FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober Aktiviteter Presse- og medieomtale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014. Aktiviteter 2012... 2 Presse- og medieomtale 2012..."

Transkript

1 Til punkt 3 FN-forbundets aktivitetsoversigt for perioden oktober 2012 til oktober 2014 Indhold Aktiviteter Presse- og medieomtale Aktiviteter Presse- og medieomtale Aktiviteter Presse- og medieomtale Aktiviteter i FN-forbundets lokalkredse/-netværk/-skoletjenester siden sidste landsmøde: FN-forbundets Københavnskreds Aktiviteter Aktiviteter Skoletjenesten i København Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter FN-forbundets netværk i Aarhus Aktiviteter Aktiviteter Aktiviteter Skoletjenesten i Aarhus Aktiviteter FN-forbundets netværk i Aalborg Aktiviteter FN-forbundets Nordjyllandskreds Aktiviteter Eksterne repræsentationer pr. april [1]

2 Aktiviteter 2012 (fra ultimo oktober december 2012) Kan R2P fungere i praksis? I forbindelse med FN-forbundets landsmøde på Københavns Rådhus i weekenden 27. og 28. oktober 2012 havde Forbundet udover landsmødedeltagerne inviteret interesserede medlemmer til debatmøde om lørdagen med Ellen Margrethe Løj om Responsibility to Protect, R2P, FN s princip om beskyttelse af civile mod grove krænkelser af menneskerettighederne. Ellen Margrethe Løj lagde op til debat på baggrund af sin lange, praktiske erfaring med og i verdens brændpunkter, bl.a. som Danmarks ambassadør ved FN i New York , hvor hun var ansvarlig for Danmarks medlemskab af FN s sikkerhedsråd , og som FN s særlige repræsentant i Liberia og chef for FN s fredsbevarende mission i Liberia (UNMIL) FN-forbundets daværende kommunikationspraktikant, Mikael Hegelund Martinsen, tog referat af oplægget, som kan læses i FN-forbundets medlemsblad GLOBAL nr. 6/November 2012 på Forbundets hjemmeside. Fordi vi tror på globalt ansvar. Under denne overskrift satte FN-forbundets landsmøde i weekenden 27. og 28. oktober 2012 fokus på aktuelle udfordringer og kom med en række advarsler og opfordringer til den danske regering. Herunder fem udtalelser, som alle blev udsendt til Pressen og hvorfra nedenstående er uddrag (en udtalelse om droner blev henstillet til bestyrelsen at arbejde videre med for at præsentere det som et punkt på næstkommende Repræsentantskabsmøde.): - Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet også i Danmark. FN-forbundet er dybt betænkelig ved regeringens udkast til ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, hvori det foreslås, at programmer ikke på nogen måde må tilskynde til had [ ] og ikke på nogen måde må fremme terrorisme. Sådanne brede formuleringer åbner for vidtgående og helt subjektive begrænsninger i ytringsfriheden, herunder selvcensur. Hvor begrænsninger i ytringsfriheden er nødvendige af hensyn til beskyttelsen af mindretal og enkeltpersoner, må begrænsningerne defineres og afgrænses klart. I modsat fald undergraves mediernes demokratiske funktion, også i forhold til dækningen af udenrigspolitiske konflikter. - Dansk flygtningepolitik og dens forvaltning skal følge de FN-konventioner, vi har tilsluttet os. Hvad angår Dansk flygtningepolitik og dens forvaltning, så skal de FN-konventioner, vi har tilsluttet os, følges. FN-forbundet understreger, at Danmark skal overholde de internationale konventioner, vi har ratificeret/tiltrådt, og at offentligheden bør have et sikkert grundlag for at tage stilling til, om UNHCR s kritik af Danmarks håndtering af flygtningespørgsmål er berettiget. - Danmark for Bæredygtighed Yes We Can! I forbindelse med arbejdet for global bæredygtighed opfordrer FN-forbundet regeringen til at øge bestræbelserne på at realisere skat på finansielle transaktioner med henblik på at genskabe forbindelsen mellem reale og finansielle aktiviteter og samtidig modvirke finansiel forurening gennem uhæmmede spekulative transaktioner. - Danmark bør arbejde for en stærk våbenhandelstraktat. På baggrund af de internationale forhandlinger om våbenhandelstraktaten bør Danmark på hjemmefronten arbejde for, at der etableres bindende regler for våbentransportbranchen, så danske firmaer ikke lovligt kan medvirke til grove brud på menneskerettighederne og den humanitære folkeret med deres våbenoverførsler. - Danmark bør tage initiativer i Vestshara-konflikten. Sluttelig opfordres Danmarks regering til igen at gå imod EU s fiskeriaftale med Marokko, da aftalen giver EU-fiskere adgang til Vestsaharas farvand, og til aktivt at arbejde for, at FN s mission i Vestsahara, der blev etableret i 1991, får udvidet sit mandat til også [2]

3 at inkludere menneskerettighedsområdet. Den i mere end 20 år besluttede folkeafstemning om områdets fremtid bør gennemføres snarest. Møde med POLISARIOS/Vestsaharas sundhedsminister. Tirsdag den 30. oktober 2012 fik FN-forbundet besøg af POLISARIOS/Vestsaharas sundhedsminister Mr. Mohamed Lamin Dadi. Fra FN-forbundets fredsog konfliktløsningsudvalg deltog formanden Lave Broch samt udvalgsmedlem Anne Berit Larsen. Studiestartsaktiviteter. Fra 31. oktober 2012 kunne man atter møde FN-forbundet på landets universiteter, hvor der blev fortalt om Forbundets arbejde og aktiviteter og hvor der tillige flere steder var oplæg ved tidligere FN-ambassadører fra FN-forbundets Venner om deres erfaringer med at arbejde i og med FN, og hvor man fik mulighed for at stille spørgsmål: - Onsdag den 31. oktober var der oplæg på Aarhus Universitet om FN som arbejdsplads ved Erling Dessau, ambassadør og tidligere vicedirektør for UNDP, samt oplæg om praktikmuligheder ved Anne Marie Wium- Andersen, FN-forbundets kommunikations- og informationsmedarbejder. Der var velkomst ved Erling Kjær, mangeårigt lokalt FN-forbundsmedlem samt medlem af Forbundets repræsentantskab, og i alt 60 studerende fra universitetet deltog i arrangementet. - Torsdag den 1. november var der oplæg på Syddansk Universitet, Odense med titlen Diplomat i FN ved Jørgen Bøjer, ambassadør og tidligere formand for Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder, samt oplæg om praktikmuligheder ved Anne Marie Wium-Andersen, FN-forbundets kommunikations- og informationsmedarbejder. I alt 30 studerende fra universitetet deltog i arrangementet. - Fredag den 16. november var der oplæg på Aalborg Universitet om FN som global problemknuser og arbejdsplads ved tidligere FN-ambassadør Tyge Lehmann samt oplæg om praktikmuligheder ved Anne Marie Wium-Andersen, FN-forbundets kommunikations- og informationsmedarbejder. Der var velkomst ved Inge Skjoldager, mangeårigt lokalt FN-forbundsmedlem, og i alt deltog 10 studerende fra universitetet. - Onsdag den 28. november afholdt Syddansk Universitet, Odense en karrieredag på religion, hvor FNforbundets kommunikations- og informationsmedarbejder Anne Marie Wium-Andersen holdt oplæg om at arbejde i NGO-branchen. FN-forbundets Venner. Sidste møde i 2012, som overordnet havde det multilaterale udviklingssamarbejde på dagsordenen, blev afholdt fredag den 2. november i Udenrigsministeriet med deltagelse af udviklingsminister Christian Friis Bach og ambassadør Ib Petersen. Endvidere deltog medlemmer af vennekredsen igen aktivt i FN-forbundets tjeneste ved landets universiteters semesterstart, denne gang i oktober og november 2012, jf. ovenfor. 40th WFUNA Plenary Assembly. FN-forbundets formand Jørgen Estrup deltog fra november 2012 i 40th WFUNA Plenary Assembly i Rio de Janeiro, Brasilien, hvor repræsentanter for i alt 41 FN-forbund var samlet for at drøfte organisatoriske spørgsmål og deltage i et seminar om udviklingsdagsordenen for 2015 Målene. Livet i en flygtningelejr. Forud for FN-forbundets studietur til Vestsahara afholdt Forbundet og Forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg et offentligt møde med Jira Mohamed, en ung flygtning fra Vestsahara, som var opvokset i en flygtningelejr i Algeriet. Jira fortalte om livet som flygtning, og man kunne efterfølgende stille spørgsmål. Mødet blev afholdt om aftenen tirsdag den 13. november 2012 på FNforbundets sekretariat og startede med en introduktion til konflikten i Vestsahara ved Lave Broch, formand for FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg. Studietur til de internationale domstole i Haag. FN-forbundet havde inviteret til studietur til de internationale domstole i Haag den november 2012 med et obligatorisk forberedelsesseminar den 13. oktober. I Haag skulle deltagerne besøge blandt andet den Internationale Domstol (ICJ), den [3]

4 Internationale Straffedomstol (ICC) og Krigsforbryderdomstolen for det tidligere Jugoslavien, hvor den danske dommer ved domstolen, Frederik Harhoff mødtes med deltagerne. Formålet med turen var, at den skulle hjælpe med til at styrke FN-forbundets arbejde indenfor området, hvorfor man i et ansøgningsskema havde bedt ansøgerne om at motivere, hvorfor man gerne ville med - og hvad den enkelte kunne forestille sig at arbejde videre med efter turen. Flere af deltagerne skrev indtryk og tanker ned om forskellige emner, de stødte på under turen, og disse indlæg blev bragt umiddelbart efter studieturen på FN-forbundets hjemmeside. Der var i alt 11 deltagere i studieturen, som blev delvist økonomisk støttet af Hermod Lannungs Fond. Medstifter af FN-forbundet Bent Østergaard død. Forfatter, foredragsholder, tidligere lærer og skolebibliotekar Bent Østergaard blev 77 år. I en lang periode indtil 1986 var han formand for FNforbundets forretningsudvalg, ligesom han var med til at stifte Amnesty International i Danmark og sad i bestyrelsen for Dansk Flygtningehjælp. Begravelsen fandt sted fra Brøndbyvester Kirke torsdag den 15. november 2012, hvor FN-forbundet var repræsenteret ved forretningsudvalgsmedlemmerne Torben Jacobsen og Flemming Thøgersen. Training for trainers in Sustainable Development Education. I samarbejde med organisationer i Rumænien, Polen, Kroatien, Portugal og Tyrkiet afholdt FN-forbundet et uddannelsesseminar om bæredygtig udvikling for i alt 24 unge ledere mellem 18 og 35 år fra Danmark og de øvrige deltagende lande. Seminaret gennemførtes i dagene november 2012 i Feriecenter Slettestrand, Nordjylland, og projektet var finansieret med støtte fra Europa-Kommissionens Youth in Action Programme. FNforbundets generalsekretær Torleif Jonasson medvirkede de tre første undervisningsdage, mens forretningsudvalgsmedlem Flemming Thøgersen havde ansvaret for den sidste del af seminaret. Om lørdagen den 24. november havde FN-forbundet inviteret beboere i Slettestrand til interkulturel eftermiddag for at mødes med de unge mennesker. Flemming Thøgersen bød velkommen, og hver af de deltagende lande præsenterede kort sig selv. Til slut var der smagsprøver på forskellige nationale retter, drikke og desserter. Pressemeddelelse: FN-forbundet sender delegation til Vestsahara. FN-forbundet udsendte den 16. november 2012 følgende pressemeddelelse: - Den 19. til 26. november 2012 sender FN-forbundet en delegation til Vestsahara og flygtningelejrene i Algeriet, hvor der bor over flygtninge fra Vestsahara. Udover at flygtninge har boet i op til 37 år i flygtningelejre uden udsigt til et almindeligt liv, så oplever flygtningene på grund af finanskrisen også mangel på fødevarer og medicin. I juli trak desuden Spanien og andre lande deres nødhjælpsarbejdere ud af flygtningelejrende, da der var en kidnapning af to nødhjælpsarbejdere. FN-forbundet støtter FN's arbejde for en folkeafstemning i Vestsahara og arbejder for at Danmark mere aktivt skal støtte fredsprocessen i Vestsahara. "Vi håber, at vores besøg i Vestsahara kan være med til at synliggøre denne glemte konflikt i den danske offentlighed. Det er helt umenneskeligt, at mennesker kan leve i 37 år i en flygtningelejr og opleve mangel på mad og medicin. Vi har alle et ansvar for at støtte FN's fredsarbejde i Vestsahara", udtaler Lave K. Broch, formand for FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg. Studietur til Vestsahara. På FN-forbundets studietur til Vestsahara og flygtningelejrene i Algeriet, som fandt sted fra den 19. til den 26. november 2012, opholdt deltagerne sig bl.a. i en flygtningelejr i Tindouf, hvor de besøgte sociale institutioner, UNHCR og WFP. Herudover så deltagerne den over km lange grøft/mur, der deler Vestsahara, besøgte FN's mission MINURSO samt Nir Lehlou (midlertidig hovedstad for POLISARIO) og mødtes med politiske ledere for POLISARIO. Turen var et tilbud til alle medlemmer, som gerne ville have et indblik i konflikten mellem Vestsahara og Marokko og som var interesserede i og villige til at involvere sig i en oplysningskampagne i Danmark efter hjemkomsten. Den almennyttige fond af 15. september 1968 samt Græsrodsfonden havde givet et økonomisk tilskud til studieturen. [4]

5 Du kan læse mere -om studieturen i FN-forbundets medlemsblad GLOBAL nr. 1, januar 2013: United Nothing? og i GLOBAL nr. 3, juni 2013: 38 år i en flygtningelejr i ørkenen af Lave K. Broch, formand for FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg. GLOBAL. I det sidste nummer af FN-forbundets medlemsblad GLOBAL i nr. 6, som udkom 21. november - kunne man bl.a. læse en reportage fra Forbundets landsmøde, herunder et resumé af Mikael Hegelund Martinsen af det eksterne oplæg v/ellen Margrethe Løj: Kan Responsibility to Protect fungere i praksis?. Endvidere kunne man læse om Rwanda samt få et internationalt overblik v/henrik Døcker. Danmark skal stemme ja til Palæstina i FN på torsdag. Op til afstemningen i FN s generalforsamling den 30. november 2012 om en styrkelse af Palæstinas stilling udsendte FN-forbundet under denne overskrift den 26. november 2012 følgende pressemeddelelse: Kære journalist; Igen i år har FN-forbundet henvendt sig til den danske regering, med opfordring til at støtte Palæstinas anmodning om øget anerkendelse i FN: Kære udenrigsminister Villy Søvndal; FN-forbundet opfordrer til at den danske regering anerkender Palæstina som selvstændig stat og som medlem af FN. Efter mange resolutioner om Israel/Palæstina-konflikten gennem de seneste år som ingen effekt har haft, er det på høje tid at en to-statsløsning fremmes. Derfor bør Danmark som et første skridt stemme for Palæstinas status som observatør stat i stedet for observatør enhed i FN. FN-forbundets formand Jørgen Estrup deltog den 29. november i en debat i Globus i Radio24syvs temaudsendelse om afstemningen (jf. Presse- og medieomtale ), og på FN-forbundets hjemmeside blev der bragt links til denne udsendelse samt til optagelser af taler og afstemning, udenrigsminister Villy Søvndals kommentar samt FN-ambassadør Carsten Staurs tale. Ruslandskonference. Fredag den 30. november 2012 afholdt Dansk-Russisk Forening i samarbejde med FNforbundet og Det Radikale Venstre den 24. Ruslandskonference: Efter valgene: Rusland og omverdenen. Konferencen fandt sted i Fællessalen på Christiansborg, og der var oplæg ved forfatter, direktør Mikhail Delyagin, Institut for Globaliseringsproblemer, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, Irina Dubovskaya, marketingspecialist, Moskva Statsuniversitet og Flemming Splidsboel Hansen, forskningskoordinator, Forsvarsakademiet. Der var velkomst og afslutning v/dansk-russisk Forenings formand Karsten Fledelius, og velkomst på vegne af Folketinget v/per Stig Møller, MF. Omkring 100 personer deltog i konferencen. Din mening tæller! I december måned 2012 gennemførte FN-forbundet en medlems- og målgruppeundersøgelse v/katja Gryl, praktikant på Forbundet. Rapporten udkom i januar 2013, og undersøgelsens resultat blev præsenteret af Katja på FN-forbundets bestyrelsesmøde lørdag den 2. februar 2013 med efterfølgende diskussion. Lukket møde med den israelske ambassadør. FN-forbundet og Forbundets menneskerettighedsudvalg havde inviteret den israelske ambassadør Arthur Avnon til et møde den 5. december 2012 på FNforbundets sekretariat for en kreds af inviterede. Mødet diskuterede Israel og Mellemøsten, og Avnon gav de inviterede et indblik i aktuelle såvel som historiske konflikter, der kaster lange skygger over regionen. I alt 16 bestyrelses- og udvalgsmedlemmer m.fl. deltog i mødet. FN s menneskerettighedsdag: Tænk på kurderne støt Desmond Tutus appel om dialog! I anledning af FN s menneskerettighedsdag den 10. december 2012 udsendte FN-forbundet, Fey-kurd, Kurdisk Forum og Retspolitisk Forening en fælles udtalelse om det kurdiske folk, som i alt tæller ca. 30 millioner, og som er mindretal i fem stater i Mellemøsten, og som intet mærker til de ellers glædelige tendenser til demokratisering og bedre menneskerettigheder i området. I udtalelsen opfordres den danske regering til at støtte det initiativ, som den anerkendte tidligere sydafrikanske biskop Desmond M. Tutu lancerede den 4. december 2012 i Bruxelles. Appellen har overskriften Det Kurdiske Spørgsmål i Tyrkiet - nu er det tid til dialog. Heri opfordrer han sammen med prominente medunderskrivere til at genoptage de [5]

6 forhandlinger, der har fundet sted mellem PKKs leder Abdullah Ocelan og den tyrkiske regering siden Regeringen bør tilbyde de stridende parter i Tyrkiet at udpege en eller flere fredsmæglere fra f.eks. de nordiske lande, der kan medvirke i løsningen af det kurdiske spørgsmål. Norden har flere politiske personligheder, der har erfaring og viden i fredsmægling. Det vil være et værdigt bidrag fra Danmark til det kurdiske og tyrkiske folk, for at leve i fred og fordragelighed, slutter udtalelsen. Udtalelsen blev bragt i U-landsnyt.dk samme dag, som den blev udsendt (jf. Presse- og medieomtale). FN s generalforsamling Orienteringsmøde i UM. Udenrigsministeriets Menneskerettighedskontor genoptog traditionen for møder med danske organisationer på menneskerettighedsområdet i forbindelse med samlingen i 3. udvalg under FN s generalforsamling. Dagsordenen for mødet var en orientering om samlingen i 3. udvalg, herunder en redegørelse for danske EU-initiativer og prioriteringer samt vedtagne resolutioner. Desuden ville UM meget gerne høre organisationernes input og bemærkninger til den afsluttede samling samt vejen frem i lyset af de vedtagne resolutioner. Mødet gav ligeledes mulighed for at møde Menneskerettighedskontorets nye bemanding. Mødet fandt sted onsdag den 12. december 2012 i Udenrigsministeriet, og fra FN-forbundet deltog Ole Olsen, formand for Forbundets menneskerettighedsudvalg. Rammerne for særlige CSR-indsatser - Orienteringsmøde i UM. Regeringen og Enhedslisten havde som udmøntning af Finanslovsaftalen 2013 indgået en aftale om at styrke udvalgte elementer inden for dansk udviklingssamarbejde. Det betød blandt andet nye midler til indsatser, der skal styrke virksomheders samfundsansvar og fair trade. I den anledning inviterede Udenrigsministeriet danske organisationer og institutioner til en foreløbig orientering om rammerne for de nye midler, der var afsat til at fremme særlige CSR-indsatser med det overordnede formål at styrke ansvarlig vækst i udviklingslande. Mødet fandt sted onsdag den 19. december 2012 i Udenrigsministeriet, og fra FN-forbundet deltog Lena Jørgensen fra Forbundets menneskerettighedsudvalg. Presse- og medieomtale 2012 (fra ultimo oktober december 2012) Medstifter af FN-forbundet Bent Østergaard død. I anledning af forfatter, foredragsholder, tidligere lærer og skolebibliotekar Bent Østergaards død bragte U-landsnyt.dk den 11. november 2012 mindeord, som tillige blev bragt på FN-forbundets hjemmeside. FN-forbundets formand med i debat om afstemningen i FN om en styrkelse af Palæstinas stilling. Umiddelbart før afstemningen i FN om en styrkelse af Palæstinas stilling deltog FN-forbundets formand Jørgen Estrup den 29. november 2012 i en debat i Globus i Radio24syvs temaudsendelse om afstemningen sammen med Johannes Riber Nordby, orlogskaptajn og militæranalytiker på Dansk Institut for Internationale Studier, Christian Balslev-Olesen, direktør ved Det Danske Hus i Ramallah og Uffe Østergaard, historiker og professor ved Copenhagen Business School. Disrespekt for FN. Den 6. december 2012 bragte Information følgende indlæg af Ole Olsen, formand for FN-forbundets menneskeretsudvalg: - Information skal have tak for sin lederartikel 4/12 om pigen Miriam, som regeringen nægter statsborgerskab med henvisning til, at hun uventet blev født under et besøg i Helsingborg og ikke i Danmark, hvor forældrene ellers bor. Regeringen kan næppe være uvidende, om at FN-konventionen vedrørende statsløse har som formål at bringe statsløse ud af denne meget ulykkelige tilstand og heller ikke uvidende om, at Danmark mere end Sverige har handlepligt i denne sag. At henvise til en uplanlagt fødsel lige uden for Danmarks grænser er derfor en meget meget søgt begrundelse. Jeg synes også den [6]

7 nuværende regering skal huske, at dens partier aktivt bidrog til at presse tidligere minister Birthe Rønn Hornbeck ud af sit embede med henvisning til at hun - og flere forgængere - havde ignoreret FNkonventionen om statsløses rettigheder. Nu kan man få det indtryk at de samme partier står parat til at gøre det samme - hvis de kan finde den mindste anledning. Jeg håber virkelig, at vi har en regering, der gerne vil øge respekten for globalt samarbejde i almindelighed og FN i særdeleshed. Så få dog lige genoptaget Miriams sag - det kan kun gå for langsomt! Terror? Søndag den 9. december 2012 bragte Politiken følgende indlæg af Ole Olsen, medlem af FNforbundets bestyrelse: - Jeg har overordnet fulgt sagen mod de unge, som er tiltalt for efter den såkaldte terrorparagraf for de brandstiftelser, ødelæggelser og anden forstyrrelse af den offentlige orden, som de har stået for. Jeg finder absolut, at gerningsindholdet er alvorligt og at gerningsmændene fortjener en alvorlig straf, men jeg må altså reagere på at anklageren insisterer på, at der skal dømmes efter terrorbestemmelserne. Det indebærer, at disse unge menneskers handlinger søges placeret i samme bås som Al Quedas ugerninger verden over og andre bevidste forsøg på drab af tilfældige civile eller anderledes tænkende. Jeg er opmærksom på at terrorparagrafferne, introduceret efter 11. september 2001, lægger op til meget brede fortolkninger af terrorisme, men jeg må altså advare mod at definere alle mulige handlinger som terrorisme. Kampen mod terror er vigtig og skal føres, men det bør ske med fokus på den bevidste og organiserede internationale slags. Denne kamp har ikke brug for en banalisering, hvilket en "terrordom" i ovennævnte sag ville kunne tolkes som. Appel: Tænk på kurderne støt Tutus opråb om dialog. U-landsnyt.dk bragte på FN s menneskerettighedsdag den 10. december 2012 den pressemeddelelse, som FN-forbundet, Fey-kurd, Kurdisk Forum og Retspolitisk Forening samme dag havde udsendt om det kurdiske folk. Aktiviteter 2013 FN-forbundet med i komitéen for Peace Prize Primo januar sagde FN-forbundets næstformand Trine M.N. Jensen ja til at deltage i Soroptimist International of Europas (SIE) komité for PEACE PRIZE 2013, der uddeles hvert andet år. SIE havde henvendt sig til Trine som næstformand for en organisation, som SIE har fornøjelsen af være repræsenteret i her i Danmark. Peace Prize 2013 var på Euro og blev overrakt af SIE præsident Kathy Kaaf til prisvinderen på SI s 20 ende kongres, der blev afholdt i dagene juli 2013 i Berlin. Prisen er indstiftet med det formål at anerkende en kvinde eller en gruppe af kvinder, der har påtaget sig et enestående projekt for at fremme fred. Denne femte fredspris i 2013 skulle gives til en kvinde eller en gruppe kvinder, der har/har været eller er i færd med at gennemføre bemærkelsesværdige aktiviteter til fordel for fred i almindelighed. Vinderen af Peace Prize 2013 blev Silvana Arbia, italiensk advokat, på grund af hendes kamp for retfærdighed for ofrene i Rwanda. GLOBAL. Det første nummer af FN-forbundets elektroniske medlemsblad GLOBAL i 2013 udkom 18. januar. Bladet satte i dette nummer fokus på de internationale domstole og havde, som altid. et internationalt overblik og seneste boganmeldelser v/henrik Døcker. GLOBAL nr. 2 udkom april og havde fokus på kvinders rettigheder, og GLOBAL nr. 3 udkom i juni med flygtninge i fokus. GLOABAL nr. 4 udkom 2. september, hvor man denne gang kunne læse om lighed og udviklingsbistand - nu og efter om civilsamfundets rolle i debatten om bæredygtig udvikling, FN's betydning som global dagsordensætter - og om en tidligere udenrigsministers forventninger til FN's Generalforsamling. Dertil om kampen mod verdensomspændende kriminalitet. Som altid også det internationale overblik med Henrik Døcker sammen med de seneste boganmeldelser. GLOBAL NR. 5 udkom på FN-dagen den 24. oktober med bl.a. bidrag fra FN-ambassadør i [7]

8 Geneve Carsten Staur og FN-forbundets generalsekretær Torleif Jonasson og som altid også det internationale overblik ved Henrik Døcker sammen med de seneste boganmeldelser. På FN s menneskerettighedsdag tirsdag den 10. december 2013 udkom GLOBAL nr. 6 med temaet menneskerettigheder - bl.a. med en leder om UPR af Ole Olsen, formand for FN-forbundets menneskerettighedsudvalg, en artikel af journalist Henrik Døcker om Den Internationale Straffedomstol samt et interview med Christian Juhl, MF for enhedslisten og medlem af FN-forbundets Folketingsgruppe. Droner og folkeret. Tirsdag den 15. januar 2013 talte Preben Søgaard, vicegeneralsekretær i Dansk Røde Kors, om folkeret og droner på et møde i FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg. Mødet var en forberedelse til den udtalelse, som udvalget skulle komme med om droner på Forbundets kommende repræsentantskabsmøde i april. Til udvalgsmødet var inviteret medlemmer af Forbundets menneskerettighedsudvalg samt bestyrelse. Omkring 15 udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet, som fandt sted på FN-forbundets sekretariat i Store Kongensgade. Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Tirsdag den 15. januar 2013 afholdt 92- gruppen, som FN-forbundet er med i, et informationsmøde om Danmarks ny Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Regeringspartierne, Enhedslisten og Det konservative Folkeparti stemte i juni 2012 ja til regeringens lovforslag om oprettelse af Mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Loven opretter en ikke-retlig mæglings- og klageinstitution, der har til formål hurtigt og effektivt at kunne løse uoverensstemmelser om overtrædelse af internationale standarder og principper om global ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder. På baggrund af en klage eller af egen drift behandler mæglings- og klageinstitutionen sager om overtrædelser, der vedrører danske virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, uanset hvor overtrædelserne synes at være begået. Medlems- og målgruppeundersøgelse. I januar 2013 udkom rapporten med medlems- og målgruppeundersøgelse, som var en opfølgning på FN-forbundets medlems- og målgruppeundersøgelsen udarbejdet i august Formålet med undersøgelsen var således at tage status på medlemmernes holdning til organisationen og FN-forbundets aktiviteter og hermed tegne et billede af Forbundets udvikling i forhold til medlemsarbejdet det forgangne år. Undersøgelsen byggede på kvantitative data indsamlet via elektronisk spørgeskema i december 2012, udformet i tre versioner: En til FN-forbundets individuelle medlemmer, en til Forbundets kollektive medlemmer, og en tredje version til potentielle medlemmer. Rapportens første del behandler resultaterne fra spørgeundersøgelsen og sammenligner dem med resultaterne fra sidste års undersøgelse. Anden del søger at opsummere resultaterne og fremlægger forslag til, hvordan nogle af de svagheder, undersøgelsen har afsløret, kan forbedres. Møde i DFS Strategisk Forum. Fredag den 25. januar2013 deltog FN-forbundets landsformand Jørgen Estrup samt forretningsudvalgsmedlem Flemming Thøgersen i et møde i Dansk Folkeoplysnings Samråds (DFS ) Strategisk Forum: Folkeoplysning demokratisk arv og fremtidig ressource. Mødet fandt sted hos DFS på Gl. Kongevej i København. CISU-konference. Fredag den 25. og lørdag den 26. januar 2013 deltog FN-forbundets generalsekretær Torleif Jonasson i Civilsamfund i Udviklings (CISU) konference om det danske civilsamfunds roller i fremtidens udviklingssamarbejde. Konferencen var et led i at omsætte Generalforsamlingens politikpapir Stærke civilsamfund er en nøgle til bæredygtig udvikling for verdens fattige. Konferencen fandt sted i Godsbanen i Aarhus med omkring 100 deltagere. FN-forbundets Venner. Første ordinære møde i 2013 blev afholdt fredag den 1. februar på FN-forbundets sekretariat, hvor ekstern oplægsholder var direktør Camilla Brückner, UNDP, som holdt oplæg om MDG/SDG proces og muligheder for én fælles dagsorden. Andet møde blev afholdt fredag den 22. [8]

9 marts, ligeledes på FN-forbundets sekretariat, med bl.a. et diskussionsoplæg v/jørgen Lissner om: Regnefejl og facitlister i FN s fredskalkyle vedrørende state-building bistand til konfliktramte stater. Tredje møde 2013 afholdtes fredag den 24. maj på FN-forbundets sekretariat med bl.a. en uddybning af sidste mødes tema om det kommende FN-studie vedrørende bistand til State Building v/jørgen Lissner. Efter dette ordinære møde afholdt FN-forbundets Venner torsdag den 6. juni et møde med Forbundets Folketingsgruppe på Christiansborg, hvor bl.a. initiativer i forhold til FN-reformer og revitalisering af FN var på dagsordenen. Fjerde ordinære møde i 2013 blev afholdt 11. oktober på FN-forbundets sekretariat med en diskussion om: Intervention i Syrien, herunder overvejelser vedr. behovet for FN-mandat indledt af Tonny Brems Knudsen og Tyge Lehmann fra Vennekredsen. Femte og sidste møde i 2013 blev afholdt fredag den 13. december på FN-forbundets sekretariat med bl.a. oplæg v/henning Kjeldgaard om udviklingen i kriterierne for dansk bistand og Christian Balslev-Olesen om erfaringer fra arbejdet med Danidas nye rådgivningsstruktur. - Appel om finansiering til FN s årlige generalforsamlinger. Onsdag den 26. juni 2013 afleverede Tyge Lehmann fra Vennekredsen en appel til udenrigsminister Villy Søvndal underskrevet af 11 personer fra Vennekredsen, der alle har haft en nær tilknytning til FN-arbejdet. I Appellen opfordres regeringen stærkt til at genindføre tidligere tiders praksis med at reservere og finansiere 1 eller flere pladser til de frivillige organisationer som observatører og rådgivere i regeringsdelegationen til FN s årlige Generalforsamlinger (efterårssessionen). Til en start opfodres regeringen til at stille 1 finansieret plads til rådighed for FNforbundet, som Forbundet efter omstændighederne vil kunne overlade til en anden NGO, såfremt der måtte vise sig et særligt behov herfor. - Herudover bidrog mange fra Vennekredsen til den offentlige debat om FN s rolle, bl.a.: - Tyge Lehmann, som medvirkede i et fyraftensmøde om FN s arbejde for oprindelige folks rettigheder, afholdt af FN-forbundets menneskerettighedsudvalg den 6. februar 2013, samt i et debatmøde om FN, menneskeret og konfliktløsning den 20. august 2013 på Den Røde Plads, Nørrebrohallen i København, arrangeret af debatklubben 2200 TÆSK og FN-forbundet. - Jørgen Estrup (og Preben Wilhjelm), som havde en FN-kronik: Danmark kan revitalisere FN i Politiken den 18. marts Tonny Brems Knudsen, som havde en kronik: Grundlaget, der forsvandt om det særligt danske argument for Irak-krigen (at det dybest set var for FN s skyld ) i Information den 21. marts Medvirkede endvidere som moderator på FN-forbundet og Folkeuniversitets debatmøde om Vestsaharakonflikten: Blodspor i sandet den 23. april 2013 på Aarhus Universitet - Jørgen Lissner, som holdt et oplæg om Statebuilding-bistand til kriseramte stater på FN-forbundets repræstentantskabsmøde lørdag den 20. april 2013 i Kvarterhuset, Kbh. S - Erling Dessau, som medvirkede i weekendseminaret 'Conflict Resolution & Peace Building: Give Peace a Chance' den 4. og 5. maj 2013 på Den Internationale Højskole i Helsingør - Frederik Harhoff, som medvirkede som oplægsholder på FN-forbundets konference om internationale straffedomstole i Huset KBH den 23. maj Poul Nielson, som medvirkede i en paneldebat den 18. september 2013, arrangeret af og afholdt hos MS i København, om FN s arbejde med fremtidens udviklingsmål - hvordan ser fremtiden ud efter FN s 2015 Mål? - Peter Viggo Jakobsen, som onsdag den 25. september 2013 medvirkede i Radio24syv Eftermiddagsdebat om FN s generalforsamling, FN s rolle og FN-reform (med i debatten var også FN-forbundets generalsekretær Torleif Jonasson). Fyraftensmøde om FN s arbejde for oprindelige folks rettigheder. FN-forbundets menneskerettighedsudvalg afholdt onsdag den 6. februar 2013 et fyraftensmøde om FN s arbejde for oprindelige folks rettigheder ved ambassadør, cand.jur. og folkeretsekspert Tyge Lehmann. På dagsordenen var bl.a. spørgsmålene: Hvordan defineres et oprindeligt folk og er der enighed herom? Hvilke særlige [9]

10 rettigheder taler vi om? Er der (risiko for) modstrid i forhold til de generelle menneskerettigheder? Hvad har været landvindingerne i det mangeårige arbejde i FN? Hvad er aktuelt på dagsorden og hvilke spørgsmål venter forude? 12 personer deltog i mødet, som blev afholdt på FN-forbundets sekretariat i København. Møde i Post-2015-Development Agenda -processen. Mandag den 18. februar 2013 deltog FN-forbundets formand Jørgen Estrup samt bestyrelsesmedlem Torben Jacobsen i et møde i FN s Post-2015-Development Agenda -proces, hvor Danmark er vært for konsultationer vedrørende et af temaerne i processen: Ulighed. Mødet var arrangeret i samarbejde med Udenrigsministeriet og fandt sted i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads i København. NGO-konference om den nye globale post-2015 udviklingsramme. De fire NGO-netværk NGO Forum og 92-gruppen, som FN-forbundet er med i, samt FORDI og Concord Danmark afholdt den 20. februar 2013 en konference i Fællessalen på Christiansborg om den nye globale udviklingsramme, der skal træde i kraft i Hovedtaler var Ming H. Chong fra Beyond 2015 Campaign, og øvrige talere var bl.a. udviklingsminister Christian Friis Bach og formand for NGO Forum Vagn Berthelsen. Endvidere deltog et politikerpanel repræsenteret ved Jakob Ellemann-Jensen, Per Stig Møller, Lone Loklindt og Steen Gade. Fra FN-forbundet deltog generalsekretær Torleif Jonasson. Møde med FN s Højkommissær for Menneskerettigheder. FN-forbundets landsformand Jørgen Estrup og tidl. medlem af bestyrelsen Erik Arnsted deltog onsdag den 20. februar 2013 i et møde med Navi Pillay, FN s Højkommissær for Menneskerettigheder, som havde ønsket at mødes med danske NGO er og parlamentarikere i forbindelse med sit besøg i Danmark. Institut for Menneskerettigheder stod for arrangementet, som fandt sted i Nordatlantens Brygge på Strandgade 71 i København. Møde i forbindelse med den kommende HRC-samling. FN-forbundets formand Jørgen Estrup og medlem af Forbundets menneskerettighedsudvalg Lena Jørgensen deltog tirsdag den 21. februar 2013 i et møde i forbindelse med den kommende HRC-samling. Udenrigsministeriets Menneskerettighedskontor havde inviteret danske organisationer på menneskerettighedsområdet til et møde for at drøfte den kommende 22. samling i Menneskerettighedsrådet, hvor de ville redegøre for Danmarks og EU s initiativer og prioriteringer for samlingen og meget gerne ville høre organisationernes input og bemærkninger i den forbindelse. Irans ambassade. Med henblik på en uformel samtale med viceambassadøren besøgte FN-forbundets generalsekretær Torleif Jonasson onsdag den 27. februar 2013 den iranske ambassade i København. Møde om R2P for civilsamfundsrepræsentanter. Udenrigsministeriet havde indkaldt til møde for civilsamfundsrepræsentanter den 27. februar 2013 med henblik på en orientering og drøftelse af regeringens arbejde med at fremme Responsibility to Protect (R2P). Fra FN-forbundet deltog formanden Jørgen Estrup. Høring om forslag til lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder og lov om Dansk Institut for Internationale Studier. Torsdag den 28. februar 2013 sendte FN-forbundet sit høringssvar til Udenrigsministeriet, som havde udsendt Udkast til forslag til lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier i høring. Ved lovforslaget foreslås optagelse af en repræsentant for Grønlands Råd for Menneskerettigheder i bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder og at Udviklingspolitisk Råd overtager den nu nedlagte Styrelse for Internationalt Udviklingssamarbejdes kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse. FN-forbundet havde ingen særlige bemærkninger til lovforslagene, som Forbundet kunne støtte. [10]

11 Sig nej til vold mod kvinder. Torsdag den 7. marts dagen før Kvindernes internationale Kampdag - inviterede Kvindernes U-landsudvalg (KULU) i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol og FNforbundet til fernisering på fotoudstillingen Nej til vold mod Kvinder på Professionsskolen Metropol, Sigurdsgade, København N. Der var velkomst ved Mette Annelise Rasmussen, KULU, Torleif Jonasson, FNforbundet, og Lars Pagter Zwisler, Metropol. Endvidere var der oplæg om vold i Danmark ved Dorte Steenberg, næstformand i Dansk Sygeplejeråde, oplæg om KULU s projektsamarbejde mod seksuel vold i DR Congo og deres besøg i 2012 ved KULU s seniorkonsulenter Hanne Liveng og Jette Pedersen samt oplæg ved Mette Fjalland, Kommunikation og Liaison i UNDP, som gav en status på kvinders rettigheder i verden. Omkring 50 personer deltog i ferniseringen. Verden på Spil. I et samarbejde med FN's fødevareprogram (WFP) og reklamebureauet Bohemian havde FN-forbundet udviklet og udgivet et brætspil for folkeskolens klassetrin: Verden på Spil, som er et læringsspil, der hjælper til at forstå de mange problematikker, der kan være omkring fødevaresikkerhed, internationale forhold og miljø og klima. Brætspillet er udviklet i samspil med lærere og professionelle spiludviklere og støttet økonomisk af Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Hermod Lannungs Fond. Med velvillig bistand fra TNT blev spillet i uge leveret til i alt 114 udvalgte folke-, privat- og efterskoler, centre for undervisningsmidler og sprogskoler i Danmark. Spillet er gratis og kan bestilles mod betaling af porto- og forsendelsesomkostninger (nærmere omtale og bestilling fremgår på FN-forbundets hjemmeside/skoletjenesten). Studietur til FN s hovedkvarter i New York. FN-forbundet havde inviteret til studietur til FN s hovedkvarter i New York fra den marts Studieturen fokuserede på 2015 Målene, og undervejs besøgte deltagerne den danske FN-mission og mødte repræsentanter fra UNDP, UNICEF, UN Women, det amerikanske FN-forbund m.fl. Igennem et forberedende seminar den 23. februar på FN-forbundets sekretariat fik deltagerne et grundigt indblik i FN s opbygning og arbejde, herunder med 2015 Målene, og med mulighed for at følge forhandlingerne i Kvindekommissionen på tætteste hold. FN-forbundets 10 udsendte repræsentanter i New York besøgte fx allerede på førstedagen Sikkerhedsrådet, Generalforsamlingen og ikke mindst Den danske FN-mission. Studietursleder var Jens Vexø, medlem af Forbundets bestyrelse samt projektudvalg. Et opfølgningsseminar blev afholdt lørdag den 6. april på FNforbundets sekretariat med økonomisk støtte fra Hermod Lannungs Fond. Deltagerne skrev løbende om deres oplevelser under studieturen til FN-forbundets hjemmeside og efterfølgende til Forbundets medlemsblad GLOBAL nr. 2, april 2013: Kvinders rettigheder er menneskerettigheder af Lena Jørgensen, medlem af FN-forbundets menneskerettighedsudvalg og studietursdeltager. Studietur til Fillippinerne: Training on Local Youth Employment Development Planning. Semper Avanti (Polen) med FN-forbundet m.fl. som partnere gennemførte fra søndag den 10. til søndag den 24. marts 2013 en studietur til Fillippinerne om Training on Local Youth Employment Development Planning for unge mellem 18 og 35 år fra de deltagende lande. Studieturen var økonomisk støttet af Europa- Kommissionens Youth in Action Programme. Fra FN-forbundet medvirkede bl.a. bestyrelsesmedlem Flemming Thøgersen. Post-2015-processen. Mandag den 11. marts 2013 deltog FN-forbundets generalsekretær Torleif Jonasson i et møde om bæredygtighedsmål som del af post-2015-processen hos UNDP s nordiske kontor på Midtermolen i København. FOKO. FN-forbundets informations- og kommunikationsmedarbejder Anne Marie Wium-Andersen deltog den 11. marts 2013 i et netværksmøde for kommunikationsmedarbejdere i Dansk Folkeoplysnings Samråds medlemsorganisationer (FOKO). Mødet fandt sted i DFS mødelokale på Gammel Kongevej i København. [11]

12 Startmøde for Verdens Bedste Nyheder. Onsdag den 13. marts 2013 blev der afholdt startmøde/workshops for Verdens Bedste Nyheder kampagnen 2013 i Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads, København. Temaet for årets kampagne er lighed, og arrangører er som de forrige år de danske udviklingsorganisationer i samarbejde med DANIDA og FN. Fra FN-forbundet deltog informationspraktikant Haben Zekarias. Lancering af UNDP s Human Development Report Torsdag den 14. marts 2013 blev der afholdt lancering af UNDP s Human Development Report 2013: Syds Fremgang: Menneskelig Udvikling i en Mangfoldig Verden. Arrangementet fandt sted i Udenrigsministeriet, Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads, København med bl.a. tale v/udviklingsminister Christian Friis Bach og præsentation af rapporten v/rebeca Grynspan, FN s vicegeneralsekretær. Fra FN-forbundet deltog landsformanden Jørgen Estrup, informationsog kommunikationsmedarbejder Anne Marie Wium-Andersen og kommunikationspraktikant Türkan Dilan Kizilkaya. Høring om Irak-krigen. Fredag den 22. marts 2013 fra kl afholdt ATSF (Anti Torture Support Foundation), Retspolitisk Forening og FN-forbundet en høring om Irak-krigen på Christiansborg, Proviantgården debat om grundlaget for krigen, beslutningen om deltagelse, følgerne, folkeretlige og nationale regler for dansk krigsdeltagelse og behandling af fanger dengang og nu. Der var velkomst ved Tue Magnussen, ATSF-fonden og opæg ved professor Jens Elo Rytter, Københavns Universitet, om Folkeret og Danmarks deltagelse i 2003 i Irakkrigen, professor Bent Sørensen, ATSF-fonden, om Grundloven, især 19, stk. 2. Grundlag i 1953, advokat Chr. Halang om Retssagen sagsanlæg, proces og dom resume og vurdering, og ph.d. Peter Vedel Kessing, Institut for Menneskerettigheder, om Folkeretlige og nationaltdanske regler for undersøgelser af krigsindsats, herunder omtale af kommissoriet for Irak- og Afghanistankommissionen. Redaktør Klaus Slavensky var ordfører i en afsluttende debat med kommentarer fra de særligt inviterede: Højesteretsdommere fra grundlovssagen om Irak-krigen, medlemmerne af Irak- og Afghanistan-kommissionen og partiernes ordførere i Udenrigs-, Forsvars- og Retsudvalget. Endvidere spørgsmål og debat om de videre perspektiver og rammer for videre dansk krigsdeltagelse. Omkring 50 personer deltog i høringen. FN s manglende ret til at overvåge menneskerettighedstilstanden i Vestsahara. Fra Afrika-Kontakt- Danmark modtog FN-forbundet den 18. marts 2013 følgende opfordring, som FN-forbundets forretningsudvalg den 21. marts 2013 besluttede, at vi sagde ja til at være medunderskrivere af: FN's fredsbevarende mission i Vestsahara, Minurso, har akut brug for et mandat til at kunne monitorere menneskerettighedssituationen i Vestsahara, der opfattes som stærkt kritisabel i bl.a. Amnesty Internationals og Human Rights Watch's seneste årsrapporter. Missionen er på nuværende tidspunkt den eneste mission der ikke har mandat til at monitorere menneskerettighedssituationen. FN's Sikkerhedsråd diskuterer Minurso's mandat i april 2013, og vi ønsker at dette brev skal være et partsindlæg i denne diskussion. Brevet opfordrer præsidenten for FN's Sikkerhedsråd til at udvide Minurso's mandat til også at inkludere monitorering af menneskerettighedssituationen i Vestsahara, samt at kunne rapportere om denne. Vi vil derfor gerne opfordre Nordiske politiske partier, parlamentsmedlemmer, medlemmer af Europaparlamentet, organisationer, og fagforeninger til at underskrive dette fælles brev. Deadline for at være med på listen af underskrivere af dette brev er den 25. marts 2013 klokken 20. Våbenhandelstraktat kan redde menneskeliv. Under denne overskrift udsendte FN-forbundet tirsdag den 2. april 2013 en pressemeddelelse om den verdens første våbenhandelstraktat, som samme dag var blevet vedtaget af FN s generalforsamling. Den historiske aftale havde været undervejs i FN siden 2006 og blev den første bindende aftale, der regulerer den globale handel med konventionelle våben som tanks, kampfly og maskingeværer. FN-forbundet udtaler bl.a.: [12]

13 - FN-forbundet glæder sig over, at der nu er kommet folkeretlige regler på våbenhandelsområdet. Traktaten har et stort humanitært og konfliktforebyggende potentiale og kan redde tusindvis af menneskeliv. Traktaten kunne have været stærkere, hvis den også havde omfattet håndgranater, droner og andre nyere typer af kampfly. Den kunne også have været klarere omkring de situationer, hvor der bør være absolut forbud mod våbenhandel. Men traktaten er et godt første skridt mod at sætte nye internationale standarder for våbenhandlen, hvis den implementeres i overensstemmelse med formålserklæringen om at mindske menneskelig lidelse. Maj Rørdam Nielsen, der havde fulgt forhandlingerne i New York for FN-forbundets repræsentantskab, medvirkede dagen efter i Orientering på P1 om den nye traktat. FN-forbundets folketingsgruppe. Efter aftale med formanden for FN-forbundets folketingsgruppe Jakob Ellemann-Jensen afholdt gruppen sit første møde i 2013, onsdag den 3. april. På dagsordenen var bl.a. samarbejdsområder og konkrete initiativer i Fra FN-forbundet deltog formand Jørgen Estrup samt generalsekretær Torleif Jonasson. Training for Human Rights Education. Fra torsdag den 4. april til fredag den 12. april 2013 afholdt FNforbundet sammen med organisationer i Polen, Kroatien, Rumænien, Tyrkiet, Frankrig og Norge et kursus i menneskerettigheder, såsom børnerettigheder, R2P, flygtningerettigheder mm., for 22 unge mellem 18 og 35 år fra Danmark og de øvrige deltagende lande. Kurset fandt sted i Slettestrand i Nordjylland og var økonomisk støttet af Europa-Kommissionens Youth in Action Progamme. Fra FN-forbundet medvirkede bl.a. bestyrelsesmedlem Rasmus Gyldenkerne Nielsen. WFUNA European UNA s Meeting. På invitation af det østrigske FN-forbund afholdt de europæiske FNforbund deres første møde 2013 søndag den 7. til tirsdag den 9. april i Wien, Østrig: The Contribution of the Viennea-Based UN Organizations to Human Security. Fra FN-forbundet deltog formanden Jørgen Estrup samt generalsekretæren Torleif Jonasson. Reception. FN-forbundet afholdt onsdag den 10. april 2013 en reception på Forbundets sekretariat i anledning af ny bog om Hermod Lannung: En uforbederlig idealist. Bogens forfatter, lektor Henning Nielsen, fortalte om bogens tilblivelse og Lannungs store indsats for international fred og sikkerhed. Hermod Lannung var gennem sit 101 år lange liv med til at forme den danske FN-politik. Han var tillige aktiv i den internationale sammenslutning af FN-forbund og i den verdensføderalistiske bevægelse, som han var verdenspræsident for. Og FN-forbundet kan glæde sig over stadig at kunne virke i Lannungs ånd og gennemføre aktiviteter støttet af den fond, der bærer hans navn. Receptionen fejrede også, at FNforbundets hovedkasserer Flemming Thøgersen fyldte 70 år. Flemming Thøgersen var blandt stifterne af FN-forbundet i 1970 og har siden på mange måder været med til at udvikle forbundet. Hermod Lannungs virke har altid været en stor inspiration for Flemming Thøgersen. Omkring 50 personer deltog i receptionen. U-landsnyt.dk bragte på selve dagen den 10. april en omtale af fødselaren. Fyraftensmøde om Palæstina. FN s generalforsamling anerkendte i november 2012 Palæstina som observatørstat med dansk støtte. Hvilke muligheer har anerkendelsen åbnet? Er der forandringer i andre landes tilgang til Palæstina-spørgsmålet? Er der noget forandret i Gaza, på Vestbredde og i Østjerusalem? Er der forandringer i Israels holdninger? Det var nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret på FNforbundets freds- og konfliktløsningsudvalgs fyraftensmøde torsdag den 11. april 2013 på Forbundets sekretariat i Store Kongensgade: Palæstina efter anerkendelsen. Der var oplæg ved den palæstinensiskse ambassadør Amro Alhourani og First Counsular Antoinette Sedin fra de palæstinensiske selvstyreområders delegation i København, der beskrev situationen og om det overhovedet har gjort nogen forskel. I alt 28 personer havde tilmeldt sig mødet. [13]

14 Responsibility to Protect. På invitation af det engelske FN-forbunds formand og tidligere FN-ambassadør Sir Jeremy Greenstock deltog FN-forbundets formand Jørgen Estrup i UNA-UK s High-Level Round-Table on Responsibility to Protect and Mass Atrocity Prevention den 16. april 2013 i British Academy i London. Arrangementet var det første af sin slags i England med deltagelse af omkring 30 nøglepersoner - britiske og internationale delegerede - i dette endags, lukkede møde. Våbenhandelstraktat og Israel på dagsordenen på FN-forbundets repræsentantskabsmøde. FN-forbundets repræsentantskab mødtes lørdag den 20. april 2013 den for første gang, siden det blev valgt på Landsmødet i oktober Mødet fandt sted i Salen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade, København S. Der skulle tages bestik af organisationens udvikling i forhold til Strategi & Handlingsplan, og der skulle godkendes årsregnskab og selvfølgelig tales FN-aktuelle sager. Repræsentantskabet vedtog to udtalelser: 1) FN-forbundet opfordrer Danmark til at ratificere våbenhandelstraktaten hurtigst muligt og anvende traktatens bestemmelser på alle konventionelle våben uden undtagelser og arbejde for, at våben aldrig handles, når der er stor risiko for, at de bruges til at begå krigsforbrydelser og grove menneskerettighedskrænkelser. FN-forbundet håber også, at Danmark vil udvide reguleringen af våbentransport, hvor danske firmaer er involveret, så standarderne for våbentransport er lige så høje som for våbeneksport. 2) Endvidere udviste Repræsentantskabet en bred enighed om, at Israel som alle andre lande skal acceptere UPR-processen i FN s menneskerettighedsråd. Menneskerettighedsrådet har nu taget hul på anden runde af det universelle periodiske eftersyn af medlemslandene (Universial Periodic Review). Blandt de lande som lige nu er til eftersyn, er der ét land, som nægter at medvirke. Israel har ikke leveret den obligatoriske rapport om sin efterlevelse af menneskerettighederne og udeblev fra det berammede møde i januar FN-forbundet finder det afgørende i FN s arbejde for menneskerettigheder, at alle lande stiller op til eftersyn, og finder, at det må sikres, at Israel medvirker, som det gjorde i Alternativt må det frygtes, at der skabes en præcedens, hvor lande blot melder fra, hvis de er utilfredse med FN s Menneskerettighedsråd. Begge udtalelser kan ses i deres helhed på FN-forbundets hjemmeside Statebuilding-bistand til kriseramte stater - Regnefejl og facitlister i FN s fredskalkyle. Under denne overskrift holdt Jørgen Lissner, Managing Director hos DUNDEX (Deployable UN-experienced Development EXperts) et oplæg på FN-forbundets repræstentantskabsmøde lørdag den 20. april 2013 i Kvarterhuset, København S. Oplægget gennemgik hovedkonklusionerne i et netop afsluttet toårs studium bestilt af Generalsekretærens Policy Committee under titlen Lessons Learned Review of UN Support to Core Public Administration Functions in the Immediate Aftermath of Conflict. Emnet bliev belyst gennem tre korte oplæg med plads til diskussion efter hvert af dem: 1)FN s lange tradition for teknokratisk state-building bistand til nyligt uafhængige kolonilande, 2) Akutbistand til state-building som den blinde plet midt i massive fredsbevarende operationer og humanitære indsatser og 3) Udfordringerne forbundet med at genetablere de offentlige myndigheders legitimitetog effektivitet så snart freden bryder ud. Debatmødet med Jørgen Lissner var åbent for alle, og omkring 40 personer deltog. Nærum Gymnasium på besøg. Onsdag morgen den 24. april 2013 besøgte 28 elever og deres lærer fra Nærum Gymnasium FN-forbundet, hvor Forbundets landsformand Jørgen Estrup holdt oplæg om bl.a. FN og reformer af systemet. Besøg i FN-byen. Onsdag den 24. april 2013 inviterede FN-forbundet sammen med SISLO, The Student Association of International Security and Law in Odense, medlemmer af Forbundets skoletjeneste og SISLO til en guidet rundvisning i den nye FN-by på Marmormolen i Københavns Nordhavn, hvor der tillige var oplæg ved bl.a. UNDP og UNFPA. I alt 25 personer deltog i rundvisningen, som var arrangeret af FNforbundets daværende praktikant Haben Zekarias. [14]

15 Møde med udviklingsministeren og 92-gruppen. Torsdag den 2. maj 2013 afholdt 92-gruppen et møde med udviklingsministeren om bl.a. klimafinasiering og Rio+20 opfølgning/post 2015-Måls-processen. Fra FN-forbundet deltog landsformand Jørgen Estrup. Bod på SF s landsmøde. I weekenden den 4. og 5. maj 2013 medvirkede FN-forbundet med en bod på SF s landsmøde, der blev afholdt i Falkonercentret i København. Andreas Hansen og Erling Kjær fra FNforbundets oplysnings- og medlemsudvalg samt generalsekretær Torleif Jonasson deltog. The Use of Drones under Human Rights Law. I samarbejde med SISLO, The Student Association of International Security and Law in Odense, afholdt FN-forbundet mandag den 6. maj 2013 kl et seminar om droner og folkeretten på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense. Seminaret var åbent for alle interesserede, blev afholdt på engelsk og startede med et oplæg v/ole Olsen, formand for FN-forundets menneskeretsudvalg, med efterfølgende debat. Millennium Citizen. Fra tirsdag den 7. maj til mandag den 13. maj 2013 afholdt FN-forbundet sammen med organisationer i Moldova, Armenien, Spanien, Malta, Slovakiet, Georgien, Polen, Kroatien og Holland kurset: Millennium Citizen Partnership building activity on global integration and the Millennium Development Goals for 29 unge mellem 18 og 35 år fra Danmark og de øvrige deltagende lande. Målet var at lede til nye partnerskaber og nye projekter i forhold til globale spørgsmål som 2015 Målene, og der blev anvendt uformelle læremetoder så som brainstorming, gruppearbejde og åbne diskussioner. Kurset fandt sted i Chisinau, Moldova, og var økonomisk støttet af Europa-Kommissionens Youth in Action Progamme. Fra FN-forbundet deltog bestyrelsesmedlem Flemming Thøgersen samt daværende praktikant på Forbundet Haben Zekarias. GLOBAL nr. 3 bragte efterfølgende en artikel af Haben: Indtryk fra seminaret Moldova-Millennium Citizen. The Popular Front for the Liberation of Saguia El Hamra and Río de Oro (Frente POLISARIO). I anledning af POLISARIOs 40 års jubilæum den 10. maj 2013 sendte FN-forbundet følgende hilsen til dem underskrevet af FN-forbundets landsformand Jørgen Estrup og Forbundets formand for freds- og konfliktløsningsudvalg Lave K. Broch: - Greetings to Polisario from the Danish United Nations Association. The right to self-determination is a right that every nation has. This right also belongs to the People of Western Sahara - the Sahrawi people. We believe that the Sahrawi people have waited way too long to get a referendum about the status of Western Sahara. All UN member states have a responsibility to help to secure this referendum. On top of this comes the lack of human rights monitoring in Western Sahara and that governments and companies are buying natural resources from Western Sahara without any valid proof that the money goes to the people of Western Sahara. We believe this is a violation of international law. The Danish United Nations Association is urging the Danish government to increase its support for a referendum in Western Sahara as well as UN monitoring of human rights in Western Sahara and we condemn illegal exploitation of natural resources in Western Sahara including that part of the EU fishery agreement with Morocco that also covers Western Sahara. We commit ourselves to continue to work for peace in Western Sahara and to get the question high on the international agenda. We send our best greetings to Polisario on its 40 year anniversary and our wishes for a peaceful solution of the Western Sahara conflict. Situationen i Georgien efter regeringsskiftet. Under denne overskrift afholdt FN-forbundet v/forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg i samarbejde med Georgiens Venner i Danmark og Sydslesvig et debatmøde mandag den 13. maj 2013 på FN-forbundets sekretariat i København. Debatten drejede sig bl.a. om forskellen i de politiske holdninger hos Georgiens Nationale Bevægelse og Georgiens Drøm, politikken over for EU og NATO, forholdet til Rusland og de to løsrivelsesregioner Abkhasien og Syd-Ossetien samt mennneskeretssituatioen. Debatten blev indledt af Nikolos Rtveliashvili, Georgiens ambassadør i Danmark, [15]

16 og Rasmus Helveg Petersen, MF for det Radikale Venstre, udenrigsordfører og medlem af Udenrigspolitisk Nævn. I alt ca, 25 personer deltog i mødet. Den blå skygge. Onsdag den 15. maj kl havde bl.a. FN-forbundet inviteret til forevisning af filmen La Sombra Azul/Den blå skygge, der er instrueret af Sergio Schmucler. Filmen er baseret på Mariano Saravias bog "La Sombra Azul", som er oversat til dansk med titlen "Den blå skygge". Bogen er baseret på den tidligere politibetjent i Cordoba, Argentina, Luis Urquiza s historie. Luis Urquiza var i politisk flygtning og derfor eksil i Danmark. Han var hovedvidnet under retssagen i 2010 mod tidligere diktator Jorge Rafael Videla og 30 militær- og politifolk sigtet for tortur og andre forbrydelser mod menneskerettighederne - i den argentinske provinshovedstad Cordoba. Tue Magnussen, FN forbundets menneskerettighedsudvalg, og ATSF-fonden introducerede filmens baggrund. Efter forevisning af filmen (90 min.) kunne man stille spørgsmål til Luis Urquiza og diskutere filmen, arbejdet mod tortur og genoprejsning af ofrene for den beskidte krig i Argentina. UdoverTue Magnussen deltog Ole Olsen fra FN-forbundets bestyrelse, og i alt deltog 20 personer i filmforevisningen. Møde om Post-2015 Målene. Fredag den 17. maj 2013 havde Udenrigsministeriet indkaldt til møde om Post-2015 Målene. Fra FN-forbundet deltog landsformand Jørgen Estrup og generalsekretær Torleif Jonasson. Post-2015 betegner arbejdet for at formulere en ny global udviklingsdagsorden, der kan afløse 2015 Målene efter deres udløbsdato i 2015 og danne grundlag for den verden, vi ønsker os i fremtiden. På FN-topmødet i 2010 anerkendte FN s medlemslande, at 2015 Målene har bidraget til væsentlige udviklingsresultater og på effektiv vis dannet ramme om en fælles global udviklingsdagsorden, der har menneskelig udvikling i fokus. Slutdokumentet fra topmødet i 2010 gav samtidig grønt lys til, at der skulle arbejdes på en afløser til 2015 Målene efter Arbejdet med at formulere en ny udviklingsdagsorden, der kan afløse 2015 Målene, er allerede gået i gang. Det er baseret på den mest omfattende globale konsultationsproces, FN nogensinde har gennemført. Processen skal sikre, at alle medlemslande og civilsamfundsaktører verden over får mulighed for at blive hørt og påvirke fremtidens prioriteringer. Internationale straffedomstole. Torsdag den 23. maj 2013 afholdt FN-forbundet v/forbundets menneskeretsudvalg en konference: Internationale straffedomstole erfaringer og fremtid. Der var velkomst v/jørgen Estrup, FN-forbundets landsformand, og herefter oplæg v/cecilie Banke, seniorforsker, koordinator af indsatsområdet Holocaust og folkedrab, DIIS: Rehabilitering af ofre betydning for retsfølelse og fremtid? med efterfølgende spørgsmål og debat. Herefter var der oplæg om retsforfølgelse i Eksjugoslavien v/frederik Harhoff, dommer ved Jugoslavien Tribunalet (ICTY) samt oplæg om Jugoslaviensdomstolen har skabt retsfølelse i Eksjugoslavien? v/ Karsten Fledelius, Jugoslavien-kender, med efterfølgende spørgsmål og debat. Afslutningsvis var der oplæg om Den Internationale Straffedomstol: Status og aktuelle udfordringer v/martin Mennecke, folkeretsekspert ved KU, samt generel debat om den Internationale Straffedomstols fremtid. Der var tilmeldt 80 personer, hvoraf i alt kun 50 mødte op og deltog i konferencen, som blev afholdt i Huset KBH i Rådhusstræde, København K. Training Second Step. Fra fredag den 31. maj til mandag den 10. juni 2013 afholdt FN-forbundet sammen med organisationer i Litauen, Rumænien, Georgien, Ukraine og Moldova kurset: Training Second Step for 24 unge mellem 18 og 35 år fra Danmark og de øvrige deltagende lande. Kurset var et tilbud til de unge om avancerede redskaber til at køre og udvikle små foreninger. Kurset fandt sted i Chisinau, Moldova, og var økonomisk støttet af Europa-Kommissionens Youth in Action Progamme. Fra FN-forbundet medvirkede bestyrelsesmedlemmerne Flemming Thøgersen og Rasmus Gyldenkerne Nielsen som undervisere. Infomøde om Mæglings- og klageinstitutionen med OECD Watch. Mandag den 3. juni 2013 deltog Ole Olsen og Lena Jørgensen fra FN-forbundets menneskerettighedsudvalg i fyraftensmødet: Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd: Har vi egentlig noget at klage over? Mødet var [16]

17 arrangeret af Amnesty, 92-gruppen og CISU og fandt sted i Vartov, Farvergade 27 i København. På mødet fortalte internationale NGO-repræsentanter fra OECD Watch og FORUM i Norge, hvordan de har arbejdet med sager ved mæglings- og klageinstitutioner/oecd kontaktpunkter. Reception hos Politiforbundet. Torsdag den 6. juni 2013 deltog FN-forbundets generalsekretær Torleif Jonasson i en reception hos Politiforbundet på H.C. Andersens Boulevard i København - kollektivt medlem af FN-forbundet - for at tage afsked med forbundsformanden gennem ni år Peter Ibsen. Folkemødet 2013 på Bornholm. Igen i år var FN-forbundet på Folkemødet på Bornholm fra den juni for at markere og oplyse om FN's rolle og aktuelle internationale problemstillinger og FN-forbundets virke. Forbundet var til stede i DIPD's (Institut for Flerpartistøtte) telt sammen med UNICEF Danmark for at markere vores globale ansvar for demokrati og deltagelse. FN-forbundet var repræsenteret v/generalsekretær Torleif Jonasson, kommunikations- og informationsmedarbejder Anne Marie Wium-Andersen, skoletjenestekoordinatorerne fra København Aleksandra Mleczek og Charlotte Munk Nielsen, bestyrelsesmedlem Rasmus Gyldenkerne Nielsen samt frivillig i Skoletjenesten Mikkel Laursen. Mikkel, Anne Marie og Torleif passede teltet alle dage, dvs. åbnede og lukkede henholdsvis kl. 9 og 19, og fra bestyrelsen besøgte Susanne Langer og Lave Broch teltet. - Programmet var fyldt med debatter, TED-talks og selvfølgelig vores Model UN, som blev afholdt af Aleksandra, Charlotte, Rasmus og Mikkel. Vi havde inviteret ungdomspolitikere fra hele det politiske spektrum til at deltage i et helt særligt Model UN, der satte post2015-processen på spidsen; den proces, der skal formulere en ny global udviklings dagsorden, baseret på menneskerettigheder, lighed og bæredygtighed. Resultatet blev en dagsorden for det internationale samfund, der lyder som følger (i prioriteret rækkefølge): 1) Promote Economic Growth, 2) Ensure Sustainability in Balancing Growth, 3) Promote Human Rights, 4) Promote Trade. Det var resultatet af de cirka 1,5 times (på flere måder) stormfulde forhandlinger. Partier, der var repræsenteret, var: Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Liberal Alliances Ungdom, Radikal Ungdom og Venstres Ungdom. Øvrige partiers ungdom var desværre forhindrede i at deltage. - Danmark har lagt FN-styrker på is. Lave Broch, FN-forbundets forretningsudvalg og formand for Forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg, blev flere gange interviewet under Folkemødet på baggrund af, at kun 31 danske soldater på daværende tidspunkt var udsendt for FN jf. Presse- og medieomtale FN-forbundets generalsekretær Torleif Jonasson udnyttede noget af tiden de første to dage af Folkemødet på Bornholm til at køre rundt og omdele Forbundets nyligt udviklede (gratis) brætspil Verden på Spil til udvalgte bornholmske folke-, privat- og friskoler. Herudover fik besøgende med tilknytning til skoler udleveret spillet i teltet, så i alt 35 spil blev givet væk. Reception hos MS. Efter seks år som forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke (MS) besluttede Trine Pertou Mach at stoppe. I den anledning afholdt MS en reception onsdag den 19. juni 2013 i Møderiet hos MS på Fælledvej 12 i København, og fra FN-forbundet deltog forretningsudvalgs- medlem Torben Jacobsen. Åbning af UN Women s nordiske kontor. I anledning af, at UN Women s nye nordiske kontor i København nu var en realitet blev der afholdt en lille åbningsreception fredag den 21. juni 2013 i FN-byen, Marmorvej 51, København Ø. UN Women blev dannet i 2010 som en del af FN s reformproces med det formål at lede og koordinere FN s ligestillingsarbejde. Såvel udviklingsministeren som ligestillingsministeren, der begge havde arbejdet for at få kontoret til København, gav kontoret og dets arbejde et par ord med på vejen. Fra FN-forbundet deltog generalsekretær Torleif Jonasson. FN-forbundet slår alarm: Brug af droner som våben i krigen mod terror undergraver menneskerettighederne. Under denne overskrift udsendte FN-forbundet mandag den 24. juni 2013 en udtalelse vedtaget på FN-forbundets bestyrelsesmøde den 10. juni FN-forbundets bestyrelse udtaler [17]

18 bl.a.: - Der er akut brug for, at der findes en international konsensus om en aftale om anvendelsen af droner, så det sikres, at landene lever op til de forpligtelser, de har under folkeretten. Danmark kan sammen med ligesindede lande gå forrest i arbejdet for at sikre dette. - Den humanitære folkeret forpligter krigsførende parter til at skelne mellem civile og soldater og til at udvise størst mulig forsigtighed for at undgå at ramme civile. Uden for krigszoner er det ikke den humanitære folkeret, men menneskerettighederne der gælder, hvor to af de mest fundamentale principper er retten til liv og retten til en fair rettergang. - Dronerne må ikke sætte nye standarder for krigsførelse, der betyder større tab af civile. Det skønnes, at der alene i Pakistan er blevet dræbt omkring mennesker ved droneangreb. Tallet inkluderer mellem 400 og 900 civile, heriblandt børn. Humanitært Rundbords Forum. På invitation af ICAN Norge, The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, medvirkede Kofi Dakinah og Helene Regitze Wandsøe fra FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg tirsdag den 25. juni 2013 i et Humanitært Rundbords Forum om de humanitære konsekvenser af atomvåben. Mødet fandt sted hos den nationale arrangør Dansk Røde Kors på Blegdamsvej i København med ICAN International som international medarrangør. Deltagere var humanitære og andre civilsamfundsorganisationer i Danmark, Udenrigsministeriet, ICAN International og International Law and Policy Institute. Officiel indvielse af den nye FN-by. Torsdag den 4. juli 2013 blev Københavns nye FN-by officielt indviet af dronning Margrethe og generalsekretær Ban Ki-moon i overværelse af de ansatte i FN-byen, flere danske ministre, Københavns overborgmester samt repræsentanter fra offentlige myndigheder, civilsamfund og det private erhvervsliv. København har i mere end 50 år været vært for forskellige FN-organisationer, men det er første gang, at de nu er samlet under ét tag, hvilket skal bidrage til synergi og større effektivitet. Fra FN-forbundet deltog landsformand Jørgen Estrup samt generalsekretær Torleif Jonasson - personligt inviteret. FN-forbundets næstformand Trine M.N. Jensen deltog også - på invitation af WFP. WFM 2013 Council meeting. Bente Nielsen, bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, deltog den juli 2013 i WFM 2013 Council meeting på Hofstra University i Hempstead, New York. FN, menneskeret og konfliktløsning. Tirsdag den 20. august 2013 afholdt debatklubben 2200 TÆSK og FNforbundet et debatmøde kl. 19 om FN, menneskeret og konfliktløsning på Den Røde Plads, Nørrebrohallen i København. Debatten havde fokus på om FN er et forældet koncept? Essentiel for at skabe international fred? Eller en vestlig magtinstitution? Debatten blev indledt med en kort introduktion af FN-systemets udfordringer v/tyge Lehmann, og Birgitte Rahbek fortalte om konflikten i Syrien og de tilhørende FNresolutioner. I debatpanelet medvirkede Lone Loklindt, menneskerettighedsordfører for Det Radikale Venstre, Jakob Ellemann Jensen, folketingsmedlem for Venstre, Christian Juhl, udenrigsordfører og folketingsmedlem for Enhedslisten, Ole Olsen, formand for FN-forbundets menneskerettighedsudvalg, Tyge Lehmann, jurist og tidligere FN-diplomat, samt Birgitte Rahbek, kultursociolog og Mellemøstekspert. I alt ca. 100 personer var mødt op og deltog i dette debatmøde. Bohemian 10 år. Reklamebureauet Bohemian, som havde stået for layout og tryk af FN-forbundets brætspil Verden på Spil samt tryk af nye kort til rollespillet I samme Båd, fyldte 10 år den 22. august 2013 og havde i den anledning inviteret kunder og samarbejdspartnere til morgenmad i deres lokaler i Hellerup. Fra FNforbundet deltog generalsekretær Torleif Jonasson. Sommer- og fødselsdagsreception hos FN-forbundet. Torsdag den 22. august 2013 kl afholdt FN-forbundet en kombineret sommer- og 75 års fødselsdagsreception for journalist og forfatter Henrik Døcker, med i redaktionen for vores medlemsblad GLOBAL og deltaget i FN-forbundets arbejde i et halvt århundrede, siden sin første artikel i vores daværende medlemsblad, Fred Ved Ret. FN-forbundets [18]

19 generalsekretær Torleif Jonasson holdt tale for Henrik, og i alt ca. 30 personer havde fundet vej til reception denne dag. U-landsnyt.dk bragte den 5. august en omtale af fødselaren og hans virke.. Nordisk FN- og FN-forbundsmøde. De nordiske FN-forbund og FN-organisationer mødtes mandag formiddag den 26. august 2013 kl hos UNDP i den nye FN-by på Marmormolen i København. Fra FN-forbundet deltog formand Jørgen Estrup, generalsekretær Torleif Jonasson og kommunikations- og informationsmedarbejder Anne Marie Wium-Andersen. Der var repræsentanter fra FN-forbundene i Norge, Sverige, Finland og Island samt repræsentanter fra følgende FN-organisationer: UNDP, WFP, UNFPA, UNHCR, UNOPS, UN Women, WHO samt UN City. På dagsordenen var bl.a. de nordiske FN-organisationers og FN-forbunds prioriteter og planlagte hovedaktiviteter , forventninger i relation til den nye FN by og muligheder for et nordisk samarbejde. Umiddelbart efter mødet på Marmormolen fortsatte de nordiske FN-forbund med et fællesmøde på FNforbundets sekretariat i Store Kongensgade i København: Møde med de nordiske FN-forbund. Mandag den 26. august 2013 umiddelbart efter mødet med de nordiske FN-organisationer afholdt FN-forbundet et eftermiddagsmøde med de øvrige nordiske FNforbunds repræsentanter: Kari Solholm og Helga Hjetland fra Norge, Linda Nordin, Aleksander Gabelic og Jens Petersson fra Sverige, Helena Laukko fra Finland, Throstur Freyr fra Island og Jørgen Estrup, Torleif Jonasson og Anne Marie Wium-Andersen fra Danmark. Internettet og menneskerettigheder. Tirsdag den 27. august 2013 afholdt FN-forbundet om eftermiddagen et debatmøde om internettet og menneskerettigheder. Med baggrund i de aktuelle drøftelser om internettets fremtid blev der sat fokus på, hvordan internettets udbredelse har forandret rollefordelingen blandt samfundsaktører. Oplægsholdere var Special Adviser, PhD, Rikke Frank Jørgensen, Institut for Menneskerettigheder, og lektor, PhD, Mikkel Flyverbom, Copenhagen Business School (CBS), Department of Intercultural Communication and Management. Efter de korte oplæg fra de to debattører blev der lagt op til spørgsmål og diskussion. Debatmødet fandt sted på FN-forbundets sekretariat i Store Kongensgade med deltagelse af i alt 12 personer. Møde med formanden for Udenrigspolitisk Nævn. Onsdag den 28. august 2013 deltog Torleif Jonasson, FN-forbundets generalsekretær, i et møde, som Mette Gjerskov, ny formand for Udenrigspolitisk Nævn og Socialdemoraternes udviklingsordfører, havde indkaldt til. Mette Gjerskov havde indkaldt interessenter i udenrigs- og udviklingspolitik med henblik på at få et godt samarbejde samt at få nogle bud på, hvilke emner, der p.t. var vigtigst. Interessenter på klimaområdet var også inviteret med til mødet, idet Mette Gjerskovs første studietur med Udenrigspolitisk Nævn ville gå til Rusland og Canada den september med fokus på Arktis. Visionsworkshop for FN-forbundet. Lørdag den 31. august 2013 afholdt Bent Nicolajsen, Aspekta Kommunikation og PR, en visionsworkshop for FN-forbundets bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsansatte. Formålet med workshoppen var at give bestyrelse og medarbejdere mulighed for at komme op i helikopteren, se Forbundets nuværende situation lidt fra oven og i fællesskab give nogle bud på organisationens fremtidige vision og mission. Endvidere at igangsætte processen frem mod vedtagelse af en ny strategi i Global, bæredygtig udvikling og FN s 2015 Mål. I samarbejde med FN-forbundets folketingsgruppe afholdt FN-forbundet mandag den 2. september 2013 en konference på Christiansborg. Konferencen blev afholdt i anledning af årets generalforsamling i FN og med udgangspunkt i den igangværende proces i FN med at formulere nye, globale bæredygtighedsmål til opfølgning af 2015 Målene. Der var oplæg v/formand for FNforbundets folketingsgruppe, folketingsmedlem Jakob Ellemann-Jensen, udviklingsminister Christian Friis [19]

20 Bach, erhvervsleder og medlem af FN s generalsekretærs MDG Advocacy Group Stine Bosse samt direktør for UNDP Norden Camilla Brückner. Efterfølgende var der paneldebat med talerne og folketingsmedlemmerne Jakob Ellemann-Jensen (V), Christian Juhl (EL) og Lone Loklindt (RV), der gav bud på dansk opfølgning på nye bærerdygtighedsmål, modereret af Thomas Ravn-Pedersen, sekretariatsleder for kampagnen Verdens Bedste Nyheder (VBN). Afslutningsvis fortalte Thomas Ravn-Pedersen kort om kampagnen VBN, og der var afrunding v/formanden for FN-forbundet, Jørgen Estrup. Omkring 100 personer deltog i konferencen. Kontrol og overvågning er gået alt for vidt terrorfrygten bliver misbrugt. Tirsdag den 3. september 2013 udsendte FN-forbundets bestyrelse en pressemeddelelse, hvor Forbundet opfordrer til en politisk erkendelse af, at begrænsningen af frihedsrettighederne er gået for vidt, og til, at der tages initiativ til at komme tilbage på det menneskeretlige værdigrundlag. FN-forbundet opfordrer også til, at problemet rejses internationalt, helt konkret i den tale, som Danmark skal holde på den snarlige generalforsamling i FN. - FNforbundet er helt opmærksom på behovet for at beskytte vores samfund mod terrorisme, nationalt som internationalt, men finder, at der er taget skridt, som er helt ude af proportion med de trusler, der synes at være. Regeringer verden over, herunder i Danmark, synes at have misbrugt frygten for terror til at tildele sikkerhedstjenester og -foranstaltninger en betydning, som strider mod principperne for åbne og demokratiske samfund og som har ført til tilsidesættelser af frihedsrettigheder i sjældent set omfang. FN s daværende generalsekretær, Kofi Annan, udtalte så tidligt som i 2003 sin frygt for at krigen imod terror ville føre til indskrænkninger i friheden, som terrorisme i sig selv ikke kunne føre til. Hans bekymringer har desværre vist sig fuldt berettigede. U-landsnyt.dk bragte den fulde ordlyd af udtalelsen, samme dag den blev udsendt, den 3. september. Det bør være et krav, at vi ved hvad der skete i Syrien. Torsdag den 5. september 2013 udsendte FNforbundet følgende pressemeddelelse: - Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt har meldt ud, at Danmark er indstillet på at bakke USA op, hvis de beslutter at angribe Syrien uden FN-mandat, og at hun ikke ville forlange, at USA skal fremlægge beviser på, at Syriens regering står bag giftgasangreb på sin egen befolkning. FN-forbundet advarer på det kraftigste imod dansk støtte til et militært angreb uden FNmandat og vi ser det som naturligt, at vente på et resultat fra FN s våbeninspektører udtaler Jørgen Estrup, landsformand i FN-forbundet. Det er et fundamentalt krav, at vi ved hvad der er sket og får så upartiske informationer om det som muligt. I forbindelse med Irak-krigen ved vi, at der kom direkte fejlinformation fra amerikansk side før Danmark tog stilling. Danmarks regering opfordres derfor til at bakke op om FNlinjen på linje med de fleste regeringer i andre lande, udtaler Lave K. Broch, der er formand for FNforbundets freds- og konfliktløsningsudvalg. Hvorfor rejser de ikke bare hjem? Torsdag den 12. september 2013 afholdt FN-forbundet, Den Danske Helsinki-Komité og Dansk Røde Kors en konference om personer på tålt ophold og afviste asylansøgere i Danmark. Der var velkomst v/anne la Cour, asylchef, Røde Kors, og Zenia Stampe, MF for Radikale Venstre og udlændingeordfører. Herefter var der indledning v/carl Erik Foverskov, projektleder, Den Danske Helsinki-Komité, som holdt et oplæg om gennemsigtighed i forvaltningen af hjemsendelsesproceduren. Efterfølgende holdt følgende oplæg om juridiske perspektiver: Jens Vedsted-Hansen, professor, Aarhus Universitet, Bjørn Elmquist, advokat, formand for Retspolitisk Forening, og Inger Neufeld, cand.scient.pol., børnepolitisk konsulent, Red Barnet. Herefter var der spørgsmål fra salen til de tre oplægsholdere efterfulgt af en kort pause. Herefter oplæg om udsendelsesforløbet v/michala Bendixen, Refugees Welcome, og Zachary Whyte, antropolog, Ph.d., Københavns Universitet, efterfulgt af spørgsmål fra salen til de to oplægsholdere. Efter en frokost blev der afholdt oplæg om de sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af langvarige ophold v/ivan Doulgeroff, chefpsykolog og fagchef, Røde Kors, Ebbe Munk-Andersen, virksomhedsansvarlig læge, psykiater, Røde Kors, og Lene Lier, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Herefter var der spørgsmål fra salen til de tre oplægsholdere. [20]

Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet også i Danmark

Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet også i Danmark Ytrings- og mediefrihed er afgørende for demokratiet også i Danmark FN- forbundet finder, at ytringsfrihed er en menneskeret som skal beskyttes, og som kun i helt særlige tilfælde bør begrænses. FN- forbundet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 19. januar 2011 Til stede: Jørgen Estrup, Trine M.N. Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Karsten Fledelius, Linda Herzberg, Niels Johan Juhl-Nielsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør

Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Christian

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 5.september 2013 /runsko Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht, Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby,

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Indhold. Forord 11 DEL I 13

Indhold. Forord 11 DEL I 13 Indhold Forord 11 DEL I 13 Kapitel 1. FN - en introduktion 15 FN's formål og grundlæggelse 15 Grundlæggende principper 17 FN's struktur 20 Generalforsamlingen 20 Sikkerhedsrådet 23 Sekretariatet 24 Det

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr.

Danmark yder knap 16 mia. kr. i udviklingsbistand. EU's budget 2014-2020, for udviklingsbistand udgør 382,5 mia. kr. Bruxelles den 12-14. november 2013 Årtiers udviklingspolitisk samarbejde har skabt et stærkt dansk brand internationalt indenfor bistands- og udviklingsarbejde. Danske virksomheder kan bidrage med konkrete

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2010 B7-0682/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2 om de humanitære

Læs mere

Ikke tilstede: Jens Vexø, Line Drewes, John Kierulf, Jolanta Gaizutiene, Linda Herzberg, Miriam Moazzeni, Jesper Andersen

Ikke tilstede: Jens Vexø, Line Drewes, John Kierulf, Jolanta Gaizutiene, Linda Herzberg, Miriam Moazzeni, Jesper Andersen Referat af bestyrelsesmøde i FN-forbundet, onsdag den 13. april 2016 Udkast pr. 3. maj, rev. John Kierulf 6. maj (punkt 1) Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave

Læs mere

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen

KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen Dato: 13. december 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Lau F. Berthelsen Sagsnr.: 2017-750-0015 Dok.: 599741 KOMMISSORIUM for Ytringsfrihedskommissionen 1. Det fremgår af regeringsgrundlaget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Spørgsmål om PNR/Terror

Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Spørgsmål om PNR/Terror Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Oversigt over FN-forbundets aktiviteter, presse- og mediedækning samt politiske udtalelser siden sidste landsmøde:

Oversigt over FN-forbundets aktiviteter, presse- og mediedækning samt politiske udtalelser siden sidste landsmøde: Bilag til FN-forbundets landsmøde 27. 28. oktober 2012- Punkt 3 Oversigt over FN-forbundets aktiviteter, presse- og mediedækning samt politiske udtalelser siden sidste landsmøde: ultimo oktober 2010 medio

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom.

Som spørgsmål D og E er formuleret, vedrører de samme emne - beslutningsgrundlaget for Danmarks deltagelse i Irak-krigen og mine udtalelser derom. Forsvarsudvalget 2014-15 (2. samling) FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Samråd D, E og F i Forsvarsudvalget 17. september 2015 Emne: Grundlaget for Irak-krigen og nedlæggelse af Irak-

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION

RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION RÅDET FOR MENNESKE- RETTIGHEDER PRÆSENTATION CIVILSAMFUND OG MYNDIGHEDER Rådet for Menneskerettigheder består af repræsentanter for en lang række civilsamfundsorganisationer og myndigheder. Rådet drøfter

Læs mere

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2871 - Konkurrenceevne Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Samlenotatet sendes efterfølgende til Videnskabsudvalget Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap

Forslag til folketingsbeslutning om fremme, beskyttelse og overvågning af gennemførelsen af FN s konvention om rettigheder for personer med handicap 2010/1 BSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-6306 Fremsat den 4. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder. Bæredygtig udvikling. Menneskerettigheder. Fred og konfliktløsning.

Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder. Bæredygtig udvikling. Menneskerettigheder. Fred og konfliktløsning. FN-FORBUNDETS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016 2018 Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder Bæredygtig udvikling SIDE 3 SIDE 3 SIDE 4 Menneskerettigheder Fred og konfliktløsning

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle

Et historisk skridt for både folkekirke og homoseksuelle 1. december 2011 Radikale Venstres politiske leder Margrethe Vestager er nyslået minister og allerede i fuld gang med at tage ansvar i Danmark og Europa. Radikal Politik interviewer økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Udenrigsudvalget URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål A: Redegørelsen for dansk implementering af verdensmålene nationalt og i udviklingspolitikken Samråd

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning).

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning). Til Udlændinge- og Integrationsministeriet DANSK FLYGTNINGEHJÆLP Borgergade 10, 3.sal DK-1300 København K Tlf: 3373 5000 www.flygtning.dk 09.10.2017 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien

Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Forslag til initiativer fra konferencen God stil i vinterferien Dette dokument sammenfatter de forslag til initiativer, der kom frem på konferencen God stil i vinterferien på Ørestad Gymnasium den 16.

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 21. maj 2014 kl. 14.00-17.00 Mødedeltagere: Tine Lindhardt, Henrik Wigh Poulsen, Erik Vind, Ester Larsen, Helga Højsager, Bente Kaysen, Grethe Krogh Jakobsen, Mikael

Læs mere

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende:

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende: Retsudvalget 2011-12 REU Alm.del Bilag 550 Offentligt RETSUDVALGETS HØRING 3. SEPTEMBER 2012 om PET I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 1. Ude godt, hjemme bedst Danmark er et land, der gerne vi påvirke andre

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl Referat af bestyrelsesmøde i Frivillighuset Vindrosen d. 9. februar 2017 kl. 17.00-19.00 Tilstede: Navn (valggruppe/forening) Formand Gitte Morberg Jensen (Sygdom & Sundhedsfremme/Osteoporoseforeningen),

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen.

Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen. Peter Bangs Vej 1 DK-2000 Frederiksberg T: +45 33 11 44 88 interchurch@interchurch.dk www.interchurch.dk Frederiksberg, den 28. april 2016 J.nr. 013 BN/rhs Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige

Læs mere

Det talte ord gælder

Det talte ord gælder Forsvarsministerens tale om Dansk forsvars internationale rolle i relation til menneskerettigheder Søndag den 1. maj 2005 på Amnesty International s landsmøde. Jeg vil gerne indlede med at sige tak til

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 18. marts 2010. Europaudvalgets spørgsmål nr. 30 af 20. januar 2010 (EUU alm. del) Spørgsmål nr. 30:

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den kl. 10:30 Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse m.fl. 11042013 Sagsnr. 13/582 Annette Budtz Jørgensen Tel.: 3529 8263 Email: abj@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse fredag den 05042013

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion. Robust mandat og robuste juridiske udfordringer... 11 Af Peter Vedel Kessing og Andreas Laursen Del I. Dansk international aktivisme Kapitel 1. Danmark

Læs mere

Danmark i Mali. 1. februar 2013

Danmark i Mali. 1. februar 2013 1. februar 2013 Nu er der ikke mange måneder til, den for alvor bryder ud i lys lue: kommunal- og regionalvalgkampen 2013. For Radikale Venstre står meget på spil. Den massive vælgerfremgang fra folketingsvalget

Læs mere

Nye kurser i menneskerettigheder:

Nye kurser i menneskerettigheder: HUMAN RIGHTS IN ACTION Nye kurser i menneskerettigheder: Implementering af Menneskerettigheder i FN (5 timer) At give kursisterne en indføring i hvordan menneskerettigheder implementeres gennem FN organisationerne

Læs mere

REFERAT AF HBM 7/2014 DEN 28.-29. NOVEMBER PÅ TUNE KURSUSCENTER

REFERAT AF HBM 7/2014 DEN 28.-29. NOVEMBER PÅ TUNE KURSUSCENTER REFERAT AF HBM 7/2014 DEN 28.-29. NOVEMBER PÅ TUNE KURSUSCENTER TIL STEDE Minna Højland Lars Normann Jørgensen Mads Hyuk Jørgensen Fatima Madsen Kristoffer Nilaus Olsen Erik Jenrich Sørensen AFBUD Nina

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1

Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Dagsorden 12. Forretningsudvalgsmøde den 30. april 2013 Side 1 Referat af 12. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 30. april 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT,. RÅDSMØDE. Dato: 07.12.11 Kontor: Sekretariatet Sagsbeh.: Fil-navn: MAL Referat af 12. rådsmøde Referat af 12. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: onsdag den 26. oktober kl.

Læs mere

I november måned faldt aftalen om Danmarks husholdningsbudget for næste år, Finansloven 2013, på plads. En af de vigtigste poster i aftaleteksten

I november måned faldt aftalen om Danmarks husholdningsbudget for næste år, Finansloven 2013, på plads. En af de vigtigste poster i aftaleteksten 3. december 2012 I november måned faldt aftalen om Danmarks husholdningsbudget for næste år, Finansloven 2013, på plads. En af de vigtigste poster i aftaleteksten er den såkaldte forskningsreserve, der

Læs mere

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner.

[Indledning] 1. Tak for invitationen til at komme her i dag og tale om regeringens syn på internationale konventioner. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Dato: 7. november 2016 Kontor: Task force Sagsbeh: Maria Aviaja Sander Holm Sagsnr.: 2016-0035-0378 Dok.:

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere