EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler. Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker"

Transkript

1 EU-UDBUD Kropsbårne hjælpemidler Bilag 3.1 Kravspecifikation m.v. Parykker

2 Indhold 1. Parykker Oversigt over deltagere på parykker Geografisk opdeling Udvælgelseskriterier Tilbudsgivers personlige forhold Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og/eller faglig formåen Tildelingskriterium Økonomi Kvalitet Vareprøver Kravspecifikation Formelle krav Krav til produkterne Krav til service Krav til personale Krav til forretningslokaler Krav til levering Krav til implementering Side 2/11

3 1. Parykker Bevillinger udstedes på baggrund af servicelovens 112. Der skal tilbydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, jf. 3 i Bekendtgørelse nr af 23. december 2012 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Parykker bevilges til personer med varig vansirende skaldethed, både helt og delvis. 2. Oversigt over deltagere på parykker I oversigten fremgår hvilke kommuner, der deltager i udbuddet vedr. parykker samt fra hvilken dato kommunen tilsluttes aftalen. Endvidere er angivet geografisk delområde til højre. Område 3. Parykker Kommune: Volumen, 1 år (DKK netto): Tilslutningsdato: Geografisk område: Herning , Område 1 Ikast-Brande , Område 1 Silkeborg , Område 1 Randers , Område 2 Vejle , Område 2 Aarhus , Område 2 Esbjerg , Område 3 Sønderborg , Område 4 Odense , Område 5 Svendborg , Område 5 Den totale volumen pr. år er ca. 4 millioner DKK netto Geografisk opdeling Udbuddet af parykker gennemføres med geografisk opdeling. Opdelingen af kommunerne fremgår af skemaet ovenfor. Ved tilbudsafgivelsen kan der således afgives tilbud på et, flere eller alle af de geografiske delområder. Der er ikke mulighed for at byde ind med ekstra rabat ved tildeling af flere geografiske delområder. Der kan udelukkende afgives tilbud på hele geografiske delområder. Det samme tilbud skal være gældende for alle de geografiske områder, der bydes på. 3. Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet Tilbudsgivers personlige forhold Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c og e-f i Udbudsdirektivet. Fortrykt formular er vedlagt som skema Side 3/11

4 1 Tro og Love erklæringer i hoveddokumentet generelle udbudsbetingelser og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Virksomheder, der er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som skema 1 Tro og Love erklæringer i hoveddokumentet generelle udbudsbetingelser og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen Økonomisk og finansiel formåen Tilbudsgiver skal dokumentere en positiv egenkapital for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår. Fortrykt formular er vedlagt som skema 3 Økonomisk og finansiel formåen i hoveddokumentet generelle udbudsbetingelser og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Tilbudsgiver skal dokumentere en soliditetsgrad på minimum 20 procent for hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår. Fortrykt formular er vedlagt som skema 3 Økonomisk og finansiel formåen i hoveddokumentet generelle udbudsbetingelser og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Er virksomheden nystartet, skal der fremsendes revisorpåtegnet budget hvoraf det som minimum fremgår hvilken omsætning og overskud der forventes på forretningsområdet i Ordregiver vil på baggrund af budgettet vurdere hvorvidt virksomheden skønnes i stand til at løfte opgaven. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet i henhold til ovenstående krav vedr. egenkapital og soliditetsgrad. Endvidere skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for Rammeaftalens opfyldelse, f.eks. ved en erklæring eller ved at fremlægge dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af opgaverne. Herunder angivelse af udførelsessted, kontraktværdi og tilkendegivelse fra de respektive referencer om tilfredsstillende opfyldelse af kontrakten. Der skal leveres tre referencer på produktområdet. Fortrykt formular er vedlagt som Skema 2 Referenceliste i hoveddokumentet generelle udbudsbetingelser. Er det ikke muligt for tilbudsgiver at præstere tre referencer eller referencer overhovedet skal årsagen hertil anføres i skema 2. Ordregiver vil på baggrund af referencerne vurdere hvorvidt virksomheden skønnes i stand til at løfte opgaven. Kopi af tilladelse fra Datatilsynet til at måtte behandle helbredsoplysninger og identitetsoplysninger, jf. Lov om behandling af personoplysninger (Lov nr. 429 af 31/05/2000, med ændringer). Kan tilbudsgiver ikke før tilbudsfrist nå at få tilladelsen fra Datatilsynet, skal tilbuddet vedlægges dokumentation for at tilbudsgiver har søgt Datatilsynet om tilladelse. Side 4/11

5 4. Tildelingskriterium Rammeaftalen vil blive tildelt de(n) tilbudsgiver(e), der afgiver det/de for Ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Underkriterier Økonomi 65 % Kvalitet - Parykker og toupeer (100) - Parykunderhue (0) - Tillæg for langt hår (0) Vægtning i procent 35 % 4.1. Økonomi Kriteriet økonomi vurderes efter de i tilbudslisten afgivne nettopriser sammenholdt med den angivne vægtning. Der anvendes en relativ lineær model hvor pris tilbud X > 2 * pris billigste tilbud får 0 point Kvalitet Kriteriet kvalitet vurderes med udgangspunkt i vareprøver (se krav til vareprøver umiddelbart nedenfor). Kvalitetsvurderingen af parykkerne/toupeerne gennemføres ved inddragelse af fagfolk fra Erhvervsskolen i Herning. Kvaliteten vurderes ud fra et frisørfagligt skøn på baggrund af følgende parametre. Tæthed af hår Farve af hår Struktur af hår Synlighed af hovedbund (Naturlig hovedbund vægtes) Synlighed/tykkelse af kant og syninger (Skal være mindst muligt synlige) I hvilken grad parykken kan friseres/sættes/styles (eks. thermofiber) Vægt (Der ønskes en let paryk) Fastsiddende / skridsikker bund Obs. Kvalitetsvurderingen forholder sig ikke til holdbarheden på parykken/toupeen. Det er leverandørs ansvar, at holdbarhed jf. kravspecifikationen overholdes. Der ønskes parykker i en naturtro kvalitet. Naturtro kvalitet defineres som en paryk/toupe hvor håret ud fra et frisørfagligt skøn så vidt muligt har et naturligt udseende. Herunder skal der være en naturlig tæthed af hår. Dette skal sikre en naturlig hovedbund. Endvidere skal kanten på parykken/toupeen være så usynlig og tynd som muligt uden at gå på kompromis med, at parykken/toupeen skal være fastsiddende/skridsikker. Parykken ønskes endvidere så let som muligt. Det ønskes at parykken/toupeen kan friseres/styles så vidt muligt. Ligeledes ønskes en naturlig struktur af håret således, at det fremstår og føles naturligt. Der ønskes endvidere naturtro farve Vareprøver Til brug for vurderingen af de indkomne tilbud skal tilbudsgiver levere vareprøver til ordregiver. Vareprøver skal leveres uden beregning. Der vil udelukkende skulle leveres vareprøver fra leverandører, der har afgivet konditionsmæssige tilbud. Vareprøver fremsendes på anmodning fra ordregiver således at vareprøverne modtages senest 10 arbejdsdage fra anmodningen. Side 5/11

6 Vareprøver fremsendes på anmodning fra ordregiver således at vareprøverne modtages senest 8 arbejdsdage fra anmodningen. Der skal fremsendes vareprøver på samtlige parykker/toupeer i tilbudslisten. Dog skal der ikke fremsendes vareprøver på herreparykker såfremt tilbudsgiver kan garantere, at kvaliteten af herreparykker er identisk med kvaliteten på de tilbudte og fremsendte dameparykker. Vareprøver skal leveres i en nuance af brun. Vareprøvernes indpakning skal mærkes med positionsnummer i tilbudslisten samt tilbudsgivers varenummer. Selve vareprøven (parykken/toupeen) må ikke være mærket. Der skal ikke fremsendes vareprøve på tillæg for langt hår samt parykunderhue. Vareprøverne vil efter tilbudsvurderingen blive tilbageleveret efter aftale, forventet inden d Vareprøver fra vindende tilbudsgiver bliver dog ikke tilbageleveret, men arkiveres som dokumentation for tilbudt kvalitet. Side 6/11

7 5. Kravspecifikation I det følgende fremgår krav til parykker Formelle krav a. Der skal afgives tilbud på produkter jf. tilbudslisten bilag 3.3. Tilbuddet skal pr. varelinje omfatte alle størrelser, gængse farver og modeller. Varenummer og pris skal således dække over samtlige produkter indenfor kategorien / varelinjen. b. Samtlige produkter skal opfylde de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, direktiver, standarder, branchenormer, herunder også bekendtgørelse nr af 15. december 2008 om medicinsk udstyr. Produkter skal være CE-mærket, hvor det er muligt. c. Leverandør er forpligtet til at holde sig orienteret om nye produkter på markedet. Leverandør skal være villig til at tilpasse sortimentet i tilbudslisten i samarbejde med kommunen ud fra samme kriterier og kalkulationsprincipper som ligger til grund for leverandørens tilbud, således at sortimentet modsvarer det aktuelle behov. d. Leverandøren skal for aftaleperioden altid kunne forsyne udbyder med alt materiale vedr. de udstedte bevillinger og deraf følgende køb. F.eks. personnavne, cpr-numre, bevilgede produktfabrikater, antal mv. Det gælder i et år efter aftaleophør. Såfremt kommunen ønsker det, skal leverandør efter nærmere aftale med den pågældende kommune uden beregning udarbejde og sende en informationspjece til brugerne om aftalen, herunder om firmaet samt oplysninger om bestillings- og leveringsrutiner i henhold til aftaleen. e. Hvis det bestilte produkt er udgået, ved produktændringer eller ved lang leveringstid skal et andet produkt med minimum tilsvarende standard og maksimum samme pris straks tilbydes. Såfremt det pågældende produkt indgår i tilbudslisten skal tovholder kontaktes med henblik på tilføjelse af erstatningsprodukt til maksimum samme pris og minimum samme kvalitet og funktionalitet Krav til produkterne a. Levetid/holdbarhed af paryk ved brug i alle døgnets vågne timer er min. 12 måneder, da dette som udgangspunkt er bevillingsintervallet. 1 Holdbarhedskrav gælder for såvel kunstfiber hår og ægte hår. b. Ingen af de tilbudte produkter og tilbehør må indeholde stoffer, der er allergifremkaldende eller på anden måde kan være sundhedsskadelige for den pågældende bruger. c. Leverandør garanterer, at de leverede produkter er i overensstemmelse med lægelige anvisninger, når sådanne foreligger. d. Leverandøren skal på forlangende kunne levere varedeklaration, datablade eller anden beskrivelse af produkternes indholdsstoffer på mondur samt fiber/hår. e. Produkterne skal leveres i neutral og diskret emballage. Uåbnede standardvarer skal kunne returneres og krediteres udbyder/bruger. Fejlleverancer skal straks ombyttes uden beregning. f. Registreres der fejl, mangler eller andet ved et leveret produkt, som betyder at brugerne ikke kan anvende produktet efter hensigten, skal disse produkter ombyttes, nyfremstilles, tilrettes eller på anden måde optimeres uden omkostninger for udbyder eller bruger. Kan tilretning, korrektion eller evt. nyfremstilling af produktet fra leverandørens side ikke finde sted, kan brugeren udnytte sin ret til frit leverandørvalg og bede en anden leverandør fremstille et nyt 1 Forhold hos den enkelte bruger, som f.eks. kraftig transpiration fra hovedbunden, kan bevirke hurtigere nedslidning af parykken og dermed nødvendiggøre hyppigere udskiftning. Bevilling vil i denne forbindelse udelukkende ske på baggrund af lægelig dokumenteret behov. Side 7/11

8 produkt eller afhjælpe det fejlbehæftede produkt. Leverandør vil i denne situation skulle betale for erstatningsprodukt / tilretning fra anden leverandør. Undtagelsen kan være at der er sket væsentlige forandringer af operativ/kropsmæssig art hos brugeren under fremstillingsprocessen. g. Parykkerne: Skal være fremstillet i åndbart materiale Undersiden/klæb skal imødekomme hovedbundens beskaffenhed Må ikke udsætte bruger for ekstraordinær brandfare. Skal kunne tåle den anbefalede rengøring (vask). Brugervejledninger skal være let forståelige og skal indeholde vaske-, rengøringsog vedligeholdelsesvejledninger. h. Alle de tilbudte standardparykker skal kunne leveres i følgende størrelser til samme pris: Xxs: 48 51cm. Xs: 50 52cm. S: 52 54cm. M: 54 56cm. L: 56 58cm. Xl: 58 60cm. i. Toupeer skal altid fremstå som en integreret del af brugeres eksisterende hår. Skal være fremstillet i åndbart materiale Undersiden/klæb skal imødekomme hovedbundens beskaffenhed Må ikke udsætte bruger for ekstraordinær brandfare. Skal kunne tåle den anbefalede rengøring (vask). Brugervejledninger skal være let forståelige og skal indeholde vaske-, rengøringsog vedligeholdelsesvejledninger. j. Alle de tilbudte produkter skal kunne leveres i et bredt udvalg af frisurer, farver og længder. Således skal parykkerne altid kunne leveres i tilnærmelsesvis samme farve som brugerens oprindelige hårfarve. Ligeledes skal parykkerne kunne leveres i forskellige længder (kort til skulderlangt) og frisurer, herunder et bredt udvalg af moderigtige frisurer (f.eks. glat og krøllet). k. Alle produkter jf. tilbudslisten skal være af sådan kvalitet, at de kan anvendes uden behov for yderligere/supplerende hjælpemidler. l. Prisen på individuelt fremstillede parykker er fast jf. tilbudslisten uanset fremstillingsmetode. En individuelt fremstillet paryk er kendetegnet ved, at den fuldt ud tilpasses den enkelte brugers behov. - Tilbudsgiver skal således kunne levere parykker efter mål og parykker efter afstøbning. Parykker efter mål anvendes der, hvor denne vurderes at kunne afhjælpe brugers funktionsnedsættelse. Ved behov for paryk efter afstøbning skal denne metode anvendes. Tilbudsgiver skal i sit tilbud afgive én pris som omfatter begge metoder Krav til service a. Bestilling sker ved brugerens henvendelse til leverandør på grundlag af en bevilling, som er udstedt af kommunen. Det er et krav fra kommunerne, at leverandør kan håndtere flerårige bevillinger. b. Der skal foreligge en bevilling før bestilling af parykker/toupeer. Det er alene Udbyder der afgør tidspunkt for anskaffelse eller fornyelse af parykker/toupeer. Leverandør må således ikke selv tage initiativ til fornyelse af bevilling til parykker/toupeer, ej heller kontakte brugeren. c. Leverandør garanterer at betjene samtlige brugere, der henvises til leverandøren. d. Måltagning og evt. plastafstøbning m.v. af hovedform skal være inkluderet i den individuelle tilpasning og dermed inkluderet i prisen. Side 8/11

9 e. Tilpasning, korrektion og eventuel klipning, indfarvning og sætning (efter ønske fra brugeren) af parykken/toupeen skal være inkluderet i prisen. Eventuel yderligere korrektion/tilretning indenfor de første tre måneder skal endvidere være inkluderet i prisen. f. Aftryk, mål, tegninger, prøver mv. fra aftaleperioden er brugeres og kommuners ejendom og skal på forlangende udleveres til rette vedkommende. Dette er gældende i et år efter aftaleophør. g. Leverandør skal på kommunens anmodning uden beregning foretage udredning af alle brugere, kommunen henviser til leverandøren, uanset om brugeren vælger at foretage køb hos kommunens leverandør. h. Vejledninger og produktbeskrivelser skal udleveres på opfordring fra den enkelte bruger, men skal altid udleveres til førstegangs-brugere. Vejledninger og produktbeskrivelser skal være udfærdiget på dansk og skal udleveres uden beregning. i. Leverandør skal sikre, at information om nyheder og generel produktanvendelse forefindes elektronisk på leverandørs hjemmeside. j. Leverandøren skal lagerføre relevante plejeprodukter til vedligeholdelse af parykker. Der gøres opmærksom på, at kommunen ikke bevilger plejemidler m.v. k. Ansatte i kommunen skal have mulighed for at kontakte leverandørens fagpersonale direkte uden beregning. l. Leverandør skal have telefontræffetid fra m. Hvis fagpersonale ikke træffes ved opkald fra sagsbehandler, skal leverandør garantere, at relevant fagperson ringer tilbage ved førstkommende lejlighed. n. Leverandør skal til enhver tid kunne udlevere journal med registrering af sagsforløb. Herunder tid for henvendelser fra bruger samt tid/ændring af tid (årsag) for afprøvning og levering af færdigt produkt. o. Leverandør skal på forlangende detaljeret (skriftligt) kunne redegøre for valg af produkt. p. Leverandør skal kunne modtage og håndtere krypteret og signeret post Krav til personale a. Leverandør skal på anmodning kunne dokumentere, at mindst 1 i leverandørs personale har den 4-årige frisøruddannelse. Kravet gælder også for eventuelle underleverandører. b. Personalet skal optræde professionelt, omsorgsfuldt, med diskretion og etisk korrekt. c. Al kommunikation i aftaleperioden skal ske på letforståeligt dansk Krav til forretningslokaler a. Leverandøren skal lægge forretningslokaler til i forbindelse med måltagning, afprøvning og udlevering. Esbjerg, Aarhus, Svendborg, Silkeborg, Randers, Odense, Herning, Vejle og Sønderborg Kommuner stiller krav om at leverandør etablerer forretningslokaler i kommunen. Ikast-Brande Kommune stiller krav om, at leverandør etablerer lokale i enten Herning eller Silkeborg kommune. a. Leverandøren skal lægge forretningslokaler til i forbindelse med måltagning, afprøvning og udlevering. - På geografisk område 1 (Herning, Ikast-Brande, Silkeborg) stilles krav om, at leverandør etablerer lokale i enten Herning, Ikast-Brande eller Silkeborg Kommune, jf. også punkt b og c. - På geografisk område 2 (Randers, Aarhus, Vejle) stilles krav om, at leverandør etablerer lokale i Aarhus kommune, jf. også punkt b og c. - På geografisk område 3 (Esbjerg) stilles krav om, at leverandør etablerer lokale i Esbjerg Kommune jf. også punkt b og c. Side 9/11

10 - På geografisk område 4 (Sønderborg) stilles krav om, at leverandør etablerer lokale i Sønderborg Kommune jf. også punkt b og c. - På geografisk område 5 (Svendborg, Odense) stilles krav om, at leverandør etablerer lokale i både Svendborg og Odense Kommuner jf. også punkt b og c. b. Kravet til forretningslokaler kan opfyldes igennem aftale med underleverandør, eksempelvis aftale med lokal frisør, forudsat alle krav til forretningslokaler overholdes. c. Forretningslokale skal være etableret og fuldt funktionsdygtigt senest på dato for aftalestart. Detaljerede oplysninger vedr. lokationer skal tilgå kommunerne senest 20 arbejdsdage før aftalestart. Detaljerede oplysninger omfatter beliggenhed, parkeringsforhold, adgangsforhold samt oplysninger om tilgængelighed i forhold til offentlige transportmidler. d. Forretningslokalet skal være infrastrukturelt centralt placeret i forhold til offentlig transport samt øvrige tilgangsmuligheder. e. Der må gerne tilbydes bedre prøvevilkår, end det der som minimum kræves. f. Der skal ved afprøvning være mulighed for at se/prøve et bredt udvalg af parykker, herunder samtlige tilbudslistens produkter. g. Brugerne skal have mulighed for at bestille tid på alle ugens hverdage, herunder skal leverandøren foretage afprøvning/måltagning mindst 2 gange om ugen, såfremt der er brugere, der har ønske om at aftale tid. Afprøvning / måltagning skal kunne ske fra til 15.00, dog en gang om ugen til klokken 18. h. Leverandør accepterer altid, at kunne tilbyde bruger tid til personlig betjening/måltagning indenfor 10 arbejdsdage fra brugers henvendelse. i. Leverandør garanterer, at forretningsadressen har adgangsforhold, der er handicapvenlige - også for brugere i store komfortkørestole. j. Leverandør garanterer, at forretningsadressen har gode parkeringsmuligheder indenfor rimelig afstand. k. Leverandør garanterer, at forretningsadressen har et lyst og venligt prøverum med spejle, hvor brugeren ugeneret kan prøve produkterne samt have samtale med leverandør i fortrolighed. l. I forbindelse med ferieafvikling accepteres kortere lukning forudsat telefonen besvares kompetent i telefontræffetiden anført ovenfor Krav til levering a. Hjælpemidlet skal, medmindre bruger/kommune ønsker det anderledes, udleveres personligt af leverandøren, således at det straks kan konstateres, om produktet passer og fungerer. b. Kan en korrektion på hjælpemidlet ikke udføres, skal leverandøren uden beregning fremstille et nyt produkt, medmindre der er tale om, at der er sket væsentlige forandringer hos brugeren under fremstillingsforløbet. I så fald skal leverandør på anmodning kunne dokumentere, at der er sket en forandring som nødvendiggør fremstilling af nyt produkt. (Krav vedr. leveringstider er fortsat gældende medmindre nyfremstilling skyldes forandringer hos brugeren). c. Såfremt produkt ikke udleveres personlig skal produktet fremsendes uden beregning til brugerens adresse. d. Standardparykker og toupeer skal kunne leveres senest 10 arbejdsdage fra bestilling/afprøvning. e. Individuelt fremstillede parykker og toupeer skal kunne leveres senest 50 arbejdsdage fra bestilling/måltagning/afprøvning. f. Levering anses først for gennemført, når der ikke foreligger tvivl om, at bruger og kommune er tilfredse med det leverede produkt. Således vil eventuelle problemer med parykken/toupeen, der konstateres indenfor 14 dage efter udlevering til bruger medføre, at levering ikke betragtes som gennemført. g. Såfremt leverandør konstaterer, at der ikke kan leveres indenfor fastlagt leveringsfrist jf. kravet ovenfor, skal leverandøren straks kontakte kommunens sagsbehandler. Side 10/11

11 h. Ved forsinkelser, der ikke jf. journalisering (se krav vedr. journal ovenfor) skyldes brugers forhold, kan kommunen til enhver tid henvise bruger til anden leverandør for kommunens leverandørs regning inkl. udgifter til transport. i. Leverandør accepterer, at der ikke fremsendes faktura i det tilfælde, at der er tvivl om hvorvidt bruger eller kommune er enige og tilfredse med produktet. Leverandør kontakter i denne situation kommunens sagsbehandler med henblik på afklaring Krav til implementering a. Forud for aftalestart skal leverandør uden beregning udarbejde en renset prisliste (ud fra skabelon udarbejdet af udbyder) indeholdende alle de jf. tilbudslisten tilbudte produkter. Prisliste sendes til godkendelse ved tovholder. b. Fra aftaleunderskrift og 2 måneder ind i aftaleperioden skal leverandør uden beregning stå til rådighed til opstartsmøde med kommunens fagpersoner og eventuelt indkøbskontor. På mødet afklares kommunespecifikke detaljer. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, adresser på forretningslokaler, kontaktoplysninger på konsulentteam samt generel afklaring af detaljer omkring måltagning/afprøvning, levering og fakturering mv. Her kan der efter aftale med kommunen fastlægges mere detaljeret implementeringsplan. c. I forbindelse med opstart af aftalen skal leverandør såfremt kommunerne ønsker det afholde introduktionsmøde med demonstration af produkter for kommunernes sagsbehandlere. Dette kan evt. arrangeres i samarbejde flere kommuner i mellem. Side 11/11

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2013-0036148 (Erik P. Bentzen, Stephan Falsner) 28. juli 2014 K E N D E L S E BEKEY A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Greve Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8529 (Katja Høegh, Mette Langborg, Preben Dahl, Lene Ravnholt) 5. februar 2015 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an?

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Juli 2015 Udbudsguidens forfattere Strategisk indkøbskonsulent Torben Christiansen, Koncernindkøb, Region Hovedstaden Leder af Køkkenområdet Pia Busk,

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere