Referat af møde i SCOFCAH,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i SCOFCAH,"

Transkript

1 Fødevarestyrelsen Den:. 29. november 2006 Ref.: STIM J.nr.: Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 27. november 2006; kl Sted: Centre Borchette Indkaldelse: SANCO D1 D(06) ; D(06) Mødeleder: Deltagelse: Dagsorden: Bernard van Goethem, Alberto Laddomada Samtlige medlemslande. Bulgarien, Rumænien, Norge og Island deltog som observatører. Fra Danmark deltog Stig Mellergaard og Tina Mørk Se over referatafsnit Kopi: Departementet, Kontor for Veterinær- Fødevarer- og Forbrugertilsyn Veterinærdirektør Preben Willeberg Vicedirektør Per Henriksen Beredskabschefer 1. kt cirkulation 3. kt 4. kt 5. kt 6.kt 9. kt DFVF Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) Telephone: direct line (32-2) Fax: (32-2)

2 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL STANDING COMMITTEE ON THE FOOD CHAIN AND ANIMAL HEALTH Section Animal Health and Welfare MONDAY 27 NOVEMBER 2006 AGENDA SECTION A Information and/or discussion 1. Information from Bulgaria, Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain on the bluetongue situation. 2. Information by Italy on the swine vesicular disease situation. (JPV) 3. Information by Italy on the low pathogenic avian influenza situation. 4. Information from Bulgaria, Romania, Sweden and the United Kingdom on the Newcastle disease situation. (AB) 5. Information from Bulgaria and Romania on the classical swine fever situation. 6. Information from Ireland on the bonamiosis situation in Ireland and the United Kingdom. ( to be confirmed) (PR) 7. Information from the Commission on reports received from the Member States in accordance with article 8 of Council Directive 64/432/EEC on the details of the occurrence of diseases listed in Annex E (I) thereof and of any other diseases covered by the additional guarantees provided for by Community legislation and of monitoring or eradication programme (not covered by Decision 2002/677/EC) in the territory of the Member States (Doc. SANCO/10615/2006-Rev.2). (MZ) 2

3 8. Distribution of CD with Member State applications for VHS/IHN approval of fish farms and zones and annual reports of the National Reference Laboratories for fish diseases and molluscs diseases meetings. (PR) 9. Cooperation between ESTAT and SANCO on data in relation to food safety. (DC) 9A. Distribution for information of the Programme of inspections 2007 by the Food and Veterinary Office SECTION B Draft presented for an opinion 10. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission Decision on the evolution of animal diseases in the Community and in third countries. (Doc. SANCO/10784/2006. Rev.1.) Forslaget drejer sig om en revision af zonerne etableret som følge af udviklingen af BTudbruddene i medlemsstaterne. 11. Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Decision amending Decision 2002/613/EC as regards the approved porcine semen collection centres of Canada (Doc. SANCO/10734/2006). (MZ) Forslaget drejer sig om en opdatering af listen over centre i Canada godkendt til opsamling af svinesæd, der kan eksporteres til EU. ; Malta fraværende 12. Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Commission Decision amending Decision 92/452/EEC as regards certain embryo collection and production teams in the United States of America (Doc. SANCO/10735/2006). (MZ) Forslaget drejer sig om en opdatering af listen over godkendte embryo collection centre i USA, der kan eksportere deres produkter til EU. 13. Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Decision amending Decision 2000/666/EC on the requirements for import of captive birds. (AB) 3

4 Forslaget drejer sig om en revision af kravene til karantænefaciliteter benyttet i forbindelse med import af prydfugle fra 3. lande. Beslutningen er revideret i henhold til anbefalingerne givet i EFSA s vurdering af risikoen for import af AI via import af prydfugle. Det forelagte forslag tager dog kun hensyn til de dyresundhedsmæssige aspekter berørt i EFSA rapporten. Kommissionen gav en detaljeret gennemgang af forslaget. Der må efterfølgende kun importeres fugle fra 3. lande, som er opdrættet i landene i virksomheder, der er godkendt af de pågældende landes myndigheder. Alle fugle skal kunne individuelt identificeres med chip eller fodring, dog mulighed for alternativ identifikation ved små fuglearter. DK foreslog, at man undlod brug af sentinelle fugle, da undersøgelser havde vist, at disse ikke var særligt egnede til at fange infektion. En PCR undersøgelse af tracheal-svabere eller frisk fæces ville være sikrere. Afstemningen udsat til næste møde (måske 1. dec.) 14. Exchange of views and possible opinion of the Committee on a draft Decision amending Commission Decision 2005/759/EC prolonging this decision. (AB) Forslaget drejer sig om en forlængelse af tiltagene vedtaget i Beslutning 2005/759/EF for transport af stuefugle med deres ejere med 1 år indtil 31. december Der vedtages en ny beslutning med samme ordlyd som Beslutning 2005/759/EF med et udløb 31. december Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission Decision concerning the lists of animals and products subject to controls at border inspection posts under Council Directive 91/496/EEC and 97/78/EC. (Doc. SANCO/10606/2006 Rev.3) (Document combining former documents 10207/2005 R15 and 10631/2005 R5). (Legal base: Directive 97/78/EC and Directive 91/496/EC) (Co-decision Right of scrutiny of the EP) (NGB) DG TAX var enige med Kommissionen og medlemslandene, at 3. kolonne, der beskrev tiltagene grænsekontrollerne skulle foretage i forbindelse med de enkelte produkter, skulle beholdes i forslaget. Det afventer kommentarerne fra Legal Service. Afstemningen udsat til kommende møde. 16. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission Decision approving contingency plans for the control of avian influenza and Newcastle disease (Doc. SANCO/10659/2006 Rev. 1.) (LK) Forslaget drejer sig om en formel godkendelse af beredskabsplaner for Newcastle disease og Aviær influenza for Rumænien og Bulgarien. Godkendelsen er sket med reference til det gamle AI direktiv, da det nye først skal være implementeret juni Forslaget træder i kraft 1. januar

5 17. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission Decision approving contingency plans for the control of foot and mouth disease pursuant to Council Directive 2003/85/EC (Doc. SANCO/10660/2006 Rev. 2.). (LK) Forslaget drejer sig om en formel godkendelse af beredskabsplan for mund- og klovesyge for Rumænien og Bulgarien. Forslaget træder i kraft 1. januar Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission Decision approving contingency plans for the control of classical swine fever pursuant to Council Directive 2001/89/EC (Doc. SANCO/10661/2006 Rev. 2.) (LK) Forslaget drejer sig om en formel godkendelse af beredskabsplan for klassisk svinepest for Rumænien og Bulgarien. ; Malta fraværende Forslaget træder i kraft 1. januar Exchange of views and possible opinion of the committee on a Draft Commission decision concerning a financial contribution by the Community for the implementation of an epidemiological survey and bluetongue surveillance measures in the context of the emergency measures taken to combat this disease in Belgium, Germany, France, Luxembourg and the Netherlands in 2006 and (FR) Forslaget drejer sig om finansiel støtte til BT-overvågning af dyr såvel som entomologisk overvågning. Rammebeløbene angivet for de enkelte lande bliver kun udbetalt efter dokumentation for forbrug. Der er stor forskel på rammebeløbene til de forskellige lande, hvilket skulle reflektere de igangværende aktiviteter. 20. Exchange of views and possible opinion of the committee on a Draft Commission Decision amending Decision 2006/XX/EC (SANCO/10612/2006 Rev.2) approving programmes for the eradication and monitoring of animal diseases, of certain TSEs, and for the prevention of zoonoses presented by the Member States for the year 2007 (Doc. SANCO/10740/2006). (VP) Forslaget drejer sig om en tilføjelse til den formelle godkendelse af de finansielle tilskud til medlemsstaternes sygdomsbekæmpelsesprogrammer, således at det påpeges, alle beløb fastsættes i. 5

6 21. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission Decision establishing an alternative health mark pursuant to Directive 2005/94/EC on Community measures for the control of avian influenza (Doc. SANCO/10580/2006-Rev.3). (MP) Dette forslag er ved at blive omskrevet til også at gælde for Newcastle disease. Afstemning udsat til 1. december. 22. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission Decision amending Decisions 2006/415/EC, 2006/416/EC and 2006/563/EC as regards the health mark to be applied to fresh poultry meat (Doc. SANCO/10587/2006-Rev.3). (MP) Dette forslag er ved at blive omskrevet til også at gælde for Newcastle disease. Afstemning udsat til 1. december. 23. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission Decision of approving plans for the approval of establishments for the purposes of intra-community trade in poultry and hatching eggs pursuant to Council Directive 90/539/EEC (Doc. SANCO/10658/2006-Rev.3). (MP) Forslaget drejer sig om godkendelse af liste over besætninger i Rumænien og Bulgarien, der er godkendt til samhandel med levende fjerkræ og rugeæg. 24. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission Decision amending Decision 2005/734/EC as regards the extension of its period of application (Doc. SANCO/10729/2006). (MP) Forslaget drejer sig om at forlænge varigheden af Beslutningerne 2005/731/EC og 2005/734/EC vedrørende biosikkerhedsmæssige tiltag for at hindre overførsel af H5N1 til fjerkræ et år indtil 31. december Exchange of views and possible opinion on a draft Commission Decision amending Appendix to Annex VI to the 2005 Act of Accession as regards certain establishments in the milk sector in Bulgaria. (Doc. SANCO/10783/2006) (MH) Forslaget drejer sig om godkendelse af en liste over mælkeproducerende virksomheder i Bulgarien, der ikke producerer i henhold til reglerne i EU og derfor ikke kan samhandle med deres produkter. 6

7 26. Exchange of views and possible opinion of the committee on a draft Commission Regulation in relation to the adoption of harmonised models of veterinary certificates of introduction of live animals, of semen, of embryos, of ova and of products of animal origin in the Community (Doc. SANCO/10178/ Rev.14). (DC) Forslaget drejer sig om introduktion af en række harmoniserede modelcertifikater til brug for import af levende dyr, sæd, embryoner, æg og animalske produkter til EU. Formålet er at undgå forvirring i forbindelse med handel med 3. lande, idet der gennem tiden er foretaget en lang række tilføjelser til diverse oprindelige certifikater. Det har vist sig, at der blandt medlemsstaterne i flæng benyttes henholdsvis de oprindelige samt certifikater med ændringer, hvilket skaber en del forvirring. Det vil dog være muligt at benytte de oprindelige certifikater parallelt med disse nye. Der vil i juli 2007 blive gennemført en evaluering af diverse certifikater. Kommer til afstemning på et senere møde. 27. Exchange of views and possible opinion on a draft Commission Decision laying down transitionsl measures for products of animal origin introduced in Bulgaria and Romania before 1 January 2007 (Doc. SANCO/10793/2006) Forslaget drejere sig om krav om, at produkter af animalsk oprindelse importeret fra 3.lande til Rumænien og Bulgarien inden 1. januar 2007, og som ikke er i overensstemmelse med krav for import til EU, må benyttes nationalt i de to lande indtil 31. december 2007, hvorefter eventuelt ikke opbrugte varelagre skal destrueres for importørens regning. Dette er specielt for at sikre, at Rusland ikke indfører restriktioner overfor hele EU i forbindelse med udvidelsen af EU med Rumænien og Bulgarien. Forslaget træder i kraft 1. januar 2007 SECTION C Draft presented for discussion 28. Exchange of views and possible opinion on a draft Commission Decision concerning a financial contribution by the Community to Italy for the implementation of a system for collection and analysis of epidemiological information on bluetongue. (Doc. SANCO/10785/2006) 29. Miscellaneous Exchange of views and possible opinion on a draft Commission Decision amending Decision 2005/648/EC concerning certain protection measures in relation to Newcastle disease in Bulgaria (Doc. SANCO/10786/2006. Rev.1) 7

8 Forslaget drejer sig om indførsel af importrestriktioner for fjerkræ og produkter fra områderne Blagoevgrad, Burgasm Vratsa; Kardzhali og Dobrich beliggende i det sydvestlige Bulgarien i forbindelse med udbrud af Newcastle disease. Den øvrige del af Bulgarien betragtes værende uden risiko i forbindelse med sygdommen. Exchange of views and possible opinion on a draft Commission Decision amending Decision 2005/692/EC concerning certain protection measures in relation to avian influenza (Doc. SANCO/10797/2006) Forslaget drejer sig om indførsel af importrestriktioner overfor Sydkorea i forbindelse med udbrud af aviær influenza H5N1 i Sydkorea i en fjerkræbesætning i den sydlige del af landet. Forslaget indfører importforbud for råmaterialer til dyrefoder, konsumæg og ubehandlede trofæer af fjerkræ. Sydkorea kan for indeværende ikke eksportere andre produkter til EU. DK : Request for a meeting on exchange of knowledge on in-house euthanasia of poultry 8

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION

V E D T Æ G T E R ARTICLES OF ASSOCIATION. for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING TRANSLATION J.nr. 95170-001 TRANSLATION V E D T Æ G T E R for LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING ARTICLES OF ASSOCIATION OF LYSKILDEBRANCHENS WEEE FORENING vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. december

Læs mere

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0065 DA 11.11.2010 011.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner:

Dagsordenen er ligesom ved tidligere konferencer ganske omfangsrig. Den omfatter følgende hovedemner: Notat om forberedelsen af WRC-15 25. februar 2015 FTI /heblan-erst (Status efter CPG-mødet i Floriana, Malta, den 3. - 6. februar 2015) Indledning Den verdensomspændende radiokommunikations konference,

Læs mere

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet )

Nortel Networks AB (i betalingsstandsning) (herefter benævnt Selskabet ) Ernst & Young LLP 1 More London Place London SE1 2AF Tel: 020 7951 2000 Fax: 020 7951 1345 www.ey.com/uk TIL ALLE KENDTE KREDITORER 12. august 2011 Ref: MLP/7E/CH/NA/HR/LO3556 Hannah Russell Direct line:

Læs mere

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014

Anvendelse af glyphosat før høst i korn. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Anvendelse af glyphosat før høst i korn Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2014 Titel: Anvendelse af glyphosat før høst i korn Anvendelse af glyphosat før høst i korn Redaktion: Jesper Kjølholt, Cowi

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland

S T O P S P I LD. Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse. Eksempler fra ind- og udland UNDGÅ AFFALD S T O P S P I LD Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse Eksempler fra ind- og udland Undgå affald, stop spild nr. 04, 2014 Titel: Økonomiske virkemidler til fremme af affaldsforebyggelse

Læs mere

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010

Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 White paper Microsoft Dynamics C5 Ændring af momsloven pr. 1/1-2010 Forslag til ændring af opsætning ved handel med EU samt 3.lande Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v.

Forslag. Lov om en fælles patentdomstol m.v. Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v. 1. Aftale af 19. februar 2013 om

Læs mere

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur.

LIGE ADGANG. Forsikrin VVS. Frisør BANK. Professor, dr.jur. Ejendomme LIGE ADGANG juridisk analyse af kvinders og mænds adgang til varer og tjenesteydelser VVS Frisør Forsikrin BANK Professor, dr.jur. Ruth Nielsen, CBS juridisk analyse af kvinders og mænds adgang

Læs mere

Den tidligere teoridannelse omkring landbrugets indkomstproblem samt påvirkningen af den fælles landbrugspolitik i Europa.

Den tidligere teoridannelse omkring landbrugets indkomstproblem samt påvirkningen af den fælles landbrugspolitik i Europa. The Royal Veterinary and Agricultural University Food and Resource Economic Institute Unit of Economics Working Papers 2001/2 Den tidligere teoridannelse omkring landbrugets indkomstproblem samt påvirkningen

Læs mere

Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt

Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt af Henriette Schjødt 1. Introduktion På baggrund af intense forhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet vedtog Rådet i midten af maj 2001 forordningen om aktindsigt

Læs mere

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling Høringssvar fra 92-gruppen 1 Forum for Bæredygtig og udvikling og Globalt Fokus 2 Folkelige organisationers udviklingssamarbejde vedr. Udkast til forslag til Lov

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart

Rapport om Social Dumping/Regelshopping. luftfart Rapport om Social indenfor luftfart Status marts 2015 3 Rapport om Social Forord Transportministeren nedsatte i juni 2013 en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra luftfartserhvervet, de

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation

Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Fremtidens revisionsbranche i Danmark efter indførsel af firmarotation Forfatter: Louise Rosgaard Birknow Vejleder: Hans Henrik Berthing Aalborg Universitet Kandidatafhandling - Juni 2014 Cand.merc.aud

Læs mere

OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

OTE At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 10. juni 2009 (30.06) (OR. fr) 16332/2/08 REV 2 PESC 1562 COHOM 138 OTE Vedr.: At sikre beskyttelse - Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden B3-2009 Pkt. 1 Bilag 1.1 Forslag til dagsorden 150609 1. Godkendelse af dagsorden - beslutning 2. Referat af bestyrelsens møde 17. april 2009 beslutning 3. CBS økonomi - beslutning a. Intern opsparing

Læs mere

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012

COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 14707:2012 Dansk standard DS/EN 14707 2. udgave 2012-12-11 Termisk isolering Produkter til bygningsinstallationer og industrielle installationer Bestemmelse af maksimal brugstemperatur for præfabrikeret rørisolering

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet

1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet 1997-06-06: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Konkurrencestyrelsen: Danske virksomheders muligheder ved offentlige EU-udbud i udlandet Indholdsfortegnelse Executive Summary

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse. Anbefalinger til forebyggelse af rygning blandt børn og unge

Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse. Anbefalinger til forebyggelse af rygning blandt børn og unge Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Anbefalinger til forebyggelse af rygning blandt børn og unge Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelse & Oplysning Maj 2014 2 Indledning Når børn og unge træffer en beslutning

Læs mere

Dokumentation af offentlige grønne indkøb

Dokumentation af offentlige grønne indkøb Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 20 2001 Dokumentation af offentlige grønne indkøb Christian Honoré KPMG Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere