Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4a 5970 Ærøskøbing

2 Indhold 1. Rederiet Fylla Økonomi og budgetopfølgning Undervisningsministeriet - Aktivitetsplan Målgrupper Delmål 1: Antal undervisningstogter Delmål 2: Digital elevnavigationspult Delmål 3: Fyllas årlige bundsyn v. Søfartsstyrelsen Delmål 4: 5 års vedligeholdelsesplan Delmål 5: Brugertilfredshedsspørgeskema Delmål 6: Nyhedsbreve Delmål 7: Skippers dagbog Delmål 8: Elev site Delmål 9: Fylla markedsføringsfilm Delmål 10: SEO - Søgemaskineoptimering Delmål 11: Samarbejde med Matchpol.dk Værftsophold og vedligehold Audit og ISM-aftale med Ærøfærgerne Afrunding

3 1. Rederiet Fylla Driften af Fylla har også i 2014 taget udgangspunkt i notatet Fylla samarbejde og udvikling på Sydfyn, som er grundlaget for Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommunes stiftelse af Fylla Fonden. På vegne af Fyllas ejer, Fylla Fonden, løser Rederiet Fylla bl.a. følgende opgaver: Salg og booking af sejladser, økonomistyring og regnskab, personaleadministration, ajourføring af hjemmeside, Markedsføring- og PR-strategi, kontakt og mødeaktivitet med naturturisme, kontakt til foreningen Fyllas Venner, samarbejde med Det Ærøske Færgeselskab omkring ISM ombord på Fylla og på rederiet, gennemfører auditer i samarbejde med Søfartsstyrelsen, samt afrapportering til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet indførte sidste år, nye regler for ansøgning og afrapportering, af de såkaldte driftslignende tilskud. Det er disse tilskud, som i allerhøjeste grad holder Fylla sejlende. Som følge af de nye regler, har Rederiet Fylla skulle udarbejde en aktivitetsplan, med konkrete effektmål. Det er ud fra denne aktivitetsplan, årsberetningen vil tage sit udspring. Organisationsdiagram for Rederiet Fylla 2014 Fylla Fonden Fylla Fonden ejer skonnerten Fylla I forbindelse med at Fyns Amt blev nedlagt, har de tre sydfynske kommuner, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø stiftet Fylla Fonden, som i dag er ejer af Fylla. De tre kommuner er politisk repræsenteret ved kommunens borgmester. Rederiet Fylla driver Skonnerten Fylla Fylla Fonden har arrangeret sig med Rederiet Fylla som har det fulde og ubegrænsede ansvar for driften af skibet Rederiet Fylla er en del af den socialøkonomiske virksomhed Udviklingsfonden i Ærøskøbing. Udviklingsfondens opgaver i Ærøskøbing, er drift af Det Gamle Værft, et bevarings- og oplevelsesværft, hvis væsentligste opgaver er at restaurere gamle nittede stålskibe og formidle den maritime kulturarv, så alle kan forstå det. Samt at bidrage til at unge og andre med særlige forudsætninger, kan få en plads på arbejdsmarked og dermed en større værdi i dagligdagen. DP Frank Pedersen/ Ærøfærgerne A/S DP har direkte adgang til reder. Reder for Rederiet Fylla er Christian Albertsen, Direktør i Udviklingsfonden Rederiet Fylla: Strategi & drift. Karina Hildebrandt, Ansvarlig for strategi, kommunikation og drift. 3

4 2. Økonomi og budgetopfølgning I 2014 omsatte vi for kr., hvilket er en stigning på kr. sammenlignet med året før. Vi håber det er et tegn på at vores markedsføringsstrategi er slået igennem. I de sidste 3 år har Rederiet Fylla, arbejdet strategisk på at gøre Fylla merkant mere synlig. Skonnerten Fylla har fx fået en visuel identitet, som matcher vores hovedmålgruppe (større børn, unge, lærere og forældre (fx forældre i privatog friskoler)), og vi er blevet stærkere og mere aktive på de sociale medier, desuden brugte vi sommertogtet 2013, som promoveringstogt. I 2014 steg Fyllas omsætning med ca kr. Stigningen kommer af væsentligt flere undervisningstogter. Til sammenligning, var der i 2013 undervisningstogter i 65 sejladsdage, hvorimod der i 2014 var undervisningstogter i ca. 100 sejladsdage. Vi finder udviklingen fantastisk, da vi anser undervisningstogterne, som Fyllas absolut vigtigste opgave. Da det er dem der er med til at, undervise og formidle om den maritime kulturarv og øge kendskabet til de maritime uddannelser og sætte fokus på Danmarks historie. På udgiftssiden måtte vi 2014 bruge flere penge på drifts- og vedligeholdsomkostninger, det skyldes hovedsagligt at Fylla i sommeren 2014 blev påsejlet af en stort russisk skib som sejler med tømmer. Vores helt nye bovspryd blev beskadiget og under den grundige udfærdigelse af skaden, blev der i efteråret 2014 fundet store rådskader i Fyllas stævn. Omkostningerne til rådskaderne vil løbe op omkring kr. ca. halvdelen blev udført i regnskabsåret

5 3. Undervisningsministeriet - Aktivitetsplan 3.1 Målgrupper I forbindelse med aktivitetsplanen, har vi defineret vores hovedmålgrupper. Herunder ses målgrupper og fordelingen i sejladsdage, dog har vi ikke sat dage på den sidste målgruppe, som er: Efterskoler og STU (Særligt tilrettelagt uddannelse): reparation- og vedligeholdsundervisning i vinterhalvåret). Da dette ikke er sejlads. Grundskoleelever: undervisningssejlads 41 sejldage i 2014 ca. Ungdomsuddannelse: undervisningssejlads 40 sejldage i 2014 ca. Institutioner: undervisningssejlads 21 sejldage ca. Efterskoler og STU (Særligt tilrettelagt uddannelse): Nyt tiltag. Reparation- og vedligeholdsundervisning i vinterhalvåret. Et forsøg på at få Fylla til at fungere som undervisningsskib, uden for sejlsæsonen. Vi har fået stablet et særdeles godt samarbejde, med Ærø Efterskole på benene. Fylla indgår som undervisning, på Ærø Efterskoles sejladslinje. Forår og efterår står den på til-og afrigning. I vinter halvåret undervises eleverne i reparation og vedligehold og har bl.a. været med til at slibe og lakere blokke, kasser og deslige. Der arbejdes pt på at eleverne kan få en sejlads og på sigt et togt med Fylla. I vores optik er samarbejdet tt absolut win-win samarbejde. Ærø Efterskole undervises i praktisk sømandskab og hjælper bl.a. med til-og afrigning, samt vedligeholdsarbejde. Ærø Efterskoles sejladslinje i deres fine busseronner. 3.2 Konkrete delmål (effektmål) I starten af hver forklaring, skriver vi delmålene i anførelsestegn Delmål 1: Antal undervisningstogter Fylla skal i 2014 sejle 17 undervisningstogter modsvarende 2013 hvor vi sejlede 15. Fylla sejlede i 2014, hele 22 undervisningstogter, hvilket er en stigning på næsten 50 %. Ud af 126 sejladsdage, var 102 dage undervisningstogter, 9 dage blev brugt på sommertogt & Æbleræs, 7 dage til Fyn rundt og 8 dage var privatcharter. 5

6 FORDELING I SEJLDAGE 2014 Fyllas venner Sommertogt Privat Charter Undervisningstogter På Rederiet Fylla har vi igennem de sidste par år arbejdet effektivt, på at udvide vores sæson, så flere vil kunne få udbytte af Fyllas tilbud. Da vi sidste efterår, havde en idé om hvordan Fyllas bookingkalender kom til at se ud i 2014, kontaktede vi Fyllas største kunde og meget gode samarbejdspartner, HF. Søfart Marstal Navigationsskole og bad dem overveje muligheden for at rykke deres togter i 2015, så de starter tidligere (hvor der kan være meget hårdt vejr). Heldigvis er HF. Søfart Marstal Navigationsskole gået med til at rykke deres togter i foråret, så vi nu kan tilbyde grundskoleelever undervisningstogter allerede i april. Vi har fået 2 ekstra sejladsuger på denne måde. Nu er vi dog meget spændte på, hvilken betydning den nye skolereform vil få for Fylla Delmål 2: Digital elevnavigationspult Fylla skal i 2014 have installeret elevnavigationspult (digitale navigationsinstrumenter) Fyllas nye navigationsportal (navigationspult) har været en stor succes. Især blandt HF søfart eleverne, som flittigt har brugt den, til at udføre deres navigationsopgaver. Hos grundskoleeleverne har navigationsportalen især været brugt til deres dagbogsopgaver og trinmålsundervisning. 6

7 Vi fik i sidste vinterperiode udviklet nyt undervisningsmateriale til Skonnerten Fylla. Det er udviklet, så det følger undervisningsministeriets trinmål, og kan indgå i klassernes årsplan. Det er et fint produkt, som blev testet (med vejleder) under to lejrskoletogter i år, med gode resultater. Besætningen har dog ikke tid til at bringe det på banen, så det kræver at skolerne selv tager initiativet hjemmefra og forbereder sig, eller at der er fx lærerstuderende med på togterne, som sætter gang i undervisningen Delmål 3: Fyllas årlige bundsyn v. Søfartsstyrelsen Fylla skal i 2014 have det årlige bundsyn v. Søfartsstyrelsen. Ved Fyllas årlige bundsyn 2014, fandt Søfartsstyrelsen ingen anmærkninger. 7

8 3.2.4 Delmål 4: 5 års vedligeholdelsesplan Fylla følger den udarbejdede 5 års vedligeholdelsesplan. Fylla har fået udskiftet den gamle hjælpemotor. Derudover er 24V generatoren blevet skiftet ud med en mere tidssvarende installation. Det samme gælder den kraftige lænse-/brandpumpe. Den gamle hjælpemotor kunne ikke længere overholde søfartsstyrelsens krav med hensyn til støjniveau og havde det samtidigt svært med at producerer strøm nok, når systemet blev fuldt belastet. Med den nye installation af hjælpemotor, vil skibets 24V batterier kunne lades op, samt leverer 240V og 380V, og dette med et støjniveau der er meget lavere end før. I forbindelse med udskiftningen af hjælpemotoren, blev den gamle lænse-/brandpumpe samtidig udskiftet med en noget kraftigere pumpe, der er drevet på el. I de gode gamle dage, var det eneste batteri ombord et 12V til VHF radioen. Nu derimod hvor der er fryser, køleskab, støvsuger, elektrisk belysning, navigationsudstyr samt, ej at forglemme, IPad, computere, mobiltelefoner, osv. Så kræves der meget, for at få et gammelt træskib med på nutidens krav. 8

9 På Fyllas bro er der også blevet investeret. Nemlig i skibets sikkerhed! Så sejlads gennem de danske farvande i alt slags vejr, fra kraftig regn og blæst, til vindstille og tåge, foregår under bedste forudsætninger. Gennem de sidste par år er der sket store fremskridt inden for elektronisk navigation, derfor har vi opgraderet vores eksisterende navigationsudstyr med en NSS 12 SIMRAD GPS/AIS kortplotter (som viser næsten realtid). Fylla ligger for anker i Helnæs Bugt. Her er udsigten fra en tur med hækjollen den 21. maj 2014 Fyllas jolle har endelig fået en påhængsmotor, så eleverne kan komme lettere til land og lave skattejagt, biologiforsøg, lejrbål eller noget helt andet. Desuden er Fyllas bovspryd blevet repareret. En omkostningsrig affære. Desværre blev Fylla påsejlet i Svendborg havn den 9. juni kl , af M/V St. Pauli. Et stort Russisk fragtskib. Det var, som tidligere beskrevet, Fyllas nye bovspryd det gik ud over. Skibets nye generatoranlæg, har fungeret efter hensigten. Det har medført, at vi oftere ligger til ankers, til stor fornøjelse for eleverne. Det betyder også at skibets jolle bliver brugt flittigt. Der er blevet lavet roøvelser og mindre jolletogter til land, mens Fylla lå til ankers i bugten. Vi har fx ankret op i Genner bugt, Helnæsbugt, Hørup hav, Sandvig og Korshavn ved Fyns Hoved Delmål 5: Brugertilfredshedsspørgeskema Vi vil på rederiet, i samarbejde med besætningen, udarbejde et brugertilfredshedsspørgeskema. Der er endnu ikke udviklet et spørgeskema. Tiden har ikke været til det, da vi har prioriteret andre ting, så som synlighed højere. 9

10 3.2.6 Delmål 6: Nyhedsbreve Vi vil fra rederiet sende 3 nyhedsbreve. I alt har vi sendt 4 nyhedsbreve og haft et link og en artikel med i Det Gamle Værfts nyhedsbrev ang. Fylla Filmen. Nyhedsbrevene er blevet taget vel imod, det er tydeligt at se på hjemmesidestatistikken. Så det fortsætter vi helt klart med i Vi sender til 355 modtagere, så kommunikations- og markedsføringsværdigen er høj. Vi følger naturligvis Fyllas designprofil i nyhedsbrevene, herunder ses et screen dump af et af nyhedsbrevene. 10

11 3.2.7 Delmål 7: Skippers dagbog Målet er at vi i slutningen af 2014 har 17 dagbogsfortællinger om livet til søs Med 22 undervisningstogter, har Fylla og besætningen naturligvis haft rigtig travlt. Det betyder også at den kære skipper har haft rigtig travlt. Alligevel har Skipper David Thomas skrevet om 22 forskellige togter med Fylla i Se skippers dagbøger via dette link. 3-q-marstal/ Delmål 8: Elev site I 2014 vil vi etablere en elevside på vores hjemmeside, som skal indeholde film/præsentationer udarbejdet af eleverne ombord på Fylla. Målet er 6 film/præsentationer online i slutningen af 2014 Næsten alle klasser, der har været afsted med Fylla i år, har lavet en Facebook dagbog. De har taget billeder der beskriver dagen og så lagt dem på facebook/skonnertenfylla med en fin beskrivelse af hvad de har oplevet. Andre har lavet film og powerpoint præsentationer, vi linker til en del af dem på Elev Sitet. Der ligger 6 videoer og 1 præsentation på Fyllas elev site (http://skonnertenfylla.dk/elev-site/). Håbet er at disse film, vil inspirere de kommende elever til at producere film og at der vil gå lidt konkurrence i det. Derfor har vi også oprettet en side, på vores hjemmeside, der hedder Fylla Film. Her kan man se Fyllas markedsføringsfilm, samtidig opfordrer vi klasserne til at lave deres egne film. Der er to overordnede grunde til dette. Det første er, at vi på denne måde kan bringe Fylla i spil, når det gælder fx medieundervisning og fortælleteknik, som er en del af danskfaget. Den anden er at det er fantastisk i markedsføringsøjemed og det har vi jo alle i den grad brug for. Samlet er Elevfilmene set over 1030 gange (den 8. april 2015). 11

12 3.2.9 Delmål 9: Fylla markedsføringsfilm Fylla vil i foråret 2014, få lavet 2 korte film (trailere), som vi skal bruge til synliggørelse Vi har fået lavet en virkelig god markedsføringsfilm. De første optagelser blev filmet, under en sejlads med elever fra HF. Søfart Marstal Navigationsskole. Det var meningen, at der også skulle være filmet når en lejrskole var ombord. Det nåede vi desværre aldrig. Filmen, Skonnerten Fylla - en oplevelse for livet!, er blevet vist over 680 gange (8. april. 2015) og vi har kun brugt, vores hjemmeside og de sociale medier som kanaler (Facebook & Youtube). Det er vores mål, at vi i 2015 får lavet en film med lejrskoleelever. I kan se filmen her. https://www.youtube.com/watch?v=7b7rcdbygf Delmål 10: SEO - Søgemaskineoptimering Rederiet vil i 2014 søgemaskineoptimere for at ligge højt på bl.a. google Vi har fået søgemaskineoptimeret 20 sider og vil i fremtiden gøre det løbende. Vi vil i fremtiden afsætte penge til dette i budgettet. I udsnittet fra Google Analytics, ses det at 57 % finder Fylla via søgemaskiner og at nyhedsbrevene har god virkelig god værdi, for vores budskaber og hjemmesidetrafik. 12

13 Delmål 11: Samarbejde med Matchpol.dk I 2014 vil Rederiet Fylla i samarbejde med Matchpol.dk, forsøge at rekvirere bachelorstuderende, til at være med til at udvikle undervisningsmateriale Vores kontakt hos Matchpol.dk, var i 2014 ikke til nogen hjælp. Til gengæld fik vi via en anden læreuddannelsesinstitution, fat i en meget engageret lærestuderende. Hun har tidligere været elev på Georg Stage, og ved hvad det vil sige at sejle med sejlskib. Se evt Delmål 2: Elevnavigationspult. 3.2 Værftsophold og vedligehold Fylla har været på et langt og meget omkostningstungt værftsophold i vinter. Der er blevet fuldt op på vores 5 års vedligeholdelsesplan og så har vi været nødt til at sætte gang i den hele store overhaling af stævnen. Vi har i 2014 brugt ca kr. på drift- og vedligeholdelseskontoen, en stigning på ca kr. Heraf er de kr. brugt på rådskaderne i stævnen. 3.3 Audit og ISM-aftale med Ærøfærgerne Seneste audit på rederikontoret, blev afholdt den 18. marts Søfartsstyrelsen havde ingen anmærkninger. Søfartsstyrelsen informerede om helt nye regler ang. forsikringer, som omhandler fjernelse af vrag (jfr. Regel 12). Vores forsikringsselskaber har efter forespørgsel fået dette ført ajour og vi er dækket som loven foreskriver. Både på rederikontoret og på skonnerten Fylla er ansatte og besætning bekendt med opbygningen af SMSen og kan let finde rundt i indholdet. 4.1 Afrunding Vi mener at kunne tilskrive de gode resultater, vores markedsføringsstrategi og den høje standart som Fylla har som undervisningsskib. Mange af skolerne er gengangere, men det er også lykkede os at få helt nye skoler. Vores store aktivitet på de sociale medier, gør at vi bliver set og der er så småt gang i vores virale markedsføring. Vi har arbejdet mod viral-markedsføring i de sidste 3 år og i år lader det til, at billeder og film fra Fylla for alvor er begyndt at opstå, uden vi behøver at sætte det i gang. Dette kan måske linkes tilbage på vores nye visuelle identitet, som både de unge og lærerne kan identificere sig med. For 2015 er vi spændte på om den nye skolereform giver bemærkelsesværdige udsving i bookingerne. 13

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT

SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT SIG DET SOM DET ER! DANMARKS STØRSTE SOCIAL- OG UNDERVISNINGSPROJEKT EVALUERING EN MEGAFON ANALYSE AF DIALOGREJSEN 2013-2014 Stills fra filmene Den perfekte middag om vold i hjemmet, Loftet om psykisk

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr. 6 2014 Jacob Christensen ny velfærdsmand i

Læs mere

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader

beretning 2012 temauddannelse erfaringsformidling gode tage gode vådrum eftersyn skadedækning organisation økonomi håndværkere byggeskader gode tage gode vådrum erfaringsformidling beretning 2012 eftersyn skadedækning økonomi organisation byggeskader håndværkere praktik tekniske skoler temauddannelse efteruddannelse hovedforløb byggeriets

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere