Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Rapport til Fylla Fonden og Undervisningsministeriet vedr. driften af skonnerten Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4a 5970 Ærøskøbing

2 Indhold 1. Rederiet Fylla Økonomi og budgetopfølgning Undervisningsministeriet - Aktivitetsplan Målgrupper Delmål 1: Antal undervisningstogter Delmål 2: Digital elevnavigationspult Delmål 3: Fyllas årlige bundsyn v. Søfartsstyrelsen Delmål 4: 5 års vedligeholdelsesplan Delmål 5: Brugertilfredshedsspørgeskema Delmål 6: Nyhedsbreve Delmål 7: Skippers dagbog Delmål 8: Elev site Delmål 9: Fylla markedsføringsfilm Delmål 10: SEO - Søgemaskineoptimering Delmål 11: Samarbejde med Matchpol.dk Værftsophold og vedligehold Audit og ISM-aftale med Ærøfærgerne Afrunding

3 1. Rederiet Fylla Driften af Fylla har også i 2014 taget udgangspunkt i notatet Fylla samarbejde og udvikling på Sydfyn, som er grundlaget for Ærø, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommunes stiftelse af Fylla Fonden. På vegne af Fyllas ejer, Fylla Fonden, løser Rederiet Fylla bl.a. følgende opgaver: Salg og booking af sejladser, økonomistyring og regnskab, personaleadministration, ajourføring af hjemmeside, Markedsføring- og PR-strategi, kontakt og mødeaktivitet med naturturisme, kontakt til foreningen Fyllas Venner, samarbejde med Det Ærøske Færgeselskab omkring ISM ombord på Fylla og på rederiet, gennemfører auditer i samarbejde med Søfartsstyrelsen, samt afrapportering til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet indførte sidste år, nye regler for ansøgning og afrapportering, af de såkaldte driftslignende tilskud. Det er disse tilskud, som i allerhøjeste grad holder Fylla sejlende. Som følge af de nye regler, har Rederiet Fylla skulle udarbejde en aktivitetsplan, med konkrete effektmål. Det er ud fra denne aktivitetsplan, årsberetningen vil tage sit udspring. Organisationsdiagram for Rederiet Fylla 2014 Fylla Fonden Fylla Fonden ejer skonnerten Fylla I forbindelse med at Fyns Amt blev nedlagt, har de tre sydfynske kommuner, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø stiftet Fylla Fonden, som i dag er ejer af Fylla. De tre kommuner er politisk repræsenteret ved kommunens borgmester. Rederiet Fylla driver Skonnerten Fylla Fylla Fonden har arrangeret sig med Rederiet Fylla som har det fulde og ubegrænsede ansvar for driften af skibet Rederiet Fylla er en del af den socialøkonomiske virksomhed Udviklingsfonden i Ærøskøbing. Udviklingsfondens opgaver i Ærøskøbing, er drift af Det Gamle Værft, et bevarings- og oplevelsesværft, hvis væsentligste opgaver er at restaurere gamle nittede stålskibe og formidle den maritime kulturarv, så alle kan forstå det. Samt at bidrage til at unge og andre med særlige forudsætninger, kan få en plads på arbejdsmarked og dermed en større værdi i dagligdagen. DP Frank Pedersen/ Ærøfærgerne A/S DP har direkte adgang til reder. Reder for Rederiet Fylla er Christian Albertsen, Direktør i Udviklingsfonden Rederiet Fylla: Strategi & drift. Karina Hildebrandt, Ansvarlig for strategi, kommunikation og drift. 3

4 2. Økonomi og budgetopfølgning I 2014 omsatte vi for kr., hvilket er en stigning på kr. sammenlignet med året før. Vi håber det er et tegn på at vores markedsføringsstrategi er slået igennem. I de sidste 3 år har Rederiet Fylla, arbejdet strategisk på at gøre Fylla merkant mere synlig. Skonnerten Fylla har fx fået en visuel identitet, som matcher vores hovedmålgruppe (større børn, unge, lærere og forældre (fx forældre i privatog friskoler)), og vi er blevet stærkere og mere aktive på de sociale medier, desuden brugte vi sommertogtet 2013, som promoveringstogt. I 2014 steg Fyllas omsætning med ca kr. Stigningen kommer af væsentligt flere undervisningstogter. Til sammenligning, var der i 2013 undervisningstogter i 65 sejladsdage, hvorimod der i 2014 var undervisningstogter i ca. 100 sejladsdage. Vi finder udviklingen fantastisk, da vi anser undervisningstogterne, som Fyllas absolut vigtigste opgave. Da det er dem der er med til at, undervise og formidle om den maritime kulturarv og øge kendskabet til de maritime uddannelser og sætte fokus på Danmarks historie. På udgiftssiden måtte vi 2014 bruge flere penge på drifts- og vedligeholdsomkostninger, det skyldes hovedsagligt at Fylla i sommeren 2014 blev påsejlet af en stort russisk skib som sejler med tømmer. Vores helt nye bovspryd blev beskadiget og under den grundige udfærdigelse af skaden, blev der i efteråret 2014 fundet store rådskader i Fyllas stævn. Omkostningerne til rådskaderne vil løbe op omkring kr. ca. halvdelen blev udført i regnskabsåret

5 3. Undervisningsministeriet - Aktivitetsplan 3.1 Målgrupper I forbindelse med aktivitetsplanen, har vi defineret vores hovedmålgrupper. Herunder ses målgrupper og fordelingen i sejladsdage, dog har vi ikke sat dage på den sidste målgruppe, som er: Efterskoler og STU (Særligt tilrettelagt uddannelse): reparation- og vedligeholdsundervisning i vinterhalvåret). Da dette ikke er sejlads. Grundskoleelever: undervisningssejlads 41 sejldage i 2014 ca. Ungdomsuddannelse: undervisningssejlads 40 sejldage i 2014 ca. Institutioner: undervisningssejlads 21 sejldage ca. Efterskoler og STU (Særligt tilrettelagt uddannelse): Nyt tiltag. Reparation- og vedligeholdsundervisning i vinterhalvåret. Et forsøg på at få Fylla til at fungere som undervisningsskib, uden for sejlsæsonen. Vi har fået stablet et særdeles godt samarbejde, med Ærø Efterskole på benene. Fylla indgår som undervisning, på Ærø Efterskoles sejladslinje. Forår og efterår står den på til-og afrigning. I vinter halvåret undervises eleverne i reparation og vedligehold og har bl.a. været med til at slibe og lakere blokke, kasser og deslige. Der arbejdes pt på at eleverne kan få en sejlads og på sigt et togt med Fylla. I vores optik er samarbejdet tt absolut win-win samarbejde. Ærø Efterskole undervises i praktisk sømandskab og hjælper bl.a. med til-og afrigning, samt vedligeholdsarbejde. Ærø Efterskoles sejladslinje i deres fine busseronner. 3.2 Konkrete delmål (effektmål) I starten af hver forklaring, skriver vi delmålene i anførelsestegn Delmål 1: Antal undervisningstogter Fylla skal i 2014 sejle 17 undervisningstogter modsvarende 2013 hvor vi sejlede 15. Fylla sejlede i 2014, hele 22 undervisningstogter, hvilket er en stigning på næsten 50 %. Ud af 126 sejladsdage, var 102 dage undervisningstogter, 9 dage blev brugt på sommertogt & Æbleræs, 7 dage til Fyn rundt og 8 dage var privatcharter. 5

6 FORDELING I SEJLDAGE 2014 Fyllas venner Sommertogt Privat Charter Undervisningstogter På Rederiet Fylla har vi igennem de sidste par år arbejdet effektivt, på at udvide vores sæson, så flere vil kunne få udbytte af Fyllas tilbud. Da vi sidste efterår, havde en idé om hvordan Fyllas bookingkalender kom til at se ud i 2014, kontaktede vi Fyllas største kunde og meget gode samarbejdspartner, HF. Søfart Marstal Navigationsskole og bad dem overveje muligheden for at rykke deres togter i 2015, så de starter tidligere (hvor der kan være meget hårdt vejr). Heldigvis er HF. Søfart Marstal Navigationsskole gået med til at rykke deres togter i foråret, så vi nu kan tilbyde grundskoleelever undervisningstogter allerede i april. Vi har fået 2 ekstra sejladsuger på denne måde. Nu er vi dog meget spændte på, hvilken betydning den nye skolereform vil få for Fylla Delmål 2: Digital elevnavigationspult Fylla skal i 2014 have installeret elevnavigationspult (digitale navigationsinstrumenter) Fyllas nye navigationsportal (navigationspult) har været en stor succes. Især blandt HF søfart eleverne, som flittigt har brugt den, til at udføre deres navigationsopgaver. Hos grundskoleeleverne har navigationsportalen især været brugt til deres dagbogsopgaver og trinmålsundervisning. 6

7 Vi fik i sidste vinterperiode udviklet nyt undervisningsmateriale til Skonnerten Fylla. Det er udviklet, så det følger undervisningsministeriets trinmål, og kan indgå i klassernes årsplan. Det er et fint produkt, som blev testet (med vejleder) under to lejrskoletogter i år, med gode resultater. Besætningen har dog ikke tid til at bringe det på banen, så det kræver at skolerne selv tager initiativet hjemmefra og forbereder sig, eller at der er fx lærerstuderende med på togterne, som sætter gang i undervisningen Delmål 3: Fyllas årlige bundsyn v. Søfartsstyrelsen Fylla skal i 2014 have det årlige bundsyn v. Søfartsstyrelsen. Ved Fyllas årlige bundsyn 2014, fandt Søfartsstyrelsen ingen anmærkninger. 7

8 3.2.4 Delmål 4: 5 års vedligeholdelsesplan Fylla følger den udarbejdede 5 års vedligeholdelsesplan. Fylla har fået udskiftet den gamle hjælpemotor. Derudover er 24V generatoren blevet skiftet ud med en mere tidssvarende installation. Det samme gælder den kraftige lænse-/brandpumpe. Den gamle hjælpemotor kunne ikke længere overholde søfartsstyrelsens krav med hensyn til støjniveau og havde det samtidigt svært med at producerer strøm nok, når systemet blev fuldt belastet. Med den nye installation af hjælpemotor, vil skibets 24V batterier kunne lades op, samt leverer 240V og 380V, og dette med et støjniveau der er meget lavere end før. I forbindelse med udskiftningen af hjælpemotoren, blev den gamle lænse-/brandpumpe samtidig udskiftet med en noget kraftigere pumpe, der er drevet på el. I de gode gamle dage, var det eneste batteri ombord et 12V til VHF radioen. Nu derimod hvor der er fryser, køleskab, støvsuger, elektrisk belysning, navigationsudstyr samt, ej at forglemme, IPad, computere, mobiltelefoner, osv. Så kræves der meget, for at få et gammelt træskib med på nutidens krav. 8

9 På Fyllas bro er der også blevet investeret. Nemlig i skibets sikkerhed! Så sejlads gennem de danske farvande i alt slags vejr, fra kraftig regn og blæst, til vindstille og tåge, foregår under bedste forudsætninger. Gennem de sidste par år er der sket store fremskridt inden for elektronisk navigation, derfor har vi opgraderet vores eksisterende navigationsudstyr med en NSS 12 SIMRAD GPS/AIS kortplotter (som viser næsten realtid). Fylla ligger for anker i Helnæs Bugt. Her er udsigten fra en tur med hækjollen den 21. maj 2014 Fyllas jolle har endelig fået en påhængsmotor, så eleverne kan komme lettere til land og lave skattejagt, biologiforsøg, lejrbål eller noget helt andet. Desuden er Fyllas bovspryd blevet repareret. En omkostningsrig affære. Desværre blev Fylla påsejlet i Svendborg havn den 9. juni kl , af M/V St. Pauli. Et stort Russisk fragtskib. Det var, som tidligere beskrevet, Fyllas nye bovspryd det gik ud over. Skibets nye generatoranlæg, har fungeret efter hensigten. Det har medført, at vi oftere ligger til ankers, til stor fornøjelse for eleverne. Det betyder også at skibets jolle bliver brugt flittigt. Der er blevet lavet roøvelser og mindre jolletogter til land, mens Fylla lå til ankers i bugten. Vi har fx ankret op i Genner bugt, Helnæsbugt, Hørup hav, Sandvig og Korshavn ved Fyns Hoved Delmål 5: Brugertilfredshedsspørgeskema Vi vil på rederiet, i samarbejde med besætningen, udarbejde et brugertilfredshedsspørgeskema. Der er endnu ikke udviklet et spørgeskema. Tiden har ikke været til det, da vi har prioriteret andre ting, så som synlighed højere. 9

10 3.2.6 Delmål 6: Nyhedsbreve Vi vil fra rederiet sende 3 nyhedsbreve. I alt har vi sendt 4 nyhedsbreve og haft et link og en artikel med i Det Gamle Værfts nyhedsbrev ang. Fylla Filmen. Nyhedsbrevene er blevet taget vel imod, det er tydeligt at se på hjemmesidestatistikken. Så det fortsætter vi helt klart med i Vi sender til 355 modtagere, så kommunikations- og markedsføringsværdigen er høj. Vi følger naturligvis Fyllas designprofil i nyhedsbrevene, herunder ses et screen dump af et af nyhedsbrevene. 10

11 3.2.7 Delmål 7: Skippers dagbog Målet er at vi i slutningen af 2014 har 17 dagbogsfortællinger om livet til søs Med 22 undervisningstogter, har Fylla og besætningen naturligvis haft rigtig travlt. Det betyder også at den kære skipper har haft rigtig travlt. Alligevel har Skipper David Thomas skrevet om 22 forskellige togter med Fylla i Se skippers dagbøger via dette link. 3-q-marstal/ Delmål 8: Elev site I 2014 vil vi etablere en elevside på vores hjemmeside, som skal indeholde film/præsentationer udarbejdet af eleverne ombord på Fylla. Målet er 6 film/præsentationer online i slutningen af 2014 Næsten alle klasser, der har været afsted med Fylla i år, har lavet en Facebook dagbog. De har taget billeder der beskriver dagen og så lagt dem på facebook/skonnertenfylla med en fin beskrivelse af hvad de har oplevet. Andre har lavet film og powerpoint præsentationer, vi linker til en del af dem på Elev Sitet. Der ligger 6 videoer og 1 præsentation på Fyllas elev site (http://skonnertenfylla.dk/elev-site/). Håbet er at disse film, vil inspirere de kommende elever til at producere film og at der vil gå lidt konkurrence i det. Derfor har vi også oprettet en side, på vores hjemmeside, der hedder Fylla Film. Her kan man se Fyllas markedsføringsfilm, samtidig opfordrer vi klasserne til at lave deres egne film. Der er to overordnede grunde til dette. Det første er, at vi på denne måde kan bringe Fylla i spil, når det gælder fx medieundervisning og fortælleteknik, som er en del af danskfaget. Den anden er at det er fantastisk i markedsføringsøjemed og det har vi jo alle i den grad brug for. Samlet er Elevfilmene set over 1030 gange (den 8. april 2015). 11

12 3.2.9 Delmål 9: Fylla markedsføringsfilm Fylla vil i foråret 2014, få lavet 2 korte film (trailere), som vi skal bruge til synliggørelse Vi har fået lavet en virkelig god markedsføringsfilm. De første optagelser blev filmet, under en sejlads med elever fra HF. Søfart Marstal Navigationsskole. Det var meningen, at der også skulle være filmet når en lejrskole var ombord. Det nåede vi desværre aldrig. Filmen, Skonnerten Fylla - en oplevelse for livet!, er blevet vist over 680 gange (8. april. 2015) og vi har kun brugt, vores hjemmeside og de sociale medier som kanaler (Facebook & Youtube). Det er vores mål, at vi i 2015 får lavet en film med lejrskoleelever. I kan se filmen her. https://www.youtube.com/watch?v=7b7rcdbygf Delmål 10: SEO - Søgemaskineoptimering Rederiet vil i 2014 søgemaskineoptimere for at ligge højt på bl.a. google Vi har fået søgemaskineoptimeret 20 sider og vil i fremtiden gøre det løbende. Vi vil i fremtiden afsætte penge til dette i budgettet. I udsnittet fra Google Analytics, ses det at 57 % finder Fylla via søgemaskiner og at nyhedsbrevene har god virkelig god værdi, for vores budskaber og hjemmesidetrafik. 12

13 Delmål 11: Samarbejde med Matchpol.dk I 2014 vil Rederiet Fylla i samarbejde med Matchpol.dk, forsøge at rekvirere bachelorstuderende, til at være med til at udvikle undervisningsmateriale Vores kontakt hos Matchpol.dk, var i 2014 ikke til nogen hjælp. Til gengæld fik vi via en anden læreuddannelsesinstitution, fat i en meget engageret lærestuderende. Hun har tidligere været elev på Georg Stage, og ved hvad det vil sige at sejle med sejlskib. Se evt Delmål 2: Elevnavigationspult. 3.2 Værftsophold og vedligehold Fylla har været på et langt og meget omkostningstungt værftsophold i vinter. Der er blevet fuldt op på vores 5 års vedligeholdelsesplan og så har vi været nødt til at sætte gang i den hele store overhaling af stævnen. Vi har i 2014 brugt ca kr. på drift- og vedligeholdelseskontoen, en stigning på ca kr. Heraf er de kr. brugt på rådskaderne i stævnen. 3.3 Audit og ISM-aftale med Ærøfærgerne Seneste audit på rederikontoret, blev afholdt den 18. marts Søfartsstyrelsen havde ingen anmærkninger. Søfartsstyrelsen informerede om helt nye regler ang. forsikringer, som omhandler fjernelse af vrag (jfr. Regel 12). Vores forsikringsselskaber har efter forespørgsel fået dette ført ajour og vi er dækket som loven foreskriver. Både på rederikontoret og på skonnerten Fylla er ansatte og besætning bekendt med opbygningen af SMSen og kan let finde rundt i indholdet. 4.1 Afrunding Vi mener at kunne tilskrive de gode resultater, vores markedsføringsstrategi og den høje standart som Fylla har som undervisningsskib. Mange af skolerne er gengangere, men det er også lykkede os at få helt nye skoler. Vores store aktivitet på de sociale medier, gør at vi bliver set og der er så småt gang i vores virale markedsføring. Vi har arbejdet mod viral-markedsføring i de sidste 3 år og i år lader det til, at billeder og film fra Fylla for alvor er begyndt at opstå, uden vi behøver at sætte det i gang. Dette kan måske linkes tilbage på vores nye visuelle identitet, som både de unge og lærerne kan identificere sig med. For 2015 er vi spændte på om den nye skolereform giver bemærkelsesværdige udsving i bookingerne. 13

Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla

Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af Skonnerten Fylla Rapport til Fylla Fonden fra Rederiet Fylla, marts 2012 Side 1 af 12 Rederiet Fylla Marts 2012 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Overordnet om sæsonen

Læs mere

Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af skonnerten Fylla

Årsberetning. Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af skonnerten Fylla Årsberetning 2012 Rapport til Fylla Fonden vedr. driften af skonnerten Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 6 5970 Ærøskøbing 62521222 www.skonnertenfylla.dk Indhold 1. Overordnet om sæsonen 2012... 2

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2016

LILLA DAN Togtplan 2016 ! LILLA DAN Togtplan 2016 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 65 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland

Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Evalueringsskema til projekter støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Dato for bevilling : 24. marts 2010 Unge som Kulturarvsformidlere

Læs mere

FORFATTERNE ombord på Fylla

FORFATTERNE ombord på Fylla FORFATTERNE ombord på Fylla Bodil Steensen-Leth Cand.Phil. i engelsk 1972. Litteraturanmelder på Jyllands-Posten 1978-1998. Godsejerfrue på Steensgård, debuterede i 1984 med novellesamlingen Pandæmonien

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Historie/Dansk. Side 1 af 10

Historie/Dansk. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Historie/Dansk Trinmål (2009) for historiefaget efter 6. klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: -

Læs mere

Den Gensidige Nytteforening Fyllas Venner

Den Gensidige Nytteforening Fyllas Venner Generalforsamling Fylla 2015 28.04.2015 Søndag den 22. marts 2015, kl. 13.00 Sted: Fylla (Ring Andersens Skibsværft Svendborg) 4) Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år. Indkaldelse sker med tre

Læs mere

DANSKE FÆRGER A/S KOMMUNIKATIONSPOLITIK - EJERNE - KUNDER - SAMARBEJDSPARTNERE - MEDIER & OFFENTLIGHED - MYNDIGHEDER - MEDARBEJDERE - HJEMMESIDE

DANSKE FÆRGER A/S KOMMUNIKATIONSPOLITIK - EJERNE - KUNDER - SAMARBEJDSPARTNERE - MEDIER & OFFENTLIGHED - MYNDIGHEDER - MEDARBEJDERE - HJEMMESIDE DANSKE FÆRGER A/S KOMMUNIKATIONSPOLITIK - EJERNE - KUNDER - SAMARBEJDSPARTNERE - MEDIER & OFFENTLIGHED - MYNDIGHEDER - MEDARBEJDERE - HJEMMESIDE Færgens kommunikation bygger på åbenhed, og skal opfattes

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2012

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2012 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 0 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak I slutningen af spørgeskemaet

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

Så lad nu pinsesolen danse. Sekretariat

Så lad nu pinsesolen danse. Sekretariat Bestyrelsens beretning til den kommende generalforsamling pinsedag i Flensborg. Som noget nyt bringer vi beretningen i bladet før generalforsamlingen, den vil således ikke blive læst op i sin fulde længde,

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Historie/Dansk. Side 1 af 7

Historie/Dansk. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Historie/Dansk Trinmål (2009) for historiefaget efter 6. klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: - selv

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET ERHVERVSINFO NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE Maj 2017 01 02 03 NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET SKUB I VÆKSTEN PÅ ERHVERVSOMRÅDET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt

Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Resultater af kursistevaluering af e-didaktik-projekt Følgende evaluering er udført via Googles spørgeskemaformular. Indledningsvis stilles generelle spørgsmål om IT, og efterfølgende fokuserer spørgsmålene

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2015

HAVNENYT EFTERÅRET 2015 HAVNENYT EFTERÅRET 2015 En ægte 12 meter afgår Dragør havn Sæsonen 2015 Igen i år har vi kunnet holde skindet på næsen, når man taler om antal af gæstende både i havnen. Vi har i år haft en fremgang på

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Øhavets Restaureringscenter. Ærø Kommune. Ærø Kommune. Offentlig myndighed Ærø Turist- og Erhvervsforening CVR-nr.

Øhavets Restaureringscenter. Ærø Kommune. Ærø Kommune. Offentlig myndighed Ærø Turist- og Erhvervsforening CVR-nr. Bilag 19 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 6.000.000 kr. 6.000.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune

Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune Velkommen til et nyt skoleår! Nyhedsbrev 2017/2018 Skole- og Kulturafdelingen Nyborg Kommune Kære elever og forældre Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Vi håber I har nydt sommeren, og at jeres

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk

Eniro Danmark // SMV-analyse 2015. Tabelrapport. www.radiuskommunikation.dk Eniro Danmark // SMV-analyse 2015 Tabelrapport www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Tabel 1. Hvilken branche tilhører din?...1 Tabel 2. Hvilken gruppe af kunder kommer størstedelen af

Læs mere

Logbog. Viborg Fælles Sejladsarbejde

Logbog. Viborg Fælles Sejladsarbejde Logbog 2001 Viborg Fælles Sejladsarbejde 2 Indhold Forord 4 Uddrag af aktivitetskalender 5 Torsdagssejladser 8 PR 9 Uddannelse 9 Udlån/leje af materiel 9 Kredsenes brug af materiel 9 Eskadrerne 10 Anskaffelse

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

Fra Landkrabber til dygtige sejlere på uger. Jesper Henriksen Oure Højskole. Sejlerne fra Oure. Danmark Rundt Pro Skipper

Fra Landkrabber til dygtige sejlere på uger. Jesper Henriksen Oure Højskole. Sejlerne fra Oure. Danmark Rundt Pro Skipper Fra Landkrabber til dygtige sejlere på 12-14 uger Sejlerne fra Oure Jesper Henriksen Oure Højskole Danmark Rundt Pro Skipper Redskab Kompetance til Sejleroplevelser Visionen for Danmark Rundt 54 landkrabber

Læs mere

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013 1 Synscenter Refsnæs Skolebestyrelsens årsberetning 2013 2 Skolebestyrelsens medlemmer: Tina Klarskov Olesen (formand) Gisselørevej 14 4400 Kalundborg Tlf. 5951 6069 Mail: tina.klarskov.olesengmail.com

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre

Formandsberetning 2013. Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre 1 Formandsberetning 2013 Jeg sagde sidste år, at 2012 havde været et travlt år. Så kan jeg oplyse, at 2013 ikke har været et mindre travlt år; men vi har prøvet at løse opgaverne på bedste måde for vandværket.

Læs mere

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold

Sømandskab. Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner. Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Sømandskab Duelighedsbogen, kapitel 5 3 lektioner Sejlskib - begreber Tovværk Ankring Slæbning Sejlads i hårdt vejr Vejret til søs (Rasmus) Indhold Søvejsregler De Internationale Søvejsregler 1840 - DK

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

Everten Rebekka af Fanø NYHEDSBREV, OKTOBER 2015

Everten Rebekka af Fanø NYHEDSBREV, OKTOBER 2015 Everten Rebekka af Fanø NYHEDSBREV, OKTOBER 2015 Kære medlemmer Som det fremgår nedenfor, har sommeren 2015, været en begivenhedsrig, for ikke at sige dramatisk, sæson, som vi har bag os. Således drejer

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2015

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2015 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2015 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak I slutningen af spørgeskemaet

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25 april 2004. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 25 april 2004. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 25 april 2004 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. Nyhedsbrev nr. 25-2004. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Flere penge. Hvem er SAS Juniorafdeling. Hvad har vi lært? Hvad skal vi nu? Inspiration. Lidt historie Projekter. Skælskør Amatør-Sejlklub

Flere penge. Hvem er SAS Juniorafdeling. Hvad har vi lært? Hvad skal vi nu? Inspiration. Lidt historie Projekter. Skælskør Amatør-Sejlklub Flere penge Hvem er SAS Juniorafdeling Lidt historie Projekter Hvad har vi lært? Hvad skal vi nu? Inspiration Kilde Google . Stiftet 1915 Sammenhold og nærhed 300 Medlemmer (2014) 50 juniorer 125 bådpladser

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen CPH:DOX for Børn og Unge på Amager Dato for projektets afholdelse? 16. til 26. marts 2017 Ansøgt beløb: 35.000 DKK Bevilget beløb: 35.000 DKK Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Vedtægter for Fylla Fonden

Vedtægter for Fylla Fonden Fondens navn«hjemsted og formål Vedtægter for Fylla Fonden Fondens navn er Fylla Fonden, P Fonden er stiftet af: Ærø Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Svendborg Kommune Skibets virkeområde er hovedsagligt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Indledning Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Olien. Den har aldrig været tilmeldt IAA i sin oprindelige form- og heller ikke i sin nuværende form. Vi har

Læs mere

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed

PROFIL. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed PROFIL Sejlskibsforeningen ANNE MARGRETHE af Svendborg har besluttet at profilere sig på følgende tre områder. Historie og kultur Natur og miljø Socialt engagement og velgørenhed Historisk og kulturel

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Forældrerådgivningen Skole og Forældre

Forældrerådgivningen Skole og Forældre 2013 Forældrerådgivningen Skole og Forældre ÅRSRAPPORT 2013 SKOLE OG FORÆLDRE Kvægtorvsgade 1, 1710 Kbh. V. Indhold Forord... 2 Hvor mange henvender sig til Forældrerådgivningen?... 2 Hvem henvender sig

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla.

Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla. Velkommen om bord! Undervisningsskibet Fylla Rederiet Fylla Ærøskøbing Havn 4 5970 Ærøskøbing Tlf.: 6252 1222 Email: info@skonnertenfylla.dk Hvad skal jeg pakke? Følgende udrustningsliste er meget ideel

Læs mere

Sletterhage Vandværk. Beretning for året 2013

Sletterhage Vandværk. Beretning for året 2013 Beretning for året 2013 Sletterhage I 2013 fik Sletterhage leveret 10.978 m 3 fra fællesvandværket. I 2012 fik vi leveret 10.271 m 3. Så dette niveau ser ud til at være niveauet for andelshavernes forbrug.

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2013

HAVNENYT FORÅRET 2013 HAVNENYT FORÅRET 2013 Foråret er så småt på vej. Vedligehold på havnen: Ja sådan indledte vi også forårets udgave af Havnenyt i 2011. Men det er jo fortsat uhyre aktuelt, da vi jo heldigvis befinder os

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Selvfortælling - Gennemførelse

Selvfortælling - Gennemførelse Selvfortælling - Gennemførelse Undervisningsaktiviteter Hvad gør læreren? Introduktion Lektion 1-2 Læreren fortæller klassen, at de skal i gang med et forløb om digitale selvfortællinger, hvor hver elev

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Dit liv på nettet - Forforståelse

Dit liv på nettet - Forforståelse Dit liv på nettet - Forforståelse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Denne vejledning har til formål at klæde læreren

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere