Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d og 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tal og regning. 1 a 5 b 2 c 2 d 8 e 4 f 3 g 6 h 3. 3 a 2 b 5 c 3 d 3 e 2 f 12 g 2 h 7. 4 a 8 b 2 c 12 d 16 5... 7... 10. 6 2 og 5."

Transkript

1 Facitliste Tal og regning Tal og regning a 5 b c d 8 e 4 f g 6 h 9 a b 5 c d e f g h 7 4 a 8 b c d og cm og cm 8 a 4 b 6 c 0 d 0 e f g 4 h 9, 0 og 0 x 8 a 84 b 0 c d 56 e 44 f 5 g 0 h 8 a 0 b 5 c 6 d e 56 f 48 a 5 b 7 c 45 d 56 4 a 4 b 5 c 5 d 5 a 8 b 40 c 80 d a b 4 c 4 d 5 eller 5 7 a FORKERT LØSNING b 6 ( 8) 48 RIGTIG LØSNING 8 a RIGTIG LØSNING b 6 ( 7) 4 FORKERT LØSNING 9 a 9 b 56 c 7 d 9 e 75 f 05 0 a 0 b 80 c 05 d 476 a 6 b 5 c 4 d 8 eller 8 Side 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

2 Facitliste Tal og regning a b 8 c 55 d 0 a b 0 c 4 d 68 4 a 0 b 4 c 4 d I er der 6 divisorer:,,, 4, 6 og I 0 er der 4 divisorer:,, 5 og 0 7 a b 6 c 6 7 d 6,8 cm 88,4 cm 8 a,4 cm b (,4) cm c g kg d g 484 g ,68 m 7 56 m 7 km a 4 b 5 8 c 4 d 0 e 0 7 f 0 7 a b c d 0 0 e f 8 8 a 4 b 4 c 4 d e f 0 g x kan ikke blive 0 man kan ikke dividere med nul. 4 Brøken regnes ikke med som en brøk. a og 4 b og 5 c 4 og 5 ; eller og 0 d og 8 ; eller 4 og 6 ; eller og 5 a 5 b 8 c d a b c 48 d 7 Når et tal divideres med et positivt tal mindre end, bliver resultatet større end selve tallet. 8 a 4 5 b 9 0 c 4 d 00 Side 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

3 Facitliste Tal og regning e 0 f 5 g 4 h 40 9 a 5 4 b c 8 0 d 9 0 e 5 f 0 8 g 6 40 h a 0,5 b 0,65 c 0,75 d 0,5 e 0,8 f 0,6 g 0,05 h 0,04 4 a 4,75 b 6,8 c 0, d 7,875 e 6,5 f 5,6 g 4,75 h,05 4 a % b % c % d % e % f % g % h % 4 a 5 0,6 b 7 0 0,5 c 8 0,5 d ,8 e 0, f 0,67 g 0 0,05 h 40 0,05 44 a 70,5 % b 5,5 % c 5 % d 0 % e 50 % f 00 % g 50 % h 08 % kr. 46 a 60 kg b 98 kr. c 60 cm d 550 liter e 45 g f 7,5 km 47 a m b m rejser indvandrere 50 5 % færre 5 a 0,8 b 0,6 c 0,7 d,5 e 0,4 f 0,7 5 a 5 % b 4 % c 4 % d % Side 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

4 Facitliste Tal og regning 5 a 50 % b Eksempel: 54 Fx: 9 5, 9 6, 9 7, 9 8, a ,65 b 9 9,7 c 6 4 6,5 d 4,75 e 8 0,75 f 4 4,5 56 x 9 57 a 5 kr. b 790 kr. c 0,50 kr kr. 59 7,0 kr kr. 6 a ,6 % b Eksempel: 6 cm 6 I 99 til 994 hvor antallet steg med 4 voldsdomme (svarende til en stigning på 48 procent-point). 64 Langt den overvejende del af voldsdommene rammer mænd så derfor er der ikke den store forskel på Mænd og I alt. 65 ( 89 50) 89 0,06 0,6 % Side 4 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

5 Facitliste Tal og regning Side 5 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

6 Facitliste Tal og regning Tema: , kr. 69,60 kr. 70 0, kr. 7 6,8 % 7 Nej Faglærte: 0,7 % Ufaglærte: 6,5 % Kvinder: 8, % 7 678,09 Lønnen var 0,9 % højere kr. 75,5 kr , 77,0 kr.,40 kr. 78 æg á 7 øre pr. stk. 84 øre Antal arbejdsminutter: 8, ,40 kr. 8 40,50 kr. 8 50,00 kr.,6 kr. 7,7 kr m 85,4 dm 0,68 kg 86 5 min. 5 min. Side 6 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

7 Facitliste Tal og regning Undersøg og fortæl: Trekanter flytter sig Se Opslag side 8: Multiplikation om et punkt. Undersøg og fortæl: Kvadrat + kvadrat polygon A a + b A c Da A A gælder: a + b c ( pythagoras ). Blandede opgaver 87 a 0 b c 4 d 88 a-b Trekanten kan ikke konstrueres (summen af de to mindste sider er mindre end den største side) 89 a : 6 9; 70 9,004 ; 8 9,06 ;, 9,6 b 0 6,07 ; 46 (7,) 5,84; 6 ; (,4) 5,76 c 600 8,4 ;, 4,4;,9 4,9; ( 5) 5 d 9, 84,64; ,44 ;,5 : 4 90; (6,9) 96, km/t 000 km/t 9 a x > 4 5 er ikke en løsning b x > 6 5 er en løsning c x < 4 5 er en løsning d x > 5 er ikke en løsning 9 a 0 b c 4 d 5 e ingen værdi (man kan ikke dividere med nul) f 44 9 Trekanten kan ikke konstrueres to af vinklerne udgør tilsammen 80, så den tredje vinkel kan kun være a x 4 og y b x 0 og y c x 6 og y 5 d x 4 og y 95 Lille tegning:, cm Stor tegning: 4, cm Side 7 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

8 Facitliste Tal og regning 96 Vi lader som om købet var på 00 stykker: Købspris: 00 0 kr..000 kr. Salgspris: 75 (0,0) kr kr. 5 (0 0,90) kr..700 kr. Samlet salgspris:.600 kr. Fortjeneste: 600 kr. 5 % Side 8 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

9 Facitliste Algebra og ligninger Algebra og ligninger 97 a 6x b + a c 6x 0 d 6 8x e +4a f 5x a 0 b 5 c 9 d 66 e f 6 99 a 6x +5 x b +a a+6 c 8 4a+ 4b d x y 6x y 00 a x + b 4 c 4a 4b + 0 d 7x 4y 0 a 8a 5b b 6x 4 c a b d 7y+4 0 a 7x 77x b 6x6 x c 5x+6x d 8x 4 x 0 a 4 b 6 c 5 d 04 a Forkert løsning b Forkert løsning c Forkert løsning d Rigtig løsning 05 a b c 06 a Løsning ikke defineret (nul i nævner) b Løsning ikke defineret (nul i nævner) c Løsning ikke defineret (nul i nævner) d Rigtig løsning 07 x 4 er en løsning i a og b 08 a xerenløsning c x erenløsning 09 x 4 kan ikke være løsning i nogen af ulighederne 0 a x> b x c x< d x e x<7 f x> a x 0 b x> c x< d x a x x b x 8x + 6 c x +8x 4 d x 0x a a 5a+4 b a +ab b c 4y + y + 40 d 7x 6xy y 5 a 8x +4x+4 b x + 4x + 5 c 4x 64x + 4 d x +7x 6 Side 9 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

10 Facitliste Algebra og ligninger 6 a 4 b 6 c d 7 Fordi man ikke kan dividere med nul. Så når en løsning giver et facit, der får en nævner til at blive nul, er det ingen løsning a 6a a b 9x +y + 6xy c 6 + 6y + y d x + 6y + 8xy e 4 + 6a +4a f 6x ++x x +y xy a 6x x b a a c 9y + 6y d 6 + 9x 4x e 9x + 4 x f +64a 6a a x y b a b a 4x 9 b 6 9a c 49 9y d 6a 56 e 6 x f 4a 9b Tema: Genveje 6 a b ( a) ( b)( ) (a b) (a b)a b 7 (x + y)(x y) x y (se Opslag side 6: Kvadratsætningerne) Eks.: 48 5(50 )(50+)50 8 (n + ) n + + n (se Opslag side 6: Kvadratsætningerne) n +n+(+n) 9 Eksempel for et tocifret tal med slutciffer 5: n er et naturligt tal;. ciffer: n, ciffer større: n + (0 n+5) (0n) n 00n + 00n (n +n)+5 00 n (n+)+5 Side 0 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

11 Facitliste Algebra og ligninger Undersøg og fortæl: Pendul 0 Den korrekte formel er: e T π 9, 8 T: svingningstiden l: pendulets længde Undersøg og fortæl: Jensens mark Trekanten er retvinklet: Hypotenusen er dobbelt så lang som den korteste katete Rektanglets bredde: x y Rektanglets længde: x+y y+y y Længde og bredde skal forholde sig som: : Blandede opgaver y x + 5 a Grundflade: x xx 4 (,) Højde: x Rumfang: x xx x 9 x 64 x4 b Når målene gøres dobbelt så store, bliver rumfanget gange større: 56 cm 5 a 94 kr. b 54,60 kr. c 854 kr. d 476 kr. 6 a 4 b c d 4 e 5 f 7 Ja.,0 40,08 altså mere end en fordobling. En stigning på,8 % om året vil komme tættere på en fordobling (,08 40,04) 8 ( ): % Side 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

12 Facitliste Algebra og ligninger 9 Idet vi anvender π, (lommeregner-π), fås: a 7 8, cm b Radius er halvt så stor, så rumfanget er 8 så stort altså 8 gange mindre. c Overfladen på den store kugle er 4 større end overfladen på den lille kugle 40 a s +9 5 s 5 cm b (Lommeregner-π) Krum overflade: s π r 5, , cm Grundflade: π 9 54,47 cm Samlet overflade: 678,59 cm c G h 54,47 07,88 cm 4 a AB 4,7 cm eller: AB, cm b To løsninger Side 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

13 Facitliste Sandsynlighed og statistik Sandsynlighed og statistik 4 Anne: 8 kr.brian: 6 kr. 4 Mindst to plat: Præcis to plat: a 988: 5,5 % 998: 5,5 % b 48,5 % 48 a 4 0,5 b 8 0,5 49 a ,7 % b 5 6,9 % c 4 6 9, % d 6 8, % e 6 8 5,6 % f 6,8 % g 0 h 6,8 % , % 5 a % b % 5 00 % 5 a 98 50,96 b 50 % c 0 % d 4 % e 6 % % 55 f() f() 5 f() 7 50 f(4) a % b % , % ,056 5,6 % Side 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

14 Facitliste Sandsynlighed og statistik 59 a 6 5 z 4,5 % b ,5 % c 5 5 5,9 % d 5 5,7 % (idet rækkefølgen er ligegyldig) 60 a ,7 % b % 6 a % b 6 7 % 6 a % b 9 % 6 a 6 8, % b % c 6 6 6,7 % 64 a b % c (begge viser et ulige antal øjne): 4 d ,6 % Mænd: 48 Kvinder: 7 Mænd: 48 af 9,9 % Groft sagt: Mændene dør før de bliver 00 år. Mændenes levealder er således lavere end kvinders. 68 a kr. b kr. 69 a,5 b 96,7 % c 99, % Side 4 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

15 Facitliste Sandsynlighed og statistik Tema: Sprit og promille 7 a b, c Se a d Nej e 5 timer Undersøg og fortæl: Et lysthus 7 x m,4 m 74 A 8 0,5 m,8 m 75 Nederste del af lysthuset: V G h,8,5 7,00 m Øverste del af lysthuset: V G h,8 0,58 0,55 m Samlet rumfang: 7,55 m Side 5 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

16 Facitliste Sandsynlighed og statistik Undersøg og fortæl: Kvadrater og trekanter 76 c 4 ( a b) + (a b) ab + a + b ab a + b 77 Arealet af en retvinklet trekant kan beregnes som det halve produkt af kateternes længder. 78 c a + b ( pythagoras ) Blandede opgaver 79 a 8 5 og c ,80 kr. 8 a b 4 8 a 4 b c x + 6 d x a 6 cm b cm c cm d 0,4 cm e 75 cm f 00 cm 84 a m b m c m d m e 0,4 m f 000 m 85 a 988: : Stigning:,6 % b 700 biler 86 Prisen blev den samme som tidligere. 87 a 7 b 5 4 c d, % 8 88 b 6 5 0,8 d a x 6 y b 4 a 8 a 4 8 a c x y 4 z 6 d x 8 y 4 x 8 y e 8 a 4 a 56 a 6 f x 8 4 x 8 x 0 90 a 7 0 b 9,8 0 4 c,80 0 d 9, 0 4 e 5,66 0 f 5, a b Side 6 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

17 Facitliste Sandsynlighed og statistik 9 a 5x + 80 b x + 88x + 4 c 8x 0x d 5x 9 9 a (0,0) og (,0) b (, 4 ) c x 94 a-c Nej c Symmetrisk omkring linjen y x 95 7,5 kr. 96 a 0 kr. b 47,6 l c,6 m d 4,44 kg e 8,9 g f 0,8 cm 97 a 9 5 b 9 6 c 9 d 9 6 e 9 0 f a og 7 b og c og d og e 8 og f og Side 7 7. november 00 Malling Beck A/S. udgave. oplag 00

18 *UDIHU Grafer ha km % 0 Ja. 0 Ja (fordi søjlerne er lige brede). 04 Tallene på akserne angiver samme stigning, men i graf d ser stigningen ud til at være større. 05 Nej. Både bredde, højde og dybde er øget med 7 %. Det giver en rumfangsvirkning, der er,7 gange større. 06 Diagram e. 07 Nej. Arealet,7,6 gange større. 08 Fra ca. 87 til ca. 85: stigning: %, men det ser jo voldsomt ud a år (efter år: værdi: kr.). b - år (efter tre år: værdi: kr.). Nordamerika. Stigning: %

19 *UDIHU Verdens befolkning ville ende på mia. mennesker 7 a 5 år ( 4,6 år) b år (, år) c år (,4 år) kr. (980-kroner) 9 58 kr. (990-kroner) år

20 *UDIHU % 5 dage (0 dage:,6 % 5 dage: 0,8 %) a 79 % ( 0,0) 0 0,79 b 6 % ( 0,0) 0 0,68 c 9 % ( 0,0) 40 0,94 d 0 år 4,7 % 5 78,5 % år ( 0,0) 4 0, % 7 y x + x + 8 a Nulpunkt(er): (0,0) Symmetrilinje: x 0

21 *UDIHU b Nulpunkt(er): (0,0) Symmetrilinje: x 0 c Nulpunkt(er): (0,0) Symmetrilinje: x 0 d Nulpunkt(er): (0,0) Symmetrilinje: x 0

22 *UDIHU Til tegning af parabler i regneark kan dette bruges: Formen $C$ kaldes "absolut reference". Det vil sige, at der vil stå det samme i formlen, når man kopierer cellen ned i de næste rækker. Formen A5 kaldes en "relativ reference", og som det kan ses, refererer den ved kopiering nedad til næste A-celle. Den nemmeste måde at lave en absolut cellereference på, er ved at skrive cellens navn (C) og derefter trykke på funktionstasten F4. 9 Hvis a er positiv, vender parablens grene opad. Hvis a-værdien er negativ, vender grenene nedad. Jo større a s numeriske værdi (talmæssigt uden hensyn til fortegnet) er, jo mere spredes grenene. 0 a

23 *UDIHU b c d e b-værdierne har indflydelse på, hvor meget parablen flyttes i vandret og lodret retning (ses lettest på toppunktets placering) - sammenlignet med parablerne i opgave 6. Alle parablerne går gennem (0,0) hvorfor?

24 *UDIHU a b c d

25 *UDIHU e c-værdien har betydning for parablens lodrette placering i koordinatsystemet, men har ellers ingen betydning for parablens udseende (form). a: D 8 b: D 6 c: D 5 d: D 6 Hvis D (diskriminanten) er mindre end nul, har parablen ingen nulpunkter. Hvis D er større end nul, har parablen to nulpunkter. Hvis D er lig med nul, har parablen ét nulpunkt. Symmetrilinjen går lodret midt mellem nulpunkterne (eller to punkter med samme y-værdi). Hvis nulpunkterne kaldes x og x, vil symmetrilinjen have denne forskrift: x + x x 4 y 0 5 y 0 6 y Fordi man ikke kan dividere med nul. 9 y x og y x 40 4 For b 0 er forskrifterne ens 4 a x y x b y x og y x + 6

26 *UDIHU 4 a Symmetrilinjer: y x og y x Skæringspunkt: (0,0) Ingen skæring med akserne b Symmetrilinjer: y x og y x Skæringspunkt: (0,0) Ingen skæring med akserne c Symmetrilinjer: y x og y x + 4 Skæringspunkt: (0,0) Ingen skæring med akserne: (0, ) d Som opgave a Tema: Jordens befolkning 44 a 0,49 m 45 b 940 km c Ja 46 a SHUVRQHUNP b SHUVRQHUNP 47 Nordamerika + 8,5 % Europa,9 % Asien + 46,9 % Syd- og Mellemamerika + 60,5 % Afrika + 5,8 % Australien og Stillehavet + 5, % 48 Ja (den er på ca.,66 % pr. år) 49 Nej (den er kun på ca. 0,74 % pr. år) SUår

27 *UDIHU Undersøg og fortæl: Diagonal i en kasse 5 Der er fire diagonaler, der hver er cm lange 5 CD CD 8,77 cm 5 Formel nr. er den rigtige Undersøg og fortæl: Æsker og emballage 54 Almindelig: O/V Pibe: O/V 0,8 Husholdning: O/V 0, 55 Overfladetallet bruges som mål for emballagens vægt. Vi beregner så antal tændstikker divideret med overfladen: Almindelig: 0,0056 Pibe: 0,0045 Husholdning: 0,0056 Blandede opgaver 58 x < 59 a x + x 4 b x 4xy y + 6 c 8a + 0a + 6 d 4x + 4x a 5ab + b² b 0a² ab + b² c x² 8xy + 8y² 6y d 0 6 a O [(a ) + (a )] 8a 4 b A (a )(a ) (a )² 4a² + 4a c O 0 (eksisterer ikke) A 0 (eksisterer ikke) d O A 9 e O 4 A f O 8 A kr. og 45 kr. 6 4 kg og 60 kg : 50 :

28 *UDIHU 65 To løsninger: 90 kg og 50 kg 40 kg 54 kg og 90 kg 44 kg 66 8 kr. 67 a 4 0,8 5, kg b r 0,7 cm 68 5,0 kr. 69 a 7 l b 40 m c 980 kr. d 60 ml e 48 f øre 70 a 5,64 cm eller 8,46 cm b to 7 l og m : (,7) l og n : (6,) m og n : (-4,-) 7 a 7 cm 70 6,8 cm 74 VW og TOYOTA

29 *HRPHWUL *HRPHWUL 75 D median E højde F vinkelhalveringslinje G midtnormal D C 80 ( ) 55 Nabovinklen: E 5 F Nabovinklen til en vinkel i en trekant er lig med summen af de to andre vinkler i trekanten 78 D Retvinklet; E Ikke retvinklet F Retvinklet; ( ) + 6 (6 ) G Retvinklet; 7,5 + 0,5 79 D En E Alle vinklerne er 60 F h h 48 FP G Alle tre højder er lige lange H 48 8 FP² 80 D To: ) med siderne 5,5 og 6 cm og ) med siderne 6, 6 og 5 cm) E ): ƒ ƒ ƒ ): ƒ ƒ ƒ F ) 4 6 cm ) (h 5,4 cm) 5,4 5 FP 8 D 7 cm E Nej, kun én løsning F 60 8 D --- E Ja; ABCD er et ligebenet trapez. 8 D Uendeligt mange E Ja. F Ja; A (4 + 5),5 cm 84 Lige store sider er parallelle (trapez et er også et parallelogram). 85 D Uendeligt mange E Lige store sider er parallelle F Nej. G Ja. 86 D Ja; to af siderne er parallelle. E Ja; modstående sider er parallelle. F Ja; de fire sider er lige lange. G Nej; vinklerne er ikke rette.

30 *HRPHWUL H Ja; det kan de i alle romber og derfor også i kvadrater. 87 D 40, 40 og 40 E De modstående vinkler er lige store. F Ja. 88 D Alle vinkler er 90 E Et kvadrat 89 D FP E Diagonalerne i et kvadrat er lige lange. F Nej i en tilfældig rombe er diagonalerne ikke lige lange. G Ja diagonalerne i et rektangel er lige lange. 90 4, cm 9 Den tegnede trekant med sidelængderne, 4 og 5 cm er en retvinklet trekant ( ). Når den ene vinkel er 90, er de andre vinkler også rette. 9 Hele kvadratet: 6 cm Trekanterne: ( 4) cm Skraveret område: 4 cm 9 D Et rektangel E Ja; (4 cm ) F Ja. 94 D Uendeligt mange E Nej. 95 D A O 6 E A 9 O 64 F A 48 O G Ingen løsning idet sidelængderne er negative. 96 π,4 D 7 cm E π 7 cm,55 cm 97 π,4 D cm E π ( ) FP 98 x 90 y 60 z D 45 E 90 F 45 G D [ 0 E \ 60 F 60 0 D (4,4) E h b 6 AC 5 F cm (felter) 0 D En retvinklet og ligebenet rekant. E Side EF. F 0 cm (enheder). G 0 cm (enheder); Siden DF. H Ja.

31 *HRPHWUL I Ja; h f 7, cm (enheder). (,) 0 D Nej; Sidelængderne: cm (enheder) og 5 cm (enheder). E EF 5 FPHQKHGHU 04 D A ƒ B ƒ C ƒ A s nabovinkel: ƒ B s nabovinkel:45 C s nabovinkel: ƒ E Sum: D 6 E 6 6 FAC 56,5 BC Nej. 07 D Retvinklet og ligebenet trekant ( B 90 ) E cm (felter). F 6 cm (enheder). G Nej. 08 D EF DE 48,5 FPHQKHGHU DF 7 E Ligebenet trekant F EH 6 G ED EH + DH ED ED 09 Firkanten kan ikke konstrueres 0 D D ( 4,) E 4 cm (enheder) F cm (enheder) G 4 cm (felter) D FPHQKHGHU E 4 FPHQKHGHU F 9 FPHQKHGHU D --- E 45 FPHQKHGHU D --- E QS PR 7 FPHQKHGHU 00 FPHQKHGHU 4 D --- F A 7 /00 FP (felter) G O 4 68 FPHQKHGHU

32 *HRPHWUL E AC BC,5 FPHQKHGHU F Ligebenet trekant. G cm (felter). 5 5 cm (enheder). 6 D (x 5) + (y + ) E Punktet ligger ikke på cirklen. 7 D 7 (x ) + (y 5) E 4 (x + ) + (y + 6) F ( ) x + (y 4) 8 D Fx (0,5) og (, ) E Fx (, ) og (, 4) F Fx (,6) og (0,6 ) 9 D (,4) ligger på cirklen. E ( 5,4) ligger ikke på cirklen. F (,) ligger ikke på cirklen. G (,0) ligger på cirklen. 0 D --- E --- F (5,) Fx. 4 (x + ) + (y ) 4 (x ) + (y 7) 4 (x ) + (y + ) 4 (x 6) + (y ) 7HPD HJOHU 97,8 En cylinders volumen: h G En kegles rumfang: h G Svaret er altså: Tre gange mindre. 8QGHUV JRJIRUW O$UYHQ 4 D Ældste: 6 Næstældste: Yngste: E Ja.

33 *HRPHWUL %ODQGHGHRSJDYHU 5 75 og 75 eller 0 og cm 7 D (grundlinjen) 7 cm. E Fx FP FP FP FP FP FP D Ja. E Ja. F Ja. G Nej. H Ja. I Ja. 0 FP Påstanden er korrekt: d x + x ; d [ x D 9 E

34 NRQRPLRJILQDQVLHULQJ Økonomi og finansiering 4 Hvis afdragene skal være lige store i alle månederne, ser regnestykket sådan ud: Afdrag: : 0 kr kr. Rente: ,5 : kr. I alt: kr. 5 Afdrag: : 60, kr. Rente: ,075 : 000,00 kr. I alt 4, kr. 6. januar: 000,00 kr. Rente i to måneder: 6,67 kr.. marts indsættes 000,00 kr. Ny saldo: 006,67 kr. Rente i ti måneder 66,89 kr. januar næste år: 07,56 kr. 7,04074 Nej men næsten (forskel: 0,07%) 08,005,067 Rente pr. år: 6,7 % 9 a 0,4 % pr. måned b,8 kr. c 070,8 kr. 40 a 6 96,48 kr. (6 98,9 kr.) b 9 688, kr. (9 694, kr.) c 5,7 kr. ( 64,4 kr.) 4 Svaret må være: c 900 kr. hver måned ( 8,5 kr./md) ,50 kr. 4 (Opsparing: 6 87,5 kr.) Stigning: 06 % kr. 45 Bruttoydelsen er det beløb, man rent faktisk skal betale. Men en del af beløbet er fx renter, som man kan trække fra på selvangivelsen og derfor skal betale en mindre skat af de beløb (men det vender vi tilbage til i opgave 5-5). 46 Ja. Salgsopstillingen fortæller om beløb til registrering af skøde (éngangsudgift) og om ejendomsskat og fællesudgifter til ejerforeningen årligt tilbagevendende udgifter.

35 NRQRPLRJILQDQVLHULQJ Efter annoncens tal: pr. måned: 6,68 kr. (netto) 49 a 060 : 4 000,5% b 8,7% 50 47, kr./md. 5 7,% 5 Bruttoudgift: kr. Skattebesparelse: 4 kr. Ejedomsværdiskat: 800 kr.. års nettoudgift: 7 kr. Månedlig nettoudgift: 778,08 kr. 5 75(00 0,06 x 0,08 x 75) 54 6,5% (00 0,06 9 x x. 6,5) : 8,6%; 999: 7,7% (Statistisk Tiårsoversigt 989 og 000) 56 a 8,6% 7,7%,4%,4 procentpoint b 8,6 7,7 : 8,6 0,6; Fald: 9% 57 Vi går ud fra en uændret brutto- husleje på kr. Efter 0 år: Skattebesparelse: Netto- husleje : Efter 0 år: Skattebesparelse: Netto- husleje : 7,% af 799 kr. 80,90 kr./år 7,58 kr./md. 7,% af 6 6 kr kr./år 970,9 kr./md. 58 Tjah men der er ikke meget tilbage til fx tøj, mad og transport

36 NRQRPLRJILQDQVLHULQJ Tema: Finansielle funktioner i Excel --- Undersøg og fortæl: Cirkeludsnit og popcorn 59 Ja. 60 udsnit Vi indfører tallet k (altså den tilbageværende brøkdel af cirklen) 60 r radius i cirklen k r radius i keglen h c h r r (k k r ) S r k r h Popcornsbægre: Rumfang h G N r ) r k r h k Vi vælger k 4 (dvs udsnit 90º) l 500 cm r c Blandede opgaver ( ) 4 ( r 0,87cm og l 000 cm r ( ) ( ) 4 4 c r,695cm 60 a 5 b 6 c 7 d 0 e 4 f 6 a Overslag: dage Regneark: 5 dage b Overslag: 9 dage Regneark: dage c Overslag: 04 dage Regneark: 08 dage d Overslag: 97 dage Regneark: 99 dage Bemærk: a og d bliver større i skudår 4 ) 6 Overslag: 68 rentedage Rente: 68:60 0,0 500 kr. 49 kr. Regneark: 7 rentedage Rente: 7:65 0,0 500 kr. NU 6 a x og y b x 6 og y 4 c x 4 og y 4 d x 0 og y

37 NRQRPLRJILQDQVLHULQJ 64 a 04,78 kr. b 6,8% p.a. 65 Der er 8 mulige udfald. Af de otte udfald er der kun to, hvor alle tre mønter viser det samme (P-P-P eller K-K-K). Ud af otte spil vil Jesper vinde to gange og Lars seks gange: Jesper betaler: Lars betaler: Jesper vinder: Lars vinder: 8 kr. 8 kr. 8 5 kr. 40 kr. (5+) kr. kr. 6 (5+) kr. 6 kr. Regnskab: Jesper: Lars: kr. 8 kr. 4 kr. 6 kr. 40 kr. 4 kr. Jesper vinder ved mange spil. Retfærdigt spil: Jesper indskyder kr. i puljen, Lars indskyder kr., da han teoretisk vil vinde gange så tit. 66 a a b a og b c a og b d a og b vilkårlig a. og. kvadrant b Vinklen på 0 er nabovinkel til vinkel B i trekanten. Derfor: B 50. Da A + B 90, må vinkel C være ret og dermed er AB en diameter i cirklen: a 5 cm b En

38 6SLORJVDQGV\QOLJKHG Spil og sandsynlighed a 6 b 6 6 c 6 7 HELTAL(SLUMP()*7) Denne formel vil give hele tal mellem 0 og 6 (begge incl.) HELTAL(SLUMP()*6) Denne formel vil give hele tal mellem 0 og 5 (begge incl.) HELTAL(SLUMP()*6)+ Denne formel vil give hele tal mellem og 6 (begge incl.) I 6 spil er indsatsen 6 kr. og der kan (teoretisk) være: Jackpot ( seksere) gang: 5 kr. 5 kr. Stor gevinst ( ens) 5 gange: 5 kr. 5 kr. Lille gevinst ( seks er) 0 gange: 0 kr. 0 kr. 40 kr. Svar: Nej ved mange spil vil der være et underskud på 4 kr. pr. 6 spil. 76 Fordelingen kunne fx være: Jackpot ( seksere) gang: 5 kr. 5 kr. Stor gevinst ( ens) 5 gange: 5 kr. 5 kr. Lille gevinst ( seks er) 0 gange: 0,50 kr. 5 kr. 5 kr. Ved mange spil vil der være et overskud på kr. pr. 6 spil (tre 6'ere tælles ikke med her) a 6 b 6 8 Fordelingen kunne fx være: SuperJackpot: 0 kr. Jackpot: 0 kr. Stor gevinst: 4 kr. Lille gevinst: kr.

39 6SLORJVDQGV\QOLJKHG (teoretiske) spil vil så (med et samlet indskud på 6 kr.) få dette regnskab: SuperJackpot: 0 kr. 0 kr. Jackpot: 5 0 kr. 50 kr. Stor gevinst: 5 4 kr. 60 kr. Lille gevinst: 75 kr. 75 kr. 5 kr. Der vil altså være et overskud på kr. ved 6 spil. 8 a ( ) : 5 0,8 % b ( ) : 5,6 % c ( ) : 5, % 84 a. kombination: gang. kombination: gang. kombination: gange 4. kombination: 4 gange 5. kombination: 4 gange b /5 9,6 % (ca. hvert tiende spil) 85. kombination: 5 5 mønter. kombination: 0 0 mønter. kombination: 0 0 mønter 4. kombination: mønter 5. kombination: mønter 05 mønter % 5 87 a kampe b (0 9 ) 90 kampe 88 a 9 b 7 c kampe 90 a 5 4 b /4 9 a 0,45 0,40 0,60 0,8 % b 0,0 0,0 0,5,5 % c 0,5 0,0 0,5,5 % 9 a 0,45 0,0 0,60 0,75 0,75 4,55 % b 0,5 0,0 0,60 0,0 0,0 0,05 % 9 a 8 b a 9 b 4 8

40 6SLORJVDQGV\QOLJKHG ,45 0,40 0,60 0,75 0,75 6,075 % 98 a.594. kr. b 86,04 timer 55,6 døgn 8 måneder (altså uden pauser) kr. kr kr kr. 95 kr kr kr kr kr. 40 a.555 kr kr kr. 975 kr. 6 kr. 4 kr. I alt inden afgift: 9 07 kr. Beløb over 00 kr.: 8 87,00kr. Afgift: 5 % af 8.87 kr. 0,80 kr. + 00,00 kr. Udbetalt: 7 74,0 kr. Tema: Fart og tempo 40 05,9 km/t km/t 404 0,6 m/s timer 6 min. Undersøg og fortæl: Funktioner Blandede opgaver 408 a ligefrem proportionale b omvendt proportionale 409 a b Størsteværdi: y 5 Mindsteværdi: y 4 c 4 x 5 og 4 y 5

41 6SLORJVDQGV\QOLJKHG 40 a 9 0 b,5 0 c d 4, a 60 % b 5 eller 0 elever 4 a 0 % b 7 % c 50 % d 70 % 4 96 % 44 a (,) b (,0) og (,0) c x D 45 c 4a Tema: Cirkel og ellipse 46 a y 47 Uendeligt mange 48 (,0) og (5,) ± 5 x b 5 y 5 c Ja; skæringspunktet er ( 4,). 49 y x + og y x Ingen af linjerne har netop ét punkt fælles med cirklen. 4 a (, 4) b 0 c (x+)² + (y+4)² 0² eller y 4 ± 0 (x + ) 4,087 < x < 5,887 4 Der er ingen forskel 44 (,) 45 c Hvis a b vil ellipsen være en cirkel (altså, når storradius er lig med lilleradius )

42 6SLORJVDQGV\QOLJKHG 48 Nej 49 NPVHN sek NP PLRNP km : km/sek. VHN WLPHU

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr.

Først falder den med 20% af 100 = 20 kr, dernæst stiger den med 30% af 80 = 24 kr. FORKLARINGER TIL LOGIK & TAL KORT 121 2 ud af 3 deltagere må være børn, da der er dobbelt så mange børn som voksne. Derfor er der i alt 48 børn med på skovturen. 2 ud af 3 børn må være piger, da der er

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. INDHOLD Side 1 Indhold 2 Valuta 3 fortsat 4 Ligninger 5 fortsat 6 Den rette linjes ligning 7 fortsat

Læs mere

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal

Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T. Gyldendal Thomas Kaas Heidi Kristiansen KO LO R I T 9 Gyldendal KOLORIT 9 GRUNDBOG 1. udgave 1. oplag 2010 2010 Gyldendal A/S, København Forlagsredaktion: Trine Juhler Vinther Omslag og grafik: Connie Thejll Jakobsen,

Læs mere

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse

Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse 1 Løsningsforslag til Geometri 1.-6. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK

FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK FORMELSAMLING FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER I MATEMATIK Redaktion og tilrettelæggelse af indhold for Skolestyrelsen: Lektor Hans Jørgen Beck,

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere Matematik på VUC Modul a modeller med mere Indholdsfortegnelse Indledende talgymnastik...1 Formler... Reduktion...7 Ligninger...11 Ligninger som løsningsmetode i regneopgaver...17 Simulation... Blandede

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse Matematik på VUC Modul 3c geometri Indholdsfortegnelse Længdemål...1 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater...3 Omkreds og areal af andre figurer...7 Arbejdstegninger og sammensatte figurer...11 Symmetrier

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse

Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse. Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Inspirationsforløb i faget matematik i 7.- 9. klasse Trekanter et inspirationsforløb om geometri i 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet 3 Mål for forløbet 3 Relationsmodellen 3 Planlægningsfasen

Læs mere

Brugervejledningens indhold:

Brugervejledningens indhold: Matematik med regneark 25 regneark til Works 4.0 og Excel 97 Vejledning Brugervejledningens indhold: 1. Forord En kort orientering til læreren 2. Installation 3. Vejledning Et kort kursus i brugen af Works

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Regning med enheder... 67 Sammensætning af regnearterne... 7 Brøker... 7 Procent... 76 Bogstavregning... 86 Geometri... 90 Statistik... 0 Funktioner og koordinatsystemer...

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 1

Øvelser til regnearket Excel 1 1 af 22 Øvelser til regnearket Excel 1 Indhold Øvelser til regnearket Excel 1...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Indføring i brugen af regnearksfunktionen i Excel....2 Opgave 2...5 Opstilling og smarte kopifunktioner...5

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere