Vejledning til køb, leje og leasing af kopimaskiner og printere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til køb, leje og leasing af kopimaskiner og printere"

Transkript

1 Vejledning til køb, leje og leasing af kopimaskiner og printere Undervisningsministeriet

2 Publikationen er udarbejdet af Institutionsstyrelsen i samarbejde med styregruppe og arbejdsgruppe for det institutionsvendte effektiviseringsprojekt: Styregruppe: Direktør Peter Enevold, Tietgenskolen Direktør Peter Amstrup, EUC Vest Rektor Birthe Friis, Jysk Center for Videregående Uddannelse Rektor Thøger Johnsen, Frederiksberg Seminarium Direktør Jan Halle, Handelshøjskolen i Århus Kontorchef Henrik Køber, Undervisningsministeriet Arbejdsgruppe: Regnskabschef Torben Jensen, Aarhus Universitet Afdelingsleder Lars Høeg, Syddansk Universitet Sekretariatsmedarbejder Merete M. Thorsen, Den Sociale Højskole i København Ressourcechef Karl Leer, Århus Købmandsskole Administrationschef Hans Erik Pedersen, CVU-Vest Indkøbschef Lars Fisker, Vitus Bering Danmark Afdelingschef Kim Hassel-Pflugh, Odense Tekniske Skole Jens Hedegaard Madsen, Undervisningsministeriet Knud C. Jensen, Undervisningsministeriet 1. udgave, 1. oplag, december 2005, 3000 stk. ISBN ISBN (WWW) Udgivet af Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen Bestilles (UVM 4-044) hos Undervisningsministeriets Forlag Strandgade 100D 1401 København K Fax Tlf eller hos boghandlere Publikationen kan hentes på Undervisningsministeriets web-server: 2

3 Indhold 1. Introduktion til vejledningen side 4 2. Overvejelser ved anskaffelse af ny kopimaskine eller printer side Kontant køb side Eksternt finansieret køb side Hvad er leasing? side Operationel leasing side Finansiel leasing side Leasingaftalen og dens parter side Lejekontrakter side All-in kontrakter side Serviceaftalen side Identificering af kopi- og printbehov side Farve kontra sort/hvid side Print side Volumen og konfiguration side Hastighed side Dokumentfremfører side Papirkapacitet side Efterbehandling side På netværket side Betalingssystem m.v. side Levering, installation og uddannelse side Serviceaftale side Afslutning på behovsanalyse side Afslutning side 18 Appendiks Checkliste side 19 3

4 1. Introduktion til vejledningen Denne vejledning indeholder en række praktiske og konkrete råd og vink om effektive indkøb på kopiog printområdet. Vejledningens formål er at bidrage til at ruste institutionernes indkøbsansvarlige på kopi- og printområdet til fremadrettet at effektivisere indkøb på dette område yderligere end det allerede er sket på mange institutioner. Undervisningsministeriet er løbende gennem de seneste 2-3 år af en række institutioner blevet underrettet om, at indkøb af kopi- og printløsninger fortsat volder mange institutioner store problemer dels på grund af et uigennemskueligt marked og dels på grund af, at der desværre stadig er eksempler på institutioner, der får tilbudt nogle dyre og ufordelagtige kontrakter, som det kan være vanskeligt for institutionerne at gennemskue. Undervisningsministeriet har derfor i et tæt samarbejde med repræsentanter fra institutionssiden og med bistand fra Indkøbsringen, der er et konsulentfirma, som yder uvildig rådgivning vedrørende kopi og print, udarbejdet denne vejledning, der bl.a. indeholder en gennemgang af området vedrørende køb og leje/leasing af kopi og print og giver nogle generelle råd omkring anskaffelse og finansiering af disse maskiner. Derudover giver vejledningen et indblik i de forskellige typer af kontrakter og forpligtelser, der ofte er forbundet med sådanne anskaffelser, og den berører de faldgruber, der typisk er forbundet med de forskellige kontrakter. I gennemgangen af de kontraktmæssige problemstillinger lægges der størst vægt på finansieringskontrakterne, da det typisk er dem, der volder institutionerne de største problemer. Endelig indeholder vejledningen en oversigt over, hvilke overvejelser institutionerne bør gøre sig inden anskaffelsen af kopimaskiner og/eller printere, bl.a. vedrørende farve kontra sort/hvid og multifunktionsmaskiner kontra printere. Som et appendiks til vejledningen er udarbejdet en checkliste til brug for institutionerne i forbindelse med fremtidige anskaffelser af kopi- og print-løsninger. Det skal understreges, at checklisten ikke kan stå alene og ej heller i sig selv udgør et fuldstændigt grundlag i forbindelse med anskaffelser på kopi- og printområdet. Checklisten har alene til formål at give institutionerne et overblik over de centrale faser og elementer, som man bør være opmærksom på i forbindelse med anskaffelser af kopi- og printløsninger. Ministeriet anbefaler derfor, at institutionerne ikke anvender checklisten i forbindelse med konkrete anskaffelser på området uden først at have læst vejledningen grundigt igennem. Er der spørgsmål til indholdet i vejledningen eller ønskes yderligere informationer, kan der rettes henvendelse til Indkøbsringen, Stenhusvej 7, 4300 Holbæk, tlf (www.ikr.dk) eller Knud C. Jensen, Controllerkontoret, Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 25D, 1220 København K, tlf God læselyst. 4

5 2. Overvejelser ved anskaffelse af ny kopimaskine eller printer. I afsnit 3 på side er anført hvilke tekniske overvejelser institutionen bør gøre sig inden anskaffelse. Det drejer sig bl.a. om kapacitet, faciliteter m.m. Når disse tekniske overvejelser er tilendebragt skal institutionen herefter tage stilling til finansieringen af anskaffelsen. I den forbindelse er det vigtigt at kende institutionens udgangspunkt. Hvilke kontrakter er institutionen forpligtet på og i hvor lang tid, og hvor stor er restforpligtelsen på en eventuelt allerede eksisterende finansieringskontrakt. I forbindelse med investering i nyt kopi- og printudstyr kan dette enten betales kontant eller finansieres eksternt. Hvilket alternativ, der er bedst, afhænger af den enkelte institutions situation Kontant køb Vælger institutionen at betale kontant anbefales det som udgangspunkt at benytte Statens og Kommunerne Indkøbs Service A/S (SKI) s rammekontrakt Kopimaskiner, hvor der træder en ny aftale i kraft pr. 1. januar UVM vil på institutionernes vegne indgå koordineringskøbsaftaler med flere af leverandørerne på aftalen, således at institutionerne opnår den højest mulige ekstrarabat på kontant køb. Koordineringsrabat og leverandører vil blive oplyst efter indgåelse Eksternt finansieret køb Anskaffelse af kopi- og printudstyr kan finansieres ved traditionel bankfinansiering, men den mest udbredte finansieringsform er leasing, hvorfor der efterfølgende vil blive fokuseret på de forskellige varianter af leasing Hvad er leasing? Leasing er grundlæggende en aftale hvor leasingtager (institutionen) forpligter sig til at betale en række ydelser til leasinggiver (leasingselskabet). Til gengæld opnår leasingtager brugsretten over det leasede aktiv i den aftalte finansieringsperiode. Der findes to typer af leasing: operationel leasing og finansiel leasing Operationel leasing Centre og institutioner for erhvervsrettet uddannelse, centre og institutioner for videregående uddannelse og universiteterne er underlagt bestemmelserne i Finansministeriets Budgetvejledning, hvor det anføres, at det alene er tilladt at indgå aftaler om operationel leasing. Operationel leasing er kortvarige lejemål, hvor leasingtager typisk har mulighed for at opsige leasingaftalen i aftaleperioden. Et kortvarigt lejemål er et lejemål, hvis løbetid ikke strækker sig over hele aktivets forventede levetid, og hvor værdien af de samlede leasingydelser ikke dækker aktivets anskaffelsesværdi. 5

6 At værdien af de samlede leasingydelser ikke dækker aktivets anskaffelsesværdi, samt retten til opsigelse betyder, at det er leasinggiver, der bærer risikoen for aktivets værdi. Som aflønning for at bære denne risiko vil leasinggiver kræve en præmie af leasingtager. På grund af denne risiko er det heller ikke alle aktiver, der egner sig for operationel leasing. Det vil normalt være aktiver, hvor den værdimæssige risiko er relativ lav som f.eks. biler, der har et stort og relativt gennemsigtigt sekundært marked. Aktiver der ikke egner sig specielt godt til operationel leasing, er aktiver, der hurtigt taber værdi, og som har sekundære markeder, der er ineffektive og uigennemskuelige. Undervisningsministeriet har i samarbejde med Nordania Leasing udarbejdet et leasingkoncept, der opfylder kravene til operationel leasing i henhold til Budgetvejledningen. Det er ikke muligt, at aftaler under dette koncept kan indeholde restgæld fra gamle aftaler. Institutionen har ved aftalens udløb mulighed for at byde på udstyret i aftalen, men institutionen kan ikke være sikker på at overtage ejendomsretten, da den tilfalder højestbydende. Leasingaftaler under dette koncept kan opsiges efter 24 måneder. I den forbindelse forpligter institutionen sig til at betale Nordania Leasing en kompensation svarende til nutidsværdien af de samlede uforfaldende ydelser i den resterende del af leasingperioden med et tillæg af en eventuel indregnet restværdi. Efterfølgende vil et eventuelt salgsprovenu på udstyret, dog højest svarende til ovenfor nævnte kompensationsbeløb, godtgøres institutionen. Yderligere oplysninger om leasingkonceptet kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside Finansiel leasing En meget stor del af de aftaler, der allerede er indgået, er finansielle leasingaftaler. På Undervisningsministeriets institutionsområde er det reelt kun institutionerne på de frie skoleområder, der må indgå aftaler om finansiel leasing. Finansiel leasing er typisk langfristede lejemål, der strækker sig over hele aktivets forventede levetid. Værdien af de samlede leasingydelser dækker, udover aktivets anskaffelsesværdi, også fortjenesten til finansieringsselskabet i form af renteindtægter. Finansielle leasingkontrakter er i princippet uopsigelige i kontraktperioden. Ønsker leasingtager at opsige sin leasingkontrakt før udløb, skal der betales en kompensation til leasinggiver, der som hovedregel svarer til værdien af samtlige resterende ydelser i kontrakten. Leasingtager betaler således hele kontraktens værdi, uanset om man vælger at trække sig ud af aftalen eller ej. Den eneste, men ikke helt uvæsentlige forskel er, at maskinerne skal leveres retur til leasinggiver, idet aftalen ophører. Der kan dog være undtagelser; hvis leasingkontrakten indeholder en anvisningsret eller en anvisningspligt og dermed en mulighed for leasingtager til at overtage ejendomsretten. Det kan som udgangspunkt ikke betale sig at opsige aftalen, inden kontraktperiodens udløb. Såfremt institutionen ønsker nyt udstyr ind under en eksisterende kontrakt, skal alle resterende ydelser på den gamle kontrakt refinansieres i den nye leasingkontrakt, og institutionen kommer således til at betale renters rente. Renterne skal dog normalt ikke indfries, hvis den nye aftale finansieres hos den samme leasinggiver. Institutionerne skal ligeledes være opmærksomme på, at selv om gammelt udstyr tages retur, sker der ingen nedskrivning af gæld på kontrakten for dette udstyr, således at institutionen betaler for både nyt udstyr og gammelt tilbageleveret udstyr. 6

7 Der er ingen nemme måder at komme ud af en dårlig leasingaftale. Den nemmeste og billigste måde at slippe ud af en dårlig aftale på er at lade den løbe ud. Undgå at få den refinansieret og derved forlænget i en ny aftale. Har man som institution brug for nye maskiner, og ønsker man at lease disse maskiner, er det langt den bedste løsning at etablere en ny leasingaftale og lade den gamle leasingaftale løbe parallelt ved siden af. Vær dog opmærksom på, at maskinerne på den gamle aftale ikke må tages retur af leverandøren. Det gælder uanset om man ønsker at gøre brug af de gamle maskiner eller ej maskinerne skal opbevares på institutionens adresse, indtil aftalen udløber. Leasingselskabet har ejendomsretten over de leasede maskiner og skal derfor have maskinerne retur ved aftalens udløb. Institutionen har derfor et problem, hvis maskinerne under kontraktforløbet er afhentet af en leverandør i forbindelse med anskaffelse af nyt udstyr. Står institutionen og har behov for udskiftning eller fornyelse af maskinparken, men af budgetmæssige årsager ikke har råderum til at etablere en ny leasingaftale parallelt med den eksisterende kontrakt, må det tilrådes at institutionen søger professionel og uvildig rådgivning, så kontraktændringen sker så hensigtsmæssigt som muligt. Ved udløbet af kontraktperioden er der to muligheder; enten udløber leasingkontrakten af sig selv, eller også fortsætter leasingkontrakten automatisk over i en sekundær kontraktperiode, hvis ikke leasingtager skriftligt opsiger leasingkontrakten med virkning fra udgangen den primære kontraktperiode. Hvis aftalen fortsætter over i en sekundær periode, vil det typisk være for 3, 6 eller 12 måneder ad gangen, og i den tid er aftalen typisk være uopsigelig efter samme princip som ovenfor nævnte. Som tidligere nævnt kan en leasingaftale indeholde en mulighed for, at leasingtager kan overtage ejendomsretten over de leasede aktiver, når aftalen udløber. En sådan mulighed vil ofte være i form af en anvisningspligt, der i princippet betyder, at leasingtager på anfordring fra leasinggiver skal anvise de leasede aktiver til tredjemand til en i leasingaftalen angivet restværdi/scrapværdi. I praksis er leasingtager ved aftalens udløb forpligtet til at betale restværdien og i den forbindelse overtage ejendomsretten over aktiverne. Det er derfor vigtigt, at institutionen i forbindelse med indgåelsen af aftalen er opmærksom på, om der står anført en restværdi i aftalen, eftersom den i praksis er at betragte som en leasingydelse, såvel som alle de øvrige ydelser i aftalen. Dette gælder naturligvis også selvom aftalen ikke for lov til at løbe aftaleperioden ud, f.eks. på grund af en kontraktændring. I den forbindelse skal restværdien indfries på linie med de øvrige leasingydelser. I teorien skal restværdien afspejle markedsværdien af de leasede aktiver, når leasingaftalen udløber, og som udgangspunkt bør den ikke udgøre mere end 5% af anskaffelsesværdien. Leasingydelsen beregnes normalt som en annuitet, nøjagtigt som et typisk banklån eller realkreditlån og den kan baseres enten med fast eller variabel rente. Nedenfor i tabel 1 og 2 ses to eksempler på leasingforløb, hvor anskaffelsesprisen på kopimaskinerne er kr., den årlige faste rente er 5,1% og leasingperioden 5 år. Aftalerne starter i begge eksempler op den 1. januar 2006 og er med kvartalsvis afregning. Tabel 1 angiver et forløb, hvor der ikke er indregnet en restværdi på det leasede aktiv. 7

8 Tabel 1 Restforpligtelse Ydelse Afdrag Renter Total Første kolonne angiver terminsdatoen, den anden kolonne angiver den til enhver tid gældende restforpligtelse. I tredje kolonne vises den kvartårlige ydelse, der på grund af annuitetsberegningen og den faste rente er konstant. I de to sidste kolonner er afdrag og renter angivet. Tabel 2 angiver et forløb, hvor der er indregnet en restværdi på det leasede aktiv på kr ,00. Tabel 2 Restforpligtelse Ydelse Afdrag Renter Total

9 Effekten af en indlagt restværdi på 5% af anskaffelsesprisen, som forfalder til betaling ved udløb af aftalen, er en lidt lavere leasingydelse, mens de samlede renteomkostninger er ca. 5% højere. I en forhandlingssituation i forbindelse med indgåelsen af en leasingaftale, skal institutionen være opmærksom på, at hvis det oprindelige aftaleudkast har været uden restværdi, og der efterfølgende tilføjes en restværdi i aftalen, så skal ydelsen falde Leasingaftalen og dens parter I kopi- og printbranchen er der tradition for, at der bliver indgået leasingaftaler direkte med leverandøren, og der bliver som udgangspunkt ikke berørt andre alternativer, såsom at købe kontant eller selv at skaffe finansiering. Det kan være hensigtsmæssigt ikke at indgå leasingaftalen med leverandøren, da han i virkeligheden blot formidler finansieringen for et bagvedliggende finansieringsselskab, og at det er finansieringsselskabet institutionen juridisk set har en aftale med. Problemet for institutionen er, at finansieringsselskabet som ofte kun oplyser restgælden til leverandøren, hvorfor institutionen er afhængig af leverandørens oplysninger. Leverandøren kan således følge med i, hvornår der er afdraget så meget på gælden, at der er plads inden for det oprindelige bevilgede maksimum på leasingaftalen, til at der kan finansieres nyt udstyr uden, at ydelsen stiger løbetiden vil til gengæld blive tilsvarende forlænget. Dette kaldes Top up eller at vende aftalen. Institutionen bør altid få oplyst kontantprisen på udstyret og samtidig indhente tilbud på lignende udstyr fra en anden leverandør. Samtidig bør institutionen selv tage kontakt til finansieringsselskab/leasingselskab og indhente tilbud på finansieringen. Det burde give mulighed for at opnå bedre priser og en større gennemskuelighed, for hvad der betales for henholdsvis udstyr og finansiering. I forbindelse med indhentning af tilbud er det vigtigt at sikre sig sammenlignelige oplysninger, så den efterfølgende evalueringsproces bliver så effektiv som mulig. Ved indhentning af leasingtilbud oplyses typisk en leasingsats. Satsen angiver terminsydelsen i procent af anskaffelsessummen. Leasingsatsen kan godt anvendes til sammenligning af finansieringstilbud, hvis der bliver sammenlignet over ens løbetid og restværdi. Alternativt kan institutionen kræve at få oplyst basisrenten, som er et langt bedre sammenligningsgrundlag, og er at sammenligne med renten på et almindeligt banklån. Den årlige omkostning i procent vil naturligvis være et endnu bedre grundlag, men den slags oplysninger er der ikke tradition for i leasingbranchen Lejekontakter En lejeaftale er en finansiel leasingaftale, hvor lejeaftaler ofte indeholder en aftale om service. Der er normalt i serviceaftaler en klausul om en løbende indeksering af den betalte serviceydelse. Den ydelse institutionen betaler på en lejeaftale dækker således både finansieringsdelen og servicedelen, og det kan have følgende uheldige konsekvenser: At finansieringsydelsen på linie med serviceydelsen kan indeksreguleres. At institutionen kan forpligte sig på serviceydelsen i hele lejeaftalens løbetid på linie med finansieringsydelsen, nøjagtigt som i en finansiel leasingaftale. 9

10 Tabel 3 Finansierings ydelse Finansierings Restforpligtelse Service ydelse Service restforpligtelse Samlede restforpligtelse Total I ovenstående tabel 3 vises et forløb på den tidligere viste kontrakt med tilføjelse af en serviceaftale. Ønsker institutionen efter 2 år (1/1-2008) nye maskiner og er nødt til/ønsker at ændre deres gældende aftale, er der reelt to indfrielsespriser, alt efter om der handles med den eksisterende leverandør eller en ny leverandør. Hos den nuværende leverandør skal indfris kr , mens et ønske om at skifte leverandør vil medføre en indfrielsespris på kr , da den nuværende leverandør har kontraktsmæssigt krav på at få betalt restforpligtelsen på servicedelen på kr For at undgå denne problematik skal institutionen sikre sig, at man ikke uhensigtsmæssigt binder sig på servicedelen i lejeaftalen, f.eks. ved at sikre sig at underskydende forbrug krediteres. Grundlæggende må det tilrådes at holde finansieringsaftaler og serviceaftaler adskilt, men skal der tegnes en lejeaftale inkl. service, så husk især på de to ovenstående punkter All-in kontrakter All-in kontrakter er leasingkontrakter, der er defineret ved, at der betales en pris pr. kopi/print der dækker både finansiering og service. Der vil typisk i kontrakten være angivet en pris pr. kopi samt en minimumsvolumen, der angiver det antal tryk institutionen har forpligtet sig til at betale for i hver afregningsperiode, uanset om de bliver brugt eller ej. Den pris, der betales pr. kopi kaldes klik-prisen, og den fremkommer ved, den årlige leasingydelse divideres med det årlige minimumsvolumen, hvortil der lægges serviceprisen pr. tryk. All-in konceptet kan indeholde følgende uheldige konsekvenser: 10

11 Fuld kopipris på overskydende tryk, dvs. både finansiering og service. I en all-in aftale er udstyrets pris fuldt dækket, når minimumsvolumen er betalt, men ofte betales også finansiering på de tryk, der bliver forbrugt udover minimumsvolumen. Det betyder reelt, at der betales ekstra for maskinen, og er forbruget det dobbelte af minimumsvolumen, betales det dobbelte for maskinen. Efterhånden er der all-in-lignende aftaler, der indeholder teknologisikring. Selve teknologisikringen sælges som en forsikring, der garanterer, at kunden hele tiden har den nyeste teknologi til trods for, at aftalen måske løber over 6 7 år. Dette betyder ikke, at institutionerne via teknologisikringen f.eks. en gang hver 2. eller 3. år kan få udskiftet maskinerne i aftalen uden ekstrabetaling. Den såkaldte teknologisikring fungerer på nøjagtig samme måde som ved ændringer i en finansiel leasingkontrakt på grund af nyanskaffelser. Typisk skal der i forbindelse med teknologisikringen skrives under på en ny aftale, der erstatter den oprindelige, og hele restgælden fra den oprindelige aftale refinansieres i den nye. På den nye aftale vil løbetiden normalt være forlænget i forhold til restløbetiden på den oprindelige aftale, da det ellers ikke ville være muligt at opretholde en periodevis uændret omkostning. Finansielle leasingaftaler bør maksimalt løbe over 5 år, således at der er sammenhæng mellem maskinernes levetid og aftalens løbetid. Derudover anbefales, at der indlægges en restværdi i aftalen på maksimalt 5 % af udstyrets værdi, så der er mulighed for at overtage ejendomsretten ved aftalens udløb. Operationelle leasingaftaler under nævnte koncept anbefales af Undervisningsministeriet og Nordania Leasing til ikke at blive tegnet med løbetider udover 3 år Serviceaftalen Uanset om der er tale om en separat serviceaftale eller en serviceaftale, der er inkluderet i en leje- eller all-in aftale, er der bl.a. følgende vigtige punkter at være opmærksomme på: Den faktiske årlige volumen. Diverse gebyrer såsom fakturagebyrer eller miljøgebyrer. At underskydende tryk krediteres til en i aftalen angivet pris. Hvad aftalen dækker, såsom toner og hæfteklammer etc. At der er faste rammer for indeksreguleringen, f.eks. én gang årligt i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. At serviceaftalens løbetid svarer til finansieringsaftalens løbetid. Er der store sæsonmæssige udsving i sit kopi- og printforbrug, er det vigtigt at have helårlig afregning. Dette gælder naturligvis primært, hvis der ikke krediteres for underskydende forbrug. 11

12 3. Identificering af kopi- og printbehov Leverandørerne på markedet tilbyder bl.a. at hjælpe med at afdække institutionens behov. Leverandøren har naturligvis en interesse i at skabe et behov, hvilket i nogle tilfælde kan betyde, at institutionen ender med en løsning, som er lidt større og har lidt flere faciliteter, end der måske reelt er brug for. Det bør derfor være den enkelte institution, der finder frem til det reelle behov - enten ved selv at foretage en behovsvurdering eller ved at indhente rådgivning ved et uvildigt rådgivningsfirma. Kopi- og printmarkedet er også præget af stor teknisk udvikling. En kopimaskine kan i dag udstyres, så den også fungerer som printer/scanner/fax. Disse løsninger bliver som regel benævnt multifunktionsmaskiner eller digitale kopimaskiner. Løsningerne kan leveres som både sort/hvid og farvemaskiner, og med et stort udvalg af ekstra tilbehør. Institutionerne bør derfor overveje følgende: Hvor mange maskiner er der i dag? Der laves en liste over institutionens nuværende antal printere og kopimaskiner med angivelse af disses funktioner og volumen Er der noget af det eksisterende udstyr, der ikke behøver at blive udskiftet, men som sagtens kan holde minimum 1 år mere? Er der maskiner, der kan nedlægges og ikke behøver at blive erstattet? Ved køb af nye multifunktionsmaskiner er der måske nogle maskiner, der helt kan nedlægges og ikke behøver at blive erstattet. Er der maskiner som på grund af den teknologiske udvikling bør erstattes? Er der nogle funktioner som den nuværende maskinpark ikke kan, og som savnes i dagligdagen? Hvor stor er institutionens årlige kopi- og printvolumen i henholdsvis sort/hvid og farve? Når ovennævnte spørgsmål er besvaret, kan institutionen herefter koncentrere sig om konfigurering af de ønskede maskiner Farve kontra sort/hvid Markedet har udviklet sig således, at prisen for en sort/hvid multifunktionsmaskine og en farve multifunktionsmaskine er næsten identiske. Institutionen skal derfor rette fokus på maskinens driftsomkostninger, da et farvetryk er væsentligt dyrere (serviceaftalemæssigt) end et sort/hvid tryk. Erfaringer viser, at der ofte sker en mærkbar stigning af den enkelte institutions forbrug af farvetryk, så snart denne mulighed er til stede. Den enkelte institution bør derfor nøje overveje, om de har behov for en farvemaskine eller ej. Følgende spørgsmål er dermed relevante: Bliver der produceret farvetryk på institutionen i dag? På hvilket udstyr produceres disse farvetryk? (kopimaskine, blæk eller laserprinter) Hvor mange farvesider produceres der årligt på institutionen? Får institutionen lavet farvetryk på eksternt trykkeri? Hvis ja, hvor mange farvetryk laves der årligt på eksternt trykkeri og til hvilken økonomi? Såfremt institutionen investerede i en farvemaskine, hvor mange af disse eksterne tryk ville institutionen så fremstille selv? 12

13 Hvor stor en dækflade er der på det farvemateriale, der enten bliver lavet på institutionen eller på eksternt trykkeri? Med dækflade menes eksempelvis, om der er mange billeder, grafer, diagrammer og lignende i farver pr. side, eller om det eksempelvis kun er en adresse eller et logo, der er med farver. Er der behov for at kunne lave farvetryk i A3 størrelse? Som udgangspunkt er det en god tommelfingerregel, at en farvemaskine kan være økonomisk interessant, såfremt man har en rimelig høj dækflade på sine farvetryk, samt at institutionen har en årlig produktion af farvetryk på ca tryk eller over. Institutionen bør derfor sikre sig, at den maskine der investeres i eventuelt kan håndtere farvestyring, så alle medarbejdere ikke har ubegrænset adgang til forbrug af farvetryk, såfremt dette ønskes. Endvidere bør forbruget af farvetryk kontra forbruget af sort/hvid tryk løbende kontrolleres. Dermed sikres, at forbruget ikke løber løbsk, samt at maskinen ikke begynder at registre sort/hvid tryk som farve. Institutionen bør jævnligt lave en tællerkontrol, udskrive et sort/hvid dokument, og tjekke at dette dokument er blevet registreret som sort/hvid og ikke som farve. Husk at det altid er institutionen, der bærer bevisbyrden Print Institutionerne har i dag generelt mange printere og bør derfor undersøge om, der reelt er brug for den printer eller for yderligere printere. Løsningen kunne måske være, at print fremover sker via en multifunktionsmaskine. Hovedargumenterne for anskaffelse af personlige printere er som oftest følgende: Printeren er uundværlig, da den bl.a. bruges til fortroligt print. Multifunktionsmaskinen står for langt væk. Printeren er meget billig, og volumen er ikke særlig stor. Multifunktionsmaskinerne kan sagtens håndtere fortroligt print, og mange er med elektroniske mailbokse, så print kan opsamles og udskrives samlet. En blæk- eller laserprinter er meget billig at anskaffe sig, men er til gengæld ofte dyr i forbrugsstoffer. Inden en institution anskaffer sig en printer, bør følgende forhold derfor overvejes: Hvor stor en årlig volumen forventer institutionen, at printeren kommer til at producere? Forventer institutionen en printproduktion, som kan ske i både farver og sort/hvid? Hvor stor en dækflade forventer institutionen, at der gennemsnitligt vil være på de producerede dokumenter? Skal printeren fungere som netværksprinter, eller er der tale om en personlig printer? Skal printeren kunne køre dupleks? (tryk på begge sider i en arbejdsgang) Hvor mange papirindgange (skuffer) skal der som minimum være på printeren? Den årlige volumen vil selvfølge være meget afgørende for det valg, institutionen skal træffe. Er der tale om en forholdsvis stor volumen (mere end s/h tryk og mere end farvetryk) bør det overvejes, om ikke denne produktion kan ligge på en eksisterende multifunktionsmaskine, eller om der er andre printere der kan nedtages, så det kan skabe volumen til en ny multifunktionsmaskine. 13

14 Er der produktion i både s/h og farver, er det også afgørende, hvor stor produktionen er. Det er dyrt at lave farvetryk, og tendensen er, at der vil med stor sandsynlighed ske en stigning i en eventuel farvevolumen over tid. Dækfladen er ligeledes meget afgørende, da printproducenter tjener deres penge på salg af forbrugsstoffer. I en almindelig printer skal der udskiftes maintenance kits, fuser, imagetrans, toner m.v. Institutionens pris for et print er derfor primært styret af disse forbrugsstoffer. Der er selvsagt stor forskel på om institutionen har en dækflade på 5 eller 40%. Prisen for en side på en almindelig s/h eller farveprinter er derfor meget styret af dækfladen på det enkelte dokument. Et s/h print på en laserprinter har en sidepris, der svinger fra ca. 8 øre ved lav dækflade til ca. 50 øre ved høj dækflade. Et farvedokument printet på en laserprinter har en sidepris, der svinger fra ca. 50 øre ved lav dækflade til ca. 3,50 kr. ved høj dækflade. Sideprisen pr. print er afhængig af indkøbspriserne på forbrugsstofferne. Produktionsprisen på en typisk blækprinter vil være endnu større, og da investeringsprisen på en laserprinter har været markant faldende, kan det ikke anbefales, at en institution investerer i en blækprinter. Volumen på en blækprinter skal være meget lille, før det kan betale sig. Printeren bør kunne undværes. På en multifunktionsmaskine kendes reparationsomkostninger, da hver enkelt side har en fast pris, som dækker service på maskinen, reservedele og forbrugsstoffer. På en printer er der som udgangspunkt ingen serviceaftale, og der vil komme ekstra omkostninger til eventuelle reparationer. Det vil ofte måske være billigere helt at udskifte printeren med en fabriksny. Flere leverandører på markedet er begyndt at tilbyde serviceaftaler på deres printere. Forholdet omkring netværksprinter kontra personlig printer er en for institutionen individuel afvejning. Det eneste brugbare argument for en personlig printer er afstanden til netværksprinteren eller multifunktionsmaskine. Netværksprinteren kan være en fornuftig løsning. Netværksprinteren har den fordel, at der er flere brugere som kan benytte printeren, og hastigheden er som regel god. En netværksprinter er dog som oftest heller ikke den rigtige løsning, såfremt institutionens situation ser ud som nedenstående: Der er en årlig minimumsvolumen på omkring sort/hvid tryk og/eller omkring farvetryk. Tallene afhænger naturligvis af de enkelte leverandørs omkostninger til forbrugsstoffer. Der er generelt en dækflade på minimum 8% på institutionens dokumenter. Der er behov for at printene kan efterbehandle. En printer kan også udbygges. Den kan leveres med dupleks, flere skuffer eller magasiner osv. Institutionen bør derfor også gøre sig overvejelser om, hvorledes printeren skal konfigureres, da det selvfølgelig vil påvirke den endelig pris. Såfremt institutionen alligevel ønsker at investere i en eller flere printere, bør man selvfølgelig indhente flere tilbud. Da langt den største omkostning til en printer er forbrugsstofferne, bør institutionen derfor også indhente tilbud fra leverandørerne på forbrugsstoffer. 14

15 3.3. Volumen og konfiguration Udgangspunktet er, at institutionen skal finde frem til, hvor stor den årlige print- og kopivolumen er. Tallet fremkommer typisk ved aflæsning af tællere på institutionens nuværende maskiner. Såfremt institutionen ikke kan finde en tæller på en maskine, bør den eksisterende leverandør kontaktes for oplysning om, hvor man kan finde tælleren. Institutionen bør være opmærksom på, at der typisk ikke er hverken fysiske eller elektroniske tællere på en blækprinter. Herefter bør institutionen stille følgende spørgsmål til sig selv: Hastighed Ønskes en større hastighed pr. minut end nuværende løsning? Er en langsommere hastighed pr. minut end nuværende løsning acceptabel? Vær opmærksom på at hastighed koster penge, jo større hastighed des større maskine, hvilket forventeligt betyder en større investering Dokumentfremfører Skal maskinen udstyres med en dokumentfremfører? Hvor mange ark skal dokumentfremføreren som minimum kunne håndtere? Skal dokumentfremføreren kunne håndtere duplekstryk? En dokumentfremfører, også kaldet en feeder/arkføder, er den enhed som sidder ovenpå maskinen, og som gør at maskinen kan håndtere flere ark ad gangen. Den bruges ofte ved større kopi-, scan- og faxopgaver. En dokumentfremfører, må som udgangspunkt anses for at være uundværlig, såfremt institutionen har behov for en maskine, der kan håndtere en årlig volumen på tryk og derover Papirkapacitet m.v. Hvor mange kassetter har institutionen som minimum brug for? Er der behov for et eller flere papirmagasiner? Hvor mange ark skal enkeltarksindføringen som minimum kunne håndtere? Hvilken papirvægt skal maskinen kunne håndtere i henholdsvis skuffer, magasiner og enkeltarksindføringen? Det er værd at bemærke, at en kassette som udgangspunkt er en skuffe med plads til 250 eller 500 ark A4 papir. Ønskes brevpapir i maskinen samtidig med alm. kopipapir og eventuelt A3, er der brug for minimum 3 papirindgange. Et magasin bliver tit benyttet til almindelig kopipapir, og er en skuffe der rummer fra ark papir. Papirvægten er et spørgsmål om, hvor tykt et papir institutionen ønsker at kunne trykke på. Den normale vægt er 80g, men ønskes f.eks. forsider i et kraftigt stykke pa- 15

16 pir eller karton, er institutionen nødt til at gøre leverandøren opmærksom på dette. Det er meget normalt, at enkeltarksindføringen kan håndtere op til 200 gram Efterbehandling Skal maskinen kunne sortere? Skal maskinen kunne sortere og lave hjørnehæftning? Skal maskinen kunne sortere og lave multipositionshæftning? Skal maskinen kunne sortere, lave multipositionshæftning, folde og false samt lave ægte ryghæftning? Skal maskinen kunne lave huller? Disse spørgsmål drejer sig om efterbehandling. Som standard kan stort set alle maskiner udføre elektronisk sortering. Ønsker institutionen dette udbygget yderligere, øges prisen. Det er derfor vigtigt, at institutionen får analyseret det konkrete behov. Finisher med hjørnehæftning er en hæfteklamme i venstre hjørne. Denne efterbehandler har som regel ikke særlig stor kapacitet. Finisher med multipositionshæftning kan hæfte i forskellige positioner på papiret og kan som regel lave dobbelthæftning. Denne type finisher indeholder typisk den største kapacitet. En finisher med fals og ryghæftning har ofte multipositionshæftning og kan samtidig folde og lave ægte ryghæftning, f.eks. til at fremstille brochurer, skoleblade m.v På netværket Understøtter maskinen netværket? Skal maskinen også kunne fungere som netværksprinter? Hvilke programmer skal maskinen kunne skrive ud fra? Er der behov for at maskinen skal kunne skrive ud i ægte postscript? Skal maskinen også kunne fungere som scanner? Skal maskinen også kunne fungere som fax? Såfremt institutionen ønsker at investere i en multifunktionsmaskine, bør der tages stilling til ovennævnte spørgsmål. Et godt råd kan være, at institutionens IT-ansvarlige udarbejder en beskrivelse af institutionens netværk, da det vil hjælpe tilbudsgiveren til at afgive tilbud på en løsning, der med sikkerhed vil kunne køre på institutionens netværk Betalingssystem m.v. Skal maskinen udstyres med et betalingssystem? Har man et betalingssystem som skal overflyttes fra gammel løsning til ny maskine? Ønsker institutionen at leverandøren afgiver tilbud på et betalingssystem? Hvis ja, beskriv hvordan institutionen ønsker at dette betalingssystem skal fungere? Skal maskinen være udstyret med et kodesystem? 16

17 Vær opmærksom på, at næsten alle maskiner i dag er udstyret med et kodesystem, som vil være dækkende, så længe der ikke er tale om betalende brugere Levering, installation og uddannelse Hvad koster eventuel levering? Hvad koster eventuel installation? Hvad koster eventuel uddannelse? Det er altid vigtigt at få disse omkostninger med i sine beregninger, da det er omkostninger, der kan svinge en del fra leverandør til leverandør Serviceaftale Få tilbud på serviceaftale inkl. forbrugsstoffer ved 4 timers responstid. Få tilbud på serviceaftale inkl. forbrugsstoffer ved 8 timers responstid. Få oplyst om print, scan og netværkskort er dækket af standard serviceaftalen eller om der skal tegnes særskilt serviceaftale til dækning af dette tilbehør. Få oplyst om hæfteklammer er inkl. i serviceaftalen. Få oplyst om der afregnes dobbeltklik for A3 farve- og s/h tryk. Institutionen bør gøre op med sig selv, om man har brug for 4 eller 8 timers responstid. Såfremt institutionen kun har én maskine, vil det typisk være en god ide at lave en aftale med 4 timers responstid. Vær altid opmærksom på, om aftalen er inklusiv toner, og at der ikke oprettes begrænsninger fra leverandørens side med hensyn til dette. Sørg altid for at diverse printerboards m.v. er dækket ind i serviceaftalen, da det kan være en særdeles bekostelig affære at udskifte Afslutning på behovsanalyse Når ovennævnte spørgsmål er besvaret, har institutionen grundlæggende lavet sin egen behovsanalyse. Det vil dog være vigtigt at få nævnt overfor leverandøren, hvad institutionens forventede årlige volumen vil være. Institutionen bør få leverandøren til at oplyse, hvilken størrelse maskine de anbefaler institutionen. Få altid leverandøren til at opgive, hvilken årlig volumen maskinen er gearet til at kunne håndtere over minimum en 5-årig periode. Som udgangspunkt bør institutionen ikke købe en maskine, der kommer til at køre under 50 % af den af leverandøren angivne volumen. Ligeledes bør institutionen heller ikke købe en maskine, der kommer til at køre % af den angivne volumen. Tilpas multifunktionsmaskinen til skolens faktiske behov. Hvis denne form for behovsanalyse virker uoverskuelig eller for tidskrævende, kan institutionen benytte sig af uvildig rådgivning. Institutionen bør ikke springe denne analyse over, da den i det lange løb kan spare den enkelte institution for væsentlige beløb. 17

18 4. Afslutning Generelt er konklusionen, at køb, leje og leasing af kopimaskiner og printere er et meget komplekst område, hvor det er vigtigt for institutionerne at have en indgående viden om området, hvis man skal kunne indgå fordelagtige og gennemskuelige kontrakter, der imødekommer institutionernes konkrete behov for kopimaskiner og printere hverken mere eller mindre. Ved at følge vejledningens råd og eksempler er det ministeriets forhåbning, at institutionerne står bedre rustet til i fremtiden at indgå fordelagtige og gennemskuelige kontrakter på området og dermed bidrage til en yderligere professionalisering og effektivisering af indkøb på kopi- og printområdet end det allerede er sket på mange institutioner. 18

19 Appendiks: Checkliste Faser i forbindelse med anskaffelse af udstyr Ved anskaffelse af ny kopimaskine bør en institution typisk gennemgå følgende 3 faser inden købet. Fase 1 Gennemgå eksisterende kontraktforhold, få overblik institutionens omkostninger og økonomiske forpligtelser på eksisterende kontrakter og få en opgørelse over, hvilke yderligere omkostninger en eventuel ny investering medfører (f.eks. nedtagning af printer og overførelse af print fra denne nedtagne printer til en eventuel ny kombi-maskine (kombineret kopi og print). Fase 2 Når beslutning om investering er truffet, skal der dels tages beslutning om finansieringsform (kontant, lånefinansieret, leasing eller All-in) og dels opbygning/konfiguration af kopi- og printmaskinen. Det er vigtigt at være bekendt med det præcise årlige forbrug af tryk fra kopi og/eller print, således at tegning af serviceaftale ikke dækker mere end det reelle årlige forbrug. IT-mæssige krav til det nye udstyr skal klarlægges, så dette er kompatibelt på skolens netværk. Fase 3 Der burde herefter være dannet et fundament af oplysninger, som skaber grundlag for henvendelse til forskellige leverandører på kopi- og printmarkedet. Disse oplysninger bør oplyses til leverandøren for derigennem at opnå en ensartet tilbudsgivning, som efterfølgende giver de bedste arbejdsvilkår og beslutningsgrundlag i forbindelse med sammenligning. Nedenfor er de vigtigste elementer fra selve vejledningen beskrevet kortfattet. Det skal bemærkes, at der her ikke er en uddybende forklaring af de enkelte punkter og begreber. Checklisten skal primært opfattes som en hjælp til gennemlæsningen af vejledningen og kan bruges som en opsummering efter hvert afsnit i vejledningen. Leasingkontrakter Overordnet findes der 2 former for leasing; operationel leasing og finansiel leasing. Centre og institutioner for erhvervsrettet uddannelse, centre og institutioner for videregående uddannelse samt universiteterne er underlagt bestemmelserne i Finansministeriets Budgetvejledning og må alene indgå aftaler om operationel leasing. På vegne af disse institutioner har Undervisningsministeriet i samarbejde med Nordania Leasing udarbejdet et koncept for operationel leasing. Operationelle leasingaftaler er korterevarende lejemål, typisk med en indbygget opsigelsesret. Finansielle leasingaftaler er derimod et længerevarende lejemål, der er uopsigelige i hele aftaleperioden, og der er derfor ikke nogen nem/billig måde at slippe ud af en dårlig aftale på. Det mest fordelagtige er, at lade aftalen køre til udløb og dermed undgå at forlænge aftalen via diverse kontraktændringer. Vær opmærksom på at en leasingaftale kan være fast forrentet eller variabelt forrentet. Vær opmærksom på om leasingaftalen udløber automatisk, eller om den fortsætter over i en sekundær leasingperiode, hvis ikke den opsiges skriftligt. 19

20 Indeholder en leasingaftale en restværdi/scrapværdi betyder det, at institutionen ved aftalens udløb er forpligtet til at betale det beløb, som restværdien andrager. Det gælder uanset om aftalen får lov til at løbe ud, eller om den bliver ændret undervejs. En restværdi/scrapværdi betyder desuden, at institutionen overtager ejendomsretten over udstyret ved aftalens udløb. Husk at en restværdi alt andet lige skal betyde en lavere ydelse i aftalen i forhold til en aftale uden restværdi. Vær opmærksom på de Top up (forlængelses-) muligheder, der kan ligge i institutionens aftale efter en periode. Det er en god ide selv at indhente leasingtilbud fra flere uafhængige leasingselskaber. Husk i den forbindelse at få oplyst basisrenten. Husk også ikke at indgå leasingaftalen med kopi- og printleverandøren. Finansielle leasingaftaler bør maksimalt tegnes med en løbetid på 5 år og anbefales at indeholde en restværdi på 5 %, således at der er mulighed for at overtage ejendomsretten ved udløb. Operationelle leasingaftaler, i henhold til Undervisningsministeriets koncept, bør maksimalt tegnes med en løbetid på 3 år. Lejekontrakter Lejeaftaler er basalt set finansielle leasingaftaler med identiske forpligtelser. Institutionen skal derfor være opmærksom på de punkter der er nævnt i forbindelse med leasingkontrakter. Derudover skal institutionen være opmærksom på følgende: At finansieringsydelsen i nogle lejeaftaler kan indeksreguleres på linie med serviceydelsen. At nogle lejeaftaler binder institutionen på den indbyggede serviceaftale i hele lejeperioden At lejeaftalen garanterer, at underskydende forbrug krediteres. All-in-kontrakter En all-in.kontrakt er en leasingaftale, hvor der betales en pris pr. print en klikpris. Denne klikpris findes ved at dividere den årlige leasingydelse med det aftalte årlige forbrug af kopitryk. All-in-kontrakten kan indeholde følgende faldgruber: Fuld kopipris på overskydende tryk, dvs. både finansiering og service. Sørg derfor altid for at der i aftalen står anført en pris på overskydende tryk, og at denne alene afspejler serviceprisen. Teknologisikring, forstået på den måde at institutionen inden aftalens udløb helt eller delvist kan få udskiftet maskinerne i kontrakten er ofte blot et påskud for at vende aftalen. Det tilrådes altid at holde finansieringsaftaler og serviceaftaler adskilt. Serviceaftalen Uanset om der er tale om en separat serviceaftale eller en serviceaftale, der er inkluderet i en leje- eller all-in-aftale, så er der følgende risikoområder: Vær opmærksom på den faktiske årlige volumen. 20

Råd og vink om køb, leje og leasing af kopimaskiner og printere

Råd og vink om køb, leje og leasing af kopimaskiner og printere Råd og vink om køb, leje og leasing af kopimaskiner og printere Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2006 Råd og vink om køb, leje og leasing af kopimaskiner og printere Undervisningsministeriets

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Indholdsfortegnelse Hvem er NRGi Finans........................ 3 Finansiering er en god ide.................... 4 Finansieringstyper..........................

Læs mere

FLERE FORDELE. Semler Services indgår samarbejdsaftale med canon. Services

FLERE FORDELE. Semler Services indgår samarbejdsaftale med canon. Services FLERE FORDELE Semler Services indgår samarbejdsaftale med canon Services Semler Services indgår samarbejdsaftale med Canon Canon imagerunner ADVANCE C5250i Specifikationer: Hastighed: 51 sider pr. minut

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud på levering af multifunktionsmaskiner

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud på levering af multifunktionsmaskiner Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud på levering af multifunktionsmaskiner til Gladsaxe Kommune Gladsaxe, d. 19. november 2008 Nr. Spørgsmål Svar 1 I bilag 7, kommentar kolonnen står der nogle steder

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug.

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug. VEJLEDNING Eventuelt afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode. Retningslinierne for afskrivning af aktiver i anlægskartoteket er som hovedregel fastsat i kommunens regnskabspraksis for tilsvarende

Læs mere

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis:

Side 1 af 8 Notat. Generelt kan OPP tilrettelæges ud fra tre forskellige modeller henholdsvis: Side 1 af 8 Notat 10. maj 2012 ØKO/SRH/JBN Offentlig Privat Partnerskab (OPP) og finansiel leasing Læs om reglerne for den regnskabsmæssige håndtering af OPP og finansiel leasing Reglerne for den regnskabsmæssige

Læs mere

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17.

DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING. Notat vedrørende leasingtagers opgørelse af finansielt leasede aktiver til dennes regnskab efter IAS 17. DANSKE FINANSIERINGSSELSKABERS FORENING THE ASSOCIATION OF DANISH FINANCE HOUSES DER VERBAND DER DÄNISCHEN FINANZIERUNGSGESELLSCHAFTEN ASSOCIATION DANOISES DES ESTABLISSEMENTS FINANCIERS Til foreningens

Læs mere

[BILAG 00] Definitioner

[BILAG 00] Definitioner Professionshøjskolen UCC [BILAG 00] Definitioner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Definitioner til Rammeaftalen... 4 Tekniske definitioner Multifunktionsmaskiner... 6 Indledning Dette bilag indeholder

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

RIGTIG GODE PRISER! 3.995,- SPÆNDENDE NYHEDER OG GODE TILBUD TIL KONTORET! 15.995,- SE DET STORE UDVALG

RIGTIG GODE PRISER! 3.995,- SPÆNDENDE NYHEDER OG GODE TILBUD TIL KONTORET! 15.995,- SE DET STORE UDVALG TIL KONTORER / 2014 KONTORAVISEN SPÆNDENDE ER OG GODE TILBUD TIL KONTORET! P-C2660 MFP A4 farve multimaskine med kopi, print, scan, fax* SE DET STORE UDVALG 206CI A3 farve multimaskine med kopi, print,

Læs mere

KONTORAVISEN 389,- SUPER TILBUD 3.995,- SE SIDE 4 A3 FARVE PR. MD. KOPI, PRINT, SCAN, FAX - VI HAR LØSNINGEN

KONTORAVISEN 389,- SUPER TILBUD 3.995,- SE SIDE 4 A3 FARVE PR. MD. KOPI, PRINT, SCAN, FAX - VI HAR LØSNINGEN TIL KONTORER / 2015 KONTORAVISEN KOPI, PRINT, SCAN, FAX - VI HAR LØSNINGEN SPÆNDENDE NYHEDER OG GODE TILBUD TIL KONTORET SE DET STORE UDVALG HER I AVISEN SUPER TILBUD 2500ci A3 farve multimaskine med kopi,

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af finansiel leasingramme til Region Syddanmark

Spørgsmål & Svar. Udbud af finansiel leasingramme til Region Syddanmark Udbudsmateriale Udbud af finansiel leasingramme til 1 Spørgsmål & Svar Udbud af finansiel leasingramme til Regionen har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

15.995,- KONTORAVISEN 2.995,- 22,5 ØRE A3 FARVE MULTIMASKINER HELT NY A4 FARVE MASKINE NYHED! HER OG NU TILBUD! NYHED!

15.995,- KONTORAVISEN 2.995,- 22,5 ØRE A3 FARVE MULTIMASKINER HELT NY A4 FARVE MASKINE NYHED! HER OG NU TILBUD! NYHED! KONTORAVISEN TIL KONTORER 2016 A4 FARVEMASKINE MED MEGET LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER FARVE KOPI/PRINT PRIS FRA KUN 22,5 ØRE HELT NY A4 FARVE MASKINE A4 FARVE MULTIMASKINE KOPI - PRINT - SCAN - FAX NU KUN FRA

Læs mere

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet.

Med base i Aalborg er vi centralt placeret i forhold til vores kunder, hvilket optimerer både tilkaldetid og fleksibilitet. 1 2 Om os Office Partner er professionel samarbejdspartner og leverandør af kontormaskiner, herunder kopi, print, scan, kaffeautomater og software. Vi leverer den rette løsning til den aftalte pris og

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

man bør kende lidt til området, før man sætter blæk på en leasingaftale.

man bør kende lidt til området, før man sætter blæk på en leasingaftale. AF FLEMMING THOMSEN, CLAUS MIDJORD OG JESPER H. ANDERSEN Leasing kan være en mulighed, når anskaffelsen af forskellige driftsmidler skal finansieres. Men hvad er fordelene og ulemperne, og hvad skal man

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

Ny aftale om indkøb af kopimaskiner og printere i Selvstyret

Ny aftale om indkøb af kopimaskiner og printere i Selvstyret Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Til: Selvstyrets centraladministration og underliggende enheder

Læs mere

Køge Kommune Optimeringsanalyse Rådhuset 1. kvartal 2017

Køge Kommune Optimeringsanalyse Rådhuset 1. kvartal 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 2 Baggrund... 2 Formål... 2 Målet... 2 2 Metode/proces... 3 3 Analysen... 4 Indkøbsadfærd... 4 Anskaffelse... 4 Aftaler... 4 Restgæld... 5 Service/Tonerindkøb...

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

15.995,- Kontoravisen 2.995,- A3 Farve. A4 farve. A4 farvemaskine med meget lave driftsomkostninger. Multimaskiner.

15.995,- Kontoravisen 2.995,- A3 Farve. A4 farve. A4 farvemaskine med meget lave driftsomkostninger. Multimaskiner. Kontoravisen Til kontorer 2016 A4 farvemaskine med meget lave driftsomkostninger FARVE KOPI/PRINT pris fra kun 22,5 ØRE HELT NY A4 FARVE MASKINE A4 farve multimaskine Kopi - print - scan - FAX Nu kun fra

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

389,- 3.995,- a3 farve. pr. md. Se det store. - vi har løsningen. i avisen. multimaskine med kopi, print, scan, fax*

389,- 3.995,- a3 farve. pr. md. Se det store. - vi har løsningen. i avisen. multimaskine med kopi, print, scan, fax* Til kontorer / 2015 Kontoravisen KOPI, PRINT, SCAN, FAX - vi har løsningen SPÆNDENDE NYHEDER OG GODE TILBUD TIL KONTORET Se det store udvalg her i avisen super tilbud 2500ci A3 farve multimaskine med kopi,

Læs mere

WÜRTHLEASING. Moderne udstyr uden binding af kapital

WÜRTHLEASING. Moderne udstyr uden binding af kapital WÜRTHLEASING Moderne udstyr uden binding af kapital Det nyeste og smarteste udstyr Leasing er uanset virksomhedens størrelse blevet en meget almindelig vil behovet for udskiftninger, opgraderinger og udvidelser

Læs mere

Notat vedr. anmodning af om anskaffelse af nye køretøjer til beredskabet.

Notat vedr. anmodning af om anskaffelse af nye køretøjer til beredskabet. Notat vedr. anmodning af om anskaffelse af nye køretøjer til beredskabet. Dette notat er udarbejdet på baggrund af ønsker om anskaffelser af nye køretøjer til beredskabet. Forud for beskrivelsen af de

Læs mere

Arbejdskapital og balanceposter

Arbejdskapital og balanceposter 1 Arbejdskapital og balanceposter Partner, cheføkonom, Jørgen Dreyer Hemmsen, Økonomisk Analyse 2 Oversigt for de næste 40 minutter Hvad er arbejdskapital, og hvorfor er arbejdskapital vigtig? Virksomhedsspecifikke

Læs mere

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed?

Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Hvad betyder den nye leasingstandard, IFRS 16 for din virksomhed? Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail:

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 5 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale, finansiel leasing. 1. Primære forhandlere Nordania

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk?

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? sælger-visitkort Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? Lokale fagfolk giver bedre råd. Vi bor i Aalborg. Vi bor lige om hjørnet og tæt på vores kunder. Vi er jyder. Vi leverer ikke noget smart,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 439/2008 (2. afdeling) Minna Hartvig og Kaj Tolver Jensen (advokat Anders Rynkebjerg for begge) mod Jyske Finans A/S (advokat Tom Uglsø Jensen) og

Læs mere

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber

Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept. - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Landbrugsprojekter i udlandet Sale and lease back koncept - Likviditetsfrigørelse for Sælger - Sikker investering for Køber Udarbejdet af: DLBR ADVICE Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Udkærsvej 15,

Læs mere

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler

Almindelige betingelser. for. finansielle leasingaftaler Almindelige betingelser for finansielle leasingaftaler (ABL 95-2. udgave 2004) Udarbejdet af FINANS OG LEASING Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber 1 1 - Anvendelsesområde 1. Disse betingelser

Læs mere

Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009

Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009 Solrød Kommune 26/11 2009 Solrød Center 1 LA/la 2680 Solrød Strand Vores ref.: 114-2009 Att: Lotte Kjær TILBUD Vi fremsender hermed tilbud på: Køb/leasing af elbiler: Driftsaftale til elbil(er): Køb/leasing

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Årsberetning. hvidovre produktionsskole

Årsberetning. hvidovre produktionsskole Årsberetning hvidovre produktionsskole 2014 Indhold Indhold Ledelsens underskrift og tro og love erklæring Den uafhængige revisors påtegning Generelle oplysninger om skolen Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer]

Leasingkontrakt For køretøj. [Model, chassis og registreringsnummer] Leasingkontrakt For køretøj [Model, chassis og registreringsnummer] mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR nr.: 20814616 (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr]

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering.

Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering. Print Danmark ApS Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering. Rammeaftale Til GAF Danmark Bilag 1. Bilag 1 Om print Danmark ApS Print Danmark er en veltrænet, dedikeret salgs- og support-organisation,

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler vedrørende digitalt printudstyr.

Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler vedrørende digitalt printudstyr. GRAKOM NOTAT 28.6.2016 GA J.nr.: 20150729 VEJLEDNING TIL KONTRAKTTILLÆG VEDRØRENDE DIGITALT PRINTUDSTYR INTRODUKTION Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)).

D O M. Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). D O M Afsagt den 11. december 2015 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lone Dahl Frandsen, Karsten Bo Knudsen og Birgitte Hersbøll (kst.)). 6. afd. nr. B-3221-14: Foreningen Euro-Mediterranean

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO

SUPPLY SERVICES 10 ALSO KOMPETENCEGUIDE KONTAKT ALSO SUPPLY SERVICES Hos ALSO ønsker vi langvarige partnerskaber. Derfor har vi skabt et end-to-endnetværk af services for vores forhandlere med ALSO som det centrale omdrejningspunkt. Det gør os til markedets

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012.

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. november 2012 Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk 1. Resume Aarhusnettet er det fibernetværk, der forbinder hovedparten af kommunens arbejdspladser

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm

Salgsprognose for halvår 2. halvår Total P super P alm OPGAVE 3 Virksomheden Model2 A/S skal udarbejde budget for 2003. Model2 A/S producerer og sælger to elektroniske produkter, P super og P alm. Produktionen er organiseret i 2 produktionsafdelinger, A og

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere