En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital"

Transkript

1 Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Resumé Forsknings- og udviklingsrapport om indvandrere/efterkommere i sundshedsvæsenet

2 Etniske forskelle i patienters oplevelser Resumé En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Henriette Frees Esholdt Marie Fuglsang Jannik Sevaldsen Lone Hansen Statistik: Brian Rimdal Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, januar 2009 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende publikation, bedes tilsendt. Rapporten kan rekvireres på nedenstående adresse og findes desuden på: Enheden for Brugerundersøgelsers hjemmeside ( Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Enheden for Brugerundersøgelser Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke 23 Bygn. 20, opg. C, 2. sal 2400 København NV Telefon: Grafisk produktion: Peter Dyrvig Grafisk Design Undersøgelsen har modtaget økonomisk støtte fra Sygekassernes Helsefond

3 Indhold Forord 2 Indledning 3 Medinddragelse kan skabe usikkerhed 4 De pårørende kan fylde for meget 6 Mangel på tid og nærvær kan resultere i utryghed 7 Forskellige sygdomsopfattelser er en udfordring 8 Professionel tolk, pårørende som tolk eller ingen tolk? 9 Anvendelsen af tolk er ikke problemfri 10 Afsluttende perspektiver 12

4 Forord I fremtiden vil andelen af indvandrere og deres efterkommere blandt patienterne i det danske sundhedsvæsen stige. Der er stadig begrænset viden om denne særlige patientgruppes oplevelser inden for sundhedsvæsenet. Derfor ønsker Enheden for Brugerundersøgelser fortsat at fremme indsigt i denne gruppes patientoplevelser i vores forsknings- og udviklingsarbejde. Formålet med brugerundersøgelsen Etniske forskelle i patienters oplevelse er at undersøge, om der kan være forskelle i patienternes oplevelse, som hænger sammen med deres etniske baggrund. Vi har undersøgt forløbet, fra patienterne henvender sig til den praktiserende læge til den første tid, de er indlagt på hospital. Undersøgelsen sammenligner indvandrernes/ efterkommernes og danskernes oplevelser af dette forløb for at indkredse de etniske forskelle der måtte være i patienternes oplevelse. Forløbet fra konsultation hos praktiserende læge til indlæggelse på hospital er valgt, da tidligere undersøgelser har peget på, at dette forløb rummer særlige udfordringer. Indvandrere/efterkommere har en hyppigere kontakt til deres praktiserende læge end danskere. En undersøgelse fra Enheden for Brugerundersøgelser har tidligere vist, at en del indvandrere/efterkommere giver udtryk for, at deres praktiserende læge mangler lydhørhed og initiativ til udredende undersøgelser. Fra andre undersøgelser ved vi, at indvandrere/efterkommere kan opfatte oplevelsen af den manglende lydhørhed som en barriere for en henvisning til hospital. Alligevel har indvandrere/efterkommere en hyppigere hospitalskontakt end andre danskere. Undersøgelsen fandt sted i foråret Den blev foretaget dels som spørgeskemaundersøgelse, dels som kvalitative interviews. I denne publikation formidler vi undersøgelsens hovedpointer. Selve rapporten kan rekvireres hos Enheden for Brugerundersøgelser. I rapporten er undersøgelsens metoder, materialer, perspektiver, kilder m.m. også beskrevet. Definition indvandrere/efterkommere og danskere Indvandrere betegner i denne undersøgelse personer, som kommer fra ikke-vestlige lande. Efterkommere svarer til det, der i daglig tale betegnes 2. generations indvandrere (fra ikke-vestlige lande). Danmarks Statistiks definition af dansker, indvandrer, og efterkommer* Betegnelse Eget fødeland Forældres fødeland og statsborgerskab Etniske danskere Dansker Uden betydning Mindst én forælder født i Danmark OG den samme forældre har dansk statsborgerskab Etniske minoriteter Indvandrer Født udenfor Danmark (ikke-vestlige lande)** Begge forældre er født i udlandet ELLER begge forældre har udenlandsk statsborgerskab Efterkommer Danmark Begge forældre er født i udlandet ELLER begge forældre har udenlandsk statsborgerskab * (Danmarks Statistik 2007a). ** Ikke-vestlige lande udgøres af lande uden for EU, Norden, USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten (Danmarks Statistik 2007b). 2 Enheden for Brugerundersøgelser

5 Indledning Overordnet viser undersøgelsen, at både indvandrere/efterkommere og danskere overvejende har positive oplevelser fra de henvender sig hos deres praktiserende læge til den første tid, de er indlagt på hospital. Der er dog områder, hvor indvandrerne/ efterkommerne har mere negative oplevelser end danskerne. De forskelle, vi har valgt at fremhæve i denne publikation, er: Indvandrere/efterkommere ønsker i højere grad end danskere at blive medinddraget i beslutninger omkring deres behandlingsforløb. Paradoksalt nok giver indvandrere/efterkommere i undersøgelsen i højere grad end danskere udtryk for, at de bliver medinddraget for meget. Indvandrerne/efterkommerne oplever i højere grad end danskerne, at deres pårørende bliver inddraget for meget under deres indlæggelse på hospital. Flere indvandrere/efterkommere end danskere oplever mangel på nærvær og lydhørhed hos deres praktiserende læge. Indvandrernes sygdomsopfattelse adskiller sig fra efterkommernes og danskernes sygdomsopfattelse. Det kan give udfordringer i mødet mellem praktiserende læge og indvandrerpatienter. Ikke alle indvandrere/efterkommere, der giver udtryk for at have brug for tolk, får dette tilbudt. Anvendelsen af professionel tolk er ikke problemfri. Undersøgelsens opbygning tilfældigt udvalgte patienter modtog i februar 2008 et spørgeskema om deres oplevelse i overgangen fra deres praktiserende læge til hospital. Skemaet blev udsendt til samtlige patienter på syv forskellige sprog, nemlig dansk, engelsk, farsi, urdu, tyrkisk, arabisk og somali. Svarprocenten var for danskere 49,7 % og for indvandrere/efterkommere 35,6 %. Efter svarene er modtaget, har vi foretaget kvalitative interviews med i alt 14 indvandrere/ efterkommere og danskere, samt syv interviews med sygehuspersonale. Etniske forskelle i patienters oplevelser 3

6 Medinddragelse kan skabe usikkerhed Danskeren kan bedre sige, at Det vil jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg vil. Danskere kan lidt hurtigere komme med deres meninger om det. Hvor indvandrere sådan vil sige: Det bestemmer du. Praktiserende læge Det er mere vigtigt for indvandrere/efterkommere end for danskere at blive inddraget i beslutningerne om deres behandlingsforløb hos deres praktiserende læge. Alligevel oplever en større andel af indvandrere/efterkommere, at de bliver inddraget for meget. 71 % af indvandrerne/efterkommerne og 57 % af de danskere, som indgår i under- søgelsen, synes, at det er meget vigtigt at blive inddraget i beslutningerne om deres behandlingsforløb hos praktiserende læge. Paradoksalt nok er der betydelig forskel på indvandrere/efterkommere og danskere i forhold til, om de oplever at blive passende inddraget i beslutningerne om deres behandlingsforløb hos praktiserende læge. 28 % af indvandrerne/efterkommerne og 3 % af danskerne oplever, at de bliver inddraget for meget i beslutningerne om behandlingsforløbet. Hvad kan grunden være til uoverensstemmelsen mellem ønsket om at være medinddraget og oplevelsen af at blive Vigtigheden af inddragelse i beslutninger om behandlingsforløb hos praktiserende læge Indvandrere/ efterkommere (N=275) Danskere (N=2562) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt p<0,05 Forskellen mellem indvandrere/efterkommere og danskere er signifikant ved ordinal logistisk regressionsanalyse, hvor køn, alder, indlæggelsesmåde (akut/planlagt), bruttoindkomst, erhvervstilknytning og uddannelsesniveau er inkluderet i modellen. Inddraget i beslutninger om behandlingsforløb hos praktiserende læge Indvandrere/ efterkommere (N=270) Danskere (N=2499) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Alt for meget/for meget Passende For lidt/alt for lidt p<0,05 Forskellen mellem indvandrere/efterkommere og danskere er signifikant ved ordinal logistisk regressionsanalyse, hvor køn, alder, indlæggelsesmåde (akut/planlagt), bruttoindkomst, erhvervstilknytning og uddannelsesniveau er inkluderet i modellen. 4 Enheden for Brugerundersøgelser

7 inddraget for meget? Undersøgelsen rummer ikke et decideret svar på dette. Tallene kan læses som udtryk for, at indvandrere/ efterkommere, ligesom de danske patienter, har behov for at lægen er lydhør, men at indvandrere/efterkommere forventer, at lægen tager de faglige beslutninger omkring behandlingen. Interviewene med de praktiserende læger og indvandrere/efterkommere peger på, at der kan være uoverensstemmelser mellem lægens og indvandreres/efterkommeres forventninger til, hvordan man som patient skal være medinddraget i beslutningerne om sit behandlingsforløb. I interviewene giver størstedelen af indvandrerne/efterkommerne således udtryk for, at de har fuld tillid til, at deres læge har faglige forudsætninger, for at vide hvad der er bedst. Indvandrerne/efterkommerne giver udtryk for, at medinddragelse af dem i beslutningerne om behandlingsforløbet kan føre til, at de mister tillid til lægens faglighed og bliver usikker på, hvem der egentlig har ansvaret for behandlingen og patientforløbet. Dette er også noget som de praktiserende læger er bekendt med. De giver i interviewene udtryk for, at danskerne er mere beslutningsdygtige end indvandrerne/efterkommerne. De oplever ofte, at indvandrere/efterkommere lader det være op til lægen at bestemme, hvad der skal ske videre i behandlingsforløbet. En del af de praktiserende læger giver også udtryk for, at kontakten til indvandrere/efterkommere kan kræve andre måder at agere i rollen som læge på, hvis indvandrere/efterkommere skal bevare tilliden til deres faglige dygtighed. Etniske forskelle i patienters oplevelser 5

8 De pårørende kan fylde for meget Da jeg blev opereret, blev jeg altså ret irriteret over, at der kom nogen hele tiden [ ] Man skal lige have tid til at komme op på mærkerne igen, og man skal lige have meget ro omkring sig faktisk [ ]. Det har jeg da fortalt dem mange gange. Da jeg blev opereret [ ], da sagde jeg til dem: I skal bare komme, når jeg ER blevet opereret Jamen, så har man en mor, der kommer alligevel [ ]. Så prøver man bare at sige Lad mig nu sove. Jeg har det godt. 33-årig pakistansk efterkommer Der er ikke forskel på indvandrere/efterkommere og danskere i forhold til, hvor vigtigt de synes, det er at inddrage deres pårørende i deres behandling under indlæggelsen. Men 25 % af indvandrerne/ efterkommerne oplever, at deres pårørende bliver inddraget for meget i beslutningerne om behandlingen, mens kun 2 % af danskerne oplever dette. Interviewene med indvandrere/efterkommerne viser, at indvandrere/efterkommere mener deres pårørende generelt fylder for meget under indlæggelsen. Det er især den første tid under indlæggelsen, fx efter operation, at indvandrerne/efterkommerne oplever, at deres pårørende fylder for meget, og at de ønsker mere tid for sig selv. Indvandrerne/efterkommerne giver udtryk for, at deres pårørende ikke imødekommer deres ønsker og behov for at være alene under indlæggelsen. Sygehuspersonalet giver i interviewene udtryk for, at de så vidt muligt prøver at imødekomme indvandreres/efterkommeres ønsker om at medinddrage deres pårørende, samt de pårørendes ønsker om at blive medinddraget. De udtrykker også den opfattelse, at indvandrere/efterkommere i høj grad ønsker, at deres pårørende bliver inddraget i patientforløbet. Derfor forsøger de at skabe gode betingelser for, at pårørende til indvandrere/efterkommere kan blive inddraget. Dette er en måde at tage hensyn til den enkelte patient på og udvise særlige hensyntagen til indvandreres/efterkommeres forskellighed. Da indvandrere/efterkommere oplever, at de pårørende inddrages for meget, tyder det på, at der desværre er tale om en misforstået hensyntagen. De indvandrere/efterkommere, som i interviewene giver udtryk for, at deres pårørende har været inddraget for meget under indlæggelsen, siger også, at det kan være svært for dem, at forklare deres pårørende, at de ønsker at være alene. Pårørende inddraget i beslutninger om behandling under indlæggelsen Indvandrere/ efterkommere (N=239) Danskere (N=2302) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Alt for meget/for meget Passende For lidt/alt for lidt p<0,05 Forskellen mellem indvandrere/efterkommere og danskere er signifikant ved ordinal logistisk regressionsanalyse, hvor køn, alder, indlæggelsesmåde (akut/planlagt), bruttoindkomst, erhvervstilknytning og uddannelsesniveau er inkluderet i modellen. 6 Enheden for Brugerundersøgelser

9 Mangel på tid og nærvær kan resultere i utryghed det kan godt være, hun forstår mig, men det er som om, hun så hurtigt som muligt vil blive færdig med mig, og så er det jeg tænker, om det måske er fordi, at hun ikke kan forstå mig, eller måske har jeg udtalt noget forkert? [ ]Det er ikke kun mig, det er også de andre jeg kender, som ikke har den samme læge, de siger også sådan, at det bare er sådan. 37-årig serbisk indvandrer Indvandrere/efterkommere oplever i mindre grad end danskere, at deres praktiserende læge er lydhør overfor deres egen beskrivelse af deres symptomer. Således oplever 55 % af indvandrerne/efterkommerne og 75 % af danskerne, at deres praktiserende læge i høj grad er lydhør. Både indvandrerne/efterkommerne og danskerne giver i interviewene udtryk for, at de oplever, at manglende lydhørhed fra praktiserende læges side skyldes, at lægen ikke har ordentlig tid til den enkelte patient og ikke er nærværende i mødet med patienten. For indvandrere kan manglende lydhørhed fra praktiserende læges side resultere i usikkerhed i forhold til, om deres læge forstår dem korrekt. I interviewene nikker de praktiserende læger genkendende til, at der ikke altid er tid nok til den enkelte patient. Særligt i forhold til indvandrerne oplever lægerne, at der ikke er tid nok. Udover øget papirarbejde, peger de praktiserende læger på, at indvandrernes anderledes sygdomsopfattelser er en udfordring. Praktiserende læges lydhørhed Indvandrere/ efterkommere (N=270) Danskere (N=2436) % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke p<0,05 Forskellen mellem indvandrere/efterkommere og danskere er signifikant ved ordinal logistisk regressionsanalyse, hvor køn, alder, indlæggelsesmåde (akut/planlagt), bruttoindkomst, erhvervstilknytning og uddannelsesniveau er inkluderet i modellen. Etniske forskelle i patienters oplevelser 7

10 Forskellige sygdomsopfattelser er en udfordring - Jamen, man skal jo et eller andet sted gå ind på deres sygdomsforståelser. De vil også gerne have at vide, at de ikke fejler noget farligt, og de vil gerne ligesom alle mulige andre gerne undersøges ordentligt, og så må man jo prøve at høre hvad de egentligt forestiller sig hvor tit er det man krydser hinanden Praktiserende læge Indvandrere/efterkommere og de praktiserende læger er enige om, at især indvandrere kan have anderledes sygdomsopfattelser end danskere. En sygdomsopfattelse, der kan præge indvandrernes opfattelse af, hvornår det er relevant at gå til lægen. I interviewene giver de praktiserende læger fx udtryk for, at forventninger om, at lægen kan løse socialt relaterede problemer, kan skabe dårlig kommunikation mellem dem og indvandrerpatienter. En anden udfordring for kommunikationen er, ifølge de interviewede praktiserende læger, spørgsmålet om, hvornår man er syg, og hvornår man skal have medicin. De praktiserende læger peger også på, at indvandrerne har manglende viden om det danske velfærdssamfund og sundhedsvæsenets indretning, samt den praktiserende læges rolle. Indvandrernes sygdomsopfattelse betyder ifølge de praktiserende læger, at patienter med diffuse symptomer fx muskel- eller rygsmerter går til lægen og forventer en behandling. Men set fra lægernes perspektiv skal smerterne ikke behandles medicinsk, men fx afhjælpes ved fysisk aktivitet. De praktiserende læger giver således udtryk for, at der kan være forskel på en patients egen oplevelse af at være syg og have behov for behandling og deres lægelige vurdering heraf. Ifølge nogle af de praktiserende læger er det dog vigtigt, at lægen sætter sig ind i indvandrernes eventuelle anderledes sygdomsforståelse. Lægen kan forsøge at afklare, hvad patienten forventer i forhold til at føle sig lyttet til. På denne måde kan man undgå, at patient og læge taler forbi hinanden. Det kan skabe grundlag for, at patient og læge får en forståelse af sygdomssituationen, der er i overensstemmelse med hinanden. De praktiserende læger giver udtryk for, at indvandrernes sygdomsopfattelse kan skyldes, at indvandrere kan være præget af en anden kultur end den danske, at de har et andet uddannelsesforløb bag sig. Dertil kommer, at de ikke nødvendigvis er vant til den danske arbejdskultur og kønsrollefordeling. Alle disse forhold kan ifølge de praktiserende læger have indflydelse på, hvordan patienterne forstår sygdom. Nogle praktiserende læger giver udtryk for at se en fordel i, at de professionelle tolke som lægerne regelmæssigt anvender, også kan bidrage med en kulturel tolkning. Altså, at tolkene også kan anvendes til at bidrage til en større forståelse af fx indvandreres kulturelle baggrund og sygdomsopfattelse. 8 Enheden for Brugerundersøgelser

11 Professionel tolk, pårørende som tolk eller ingen tolk? han [hospitalslægen] undersøgte mig og sagde Okay, bom, bom, bom, vi skal foretage en operation på dig, men først skal vi prøve at lave den der blokade [ ]. Den der blokade Jeg vidste ikke, hvad det var. 36-årig sierraleonsk indvandrer Ikke alle indvandrere/efterkommere, der har brug for tolk, får dette tilbudt. 37 % af indvandrerne/efterkommerne vurderer, at de i forløbet fra deres praktiserende læge til den første tid under indlæggelse på hospital har behov for tolk. Fx hos deres praktiserende læge, en speciallæge, en vagtlæge, en læge på skadestuen eller en anden læge. Heraf er 60 % blevet tilbudt tolk. I interviewene med indvandrere/ efterkommere, der oplyser at have brug for tolk, er der patienter, som fortæller, at de ikke er blevet informeret om muligheden for at få en tolk. Interviewene med indvandrere/efterkommere viser, at uopfyldte behov for tolk under indlæggelsen kan resultere i utryghed og uvidenhed om, hvilke undersøgelser eller indgreb indvandrere/efterkommere skal gennemgå eller har gennemgået. De praktiserende læger oplever ifølge interviewene ikke, at der er nogle klare retningslinjer for brugen af henholdsvis professionel tolk og pårørende som tolke. Ifølge interviewene er det op til lægerne selv i de enkelte tilfælde at afgøre, om det er tilfredsstillende at anvende pårørende som tolke. Selvom de praktiserende læger giver udtryk for, at anvendelsen af pårørende som tolke er uhensigtsmæssig, benytter de sig alligevel jævnligt af pårørende som tolke. De praktiserende læger giver i interviewene udtryk for en fælles forståelse for, at anvendelse af professionel tolk er at foretrække frem for at anvende pårørende som tolke. De giver også udtryk for, at man ved anvendelse af pårørende som tolke risikerer, at oversættelsen får en drejning eller et tvist. De praktiserende læger synes i den forbindelse også at være opmærksomme på, at det kan være svært for de pårørende at tolke for familiemedlemmer. Tolkesituationen kan bringe dem i en penibel situation og inddrage dem i problemstillinger, som de pårørende egentlig ikke ønsker at deltage i. Indvandreres/efterkommeres behov for tolk i forbindelse med indlæggelsesforløbet* 63 % 37 % I mindre grad /Slet ikke I høj grad/i nogen grad N = 283 indvandrere/efterkommere * Ét eller flere steder i forløbet hos fx deres praktiserende læge, speciallæge, lægevagten, skadestuen eller den hospitalsafdeling hvor de var indlagt. Etniske forskelle i patienters oplevelser 9

12 Anvendelsen af professionel tolk er ikke problemfri Når de kommer, siger de, at de ikke har tid, og at de skal køre så hurtigt som muligt. Det har jeg prøvet to gange, og det er ubehageligt, fordi jeg ikke kunne nå at forklare det hele, eller forstå det hele. Jeg gider ikke, at det sker for andre. [ ]. Fordi når de [tolkene] snakker med mig [ ]siger de Har du flere spørgsmål, fordi jeg er nødt til at gå? Jeg er nødt til at gå nu! Og de sagde det på arabisk. [ ]. Det er kun noget som jeg fortæller dig. Jeg har ikke sagt det til nogen som helst. 55-årig irakisk indvandrer. Oversat fra arabisk. De indvandrere/efterkommere, der har erfaringer med anvendelse af professionel tolk, siger i interviewene, at de generelt set er meget tilfredse med tolkene. Også de praktiserende læger udtrykker i interviewene, at de generelt set har gode erfaringer med anvendelsen af professionel tolk. På trods af det peger både indvandrere/efterkommere og de praktiserende læger på, at der kan være problemer forbundet med at bruge en professionel tolk. Det kan fx være når tolken og patienten kommunikerer på fremmedsprog i lægens nærvær. Lægerne fortæller i interviewene, at det er frustrerende, når der foregår kommunikation mellem patient og tolk, hvor de ikke har styr på, hvad der bliver sagt. Lægerne kan føle sig usikre på, om patienten bliver oversat korrekt, eller om tolken selv konkluderer og kommer med bud på, hvad patienter fejler, ligesom de kan føle sig usikre på, om de selv bliver oversat rigtigt. Selvom lægerne giver udtryk for, at de synes, indvandrere/efterkommere er åbne om de problemer, de henvender sig med, kan de også blive usikre på, om patienterne siger alt relevant til dem, når der anvendes professionel tolk. For eksempel kan tolkens køn være af betydning for, hvor åben patienten er, ligesom det også kan være af betydning, om patienten kender tolken i forvejen. Interviewene med indvandrere/efterkommere viser, at nogle oplever, at tolken har for travlt, så der ikke er tid til at få sagt alt det, der er relevant til lægen, eller der ikke er tid til at forstå alt det, lægen har sagt. Ifølge de praktiserende læger er der indvandrere/efterkommere, der føler sig usikre på, om tolken kender til deres familie og som af frygt for, at tolken skal fortælle deres pårørende eller andre om deres situation, ikke har tillid til tolkens tavshedspligt. Dette indebærer, ifølge lægerne, at nogle patienter afslår tilbuddet om tolk, selvom lægerne skønner, at der hos patienterne er et behov for tolk. Selvom der kan være problemer med anvendelse af professionel tolk i konsultationen, mener lægerne ikke, at problemerne medfører helbredsmæssige konsekvenser for patienterne, fx at indvandrere/efterkommere ikke får den rette behandling eller ikke bliver sendt videre i systemet. Lægerne mener heller ikke, at anvendelsen af professionel tolk indebærer længere ventetid for indvandrere/efterkommere med behov for tolk. Som det også er tilfældet hos praktiserende læge, har patienter, der har anvendt tolk under indlæggelsen, også oplevet, at 10 Enheden for Brugerundersøgelser

13 der kan foregå kommunikation mellem dem og tolken på et fremmedsprog bag om lægernes ryg, og at tolkene på hospitalet har dårlig tid. Ligesom hos den praktiserende læge er det heller ikke alle indvandrere/efterkommere, der oplever, at de under indlæggelsen bliver informeret om muligheden for, at der kan anvendes tolk. Og ligesom det er tilfældet for de praktiserende læger, giver sygehuspersonalet i interviewene udtryk for, at det er op til dem selv i det enkelte situationer at afgøre, om der er behov for tolk. Etniske forskelle i patienters oplevelser 11

14 Afsluttende perspektiver Et af undersøgelsens mest interessante resultater vedrører indvandreres/efterkommeres forhold til deres pårørende under indlæggelsen. Som nævnt oplever indvandrere/efterkommere, at deres pårørende inddrages for meget under indlæggelsen. Samtidigt er det sygehuspersonalets oplevelse, at indvandrere/efterkommere i høj grad ønsker, at deres pårørende er inddraget, og at medinddragelse af indvandreres/ efterkommeres pårørende er en måde at vise særlig hensyn til indvandreres/efterkommeres kulturelle forskellighed. Dét indikerer, at sygehuspersonalet skal handle varsomt, når det vurderer betydningen af kultur. Både de praktiserende læger og sygehuspersonalet har i interviewene givet udtryk for, at det er vigtigt at kunne skelne mellem, hvad der er et kulturelt problem og hvad der er et socialt problem i kontakten med indvandrere/efterkommere. Denne skelnen er nødvendig, for at kunne møde den enkelte patient med åbenhed og ikke på forhånd forstå eventuelle vanskeligheder i mødet med indvandrere/efterkommere som kulturelle problemer. At anerkende indvandrere/efterkommere som en patientgruppe, der kan have andre behov og forventninger i forbindelse med et indlæggelsesforløb, handler ikke nødvendigvis om at anerkende denne patientgruppes kulturelle forskellighed. Det handler i højere grad om at anerkende indvandrere/efterkommere som de individuelle personer, de er. 12 Enheden for Brugerundersøgelser

15 Etniske forskelle i patienters oplevelser

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Frees Esholdt, Henriette; Fuglsang, Marie. Published: Link to publication

Frees Esholdt, Henriette; Fuglsang, Marie. Published: Link to publication Etniske forskelle i patienters oplevelser. En spørgeskema- og interviewundersøgelse om forskelle i indvandreres/efterkommeres og danskeres oplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Frees

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13%

ALDERSFORDELING. Aldersfordelingen i Vollsmose september Kilde: Monitoreringssystemet 13% ALDERSFORDELING Aldersfordelingen i september 2012 19% 14% 7% 12% 13% 12% 23% 0-6 år 7-17 år 18-24 år 25-34 år 35-49 år 50-64 år over 65 år Indikator Beskrivelse 0-6 år Andelen af beboere i området mellem

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Dato: 8. september 2014 Sagsnr. 2013-6575 Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Hvilke kommuner skal indberette?...

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

steno diabetes center

steno diabetes center Steno Ambulante patienters oplevelser i Steno Diabetes Center Spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 ambulante patienter 2007 Enheden for Brugerundersøgelser i region hovedstaden på vegne af steno diabetes

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Den tolkede samtale. - Udfordringer og muligheder. v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom)

Den tolkede samtale. - Udfordringer og muligheder. v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom) Den tolkede samtale - Udfordringer og muligheder v. Projektleder Stina Lou (Region Midtjylland & MedCom) Udfordringer i tolkede samtaler Forsinkelser Tidspres Er symptomer forstået korrekt Tolkens kvalifikationer

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 TEMAMØDE: Patienten i centrum under indlæggelsen Den 26. august 2015 kl. 15-17 Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal 1 Baggrund

Læs mere

Statistik Opgjort på herkomst

Statistik Opgjort på herkomst 1. oktober Statistik Opgjort på herkomst 2012 UU København Uddannelsesstatistikken den oktober 2012 er et øjebliksbillede, og omfatter i alt 75.604 unge mellem 15 og 24 år. Statistikken er opgjort på herkomst

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Tre er et umage par. Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver Tolkning - udfordringer og muligheder Projektleder, antropolog Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tre er et umage par Disposition: Om undersøgelsen Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke.

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke. Den praktiserende læge 1 Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? Eksempel: bestille tid passer, fordi du normalt skal bestille

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den

Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den Resultater af undersøgelsen Patientoplevet kvalitet på ortopædkirurgiske afdelinger/afsnit - et pilotprojekt om løbende monitorering af den patientoplevede kvalitet på sygehusene i Region Hovedstaden Enheden

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to

Detaljer. Detaljer og nøjagtighed. Det er to Tolke skader sikkerheden i sundhedsvæsenet og retssystemet Ord der misforstås, manglende viden om fagsprog og uvished om etiske regler. Dårlige tolke er en del af hverdagen i de danske retssale og på sygehusene.

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Tolkningens kunst - når tolkningen fungerer

Tolkningens kunst - når tolkningen fungerer Tolkningens kunst - når tolkningen fungerer Projektleder, antropolog Center for Folkesundhed, Region Midtjylland Tolkningens kunst Disposition: Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Fremtidsperspektiver

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Etniske minoritetspatienters vurdering af mødet med sundhedsvæsenet

Etniske minoritetspatienters vurdering af mødet med sundhedsvæsenet Etniske minoritetspatienters vurdering af mødet med sundhedsvæsenet Henriette Frees Esholdt Sundhedsstyrelsens og Hvidovre Hospitals seminar om patienter med en anden etnisk baggrund end dansk 5. december

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser. til Regionsrådets møde den 22. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende undersøgelse af ambulante patienters oplevelser Bilag til Regionsrådets møde den 22. oktober 2008 Punkt nr. 13 Regionsrådet Orientering om landsdækkende

Læs mere

Måling af patienterfaringer i Danmark

Måling af patienterfaringer i Danmark Måling af patienterfaringer i Danmark Af Afdelingsleder Morten Freil www.efb.kbhamt.dk Enheden for Brugerundersøgelser Nationale, regionale og lokale undersøgelser af patientoplevelser i somatikken Landsdækkende

Læs mere

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com

Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret. Lisa Duus duuslisa@gmail.com Den gode dialog - det er slet ikke så svært - hvis du bare spørger og lytter til svaret Lisa Duus duuslisa@gmail.com Baggrund og erfaringer Mødet mellem sundhedsprofessionelle og etniske minoritetspatienter/borgere

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk amb. Viborg Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Rygambulatoriet Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafsnit i

Patienters vurdering af sygehusafsnit i Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands Amt Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.712 patienter 2005 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands

Læs mere

Patienters oplevelser på færøske sygehuse

Patienters oplevelser på færøske sygehuse heilsumálaráðið Patienters oplevelser på færøske sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 886 indlagte patienter 2010 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Sundhedsministeriet Patienters oplevelser

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed

Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed Etniske minoriteter og sundhed - sundhedsadfærd og sårbarhed Af Maria Kristiansen Cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Plastikkirurgisk Ambulatorium Organkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008

Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Antal borgere Befolkningens bevægelser Oktober kvartal 2008 Befolkningen og dens bevægelser i Esbjerg Kommune i oktober kvartal 2008 I oktober kvartalet blev der født 288 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Ikke-etniske danskere i politik

Ikke-etniske danskere i politik 1 Ikke-etniske danskere i politik Følgende notat belyser, hvordan politikerne i Danmark ikke har en etnisk sammensætning, der repræsenterer den danske befolkning. Det fremgår af Ceveas optælling af de

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015

Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015 Første møde i patient- og pårørendeudvalget for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 25. februar, 2015 Formål for patient- og pårørendeudvalget At inddrage patienter og pårørende i

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.400 ambulante patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ulighed og kræftpatienter af anden etnisk herkomst end dansk. Vejle, 10.11.2012

Ulighed og kræftpatienter af anden etnisk herkomst end dansk. Vejle, 10.11.2012 Ulighed og kræftpatienter af anden etnisk herkomst end dansk Vejle, 10.11.2012 Etniske minoriteter Vi mener ikke-vestlige minoritetsgrupper Vi mener grupper, hvis sprog, kultur og religion adskiller sig

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere

Etniske minoriteter i sundhedsvæsenet

Etniske minoriteter i sundhedsvæsenet Etniske minoriteter i sundhedsvæsenet omfang, opfattelse og konsekvenser for behandling og rådgivning Århus Universitetshospital d. 12. dec. 2007 V/Anette Sonne Nielsen Indhold Introduktion Indvandrere

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2010 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.184 personer, en stigning på 70 personer i 2010. I 2010 blev der født 1.264 børn, mens antallet af

Læs mere

Patienters vurdering af landets sygehuse

Patienters vurdering af landets sygehuse landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse år 2000 Patienters vurdering af landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 34.000 patienter amterne h:s sundhedsministeriet Patienters vurdering af landets

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN (Medmindre andet er angivet læses alle svarkategorier op med undtagelse af Ved ikke. Medmindre andet er angivet

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Regionalt seminar om etniske minoriteter

Regionalt seminar om etniske minoriteter Regionalt seminar om etniske minoriteter Tirsdag den 8. september 2009 Direktør, speciallæge Peder Jest Odense Universitetshospital Patientprincippet At vi til enhver tid kan tilbyde vores patienter den

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? 5 måneders

Læs mere