Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation"

Transkript

1 Bilag 1: Teknisk kravsspecifikation

2 Indholdsfortegnelse Indhold Vejledning... 2 CMS... 3 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring... 6 Søgning Søgemaskineoptimering Nyhedsformidling og brugerinddragelse Billeder og video Webformularer [1]

3 Vejledning Bilag 1 indeholder 6 afsnit med specifikation af krav til systemet, som Ikast Brande Kommunes hjemmeside skal baseres på samt de funktionaliteter, som hjemmesiden ønskes at rumme og kunne håndtere. Bilag 1 udgør selve kravsspecifikationen for den tekniske del af Ikast Brande Kommunes nye hjemmeside med de i udbudsmaterialet beskrevne brugsscenarier som baggrund for den tekniske kravsspecifikation. Ikast Brande Kommune ønsker de enkelte krav i den tekniske kravsspecifikation besvaret i kort prosatekst med dertilhørende relevante screenshots. Dvs. de i udbudsmaterialet beskrevne brugsscenarier skal ikke direkte besvares, men der kan med fordel henvises til brugsscenarierne i den skriftlige besvarelse af den tekniske kravsspecifikation. Leverandøren kan med fordel henvise til eksempler fra andre kunder og cases, som kan være med til at belyse hvordan leverandøren vil løse det/de relevante krav som defineret af Ikast Brande Kommune på de følgende sider. Hvert afsnit danner rammen omkring nogle centrale elementer i kravene til hjemmesiden: CMS Indholdsproduktion og kvalitetsstyring Søgning Søgemaskineoptimering Nyhedsformidling og brugerinddragelse Billeder og video Webformular og databaser Hvert krav er angivet med id, titel, beskrivelse og type. For hvert krav er angivet kravtype. Krav er opdelt i Mindstekrav (M) og Krav (K). Alle krav, der er kategoriseret som Mindstekrav skal opfyldes. Opfyldes de ikke, kan Ikast Brande Kommune vælge at afvise tilbuddet. Alle krav, der er kategoriseret som Krav skal opfyldes eller delvist opfyldes. [2]

4 CMS Ikast Brande Kommune forventer et tidssvarende og fremtidssikret CMS, som skal tilbyde en høj grad af brugervenlighed og fleksibilitet for de mange webredaktører samt for systemets administratorer. Krav id: 1.1 Kravtitel: CMS Type: M Ikast Brande er åbne overfor valg af CMS, og vil lade de enkelte leverandører vurdere og redegøre for hvilken platform, der bedst matcher de i udbudsmaterialet beskrevne krav, ønsker, behov og brugsscenarier. Krav id: 1.2 Kravtitel: Udviklingsplan Type: M Leverandøren skal redegøre for udviklingsplanerne for produktet i forhold til dato for næste version, frekvens for nye versioner og kundens eventuelle omkostninger ved opgraderinger. Krav id: 1.3 Kravtitel: Licens og supportmodeller Type: M Leverandøren skal beskrive hvilke licens og supportmodeller CMS et kan købes under og hvad de forskellige modeller koster over en 4 årig periode. Krav id: 1.4 Kravtitel: Databaseunderstøttelse Type: M Leverandøren skal redegøre for hvilke databaseprodukter det valgte CMS understøtter. Krav id: 1.5 Kravtitel: Webstedsunderstøttelse Type: M Leverandøren skal redegøre for hvilke webserverprodukter CMS et understøtter. Krav id: 1.6 Kravtitel: Hardware og software Type: M Leverandøren skal aflevere en detaljeret liste over systemkrav, som skal indeholde samtlige hardware og software krav i forhold til hosting af løsningen. Krav id: 1.7 Kravtitel: Differentierede brugerrettigheder BackendType: M [3]

5 Systemet skal give mulighed for differentierede brugerrettigheder. Som udgangspunkt ønsker Ikast Brande Kommune to niveauer. Krav id: 1.8 Administrator/webmaster kan alt Webredaktør kan oprette sider og strukturere indhold på lavere niveauer De enkelte brugere skal oprettes manuelt, hvorfor der ikke skal være nogen integration til Ikast Brande Kommunes AD. Kravtitel: Dokumentation af systemets opsætning Type: M Leverandøren skal sammen med systemet levere dokumentation for systemets opsætning samt installationsvejledning. Dokumentationen skal til enhver tid i kontraktperioden svare overens med den installerede løsning. Krav id: 1.9 Fejl og andre problemer opstået som følge af en mangelfuld dokumentation løses uden beregning af leverandøren. Kravtitel: Driftsvejledning Type: M Leverandøren skal sammen med systemet levere en driftsvejledning som minimum indeholder: Krav id: 1.10 Beskrivelse af rutiner for back up og restore Beskrivelse af periodiske driftsrutiner herunder databaseoptimering og oprydning Fejlbeskrivelser og korrigerede handlinger Driftsvejledningen skal til enhver tid i kontraktperioden være opdateret. Fejl og andre problemer opstået som følge af mangelfuld driftsvejledning løses uden beregning af leverandøren. Kravtitel: Statistik Type: M Ikast Brande Kommune skal have adgang til statistik over brugen af og andre sites opbygget i CMS et. Ikast Brande Kommune ønsker at benytte Google Analytics som statistiksystem. [4]

6 Krav id: 1.11 Kravtitel: Skabelonbaseret Type: M CMS et skal være fleksibelt i forhold til opbygning af nye side skabeloner og ændring af eksisterende. Det skal være muligt at tilføje, ændre og fjerne felter i skabelonerne. Krav id: 1.12 Se også scenarierne til for uddybning. Kravtitel: Opbygning og ændring af faste elementer Type: K Det skal som minimum være muligt for Ikast Brande Kommune selv at ændre hjemmesidens grundlæggende sideopbygning, elementplacering, struktur, farver, logoer mm. Krav id: 1.13 Leverandøren skal beskrive hvad Ikast Brande Kommune selv kan ændre, og hvad der kræver involvering af leverandør. Kravtitel: Opbygning af URL s Type: M CMS et skal understøtte, at sider kan flyttes rundt uden at links brydes hverken internt eller eksternt. Dette er ofte et problem ved systemer, der danner URL s ud fra hjemmesidens struktur. Der er forskellige løsninger på problemer, eksempelvis: Krav id: 1.14 URL s opbygget efter strukturen kombineret med permanente links Sidernes URL består af et unikt nummer Leverandøren skal redegøre for mulige løsninger og komme med sin anbefaling til opbygning. Den valgte løsning skal tage hensyn til søgemaskineoptimering. Kravtitel: Friendly URL s Type: K Det skal være muligt for Ikast Brande Kommune at lave venlige URL s (URL alias); såsom brande.dk/borgerservice eller Det skal kunne foregå i forbindelse med oprettelse af siden eller efterfølgende. Det skal være så enkelt, at webredaktørerne selv kan gøre det. Systemet skal sikre, at der ikke opstår dubletter. [5]

7 Indholdsproduktion og kvalitetsstyring Ikast Brande Kommune vil tilbyde brugerne service via en overskuelig og brugervenlig hjemmeside. Navigationen skal give overblik, indholdet skal være opdateret og siderne skal være overskuelige. Vi har fokus på brugervenlighed for vores webredaktører og genbrug af data både fra eksterne kilder, men også fra interne både for at spare ressourcer og løfte kvaliteten således at vores indhold altid er opdateret og aktuelt. Krav id: 2.1 Kravtitel: Brugervenlighed for webredaktøren Type: M Processen med at producere og publicere indhold skal være intuitiv og bygget op om brugervenlige værktøjer. Krav id: 2.2 Dvs. det skal være nemt og hurtigt for den enkelte webredaktør eks. at lægge billeder ind på en indholdsside eller at oprette et billedgalleri, som beskrevet i scenarie eller det skal være let at variere og målrette indhold via indholdskasser som beskrevet i scenarie Kravtitel: Artikeleksport fra borger.dk Type: M CMS et skal indeholde funktionalitet til artikeleksport via borger.dk s webservice. Krav id: 2.3 Funktionaliteten er beskrevet her: https://www.borger.dk/partnerforum/mulighederpaa borger dk/sider/artikeleksport.aspx Ikast Brande Kommune benytter i dag KMD selvbetjening og forudsætter derfor integration til denne løsning. Derudover skal det være muligt for webredaktørerne nemt at kunne integrere relevant og brugerbestemt indhold fra på Ikast Brande Kommunes hjemmeside. Se også scenarie for uddybning. Kravtitel: Arrangementskalender fra Kultunaut Type: K Ikast Brande Kommune har et samarbejde med Kultunaut, hvorfra de kulturelle arrangementer i kommunen kan hentes. Krav id: 2.4 Se også scenarie for uddybning. Kravtitel: Publicering Type: M Publiceringen til hjemmesiden skal kunne foregå automatisk på et fastsat tidspunkt eller ved at der publiceres straks efter redigeringen. [6]

8 Krav id: 2.5 Det skal være muligt at fastsætte en specifik udgivelsesperiode, hvor indholdet automatisk publiceres og afpubliceres. Kravtitel: Visning af publicering Type: M Det skal være muligt at se på ethvert indhold hvorvidt det er udgivet eller ej. Det skal ligeledes være muligt at se, om der er sat en specifik udgivelsesperiode. Krav id: 2.6 Kravtitel: Genbrug af side indhold Type: M Det skal være muligt at udgive samme side indhold til flere forskellige steder i hjemmesidens struktur. Det skal være muligt at bevare breadcrumb og menustruktur på trods af side genbrug fra en anden placering i menuen. Krav id: 2.7 Det skal sikres at redigering af de genbrugte sider kun foregår ét sted. Kravtitel: Muligheder i editoren Type: M Leverandøren skal redegøre for mulighederne i editoren, herunder muligheder for tekstredigering, tabelredigering, indsættelse af medier, imagemaps mv. Leverandøren skal også komme med deres anbefaling af hvilke funktioner, der reelt er nødvendige. Krav id: 2.8 Kravtitel: Typografier Type: M Editoren skal indeholde standardtypografier, som sikrer en ensartet og tilgængelig opbygning af sider. Ved tekstproduktion skal editoren som minimum give mulighed for at arbejde med følgende fast definerede typografier: Overskrift 1 3 Brødtekst Punktopstilling i flere niveauer Nummererede opstillinger Tabeltekst Tabelheadertekst Grafiktekst (Tekst oven på knapper) Billedtekst Krav id: 2.9 Kravtitel: Billedbehandlingsmodul Type: K [7]

9 CMS et skal indeholde en mulighed for at foretage basal billedredigering. Leverandørens skal beskrive mulighederne for redigering af billeder. Krav id: 2.10 Se også scenarie for uddybning. Kravtitel: Stavekontrol Type: K Editoren skal indeholde stavekontrol for sprogene dansk og engelsk. Krav id: 2.11 Kravtitel: Copy paste fra andre kilder Type: K Det skal være muligt at indsætte data fra andre applikationer, samt muligheder for at få koden renset til valid kode. Eksempelvis tekst kopieret fra Word og kopierede tabeller fra Excel. Krav id: 2.12 Leverandøren bedes redegøre for hvordan det foregår i det tilbudte system. Kravtitel: Preview Type: M Editoren skal indeholde en preview funktion der gør det muligt at se hvordan indholdet vil fremstå på hjemmesiden. Krav id: 2.13 Kravtitel: Webeditering Type: K Det skal være muligt at webredaktøren kan stå på en specifik side i frontenden og herfra hoppe direkte til redigering af den specifikke side i backenden eller kan redigere den direkte via frontenden. Krav id: 2.14 Kravtitel: Mediebibliotek Type: M Hjemmesiden skal indeholde et eller flere mediebiblioteker til upload af billeder, video, lyd, dokumenter, pdf mv. Mediebiblioteket skal kunne påføre metadata for de enkelte elementer. Krav id: 2.15 Hvilke metadata, der kunne være relevante i forhold til Ikast Brande Kommune, må leverandøren gerne komme med bud på. Det skal være muligt for administratorer at tilføje og fjerne tilladte filtyper. [8]

10 Kravtitel: Automatisk visning af filer i mapper Type: K Ikast Brande Kommune har ofte brug for at vise en kronologisk samling af bestemte medier fra mediebiblioteket. Eksempler er dagsordner, referater og postlister. Krav id: 2.16 Systemet skal have en funktionalitet, der gør det muligt at indsætte en mappe viser på en side. Mappeviseren skal automatisk og dynamisk vise links til de filer der er i en pågældende mappe. Det skal være muligt at vælge om der skal sorteres på dato eller titel. Kravtitel: Søgning i CMS Type: K Det skal være muligt at søge efter sider, mapper, filer mv. i backenden, så webredaktørerne hurtigt kan finde det de skal rette uden nødvendigvis at skulle navigere gennem hele strukturen. Der skal eks. kunne søges på page id, titel, metadata osv. Krav id: 2.17 Kravtitel: Integreret Kort og GIS Type: K Der ønskes integration til kommunens GIS kort system: brande.dk. Google Maps er ikke en mulighed, da Ikast Brande Kommune ikke ønsker at brede sit virke udover flere systemer. Krav id: 2.18 Se også scenarie for uddybning. Kravtitel: Medarbejdersøgning Type: K Ikast Brande Kommune benytter i øjeblikket Netwise i forbindelse med medarbejdersøgninger, hvilket vi højst sandsynligt fortsætter med et stykke tid endnu. Se også scenarie for uddybning. [9]

11 Søgning Søgning skal gøre det nemt for brugerne, at finde relevant information på tværs af hjemmesidens struktur. Søgemulighederne skal understøtte og hjælpe brugerne til at nå frem til det korrekte søgeresultat i første forsøg. Se også scenarie for uddybning af ønsker til og forestillinger om hjemmesidens søgefunktion. Ikast Brande Kommune overvejer at lave en aftale med firmaet Siteimprove om at bruge deres tjenester Searchimprove og Autocomplete på den fremtidige hjemmeside. Men en anden mulighed er også at bruge Google Site Search eller noget helt tredje. Uanset valget skal søgefunktionen kunne søge på brande.dk og de tilhørende kampagneog institutionssider. Det forudsættes, at søgeresultatet skal præsenteres med sidetitel, resumé eller første del af teksten og fremhævet søgeord samt at brugeren har mulighed for at sortere i søgeresultatet. Desuden skal søgningen tilbyde indtastningshjælp og funktionen Mente du. Krav id: 3.1 Kravtitel: Fritekstsøgning Type: M Søgefunktionen skal søge på alt indhold, der er tilgængeligt på hjemmesiden i htmlformat. Krav id: 3.2 Kravtitel: Avanceret søgning Type: M Brugeren skal have mulighed for at specificere søgningen ved angivelse af metadata. Krav id: 3.3 Kravtitel: Søgning filtyper Type: K Leverandøren skal angive hvilke andre formater end html der understøttes for søgefunktionen. Krav id: 3.4 Kravtitel: Fritekstsøgning fra alle sider Type: M Søgning skal kunne foretages fra et inputfelt, der er tilgængeligt på alle sider på hjemmesiden. Krav id: 3.5 Kravtitel: Indsnævring af søgeresultat Type: K Brugeren skal have mulighed for at indsnævre søgningen yderligere på baggrund af sidernes placering i indholdsstrukturen. [10]

12 Krav id: 3.6 Eksempel: Der kommer 20 søgeresultater frem. Brugeren skal have mulighed for at indsnævre til de søgeresultater der er placeret under Børn og Unge i strukturen. Kravtitel: Statistik Type: K Det skal være muligt at udtrække rapporter over eks.: Anvendte søgeord Søgninger der ikke returnerede et søgeresultat til brugeren Leverandøren skal redegøre for ud fra hvilke data det er muligt at danne rapporter. [11]

13 Søgemaskineoptimering Flere og flere begynder deres søgning i Google og andre søgemaskiner for at finde relevante oplysninger på Ikast Brande Kommunes hjemmeside. Derfor er søgemaskineoptimering vigtig for Ikast Brande Kommune. Det er derfor vigtigt, at hjemmesiden fra starten opbygges så den er søgemaskine venlig og at systemet indrettes så vores webredaktører skaber så søgbar information som muligt. Krav id: 4.1 Kravtitel: Søgemaskinevenlig opbygning Type: M Systemet skal understøtte, at informationer på brande.dk og andre subsites kommer højt op i Google, Bing og andre søgemaskiner. Krav id: 4.2 Leverandøren skal redegøre for dette samt de krav der i den forbindelse stilles til webredaktørernes arbejde. Kravtitel: Tags/keywords Type: K Systemet skal understøtte produktion og tilknytning af tags/keywords til indholdet. Det skal angives om systemet automatisk kan foreslå tags ud fra titel og indhold, og leverandøren skal redegøre for hvorledes webredaktørerne guides til at vælge de bedste tags/keywords. Krav id: 4.3 Kravtitel: XML sitemap Type: K Systemet skal dynamisk kunne generere XML sitemap, som kan anvendes til søgemaskineoptimering. Krav id: 4.4 Kravtitel: Robots.txt Type: K Der skal være fuld adgang til robots.txt. Leverandøren skal opsætte robots.txt. Krav id: 4.5 Kravtitel: 301 URL redirect Type: K Leverandøren skal beskrive mulighederne for 301 URL redirects. Krav id: 4.6 Kravtitel: Dublicate content Type: K [12]

14 Leverandøren skal redegøre for hvorledes man undgår dublicate content. [13]

15 Nyhedsformidling og brugerinddragelse Ikast Brande Kommune lægger vægt på aktualitet og dynamik, og at borgerne kan bruge hjemmesiden interaktivt både til at hente oplysninger og bidrage til den offentlige debat. Krav id: 5.1 Kravtitel: Nyhedsmodul Type: M CMS et skal indeholde et nyhedsmodul til nyhedsartikler, nyhedsbreve og RSS. Krav id: 5.2 Leverandøren skal redegøre for funktionaliteten. Kravtitel: Nyhedsartikler Type: K Nyhedsartikler skal vises både på en samlet nyhedsoversigt og integreret på de sider, som de indholdsmæssigt relaterer sig til. Krav id: 5.3 Kravtitel: Visning af nyhedsartikler Type: K Der gælder de samme krav for nyhedsartikler som for almindelige indholdssider i forhold til indholdsredigering. Krav id: 5.4 Nyhedsartikler skal automatisk være undtaget for emneregister og sitemap. Kravtitel: Nyhedsartikler publiceringsperiode Type: K På nyhedsartikler skal der kunne angives start og slutperiode for automatisk publicering. Start og slutperiode skal kunne angives med år, måned, dato og klokkeslæt. Krav id: 5.5 Kravtitel: Nyhedsarkiv Type: K Når nyhedsartikler har passeret sluttidspunktet for publiceringsperioden, skal nyheden automatisk flyttes til et nyhedsarkiv. Krav id: 5.6 Kravtitel: Nyhedsarkiv sortering Type: K Det skal være muligt for brugeren at sortere nyhedsarkivet i forhold til: Dato [14]

16 Titel Nyhedsartiklens placering/tilknytning til strukturen. Krav id: 5.7 Kravtitel: Abonnement Type: K Det skal være muligt for den enkelte bruger at tilmelde, ændre og opsige abonnement på nyhedsartikler og nyhedsbreve via en central abonnementsliste. Krav id: 5.8 Det skal være muligt for Ikast Brande Kommune at definere hvilke oplysninger brugeren skal angive om sig selv ved tilmelding. Det skal være muligt at tegne abonnement på en række nyhedskategorier og nyhedsbreve defineret af Ikast Brande Kommune. Ikast Brande Kommune skal have mulighed for løbende at tilføje og nedlægge nyhedskategorier og nyhedsbreve. Ikast Brande Kommune skal have mulighed for at tilgå og redigere alle data om abonnenter. Se også scenarie for uddybning. Kravtitel: Udsendelse til abonnenter via mail Type: K Mailen skal automatisk sammensætte én mail der medtager nyhedsartikler fra alle de nyhedskategorier abonnenten er tilmeldt. Den samme nyhed må ikke vises mere end én gang i mailen. Krav id: 5.9 Det skal være muligt at afsende mail til abonnenter på et dagligt fastsat klokkeslæt. Ikast Brande Kommune skal have mulighed for at udsende til abonnenterne på et andet tidspunkt end det dagligt fastsatte afsendelsestidspunkt. Se også scenarie for uddybning. Kravtitel: RSS feed Type: K Det skal være muligt at abonnere på nyhedskategorier via RSS feed. Krav id: 5.10 Ikast Brande Kommune skal have mulighed for at tilføje nye og rette i eksisterende RSS feeds. Kravtitel: Rapporter Type: K [15]

17 Beskrivelse Det skal som minimum være muligt at danne rapporter over: Krav id: 5.11 Udsendelse af nyhedsartikler og nyhedsbreve der er fejlet Tilmeldte brugere Nyhedsartikler med kommentarer (mulighed for at sortere på dato og antal kommentarer) Måling af succesrate for udsendelse af mails i form af antal klik Kravtitel: Kommentering Type: K Ikast Brande Kommune ønsker, at det er muligt at slå kommentarfunktionen fra og til på udvalgte nyheder, høringssider og indholdssider, samt at kunne lukke for muligheden for at kommentere efter en given periode, men at det stadig er muligt at se den debat som har fundet sted på siden. Den ansvarlige webredaktør modtager hver gang en mail, når der kommenteres på den givne nyhed eller indholdsside, ligesom det er muligt for webredaktøren at slette en upassende kommentar. Krav id: 5.12 Derudover skal brugeren udfylde en CAPTCHA for at verificere, at det er et menneske, der sidder bag tasterne. Se også scenarie for uddybning. Kravtitel: Deling af indhold Type: K Det skal være muligt for brugerne af kommunens hjemmeside at dele relevant indhold bl.a. på diverse social medie platforme. Ikast Brande Kommune foreslår tjenesten Add this som en mulig platform for dele funktionen. Se også scenarie for uddybning. [16]

18 Billeder og video Ikast Brande Kommune ønsker i vid udstrækning at gøre brug af billeder og video for at levendegøre hjemmesiden. Derudover skal det være muligt at integrere videoklip fra Ikast Brande Kommunes kanal på YouTube. Krav id: 6.1 Kravtitel: Billedalbum Type: K CMS et skal indeholde funktionalitet til billedalbum. Det skal være muligt for webredaktørerne at oprette billedalbums. Se også scenarie for uddybning. Krav id: 6.2 Kravtitel: Metadata Type: K For hvert enkelt billede skal der registreres metadata. Eks. Dato og tidspunkt for upload Beskrivelse/billedtekst Billedstørrelse Navn på webredaktør Krav id: 6.3 Kravtitel: Upload flere filer på én gang Type: K Det skal være muligt for webredaktøren at uploade flere filer på én gang. Krav id: 6.4 Kravtitel: Web TV Type: K Ikast Brande Kommune har sin egen kanal på YouTube, hvor diverse filmklips kan integreres fra. Se også scenarie for uddybning. [17]

19 Webformularer Ikast Brande Kommune ønsker mulighed for, at webredaktørerne nemt og hurtigt kan opbygge webformularer på brande.dk. Krav id: 7.1 Kravtitel: Webformular Type: M Systemet skal indeholde formular funktionalitet. Krav id: 7.2 Kravtitel: Webformular Type: K Beskrivelse Det skal være nemt for webredaktørerne at oprette og vedligeholde webformularer. Krav id: 7.3 Kravtitel: Vedhæftede filer Type: K Det skal være muligt for webredaktøren og brugeren at tilføje vedhæftede filer. Krav id: 7.4 Kravtitel: Output Type: K Det skal være muligt for webredaktøren at få følgende output efter brugerindtastning: Mail CSV format Krav id: 7.5 Kravtitel: Mail Type: K For hver enkelt webformular skal det være muligt for webredaktøren at specificere hvilken mailadresse indtastede data skal sendes til. Krav id: 7.6 Kravtitel: CSV format Type: K Efter hver brugerindtastning skal de indtastede data sendes til en CSV fil, som efterfølgende kan importeres til bearbejdning i eksempelvis Excel. Krav id: 7.7 Der skal være én unik CSV fil for hver formular. Kravtitel: Kvittering for download af filer Type: K [18]

20 Det skal være muligt for brugere via en webformular at udfylde kontaktoplysninger inden download af filer fra brande.dk. Eks. i forbindelse med udbud hvor Ikast Brande Kommune er interesserede i at få kontaktoplysninger på tilbudsgivere i forbindelse med at de selv henter det givne udbudsmateriale fra hjemmesiden. [19]

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation

Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Bilag 1. Teknisk kravspecifikation Side2/15 Vejledning Bilag 1 indeholder 6 afsnit med specifikation af krav til systemet, som Roskilde Kommunes hjemmeside skal baseres på samt de funktionaliteter, som

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

ULTIMIZE PRISLISTE TLF. 75 82 89 11. CMS Version U1 U2 U3. Pris 4.500,- 8.900,- 16.900,-

ULTIMIZE PRISLISTE TLF. 75 82 89 11. CMS Version U1 U2 U3. Pris 4.500,- 8.900,- 16.900,- ULTIMIZE PRISLISTE TLF. 75 82 89 11 CMS Version U1 U2 U3 Pris 4.500,- 8.900,- 16.900,- Ubegrænsede antal sider 5 sider Mulighed for flere layouts - Fri menu niveauer og menupunkter - Infopanel Løbende

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop.

Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop. Funktionsliste webshop Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop. Vil du gerne se funktionerne an, er du mere end velkommen til at bestille en demo

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Et subsite i Umbraco

Et subsite i Umbraco Et subsite i Umbraco Agenda Hvad er Umbraco Login i CMS Gennemgang af CMS Opret et forløb Workshop Hvad er Umbraco Umbraco er et Dansk Content Management System (CMS). Det benyttes bl.a. Af Wired, Heinz,

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3.

Udarbejdelse af grafisk mockup med efterfølgende styling. Tilbud. Oprettelse af site. Kr. 1.500,00. 1. deltager (kan fravælges) Kr. 3. PentaCon CMS Responsive sider WYSIWYG editor Skabelon til standard tekstside med overskrift og 1 billede Skabelon til standard tekstside med overskrift og 3 billeder Slideshow på forsiden Nyhedsruller

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Tekster til web Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Digital Markedsføring 2011 Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Har siden 1983 arbejdet med kommunikation, markedsføring og PR, siden 1999 med

Læs mere

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system.

Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. Notat ang. visning af dagsordener og referater på hjemmesiden ved skift til SBSYS esdh system. I dette notat gøres rede for Hvordan visning af dagsordener og referater teknisk set kører i dag, Valg af

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole

Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Spørgsmål til udbudsmateriale Intranet til Danmarks Domstole Senest opdateret den 15. oktober 2012 1. Krav 1.4. Der skal som udgangspunkt være vandtætte skotter mellem de lokale intranet, men det skal

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet

Kenn Römer-Bruhn. WordPress. - gør dig synlig på nettet Kenn Römer-Bruhn WordPress - gør dig synlig på nettet version 1.3 2. september 2013 Lidt om hvem Kenn er Arbejdsområder i dag: Forfatter, skribent, redaktør, forlægger, fotojournalist, blogger, grafisk

Læs mere

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år.

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. ODEUM ASP prisliste De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. PRODUKT PRIS ODEUM Basis Forfatter modul til opbygning af

Læs mere

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune Udbud Nyt intranet i Roskilde Kommune 1 Roskilde Kommune ønsker at anskaffe et nyt intranet. Intranettet skal understøtte kommunens ambition om at være førende inden for IT og fastholde Roskilde Kommunes

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP

NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VÆRKTØJSKASSEN: NYHEDSBREVE MED MAILCHIMP VED JENS GRIEBEL DIGITAL KONSULENT, JENS@GRIEBEL.DK 1 Velkommen til MailChimp Denne guide vil hjælpe dig med at opsætte din første e-mail kampagne. Den vil også

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Synlighed på nettet. Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation for Erhvervskvinder Århus 09.09.09

Synlighed på nettet. Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation for Erhvervskvinder Århus 09.09.09 Synlighed på nettet Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation for Erhvervskvinder Århus 09.09.09 Hanne Wick, Wick Kommunikation Har siden 1983 arbejdet med kommunikation, markedsføring og PR. Heraf de seneste

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Grundlæggende søgemaskineoptimering. 2015 AbMano

Grundlæggende søgemaskineoptimering. 2015 AbMano Grundlæggende søgemaskineoptimering Kort om Bibbi Bryld AbMano marketing- & websupport Oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider Hjemmesideanalyse Ekstern marketinghjælp Tryksager og udstillingsstande

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design:

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design: 11180 TYPO3 løsning til del 1 -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny server -> Design: 16.06.2009 24.06.2009 Udarbejdelse af design (4 skabeloner) 25.06.2009 25.06.2009 Godkendelse

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning

Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Click here to enter text. Koncernløsning udbud - Udbudsbetingelser «edocaddresscivilcode» Bilag 1. Kravspecifikation Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning Aalborg Kommune rekrutterer til

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

NYT CMS OG IMPLEMENTERING AF DESIGN TIL IKAST-BRANDE KOMMUNES HJEMMESIDE

NYT CMS OG IMPLEMENTERING AF DESIGN TIL IKAST-BRANDE KOMMUNES HJEMMESIDE NYT CMS OG IMPLEMENTERING AF DESIGN TIL IKAST-BRANDE KOMMUNES HJEMMESIDE NYT CMS TIL IKAST-BRANDE KOMMUNES HJEMMESIDE Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Krav til tilbuddet... 2 1.2 Tidsfrister, kontaktoplysninger

Læs mere

SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS

SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS SEO GUIDE AF DATA CREATIVES IVS Udarbejdelsen har været med tanke på det grundlæggende niveau for SEO opsætning Denne introduktion er tilrettet private og virksomheder, som har begivet sig ud på en rejse

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17 1. udgave 2012 Udgivet af Softworld Kurser A/S Kopiering samt gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der er givet skriftlig tilladelse herom. Copyright Softworld Kurser A/S Forfatter: Martin

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere