KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet musikshoppen.dk.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 16. februar 2004 med bilag 1 og 2, svarskrift af 22. marts 2004 med bilag A, replik af 7. april 2004 med bilag 3-11 og duplik af 5. maj 2004 med bilag B-G. Registreringsdato: Domænenavnet musikshoppen.dk er registreret den 14. juni Sagsfremstilling: Klageren driver virksomhed under betegnelsen Musikshoppen ApS. Klagers virksomhed er stiftet den 5. januar 2001 med det formål at drive erhverv med udlejning og handel med musikinstrumenter og hermed beslægtet virksomhed, jf. bilag 2. Sekretariatet har ved opslag på klagerens hjemmeside under domænenavnet musik-shoppen.dk kunnet konstatere, at klageren primært driver erhverv med salg af musikinstrumenter. Indklagede har om sine aktiviteter oplyst følgende i svarskriftet: TL Nordic A/S driver gennem datterselskabet InFlow ApS en række Internet marketing aktiviteter med fokus på formidling af kunder til dansk erhvervsliv via målrettet og kvalificeret Internettrafik.

2 Aktiviteterne udføres bl.a. gennem produktion af søgemaskineoptimerede websider, som tilkobles et generisk domæne med relation til kunders forretningsområder. De således optimerede websider og domæner hostes på InFlows egne servere, hvilket giver mulighed for at tilbyde kunder detaljeret statistik på trafikken, søgekriterier, søgeord, medier osv. Inflow bliver betalt for de søgemaskineoptimerede websiders programmering samt for de resultater Inflow skaber for kunderne. Når TL Nordic/Inflow har indgået en aftale med en kunde om søgemaskinesynliggørelse under et udvalgt domæne, som Inflow har registreret, har kunden automatisk eksklusivitet til domænet og dermed retten til domænet. Men da de søgemaskineoptimerede websider, som Inflow producerer på vegne af kunden, forbliver på Inflows servere, er der mange kunder, som vælger ikke at ændre formalia hos DK-Hostmaster, hvorfor Inflow ofte står såvel som ejer af domænerne, som registrant, teknisk kontakt og betaler heraf. Inflows kunder betragter alligevel de pågældende domænenavne som deres og anvender ofte disse generiske domæner til markedsføring og div. kampagner. Om baggrunden for registreringen af domænenavnet musikshoppen.dk er i svarskriftet oplyst følgende: Domænenavnet musikshoppen.dk er i sin tid, den 14. juni 1999, registreret som generisk domænenavn for at skabe et seriøst fundament for kunder med relation til handel med musik på Internet. TL Nordic/Inflow har endvidere sikret domænet en topplacering på internettets søgemaskiner, hvorved henvendelser fra mange potentielle kunder formidles til Inflows kunde, CDON.com. Domænet blev i 1999 registreret i god tro og havde på daværende tidspunkt ikke fællestræk med varemærker, selskabsnavne eller andet. TL Nordic/Inflow har ikke købt dette eller andre domæner med henblik på videresalg til højestbydende, da det slet ikke er selskabets forretningsområde at videresælge indkøbte domæner. Domænenavnet er ejet af TL Nordic/Inflow, som også står som betaler og teknisk kontakt. Endvidere er domænet hostet med div. søgemaskineoptimerede websider på Inflows servere på vegne af Inflows kunde. Kunden er virksomheden CDON.com, som er en professionel virksomhed hvis forretningsområde er at sælge musik på internettet. Inflow har endvidere en aftale med CDON.com om at formidle kunder via domænet Når TL Nordic/Inflow modtager trafik fra søgemaskinerne og fra søgende, som indtaster domænenavnet direkte i browseren, modtager Inflow al trafikken men videresender denne til CDON.com s domæne CDON.com nyder således godt af trafikken fra Inflows domænenavn. Mange søgende vælger at gætte sig frem til en web-adresse, når de søger. Når en potentiel kunde f.eks. ønsker at købe

3 musik på nettet, er der mange som vælger at taste f.eks. eller Denne trafik har Inflows kunde glæde af, idet vedkommende med overvejende sandsynlighed kan tilfredsstille den søgendes konkrete behov. Klageren konstaterede den 19. januar 2004, at opslag på domænenavnet musikshoppen.dk blev viderestillet til klagers hjemmeside under domænenavnet musik-shoppen.dk, hvilket klageren mente måtte være en fejl. Klageren, som håbede på, at domænenavnet musikshoppen.dk ville blive ledigt, havde ved tidligere lejligheder ved opslag på domænet konstateret, at det var inaktivt. Klager tog den 20. januar 2004 kontakt med sin webudbyder, som oplyste klageren om, at viderestillingen var en typisk fremgangsmåde for visse virksomheder, og at klageren sandsynligvis snart ville blive kontaktet af indklagede med henblik på salg af domænenavnet musikshoppen.dk. Klagerens webudbyder opfordrede i den forbindelse klageren til at kontakte indklagede for at få stoppet den uanmodede viderestilling. Klageren har om sin henvendelse til indklagede oplyst følgende i klageskriftet: Vi valgte samme dag at tage kontakt til TL Nordic A/S. Vi kom i kontakt med en person ved navn Christian. Hans første kommentar var at siden jo nok havde givet nogle tusinde henvisninger og om vi ønskede at dette skulle fortsætte. Vi valgte af erfaring fra diverse annoncefirmaer at svare nej til en hver form for aftale og bad firmaet om at fjerne denne henvisning. Klageren har som dokumentation for, at denne telefonsamtale fandt sted, fremlagt en specificeret telefonregning, hvoraf det fremgår, at klageren den 20. januar 2004 kl har haft et opkald til indklagede af 1 minut og 20 sekunders varighed. Indklagede har bestridt, at der har været en dialog mellem parterne, men mener i øvrigt, at dette er uden betydning for sagen. Klageren konstaterede efterfølgende, at opslag på domænenavnet musikshoppen.dk nu blev viderestillet til domænet finpo.dk. Klageren kontaktede derfor registranten af domænenavnet finpo.dk, Finn Poulsen, og spurgte, om han havde anmodet om viderestillingen. Finn Poulsen oplyste, at han ikke var bekendt med viderestillingen, og at viderestillingen skete uden, at han havde anmodet herom. Klageren har til dokumentation herfor fremsendt en kopi af en mail, som Finn Poulsen har sendt til klageren den 22. januar 2004, hvori det hedder: Hej, Jeg har konstateret, at et domænenavn som ikke er mit, linker til min hjemmeside Det er et mærkeligt sammentræf med jeres Domæne Et opslag på domænet finpo.dk viser, at der er tale om en hjemmeside for Musik på vinyl. Klageren har i anledning af indklagedes oplysninger i svarskriftet sendt en mail til CDON.com, hvori det bl.a. hedder: Vi er i forbindelse med en twist om retten til domænenavnet musikshoppen.dk blevet oplyst at der er indgået en økonomisk aftale mellem CDON.com og TL nordic/inflow om at foretage søgemaskineoptimering via domænenavnet musikshoppen.dk. Vi beder Jer venligst om at be- eller afkræfte dette, samt i givet fald venligst oplyse os om hvornår en aftale måtte være indgået.

4 Henvendelsen blev besvaret ved mail af 31. marts 2004, hvori det bl.a. hedder: Jeg kan ikke bekræfte, at der er indgået en aftale mellem CDON.COM og TL Nordic/Inflow om en søgemaskineoptimering via domænenavnet musikshoppen.dk. Indklagede har i duplikken kommenteret disse oplysninger således: Indklagede har indgået en aftale med CDON.com om at formidle kvalificeret og målrettet trafik til CDONs website. Denne aftale er indgået via og i samarbejde med TradeDoubler, som er Europas største affiliate koncern. Når klageren hævder, at der ikke er indgået nogen aftale mellem CDON og Indklagede om en konkret søgemaskineoptimering, er dette korrekt hvis begrebet søgemaskineoptimering defineres snævert og traditionelt. CDON vil imidlertid kunne bekræfte at der er indgået aftale med TradeDoubler og Indklagede omkring levering af målrettet trafik til CDONs website fra udvalgte domæner og Indklagede har via en række generiske domænenavne allerede leveret tusindvis af potentielle kunder til CDON. Indklagede har som dokumentation for det anførte fremlagt diverse bilag, herunder en , som direktøren for TradeDoubler har sendt til indklagede den 4. maj 2004, og hvori det bl.a. hedder: Hej Christian, Jeg er glad for at kunne bekræfte at Inflow er blandt TradeDoubler Danmarks mest værdifulde affiliates, og indenfor de seneste par måneder har Inflow leveret ca unikke besøgende til vores annoncører med fokus på at konverterer de besøgende til købende brugerer. Heriblandt har Inflow leveret ca potentielle købere til CDON s site, bl.a. via domænet hvilket har resulteret i 16 direkte salg til CDon. TradeDoubler er bevidst om at inflows domæne adresser er grundlaget for Inflow s forretning, hvilket har medvirket til at Inflow er blevet en prioriteret affiliate partner hos TradeDoubler Danmark samt TradeDoubler s kunder. Det hedder endvidere i indklagedes duplik om affiliate-aftalen: Via et særligt trackingsystem (via cookie) er det muligt at spore hvilke ordrer, som Indklagede formidler via den målrettede og kvalificerede trafik. Indklagede honoreres af CDON i forhold til den omsætning som Indklagede skaber. Såfremt Indklagede måtte vælge at annoncere eller søgemaskineoptimere de domæner, som er en del af affiliateaftalen, står dette til enhver tid Indklagede frit for at gøre. Det vil dog normalt være udenfor Indklagedes forretningsområde at gennemføre søgemaskinesynliggørelse og annoncering uden en forudgående særlig honoreringsaftale med den enkelte virksomhed herom.

5 Et opslag på domænet cdon.com viser, at CDON markedsfører sig som Nordens største butik på nettet med et sortiment, som omfatter salg af musik, film, spil m.v. Indklagede har i svarskriftet påberåbt sig, at indklagede har sikret domænenavnet musikshoppen.dk en topplacering på Internettets søgemaskiner, hvorved henvendelser fra mange potentielle kunder formidles til indklagedes kunde, CDON.com. Klageren har hertil i replikken anført, at klageren via en søgning den 30. marts 2004 på ordet musikshoppen på søgemaskinerne under domænenavnene Google.dk, altavista.dk, yahoo.dk samt jubii.dk har kunnet konstatere, at domænenavnet musikshoppen.dk ikke medgik i søgeresultaterne. En søgning på ordet cdon på samme søgemaskiner gav derimod et stort antal søgeresultater. Klageren har endvidere sammen med replikken fremsendt kopi af en udateret søgning på ordet musikshoppen på søgemaskinen Google, der som 5. resultat viser, at musikshoppen.dk på søgningstidspunktet pegede på finpo.dk. Af 6. og 7. søgeresultat fremgår, at domænet atriax.dk indeholdt sider med titlen Domænenavne til salg og udlejning, og i beskrivelsen fremgår domænenavnet musikshoppen.dk. Klager har samtidig oplyst, at man ved opslag på kommer til Inflows hjemmeside, ligesom det af en registerudskrift fra dk-hostmaster.dk fremgår, at atriax.dk er registreret af InFlow A/S. Klager har på denne baggrund svært ved at forstå indklagedes påstand om, at domænenavnet musikshoppen.dk ikke skulle være til salg. Klageren har endvidere i replikken bl.a. anført følgende vedrørende den af indklagede udøvede virksomhed: Google.dk benytter tilsyneladende en søgealgoritme der bl.a. beregner vigtigheden af en side ud fra en overensstemmelse mellem domænenavn og indholdet på siden. Vi er derfor overbevist om at TL Nordic/Inflow har anvendt vores hjemmeside til at optimere søgeresultatplaceringen for musikshoppen.dk. dette kan bl.a. forklare at finpo.dk fik en god placering umiddelbart efter at musikshoppen.dk blev flyttet fra at pege på musik-shoppen.dk til finpo.dk. Vi finder det uheldigt at Inflow anvender personers og firmaers hjemmesider, uden deres samtykke, til at optimere sine domæner for derefter at overføre placering og evt. besøgende videre til en anden side. Dette kan jo resultere i at både vi og andre mister kunder når Inflow på denne måde leger med en del af internettrafikken uden offerets samtykke. Endvidere mener vi at TL Nordic/Inflow indirekte har erkendt at musikshoppen.dk bør forbindes med Musikshoppen når man uden at spørge sætter dette domæne til at pege på os. Indklagede har vedrørende Atriax.dk og registreringen på Google i duplikken bl.a. anført følgende: TL Nordic A/S har i sin tid erhvervet domænenavnet (samt en række yderligere domæner) fra selskabet Atriax.dk. Det kan bestemt ikke udelukkes, at Atriax til tider har brugt ufine forretningsmetoder. TL Nordic A/S har selv haft problemer med andre virksomheder, hvis websites Atriax tidligere domæner har peget på. Hvorfor Atriax i sin tid tilsyneladende har valgt at lade domænet pege på er Indklagede ubekendt.

6 Atriax selskabet er afviklet og har, Indklagede bekendt, ikke længere nogen aktivitet. Det er korrekt at der på Google er to gamle linkregistreringer til domænet atriax.dk. Det er også korrekt at linket indeholder titlen salg og udlejning af domænenavne. Linket på Google er et gammelt link, som er registreret fra Atriax gamle hjemmeside. Dokumentationen herfor kan findes i Indklagedes Bilag, hvor Google s cachede fil (kopi af Google tekst scanning/cache fil fra dengang linket blev optaget, er gengivet) som det fremgår af Bilag.. kan det konstateres at linket er baseret på Atriax gamle website, som ikke længere eksisterer. Trafikken fra linket samt domænet re-directes i dag til s website, men dette er ikke ensbetydende med at Indklagede accepterer Atriax gamle forretningsmetoder endsige viderefører disse. Atriax var et selvstændigt selskab med ganske andre ejerinteresser end dem, der står bag Indklagedes virksomhed. Selskabet har intet med Indklagede at gøre og tåler i øvrigt ingen sammenligning med Indklagede eller TL Nordic A/S virksomhed. På indklagedes website fremgår ingen steder noget om salg af domæner ligesom der ingen steder er lighed mellem den af Google cachede fil og Indklagedes design. Et gammelt skærmdump af Atriax forside inden denne blev lukket vedlægges som bilag Indklagede baserer ikke sin forretning på at linke sine domæner til tilfældige websites. Links der i tidernes morgen er optaget på Google, som nu henviser tilet af Indklagedes domæner, overtaget fra Atriax, har ikke nødvendigvis noget med Indklagedesforretning at gøre og Google kan når som helst slette disse links når søgerobotten besøger Atriax.dk på ny. Det er fortsat ukorrekt og ganske udokumenteret at Indklagedes forretning er baseret på salg af domænenavne, som klageren hævder i sin replik.. Indklagedes speciale er derimod at bistå virksomheder med at tiltrække målrettet og kvalificeret trafik og dermed formidle nye kunder til virksomheder. Dette gøres via synliggørelse på søgemaskinerne og ved bl.a. at booke annoncer på søgemaskinerne for kunder. Annoncer bookes også på Indklagedes egne registrerede domæner. Klageren anklager indklagede for generelt at udnytte andre websites placering på Google ved at re-directe sine domæner til topplacerede domæner på søgemaskinerne. Førend sådanne udokumenterede påstande fremføres af Klageren burde denne have undersøgt forholdet nøjere, idet det forholder sig således at et domæne som re-directes til et andet domæne slet ikke bliver optaget eller indekseret på søgemaskinerne. Indklagedes knowhow og hele forretningskonceptet er så stærkt og effektfuldt, at Indklagede ikke behøver at benytte sig af ufine eller smarte metoder for at tiltrække kundernes opmærksomhed.

7 Hvis et eller flere af Indklagedes domæner på et tidspunkt måtte have peget på et andet domæne end på Indklagedes egne eller kunders websites, er der tale om en fejl, eller fordi Indklagede ikke havde 100% kontrol med alle de domæner, som i sin tid blev overtaget fra Atraix, idet disse var fordelt på mange forskellige mailservere. Klageren har oplyst, at indklagede har registreret 4012 domænenavne, herunder 4 domænenavne, hvori navnet NOKIA indgår, jf. bilag Indklagede har bekræftet, at indklagede besidder nogle få domænenavne, hvori betegnelsen nokia indgår, og oplyst, at disse domænenavne også er overtaget fra Atriax fallitbo. Hovedparten af indklagedes domænenavne består dog af generiske navne og betegnelser. Indklagede har opkøbt større partier af domænenavne fra andre virksomheder og har endnu ikke skilt sig af med alle irrelevante domænenavne, som eksempelvis domænenavnet nokia-telefoner.dk. Indklagede har betalt et årsgebyr for alle domænenavne, som virksomheden har investeret i, for at have god tid til at frasortere uinteressante domænenavne. Indklagede har i den forbindelse bl.a. anført følgende: Domænet er med selvfølge udenfor Indklagedes normale domæneportefølje, men er dog et interessant domæne at give Nokia når en dialog opstartes omkring søgemaskinesynlighed af deres website. Sekretariatet har ved opslag den 16. februar 2004 inden fremsendelsen af klagen til indklagede på domænenavnet musikshoppen.dk kunnet konstatere, at domænenavnet blev viderestillet til indklagedes hjemmeside under domænenavnet in-flow.dk. Ved opslag den 7. juli 2004 kunne sekretariatet konstatere, at opslag på domænenavnet musikshoppen.dk viderestilles til hjemmesiden under domænenavnet cdon.com. DK Hostmaster har på sekretariatets forespørgsel oplyst, at virksomheden CNM A/S stod som registrant af domænenavnet musikshoppen.dk indtil den 21. november 2003, hvor domænenavnet blev overdraget til indklagede. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klagers selskabsnavn er Musikshoppen ApS, og at klager derfor er berettiget til domænenavnet musikshoppen.dk, at klagers kunder og besøgende opfatter Musikshoppen som klagers egentlige navn, at indklagede indirekte har erkendt, at musikshoppen.dk bør forbindes med klager, når indklagede uden at spørge sætter dette domæne til at pege på klagers hjemmeside, at indklagede har handlet i strid med god markedsføringsskik ved uanmodet at have viderestillet opslag på domænenavnet musikshoppen.dk først til klagers hjemmeside og derefter ligeledes uden aftale til hjemmesiden under domænet finpo.dk, at indklagede heller ikke har indgået en aftale med CDON vedrørende viderestilling af opslag på domænenavnet musikshoppen.dk, at det må anses for uheldigt, at indklagede uden samtykke viderestiller til personers og virksomheders hjemmesider for at optimere sine domæner, og at indklagedes leg med en del af internettrafikken uden offerets samtykke kan resultere i, at såvel klager som andre kan miste kunder,

8 at indklagede ikke som påstået risikerer at lide et betydeligt økonomisk tab, dersom domænenavnet musikshoppen.dk ikke fortsat kan udnyttes af indklagedes virksomhed, og at det forekommer uforståeligt, at indklagede gør gældende, at klageren krænker indklagedes ophavsrettigheder ved at registrere et selskabsnavn, som er sammenfaldende med indklagedes domænenavn, når indklagede samtidig gør gældende, at domænenavnet musikshoppen.dk er generisk. Indklagede har gjort gældende, at indklagede i kraft af registreringen den 14. juni 1999 har opnået en beskyttelsesværdig ret til domænenavnet musikshoppen.dk, at klageren ikke kan fortrænge indklagedes ret blot ved at indregistrere et selskabsnavn og drive forretning 1 1/2 år efter domænenavnets oprindelige registrering, at klageren har overtrådt indklagedes ophavsrettigheder ved at registrere et selskabsnavn, som er sammenfaldende med indklagedes domænenavn, at indklagede aktivt benytter domænenavnet musikshoppen.dk på daglig basis, at indklagede i kraft af den virksomhed, der drives, har opnået en beskyttelsesværdig ret til domænenavnet, at indklagede driver en seriøs virksomhed med danske og udenlandske virksomheder som kunder ved anvendelse af avancerede søgemaskineoptimeringsteknikker og udnyttelse af Internet som medie, at indklagede benytter domænenavnet musikshoppen.dk til at formidle trafik til virksomheden CDON, at indklagedes virksomhed ikke kan sammenlignes med den type virksomhed, der ofte betegnes som cybersquatting, og at virksomheden kun tillader salg af domænenavne i helt særlige tilfælde, at et generisk domænenavn som musikshoppen.dk ikke kan have nogen særskilt tilknytning til et varemærke, selskabsnavn m.m, og at indklagede vil lide et betydeligt økonomisk tab, dersom domænenavnet ikke fortsat kan udnyttes i indklagedes virksomhed. Nævnets bemærkninger: Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger krænkelse af markedsføringslovens 1 og 5. Disse bestemmelser er sålydende: 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, som ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres."

9 Betegnelsen Musikshoppen er et beskrivende ord, der som udgangspunkt ikke i sig selv har tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn. Vil klageren eller indklagede - påberåbe sig en særlig kendetegnsret til denne betegnelse, må klageren/indklagede godtgøre, at man har indarbejdet betegnelsen som individualiseringsmiddel for specielt sin virksomhed. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt at bevise, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Ordet musikshoppen er i den forbindelse en almindeligt anvendt betegnelse for en butik, som sælger musik eller musikinstrumenter, og ingen af sagens parter har efter nævnets vurdering godtgjort at have erhvervet en særlig kendetegnsret til denne betegnelse. Selv om klageren ikke har erhvervet eneret til betegnelsen Musikshoppen, må andres anvendelse heraf dog forudsætte overholdelse af god markedsføringsskik m.v. Indklagede har i svarskriftet og duplikken redegjort udførligt for registreringen af domænenavnet musikshoppen.dk og indklagedes brug af dette domænenavn. Fremstillingen i svarskriftet er imidlertid blevet revideret på adskillige punkter i duplikken, og en række af de oplysninger, som indklagede har givet, strider mod, hvad nævnet i øvrigt har kunnet konstatere. Da indklagedes sagsfremstilling dermed fremstår som usikker og mindre troværdig, har nævnet bevismæssigt især lagt vægt på klagerens fremstilling og de af sekretariatet indhentede oplysninger. Nævnet lægger herefter til grund, at det først er efter klagens indgivelse, at indklagede har viderestillet opslag på domænenavnet musikshoppen.dk til hjemmesiden under domænenavnet cdon.dk. Indklagedes forklaring om, at indklagede har erhvervet domænenavnet musikshoppen.dk til brug for en samarbejdsaftale med CDON, må derfor forkastes som værende utroværdig. Nævnet lægger endvidere til grund, at indklagede har fået domænenavnet musikshoppen.dk overdraget i november 2003 fra virksomheden CNM A/S, og at indklagede uden klagerens viden har ladet opslag på domænenavnet viderestille til klagerens hjemmeside på domænet musikshoppen.dk. Indklagede ophørte hermed efter, at klageren havde afvist at indgå en aftale med indklagede om køb eller betaling af vederlag til indklagede, men indklagede lod herefter opslag på domænenavnet viderestille til en hjemmeside for en musikudbyder, som heller ikke havde anmodet om en sådan viderestilling. Nævnet finder, at indklagede ved den beskrevne adfærd har misbrugt sin besiddelse af et domænenavn, som i det væsentlige er identisk med klagerens selskabsnavn og domænenavn, til at gribe ind i trafikken på Internettet på en måde, som må anses for manipulation såvel i forhold til Internetbrugerne som i forhold til de hjemmesider, som indklagede uanmodet har viderestillet opslag på det omtvistede domænenavn til. Indklagedes formål hermed må antages at have været at få aktuelle og potentielle kunder til at forbinde domænet med den hjemmeside, som der linkes til, for dermed at gøre domænet attraktivt som salgs- eller udlejningsobjekt over for den pågældende hjemmesides indehaver, som vil kunne miste kunder, såfremt indklagede senere ophæver viderestillingen, eller lader viderestillingen overgå til en hjemmeside tilhørende en konkurrent. Efter nævnets opfattelse strider en sådan handlemåde mod god markedsføringsskik og redelig handlemåde. Da indklagede dermed har overtrådt markedsføringslovens 1 og herved har handlet retsstridigt over for klager, træffer nævnet herefter følgende

10 A F G Ø R E L S E: Indklagede, TL Nordic A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet musikshoppen.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet slettes og overføres til klageren, Musikshoppen ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 2. september 2004 Lone Prehn Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 7. marts 2013 V-105-11 Experian A/S (Advokat Thomas Munk Rasmussen) mod Debitor Registret A/S (Advokat Kresten M. Valdal) Indledning Sagen handler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. oktober 2011 V-95-10 Synoptik A/S (advokat Kolja Staunstrup) mod Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Indledning Sagens hovedspørgsmål

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0108000 - AMB UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 24. februar 2006 blev af retten i sagen V-108-99 home a/s (Advokat Dorte Wahl) mod OFIR a-s (tidligere: Søndagsavisen a-s) (Advokat Janne Glæsel)

Læs mere

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet)

2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) 2007-06-08: Danmarks Apotekerforening, Nomeco A/S og A/S Max Jenne mod Konkurrencerådet (ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. juni 2007 i sagerne 2005-0004732, 2005-0004752 og

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere