Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark"

Transkript

1 ursuskatalog Dagrofa University 20 en del af FoodService Danmark Catering Engros en del af FoodService Danmark

2

3 ære ollega Så er der endnu et spændende og indholdsrigt kursuskatalog for Dagrofa University gældende for 20. Dette års katalog, som er det største hidtil, skulle gerne imødekomme mange af de ønsker, der måtte være fra dig, som medarbejder i koncernen til fortsat at kunne udvikle dig såvel menneskeligt som fagligt. Som sagt er kataloget det største hidtil, og afspejler derfor også den holdning, der er i koncernledelsen, omkring vigtigheden i at udvikle organisationen løbende. Det er vigtigt, at vi som selskab tager det ansvar og udvikler os som medarbejdere, således det modsvarer de krav og udfordringer, vi alle bliver mødt med i vores dagligdag. Føler du, at du har brug for at kompetenceudvikle dig i forhold til dine daglige og fremtidige udfordringer, så find inspiration heri kataloget, tag en snak med din daglige leder, og så ses vi på Dagrofa University. På gensyn! Henrik Gundelach oncernchef Dagrofa /S ursuskatalog 20 I 3

4 Dagrofa University byder Velkommen til vores nye og spændende katalog for 20 Talentudvikling og uddannelse er vejen frem og vi har derfor bestræbt os på at sammensætte et katalog, der spænder lige fra individuelle forløb, generelle kurser og til skræddersyede forløb. Én af vores fællesværdier er Vi dyrker Vinderkultur det er derfor vigtigt at have fokus på den enkelte med - arbejders talent og sørge for at udvikle det. un med kompetente medarbejdere og ledere kan vi være vindere og dermed ligeledes skabe et solidt fundament til vores videre udvikling i Dagrofa koncernen. Vigtigheden af at sørge for, at den enkelte medarbejder arbejder med den opgave, som han eller hun godt kan lide og er god til og sørge for, at medarbejderen udstyres med både faglige og personlige kompetencer er ligeledes med til at fastholde vores gode medarbejdere. urserne er med til, at deltagerne kan perspektivere deres dagligdag og dermed skabe synergi mellem teori og praksis. Samtidig skabes der et netværk mellem deltagerne, hvilket ofte kommer til gavn efterfølgende. En stor del af vores læring sker netop, når vi deler erfaringer, problemstillinger og holdninger til det praktiske med vores kollegaer. ursuskataloget for 20 byder på en række kurser, der alle har til formål at give dig mulighed for at få udvidet dine handlemuligheder både rent personligt som arbejdsmæssigt. Som noget nyt sammensætter vi helt specielle skræddersyede forløb. Disse kurser kalder vi Fit 4 you. urserne kan tilpasses den enkelte gruppes behov og fx omhandle kommunikation og samarbejde, projektarbejde mm. Dagrofa University er jeres sparringspartner både i opbygningen og gennemførelsen af kurset for at sikre, at det ønskede udbytte opnås. I forbindelse med ny lovgivning på hele godtgørelsesområdet vil alle skulle betale bruttoprisen for hvert enkelt kursus / uddannelse. Der kan stadig søges VEU godtgørelse på langt de fleste kurser i kataloget dette vil fremgå ved hvert enkelt kursus. Reglerne for ansøgning mm. forefindes på næstkommende side. Der tages forbehold for aflysning ved færre end ti tilmeldte. Hvis du efterspørger et kursus, som ikke er dækkende i dette katalog, er du altid meget velkommen til at kontakte Dagrofa University for en drøftelse og sammen kan vi finde en løsning. Med venlig hilsen Dagrofa University llan Nielsen HR direktør Mette Torp Løfquist Uddannelseschef 4 I ursuskatalog 20

5 7 OMMUNITION 8 Personlig kommunikation 9 Praktisk gennemslagskraft 0 onflikthåndtering og reklamationsbehandling DISC 2 Smalltalk og succes i netværk 3 SIERHED 4 Førstehjælp 5 Førstehjælp genopfriskning 6 rbejdsmiljøuddannelsen 7 Hygiejnekursus 8 FORNDRINGS- OG UDVILINGSPROCESSER 9 Planlægning og personlig effektivitet 20 Trivsel et fælles ansvar 2 Fit 4 you 22 Forandring starter med dig 23 Service- og kundehåndtering 24 Forhandlingsteknik lette forhandlinger 25 Personalejura 26 Personal Branding 3 ØONOMI 32 Økonomikursus 33 DIN VIDERE UDVILING SOM LEDER 34 Talentuddannelsen 35 Leder 36 Leder 2 37 Leder 3 38 Mødeledelse 39 GRUS / MUS 40 LEN ledelse 4 Teamledelse 42 reativitet på jobbet 43 Coaching 44 Forhandlingsteknik tunge forhandlinger 45 IT URSER 46 Vidensdeling med Outlook 47 Dataanalyse med Excel 48 Word 49 Excel 50 PowerPoint 5 UDDNNELSESTRPPEN 52 TILMELDING 27 SLGSURSER 28 Salgspsykologi 29 Grundlæggende marketingsuddannelse 30 ursus i telefonsalg ursuskatalog 20 I 5

6 Godtgørelse Dagrofa University har indtil nu modsvaret godtgørelsen i de priser, vi har annonceret med og dermed beholdt godtgørelsen. Vi har nu besluttet at gøre det på en anden måde med baggrund i en skrivelse fra Undervisningsministeriet. Ydermere sker der en nedskrivning af godtgørelsesbeløbet på henholdsvis 20 og 50%. Dette betyder, at Dagrofa University ikke som tidligere beholder godtgørelsen men at de enkelte selskaber nu vil modtage godtgørelsen hvilket vil sige VEU/ SVU samt kost- og logi godtgørelsen. Dagrofa University vil derfor fremadrettet opkræve det fulde beløb for kurserne/uddannelserne. Under hvert kursus/uddannelse vil der være anført en bruttopris, der viser den pris, I bliver faktureret for. Herudover vil der være oplysning om, hvorvidt der kan søges godtgørelse på kurset/uddannelsen samt den forventede godtgørelse, selskabet modtager ved ansøgning herom. For at få udbetalt VEU-godtgørelse, må personen ikke have gennemført en uddannelse, der har et højere niveau end en erhvervsuddannelse, og have brugt uddannelsen i sit arbejde indenfor de sidste 5 år. Såfremt personen ikke er berettiget til VEU-godtgørelse, har personen heller ikke ret til befordringstilskud. Vi kan henvise til Bekendtgørelsen om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse nr. 564 af 8. juni 2009 Ligeledes er der indført én fælles sats på kr. 0,95 pr. km og loft over, hvor mange kilometer, der kan udbetales befordringstilskud til daglig befordring, der ligger udover 24 km. Vi kan henvise til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til befordring ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse af 4. oktober 200 Godtgørelsesbeløbene er endnu ikke endeligt fastlagte vi forventer dog at de ca. bliver som nedenstående: VEU-godtgørelse: kr. 60,60 pr. dag ost-godtgørelse: kr. 43,25 pr. dag (helt døgn) og Logi-godtgørelse: kr. 302,00 pr. nat Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du altid meget velkommen til at kontakte Dagrofa University for en drøftelse. 6 I ursuskatalog 20

7 ommunikation lt konstitueres gennem kommunikation og samarbejde ommunikation skal anvendes for at forstå et enkelt individ, en virksomhed, en kultur osv. Vi kan forstå et individ, som medlem af for - skellige systemer hvori graden af kommu - nikation kan være forskellig. urserne er: l Personlig kommunikation l Praktisk gennemslagskraft l onflikthåndtering og reklamationsbehandling l DISC l Smalltalk og succes i netværk ommunikation kan være kompleks alt afhængig af, hvorvidt der kun er to deltagere tre eller flere deltagere. Når der er flere end to deltagere er det muligt at indgå koalitioner, hvor det er muligt for den ene at sætte de andre op mod hinanden osv. Dagrofa University udbyder kurser, der kan hjælpe dig på vej så ledes at du uanset om der er flere end to deltagere i bliver bevidst om din egen adfærd samt de signaler, du sender. Du bliver bedre til at forstå den kommunikation andre giver dig. ursuskatalog 20 I 7

8 Personlig kommunikation Dato: marts og september urset er for dig, som gerne vil bruge en mere anerkendende kommunikation i dit daglige arbejde, så du bliver en medarbejder, der ser og udfolder muligheder gennem gensidig anerkendelse, handlekraft og arbejdsglæde. 2 dage og afholdes to gange i marts og september start kl februar og 5. august IBC olding Der er fuld forplejning Pris r ,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding l Betydningen af egen adfærd i samarbejds- og kom muni kations situationer l dfærdsmønstre og kropssprog hvordan reagerer vi? l nvendelse af verbal og nonverbal kommunikation l Personlige og rollebetingede rettigheder og ansvar l nerkendende kommunikation og feedback kunsten at lytte aktivt og respondere motiverende l Hvordan siger du fra og sætter grænser? l Hvordan ændrer du adfærd hos dig selv og andre? l onstruktiv feedback der styrker arbejdsmiljøet Du får inspiration og værktøjer der styrker en direkte og respektfuld dialog på din arbejdsplads. Du bliver bevidst om, hvordan du kan skabe positiv energi ved at bruge anerkendende kommunikation. Du træner teknikker til at bede om det du har brug for - og sige fra over for det du ikke ønsker. Der lægges endvidere stor vægt på at blive bedre til at give og modtage konstruktiv feedback. Du kommer til at træne ud fra egne oplevelser og problemstillinger. Overnatning: Comwell, Skovbrynet, 6000 olding 8 I ursuskatalog 20

9 Dato: 3. august september urset indeholder: foropgave, 3 dages kursus, telefonisk opfølgning og personlig coaching ca. 2 måneder efter kursus Praktisk gennemslagskraft Få større indflydelse -bliv bedre til at skabe positive relationer urset er for dig, som ønsker at skabe posi tive relationer og have en menneskelig robusthed. l Der er fokus på dig l Vi går tæt på - hvilket kræver et tillidsfuldt forhold mellem dig, som deltager, og os som trænere (derfor er der kun 6-7 deltagere pr. træner) l Viden om din personlighed. Vi foretager en operationel test, der viser sammenhængen mellem din personlighed, adfærd og resultat - skabelse l Din adfærd og dine evner til at variere din adfærd, så den er tilpasset situationen og de mennesker, du ønsker at påvirke l Du får udforsket dit potentiale i din praktiske gennemslagskraft og dermed i din evne til at få indflydelse l Vi tager udgangspunkt i dig og dine egne praktiske arbejdssituationer Styrke din positive personlige gennemslagskraft og dermed dine resultater. l Mere præcis og effektiv kommunikation. l Styrke din evne til, gennem din adfærd, at skabe positive relationer l Øget menneskelig robusthed og selvtillid 3 dage 3. august september start kl juli Willcan /S Der er fuld forplejning r..000,- pr. deltager Mulighed for at søge om VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr ,- Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Overnatning: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens ursuskatalog 20 I 9

10 onflikthåndtering og reklamationsbehandling Dato: februar urset er til dig, der samarbejder med mennesker i forskellige relationer. Du kan være leder, men også medarbejder på et andet niveau, der ønsker værktøjer til konfliktløsning og reklamationsbehandling, en bedre og sundere kommunikation og trivsel på arbejdspladsen. U R SU S T L O G dage Den februar start kl januar IBC olding Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Mulighed for at søge om VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr..500,- IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding Overnatning: Comwell, Skovbrynet, 6000 olding l Hvad er konflikter? l Dimensioner i en konflikt l Grundlæggende principper for konflikthåndtering l Menneskesyn hvorledes ser dit ud? l Håndtering af forskellige personlighedstyper l Mestring i at møde konflikter l endskab til op- og nedtrappende sprogbrug l Dine personlige rettigheder l ommunikation verbal/non-verbal, aktiv lytning l Selvtillid og gennemslagskraft l t sætte grænser og få øget indsigt i, hvordan du selv og andre reagerer i forskellige situationer Du får indsigt i forskellige mennesketyper og hvordan de optræder. Du lærer konkrete teknikker og metoder, der ruster dig til at takle de konflikter, der kan opstå i mødet mellem mennesker. Da konflikthåndtering er en færdighed, som kræver træning, er kurset planlagt med en lang række situationer, hvor du får mulighed for at træne og få feedback på dine færdigheder. 0 I ursuskatalog 20

11 Dato: februar DISC urset henvender sig til dig, som har behov for at opnå licensrettighed til at administrere Thomas Person Profil nalyse. l fgrænsninger hvad måler Thomas nalysen l De grundlæggende adfærdsdimensioner l Sammenhæng mellem adfærdsfaktorer l Øvelse i grundtolkning - plenumgennemgang l Opstilling af Jobkrav nalyse l Manuel scoring af en Thomas Person Profil nalyse l Thomas nalysens målesikkerhed. Gennemgang af reliabilitets - og validitetsbegreber l Træning i komplet tolkning af analyseresultater, baseret på deltagernes indsendte materiale l Der arbejdes med en eller flere cases, der illustrerer det indlærte stof l times hjemmearbejde mellem dag og dag 2 l Opsamling og vejledende prøve t lære deltagerne at administrere Thomas Person Profil nalyse fagligt og etisk korrekt. t inspirere deltagerne til at overveje, hvordan Thomas Person nalyse programmet kan benyttes optimalt. 2 dage Den februar start kl januar Thomas International Danmark /S Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr..500,- Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Overnatning: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens ursuskatalog 20 I

12 Smalltalk og succes i netværk Dato: 4. april urset henvender sig til alle der ønsker at få inspiration, øvelser og værktøjer til brug af smalltalk som succesfuldt netværksredskab. U R SU S T L O G 2 0 dage 4. april start kl marts IBC olding Der er fuld forplejning r. 2.00,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding l Hvad er smalltalk og hvordan kan genren bruges l Hvad gør du til receptioner l Hvordan bruger du small talk til at skabe ambassadører l Hvad betyder kropssproget for din kommunikation l Hvordan afkoder vi hinanden l Hygge eller big business l Hvad betyder vores kultur for udvikling af netværk l Forberedelse og strategi før du går hjemmefra På kurset lærer du at blive en effektiv networker. Du får indsigt samt en række værktøjer og øvelser som kan hjælpe dig til at mestre kunsten at tage kontakt, skabe en god atmosfære og etablere personlige og konstruktive relationer. 2 I ursuskatalog 20

13 Sikkerhed Hvad får dig til at føle dig sikker? urserne er: l Førstehjælp l Førstehjælp - genopfriskning l rbejdsmiljøuddannelsen l Hygiejnekursus Følelsen af sikkerhed findes på mange forskellige niveauer og vores mål er, at alle i koncernen føler sikkerhed i deres hverdag. Det gavner ikke blot dig selv du vil i høj grad kunne bidrage til, at dine kolleger også føler sikkerhed. Oplevelsen af sikkerhed skaber langt større overskud og vi kan dermed med rette sige, at vi er ansvarlige. ursuskatalog 20 I 3

14 Førstehjælp Dato: august urset henvender sig til dig, der ønsker at er - hverve et førstehjælpsbevis eller for dig, hvis kursusbevis er mere end 3 år gammelt. 2 dage Øst og Vest Danmark august Begge dage kl Tilmeldingsfrist for Øst og Vest: 25. juli Falck Der serveres frokost i kantinen kl Om eftermiddagen vil der blive budt på kaffe og kage. Bemærk: Ingen morgenmad r..300,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse Undervisning Øst og Vest: Ringsted terminalen Vejle terminalen urset består af 4 moduler: l Hjerte-lunge redning l Livreddende førstehjælp l Førstehjælp ved tilskadekomst l Førstehjælp ved sygdomme l Førstehjælpskurset sætter dig i stand til at handle i en given situation, uanset om det er en arbejdsulykke, en trafikulykke eller en ulykke i hjemmet. l Vi kommer omkring de oven stående emner via en vekselvirkning af oplæg, teori og øvelser. Førstehjælp er højt prioritet da du ved at mestre enkle teknikker og regler, kan være med til at redde andre menneskers liv. 4 I ursuskatalog 20

15 Dato: 2. september Førstehjælp genopfriskning urset henvender sig til dig, hvis kursusbevis er mere end 2½ år gammelt. l Genopfriskning af tidligere erhvervet førstehjælpsuddannelse Du bliver opdateret på de enkle teknikker og regler, der sætter dig i stand til at handle i en given situation, uanset om det er en arbejdsulykke, en trafikulykke eller en ulykke i hjemmet. 3 timer Tidspunkt Øst Danmark: 2. september kl august Falck Der er ingen forplejning r. 460,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse Ringsted terminalen ursuskatalog 20 I 5

16 rbejds- miljø- uddannelsen Dato: oktobter urset henvender sig til dig, der er sikkerhedsrepræsentant, arbejdslederrepræsentant eller medlem af en sikkerhedsgruppe. U R SU S T L O G dage oktobter start kl september Dansk rbejdsgiverforening Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Overnatning: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens l Vekselvirkning mellem oplæg fra underviser og brug af deltagernes viden og erfaringer l ursets indhold kædes sammen med den praktiske hverdag og undervisningen bliver dermed relevant for hver enkelt kursist l Der arbejdes med de opgaver og krav, der stilles til sikkerhedsgrupper, samt hvordan sikkerhedsrepræsentanter og ledere kan arbejde målrettet og systematisk for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø Deltagerne gives konkret viden om bl.a. ansvar og pligter i arbejdsmiljøarbejdet. Hvorledes man styrker det forebyggende arbejde og muligheder for løsning af arbejdsmiljøopgaver på arbejdspladsen. ursusinformationer urset har en varighed af 3 dage og skal gennemføres senest 3 måneder efter valg eller udpegning til en arbejdsmiljøgruppe. Såfremt valg eller udpegning sker inden juli måned kontaktes Dagrofa University med henblik på deltagelse i et åbent kursus. 6 I ursuskatalog 20

17 Dato: aftales ved tilmelding Hygiejnekursus Hygiejnekursus Basis: Lovpligtige kurser i fødevarehygiejne. Basisuddannelse 8 lektioner tages over nettet Ved tilmelding noteres (SPR). Pris ved E-learning: 8 lektioners basisuddannelse r. 600,- pr. deltager. Hygiejnekursus Udvidet: Certifikatuddannelsen 24 lektioner kan gennemføres som kursus eller som E-learning, hvor selve eksamenen skal tages på den tilknyttede skole. og l Information om levnedsmiddelkontrollens funktion i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med virksomheder l endskab til de levnedsmiddelbårne sygdomme, deres årsag og udbredelse l endskab til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i levnedsmidler, og hvorledes disse hæmmes ved tilvirkning, tilberedning og salg l Forståelse af principperne omkring egenkontrol, udpegning af kritiske punkter i produktion og salg, samt viden til at kunne arbejde hygiejnisk l Viden om nødvendige forholdsregler ved håndtering af råvarer, opbevaring, optøning, opvarmning og nedkøling l Viden om de specielle forhold vedrørende brug af æg l Forståelse for betydningen af personlig hygiejne samt betydningen af hensigtsmæssige midler og metoder ved rengøring af arbejdsområder og udstyr urset afsluttes med en skriftlig prøve. lle medarbejdere, der er beskæftiget med til - virk ning (produktion/fremstilling) af fødevarer. 3 dage aftales ved tilmelding kl Løbende ftales ved tilmelding Der er ingen forplejning Der kan købes frokost i kantinen aftales ved tilmelding Ikke mulighed for VEU-godtgørelse ftales ved tilmelding ursuskatalog 20 I 7

18 Forandrings- og udviklingsprocesser Forandring / Udvikling vi kan følge med eller se på. Hvad vælger du? urserne er: l Planlægning og personlig effektivitet l Trivsel et fælles ansvar l Fit 4 you l Forandring starter med dig l Service- og kundehåndtering l Forhandlingsteknik lette forhandlinger l Personalejura l Personal Branding Forandringer begynder med ændringer i holdninger og adfærd hos den enkelte medarbejder. Dagligdagens dilemmaer og konflikter kan være en løftestang eller en barriere for udvikling og forandring. Forandringer kan udløse kriser det kan være præstationsangst i forhold til at skulle indgå i nye samarbejdskulturer og nervøsitet for at skulle bygge et tillidsforhold op til nye kolleger. Der vil være forandringer i vores liv fra nu af og så langt øjet kan række. Derfor er det vigtigt, at vi kan håndtere disse forandringer da de kan have stor indflydelse på vores dagligdag. Som en del af de interne udviklingsaktiviteter i Dagrofa, bliver der på kurset Trivsel et fælles ansvar sat fokus på trivsel for den enkelte, teamet og hele afdelingen. Det handler om det hele menneske derfor kigger vi på påvirkninger både i det private og i arbejdslivet. Uanset hvor mistrivslen kommer fra så mistrives den enkelt både på arbejdet og i det private. Ligeledes har vi Personal Branding som handler om at udnytte det potentiale, vi har som enkeltindivider og som koncern som helhed. 8 I ursuskatalog 20

19 Dato: 7. april og 3. oktober Planlægning og personlig effektivitet urset er for alle, ledere som medarbejdere, generalister og specialister, der ønsker at effektivisere arbejdsdagen, bryde vaner og nå de rigtige mål du vil gøre din arbejdsdag mere attraktiv. l Hvad giver dig værdi i arbejdslivet? l Hvordan skaber jeg rum til de vigtige, interessante, spændende, attraktive opgaver i min dagligdag? l Sig Nej! l Prioritering af dine arbejdsopgaver l Planlægning af arbejdsdagen ud fra dine vilkår og energi l Hvad ønsker du mere/mindre af? l Hvad nu hvis? tænk ud af boksen og få inspiration Dine vaner og mønstre gør dig effektiv og sparer tid. Men, kan nye og anderledes vaner sætte dig i stand til at nå endnu højere mål? Du får inspiration til at kunne indføre nye vaner og måder at håndtere, planlægge og prioritere din arbejdsdag på. dag og afholdes to gange i april og 3. oktober start kl marts og 29. august IBC olding Der serveres frokost i kantinen. Om eftermiddagen bliver der budt på kaffe og kage. r ,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding ursuskatalog 20 I 9

20 Trivsel et fælles ansvar - skab det bedste fundament at bygge videre på Dato: juni lle, som ønsker at sætte fokus på Trivslen i deres butikker/afdelinger. Det vi har fokus på, får vi mere af! 2 dage juni start kl maj HR Instituttet Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Mulighed for at søge om VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr ,- Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Overnatning: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens l Fokus på trivsel og arbejdsglæde l Introduktion til forebyggelse og håndtering af stress l Personlig Trivsel Profil l Praktiske håndteringsværktøjer såvel relationelle som personlige værktøjer l Stærke relationer baseret på tillid l Højt energiniveau, arbejdsglæde og harmoni l Øget gensidig respekt, indsigt og forståelse for forskelligheder l Større trivsel, motivation og tilfredshed l Højere grad af fleksibilitet og åbenhed Som en del af de interne udviklingsaktiviteter i Dagrofa, bliver der på dette forløb sat fokus på trivsel for den enkelte, teamet og hele afdelingen. Mistrivsel giver sygefravær!!!! l ender du dine primære motivationsfaktorer det, der giver dig energi og glæde i din hverdag? l ender du dine medarbejders? og din leders? l Ved du, hvad der kan stresse dig i din hverdag? l Har I en aftale om, hvordan I håndterer stress i jeres afdeling? l Har I en Trivsels-Strategi? 20 I ursuskatalog 20

21 Dato: Efter behov Eksempler på kurser / forløb: Mentorordninger l Samarbejde l ommunikation l Teamwork m.fl. Fit 4You urset henvender sig til dig, der er købmand dig, der er medarbejder dig, der er leder dig, der har et behov for at sætte fokus på en eller anden problemstilling / udfordring i dagligdagen. og Din udfordring Dit kursus lt efter hvilket emne I som afdeling / gruppe / butik ønsker at tage op er Dagrofa University klar til at være jeres sparringspartner således at vi finder frem til det bedste kursus sammensat til netop jeres behov. l Vil altid være målrettet til at opfylde et specifikt behov l Vil altid være jordnær og brugbart med henblik på at virke effektivt og dermed skabe værdi l Vil altid tage udgangspunkt i deltagernes hverdag Formålet med Fit 4 You kurserne er, at sikre et skræddersyet forløb fra gang til gang. Det er således et dynamisk uddannelsestilbud, der sætter fokus på den enkelte udvikling af afdelingen/butikken/gruppen. lt efter behov det kan fx være ½ dag eller 2 dage lt efter behov Løbende onkrethr m. fl. Der er fuld forplejning ftales ved arrangementet Godtgørelse: fhænger af forløbet samt indholdet lt efter behov Overnatning: lt efter behov ursuskatalog 20 I 2

22 Forandring starter med dig Dato: marts urset henvender sig til dig, der ønsker at se forandringer i et andet lys. Du vil selv bidrage aktivt til forandringer i egen virksomhed U R SU S T L O G dage marts start kl februar IBC olding Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Mulighed for at søge om VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr ,- IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding Overnatning: Comwell, Skovbrynet, 6000 olding l Hvorfor skal vi løbende forandre virksomheden/organisationen? l Virksomheden/organisationen og dens omverden l arakteren af forandringer l Virksomhedskulturen under angreb l Menneskelige reaktionsmønstre på forandringer l Din rolle i forandringsprocessen hvorledes tager du aktivt del i den l Hvilken rolle spiller lederen i forandringsprocessen? l Individ- og gruppeadfærd l ommunikation som del af forandringsprocessen l Ændringsstrategier l Læringsmuligheder i organisationer urset giver en forståelse for, hvorfor forandringer er nødvendige, hvordan mennesker typisk reagerer på forandringer. ursus bidrager med værktøjer til at planlægge og gennemføre de daglige forandringer og de længerevarende forandringsprocesser. Efter kurset kan du anvende værktøjer og metoder, der fremmer de daglige forandringer og de længerevarende forandringsprocesser i relation til eget job. Du kan forholde dig til egen rolle i en forandringsproces. 22 I ursuskatalog 20

23 Dato: 2. maj Service og kundehåndtering urset er for dig der er receptionist, sekretær eller servicemedarbejder eller har omfattende kundekontakt i øvrigt. Du fungerer som virksomhedens ansigt udadtil og er i stort omfang i kontakt med kunder og andre eksterne relationer. Du arbejder selvstændigt og er typisk kundens first- og/eller last point-of-contact. l Motivation og arbejdsglæde et spørgsmål om livskvalitet, også på arbejde l Servicebegrebet, kundens forventninger og bevidsthed, om hvad god service er l undetyper og værktøjer til at forstå hvorfor de andre er anderledes l ommunikationsbegrebet l Verbal kommunikation l ropssprog og andre non-verbale signaler i kommunikationen også gennem telefonen l Effektiv kommunikation barrierer og værktøjer til at overvinde dem l Lytte- og spørgeteknikker hurtig og rigtig kundeservice pr. telefon og ved direkte henvendelser l Personlig udviklingsplan Du vil på kurset få indsigt i betydningen af service og blive introduceret til de forskellige kundetyper og håndtering af dem. Du kommer ligeledes hjem med helt konkrete værktøjer og teknikker til at takle de udfordringer og dilemmaer, der opstår i kontakten med kunder og andre eksterne relationer i løbet af en arbejdsdag. urset styrker din bevidsthed og evne til at yde den bedst mulige service hver gang. dag 2. maj start kl marts IBC olding Der serveres frokost i kantinen. Om eftermiddagen bliver der budt på kaffe og kage. r. 2.00,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding ursuskatalog 20 I 23

24 Forhandlingsteknik lette forhandlinger urset henvender sig til dig, der ønsker at forbedre grundlæggende færdigheder i forhandlingsteknik fx i forhold til kontraktforhandlinger, interne forhandlinger, politiske og juridiske forhandlinger. For dig, Dato:. maj der ønsker at gennemføre en forhandling mere professionelt og med bedre resultater. U R SU S T L O G 2 0 dag. maj start kl april IBC olding Der serveres frokost i kantinen. Om eftermiddagen bliver der budt på kaffe og kage. r ,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding Skab resultatet ved at tænke vind-vind l Forhandlingssituationen l Grundregler i forhandling l Forberedelse valg af strategi l Vurdering af modparten l Forhandlingsstil valg af adfærd l Øvelser i forhandling Du kan forberede og føre en forhandling Du vil være i stand til at sætte banen så du opnår det du ønsker. 24 I ursuskatalog 20

25 Dato: 29. august Personalejura urset henvender sig til alle ledere samt HR-konsulenter og andre, der sidder med HR-relaterede opgaver. l om godt fra start med en ny medarbejder l Inden du ansætter en ny medarbejder, skal ansættelsesvilkårog kontrakt nøje overvejes l Til samtalen skal du være klar på, hvad jeg må spørge om l Ved indgåelse af aftale skal kontrakten udarbejdes hvad skal den indeholde? l Hvilke regler er der i forbindelse med sygdom, barsel og ferie? Du vil få indsigt i alle disse forhold og vide, hvor du finder oplysningerne i regler og love. dag 29. august start kl juli Dansk Erhverv Der serveres frokost i kantinen kl Om eftermiddagen vil der blive budt på kaffe og kage. r. 200,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse Ringsted terminalen ursuskatalog 20 I 25

26 Personal Branding Dato: august urset henvender sig til dig, der ønsker at forbedre din egen synliggørelse til gavn for dig selv og koncernen. U R SU S T L O G dage august start kl juli BrandNEW-identity Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Mulighed for at søge om VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr ,- Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Overnatning: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens l Guider dig gennem et procesforløb, der sikrer dig, at du lærer at udnytte dit Personal Brand-potentiale optimalt l En klargøring af hvad er mit Personal Brand? l Hvordan synliggør jeg det for omverdenen? l Hvordan præsenterer du dig bedst? Du vil lære at præsentere dig selv og dit Personal Brand via en række teknikker i bl.a. stemmeføring, fremtoning og kropssprog. Du vil kunne udnytte dit Personal Brand bedst muligt til gavn for dig selv og koncernen. 26 I ursuskatalog 20

- det handler om mennesker...

- det handler om mennesker... University - det handler om mennesker... Mette Danielsen, delikatesseleder i Superbest: Jeg går på uddannelsen Ledelse i praksis - det er super godt og meget lærerigt med masser af gode værktøjer, som

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Nuværende forretningsområder

Nuværende forretningsområder Nuværende forretningsområder Dagrofa Detail Detail KIWI Dagrofa SuperBest A/S Pisiffik A/S Food Service Danmark International SPAR SPAR - verdens største frivillige kæde 33 lande 13.000 supermarkeder (euro)

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer.

Der er mange gode emner at bygge en lederuddannelse op omkring. Med denne fokuserer vi særligt på to: Resultater & Relationer. Det kræver viden at udvikle sin virksomhed! Ta en lederuddannelse, som er tilpasset dig og din virksomhed, og som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges til at øge arbejdsglæden og resultaterne i din

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt til forhandling. I hverdagen forhandler du med kunder, leverandører, arbejdsgivere, kolleger

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB

RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB RETAIL MANAGER ET REDSKABSORIENTERET LEDERFORLØB Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig 6 kursusmoduler

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle

Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Coaching kursus med Michael Frost specielt for frivillige ildsjæle Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: Senest 30. juni 2014 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com. Modul

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY

Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Bliv leder af projektet For dig, der har mod på at fuldende din projektlederrolle og ikke bare at påtage dig titlen. Copyright AROS BUSINESS ACADEMY Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre Byggeriets Industrilederuddannelse til dig der vil videre Skyd genvej til de nødvendige kompetencer Betonindustrien har mange mellemledere, som i det daglige tager store beslutninger, gennemfører forhandlinger

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE

DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER DANMARKS BEDSTE RÅDGIVERUDDANNELSE DEN KOMPETENTE RÅDGIVER SKAB MEROMSÆTNING I DIN PORTEFØLJE Det overordnede mål med Den kompetente Rådgiver er at uddanne rådgivere, der proaktivt

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk forårs Kurser efterår 2006 Kommunikation Udvikling Indsigt 2 GENEREL INFO: Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk Spørgsmål? Kontakt Johnny

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Præsenterer i samarbejde med:

Præsenterer i samarbejde med: Præsenterer i samarbejde med: BFI -Akademiet Vil skabe en ensartet profil, der på alle niveauer,afspejler branchens identitet og vision Vil øge medlemmernes tilgang til videreuddannelse af butikkens personale

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Den effektive sælger - MBK A/S

Den effektive sælger - MBK A/S Vil du have træning, så du bliver endnu bedre til at sælge til nye kunder? Vil du være bedre til at sælge mere til dine nuværende kunder? Vil du være bedre til at få tilfredse kunder og skabe gensalg?

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere