KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet musikshoppen.dk.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 16. februar 2004 med bilag 1 og 2, svarskrift af 22. marts 2004 med bilag A, replik af 7. april 2004 med bilag 3-11 og duplik af 5. maj 2004 med bilag B-G. Registreringsdato: Domænenavnet musikshoppen.dk er registreret den 14. juni Sagsfremstilling: Klageren driver virksomhed under betegnelsen Musikshoppen ApS. Klagers virksomhed er stiftet den 5. januar 2001 med det formål at drive erhverv med udlejning og handel med musikinstrumenter og hermed beslægtet virksomhed, jf. bilag 2. Sekretariatet har ved opslag på klagerens hjemmeside under domænenavnet musik-shoppen.dk kunnet konstatere, at klageren primært driver erhverv med salg af musikinstrumenter. Indklagede har om sine aktiviteter oplyst følgende i svarskriftet: TL Nordic A/S driver gennem datterselskabet InFlow ApS en række Internet marketing aktiviteter med fokus på formidling af kunder til dansk erhvervsliv via målrettet og kvalificeret Internettrafik.

2 Aktiviteterne udføres bl.a. gennem produktion af søgemaskineoptimerede websider, som tilkobles et generisk domæne med relation til kunders forretningsområder. De således optimerede websider og domæner hostes på InFlows egne servere, hvilket giver mulighed for at tilbyde kunder detaljeret statistik på trafikken, søgekriterier, søgeord, medier osv. Inflow bliver betalt for de søgemaskineoptimerede websiders programmering samt for de resultater Inflow skaber for kunderne. Når TL Nordic/Inflow har indgået en aftale med en kunde om søgemaskinesynliggørelse under et udvalgt domæne, som Inflow har registreret, har kunden automatisk eksklusivitet til domænet og dermed retten til domænet. Men da de søgemaskineoptimerede websider, som Inflow producerer på vegne af kunden, forbliver på Inflows servere, er der mange kunder, som vælger ikke at ændre formalia hos DK-Hostmaster, hvorfor Inflow ofte står såvel som ejer af domænerne, som registrant, teknisk kontakt og betaler heraf. Inflows kunder betragter alligevel de pågældende domænenavne som deres og anvender ofte disse generiske domæner til markedsføring og div. kampagner. Om baggrunden for registreringen af domænenavnet musikshoppen.dk er i svarskriftet oplyst følgende: Domænenavnet musikshoppen.dk er i sin tid, den 14. juni 1999, registreret som generisk domænenavn for at skabe et seriøst fundament for kunder med relation til handel med musik på Internet. TL Nordic/Inflow har endvidere sikret domænet en topplacering på internettets søgemaskiner, hvorved henvendelser fra mange potentielle kunder formidles til Inflows kunde, CDON.com. Domænet blev i 1999 registreret i god tro og havde på daværende tidspunkt ikke fællestræk med varemærker, selskabsnavne eller andet. TL Nordic/Inflow har ikke købt dette eller andre domæner med henblik på videresalg til højestbydende, da det slet ikke er selskabets forretningsområde at videresælge indkøbte domæner. Domænenavnet er ejet af TL Nordic/Inflow, som også står som betaler og teknisk kontakt. Endvidere er domænet hostet med div. søgemaskineoptimerede websider på Inflows servere på vegne af Inflows kunde. Kunden er virksomheden CDON.com, som er en professionel virksomhed hvis forretningsområde er at sælge musik på internettet. Inflow har endvidere en aftale med CDON.com om at formidle kunder via domænet Når TL Nordic/Inflow modtager trafik fra søgemaskinerne og fra søgende, som indtaster domænenavnet direkte i browseren, modtager Inflow al trafikken men videresender denne til CDON.com s domæne CDON.com nyder således godt af trafikken fra Inflows domænenavn. Mange søgende vælger at gætte sig frem til en web-adresse, når de søger. Når en potentiel kunde f.eks. ønsker at købe

3 musik på nettet, er der mange som vælger at taste f.eks. eller Denne trafik har Inflows kunde glæde af, idet vedkommende med overvejende sandsynlighed kan tilfredsstille den søgendes konkrete behov. Klageren konstaterede den 19. januar 2004, at opslag på domænenavnet musikshoppen.dk blev viderestillet til klagers hjemmeside under domænenavnet musik-shoppen.dk, hvilket klageren mente måtte være en fejl. Klageren, som håbede på, at domænenavnet musikshoppen.dk ville blive ledigt, havde ved tidligere lejligheder ved opslag på domænet konstateret, at det var inaktivt. Klager tog den 20. januar 2004 kontakt med sin webudbyder, som oplyste klageren om, at viderestillingen var en typisk fremgangsmåde for visse virksomheder, og at klageren sandsynligvis snart ville blive kontaktet af indklagede med henblik på salg af domænenavnet musikshoppen.dk. Klagerens webudbyder opfordrede i den forbindelse klageren til at kontakte indklagede for at få stoppet den uanmodede viderestilling. Klageren har om sin henvendelse til indklagede oplyst følgende i klageskriftet: Vi valgte samme dag at tage kontakt til TL Nordic A/S. Vi kom i kontakt med en person ved navn Christian. Hans første kommentar var at siden jo nok havde givet nogle tusinde henvisninger og om vi ønskede at dette skulle fortsætte. Vi valgte af erfaring fra diverse annoncefirmaer at svare nej til en hver form for aftale og bad firmaet om at fjerne denne henvisning. Klageren har som dokumentation for, at denne telefonsamtale fandt sted, fremlagt en specificeret telefonregning, hvoraf det fremgår, at klageren den 20. januar 2004 kl har haft et opkald til indklagede af 1 minut og 20 sekunders varighed. Indklagede har bestridt, at der har været en dialog mellem parterne, men mener i øvrigt, at dette er uden betydning for sagen. Klageren konstaterede efterfølgende, at opslag på domænenavnet musikshoppen.dk nu blev viderestillet til domænet finpo.dk. Klageren kontaktede derfor registranten af domænenavnet finpo.dk, Finn Poulsen, og spurgte, om han havde anmodet om viderestillingen. Finn Poulsen oplyste, at han ikke var bekendt med viderestillingen, og at viderestillingen skete uden, at han havde anmodet herom. Klageren har til dokumentation herfor fremsendt en kopi af en mail, som Finn Poulsen har sendt til klageren den 22. januar 2004, hvori det hedder: Hej, Jeg har konstateret, at et domænenavn som ikke er mit, linker til min hjemmeside Det er et mærkeligt sammentræf med jeres Domæne Et opslag på domænet finpo.dk viser, at der er tale om en hjemmeside for Musik på vinyl. Klageren har i anledning af indklagedes oplysninger i svarskriftet sendt en mail til CDON.com, hvori det bl.a. hedder: Vi er i forbindelse med en twist om retten til domænenavnet musikshoppen.dk blevet oplyst at der er indgået en økonomisk aftale mellem CDON.com og TL nordic/inflow om at foretage søgemaskineoptimering via domænenavnet musikshoppen.dk. Vi beder Jer venligst om at be- eller afkræfte dette, samt i givet fald venligst oplyse os om hvornår en aftale måtte være indgået.

4 Henvendelsen blev besvaret ved mail af 31. marts 2004, hvori det bl.a. hedder: Jeg kan ikke bekræfte, at der er indgået en aftale mellem CDON.COM og TL Nordic/Inflow om en søgemaskineoptimering via domænenavnet musikshoppen.dk. Indklagede har i duplikken kommenteret disse oplysninger således: Indklagede har indgået en aftale med CDON.com om at formidle kvalificeret og målrettet trafik til CDONs website. Denne aftale er indgået via og i samarbejde med TradeDoubler, som er Europas største affiliate koncern. Når klageren hævder, at der ikke er indgået nogen aftale mellem CDON og Indklagede om en konkret søgemaskineoptimering, er dette korrekt hvis begrebet søgemaskineoptimering defineres snævert og traditionelt. CDON vil imidlertid kunne bekræfte at der er indgået aftale med TradeDoubler og Indklagede omkring levering af målrettet trafik til CDONs website fra udvalgte domæner og Indklagede har via en række generiske domænenavne allerede leveret tusindvis af potentielle kunder til CDON. Indklagede har som dokumentation for det anførte fremlagt diverse bilag, herunder en , som direktøren for TradeDoubler har sendt til indklagede den 4. maj 2004, og hvori det bl.a. hedder: Hej Christian, Jeg er glad for at kunne bekræfte at Inflow er blandt TradeDoubler Danmarks mest værdifulde affiliates, og indenfor de seneste par måneder har Inflow leveret ca unikke besøgende til vores annoncører med fokus på at konverterer de besøgende til købende brugerer. Heriblandt har Inflow leveret ca potentielle købere til CDON s site, bl.a. via domænet hvilket har resulteret i 16 direkte salg til CDon. TradeDoubler er bevidst om at inflows domæne adresser er grundlaget for Inflow s forretning, hvilket har medvirket til at Inflow er blevet en prioriteret affiliate partner hos TradeDoubler Danmark samt TradeDoubler s kunder. Det hedder endvidere i indklagedes duplik om affiliate-aftalen: Via et særligt trackingsystem (via cookie) er det muligt at spore hvilke ordrer, som Indklagede formidler via den målrettede og kvalificerede trafik. Indklagede honoreres af CDON i forhold til den omsætning som Indklagede skaber. Såfremt Indklagede måtte vælge at annoncere eller søgemaskineoptimere de domæner, som er en del af affiliateaftalen, står dette til enhver tid Indklagede frit for at gøre. Det vil dog normalt være udenfor Indklagedes forretningsområde at gennemføre søgemaskinesynliggørelse og annoncering uden en forudgående særlig honoreringsaftale med den enkelte virksomhed herom.

5 Et opslag på domænet cdon.com viser, at CDON markedsfører sig som Nordens største butik på nettet med et sortiment, som omfatter salg af musik, film, spil m.v. Indklagede har i svarskriftet påberåbt sig, at indklagede har sikret domænenavnet musikshoppen.dk en topplacering på Internettets søgemaskiner, hvorved henvendelser fra mange potentielle kunder formidles til indklagedes kunde, CDON.com. Klageren har hertil i replikken anført, at klageren via en søgning den 30. marts 2004 på ordet musikshoppen på søgemaskinerne under domænenavnene Google.dk, altavista.dk, yahoo.dk samt jubii.dk har kunnet konstatere, at domænenavnet musikshoppen.dk ikke medgik i søgeresultaterne. En søgning på ordet cdon på samme søgemaskiner gav derimod et stort antal søgeresultater. Klageren har endvidere sammen med replikken fremsendt kopi af en udateret søgning på ordet musikshoppen på søgemaskinen Google, der som 5. resultat viser, at musikshoppen.dk på søgningstidspunktet pegede på finpo.dk. Af 6. og 7. søgeresultat fremgår, at domænet atriax.dk indeholdt sider med titlen Domænenavne til salg og udlejning, og i beskrivelsen fremgår domænenavnet musikshoppen.dk. Klager har samtidig oplyst, at man ved opslag på kommer til Inflows hjemmeside, ligesom det af en registerudskrift fra dk-hostmaster.dk fremgår, at atriax.dk er registreret af InFlow A/S. Klager har på denne baggrund svært ved at forstå indklagedes påstand om, at domænenavnet musikshoppen.dk ikke skulle være til salg. Klageren har endvidere i replikken bl.a. anført følgende vedrørende den af indklagede udøvede virksomhed: Google.dk benytter tilsyneladende en søgealgoritme der bl.a. beregner vigtigheden af en side ud fra en overensstemmelse mellem domænenavn og indholdet på siden. Vi er derfor overbevist om at TL Nordic/Inflow har anvendt vores hjemmeside til at optimere søgeresultatplaceringen for musikshoppen.dk. dette kan bl.a. forklare at finpo.dk fik en god placering umiddelbart efter at musikshoppen.dk blev flyttet fra at pege på musik-shoppen.dk til finpo.dk. Vi finder det uheldigt at Inflow anvender personers og firmaers hjemmesider, uden deres samtykke, til at optimere sine domæner for derefter at overføre placering og evt. besøgende videre til en anden side. Dette kan jo resultere i at både vi og andre mister kunder når Inflow på denne måde leger med en del af internettrafikken uden offerets samtykke. Endvidere mener vi at TL Nordic/Inflow indirekte har erkendt at musikshoppen.dk bør forbindes med Musikshoppen når man uden at spørge sætter dette domæne til at pege på os. Indklagede har vedrørende Atriax.dk og registreringen på Google i duplikken bl.a. anført følgende: TL Nordic A/S har i sin tid erhvervet domænenavnet (samt en række yderligere domæner) fra selskabet Atriax.dk. Det kan bestemt ikke udelukkes, at Atriax til tider har brugt ufine forretningsmetoder. TL Nordic A/S har selv haft problemer med andre virksomheder, hvis websites Atriax tidligere domæner har peget på. Hvorfor Atriax i sin tid tilsyneladende har valgt at lade domænet pege på er Indklagede ubekendt.

6 Atriax selskabet er afviklet og har, Indklagede bekendt, ikke længere nogen aktivitet. Det er korrekt at der på Google er to gamle linkregistreringer til domænet atriax.dk. Det er også korrekt at linket indeholder titlen salg og udlejning af domænenavne. Linket på Google er et gammelt link, som er registreret fra Atriax gamle hjemmeside. Dokumentationen herfor kan findes i Indklagedes Bilag, hvor Google s cachede fil (kopi af Google tekst scanning/cache fil fra dengang linket blev optaget, er gengivet) som det fremgår af Bilag.. kan det konstateres at linket er baseret på Atriax gamle website, som ikke længere eksisterer. Trafikken fra linket samt domænet re-directes i dag til s website, men dette er ikke ensbetydende med at Indklagede accepterer Atriax gamle forretningsmetoder endsige viderefører disse. Atriax var et selvstændigt selskab med ganske andre ejerinteresser end dem, der står bag Indklagedes virksomhed. Selskabet har intet med Indklagede at gøre og tåler i øvrigt ingen sammenligning med Indklagede eller TL Nordic A/S virksomhed. På indklagedes website fremgår ingen steder noget om salg af domæner ligesom der ingen steder er lighed mellem den af Google cachede fil og Indklagedes design. Et gammelt skærmdump af Atriax forside inden denne blev lukket vedlægges som bilag Indklagede baserer ikke sin forretning på at linke sine domæner til tilfældige websites. Links der i tidernes morgen er optaget på Google, som nu henviser tilet af Indklagedes domæner, overtaget fra Atriax, har ikke nødvendigvis noget med Indklagedesforretning at gøre og Google kan når som helst slette disse links når søgerobotten besøger Atriax.dk på ny. Det er fortsat ukorrekt og ganske udokumenteret at Indklagedes forretning er baseret på salg af domænenavne, som klageren hævder i sin replik.. Indklagedes speciale er derimod at bistå virksomheder med at tiltrække målrettet og kvalificeret trafik og dermed formidle nye kunder til virksomheder. Dette gøres via synliggørelse på søgemaskinerne og ved bl.a. at booke annoncer på søgemaskinerne for kunder. Annoncer bookes også på Indklagedes egne registrerede domæner. Klageren anklager indklagede for generelt at udnytte andre websites placering på Google ved at re-directe sine domæner til topplacerede domæner på søgemaskinerne. Førend sådanne udokumenterede påstande fremføres af Klageren burde denne have undersøgt forholdet nøjere, idet det forholder sig således at et domæne som re-directes til et andet domæne slet ikke bliver optaget eller indekseret på søgemaskinerne. Indklagedes knowhow og hele forretningskonceptet er så stærkt og effektfuldt, at Indklagede ikke behøver at benytte sig af ufine eller smarte metoder for at tiltrække kundernes opmærksomhed.

7 Hvis et eller flere af Indklagedes domæner på et tidspunkt måtte have peget på et andet domæne end på Indklagedes egne eller kunders websites, er der tale om en fejl, eller fordi Indklagede ikke havde 100% kontrol med alle de domæner, som i sin tid blev overtaget fra Atraix, idet disse var fordelt på mange forskellige mailservere. Klageren har oplyst, at indklagede har registreret 4012 domænenavne, herunder 4 domænenavne, hvori navnet NOKIA indgår, jf. bilag Indklagede har bekræftet, at indklagede besidder nogle få domænenavne, hvori betegnelsen nokia indgår, og oplyst, at disse domænenavne også er overtaget fra Atriax fallitbo. Hovedparten af indklagedes domænenavne består dog af generiske navne og betegnelser. Indklagede har opkøbt større partier af domænenavne fra andre virksomheder og har endnu ikke skilt sig af med alle irrelevante domænenavne, som eksempelvis domænenavnet nokia-telefoner.dk. Indklagede har betalt et årsgebyr for alle domænenavne, som virksomheden har investeret i, for at have god tid til at frasortere uinteressante domænenavne. Indklagede har i den forbindelse bl.a. anført følgende: Domænet er med selvfølge udenfor Indklagedes normale domæneportefølje, men er dog et interessant domæne at give Nokia når en dialog opstartes omkring søgemaskinesynlighed af deres website. Sekretariatet har ved opslag den 16. februar 2004 inden fremsendelsen af klagen til indklagede på domænenavnet musikshoppen.dk kunnet konstatere, at domænenavnet blev viderestillet til indklagedes hjemmeside under domænenavnet in-flow.dk. Ved opslag den 7. juli 2004 kunne sekretariatet konstatere, at opslag på domænenavnet musikshoppen.dk viderestilles til hjemmesiden under domænenavnet cdon.com. DK Hostmaster har på sekretariatets forespørgsel oplyst, at virksomheden CNM A/S stod som registrant af domænenavnet musikshoppen.dk indtil den 21. november 2003, hvor domænenavnet blev overdraget til indklagede. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klagers selskabsnavn er Musikshoppen ApS, og at klager derfor er berettiget til domænenavnet musikshoppen.dk, at klagers kunder og besøgende opfatter Musikshoppen som klagers egentlige navn, at indklagede indirekte har erkendt, at musikshoppen.dk bør forbindes med klager, når indklagede uden at spørge sætter dette domæne til at pege på klagers hjemmeside, at indklagede har handlet i strid med god markedsføringsskik ved uanmodet at have viderestillet opslag på domænenavnet musikshoppen.dk først til klagers hjemmeside og derefter ligeledes uden aftale til hjemmesiden under domænet finpo.dk, at indklagede heller ikke har indgået en aftale med CDON vedrørende viderestilling af opslag på domænenavnet musikshoppen.dk, at det må anses for uheldigt, at indklagede uden samtykke viderestiller til personers og virksomheders hjemmesider for at optimere sine domæner, og at indklagedes leg med en del af internettrafikken uden offerets samtykke kan resultere i, at såvel klager som andre kan miste kunder,

8 at indklagede ikke som påstået risikerer at lide et betydeligt økonomisk tab, dersom domænenavnet musikshoppen.dk ikke fortsat kan udnyttes af indklagedes virksomhed, og at det forekommer uforståeligt, at indklagede gør gældende, at klageren krænker indklagedes ophavsrettigheder ved at registrere et selskabsnavn, som er sammenfaldende med indklagedes domænenavn, når indklagede samtidig gør gældende, at domænenavnet musikshoppen.dk er generisk. Indklagede har gjort gældende, at indklagede i kraft af registreringen den 14. juni 1999 har opnået en beskyttelsesværdig ret til domænenavnet musikshoppen.dk, at klageren ikke kan fortrænge indklagedes ret blot ved at indregistrere et selskabsnavn og drive forretning 1 1/2 år efter domænenavnets oprindelige registrering, at klageren har overtrådt indklagedes ophavsrettigheder ved at registrere et selskabsnavn, som er sammenfaldende med indklagedes domænenavn, at indklagede aktivt benytter domænenavnet musikshoppen.dk på daglig basis, at indklagede i kraft af den virksomhed, der drives, har opnået en beskyttelsesværdig ret til domænenavnet, at indklagede driver en seriøs virksomhed med danske og udenlandske virksomheder som kunder ved anvendelse af avancerede søgemaskineoptimeringsteknikker og udnyttelse af Internet som medie, at indklagede benytter domænenavnet musikshoppen.dk til at formidle trafik til virksomheden CDON, at indklagedes virksomhed ikke kan sammenlignes med den type virksomhed, der ofte betegnes som cybersquatting, og at virksomheden kun tillader salg af domænenavne i helt særlige tilfælde, at et generisk domænenavn som musikshoppen.dk ikke kan have nogen særskilt tilknytning til et varemærke, selskabsnavn m.m, og at indklagede vil lide et betydeligt økonomisk tab, dersom domænenavnet ikke fortsat kan udnyttes i indklagedes virksomhed. Nævnets bemærkninger: Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af markedsføringslovens 1 og 5. Disse bestemmelser er sålydende: 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, som ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres."

9 Betegnelsen Musikshoppen er et beskrivende ord, der som udgangspunkt ikke i sig selv har tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn. Vil klageren eller indklagede - påberåbe sig en særlig kendetegnsret til denne betegnelse, må klageren/indklagede godtgøre, at man har indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt at bevise, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Ordet musikshoppen er i den forbindelse en almindeligt anvendt betegnelse for en butik, som sælger musik eller musikinstrumenter, og ingen af sagens parter har efter nævnets vurdering godtgjort at have erhvervet en særlig kendetegnsret til denne betegnelse. Selv om klageren ikke har erhvervet eneret til betegnelsen Musikshoppen, må andres anvendelse heraf dog forudsætte overholdelse af god markedsføringsskik m.v. Indklagede har i svarskriftet og duplikken redegjort udførligt for registreringen af domænenavnet musikshoppen.dk og indklagedes brug af dette domænenavn. Fremstillingen i svarskriftet er imidlertid blevet revideret på adskillige punkter i duplikken, og en række af de oplysninger, som indklagede har givet, strider mod, hvad nævnet i øvrigt har kunnet konstatere. Da indklagedes sagsfremstilling dermed fremstår som usikker og mindre troværdig, har nævnet bevismæssigt især lagt vægt på klagerens fremstilling og de af sekretariatet indhentede oplysninger. Nævnet lægger herefter til grund, at det først er efter klagens indgivelse, at indklagede har viderestillet opslag på domænenavnet musikshoppen.dk til hjemmesiden under domænenavnet cdon.dk. Indklagedes forklaring om, at indklagede har erhvervet domænenavnet musikshoppen.dk til brug for en samarbejdsaftale med CDON, må derfor forkastes som værende utroværdig. Nævnet lægger endvidere til grund, at indklagede har fået domænenavnet musikshoppen.dk overdraget i november 2003 fra virksomheden CNM A/S, og at indklagede uden klagerens viden har ladet opslag på domænenavnet viderestille til klagerens hjemmeside på domænet musikshoppen.dk. Indklagede ophørte hermed efter, at klageren havde afvist at indgå en aftale med indklagede om køb eller betaling af vederlag til indklagede, men indklagede lod herefter opslag på domænenavnet viderestille til en hjemmeside for en musikudbyder, som heller ikke havde anmodet om en sådan viderestilling. Nævnet finder, at indklagede ved den beskrevne adfærd har misbrugt sin besiddelse af et domænenavn, som i det væsentlige er identisk med klagerens selskabsnavn og domænenavn, til at gribe ind i trafikken på Internettet på en måde, som må anses for manipulation såvel i forhold til Internetbrugerne som i forhold til de hjemmesider, som indklagede uanmodet har viderestillet opslag på det omtvistede domænenavn til. Indklagedes formål hermed må antages at have været at få aktuelle og potentielle kunder til at forbinde domænet med den hjemmeside, som der linkes til, for dermed at gøre domænet attraktivt som salgs- eller udlejningsobjekt over for den pågældende hjemmesides indehaver, som vil kunne miste kunder, såfremt indklagede senere ophæver viderestillingen, eller lader viderestillingen overgå til en hjemmeside tilhørende en konkurrent. Efter nævnets opfattelse strider en sådan handlemåde mod god markedsføringsskik og redelig handlemåde. Da indklagede dermed har overtrådt markedsføringslovens 1 og herved har handlet retsstridigt over for klager, træffer nævnet herefter følgende

10 A F G Ø R E L S E: Indklagede, TL Nordic A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet musikshoppen.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og overføres til klageren, Musikshoppen ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 2. september 2004 Lone Prehn Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 640 Klager: Select Collection Travelproduktion AB Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm Sverige v/advokat Louise Unmack Rygaard, Zacco Denmark A/S Indklagede: JENSEN & JAKSLAND HOLDING ApS Brøndbyøstervej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1762 Klager: Shop USA ApS Petersborgvej 6, 4 2 2100 København Ø Indklagede: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0213 Klager: Bullerup Begravelsesforretning Fjordvej 83 5330 Munkebo Indklagede: Bedemand-fyn.dk Malervænget 2 5560 Aarup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ]

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ] 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Rungstedvej 7 2970 Hørsholm Sagen angår navnlig spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0161 Klager: [A] Indklagede: Transfrontiers Ltd v/erik Gundersen 27 Old Gloucester St. London WC1N 3XX UK Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Bernhard Bangs Alle 39, st. 2000 Frederiksberg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte:

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved  af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte: København, den 7. maj 2015 Sagsnr. 2015-186/LIH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1604 Klager: Bodyrepair I/S Ro's Torv, 1. sal, butik 49 Københavnsvej 29 4000 Roskilde Indklagede: Body Repair v/ Shirley Nicole Lausen Norgesvej 10b 6100 Haderslev v/advokat Stephan Ravn Berg Parternes

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere