Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39"

Transkript

1 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte, Jep pe Otto sen, Me

2 dhat Khat tab Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. SU - Årsberetning 2008, udvalgsbidrag Hesselager Plejecenter - regnskab Strandlyst Plejecenter - regnskab Sygekassens Hjem - regnskab SU - Frit valgspriser på ældreområdet SU - budgetprocedure 2010 og tidsplan Frigivelse af anlægsmidler Frigivelse af pulje til renovering af ejendomme på det sociale område Ældrepolitik Sundhedsberedskabsplan Svendborg Boligselskab af 16. januar kriterier for godkendelse af lejere Til efterretning...33

3 Socialudvalget s møde den SU - Årsberetning 2008, udvalgsbidrag 08/37632 Beslutningstema: Udvalgets bidrag til regnskab og dermed årsberetning for 2008 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Udvalgets driftsregnskab udviser et nettoforbrug på 673,3 mio. kr. Det korrigerede budget udgjorde 697,8 mio. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Afvigelsen mellem korrigeret budget og regnskab udgør 3,5 %. De væsentligste årsager til mindreforbruget skyldes dels tilbageholdte midler på 7,8 mio. kr. grundet overførselskrav til 2009, dels betalinger fra fremmede kommuner på 10,8 mio. kr. grundet ændret opkrævningspraksis samt indgåelse af leasingaftale på mobilitetshjælpemidler på 7,1 mio. kr. Der overføres 23,5 mio. kr. af mindreforbruget til til Vedrørende anlæg udgør regnskabet 48,5 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., når det holdes op mod korrigeret budget på 55,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært Stenstrup og Ollerup byggeprojekter og overføres til Indstilling: Administrationen anbefaler, at udvalgsbidraget fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Bilag: Åben - Årsberetning 2008 Socialudvalget Beslutning i Socialudvalget den : Fremsendes 2. Hesselager Plejecenter - regnskab /9265 Beslutningstema: Hesselager Plejecenter - regnskab 2008 Sagsfremstilling: Der foreligger revideret regnskab for den selvejende institution Hesselager Plejecenter. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 25

4 Socialudvalget s møde den I forhold til det korrigerede budget på 9,474 mio. kr. ex. moms udviser regnskabet et mindreforbrug på kr. ex. moms. Økonomiske konsekvenser: Mindreforbruget overføres til Hesselager Plejecenter i Indstilling: Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab 2008 godkendes, og mindreforbruget på kr. ex. moms overføres til Hesselager Plejecenter i Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Medhat Khattab (I) ønsker, at institutionerne selv skal kunne disponere over eventuelle overskud. 3. Strandlyst Plejecenter - regnskab /9266 Beslutningstema: Strandlyst Plejecenter - regnskab 2008 Sagsfremstilling: Der foreligger revideret regnskab for den selvejende institution Strandlyst Plejecenter for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forhold til budgettet på 16,736 mio. kr. ex. moms udviser regnskabet et merforbrug på kr. ex. moms. Merforbruget skyldes primært øgede lønudgifter i forbindelse med fratrædelse samt større investeringer i eks. nyt ventilationsanlæg, brandalarmer og telefonanlæg. Økonomiske konsekvenser: Merforbruget reguleres i Strandlyst Plejecenters budget i Indstilling: Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab 2008 godkendes, og merforbruget på kr. ex. moms reguleres i Strandlyst Plejecenters budget

5 Socialudvalget s møde den Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Medhat Khattab (I) ønsker, at institutionerne selv skal kunne disponere over eventuelle overskud. 4. Sygekassens Hjem - regnskab /50907 Beslutningstema: Sygekassens Hjem - regnskab 2008 Sagsfremstilling: Der foreligger revideret regnskab for den selvejende institution Sygekassens Hjem for Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. I forhold til budgettet på 1,768 mio. kr. ex. moms udviser regnskabet et mindreforbrug på kr. ex. moms. Økonomiske konsekvenser: Mindreforbruget overføres til Sygekassens Hjem i Indstilling: Direktionen anbefaler Socialudvalget at indstille, at det reviderede regnskab 2008 godkendes, og mindreforbruget på ex. moms overføres til Sygekassens Hjem i Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles. Medhat Khattab (I) ønsker, at institutionerne selv skal kunne disponere over eventuelle overskud. 5. SU - Frit valgspriser på ældreområdet /37632 Beslutningstema: Fritvalgspriser 2009 vedr. praktisk hjælp og pleje samt madservice. Sagsfremstilling: 27

6 Socialudvalget s møde den Efter bestemmelserne i Lov om Social Service, kapitel 16, stilles der i Fritvalgsordningen krav om årlige beregninger af timepriserne vedr. praktisk hjælp og pleje samt madservice på ældreområdet. Priserne er beregnet på baggrund af regnskab I forlængelse af beregningen opgøres evt. efterregulering i forhold til de private leverandører for Praktisk bistand og pleje Der skal som minimum beregnes timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje på henholdsvis hverdage og ubekvemme tider. I Svendborg Kommune beregnes priser for praktisk hjælp, som leveres på hverdage i dagtimerne,og personlig pleje på hverdage, i weekender, aften og nat. Det giver en hensigtsmæssig styringsmulighed og en mere korrekt afregning. I 2005 indførtes regel om, at kommunerne skal efterregulere de private leverandører, såfremt timeprisen viste sig beregnet for lavt. Med baggrund i Socialministeriets vejledning er der beregnet nedenstående priser pr. leveret time. I den offentlige leverandørs timepris er der ikke medregnet fælles omkostninger. Vejledende priser gældende pr. 1. januar 2009: Kr. pr. time Privat Offentligt Praktisk hjælp Pleje, hverdag Pleje, weeend Pleje, aften Pleje, nat Madservice Med baggrund i Socialministeriets vejledning er der beregnet nedenstående priser pr. ret. Der udregnes en produktionspris for alm. hovedret, lille hovedret og biret incl. levering gældende for alle køkkener i Svendborg Kommune. Til oplysning er borgerens egenbetaling vist, som er lavere end produktionsprisen grundet kommunens tilskud til madproduktionen Vejledende priser gældende pr. 1. januar 2009: Kr. pr. time Prod.pris Egenbetaling Alm. hovedret Lille hovedret Biret Økonomiske konsekvenser: Timeprisen for praktisk hjælp i Svendborg Kommune har været 9 kr. lavere end den forventede afregningspris i Der forestår derfor ingen regulering for praktisk hjælp til de private leverandører. Såfremt der kunne reguleres ville beløbet svarer til ca kr. Lovgrundlag: Lov om Social Service kapitel 16. Indstilling: 28

7 Socialudvalget s møde den Administrationen anbefaler Socialudvalget at indstille, at de vejledende priser for 2009 godkendes. Bilag: Åben - Notat vedr. prisberegning 2008 Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles 6. SU - budgetprocedure 2010 og tidsplan 09/5941 Beslutningstema: Godkendelse af udvalgets tidsplan for budget Sagsfremstilling: I henhold til budgetproceduren for 2010, som er godkendt i Økonomiudvalget den 10. februar 2009, er der udarbejdet tidsplan for udvalgets budgetarbejde. Indstilling: Administrationen indstiller at tidsplanen godkendes. Bilag: Åben - Budgetprocedure 2010 Åben - Socialudvalg - Budget tidsplan Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt 7. Frigivelse af anlægsmidler 09/5369 Beslutningstema: Frigivelse af anlægsmidler Sagsfremstilling: Rådighedsbeløb til myndighedskrav søges frigivet primært med henblik på implementering af arbejdsmiljøtiltag m.v. Økonomiske konsekvenser: 29

8 Socialudvalget s møde den Rådighedsbeløbet er på kr. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller, at budgettet til myndighedskrav frigives. Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles 8. Frigivelse af pulje til renovering af ejendomme på det sociale område. 08/20387 Beslutningstema: Frigivelse af pulje til renovering af ejendomme på det sociale område. Sagsfremstilling: Svendborg Kommunes sociale ejendomme renoveres løbende. Prioriteringen og planlægningen foretages løbende i samarbejde med og rådgivning fra bl.a. Byggerådgivningen. En række arbejder er påkrævet og vil blive påbegyndt hurtigst muligt. Økonomiske konsekvenser: Puljen til renovering på 1,713 mio. kr. foreslås frigivet til fortsat renovering af Svendborg Kommunes sociale ejendomme. Økonomiafdelingen har ingen kommentarer. Indstilling: Administrationen anbefaler, at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at puljen til renovering af sociale ejendomme på 1,713 mio. kr. frigives til fortsat renovering af ejendomme på det sociale område. Beslutning i Socialudvalget den : Indstilles 9. Ældrepolitik 09/

9 Socialudvalget s møde den Beslutningstema: Ældrepolitik Sagsfremstilling: Der er udarbejdet flere mål m.v. i Social og Sundhed, der berører ældreområdet, men der mangler en overordnet del, der kan rumme og samle hele ældreområdet. En visionær og målrettet ældrepolitik vil være det bærende fundament for de kommende års udvikling på ældreområdet. Administrationen har udarbejdet et notat for udarbejdelse af en Ældrepolitik. Notatet lægger op til en borgerinddragelse i udarbejdelsen af et forslag til en Ældrepolitik ved henholdsvis to repræsentanter fra Ældrerådet i styregruppen, afholdelse af borgermøde samt inddragelse af interesserede borgere i eventuelle arbejdsgrupper. Der vedlægges et forslag til tidsplan, hvor udarbejdelsen af forslag til politikken forventes klar til politisk beslutning i sensommeren Indstilling: Administrationen anbefaler, at notatet og tidsplan godkendes. Bilag: Åben - Tidsplan Åben - Nyt notat ældrepolitik Beslutning i Socialudvalget den : Godkendt 10. Sundhedsberedskabsplan 08/27004 Beslutningstema: Sundhedsberedskabsplan Sagsfremstilling: Kommuner og Regioner skal én gang i hver valgperiode revidere deres beredskabsplanlægning. Sundhedsberedskabsplanen er en del af Svendborg Kommunes samlede beredskabsplan og har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab. Svendborg Kommune vil med planen opretholde og videreføre kommunens forpligtigelser i tilfælde af større hændelser. 31

10 Socialudvalget s møde den Formålet er endvidere, at medvirke til at sikre kommunens evne til at udvide og omstille sig til opgaver ud over det daglige beredskab, såvel ved større ulykker og hændelser som kriser og krig. Region Syddanmark og Kommunerne i Region Syddanmark, har i 2008 samarbejdet om elementerne i og koordineringen af de forskellige sundhedsberedskabsplaner. Sundhedsberedskabsplanerne har i december 2008 været i høring i nabokommunerne, Regionen og Sundhedsstyrelsen/Lægemiddelstyrelsen, og de indkomne høringssvar er indarbejdet i den foreliggende udgave af sundhedsberedskabsplanen. Lovgrundlag: Sundhedsloven ( 210 Kommunernes forpligtelser) Beredskabsloven ( 12 Kommunens forpligtelser og 25, stk.1 om udarbejdelse af Beredskabsplan) Epidemiloven Lægemiddelloven Bekendtgørelse om planlægning af Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Indstilling: Administrationen indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen fremsendes til Byrådets godkendelse som udvalgets del af kommunens samlede beredskabsplan. Bilag: Åben - Sundhedsberedskabsplan - SFU Åben - Åbne bilag til Sundhedsberedskabsplan 2009 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Indstilling imødekommes. Beslutning i Socialudvalget den : Fremsendes 11. Svendborg Boligselskab af 16. januar kriterier for godkendelse af lejere 08/39097 Beslutningstema: Svendborg Boligselskab af 16. januar kriterier for godkendelse af lejere. Sagsfremstilling: 32

11 Socialudvalget s møde den Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 har anmodet Svendborg Kommune om at acceptere, at Boligselskabet ændrer fortrinsretten til boliger, således at lejlighederne på Falkenberg kun udlejes til ægtepar eller dermed sidestillede par ligestilles med børnefamilier. Begrundelsen er, at boligerne ikke lever op til de nugældende krav til god bolig selv om boligerne er registret som 4 rums lejligheder i BBR registeret. I henhold til udlejningsbekendtgørelsens 4 har husstande med børn fortrinsret til boliger med 3 eller flere rum. Boligforeningen kan dog beslutte, at ægtepar eller dermed sidestillede par, ligestilles med børnefamilier. Kommunalbestyrelsen har tilsyn med boligforeninger og kan i henhold til bekendtgørelsens 35 beslutte, at børnefamilier har fortrinsret, hvis lokale behov tilsiger det. Antallet af udlejningsboliger, der kan sidestilles med tilbuddet fra Svendborg Boligselskab, Falkenberg, er forholdsvis begrænset, og ventetiden for lignende boliger er forholdsvis lang. I Domeas boliger, hvor der er have til boligen er ventetiden således ca. 5 år. Huslejen for boliger på Falkenberg er kr månedligt og øvrige boliger med have, der udlejes af Domea er kr. månedligt uden forbrug. Boligerne på Falkenberg, vil derfor være prismæssige fordelagtige for mindre familier og enlige, der ønsker bolig med have. Ønsker enlige forældre et hus med have, er udbuddet af udlejningsboliger til en overkommelig pris meget begrænset, så det vil være problematisk at sikre egnede boliger til en rimelig pris til enlige forældre. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr af 12/12/ Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. Indstilling: Administrationen anbefaler, at børnefamilier fortsat har fortrinsret til familieboligerne, anmodningen fra Svendborg Boligselskab af 16. januar Falkenberg, om at ændre fortrinsretten til boliger, således at ægtepar eller dermed sidestillede par ligestilles med børnefamilier, ikke imødekommes. Bilag: Åben - Anmodning om godkendelse af ændring af udlejningsregler Åben - Mailkorrespondance anmodning om vurdering Beslutning i Socialudvalget den : Anbefaling følges 12. Til efterretning 33

12 Socialudvalget s møde den /7015 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra administrationen / direktørområdet - På Banen 4. KLs Sociale Temamøde den maj 2009 Program vedlægges. 5. Skr. fra Svendborg Frivilligråd vedr. kriterier og bevillinger for 18 midler vedlægges. Endvidere vedlægges forslag til svarskrivelse samt Tids- og handleplan for udfærdigelse af Frivilligpolitik. 6. Hvad skrev Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende om sager med reference til Direktørområde Social og Sundhed i 2008? Scrapbog med avisudklip ligger til gennemsyn på Svinget 14. Bilag: Åben - Foreløbigt program til KL s Sociale Temamøde Åben - Skr. af fra Svendborg Frivilligråd v/formanden Åben - Forslag til svarskrivelse til Svendborg Frivilligråd Åben - Tids- og handleplan for Frivilligpolitik Beslutning i Socialudvalget den : Taget til efterretning 34

13 Socialudvalget s møde den Underskriftsblad: Ulla Larsen Grete Schødts Karen Strandhave Masoum Moradi Steen Gundertofte Jeppe Ottosen Medhat Khattab 35

14 Bilag: 1.1. Årsberetning 2008 Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54311/09

15 Side 1 af 7 Acadresag: Socialudvalget Ældreområdet I 2008 har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring timers pleje - sørget for, at borgeren får tilbudt min. bad to gange ugentligt - udarbejdet en plan for fremtidens boliger - hjemmeplejen gennemført en natlig rutine så borgeren som hovedregel max. skal vente 30 minutter - sat fokus på sund- og ernæringsrigtig kost til de ældre borgere ældreboliger og 517 plejeboliger - produceret hovedretter Socialområdet I 2008 har socialområdet: - etableret udsatteteam - igangsat alkoholforebyggelse projekt - etableret centre for psykiatri og misbrug - udarbejdet strategi på handicapområdet - igangsat udmøntningen af handicapstrategien

16 Side 2 af 7 Acadresag: Økonomisk oversigt Mio. kr. i årets priser Socialudvalget Regnskab 2007 Vedtaget budget 2008 Korrigeret budget 2008 Regnskab 2008 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Ældreområdet 463,0 462,5 486,3 483,4-2,9 Socialområdet 170,0 186,5 197,6 185,8-11,8 Sekretariat 32,0 29,5 13,9 4,1-9,8 Drift i alt 665,0 678,5 697,8 673,3-24,5 Heraf overføres til ,5 Anlæg: Socialudvalget 40,0 4,5 55,6 48,5-7,1 Anlæg i alt 40,0 4,5 55,6 48,5-7,1 Heraf overføres til ,1 Socialudvalget i alt 705,0 683,0 753,4 721,8-31,6 + = nettoudgift & - = nettoindtægt Bevillinger 2008 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift: - Overførsel fra KTO-forlig hele udvalget - Strejkebesparelse - Konsekvenser som følge af lov- og cirkulæreprogram (socialområdet) - Lønjustering mellem udvalgene - Besparelser: møder, annoncer og IT-licenser - Barselspuljerefusioner - Renoveringsudgifter overført til anlæg Driftsbevillinger i alt Tillægsbevillinger i 2008 Anlæg: - Overførsel fra Renoveringsudgifter overført til anlæg Anlægsbevillinger i alt 7,9 11,5-1,9 0,6-0,7-0,2 2,3-0,2 19,3 50,9 0,2 51,1 Bevillinger i alt 70,4

17 Side 3 af 7 Acadresag: Mio. kr. 800 Socialudvalget Drift Anlæg Regnskab 2007 Budget 2008 Korr. budget 2008 Regnskab 2008 Økonomisk udvikling Socialudvalget Drift Regnskabsresultatet 2008 for Socialudvalget viser et forbrug på 673,3 mio. kr. Sammenholdes regnskabsresultatet med korrigeret budget på 697,8 mio. kr., giver det et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr., heraf overføres 23,5 mio. kr. til Mindreforbruget fordeler sig med 2,9 mio. kr. på ældreområdet, 11,8 mio. kr. på socialområdet og 9,8 mio. kr. på sekretariatet. De væsentligste årsager til mindreforbruget skyldes dels tilbageholdte midler på 7,8 mio. kr. grundet overførselskrav til 2009, betalinger fra fremmede kommuner på 10,8 mio. kr. grundet ændret opkrævningspraksis samt indgåelse af leasingaftale på mobilitetshjælpemidler med 7,1 mio. kr. Afvigelsen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af tabellen over tillægsbevillinger i 2008 vedrørende drift. Anlæg På anlægssiden udgør regnskabsresultatet 48,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget, der overføres til 2009, vedrører primært om- og nybyggeriet på henholdsvis Ollerup og Stenstrup plejecentre. Afvigelsen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af tabellen over tillægsbevillinger i 2008 vedrørende anlæg.

18 Side 4 af 7 Acadresag: Ældreområdet/sekretariatet Økonomisk udvikling På ældreområdet/sekretariatet viser regnskabsresultatet et forbrug på i alt 487,5 mio. kr. Sammenholdes korrigeret budget med regnskabsresultatet, giver det et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Mindreforbruget dækker over mange udsving. Således skyldes mindreforbruget primært betalinger fra fremmede kommuner på 10,8 mio. kr., en leasingaftale på mobilitetshjælpemidler på 7,1 mio. kr. samt et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på ældreområdets drifts- og lønbudgetter. Dette modsvares imidlertid af et merforbrug, der hovedsageligt fordeler sig på hjælpemiddelområdet med 3,5 mio. kr. til især indretning af private boliger samt kropsbårne hjælpemidler samt øget dimensionering af SOSU elever på 1,2 mio. kr. Hvad nåede vi i 2008? Rekruttering og fastholdelse attraktive arbejdspladser og nedbringelse af sygefravær Projekt Rekruttering og fastholdelse, der blev gennemført i 2008 og afsluttes januar 2009, var et vigtigt indsatsområde i Den demografiske udvikling med flere ældre understreger nødvendigheden af at skabe attraktive rammer for også fremadrettet at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede og stabile medarbejdere. Projektet har haft en systematisk tilgang til fastholdelse og rekruttering, og er udmøntet i en strategi for ældreområdet. Projektet har udmøntet sig i mange initiativer som eks. større fleksibilitet i forhold til ændringer i medarbejderens timetal, etablering af mentoruddannelse, hvor uddannede mentorer stilles til rådighed for nyansatte medarbejdere og elever samt etablering af mentornetværk i hver afdeling for de uddannede mentorer. Der har tillige været sat særlig fokus på trivsel, herunder uddeling af Arbejdsglædens Pris to gange om året til medarbejdere, der gør en særlig indsats for trivsel på arbejdspladsen samt været sat fokus på god ledelse gennem ledersamtaler, uddannelse og lederevalueringer. Desuden har der været ekstra opmærksomhed på sygefravær i hele Endvidere har der været arbejdet med image gennem formidling af de gode historier fra ældreområdet via pressemeddelelser og intra- og internettet samt reklamer for området som arbejdsplads gennem busog biografreklamer. Herudover udarbejdes der fortsat på nye tiltag, mens de eksisterende tiltag forankres i den daglige drift vha. tovholdere, der er ansvarlige for videreførelsen. Omsorg/nærvær og ekstra bad I 2008 blev der afsat ekstra midler til at styrke omsorg og nærvær af den enkelte borger samt til et tilbud om ekstra ugentligt bad. Omsorgs-nærværstiden er tiltænkt som samværstid med den ældre for at højne dennes livskvalitet ligesom et ekstra ugentligt bad øger borgerens velvære. Bolighandlingsplan en samlet oversigt over fremtidens behov og ønsker Der er i 2008 arbejdet videre med udarbejdelse af en sammenhængende plan for boligmassen på ældreområdet. Arbejdet er begrundet i ønsket om proaktivt at imødegå den demografiske udvikling med flere ældre i fremtiden samt at overholde plejeboliggarantien, der tilsiger, at der pr. 1. januar 2009 skal stilles en plejebolig til rådighed for borgere, der har behov for en sådan bolig, inden for 2 måneder. Den nuværende boligmasse er blevet kortlagt, og en detaljeret gennemgang af fremtidens behov og ønsker har udmøntet sig i en bolighandlingsplan, der ser på boligmassen for det samlede ældreområde på såvel kort som lang sigt. Bolighandlingsplanen tager udgangspunkt i dels en stigning i antallet af ældre,

19 Side 5 af 7 Acadresag: men også en ændring i de ældres ønsker og krav. Således er der formodentlig en stigende efterspørgsel efter pleje-/demensboliger og en faldende interesse for ældreboliger med eller uden centerfaciliteter. Kostpolitik og Skolemad Der blev i 2008 gennemført et kostprojekt, som sikrede en øget fokusering på de problematikker, der er i forbindelse med kost og ernæring hos ældre borgere og løsningen af disse. Formålet med implementering af en kostpolitik på ældreområdet er, at integrere det ernæringsmæssige i alle aspekter af plejen lige fra forebyggelse, omsorg/pleje til behandling. Projektet vil styrke den enkelte borgers ernæringstilstand og livskvalitet samt øge medarbejdernes faglige viden om kost og ernæring. Centralkøkkenet, nu; Det Gode Madhus, var med i et projekt omkring skolemad. Udgangspunktet for projektet er at gøre sund mad tilgængeligt for eleverne og derigennem lære dem om den mad de spiser og dens betydning for deres velbefindende. Det Gode Madhus producerede mere end portioner til skoleelever i Hjemmeplejen det 5. nathold. Der blev i 2008 oprettet et ekstra nathold, for at sikre borgernes service i Svendborg Kommune. Dette betyder, at borgerne som hovedregel maksimalt skal vente 30 minutter før natholdet møder op. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet Regnskab 2007 Regnskab 2008 Hjemmehjælpsmodtagere Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge Hjemmeplejemodtagere Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge Antal borgere, som har valgt privat leverandør Antal borgere, som har eget valg af hjælper Borgere, som får leveret kølemad Borgere, som får leveret varmholdt mad Antal producerede hovedretter Hjælpemiddelmodtagere Ovenstående tabel viser, at antallet af hjælpemiddelmodtagere er steget med knap 17% fra 2007 til 2008, hvilket er en væsentlig forklaring på merforbruget på hjælpemiddelområdet. Dertil kommer, at den enkelte borgers tyngde, dvs. borgerens pasningsbehov, er steget: der har været et lille fald i antallet af såvel hjemmehjælpsmodtagere som hjemmeplejemodtagere medens det gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge er steget med knap 3%. Antallet af borgere, der vælger private leverandører er steget med ca. 19% i indeværende år. Ligeledes er efterspørgslen efter såvel køle- som varmholdt mad steget i 2008.

20 Side 6 af 7 Acadresag: Prisforudsætninger for ældreområdet Regnskab 2007 Vedtaget budget 2008 Regnskab 2008 Fritvalgs takster: Praktisk hjælp Personlig pleje, dag Personlig pleje, weekend Personlig pleje, aften Personlig pleje, nat Omkostning Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Borgerens egen betaling Madservice: Almindelig hovedret Lille hovedret Biret Kørsel til dagcenter tur/retur Husleje i ældreboliger Socialområdet Økonomisk udvikling Socialområdet har et mindreforbrug på 11,8 mio. kr., når regnskabsresultatet på 185,8 mio. kr. sammenholdes med det korrigerede budget på 197,6 mio. kr. Mindreforbruget modsvares imidlertid af et overførselskrav på 7,1 mio. kr., hvoraf de 5,6 mio. kr. vedrører rammeaftaleinstitutionerne. Det samlede mindreforbrug på socialområdet udgør således 4,7 mio. kr. Mindreforbruget dækker over store positive som negative afvigelser inden for området. Således fordeler størstedelen af mindreforbruget sig med 2,7 mio. kr. på rammeaftaleinstitutionerne på grund af større belægningsprocent end forventet, 1,5 mio. kr. på socialfagligt team i kraft af mindreudgift på invalidebiler, 0,8 mio. kr. på aktivitets- og samværstilbud samt 2,0 mio. kr. på dyre enkeltsager grundet merrefusion. Dette modsvares af merforbrug på myndighedsgruppen på 2,5 mio. kr., som hovedsageligt stammer fra misbrug døgnophold. Hvad nåede vi i 2008? Socialafdelingen har i 2008 arbejdet på at tilpasse afdelingen organisatorisk så den modsvarer de udfordringer afdelingen står overfor. Således er der i 2008 etableret centre indenfor psykiatri og misbrugsområderne. På handicapområdet har man udarbejdet en strategi der skal sikre retning i den samlede sociale indsats. Udmøntningen af strategien er igangsat og har fyldt meget, fokus har særligt været rettet mod at kunne håndtere det stigende sagspres og har resulteret i organisatoriske ændringer inden for handicapområdet. I 2008 etablerede Socialafdelingen ligeledes Udsatteteamet, der skal styrke sagsbehandlingen af kommunens mest udsatte borgere. Der er igangsat et alkoholforebyggelses projekt og udarbejdet en udsattepolitik.

21 Side 7 af 7 Acadresag: I 2008 har afdelingen også forberedt dels flytning af Svendborghusenes botilbud til Ryttervej og dels etablering af nye tilbud på Ryttervej. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Belægning i 2008: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Gns. Udg. Socialpædagogisk støtte Personlig hjælperordning Misbrugsinstitutioner døgnophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift pr. foranstaltning i kr. Belægningsoversigten afspejler alene antal personer i foranstaltning. Der kan være store udsving i udgiften med uændret antal foranstaltninger. Der kan også være forskel i hjælpens omfang f.eks. til personlig hjælper, hvor antal personer er ret stabilt, mens der er en stigning i antal bevilgede timer, og dermed større udgifter. Udgiften til de enkelte længerevarende botilbud varierer med over 1 mio. kr. - fra 0,5 mio. kr. til 1,6 mio. kr.

22 Bilag: 5.1. Notat vedr. prisberegning 2008 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54329/09

23 NOTAT Vejledende prisberegningen på fritvalg 2009 praktisk hjælp og pleje Siden indførelsen af fritvalgs ordningen 1. januar 2003 er der blevet beregnet fritvalgs priser til brug for afregning med de private og kommunale leverandører. I dag bliver sektionerne i Hjemmepleje Øst og Vest afregnet for det antal timer som leveres til borgeren, med en pris renset for indirekte omkostninger. I 2009 fortsættes med den organisering, som blev udformet under kommunesammenlægning og derfor afregnes der i fem forskellige kategorier Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred Svendborg Den. 3. marts 2009 Økonomiafdelingen Morten Bo Kristensen Tlf Praktisk hjælp Personlig pleje hverdag Personlig pleje weekend, dag Personlig pleje aften Personlig pleje nat. Acadre 08/37632 Fane Fritvalg ældreomr. I 2005 er frit valgs ordningen ændret, således at kommunen skal efterregulere, hvis der er blevet betalt for lidt til de private leverandører. Prisberegningen for 2008 omfatter derfor lige som i 2007, både en beregning af de faktiske priser for 2008 samt vejledende priser for Der er i forhold til 2007 er der sket nogle ændringer i 2008, som berører prisberegningen. I 2008 blev beregningen foretaget på timer, mens der i 2007 blev udført timer i beregningen. Der altså afholdt 6,5% flere timer i 2008, hvilket skyldes omsorg/nærvær og to bad ugentligt. Der er i 2008 er der forhandlet mere i løn til plejepersonalet. Samlet forventes afregningen at dække lønnen. Derfor er 2009 afregningen højere end den vejledende pris for For 2008 kunne sektionerne, der leverer praktisk hjælp, leverer personlig pleje om dagen samlet set kunne afholde udgifterne indenfor deres budgetter. Sektionerne der leverer personlig pleje om aften, weekenden og om natten, generelt udviste et merforbrug i Dette bliver der kompenseret for i udregningen. Den vejledende pris for 2008 har som nævnt blandt andet været udgangspunkt for afregningen med de kommunale leverandører og for eventuel regulering til private leverandør. Der er estimeret at de private leverandører skulle tilbagebetale omkring på kr. da afregningen på praktisk bestand er faldet.

24 Direkte udgifter Alle direkte udgifter vedr. hjemmehjælp som kan henføres til frit valgs området er medtaget. Inden for de enkelte områder er det konkret vurderet, hvor stor en andel af udgifterne der vedrører frit valg. SOSU-elever: Lønudgiften er medtaget med 25/37, da det vurderes, at det er elevernes arbejdsmæssige værdi. Hjælpemidler: Der er medtaget udgifter til arbejdsmiljø hjælpemidler. Det medfører, at den private leverandør selv skal betale udgiften til de arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler. Svendborg Kommune har defineret følgende hjælpemidler som rene arbejdsmiljø relaterede hjælpemidler: El-senge, lifte (med sejl) og glidestykker. Biler: Hjemmeplejens biler benyttes både af hjemmehjælpere og hjemmesygeplejersker. Både i Hjemmepleje Vest og Øst vurderes det, at hjemmehjælperne bruger bilerne 60 % af tiden, hvorfor der medtages 60 % af alle bil udgifter med i beregning. Sektionsledere: Der er medtaget udgifter til sektionsledere i forhold til deres tilknytning til sygeplejen og til hjemmeplejen. Indirekte omkostninger I forhold til hvilke indirekte udgifter der skal indregnes under Frit valg på ældreområdet er der anvendt en Myndigheds-/leverandørbetragtning. Alle udgifter vedr. myndighedsopgaver er således ikke medtaget. Fordeling af fællesomkostninger er foretaget som følger: For at undgå "selvreference" er de indirekte omkostninger medregnet kun den ene vej, til den post som vurderes at have størst betydning. Indirekte omkostninger er medregnet efter antal medarbejdere ift. samlet antal medarbejdere. For IT afdelingen er beregning dog foretaget efter antallet af PC-arbejdspladser. Ovennævnte betyder at: Omkostninger vedr. IT-afdelingen medregnes alle steder (licenser, hardware og software, telefon, etc.). Omkostninger vedr. Løn og Personale afdelingen medregnes alle steder, undtaget i ITafdelingen. Omkostninger vedr. Økonomiafdelingen medregnes alle steder undtaget IT-afdelingen og Løn og Personaleafdelingen. Omkostninger vedr. Indkøbsafdelingen medregnes alle steder undtaget IT-afdelingen, Løn og Personaleafdelingen, økonomiafdelingen. De indirekte omkostninger (der kommer fra andre afdelinger) medtages 100 % og belaster derfor fritvalgsområdet med samme procentfordeling (myndighed/drift) som de andre omkostninger i samme afdeling. CARE: Der er ikke medtaget udgifter til licenser til CARE samt til undervisning (projektleder). Der er medtaget udgifter til hardware. Det betyder, at Svendborg Kommune stiller licenser og undervisning gratis til rådighed, mens de private leverandører selv skal sørge for hardware m.v. Der ikke udgiftsført CARE-hardware i 2008 C:\PolWeb2\Work\Files_770_ \ DOC

25 Vejledende og faktisk timepris for 2008 samt vejledende timepris 2009 Ydelse Vejledende pris 2008 Faktisk pris 2008 Vejledende pris 2009 Heraf løn 2009 (afregning til off. Lev. ) Praktisk hjælp kr. pr. time Pleje hverdag kr. pr. time Pleje weekend (dag) kr. pr. time Pleje aften kr. pr. time Pleje nat kr. pr. time Vejledende prisberegningen på fritvalg 2009 madservice På baggrund af regnskab 2008 er der foretaget beregning af de faktiske produktionspriser i På køkkenområdet var der et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. i Priserne for 2009 er beregnet på baggrund af regnskabsresultatet i 2008 korrigeret for merforbruget, i det det lægges til grund at merforbruget ikke fortsætter i Nedenstående produktionspris er en vægtet gennemsnitsproduktionspris i forhold til kølemad og varmholdt mad. Kr. Forventet 2008 Faktisk 2008 Forventet 2009 Borgens egenbetaling 2008 Borgens egenbetaling 2009 Alm. hovedret Lille hovedret Biret C:\PolWeb2\Work\Files_770_ \ DOC

26 Bilag: 6.1. Budgetprocedure 2010 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43830/09

27 Behandlet og godkendt på Økonomiudvalgets møde den 10. februar BUDGETPROCEDURE 2010 OVERORDNET TIDSPLAN 1. Indledning Tilrettelæggelse af budgetproceduren for 2010 sker dels på baggrund af de indhøstede erfaringer med budget 2009, dels de økonomiske vilkår og udfordringer kommunen står overfor i de kommende år, herunder behovet for at revurdere den økonomiske politik og foretage en langsigtet anlægsprioritering, som anført i budgetforliget. Budgetproceduren tilrettelægges desuden med henblik på at understøtte kommunens værdier, primært helhed i opgaveløsningen og borgeren i centrum. Økonomi Budget og Regnskab Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf Fax februar 2009 Sagsid: 09/3460 Økonomisk status Udgangspunktet for budget 2010 er overslagsårene i det vedtagne budget 2009, og i nedenstående tabel er vist nogle hovedtal for udviklingen i kommunens økonomi ekskl. det brugerfinansierede område. Hovedtal skattefinansieret budget Mio. kr Resultat af ordinær drift -39,3-30,4-35,0 3,9 Skattefinansieret anlæg 72,5 29,7 30,7 31,9 Forbrug af kassen 59,3 143,9 96,6 104,6 Skattefinansieret 21,1-122,8-219,4-324,0 beholdning ultimo Beholdning 2009 er skønnet ud fra det forventede regnskab 2008 Budgetevaluering I forbindelse med Byrådets behandling af budget 2009 blev der fra flere sider rejst kritik af proceduren, bl.a. i forhold til høringsproceduren og håndtering af rammebesparelsen. Efterfølgende er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt Byrådets-, Direktionens- og MEDHovedudvalgets medlemmer. Sammenfattende viser spørgeskemaundersøgelsen: overordnet er tilfredshed med proceduren ønske om øget inddragelse af fagudvalg tilfredshed med budgetmateriale generel tilfredshed med arrangementerne, men specielt vedrørende anlægsseminariet var der afsat for lidt tid. For yderligere oplysninger henvises til vedlagte bilag, hvor der er givet en sammenfatning af spørgeskemaundersøgelsen 2. Procedure Proceduren for 2009 er på væsentlige punkter ændret i forhold til de to første år i den nye kommune. Ud fra erfaringer fra budgetlægningen for 2009 og evalueringen heraf, foreslår direktionen, at fagudvalgene får en mere aktiv rolle og inddrages tidligere i processen. Ud fra

28 Økonomiudvalgets og evt. Byrådets økonomiske målsætninger og budgetrammer, får udvalgene til opgave i løbet af foråret at udarbejde budgetbidrag og som led heri foretage høringer. Fagudvalgenes budgetbidrag vil som hidtil omfatte revision af nuværende politikker og strategier med henblik på at fastlægge hvilke mål/indsatsområder, der sættes fokus på i det kommende år. Som led heri indgår om aktiviteter, budgetforudsætninger, takster, investeringer m.m. som hidtil. Det anbefales, at budgetproceduren tilrettelægges under hensyn til fastlæggelse af en ny økonomisk strategi, dvs. at der som led i budgetproceduren træffes beslutning om den økonomiske strategi og efterfølgende gives mulighed for at gennemføre strategien. Proceduren indebærer, at Økonomiudvalget allerede ved rammeudmeldingen ultimo marts har foretaget en foreløbig, overordnet prioritering og målfastlæggelse, herunder tilkendegivet om der er områder, man ønsker særskilt prioriteret. Økonomiudvalgets og evt. Byrådets drøftelse vil ske med udgangspunkt i et forslag fra direktionen til ny økonomisk politik. Processen efter sommerferien vil som hidtil vil være koncentreret om tværgående prioritering på baggrund af udvalgenes bidrag samt prioritering og finansiering af anlægsprojekter. Direktionen vil efter godkendelse af budgetproceduren i løbet af februar udarbejde et oplæg til en økonomisk politik med mål og strategi for realisering. Overordnet tidsplan for budget 2010 Dato Aktivitet Aktør 22. januar Procedure og økonomisk strategi drøftes Direktion 10. februar Procedure godkendes Økonomiudvalg 10. marts Økonomiske strategi med beslutning om mål for driftsudgifter og indtægter (rammer for udvalgenes driftsbudgetter) Økonomiudvalg 30. marts Økonomiske strategi med beslutning om mål for driftsudgifter og indtægter Byråd Budgetarbejde i fagudvalg forslag inden for April-Juni fastlagte driftsrammer Fagudvalg 9. juni Prioritering og finansiering af nyanlæg Økonomiudvalg Særskilt anlægsseminar prioritering af 30. juni nyanlæg og finansiering Byråd 6. august Frist for fremsendelse af høringssvar 13. august Samlet budgetudkast drøftes Direktion 24. august Prioriteringsseminar Byråd, Direktion og MEDHovedudvalg 27. august Direktionens udkast til 1. beh. af budget 2010 udsendes Direktion 1. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 15. sept. 1. behandling i Byråd Byråd Side 2 af 5

29 29. sept. 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 6. oktober 2, behandling i Byråd Byråd 3. Budgetmetode Den foreslåede budgetmetode er som udgangspunkt rammebudgettering, hvor Økonomiudvalg/Byråd udmelder bindende rammer for fagudvalgenes budgetbidrag, evt. kombineret med pejlemærker for udvalgenes prioritering. Rammen fastlægges ud fra den økonomiske strategi og udmeldes som reduktionskrav til udvalgsområderne, således at udvalgene som del af deres budgetbidrag fremkommer med forslag til, hvorledes en udmøntning kan ske, herunder forslag til initiativer på de områder, som Økonomiudvalg og Byråd eventuelt har peget specifikt på i tilknytning til rammeudmeldingen, jf. ovenfor. 4. Budgetseminarer og temadage Der er planlagt 3 temadrøftelser i Byrådet. Den første drøftelse ultimo marts vedrører den økonomiske politik, hvor Byrådet orienteres om de mål og rammer, Økonomiudvalget fastlægger. Inden sommerferien afholdes en temadrøftelse om anlægsbudgettet med fokus på finansiering og tidsfølge. Erfaringen fra sidste år viser, at der var for lidt tid afsat, og det planlagte anlægsseminar for Byrådet den 30. juni foreslås derfor afholdt som et heldagsseminar. Efter sommerferien afholdes et kombineret budget- og prioriteringsseminar. Formålet med seminariet er, dels at præsentere det samlede budgetmateriale, dels at Byrådet foretager en overordnet prioritering, som efterfølgende skal danne udgangspunkt for Direktionens oplæg til 1. behandling. 5. Fastlæggelse af rammer teknisk budget I løbet af foråret arbejdes der som hidtil med en teknisk tilpasning af budgetgrundlaget i form at revideret indtægtsbudget, pris- og lønfremskrivning samt demografitilpasning. 6. Høring og borgermøde Fagudvalgenes budgetforslag udvalgsbehandles i juni, hvorefter forslagene sendes til høring frem til 6. august. Høringssvarene forelægges ikke fagudvalgene, men indarbejdes i budgetmappen, som udsendes medio august. Hidtil har der været afholdt borgermøde mellem 1. og 2. behandling. Tilbagemeldinger fra spørgeskemaundersøgelsen viser, at forløbet og udbyttet af borgermødet ikke var tilfredsstillende, men knap 2/3 mener dog, at der fortsat skal afholdes borgermøde. 7. Budgetinformation Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse viser, at der er stor tilfredshed med indhold og omfang af budgetmappen, hvorfor der ikke lægges op til væsentlige ændringer heri. I takt med at kommunens økonomi strammer til, er der behov for at øge fokus på budgetoverholdelse. Det indebærer blandt andet, at de bagvedliggende forudsætninger for budgettet er analyseret og beskrevet, således at de kan indgå i den løbende budgetopfølgning. I Service og Økonomi for 2010 vil der som følge heraf indgå flere oplysninger om mængder, nøgletal, aktivitetsforudsætninger m.m. Side 3 af 5

30 Bilag 1 Evaluering af budgetlægningen for 2009 EVALUERING AF BUDGETLÆGNINGEN FOR 2009 Proceduren for udarbejdelse af budgettet for 2009 blev ud fra erfaringen fra budgetlægningen stor set besluttet uændret, dog med tilføjelse af et anlægsseminar. Ændrede vilkår var imidlertid medvirkende til, at processen ikke fungerede så tilfredsstillende som ved budgetlægningen for I forbindelse med den politiske budgetbehandling blev proceduren bl.a. kritiseret i forhold til høringsproceduren og håndtering af rammebesparelsen. Endvidere blev peget på, at det var vanskeligt at overskue, hvad de forskellige budgetforslag indeholdt som følge af indarbejdelse/tilbagekøb af besparelser i forhold til direktionens oplæg. Med henblik på en systematisk opfølgning blev der efter budgetvedtagelsen gennemført en evaluering af budgetproceduren i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt Byrådets medlemmer, Direktionen og MEDHovedudvalg. Svarprocenten i undersøgelsen er ikke så høj som forventet kun 40% af de adspurgte besvarede spørgeskemaet. Konklusioner på undersøgelsens resultat skal vurderes i lyset heraf. Spørgeskemaet var opdelt i 4 hovedkategorier: Den politiske budgetproces, budgetmappen/-dokumenter, prioriterings- og budgetseminarier og inddragelse af borgere og medarbejdere. Inden for hver kategori var der opstillet en række udsagn med tilhørende 5 svarmuligheder: meget enig, enig, uenig, meget uenig og ved ikke. Spørgeskemaet blev afsluttet med en sammenfattende vurdering. Her er 95 procent enig i, at budgetlægningsprocessen gav et tilfredsstillende grundlag for at tage stilling til det endelige budget. Tilsvarende var 71 procent enige i, at budgetlægningsprocessen har givet tilfredsstillende muligheder for at påvirke udformningen af det endelige budget. Efterfølgende er kort angivet et resume for de 4 hovedkategorier: Den politiske budgetproces: Overordnet set er der tilfredshed med budgetproceduren, men ca. 40 procent er uenig i, at budgetproceduren var tilrettelagt således, at der blev skabt et reelt prioriteringsrum. Knap 70 procent mener, at Direktionen skal fastlægge rammen for reduktionsforslag. Godt 30 procent er uenige i dette. Knap 60 procent er enige i, at det er Direktionen, der skal fastlægge rammen for udvidelsesforslag, hvilket godt 30 procent er uenige i. 80 procent er enige i, at der skal foreligge et administrativt forslag i balance til 1. behandlingen. Budgetmappen/-dokumenter: I forhold til budgetmappen er over 80 procent enige i, at omfanget af mappen er tilfredsstillende, og at mappen er overskuelig og forståelig. Generelt er ca. 90 procent tilfredse med det materiale, der udarbejdes til brug for de politiske budgetforhandlinger (budgetnotat, beskrivelse af reduktions og udvidelsesblokke).

31 Prioriterings- og budgetseminarier I forhold til prioriteringsseminariet, der blev afholdt den 27. maj 2008, er 90 enige i, at der fortsat skal afholdes prioriteringsseminar. Flere giver udtryk for, at udvalgene skal have en mere aktiv rolle med udarbejdelse og prioritering af reduktionsblokkene. Den 2. september 2008 blev der afholdt budgetseminar. Over 80 procent er enige i budgetseminariets tidsmæssige placering, program og længde, materiale og præsentation. 95 procent er enige i, at der fortsat skal være et budgetseminar. Den 1. juli blev der afholdt et halvdagsseminar for Byrådet vedr. anlægssprogrammet. Over 70 procent er enige i budgetseminariets tidsmæssige placering, program og længde, materiale og præsentation. 90 procent er enig i, at der fortsat skal være et budgetseminar. Flere har dog anført, at der var for lidt tid afsat. Inddragelse af borgere og medarbejdere Godt 70 procent er enige i, at der fortsat skal afholdes borgermøde. Knap 30 procent er enige i, at forløbet og udbyttet var tilfredsstillende. Over 80 procent er enige i, at høringsperioden havde en passende længde. 70 procent er enige i, at det kun er reduktionsforslag, der sendes i høring, men 24 procent er uenige heri. Godt 70 procent er enige i, at medarbejderinddragelsen er tilfredsstillende, men 24 procent er uenige heri. Sammenfattende vurdering Sammenfattende viser spørgeskemaundersøgelsen og tilkendegivelserne under den politiske budgetbehandling: Generel tilfredshed med budgetmateriale Dog manglende overskuelighed i fht. reduktioner/udvidelser Generel tilfredshed med arrangementerne, men specielt vedrørende anlægsseminariet var der afsat for lidt tid. Ønske om øget inddragelse af udvalg ved udarbejdelse og prioritering af reduktionsog udvidelsesforslag og ønske om administrativt forslag til 1. behandling! Gerne borgermøde, men i anden form Kun høring af reduktionsforslag Generelle rammebesparelser i budgettet bør undgås Kendte præmisser for alle i hele forløbet Disse tilkendegivelser inddrages ved udarbejdelse af forslag til budgetproceduren for budget Side 5 af 5

32 Bilag: 6.2. Socialudvalg - Budget tidsplan Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 36249/09

33 I henhold til budgetprocedure 2010: Socialudvalgets tidsplan. Tabellens skrifttyper: Tekst med den mindre skrifttype er fra den generelle tidsplan for økonomiudvalg og byråd. Økonomi Konsulentafdelingen Janice L. Frænde Den 11. marts 2009 Acadre 09/5941 Tekst med den større skrifttype vedrører opgaver i direktørområdet og fagudvalget. Dato Aktivitet Aktør Feb-marts 10. februar Procedure godkendes Økonomiudvalg 10. marts Drøftelse af budgetprocedure, tidsplan, temaer og muligheder i forhold til den økonomiske ramme Chefgruppe Der aftales konkrete møder for hhv. ældreområdet og Socialområdet 11. marts Fagudvalgets procedure og tidsplan forelægges Fagudvalg 12. marts Procedure og tidsplaun udsendes til S-med Sekr. 24. marts Økonomisk strategi med beslutning om mål for 30. marts driftsudgifter og indtægter (rammer for udvalgenes driftsbudgetter) Ældreområdet / sekretariatet opstart budgetdrøftelser Socialområdet opstart budgetdrøftelser 31. marts Økonomisk strategi med beslutning om mål for driftsudgifter og indtægter Økonomiudvalg Direktør, chefer, konsulenter Direktør, chefer, konsulenter Byråd April April og maj Udarbejdelse af budgetoplæg: Service og økonomi, udvidelses- og reduktionsforslag Herunder demografiudvikling ældreområdet samt udvikling børnesager til voksen på handicapområdet. Chefgruppe + kons. 15. april Mat. færdigt til den 1. juni Drøftelse budget 2010 Herunder rammer, forslag til udvidelser og reduktioner Fagudvalg Side 1 af 2

34 Maj 4. maj Foreløbig orientering om budget 2010 S-med 5. maj Drøftelse af foreløbigt budgetoplæg Chefgruppe 13. maj Drøftelse af foreløbigt budgetoplæg Fagudvalg Juni 9. juni Prioritering og finansiering af nyanlæg Økonomiudvalg 9.juni Budgetoplæg færdiggøres: Service og økonomi, reduktions- og Chefgruppe udvidelsesforslag m.m. 17. juni Budgetoplæg behandles Fagudvalg + S-med + afdl.chefer + ældreråd + handicapråd 18. juni Høringsperiode startes - frist til 6. august Reduktionsforslag lægges på hjemmeside Kons.afd. 30. juni Særskilt anlægsseminar prioritering af nyanlæg og finansiering Byråd August 6. august Frist for fremsendelse af høringssvar. Alle 13. august Samlet budgetudkast drøftes Direktion 19. august Status budget 2010 Fagudvalg Byråd, Direktion og 24. august Prioriteringsseminar MED-Hovedudvalg 27. august Direktionens udkast til 1. beh. af budget 2010 udsendes Direktion Sept. okt. 1. sept. 1. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 15. sept. 1. behandling i Byråd Byråd 29. sept. 2. behandling i Økonomiudvalg Økonomiudvalg 6. oktober 2, behandling i Byråd Byråd Side 2 af 2

35 Bilag: 9.1. Tidsplan Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54419/09

36 TIDSPLAN FOR PROJEKTET ÆLDREPOLITIK 2009 Januar 2009 Marts 2009 Primo April 2009 Marts - Juni 2009 Juni - Juli 2009 August 2009 Socialudvalget Borgermøde Projektarbejde/møder Klar til høring Chefmøde: Udarbejde projektplan Nedsættelse af styregruppe og arbejdsgrupper Politisk godkendelse IMPLEMENTERINGS FASE Mette Hviid Boris/Faglig Konsulent

37 Bilag: 9.2. Nyt notat ældrepolitik Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55751/09

38 Notat til chefmøde vedrørende ældrepolitik Oplæg til udarbejdelse af politik på ældreområdet i Svendborg Kommune. Der er udarbejdet flere politikker i Social og Sundhedsforvaltningen, der berører ældreområdet, men der mangler en overordnet del, eventuelt en paraplydel, der kan rumme og samle hele ældreområdet. En politik der indeholder en overordnet vision med specifikke indsatsområder, således at der skabes en rød tråd i kommunens politik. KL har udarbejdet et notat, der kan inspirere til udarbejdelse af den kommunale ældrepolitik, hvor det anbefales at en visionær og målrettet ældrepolitik bør være det bærende fundament i fremtidens udvikling af ældreområdet. Det kræver et godt forarbejde, at udvikle en ældrepolitik og medinddragelse af mange aktører og interessenter samt at der er formuleret klare visioner, mål og strategier for både den overordnede politik og for indsatsområderne. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Tlf Fax Svendborg, d dk Målgruppen for politikken skal bredt defineres, det vil sige at politikken skal omhandle alle ældre i kommunen både de aktive og raske samt de svage og syge. Det skal drøftes om det er ordret ældre eller senior, der skal bruges som begreb i politikken. Her tænkes blandt andet på signalværdien samt opfattelsen af hvem politikken henvender sig til/omhandler. Der skal tages højde for snitflader til de øvrige kommunale politikområder som sundhedspolitikken, handicappolitikken og fritidsområdet. Processen tilrettelægges og organiseres i en projektmodel med en styregruppe samt arbejdsgrupper eventuelt med tilhørende ressourcepersoner/grupper, der kan inddrages ad hoc. Styregruppen refererer til Claus Sørensen, der er bindeleddet til direktionen. Styregruppen sammensættes af repræsentanter fra ældrerådet, fællestillidsrepræsentanter, plejecentre, hjemmeplejen, myndighedsafdeling samt ældrekonsulent fra Kultur og Plan. I forhold til processen nedsætter styregruppen arbejdsgrupper og foretager en vurdering af projektets interessenter. Hver arbejdsgruppe har en repræsentant med i styregruppen. Arbejdsgrupperne arbejder konkret med de temaer der vælges, det vil sige beskriver visionen, målgruppen og indsatser inden for deres område. Processen tilrettelægges i fire hovedfaser: I første fase afholder styregruppen et borgermøde, hvor forskellige aktører og interessenter kan medvirke til en brainstorm, i forhold til hvilke temaer politikken kunne indeholde samt komme med ideer til formidling og implementering. 1

39 I anden fase udvælges de enkelte temaer og der udarbejdes forslag til visioner og målgruppe for området. Dette skal være retningsgivende for det videre arbejde med at beskrive indsatsområder herunder konkrete mål og handlinger. Tredje fase er en hørings- og beslutningsfase. På dette tidspunkt foreligger der et konkret udkast til en ældrepolitik, der skal høres blandt så mange aktører og interessenter som muligt. Den fjerde fase er formidlingsfasen. En omfattende og målrettet formidling er en forudsætning for en vellykket implementering af den nye ældrepolitik. Processen skal godkendes i direktionen samt i socialudvalget, som ligeledes skal godkende de udvalgte temaer og den endelige politik. 2

40 Bilag: Åbne bilag til Sundhedsberedskabsplan 2009 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45744/09

41 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan BILAG 2 Ældreområdets lokale instruks Social og Sundhed Bilag 2 Side : 44 / 47 Dato : Ældreområdets lokale instruks Ældreområdet indgår i Svendborg Kommunes beredskabsplan. Bliver der brug for hjælp, evt. til at tage borgere hurtigt hjem fra sygehuset, vil der ske følgende: I dagtimerne på hverdage vil en afdelingschef blive kontaktet Aften, nat og weekend / helligdage vil Hjemmepleje Øst blive kontaktet på telefon: Er mobilnettet ude af drift vil der blive ringet på telefon: i sektion Kobberbækken. Den sygeplejerske der modtager opkaldet, skal: kontakte en afdelingschef eller en sektionsleder (der er udarbejdet telefonliste) køre til områdekontoret og afhængig af opgavens omfang tilkalde kolleger og begynde at kalde ekstra medarbejdere på arbejde. Den samlede opgave koordineres når en afdelingschef eller sektionsleder møder på områdekontoret i Hjemmepleje Øst. Afdelingscheferne på Ældreområdet

42 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Social og Sundhed Bilag 3 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BILAG 3 Side : 46 / 47 Operativ indsats afsnit Dato : Skemaforklaring til scenarierne:

43 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Social og Sundhed Bilag 3 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BILAG 3 Side : 46 / 47 Operativ indsats afsnit Dato :

44 Bilag: Sundhedsberedskabsplan - SFU Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 11. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 48532/09

45 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Direktørområdet Social og Sundhed Social og Sundhed Afsnit : 2.3 Side : 1 / 41 Dato : Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

46 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Indholdsfortegnelse Social og Sundhed Afsnit : Side : 2 / 41 Dato : INDHOLDSFORTEGNELSE for Beredskabsplanens afsnit 2.3, der samtidig er Svendborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan Forord med formål, opgaver, ansvar, scenarier, lovgrundlag og henvisninger Organisation og opgaver Informationshåndtering Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Krisekommunikation Operativ indsats og udførelse af opgaverne...16 Scenarie 1: Genhusning...21 Scenarie 2: Evakuering og genhusning ved brand i plejecenter/socialt botilbud...22 Scenarie 3: Evakuering, indkvartering og forplejning ved ekstreme vejrforhold...23 Scenarie 4: Evakuering, indkvartering og forplejning ved stormflod...25 Scenarie 5: Evakuering, indkvartering og forplejning ved kemikalieuheld...27 Scenarie 6: Drikkevandsforurening i område med plejecenter/socialt botilbud...29 Scenarie 7: Hedebølge kort- og langvarig...31 Scenarie 8: Pandemisk Influenza...32 Scenarie 9: Modtagelse af forudskrevne patienter...33 Scenarie 10: Strømafbrydelse, der rammer plejecenter/socialt botilbud og borgere Forebyggelse Uddannelse Øvelser Kvalitetssikring/Evaluering, opfølgning og revision af Sundhedsberedskabsplanen Bilag Bilag 1: Telefonliste Bilag 2: Ældreområdets lokale instruks Bilag 2a: Telefonlisten / Bilag til Ældreområdets lokale instruks Bilag 3: Skemaforklaring til scenarierne...46

47 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 3 / 41 Dato : FORORD Formål Sundhedsberedskabsplanen er en del af Svendborg Kommunes samlede beredskabsplan og har samtidig relationer til det samlede nationale beredskab. Svendborg Kommune vil med planen opretholde og videreføre forpligtigelser i tilfælde af større hændelser. Formålet er også specifikt, nemlig at kunne sikre kommunens evne til at udvide og omstille sig til opgaver ud over det daglige beredskab, såvel ved større ulykker og hændelser som kriser og krig. Hovedopgaver Direktørområdet Social og Sundhed varetager primært opgaver på ældreområdet og de sociale områder - handicap, psykiatri og misbrug samt sundheds- og forebyggelsesopgaver. Det er den overordnede målsætning på det sociale område, at servicen på ældreområdet skal dække behovet for boligmæssige, sociale og sundhedsmæssige ydelser til kommunens ældre borgere, at indsatsen på sundheds- og forebyggelsesområdet ydes ud fra principperne om forebyggelse og selvhjælp samt tidlig og tilstrækkelig indsats, at der på det sociale område, som helhed, til stadighed arbejdes hen mod decentralisering af ansvar og kompetence, hvilket indebærer, at opgaverne løses tættere på og i samarbejde med borgerne, at der til stadighed er fokus på hensigtsmæssig organisering samt kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen. Ansvar Det er direktørområdet Social og Sundheds ansvar, at opgaverne løses på den mest effektive måde ud fra hvad der er muligt alt afhængig af hændelsens art og omfang. For Sundhedsberedskabsplanens udarbejdelse, koordinering, løbende opdatering og evt. igangsættelse er Socialdirektøren ansvarlig. Sundhedschefen skal sammen med Beredskabschefen afstemme planen i forhold til Svendborg Kommunes Beredskabsplan og Redningsberedskabets Risikobaserede dimensionering og Beredskabsplan Direktørområdets ledere og medarbejdere er ansvarlige for at yde den bedste og mest effektive indsats når dele af planen er iværksat. Samtidig gælder, at personalet skal have kendskab til planen.

48 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 4 / 41 Dato : Scenarier, der danner grundlag for Sundhedsberedskabsplanens udarbejdelse For risikoanalyse er anvendt scenarier, anført i Redningsberedskabets Risikobaserede dimensionering, med brande i private hjem, plejecenter/socialt botilbud, evakuering og kemikalieuheld m.v. Scenarier med voldsomme vejrfænomener, som storm/orkan, snestorm, hedebølge, stormflod og specifikke scenarier mere målrettet mod direktørområdets opgaver, som bl.a. modtagelse af førudskrevne patienter, bespisning, genhusning og hjælp til Redningsberedskabet ved indkvarteringsopgaver. Endvidere har elektricitetsnedbrud også indgået. Sundhedsberedskabsplanens indhold Plan på det overordnede og taktiske niveau med enkelte operationelle mål. På mange af Social og Sundhedsområdets plejecentre og afdelinger findes i detaljerede planer og actioncard for specifikke opgaver. Lovgrundlag Sundhedsloven ( 210 Kommunernes forpligtelser) Beredskabsloven ( 12 Kommunens forpligtelser og 25, stk.1 om udarbejdelse af Beredskabsplan) Epidemiloven Lægemiddelloven

49 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 5 / 41 Dato : Bekendtgørelse om planlægning af Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Andre henvisninger Sundhedsstyrelsens Håndbog om sundhedsberedskab og bilagssamlingen til håndbogen Beredskabsstyrelsens Vejledning af kommunernes og amternes beredskab Beredskabsstyrelsens Beredskabsplanlægning for pandemisk influenza. Beredskabsplanen om Akutte drikkevandsforureninger Beredskabsstyrelsens Akutte drikkevandsforureninger en praktisk guide Beredskabsplan for Odense Universitetshospital, juli 2008 Kritiske punkter ved Sundhedsberedskabsplanes udarbejdelse og godkendelse 1.udkast færdig: 5. september 2008 Indsendes til fælles høringsproces i Region Syddanmark 8. september 2008 Styregruppemøde for indsendt planer Indsendelse af planer til Sundhedsstyrelsen, nabokommuner og region fra 1. december 2008 Tilretning af planer januar 2009 Politisk godkendelse i Socialudvalget 11. marts 2009 Politisk godkendelse i Sundheds- og forebyggelsesudvalget 5. marts 2009

50 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 6 / 41 Dato : Sekretariatets arbejdsopgaver Assistere og samarbejde med socialdirektøren Sekretariat for Socialudvalg og Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Personaleadministration Indkøb og bogføring for administrationen og boligområdet samt assistance til andre afdelinger i direktørområdet Post, journal og arkiv Sekretærfunktion for Klageråd vedr. Hjemmehjælp Sekretærfunktion for Mærskgårdens bestyrelse Mellemkommunale refusioner på ældreområdet Administrative og økonomiske opgaver i forbindelse med udlejning af boliger til ældre borgere Administration af øvrige kommunale udlejningsejendomme Overordnet koordinering og styring af nybyggeri Juridisk bistand Socialafdelingens arbejdsopgaver Varetager primært opgaver for voksne inden for de sociale områder handicap, psykiatri, alkohol- og stofmisbrug, forsorgsområdet: Bostøtte- og botilbud Aktivitet og beskæftigelse Væresteder Opsøgende arbejde Alkohol- og misbrugsbehandling Øvrige socialfaglige opgaver Myndighedsgruppen varetager henvendelser fra borgerne vedrørende visitation til afdelingens tilbud, merudgifter samt personlig hjælpeordning. Socialfagligt Team varetager henvendelser fra borgerne vedrørende tilkendelse af førtidspension og handicapbiler.

51 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 7 / 41 Dato : Sundhedsafdelingens arbejdsopgaver Sundhedsafdelingen varetager den generelle sundhedsfremme og forebyggelse i Svendborg Kommune. Afdelingen rummer 4 driftsområder samt en stabsfunktion i Forebyggelsessekretariatet. Arbejdet koordineres i regi af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Forebyggelsessekretariatet er en stabsfunktion i Sundhedsafdelingen. Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til borgere over 75 år, som tilbydes 2 årlige besøg. Svendborg Kommune tilbyder også et besøg til borgere over 65 år som er blevet alene. Sundhedsplejen yder et gratis og frivilligt tilbud til alle familier med børn og medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og skaber dermed forudsætninger for en sund voksentilværelse. Tandplejen tilbyder alle børn og unge i alderen 0-18 år gratis forebyggende og behandlende tandpleje efter eget valg i den kommunale tandpleje eller hos en af de privat praktiserende tandklinikker, som kommunen har indgået aftale med. Træningsafdelingen udfører træning som beskrevet i henholdsvis sundhedsloven og serviceloven. Ældreområdets arbejdsopgaver Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest og Plejecenter/socialt botilbud Øst og Plejecenter/socialt botilbud Vest. Ældreområdet i Svendborg Kommune er opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Plejecenter/socialt botilbud Øst Plejecenter/socialt botilbud Vest Myndighedsafdelingen varetager visitation til hjemmehjælp, ældre-, pleje-, demens- og gæsteboliger, madservice, ledsageordning, plejeorlov og hjælpemidler. Hjemmepleje Øst og Hjemmepleje Vest leverer hjemmehjælp og sygepleje til borgere i eget hjem i hvert sit geografiske område af byen. A9 deler øst fra vest, dog hører hele Tåsinge til Vest. Plejecenter/socialt botilbud Øst og Plejecenter/socialt botilbud Vest varetager driften af kommunens 17 plejecentre, 12 aktivitetscentre og 2 demensdagcentre. A9 deler øst fra vest, dog hører hele Tåsinge til Vest. Det gode Madhus i Svendborg Kommune - tidligere: Centralkøkkenet (hører under Hjemmepleje Øst) Storkøkken plus køkkener med varmholdt madproduktion, fremstiller mad, der udbringes til kommunens pensionister.

52 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Organisation og opgaver Social og Sundhed Afsnit : Side : 8 / 41 Dato : I en akutsituation kan der med den eksisterende lagerkapacitet produceres mad til personer. Ved ulykker, hvor Tåsinge er afskåret fra Fyn, henvises til lokale madleverandører, jfr. beredskabsplanens liste over mulige madleverancer.

53 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Informationshåndtering Social og Sundhed Afsnit : Side : 9 / 41 Dato : Ved hverdagshændelser Afdelingschefen håndterer information internt og eksternt. Ved større hændelser Direktøren håndterer i samarbejde med afdelingscheferne information internt og eksternt. Krisekommunikation Når der for Svendborg Kommune er besluttet og iværksat en central form for krisekommunikation skal informationshåndteringen afstemmes med krisekommunikationens bestemmelser. Information og samarbejde med AMK (Akut Medicinsk Koordineringscenter Odense) Ved større hændelser kontakter indsatslederen, beredskabschefen eller relevant afdelingschef AMK hurtigst muligt med henblik på nødvendig information til at samarbejde og i evt. fællesskab koordinere indsatsen. Såfremt Svendborg Kommune har besluttet en central form for krisekommunikation orienteres AMK også om dette tiltag. AMK får ved større hændelser bemyndigelse til at koordinere kommunens sundhedsberedskab med regionens.

54 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Social og Sundhed Afsnit : Side : 10 / 41 Dato : Ved større hændelser Krisestab Direktøren er ansvarlig for, at der for direktørområdet Social og Sundhed oprettes en krisestab. Afdelingscheferne i Direktørområdet Social og Sundhed er ansvarlig for, at Direktøren og andre ledere får den nødvendige information. Denne krisestab har til huse i Social og Sundhed, Svinget 14, Svendborg. Krisestabens opgaver er hovedsagelig koordinering men også som støtte til evt. pårørende og andre med behov i relation til hændelsen. Det er vigtigt, at krisestabens it-systemer er funktionsduelige og sikrede. Er der for Svendborg Kommune iværksat en central form for krisekommunikation skal informationshåndteringen afstemmes med krisekommunikationens bestemmelser. Udtalelser til pressen skal aftales med Direktøren for Social og Sundhed. Krisestaben organiserer sig alt efter opgavens art, omfang og varighed. Er opgaven alene under Direktørområdet Social og Sundhed skal der for visse hændelser kunne oprettes et call- og støttecenter. Krisestaben skal kunne etableres under alle forhold og tidsrum. Ledere og medarbejdere, der er nødvendige for krisestabens arbejde, kan om nødvendigt pålægges opgaven, jf. Beredskabsloven. Tværfaglig koordination It- og kommunikationssystemer skal være funktionsduelige og sikrede på institutioner m.v. Der skal være mulighed for at få forbrugsvarer på tværs af afdelinger. Det betyder dermed også, at der skal være et velfungerende internt transportsystem. Vigtige samarbejdspartnere, hvormed der skal ske stor koordinering, ved forekomne hændelser er bl.a.: Region Syddanmark: AMK (Akut Medicinsk Koordineringscenter Odense) Indsatshold fra akutsygehuse Kriseterapeutisk personale Ved ekstra ordinær udskrivelse af patienter Vagtlæger og praktiserende læger Private sygehuse og klinikker Politiet Sundhedsberedskabet Redningsberedskabet Andre kommunale afdelinger, f.eks. Indkøbskontoret, it-afdelingen En gang årligt deltager Sundhedschefen og de udpegede nøglepersoner i et tværfagligt møde med andre aktører i kommunen og eksterne repræsentanter for beredskabsplanlægning. Beredskabschefen er ansvarlig for indkaldelse af dette møde.

55 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Social og Sundhed Afsnit : Side : 11 / 41 Dato : Aftaler og samarbejde med Region Syddanmark om sundhedsberedskabet Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) har kompetencen til at koordinere den samlede indsats og uddelegere opgaver fra sygehus til lægerne mv. AMK har kompetencen til at aktivere på forhånd udpegede undersøgelses-, behandlings-, isolationsog karantænefaciliteter. AMK/Sygehuset har ansvaret for at medicinsk udstyr, lægemidler og hjælpemidler følger med borgeren til den fysiske placering af sundhedsberedskabet i Svendborg Kommune ved ekstraordinært udskrevne patienter. AMK/Sygehuset har ansvaret for transporten af de ekstraordinært udskrevne patienter til den fysiske placering af sundhedsberedskabet i Svendborg Kommune. Region Syddanmark har ansvaret for aktivering af almen praksis, vagtlæge og praktiserende speciallæger. Region Syddanmark har ansvaret for massevaccine. Herunder har almen praksis opgaven med massevaccine ved pandemier, hvor der vil være mange syge borgere og medarbejdere. Region Syddanmark har ansvaret for kriseterapeutisk indsats og biologisk beredskab ved større ulykker, hændelser og katastrofer. AMK alarmerer det kriseterapeutiske beredskab direkte. Samarbejdsrelationer mellem Region Syddanmark og kommunerne Region Syddanmark tilbyder i sin beredskabsplanlægning at samarbejde med kommunerne om følgende specifikke opgaver på sundhedsområdet: Indsats af sundhedspersonale ved større ulykker. Regionen har tilstrækkelige med præhospitale ressourcer og mulighed for at trække på udrykning fra sygehuse, så der er ikke behov for at kommuner/praksissektoren planlægger at stille med indsats på ulykkessteder. Kriseterapeutisk indsats ved større hændelser er en regional opgave Regionen kan ved større hændelser stille med et kriseteam fra psykiatriske akutsygehuse med kort varsel. Hvis kommunerne har en eller anden form for kriseterapeutisk assistance, skal der planlægges for, hvordan det koordineres med regionens. Kommunerne bør overveje, hvilke lokaliteter der i givet fald kunne anvendes som psykosociale støttecentre. Regionerne har en planlægningsforpligtelse i forhold til det kriseterapeutiske beredskab på linie med og som en del af de generelle planlægningsforpligtelser i forhold til sundhedsberedskabet. Inden for rammerne af sundhedsvæsenets almindelige beredskab tilbydes på døgnbasis akut krisepsykiatrisk hjælp på regionens akutpsykiatriske centre. Den kriseterapeutiske indsats har primært til formål at forebygge, at en normal reaktion udvikler sig til en sygelig tilstand. Den akutte indsats etableres med base i et af regionens akut psykiatriske centre, og indsatsen kan foregå på et eller flere af centrene eller i tilknytning til skadestedet, hvor der kan etableres midlertidige støttecentre.

56 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Social og Sundhed Afsnit : Side : 12 / 41 Dato : Det kriseterapeutiske beredskab etableres via AMK, som alarmerer det relevante psykiatriske center. Det psykiatriske center alarmerer efter behov det gejstlige beredskab. Ved større hændelser, hvor der etableres støttecentre uden for de psykiatriske center, kontaktes det kommunale beredskab, med henblik på samarbejde omkring den konkrete hændelse. Regionen har truffet aftale med politiet, kommunerne og forsvaret om, at Varde kaserne, Ryes kaserne i Fredericia, samt flyvestation Skrydstrup, kan anvendes som lokaliteter for et psykosocialt støttecenter. Ved større hændelser skal regionens kriseterapeutiske indsats, koordineres med kommunernes beredskab. Dette koordineres via AMK og kommunens akutnummer (på døgnbasis). Det kriseterapeutiske udvalg indgår i et forum med politi og sundhedsberedskabet, hvor det konkrete samarbejde og koordination omkring den akutte psykiatriske patient aftales. Svendborg Kommune har ikke en organiseret form for kriseterapeutisk indsats ved større hændelser. Svendborg Kommune vil være behjælpelig med lokaliteter til den kriseterapeutiske indsats. Massevaccinationer Ved pandemier og lignende foretages vaccinationer af de praktiserende læger i regionen. Ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene Ved ekstraordinær udskrivning fra sygehusene anvendes de sædvanlige procedurer ved udskrivning af patienter fra sygehuse. Det vil i realiteten være et begrænset antal patienter der udskrives, hvis der akut opstår et stort behov for mere sygehuskapacitet. De udskrevne patienter vil ved en masseudskrivning fordele sig, så de fleste hjemmeplejedistrikter vil få 0-1 ekstra person at tage vare på. Ved masseudskrivning bruges de vanlige kommunikationsveje mellem sygehus og kommune. AMK vil varsle alle kommuner så hurtigt som muligt i tilfælde af ekstraordinær udskrivning. Svendborg Kommune samarbejder om ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene. Den direkte kommunikationsvej findes på "Operativ indsats - Alarmeringsoversigt". Endvidere beskriver Sundhedsberedskabsplanens afsnit "Operativ indsats Scenarie 9: Modtagelse for førudskrevne patienter", som et actioncard for gennemførelsen. Pandemi Region Syddanmarks sektorer laver selv en plan for, hvordan presset i pandemisituationen, med mange syge borgere og medarbejdere, skal håndteres. Akutsygehusenes sygehusberedskab den eksterne del. Alle Akutsygehuse pt.: Svendborg, OUH, Vejle, Kolding, Esbjerg og Aabenraa kan stille med udryknings-/lægehold. Sygehus Lillebælt stiller med sundhedspersonale til karantænelokaliteter og epidemiafdelinger På Ryes Kaserne. Sygehus Sønderjylland stiller med sundhedspersonale til karantænelokaliteter og epidemiafdelinger på Flyvestation Skrydstrup. Sydvestjysk Sygehus stiller med sundhedspersonale til karantænelokaliteter og epidemiafdelinger i Oksbøllejren.

57 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Social og Sundhed Afsnit : Side : 13 / 41 Dato : Håndtering af ekstra ordinære situationer med pandemiudbrud, smitsomme sygdomme og lignende udbrud der kommer langt ud over dagligdagens beredskab sker jf. Sundhedsstyrelsens Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Publikationer om sundhedsberedskab - Sundhedsstyrelsen. Svendborg Kommune vil på det forebyggende område medvirke til information og hygiejniske foranstaltninger for bl.a. børn og unge i skoler og institutioner og i befolkningen generelt. Der er indgået en samarbejdsaftale om infektionshygiejniske ydelser mellem OUH, Klinisk Mikrobiologisk afdeling og Svendborg Kommune. Lokalt er der etableret et netværk bestående af hygiejnekoordinatorer fra hver institution / område der i samarbejde med nærmeste leder og den faglige konsulent koordinerer den infektionshygiejniske indsats. I enhver situation hvor en patient skal behandles af kommunens sundhedspersonale kræves forsvarlige beskyttelsesforanstaltninger. Det skal sikres, at kommunalt sundhedspersonale beskyttes mod dråbesmitte og kontaktsmitte. Den gældende hygiejneinstruks for kommunens sundhedspersonale skal følges. Hjemmeplejen observerer og plejer patienten efter længens anvisninger. Affald håndteres jf. Svendborg Kommunens affaldsregulativ for dagrenovation. Evt. særlige instruktioner og krav fra myndighederne skal overholdes. Hvis de centrale sundhedsmyndigheder beslutter, at iværksætte vaccination af den samlede befolkning eller af befolkningen i et afgrænset område oprettes der flere steder vaccinationscentre. Vaccinationscentrene ledes af Social og Sundhed og de oprettes generelt på samme lokalitet, der er udpeget til evakueringscenter eller valgsteder. Endvidere kan sportscentre- og haller anvendes. I en given situation er det Socialdirektøren og krisestaben, der er ansvarlig for udpegning af vaccinationscentre. Region Syddanmark er ansvarlig for utensilierne for gennemførelsen af vaccinationerne. Svendborg Kommune samarbejder om opgaver ved pandemiudbrud. Den direkte kommunikationsvej findes på "Operativ indsats - Alarmeringsoversigt". Endvidere beskriver Sundhedsberedskabsplanens afsnit "Operativ indsats Scenarie 8: Pandemisk influenza", som et actioncard for gennemførelsen. Svendborg kommune indtænker et stort sygefravær blandt medarbejderne. Samarbejde og aftaler med de praktiserende læger Der er i Svendborg Kommune ansat en praksiskonsulent, som koordinerer kontakten til de øvrige praktiserende læger i området. Det kan blive aktuelt, fx ved behov for øget tilsyn med borgerne efter udskrivelse, eller behov for anden hjælp fra de praktiserende læger. Svendborg Kommune forudsætter i en ekstraordinær situation, at praksissektoren / vagtlægerne løser de opgaver, som de normalt løser, fx ved ekstraordinær udskrivning fra sygehusene. Hvis en ekstraordinær situation gør det nødvendigt, vil AMK iværksætte varsling / information af de praktiserende læger / vagtlægerne i regionen. Ved behov for ekstraordinær udskrivelse varsles kommunen af AMK. Herefter foregår kontakten vedr. den enkelte patient mellem sygehusafdelingen og kommunen.

58 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Koordination, samarbejde med Region Syddanmark AMK og nabokommuner Social og Sundhed Afsnit : Side : 14 / 41 Dato : Samarbejde med Embedslægeinstitutionen Indsatslederen og/eller den sundhedsfagligt ansvarlige vurderer om embedslæge skal kontaktes fx i forbindelse med smitteforebyggelse og drikkevandsforurening. Lægemiddelberedskab Hvis der opstår en situation med udsigt til mangel på medicin og medicinsk udstyr i regionen eller kommunerne i regionen på grund af en ekstraordinær situation, vil regionen søge at afhjælpe situationen. Patienter vil ved en ekstraordinær udskrivning fra sygehuset få medicin med hjem indtil det er muligt for patienten / hjemmeplejen selv at skaffe medicinen. Samarbejde med nabokommuner Såfremt der opstår et behov til akut løsning af beredskabsopgaver samarbejdes med nabokommunerne. Det samme gælder hvis en nabokommune får behov for hjælp herfra. Nabokommuner til Svendborg Kommune er: Faaborg-Midtfyn Kommune, Nyborg Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune. Såfremt Svendborg Kommune har besluttet en central form for krisekommunikation orienteres samarbejdskommunerne også om dette tiltag. Samarbejdet i en akut opstået situation koordineres med AMK.

59 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Krisekommunikation Social og Sundhed Afsnit : Side : 15 / 41 Dato : Krisekommunikation Når der for Svendborg Kommune er besluttet og iværksat en central form for krisekommunikation skal informationshåndteringen afstemmes med krisekommunikationens bestemmelser. AMK får ved større hændelser bemyndigelse til at koordinere kommunens sundhedsberedskab med regionens. Der henvises til Beredskabsplanens afsnit 1.8 for Information og Krisekommunikation. Social og Sundheds Krisestab, men også direktør, ledende medarbejdere og nøglepersoner, skal bl.a. formidle oplysninger og hjælpe med følgende til den centrale kriseinformation: Oplysninger til opdatering af hjemmeside med information om krisestyringen. Hjælpe med svar til journalister, borgere m.fl. Hjælpe med udfærdigelse af pressemeddelelser og interviews til radio, tv og elektroniske medier Informationen skal i visse tilfælde udfærdiges på andre sprog end dansk.

60 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Operativ indsats Social og Sundhed Afsnit : Side : 16 / 41 Dato : Generelt Den operative indsats for personalet i Direktørområdet Social og Sundhed vil normalt være, at videreføre eller udvide arbejdsindsatsen inden for kendte arbejdsopgaver. Det vil sige, at arbejdsopgaverne normalt skal udføres på direktørområdets lokaliteter. Ved evakuering kan personalet anvendes på de af Redningsberedskabet udpegede opsamlingssteder og hjælpestationer. Ved voldsomme vejrsituationer, som stormflod, storm og orkan, kan et ske på skoler og andre steder hvor der er forsamlingslokaler og indkvarteringsmuligheder. Personale fra direktørområdet vil normalt ikke indsættes i indsatsområdet.

61 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Operativ indsats Social og Sundhed Afsnit : Side : 17 / 41 Dato : Alarmeringsbestemmelser Ved større hændelser kan alarmen komme fra politiet, den kommunale indsatsleder, Beredskabschefen, Direktøren i Miljø og Teknik, Direktøren i Social og Sundhed, Kommunaldirektøren eller den centrale krisestab. Ved mindre betydende hændelser i hverdagen kontaktes direktøren for Social og Sundhed ikke, men afdelingschefen informerer ham hurtigst muligt om hændelsen. Under kriser eller i krigstid via det særlige beredskabsgradssystem. Såfremt modtageren ikke genkender afsenderen af alarmeringen eller er i tvivl, foretages et kontrolopkald til afsenderen for at kontrollere alarmens rigtighed, før lokalalarmering iværksættes, jf. gældende alarmeringsoversigt. Det er direktøren for Social og Sundhed, der har ansvaret for at udvalgsformand og evt. andre politikere informeres og evt. tilkaldes. Politiet alarmcentralen Redningsberedskabet - Indsatsleder beredskabschef Svendborg Kommune direktører Den centrale krisestab (Kommunikationschef for information) AMK (Akut Medicinsk Koordineringscenter Odense) Direktøren for Social og Sundhed Afdelingschef i Direktørområdet Social og Sundhed Normal kommunikationsvej Alternativ kommunikationsvej ved manglende kontakt (kommunikationschefen søges alarmeret så tidligt som muligt) med henblik på hurtig og effektiv information til borgere og medier Nøglepersonale Medarbejdere og vikarer (Ekstra personale indkaldes jfr. instruks se bilag 1) Se alarmoversigten og telefonlisten i bilag 1!

62 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Operativ indsats Social og Sundhed Afsnit : Side : 18 / 41 Dato : Alarmeringsoversigt se bilag 1 Oversigt over lokaliteter Adresser / kort: - Rådhuset, Ramsherred 5, 5700 Svendborg (Kommunens krisestab) - Social og Sundhed, Svinget 14, 5700 Svendborg - Det gode Madhus i Svendborg Kommune, Ryttervej 39, 5700 Svendborg (Koordinerer akutte madleverancer) - Skolerne i kommunen kan anvendes til Psykosociale Støttecentre / evakueringscentre Rådhus og Svinget 14: Det gode Madhus:

63 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Operativ indsats Social og Sundhed Afsnit : Side : 19 / 41 Dato : Kortudsnit af, hvor nogle af kommunens skoler er beliggende Østre Skole og Vestre Skole: Byskolen og Sundhøjskolen:

64 Beredskabsplan Acadre: 08/27004 BEREDSKABSPLAN / Sundhedsberedskabsplan Operativ indsats Social og Sundhed Afsnit : Side : 20 / 41 Dato : Stenstrup Skole og Sct. Michaels Skole i Oure:

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 26-03-2012 Kl. 15:30 Gæstekantinen Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 27. september 2010 kl. 13:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 107. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 241 2 Medlemmer Kirsten Moesgaard

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere