Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnepasning... 9. Folkeskolen... 11. Tilbud til ældre... 13. Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger... 17. Sygedagpenge..."

Transkript

1 Eco-nøgletal Regnskab 2014 og budget 2015

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder 4 Generelle Nøgletal. 6 Børnepasning... 9 Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge Førtidspensioner Personlige tillæg Boligsikring Børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov Revalidering og løntilskud mv Fritid, biblioteksvæsen og kultur Vejvæsen Redningsberedskab Natur- og miljøbeskyttelse Sundhedspleje og tandpleje Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse Udviklingen i udgiftsniveau på de større udgiftsområder Regnskab 2014 oversigter er markeret med gule spalter Budget 2015 oversigterne er markeret med grå spalter 3

4 Forbruget på 19 større udgiftsområder Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65+ årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr. 18+ årig Revalidering og løntilskud mv. pr år Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indbygger (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. Reserv) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. ind Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område 4

5 Budget 2015 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65+ årig Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr. 18+ årig Revalidering og løntilskud mv. pr år Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indbygger (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. Reserv) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. ind Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område 5

6 Generelle Nøgletal OVERORDNEDE NØGLETAL 2015 Udgiftsbehov pr. indb. 102,6 103,5 98,7 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 88,9 90,7 92,8 100,0 Ressourcegrundlag pr. indb. 98,7 100,0 95,8 100,0 Ressourcepres 104,0 103,4 103,1 100,0 Skattefinansierede 101,4 103,6 98,2 100,0 nettodriftsudgifter pr. indb. Serviceniveau 98,8 100,1 99,4 100,0 Beskatningsniveau 100,0 102,4 100,8 100,0 Skat/service forhold 101,3 102,2 101,4 100,0 Faktisk udgiftspres 102,7 105,0 99,5 100,0 Balanceindikator 97,4 98,8 98,3 100,0 Generelle oplysninger: Alle tal i tabellen er beregnet som indekstal med landsgennemsnittet sat lig 100. Bemærk at tabellen mht. udgiftsbehov, driftsudgifter mv. kun omfatter det skattefinansierede område. Definitioner, afgrænsninger mv.: Ressourcepres viser hvor store udgiftsbehovene er i forhold til kommunens ressourcegrundlag, dvs. at det er beregnet som forholdet mellem udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks, desto større er udgiftsbehovene i relation til de økonomiske muligheder. Serviceniveau er beregnet som de samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter sat i forhold til kommunens udgiftsbehov. Skat/service-forholdet angiver hvor meget borgerne i kommunen betaler i skat sat i forhold til, hvor stort serviceniveauet er. Dette indeks er således beregnet som beskatningsniveauet divideret med serviceniveauet. Jo højere værdi kommunen har på dette indeks desto mere betaler borgerne i skat i forhold til den givne service. Faktisk udgiftpres er beregnet som de skattefinansierede nettodriftsudgifter i forhold til ressourcegrundlaget. Sammenligningsgruppen: Balanceindikator er defineret som forholdet mellem skat/service forhold og ressourcepres (eller forholdet mellem beskatningsniveauet og det faktiske udgiftspres). Indikatoren viser, om beskatningsniveauet er tilstrækkeligt til at dække de skattefinansierede nettodriftsudgifter, givet det ressourcegrundlag som kommunen har. En balanceindikator under 100 indikerer en ubalance, hvor kommunen er nødsaget til at hæve skatten og/eller reducere udgifterne. Sammenligningsgrupperne er dannet på grundlag af 2 kriterier, kommunestørrelse og ressourcepres. Ressourcepresset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Ved beregningene af ressourcegrundlaget er taget hensyn til udskrivningsgrundlag, grundværdier, generelle tilskud, kommunale bidrag til regionerne, selskabsskatter, øvrige skatter samt netto rente- og afdragsudgifter. 6

7 UDGIFTSBEHOV 2015 Aldersgruppernes andel af befolkningen jan. 2015, prognose (pct.) 0-6 årige 6,0 5,9 6,6 6, årige 13,4 13,7 13,5 13, årige 4,2 4,0 4,0 3, årige 5,0 4,3 7,3 6, årige 9,5 8,5 11,7 11, årige 5,5 5,8 6,2 6, årige 35,1 36,1 33,0 33, årige 12,3 12,9 10,6 11, årige 6,6 6,4 5,2 5,4 85 årige og derover 2,4 2,4 1,9 2,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Gennemsnitlig rejsetid til 2000 indb ,5 2,8 2,2 1,8 (minutter) Aldersbestemte udg.bhv. pr. indb (indeks) 104,0 103,8 103,3 100,0 Andel årige uden beskæftigelse over 5 pct. 16,1 17,3 14,2 15,3 (i pct. af årige 2013) Andel årige uden erhvervsudd., ,1 25, ,8 Udlejede beboelseslejl. (i pct. af boliger 2014) 32, ,4 36,9 Psykiatriske patienter pr. 100 indb ,6 2,5 2,4 2,7 Familier i bestemte boligtyper (i pct. af fam. 2013) 18,7 17,9 18,3 22,9 Andel børn i familer med lav uddannelse 8,9 10,7 8,8 9,9 (i pct. af hjemmeboende børn jan. 2013) Enlige over 65 år, 2014 (pct. af 65+ årige) 41,0 41,3 40,6 43,3 Andel personer med lavindkomst, ,5 1,6 1,4 2 Andel handicappede, ,2 1,3 1 1 Andel indvandrere og efterkommere, ,1 3,7 4,0 7,2 Andel årige lønm. på grundniveau, , ,2 29,9 Nedgang i befolkningstal 3,0 2,6 1,3 0,7 Andel 0-15 årige børn af enlige forsørgere, ,3 15,9 13,2 15,6 Andel 0-17 årige flyttet kommune mindst tre gange, ,7 4,0 3,0 3,2 Socioøk. udgiftsbehov pr. indb. (indeks) 99,8 102,8 89,0 100,0 Udgiftsbehov i alt pr.indb. jan.2015 (indeks) 102,6 103,5 98,7 100,0 Udgiftsbehov budget 2015 pr. indb (ekskl. brugerfinansieret område og "sælg-og-lej-tilbage) 7

8 ARBEJDSLØSHEDEN 2014 Arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken: Mænd 3,6 4,8 3,8 4,6 Kvinder 3,4 5,2 4,6 5,0 I alt 3,5 5,0 4,2 4, årige 2,4 3,1 2,9 2, årige 6,5 8,0 7,9 7, årige 3,9 5,0 4,1 4,7 60+ årige 2,8 4,6 3,8 4,4 VÆKST I ARBEJDSLØSHEDEN (PCT.POINT) Arbejdsløse i procent af arbejdsstyrken: Mænd -2,5-1,8-1,4-1,4 Kvinder -2,2-0,9-0,8-0,6 I alt -2,4-1,4-1,1-1, årige -1,6-2,2-1,0-1, årige -4,4-3,2-0,8-1, årige -2,0-1,7-1,7-1,4 60+ årige -1,7 0,1-0,3 0,0 8

9 Børnepasning REGNSKAB Fælles formål kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Vuggestuer kr. 0-2 årig Børnehaver kr. 3-5 årig Integrerede daginst. kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud, legesteder mv kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl , og , kr. pr. 0-5 årig Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig Indtægter fra den centrale refusionsordning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 88,5 91,3 91,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 90,6 91,3 94,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 97,6 100,0 96,0 100,0 9

10 BUDGET Fælles formål kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr årig Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud, legesteder mv kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl og , kr. pr. 0-5 årig Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig Indtægter fra den centrale refusions ordning, grp. 001 kr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 91,2 91,2 90,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 90,6 91,3 94,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 100,7 100,0 95,5 100,0 10

11 Folkeskolen REGNSKAB Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig - heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 91,8 98,0 96,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,2 97,9 96,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 94,4 100,1 100,1 100,0 11

12 BUDGET Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig - heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig I alt kr årig Udgiftsniveau, indeks 95,4 96,3 96,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,2 97,9 96,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 98,2 98,5 99,4 100,0 12

13 Tilbud til ældre REGNSKAB Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Heraf: Komm.s lev. af pers. og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handic Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" Indtægter fra den centrale refusions- -13 ordning, grp Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger og grupperinger vedrørende specialiseret socialområde Ældreboliger I alt inkl Ældreboliger, kr. pr. 65+ årig Udgiftsniveau, indeks 97,5 95,2 94,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,2 94,8 93,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 101,3 100,5 101,1 100,0 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig

14 NØGLETAL ÆLDREOMSORG 2014 Antal 65+ årige, som komm. er pligtig til at betale for i pct. af antal 65+ årige bosat i komm. (indeks) 100,3 100,0 100,1 100,0 PLADSER I KOMMUNEN PR ÆLDRE Plejehjem 0,0 0,5 1,7 4,9 Beskyttede boliger 0,0 0,2 0,4 0,9 Plejeboliger fortrinsvis til ældre 52,1 43,7 41,1 38,6 Plejeboliger fortrinsvis til handicappede 2,5 4,1 5,4 6,6 Almene ældreboliger fortrinsvis til ældre 43,9 31,5 30,3 33,9 Almene ældreboliger fortr. til handicappede 1,2 2,0 2,1 1,5 Friplejeboliger 0,0 1,6 1,6 0,7 Pladser i alt 99,7 83,5 82,6 87,2 Heraf: Boliger for demente 10,0 7,3 5,3 5,8 Permanente boliger 85,2 72,1 74,1 78,2 Boliger til midlertidigt ophold/aflastning 4,5 4,2 3,2 3,3 INDSKREVNE FRA KOMMUNEN PR ÆLDRE Plejehjem 0,0 0,2 1,5 4,7 Beskyttede boliger 0,0 0,4 0,4 0,9 Plejeboliger fortrinsvis til ældre 52,6 39,9 36,5 35,9 Plejeboliger fortrinsvis til handicappede 2,1 3,8 7,0 6,7 Almene ældreboliger fortrinsvis til ældre 44,2 30,7 25,9 31,1 Almene ældreboliger fortr. til handicappede 0,8 1,9 1,9 1,5 Friplejeboliger 0,0 1,5 1,4 0,7 Pladser i alt 99,7 78,5 74,6 81,5 EGENDÆKNINGSGRAD (PCT.) Plejehjem 165,2 118,4 105,0 ALDERSFORDELING FOR PLADSINDSKREVNE I ALT (PCT) Under 60 år 8,0 12,0 15,4 13, årige 4,0 4,5 3,8 4, årige 11,5 13,6 13,1 15, årige 30,3 28,9 26,2 27,7 85 år og derover 46,2 41,0 41,6 38,7 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 14

15 NØGLETAL VARIG HJEMMEHJÆLP (FRIT VALG) 2014 Andel 65+ årige, der modtager hj.hjælp 13,0 12,2 11,2 11,5 Hjemmehjælpsmodtagernes aldersfordeling (pct.): Under 65 år 16,8 15,1 14,4 15, år 29,2 28,8 29,4 30,3 80 år eller derover 54,0 56,2 56,1 53,8 Gns. antal visiterede timer pr. uge pr. modtager Under 65 år 4,4 3,8 3,9 4, år 3,1 3,3 3,2 3,5 80 år eller derover 2,6 3,3 3,8 3,7 (65 år eller derover i alt) 2,8 3,5 3,8 3,6 I alt 3,0 3,6 3,8 3,7 De visiterede timers fordeling på, om modtageren er visisteret til personlig pleje og/eller praktisk bistand (pct.) Kun personlig hjælp og pleje 29,6 20,3 21,7 18,9 Kun praktisk bistand 9,7 5,5 5,5 6,5 Både personlig pleje og praktisk bistand 60,8 74,3 72,8 74,6 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Modtagere fordelt på antal visiterede timer pr. uge (pct.) under 2 timer 66,9 61,7 60,1 62,2 2-3,9 timer 12,6 13,1 13,3 12,5 4-7,9 timer 11,1 11,8 12,3 12,0 8-11,9 timer 3,8 6,3 6,2 5, ,9 timer 3,0 4,2 4,5 4,5 20 timer og derover 2,7 3,0 3,5 3,2 15

16 BUDGET Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Heraf: Komm.s lev. af pers. og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handic Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" Indtægter fra den centrale refusions ordning, grp Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger og grupperinger vedrørende specialiseret socialområde Ældreboliger I alt inkl Ældreboliger, kr. pr. 65+ årig Udgiftsniveau, indeks 95,8 93,8 94,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,2 94,8 93,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 99,6 99,0 100,9 100,0 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig

17 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger REGNSKAB 2014 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål Indtægter fra den centrale refusionsordning Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontant- udd.hj.modtagere Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Kontanthjælp mv. i alt kr. pr årig Driftsudg. til den komm. besk.indsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforan staltninger i alt kr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltn ialt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Udgiftsniveau, indeks 65,5 85,5 81,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 84,3 90,0 82,7 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 77,8 94,9 98,7 100,0 17

18 AUT. GRUPPERINGER REGNSKAB 2014 SOCIALE FORMÅL OG KONTANTHJÆLP SOCIALE FORMÅL 004 Udg. vedr. samværsret mv. med børn Hjælp til udgifter til sygebehandling mv Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 015 Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne 016 Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning Efterlevelseshjælp Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner ialt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig KONTANTHJÆLP 001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke ref. berettiget 002 Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud Kontant-/starthj. sygemeldte u sygeopfølgn. 004 Udd.hjælp med 30 pct. ref. i passive perioder Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. fyldt 25 år med 35 pct. ref. 016 Særlig støtte med 35 pct. refusion Løbende hjælp visse persongr. 35 pct ref Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion 019 Kontanthjælp til pers. fyldt 60 år uden ret til social pension/asylansøgere med 35 pct. ref 020 Kontant-/starthj. unge mv. med 35 pct. ref Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner ialt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Nettodrifts.udg. pr årig

19 BUDGET 2015 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp Kontant- og uddannelseshjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udd.ordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Kontanthjælp mv. i alt kr. pr årig Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Besk.indsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til 55+ årige Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt kr årig Dagpenge til forsikrede ledige Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforan staltninger i alt kr årig Kontanthjælp og Arbejdsmarkedsforanstaltn i alt ekskl. dagpenge til og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (5.78 og 5.91) Udgiftsniveau, indeks 67,2 87,2 83,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 84,3 90,0 82,7 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 79,7 96,8 100,9 100,0 19

20 AUT. GRUPPERINGER BUDGET 2015 SOCIALE FORMÅL OG KONTANTHJÆLP SOCIALE FORMÅL 004 Udg. vedr. samværsret mv. med børn 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv Tilskud tandpleje til vanskeligt øk. stillede Hjælp til enkeltudgifter og flytning Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne 015 Hjælp til dækning af tabt arb.fortjeneste v. forsørg. af børn med nedsat funk.evne 016 Træningsredsk. kurser mv. hjemmetræning Efterlevelseshjælp Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner ialt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig KONTANTHJÆLP 001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, ikke ref. berettiget 002 Kontant-/starthj. personer u rettidigt tilbud Kontant-/starthj. sygemeldte u sygeopfølgn. 013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlev. fyldt 25 år med 35 pct. ref. 016 Særlig støtte med 35 pct. refusion Løbende hjælp visse persongr. 30 pct ref Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 år med 35 pct. refusion 019 Kontanthjælp til pers. fyldt 60 år uden ret til social pension/asylansøgere med 35 pct. ref 020 Kontant-/starthj. unge mv. med 35 pct. ref Øvrige grupperinger Drift i alt pr årig Refusioner ialt pr årig Nettodriftsudgifter pr årig Nettodrifts.udg. pr årig

21 Sygedagpenge REGNSKAB Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 113,1 116,4 115,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 113,4 113,7 107,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 99,7 102,5 107,6 100,0 BUDGET Sygedagpenge kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 115,6 117,3 118,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 113,4 113,7 107,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 102,0 103,1 110,5 100,0 21

22 AFSLUTTEDE DAGPENGESAGER 2014, SYGDOM Kvinders andel af sagerne 53,1 55,2 55,4 56,9 Andel modtagere under 20 år 0,8 0,8 0,6 0,7 Sagernes gennemsnitlige varighed (uger) 5,6 5,6 5,8 5,7 Sagernes fordeling på varighed (pct.) 8 uger eller mindre 84,5 84,6 83,5 84, uger 5,4 5,3 5,7 5,7 ½ - 1 år 4,2 3,6 4,1 3,6 Over 1 år 2,2 2,2 2,1 2,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 Gennemsnitligt udbetalt pr. tilfælde (efter varighed) 8 uger eller mindre uger uger ½ - 1 år Over 1 år I alt Sagernes fordeling på ophørsårsag (pct.) Raskmeldt 82,9 84,6 83,2 84,2 Raskmeldt af forvaltningen 0,4 1,1 1,4 1,3 Varighed overskredet 0,7 0,6 0,6 0,6 Førtidspension 0,7 0,4 0,4 0,4 Revalidering 0,3 0,7 0,7 0,5 Folkepens., skift af sagsart + øvr. årsager 14,9 12,7 13,6 13,1 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 22

23 Førtidspensioner REGNSKAB Førtidspension med 50% refusion kr. pr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr. pr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003, kr. pr årig Førtidspensioner i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 124,3 114,9 110,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117,7 109,5 100,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 105,6 104,9 109,8 100,0 BUDGET Førtidspension med 50% refusion kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003, kr årig Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003, kr årig Førtidspensioner i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 128,3 115,3 111,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 117,7 109,5 100,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 109,0 105,2 110,9 100,0 23

24 Personlige tillæg REGNSKAB 2014 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 5.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 5.67 grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, hedbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak og psykologbehandling, helbredstillæg 5.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg I alt grp Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks 97,8 93,5 88,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 92,9 94,1 90,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 105,3 99,3 105,3 100,0 24

25 BUDGET 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. pensionist (folke- og førtidspensionister + modtagere af invaliditetsydelse) 5.67 grp. 001 Briller, personlige tillæg grp. 002 Medicin, personlige tillæg grp. 003 Tandlægebeh, personlige tillæg grp. 004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg 5.67 grp. 005 Suppl. til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 5.67 grp. 006 Andre personlige tillæg grp. 007 Briller, helbredstillæg grp. 008 Medicin, hedbredstillæg grp. 009 Tandlægebeh., helbredstillæg grp. 010 Tandprotese, helbredstillæg grp. 011 Fysioterapi, fodterapi, kiroprak og psykologbehandling, helbredstillæg 5.67 grp. 012 Fodbehandling, helbredstillæg grp. 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering grp. 014 Høreapparater, helbredstillæg I alt grp Grp. 93 og 94 + uautoriserede grupperinger Refusion og berigtigelser Personlige tillæg mv i alt kr. pr. pensionist Udgiftsniveau, indeks 100,2 92,0 88,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 92,9 94,1 90,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 107,8 97,8 97,0 100,0 25

26 Boligsikring REGNSKAB Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks 79,9 100,7 80,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 75,2 91,8 76,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 106,2 109,6 104,0 100,0 BOLIGSIKRING, NØGLETAL DECEMBER 2014 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i pct. af antal årige): Alm. boligsikring 5,3 6,2 5,3 6,8 Boligsikring i alt 5,3 6,2 5,3 6,8 Andel husstande, der har modtaget boligsikring (i pct. af antal husstande): Alm. boligsikring 6,7 7,9 7,0 9,1 Boligsikring i alt 6,7 7,9 7,0 9,1 Gennemsnitlig boligsikring pr. modtagende husstand (kr.) Alm. boligsikring Boligsikring i alt BUDGET Boligsikring kr årig Udgiftsniveau, indeks 71,7 100,5 82,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 75,2 91,8 76,8 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 95,4 109,4 105,8 100,0 26

27 Børn og unge med særlige behov REGNSKAB Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Betaling Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Indtægter fra den centrale refusions ordning, grp og 018 I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Udgiftsniveau, indeks 86,1 99,3 98,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,5 103,7 94,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 87,4 95,8 103,3 100,0 Anbringelsesandel 69,1 67,9 70,1 68,0 Institutionsandel 30,6 29,0 35,2 35,1 27

28 BUDGET Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr årig Døgninstitutioner for børn og unge, kr årig Heraf: Døgninstitutioner for børn/unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Betaling grp. 200 Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr årig Indtægter fra den centrale refusions ordning, grp og 018 I alt kr årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning Udgiftsniveau, indeks 81,3 102,9 101,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,5 103,7 94,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 82,6 99,2 105,7 100,0 Anbringelsesandel 66,3 68,7 70,6 67,8 Institutionsandel 27,7 30,3 45,1 34,3 28

29 Tilbud til voksne med særlige behov REGNSKAB 2014 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlings hjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32: grp. 002 og grp grp , 008 og Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 102,4 97,8 96,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,0 96,2 97,0 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 106,7 101,7 99,4 100,0 29

30 BUDGET 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlings hjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion på 5.32: grp. 002 og grp Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009 Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 103,5 97,7 96,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 96,0 96,2 97,0 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 107,9 101,6 99,5 100,0 30

31 Tilbud til udlændinge REGNSKAB 2014 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Nettodriftsudgifter: Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter: Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 125,0 110,2 102,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 81,6 78,8 82,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 153,2 140,0 124,1 100,0 BUDGET 2015 Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig Nettodriftsudgifter: Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering Nettodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Bruttodriftsudgifter: Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering Bruttodriftsudgifter i alt pr. 18+ årig Udgiftsniveau, indeks 114,0 104,0 107,4 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 81,6 78,8 82,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 139,7 132,1 133,8 100,0 31

32 Revalidering og løntilskud mv. REGNSKAB 2014 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering Heraf: Revalideringsydelse m. 30 pct. ref Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion Revalideringsydelse ifm. virksomheds praktik med 65 pct. refusion Revalideringsydelse med 50 pct. refusion Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Heraf: Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 35 pct. refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob med pct. refusion Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 65 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion Ressourceforløb Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 146,9 135,0 134,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,8 125,1 114,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 115,9 108,2 118,1 100,0 32

33 NØGLETAL REVALIDERING 2014 Andel personer på revalidering (i promille af antal årige): Mænd 0,9 2,0 1,9 1,4 Kvinder 1,4 2,8 2,8 1,9 I alt 2,2 4,8 4,6 3,4 Gennemsnitlig varighed af revalideringsforløb, uger Mænd 31,9 34,4 33,4 35,1 Kvinder 24,9 35,1 34,2 36,1 I alt 27,7 34,7 33,8 35,7 Andel fuldtidspersoner på revalidering (i promille af antal årige): Mænd 0,5 1,3 1,2 0,9 Kvinder 0,6 1,9 1,8 1,3 I alt 1,2 3,3 3,0 2,2 Udvikling i andel fuldtidspersoner på revalidering ,1 4,2 4,1 3, ,0 4,1 3,7 3, ,0 3,6 3,4 2, ,2 3,4 3,4 2, ,2 3,3 3,0 2,2 33

34 BUDGET 2015 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr årig Revalidering Heraf: grp. 002 Revalideringsydelse m. 30 pct. ref Tillægsydelser under revalidering med 50 pct. refusion Revalideringsydelse ifm. virksomheds praktik med 65 pct. refusion Revalideringsydelse med 50 pct refusion Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Heraf: Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget Løntilskud pers. i løntilskudsstillinger Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion Ledighedsydelse mellem fleksjob med pct. refusion Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 35 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion Sum af øvrige og uautoriserede grupperinger Statsrefusion Ressourceforløb Revalidering og løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 154,1 134,6 129,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,8 125,1 114,9 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 121,5 107,9 113,6 100,0 34

35 Fritid, biblioteksvæsen og kultur REGNSKAB Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger -korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og -2 0 lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Museer kr. indb Biografer kr. indb Teatre kr. indb Musikarrangementer kr. indb Andre kulturelle opgaver kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb. - korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplysning ialt, kr. indb Folkeoplys. voksenunderv. kr. indb Frivilligt folkeoplys. foreningsarb kr. indb Lokaletilskud kr. indb Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. indb Ungdomsskolevirks. kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans selvej. uddannelsesinst. kr årig I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 108,8 87,3 90,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,1 87,3 85,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 130,9 99,9 107,2 100,0 35

36 BUDGET Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger -korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og -6-1 lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) Andre fritidsfaciliteter kr. pr. indbygger Folkebiblioteker kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Museer kr. indb Biografer kr. indb Teatre kr. indb Musikarrangementer kr. indb Andre kulturelle opgaver kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. indb korrektion for "sælg og lej-tilbage" Folkeoplys. voksenunderv. kr. indb Frivilligt folkeoplys. foreningsarb kr. indb Lokaletilskud kr. indb Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. indb Ungdomsskolevirks. kr årig Daghøjskoler kr. 18+ årig Kommunale tilskud til statsligt finans selvej. uddannelsesinst. kr årig ( Folkeoplysning ialt, kr. indb.) I alt kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 114,7 88,7 91,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 83,1 87,3 85,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 138,0 101,4 107,9 100,0 36

37 Vejvæsen REGNSKAB 2014 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej 66,0 62,0 61,0 80,0 Vejlængde jan pr. indb. 20,3 16,9 20,6 12,5 Udgiftsniveau, indeks 133,9 103,1 111,2 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,0 117,8 128,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 106,3 87,1 88,3 100,0 37

38 BUDGET 2015 Alle udgifter er angivet i kroner pr. indbygger Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser korrektion for "sælg og lej-tilbage" Vejvedligeholdelse m.v Belægninger Vintertjeneste I alt kroner pr. indbygger I alt kroner pr. indbygger ekskl Vintertjeneste I alt kroner pr. meter vej Vejlængde jan meter pr. indb Udgiftsniveau, indeks 116,0 105,6 112,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 126,0 117,8 128,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 92,1 89,2 89,7 100,0 38

39 Redningsberedskab REGNSKAB Redningsberedskab kr. pr. indb Udgiftsniveau, indeks 81,6 96,7 104,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,8 97,5 108,1 100,0 Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks 83,4 98,8 91,5 100,0 BUDGET Redningsberedskab kr. indb Udgiftsniveau, indeks 79,7 95,5 105,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 97,8 97,5 108,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 81,5 97,5 92,2 100,0 39

40 Natur- og miljøbeskyttelse REGNSKAB 2014 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Udgiftsniveau, indeks 101,3 143,1 125,9 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 121,2 140,2 125,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 83,6 103,5 104,2 100,0 40

41 BUDGET 2015 Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Naturforvaltningsprojekter (naturbeskyttelse) Natura Fredningserstatninger Skove Sandflugt Fælles formål (vandløbsvæsen) Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeh.arbejde m.v Fælles formål (miljøforanstaltninger) Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planl., undersøgelser, tilsyn mv Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger Udgiftsniveau, indeks 140,8 144,7 120,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 121,2 140,2 125,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 116,2 104,2 96,9 100,0 KYSTLÆNGDE 2015 Kystlængde (km) 207,7 207,3 95,2 85,3 Kystlængde pr. indbygger (m) 4,45 3,88 4,07 3,66 41

42 Sundhedspleje og tandpleje REGNSKAB Kommunal tandpleje kr årig Heraf pr årig: Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere Grp. 005 Støtte til tandproteser Ikke autoriserede grupperinger Grupperinger i alt Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 98,4 96,0 98,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 98,5 99,3 97,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 99,9 96,7 100,5 100,0 42

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge...

Børnepasning Folkeskolen Tilbud til ældre Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger Sygedagpenge... Eco-nøgletal Regnskab 2012 og budget 2013 779-2011-171750 2 Indholdsfortegnelse Forbruget på 19 større udgiftsområder.4 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 11 Tilbud til ældre... 13 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger...

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV

ECO Nøgletal. Budget Skive Det er RENT LIV ECO Nøgletal Budget 2017 Indhold Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder... 3 Udgiftsudviklingen på 19 områder... 4 Generelle nøgletal... 5 Sociale forhold... 8 Børnepasning... 9 Folkeskolen... 10 Tilbud

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold

ECO-nøgletal. Budget Stevns Kommune. Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT

ECO-nøgletal. Budget 2016 Stevns Kommune. Indhold. Økonomi, HR & IT ECOnøgletal Budget 2016 Stevns Kommune Indhold ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Indeks (Landet = indeks 100)... 2 ECOnøgletal Budget 2016 Totaler Alle Udvalg Kr. pr. område... 4 BU Børneudvalget

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune

Budget ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Budget 2014 ECO-nøgletal - Budget 2014 Stevns Kommune Indhold Baggrund... 3 ering og opdeling på fagområder... 4 Generelt om nøgletal... 4 Overordnede nøgletal... 5 Ressourceforbruget på 19. udgiftsområder...

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Nøgletal for Lejre Kommune

Nøgletal for Lejre Kommune Nøgletal for Lejre Kommune Opdateret med nyeste sammenligningstal Materiale til Budgetseminar d. 22. juni 2016 Indhold Dette materiale er en opdateret udgave af det nøgletalsmateriale, der blev præsenteret

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns

Budgetproces 2007 og overslagsår Overordnede ECO-nøgletal. Et bæredygtigt Stevns Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Overordnede ECO-nøgletal Et bæredygtigt Stevns Marts 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord og læsevejledning. side 3 Generelle nøgletal. side 4 - Udskrivningsprocent

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

5 Social- og sundhedsvæsen

5 Social- og sundhedsvæsen Budget- og regnskabssystem 3.5 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 5 Social- og sundhedsvæsen KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING M.V. 5.01 Kontanthjælp 01 Løntilskud ved optræning eller

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Kapitel 3: Analysens resultater.

Kapitel 3: Analysens resultater. 16 Kapitel 3: Analysens resultater. 3.1 Indtægter. 3.1.1 Skatteindtægter, tilskud og udligning. Tabel 1 Skatteindtægter, tilskud og udligning pr. indbygger inkl. kommunale bidrag til regionerne Holstebro

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48)

FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.6 - side 1 FØRTIDSPENSIONER OG PERSONLIGE TILLÆG (48) Under denne hovedfunktion registreres personlige tillæg m.v. til offentlig pension. Desuden registreres

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 3. juli 2017 [1]

NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE. 3. juli 2017 [1] NØGLETAL ET OVERBLIK K4 KOMMUNERNE 3. juli 2017 [1] Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over rapportens aktivitetsområder... 5 3. Overordnede nøgletal... 9 4. Dagtilbud... 14 5. Folkeskoler... 17 6.

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere