1.: Montage af møllehat Onsdag den 30. juni 2010 blev møllehatten hejst på plads øverst på Fejø Mølle.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.: Montage af møllehat Onsdag den 30. juni 2010 blev møllehatten hejst på plads øverst på Fejø Mølle."

Transkript

1 Fejø Møllelaug Generalforsamling 2011 Formandens beretning for 2010 Fejø, den 19. marts Væsentlige gennemførte 2010 aktiviteter 1.: Montage af møllehat Onsdag den 30. juni 2010 blev møllehatten hejst på plads øverst på Fejø Mølle. 2: Fejø Møllebutik ophævelse af forpagtningkontrakt Den 22. august ophævede Fejø Møllelaug sin kontrakt med firma Cinekom ApS. Forpagningskontrakten, der havde en løbetid på 5 år, opnåede således en levetid på godt 3 år, fra den 31. maj 2007 til den 22. august Møllelauget har nu nedsat et underudvalg, som undersøger mulighederne for at drive møllebutikken videre med nye produkter, nye samarbejdspartnere og ny bemanding. Beslutning herom forventes truffet i foråret : Etablering af muret toiletbygning sydvest for Fejø Mølle I løbet af efteråret har lokale håndværkere opført en moderne spånbeklædt toiletbygning på maskingrunden. 4: Køb af 103 m2 stor byggegrund til etablering af velfærdshus Efter flere forhandlinger på Fejø og i Maribo, er det i november måned lykkedes Fejø Møllelaug at erhverve et jordtilliggende på 103 m2 nord for Fejø Mølle fra Karl Aage Christensen. Møllelauget takker møllersønnen for fremsyn og fleksibilitet i sagsbehandlingen. Grunden ligger direkte op til den nuværende møllegrund, som herved bliver væsentlig større. Det er møllelaugets plan at opføre et 65 m2 stort velfærdshus, som kan rumme en møllebutik, et kornlager og et tilknyttet redskabsrum. Før byggeriet kan iværksættes, har sælger betinget sig, at den nærliggende gamle garage nedrives og bortskaffes for møllelaugets regning.

2 Erhvervelsen af byggegrunden afventer tinglysning i foråret Købsprisen er erlagt med kr. 1,. 2. Projektets fremdrift Færdiggørelsesgrad: 85 % Den klogeste mand vi endnu har haft i landet, Søren Aabye Kierkegaard ( ), skrev: "Af alle latterlige ting forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt i denne verden, at være en mand, der er rask til sin mad og rask til sin gerning. Når jeg derfor ser en flue i det afgørende øjeblik sætter sig på en sådan forretningsmands næse, eller han bliver overstænkt af

3 en vogn, der i endnu større hast kører ham fordi, eller Knippelsbro går op, eller der falder en tagsten ned og slår ham ihjel, da ler jeg af hjertens grund. Og hvem kan vel bare sig for at le? Hvad udretter de vel, disse travle hastværkere? Går det dem ikke som det gik hin kone, der i befippelse over, at der var ild i huset, reddede ildtangen? Hvad mere redder de vel ud af livets store ildebrand?" Enten Eller (1843) Når det er sagt, kan det være relevant at tænke på tallet Ikke postnummeret 2650 men årstallet, for det er året hvor møllebyggeriet ville blive færdiggjort, hvis vi havde besluttet lade det finansiere udelukkende af medlemskontingenter. Det betyder ikke, at en lokal forankring er uvæsentlig men det understreger nødvendigheden af at pleje de finansielle donatorer for når det kommer til stykket det er jo dem, der har skabt grundlaget for at møllebygningen nu atter rejser sig over Nørreherred på Fejø, til gavn for lokalsamfundet. Projektet vurderes nu at være 85 % færdiggjort. 3. Byggeprojektet Bygningsingeniør Steen Ingerslev Blaabjerg har det projektmæssige ansvar for byggeaktiviteterne. Hans største udfordringer i 2010 har været at få planlagt og koordineret indsatserne ved montage af møllehat samt tegning og bygning af toiletbygningen. Han fortjener anerkendelse og tak for vel udført projektledelse af disse opgaver. 4. Projektkoordination

4 Maskiningeniør Morten Roslyng har i årets løb fastholdt opgaver og opgaveansvarlige på de aftalte tidsfrister. Morten Roslyng fortjener anerkendelse og tak for vel udført projektkoordination. 5. Drift og vedligeholdelse Bygningsingeniør Karl Johan Mortensen fortsætter med opdatere sit IT baserede vedligeholdelsessystem på Fejø Mølle. Møllebygningen gennemgås løbende og hver bygningsdel allokeres en karakter, som danner grundlaget for vedligeholdelsen. Karl Johan Mortensen fortjener anerkendelse og tak for vel udført indsats med drift og vedligeholdelse. 6. Økonomi Ved regnskabsårets afslutning, den 31. december 2010, er Fejø Møllelaugs finansielle status: 1. Fejø Møllelaug Årets driftsresultat: kr , Fejø Møllebutik Årets driftsresultat: kr , Fejø Møllelaug & Fejø Møllebutik Årets driftsresultat: kr ,13 4. Fejø Møllelaugs balance pr. 31. december 2010: kr ,93 5. Fejø Mølle regnskabsmæssig værdi af møllebygning kr ,. Bogføring og revision Møllelaugets kasserer, Bent Larsen udfører vedvarende en stor indsats. Han fortjener anerkendelse og tak for vel udført omhyggelig regnskabsføring. Regnskabet revideres af møllelaugets revisorer Anne Komind og Ole Jensen, som desværre afgik ved døden onsdag den 9. februar Møllelaugets bestyrelse sender sine varmeste tanker til Ole Jensens efterladte familie. Revisorsuppleant Jørgen Loug har gennemført årets revision sammen med Anne Komind. Ole Jensens datter, Marianne Jensen har venligst tilbudt at overtage sin fars revisorpost i Fejø Møllelaug. Jeg takker revisorer og suppleanter for deres spørgsmål og kommentarer og for en kritisk og konstruktiv gennemgang af bilagsmaterialet. 7. Budget for udestående fase 6 & 7 aktiviteter (inkl. moms)

5 Budget fase 6. Maskineri og indretning af møllekrop kr , Budget fase 7. Møllevinger kr , Budget i alt kr , Imødekommet ansøgning, gennem projektkoordinator Morten Priesholm, Småøernes Aktionsgruppe til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FødevareErhverv) nedbringer finansieringsbehovet med kr , (øremærkede). Beløbet der udbetales i 2 rater kan efter bestemmelserne kun anvendes som medfinansiering til fase 6 & 7, og skal være fuldt anvendt inden for en periode af 2 år fra bevillingsdato. 8. Finansiering af møllebyggeriet Projektets finansielle donatorer I 2010 har Fejø Møllelaug modtaget finansiel støtte fra AUGUSTINUSFONDEN Bergia Fonden Fejø Fonden Fejø Erhvervsråd (Pæreskude sejladsen til Nyhavn) Uden donatorernes fortsatte velvilje ville et af Smålandsfarvandets markanteste historiske bygningsværker, møllen i Østerby på Fejø, aldrig blive genopført. Derfor retter møllelauget sin varmeste tak til de finansielle donatorers bestyrelser. Indtil i dag har bestyrelsen på 8 år tiltrukket godt 4 millioner til møllebyggeriet på Fejø. I denne periode har bestyrelsen i gennemsnit tilført byggeriet ½ million kr. årligt. Den budgetterede restfinansiering burde således kunne opnås i perioden Årets arrangementer, fremvisninger og medlemspleje Årets arrangementer lørdag den 3. juli 2010: Fejø Møllefest Møllefremvisning ved Steen Ingerslev Blaabjerg og Karl Johan Mortensen Kaffebord ved Birthe Rasmussen og Else Marie Rylberg Møllefestkage Fejøs længste Arrangement: Preben Askov Jensen & Birthe Rasmussen Fremvisninger

6 Flemming Skou og Preben Askov Jensen har haft flere fremvisninger i løbet af året. En varm tak retter jeg for betydelig indsats ved planlægning og gennemførelse af arrangementer og rundvisninger i årets løb til: Preben Askov Jensen, Flemming Skou, Birthe Rasmussen og Else Marie Rylberg arrangementer Den 30. april 2011 kl. 10:00 har Fejø Møllelaug besøg af møller Jørgen Bonde fra Skærtoft Mølle. Med henblik på at klæde møllelauget på til en forestående produktion af mel på Fejø, vil Jørgen Bonde vil fortælle om sine erfaringer på Skærtoft Mølle. Skærtoft Mølle's internetsider: Den 2. juli 2011 kl. 15:00 afholder Fejø Møllelaug sin årlige møllefest. 11. Bestyrelsens møder og mødereferater Bestyrelsen har i 2010 afholdt 5 bestyrelsesmøder. Møllelaugets sekretær, Hans Christian Nielsen har udført en betydelig indsats med mødeindkaldelse, referat af møder, samt vedligeholdelse af mødekalender og aktivitetslister. Han har desuden været ansvarlig for intern og ekstern kommunikation og sammen med Jan Norman Pedersen for opdatering af Fejø Mølles Internetsider. Hans Christian har i god tid meddelt møllelaugets bestyrelse at han planmæssigt ønsker at udtræde af bestyrelsen for at hellige sig sine maritime interesser. Bestyrelsen ønsker Hans Christian Nielsen al muligt held hermed og jeg retter min varmeste tak til Hans Christian Nielsen for vel udført arbejde. 12. Sammenfatning af driftsåret 2010 Ved udgangen af 2010 vurderer bestyrelsen, at Fejø Møllelaugs position generelt er tilfredsstillende. Byggeriet skrider planmæssigt frem. Kvaliteten sikres og kontrolleres fortløbende. Hele fase 5 applicering og montage af møllehat er gennemført i Toiletbygningen er opført. Akkvisition af 103 m2 byggegrund er gennemført. Den beregnede restfinansiering til de afsluttende faser 6 & 7, på kr , skal tiltrækkes i 2011.

7 Lars Johansen formand [ ] Andemosegaard Andemosevej 34 DK 4944 Fejø

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 Håndværkerhuset 1. Generalforsamlingen, som havde 12 deltagere, valgte på næstformand

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer Erhvervsjord sælges Middelfart-området har landets mest attraktive erhvervsjord - Middelfart-området har noget af Danmarks mest attraktive erhvervsjord. Eksempelvis det nye, 250.000 kvm. store erhvervsområde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Fleksibel mulighed for finansiering

Fleksibel mulighed for finansiering PartnerReview Nr. 1.06 Fleksibel mulighed for finansiering Virksomhedspant er et nyt begreb og åbner flere døre for virksomheder, der har brug for at få finansieret nye tiltag. Rådgivende revisorer De

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7

By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 By og Land Halsnæs 2015-03-26 Side 1 af 7 BERETNING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 26-03-2015 Generalforsamling den 18. marts 2014 Årets første arrangement fandt sted den 18. marts, hvor vi holdt generalforsamling.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Formandens beretning for 2010

Formandens beretning for 2010 Formandens beretning for 2010 Et nyt kapitel i faraja 2010 har været et historisk år i faraja. Året blev indledt med den fantastiske nyhed, at vi havde fået støtte fra Erik Thunes legat og dermed var scenen

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere