Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk Institut Ms.c in Finance Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard Vejleder: Jan Bartholdy Forudsigelse af finansiel stress Bør generelle faktorer for virksomhedsledelse og styring indgå i modeller til forudsigelse af finansiel stress for små og mellemstore danske virksomheder? Aarhus School of Business, Aarhus University Oktober 2010

2 English summary When companies go bankrupt or experience financial distress it has considerable consequences for its surroundings and it is often associated with great economic and social expenses. It is therefore in the best interest of the company owners, employees, creditors, investors, the government and the society as a whole that companies thrive and as few as possible end up financially distressed or bankrupt. Bankruptcy and financial distress has been an area of research for some decades and several prediction models exists, each of varying quality. Most of these models however, almost exclusively rely on accounting- and financial ratios as predictive variables. The thesis tests whether variables for corporate governance have any explanatory power in these models and if they are able to improve the predictability. Since a company usually enters financial distress prior to bankruptcy we have decided only to focus on financial distress and not corporate bankruptcy. When a company has been declared bankrupt the damage has already been done, whereas with financial distress there is still a possibility of saving the company and bringing it back as a going concern. The main question of interest for the thesis is: Should general factors for corporate governance be included in financial distress prediction models? In order to fully answer the main question it is essential first to examine and answer the following research questions: Which accounting- and financial ratios are the best at predicting financial distress among Danish small and medium sized companies? How does a company s board composition affect its probability of experiencing financial distress? Does a company s choice of auditor influence its probability of financial distress? Do a company s choice of bank connection and the quality of the bank affect the company s risk of financial distress?

3 Financial distress is not clearly defined anywhere in the existing literature and is sometimes referred to as economic distress. In this thesis we have defined three different stages of financial distress along with another stage that contains the companies that can be considered as goingconcern. The first stage are the going-concern companies. The second is a very mild stage of financial distress and is defined as all the companies in our sample that has suspended dividend payments. According to the Dividend Signaling Hypothesis the suspension of dividend payments are a sign that the management has given up the hope of making money, at least for the upcoming year and therefore reduces the dividend payment to save money. The third stage are all the companies that has a negative accumulated income over the past three years and the final stage and most severe are all the companies that has a negative equity. To answer our research questions we gathered a sample that consists of approximately Danish small and medium sized companies with data from 2007 and Two years of accounting data has been used to see whether there are signs of financial distress already the year before it occur. We used a logistic regression approach as many earlier studies have applied to model the risk of financial distress in the three different stages. Concerning the main question of interest the answer is that general factors for corporate governance should be included in financial distress prediction models. The explanatory power of the models are improved, and the number of type I errors is decreased using variables for corporate governance as well as the accounting and financial ratios. Because of the three different stages of financial distress the answers to the research questions are not unambiguous. Depending on the stage only a few different board and audit variables are able to improve the models ability to classify companies correct. In the second stage it has a negative effect on the company if the CEO is also part of the board. This is due to the classical agent-principal problem where the CEO is able to influence and optimize his own profit through his double role. The companies choice of auditor also has explanatory power in the model. It has a positive effect on the probability of financial distress for the companies that use one of the Big Four auditors. This is most likely due to the larger supply of extra services and consultancy the Big Four auditor can provide.

4 In stage three the companies age, age^2, board size and board size^2 are all significant in the model along with the financial ratios. The variables display an expected bell shape. The risk of financial distress is greatest for new established companies and this risk has its maximum at 29 years. From there is decreases and at year 58 it has a negative effect on the risk of financial distress. The most optimal board size consists of five board members. A board with more than 10 members has a negative effect on the company. The more people that has to participate in the decision making process the harder and less effective it becomes. It is also a considerable cost for the companies where the board members are paid or somehow receive compensation. In the final stage for insolvent companies, the companies with a board have significantly less risk of experiencing financial distress. Companies without a board do not have any external people competencies attached to the running of the company. The CEO has to do all the decision making himself which can be overwhelming especially in a financially distressed situation. The companies bank connection however is never explanatory in any of the three different stages of financial distress.

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Motivation Problemformulering Afgrænsninger Finansiel stress, økonomisk stress og konkurs Konkurser i Danmark Teori og variable Regnskabs- og finansielle ratios Ledelsen og bestyrelsen Revisorforbindelsen Bankerne De afhængige variable Metode Data Beskrivende statistik Analyse Regnskabsvariable Stadie II Stadie III Stadie IV Ledelsen og bestyrelsen Stadie II Stadie III... 61

6 7.2.3 Stadie IV Revisorforbindelsen Bankerne Stadie II Stadie III Stadie IV Vurdering og test af modellen Stadie II Stadie III Stadie IV Konklusion Kritik og forbedringer Litteraturliste Bilag 1 Moodys vægtning af faktorer og oversigt over rangeringsmetode Bilag 2 - Korrelationsmatrice Bilag 3 De 10 bedste modeller for stadie II Bilag 4 De 10 bedste modeller for stadie III Bilag 5 De 10 bedste modeller for stadie IV Bilag 6 Trinvis eliminering af bestyrelsesvariable stadie II Bilag 7 Trinvis eliminering af bestyrelsesvariable stadie III Bilag 8 Trinvis eliminering af bestyrelsesvariable stadie IV Bilag 9 Trinvis eliminering af revisorvariable stadie II Bilag 10 Trinvis eliminering af revisorvariable stadie III Bilag 11 Trinvis eliminering af revisorvariable stadie IV Bilag 12 Trinvis eliminering af bankvariable stadie II

7 Bilag 13 Trinvis eliminering af bankvariable stadie III Bilag 14 Trinvis eliminering af bankvariable stadie IV Bilag 15 Klassifikationstabeller Bilag 16 SAS kildekode

8 1. Indledning Når en virksomhed går konkurs eller oplever finansiel stress, har det ofte betydelige konsekvenser for dens nærmeste omverden. Jo større virksomheden er, jo større vil konsekvenserne som regel også være. Der vil også ofte være bivirkninger ved mindre virksomheders finansielle stress. Der vil altid være nogen, der skal betale regningen, når en virksomhed går konkurs, eller blot havner i en finansielt stresset situation. Denne regning kan ramme virksomheden selv. Den kan f.eks. få vanskeligere ved at låne penge, eller få kreditter ved køb af varer hos deres leverandører. Regningen kan også samtidig ramme virksomhedens samarbejdspartnere og forretningsforbindelser. En svært finansielt stresset virksomhed vil ikke være i stand til, at betale deres lån til banken tilbage, eller mangler måske midlerne til betaling af leverandører og andre kreditorer. Derudover kan det være de ansatte i virksomheden, der kommer til at betale gennem fyringer eller lønnedgang, og i det hele taget ændrede arbejdsvilkår. Dette kan, afhængig af virksomhedens størrelse, ramme adskillige mennesker og deres nærmeste familie meget hårdt. I værste tilfælde kan det endda have en betydelig påvirkning på hele samfund og lokallivet, hvor en stor andel af byens borgere alle er ansat i samme firma. Et eksempel på selskaber der beskæfter store dele af en by kunne være Grundfos i Bjerringbro og Danfoss i Nordborg på Als. Virksomhedens ry og omdømme kan også tage stor skade i forbindelse med finansiel stress, og være en yderst bekostelig affære. Det kan tage meget lang tid for en virksomhed at genopbygge tilliden og det økonomiske samarbejde til f.eks. deres bank, leverandører og kunder. Dette skyldes, at deres nærmeste forretningsforbindelser formentlig har følt sig svigtet og overset af virksomheden, efter denne har haft en periode med presset økonomi. De direkte omkostninger og tab kan, i denne forbindelse, være vanskelige at vurdere men de er uden tvivl betydelige, og kan strække sig over en lang periode. Der er både økonomiske og sociale omkostninger forbundet med virksomhedskonkurser, og mange andre virksomheder vil også ofte blive påvirket. Det er derfor i manges interesse at kunne forudsige, om en virksomhed er på vej mod konkurs, eller finansiel stress. Det er ligeledes også vigtigt at vide, hvilke typiske karakteristika en virksomhed i finansiel stress afspejler. Dette kan 1

9 gøre det muligt for virksomhedens omverden, samt ledelsen og bestyrelsen, at skride ind i rette tid. På den måde kan de rigtige tiltag, mod en sådan uønsket situation foretages, og virksomheden kan bringes tilbage på rette kurs. Ydermere vil det være værdifuld information for investorer at vide, hvilke virksomhedshandlinger der generelt er et underliggende tegn på finansiel stress og, hvilke der blot er en del af virksomhedens daglige forretningsgang. Enhver virksomhed har adskillige interessenter, og de fleste af dem er alle interesserede i, at virksomheden trives økonomisk. Ved en virksomhedskonkurs er der store værdier der går tabt. De ansatte skal finde nyt arbejde, og derved kan dyrebar viden gå tabt. Ligeledes kan samfundet i sidste ende komme til at betale for nogle af fyringerne, hvis de ledige ikke kan finde nyt arbejde. Virksomhedens aktiver skal frasælges, såfremt det overhovedet er muligt, og har en økonomisk værdi for andre. Dette brandsalg kan medvirke til, at aktiverne bliver solgt til mindre end deres bogførte værdi. Derudover kan mange kreditorer stå tilbage med betydelige tab, som de kun i ringe, eller nogen grad kan få dækket. Samfundsmæssigt er det også ideelt, at så få virksomheder som muligt går konkurs, og i det hele taget ledes udenom finansiel stress. Vækst og stabilitet i samfundet kræver også finansiel- og økonomisk vækst og stabilitet i landets virksomheder. Det er derfor også i samfundets og regeringens interesse, at kunne forudsige, om en virksomhed er på økonomisk nedtur. Ligeledes er det interessant for dem at vide, hvor mange, hvilke, og hvornår eventuelle virksomheder kan komme i knibe. Dette kan herefter styres og reguleres gennem politiske tiltag. På den måde er det nemmere at tilrettelægge rammerne for fremtidens erhvervsliv. Jo bedre rammerne er for erhvervslivet, jo bedre vil mulighederne for landets økonomi alt andet lige være. Virksomhedens bankforbindelse er også en vigtig samarbejdspartner. De er den vigtigste del af virksomhedernes finansiering. I de seneste år, hvor vi har haft den såkaldte finanskrise, har bankerne måttet hensætte store summer på tab. Eksempelvis hensatte Danske Bank hele 25,6 mia. danske kroner til tab på lån i Et beløb der skal ses i lyset af en koncernindtægt på godt 59 mia. kroner 1. De små og mellemstore virksomheder stod for ca. halvdelen af den nedskrivning. Danske Bank står ikke alene. Samtlige banker har oplevet store tab de seneste par år, og en lang række små og 1 Danske Banks årsrapport

10 mellemstore banker har simpelthen måttet dreje nøglen om. Af banker der gik ned kan nævnes BankTrelleborg, Roskilde Bank og Bonusbanken. Konsekvensen heraf var at mange virksomheder ikke kunne få stillet den fornødne likviditet til rådighed. Dette til trods for en ellers holdbar forretningsmodel, hvorfor mange virksomheder kom i økonomiske problemer 2. Hjælpepakker fra staten gav godt nok bankerne den likviditet de behøvede, men pengene blev i ringe grad udlånt til virksomhederne, hvilket var hensigten 3. Dette viser med al tydelighed, hvorfor gode relationer til banken er vigtige for virksomhederne. Det viser også, hvorfor det er vigtigt at være kunde i et pengeinstitut, der afdækker sine risici på en forsvarlig måde. Udover banken er en vigtig interessent virksomhedens revisor. Det er revisorens opgave at udføre en uafhængig og uvildig revision af virksomhedens resultatopgørelse og balance. Udover at udføre revision, så er der mange af de store revisionshuse der tilbyder en lang række andre tjenester. Eksempler herpå kunne være konsulentbistand i en eller anden form og grad. Dette drejer sig især om de store revisionshuse som KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers og Ernst & Young. 1.1 Motivation Begrundelse for at undersøge netop dette emne kommer efter, at vi tilfældigt stødte på Altman Z- score model i undersøgelsen af et andet emne. Det stod hurtig klart for os, at Altman s model var, og er meget udbredt, og til stadighed bliver anvendt i praksis og teori. Dette til trods for, at den blev udviklet for over 40 år siden. Det mest bemærkelsesværdige ved Altman s model var dog ikke alderen. Det var i højere grad modellens opbyggelse af udelukkende regnskabstal og finansielle ratios. Dermed bliver der kun taget højde for den enkelte virksomheds regnskabsmæssige performance. Der bliver ikke taget højre for nogen faktorer vedrørende virksomhedernes ledelse og styring. Al direkte information omkring de ansatte, sammensætningen af bestyrelsen og så videre bliver udelukket. Samtidig bliver virksomhedernes omverden ofte ignoreret

11 Efter yderligere undersøgelse af andre lignende modeller blev det tydeligt for os, at der kun i få tilfælde blev anvendt variable for virksomhedsledelse og styring. I de enkelte tilfælde, hvor virksomhedsledelse var medtaget i modellen, var det ofte kun i meget ringe grad. Ligeledes var det klart, at langt de fleste, og mest omtalte modeller er forholdsvist gamle, og en enkelt endda ældre end Altman s model. Manglen på virksomhedsledelse som en faktor, og modellernes alder undrede os, af to forskellige årsager. Vigtigheden af god corporate governance bliver oftere og oftere omtalt, og der er mere til en virksomhed end blot dens resultatopgørelse og balance. Derfor må faktorer for virksomhedsledelse også kunne forbedre modeller til forudsigelse af finansiel stress. Den anden årsag er, at den IT-mæssige udvikling har gjort det nemmere, at undersøge et emne empirisk, end det umiddelbart var for 40 år siden. Det er derfor vi ønsker at undersøge, om variable for virksomhedsledelse, bank og revision kan forbedre modeller til forudsigelse af finansiel stress. 1.2 Problemformulering Denne opgave har til formål at undersøge, hvorvidt forskellige forhold omkring virksomheders ledelse og styring, revison samt bank kan forbedre modeller til forudsigelse af finansiel stress. Det ønskes undersøgt om disse forhold kan have en forklarende effekt, til forudsigelse af finansiel stress blandt små- og mellemstore danske virksomheder. For at undersøge dette vil opgaven tage udgangspunkt i nogle af de eksisterende modeller til forudsigelse af finansiel stress og konkurs. Disse modeller arbejder oftest udelukkende med forhold for virksomhedernes regnskaber, og er i stand til at forudsige finansiel stress eller konkurs relativt godt. Enkelte andre undersøgelser har også undersøgt faktorer vedrørende sammensætningen af virksomhedens bestyrelse og lignende. Dette dog kun i et begrænset omfang. Vi mener dog også det kan være interessant, at medtage andre faktorer for virksomhedsledelse og styring i sådanne modeller. Dette kunne være virksomhedens bestyrelsessammensætning, revisorforbindelsen og dens bankforbindelse. Vores antagelse er, at en blandet model med forskellige virksomhedsfaktorer kan tilføje et mere nuanceret billede af virksomheden i den endelige model. Dette kan forhåbentlig gøre præcisionen af modellen endnu bedre. 4

12 I denne opgave vil vi derfor undersøge, om en model til forudsigelse af finansiel stress bør indeholde variable for såvel regnskabsperformance, karakteristika for bestyrelsen, dens revisor samt kvaliteten af deres bankforbindelse. Dette leder frem til opgavens hovedspørgsmål: Bør generelle faktorer for virksomhedsledelse og styring indgå i modeller til forudsigelse af finansiel stress? For at kunne besvare det overordnede spørgsmål er det nødvendigt først at undersøge følgende punkter: Hvilke regnskabstal og ratios fungerer bedst til forudsigelsen af finansiel stress blandt danske små og mellemstore virksomheder? Hvordan har en virksomheds bestyrelse og sammensætningen heraf indflydelse på dens risiko for at ende i finansiel stress? Kan virksomhedens revisorforbindelse have indflydelse på risikoen for finansiel stress? Har virksomhedens bankforbindelse og kvaliteten heraf en forklarende effekt i modellen? 1.3 Afgrænsninger Opgaven vil primært beskæftige sig med finansielt stressede virksomheder. Det er således ikke så interessant for os, om en virksomhed ender med at gå konkurs, som følge af finansiel stress. Dette skyldes, at en stor del af de virksomheder der umiddelbart ser ud til at gå konkurs, alligevel ender med at blive reddet i sidste ende. Der bliver ofte udarbejdet en løsning mellem virksomheden, dens investorer og kreditorer. Derudover mener vi også at finansiel stress er mere interessant en reel konkurs, da finansiel stress oftest er forstadiet før selve konkursen. En velfungerende virksomhed går aldrig uventet konkurs over natten, uden der forinden har været finansielle problemer i en given periode. Derudover vil en virksomhed der bliver finansielt stresset, men alligevel ikke går konkurs, påtage sig en masse uforudsete omkostninger i forsøget på at redde sig ud af situationen. Dette kunne f.eks. være dårligere betalingsbetingelser i form af kortere kredittider. Der bliver ikke medtaget nogen finansielle virksomheder i undersøgelsen. Dette skyldes blandt andet deres noget anderledes balance, hvor der tjenes penge på både passiv- og aktivsiden. 5

13 Finansielle virksomheder drives også i et noget anderledes konkurs miljø, præget af en generel streng lovning og overvågning. Derudover er banker netop noget af de vi ønsker af undersøge i denne opgave, hvorfor de ikke bliver medtaget i stikprøven af virksomheder. Offentlige virksomheder er heller ikke medtaget da flere af disse drives anderledes end almindelige virksomheder, hvor det i højere grad er borgerne der skal tilfredsstilles i forhold til ejerne i en privat virksomhed. I offentlige instanser er målet i højere grad et højt serviceniveau til borgerne, end profit. 2. Finansiel stress, økonomisk stress og konkurs Der er i litteraturen ingen entydig og anvendt definition på, hvad finansiel eller økonomisk stress præcis er, eller, hvad dette indebærer. Finansiel stress bliver i nogle studier også nævnt som økonomisk stress, mens andre studier forsøger at adskille de to situationer ad. Blandt andre definerer Lemmon et al. (2009) finansiel stress, som virksomheder der antages at kunne fortsætte som going concern men, som oplever midlertidige problemer med at tilbagebetale deres gæld. Økonomisk stress er derimod, hvor virksomheden ikke nødvendigvis kan antages at kunne forsætte som going concern og, som har meget lav eller negativ profit, selv uden at være gearet. Wruck (1990) og Boris (1991) argumenterer, at virksomheder havner i finansiel stress, blandt andet, som et resultat af økonomisk stress, og en generel dårligt økonomisk situation. Sundgren (2009) definerer i hans studie finansiel stress, som enten lav solvens eller negativt overskud. På baggrund af de tidligere studier kan der være lidt uklarhed omkring forskellen på finansiel og økonomisk stress. Det vigtigste er dog, at både økonomisk, såvel som finansiel stress, i værste fald kan føre til en egentlig konkurs for virksomheden. Ligeledes er begge situationer ufordelagtige for en virksomhed. Vi vil derfor fremover i denne opgave ikke skelne mellem de to situationer. I stedet vil vi behandle begge tilstande, som finansiel stress. Finansiel stress kan ramme virksomheden i flere grader, hvor den dog ofte vil kunne klare sig tilbage på rette fod igen. Konkurs er derimod en diskret begivenhed, hvor virksomheden enten er, eller ikke er konkurs. Når konkursen er begæret, afvikles, i modsætning til finansiel stress, den 6

14 insolvente virksomhed, hvorefter den stopper med at eksistere. Det står os dermed frit for, selv at definere finansiel stress for virksomhederne i vores stikprøve. Dette vil dog blive gjort i overensstemmelse med tidligere teori fra området. 3. Konkurser i Danmark Nærværende afsnit vil give en generel og historisk beskrivelse af det danske erhvervsklima, hvor fokus koncentreres omkring udviklingen af konkurser over de sidste år. Dette gøres for at opnå en generel baggrundsviden omkring konkurser i Danmark, og for at se på, hvilke typer virksomheder der typisk bliver ramt af konkurs. Selvom opgaven koncentrerer sig om finansiel stress, er antallet af konkurser stadig interessant. Såfremt de finansielt stressede virksomheder ikke bliver reddet kan de i sidste ende, ende i konkurs. Derudover findes der ikke direkte nogle tal for finansielt stressede virsomheder da definitionen af disse ikke er entydig. I figur 3.1 nedenfor ses den sæsonkorrigerede konkursudvikling i Danmark fra Det ses, at antallet af konkurser fra ligger ret konstant, hvorefter den stiger markant i Denne kraftige stigning skyldes primært IT-boblen der nåede sit bristepunkt i løbet af år Herefter brød denne bobbel, og mange IT-virksomheder endte i svær finansiel stress og mange fortsatte i konkurs. De efterfølgende ca. 5 år var niveauet af konkurser igen relativt konstant, hvorefter de faldt tilbage på et niveau i perioden før IT-boblen Figur 3.1 Sæsonkorrigeret konkursudvikling i Danmark Antal konkurser Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik. 7

15 Dette fald, fra omkring , skyldes den nationale og internationale højkonjunktur, hvor mange virksomheder, nye som allerede etablerede, klarede sig godt. Der var generel tiltro til økonomien og tilgangen til ny kapital var let. Dette ses også af nedenstående tabel 3.1. Den viser antallet af nyopstartede virksomheder i Danmark i perioden fra Heraf ses det, at antallet af nyopstartede virksomheder falder fra , igen blandt andet på grund af ITboblen. Det ses også antallet af ny opstartede virksomheder stiger med over 20 % i perioden fra Den særdeles voldsomme stigning af konkurser fra medio 2007 skyldes subprime- og den efterfølgende, nærmest globale finanskrise. Disse konkurser har været en yderst kostbar affære for mange lande, og har gjort mange tusinde mennesker arbejdsløse i Danmark, og endnu flere i udlandet. Tabel 3.1 Antallet af nyopstartede virksomheder i Danmark i perioden Nye erhverv Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik Figur 3.2 nedenfor viser udviklingen af konkurser for perioden , opdelt efter brancher. Det ses med stor tydelighed, at den pludselige økonomiske afmatning har ramt langt de fleste brancher hårdt i Det ses samtidig også, at størstedelen af branchererne har haft det laveste antal konkurser i 2006, året umiddelbart før den drastiske finansielle krise startede. Dette var stadig året, hvor langt de fleste troede på økonomien, og ingen hæftede sig ved de alvorlige advarsler nogle få skeptiske økonomer spåede om. Figuren viser også at det er relevant, at der bliver lavet en samlet model for alle brancher under et, og ikke blot en, der er i stand til at forudsige finansiel stress for nogle enkelte brancher, da det tydeligvis berører samtlige forskellige erhvervsgrupper. 8

16 Yderligere ses det, at for de virksomhedstyper 4 der indgår i vores analyse, er det kun erhvervsgrupperne for Landbrug, fiskeri og råstofudvinding og Handel, hotel og restauration der virkelig skiller sig ud fra mængden. Antallet af konkurser i gruppen Landbrug, fiskeri og råstofudvinding er væsentlig mindre en de resterende grupper. Dette skylder blandt andet at mange landbrugsprodukter er forbrugsvarer, som folk spiser på nærmest daglig basis, og som flere formentlig anser for værende nødvendighedsvarer. Derfor skærer folk heller ikke synderligt ned i forbrugsmængden af disse goder, selv i lidt dårligere tider. Den anden grund kan også være, at særligt landbruget får støtte og tilskud fra regeringen og EU, hvorfor de har nemmere ved at overleve i perioder med lavkonjunktur. Den anden erhvervsgruppe for Handel, hotel og restauration er derimod ofte anset for værende en luksusvare, hvorfor det må forventes at denne rammes hårdere i tider med lavkonjunktur. Forbrugere skærer i deres køb af luksusvarer, som noget af det første når der skal spares Figur 3.2 Brancheopdelt udvikling af konkurser Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik Havde det f.eks. været relevant at lave en model for Landbrug, fiskeri og råstofudvinding kunne der medtages mere specifikke variable, som eksempelvis kvaliteten af jorden, nedbørsmængder, 4 Alle finansielle og offentlig selskaber er ikke medtaget i analysen jf. afsnit 1.3 9

17 fiskekvoter og lignende. Dette er dog ikke tilfældet, hvorfor valget af variable vil være af mere generel natur, som vedrører alle forskellige typer af virksomheder. Figuren 3.3 nedenfor viser den gennemsnitlige levetid for de danske konkursramte virksomheder i antal år for Der ses en ret klar tendens for levetiden over de 19 måneder, tallene er opgjort på. Den gennemsnitlige levetid ligger stabilt fra ca. 5 til knap 8 år for perioden. Det tyder derfor på, at det primært er relativt unge virksomheder der har vanskeligt ved at klare sig, efter opstartsperioden ellers er overkommet. Det kunne ellers forventes, at det var de helt nystartede virksomheder der stod for størstedelen af de danske konkurser. På baggrund af dette er det derfor heller ikke utænkeligt at sandsynlighed for at gå konkurs falder, jo ældre ens virksomhed er, og jo mere erfaring denne får Figur 3.3 Gns. levetid for konkursramte virksomheder (år) Gns. Levetid (år) Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik Ovenstående bekræftes yderlige af figur 3.4 herunder, hvor den gennemsnitlige omsætning i de konkursramte virksomheder er afbilledet for samme periode, Her ses det også, at det primært er de mindre virksomheder der oplever finansiel stress og går konkurs. Der ses yderligere en tendens til, at den gennemsnitlige omsætning er svagt faldende for de konkursramte virksomheder. 5 På grund af nye opgørelsesmetoder er tallene desværre ikke tilgængelige længere tilbage end fra primo Det samme er gældende for figur 3.4 og

18 Den faldende gennemsnitlige omsætning, blandt de konkursramte virksomheder, kan i sig selv have været del af årsagen til konkursen. Derudover kan den vedvarende økonomiske krise, hvor de mindre virksomheder måske har sværere ved at afbetale gæld og låne penge, samt agere i et strammere marked være en del af årsagen. På samme måde har den økonomiske krise formentlig gjort det sværere for virksomhederne at afsætte deres varer, hvorfor omsætningen er faldet, og det tilsammen har haft en negativ effekt på særligt de mindre og yngre virksomheder. Figur 3.4 Gns. omsætning i konkursramte virksomheder ,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Gns. Omsætning (mio. kr) 2009M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik Ydermere viser søjlediagrammet i figur 3.5 herunder samme billede af de danske virksomheder der gik konkurs i perioden Grafen viser det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftige i de konkursramte virksomheder, og her ligger niveauet mellem 2 7 medarbejdere. Som det ses, er alle disse virksomheder med færre end 10 beskæftigede, hvilket officielt gør dem til mikro virksomheder. Dermed er der ingen af de virksomheder der er gået konkurs, der reelt er små eller mellemstore. Tallene nedenfor er dog gennemsnitstal. Derudover inkluderer vi også alle virksomheder i analysen uanset deres årlige omsætning jf. afsnit 6. 11

19 Figur 3.5 Gns. antal beskæftigede i konkursramte virksomheder Gns. antal beskæftige 2009M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik Alt i alt tyder det på, at det især er de mindre, og formentlig mere skrøbelig virksomheder der havner i finansiel stress, og går konkurs. På baggrund af ovenstående tal og grafer vides det dog ikke, om virksomhederne aldrig har været større eller, om de over en kort årrække har skåret ned for at redde deres forretning. Det er dog yderst begrænset, hvor store virksomhederne kan have været med en gennemsnitlig levetid på mellem 5 8 år. Det er derfor også begrænset, hvor høj en omsætning de egentlig kan have haft i den relativt korte leveperiode de i gennemsnit har eksisteret. Det mest sandsynlige er derfor, at de virksomheder der oftest er gået konkurs i perioden, aldrig har haft ret mange beskæftigede, og aldrig har omsat for ret store beløb årligt. Selvom et normalt niveau for konkurser måske ligger omkring et par hundrede årligt, er det stadig relevant at se på, om der er nogle faresignaler der eventuelt kan forudsige finansiel stress og konkurs. I et så lille land som Danmark, kan f.eks. 200 konkurser stadig have betydelige økonomiske, menneskelige og sociale konsekvenser, som tidligere nævnt. 4. Teori og variable Følgende afsnit vil beskrive de vigtigste områder af den eksisterende teori indenfor måling og forudsigelse af finansielt truede virksomheder. Ligeledes vil de resultater og konklusioner tidligere undersøgelser har frembragt blive beskrevet og diskuteret. Eventuelle problemer og begrænsninger i forbindelse med tidligere studier vil også blive belyst. Formålet med dette er, at 12

20 samle de bedste erfaringer forfattere og forskere har gjort sig, og undgå at bruge teorier, som faktisk har vist sig ikke at være særligt forudsigende i sin art. Den tidligere teori skal også danne grundlag for de metodiske tilgange vi vil benytte os af, for at kunne forudsige finansielt stressede virksomheder bedst muligt. 4.1 Regnskabs- og finansielle ratios Den første del af opgaven vil beskæftige sig med, at finde de regnskabstal og finansielle ratios der bedst forklarer risikoen for at havne i finansiel stress. Som tidligere nævnt blev nogle af de første af den slags modeller primært brugt til, at forudsige konkurs, og arbejdede ikke direkte med finansiel stress. Senere undersøgelser har dog vist, at sådanne modeller egner sig lige så godt, om ikke bedre, til at forudsige finansiel stress, og ikke kun en enten-eller-situation som konkurs. Andre modeller definerede konkurs ud fra en række forskellige scenarier. Herunder var konkurs også en slags finansiel stress 6. Grunden til, at mange modeller primært benytter finansielle data er formentlig den nemme tilgang til disse. Virksomheders regnskab er frit tilgængelig for mange lande, og nogenlunde standardiserede regnskabsregler gør det nemmere at generalisere ens resultater for et større geografisk og industrimæssigt område. Der er foretaget en del forskellige undersøgelse af varierende kvalitet, hvor konkurs forsøges forudsagt af diverse regnskabstal og finansielle ratios. De fire bedst kendte, og dem som oftest refereres til er Beaver (1966), Altman (1968), Ohlson (1980), og Shumway (2001). De brugte alle data for forskellige tidsperioder, industrier, og forskellige analysemetoder, undersøgelsesdesign, stikprøvestørrelser og stikprøveudvalg. Der er dog stadig ikke enighed omkring præcis, hvilke variable der fungerer bedst. De fire nævnte undersøgelser endte dog alle med en eller flere variable for virksomhedens profit, gearing og et mål for dens likviditet. Bellovary (2006) har gennemgået flere af studierne vedrørende forudsigelse af finansiel stress helt tilbage fra Han konkluderede, at antallet af forklarende variable i de forskellige modeller er varierende, men i gennemsnit ligger på omkring 10. Der er dog flere problemer og mangler i flere af modellerne. Dette gælder særligt de tidligste undersøgelrser. 6 Beaver (1966), Altman (1968) 13

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger

Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte. Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger www.pwc.dk Alternativ Finansiering til Vækst og Ejerskifte Revisor som sparringspartner ved finansieringsløsninger Agenda Revisors rolle ved valg af finansieringsformer Hvilke finansieringsformer er relevante

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013

Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Revisionsudvalg: Bidrag til bestyrelsesarbejdet Bestyrelsesarbejdet i virksomhedernes og samfundets tjeneste 7. maj 2013 Efter Enron, WorldCom m.v. kom SOX og EuroSox Business Week, 22 July 2002 1 American

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Risikostyring i Danske Bank

Risikostyring i Danske Bank Risikostyring i Danske Bank Præsentation til LD Invest - Markets Christopher Skak Nielsen Chef for Risiko Kapital 23. Marts, 2008 Risiko- og kapitalstyring i Danske Bank - med afsæt i risikorapporten 2008

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Konkursanalyse i modebranchen

Konkursanalyse i modebranchen August 2012 Konkursanalyse i modebranchen Analyse fra Soliditet 1 Introduktion I forbindelse med modeugen i august 2012 har Soliditet udarbejdet en analyse med henblik på at undersøge udviklingen i den

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Likviditeten i det danske obligationsmarked

Likviditeten i det danske obligationsmarked Likviditeten i det danske obligationsmarked Jens Dick Nielsen Copenhagen Business School 1 Baggrundslitteratur Liquidity in Government versus Covered Bond Markets, 2012, Dick Nielsen, Gyntelberg and Sangill,

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014

www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers Analyse af udviklingen i C20 Maj 2014 s analyse C20 by Numbers Vi har for andet år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Den Danske Finansanalytiker Forening. Fremtidssikring af dansk realkredit!

Den Danske Finansanalytiker Forening. Fremtidssikring af dansk realkredit! Den Danske Finansanalytiker Forening Torsdag den 12. december 2013 Fremtidssikring af dansk realkredit! Vicedirektør Kristian Vie Madsen Finanstilsynet 1 Lovforslag L 89 fremsat 28. november 2013. Forventes

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

JUNI 2011 Dansk detailhandel. Analyse fra Soliditet

JUNI 2011 Dansk detailhandel. Analyse fra Soliditet JUNI 2011 Dansk detailhandel Analyse fra Soliditet 1 Indledning Soliditets seneste analyse viser, at den danske detailhandel er så hårdt ramt, at 25 % af butikkerne er på vej mod konkurs. Det er især de

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2017

Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2017 Tøjbranchen i Danmark Deloitte 2017 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche. Denne analyse

Læs mere

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab I USA og UK bruges betegnelsen zombieselskab om forgældede selskaber, der er ude af stand til at betale af på deres gæld, men som alligevel lever videre

Læs mere

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold

Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk fodbold Fremtidens stadion i Helsingør Marienlyst d. 25. november 2015. Analyse- og Forskningsleder, Ph.d. Rasmus K. Storm @rasmuskstorm Foto: Pathfinder77 Økonomiske realiteter og forretningsmodeller i dansk

Læs mere

PwC C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013. Baggrundsmateriale

PwC C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013. Baggrundsmateriale www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by Numbers 2014 Årsrapporter 2013 Baggrundsmateriale Maj 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2013 Analysen er foretaget på baggrund af

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Too big to fail - Too big to save Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Det gik jo lige så godt! Det indre marked i EU for Finansielle ydelser udviklede sig i den rigtige retning : SEPA

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø DIRF-DAGEN 2014 AKTIONÆRAKTIVISME VS. AKTIVT EJERSKAB CHRISTIAN LUNDGREN

Læs mere

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008

Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde. Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Interviewereffekter på spørgsmål om sort arbejde Rockwool Fondens Forskningsenhed Oktober 2008 Tak til Rockwool Fondens Forskningsenhed Danmarks Statistiks Interviewservice, specielt til Isak Isaksen,

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge

Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Appendiks A. Entreprenørskabsundervisning i befolkningen, specielt blandt unge Redegørelsen ovenfor er baseret på statistiske analyser, der detaljeres i det følgende, et appendiks for hvert afsnit. Problematikken

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere