SCRAPIE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE. Plan for overvågning og bekæmpelse af Scrapie hos får og geder i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCRAPIE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE. Plan for overvågning og bekæmpelse af Scrapie hos får og geder i Danmark"

Transkript

1 SCRAPIE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af Scrapie hos får og geder i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbruger Anliggender, Fødevarestyrelsen December 2004

2 1 Indledning Grundlæggende information om TSE og scrapie Transmissible Spongiforme Encephalopatier Prioner Oprindelse og spredning af Scrapie Lovgivning Forordninger TSE-forordningen Biproduktforordningen Kommissionsbeslutninger Dansk lovgivning Love Bekendtgørelser om TSE (BSE og scrapie) Bekendtgørelser med relation til BSE Cirkulærer og cirkulæreskrivelser Vejledninger Overvågningsprogram Passiv overvågning Aktiv overvågning Overvågning af selvdøde og aflivede får og geder Afhentning af aflivede og selvdøde får og geder Modtagelse af aflivede og selvdøde får og geder på DAKA Prøveudtagning fra aflivede og selvdøde får og geder Modtagelse og kontrol af prøvesvar på DAKA Udtagning af prøver på KVL Mistanke Klinisk mistanke Anmeldepligt Symptombeskrivelse Håndtering af klinisk mistanke på et slagteri Håndtering af klinisk mistanke i fødevareregionen Håndtering af klinisk mistanke centralt i Fødevarestyrelsen Laboratoriemistanke Procedure centralt i Fødevarestyrelsen ved laboratoriemistanke Procedure i fødevareregionen ved laboratorie mistanke Offentligt tilsyn ved mistanke Iværksættelse af offentligt tilsyn Opsporing af berørte besætninger (kontaktbesætninger), frasolgte dyr samt afkom, æg og embryoner...22 Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 2 af 45

3 Forholdsregler under offentligt tilsyn Ophævelse af offentligt tilsyn Overvågning af får/geder, som undersøges i det frivillige stikprøveprogram Procedurer ved et bekræftet scrapie tilfælde Bekæmpelse Bekæmpelsesprocedure i fødevareregionen Forberedelser til aflivning af besætning Aflivning Ved besøg i besætningen skal følgende afklares Den danske aflivningspolitik omfatter følgende Vedr. instruks til mærkning + registrering af dyr Før aflivning påbegyndes Rengøring Rengøring Desinfektion Det offentlige tilsyn ophæves Bekæmpelsesprocedure centralt i Fødevarestyrelsen Erstatning og afholdelse af udgifter Erstatning og udgifter ved mistanke Erstatning ved klinisk mistanke Erstatning ved overvågning Erstatning og udgifter ved positive tilfælde Erstatning ved smittet dyr / smittet besætning Laboratorieundersøgelser og diagnostik Godkendelser og tilsyn Testmetoder Hurtigtest Konfirmatoriske test Godkendte, private laboratorier Danmarks Fødevareforskning (DFVF) Referencefunktion og tilsyn Restriktioner i forbindelse med import af får og geder Udvidet dansk nationalt overvågningsprogram Supplerende garantier i forbindelse med import af får og geder Lukning af import besætninger Organisation...39 Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 3 af 45

4 10.1 Organisation centralt i Fødevarestyrelsen Opgaver Fordeling af opgaver i Fødevarestyrelsen Organisation i Fødevareregionerne Veterinærafdelingen i regionen Veterinærafdelingen i region Århus, særopgaver Fødevareafdelingen i regionen Understøttende funktioner Identifikation af flokke, individer og alder - CHR TSE-databasen Adgang til databasen Data i TSE-databasen Funktioner i TSE-database Information...44 Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 4 af 45

5 1 Indledning Formålet med beredskabsplanen er at beskrive hele det danske Scrapieprogram, som omfatter forebyggelse, overvågning og bekæmpelse. Planen skal tjene som baggrundsinformation og som manual for alle i Fødevarestyrelsen, som beskæftiger sig med Scrapie. Planen skal desuden opfylde kravene i TSE-forordningen om udarbejdelse af beredskabsplaner for TSE-sygdomme. Planen vil blive løbende opdateret og kan findes elektronisk med bilag på Intranettet. Planen kan også findes uden bilag på Internettet på adressen: 2 Grundlæggende information om TSE og scrapie 2.1 Transmissible Spongiforme Encephalopatier Scrapie hører til sygdomsgruppen Transmissible Spongiforme Encephalopatier (TSEsygdomme). Udover Scrapie hører følgende sygdomme til denne gruppe: BSE (kreaturer og evt. får/ged) Chronic Wasting Disease (CWD, dyr af hjortefamilien) Transmissibel Mink Encephalopati (TME, mink) Felin Spongiform Encephalopati (FSE, katte) Kuru (Menneske, New Guinea) Creutzfeldt-Jacobs Sygdom (CJD, menneske, alle lande) Variant Creutzfeldt-Jacobs Sygdom (vcjd, menneske, relateret til BSE og hovedsageligt i Storbritannien) Kun TSE-sygdommene BSE hos kreaturer og CJD er konstateret i Danmark. 2.2 Prioner TSE-sygdommene adskiller sig markant fra traditionelle infektionssygdomme og har følgende fælles egenskaber: TSE-sygdomme forårsages af et protein kaldet et prion, som er resistent overfor blandt andet enzymatisk nedbrydning, heraf betegnelsen PrP res (eller PrPSc for scrapie prion protein). PrP res er meget resistent mod enzymatisk nedbrydning, varmeinaktivering og en lang række desinfektionsmidler. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 5 af 45

6 I alle modtagelige dyrearter findes det normale prion-protein, PrPC (cellulært prion protein).ved optagelse af PrP res i organismen er dette i stand til at ændre PrPC molekylets struktur til PrP res molekylets struktur. PrP res ophobes i organismen, i starten i lymfatisk væv, men derefter hovedsageligt i centralnervesystemet dvs. både hjerne og rygmarv. Ophobningen fremkalder vævsskader i hjernevævet, som mikroskopisk fremstår som et svampet udseende vævssnit, heraf navnet Spongiform Encephalopati. Ophobningen af PrP res er langsomt fremadskridende og sygdommene har derfor en meget lang inkubationstid. Symptomerne på TSE-sygdomme omfatter balance- og bevægelsesforstyrrelser, adfærdsændringer og andre mere eller mindre uspecifikke symptomer især knyttet til centralnervesystemet. TSE-sygdomme har altid dødelig udgang. TSE-infektion i en fremskreden fase kan påvises med en række biokemiske hurtigtests, som alle har tilfælles at de omfatter isolering af PrP res og efterfølgende påvisning af dette. For nuværende kan disse tests kun anvendes på materiale fra døde dyr. Desuden findes en række mere langvarige tests, som anvendes til at bekræfte resultatet af en hurtigtest. 2.3 Oprindelse og spredning af Scrapie Scrapie er en infektiøs lidelse og er første gang omtalt for mere end 200 år siden. Den smitter ikke til mennesker, men det er svært at skelne scrapie fra BSE med de diagnostiske metoder, der er tilgængelige i dag. Indtil nu har den diagnostiske metode været podning på mus, hvilket er en meget langsommelig metode at udføre, idet det tager ca. 2 år. Det er imidlertid blevet muligt at anvende en metode (molekylær type bestemmelse) som i nærmeste fremtid vil kunne give et langt hurtigere svar på, om hvorvidt der er tale om scrapie eller BSE. Der er indtil nu ikke under almindelige produktionsforhold påvist BSE hos får og geder, men det kan under laboratorieforhold lade sig gøre at smitte får med BSE. Der er derfor bekymring om hvorvidt et scrapie tilfælde i virkeligheden kan være BSE. Inkubationstiden på scrapie er lang og sygdommen kommer oftest i udbrud hos får/geder, som er mellem 2 og 5 år. I modsætning til BSE smitter scrapie mellem dyr. Smittevejene er ikke fuldstændig klarlagt, men menes hovedsagelig at være oral f.eks. ved indtagelse af placenta fra smittede får efter læmning. Scrapie prioner kan overleve i miljøet i en del år og det er relativt modstandsdygtigt overfor de fleste desinfektionsmidler. Ved BSE hos kreaturer har det ikke har været muligt at identificere arvelige faktorer af betydning for modtageligheden. Modtageligheden for scrapie hos får er derimod i høj grad afhængig af arvelige faktorer, hvilket har betydet at flere lande med udbredt scrapie har igangsat avlsprogrammer med henblik på at øge resistensen mod scrapie. På EU-plan er der vedtaget regler om avlsprogrammer for scrapieresistens. Danmark har i den forbindelse søgt og er blevet undtaget fra bestemmelserne om avlsprogrammer. Dette Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 6 af 45

7 skyldes at scrapie aldrig har været påvist i Danmark og at fåreproduktionen i Danmark er lille og i høj grad er præget af små besætninger med mange forskellige racer, hvilket gør det vanskeligt at gennemføre egentlige avlsprogrammer. Den arvelige modtagelighed for scrapie hos geder er dårligt undersøgt og egentlige avlsprogrammer for scrapieresistens hos geder findes ikke. 3 Lovgivning 3.1 Forordninger TSE-forordningen Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier. Omfatter bestemmelser for klassificering af medlemsstaternes BSE-status, samt regler for : Forebyggelse af TSE (herunder foderforbud samt specificeret risikomateriale), kontrol med og udryddelse af TSE, markedsføring og eksport samt referencelaboratorier, prøveudtagning, undersøgelser og kontrol. Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1248/2001 af 22. juni 2001 om ændring af bilag III, bilag X og bilag XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår epidemiologisk overvågning og undersøgelser for transmissible spongiforme encephalopatier. &lg=da&model=guicheti&numdoc=301r1248 Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, de nationale referencelaboratorier samt prøveudtagning og laboratorieundersøgelser. Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1326/2001 af 29. juni 2001 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger med henblik på overgang til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 7 af 45

8 og om ændring af bilag VII og XI til forordningen. &lg=da&model=guicheti&numdoc=301r1326 Omhandler visse overgangsforanstaltninger samt ændringer vedr. : Udryddelse af TSE, tilbagetrækning af SRM materiale, foderforbud samt markedsføring og eksport. Kommissionens Forordning (EF) Nr. 270/2002 af 14. februar 2002 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår specificeret risikomateriale og epidemiologisk overvågning af transmissible spongiforme encephalopatier og om ændring af forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår foder og markedsføring af får og geder samt produkter heraf. &lg=da&model=guicheti&numdoc=302r0270 Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, medlemsstaternes rapporter, registre samt overgangsforanstaltninger om SRM, maskinudbenet kød og slagtemetoder. Kommissionens forordning (EF) nr. 1494/2002 af 21. august 2002 om ændring af bilag III, VII og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af bovin spongiform encephalopati, fjernelse af specificeret risikomateriale samt regler for import af levende dyr og animalske produkter. &lg=da&model=guicheti&numdoc=302r1494 Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for kvæg, får og geder, udryddelse af TSE vedrørende embryoner, ændring af SRM for kvæg, samt nye landelister for markedsføring og eksport. Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2003 af 12. februar 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos får og geder samt regler for handel med levende får og geder og kvægembryoner. &lg=da&model=guicheti&numdoc=303r0260 Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 8 af 45

9 Omhandler ændringer vedr.: Udryddelse af TSE hos får og geder, regler for samhandel med levende får og geder samt kvægembryoner. Kommissionens forordning (EF) nr. 650/2003 af 10. april 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår import af levende får og geder. &lg=da&model=guicheti&numdoc=303r0650 Omhandler ændringer vedr.: Regler for samhandel med levende får og geder samt kvægembryoner. Kommissionens forordning (EF) nr. 1053/2003 af 19. juni 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår hurtige tests. &lg=da&model=guicheti&numdoc=303r1053 Omhandler ændringer vedr.: Reglerne for anvendelse af hurtig tests. Kommissionens forordning (EF) nr. 1128/2003 af 16. juni 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår forlængelsen af perioden med overgangsforanstaltninger. =da&model=guicheti&numdoc=303r1128 Omhandler ændringer vedr.: Overgangsforanstaltninger. Kommissionens forordning (EF) nr. 1139/2003 af 27. juni 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågnings-programmer og specificeret risikomateriale. &lg=da&model=guicheti&numdoc=303r1139 Omhandler ændringer vedr.: Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 9 af 45

10 Ændringer i overvågningsprogrammet for kvæg samt får og geder, samt overgangsforanstaltninger vedr. specificeret risikomateriale. Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 og af forordning (EF) nr. 1326/2001 for så vidt angår transmissible spongiforme encephalopathier og foder. &lg=da&model=guicheti&numdoc=303r1234 Omhandler ændringer vedr.: TSE og foder Kommissionens forordning (EF) nr. 1809/2003 af 15. oktober 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår regler for import af levende kvæg og produkter af kvæg, får og geder fra Costa Rica og Ny Kaledonien. &lg=da&model=guicheti&numdoc=303r1809 Omhandler ændringer vedr.: Regler for import af levende kvæg og produkter af kvæg, får og geder fra Costa Rica og Ny Kaledonien. Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2003 af 30. oktober 2003 om ændring af bilag VII, VIII og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår handel med og import af får og geder og foranstaltninger efter bekræftet forekomst af transmissible spongiforme encephalopathier hos kvæg, får og geder. &lg=da&model=guicheti&numdoc=303r1915 Omhandler ændringer vedr.: Nedslagning af tyre på tyrestationer i forbindelse med et bekræftet tilfælde hos en donortyr. Betingelser for ophævelse af restriktioner vedr. TSE-smittede fårebedrifter gennemført i sammenhæng med en intensiv TSE-overvågning, Ændring af regler for flytning af semiresistente moderfår mellem bedrifter som er under restriktioner, ændring fra 2 til 3 år i periodelængden i hvilken, der vil kunne anvendes en fravigelsesregel vedr. destruktion af dyr tilhørende visse fåreracer eller i fårebedrifter med lav hyppighed af ARR-allelen, Præcisering af handels reglerne for får og geder til avl. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 10 af 45

11 Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2003 af 19. december 2003 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår overvågning af bovin spongiform encephalopati. &lg=da&model=guicheti&numdoc=303r2245 Omhandler ændringer vedr.: TSE overvågningssystemet for får og geder. Antallet af dyr, som testes ved slagtning til konsum, skal nedbringes i lande med en lille population og undersøgelsen af selvdøde får og geder skal øges. Kommissionens forordning (EF) nr. 1492/2004 af 23. august 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 for så vidt angår foranstaltninger til udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier hos kvæg, får og geder, handel med og import af sæd og embryoner fra får og geder og specificeret risikomateriale ANAG R bas-cda Omhandler ændringer vedr.: Identifikation af dyr og besætninger. I tilfælde af mistanke om TSE hos kvæg eller små drøvtyggere samt nedslagningsprocedurer. Desuden indsætningskrav for får og geder samt avlsmateriale heraf på besætninger, hvor der er foretaget nedslagning af dyr samt en beskrivelse af den efterfølgende restriktionsperiode. Herudover nævnes tilføjelser til samhandelsbetingelserne for avlsmateriale fra får og geder Biproduktforordningen Kommissionens forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. da&nb_docs=25&coll=&in_force=no&an_doc=2002&nu_doc=1774&type_doc=l egislation Omhandler regler vedr.: Animalske biprodukter (Biproduktforordningen) Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 11 af 45

12 3.2 Kommissionsbeslutninger. Kommissionens beslutning af 18. december 2002 om minimumskrav til en undersøgelse af prionproteingenotyper hos fåreracer (2002/1003/EF). da&nb_docs=25&coll=&in_force=no&an_doc=2002&nu_doc=1003&type_doc=l egislation Krav til undersøgelse af genotyperne hos betydende og nationale fåreracer. Kommissionens beslutning af 13. februar 2003 om minimumskrav til udarbejdelse af avlsprogrammer med henblik på TSE-resistens hos får (2003/100/EF). &lg=da&numdoc=32003d0100&model=guicheti Krav for udarbejdelse af avlsprogrammer for TSE-resistens hos får samt undtagelsesmuligheder. 3.3 Dansk lovgivning Love Lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr Bekendtgørelser om TSE (BSE og scrapie) Bekendtgørelse nr. 82 af 14. februar 2002 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg o Formål og definitioner o Overvågning af BSE Kliniske mistanker Overvågning ved slagtning og på forarbejdningsvirksomheder Generelt Kreaturer, som slagtes normalt Slagtning uden for autoriseret slagteri (hjemmeslagtning) Nødslagtede kreaturer og AM-dyr Foderkohorte Kreaturer med oprindelse i Det Forenede Kongerige (UK) Aflivede og selvdøde kreaturer til forarbejdningsvirksomhed Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 12 af 45

13 o Bekæmpelse af BSE Mistanke om BSE Smitte med BSE o Generelle bestemmelser Betaling og erstatning Straf og ikrafttræden Bekendtgørelse nr af 12. december 2003 om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder o Formål og definitioner o Overvågning af TSE Kliniske mistanker Overvågning på forarbejdningsvirksomheder Laboratorier Bekæmpelse af TSE Mistanke om TSE Smitte med TSE o Betalingsbestemmelser m.v. o Straf og ikrafttræden Bekendtgørelser med relation til BSE Bekendtgørelse nr.733 af 2. juli 2004 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder Bekendtgørelse nr. 757 af 1. juli 2004 om tilskud til overvågning af TSE hos kvæg, får og geder Bekendtgørelse nr af 28. december 2000 om godkendelse af og tilsyn med diagnostiske laboratorier m.v. Bekendtgørelse nr. 798 af 19. september 2003 om fersk kød. Bekendtgørelse nr.379 af 19. maj 2004 om fødevarehygiejne Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 13 af 45

14 3.3.4 Cirkulærer og cirkulæreskrivelser Cirkulære nr af 19 september 2003 om kontrol med håndtering af specificeret risikomateriale Vejledninger Vejledning nr af 11. april 2001 om 18 i bekendtgørelse nr. 239 af 2.april 2001 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder. Vejledning nr af 29. januar 2002 om mobile anlæg (slagtebusser) og lignende Vejledning nr af 22. november 2000 om BSE prøveudtagning på slagterier Vejledning nr af 2003 om håndtering af specificeret risikomateriale 4 Overvågningsprogram Scrapie i overvågningsprogrammet opdeles i en passiv overvågning og en aktiv overvågning. Den passive overvågning består af en obligatorisk anmeldepligt ved kliniske symptomer på Scrapie og er en overvågning, som har været anvendt i Danmark siden 1988, hvor Scrapie blev gjort til en anmeldepligtig sygdom. Den aktive overvågning består af udtagning af prøver og efterfølgende undersøgelse af prøverne fra samtlige selvdøde og aflivede får og geder over 18 mdr. Stikprøvevis overvågning af selvdøde og aflivede får og geder over 18 mdr. blev påbegyndt på i 2002 og blev herefter udvidet til kontrol af samtlige selvdøde og aflivede får og geder over 18 mdr. pr. 1. oktober I perioden maj 2002 til december 2003 blev der udført stikprøvevis overvågning af normale slagtedyr over 18 mdr. Der udføres efter den 1 januar 2004 ikke længere kontrol af normale slagtedyr til konsum, bortset fra frivillige prøver i forbindelse med eksportprogrammet. Alle får og geder over 18 mdr. som føres til slagtning fra besætninger, som er under offentligt tilsyn, samt alle får og geder som viser kliniske tegn på Scrapie ved det levende syn (ante morten -AM) testes for scrapie. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 14 af 45

15 Oversigt over overvågningskategorier og anslåede antal prøver pr. år i hver kategori: Kategori Risikodyr på 18 måneder og derover. Antal prøver ca. pr. år - Selvdøde og aflivede får og geder Får og geder fra besætning under mistanke for Scrapie (OT) og kliniske mistanker Får og geder fra eksport besætninger Passiv overvågning Tager udgangspunkt i den lovgivningsmæssige anmeldepligt, som forpligter enhver som må have mistanke om at en får/ged lider af scrapie til at kontakte en dyrlæge eller fødevareregionen. Procedure ved anmeldelse beskrives videre under Klinisk mistanke. 4.2 Aktiv overvågning Overvågning af selvdøde og aflivede får og geder Alle selvdøde/aflivede får og geder skal i henhold til udvidet dansk overvågningsprogram med virkning fra 1. oktober 2003 sendes til forarbejdning på den godkendte Kategori 1-forarbejdningsvirksomhed, DAKA, Randers. Får og geder fra Sjælland bliver leveret til DAKA-Randers via DAKA-Ringsted (Ortved). Slagteaffald inkl. SRM materiale fra får og geder på Sjælland bliver bearbejdet på DAKA, Randers. Tilsyn med DAKA og prøveudtagning foretages af Fødevareregion Århus Afhentning af aflivede og selvdøde får og geder Selvdøde får og geder tilmeldes til afhentning ved bestilling gennem DAKA, Randers. De tilmeldte dyr afhentes efter en ruteplan for hver DAKA-chauffør. Chaufføren fører dyrets CKR på ruteplanen ud for afhentningsposten. Såfremt dyret ikke er øremærket identificeres dyret ved, at chaufføren sætter et metaløremærke i hvert af dyrets ører. Nummeret på de isatte øremærker føres på ruteplanen ud for afhentningsposten. Der findes en aktuel, opdateret instruks for afhentning af selvdøde dyr hos hver chauffør. Instruksen er udarbejdet af DAKA, gennemset og kommenteret af Fødevareregion Århus, Veterinærafdelingen, og opdateres efter behov. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 15 af 45

16 Modtagelse af aflivede og selvdøde får og geder på DAKA De selvdøde får og geder aflæsses i slagtehallen på DAKA, Randers. Dyrene hænges op på glidestænger. Ruteplaner afleveres på DAKAs kontor og alle afhentninger af får og geder markeres på kopi efter at afhentningsstedets CHR er ført på. De relevante ruteplan ark afleveres til Veterinærafdelingen, Fødevareregion Århus. DAKA sender oplysninger om dyr, der ikke er lovligt øremærkede, samt afhentningssteder, der ikke er CHR-registreret, til afhentningsstedets Fødevareregion til videre foranstaltning. Oplysninger om CHRnummer, der oprettes som følge af sagsbehandling af afhentningssteder uden CHR, skal underrettes til Veterinærafdelingen, Fødevareregion Århus, således at alle udtagne prøver kan endeligt identificeres gennem en CHR-relateret parameter Prøveudtagning fra aflivede og selvdøde får og geder DAKA`s slagtere afskærer hovedet gennem nakkeleddet og placerer dem på et bord iht. til en procedurebeskrivelse i en DAKA-instruks. Resten af kadaveret føres direkte til forarbejdning. Veterinærafdelingen sorterer hovederne efter tandsætsparametren to eller flere brede tænder i hver underkæbehalvdel til prøvetagning, andre direkte til forarbejdning med efterfølgende bortskaffelse. Hjernestammen udtages med særlig ske gennem foramen magnum i henhold til skriftlig instruktion fra DFVF. Det afhjernede hoved føres videre til forarbejdning. Prøven anbringes i prøvebeholder og låg skrues på. Beholder og øremærke placeres i en ramme med 20 positioner. Med baggrund i øremærket (CKR- eller DAKA-øremærke) laves der en etikette, som sættes på hvert bæger. Bæger og øremærker samles i en kasse. Oplysninger fra hver etikette tastes ind i Veterinærafdelingens database. Der angives dyreart. Efterfølgende tastes øremærkeoplysningerne ind i en parallelt kontrolark, således at identiteten er kontrolleret. Der er udarbejdet en særlig indsendelsesblanket og mærkater til prøvebeholdere, hvorpå oplysninger om CKR nr. anføres. Alle relevante rubrikker på blanketter og mærkater skal udfyldes omhyggeligt, og blanketter lægges i plasticpose. Beholdere må ikke være tilsmudsede på ydersiden. Beholdere stilles oprejst i en flamingo kasse e.l. i samme rækkefølge som på indsendelsesblanket. Køleelementer vedlægges altid under transport til DFVF Modtagelse og kontrol af prøvesvar på DAKA Prøvematerialet modtages i sektionens prøvemodtagelse, og hver sag tildeles et entydigt journal nummer i DFVF`s laboratoriesystem. Der udskrives labels til markering af indsendelsesblanket og prøvebeholdere. Materialet og en kopi af indsendelsesblanketten transporteres herefter til det særlige laboratorium, hvor undersøgelsen ved Western Blotting foretages. Journalen oprettes i laboratoriesystemet med de relevante oplysninger. Stregkoder med oplysninger om CKR nr. scannes. Prøver sendes med kurér (alm. morgenekspres) til DFVF med modtagelse efterfølgende dag senest kl. 10. DFVF kan modtage prøver på hverdage samt lørdage. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 16 af 45

17 Alt materiale undersøges ved Western Blotting som primærtest. Hvis undersøgelsen ikke viser klart negativt resultat undersøges prøven ved immunohistokemi og (hvis muligt) ved histopatalogi Udtagning af prøver på KVL Hvis et aflivet eller selvdødt får eller en ged på 18 mdr. eller derover indsendes til Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), institut for veterinær patalogi til obduktion, skal der på Instituttet i forbindelse med obduktionen udtages en prøve til undersøgelse for scrapie. Prøven sendes til undersøgelse på DFVF. Resten af dyret sendes til en kategori 1-forarbejdningsvirksomhed, DAKA til forbrænding. 4.3 Mistanke En mistanke kan opstå som en klinisk mistanke eller som et tvivlsomt eller positivt laboratoriesvar på en hurtigtest Klinisk mistanke Anmeldepligt Anmeldepligten gælder: Den ansvarlige for en fåre/gede besætning Dyrlæger, som: o Tilkaldes som praktiserende dyrlæge på grund af mistanke om Scrapie. o I øvrigt i forbindelse med sit arbejde får mistanke om forekomst af Scrapie (praktiserende dyrlæge, embedsdyrlæge på slagteri, embedsdyrlæge på marked, dyrlæge på et laboratorium eller dyrskue) Symptombeskrivelse Får og geder udviser ofte en kombination af nedenstående symptomer. Geder kradser sig mindre mod fikserede objekter og mere med deres horn og ben. Intens kløe af ikke påviselig årsag. Der ses hudirritation, hvor de gnubber deres flanker og bagben mod objekter. De kradser skulderparti og øren med bagbenet, småbider sig selv. Der ses at de skærer tænder imens de kradser sig selv, og hvis man gnubber dem kraftigt på ryggen. Herudover kan man se et voldsomt uld tab eller beskadigelse af huden. Adfærdsmæssige ændringer med neurologiske forstyrrelser, nervøsitet og angst, de falder bagud, aggression, depression med stive øjne. Inkoordination og svaghed. Vægttab, kronisk afmagring og død uden tegn på infektiøs eller traumatisk årsag. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 17 af 45

18 Forudsætninger: Levende, selvdødt eller aflivet dyr, Ingen anden klar diagnose på grundlag af klinik, reaktion på behandling eller laboratorieanalyser, som forklaring på ovennævnte symptomer. Sammenfatning: Anmeldelse til Fødevareregionen skal ske, når der hos et får eller en ged forekommer en alvorlig fremadskridende sygdom, og der ikke kan stilles en anden klar diagnose Håndtering af klinisk mistanke på et slagteri Såfremt slagteriets personale ved AM kontrollen får mistanke om at et slagtedyr lider af TSE, skal dette straks meddeles Fødevareregionen. Dyret må ikke slagtes med henblik på konsum, men Fødevareregionen vil sørge for medicinsk aflivning af dyret samt udtagning samt afsendelse af prøver til undersøgelse, såfremt mistanken ikke kan afvises ved en klinisk undersøgelse, jf. afsnit om håndtering af klinisk mistanke i Fødevareregionen Håndtering af klinisk mistanke i fødevareregionen Anmeldelsesprocedure og symptomer er beskrevet under afsnittet Overvågning Veterinærafdelingen foretager en undersøgelse af oprindelsesbesætningen og aftaler aflivning af dyret med den praktiserende dyrlæge, hvis dyret ikke allerede er dødt. Ved klinisk mistanke om Scrapie skal hele hovedet af dyret indsendes til undersøgelse. og udfylder dertil fremstillet blanket (se link): Blanket til brug ved klinisk mistanke som omgående faxes til DFVF (med kopi til zoonosekontoret, Mørkhøj). Fødevareregionen afskærer hovedet og sender dette til DFVF. Efter afskæring af hovedet indpakkes det forsvarligt og sendes ekspres og gerne nedkølet til DFVF, således at det er fremme næste dag kl. 10. (Se DFVF`s indsendelsesvejledning DFVF kan modtage prøver på hverdage samt lørdag formiddag mellem Ved modtagelsen på lørdage kontaktes DFVF på mobil såfremt anden speditør end post Danmark benyttes. Den resterende del af dyret skal transporteres til en kategori 1- forarbejdningsvirksomhed (DAKA, Randers). Transporten skal ikke foregå som sær afhentning. Fødevareregionen udsteder offentligt tilsyn jf. afsnittet Offentligt tilsyn ved mistanke Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 18 af 45

19 Håndtering af klinisk mistanke centralt i Fødevarestyrelsen Mistanken registreres på baggrund af indsendte blanket i mistanke oversigten internt i afdelingen samt på Fødevarestyrelsens hjemmeside på Internettet Laboratoriemistanke Procedure centralt i Fødevarestyrelsen ved laboratoriemistanke Ved positiv første hurtigtest på et privat laboratorium eller DFVF sker følgende: Ved en tvivlsom eller positiv hurtigtest udført på et privat laboratorium eller DFVF (undersøgelse af selvdøde/aflivede dyr eller dyr under OT) orienteres Zoonosekontoret, Mørkhøj om dette på mail og fax. I tilfælde af at første hurtigtest laves på et privat laboratorium, vil prøvematerialet blive sendt videre til undersøgelse på DFVF, som derefter laver en ny hurtigtest samt en konklusiv undersøgelse. Fødevareregionen, hvori oprindelsesbesætningen er beliggende i, orienteres telefonisk og efterfølgende skriftligt, med kopi til andre berørte fødevareregioner. Det er regionernes ansvar at kontakte besætningsejeren samt evt. kontaktbesætninger. I bilaget kan findes en telefon- og adresseliste over relevante kontaktpersoner centralt og regionalt. Oplysningerne til regionen bør indeholde : Besætningsejerens navn og adresse og CHR nr. Det syge dyrs alder og køn (Disse oplysninger hentes i CHR-registret.) Vicedirektør Henrik G. Jensen og veterinærdirektør Preben Willeberg eller stedfortrædere orienteres. De står begge på distributionslisten : Scrapie mistanke. En kopi af hastebrevet til regionen kan sendes som vedhæftet fil. Se bilaget. Departementet orienteres. Følgende personer i departementet arbejder med TSE og skal have besked: Birgit Gottlieb Svend Nordal Rask: De står på distributionslisten : Scrapie mistanke (se bilag). En kopi af hastebrevet til regionen kan sendes som vedhæftet fil. Se bilaget. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 19 af 45

20 Øvrige kontorer i veterinærafdelingen samt regionernes veterinærafdelinger underrettes via mail. En kopi af hastebrevet til regionen kan sendes som vedhæftet fil. Se bilaget. Plantedirektoratet orienteres. Følgende personer skal have besked : Gorm Lunn : Morten Ejrnæs: Kirsten Rask: Irene Søbirk: De står alle på distributionslisten : Scrapie mistanke (se bilag). En kopi af hastebrevet til regionen kan sendes som vedhæftet fil. Se bilaget. Landbrugets organisationer orienteres. Kødbranchens Fællesråd : Dansk kvæg: Lene M. Stolberg (dansk kvæg) : Dansk Fåreavl: Mejeriforeningen : Landbrugsrådet : De står alle på distributionslisten: De står på distributionslisten : Scrapie mistanke (se bilag). En kopi af hastebrevet til regionen kan sendes som vedhæftet fil. Se bilaget. Efter en positiv hurtigtest på DFVF gøres følgende skrivelser klar til fremsendelse ved: Endelig bekræftelse af tilfældet Danske ambassader i udlandet orienteres. Pressemeddelelsen fra DFVF udsendes til samtlige danske ambassader i udlandet som baggrundsmateriale. Det vil sige, at ambassaderne ikke aktivt skal orientere værtslandet om den positive WB i denne forbindelse, men har oplysningerne liggende, hvis de skulle få henvendelser omkring det nye tilfælde. Michael Baumgarten fra INTS står for udsendelsen. En skrivelse på engelsk til de øvrige nordiske veterinærdirektører, som skal sendes ved bekræftelse af tilfældet. Husk korrekt brevhoved. Skrivelsen rettes til : Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 20 af 45

21 Sverige: CVO Dr. Leif Denneberg, Jordbruksverket Avdelningen för djurfrågor S Jönköping Sweden Norge: CVO Dr. Eivind Liven Statens Dyrehelsetilsyn P.O.Box 8147 Dep. N-0033 Oslo Norway Finland: CVO Dr. Matti Aho Jord- och Skogsbruksministeriet Veterinäravdelningen Vuorikatu 16 A Box 30 SF Helsinki Finland Færøerne: CVO Bjørn Harlou Tinganes, Box 139 FO-110 Torshavn Island: CVO Halldór Runólfsson Sölvhólsgata 7 IS-150 Reykjavik Baggrundsmateriale på engelsk gøres klar, så det kan sendes ud ved bekræftelse af tilfældet. Det udarbejdes i samarbejde med INTS (Michael Baumgarten), som også er ansvarlig for at sende det til danske ambassader og statskonsulenter i udlandet. Den engelske skrivelse (som udsendes til de nordiske veterinærdirektører) udsendes sammen med baggrundsmaterialet. Materiale til Fødevarestyrelsens hjemmeside både den engelske og danske del forberedes. Det engelsksprogede materiale, der udsendes til udlandet via INTS, lægges ud på hjemmesiden Procedure i fødevareregionen ved laboratorie mistanke Når fødevareregionens veterinærafdeling modtager information om, at en prøve, udtaget i forbindelse med overvågning af får og geder for Scrapie, er positiv eller tvivlsom ved første undersøgelse, skal besætningsejeren af den direkte berørte besætning straks informeres om det foreløbige resultat. Der tages direkte kontakt med ejeren som minimum telefonisk. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 21 af 45

22 Derudover skal også øvrige berørte besætninger opspores og blokeres i CHR samt sættes under offentligt tilsyn. Se afsnittet: Opsporing af berørte besætninger (kontaktbesætninger) og frasolgte dyr Informationsveje ved mistanke blandt selvdøde og aflivede dyr samt slagtedyr i stikprøveprogrammet: Ved mistanke om Scrapie hos et selvdødt eller aflivet dyr eller ved undersøgelse af et dyr, som sendes til slagtning i forbindelse med eksport godkendelse fra en besætning under det frivillige scrapie stikprøveprogram, vil laboratoriet give oplysninger til Zoonosekontoret, Mørkhøj om prøver, der er positive eller tvivlsomme, og prøver skal derfor sendes til DFVF til endelig verifikation. Sådanne oplysninger vil blive formidlet videre til de implicerede regioners veterinærafdelinger af zoonosekontoret, med henblik på påbud af offentligt tilsyn og orientering af ejerne af såvel opholdsbesætning samt eventuelt oprindelses- og kontaktbesætninger. HUSK Som minimum skal besætningsejeren af den besætning, hvor dyret anses for at være blevet smittet, orienteres, før mistankelisten opdateres. Det er ikke nødvendigt at orientere ejere af kontaktbesætninger forud for opdatering af mistankelisten, da denne orientering kan være tidskrævende og derfor forsinke den øvrige arbejdsgang. Men det vil selvfølgelig være at foretrække, at alle implicerede parter er orienteret forud Offentligt tilsyn ved mistanke Iværksættelse af offentligt tilsyn Fødevareregionen tager kontakt til besætningsejeren så hurtigt som muligt enten på telefon eller ved direkte kontakt. Der laves et brev til besætningsejeren (brug standardbrev i bilag) med henblik på etablering af offentligt tilsyn på besætningen. Ved kontakten til ejeren skal regionen afdække mulige kontaktbesætninger gennem CHR, besætningsbøger og interview af ejeren. Besætningen blokeres i CHR Opsporing af berørte besætninger (kontaktbesætninger), frasolgte dyr samt afkom, æg og embryoner Følgende besætninger, dyr og afkom, samt æg og embryoner sættes under offentligt tilsyn: Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 22 af 45

23 Samtlige drøvtyggere i de besætninger, hvor det mistænkte dyr har opholdt sig. Samtlige får og geder samt æg og embryoner i kontaktbesætninger, dvs. besætninger som har fået tilført dyr, æg og embryoner fra de besætninger, hvor det mistænkte dyr har opholdt sig. Forældredyrene til det smittede dyr og i tilfælde af et hundyr alle embryoner og æg og sidste afkom af det smittede dyr. Samtlige besætninger og drøvtyggere, som efter Fødevarestyrelsens vurdering anses for at være mistænkt for at være smittet med TSE. Information af ejere af besætninger, hvor der står dyr, som jf. ovenstående skal mistænkes og sættes under offentligt tilsyn, sker ved brug af standardbreve i bilaget Forholdsregler under offentligt tilsyn Får og geder fra besætninger, som er sat under offentligt tilsyn, skal føres til slagtning eller til en kategori 1-forabejdningsvirksomhed under Fødevareregionens anvisning. Dyr som sendes til slagtning skal ledsages af en scrapie - passèrseddel. Se bilag. Der skal udtages prøver til undersøgelse for scrapie fra får og geder, som er under offentligt tilsyn og som er over 12 mdr., og som føres til slagtning eller føres til en kategori 1-forabejdningsvirksomhed. Fødevareregionen forestår udtagningen. Ved slagtning af får og geder under offentligt tilsyn skal alle dele af de dyr, hvorfra der udtages prøver til undersøgelse, holdes tilbage under offentligt tilsyn på slagteriet, indtil resultatet af undersøgelsen foreligger. Fødevareregionen kan dog tillade at SRM sendes til behandling på en kategori 1-forarbejdningsvirksomhed, før resultatet foreligger, samt at andet materiale, som slagteriet ikke ønsker bevaret, behandles som SRM. Alle dele af dyret, som ved slagtedyrskontrollen er fundet at kunne godkendes til menneskeføde, kan af fødevareregionen tillades lagt på et køle- og fryselager uden for slagteriet, såfremt slagteriet ikke selv råder over de nødvendige faciliteter. Der skal træffes aftaler mellem de involverede fødevareregioner såfremt slagteri og køle- fryselager ligger i forskellige regioner. Ud over den normale sikkerhed for samhørighed mellem hoved, pluks, tarmsæt og slagtekrop skal der foretages yderligere opmærkning, således at der ikke kan rejses tvivl om samhørigheden ved en evt. påvisning af TSE. Såfremt resultatet af hurtigtesten er positivt eller resultatet af den efterfølgende videre undersøgelse ved et tvivlsomt resultat af hurtigtesten er positivt, skal alle dele af dyret behandles som SRM Ophævelse af offentligt tilsyn Så snart der foreligger et negativ svar på den konfirmatoriske test, skriver fødevareregionen et brev om ophævelse af det offentlige tilsyn til ejeren, og blokeringen i CHR ophæves. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 23 af 45

24 4.4 Overvågning af får/geder, som undersøges i det frivillige stikprøveprogram Prøveudtagning fra får/geder fra besætninger, som deltager i det frivillige strikprøveprogram for scrapie, for dermed at have mulighed for at kunne eksportere får/geder til andre lande, kan foretages af enten en embedsdyrlæge fra Fødevareregionen eller en praktiserende dyrlæge. Der kan indtil den 1 juli 2007 anvendes: 1. selvdøde/aflivede eller 2. slagtedyr (hjemmeslagtede eller slagtede på et slagteri). Efter den 1. juli 2007 vil der kun være krav om undersøgelse af samtlige selvdøde og aflivede får og geder. Der bliver altid udtaget prøve til undersøgelse for scrapie på selvdøde/aflivede får og geder på kategori 1-forarbejdningsvirksomheden af en embedsdyrlæge fra Fødevareregionen. Hvis en besætningsejer ønsker et slagtedyr eller et hjemmeslagtet dyr undersøgt, skal der rettes henvendelse til slagteriet, hvor prøven skal udtages af en embedsdyrlæge/ tilsynsførende dyrlæge eller der skal rettes henvendelse til en praktiserende dyrlæge, som kan udtage prøven umiddelbart efter hjemmeslagtningen. Prøven indsendes til laboratoriet med en følgeseddel. Slagteaffald samt SRM fra dyret skal transporteres til en kategori-1 forarbejdningsvirksomhed. Ved prøver fra slagtedyr/hjemmeslagtede dyr som sendes til DFVF eller et privat laboratorium vil ejeren få direkte besked fra laboratoriet, mens resultaterne fra prøver indsendt til Eurofins via DAKA ved selvdøde/aflivede dyr går direkte til Mørkhøjs TSE - database. 5 Procedurer ved et bekræftet scrapie tilfælde Hvis et får/ged er testet endeligt positivt for scrapie på DFVF skal væv indsendes til et af de laboratorier, som godkendt af EU til videre molekylær typebestemmelse for at konstatere om der er tale om scrapie eller BSE. Hvis resultatet viser, at der er tale om BSE hos et får/ en ged træder BSE beredskabsplanen for får og geder i kraft. Hvis det er scrapie, skal beredskabsplanen for scrapie hos får og geder følges. Efterfølgende vil der påbegyndes en udvidet undersøgelse ved podning på mus, som tager ca. 2 år. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 24 af 45

25 I Danmark sendes prøverne til molekylær typebestemmelse på VLA`s laboratorium i Weybrigde, Storbritannien. Prionproteinets genotype bestemmes for hvert enkelt positivt tilfælde af TSE hos får. TSE - tilfældet fundet hos resistente genotyper (får af genotyper ARR/ARR) indberettes af Fødevarestyrelsen til EU kommissionen. Om muligt foretages bestemmelse af stammen ved sådanne tilfælde. Hvis dette ikke er muligt, underkastes oprindelsesbesætningen og alle andre besætninger, hvor dyret har stået, skærpet overvågning med henblik på at finde andre TSE tilfælde for at bestemme stammen. DFVF laver genotypebestemmelsen samt bestemmelse af stammen på det positive tilfælde og indberetter dette til Fødevarestyrelsen. 6 Bekæmpelse 6.1 Bekæmpelsesprocedure i fødevareregionen Forberedelser til aflivning af besætning Zoonosekontoret i Mørkhøj orienterer regionen, først telefonisk og efterfølgende skriftligt, om at der er fundet et positivt tilfælde af scrapie i regionen. Regionen orienterer den/de direkte berørte ejer(e) først telefonisk og efterfølgende skriftligt. HUSK Som minimum skal besætningsejeren af den besætning, hvor dyret anses for at være blevet smittet, orienteres, før mistankelisten ajourføres på hjemmesiden. Det er ikke nødvendigt, at orientere ejere af kontaktbesætninger, før resultatet noteres i mistankelisten, da denne orientering kan være tidskrævende og derfor forsinke den øvrige arbejdsgang. Men det vil selvfølgelig være at foretrække, at alle implicerede parter er orienteret før pressen. Det er muligt for ejeren at kontakte Dansk kvæg får og geder, for råd og vejledning. Regionen udarbejder en samlet liste over kontaktbesætninger. Listen fremsendes i kopi til Zoonosekontoret i Mørkhøj. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 25 af 45

26 Praktiske erfaringer : Det er en god idé at indkøbe bomuldshandsker til de personer, der skal trække dyrene fra stalden til aflivningsstedet samt klapborde til de personer, som skal føre lister over dyrene, udtage blodprøver samt fylde sprøjter med aflivningsvæske. Desuden er det vigtigt at sørge for rigeligt mandskab (både dyrlæger og medhjælpere), når besætningen skal aflives. Ligeledes skal der sørges for rigeligt med klippemaskiner. Transport til DAKA. Med henblik på tilrettelæggelse af aflivning og transport af dyr til DAKA s afdeling i Randers, kontaktes fødevareregion Århus. Fødevareregion Århus forestår kontakten til DAKA og DFVF vedrørende koordinering af forløbet. Nedslagning af berørte besætninger og dyr skal ske hurtigst muligt. Af hensyn til planlægningen af selve aflivningen vil DAKA gerne modtage følgende oplysninger om den berørte besætning: Ejendommens beliggenhed/indretning - så der kan findes det mest optimale sted for aflivningen af dyrene; herved tænkes især på muligheden for, at DAKA`s chauffør kan komme til med bilen, samt at der kan ske en passende afskærmning i forhold til offentligheden. Et groft skøn over, hvor mange kilo de aflivede får/geder vejer i alt. Dette vil give DAKA et overblik over, hvor mange containere, der skal benyttes til aflivningen, så disse kan blive placeret på ejendommen i god tid forinden. På baggrund af aftalerne med veterinærafdelingen i Århus udarbejdes en tidsplan for aflivning. Besætningsejere og Zoonosekontoret i Mørkhøj tilsendes kopi af denne tidsplan. Besætningen takseres jf. bilag og afsnittet om erstatning og afholdelse af udgifter.. Kopi sendes til Zoonosekontoret i Mørkhøj Aflivning Den berørte besætning besøges hurtigst muligt Ved besøg i besætningen skal følgende afklares Vedr. besætningen : Størrelse og sammensætning. Besætningens type, åben/lukket. Indsamling af oplysninger om købte/solgte dyr til besætningen. Besætningens foderforsyninger. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 26 af 45

27 Vedr. det positive dyr afklares for de forudgående år : Helbredstilstand, herunder eventuelle symptomer på sygdom. Behandling udført af ejer/dyrlæge. Respons på evt. behandling. Moderdyrets helbredstilstand, årsag til eventuel udsætning. Inseminering eller ilægning af embryoner. Evt. opsamling af æg eller embryoner. Kopi af dette sendes til Zoonosekontoret i Mørkhøj. Information af besætningsejere, hvor der står dyr, som jf. nedenstående skal slås ned, sker ved brug af standardbreve, se bilag. Bilaget indeholder en oversigt over, hvilke breve, der skal benyttes i de forskellige situationer Den danske aflivningspolitik omfatter følgende Samtlige får og geder i de besætninger, hvor det mistænkte dyr har opholdt sig siden dets fødsel. Samtlige får og geder i kontaktbesætninger, dvs. besætninger, som har fået tilført dyr fra de besætninger, hvor det smittede dyr har opholdt sig. Forældredyrene til det smittede dyr og i tilfælde af et hundyr alle embryoner og æg og sidste afkom af det smittede dyr. Samtlige drøvtyggere, som efter Fødevarestyrelsens vurdering anses for at være mistænkt for at være smittet med TSE Vedr. instruks til mærkning + registrering af dyr På baggrund af erfaringer fra de tidligere tilfælde af TSE, har det vist sig, at der er behov for en standardprocedure for mærkning og registrering af dyrene ved aflivning og efterfølgende transport fra de smittede besætninger til DAKA. Standardproceduren er udarbejdet efter forslag fra veterinærafdelingen i fødevareregion Århus og er beskrevet i det følgende. Punkterne A og B udføres af den eller de regioner, hvor den smittede besætning og kontaktbesætninger findes. Punkt C udføres udelukkende af region Århus. Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 27 af 45

28 Før aflivning påbegyndes A. Der udfærdiges et excel-regneark med 7 kolonner, som vist nedenfor CKR fra liste Fødselsdato CKR Metal øremærke Blodprøve Hjerneprøve kontrolleret uden bindestreg ååååmmdd uden bindestreg nummer ja/nej ja/nej ja ja Første og anden kolonne (CKR fra liste og fødselsdato) udfyldes ud fra en liste-udskrift fra CHR. Der må ikke være bindestreg mellem CHR-nummer og løbenummer. Fødselsdatoen angives med fire cifre for året, to for måneden og to for dagen. Når første og anden kolonne er udfyldt sendes regnearket med til veterinærafdelingen i Århus B. Mærkning i forbindelse med aflivning af dyrene CKR-nummeret kontrolleres, idet nummeret aflæses på dyrets øremærke og skrives ned i 3. kolonne (CKR kontrolleret) Dyret forsynes med et metaløremærke i hvert øre og nummeret fra dette øremærke noteres i 4. kolonne (Metaløremærke nummer). Metaløremærker kan rekvireres fra veterinærafdelingen i region Århus. Det noteres i 6. kolonne om dyret er blodprøvet eller ej (Blodprøve ja/nej). CKR-nummeret noteres på blodprøveglasset. DFVF afgør hvilke dyr som skal blodprøves. Når aflivningen af alle dyrene er tilendebragt faxes en kopi af regnearket til veterinærafdelingen i Århus. Hvis aflivningen strækker sig over flere dage faxes dagligt en kopi af listen i ajourført tilstand C. Efter aflivning og indtransport af dyrene til DAKA Veterinærafdelingen i Århus udfylder 7. kolonne i regnearket (Hjerneprøve ja/nej) i forbindelse med udtagningen af hjernestammeprøven på DAKA. Den elektroniske udgave af regnearket færdigudfyldes af veterinærafdelingen i Århus, og sendes med e-post til veterinærafdelingen i den eller de regioner, hvor besætningen og Scrapie beredskabsplan får og geder 1. december UDEN BILAG Side 28 af 45

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE)

Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Om hjemmeslagtning og kogalskab (BSE) Når kreaturer bliver hjemmeslagtet, er det lovpligtigt at undersøge for kogalskab. Slagteaffald fra kreaturer, får og geder skal bortskaffes på en særlig måde. Folderen

Læs mere

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1)

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder 1) BEK nr 1288 af 20/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen j.nr. 2010-20-762-00039 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE

BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE BSE OVERVÅGNING OG BEKÆMPELSE Plan for overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg i Danmark Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen September 2006 1 Indledning...5 2 Grundlæggende

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.12.2004 KOM(2004) 775 endelig 2004/0270 (COD). Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder

Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder MEMO/03/157 Bruxelles, den 24. juli 2003 Spørgsmål og svar om TSE hos får og geder Hvad er transmissible spongiforme encephalopatier (TSE)? TSE er en gruppe af sygdomme, som kan ramme dyr og mennesker,

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kontor for husdyrsundhed/ Dep. 3.1 og 2.1 Sagsnr.: 2008-20-762-01640/ Dep sagsnr. 13650 Den 20. november 2008 Initialer HCHR/MBG/TAER FVM 607 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

Test for BSE. Antal prøver i 2001

Test for BSE. Antal prøver i 2001 Test for BSE Antal prøver i 2001 250.408 slagtedyr over 30 måneder 20.296 selvdøde dyr 1.797 nødslagtede dyr 4.025 dyr fra UK eller foderkohorter (blå eller grønne øremærker) 70 kliniske mistanker I alt

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen.

KOM(2004) 775 Ændringer i forhold til grundnotat af 10. januar 2005 er markeret i marginen. Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0775 Bilag 2 Offentligt [Bidrag til Samlenotat, KOM (2004)775] Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Slagtehus-nyt december 2012

Slagtehus-nyt december 2012 BSE prøver Produktionsafgift Kompetencebeviser og priser Kompetencebevis for polakker Fødevarekædeoplysninger Ny kode for kassation Nye regler om betalingsfrister Lovpligtige arbejdsmiljøkurser DSMs vedtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af afrikansk svinepest 1) BEK nr 1469 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Beredskabsplan. for den situation, at Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) bekræftes at forekomme hos små drøvtyggere under produktionsforhold

Beredskabsplan. for den situation, at Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) bekræftes at forekomme hos små drøvtyggere under produktionsforhold Beredskabsplan for den situation, at Bovin Spongiform Encephalopati (BSE) bekræftes at forekomme hos små drøvtyggere under produktionsforhold Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg Nærværende

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2001R0999 DA 20.04.2009 033.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 313 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 13. april 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I,

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Europa-Kommissionen. TSE-køreplan. Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig

Europa-Kommissionen. TSE-køreplan. Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig Europa-Kommissionen TSE-køreplan Bruxelles, den 15.07.2005 KOM(2005) 322 endelig DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer på kort og mellemlang sigt (2005-2009)... 5 2.1. Specificeret risikomateriale...

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger

Fødevarestyrelsen 3. juli 2013 J.nr Vejledning om fødevarekædeoplysninger Vejledning om fødevarekædeoplysninger 1 Indledning Denne vejledning beskriver reglerne om fødevarekædeoplysninger, som gælder for alle dyrearter, undtagen vildtlevende vildt. Vejledningen retter sig især

Læs mere

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015

Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Sundhedsregler MidtWest Farmshow 2015 Indsyning Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Alle dyr skal ind ved indgangen på havnevej, så vi er sikre på at alle kommer forbi dyrlægekontrollen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET

BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET BILAG 1. OVERSIGT OVER REGLER PÅ AUTORISATIONSOMRÅDET National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest 1) BEK nr 1322 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Sundhedsregler for dyrskuet

Sundhedsregler for dyrskuet Sundhedsregler for dyrskuet I forbindelse med deltagelse på dyrskuer i Danmark. Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr

Læs mere

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: BILAG Bilag 1 Oversigt over regler på hygiejneområdet National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation: www.retsinfo.dk EU-lovgivning i form af

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00.

SUNDHEDSREGLER. Adgang til skuet Der er dyrlæge til stede ved modtagelse af dyrene onsdag den 1. juli fra kl. 13.00 til kl. 21.00. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017

BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 BEK nr 1545 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2007-20-23-02296 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1447 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2009-20-2301-00207 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse

VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015. Trikinvejledningen. Indholdsfortegnelse VEJ nr 9294 af 06/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j. nr. 2014-28-33-00041 Senere ændringer til forskriften Ingen Trikinvejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1468 af 08/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen

Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen Bevarings- og kassationsbestemmelser for papirarkivalier fra Fødevarestyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 474 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1) BEK nr 25 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Oversigt over eksportrestriktioner

Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over eksportrestriktioner Oversigt over tredjelande, som har lukket for import af danske dyr og produkter, hvorfor der ikke kan eksporteres til nedenstående lande. Det skal bemærkes, at Danmark

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed Sagsnr.: 2011-20-762-000059 Den 8. juni 2012 FVM 038 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag I og IV til

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 179/60 Den Europæiske Unions Tidende 29.6.2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 630/2013 af 28. juni 2013 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Veterinære beredskabsøvelser

Veterinære beredskabsøvelser Veterinære beredskabsøvelser Udvikling og afprøvning af det veterinære beredskab Hanne M. Hansen, kontor for husdyrsundhed Det veterinære beredskab kort! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Veterinære beredskabsøvelser

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE Direktorat F Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret GD(SANCO)/8572/2002 MR Endelig RAPPORT OM ET KONTROLBESØG I DANMARK I PERIODEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere

PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere PLAN OG REGLER 2015 For 4H-udstillere 28-04-15 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1) Dyrskuet afholdes d. 19. og 20. juni 2015 på adressen: Halvorsmindevej 31, 9800 Hjørring 2) Ret til at udstille har enhver med

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.4.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 89/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 289/2008 af 31. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv

Læs mere

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko.

Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14

VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 VETERINÆRE REGLER opdateret den 09.04.14 Det er vigtigt at du læser de veterinære regler godt igennem for det dyr du skal udstille. Det er ærgerligt hvis du kommer til dyrskuet og bliver afvist af dyrlægen

Læs mere

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m.

Høring af udkast til en række bekendtgørelser for Grønland, som drejer sig om veterinærkontrol m.m. Grønlands Selvstyre Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-30-2301-01270, 2013-30-2301-01271,2013-30-2301-01272, 2013-30-2301-01273, 2013-30-2301-01274, 2013-30-2301-01278,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 225/76 19.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 om ændring af visse bilag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder 1)

Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00040 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

Kød af får og opdrættede rensdyr

Kød af får og opdrættede rensdyr Bilag 6 Kød af får og opdrættede rensdyr Kapitel I: Transport af levende dyr til slagteriet Fødevarevirksomheden, der transporterer levende dyr til slagteriet, skal sikre, at følgende krav er opfyldt:

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder 1) I medfør 4-5, 6, stk. 1 og stk. 3-6, 33, 37, 44, 58, stk. 1, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr,

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Rapport vedr. tematisk kontrol med korrekt aflivning af dyr til destruktion

Rapport vedr. tematisk kontrol med korrekt aflivning af dyr til destruktion Fødevarestyrelsen FØDEVAREREGION VEST VETERINÆRREJSEHOLDET J.nr.: 2010-V4-721-06431/KKM 25. maj 2010 Rapport vedr. tematisk kontrol af til destruktion Baggrund Veterinærrejseholdet afviklede i 2008/09

Læs mere

Veterinære bestemmelser

Veterinære bestemmelser Veterinære bestemmelser 2016 18-04-16 Veterinære bestemmelser Der er en risiko for spredning af smitte ved at udstille dyr på dyrskuer. Alle har et medansvar for at mindske denne risiko. KVÆG Alt kvæg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Til interne og eksterne høringsparter J.nr.: 2015-28-31-00124/2015-28-31-00125 Dato: 1. februar 2016 Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen samt konsumægsbekendtgørelsen Fødevarestyrelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om kontrol med håndtering af specificeret

Vejledning om kontrol med håndtering af specificeret Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Vejledning om kontrol med håndtering af specificeret risikomateriale Foder- og Fødevaresikkerhed Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 7.3.2017 L 59/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/384 af 2. marts 2017 om ændring af bilag I og II til forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikaterne BOV-X,

Læs mere

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.

SUNDHEDSREGLER. Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler. SUNDHEDSREGLER Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning og dermed beskytte frie dyr eller besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme. Reglerne er lavet i samarbejde

Læs mere

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden.

At gøre det rigtige. Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer. Vognmanden. Vognmanden Landmanden B esætningsdyrlægen Slagteriet At gøre det rigtige Danish Crown Oksekødsdivisionens politik for transportegnethed, indtransport og opstaldning af kreaturer SEPTEMBER 2005 FORORD Dyrevelfærd

Læs mere

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 28. september 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse.

Denne blanket skal bruges, når du skal have din virksomhed godkendt, registreret, eller have en tilladelse. Skema til ansøgning om registrering/godkendelse af anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport m.v. af animalske biprodukter i henhold til artikel 23/24 i biproduktforordningen nr. 1069/2009 Denne

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften

Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Ærø Fåre-og Gedelaug Temaaften Dyrenes sundhed og forebyggelse af sygdomme Baggrund Startede studiet i Australien 2007 afsluttede på Landbohøjskolen København juni 2012. Startede hos september 2012 Praktisk

Læs mere

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP

Fødevarestyrelsen. 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Fødevarestyrelsen INTERNATIONAL HANDEL 30. oktober 2015 J.nr.: 2015-30-23-00131/EEP Høring over bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere