udsatte Hjælp til unge, IDAG sparesv~k blev d' I Daiif~liavar16'år'cia huri'tt&'~i , ', I' \ \

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udsatte Hjælp til unge, IDAG sparesv~k blev d' I Daiif~liavar16'år'cia huri'tt&'~i , ', I' \ \"

Transkript

1 udsatte!" ' 6 1. sektion ITorsdag 3. april 2008 Dagbladet Informaticm Isektion 1 ' i IDAG Redaktører: Bent Winther og Lotte Folke Kaarsholm I I Tel: I Fax: ',i I I Hjælp til.>,~-! unge,, ', I' \ \ ~II "i [ sparesv~k ;II! t a, I blev d' I I -..,;C- ';'. Daiif~liavar16'år'cia huri'tt&'~i, - - "-.. ' c, voldsdom. En kontaktperson' hendes vej ud af kriminaliteten. Men den mulighed får færre unge fremover, fordi Københavns Kommune skal spare UDSATTE UNGE af Louise Voiler»jegvaretsaitkorn.dajegvar i retten. Sålilleher.«To pige- Samtidig kan det være den eneste måde,mankap..fåro på den unge. Med de her besparelser erderbare ikkenogen,'. der skal undre sig over, hvad

2 UDSATTE UNGE Samtidig kan det være den af louise Voiler enestemåde,mankanfåropa den unge. Med de her bespa»jegvaretsaltkorn,dajegvar relser erderbare ikke nogen, i rette.n. Så lille her.«to pige- der skal undre sig over. hvad fingre sniger sig udafærmet dersker eksempelvis pånørpå hættetrøjen og mødes næ- rebro og i Tingbjerg,«siger sten foran et knebent øje. Sami EIShimy.»I retten kiggede alle folk ned på mig, Min mor kom ik- Problembarn ke ind i retssalen, fordi hun. På en cafe i Brønshøj tjatter græd ~åmeget Min far var DanieUa til sin 16-årige bedbare gal phnig:der gik alvo- stev'eninde, Anja SinlOnsen. ren gik op for mig,«siger Da- Da Anja var u år, gik de i klub. niella Sørensen, der som 16 sammen, hvor der var en opårig fik en voldsdom, fordi mærksompædagog,somanhunhavde slået enpige. ja betroede sig til. Med dommen fulgte Mei-»Det var faktisk mig selv, ke, der igennem halvandet år der fik mig fjernet hjemmebar hjulpet Daniella væk fr. fra,«sigeranja. volden. Pædagogenlavede enind»meike har betydet alt for beretning til kommunen, der mig,«sigerdaniella, deridag fik Anja fjernet fra stoffer og læsertilsocial-ogsundheds" alkoholmisbrug og anbragt hjælpe~. hos en akut-plejefamilie i Men fremover ['ar færre Brønshøj. udsatte unge muligheden for Hun fik en plejefamilie i sammen' med en gruppe af properson, fordi Københavns at blive tilknyttet en kontakt- Vordingborg, 'men det gik ikke. De beskyldte hcnde for at unge, ieg blevet rigtig blembarn,«siger Anja. Kommune har brugt 70 mii- stjæle. Anja stale af fra pleje Hun begyndte at ryge lioner for meget. ' familien og flere institutio' hash. Da hunvar15 år, forsøg Det betyder besparelser ner:»jeg stjal biler, og jeg be tehun at bo hos sin mor igen.»særligt på kontaktpersonti- gyn:dte at stjæle i busserne Hun fik tilknyttet Meike, der mer og daginstitutionst!- hjalp Anja med at få den hymer«på Nørrebro. og for Yd bel, hvor hun boddag. re Nørrebro»ID.aSsiv reduk~ Skrcekscenariete~at»Man skal passe på med, tion på hele det forebyggen systemet er så hjælpeløs hvor fortrolig man bliver de område ogsvagreduktion med en pædagog. De skal jo på anbringelser«. overfor en ung, der kører skrive en rapport bagefter. Saml El Shinly er leder af 180 derudaf, at man Men der er ikke ret mange gadeplansinstitutionen Kø næsten venter på, at den ting, Meike ikke ved om benhavnerteamet på Nørre~mig,«unge laver kriminalitet Oll siger Anja. bro,oghanmener,atdetforebyggende arbejdeblev skålet bliver varetægtsfængslet Kontaktbarn til benet for længe side: Saml El Sftimy, leder af Meike er ansat afkommunen»skrækscenariet er, at sy Københavnerteamet som kontaktperson gennem stemet er så hjælpeløs over Københavnerteamet. For foren ung, der kører 180 der- Meike er det etfuldtidsarbejudaf, at man næsten venter de. Hun srns'er eller taler på,at den unge laver krimina- med sine 'tre 'kontalctbørn' litet og bliver varetægts- hver dag. Nogle dage går de i fængslet. I varetægtsfængsel biografen, andre dage går de koster de ikke noget for soci- ud og spiser. Aktiviteterne alcentret og kommunen. med den unge er daglig om-, '1',~-- li. ~~ t- 1. sorg, men de dækker over vigtige samtaler. Sanitalerne er det egentlige socialpædagogiske arbejde, hvor kontaktpersonen.~r mentor, der forsøger atgive denungeredskaber, så relationer:,til tærer, sagsbehandlere, mor og far kan blive lettere. Meike cr derfor ofte mægler eller formidler mellem familien og denurige:»det kan være lettere for den lidge at fortælle migpinlige ting endtil mor og far, eller give den unge vejledning i, hvordan man mest hensigtsmæssigt udtrykker sin utilfredshed, hvis manvil opnå et godt resultat, «siger Meike. Vedholdenhed, ærlighed og respekt er nødvendigt, hvis man skal opnå tillid til den unge. Tilliden er afg<r rende for udvikling, siger 28 årige Meike, der har haft seks kontaktbørn i sin tid som kontaktperson og socialarbejdel»jeg indberetter, hvis mine unge laver kriminalitet men det er ikke alt, de..vel som bliver retsforfujgt. Jeg afvejer, hvad det handler om, og så konfronterer jeg pigerne med, hvad ieg bar hørt,«fortæller Meike.»Langt flere unge bar behovet for en kontaktperson, menvi er nødttilatsigenej til kommunen. Vi kan ikke tage ' flere unge, for så får de ikke den opmærksomhed og rela-. tion, de har brug for. Vi siger desuden nej, hvis den unges handleplaner ikke er i orden,«siger Meike. Sparer på de udsatte Målet med en handleplan kan være, at den unge skal væk fra volden. Så bliver handleplanen et redskab for detsocialpædagogiskearbejde. Men sager ligger i punker hos.sagsbehandlerne, fo:.i de er pressede, siger Sami El Shinly, der har "'" bejdet med unge på Nørre' bro i mere end 10 år. })Sagsbehandlerne bevare det størst mulige fag, lige overblik, men når d~ samtidigfår afvide, at deikk~, må bruge flere penge, så bli' ver de magtesløse. Vi er bl, vet bedre til at se, hvor pro blemerne starter, men hvi_ der ikke ersagsbehandlere ti at samle op, er det hele m.., ningsløst, «sigersamieishi mv Selvom statistikken hævder noget andet, mener h~-j at problemerne på gadeplan' bliver større.»man sparer på de mest udsatte. Når man er ung i en! socialt svag familie betyderl det, at vejen frem sjældent er, på skolebænken. Derfor ed miljøetogsåblevethårdere,«i siger Sami. '\ s ~

3 l Dagbladet Information Isektion l L sektion ITorsdag 3. april ,I I idag Anja (tv.) drømmer om at Karnal Qrreshis bagland designe biler, og Daniella (th.) il vil være kontaktperson for unge; der har problemer. Fota: Søren hartvig kritiserer Søvndal dagens møde er Martin Jes integration. Det er væsent~ SF-græsrødder persen fra SF's afdeling i ligt, at dialogen går fra gr;esi København langer ud Sundby. Han skrev for nylig rødderne til \!rig og ikke omefter partitoppens en kronik i Politiken, hvor vendt. Mange gange er det kursskifte på han langede hårdt ud efter nemlig nedefra, at de nye tan den nye kurs fra Villy Søvn ker opstår, og politikerne p~ udlændingeområdet. dal Christiansborg har det med Deres folketingsmedlem, "SFerbegyndtatdeltage i at tale mere end at lytte,«si Alenepå Nørrebro vil So- Kamal Qureshi, står bag signal- og stunt-politikken, ger han. ci~~orvaltningen ~pare. fu;e mødet med de kritiske hvor formen står over ind - Men hvadsynes du se'v om millioner kroner pa kontakt"... holdet. Når Villy siger, at de udmeldinger, de, er.' personer i Kpnkr~'IiO""!Il'a!!irødderHizb;ut-Tahrir skal gåafhel kommetfrapartitoppenden tyder det, at 37bøtnUn~erl2' v~destil, så lægger man sig,senesteperiode? - '-. årog75 ungeoyer12 årmisier' SF "...9P;i'fretorik,somIllirlder om»nutagervientingafganderes kontaktperson.. af Peter j(eiding.;'inzb"ut-tahrirs egen reto- gen. Vi starter med møden I so~ialfo):va1tningens "..-:-. "<'rik,«sigermartinjespersen. dag og hører, hvad pi'!!\ets genopretningsplan står der, ~~t ulmende oprør mod SF,' Han er også kritisk over græsrødder mener,«(.: siger at man»forventer prob~~::"topperis"dtp.~idii>gerp~ ud- for den m~de,som Villy KarnalQureshi."" ; mer, da vi bar pligt til at for lændi~i>inrm'et,!,r påvej i Søvndalbringerkulturenind Spørgef filan i SJ1'~jJ~ holde os til underretniiigej:. K<!!t~b"yn;IJets~er,nåren i udiændingepolitikken. foreninger i KøberibaVit;de.r Hvis vi relativt konsekvent rtefu,sf~græsrødderi dag»det er jo ikke oprindelig altså officielt har in~dt"d1 giver afslag, kunne det afno mødes på Christiansborg til god arabisk kultur at brænde mødet. har Kama1 Q.ureshi gentolkes somengeneralise et deb<ltinøde om integra, containere ai;«sigerhan.. dog spillet en ret akt,ivrolle i ret praksis, hvilket er ulo." tion.med til mødet, der offi-.. Ifølge Martin}espersen er atfå mødetop atstå.. ligt. Vi kan formentlig for cielt er arrangeret ;U SFs probleme~at de nye udmel»jeg bar ikke v;e." med i vente en række klagesager asylnetv;erk og partiforenin-...dinger fra SF s;etter nye,lave plan/iegningen af mødet. Vi fra forældre og andre samar- gernep~vesterbro, Nørre- standarder for den politiske har blothjulpet med lidtior.bejdspartnere," bro og i City, er blandt andre debatherilandet.. plejning. Prøv at ringe tilka Desuden vm gadeplansar repræsentanter for Fædre-' ~)Jagtsæsonener givet fri. mal. Det er ham, derstæ:'for bejdetpåydriinøpoebroiføl-. gruppenpånørrebro og Væ- Bundproppen er trukket op, det,«siger (ormaiiden for ge genopretningsjjla,ne!!.y;e, restedetfiskenpå Vesterb~o..og hu kan Søren Pind og alle SF's partiforening på Nørrere»mere ell.ermindre:t1aæk';',' De skal diskutere, hvordan m\llige komme og sige hvad bro, Nicholas Farr. ket afopsøgende arbejde,(.. man i København takler pro- '. sqmhelst,«sigerhan. En lignende udmelding blemer.med integration ;.på..., kommer fra formanden.fur At spille.nian 1J gadeplan.."..9-lij'l'sbjstå!' bag partiforeningen p~yesfer I den.~afesofa i Brøns Blandt deltagerne er også T"J.1meldiiig til dagens møde bro, Thomas Warburg.-... m høj kas"f<1tdaniella Sørensen Michala Bendixen, kontakt- foregår ved at sende en e korte blikke til Meike, mens person for SF's asylnetv;erk." mail til SF's folketingsmed pke infonnatlon.dk huii fortælli:f om tid"ri efter.. H\!rier'megetkritiSkoveffot-. lerti:kli"l'lillqt.ites1fi;tler'ertll ~.~~s_~«:~~udspillene~ra~illx.s,,"!'.,:,~ ~'!!Ie i~roi!tils ".ft.~:p()u.: Odemel j forkromet.stålwire _ DAR i _. _ "'-~.:~:~" O~'"'

4 At spine smart I den røde cafesofa i Brønshøj kaster Daniella Sørensen korte blikke til Meike, mens hun fortæller om tiden efter retssagen.»jeg pjækkede og blev smidt ud af skoler, og så kom jeg på efterskole. så gik det helt galt. Bvis nogen spillede :smarte, så slog jeg dem, Det,er ret pinligt, faktisk... men tsådan var det.«, Rødmen glider ind over de solbrune kinder, og Daniellatrækker sig længere ned i den sorte hættetrøje. l»meike.sagde til mig, at :iegvarfor langtude, ogsåtal.. \te vi om tingene. Jeg begyndfte at talemed mine forældre, :ogdethjalp,fordi de ogsåk.an.hjælpe mig nu,«sigerdaniella.»det har betydet alt, at jeg har haft Meike. Derfor hlev jegsur, dahunskulle stoppe... jegtroede, at jegville ryge tilhage, men det gjorde jegså ikke. Det kommer jegheller ikke til,«siger Daniella. l. januar 2008 vurderede det socialpædagogiske team, at Daniella har netværket og modenheden til at klare sigselv. blemer med integratioii på gadeplan. Blandt deltagerne er også Michala Bendixen, kontaktperson for SF's asylnetværk. Hun er meget kritisk over for udspillene fra Villy Søvndal og den øvrige ledelse i SF, som akutplanen og senest gårsdagens ti pejlemærker.»mange udspil fra partiledelsen bliverkastet op iluften og trænger til atblive mere funderet i virkelighedens verden. Der har været for meget fokus på straf og stramninger, og at vi skal Være skrappe ligesom Socialdemokraterne. Det, synes jeg, er en forkert retning for partiet,«siger Michala Bendi: xen. Jagtsæsonener givet fri En anden deltager i morgen , --O-----A Q.ureshi står bllg Tilmelding til dagens møde foregår ved at sende en e mail til SF's folketingsmedlemkamalqureshi, derertilbage i aktiv politikefter politisagenmodhamfor atbruge falsk navn i forbindelse med fremleje af sin lejlighed, er blevet droppet. Han har dog stadig ikkefået sine ordførerskaber tilbage. Ifølge Qureshi selv har hans rolle i forbindelse med mødet været at hjælpe med praktiske ting - som at reservere et lokale på Christiansborg-også ellersmøde op og lade siginspirere afgræsrødderne: "Min opgave til mødet vil være at lytte. Jeg er jo valgt i Købenbavn,oghererenafde centrale udfordringer netop -~ ~O"""'U""'-'... '-'~...""'--'-6 kommer fra formanden for partiforeningen på Vesterbro, Thomas Warburg., DAR Understel i for1<romet stålwire og skal i plast 2.460, Design: Charles & Ray Eames Kan også købes på Paustian Online Shop,, t j i f -<". Koml bu;' > ~~~ l~densehar. milli.oner kron, fbrventet, ia",loqi'!!'\'ar sammetat23,7 milllå.b~f kroner, og i.københavn har man brugt 78,3 millioner kroner udover budgettet. Karnal Qureshi vil ikke forholde sig til SF-tappens seneste udmeldinger, før græsrødderne har talt rw" _ligtd,.,. \1~lf~~den styrke~j':~~of:, ung(jornmen uddanne,'s,-og hvor klimalndsatseij opgraderes. København: Kalkbrænderiløbskaj 2, Århus: Skowejen 2, l I

5 " kan i I Berlingske, mandag 5 maj 2008 BANDEKRIMINALITET. For at l{unne bel{æmpe gadebanderne er det altafgørende, at man stoppe deres rekruttering. Men dansl{e forskere mangler viden om emnet. Der findes heller intet videnskabeligt materiale om, hvorvidt SSP-samarbejdet fungerer som det skal. 'I' I Eksperter efterlyser bande-forskning MERE VIDEN. Blandt de danske forskere, der arbejder li q med kriminalitet blandt unge, er der et stort ønsl{e t, om at få videnskabeligt materiale om rekruttering til bander blandt unge.»vi er nødt til at vide noget, før vi kan gøre noget,. siger kriminolog Peter Kruize fra Københavns Universitet ij!l I;!,, II, : ~, Af Casper Dall og Morten Frich li Som forsker kan man aldrig )i komme til at vide nok. Der " for efterlyser Peter Kmize, T kriminolog ved Københavns (,1 Universitet, og Michael Hviid I Jacobsen, sociolog ved Aal borg Universitet, forskning.m inden for forebyggelse af re kruttering af unge til bander.!) Forskningsenheden SF! me i kontakt med de krimi Campbell har netop offentlig nelle miljøer: gjort to forskningsoversigter. DEn af forklaringerne kan ii der viser, at der på verdens være, at det er et område.!! _plan ikke findes forskning, der er voldsomt svært at ud t, der entydigt dokumenterer, _forsk'!!,.f,ll<tis.k"vh.jcg.mene,.... "livl1ke lnjfi'tiver~ iler er med at man kun kan finde ud af, 1- _.1.1 _ til.:li" fnl"'øhurt<t"" h.'n...-i....,. ~... =""--=='_-:0-"'-,,-_--.. _~."'_=""_.."'== ~ ~--- ~ "='="""~,=,",,---,,-,=.=-.",,+~.~c~ -,.,--"

6 k~~tte~~i~f -;~g;til- ba-;;d~r. Forskningsenheden SFI me i kontakt med de krimi Campbell har netop offentlig nelle miljøer: giortto forskningsoversigter..en af forklaringerne kan der viser, at der på verdens være, at det er et område, plan ikke findes forskning. der er voldsomt svært at ud der entydigt dokumenterer,. forske. Faktisk vii jeg mene, hvilke initiativer der er med at man kun kan finde ud af, til at forebygge, Iwordan fø hvad der kan stoppe rekrut dekæden til de kriminelle teringen ved at komme ind bander kan standses. i de kriminelle miljøer, og... En konklusion der overra alle, der har beskæftiget sig sker Peter Kruize: med det område, ved,.t det»det undrer mig, at man er noget af det sværeste, ikke i USA har sat fokus på man kan forestille sig,«siger problemet med rekruttering Michael Hviid jacobsen. til bander, men det viser, at der er et enormt behov for Ingen nem løsning at skaffe viden på netop det Forskning koster penge. Men område.. Rekrutteringen til pengene kan være godt givet banderne er den bedste måde ud, hvis man kan fokusere på at forsøge at lamme bander forebyggelse, mener han: ne, fordi de er så afhængige.det er fuldstændig afaf, at der hele tiden kommer gørende,.t vi ved. hvad der nye folk. Vi er nødt til at vide virker. Ellers kan de mange nogt:'t, før vi kan gøre noget,({ ressourcer, vi bruger på det siger Peter Kruize. forebyggende arbejde i dag, Afgørende viden være spildt. Der er kamp om ressourcerne til forskning, Han mener. at der snarest så det handler om, at der fra muligt bør iværksættes politisl< hold skal afsættes forskningsprojekter, der ressourcer specifikt til at unkan afdække, hvordan fø dersøge dette område,«siger dekæden til banderne kan Michael Hviid jacobsen. SSP: Vi forebygger så godt, vi kan standses, og Peter Kruize får Skulle det lykkedes at opbakning fra Michael Hviid skaffe økonomiske midler til GADEPLAN. Selvom de ikke har et videnskabeligt,det ville selvfølgelig være mæssigt grundlag at arbejde Jacobsen, der som sociolog at lave et forskningsprojekt, dejligt, hvis vi kunne få et ud fra. jeg betragter det fakfundament for deres arbejdsindsats, mener SSP-kon videnskabeligt bevis for, at tisk som alfa-omega for har beskæftiget sig indgå der dokumenterer, hvordan vores ende med ungdomskrimina-. man kan standse rekrutte sulenterne, at deres arbejde er med til at forhindre det, vi laver, virker. Og ellers arbejde,«siger hun. Iitet. ringen blandt unge til ban uni;e i at havne i kløerne på banderne. må vi jo finde ud af, hvad der»bandekrimi.oalitet-områ der, advarer Peter Kruize virker bedst. Men vi fore Mangler kompetencer det er voldsomt underpriori mod, at politikerne tror, man bygger så godt, vi kan,' siger SSP-konsulenterne i Danteret som forskningsområde. kan komme den organisere Af Casper Dall unge til at opdage, at den Linda Krilger Nielsen. der ud mark har mange forskellige På grund af det omfang, det de bandekriminalitet til livs og Morter'! Frich kriminelle løbebane, som et over at være SSP-konsulent i baggrunde. Nogle er pædahar fået, burde det h.ve en med det samme. medlemskab af en kriminel Gladsaxe Kommune også er goger, andre folkeskolelærere meget større forsknings IlDet er utopi at tro, at Linda KrGger Nielsen, SSP bande fører med sig, ikke er bestyrelsesmedlem for Kø eller politibetjente. Dermed mæssig hevågenhed, og der man kan fjerne bandekrimi konsulent i' Gladsaxe Kom godt. Men i virkeligheden benhavns Vestegns Kreds i er det vidt forskellige uddan 'I, for.undrer det mig meget, nalitet. Men vi kan gøre det mune, har set og hørt om det aner linda KrO.ger Nielsen SSP-samrådet. nelser, der ligger til grund for at der ikke findes forskning, mere besværligt for bander mange gange. En ung er på og alle hendes SSP-l<olleger i 111 årtier har SSP-konsulen den indsats, der ydes. Og det I der kan dokumentere, hvor ne at finde nye folie Og det vej ud i dårligt selskab. SSP hele landet ikke, om samtaler ter forklaret unge om alkohol kan være et problem, mener dan man stopper rekrutte vil være et stort skridt,«( siger konsulenten optlager det, og med de unge er den bedste og risikoen ved det. Nu har Jørgen Pedersen, SSP-konsuringen. Det burde der laves han. så går arbejdet ellers i gang måde at forebygge rekrut vi så fundet ud af, at mange lent i Silkeborg Kommune og om på hurtigst muligt,l< siger med at få den unge til at ind teringen af de unge til ban kampagner faktisk har frem formand for SSP-samradet. Michael Hviid Jacobsen. se, at det ikke er det bedste der. Der findes nemlig ingen met lysten til at prøve alko~ IlJeg mener ikke, at vi alle Men han er godt klar over, selskab at opholde sig i. forskning, der dokumenterer hol. Så det kunne være meget st.eder har de kompetenat det er kompliceret at kom- Ofte lykkedes det at få den det. rart at have et forsknings- cer, der er nødvendige for at

7 ~lingske.mandag 5. maj 200~ J Indland.... ~_~"_" ~_.~~~~_l. 09. _.~~. ni Det er fuldstændig afgørende, at vi ved, hvad der vlrker. Ellers kan de man ge ressourcer, vi bruger på det forebyggende arbejde i dag, være spildt. Michael Hviid Jacobsen. sociolog ;o.'_"'.e';c"":''='~"''':'~-~,-",,",,,_'' _ Mange af de unge, der regnes som potentielle bandemedlemmer, bliver fristet af bandernes )gangsterlivsstil" med blandt andet dyre biler og smykker, som det også kendes fra de kriminelle bandemiljøer i USA. Det er meget svært for myndighedemeat nå ind til de unge og forhindrer dem i at begynde en kriminelløbebane. men videnskabelige undersøgelser af bandernes rekruttering kan være med til at ændre billedet. mener flere eksperter.. Foto: Erik Refner Bandeindsatsen, der famler iblinde FOREBYGGELSE. Uden et videnskabeligt grundlag bygger indsatsen mod bandekriminalitet på fornemmelser og enkelte succeshistorier. Bandeekspert mener ikke, at SSPsamarbejdet er den rigtige løsning. Af Casper Dall og Morten Frich Derfor oprettede landets kommuner et såkaldt SSP-samar-. Omkring 500 registrerede medlemmer bejde, der skal opsøge de unge af bander er der ifølge og styrke kommunikationen Rigspolitiet i Danmark. Udover mellem skole, socialforvaltning og politi. Men ifølge Jacques Royal dem vurderer politie~ at der er 0\1 mod af de såkaldte utflpassede unge, som aue er potentielle bandemedlemmer, fordi de kan blive fristet af den er SSP-samarbejdet ikke den optimale løsning, hvis rekrutteringen blandt unge til banderne skal stoppes. tilsyneladende glamourøse livsstil, de kan se, bandemedlem Efterlyser mere fokus. rnerne fører.,hvad yi tidligere troede udelukkende var et amerikansk problem, er i dag blevet et dansk og europæisk problem. Indvandrerbanderne i Danmark lader sig kraftigt inspirere fra USA,«siger Michael HviidJacobsen, sociolog ved Aalborg Universitet. Han har forsket i ungdomskriminalitet Fem-seks gange om året medvirker Jacques Royal med firmaet»interception«til at sikre, at et ungt menneske kan komme ud af bandekriminalitet. Det er unge, der formentlig ikke ville være modtagelige over for den forebyggende indsats. som SSPkonsulenterne foretager..bekymringssamtaler funge og bliver bakket op rer fint ved nogle af de utilpas~ af Jacques Royal, pædagogisk konsulent i det socialpædagogiske netværk»lnterception«, der sede unge, men ikke når vi taler om dem, der har bandepotentiale. Der skal helt andre metoder i. - har specialiseret sig i at hjælpe brug. Derfor har det tværfaglige ungelld-afkriminaliteh,g-dår- "gt.yærse-ktdr.ielle-samarbejde.l_ lige netværk. kommunerne en afgørende. -,...,_..1 be..i~~ r~...

8 c '!'- -"'.- banderne i Danmark lader sig unge, der formentlig ikke vilie kraftigt inspirere fra USA" siger være modtagelige over for den Michael Hviid Jacobsen, sociolog forebyggende indsats, som SSPved AalborgcUniversitet. konsulenterne foretager. Han har forsket i ungdomskriminalitet og bliver bakket op rer fint ved nogle af de utupas~ llbekymringssamtaler funge af Jacques Royal, pædagogisk sede unge, men ikke når vi taler konsulent i det socialpædagogile. Dm dem, der har bandepotentia Der skal helt andre metoder i ske netværk»lnterception{(, der har specialiseret sig i at hjælpe brug. Derfor har det tværfaglige unge ud af kriminalitet Dg dårkommunerne Dg tværsektoriel1e samarbejde i lige netværk. en afgørende be»der findes ingen drejebog tydnirig for, hvorledes der forefor, hvordan man kan standse bygges Dg problemløses" siger _ rekrutteringen. Der er mange Jacques Royal Dg uddyber: c muligheder, Dg det er langt fra»1 SSP-regi er der ikke fokus sikkert, at løsningen i USA er nok på området. Konsulenterne den samme, som løsningen vil har ikke de nødvendige kompevære i Danmark. Vi har f.eks. tencer for at indgå i det forebyg ikke den samme våbenkultur,u gende arbejde med at standse siger jacques Royal. rekruttering til bander, fordi det For 20 år siden var der kun to kræver meget opsøgende arbander i Danmark, Hells Angels bejde i de unge miljøer. Dertil Dg Bullshit, der senere blev til kræver det større indsigt j den Bandidos. I dag Ser billedet helt kriminelle verden Dg dens funkanderledes ud. Ifølge Rigspolitiet tioner at kunne lave et stykke findes der i dag 14 bander, som ordentligt arbejde på dette om opererer på tværs af politikredyderst råde, Dg samtidig kræver det sene, mens politiet ikke ønsker fleksible arbejdstider,' at offentliggøre tallet for antallet mener jacques Royal. af bander, der opererer inden for de enkelte politikredse. Men politiet kan ikke holde øje med de utilpassede unge. Både Linda KrUger Nielsen og Jørgen Pedersen er enige Dm, at jo før det er muligt at sætte ind over for den unge, jo bedre og nemmere er det.»der er meget hårdere at trænge igennem til de unge, når de er år, end når de kun er år. Når de er blevet så gamle, har de fået den holdning, at de ikke har noget at miste. Og så er det stort set umuligt at tale for nuft med dem,«siger Jørgen kunne forebygge rekrutteringen blandt unge til bander. Det kommer meget an på, hvilken baggrund du som SSP-medarbejder har. jeg har arbejdet meget med netværk Dg vil ikke så godt kunne hjælpe en ung ud af en kriminel bande som en pohribetjent eksempelvis ville,(( siger jørgen Pedersen. Det er Linda KrUger Nielsens erfaring, at de unge ofte søger ud af ensomheden ved at finde et fællesskab i ban Pedersen. derne. )lvi skal ikke fortælle dem, at det er forkert selskab. Vi skal forsøge at åbne deres øjne, fordi ellers stejler de, og så får vi -T6tet-u"cfaCdef«-sigedrun: ~_~':.1_~~9 ~~_e:~~!< Berlingske Tidende614, 3013 og Z313 ZOOB - jlj1lij,i ØSW..-. I<!1Y LAoS TIDLIGERE ARTIKLER På vores hjemmeside kan du læse tidligere artikler i vores serie»gadekrigerne«. I

9 POLITIKEN jtirsdag 15. APRIL 2008 '»t"re }\!i,., ii:atbi. Forstandere gør op med synel Ni forstandere fra psykiatriske bosteder, stifter et nyt selskab, fordi behandlingen af psykiske syge fastholder folk i sygdom. lidendes kompetencer itu. Og det skal og~ GITTE SVANHOlM te fra eksperter til et samarbejde, hvor den sindslidende selv bliver eksperten J eg har prøvet alt«, sl<rev Olga Runci frem for klientgjort. man i sit afskedsbrevtil familien..vi isolerer dem bag mursten og afskæ- Den 43-årige psykiatriske syge- rer dem fra alt, hvad de hadysttil atkom plejerske Olga Runciman havde beslut me tilbage til. VI skal fastholde dem i detet sig for at begå selvmord, efter at hun res liv og ikke opbygge reservatertil dem. selv havde været igennem et psykiatrisk.. -Vi skal SIDe disse æenneskermuligheforløb, hvor hun var indlagt syv måneder den for at bevare håbet om, at deres liv pådenlukkedeafdellngpåfredetiksberg kan blive anderledes«, siger Mogens Sei Hospital og efterfølgende bruger af det der, forstander på Vestervænget i Høje psykiatriske syjtem i otte år. Hun havde Taastrup:»Der fokuseres alt for meget på.prøvet alle piller i de psykiatriske medio at reducere symptomer og for lidt på at cinskabe og tog 37 kilo på af dem. Hun lære dem at mestre livet og blive en del af havde mistet jobbet, vennerne og sin ev samfundet«. ne til at tænke klart. Forstanderne har Ikke standardiserede»mit liv brasede sammen, og jeg miste- løsninger, for de skal findes i hvert enkelt de alt«, fortæller Olga Runciman, deri dag menneske.. er 47.år.»Vi skai'fra vedligeholdelse af menne- Mennesker med sindslidelser er dag sker til udvikling«, sigerjørn Eriksen. ligt udsat for manglende forståelse, stig-, matiseting og krænkelse af deres retlig Medicin hjalp ikke Olga heder. Det mener en gruppe af forstande Optakten til Olga Runcimans rutsjetur re fra psykiatriske bosteder i køben ned I psykens sorte dyb var lang.ito år vi havnsområdet, og det vil de nu gøre op dereuddannede hun sig til psykolog om med. Forstanderne vil ikke acceptere, at dagen, tog bagefter på arbejde på hospi beboerne på depsykiatriske bosteder kan talet, ogomnatten søgte hun selvlyfor de leve et liv, hvor de tøffer rundt ibadekåbe tanker, der blev ved med at kværne på en uden forventninger. For det slår de sinds- psykiatrisk skadestue.»det var min barndoms traumer, der så være slut med at aflede dem med ludo- dukkede op til overfladen. Måske på terapi, når de bliver urolige. grund af stress. jeg var ved at gå i stykker Sammen er forstanderne ved at opbyg indvendig. jeg skar i mig selv for at få ge Dansk Selskab for Psykisk Rehabilite- smerten til at forsvinde. Og jeg brændte ring. De mener, at der er behov for at æn min tunge med tænd.tikker, for at hem dre holdningen til sindslidende; således " melighederne ikke at de ikke betragtes som kronisk sindssy skolie komme ud«, ge og anderledes mennesker. fortæller Olga Run "Vi ser de sindslidende i et 'os og dem' Jeg nedtrappe- ciman. perspektiv. Men psykiske problemer de Langsomt i Da hun blev ind hanqler om os alle- del er ikke.en særlig smug min lagt, fik hun meget kategori afspecielle mennesker. Nårviser... hurtigt diagnosen dem som konstant syge mennesker, der ":!edlcln, og til paranoid skizokun kan klare sig med medicin, fjerner vi Sidst udskrev fren, fordi hun hør dem fra deres liv og det, som gør dem gia jeg mig selv te stemmer. de«, siger forstander jørn Eriksen fra det Olga Runciman Men stemmer var egentlig ikke noget problem for hende. Olga Runci man ville meget hellere have haft hjælp til at bearbejde nogle særdeles barske op levelser på en 'kostskole i Skotland. Her... socialpsykiatriske botilbud Slotsvænget i Lyngby. Han er - sammen med 'forstander Mogens Seider - initiativtager til det nye sel skab, der ønsker at sikre et perspektivskif ~,- FRI. Olga Runc:iman følte sig fanget Iden 'psyklatrlsk, bøh, blev hun - som otteårig og alene - udsat mente$go for massiv mobning fra lærerne. Erl"flæ-" aftiden«: rernegiklængereenddet; han tilbød den '. I dag liar d begavede pige enetimer i fysiknk han sk~dsb~ u var alene med Olga, forgreb han sig på 'jegbarj>rø' hende. dede hetides.medicin hjalp mig ikke mod minder Mang~ gan: ne eller stemmerne; dengav migkun uld,taltdeq:isyki, i hoveliet, Jeg blev udstødt, dajeg krydse- skede terapi,~ de den us~gelinje og selvblevpatient«,. di de merte, ~ sigetolga Runclman. detværte ah Denb"Sked, hun konstant fik fra perso-.jeg klpme nalet, var, at hun aldrig ville blive rask, at over for imin!' 1)~i1d<e'viII~ko~e i arbejde igen og mord på!en l~ skuue-iære På medicin resten af livet Ef tog sdv jstyri' ter gartske få månl'<!et kom hun på pen gamle t~ape' slon:. gav mig Ub. Ji..J.e g 9tte~Jeg. g.av. o.p..ogb...lev~. rette<le.liwl>e~er, ru.,ger~.,syste~~!'f'i'ppe~~.lai '.. hvad anqre ''!Jgill sld~ u. ':~' ~*~, ~ ~;, ~i ';i>: ~~..l~. ~lj ':." '

10 ~ I~.,I I III~II lndlandj3 'il Ii, synet på sindslidende 'III:!; herlige bønlragt m.lidsebroderi.ton i ton 86% bør 14%poly,tr ,'.1111 ; ~ \,I,I I,I.lO l,jakke.1845,gel i den psykiatriske behandung, sam kun bød på medicin ag ingen terapi. Foto: Thomas Barborg le - udsat mente var godt for mig, og sov det meste Olg<l Runeiman, der \lden medianen be.enaflæ aftlden«.. gyndre atkunneføle igen.. ilbødden l dag har Olga Runarnan smidt sit af l dag fire år efterhar hun stlftetsit eget Når han skedsbrev ud. Men hun er sikker på, at firma, hvor hun holder foredrag dgun m sig på»jeg harprøvet alt«var de fire ard, derred derviser l psyklatri - set ud fra er udvik dede hendes liv. lingl;perspektiv. Ved siden al har hun er minder- Mange gange tidligere havde hun for. 20 timers flelisjob på et psyklatrisk' bol kun uld talt det psyklatriske personale, at hun øn- sted, hvor hun er med til atgive patienterg krydse-. skede terapi, men de afviste forslaget, for- ne og personalet håbet tilbage. Vennepatient«, di de mente, at hun som skizofren ville!\l. kredsen e~ også blevet gen"jlbygget, og det værre afterapi.. IO. maj skal h\lilgiftj:s:. raperso»jeg kunne ikke gøre noget så drastisk.»jeg er milevidt fra før; Nu erl!!ll et helt e rask. at over for min familie som at begå selv-. menneske c omend med'ar. jeg har fået 'igen og mord på en løgn. SA jeg lagde en plan og. mit liv tilbage og mere til. 'livet. Ef tog selv styringen. jeg kontaktede min l på pen gamle terapeut, som troede på mig. Det gav mighåb.jeggik'på slankekur.jegned IBISe mere Om det nye selskab, der holder rstem~t i ~rappe.de langsomt is~~~~ medi~i.':1.' ",',:. sti!!~~~ ge~~~p;!~fq~;,~~j!~~}jl~$,l~er:t]:9;~r, ~å. ld andre og til SldstudskrevjegnugselVl<,fortællet psyifosllclålremtlitlternig.dk.~:.. t~.. i~,i ", ;',\ i'h ", Parisi Holte Bolle Stationsvej 16, tlf AbJ1iDgiltidu: fri!. til J8.00 -Iør. til 14;00 Få midqllerfn Holte S-3ialiDn Fri ognml PlII'keriDg Tø(skalsai Sf"tjld

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr

Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Grundlovstale Pia Olsen Dyhr Vi er midt i en valgkamp. Og for mig betyder det hektisk aktivitet. Masser af møder, medrivende debatter, interviews og begivenhedsrige besøg i hele landet. Men selvom dagene

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Frygter misbrug af lægekonsulenter

Frygter misbrug af lægekonsulenter Frygter misbrug af lægekonsulenter DR Nyheder: 19. jun. 2011 20.00 Indland Flere syge eller skadesramte danskere er kommet i klemme i den kommunale sagsbehandling, fordi kommunalt ansatte lægekonsulenter

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

s e j e t ø s e r s t a k k e l s p i g e r Forord 7 Til sidst hoppede jeg op på hende! 10 Interview med Rebecca og Jeanette, 15 og 16 år

s e j e t ø s e r s t a k k e l s p i g e r Forord 7 Til sidst hoppede jeg op på hende! 10 Interview med Rebecca og Jeanette, 15 og 16 år Indhold Forord 7 Til sidst hoppede jeg op på hende! 10 Interview med Rebecca og Jeanette, 15 og 16 år Bagsiden af Girl power 20 Interview med lektor Anne Scott Sørensen, Syddansk Universitet Unge piger

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Råd til forældre. www!netstof!dk

Råd til forældre. www!netstof!dk Råd til forældre til teenagere www!netstof!dk indledning indledning Det at være forældre til en teenager kan være et udfordrende job! Puberteten er præget af store udsving# både fysisk og psykisk! For

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Det meste af tiden er jeg helt almindelig

Det meste af tiden er jeg helt almindelig Det meste af tiden er jeg helt almindelig 8 Magasinet MIDT Nr. 8 Sommer 2014 Sommer 2014 Nr. 8 Magasinet MIDT 9 Tekst: Louise Kastrup Scheibel Foto: Nicky Bonne Aspergers syndrom, spiseforstyrrelse, selvskadende

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Lysten til. livet. Det er fem

Lysten til. livet. Det er fem Psykiatri Af Eva Nitschke Lysten til På Glim Refugium har en gruppe sindslidende med misbrug mulighed for at skabe sig en anderledes hverdag langt væk fra det gængse hospitalsmiljø. Egen permanent bolig

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge?

Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn og unge? Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 138 Offentligt Bentes Nielsens indlæg på TABUKAs og De 4 Årstiders høring den 10. dec. 2012 på Københavns Rådhus: Hvordan bør socialreformen hjælpe udsatte børn

Læs mere

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil

Guide. mental u-vending. Sådan laver du en. sider. Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan laver du en mental u-vending 12 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Guide: Sådan skal du tænke for at ændre livsstil Mental u-vending

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide livsstilsændring Skab en varig sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Styrk dit liv med Chris MacDonald Skab en varig livsstilsændring Varig livsstilsændring INDHOLD I DETTE HÆFTE: Skab en varig livsstilsændring...

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon:

Interviewer1: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer2: Jon: Interviewer1: Vil du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Jon: Hvad er det jeg skal fortælle om min baggrund? Interviewer2: Du kan fortælle os lige det du har lyst til, om dig og dit liv. Jon: Jeg

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere