja SinlOnsen. ren gik op for mig,«siger Da- Da Anja var u år, gik de i klub. niella Sørensen, der som 16 sammen, hvor der var en opårig fik en voldsdom, fordi mærksompædagog,somanhunhavde slået enpige. ja betroede sig til. Med dommen fulgte Mei-»Det var faktisk mig selv, ke, der igennem halvandet år der fik mig fjernet hjemmebar hjulpet Daniella væk fr. fra,«sigeranja. volden. Pædagogenlavede enind»meike har betydet alt for beretning til kommunen, der mig,«sigerdaniella, deridag fik Anja fjernet fra stoffer og læsertilsocial-ogsundheds" alkoholmisbrug og anbragt hjælpe~. hos en akut-plejefamilie i Men fremover ['ar færre Brønshøj. udsatte unge muligheden for Hun fik en plejefamilie i sammen' med en gruppe af properson, fordi Københavns at blive tilknyttet en kontakt- Vordingborg, 'men det gik ikke. De beskyldte hcnde for at unge, ieg blevet rigtig blembarn,«siger Anja. Kommune har brugt 70 mii- stjæle. Anja stale af fra pleje Hun begyndte at ryge lioner for meget. ' familien og flere institutio' hash. Da hunvar15 år, forsøg Det betyder besparelser ner:»jeg stjal biler, og jeg be tehun at bo hos sin mor igen.»særligt på kontaktpersonti- gyn:dte at stjæle i busserne Hun fik tilknyttet Meike, der mer og daginstitutionst!- hjalp Anja med at få den hymer«på Nørrebro. og for Yd bel, hvor hun boddag. re Nørrebro»ID.aSsiv reduk~ Skrcekscenariete~at»Man skal passe på med, tion på hele det forebyggen systemet er så hjælpeløs hvor fortrolig man bliver de område ogsvagreduktion med en pædagog. De skal jo på anbringelser«. overfor en ung, der kører skrive en rapport bagefter. Saml El Shinly er leder af 180 derudaf, at man Men der er ikke ret mange gadeplansinstitutionen Kø næsten venter på, at den ting, Meike ikke ved om benhavnerteamet på Nørre~mig,«unge laver kriminalitet Oll siger Anja. bro,oghanmener,atdetforebyggende arbejdeblev skålet bliver varetægtsfængslet Kontaktbarn til benet for længe side: Saml El Sftimy, leder af Meike er ansat afkommunen»skrækscenariet er, at sy Københavnerteamet som kontaktperson gennem stemet er så hjælpeløs over Københavnerteamet. For foren ung, der kører 180 der- Meike er det etfuldtidsarbejudaf, at man næsten venter de. Hun srns'er eller taler på,at den unge laver krimina- med sine 'tre 'kontalctbørn' litet og bliver varetægts- hver dag. Nogle dage går de i fængslet. I varetægtsfængsel biografen, andre dage går de koster de ikke noget for soci- ud og spiser. Aktiviteterne alcentret og kommunen. med den unge er daglig om-, '1',~-- li. ~~ t- 1. sorg, men de dækker over vigtige samtaler. Sanitalerne er det egentlige socialpædagogiske arbejde, hvor kontaktpersonen.~r mentor, der forsøger atgive denungeredskaber, så relationer:,til tærer, sagsbehandlere, mor og far kan blive lettere. Meike cr derfor ofte mægler eller formidler mellem familien og denurige:»det kan være lettere for den lidge at fortælle migpinlige ting endtil mor og far, eller give den unge vejledning i, hvordan man mest hensigtsmæssigt udtrykker sin utilfredshed, hvis manvil opnå et godt resultat, «siger Meike. Vedholdenhed, ærlighed og respekt er nødvendigt, hvis man skal opnå tillid til den unge. Tilliden er afg<r rende for udvikling, siger 28 årige Meike, der har haft seks kontaktbørn i sin tid som kontaktperson og socialarbejdel»jeg indberetter, hvis mine unge laver kriminalitet men det er ikke alt, de..vel som bliver retsforfujgt. Jeg afvejer, hvad det handler om, og så konfronterer jeg pigerne med, hvad ieg bar hørt,«fortæller Meike.»Langt flere unge bar behovet for en kontaktperson, menvi er nødttilatsigenej til kommunen. Vi kan ikke tage ' flere unge, for så får de ikke den opmærksomhed og rela-. tion, de har brug for. Vi siger desuden nej, hvis den unges handleplaner ikke er i orden,«siger Meike. Sparer på de udsatte Målet med en handleplan kan være, at den unge skal væk fra volden. Så bliver handleplanen et redskab for detsocialpædagogiskearbejde. Men sager ligger i punker hos.sagsbehandlerne, fo:.i de er pressede, siger Sami El Shinly, der har "'" bejdet med unge på Nørre' bro i mere end 10 år. })Sagsbehandlerne bevare det størst mulige fag, lige overblik, men når d~ samtidigfår afvide, at deikk~, må bruge flere penge, så bli' ver de magtesløse. Vi er bl, vet bedre til at se, hvor pro blemerne starter, men hvi_ der ikke ersagsbehandlere ti at samle op, er det hele m.., ningsløst, «sigersamieishi mv Selvom statistikken hævder noget andet, mener h~-j at problemerne på gadeplan' bliver større.»man sparer på de mest udsatte. Når man er ung i en! socialt svag familie betyderl det, at vejen frem sjældent er, på skolebænken. Derfor ed miljøetogsåblevethårdere,«i siger Sami. '\ s ~

3 l Dagbladet Information Isektion l L sektion ITorsdag 3. april ,I I idag Anja (tv.) drømmer om at Karnal Qrreshis bagland designe biler, og Daniella (th.) il vil være kontaktperson for unge; der har problemer. Fota: Søren hartvig kritiserer Søvndal dagens møde er Martin Jes integration. Det er væsent~ SF-græsrødder persen fra SF's afdeling i ligt, at dialogen går fra gr;esi København langer ud Sundby. Han skrev for nylig rødderne til \!rig og ikke omefter partitoppens en kronik i Politiken, hvor vendt. Mange gange er det kursskifte på han langede hårdt ud efter nemlig nedefra, at de nye tan den nye kurs fra Villy Søvn ker opstår, og politikerne p~ udlændingeområdet. dal Christiansborg har det med Deres folketingsmedlem, "SFerbegyndtatdeltage i at tale mere end at lytte,«si Alenepå Nørrebro vil So- Kamal Qureshi, står bag signal- og stunt-politikken, ger han. ci~~orvaltningen ~pare. fu;e mødet med de kritiske hvor formen står over ind - Men hvadsynes du se'v om millioner kroner pa kontakt"... holdet. Når Villy siger, at de udmeldinger, de, er.' personer i Kpnkr~'IiO""!Il'a!!irødderHizb;ut-Tahrir skal gåafhel kommetfrapartitoppenden tyder det, at 37bøtnUn~erl2' v~destil, så lægger man sig,senesteperiode? - '-. årog75 ungeoyer12 årmisier' SF "...9P;i'fretorik,somIllirlder om»nutagervientingafganderes kontaktperson.. af Peter j(eiding.;'inzb"ut-tahrirs egen reto- gen. Vi starter med møden I so~ialfo):va1tningens "..-:-. "<'rik,«sigermartinjespersen. dag og hører, hvad pi'!!\ets genopretningsplan står der, ~~t ulmende oprør mod SF,' Han er også kritisk over græsrødder mener,«(.: siger at man»forventer prob~~::"topperis"dtp.~idii>gerp~ ud- for den m~de,som Villy KarnalQureshi."" ; mer, da vi bar pligt til at for lændi~i>inrm'et,!,r påvej i Søvndalbringerkulturenind Spørgef filan i SJ1'~jJ~ holde os til underretniiigej:. K<!!t~b"yn;IJets~er,nåren i udiændingepolitikken. foreninger i KøberibaVit;de.r Hvis vi relativt konsekvent rtefu,sf~græsrødderi dag»det er jo ikke oprindelig altså officielt har in~dt"d1 giver afslag, kunne det afno mødes på Christiansborg til god arabisk kultur at brænde mødet. har Kama1 Q.ureshi gentolkes somengeneralise et deb<ltinøde om integra, containere ai;«sigerhan.. dog spillet en ret akt,ivrolle i ret praksis, hvilket er ulo." tion.med til mødet, der offi-.. Ifølge Martin}espersen er atfå mødetop atstå.. ligt. Vi kan formentlig for cielt er arrangeret ;U SFs probleme~at de nye udmel»jeg bar ikke v;e." med i vente en række klagesager asylnetv;erk og partiforenin-...dinger fra SF s;etter nye,lave plan/iegningen af mødet. Vi fra forældre og andre samar- gernep~vesterbro, Nørre- standarder for den politiske har blothjulpet med lidtior.bejdspartnere," bro og i City, er blandt andre debatherilandet.. plejning. Prøv at ringe tilka Desuden vm gadeplansar repræsentanter for Fædre-' ~)Jagtsæsonener givet fri. mal. Det er ham, derstæ:'for bejdetpåydriinøpoebroiføl-. gruppenpånørrebro og Væ- Bundproppen er trukket op, det,«siger (ormaiiden for ge genopretningsjjla,ne!!.y;e, restedetfiskenpå Vesterb~o..og hu kan Søren Pind og alle SF's partiforening på Nørrere»mere ell.ermindre:t1aæk';',' De skal diskutere, hvordan m\llige komme og sige hvad bro, Nicholas Farr. ket afopsøgende arbejde,(.. man i København takler pro- '. sqmhelst,«sigerhan. En lignende udmelding blemer.med integration ;.på..., kommer fra formanden.fur At spille.nian 1J gadeplan.."..9-lij'l'sbjstå!' bag partiforeningen p~yesfer I den.~afesofa i Brøns Blandt deltagerne er også T"J.1meldiiig til dagens møde bro, Thomas Warburg.-... m høj kas"f<1tdaniella Sørensen Michala Bendixen, kontakt- foregår ved at sende en e korte blikke til Meike, mens person for SF's asylnetv;erk." mail til SF's folketingsmed pke infonnatlon.dk huii fortælli:f om tid"ri efter.. H\!rier'megetkritiSkoveffot-. lerti:kli"l'lillqt.ites1fi;tler'ertll ~.~~s_~«:~~udspillene~ra~illx.s,,"!'.,:,~ ~'!!Ie i~roi!tils ".ft.~:p()u.: Odemel j forkromet.stålwire _ DAR i _. _ "'-~.:~:~" O~'"'

4 At spine smart I den røde cafesofa i Brønshøj kaster Daniella Sørensen korte blikke til Meike, mens hun fortæller om tiden efter retssagen.»jeg pjækkede og blev smidt ud af skoler, og så kom jeg på efterskole. så gik det helt galt. Bvis nogen spillede :smarte, så slog jeg dem, Det,er ret pinligt, faktisk... men tsådan var det.«, Rødmen glider ind over de solbrune kinder, og Daniellatrækker sig længere ned i den sorte hættetrøje. l»meike.sagde til mig, at :iegvarfor langtude, ogsåtal.. \te vi om tingene. Jeg begyndfte at talemed mine forældre, :ogdethjalp,fordi de ogsåk.an.hjælpe mig nu,«sigerdaniella.»det har betydet alt, at jeg har haft Meike. Derfor hlev jegsur, dahunskulle stoppe... jegtroede, at jegville ryge tilhage, men det gjorde jegså ikke. Det kommer jegheller ikke til,«siger Daniella. l. januar 2008 vurderede det socialpædagogiske team, at Daniella har netværket og modenheden til at klare sigselv. blemer med integratioii på gadeplan. Blandt deltagerne er også Michala Bendixen, kontaktperson for SF's asylnetværk. Hun er meget kritisk over for udspillene fra Villy Søvndal og den øvrige ledelse i SF, som akutplanen og senest gårsdagens ti pejlemærker.»mange udspil fra partiledelsen bliverkastet op iluften og trænger til atblive mere funderet i virkelighedens verden. Der har været for meget fokus på straf og stramninger, og at vi skal Være skrappe ligesom Socialdemokraterne. Det, synes jeg, er en forkert retning for partiet,«siger Michala Bendi: xen. Jagtsæsonener givet fri En anden deltager i morgen , --O-----A Q.ureshi står bllg Tilmelding til dagens møde foregår ved at sende en e mail til SF's folketingsmedlemkamalqureshi, derertilbage i aktiv politikefter politisagenmodhamfor atbruge falsk navn i forbindelse med fremleje af sin lejlighed, er blevet droppet. Han har dog stadig ikkefået sine ordførerskaber tilbage. Ifølge Qureshi selv har hans rolle i forbindelse med mødet været at hjælpe med praktiske ting - som at reservere et lokale på Christiansborg-også ellersmøde op og lade siginspirere afgræsrødderne: "Min opgave til mødet vil være at lytte. Jeg er jo valgt i Købenbavn,oghererenafde centrale udfordringer netop -~ ~O"""'U""'-'... '-'~...""'--'-6 kommer fra formanden for partiforeningen på Vesterbro, Thomas Warburg., DAR Understel i for1<romet stålwire og skal i plast 2.460, Design: Charles & Ray Eames Kan også købes på Paustian Online Shop,, t j i f -<". Koml bu;' > ~~~ l~densehar. milli.oner kron, fbrventet, ia",loqi'!!'\'ar sammetat23,7 milllå.b~f kroner, og i.københavn har man brugt 78,3 millioner kroner udover budgettet. Karnal Qureshi vil ikke forholde sig til SF-tappens seneste udmeldinger, før græsrødderne har talt rw" _ligtd,.,. \1~lf~~den styrke~j':~~of:, ung(jornmen uddanne,'s,-og hvor klimalndsatseij opgraderes. København: Kalkbrænderiløbskaj 2, Århus: Skowejen 2, l I

5 " kan i I Berlingske, mandag 5 maj 2008 BANDEKRIMINALITET. For at l{unne bel{æmpe gadebanderne er det altafgørende, at man stoppe deres rekruttering. Men dansl{e forskere mangler viden om emnet. Der findes heller intet videnskabeligt materiale om, hvorvidt SSP-samarbejdet fungerer som det skal. 'I' I Eksperter efterlyser bande-forskning MERE VIDEN. Blandt de danske forskere, der arbejder li q med kriminalitet blandt unge, er der et stort ønsl{e t, om at få videnskabeligt materiale om rekruttering til bander blandt unge.»vi er nødt til at vide noget, før vi kan gøre noget,. siger kriminolog Peter Kruize fra Københavns Universitet ij!l I;!,, II, : ~, Af Casper Dall og Morten Frich li Som forsker kan man aldrig )i komme til at vide nok. Der " for efterlyser Peter Kmize, T kriminolog ved Københavns (,1 Universitet, og Michael Hviid I Jacobsen, sociolog ved Aal borg Universitet, forskning.m inden for forebyggelse af re kruttering af unge til bander.!) Forskningsenheden SF! me i kontakt med de krimi Campbell har netop offentlig nelle miljøer: gjort to forskningsoversigter. DEn af forklaringerne kan ii der viser, at der på verdens være, at det er et område.!! _plan ikke findes forskning, der er voldsomt svært at ud t, der entydigt dokumenterer, _forsk'!!,.f,ll<tis.k"vh.jcg.mene,.... "livl1ke lnjfi'tiver~ iler er med at man kun kan finde ud af, 1- _.1.1 _ til.:li" fnl"'øhurt<t"" h.'n...-i....,. ~... =""--=='_-:0-"'-,,-_--.. _~."'_=""_.."'== ~ ~--- ~ "='="""~,=,",,---,,-,=.=-.",,+~.~c~ -,.,--"

6 k~~tte~~i~f -;~g;til- ba-;;d~r. Forskningsenheden SFI me i kontakt med de krimi Campbell har netop offentlig nelle miljøer: giortto forskningsoversigter..en af forklaringerne kan der viser, at der på verdens være, at det er et område, plan ikke findes forskning. der er voldsomt svært at ud der entydigt dokumenterer,. forske. Faktisk vii jeg mene, hvilke initiativer der er med at man kun kan finde ud af, til at forebygge, Iwordan fø hvad der kan stoppe rekrut dekæden til de kriminelle teringen ved at komme ind bander kan standses. i de kriminelle miljøer, og... En konklusion der overra alle, der har beskæftiget sig sker Peter Kruize: med det område, ved,.t det»det undrer mig, at man er noget af det sværeste, ikke i USA har sat fokus på man kan forestille sig,«siger problemet med rekruttering Michael Hviid jacobsen. til bander, men det viser, at der er et enormt behov for Ingen nem løsning at skaffe viden på netop det Forskning koster penge. Men område.. Rekrutteringen til pengene kan være godt givet banderne er den bedste måde ud, hvis man kan fokusere på at forsøge at lamme bander forebyggelse, mener han: ne, fordi de er så afhængige.det er fuldstændig afaf, at der hele tiden kommer gørende,.t vi ved. hvad der nye folk. Vi er nødt til at vide virker. Ellers kan de mange nogt:'t, før vi kan gøre noget,({ ressourcer, vi bruger på det siger Peter Kruize. forebyggende arbejde i dag, Afgørende viden være spildt. Der er kamp om ressourcerne til forskning, Han mener. at der snarest så det handler om, at der fra muligt bør iværksættes politisl< hold skal afsættes forskningsprojekter, der ressourcer specifikt til at unkan afdække, hvordan fø dersøge dette område,«siger dekæden til banderne kan Michael Hviid jacobsen. SSP: Vi forebygger så godt, vi kan standses, og Peter Kruize får Skulle det lykkedes at opbakning fra Michael Hviid skaffe økonomiske midler til GADEPLAN. Selvom de ikke har et videnskabeligt,det ville selvfølgelig være mæssigt grundlag at arbejde Jacobsen, der som sociolog at lave et forskningsprojekt, dejligt, hvis vi kunne få et ud fra. jeg betragter det fakfundament for deres arbejdsindsats, mener SSP-kon videnskabeligt bevis for, at tisk som alfa-omega for har beskæftiget sig indgå der dokumenterer, hvordan vores ende med ungdomskrimina-. man kan standse rekrutte sulenterne, at deres arbejde er med til at forhindre det, vi laver, virker. Og ellers arbejde,«siger hun. Iitet. ringen blandt unge til ban uni;e i at havne i kløerne på banderne. må vi jo finde ud af, hvad der»bandekrimi.oalitet-områ der, advarer Peter Kruize virker bedst. Men vi fore Mangler kompetencer det er voldsomt underpriori mod, at politikerne tror, man bygger så godt, vi kan,' siger SSP-konsulenterne i Danteret som forskningsområde. kan komme den organisere Af Casper Dall unge til at opdage, at den Linda Krilger Nielsen. der ud mark har mange forskellige På grund af det omfang, det de bandekriminalitet til livs og Morter'! Frich kriminelle løbebane, som et over at være SSP-konsulent i baggrunde. Nogle er pædahar fået, burde det h.ve en med det samme. medlemskab af en kriminel Gladsaxe Kommune også er goger, andre folkeskolelærere meget større forsknings IlDet er utopi at tro, at Linda KrGger Nielsen, SSP bande fører med sig, ikke er bestyrelsesmedlem for Kø eller politibetjente. Dermed mæssig hevågenhed, og der man kan fjerne bandekrimi konsulent i' Gladsaxe Kom godt. Men i virkeligheden benhavns Vestegns Kreds i er det vidt forskellige uddan 'I, for.undrer det mig meget, nalitet. Men vi kan gøre det mune, har set og hørt om det aner linda KrO.ger Nielsen SSP-samrådet. nelser, der ligger til grund for at der ikke findes forskning, mere besværligt for bander mange gange. En ung er på og alle hendes SSP-l<olleger i 111 årtier har SSP-konsulen den indsats, der ydes. Og det I der kan dokumentere, hvor ne at finde nye folie Og det vej ud i dårligt selskab. SSP hele landet ikke, om samtaler ter forklaret unge om alkohol kan være et problem, mener dan man stopper rekrutte vil være et stort skridt,«( siger konsulenten optlager det, og med de unge er den bedste og risikoen ved det. Nu har Jørgen Pedersen, SSP-konsuringen. Det burde der laves han. så går arbejdet ellers i gang måde at forebygge rekrut vi så fundet ud af, at mange lent i Silkeborg Kommune og om på hurtigst muligt,l< siger med at få den unge til at ind teringen af de unge til ban kampagner faktisk har frem formand for SSP-samradet. Michael Hviid Jacobsen. se, at det ikke er det bedste der. Der findes nemlig ingen met lysten til at prøve alko~ IlJeg mener ikke, at vi alle Men han er godt klar over, selskab at opholde sig i. forskning, der dokumenterer hol. Så det kunne være meget st.eder har de kompetenat det er kompliceret at kom- Ofte lykkedes det at få den det. rart at have et forsknings- cer, der er nødvendige for at

7 ~lingske.mandag 5. maj 200~ J Indland.... ~_~"_" ~_.~~~~_l. 09. _.~~. ni Det er fuldstændig afgørende, at vi ved, hvad der vlrker. Ellers kan de man ge ressourcer, vi bruger på det forebyggende arbejde i dag, være spildt. Michael Hviid Jacobsen. sociolog ;o.'_"'.e';c"":''='~"''':'~-~,-",,",,,_'' _ Mange af de unge, der regnes som potentielle bandemedlemmer, bliver fristet af bandernes )gangsterlivsstil" med blandt andet dyre biler og smykker, som det også kendes fra de kriminelle bandemiljøer i USA. Det er meget svært for myndighedemeat nå ind til de unge og forhindrer dem i at begynde en kriminelløbebane. men videnskabelige undersøgelser af bandernes rekruttering kan være med til at ændre billedet. mener flere eksperter.. Foto: Erik Refner Bandeindsatsen, der famler iblinde FOREBYGGELSE. Uden et videnskabeligt grundlag bygger indsatsen mod bandekriminalitet på fornemmelser og enkelte succeshistorier. Bandeekspert mener ikke, at SSPsamarbejdet er den rigtige løsning. Af Casper Dall og Morten Frich Derfor oprettede landets kommuner et såkaldt SSP-samar-. Omkring 500 registrerede medlemmer bejde, der skal opsøge de unge af bander er der ifølge og styrke kommunikationen Rigspolitiet i Danmark. Udover mellem skole, socialforvaltning og politi. Men ifølge Jacques Royal dem vurderer politie~ at der er 0\1 mod af de såkaldte utflpassede unge, som aue er potentielle bandemedlemmer, fordi de kan blive fristet af den er SSP-samarbejdet ikke den optimale løsning, hvis rekrutteringen blandt unge til banderne skal stoppes. tilsyneladende glamourøse livsstil, de kan se, bandemedlem Efterlyser mere fokus. rnerne fører.,hvad yi tidligere troede udelukkende var et amerikansk problem, er i dag blevet et dansk og europæisk problem. Indvandrerbanderne i Danmark lader sig kraftigt inspirere fra USA,«siger Michael HviidJacobsen, sociolog ved Aalborg Universitet. Han har forsket i ungdomskriminalitet Fem-seks gange om året medvirker Jacques Royal med firmaet»interception«til at sikre, at et ungt menneske kan komme ud af bandekriminalitet. Det er unge, der formentlig ikke ville være modtagelige over for den forebyggende indsats. som SSPkonsulenterne foretager..bekymringssamtaler funge og bliver bakket op rer fint ved nogle af de utilpas~ af Jacques Royal, pædagogisk konsulent i det socialpædagogiske netværk»lnterception«, der sede unge, men ikke når vi taler om dem, der har bandepotentiale. Der skal helt andre metoder i. - har specialiseret sig i at hjælpe brug. Derfor har det tværfaglige ungelld-afkriminaliteh,g-dår- "gt.yærse-ktdr.ielle-samarbejde.l_ lige netværk. kommunerne en afgørende. -,...,_..1 be..i~~ r~...

8 c '!'- -"'.- banderne i Danmark lader sig unge, der formentlig ikke vilie kraftigt inspirere fra USA" siger være modtagelige over for den Michael Hviid Jacobsen, sociolog forebyggende indsats, som SSPved AalborgcUniversitet. konsulenterne foretager. Han har forsket i ungdomskriminalitet og bliver bakket op rer fint ved nogle af de utupas~ llbekymringssamtaler funge af Jacques Royal, pædagogisk sede unge, men ikke når vi taler konsulent i det socialpædagogile. Dm dem, der har bandepotentia Der skal helt andre metoder i ske netværk»lnterception{(, der har specialiseret sig i at hjælpe brug. Derfor har det tværfaglige unge ud af kriminalitet Dg dårkommunerne Dg tværsektoriel1e samarbejde i lige netværk. en afgørende be»der findes ingen drejebog tydnirig for, hvorledes der forefor, hvordan man kan standse bygges Dg problemløses" siger _ rekrutteringen. Der er mange Jacques Royal Dg uddyber: c muligheder, Dg det er langt fra»1 SSP-regi er der ikke fokus sikkert, at løsningen i USA er nok på området. Konsulenterne den samme, som løsningen vil har ikke de nødvendige kompevære i Danmark. Vi har f.eks. tencer for at indgå i det forebyg ikke den samme våbenkultur,u gende arbejde med at standse siger jacques Royal. rekruttering til bander, fordi det For 20 år siden var der kun to kræver meget opsøgende arbander i Danmark, Hells Angels bejde i de unge miljøer. Dertil Dg Bullshit, der senere blev til kræver det større indsigt j den Bandidos. I dag Ser billedet helt kriminelle verden Dg dens funkanderledes ud. Ifølge Rigspolitiet tioner at kunne lave et stykke findes der i dag 14 bander, som ordentligt arbejde på dette om opererer på tværs af politikredyderst råde, Dg samtidig kræver det sene, mens politiet ikke ønsker fleksible arbejdstider,' at offentliggøre tallet for antallet mener jacques Royal. af bander, der opererer inden for de enkelte politikredse. Men politiet kan ikke holde øje med de utilpassede unge. Både Linda KrUger Nielsen og Jørgen Pedersen er enige Dm, at jo før det er muligt at sætte ind over for den unge, jo bedre og nemmere er det.»der er meget hårdere at trænge igennem til de unge, når de er år, end når de kun er år. Når de er blevet så gamle, har de fået den holdning, at de ikke har noget at miste. Og så er det stort set umuligt at tale for nuft med dem,«siger Jørgen kunne forebygge rekrutteringen blandt unge til bander. Det kommer meget an på, hvilken baggrund du som SSP-medarbejder har. jeg har arbejdet meget med netværk Dg vil ikke så godt kunne hjælpe en ung ud af en kriminel bande som en pohribetjent eksempelvis ville,(( siger jørgen Pedersen. Det er Linda KrUger Nielsens erfaring, at de unge ofte søger ud af ensomheden ved at finde et fællesskab i ban Pedersen. derne. )lvi skal ikke fortælle dem, at det er forkert selskab. Vi skal forsøge at åbne deres øjne, fordi ellers stejler de, og så får vi -T6tet-u"cfaCdef«-sigedrun: ~_~':.1_~~9 ~~_e:~~!< Berlingske Tidende614, 3013 og Z313 ZOOB - jlj1lij,i ØSW..-. I<!1Y LAoS TIDLIGERE ARTIKLER På vores hjemmeside kan du læse tidligere artikler i vores serie»gadekrigerne«. I

9 POLITIKEN jtirsdag 15. APRIL 2008 '»t"re }\!i,., ii:atbi. Forstandere gør op med synel Ni forstandere fra psykiatriske bosteder, stifter et nyt selskab, fordi behandlingen af psykiske syge fastholder folk i sygdom. lidendes kompetencer itu. Og det skal og~ GITTE SVANHOlM te fra eksperter til et samarbejde, hvor den sindslidende selv bliver eksperten J eg har prøvet alt«, sl<rev Olga Runci frem for klientgjort. man i sit afskedsbrevtil familien..vi isolerer dem bag mursten og afskæ- Den 43-årige psykiatriske syge- rer dem fra alt, hvad de hadysttil atkom plejerske Olga Runciman havde beslut me tilbage til. VI skal fastholde dem i detet sig for at begå selvmord, efter at hun res liv og ikke opbygge reservatertil dem. selv havde været igennem et psykiatrisk.. -Vi skal SIDe disse æenneskermuligheforløb, hvor hun var indlagt syv måneder den for at bevare håbet om, at deres liv pådenlukkedeafdellngpåfredetiksberg kan blive anderledes«, siger Mogens Sei Hospital og efterfølgende bruger af det der, forstander på Vestervænget i Høje psykiatriske syjtem i otte år. Hun havde Taastrup:»Der fokuseres alt for meget på.prøvet alle piller i de psykiatriske medio at reducere symptomer og for lidt på at cinskabe og tog 37 kilo på af dem. Hun lære dem at mestre livet og blive en del af havde mistet jobbet, vennerne og sin ev samfundet«. ne til at tænke klart. Forstanderne har Ikke standardiserede»mit liv brasede sammen, og jeg miste- løsninger, for de skal findes i hvert enkelt de alt«, fortæller Olga Runciman, deri dag menneske.. er 47.år.»Vi skai'fra vedligeholdelse af menne- Mennesker med sindslidelser er dag sker til udvikling«, sigerjørn Eriksen. ligt udsat for manglende forståelse, stig-, matiseting og krænkelse af deres retlig Medicin hjalp ikke Olga heder. Det mener en gruppe af forstande Optakten til Olga Runcimans rutsjetur re fra psykiatriske bosteder i køben ned I psykens sorte dyb var lang.ito år vi havnsområdet, og det vil de nu gøre op dereuddannede hun sig til psykolog om med. Forstanderne vil ikke acceptere, at dagen, tog bagefter på arbejde på hospi beboerne på depsykiatriske bosteder kan talet, ogomnatten søgte hun selvlyfor de leve et liv, hvor de tøffer rundt ibadekåbe tanker, der blev ved med at kværne på en uden forventninger. For det slår de sinds- psykiatrisk skadestue.»det var min barndoms traumer, der så være slut med at aflede dem med ludo- dukkede op til overfladen. Måske på terapi, når de bliver urolige. grund af stress. jeg var ved at gå i stykker Sammen er forstanderne ved at opbyg indvendig. jeg skar i mig selv for at få ge Dansk Selskab for Psykisk Rehabilite- smerten til at forsvinde. Og jeg brændte ring. De mener, at der er behov for at æn min tunge med tænd.tikker, for at hem dre holdningen til sindslidende; således " melighederne ikke at de ikke betragtes som kronisk sindssy skolie komme ud«, ge og anderledes mennesker. fortæller Olga Run "Vi ser de sindslidende i et 'os og dem' Jeg nedtrappe- ciman. perspektiv. Men psykiske problemer de Langsomt i Da hun blev ind hanqler om os alle- del er ikke.en særlig smug min lagt, fik hun meget kategori afspecielle mennesker. Nårviser... hurtigt diagnosen dem som konstant syge mennesker, der ":!edlcln, og til paranoid skizokun kan klare sig med medicin, fjerner vi Sidst udskrev fren, fordi hun hør dem fra deres liv og det, som gør dem gia jeg mig selv te stemmer. de«, siger forstander jørn Eriksen fra det Olga Runciman Men stemmer var egentlig ikke noget problem for hende. Olga Runci man ville meget hellere have haft hjælp til at bearbejde nogle særdeles barske op levelser på en 'kostskole i Skotland. Her... socialpsykiatriske botilbud Slotsvænget i Lyngby. Han er - sammen med 'forstander Mogens Seider - initiativtager til det nye sel skab, der ønsker at sikre et perspektivskif ~,- FRI. Olga Runc:iman følte sig fanget Iden 'psyklatrlsk, bøh, blev hun - som otteårig og alene - udsat mente$go for massiv mobning fra lærerne. Erl"flæ-" aftiden«: rernegiklængereenddet; han tilbød den '. I dag liar d begavede pige enetimer i fysiknk han sk~dsb~ u var alene med Olga, forgreb han sig på 'jegbarj>rø' hende. dede hetides.medicin hjalp mig ikke mod minder Mang~ gan: ne eller stemmerne; dengav migkun uld,taltdeq:isyki, i hoveliet, Jeg blev udstødt, dajeg krydse- skede terapi,~ de den us~gelinje og selvblevpatient«,. di de merte, ~ sigetolga Runclman. detværte ah Denb"Sked, hun konstant fik fra perso-.jeg klpme nalet, var, at hun aldrig ville blive rask, at over for imin!' 1)~i1d<e'viII~ko~e i arbejde igen og mord på!en l~ skuue-iære På medicin resten af livet Ef tog sdv jstyri' ter gartske få månl'<!et kom hun på pen gamle t~ape' slon:. gav mig Ub. Ji..J.e g 9tte~Jeg. g.av. o.p..ogb...lev~. rette<le.liwl>e~er, ru.,ger~.,syste~~!'f'i'ppe~~.lai '.. hvad anqre ''!Jgill sld~ u. ':~' ~*~, ~ ~;, ~i ';i>: ~~..l~. ~lj ':." '

10 ~ I~.,I I III~II lndlandj3 'il Ii, synet på sindslidende 'III:!; herlige bønlragt m.lidsebroderi.ton i ton 86% bør 14%poly,tr ,'.1111 ; ~ \,I,I I,I.lO l,jakke.1845,gel i den psykiatriske behandung, sam kun bød på medicin ag ingen terapi. Foto: Thomas Barborg le - udsat mente var godt for mig, og sov det meste Olg<l Runeiman, der \lden medianen be.enaflæ aftlden«.. gyndre atkunneføle igen.. ilbødden l dag har Olga Runarnan smidt sit af l dag fire år efterhar hun stlftetsit eget Når han skedsbrev ud. Men hun er sikker på, at firma, hvor hun holder foredrag dgun m sig på»jeg harprøvet alt«var de fire ard, derred derviser l psyklatri - set ud fra er udvik dede hendes liv. lingl;perspektiv. Ved siden al har hun er minder- Mange gange tidligere havde hun for. 20 timers flelisjob på et psyklatrisk' bol kun uld talt det psyklatriske personale, at hun øn- sted, hvor hun er med til atgive patienterg krydse-. skede terapi, men de afviste forslaget, for- ne og personalet håbet tilbage. Vennepatient«, di de mente, at hun som skizofren ville!\l. kredsen e~ også blevet gen"jlbygget, og det værre afterapi.. IO. maj skal h\lilgiftj:s:. raperso»jeg kunne ikke gøre noget så drastisk.»jeg er milevidt fra før; Nu erl!!ll et helt e rask. at over for min familie som at begå selv-. menneske c omend med'ar. jeg har fået 'igen og mord på en løgn. SA jeg lagde en plan og. mit liv tilbage og mere til. 'livet. Ef tog selv styringen. jeg kontaktede min l på pen gamle terapeut, som troede på mig. Det gav mighåb.jeggik'på slankekur.jegned IBISe mere Om det nye selskab, der holder rstem~t i ~rappe.de langsomt is~~~~ medi~i.':1.' ",',:. sti!!~~~ ge~~~p;!~fq~;,~~j!~~}jl~$,l~er:t]:9;~r, ~å. ld andre og til SldstudskrevjegnugselVl<,fortællet psyifosllclålremtlitlternig.dk.~:.. t~.. i~,i ", ;',\ i'h ", Parisi Holte Bolle Stationsvej 16, tlf AbJ1iDgiltidu: fri!. til J8.00 -Iør. til 14;00 Få midqllerfn Holte S-3ialiDn Fri ognml PlII'keriDg Tø(skalsai Sf"tjld

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Psykisk syge får hjælp af heste

Psykisk syge får hjælp af heste Kristeligt Dagblad, 10. august 2010 Psykisk syge får hjælp af heste REBECCA HANSEN på 17 år har en psykisk lidelse med voldsomme angsttilfælde og depression. Det betyder, at hun kan have svært ved at indgå

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Skab en varig livsstilsændring Varig livsstilsændring INDHOLD I DETTE HÆFTE: Skab en varig livsstilsændring...

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning

Akut rygtræning. » Livet er bevægelse og uden bevægelse intet liv « » Den, der ikke har tid til at gøre. Akut rygtræning INGO FROBÖSE Akut rygtræning Lær de rigtige teknikker og få en bedre træning i fitness centeret. Forstå hvordan de forskellige øvelser virker på din krop. Sammensæt dit helt personlige program ud fra dine

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftens Bekæmpelse slår alarm: Hyppigheden af tarmkræft er kraftigt stigende i Danmark. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 17. januar 2012 03 Tarmkræft-eksplosion

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere