Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy"

Transkript

1 Erhvervsøkonomisk Institut Ms.c in Finance Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard Vejleder: Jan Bartholdy Forudsigelse af finansiel stress Bør generelle faktorer for virksomhedsledelse og styring indgå i modeller til forudsigelse af finansiel stress for små og mellemstore danske virksomheder? Aarhus School of Business, Aarhus University Oktober 2010

2 English summary When companies go bankrupt or experience financial distress it has considerable consequences for its surroundings and it is often associated with great economic and social expenses. It is therefore in the best interest of the company owners, employees, creditors, investors, the government and the society as a whole that companies thrive and as few as possible end up financially distressed or bankrupt. Bankruptcy and financial distress has been an area of research for some decades and several prediction models exists, each of varying quality. Most of these models however, almost exclusively rely on accounting- and financial ratios as predictive variables. The thesis tests whether variables for corporate governance have any explanatory power in these models and if they are able to improve the predictability. Since a company usually enters financial distress prior to bankruptcy we have decided only to focus on financial distress and not corporate bankruptcy. When a company has been declared bankrupt the damage has already been done, whereas with financial distress there is still a possibility of saving the company and bringing it back as a going concern. The main question of interest for the thesis is: Should general factors for corporate governance be included in financial distress prediction models? In order to fully answer the main question it is essential first to examine and answer the following research questions: Which accounting- and financial ratios are the best at predicting financial distress among Danish small and medium sized companies? How does a company s board composition affect its probability of experiencing financial distress? Does a company s choice of auditor influence its probability of financial distress? Do a company s choice of bank connection and the quality of the bank affect the company s risk of financial distress?

3 Financial distress is not clearly defined anywhere in the existing literature and is sometimes referred to as economic distress. In this thesis we have defined three different stages of financial distress along with another stage that contains the companies that can be considered as goingconcern. The first stage are the going-concern companies. The second is a very mild stage of financial distress and is defined as all the companies in our sample that has suspended dividend payments. According to the Dividend Signaling Hypothesis the suspension of dividend payments are a sign that the management has given up the hope of making money, at least for the upcoming year and therefore reduces the dividend payment to save money. The third stage are all the companies that has a negative accumulated income over the past three years and the final stage and most severe are all the companies that has a negative equity. To answer our research questions we gathered a sample that consists of approximately Danish small and medium sized companies with data from 2007 and Two years of accounting data has been used to see whether there are signs of financial distress already the year before it occur. We used a logistic regression approach as many earlier studies have applied to model the risk of financial distress in the three different stages. Concerning the main question of interest the answer is that general factors for corporate governance should be included in financial distress prediction models. The explanatory power of the models are improved, and the number of type I errors is decreased using variables for corporate governance as well as the accounting and financial ratios. Because of the three different stages of financial distress the answers to the research questions are not unambiguous. Depending on the stage only a few different board and audit variables are able to improve the models ability to classify companies correct. In the second stage it has a negative effect on the company if the CEO is also part of the board. This is due to the classical agent-principal problem where the CEO is able to influence and optimize his own profit through his double role. The companies choice of auditor also has explanatory power in the model. It has a positive effect on the probability of financial distress for the companies that use one of the Big Four auditors. This is most likely due to the larger supply of extra services and consultancy the Big Four auditor can provide.

4 In stage three the companies age, age^2, board size and board size^2 are all significant in the model along with the financial ratios. The variables display an expected bell shape. The risk of financial distress is greatest for new established companies and this risk has its maximum at 29 years. From there is decreases and at year 58 it has a negative effect on the risk of financial distress. The most optimal board size consists of five board members. A board with more than 10 members has a negative effect on the company. The more people that has to participate in the decision making process the harder and less effective it becomes. It is also a considerable cost for the companies where the board members are paid or somehow receive compensation. In the final stage for insolvent companies, the companies with a board have significantly less risk of experiencing financial distress. Companies without a board do not have any external people competencies attached to the running of the company. The CEO has to do all the decision making himself which can be overwhelming especially in a financially distressed situation. The companies bank connection however is never explanatory in any of the three different stages of financial distress.

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Motivation Problemformulering Afgrænsninger Finansiel stress, økonomisk stress og konkurs Konkurser i Danmark Teori og variable Regnskabs- og finansielle ratios Ledelsen og bestyrelsen Revisorforbindelsen Bankerne De afhængige variable Metode Data Beskrivende statistik Analyse Regnskabsvariable Stadie II Stadie III Stadie IV Ledelsen og bestyrelsen Stadie II Stadie III... 61

6 7.2.3 Stadie IV Revisorforbindelsen Bankerne Stadie II Stadie III Stadie IV Vurdering og test af modellen Stadie II Stadie III Stadie IV Konklusion Kritik og forbedringer Litteraturliste Bilag 1 Moodys vægtning af faktorer og oversigt over rangeringsmetode Bilag 2 - Korrelationsmatrice Bilag 3 De 10 bedste modeller for stadie II Bilag 4 De 10 bedste modeller for stadie III Bilag 5 De 10 bedste modeller for stadie IV Bilag 6 Trinvis eliminering af bestyrelsesvariable stadie II Bilag 7 Trinvis eliminering af bestyrelsesvariable stadie III Bilag 8 Trinvis eliminering af bestyrelsesvariable stadie IV Bilag 9 Trinvis eliminering af revisorvariable stadie II Bilag 10 Trinvis eliminering af revisorvariable stadie III Bilag 11 Trinvis eliminering af revisorvariable stadie IV Bilag 12 Trinvis eliminering af bankvariable stadie II

7 Bilag 13 Trinvis eliminering af bankvariable stadie III Bilag 14 Trinvis eliminering af bankvariable stadie IV Bilag 15 Klassifikationstabeller Bilag 16 SAS kildekode

8 1. Indledning Når en virksomhed går konkurs eller oplever finansiel stress, har det ofte betydelige konsekvenser for dens nærmeste omverden. Jo større virksomheden er, jo større vil konsekvenserne som regel også være. Der vil også ofte være bivirkninger ved mindre virksomheders finansielle stress. Der vil altid være nogen, der skal betale regningen, når en virksomhed går konkurs, eller blot havner i en finansielt stresset situation. Denne regning kan ramme virksomheden selv. Den kan f.eks. få vanskeligere ved at låne penge, eller få kreditter ved køb af varer hos deres leverandører. Regningen kan også samtidig ramme virksomhedens samarbejdspartnere og forretningsforbindelser. En svært finansielt stresset virksomhed vil ikke være i stand til, at betale deres lån til banken tilbage, eller mangler måske midlerne til betaling af leverandører og andre kreditorer. Derudover kan det være de ansatte i virksomheden, der kommer til at betale gennem fyringer eller lønnedgang, og i det hele taget ændrede arbejdsvilkår. Dette kan, afhængig af virksomhedens størrelse, ramme adskillige mennesker og deres nærmeste familie meget hårdt. I værste tilfælde kan det endda have en betydelig påvirkning på hele samfund og lokallivet, hvor en stor andel af byens borgere alle er ansat i samme firma. Et eksempel på selskaber der beskæfter store dele af en by kunne være Grundfos i Bjerringbro og Danfoss i Nordborg på Als. Virksomhedens ry og omdømme kan også tage stor skade i forbindelse med finansiel stress, og være en yderst bekostelig affære. Det kan tage meget lang tid for en virksomhed at genopbygge tilliden og det økonomiske samarbejde til f.eks. deres bank, leverandører og kunder. Dette skyldes, at deres nærmeste forretningsforbindelser formentlig har følt sig svigtet og overset af virksomheden, efter denne har haft en periode med presset økonomi. De direkte omkostninger og tab kan, i denne forbindelse, være vanskelige at vurdere men de er uden tvivl betydelige, og kan strække sig over en lang periode. Der er både økonomiske og sociale omkostninger forbundet med virksomhedskonkurser, og mange andre virksomheder vil også ofte blive påvirket. Det er derfor i manges interesse at kunne forudsige, om en virksomhed er på vej mod konkurs, eller finansiel stress. Det er ligeledes også vigtigt at vide, hvilke typiske karakteristika en virksomhed i finansiel stress afspejler. Dette kan 1

9 gøre det muligt for virksomhedens omverden, samt ledelsen og bestyrelsen, at skride ind i rette tid. På den måde kan de rigtige tiltag, mod en sådan uønsket situation foretages, og virksomheden kan bringes tilbage på rette kurs. Ydermere vil det være værdifuld information for investorer at vide, hvilke virksomhedshandlinger der generelt er et underliggende tegn på finansiel stress og, hvilke der blot er en del af virksomhedens daglige forretningsgang. Enhver virksomhed har adskillige interessenter, og de fleste af dem er alle interesserede i, at virksomheden trives økonomisk. Ved en virksomhedskonkurs er der store værdier der går tabt. De ansatte skal finde nyt arbejde, og derved kan dyrebar viden gå tabt. Ligeledes kan samfundet i sidste ende komme til at betale for nogle af fyringerne, hvis de ledige ikke kan finde nyt arbejde. Virksomhedens aktiver skal frasælges, såfremt det overhovedet er muligt, og har en økonomisk værdi for andre. Dette brandsalg kan medvirke til, at aktiverne bliver solgt til mindre end deres bogførte værdi. Derudover kan mange kreditorer stå tilbage med betydelige tab, som de kun i ringe, eller nogen grad kan få dækket. Samfundsmæssigt er det også ideelt, at så få virksomheder som muligt går konkurs, og i det hele taget ledes udenom finansiel stress. Vækst og stabilitet i samfundet kræver også finansiel- og økonomisk vækst og stabilitet i landets virksomheder. Det er derfor også i samfundets og regeringens interesse, at kunne forudsige, om en virksomhed er på økonomisk nedtur. Ligeledes er det interessant for dem at vide, hvor mange, hvilke, og hvornår eventuelle virksomheder kan komme i knibe. Dette kan herefter styres og reguleres gennem politiske tiltag. På den måde er det nemmere at tilrettelægge rammerne for fremtidens erhvervsliv. Jo bedre rammerne er for erhvervslivet, jo bedre vil mulighederne for landets økonomi alt andet lige være. Virksomhedens bankforbindelse er også en vigtig samarbejdspartner. De er den vigtigste del af virksomhedernes finansiering. I de seneste år, hvor vi har haft den såkaldte finanskrise, har bankerne måttet hensætte store summer på tab. Eksempelvis hensatte Danske Bank hele 25,6 mia. danske kroner til tab på lån i Et beløb der skal ses i lyset af en koncernindtægt på godt 59 mia. kroner 1. De små og mellemstore virksomheder stod for ca. halvdelen af den nedskrivning. Danske Bank står ikke alene. Samtlige banker har oplevet store tab de seneste par år, og en lang række små og 1 Danske Banks årsrapport

10 mellemstore banker har simpelthen måttet dreje nøglen om. Af banker der gik ned kan nævnes BankTrelleborg, Roskilde Bank og Bonusbanken. Konsekvensen heraf var at mange virksomheder ikke kunne få stillet den fornødne likviditet til rådighed. Dette til trods for en ellers holdbar forretningsmodel, hvorfor mange virksomheder kom i økonomiske problemer 2. Hjælpepakker fra staten gav godt nok bankerne den likviditet de behøvede, men pengene blev i ringe grad udlånt til virksomhederne, hvilket var hensigten 3. Dette viser med al tydelighed, hvorfor gode relationer til banken er vigtige for virksomhederne. Det viser også, hvorfor det er vigtigt at være kunde i et pengeinstitut, der afdækker sine risici på en forsvarlig måde. Udover banken er en vigtig interessent virksomhedens revisor. Det er revisorens opgave at udføre en uafhængig og uvildig revision af virksomhedens resultatopgørelse og balance. Udover at udføre revision, så er der mange af de store revisionshuse der tilbyder en lang række andre tjenester. Eksempler herpå kunne være konsulentbistand i en eller anden form og grad. Dette drejer sig især om de store revisionshuse som KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers og Ernst & Young. 1.1 Motivation Begrundelse for at undersøge netop dette emne kommer efter, at vi tilfældigt stødte på Altman Z- score model i undersøgelsen af et andet emne. Det stod hurtig klart for os, at Altman s model var, og er meget udbredt, og til stadighed bliver anvendt i praksis og teori. Dette til trods for, at den blev udviklet for over 40 år siden. Det mest bemærkelsesværdige ved Altman s model var dog ikke alderen. Det var i højere grad modellens opbyggelse af udelukkende regnskabstal og finansielle ratios. Dermed bliver der kun taget højde for den enkelte virksomheds regnskabsmæssige performance. Der bliver ikke taget højre for nogen faktorer vedrørende virksomhedernes ledelse og styring. Al direkte information omkring de ansatte, sammensætningen af bestyrelsen og så videre bliver udelukket. Samtidig bliver virksomhedernes omverden ofte ignoreret

11 Efter yderligere undersøgelse af andre lignende modeller blev det tydeligt for os, at der kun i få tilfælde blev anvendt variable for virksomhedsledelse og styring. I de enkelte tilfælde, hvor virksomhedsledelse var medtaget i modellen, var det ofte kun i meget ringe grad. Ligeledes var det klart, at langt de fleste, og mest omtalte modeller er forholdsvist gamle, og en enkelt endda ældre end Altman s model. Manglen på virksomhedsledelse som en faktor, og modellernes alder undrede os, af to forskellige årsager. Vigtigheden af god corporate governance bliver oftere og oftere omtalt, og der er mere til en virksomhed end blot dens resultatopgørelse og balance. Derfor må faktorer for virksomhedsledelse også kunne forbedre modeller til forudsigelse af finansiel stress. Den anden årsag er, at den IT-mæssige udvikling har gjort det nemmere, at undersøge et emne empirisk, end det umiddelbart var for 40 år siden. Det er derfor vi ønsker at undersøge, om variable for virksomhedsledelse, bank og revision kan forbedre modeller til forudsigelse af finansiel stress. 1.2 Problemformulering Denne opgave har til formål at undersøge, hvorvidt forskellige forhold omkring virksomheders ledelse og styring, revison samt bank kan forbedre modeller til forudsigelse af finansiel stress. Det ønskes undersøgt om disse forhold kan have en forklarende effekt, til forudsigelse af finansiel stress blandt små- og mellemstore danske virksomheder. For at undersøge dette vil opgaven tage udgangspunkt i nogle af de eksisterende modeller til forudsigelse af finansiel stress og konkurs. Disse modeller arbejder oftest udelukkende med forhold for virksomhedernes regnskaber, og er i stand til at forudsige finansiel stress eller konkurs relativt godt. Enkelte andre undersøgelser har også undersøgt faktorer vedrørende sammensætningen af virksomhedens bestyrelse og lignende. Dette dog kun i et begrænset omfang. Vi mener dog også det kan være interessant, at medtage andre faktorer for virksomhedsledelse og styring i sådanne modeller. Dette kunne være virksomhedens bestyrelsessammensætning, revisorforbindelsen og dens bankforbindelse. Vores antagelse er, at en blandet model med forskellige virksomhedsfaktorer kan tilføje et mere nuanceret billede af virksomheden i den endelige model. Dette kan forhåbentlig gøre præcisionen af modellen endnu bedre. 4

12 I denne opgave vil vi derfor undersøge, om en model til forudsigelse af finansiel stress bør indeholde variable for såvel regnskabsperformance, karakteristika for bestyrelsen, dens revisor samt kvaliteten af deres bankforbindelse. Dette leder frem til opgavens hovedspørgsmål: Bør generelle faktorer for virksomhedsledelse og styring indgå i modeller til forudsigelse af finansiel stress? For at kunne besvare det overordnede spørgsmål er det nødvendigt først at undersøge følgende punkter: Hvilke regnskabstal og ratios fungerer bedst til forudsigelsen af finansiel stress blandt danske små og mellemstore virksomheder? Hvordan har en virksomheds bestyrelse og sammensætningen heraf indflydelse på dens risiko for at ende i finansiel stress? Kan virksomhedens revisorforbindelse have indflydelse på risikoen for finansiel stress? Har virksomhedens bankforbindelse og kvaliteten heraf en forklarende effekt i modellen? 1.3 Afgrænsninger Opgaven vil primært beskæftige sig med finansielt stressede virksomheder. Det er således ikke så interessant for os, om en virksomhed ender med at gå konkurs, som følge af finansiel stress. Dette skyldes, at en stor del af de virksomheder der umiddelbart ser ud til at gå konkurs, alligevel ender med at blive reddet i sidste ende. Der bliver ofte udarbejdet en løsning mellem virksomheden, dens investorer og kreditorer. Derudover mener vi også at finansiel stress er mere interessant en reel konkurs, da finansiel stress oftest er forstadiet før selve konkursen. En velfungerende virksomhed går aldrig uventet konkurs over natten, uden der forinden har været finansielle problemer i en given periode. Derudover vil en virksomhed der bliver finansielt stresset, men alligevel ikke går konkurs, påtage sig en masse uforudsete omkostninger i forsøget på at redde sig ud af situationen. Dette kunne f.eks. være dårligere betalingsbetingelser i form af kortere kredittider. Der bliver ikke medtaget nogen finansielle virksomheder i undersøgelsen. Dette skyldes blandt andet deres noget anderledes balance, hvor der tjenes penge på både passiv- og aktivsiden. 5

13 Finansielle virksomheder drives også i et noget anderledes konkurs miljø, præget af en generel streng lovning og overvågning. Derudover er banker netop noget af de vi ønsker af undersøge i denne opgave, hvorfor de ikke bliver medtaget i stikprøven af virksomheder. Offentlige virksomheder er heller ikke medtaget da flere af disse drives anderledes end almindelige virksomheder, hvor det i højere grad er borgerne der skal tilfredsstilles i forhold til ejerne i en privat virksomhed. I offentlige instanser er målet i højere grad et højt serviceniveau til borgerne, end profit. 2. Finansiel stress, økonomisk stress og konkurs Der er i litteraturen ingen entydig og anvendt definition på, hvad finansiel eller økonomisk stress præcis er, eller, hvad dette indebærer. Finansiel stress bliver i nogle studier også nævnt som økonomisk stress, mens andre studier forsøger at adskille de to situationer ad. Blandt andre definerer Lemmon et al. (2009) finansiel stress, som virksomheder der antages at kunne fortsætte som going concern men, som oplever midlertidige problemer med at tilbagebetale deres gæld. Økonomisk stress er derimod, hvor virksomheden ikke nødvendigvis kan antages at kunne forsætte som going concern og, som har meget lav eller negativ profit, selv uden at være gearet. Wruck (1990) og Boris (1991) argumenterer, at virksomheder havner i finansiel stress, blandt andet, som et resultat af økonomisk stress, og en generel dårligt økonomisk situation. Sundgren (2009) definerer i hans studie finansiel stress, som enten lav solvens eller negativt overskud. På baggrund af de tidligere studier kan der være lidt uklarhed omkring forskellen på finansiel og økonomisk stress. Det vigtigste er dog, at både økonomisk, såvel som finansiel stress, i værste fald kan føre til en egentlig konkurs for virksomheden. Ligeledes er begge situationer ufordelagtige for en virksomhed. Vi vil derfor fremover i denne opgave ikke skelne mellem de to situationer. I stedet vil vi behandle begge tilstande, som finansiel stress. Finansiel stress kan ramme virksomheden i flere grader, hvor den dog ofte vil kunne klare sig tilbage på rette fod igen. Konkurs er derimod en diskret begivenhed, hvor virksomheden enten er, eller ikke er konkurs. Når konkursen er begæret, afvikles, i modsætning til finansiel stress, den 6

14 insolvente virksomhed, hvorefter den stopper med at eksistere. Det står os dermed frit for, selv at definere finansiel stress for virksomhederne i vores stikprøve. Dette vil dog blive gjort i overensstemmelse med tidligere teori fra området. 3. Konkurser i Danmark Nærværende afsnit vil give en generel og historisk beskrivelse af det danske erhvervsklima, hvor fokus koncentreres omkring udviklingen af konkurser over de sidste år. Dette gøres for at opnå en generel baggrundsviden omkring konkurser i Danmark, og for at se på, hvilke typer virksomheder der typisk bliver ramt af konkurs. Selvom opgaven koncentrerer sig om finansiel stress, er antallet af konkurser stadig interessant. Såfremt de finansielt stressede virksomheder ikke bliver reddet kan de i sidste ende, ende i konkurs. Derudover findes der ikke direkte nogle tal for finansielt stressede virsomheder da definitionen af disse ikke er entydig. I figur 3.1 nedenfor ses den sæsonkorrigerede konkursudvikling i Danmark fra Det ses, at antallet af konkurser fra ligger ret konstant, hvorefter den stiger markant i Denne kraftige stigning skyldes primært IT-boblen der nåede sit bristepunkt i løbet af år Herefter brød denne bobbel, og mange IT-virksomheder endte i svær finansiel stress og mange fortsatte i konkurs. De efterfølgende ca. 5 år var niveauet af konkurser igen relativt konstant, hvorefter de faldt tilbage på et niveau i perioden før IT-boblen Figur 3.1 Sæsonkorrigeret konkursudvikling i Danmark Antal konkurser Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik. 7

15 Dette fald, fra omkring , skyldes den nationale og internationale højkonjunktur, hvor mange virksomheder, nye som allerede etablerede, klarede sig godt. Der var generel tiltro til økonomien og tilgangen til ny kapital var let. Dette ses også af nedenstående tabel 3.1. Den viser antallet af nyopstartede virksomheder i Danmark i perioden fra Heraf ses det, at antallet af nyopstartede virksomheder falder fra , igen blandt andet på grund af ITboblen. Det ses også antallet af ny opstartede virksomheder stiger med over 20 % i perioden fra Den særdeles voldsomme stigning af konkurser fra medio 2007 skyldes subprime- og den efterfølgende, nærmest globale finanskrise. Disse konkurser har været en yderst kostbar affære for mange lande, og har gjort mange tusinde mennesker arbejdsløse i Danmark, og endnu flere i udlandet. Tabel 3.1 Antallet af nyopstartede virksomheder i Danmark i perioden Nye erhverv Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik Figur 3.2 nedenfor viser udviklingen af konkurser for perioden , opdelt efter brancher. Det ses med stor tydelighed, at den pludselige økonomiske afmatning har ramt langt de fleste brancher hårdt i Det ses samtidig også, at størstedelen af branchererne har haft det laveste antal konkurser i 2006, året umiddelbart før den drastiske finansielle krise startede. Dette var stadig året, hvor langt de fleste troede på økonomien, og ingen hæftede sig ved de alvorlige advarsler nogle få skeptiske økonomer spåede om. Figuren viser også at det er relevant, at der bliver lavet en samlet model for alle brancher under et, og ikke blot en, der er i stand til at forudsige finansiel stress for nogle enkelte brancher, da det tydeligvis berører samtlige forskellige erhvervsgrupper. 8

16 Yderligere ses det, at for de virksomhedstyper 4 der indgår i vores analyse, er det kun erhvervsgrupperne for Landbrug, fiskeri og råstofudvinding og Handel, hotel og restauration der virkelig skiller sig ud fra mængden. Antallet af konkurser i gruppen Landbrug, fiskeri og råstofudvinding er væsentlig mindre en de resterende grupper. Dette skylder blandt andet at mange landbrugsprodukter er forbrugsvarer, som folk spiser på nærmest daglig basis, og som flere formentlig anser for værende nødvendighedsvarer. Derfor skærer folk heller ikke synderligt ned i forbrugsmængden af disse goder, selv i lidt dårligere tider. Den anden grund kan også være, at særligt landbruget får støtte og tilskud fra regeringen og EU, hvorfor de har nemmere ved at overleve i perioder med lavkonjunktur. Den anden erhvervsgruppe for Handel, hotel og restauration er derimod ofte anset for værende en luksusvare, hvorfor det må forventes at denne rammes hårdere i tider med lavkonjunktur. Forbrugere skærer i deres køb af luksusvarer, som noget af det første når der skal spares Figur 3.2 Brancheopdelt udvikling af konkurser Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik Havde det f.eks. været relevant at lave en model for Landbrug, fiskeri og råstofudvinding kunne der medtages mere specifikke variable, som eksempelvis kvaliteten af jorden, nedbørsmængder, 4 Alle finansielle og offentlig selskaber er ikke medtaget i analysen jf. afsnit 1.3 9

17 fiskekvoter og lignende. Dette er dog ikke tilfældet, hvorfor valget af variable vil være af mere generel natur, som vedrører alle forskellige typer af virksomheder. Figuren 3.3 nedenfor viser den gennemsnitlige levetid for de danske konkursramte virksomheder i antal år for Der ses en ret klar tendens for levetiden over de 19 måneder, tallene er opgjort på. Den gennemsnitlige levetid ligger stabilt fra ca. 5 til knap 8 år for perioden. Det tyder derfor på, at det primært er relativt unge virksomheder der har vanskeligt ved at klare sig, efter opstartsperioden ellers er overkommet. Det kunne ellers forventes, at det var de helt nystartede virksomheder der stod for størstedelen af de danske konkurser. På baggrund af dette er det derfor heller ikke utænkeligt at sandsynlighed for at gå konkurs falder, jo ældre ens virksomhed er, og jo mere erfaring denne får Figur 3.3 Gns. levetid for konkursramte virksomheder (år) Gns. Levetid (år) Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik Ovenstående bekræftes yderlige af figur 3.4 herunder, hvor den gennemsnitlige omsætning i de konkursramte virksomheder er afbilledet for samme periode, Her ses det også, at det primært er de mindre virksomheder der oplever finansiel stress og går konkurs. Der ses yderligere en tendens til, at den gennemsnitlige omsætning er svagt faldende for de konkursramte virksomheder. 5 På grund af nye opgørelsesmetoder er tallene desværre ikke tilgængelige længere tilbage end fra primo Det samme er gældende for figur 3.4 og

18 Den faldende gennemsnitlige omsætning, blandt de konkursramte virksomheder, kan i sig selv have været del af årsagen til konkursen. Derudover kan den vedvarende økonomiske krise, hvor de mindre virksomheder måske har sværere ved at afbetale gæld og låne penge, samt agere i et strammere marked være en del af årsagen. På samme måde har den økonomiske krise formentlig gjort det sværere for virksomhederne at afsætte deres varer, hvorfor omsætningen er faldet, og det tilsammen har haft en negativ effekt på særligt de mindre og yngre virksomheder. Figur 3.4 Gns. omsætning i konkursramte virksomheder ,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Gns. Omsætning (mio. kr) 2009M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik Ydermere viser søjlediagrammet i figur 3.5 herunder samme billede af de danske virksomheder der gik konkurs i perioden Grafen viser det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftige i de konkursramte virksomheder, og her ligger niveauet mellem 2 7 medarbejdere. Som det ses, er alle disse virksomheder med færre end 10 beskæftigede, hvilket officielt gør dem til mikro virksomheder. Dermed er der ingen af de virksomheder der er gået konkurs, der reelt er små eller mellemstore. Tallene nedenfor er dog gennemsnitstal. Derudover inkluderer vi også alle virksomheder i analysen uanset deres årlige omsætning jf. afsnit 6. 11

19 Figur 3.5 Gns. antal beskæftigede i konkursramte virksomheder Gns. antal beskæftige 2009M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Kilde: Egen tilvirkning og Danmarks Statistik Alt i alt tyder det på, at det især er de mindre, og formentlig mere skrøbelig virksomheder der havner i finansiel stress, og går konkurs. På baggrund af ovenstående tal og grafer vides det dog ikke, om virksomhederne aldrig har været større eller, om de over en kort årrække har skåret ned for at redde deres forretning. Det er dog yderst begrænset, hvor store virksomhederne kan have været med en gennemsnitlig levetid på mellem 5 8 år. Det er derfor også begrænset, hvor høj en omsætning de egentlig kan have haft i den relativt korte leveperiode de i gennemsnit har eksisteret. Det mest sandsynlige er derfor, at de virksomheder der oftest er gået konkurs i perioden, aldrig har haft ret mange beskæftigede, og aldrig har omsat for ret store beløb årligt. Selvom et normalt niveau for konkurser måske ligger omkring et par hundrede årligt, er det stadig relevant at se på, om der er nogle faresignaler der eventuelt kan forudsige finansiel stress og konkurs. I et så lille land som Danmark, kan f.eks. 200 konkurser stadig have betydelige økonomiske, menneskelige og sociale konsekvenser, som tidligere nævnt. 4. Teori og variable Følgende afsnit vil beskrive de vigtigste områder af den eksisterende teori indenfor måling og forudsigelse af finansielt truede virksomheder. Ligeledes vil de resultater og konklusioner tidligere undersøgelser har frembragt blive beskrevet og diskuteret. Eventuelle problemer og begrænsninger i forbindelse med tidligere studier vil også blive belyst. Formålet med dette er, at 12

20 samle de bedste erfaringer forfattere og forskere har gjort sig, og undgå at bruge teorier, som faktisk har vist sig ikke at være særligt forudsigende i sin art. Den tidligere teori skal også danne grundlag for de metodiske tilgange vi vil benytte os af, for at kunne forudsige finansielt stressede virksomheder bedst muligt. 4.1 Regnskabs- og finansielle ratios Den første del af opgaven vil beskæftige sig med, at finde de regnskabstal og finansielle ratios der bedst forklarer risikoen for at havne i finansiel stress. Som tidligere nævnt blev nogle af de første af den slags modeller primært brugt til, at forudsige konkurs, og arbejdede ikke direkte med finansiel stress. Senere undersøgelser har dog vist, at sådanne modeller egner sig lige så godt, om ikke bedre, til at forudsige finansiel stress, og ikke kun en enten-eller-situation som konkurs. Andre modeller definerede konkurs ud fra en række forskellige scenarier. Herunder var konkurs også en slags finansiel stress 6. Grunden til, at mange modeller primært benytter finansielle data er formentlig den nemme tilgang til disse. Virksomheders regnskab er frit tilgængelig for mange lande, og nogenlunde standardiserede regnskabsregler gør det nemmere at generalisere ens resultater for et større geografisk og industrimæssigt område. Der er foretaget en del forskellige undersøgelse af varierende kvalitet, hvor konkurs forsøges forudsagt af diverse regnskabstal og finansielle ratios. De fire bedst kendte, og dem som oftest refereres til er Beaver (1966), Altman (1968), Ohlson (1980), og Shumway (2001). De brugte alle data for forskellige tidsperioder, industrier, og forskellige analysemetoder, undersøgelsesdesign, stikprøvestørrelser og stikprøveudvalg. Der er dog stadig ikke enighed omkring præcis, hvilke variable der fungerer bedst. De fire nævnte undersøgelser endte dog alle med en eller flere variable for virksomhedens profit, gearing og et mål for dens likviditet. Bellovary (2006) har gennemgået flere af studierne vedrørende forudsigelse af finansiel stress helt tilbage fra Han konkluderede, at antallet af forklarende variable i de forskellige modeller er varierende, men i gennemsnit ligger på omkring 10. Der er dog flere problemer og mangler i flere af modellerne. Dette gælder særligt de tidligste undersøgelrser. 6 Beaver (1966), Altman (1968) 13

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet

Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet N O T A T Tilstanden på de finansielle markeder har større betydning for væksten i Danmark end i euroområdet 26. februar 2010 Konklusioner Finansrådets analyse viser, at forholdene på de finansielle markeder

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale).

Primo oktober 2013 indgået aftale med Sydbank om aktiv formuepleje - (PM-aftale). Viborg Kommunes finansielle politik - årlig afrapportering af sammensætningen og udviklingen i investerings- og gældsporteføljerne, samt investeringsporteføljens afkast og gældsporteføljernes finansieringsudgifter.

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Kvantitative forskningsmetoder. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Kvantitative forskningsmetoder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 14. december 2011 Eksamensnummer: 5 14. december 2011 Side 1 af 6 1) Af boxplottet kan man aflæse,

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet Analyse fra Soliditet 1 Resume Mange af landets små og mellemstore virkosmheder er pressede fra flere sider. Kunderne kræver længere betalingsfrister

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf?

Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? EU kommissionen har afsat penge til risikovillige lån og egenkapital for ialt 187 mia. DKK til vækst og innovation i erhvervslivet. Hvordan får SMVer i Danmark sin andel heraf? Egil Rindorf Specialkonsulent

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering

benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering benchmarking 2013: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringssfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere