TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr."

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development A/S ("Værdipapirer") i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. TK Development A/S har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirer eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne, hverken direkte eller indirekte, i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark. TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. ny aktie TK Development A/S ( Selskabet ) offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af stk. nye aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ( Udbuddet ) i henhold til bemyndigelsen, som er optaget i punkt i Selskabets vedtægter. Der henvises til prospektet i sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og Udbuddet. De nye aktier udbydes til Selskabets eksisterende aktionærer i tegningsforholdet 3:4, dvs. at der bliver tildelt fire (4) tegningsretter for hver eksisterende aktie, og der skal tre (3) tegningsretter til at tegne ét (1) stk. ny aktie mod betaling af tegningskursen på DKK 4,11 pr. ny aktie. Selskabet vil modtage et bruttoprovenu fra Udbuddet på DKK 230,5 mio., hvilket efter fradrag af anslåede omkostninger i forbindelse med Udbuddet vil resultere i et nettoprovenu på ca. DKK 218,7 mio. Baggrund for Udbuddet TK Development vedtog for år tilbage en strategi om at gennemføre en række projekter for egen regning med henblik på at ændre koncernens projektbeholdning fra cashflow krævende projekter til cashflow genererende projekter. Ikke alle disse nu færdigopførte projekter er efterfølgende blevet solgt, hvilket har medført, at koncernen har bundet en betydelig del af de finansielle ressourcer i færdigopførte projekter. Udbuddet skal, sammen med salg af færdigopførte projekter og grunde, sikre koncernen den likviditet, der en forudsætning for den fremtidige drift, det fremtidige projektflow og dermed den langsigtede indtjening i koncernen.

2 Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 2 af 5 Uden nettoprovenuet fra Udbuddet vil TK Development ikke have tilstrækkelig likviditet til rådighed til at dække TK Developments nuværende behov for de kommende 12 måneder efter Prospektdatoen. I forbindelse med at TK Development offentliggjorde intentionen om at gennemføre Udbuddet, blev der aftalt forlængelse af visse betydende finansieringsaftaler, hvorefter disse er aftalt frem til 1. maj 2015, betinget af, at der betales visse afdrag. Med nettoprovenuet fra Udbuddet vurderer Ledelsen, at Koncernen vil have tilstrækkelig likviditet til rådighed til at dække Koncernens nuværende behov for de kommende 12 måneder efter Prospektdatoen. Ledelsens vurdering er blandt andet baseret på, at Koncernen vil have tilstrækkelig likviditet til rådighed, selv om der skulle blive solgt projekter for et væsentligt mindre beløb, end hvad Ledelsen forventer i de kommende 12 måneder efter Prospektdatoen, omend det som minimum forudsætter salg af et antal mindre projekter. Nettoprovenuet fra Udbuddet vil primært blive anvendt til nedbringelse af rentebærende gæld. Umiddelbart efter gennemførelsen af Udbuddet er TK Development forpligtet til at nedbringe driftskreditter i Nordea med DKK 68,5 mio., nedbringe projektfinansiering i HSH Nordbank AG Copenhagen branch/sns Property Finance B.V. med DKK 35,0 mio. og indfri en projektfinansiering, ydet, direkte eller indirekte, af en kreds af aktionærer, inklusive medlemmer af ledelsen, på DKK 68,5 mio. Såfremt et specifikt projekt ikke er solgt inden Udbuddets gennemførelse er koncernen forpligtet til at nedbringe driftskreditter i Nordea med yderligere DKK 15,0 mio. samt nedbringe projektfinansiering i HSH Nordbank AG Copenhagen branch/sns Property Finance B.V. med yderligere DKK 15,0 mio. Forhåndstilsagn og garanti En gruppe eksisterende aktionærer har over for TK Development afgivet forhåndstilsagn om, under visse betingelser, ved udnyttelse af tegningsretter, som tildeles på baggrund af deres respektive ejerskab af eksisterende aktier, at tegne i alt stk. nye aktier svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 86,4 mio. En række investorer har endvidere afgivet garantitilsagn over for Selskabet om, under visse betingelser, pro rata i forhold til deres garantitilsagn, at tegne op til stk. nye aktier til tegningskursen, såfremt disse nye aktier ikke måtte være blevet tegnet af eksisterende aktionærer i henhold til tildelte tegningsretter eller af investorer i henhold til erhvervede tegningsretter ved tegningsperiodens udløb, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 145,1 mio. Selskabet har således modtaget forhånds og garantitilsagn om tegning af i alt stk. nye aktier, svarende til mere end det samlede antal aktier i Udbuddet.

3 Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 3 af 5 Udbudsbetingelser Udbud og tegningsforhold Udbuddet omfatter stk. nye aktier à nom. DKK 1, der udbydes med fortegningsret for eksisterende aktionærer. De nye aktier udbydes med fortegningsret for TK Development A/S eksisterende aktionærer i forholdet 3:4, hvilket betyder, at enhver, der den 14. august 2013 kl dansk tid er registreret i VP SECURITIES A/S som aktionær i Selskabet, for hver eksisterende aktie tildeles fire (4) tegningsretter, og at tre (3) tegningsretter berettiger ejeren til at tegne ét (1) stk. ny aktie. Handel med tegningsretter Tegningsretterne vil blive handlet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i perioden fra den 12. august 2013 kl til den 23. august 2013 kl dansk tid. Indehavere af tegningsretter, der ønsker at sælge deres tegningsretter, skal give deres kontoførende institut eller anden finansiel formidler meddelelse herom. Tegningskurs De nye aktier udbydes til DKK 4,11 pr. aktie à nom. DKK 1. Tegningsperiode De nye aktier kan tegnes i perioden fra den 15. august 2013 kl til den 28. august 2013 kl. 17:00 dansk tid. Resterende aktier Nye aktier, der ikke er tegnet af Selskabets eksisterende aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte eller erhvervede tegningsretter eller af øvrige investorer ved udnyttelse af erhvervede tegningsretter ved tegningsperiodens udløb ( Resterende Aktier ), kan uden kompensation til indehaverne af ikkeudnyttede tegningsretter tegnes af aktionærer i Selskabet, der inden tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om at tegne nye aktier til tegningskursen. Resterende Aktier vil blive allokeret på basis af en fordelingsnøgle, der besluttes af bestyrelsen i samråd med Lead Manager. Der henvises til prospektet for nærmere beskrivelse af procedure for tegning af Resterende Aktier. Notering af de nye aktier Efter registrering i Erhvervsstyrelsen optages de nye aktier til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under ISIN koden for de eksisterende aktier, hvilket forventes at ske den 4. september 2013.

4 Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 4 af 5 Forventet tidsplan Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inklusive Første dag for handel med eksisterende aktier, eksklusive Handelsperioden for tegningsretter begynder: Tildelingstidspunkt for Tegningsperioden for nye aktier begynder: Handelsperioden for tegningsretter slutter: Tegningsperioden for nye aktier slutter: Allokering af Resterende Aktier: 9. august august august 2013 kl dansk tid 14. august 2013 kl dansk tid 15. august 2013 kl dansk tid 23. august 2013 kl dansk tid 28. august 2013 kl dansk tid 30. august 2013, inden kl dansk tid Betaling for Resterende Aktier: 2. september 2013 Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet: Gennemførelse af Udbuddet: De nye aktier optages til handel og officiel notering under ISIN koden for de eksisterende aktier: Forventes at ske tre bankdage efter tegningsperiodens udløb, forventeligt den 2. september 2013 Udbuddet bliver kun gennemført, når og hvis de nye aktier, der tegnes, udstedes af Selskabet efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 2. september 2013 Forventes at ske den 4. september 2013

5 Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 5 af 5 Lead Manager Nordea Bank Danmark A/S er Lead Manager i forbindelse med Udbuddet. Prospekt Anmodning om eksemplarer af prospektet indeholdende detaljerede informationer om TK Development og de fuldstændige udbudsbetingelser kan rettes til: Nordea Bank Danmark A/S Securities Operations / HH 7324 PO Box København C Tlf.: Fax: E mail: Prospektet vil også blive fremlagt på Selskabets adresse i Aalborg og kan med visse undtagelser, herunder adgangsforbud for personer i USA, hentes på Selskabets hjemmeside Hjemmesidens indhold udgør ikke en del af prospektet. Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Frede Clausen på tlf Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Udsagn om fremtiden Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn vedrørende TK Developments virksomhed og Udbuddet. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som selskabet finder rimelige. De kan forandre sig eller blive ændret på grund af usikkerhed vedrørende den økonomiske, finansielle, konkurrencemæssige, lovgivningsmæssige og markedsmæssige situation. Derudover kan Selskabets aktiviteter og evne til at nå sine opstillede målsætninger blive negativt påvirket, hvis en eller flere af de risici, der er angivet i det af Selskabet udarbejdede prospekt til brug for Udbuddet, bliver til virkelighed, eller hvis andre risici, der på nuværende tidspunkt ikke forudses eller anses for uvæsentlige, bliver til virkelighed. TK Development forpligter sig ikke til at nå, og der er ikke nogen sikkerhed for, at selskabet vil nå de målsætninger, der er omtalt i prospektet. Investorer bør omhyggeligt overveje hver af risikofaktorerne, der er beskrevet i prospektet, forud for at foretage en investeringsbeslutning.

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD. TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80. Fondskode: DK0060074656 PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I EuroInvestor.com A/S CVR nr. 25 07 87 80 Fondskode: DK0060074656 FREMSAT AF Saxo Bank A/S CVR nr. 15 73 12 49 2. maj 2011 Oplysninger vedrørende særlige jurisdiktioner

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Marts 2008 Prospekt Athena IT-Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere