E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne"

Transkript

1 E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011

2 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget 3. EU-Domstolens præjudicielle afgørelser Belysning af annoncører Belysning af søgetjenester Operatører af onlinemarkedspladser 4. Opsummering

3 Søgeord, fx Google AdWords Søgemaskineoptimering Genererer sponsorerede links Reklame for konkurrerende produkter Reklame for ydelser, der bruges sammen, fx ferierejser og kufferter Google foreslår selv AdWords, herunder også konkurrenters varemærker.

4 Søgeordsbaserede reklamer Annoncør Søgetjeneste Forbrugere Betaling pr. klik Målrettes mod et segment af interesserede forbrugere

5 Søgeordsbaserede reklamer Annoncøren står for hovedparten af den aktive handling ved at: Indtaste søgeord Udarbejde kommerciel meddelelse Tilføje link til hjemmeside Søgetjenesten giver automatisk oplysninger til annoncørerne om: Søgningsresultater Antal annoncører og Relaterede søgeord

6 Lovgrundlaget Retlig vurdering af søgeordsbaserede reklamer Varemærkedirektivet Varemærkeforordningen Varemærkeloven Hertil kommer e-handelsdirektivet og e-handelsloven i forhold til potentiel ansvarsfrihed for søgetjenesters medvirken

7 Præjudicielle afgørelser fra Domstolen De forenede sager C-236/08-C-238/08 (Google AdWords) Sag C-278/08 (BergSpechte) Sag C-91/09 (Eis.de BANANABAY ) Sag C-558/08 (Portakabin) Sag C-324/09 (L Oréal mod ebay) Sag C-323/09 (Interflora)

8 Involverede parter Annoncører Søgetjenester Operatører af onlinemarkedspladser Vi starter med annoncørerne

9 Google-dommen (C-236/08 C-238/08) Annoncørers brug af det identiske varemærke som søgeord i forbindelse med markedsføring af identiske varer/tjenesteydelser. At en annoncør bruger et tegn, der er identisk med en andens varemærke, som søgeord til markedsføring af konkurrerende produkter, er ikke i sig selv et indgreb i varemærkets funktion som oprindelsesangivelse. Brugen kan indebære, at annoncøren krænker varemærkeretten, afhængigt af omstændighederne kan internetbrugeren tage fejl?

10 Google-dommen (C-236/08 C-238/08) Krænkelse foreligger ifølge Domstolen, hvis annoncen ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om de i annoncen omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er forbundet med denne, eller tværtimod hidrører fra tredjemand

11 Eis.de BANANABAY (C-91/09) Efterfølgende forsøg på at få konkretiseret Google-afgørelsen Sagen angik en konkurrents brug af varemærket BANANABAY som Google AdWord og blev forelagt af den tyske højesteret. Domstolen henviste blot til udtalelsen fra Google-afgørelsen. Tilsvarende C-278/08 (BergSpechte)

12 Portakabin (C-558/08) Om søgeord, der ikke er identiske med varemærket EU-domstolen udtalte, at vurderingen er den samme for så vidt angår brug af tegn, der er identiske med eller ligner en andens varemærke og bruges til markedsføring af identiske eller lignende varer eller tjenesteydelser.

13 Interflora C-323/09 Interflora er velkendt som udbringningsservice for blomster Kommer frem i toppen af naturlige søgeresultater Ikke én virksomhed, men et netværk af uafhængige leverandører Marks & Spencer har købt Interflora som søgeord Ved søgning på Interflora fremkommer sponsoreret link fra Marks & Spencer Betydningen af, at Interflora er et velkendt varemærke

14 Interflora C-323/09 Varemærkets funktioner: Oprindelsesfunktion Reklamefunktion Investeringsfunktion Krænkelse foreligger, hvis den almindeligt oplyste og rimeligt opmærksomme internetbruger ikke kan se, om de pågældende varer/tjenesteydelser stammer fra varemærkeindehaver eller tredjemand Hvis søgeordsreklameringen medvirker til degeneration Ikke en krænkelse af et velkendt varemærke at tilbyde et alternativ til varemærkeindehaverens varer/tjenesteydelser

15 Domstolens praksis - annoncører Brug af andres varemærker som søgeord er ikke i sig selv en varemærkekrænkelse MEN: Kan være en krænkelse, typisk hvis varemærket vises i det sponsorerede link / selve reklamen Kan den gennemsnitlige internetbruger tro, at de ydelser der reklameres for kommer fra varemærkeindehaveren eller en forbundet virksomhed? Kan internetbrugeren kun vanskeligt skelne? Samme regler for søgeord, der ligner andres varemærker Konkret vurdering

16 Domstolens praksis - annoncører Krænkelse af varemærkets funktioner Oprindelsesfunktion Kommunikations-, investerings- og reklamefunktioner Vurdering i forhold til oprindelsesfunktionen minder om artikel 5, stk. 1, litra b Risiko for forveksling Ikke krav om, at selve varemærket fremgår af annoncen

17 Domstolens praksis velkendte varemærker Almindelige principper om beskyttelse af velkendte varemærker (C-487/07 L Oréal mod Bellure, præmis 49) finder anvendelse i forhold til søgeordsbaserede reklamer. Annoncørers brug af tegn som søgeord i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på, uden nogen for økonomisk kompensation og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats (Google AdWords, præmis 102) kan udnytte varemærkeindehaverens kommercielle indsats til egen fordel og udgøre utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé

18 Domstolens praksis søgetjenester, fx Google Googles brug af søgeord er ikke varemærkemæssig brug fra Googles side og dermed ikke i sig selv en varemærkekrænkelse - MEN evt. konkret ansvar for medvirken Krav om brug af søgeord som egen kommerciel kommunikation "alle former for kommunikation bestemt til direkte eller indirekte at fremme afsætningen af varer eller tjenester eller til etablering af et image (e-handelsdirektivets artikel 2, litra f)

19 Domstolens praksis søgetjenester Ansvarsfrihed efter e-handelsdirektivets artikel 14 Mulighed ved medvirkensansvar Forudsætter god tro for den formidlende mellemmand (søgetjenesten) Søgetjenesten skal være neutral i sin handlinger Søgetjenestens opfordring og forslag til søgeord kan bevirke, at der ikke foreligger neutralitet.

20 Domstolens praksis Operatører af onlinemarkedspladser C-324/09 (L Oréal mod ebay) Ansvar som mellemmand Bedømmes som søgetjenester Annoncering på ebay betyder ikke, at ebay bruger varemærker Ansvar som annoncør kan krænke varemærkeretten Reklame for onlinemarkedspladsen (Varemærkedirektivet, artikel 5, stk. 2) Reklame for salgsudbuddet (Varemærkedirektivet, artikel 5, stk. 1, litra a)

21 Domstolens praksis Operatører af onlinemarkedspladser Undtagelsen vedrørende hosting gælder ikke Hvis operatøren spiller en aktiv rolle, herunder ved optimering af præsentationen Ved kendskab påpasselig erhvervsdrivende Forbud kan pålægges Meddelelse til operatøren evt. krænkelse

22 Nogle fortsatte udfordringer De nationale domstoles konkrete retsanvendelse Hvad udgør en sådan uklarhed, at der kan være indgreb i varemærkets oprindelsesfunktion? Hvornår er der neutralitet for en søgetjeneste, hvorefter den kan være ansvarsfri for medvirkensansvar? Supplerende national særregulering Fx markedsføringslovens bestemmelser, når der ikke er en krænkelse ved indgreb i varemærkets funktioner Forskelligartede regler om medvirken

23 Opsummering Annoncører Søgetjenester Operatør af onlinemarkedsplads - Kan krænke varemærkeretten ved søgeord, som er identiske med eller ligner andres varemærker. - Bedømmelse oftest efter dobbeltidentitet, jf. varemærkedirektivet artikel 5, stk. 1, litra a. - Trods ordlyden ikke nødvendigvis varemærkekrænkelse. - Der forudsættes indgreb i varemærkets funktioner, herunder særlig vigtigt oprindelsesfunktionen. - Eventuelt krænkelse af beskyttelsen af velkendte varemærker. - Kan ikke selvstændigt krænke varemærkeretten ved søgeordsbaserede reklamer, da der i domspraksis er opstillet et krav om egen kommerciel kommunikation. - Eventuelt ansvar efter de ikkeharmoniserede nationale regler om medvirken. - Ansvar for medvirken kan dog begrænses af e-handelsdirektivets artikel 14, der dog alene fritager teknisk formidlende og neutrale søgetjenester, der er i god tro. -Skal vurderes ligesom søgetjenester når operatøren handler som formidlende mellemmand. - Kan dog i tilfælde, hvor operatøren indrykker annoncer (som søgeordbaserede reklamer) krænke varemærkeretten - Annonce som eksponering af onlinemarkedspladsen kan stride mod - varemærkedirektivet artikel 5, stk Annonce som eksponering af salgsudbuddet kan stride mod varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a.

24 Tak for jeres opmærksomhed! Lisbet Andersen Head of Trademarks, advokat (L) T M E

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. november 2010 V-101-08 Billedbutikken Odense ApS (advokat Claus Barrett Christiansen v/advokatfuldmægtig Louise Mühlbach) mod Pixelpartner

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13.

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING. FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN DANSK ANNONCØRFORENING FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. april 2010 FORBRUGEROMBUDSMANDENS FOKUS, 2010 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord

Erhvervsjura. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord Erhvervsjura Nr. 7 oktober 2011 1. Pas på, når dine konkurrenter bruger dit varemærke i google-søgeord 2. Inddriv selv dine fordringer på op til 100.000,- kr. ved at benytte en enkelt blanket 3. Du må

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat

DOM. Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Sagens hovedspørgsmål er, om Synoptik har opnået varemærkeret til betegnelserne Aldersrabat - BEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. oktober 2011 V-95-10 Synoptik A/S (advokat Kolja Staunstrup) mod Thiele A/S (advokat Per Håkon Schmidt) Indledning Sagens hovedspørgsmål

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere