Bedømmelsesplan på SOPU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelsesplan på SOPU"

Transkript

1 Bedømmelsesplan på SOPU Vejledning til personlig uddannelsesplan (PUP) Bedømmelsesplan LUP Interne retningslinjer for prøver på SOPU Forløbs- og moduloversigter Gældende fra 1 august

2 Indhold EUX samlet... 3 EUX Grundforløb Oversigt over uddannelsesforløb på EUX Grundforløb 1 (GF1)... 6 EUX Grundforløb 2 - Social- og sundhedsassistent... 7 Oversigt over uddannelsesforløb EUX GF2 mod sosu-assistent Overgangskrav til hovedforløbet: EUX hovedforløb - Social- og sundhedsassistent Oversigt over uddannelsesforløb EUX hovedforløb mod Social- og sundhedsassistentuddannelsen ordningen Grundforløb Oversigt over uddannelsesforløb på Grundforløb 1 (GF1) Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent Overgangskrav til hovedforløbet: Oversigter over uddannelsesforløb på Grundforløb 2 (GF2) Social- og Sundhedsuddannelsen (SOSU) 20 uger Grundforløb 2 - PAU Overgangskrav til hovedforløbet Oversigter over uddannelsesforløb på Grundforløb 2 (GF2) Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 20 uger Social- og sundhedshjælper Oversigt over uddannelsesforløb social- og sundhedshjælper NORD Oversigt over uddannelsesforløb social- og sundhedshjælper København Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistentuddannelse (PAU) og PAU EUV

3 Oversigt over uddannelsesforløb på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) Oversigt over uddannelsesforløb på EUV1 - Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) Afsluttende prøver på hovedforløbet

4 EUX samlet EUX Grundforløb 1 Eux elever skal til én grundfagseksamen på grundforløb 1. Der vil ske udtræk blandt Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C. Eux-eleverne skal bestå dansk ved standpunkt eller prøve, for at kunne fortsætte undervisningen på hovedforløbet, da dette er et overgangskrav. Ved Engelsk og Samfundsfag er der kun krav om gennemførelse, hvilket betyder, at eleverne kan fortsætte på hovedforløbet, hvis de har deltaget i undervisningen, men ikke har opnået en bestå karakter ved standpunkt eller prøve. Udtrækkes Engelsk eller Samfundsfag til prøve, skal eleven tilbydes omprøve, hvis eleven ikke består denne. Fag Løbende evaluering Afsluttende bedømmelse sidst i forløbet Afsluttende prøve Prøveform, varighed og forberedelse Eksaminationsgrundlag Bedømmelses -grundlag Erhvervsfag 1: Afvinke mål i tema Bedømmes ikke Ingen Erhvervsintroduktion Erhvervsfag 2+3: Afvinke mål i tema Bestået / ikke bestået Ingen Arbejdspladskultur, Praktikpladssøgning, Samfund og sundhed, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Faglig dokumentation, Faglig kommunikation, Innovation, Metodelære Dansk C (EUX) Afvinke mål i tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Prøve - 7 trins skala Prøveform b. Elevens præsentations portfolio, samt Elevens mundtlige 3

5 Individuel mundtlig prøve. 24 timers forberedelse. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. opgave (tekst) tildelt ved lodtrækning. præstation ved prøven. Engelsk C (Eux) Afvinke mål i tema Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Prøve - 7 trins skala Prøveform b. Individuel mundtlig prøve. 24 timer forberedelse. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Elevens selvvalgte emne og opgave tildelt ved lodtrækning. Elevens mundtlige præstation ved prøven. Samfundsfag C (Eux) Afvinke mål i tema Delkarakter Standpunkt 7 trins skala Prøve - 7 trins skala Prøveform b. Individuel mundtlig prøve. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Elevens selvvalgte problemstillinger. Elevens mundtlige præstation ved prøven. Kompetencevurdering GF1* Afgives én gang i forløbet Begynder / øvet / rutineret *Se skema: Kompetencevurdering GF1 Hvis EUX eleven ikke består Erhvervsfag 2 og 3, er eleven alligevel optagelsesberettiget på GF2, da der ikke er adgangskrav mellem GF1 og GF2. Hvis EUX eleven ikke bestå Dansk C ved standpunkt eller prøve, skal eleven tilbydes omprøve. Hvis eleven ikke bestå omprøven skal der lægges en individuel plan for, hvordan eleven skal opnå Dansk C inden påbegyndelse af skoleundervisningen i hovedforløbet. Hvis EUX eleven ikke består Samfundsfag C eller Engelsk C ved prøven, skal eleven tilbydes omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsen Hvis eleven ikke består Samfundsfag C og Engelsk C ved standpunkt eller prøven skal eleven modtage individuel vejledning, men eleven kan fortsætte undervisningen, da de to fag ikke er et overgangskrav til hovedforløbet 4

6 Bedømmelsesplan SOPU. Revideret oktober

7 Oversigt over uddannelsesforløb på EUX Grundforløb 1 (GF1) GF1 1 Godt du kom 1 Godt du kom Afvinke mål sidste dag i tema 1 Elevsamtale 1 Eleverne skal senest fredag i 2. uge af tema 1 deltage i en Realkompetencevurdering (RKV) 2 Generation Millenium 2 Generation Millenium 2 Generation Millenium 2 Generation Millenium Afvinke mål sidste dag i tema 2 3 Entreprenørskab 3 Entreprenørskab 3 Entreprenørskab 3 Entreprenørskab Eleverne skal i løbet af 3 uge af tema 3 deltage i en kompetencevurdering sammen med sin kontaktlærer. Elevsamtale 2 senest ved udgangen af tema 3. DEL Afvinke mål sidste dag i tema 3. Delkarakter i Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C frigives kl. 15 sidste dag i tema 3. 4 Den professionelle rolle 4 Den professionelle rolle 4 Den professionelle rolle 4 Den professionelle rolle Afvinke mål sidste dag i tema 4 5 Dit arbejdsliv 5 Dit arbejdsliv 5 Dit arbejdsliv 5 Dit arbejdsliv STA Afvinke mål. Standpunktskarakterer i Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag Ci, samt bedømme erhvervsfag 2-3 (BE/IB) frigives onsdag kl. 16 i næstsidste uge af tema 5. Elevsamtale 3 senest ved udgangen af tema 5 6 We did it! Prøve 6 We did it! Prøve 6

8 EUX Grundforløb 2 - Social- og sundhedsassistent Eux elever skal til én grundfagsprøve der vil ske udtræk mellem Matematik C, Fysik C og Kemi C. Eleven afslutter grundforløbet med Grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag (overgangskrav). Fag Løbende evaluering Afsluttende bedømmelse sidst i forløbet Afsluttende prøve Prøveform, varighed og forberedelse Eksaminationsgrundlag Bedømmelses- grundlag Overgangskrav, Socialog sundhedshjælper /assistent. Afvinke mål i tema. Delkarakter Én samlet standpunktskarakter i faget efter 7 trins skala Grundforløbs-prøven - uddannelses-specifikke fag Bestået/ ikke bestået Projekt udformet i undervisningen. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Elevens projekt danner grundlag for prøven Elevens mundtlige præstation ved prøven Matematik C (EUX) Afvinke mål i tema. Standpunkt 7 trins skala Prøve 7 trins skala Projekt udformet i undervisningen + lodtrukne sp. Forberedelse 30 min. Projekt + lodtrukne prøvespørgsmål. Elevens mundtlige præstation ved prøven. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Fysik C (EUX) Afvinke mål i tema. Standpunkt 7 trins skala Prøve 7 trins skala Lodtrækning mellem elevens 2 godkendte dokumentationer. Elevens dokumentation. Inddragelse af relevant Elevens mundtlige og praktiske præstation og de to dokumentationer, Bedømmelsesplan SOPU. Revideret oktober

9 Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. fysik- og erhvervsfaglige udstyr. dog med vægt på den mundtlige præstation. Kemi C (EUX) Afvinke mål i tema. Standpunkt 7 trins skala Prøve 7 trins skala Lodtrækning mellem elevens 2 godkendte dokumentationer. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Elevens dokumentation. Inddragelse af relevant kemi- og erhvervsfaglige udstyr. Elevens mundtlige og praktiske præstation og de to dokumentationer, dog med vægt på den mundtlige præstation. Førstehjælp mellem niveau Certifikat Elementær brandbekæmpelse Certifikat Kompetencevurdering GF2* Afgives 2 gange i forløbet ud fra taksonomien Begynder / øvet / rutineret *Se skema: Kompetencevurdering GF2 8

10 9

11 Oversigt over uddannelsesforløb EUX GF2 mod sosu-assistent GF2 1 1 SSH/SSA På vej ind i SOSU-faget På vej ind i SOSU-faget Eleverne skal i løbet af 1 uge deltage i en realkompetencevurdering (RKV) og vælge valgfag sammen med sin kontaktlærer Elevsamtale 1 1 På vej ind i SOSU-faget 1 På vej ind i SOSU-faget Afvinke mål sidste dag i tema 1 2 Borgeren du møder i SOSU-faget 2 Borgeren du møder i SOSU-faget Borgeren du møder i SOSU-faget Prøveprojekt (1. hjælp og brand) Dig som SOSU fagperson DEL Frigive delkarakter i overgangskravene (7- trinsskalaen) kl , mandag i sidste uge af tema 2. Delkarakteren (bilag fra elevplan) vedlægges elevens ansøgning til hovedforløb DEL Frigive delkarakter i Matematik C, Fysik C og Kemi C fredag kl i 1 uge af tema 3 Elevsamtale 2 Eleverne skal i løbet af 4 uge af tema 2 deltage i en kompetencevurdering, sammen med sin kontaktlærer. Kompetetencevurderingen skal vedlægges elevens ansøgning til hovedforløb 3 Dig som SOSU fagperson Dig som SOSU fagperson Dig som SOSU fagperson ( 1.hjælp og brand) SOSU-faget som arbejdsplads Afvinke mål sidste dag i tema 3 4 SOSU-faget som arbejdsplads 4 SOSU-faget som arbejdsplads 4 5 SOSU-faget som arbejdsplads (1.hjælp og brand opsamling) Afslutning - på vej mod dit hovedforløb Elevsamtale 3 STA Afvinke mål og frigive standpunktskarakter i Uddannelsesspecifikt fag, Matematik C, Fysik C og Kemi C sidste dag i tema 4 5 Afslutning - på vej mod dit hovedforløb 5 Afslutning - på vej mod dit hovedforløb 5 Afslutning - på vej mod dit hovedforløb 10

12 Overgangskrav til hovedforløbet: Der er følgende overgangskrav for EUX-elever, for at kunne påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet: Eux-eleverne skal bestå Matematik C, Fysik C og Kemi C ved standpunkt eller prøve. Eux-elever skal have bestået Dansk C ved standpunkt eller prøve. Eux-elever skal have bestået grundforløbsprøven. Eux-elever skal have opnået certifikater i brandbekæmpelse og førstehjælp. Hvis eleven ikke består Matematik C, Fysik C og Kemi C tilbydes omprøve, og består eleven ikke disse omprøver skal eleven modtage individuel vejledning, da eleven ikke kan forsætte Eux-forløbet uden at have bestået disse tre fag. Ønsker elever at overgå fra et Eux-forløb til et Eud forløb skal eleven opfylde overgangskravet for eud-elever på bestået Dansk D, Naturfag E, Grundforløbsprøven og certifikaterne. Eleverne skal have bestået Grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag (Overgangskrav), for at kunne fortsætte på hovedforløbet. Hvis eleverne ikke består Grundforløbsprøven kan eleven gå til omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsen. 11

13 EUX hovedforløb - Social- og sundhedsassistent Eleven skal til en obligatorisk prøve i faget Farmakolog og medicinhåndtering. Eleven skal aflevere en skriftlig opgave, som danner grundfag for den mundtlige prøve i faget. De øvrige uddannelsesspecifikke fag afsluttes med standpunkt. Eleven skal til prøve i alle grundfag. For elever som har valgt Engelsk, betyder det, at eleven skal til 3 grundfagsprøver. Eleven skal til afsluttende prøve, der er en prøve i kompetencemålene. For at eleven kan gå til den afsluttende prøve, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Eleven skal have bestået prøver i alle grundfagene og i Farmakologi og medicinhåndtering. Eleven skal tillige have bestået to valgfri uddannelsesspecifikke fag. Link til bekendtgørelsen om Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Fag Løbende evaluering Afsluttende standpunkt Afsluttende prøve Prøveform, varighed og forberedelse Eksaminationsgrundlag Bedømmelses-grundlag De uddannelsesspecifikke fag: Afvinke mål efter tema. Standpunkt - 7 trins skala Ikke prøve Mødet med borgeren (..) Delkarakter Sammenhængende borge/pt. forløb. Kvalitet og udvikl. Som. sygdom og sygepleje. Psyk. sygdom og sygepleje. Sundhedsfremme forbyg. og rehab. 12

14 Farmakologi og medicinhåndtering Afvinke mål efter tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Obligatorisk prøve - 7 trins skala Individuel mundtlig prøve. Forberedelsen er en skriftlig opgave udarbejdet i undervisningen. Den skriftlige opgave udgør grundlaget for den mundtlige prøve. Elevens mundtlige præstation ved prøven. Prøvens varighed 30 min. Inkl. Votering. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Bestået / ikke bestået Ikke prøve Afsluttende prøve: SOSU. Social- og sundhedsassistent. 7 trins skala Projektprøve Individuel mundtlig prøve. 5 dages forberedelse af projektet i undervisningen. Prøvens varighed 30 min. Inkl. Votering. Elevens/gruppens projekt Elevens mundtlige præstation ved prøven. Dansk A (06688) (EUX) Skriftlig (HTX- bekendtgørelsen Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala Skriftlig prøve 5 timers skriftlig prøve. It-baseret centralt stillet prøve. Der gives én karakter på baggrund af en helhedsbedømmelse. Dansk A (06688) (EUX) Mundtlig (HTX- bekendtgørelsen Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala Mundtlig prøve Lodtrukken opgave. 60 min. forberedelse. Prøvens varighed 30 min. Den lodtrukne opgave. Der gives én karakter på baggrund af en helhedsbedømmelse af eksaminandens mundtlige præstation. Engelsk B (06689) (EUX) Skriftlig (HTX- bekendtgørelsen) Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala Skriftlig prøve Todelt centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er fem timer. Centralstillet opgavesæt. Elevens skriftlige målopfyldelse jf. bedømmelseskriterier i 13

15 fagbilaget i htxbekendtgørelsen. Engelsk B (06689) (EUX) Mundtlig (HTX- bekendtgørelsen) Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala Mundtlig prøve Synopsis + ukendt lodtrukken opgave. 30 min. forberedelse. Prøvens varighed 30 min. Synopsis + ukendt lodtrukken opgave. Helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Matematik B (06695) (EUX) (HTX- bekendtgørelsen Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala. Mundtlig prøve Projekt + ukendt lodtrukken opgave. 30 min. forberedelse. Prøvens varighed 30. min. Projekt + ukendt opgave ved lodtrækning. Der gives én karakter på baggrund af en helhedsbedømmelse af projektet og den mundtlige præstation, herunder besvarelsen af den udtrukne opgave. Samfundsfag B (06698) (EUX) (HTX- bekendtgørelsen Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala. Mundtlig prøve Synopsis + ukendt bilagsmateriale. Skolen vælger ml. prøveform a og prøveform b. Synopsis på baggrund af ukendt bilagsmateriale. Helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation Kom. /IT C (05708) (EUX) (HTX- bekendtgørelsen Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala. Mundtlig prøve. Ingen forberedelse. Elevens opgave + prøvespørgsmål. Helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Biologi C (06872) (EUX) (HTX- bekendtgørelsen) Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala. Mundtlig prøve. Prøvens varighed er 24 min Opgave, der består af en overskrift, kort præciserende tekst samt bilagsmateriale. Helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. 14

16 Bedømmelseskriterier fremgår af fagbilaget. Psykologi C (07897) (EUX) (HTX-bekendtgørelsen) Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala. Mundtlig prøve. Forberedelse 45 min. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Elevens dokumentation + lodtrukken opgave. Helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. Kemi B (06729) (EUX) (HTX- bekendtgørelsen) Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala. Mundtlig prøve. Skolen vælger mellem 2 prøveformer. Lodtrukken opgave. Helhedsbedømmelse af elevens præstation. Valgfag: Idræt C (10088) (EUX) Afvinke mål efter tema. Standpunkt 7 trins skala. Ikke prøve (HTX-bekendtgørelsen) Delkarakter. Valgfag: Mat. A skriftlig (06695) (EUX) (HTX- bekendtgørelsen) Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala. Skriftlig prøve Skriftlig prøve på grundlag af forberedelsesmateriale og et opgavesæt, som udleveres ved prøvens begyndelse. Centralt stillet prøvemateriale Bedømmelseskriterier jf. fagbilaget. Prøvens varighed er fem timer. Valgfag: Mat. A mundtlig (06695) (EUX) (HTX-bek.) Afvinke mål efter tema. Delkarakter. Standpunkt 7 trins skala. Mundtlig prøve 30 min. forberedelse. Prøvens varighed 30 min. Ukendt opgave ved lodtrækning. Helhedsvurdering af elevens præstation. Se for en nærmere beskrivelse af de enkelte fag. Bemærk at der er trådt en ny HTX bekendtgørelse i kraft pr. august 2017 jf. BEK nr 497 af 18/05/2017 og dermed også nye grundfagsbilag. 15

17 Oversigt over uddannelsesforløb EUX hovedforløb mod Social- og sundhedsassistentuddannelsen ordningen Udd. uge Mdr. SSA HTX fag EUD, EUV3 og EUV2 1 August 1 Dansk A 1 uge Borgeren i det primære sundhedsvæsen 2 August 1 3 August 1 4 September 1 5 September 1 Engelsk B 2 uger Matematik B 3,2 uger Komm/IT 1,8 uger (kan udtrækkes til prøve) Borgeren i det primære sundhedsvæsen Borgeren i det primære sundhedsvæsen Borgeren i det primære sundhedsvæsen Borgeren i det primære sundhedsvæsen Eleverne skal i løbet af de første 2 uger deltage i en realkompetencevurdering (RKV) og evt. vælge fag på ekspertniveau, samt vælge VUF sammen med sin kontaktlærer Afvinke mål sidste dag i tema 1 6 September 2 Demens og redskaber 7 September 2 Demens og redskaber 8 Oktober 2 Demens og redskaber 9 Oktober 2 Demens og redskaber DEL Afvinke mål i tema 2. Delkarakterer frigives fredag kl i sidste uge af 2 16

18 10 Oktober VUF1 VUF1 11 Oktober VUF1 VUF1 V Afvinke og afgive karakterer (BE/IB) i VUF1 fredag 12 Oktober /November 3 Rehabillitering 13 November 3 Rehabillitering 14 November 3 Rehabillitering TEC afgiver terminskarakter i HTXfagene i november 15 November 3 Rehabillitering 16 November 3 Rehabillitering 17 December 3 Rehabillitering 18 December 4 19 December 4 PRAKTIK 1A Primær kommunal (27 uger) Praktikforberedende uge og prøve Praktikforberedende uge og prøve DEL Afvinke mål i tema 3. Delkarakterer frigives fredag kl i sidste uge af tema 3. Tec afgiver standpunktskarakter i komm/it, hvis faget ikke udtrækkes til prøve. Der afgives årskarakter i de øvrige HTX-fag. Karaktererne afgives umiddelbart efter den sidste undervisningsgang inden jul. 17

19 20 August 5 21 August 5 Dansk A 1,3 uger Denne uge kun EUD-fag Det sammenhængende sundhedsvæsen Det sammenhængende sundhedsvæsen 22 August 5 Engelsk B 3,2 uger (kan udtrækkes til prøve) 23 August VUF2 VUF2 24 September VUF2 VUF2 V Afvinke og afgive karakterer Matematik B (BE/IB) i VUF2 fredag 25 September 6 3 uger Det sammenhængende (kan borgerforløb udtrækkes til prøve) 26 September 6 27 September 6 PRAKTIK 1B Kemi B 1,5 uge 28 Oktober VUF3 VUF3 Det sammenhængende sundhedsvæsen Det sammenhængende borgerforløb Det sammenhængende borgerforløb Primær kommunal (2 uger) DEL Afvinke mål i tema 5. Delkarakterer frigives mandag kl. 15 i sidste uge af tema 5 DEL Afvinke mål i tema 6. Delkarakterer frigives fredag kl i sidste uge af tema Oktober /November VUF3 VUF3 V Afvinke og afgive karakterer (BE/IB) i VUF3 fredag 30 November 7 Behandlingspsykiatri 18

20 31 November 7 Behandlingspsykiatri 32 November 7 Behandlingspsykiatri TEC afgiver terminskarakter i HTXfagene i november 33 November 7 Behandlingspsykiatri 34 December 7 Behandlingspsykiatri 35 December 8 36 December /Januar 8 37 Januar 8 Prøveforberedelse, prøve Matematik B eller Engelsk B, praktikforberedelse Prøveforberedelse, prøve Matematik B eller Engelsk B, praktikforberedelse Prøveforberedelse, prøve Matematik B eller Engelsk B, praktikforberedelse STA Afvinke og afgive standpunktskarakter i farmakologi mandag kl. 15 i sidste uge af 7 Tec afgiver standpunktskarakter i engelsk B og matematik B, hvis fagene ikke udtrækkes til prøve. Der afgives årskarakter i de øvrige HTX-fag. Karaktererne afgives umiddelbart efter den sidste undervisningsgang inden jul. DEL Afvinke mål i tema 7. Delkarakterer frigives fredag kl i sidste uge af tema 7. PRAKTIK 1C Primær kommunal (7 uger) 38 Marts Prøve i Farmakologi og medicinhåndtering Hvor skal dette felt placeres? Skriftlig farmakologiopgave omsættes til praksisbeskrivelse, der danner grundlag for prøven. Opgaven skal afleveres 1. dag efter praktikken og sendes til censor. Er dette også gældende for EUX? 19

21 39 Marts PRAKTIK 2 Psykiatri (16 uger) Prøve i Farmakologi og medicinhåndtering Hvor skal dette felt placeres? Skriftlig farmakologiopgave omsættes til praksisbeskrivelse, der danner grundlag for prøven. Opgaven skal afleveres 1. dag efter praktikken og sendes til censor. Er dette også gældende for EUX? 40 Juli 9 41 August 9 42 August 9 Dansk A 2,5 uger Denne uge kun EUD-fag Somatisk sygepleje Denne uge kun EUD-fag Somatisk sygepleje Somatisk sygepleje 43 August 9 Samfundsfag B Somatisk sygepleje 44 August 9 2,4 uger Somatisk sygepleje Biologi C 45 September 9 2,4 uger Somatisk sygepleje DEL Afvinke mål i tema 9. Delkarakterer frigives fredag kl. (kan i sidste uge af tema 9. udtrækkes 46 September 9 til prøve) Somatisk sygepleje September 10 September 10 Kemi B 1,7 uger (kan udtrækkes til prøve) Komplekse borgerforløb Komplekse borgerforløb 49 Oktober 10 Komplekse borgerforløb 20

22 50 Oktober 10 Større skriftlig Komplekse borgerforløb opgave 51 Oktober 10 (SSO) 1 uge Komplekse borgerforløb 52 Oktober 10 Valgfrit løft matematik A Komplekse borgerforløb 53 November 10 2 uger Komplekse borgerforløb 54 November 10 Komplekse borgerforløb DEL Afvinke mål i tema 10. Delkarakterer frigives fredag kl i sidste uge af tema November 11 Patient/borgerinddragelse TEC afgiver terminskarakter i HTXfagene i november 56 November 11 Patient/borgerinddragelse 57 December 11 Patient/borgerinddragelse 58 December 11 Patient/borgerinddragelse 59 December 11 Patient/borgerinddragelse Tec afgiver standpunktskarakter i biologi C og kemi B, hvis fagene ikke udtrækkes til prøve. Der afgives årskarakter i de øvrige HTX-fag. Karaktererne afgives umiddelbart efter den sidste undervisningsgang inden jul. 60 Januar 11 Patient/borgerinddragelse 61 Januar 11 Denne uge kun EUD-fag Patient/borgerinddragelse 21

23 62 Januar 11 Denne uge kun EUD-fag Patient/borgerinddragelse STA Afvinke mål i tema 11. Standpunktskarakterer i uddannelsesspecifikke fag frigives mandag kl. 15 i sidste uge af tema 11. Hvornår skal STA afgives? 11 eller 12? PRAKTIK 3A Primær (12 uger) PRAKTIK 3B Somatik (21 uger) 63 Oktober Dansk A 2 uger HTX 64 Oktober Samfundsfag HTX B Oktober November 2,2 uger Psykologi C 2 uger HTX HTX 67 November Eksamensprojekt HTX 1 uge 68 November HTX Valgfag Idræt C 69 November 3 uger HTX TEC afgiver terminskarakter i HTXfagene i november 70 December Valgfrit løft HTX Matematik 71 December A 3 uger HTX 22

24 72 December Udtræk HTX 73 December mellem alle fag 3 fag udtrækkes til prøve HTX 74 Januar HTX Tec afgiver årskarakter i de øvrige HTXfag, som ikke udtrækkes til eksamen. Karaktererne afgives umiddelbart efter den sidste undervisningsgang inden jul. Er dette korrekt? 75 Januar HTX 76 Januar Januar 12 PRAKTIK 3C somatik/primær 2 uger Denne uge kun EUD-fag Ledelse og teamsamarbejde Denne uge kun EUD-fag Ledelse og teamsamarbejde 78 Februar Afsluttende projekt Der mangler en uges tema for at det passer med datoerne i forløbsoversigten for 1708 For at eleven kan gå til den afsluttende prøve, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Eleven skal have bestået prøve i Farmakologi og medicinhåndtering. Eleven skal tillige have bestået to ugers valgfrit uddannelsesspecifikt fag 79 Marts Afsluttende projekt 23

25 Grundforløb 1 Eleverne skal til én grundfagseksamen på Grundforløb 1. For elever, der har valgt psykologi eller engelsk, vil der ske udtræk mellem Dansk og Engelsk, da Psykologi E ikke er prøvefag. Fag Løbende evaluering Afsluttende bedømmelse sidst i forløbet Afsluttende prøve Prøveform, varighed og forberedelse Eksaminationsgrundlag Bedømmelses -grundlag Erhvervsfag 1: Afvinke mål i tema Bedømmes ikke Ingen Erhvervsintroduktion Erhvervsfag 2+3: Afvinke mål i tema Bestået / ikke bestået Ingen Arbejdspladskultur, Praktikpladssøgning, Samfund og sundhed, Arbejdsplanlægning og samarbejde, Faglig dokumentation, Faglig kommunikation, Innovation, Metodelære Dansk E Dansk D Dansk C Afvinke mål i tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Prøve - 7 trins skala Prøveform b. Individuel mundtlig prøve. 24 timers forberedelse. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Elevens præsentations portfolio, samt opgave (tekst) Elevens mundtlige præstation ved prøven. 24

26 tildelt ved lodtrækning. Engelsk F Afvinke mål i tema Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Prøve - 7 trins skala Prøveform b. Individuel mundtlig prøve. 24 timer forberedelse. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Elevens selvvalgte emne og opgave tildelt ved lodtrækning. Elevens mundtlige præstation ved prøven. Psykologi E Afvinke mål i tema Delkarakter Standpunkt 7 trins skala Ingen Kompetence-vurdering GF1* Afgives én gang i forløbet Begynder / øvet / rutineret *Se skema: Kompetencevurdering GF1. Hvis eleven ikke består Erhvervsfag 2 og 3, er eleven alligevel optagelsesberettiget på GF2, da der ikke er adgangskrav mellem GF1 og GF2. Hvis eleven ikke består Dansk E/D/C, Engelsk F eller Psykologi E ved standpunktsbedømmelse, kan eleven fortsætte på GF2 og arbejde videre med målene på GF2. Hvis eleven ikke består Dansk eller Engelsk ved prøven, skal eleven til omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsen 25

27 26

28 Oversigt over uddannelsesforløb på Grundforløb 1 (GF1) GF1 1 Godt du kom 1 Godt du kom Afvinke mål sidste dag i tema 1 Elevsamt ale 1 Eleverne skal senest fredag i 2. uge af tema 1 deltage i en Realkompetencevurdering (RKV) og vælge valgfag og fagretning sammen med sin kontaktlærer 2 Generation Millenium 2 Generation Millenium 2 Generation Millenium 2 Generation Millenium Afvinke mål sidste dag i tema 2 3 Entreprenørskab 3 Entreprenørskab 3 Entreprenørskab Eleverne skal i løbet af 3 uge af tema 3 deltage i en kompetencevurdering sammen med sin kontaktlærer 3 Entreprenørskab Elevsamtale 2 senest ved udgangen af tema 3 DEL Afvinke mål sidste dag i tema 3. Delkarakter i dansk, engelsk og psykologi frigives kl. 15 sidste dag i tema 3. 4 Den professionelle rolle 4 Den professionelle rolle 4 Den professionelle rolle 4 Den professionelle rolle Afvinke mål sidste dag i tema 4 5 Dit arbejdsliv 5 5 Dit arbejdsliv Dit arbejdsliv STA Afvinke mål. Standpunktskarakterer i dansk, engelsk og psykologi, samt bedømme erhvervsfag 2-3 (BE/IB) frigives onsdag kl. 16 i næstsidste uge af tema 5. 5 Dit arbejdsliv Elevsamtale 3 senest ved udgangen af tema 5 6 Prøve We did it! 6 Prøve We did it! 27

29 Grundforløb 2 Social- og sundhedshjælper/social- og sundhedsassistent Eleven skal til én grundfagsprøve på grundforløb 2 - der vil ske udtræk mellem Dansk D og Naturfag E. Begge fag skal bestås ved standpunkt eller prøve. Eleven skal til grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag (overgangskrav). Fag Løbende evaluering Afsluttende bedømmelse sidst i forløbet Afsluttende prøve Prøveform, varighed og forberedelse Eksaminationsgrundlag Bedømmelses- grundlag Overgangskrav, Social- og sundhedshjælper /assistent. Afvinke mål i tema. Delkarakter Én samlet standpunktskarakter i faget efter 7 trins skala Grundforløbsprøven - uddannelsesspecifikke fag Bestået/ ikke bestået Projekt udformet i undervisningen. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Elevens projekt danner grundlag for prøven Elevens mundtlige præstation ved prøven Dansk D Afvinke mål i tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Prøve - 7 trins skala Prøveform b. Individuel mundtlig prøve. 24 timers forberedelse. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Elevens præsentations portfolio, samt opgave (tekst) tildelt ved lodtrækning. Elevens mundtlige præstation ved prøven. 28

30 Naturfag E Afvinke mål i tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Prøve - 7 trins skala Prøveform 2. Individuel mundtlig caseprøve. 24 timers forberedelse. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Case + spørgsmål ved lodtrækning. Inddragelse af naturfagligt og erhvervsfagligt udstyr. Der eksamineres bredt i faget. Elevens mundtlige og praktiske præstation ved prøven. Førstehjælp mellem niveau Certifikat Elementær brandbekæmpelse Certifikat Kompetencevurdering GF2* Afgives 2 gange i forløbet ud fra taksonomien Begynder / øvet / rutineret *Se skema: Kompetencevurdering GF2 Overgangskrav til hovedforløbet: Bestået Dansk D, Naturfag E, grundforløbsprøve, samt certifikater i brandbekæmpelse og førstehjælp Hvis eleven ikke består Dansk eller Naturfag ved prøven, tilbydes eleven omprøve jf. eksamensbekendtgørelsen. Hvis eleven ikke består Dansk D / Naturfag E ved standpunkt skal eleven supplere sin undervisning evt. på VUC inden eleven kan blive optagelsesberettiget til hovedforløbet. Eleverne skal have bestået grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag (Overgangskrav), for at kunne fortsætte på hovedforløbet. Hvis eleverne ikke består grundforløbsprøven kan eleven gå til omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsen. 29

31 30

32 Oversigter over uddannelsesforløb på Grundforløb 2 (GF2) Social- og Sundhedsuddannelsen (SOSU) 20 uger GF2 1 1 SSH/SSA På vej ind i SOSU-faget På vej ind i SOSU-faget Eleverne skal i løbet af 1 uge deltage i en realkompetencevurdering (RKV) og vælge valgfag sammen med sin kontaktlærer Elevsamtale 1 1 På vej ind i SOSU-faget 1 På vej ind i SOSU-faget Afvinke mål sidste dag i tema 1 2 Borgeren du møder i SOSU-faget 2 Borgeren du møder i SOSU-faget 2 Borgeren du møder i SOSU-faget 2 Hertil og hvad så? (1.hjælp og brand) DEL Frigive delkarakter i overgangskravene (7- trinsskalaen) kl , mandag i sidste uge af tema 2. Delkarakteren (bilag fra elevplan) vedlægges elevens ansøgning til hovedforløb Elevsamtale 2 Eleverne skal i løbet af 4. uge af tema 2 deltage i en kompetencevurdering, sammen med sin kontaktlærer. Kompetencevurderingen skal vedlægges elevens ansøgning til hovedforløb 3 Dig som SOSU fagperson DEL Frigive delkarakter i Naturfag E og evt. Dansk D fredag kl i 1 uge af tema 3 3 Dig som SOSU fagperson Dig som SOSU fagperson Prøveprojekt (1.hjælp og brand) SOSU-faget som arbejdsplads Afvinke mål sidste dag i tema 3 31

33 4 SOSU-faget som arbejdsplads 4 SOSU-faget som arbejdsplads 4 5 SOSU-faget som arbejdsplads (1.hjælp og brand opsamling) Afslutning - på vej mod dit hovedforløb Elevsamtale 3 STA Afvinke mål og frigive standpunktskarakter i Uddannelsesspecifikt fag, Dansk D, Naturfag E og Engelsk D sidste dag i tema 4 5 Afslutning - på vej mod dit hovedforløb 5 Afslutning - på vej mod dit hovedforløb 5 Afslutning - på vej mod dit hovedforløb 32

34 Grundforløb 2 - PAU Eleven skal til grundfagsprøve i Dansk, da elevens øvrige grundfag ikke er prøvefag jf. Grundfagsbekendtgørelsen Eleven skal til Grundforløbsprøven, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag (Overgangskrav til PAU). Fag Løbende evaluering Afsluttende bedømmelse sidst i forløbet Afsluttende prøve Prøveform, varighed og forberedelse Eksaminationsgrundlag Bedømmelsesgrundlag Overgangskrav pædagogisk ass. Afvinke mål efter tema. Delkarakter Én samlet standpunktskarakter i faget - 7 trins skala Grundforløbsprø ven - uddannelsesspecifikke fag. Bestået/ ikke bestået Projekt udformet i undervisningen. Prøven varighed 30 min. inkl. votering. Elevens projekt danner grundlag for prøven. Elevens mundtlige præstation ved prøven. Dansk D Afvinke mål efter tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Prøve - 7 trins skala Prøveform b. Individuel mundtlig prøve. Elevens præsentations portfolio, samt opgave (tekst) tildelt ved lodtrækning. Elevens mundtlige præstation ved prøven. 24 timers forberedelse. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. 33

35 Samfundsfag E Afvinke mål efter tema. Standpunkt - 7 trins skala Ikke prøvefag på niveau E Delkarakter Psykologi F/E Afvinke mål efter tema. Standpunkt - 7 trins skala Ikke prøvefag på niveau F Delkarakter Idræt F Afvinke mål i tema Bestået / ikke bestået Ikke prøvefag på niveau F Førstehjælp mellem niveau Elementær brandbekæmpelse Kompetencevurdering GF2* Certifikat Certifikat Afgives 2 gange i forløbet ud fra taksonomien Begynder / øvet / rutineret *Se skema: Kompetencevurdering GF2 Overgangskrav til hovedforløbet Bestået Dansk D, Samfundsfag E, Psykologi F, Idræt F, samt certifikater i førstehjælp og brandbekæmpelse. Hvis eleverne ikke består grundfagsprøven i Dansk kan eleven gå til omprøve jf. Eksamensbekendtgørelsen 34

36 Hvis eleven ikke består Dansk D, Samfundsfag E, Psykologi F, Idræt F ved standpunktsbedømmelsen, skal eleven supplere sin undervisning på eksempelvis på VUC og bestå faget for at være optagelsesberettiget til hovedforløbet. 35

37 36

38 Oversigter over uddannelsesforløb på Grundforløb 2 (GF2) Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 20 uger GF2 PAU 20 uger Intro Intro Intro Intro Udvikling/aldring, funktionsnedsættelse og livsstil Elevsamtale 1 Eleverne skal i løbet af 2 uger deltage i en realkompetencevurdering (RKV) og vælge valgfag sammen med sin kontaktlærer Afvinke mål sidste dag i tema 1 Eleverne skal i løbet af 4. uge af tema 1 deltage i en kompetencevurdering sammen med sin kontaktlærer. Kompetetencevurderingen skal oploades i Elevplan (under 'Kompetencevurdering'). 2 Udvikling/aldring, funktionsnedsættelse og livsstil Udvikling/aldring, funktionsnedsættelse og livsstil Udvikling/aldring, funktionsnedsættelse og livsstil Dokumentation og faglig kommunikation Frigive delkarakter i overgangskravene (7 trinsskalaen) kl , mandag i sidste uge af tema 2. Delkarakteren (bilag fra elevplan) vedlægges elevens ansøgning til hovedforløb Bedømmelse (BE/IB) i idræt, samt frigive delkarakter i psykologi, samfundsfag og evt. dansk fredag kl i 1 uge af tema 3. Elevsamtale 2 Eleverne skal i løbet af 4. uge af tema 2 deltage i en kompetencevurdering sammen med sin kontaktlærer. Kompetetencevurderingen skal vedlægges elevens ansøgning til hovedforløb samt oploades i Elevplan. 37

39 3 Dokumentation og faglig kommunikation 3 Dokumentation og faglig kommunikation 3 Dokumentation og faglig kommunikation Afvinke mål sidste dag i tema 3 4 Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne 4 Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne 4 4 Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne Arbejdsmiljø, ergonomi og hygiejne Afslutning, overgang og grundforløbsprøve 5 Prøve Afslutning, overgang og grundforløbsprøve 5 Prøve Elevsamtale 3 Afvinke mål og frigive standpunktskarakter i Overgangskrav, Dansk, psykologi og samfundsfag sidste dag i 2 uge af tema 5 Afvinke mål sidste dag i tema 4 Afslutning, overgang og grundforløbsprøve 5 Prøve Eleven skal til grundfagsprøve i Dansk D. Eleven skal til grundforløbsprøve, der er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Afslutning, overgang og grundforløbsprøve 5 Prøve 38

40 Social- og sundhedshjælper Elever på Social- og sundhedshjælperuddannelsen skal til prøve i ét uddannelsesspecifikt fag. For elever der har valgt engelsk, vil der ske udtræk mellem Engelsk og de uddannelsesspecifikke fag. Elever skal kun til én prøve ud over den afsluttende prøve. For at eleven kan gå til den afsluttende prøve på hjælperuddannelsen, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag. Eleven skal tillige have bestået et valgfrit uddannelsesspecifikt fag. Link til uddannelsesbekendtgørelsen: Fag Løbende evaluering Afsluttende standpunkt Afsluttende prøve Prøveform, varighed og forberedelse Eksaminationsgrundlag Bedømmelsesgrundlag De uddannelsesspecifikke fag: Social- og sundhedshjælperens rolle, Mødet med borgeren, Personlig hjælp omsorg og pleje, Afvinke mål efter tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Afsluttende prøve i ét uddannelsesspecifikt fag - efter udtræk. Individuel mundtlig prøve. 24 timers forberedelse. Case + spørgsmål ved lodtrækning. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Case og prøvespørgsmål. Elevens mundtlige præstation ved prøven. Sundhedsfremme forebyggelse og rehabilitering. Valgfrit uddannelsesspecifikt Fag (VUF) Bestået / ikke bestået Ikke prøve Engelsk E - Valgfrit Afvinke mål efter tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Prøve - efter udtræk Prøveform b. Individuel mundtlig prøve. 24 timer forberedelse. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Elevens selvvalgte emne og opgave tildelt ved lodtrækning. Elevens mundtlige præstation ved prøven. 39

41 Afsluttende prøve: SOSU. Social- og sundhedshjælper. Caseprøve - 7 trins skala Individuel mundtlig prøve. 5 dages forberedelse af projektet i undervisningen. Casen udarbejdet af skolen. Elevens mundtlige præstation ved prøven. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. 40

42 Oversigt over uddannelsesforløb social- og sundhedshjælper NORD SSH SOSU Borgeren i centrum Borgeren i centrum Borgeren i centrum Borgeren i centrum DEL Afvinke mål. Delkarakterer frigives onsdag kl. 16 i sidste uge af tema 1. PRAKTIK 1 Den fagorienterede Social- og sundhedshjælper + valgfag Den fagorienterede Social- og sundhedshjælper + valgfag Den fagorienterede Social- og sundhedshjælper + valgfag Den fagorienterede Social- og sundhedshjælper + valgfag Den kompetente fagperson Den kompetente fagperson VALGFAG Den kompetente fagperson Den kompetente fagperson PRAKTIK 2 Valgfrit uddannelsesspcifikt fag VUF Prøveforberedende uge Prøve i et af de udd.specifikke fag Afvinke mål. V Afvinke og afgive karakterer i valgfag. DEL Afvinke mål. Delkarakterer frigives onsdag kl. 16 i sidste uge af tema 2. V Afvinke og afgive karakterer i valgfag fredag i valgfagsugen. STA Afvinke mål. Standpunktskarakterer frigives onsdag kl. 16 i sidste uge af tema 3. VUF Afvinke og afgive karakter i VSF fredag. Valgfagene Kultur og sundhed, Gråzonesprog og Engelsk placeres med 7-10 lektioner pr uge. Alle tre valgfag integreres i den helhedsorienterede undervisning og er derfor ikke afgrænset til enkelte moduler eller uger i tema 2. Eleverne arbejder enten med valgfaget Innovation, Velfærdsteknologi eller Engelsk. Valgfrit uddannelsesspecifikt fag fra fagrækken: Borgere med psykisk sygdom, Palliation 1, Demens 1, Rehabilitering 1 eller Velfærdsteknologi 1. Prøve i et af de uddannelsesspecifikke fag: Social- og sundhedssektoren, Pleje og dokumentation, Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats 41

43 4 Afsluttende prøve eller Psykologi og kommunikation. For de elever, der har valgt Engelsk, kan dette fag udtrækkes til prøve. 42

44 Oversigt over uddannelsesforløb social- og sundhedshjælper København SSH SOSU 1 Borgeren i centrum Borgeren i centrum 1 Eleverne skal i løbet af 2 uger deltage i en realkompetencevurdering (RKV) og evt. vælge fag på ekspertniveau, samt vælge valgfag og VSF sammen med sin kontaktlærer 1 Borgeren i centrum 1 Borgeren i centrum DEL Afvinke mål. Delkarakterer frigives onsdag kl. 16 i sidste uge af tema Den fagorienterede Social og sundhedshjælper + valgfag Den fagorienterede Social og sundhedshjælper + valgfag Den fagorienterede Social og sundhedshjælper + valgfag Den fagorienterede Social og sundhedshjælper + valgfag 3 Den kompetente fagperson 3 Den kompetente fagperson 3 VALGFAG 3 Den kompetente fagperson 3 Den kompetente fagperson 4 Valgfrit uddannelsesspecifikt fag VUF 4 Prøveforberedende PRAKTIK 1 Valgfagene Kultur og sundhed, Gråzonesprog og Engelsk placeres med 7 10 lektioner pr uge. Alle tre valgfag integreres i den helhedsorienterede undervisning og er derfor ikke afgrænset til enkelte moduler eller uger i tema 2. DEL Afvinke mål. Delkarakterer frigives onsdag kl. 16 i den sidste uge af tema 2. V Afvinke og afgive karakterer i valgfag. PRAKTIK 1 / PRAKTIK 2 V Afvinke og afgive karakterer i valgfag fredag i valgfagsugen. Eleverne arbejder enten med valgfaget Innovation, Velfærdsteknologi eller Engelsk. STA Afvinke mål. Standpunktskarakterer frigives onsdag kl. 16 i sidste uge af tema 3. PRAKTIK 2 VUF Afvinke og afgive karakter i VSF fredag. Valgfrit specialefag fra fagrækken: Borgere med psykisk sygdom, Palliation 1, Demens 1, Rehabilitering 1 eller Velfærdsteknologi 1. 43

45 uge 4 Prøve i et af de udd.specifikke fag Prøve i et af de uddannelsesspecifikke fag: Social og sundhedssektoren, Pleje og dokumentation, Rehabilitering og social og sundhedsfaglig indsats eller Psykologi og kommunikation. For de elever, der har valgt Engelsk, kan dette fag udtrækkes til prøve. 4 Afsluttende prøve 44

46 Social- og sundhedsassistent Eleven skal til en obligatorisk prøve i faget Farmakolog og medicinhåndtering. Eleven skal aflevere en skriftlig opgave, som danner grundlag for den mundtlige prøve i faget. De øvrige uddannelsesspecifikke fag afsluttes med standpunkt. Eleven skal til prøve i alle grundfag. For elever som har valgt Engelsk, betyder det, at eleven skal til 3 grundfagsprøver. Eleven skal til afsluttende prøve, der er en prøve i kompetencemålene. For at eleven kan gå til den afsluttende prøve, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Eleven skal have bestået prøver i alle grundfagene og i Farmakologi og medicinhåndtering. Eleven skal tillige have bestået to valgfri uddannelsesspecifikke fag. Link til bekendtgørelsen om Social- og sundhedsassistentuddannelsen: Fag Løbende evaluering Afsluttende standpunkt Afsluttende prøve Prøveform, varighed og forberedelse Eksaminationsgrundlag Bedømmelsesgrundlag De uddannelsesspecifikke fag: Afvinke mål efter tema. Standpunkt - 7 trins skala Ikke prøve Mødet med borgeren (..) Delkarakter Sammenhængende borge/pt. forløb. Kvalitet og udvikl. Som. sygdom og sygepleje. Psyk. sygdom og sygepleje. Sundhedsfremme forbyg. og rehab. 45

47 Farmakologi og medicinhåndtering Afvinke mål efter tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Obligatorisk prøve - 7 trins skala Individuel mundtlig prøve. Forberedelsen er en skriftlig opgave udarbejdet i undervisningen. Den skriftlige opgave udgør grundlaget for den mundtlige prøve. Elevens mundtlige præstation ved prøven. Prøvens varighed 30 min. Inkl. Votering. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Bestået / ikke bestået Ikke prøve Dansk C Afvinke mål efter tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Prøve - 7 trins skala Prøveform b. Individuel mundtlig prøve. 24 timers forberedelse. Prøvens varighed 30 min. Inkl. Votering. Elevens præsentations portfolio, samt opgave (tekst) tildelt ved lodtrækning. Elevens mundtlige præstation ved prøven. Naturfag C Afvinke mål efter tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Prøve - 7 trins skala Prøveform 2. Individuel mundtlig caseprøve. 24 timers forberedelse. Case + spørgsmål ved lodtrækning. Inddragelse af naturfagligt og erhvervsfagligt udstyr. Elevens mundtlige og praktiske præstation ved prøven. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Der eksamineres bredt i faget. 46

48 Engelsk D- Valgfrit Afvinkel mål efter tema. Delkarakter Standpunkt - 7 trins skala Prøve - 7 trins skala Prøveform b. Individuel mundtlig prøve. Elevens selvvalgte emne og opgave tildelt ved lodtrækning. Elevens mundtlige præstation ved prøven. 24 timer forberedelse. Prøvens varighed 30 min. inkl. votering. Afsluttende prøve: SOSU. Social- og sundhedsassistent. 7 trins skala Projektprøve Individuel mundtlig prøve. 5 dages forberedelse af projektet i undervisningen. Prøvens varighed 30 min. Inkl. Votering. Elevens/gruppens projekt Elevens mundtlige præstation ved prøven. 47

49 Oversigt over uddannelsesforløb på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 2017 ordningen SSA EUD og EUV3 Borgeren i det primære sundhedsvæsen Borgeren i det primære sundhedsvæsen Borgeren i det primære sundhedsvæsen Borgeren i det primære sundhedsvæsen Eleverne skal i løbet af de første 2 uger deltage i en realkompetencevurdering (RKV) og evt. vælge fag på ekspertniveau, samt vælge valgfag og VUF sammen med sin kontaktlærer 1 Borgeren i det primære sundhedsvæsen PRAKTIK 1A Primær kommunal (20 uger) DEL Afvinke mål i tema 1. Delkarakterer frigives mandag kl i sidste uge af SK1 2 Fag- og myndighedsperson 2 Fag- og myndighedsperson Afvinke mål sidste dag i tema 2 PRAKTIK 1B Primær kommunal (20 uger) 3 Rehabillitering 3 3 Rehabillitering Rehabillitering DEL Afvinke mål i tema 3. Delkarakterer frigives mandag kl i sidste uge af tema 3. Valgfag Innovation V Afvinke og afgive karakterer (G/IG) i valgfaget innovation fredag Engelsk synopsis eller et ekstra VUF af 1 uges varighed 48

50 4 4 4 Behandlingspsykiatri Engelsk er integreret Behandlingspsykiatri Engelsk er integreret Behandlingspsykiatri Engelsk er integreret Behandlingspsykiatri Engelsk er integreret Demens og redskaber inkl prøve i farmakologi og engelsk Demens og redskaber inkl prøve i farmakologi og engelsk Demens og redskaber inkl prøve i farmakologi og engelsk Demens og redskaber inkl prøve i farmakologi og engelsk Demens og redskaber inkl prøve i farmakologi og engelsk PRAKTIK 2 Psykiatri (18 uger) 6 Patient- og borgerinddragelse STA Afvinke mål i tema 4. Standpunktskarakterer i farmakologi og engelsk frigives mandag kl. 15 i sidste uge af 4 Skriftlig farmakologiopgave omsættes til praksisbeskrivelse, der danner grundlag for prøven. Opgaven skal afleveres 1. dag efter praktikken og sendes til censor. Skriftlig farmakologiopgave omsættes til praksisbeskrivelse, der danner grundlag for prøven. Opgaven skal afleveres 1. dag efter praktikken og sendes til censor. DEL Afvinke mål i tema 5. Delkarakterer frigives mandag kl. 15 i sidste uge af tema 5 Skriftlig farmakologiopgave omsættes til praksisbeskrivelse, der danner grundlag for prøven. Opgaven skal afleveres 1. dag efter praktikken og sendes til censor. 6 6 Patient- og borgerinddragelse Patient- og borgerinddragelse Valgfag 2 Valgfag 2 V Afvinke og afgive karakterer (G/IG) i valgfaget fredag VUF1 VUF1 V Afvinke og afgive karakterer (BE/IB) i VUF1 fredag 7 Det sammenhængende sundhedsvæsen 49

51 7 7 Det sammenhængende sundhedsvæsen Det sammenhængende sundhedsvæsen VUF2 VUF2 V Afvinke og afgive karakterer (BE/IB) i VUF2 fredag 8 8 Somatisk sygepleje og rehabilitering Somatisk sygepleje og rehabilitering 8 Somatisk sygepleje og rehabilitering PRAKTIK 3A Somatik/primær (11 uger) DEL Afvinke mål i tema 8. Delkarakterer frigives mandag kl. 15 i sidste uge af tema 8 9 Komplekse borgerforløb 9 Komplekse borgerforløb 9 Komplekse borgerforløb PRAKTIK 3B Somatik/primær (28 uger) STA Afvinke mål i tema 10. Standpunktskarakterer i grundfag frigives mandag kl. 15 i sidste uge af tema 10 PFU Prøveforberedende uge PDN Prøve i dansk/naturfag VUF3 VUF3 V Afvinke og afgive karakterer (BE/IB) i VUF3 fredag Valgfag 3 Valgfag 3 V Afvinke og afgive karakterer (G/IG) i valgfaget fredag Det sammenhængende borgerforløb Det sammenhængende borgerforløb 50

52 11 Ledelse og teamsamarbejde 11 Ledelse og teamsamarbejde 11 Ledelse og teamsamarbejde AP Afsluttende prøve STA Afvinke mål i tema 11. Standpunktskarakterer i uddannelsesspecifikke fag frigives mandag kl. 15 i sidste uge af tema 11 For at eleven kan gå til den afsluttende prøve, skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag ved standpunkt. Eleven skal have bestået prøver i alle grundfagene og i Farmakologi og medicinhåndtering. Eleven skal tillige have bestået tre ugers valgfrit uddannelsesspecifikt fag AP Afsluttende prøve 51

53 Oversigter over uddannelsesforløb på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 2015 og 2016 ordningen SSA Udd. uge EUD32 Psykiatri SSA Udd. uge EUD32 Primær 1 1 Intro - at være fag- og myndighedsperson 2 1 Intro - at være fag- og myndighedsperson Eleverne skal i løbet af de første 2 uger deltage i en realkompetencevurdering (RKV) og evt. vælge fag på ekspertniveau, samt vælge valgfag og VSF sammen med sin kontaktlærer 1 1 Intro - at være fag- og myndighedsperson 2 1 Intro - at være fag- og myndighedsperson Eleverne skal i løbet af de første 2 uger deltage i en realkompetencevurdering (RKV) og evt. vælge fag på ekspertniveau, samt vælge valgfag og VSF sammen med sin kontaktlærer 3 1 Intro - at være fag- og myndighedsperson Det sunde og raske menneske og den somatiske patient Det sunde og raske menneske og den somatiske patient Det sunde og raske menneske og den somatiske patient Det sunde og raske menneske og den somatiske patient Det sunde og raske menneske og den somatiske patient Valgfag Dokumentation og kommunikation på arbejdspladsen Dokumentation og kommunikation på arbejdspladsen Dokumentation og kommunikation på arbejdspladsen P1 - Somatik Afvinke mål sidste dag i tema 1 Afvinke mål sidste dag i tema 2 V Afvinke og afgive karakterer (G/IG) i valgfag fredag DEL Afvinke mål i tema 3. Delkarakterer frigives mandag kl i sidste uge af SK1 3 1 Intro - at være fag- og myndighedsperson Det sunde og raske menneske og den somatiske patient Det sunde og raske menneske og den somatiske patient Det sunde og raske menneske og den somatiske patient Det sunde og raske menneske og den somatiske patient Det sunde og raske menneske og den somatiske patient Valgfag Dokumentation og kommunikation på arbejdspladsen Dokumentation og kommunikation på arbejdspladsen Dokumentation og kommunikation på arbejdspladsen P1 - Somatik Afvinke mål sidste dag i tema 1 Afvinke mål sidste dag i tema 2 V Afvinke og afgive karakterer (G/IG) i valgfag fredag DEL Afvinke mål i tema 3. Delkarakterer frigives mandag kl i sidste uge af SK Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 1:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 1:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 1:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 1:2 Valgfrit Specialefag(VSF) Afvinke mål sidste dag i tema 4 VSF Afvinke og afgive 13 6 Borger i eget hjem 14 6 Borger i eget hjem 15 6 Borger i eget hjem 16 6 Borger i eget hjem Afvinke mål sidste dag i tema 6 17 Valgfrit Specialefag(VSF) VSF Afvinke og afgive 52

54 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 2:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 2:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 2:2 karakter i VSF fredag DEL Afvinke mål i tema 5. Delkarakterer frigives mandag kl. 15 i sidste uge af SK Arbejdspladsen i primærområdet 19 7 Arbejdspladsen i primærområdet 20 7 Arbejdspladsen i primærområdet P2 - Psykiatri P2 - Primær 21 6 Borger i eget hjem Borger i eget hjem Borger i eget hjem Borger i eget hjem Afvinke mål sidste dag i tema Arbejdspladsen i primærområdet 26 7 Arbejdspladsen i primærområdet 27 7 Arbejdspladsen i primærområdet 28 7 Arbejdspladsen i primærområdet P3 - Primær VSF, prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" samt prøve i ét af de øvrige uddannelsesspecifikke fag og grundfag. For elever, der har valgt Engelsk, kan faget udtrækkes til prøve. VSF, prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" samt prøve i ét af de øvrige uddannelsesspecifikke fag og grundfag. For elever, der har valgt Engelsk, kan faget udtrækkes til prøve. STA Afvinke mål i tema 7. Standpunktskarakterer frigives mandag kl. 15 i sidste uge af SK3 Skriftlig farmakologiopgave omsættes til praksisbeskrivelse, der danner grundlag for prøven. Opgaven skal afleveres 1. dag efter praktikken og sendes til censor. VSF påbegyndes dag 2 efter pratikken og afsluttes dag 10. I denne periode afholdes prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" samt prøve i ét af de uddannelsesspcifikke fag og grundfag. VSF Afvinke og afgive karakter i VSF Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 1:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 1:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 1:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 1:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 2:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 2:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 2:2 Den psykiatriske patient/borger - Dokumentation og kommunikation 2:2 P3 - Psykiatri VSF, prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" samt prøve i ét af de øvrige uddannelsesspecifikke fag og grundfag. For elever, der har valgt Engelsk, kan faget udtrækkes til prøve. VSF, prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" samt prøve i ét af de øvrige uddannelsesspecifikke fag og grundfag. For elever, der har valgt Engelsk, kan faget udtrækkes til prøve. 31 Afsluttende projekt 31 Afsluttende projekt 32 Prøve i afsluttende projekt 32 Prøve i afsluttende projekt karakter i VSF fredag DEL Afvinke mål i tema 7. Delkarakterer frigives mandag kl. 15 i sidste uge af SK2 Afvinke mål sidste dag i tema 4 STA Afvinke mål i tema 6. Standpunktskarakterer frigives mandag kl. 15 i sidste uge af SK3 Skriftlig farmakologiopgave omsættes til praksisbeskrivelse, der danner grundlag for prøven. Opgaven skal afleveres 1. dag efter praktikken og sendes til censor. VSF påbegyndes dag 2 efter pratikken og afsluttes dag 10. I denne periode afholdes prøve i "Farmakologi og medicinhåndtering" samt prøve i ét af de uddannelsesspcifikke fag og grundfag. VSF Afvinke og afgive karakter i VSF 53

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen

Praktikvejleder træf Social- og sundhedsassistent uddannelsen Praktikvejleder træf 2018 Social- og sundhedsassistent uddannelsen 12.00-12.10 Velkommen Program for dagen 12.10-12.25 Læsevejleder/SPS (Marianne Bay) 12.25-12.35 Præsentation af SSA uddannelsen(karina

Læs mere

Informationsdag 2019 SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN PR

Informationsdag 2019 SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN PR Informationsdag 2019 SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN PR. 1.1.2017 Grundforløb 2 sosu -> hovedforløb Obligatorisk grundforløb optil 20 uger Dansk D og Naturfag E prøve i et af fagene Uddannelsesspecifikke

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

EUX Velfærd Social- og Sundhedsassistent

EUX Velfærd Social- og Sundhedsassistent EUX Velfærd Social- og Sundhedsassistent Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd SSA på SOSU Østjylland. EUX Velfærd SSA er en uddannelse, hvor eleven tager en faglig

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2018

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2018 Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 4 af 03/01/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 683 af 08/06/2016 bekendtgørelse om

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 683 af 08/06/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 1 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 1 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløbets 1. del Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF1

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Rev. februar 2018 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX

Tillæg til LUP FOR. Grundforløb 2 EUX Tillæg til LUP FOR Grundforløb 2 EUX Gældende for hold startet efter 1. august 2018 EUX Velfærd Grundforløb 2 Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd GF2 på SOSU

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018

Ramme for grundforløbsprøve. PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Ramme for grundforløbsprøve GF2 PAU, SSH, SSA og SSA EUX August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 286 af 18/04/2018 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 448 af 07/05/2018

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Nye social- og sundhedsuddannelser

Nye social- og sundhedsuddannelser Nye social- og sundhedsuddannelser Januar 2017 Stine Hesse Hansen, uddannelsesansvarlig Side 1 Program To nye grundforløb 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøver på hjælperuddannelsen Social- og

Læs mere

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Juni 2011 s. 1 rev. aug. 2012 Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsen Standpunktsbedømmelse i uddannelserne Der afgives

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

EUX Velfærd P318 Pædagogisk assistent

EUX Velfærd P318 Pædagogisk assistent EUX Velfærd P318 Pædagogisk assistent Gældende fra august 2018 Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd PA på SOSU Østjylland. EUX Velfærd PA er en uddannelse, hvor

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Den nye Social- og Sundhedsassistent uddannelse

Den nye Social- og Sundhedsassistent uddannelse Den nye Social- og Sundhedsassistent uddannelse Baggrund for den nye SSA-uddannelse Udvikling i opgaver på social og sundhedsområdet og øgede kompetencekrav til SSH og SSA Arbejdsdeling og opgaveglidning

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd PA på SOSU Østjylland.

Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd PA på SOSU Østjylland. EUX Velfærd P317 Pædagogisk assistent Gældende fra august 2017 Dette er et tillæg til de lokale undervisningsplaner. Her beskrives EUX Velfærd PA på SOSU Østjylland. EUX Velfærd PA er en uddannelse, hvor

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Første del af Grundforløbet

Første del af Grundforløbet Dato: 18.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i Dansk F,- E-, D- og C-niveau Første del af Grundforløbet Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Uddannelsesordning 2017 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Social- og Sundhedsassistent Indholdsfortegnelse REGLER

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903.

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau. Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903. Dato: 07.10.2019 (revideret) Prøvevejledning Grundfagsprøve i Engelsk i D- og C-niveau Social- og sundhedsassistentuddannelsen gældende for optagene til og med 1903. Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen

Læs mere

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX

Prøvevejledning. Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Dato: 27.10.2016 Prøvevejledning Grundfagsprøve i engelsk på F-, D- og C-niveau GF1 og GF1 EUX Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Generelle Undervisningsplan

Generelle Undervisningsplan Generelle Undervisningsplan fælles for Grundforløbene (GF1 + GF2) Social- og Sundhedsuddannelsens trin 1 + 2 Den Pædagogiske Assistentuddannelse Erhvervsuddannelse for unge(eud) Erhvervsuddannelse for

Læs mere

Prøvebestemmelser Grundfagsprøver

Prøvebestemmelser Grundfagsprøver Prøvebestemmelser Grundfagsprøver Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Social- og sundhedsassistent Januar 2017 SOSU OJ 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag, Social- og Sundhedsuddannelsen, Social-

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsassistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU.

Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Generelt om overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU. Overgangsforløb fra GF2 PAU til GF2 SOSU tilbydes til elever der har gennemført et GF2 PAU forløb, men som ikke er blevet optaget til videre uddannelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål:...

Læs mere

De nye grundforløb. Side 1. Side 2

De nye grundforløb. Side 1. Side 2 De nye grundforløb Side 1 Side 2 Undervisningens tilrettelæggelse Fokus på elevernes eksperimenterende og reflekterende praksis bl.a. for at understøtte elevens faglige nysgerrighed og motivation for læring

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Grundforløbet Optag Eksaminerede Afsluttende prøve elever Grundforløbet August ,

Grundforløbet Optag Eksaminerede Afsluttende prøve elever Grundforløbet August , Grundforløbet Optag Eksaminerede Afsluttende prøve elever Grundforløbet August 2012 60 8,733333333 Grundforløbet Februar 2013 17 10,18 Grundforløbet August 2013 103 8,17 Grundforløbet Februar 2014 43 8,47

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 298 af 24/03/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard

Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven. Tre kriterier som afsæt for udvikling af en fælles standard Forslag til fælles standard for grundforløbsprøven I medfør af Hovedbekendtgørelsen, BEK nr. 367 af 19/04/2016, og efter aftale med det faglige udvalg PASS har Danske SOSU-skoler på vegne af skoler, der

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse

Lærerkursus Sønderborg 16-9-15. DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse Lærerkursus Sønderborg 16-9-15 DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse DEN PRAKTISKE VEJ TIL JOB og en mellemlang videregående uddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2 år 1 1/2 mdr.

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser Lovgrundlag I forbindelse med afvikling af prøver og eksamener er følgende bekendtgørelser gældende. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 286 af 18/04/2018

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven. Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven Grundforløb 2 rettet mod social og sundhedshjælperuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Kompetencemål...

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

EUD reform Social og sundhedsuddannelsen - med fokus på SSA

EUD reform Social og sundhedsuddannelsen - med fokus på SSA EUD reform 2015 Social og sundhedsuddannelsen - med fokus på SSA EUV eller EUD EUD under 25 Skal blive så dygtige som muligt. EUV over 25 Skal have så kort et forløb som muligt Skal som udgangspunkt

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018

Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Ramme for afsluttende prøve SSA August 2018 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 755 af 08/06/2018 bekendtgørelse om social- og sundhedsassistentuddannelsen. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Kickoff praktik 3. At modtage og vejlede elever på avanceret niveau på social- og sundhedsassistentuddannelsen

Kickoff praktik 3. At modtage og vejlede elever på avanceret niveau på social- og sundhedsassistentuddannelsen At modtage og vejlede elever på avanceret niveau på social- og sundhedsassistentuddannelsen Uddannelse /Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Studieunit 2018 Program Kl. 8.30 9.00: Velkommen og formål med

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX August 2017

Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX August 2017 Lokal Undervisningsplan Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUX August 2017 1 Indhold Indledning... 4 Uddannelsen... 4 Uddannelsens formål og mål... 4 Udvikling og vurdering af erhvervsfaglige kompetencer...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Undervisningsplan Den generelle del

Undervisningsplan Den generelle del Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1.

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent BEK nr 755 af 08/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/04467 Senere

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i områdefag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i områdefag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i områdefag, Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere