Bilag 9 ATP s medvirken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 9 ATP s medvirken"

Transkript

1 Bilag 9 ATP s medvirken Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING RAMMER FOR MEDVIRKEN ATP S PROJEKTORGANISATION LEVERANCESPOR: LØSNINGSUDVIKLING LEVERANCESPOR: TEKNISK IMPLEMENTERING LEVERANCESPOR: ORGANISATORISK IMPLEMENTERING RAMMER FOR MEDVIRKEN I ETAPE I, II OG III ATP S DRIFTSORGANISATION GENERELT OM ATP S MEDVIRKEN MEDVIRKEN I UDVIKLINGSPROJEKTET ATP S MEDVIRKEN I ETAPE I ATP S MEDVIRKEN I ETAPE II ATP S MEDVIRKEN I ETAPE III EKSISTERENDE LEVERANDØRS MEDVIRKEN I ETAPE I EKSISTERENDE LEVERANDØRS MEDVIRKEN I ETAPE II EKSISTERENDE LEVERANDØRS MEDVIRKEN I ETAPE III ATP S MEDVIRKEN EFTER OVERTAGELSESDAGEN ATP S MEDVIRKEN EFTER OVERTAGELSESDAGEN GENERELT ATP S MEDVIRKEN I FORBINDELSE MED FINANSIEL STYRING ATP S MEDVIRKEN I FORBINDELSE MED SAMARBEJDSORGANISATIONEN ATP S ØVRIGE MEDVIRKEN Bilag 9 ATP s medvirken Side 1 af 21 1

3 6.2 ATP S MEDVIRKEN VED VEDLIGEHOLDELSE OG VIDEREUDVIKLING ATP S MEDVIRKEN I FORBINDELSE MED VEDLIGEHOLDELSE ATP S MEDVIRKEN I FORBINDELSE MED VIDEREUDVIKLING ATP S MEDVIRKEN VED DRIFT ATP S MEDVIRKEN I FORBINDELSE MED LØBENDE DRIFT ATP S MEDVIRKEN I FORBINDELSE MED OVERVÅGNING ATP S MEDVIRKEN I FORBINDELSE MED KONFIGURATIONSSTYRING OG DOKUMENTATION ATP S MEDVIRKEN I FORBINDELSE MED KAPACITETS- OG PERFORMANCESTYRING ATP S MEDVIRKEN I FORBINDELSE MED SERVICESUPPORT ATP S MEDVIRKEN I FORBINDELSE MED SIKKERHED, BEREDSKAB OG BACKUP ATP S MEDVIRKEN I FORBINDELSE MED KONTRAKTENS OPHØR ØVRIGE RESSOURCER FRA ATP LEVERANDØRENS KRAV TIL ØVRIGE RESSOURCER FRA ATP Bilag 9 ATP s medvirken Side 2 af 21 2

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag omhandler den af Tilbudsgiver foreslåede inddragelse af ATP i Udviklingsprojektet samt efter Overtagelsesdagen. Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [ ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal: angive omfanget af ATP s forventede medvirken i Etape I, II og III i punkt 5.1, 5.2 og 5.3 angive omfanget af Eksisterende Leverandørs forventede medvirken i Etape I, II og III i punkt 5.4, 5.5 og 5.6. angiver omfanget af ATP s medvirken efter Overtagelsesdagen i tabellerne i punkt 6. angive hvilke øvrige ressourcer (eks. licenser, kontorfaciliteter, udstyr, netværk og andre projektfaciliteter) ATP skal levere samt omfanget af disse i punkt 7. et af ATP's medvirken skal være indenfor de i bilaget angivne rammer. Såfremt omfanget ligger over de i bilaget angivne rammer, vil dette blive kapitaliseret i forbindelse med tilbudsevalueringen. Eksisterende Leverandørs medvirken rekvireres og afregnes af ATP på T&M vilkår. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 9 ATP s medvirken Side 3 af 21 3

5 2 Indledning Dette bilag indeholder en beskrivelse af ATP s medvirken i forbindelse med Leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Kontrakten. Involveringen af ATP skal ske i det omfang, Leverandøren vurderer, at det skaber værdi for opfyldelsen af Kontrakten. Leverandøren gøres opmærksom på og bedes tage hensyn til, at ATP har begrænsede ressourcer, der kan stilles til rådighed, hvorfor omfanget af ATP s medvirken skal ske inden for de i punkt 3 anførte rammer. Involveringen af ATP skal ske i overensstemmelse med blandt andet Leverandørens hovedtidsplan og detaljerede tidsplan i bilag 1 (Tidsplan) samt Leverandørens udviklings- og projektledelsesmetode, jf. bilag 8A (Leverandørens metode). Formålet er at etablere en udtømmende beskrivelse af ATP s medvirken i forbindelse med Leverandørens opfyldelse af Kontrakten. Bilag 9 ATP s medvirken Side 4 af 21 4

6 3 Rammer for medvirken ATP deltager i samarbejdsorganisationen som beskrevet i Kontraktens bilag 8 (Samarbejdsorganisation og rapportering). 3.1 ATP s projektorganisation ATP s projektorganisation for dette Udviklingsprojekt er en del af programmet for den samlede konkurrenceudsættelse af de IT-løsninger, der understøtter ordningerne under Udbetaling Danmark. Organisationen understøtter projektets tre leverancespor, som fokuserer på specifikke leveranceområder: Figur 1 Støtteprocesser og leverancespor De enkelte leverancespor uddybes i de følgende punkter Leverancespor: Løsningsudvikling I løsningsudvikling er der fokus på at få selve Systemet udviklet, testet og implementeret i henhold til Kontrakten. I dette spor samarbejdes der med Leverandøren om at sikre, at de i henhold til Kontrakten specificerede leverancer udvikles, testes og godkendes i overensstemmelse med projektets milepæle. Eksempler på Leverancer: Udviklingssprint Afklaringer Forretningsarkitektur Bilag 9 ATP s medvirken Side 5 af 21 5

7 Procesdefinition og regelopsætning Data IT arkitektur Testleverancer Ændringsstyring Roller, der indgår i dette arbejde: Sporleder Overordnet projektleder Kontraktmanager Forretningsansvarlig Forretningsanalytiker Forretningsarkitekt Forretningsspecifikatør Digitaliseringskonsulent IT arkitekt Testmanager Leverancespor: Teknisk implementering I teknisk implementering er der fokus på etablering og koordinering af alle de tekniske leverancer, samt udfasning og konvertering. I dette spor samarbejdes der med flere leverandører (KMD, KOMBIT, eksterne dataleverandører, IT Service Integration o.a.) om at sikre, at de tekniske leverancer og integrationer færdiggøres, og understøtter således arbejdet i løsningsudviklingssporet, så dette spors leverancer udvikles, testes og godkendes i overensstemmelse med projektets milepæle Eksempler på Leverancer: Udfasning Konvertering Integrationer Roller, der indgår i dette arbejde: Sporleder Teknisk Projektleder Forretningsansvarlig IT arkitekt Service Integration Manager Bilag 9 ATP s medvirken Side 6 af 21 6

8 3.1.3 Leverancespor: Organisatorisk implementering I organisatorisk implementering er der fokus på de leverancer, som skal sikrer at slutbruger kan ibrugtage Systemet. Dette spor skal koordinere, planlægge og sikre, at repræsentanter fra Driften og Shared Service inddrages i de projektaktiviteter, som udgør de væsentligste elementer i den organisatoriske implementering. Eksempler på Leverancer: Breve Instrukser Arbejdspakker Uddannelse Planer Uddannelsesmateriale Kommunikationsplan Udrulningsplan Driftshåndbog Forankring i linjeorganisationen KIGO kommunikation mod kommuner Information til slutbruger Involvering i de tidlige dele af implementeringsfasen Involvering i transitions- og cut-over-fasen Deltage i første gangs produktion - 1GP Støtte i indkøringsfasen (driftsmodning) Roller, der indgår i dette arbejde: Sporleder OI Projektleder Forretningsansvarlig Forretningsanalytiker Forretningsspecifikatør Service Integration Manager Rammer for medvirken i Etape I, II og III ATP har etableret en projektorganisation, der understøtter opbygningen i leverancespor, og som skal varetage egne opgaver og samarbejdet med Leverandøren. Bilag 9 ATP s medvirken Side 7 af 21 7

9 De ressourcer, der er bærende for at skabe løsningen sammen med leverandøren, vil være organiseret i et core team. Figur 2 giver overblikket over de centrale aktører i core teamet og deres relation til øvrige grupper i ATP. Figur 2 ATP s core team Bilag 9 ATP s medvirken Side 8 af 21 8

10 I udgangspunktet kan Leverandøren trække på følgende personer og profiler til gennemførelse af Udviklingsprojektets Etape I, II og III: Funktion Rolle Max Max allokering antal Rollebeskrivelse Projektledelse Projektleder 1 75 % Ansvarlig for at træffe beslutninger indenfor Kontraktens rammer. Varetager også rollen som Sporansvarlig for løsningsudvikling. Contract Management Contract Manager 1 50 % Support til projektlederen i forhold til Kontraktuelle forhold, Ændringer mv. Test Testmanager 1 50 % Ansvarlig for afklaringer og koordinering i forhold til planlægning og udførelse af test og prøver. Løsningsudvikling Sporansvarlig for løsningsudvikling 1 25 % Ansvarlig for planlægning og styring af aktiviteter og leverancer vedrørende sporet løsningsudvikling samt opfølgning heraf. Denne rolle vil blive varetaget af Projektlederen. Teknisk implementering Sporleder for teknisk implementering 1 50 % Ansvarlig for planlægning og styring af aktiviteter og leverancer vedrørende sporet teknisk implementering samt opfølgning heraf. Herunder Data-konvertering, koordinering med tredjepart, og afklaringer og koordinering med 3. parter i forhold til integrationer til eksterne systemer. Bilag 9 ATP s medvirken Side 9 af 21 9

11 Funktion Rolle Max Max allokering antal Rollebeskrivelse Organisatorisk implementering Sporleder for organisatorisk implementering 1 50 % Ansvarlig for planlægning og styring af aktiviteter og leverancer vedrørende sporet Organisatorisk implementering samt opfølgning heraf. Arkitektur Forretningsarkitekt 1 50 % Ansvarlig for forretnings- og løsningsarkitekturen og for kvalitetssikring og godkendelse af arkitekturdokumentation og non-funktionelle krav. Support til projektleder og forretningsansvarlig. Arkitektur IT arkitekt % Ansvarlig for det IT-mæssige design af løsningen. Varetaget kvalitetssikring af tekniske leverancer. Teknisk support til projektleder og forretningsansvarlig. Forretningskrav Forretningsansvarlig % Leverandørens single-pointof-contact for afklaring af forretningsmæssige forhold. Ansvarlig for de forretningsmæssige aspekter af løsningen. Forretningskrav Forretningsanalytikere, Forretningsspecifikatør, Ordningsjurist, Kunderådgivere, Andre 6 50 % (gns.) Bistår med afklaringer til forretningsmæssige krav mv., herunder afklaringer og koordinering i forhold til datakonvertering og uddannelse. Systemkonfiguration og klargøring Andre specialister 2 20 % (gns.) Deltage i udarbejdelse og implementering af rolle/rettighedsmodel for Systemet i Udbetaling Danmarks sikkerhedssystemer Drift Service Integrations Manager 1 25 % Ansvarlig for driftsaftalehåndbogen samt koordinering ift. IT organisationen. Bilag 9 ATP s medvirken Side 10 af 21 1

12 Funktion Rolle Max Max allokering antal Rollebeskrivelse Drift Drift specialister Ad Hoc Ad Hoc Bistand til etablering af kommunikationsinfrastruktur, integrationer herunder ITSM integration mv. Forretningskrav Testere 4 50 % Medlemmer af Testgruppen - jf. bilag 6 (Afprøvninger), figur 2. Tabel 2 Rammer for ATP s medvirken i projektorganisationen. Estimaterne i Tabel 2 er angivet som max procent af ressourcens tid gennem hele Etape I, II og III. 3.2 ATP s driftsorganisation Funktion Rolle Max antal Max allokering Rollebeskrivelse Forretning Forretningsspecialist (Løsningsansvarlig / Procesansvarlig / Jurist) t / md. Skal ækvivalere opgaver der løses i ordnings- og driftsforum af forretningen. Fx. hjælp til specifikation af fejl, brugergodkendelse af test, opfølgning og kommunikation Forretning Fagcoach 5 50 t / md. Skal hjælpe med for intern kommunikation og uddannelsesforløb, samt formulering af breve mv. Drift - Teknologi og infrastruktur Klient specialist 1 10 t / md. Ansvarlig for end user- platform (klienter/ udrulning af pakker/msi) Drift - Teknologi og infrastruktur Teknologi arkitekt 1 5 t / md. Ansvarlig for kapacitets- og performancestyring Drift - Sikkerhed Sikkerhedsspecialist 1 10 t / md. Ansvarlig for Brugeradministration Drift - Sikkerhed Sikkerhedsspecialist 1 5 t / md. Ansvarlig for certifikater Drift - Sikkerhed Sikkerhedschef 1 2 t / md. Ansvarlig for sikkerhedspolitik, beredskab og backup Bilag 9 ATP s medvirken Side 11 af 21 1

13 Funktion Rolle Max antal Max allokering Rollebeskrivelse Drift - Service Operation/ Service Support Drift - Service Operation/ Service Support Drift - Service Operation/ Service Support Drift - Service Operation/ Service Support Drift - Service Transition Servicedeskspecialist 1 5 t / md. Ansvarlig for servicedesk til servicedesk-integration Servicedeskspecialist 3 50 t / md. Ansvarlig for Incidents, Situation manager Problem og Major Incidents Problem manager Servicedeskleder 1 5 t / md. Ansvarlig for driftsaftalehåndbog og kommunikation Event manager 1 5 t / md. Ansvarlig for Event Management (overvågning) Change manager 1 10 t / md. Ansvarlig for Change Management-processen Drift - Service Transition Release manager 1 5 t / md. Ansvarlig for Release Management-processen Drift - Service Transition Driftsspecialist 1 5 t / md. Ansvarlig for kørselsafvikling forberedelse til drift Drift Service Integration Drift - Vendor Management Service Integration Manager 1 75 t / md. Ansvarlig for SLA og opfølgning på servicemål, Drifts- & ordningsforum, øvrige aftalte fora, controlling (faktura), ændringshåndtering (koordinering m. forretning og Leverandør) og tværgående integration aftaler mellem leverandører. It-specialister 1 5 t / md. Ansvarlig for Service Request Tabel 3 Rammer for ATP s medvirken i driftsorganisationen. Bilag 9 ATP s medvirken Side 12 af 21 1

14 4 Generelt om ATP s medvirken Uanset, at Leverandøren er ansvarlig for opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, er det inden for rammerne af det i Kontrakten og dette bilag anførte, en forudsætning for en succesrig gennemførelse af Leverancen, at ATP medvirker aktivt dertil. Leverandøren skal i denne forbindelse varetage ATP s interesser og udarbejde detaljerede planer for ATP s medvirken. De tidsmæssige rammer for ATP s medvirken i udviklingen af Systemet fremgår af bilag 1 (Tidsplan) sammenholdt med dette bilag. Ved fuldtids allokeret person menes en projektmedvirken i gennemsnit 37 timer om ugen målt over en kalendermåned dog under hensyntagen til ferie, sygdom mv. ATP kan vælge at stille med et større hold end foreslået af Leverandøren, hvis ATP finder dette hensigtsmæssigt. Dette vil dog ikke påvirke den af Leverandøren foreslåede medvirken. Hvis der er perioder, hvor det er nødvendigt, at ATP s projektleder eller de anførte centrale personer forventes at deltage i videre omfang end angivet i dette bilag, skal Leverandøren uden ugrundet ophold orientere ATP herom. Bilag 9 ATP s medvirken Side 13 af 21 1

15 5 Medvirken i Udviklingsprojektet 5.1 ATP s medvirken i Etape I [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive omfanget af ATP s forventede medvirken i Etape I - Afklaring.] Aktivitet i Medvirken i % Rolle/ Estimeret antal henhold til Periode af normal Arbejdstid Kompetence personer bilag 1 [Indsæt] Tabel 4 ATP s medvirken i Etape I 5.2 ATP s medvirken i Etape II [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive omfanget af ATP s forventede medvirken i Etape II]. Aktivitet i Medvirken i % Rolle/ Estimeret antal henhold til Periode af normal Arbejdstid Kompetence personer bilag 1 [Indsæt] Tabel 5 ATP s medvirken i Etape II 5.3 ATP s medvirken i Etape III [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive omfanget af ATP s forventede medvirken i Etape III]. Aktivitet i Medvirken i % Rolle/ Estimeret antal henhold til Periode af normal Arbejdstid Kompetence personer bilag 1 [Indsæt] Tabel 6 ATP s medvirken i Etape III 5.4 Eksisterende Leverandørs medvirken i Etape I [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive omfanget af Eksisterende Leverandørs forventede medvirken i Etape I - Afklaring.] Bilag 9 ATP s medvirken Side 14 af 21 1

16 Aktivitet i Medvirken i % Rolle/ Estimeret antal henhold til Periode af normal Arbejdstid Kompetence personer bilag 1 [Indsæt] Tabel 7 Eksisterende Leverandørs medvirken i Etape I 5.5 Eksisterende Leverandørs medvirken i Etape II [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive omfanget af Eksisterende Leverandørs forventede medvirken i Etape II]. Aktivitet i Medvirken i % Rolle/ Estimeret antal henhold til Periode af normal Arbejdstid Kompetence personer bilag 1 [Indsæt] Tabel 8 Eksisterende Leverandørs medvirken i Etape II 5.6 Eksisterende Leverandørs medvirken i Etape III [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabel angive omfanget af Eksisterende Leverandørs forventede medvirken i Etape III]. Aktivitet i Medvirken i % Rolle/ Estimeret antal henhold til Periode af normal Arbejdstid Kompetence personer bilag 1 [Indsæt] Tabel 9 Eksisterende Leverandørs medvirken i Etape III Bilag 9 ATP s medvirken Side 15 af 21 1

17 6 ATP s medvirken efter Overtagelsesdagen 6.1 ATP s medvirken efter Overtagelsesdagen generelt I dette punkt beskrives ATP s medvirken i opgaver, der går på tværs af henholdsvis, drifts-, vedligeholdelses- og videreudviklingsydelserne. [Tilbudsgiver skal i nedenstående tabeller angive ATP s forventede medvirken i de angivne opgaver. Der henstilles til, at Tilbudsgiver i videst mulig omfang benytter de i Tabel 3 punkt 3.2 angivne roller] ATP s medvirken i forbindelse med finansiel styring Tabel 10 ATP s medvirken i forbindelse med finansiel styring ATP s medvirken i forbindelse med samarbejdsorganisationen Tabel 11 ATP s medvirken i forbindelse med finansiel styring ATP s øvrige medvirken Bilag 9 ATP s medvirken Side 16 af 21 1

18 Tabel 12 ATP s øvrige medvirken. 6.2 ATP s medvirken ved vedligeholdelse og videreudvikling I dette punkt beskrives ATP s medvirken i opgaver, der knytter sig til vedligeholdelse og videreudvikling af Systemet ATP s medvirken i forbindelse med vedligeholdelse Tabel 13 ATP s medvirken ved vedligeholdelse ATP s medvirken i forbindelse med videreudvikling Tabel 14 ATP s medvirken ved videreudvikling. Bilag 9 ATP s medvirken Side 17 af 21 1

19 6.3 ATP s medvirken ved Drift I dette punkt beskrives ATP s medvirken i opgaver, der knytter sig til afviklingen af Driften af Systemet samt en række opgaver, der understøtter driftsafviklingen, herunder konfigurations- og kapacitetsstyring, Dokumentation, overvågning, servicesupport og opretholdelse af sikkerhed ATP s medvirken i forbindelse med løbende drift Tabel 15 ATP s medvirken i forbindelse med løbende drift ATP s medvirken i forbindelse med overvågning Tabel 16 ATP s medvirken i forbindelse med overvågning ATP s medvirken i forbindelse med konfigurationsstyring og Dokumentation Tabel 17 ATP s medvirken i forbindelse med konfigurationsstyring og Dokumentation Bilag 9 ATP s medvirken Side 18 af 21 1

20 6.3.4 ATP s medvirken i forbindelse med kapacitets- og performancestyring Tabel 18 ATP s medvirken i forbindelse med kapacitets- og performancestyring ATP s medvirken i forbindelse med servicesupport Tabel 19 ATP s medvirken i forbindelse med servicesupport ATP s medvirken i forbindelse med sikkerhed, beredskab og backup Tabel 20 ATP s medvirken i forbindelse med sikkerhed, beredskab og backup. Bilag 9 ATP s medvirken Side 19 af 21 1

21 6.4 ATP s medvirken i forbindelse med Kontraktens ophør I dette punkt beskrives ATP s medvirken i opgaver, der knytter sig til Kontraktens ophør. Tabel 21 ATP s medvirken i forbindelse med Kontraktens ophør. Bilag 9 ATP s medvirken Side 20 af 21 2

22 7 Øvrige ressourcer fra ATP Leverandøren er som udgangspunkt ansvarlig for at etablere og levere Driftsmiljøet inkl. netværksudstyr og -forbindelser, samt alle licenser, som er nødvendige for at ATP kan anvende Systemet. Endvidere er Leverandøren som udgangspunkt ansvarlig for egne kontor- og projektfaciliteter samt PC, telefon, kontorforsyningsartikler med videre til Leverandørens medarbejdere. I det omfang Leverandørens medarbejdere på ATP s anmodning udfører arbejdet på ATP s lokaliteter, vil ATP stille kontorfaciliteter til rådighed i videst mulig omfang. Såfremt ATP er forpligtet til at levere yderligere ressourcer er dette anført af Leverandøren i det efterfølgende. 7.1 Leverandørens krav til øvrige ressourcer fra ATP [Tilbudsgiver skal nedenfor angive hvilke øvrige ressourcer (eks. licenser, kontorfaciliteter, udstyr, netværk og andre projektfaciliteter) ATP skal levere samt omfanget af disse]. Bilag 9 ATP s medvirken Side 21 af 21 2

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 PROJEKTBESTILLING... 3 3 FORMÅL... 4 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 5 5 PRIS... 6 5.1 BEREGNINGSMODEL... 6 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 9: Samarbejdsorganisation INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5.1 BEREGNINGSMODEL...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE

BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE BILAG 8 KUNDENS DELTAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kundens deltagelse... 4 1.1 Liste over nødvendige medarbejdere fra Kunden... 4 1.2 Liste over kunderelaterede aktiviteter... 4 2. Andre forhold... 5 Side

Læs mere

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN

BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN BILAG 5.A BESKRIVELSE AF METODE FOR AFKLARINGSFASEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Afklaringsfasen generelt... 4 3. Fremgangsmåde... 4 4. Afklaringsfasen mere detaljeret...5 5. Detaljeret beskrivelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 1 Definitioner 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 7. Drift. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 7 Drift Side 1/5 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 4 4 SAMARBEJDSORGANISATION I UDVIKLINGSPROJEKTET...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 10 - Ændringshåndtering EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 10 - Ændringshåndtering INDHOLD 1. FORMÅL... 3 2. GENERELT OM EGENTLIGE ÆNDRINGER... 3 3. KUNDENS ÆNDRINGSANMODNING... 3 4. LEVERANDØRENS ÆNDRINGSANMODNING... 4 5. MINDSTEINDHOLD

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 13 Vederlag 08.06.2016 Version 1.1 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget udgør i sin helhed mindstekrav, jf. udbudsbetingelsernes

Læs mere

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER

BILAG 9 KUNDENS BETALINGER BILAG 9 KUNDENS BETALINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt om vederlag... 5 2. Prismodeller... 5 3. Anvendte prismodeller for Leverancer og Ydelser omfattet af Kontrakten... 6 4. Leverancevederlag... 6

Læs mere

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E DROSSELVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND TLF.: + 45 36 45 60 04 MOBIL + 45 42 45 60 04 E-MAIL NICOLAJ@WILLERUP.DK Nicolaj Kisby Willerup PERSONLIG INFORMATION Født: 20. maj 1970 Ægtestand: Gift 1 barn C U R R I

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

Bilag 18 Projektaftale Skabelon

Bilag 18 Projektaftale Skabelon Version 0.9 05-05-204 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 PROJEKTBESTILLING... 4 3 FORMÅL... 5 4 FRAVIGELSER FRA PROJEKTVILKÅRENE... 6 5 PRIS... 7 5. BEREGNINGSMODEL... 7 6 DATO FOR FÆRDIGGØRELSE...

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen.

Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. OPSUMMERING AF TEKNISK DIALOG Byg og Miljø Projekt Byg og Miljø har netop færdiggjort første indledende runde af leverandørdialogen. 1. Indledning I uge 26 har KOMBIT holdt tekniske dialogmøder omkring

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER OPTION TIL RM OG RN BILAG 0 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS DEFINITIONER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Bilag 5A Standardserviceydelser

Bilag 5A Standardserviceydelser Bilag 5A Standardserviceydelser Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.1 BESTILLING AF STANDARDSERVICEYDELSER... 4 3.2 TILFØJELSE

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 4 SAMARBEJDET GENERELT... 7 5 SAMARBEJDET

Læs mere

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune

WAN udbud Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering. Læsø Kommune Kontraktbilag 5 Tidsplan og implementering Læsø Kommune Version 1.0 Dato 23.06.2016 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til udfyldelse af Kontraktbilag 5... 3 2. Leverandørens svar på krav vedr. Tidsplan

Læs mere

Samarbejdsorganisation. Bilag 9

Samarbejdsorganisation. Bilag 9 Samarbejdsorganisation Bilag 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Målsætninger omkring samarbejdsorganisationen... 4 1.3. Overordnede krav til samarbejdsorganisationen... 4 1.3.1.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Uddannelse: Født: 1973

Uddannelse: Født: 1973 Uddannelse: Bopæl: HD Smørum Født: 1973 Civilstand: Sprog: Gift, 2 børn Dansk, engelsk, svensk og norsk Introduktion: NJ er certificeret projektleder med fokus på infrastruktur-, implementerings-, migrerings-,

Læs mere

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger)

Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Driftsaftale for Den fælles sårjournal Driftsaftale for den fælles sårjournal (Driftsaftale for fællesoffentlige sundheds-it løsninger) Gældende fra: Gældende til: xx.xx.2015 xx.xx.2016 Seneste revisions

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen

IT Service Management (ITIL) i en agil verden. Lars Zobbe Mortensen IT Service Management (ITIL) i en agil verden Lars Zobbe Mortensen Om Lars It service management konsulent ITIL ekspert og underviser Projekt leder PRINCE2 agile og underviser Tidligere leder for udviklings

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

BILAG 10 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KUNDENS DELTAGELSE I GENNEMFØRELSESTRINNET

BILAG 10 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KUNDENS DELTAGELSE I GENNEMFØRELSESTRINNET BILAG 10 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KUNDENS DELTAGELSE I GENNEMFØRELSESTRINNET INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse

Læs mere

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.]

Denne vejledende tekst i skarpe parenteser bedes fjernet af tilbudsgiver før indsendelse af bilag.] Bilag 8 Vederlag Indholdsfortegnelse 1. VEDERLAG... 3 2. KUNDENS KRAV TIL VEDERLAG OG PRISER... 4 2.1 Fordeling af omsætning... 4 2.2 Betaling af engangsvederlag for etablering af Løsningen.... 4 2.3 Betaling

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

BILAG 5.D DOKUMENTATION

BILAG 5.D DOKUMENTATION BILAG 5.D DOKUMENTATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4 2. Kundens krav til Leverancedokumentation...4 Side 2 of 10 Instruktion til besvarelse af bilaget: Teksten i denne instruktion er ikke en del

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Fra idé til drift i praksis!

Fra idé til drift i praksis! Fra idé til drift i praksis! Design Coordination @ITIL Dagen 2014, 3/12-2014 JonasEllegaard ServiceManagement Om mig } Ansvarlig for Leverandørstyring } Skabe værdi } Systemetableringsprocessen } ITIL

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser

Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser Bilag 12 Leverancevederlag og betalingsplan samt øvrige priser INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Bilag 12 angiver krav til leverancevederlag, betalingsplan m.v. Udfyldelse skal ske i overensstemmelse med nedenstående

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten.

Bilag 8 omfatter ikke alle Kundens krav. Nogle af Kundens krav er medtaget i andre Bilag for at have en naturlig sammenhæng til konteksten. Prøver Bilag 8 Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til prøver. Hele Bilag 8, Prøver, udgør Mindstekrav (MK), der forudsættes opfyldt

Læs mere

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION

BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION BILAG 11 SAMARBEJDS- ORGANISATION VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgivers samarbejdsorganisation bør bestå af personer med følgende kvalifikationer og kompetencer: Kompetence til

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET

IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET IT-LØSNING FOR DAGTILBUD DAGINSTITIONSOMRÅDET PROGRAM Velkomst Den udbudte ydelse Gennemgang af udbudsmaterialet Opmærksomhedspunkter Afrunding og spørgsmål 2 DEN UDBUDTE YDELSE Udbuddet vedrører en kontrakt

Læs mere

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer

Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Juridiske værktøj til projekter om forretningssystemer Præsentation Nicolai Dragsted Advokat Mediator Senior Counsel, Bird & Bird nicolai.dragsted@twobirds.com 28 år med it-kontrakter Forfatter IT-kontrakter

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Omfang... 3 Ordregivers mindstekrav og krav... 4 Tabel 1: Krav til forretningskonsulent... 4 Tabel 2: Krav til teknisk konsulent... 5

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

Specifikation af leverancen med priser

Specifikation af leverancen med priser SOLRØD KOMMUNE ESDH Specifikation af leverancen med priser Bilag 4 April 2007 Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver, således at bilaget indeholder priser for alle leverandørens ydelser under

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR

OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR OPTION TIL RM OG RN BILAG 16 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS YDELSER VED OPHØR INSTRUKTION TIL LEVERANDØREN VED UDNYTTELSE AF OPTION: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indhold. 2 www.regionmidtjylland.dk IT Server Outsourcing Præsentation til RMU den 1. december 2011 www.regionmidtjylland.dk Indhold 1. Baggrund 2. Omfang 3. Omfang, teknologi versus services 4. Indvirkning på økonomi 5. Indvirkning på medarbejdere

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN]

BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE [LEVERANDØRENS NAVN] BILAG 17 AFTALE OM VIDEREUDVIKLING AF EOJ-SYSTEM MELLEM AALBORG KOMMUNE OG [LEVERANDØRENS NAVN] 1 INSTRUKTION TIL BESVARELSE AF BILAGET: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af E-rekrutteringssystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af E-rekrutteringssystem Indhold Bilag 1 Tidsplan...3 1.1 Indledning...3 1.2 Den overordnede tidsplan...3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan...5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan Det overordnede

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 4 - Kontraktens faser EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 4 - Kontraktens faser INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KONTRAKTENS FASER... 3 3. LEVERANDØRENS YDELSER I TRANSITIONSPROJEKTET... 3 4. AFKLARINGSFASEN...

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse

BILAG 7 PRØVER. Udvikling af en hjemmeside til borgerforslag samt hosting og vedligeholdelse BILAG 7 PRØVER Vejledning: I dette bilag fastsættes kundens krav til afprøvning af leverancen og af evt. indfriede optioner. Leverandøren udarbejder på baggrund af kundens krav en overordnet plan for prøverne.

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 7 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet

IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT. Implementering af monopolbruddet IMPLEMENTERINGSMODELLEN KORT OG GODT Implementering af monopolbruddet Version 0.8, marts 2015 Indledning KOMBIT har udviklet en implementeringsmodel for at understøtte kommunernes succesfulde implementering

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Bilag 8 Samarbejde og rapportering

Bilag 8 Samarbejde og rapportering Bilag 8 Samarbejde og rapportering Version 0.9 05-05-2014 Indhold VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 1 INDLEDNING... 5 2 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 2.1 UDVIKLING AF PROTOTYPE FOR SYSTEMETS

Læs mere

Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering

Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Bilag 8 Samarbejdsorganisation og rapportering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 PROJEKTLEDELSESMETODE OG UDVIKLINGSMETODE... 6 4 SAMARBEJDET GENERELT...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation

EU-udbud af WAN infrastruktur. Bilag 7 - Samarbejdsorganisation EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 7 - Samarbejdsorganisation INDHOLD 1. FORMÅL MED NÆRVÆRENDE BILAG... 3 2. KRAV TIL SAMARBEJDSORGANISATION... 3 2.1 Projektgruppe... 3 2.1.1 Leverandørens deltagelse

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

SPOR 1: IMPLEMENTERING

SPOR 1: IMPLEMENTERING SPOR 1: IMPLEMENTERING V/ Christian Aalbæk KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Dagsorden Eksempel på implementeringsplan Overordnet faseplan for udvikling og implementering af en løsning Udkast til implementeringsplan

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere