Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagrofa University. Kursuskatalog. Catering Engros. en del af FoodService Danmark"

Transkript

1 ursuskatalog Dagrofa University 20 en del af FoodService Danmark Catering Engros en del af FoodService Danmark

2

3 ære ollega Så er der endnu et spændende og indholdsrigt kursuskatalog for Dagrofa University gældende for 20. Dette års katalog, som er det største hidtil, skulle gerne imødekomme mange af de ønsker, der måtte være fra dig, som medarbejder i koncernen til fortsat at kunne udvikle dig såvel menneskeligt som fagligt. Som sagt er kataloget det største hidtil, og afspejler derfor også den holdning, der er i koncernledelsen, omkring vigtigheden i at udvikle organisationen løbende. Det er vigtigt, at vi som selskab tager det ansvar og udvikler os som medarbejdere, således det modsvarer de krav og udfordringer, vi alle bliver mødt med i vores dagligdag. Føler du, at du har brug for at kompetenceudvikle dig i forhold til dine daglige og fremtidige udfordringer, så find inspiration heri kataloget, tag en snak med din daglige leder, og så ses vi på Dagrofa University. På gensyn! Henrik Gundelach oncernchef Dagrofa /S ursuskatalog 20 I 3

4 Dagrofa University byder Velkommen til vores nye og spændende katalog for 20 Talentudvikling og uddannelse er vejen frem og vi har derfor bestræbt os på at sammensætte et katalog, der spænder lige fra individuelle forløb, generelle kurser og til skræddersyede forløb. Én af vores fællesværdier er Vi dyrker Vinderkultur det er derfor vigtigt at have fokus på den enkelte med - arbejders talent og sørge for at udvikle det. un med kompetente medarbejdere og ledere kan vi være vindere og dermed ligeledes skabe et solidt fundament til vores videre udvikling i Dagrofa koncernen. Vigtigheden af at sørge for, at den enkelte medarbejder arbejder med den opgave, som han eller hun godt kan lide og er god til og sørge for, at medarbejderen udstyres med både faglige og personlige kompetencer er ligeledes med til at fastholde vores gode medarbejdere. urserne er med til, at deltagerne kan perspektivere deres dagligdag og dermed skabe synergi mellem teori og praksis. Samtidig skabes der et netværk mellem deltagerne, hvilket ofte kommer til gavn efterfølgende. En stor del af vores læring sker netop, når vi deler erfaringer, problemstillinger og holdninger til det praktiske med vores kollegaer. ursuskataloget for 20 byder på en række kurser, der alle har til formål at give dig mulighed for at få udvidet dine handlemuligheder både rent personligt som arbejdsmæssigt. Som noget nyt sammensætter vi helt specielle skræddersyede forløb. Disse kurser kalder vi Fit 4 you. urserne kan tilpasses den enkelte gruppes behov og fx omhandle kommunikation og samarbejde, projektarbejde mm. Dagrofa University er jeres sparringspartner både i opbygningen og gennemførelsen af kurset for at sikre, at det ønskede udbytte opnås. I forbindelse med ny lovgivning på hele godtgørelsesområdet vil alle skulle betale bruttoprisen for hvert enkelt kursus / uddannelse. Der kan stadig søges VEU godtgørelse på langt de fleste kurser i kataloget dette vil fremgå ved hvert enkelt kursus. Reglerne for ansøgning mm. forefindes på næstkommende side. Der tages forbehold for aflysning ved færre end ti tilmeldte. Hvis du efterspørger et kursus, som ikke er dækkende i dette katalog, er du altid meget velkommen til at kontakte Dagrofa University for en drøftelse og sammen kan vi finde en løsning. Med venlig hilsen Dagrofa University llan Nielsen HR direktør Mette Torp Løfquist Uddannelseschef 4 I ursuskatalog 20

5 7 OMMUNITION 8 Personlig kommunikation 9 Praktisk gennemslagskraft 0 onflikthåndtering og reklamationsbehandling DISC 2 Smalltalk og succes i netværk 3 SIERHED 4 Førstehjælp 5 Førstehjælp genopfriskning 6 rbejdsmiljøuddannelsen 7 Hygiejnekursus 8 FORNDRINGS- OG UDVILINGSPROCESSER 9 Planlægning og personlig effektivitet 20 Trivsel et fælles ansvar 2 Fit 4 you 22 Forandring starter med dig 23 Service- og kundehåndtering 24 Forhandlingsteknik lette forhandlinger 25 Personalejura 26 Personal Branding 3 ØONOMI 32 Økonomikursus 33 DIN VIDERE UDVILING SOM LEDER 34 Talentuddannelsen 35 Leder 36 Leder 2 37 Leder 3 38 Mødeledelse 39 GRUS / MUS 40 LEN ledelse 4 Teamledelse 42 reativitet på jobbet 43 Coaching 44 Forhandlingsteknik tunge forhandlinger 45 IT URSER 46 Vidensdeling med Outlook 47 Dataanalyse med Excel 48 Word 49 Excel 50 PowerPoint 5 UDDNNELSESTRPPEN 52 TILMELDING 27 SLGSURSER 28 Salgspsykologi 29 Grundlæggende marketingsuddannelse 30 ursus i telefonsalg ursuskatalog 20 I 5

6 Godtgørelse Dagrofa University har indtil nu modsvaret godtgørelsen i de priser, vi har annonceret med og dermed beholdt godtgørelsen. Vi har nu besluttet at gøre det på en anden måde med baggrund i en skrivelse fra Undervisningsministeriet. Ydermere sker der en nedskrivning af godtgørelsesbeløbet på henholdsvis 20 og 50%. Dette betyder, at Dagrofa University ikke som tidligere beholder godtgørelsen men at de enkelte selskaber nu vil modtage godtgørelsen hvilket vil sige VEU/ SVU samt kost- og logi godtgørelsen. Dagrofa University vil derfor fremadrettet opkræve det fulde beløb for kurserne/uddannelserne. Under hvert kursus/uddannelse vil der være anført en bruttopris, der viser den pris, I bliver faktureret for. Herudover vil der være oplysning om, hvorvidt der kan søges godtgørelse på kurset/uddannelsen samt den forventede godtgørelse, selskabet modtager ved ansøgning herom. For at få udbetalt VEU-godtgørelse, må personen ikke have gennemført en uddannelse, der har et højere niveau end en erhvervsuddannelse, og have brugt uddannelsen i sit arbejde indenfor de sidste 5 år. Såfremt personen ikke er berettiget til VEU-godtgørelse, har personen heller ikke ret til befordringstilskud. Vi kan henvise til Bekendtgørelsen om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse nr. 564 af 8. juni 2009 Ligeledes er der indført én fælles sats på kr. 0,95 pr. km og loft over, hvor mange kilometer, der kan udbetales befordringstilskud til daglig befordring, der ligger udover 24 km. Vi kan henvise til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til befordring ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse af 4. oktober 200 Godtgørelsesbeløbene er endnu ikke endeligt fastlagte vi forventer dog at de ca. bliver som nedenstående: VEU-godtgørelse: kr. 60,60 pr. dag ost-godtgørelse: kr. 43,25 pr. dag (helt døgn) og Logi-godtgørelse: kr. 302,00 pr. nat Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du altid meget velkommen til at kontakte Dagrofa University for en drøftelse. 6 I ursuskatalog 20

7 ommunikation lt konstitueres gennem kommunikation og samarbejde ommunikation skal anvendes for at forstå et enkelt individ, en virksomhed, en kultur osv. Vi kan forstå et individ, som medlem af for - skellige systemer hvori graden af kommu - nikation kan være forskellig. urserne er: l Personlig kommunikation l Praktisk gennemslagskraft l onflikthåndtering og reklamationsbehandling l DISC l Smalltalk og succes i netværk ommunikation kan være kompleks alt afhængig af, hvorvidt der kun er to deltagere tre eller flere deltagere. Når der er flere end to deltagere er det muligt at indgå koalitioner, hvor det er muligt for den ene at sætte de andre op mod hinanden osv. Dagrofa University udbyder kurser, der kan hjælpe dig på vej så ledes at du uanset om der er flere end to deltagere i bliver bevidst om din egen adfærd samt de signaler, du sender. Du bliver bedre til at forstå den kommunikation andre giver dig. ursuskatalog 20 I 7

8 Personlig kommunikation Dato: marts og september urset er for dig, som gerne vil bruge en mere anerkendende kommunikation i dit daglige arbejde, så du bliver en medarbejder, der ser og udfolder muligheder gennem gensidig anerkendelse, handlekraft og arbejdsglæde. 2 dage og afholdes to gange i marts og september start kl februar og 5. august IBC olding Der er fuld forplejning Pris r ,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding l Betydningen af egen adfærd i samarbejds- og kom muni kations situationer l dfærdsmønstre og kropssprog hvordan reagerer vi? l nvendelse af verbal og nonverbal kommunikation l Personlige og rollebetingede rettigheder og ansvar l nerkendende kommunikation og feedback kunsten at lytte aktivt og respondere motiverende l Hvordan siger du fra og sætter grænser? l Hvordan ændrer du adfærd hos dig selv og andre? l onstruktiv feedback der styrker arbejdsmiljøet Du får inspiration og værktøjer der styrker en direkte og respektfuld dialog på din arbejdsplads. Du bliver bevidst om, hvordan du kan skabe positiv energi ved at bruge anerkendende kommunikation. Du træner teknikker til at bede om det du har brug for - og sige fra over for det du ikke ønsker. Der lægges endvidere stor vægt på at blive bedre til at give og modtage konstruktiv feedback. Du kommer til at træne ud fra egne oplevelser og problemstillinger. Overnatning: Comwell, Skovbrynet, 6000 olding 8 I ursuskatalog 20

9 Dato: 3. august september urset indeholder: foropgave, 3 dages kursus, telefonisk opfølgning og personlig coaching ca. 2 måneder efter kursus Praktisk gennemslagskraft Få større indflydelse -bliv bedre til at skabe positive relationer urset er for dig, som ønsker at skabe posi tive relationer og have en menneskelig robusthed. l Der er fokus på dig l Vi går tæt på - hvilket kræver et tillidsfuldt forhold mellem dig, som deltager, og os som trænere (derfor er der kun 6-7 deltagere pr. træner) l Viden om din personlighed. Vi foretager en operationel test, der viser sammenhængen mellem din personlighed, adfærd og resultat - skabelse l Din adfærd og dine evner til at variere din adfærd, så den er tilpasset situationen og de mennesker, du ønsker at påvirke l Du får udforsket dit potentiale i din praktiske gennemslagskraft og dermed i din evne til at få indflydelse l Vi tager udgangspunkt i dig og dine egne praktiske arbejdssituationer Styrke din positive personlige gennemslagskraft og dermed dine resultater. l Mere præcis og effektiv kommunikation. l Styrke din evne til, gennem din adfærd, at skabe positive relationer l Øget menneskelig robusthed og selvtillid 3 dage 3. august september start kl juli Willcan /S Der er fuld forplejning r..000,- pr. deltager Mulighed for at søge om VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr ,- Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Overnatning: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens ursuskatalog 20 I 9

10 onflikthåndtering og reklamationsbehandling Dato: februar urset er til dig, der samarbejder med mennesker i forskellige relationer. Du kan være leder, men også medarbejder på et andet niveau, der ønsker værktøjer til konfliktløsning og reklamationsbehandling, en bedre og sundere kommunikation og trivsel på arbejdspladsen. U R SU S T L O G dage Den februar start kl januar IBC olding Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Mulighed for at søge om VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr..500,- IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding Overnatning: Comwell, Skovbrynet, 6000 olding l Hvad er konflikter? l Dimensioner i en konflikt l Grundlæggende principper for konflikthåndtering l Menneskesyn hvorledes ser dit ud? l Håndtering af forskellige personlighedstyper l Mestring i at møde konflikter l endskab til op- og nedtrappende sprogbrug l Dine personlige rettigheder l ommunikation verbal/non-verbal, aktiv lytning l Selvtillid og gennemslagskraft l t sætte grænser og få øget indsigt i, hvordan du selv og andre reagerer i forskellige situationer Du får indsigt i forskellige mennesketyper og hvordan de optræder. Du lærer konkrete teknikker og metoder, der ruster dig til at takle de konflikter, der kan opstå i mødet mellem mennesker. Da konflikthåndtering er en færdighed, som kræver træning, er kurset planlagt med en lang række situationer, hvor du får mulighed for at træne og få feedback på dine færdigheder. 0 I ursuskatalog 20

11 Dato: februar DISC urset henvender sig til dig, som har behov for at opnå licensrettighed til at administrere Thomas Person Profil nalyse. l fgrænsninger hvad måler Thomas nalysen l De grundlæggende adfærdsdimensioner l Sammenhæng mellem adfærdsfaktorer l Øvelse i grundtolkning - plenumgennemgang l Opstilling af Jobkrav nalyse l Manuel scoring af en Thomas Person Profil nalyse l Thomas nalysens målesikkerhed. Gennemgang af reliabilitets - og validitetsbegreber l Træning i komplet tolkning af analyseresultater, baseret på deltagernes indsendte materiale l Der arbejdes med en eller flere cases, der illustrerer det indlærte stof l times hjemmearbejde mellem dag og dag 2 l Opsamling og vejledende prøve t lære deltagerne at administrere Thomas Person Profil nalyse fagligt og etisk korrekt. t inspirere deltagerne til at overveje, hvordan Thomas Person nalyse programmet kan benyttes optimalt. 2 dage Den februar start kl januar Thomas International Danmark /S Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr..500,- Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Overnatning: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens ursuskatalog 20 I

12 Smalltalk og succes i netværk Dato: 4. april urset henvender sig til alle der ønsker at få inspiration, øvelser og værktøjer til brug af smalltalk som succesfuldt netværksredskab. U R SU S T L O G 2 0 dage 4. april start kl marts IBC olding Der er fuld forplejning r. 2.00,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding l Hvad er smalltalk og hvordan kan genren bruges l Hvad gør du til receptioner l Hvordan bruger du small talk til at skabe ambassadører l Hvad betyder kropssproget for din kommunikation l Hvordan afkoder vi hinanden l Hygge eller big business l Hvad betyder vores kultur for udvikling af netværk l Forberedelse og strategi før du går hjemmefra På kurset lærer du at blive en effektiv networker. Du får indsigt samt en række værktøjer og øvelser som kan hjælpe dig til at mestre kunsten at tage kontakt, skabe en god atmosfære og etablere personlige og konstruktive relationer. 2 I ursuskatalog 20

13 Sikkerhed Hvad får dig til at føle dig sikker? urserne er: l Førstehjælp l Førstehjælp - genopfriskning l rbejdsmiljøuddannelsen l Hygiejnekursus Følelsen af sikkerhed findes på mange forskellige niveauer og vores mål er, at alle i koncernen føler sikkerhed i deres hverdag. Det gavner ikke blot dig selv du vil i høj grad kunne bidrage til, at dine kolleger også føler sikkerhed. Oplevelsen af sikkerhed skaber langt større overskud og vi kan dermed med rette sige, at vi er ansvarlige. ursuskatalog 20 I 3

14 Førstehjælp Dato: august urset henvender sig til dig, der ønsker at er - hverve et førstehjælpsbevis eller for dig, hvis kursusbevis er mere end 3 år gammelt. 2 dage Øst og Vest Danmark august Begge dage kl Tilmeldingsfrist for Øst og Vest: 25. juli Falck Der serveres frokost i kantinen kl Om eftermiddagen vil der blive budt på kaffe og kage. Bemærk: Ingen morgenmad r..300,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse Undervisning Øst og Vest: Ringsted terminalen Vejle terminalen urset består af 4 moduler: l Hjerte-lunge redning l Livreddende førstehjælp l Førstehjælp ved tilskadekomst l Førstehjælp ved sygdomme l Førstehjælpskurset sætter dig i stand til at handle i en given situation, uanset om det er en arbejdsulykke, en trafikulykke eller en ulykke i hjemmet. l Vi kommer omkring de oven stående emner via en vekselvirkning af oplæg, teori og øvelser. Førstehjælp er højt prioritet da du ved at mestre enkle teknikker og regler, kan være med til at redde andre menneskers liv. 4 I ursuskatalog 20

15 Dato: 2. september Førstehjælp genopfriskning urset henvender sig til dig, hvis kursusbevis er mere end 2½ år gammelt. l Genopfriskning af tidligere erhvervet førstehjælpsuddannelse Du bliver opdateret på de enkle teknikker og regler, der sætter dig i stand til at handle i en given situation, uanset om det er en arbejdsulykke, en trafikulykke eller en ulykke i hjemmet. 3 timer Tidspunkt Øst Danmark: 2. september kl august Falck Der er ingen forplejning r. 460,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse Ringsted terminalen ursuskatalog 20 I 5

16 rbejds- miljø- uddannelsen Dato: oktobter urset henvender sig til dig, der er sikkerhedsrepræsentant, arbejdslederrepræsentant eller medlem af en sikkerhedsgruppe. U R SU S T L O G dage oktobter start kl september Dansk rbejdsgiverforening Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Overnatning: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens l Vekselvirkning mellem oplæg fra underviser og brug af deltagernes viden og erfaringer l ursets indhold kædes sammen med den praktiske hverdag og undervisningen bliver dermed relevant for hver enkelt kursist l Der arbejdes med de opgaver og krav, der stilles til sikkerhedsgrupper, samt hvordan sikkerhedsrepræsentanter og ledere kan arbejde målrettet og systematisk for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø Deltagerne gives konkret viden om bl.a. ansvar og pligter i arbejdsmiljøarbejdet. Hvorledes man styrker det forebyggende arbejde og muligheder for løsning af arbejdsmiljøopgaver på arbejdspladsen. ursusinformationer urset har en varighed af 3 dage og skal gennemføres senest 3 måneder efter valg eller udpegning til en arbejdsmiljøgruppe. Såfremt valg eller udpegning sker inden juli måned kontaktes Dagrofa University med henblik på deltagelse i et åbent kursus. 6 I ursuskatalog 20

17 Dato: aftales ved tilmelding Hygiejnekursus Hygiejnekursus Basis: Lovpligtige kurser i fødevarehygiejne. Basisuddannelse 8 lektioner tages over nettet Ved tilmelding noteres (SPR). Pris ved E-learning: 8 lektioners basisuddannelse r. 600,- pr. deltager. Hygiejnekursus Udvidet: Certifikatuddannelsen 24 lektioner kan gennemføres som kursus eller som E-learning, hvor selve eksamenen skal tages på den tilknyttede skole. og l Information om levnedsmiddelkontrollens funktion i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med virksomheder l endskab til de levnedsmiddelbårne sygdomme, deres årsag og udbredelse l endskab til mikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse i levnedsmidler, og hvorledes disse hæmmes ved tilvirkning, tilberedning og salg l Forståelse af principperne omkring egenkontrol, udpegning af kritiske punkter i produktion og salg, samt viden til at kunne arbejde hygiejnisk l Viden om nødvendige forholdsregler ved håndtering af råvarer, opbevaring, optøning, opvarmning og nedkøling l Viden om de specielle forhold vedrørende brug af æg l Forståelse for betydningen af personlig hygiejne samt betydningen af hensigtsmæssige midler og metoder ved rengøring af arbejdsområder og udstyr urset afsluttes med en skriftlig prøve. lle medarbejdere, der er beskæftiget med til - virk ning (produktion/fremstilling) af fødevarer. 3 dage aftales ved tilmelding kl Løbende ftales ved tilmelding Der er ingen forplejning Der kan købes frokost i kantinen aftales ved tilmelding Ikke mulighed for VEU-godtgørelse ftales ved tilmelding ursuskatalog 20 I 7

18 Forandrings- og udviklingsprocesser Forandring / Udvikling vi kan følge med eller se på. Hvad vælger du? urserne er: l Planlægning og personlig effektivitet l Trivsel et fælles ansvar l Fit 4 you l Forandring starter med dig l Service- og kundehåndtering l Forhandlingsteknik lette forhandlinger l Personalejura l Personal Branding Forandringer begynder med ændringer i holdninger og adfærd hos den enkelte medarbejder. Dagligdagens dilemmaer og konflikter kan være en løftestang eller en barriere for udvikling og forandring. Forandringer kan udløse kriser det kan være præstationsangst i forhold til at skulle indgå i nye samarbejdskulturer og nervøsitet for at skulle bygge et tillidsforhold op til nye kolleger. Der vil være forandringer i vores liv fra nu af og så langt øjet kan række. Derfor er det vigtigt, at vi kan håndtere disse forandringer da de kan have stor indflydelse på vores dagligdag. Som en del af de interne udviklingsaktiviteter i Dagrofa, bliver der på kurset Trivsel et fælles ansvar sat fokus på trivsel for den enkelte, teamet og hele afdelingen. Det handler om det hele menneske derfor kigger vi på påvirkninger både i det private og i arbejdslivet. Uanset hvor mistrivslen kommer fra så mistrives den enkelt både på arbejdet og i det private. Ligeledes har vi Personal Branding som handler om at udnytte det potentiale, vi har som enkeltindivider og som koncern som helhed. 8 I ursuskatalog 20

19 Dato: 7. april og 3. oktober Planlægning og personlig effektivitet urset er for alle, ledere som medarbejdere, generalister og specialister, der ønsker at effektivisere arbejdsdagen, bryde vaner og nå de rigtige mål du vil gøre din arbejdsdag mere attraktiv. l Hvad giver dig værdi i arbejdslivet? l Hvordan skaber jeg rum til de vigtige, interessante, spændende, attraktive opgaver i min dagligdag? l Sig Nej! l Prioritering af dine arbejdsopgaver l Planlægning af arbejdsdagen ud fra dine vilkår og energi l Hvad ønsker du mere/mindre af? l Hvad nu hvis? tænk ud af boksen og få inspiration Dine vaner og mønstre gør dig effektiv og sparer tid. Men, kan nye og anderledes vaner sætte dig i stand til at nå endnu højere mål? Du får inspiration til at kunne indføre nye vaner og måder at håndtere, planlægge og prioritere din arbejdsdag på. dag og afholdes to gange i april og 3. oktober start kl marts og 29. august IBC olding Der serveres frokost i kantinen. Om eftermiddagen bliver der budt på kaffe og kage. r ,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding ursuskatalog 20 I 9

20 Trivsel et fælles ansvar - skab det bedste fundament at bygge videre på Dato: juni lle, som ønsker at sætte fokus på Trivslen i deres butikker/afdelinger. Det vi har fokus på, får vi mere af! 2 dage juni start kl maj HR Instituttet Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Mulighed for at søge om VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr ,- Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Overnatning: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens l Fokus på trivsel og arbejdsglæde l Introduktion til forebyggelse og håndtering af stress l Personlig Trivsel Profil l Praktiske håndteringsværktøjer såvel relationelle som personlige værktøjer l Stærke relationer baseret på tillid l Højt energiniveau, arbejdsglæde og harmoni l Øget gensidig respekt, indsigt og forståelse for forskelligheder l Større trivsel, motivation og tilfredshed l Højere grad af fleksibilitet og åbenhed Som en del af de interne udviklingsaktiviteter i Dagrofa, bliver der på dette forløb sat fokus på trivsel for den enkelte, teamet og hele afdelingen. Mistrivsel giver sygefravær!!!! l ender du dine primære motivationsfaktorer det, der giver dig energi og glæde i din hverdag? l ender du dine medarbejders? og din leders? l Ved du, hvad der kan stresse dig i din hverdag? l Har I en aftale om, hvordan I håndterer stress i jeres afdeling? l Har I en Trivsels-Strategi? 20 I ursuskatalog 20

21 Dato: Efter behov Eksempler på kurser / forløb: Mentorordninger l Samarbejde l ommunikation l Teamwork m.fl. Fit 4You urset henvender sig til dig, der er købmand dig, der er medarbejder dig, der er leder dig, der har et behov for at sætte fokus på en eller anden problemstilling / udfordring i dagligdagen. og Din udfordring Dit kursus lt efter hvilket emne I som afdeling / gruppe / butik ønsker at tage op er Dagrofa University klar til at være jeres sparringspartner således at vi finder frem til det bedste kursus sammensat til netop jeres behov. l Vil altid være målrettet til at opfylde et specifikt behov l Vil altid være jordnær og brugbart med henblik på at virke effektivt og dermed skabe værdi l Vil altid tage udgangspunkt i deltagernes hverdag Formålet med Fit 4 You kurserne er, at sikre et skræddersyet forløb fra gang til gang. Det er således et dynamisk uddannelsestilbud, der sætter fokus på den enkelte udvikling af afdelingen/butikken/gruppen. lt efter behov det kan fx være ½ dag eller 2 dage lt efter behov Løbende onkrethr m. fl. Der er fuld forplejning ftales ved arrangementet Godtgørelse: fhænger af forløbet samt indholdet lt efter behov Overnatning: lt efter behov ursuskatalog 20 I 2

22 Forandring starter med dig Dato: marts urset henvender sig til dig, der ønsker at se forandringer i et andet lys. Du vil selv bidrage aktivt til forandringer i egen virksomhed U R SU S T L O G dage marts start kl februar IBC olding Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Mulighed for at søge om VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr ,- IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding Overnatning: Comwell, Skovbrynet, 6000 olding l Hvorfor skal vi løbende forandre virksomheden/organisationen? l Virksomheden/organisationen og dens omverden l arakteren af forandringer l Virksomhedskulturen under angreb l Menneskelige reaktionsmønstre på forandringer l Din rolle i forandringsprocessen hvorledes tager du aktivt del i den l Hvilken rolle spiller lederen i forandringsprocessen? l Individ- og gruppeadfærd l ommunikation som del af forandringsprocessen l Ændringsstrategier l Læringsmuligheder i organisationer urset giver en forståelse for, hvorfor forandringer er nødvendige, hvordan mennesker typisk reagerer på forandringer. ursus bidrager med værktøjer til at planlægge og gennemføre de daglige forandringer og de længerevarende forandringsprocesser. Efter kurset kan du anvende værktøjer og metoder, der fremmer de daglige forandringer og de længerevarende forandringsprocesser i relation til eget job. Du kan forholde dig til egen rolle i en forandringsproces. 22 I ursuskatalog 20

23 Dato: 2. maj Service og kundehåndtering urset er for dig der er receptionist, sekretær eller servicemedarbejder eller har omfattende kundekontakt i øvrigt. Du fungerer som virksomhedens ansigt udadtil og er i stort omfang i kontakt med kunder og andre eksterne relationer. Du arbejder selvstændigt og er typisk kundens first- og/eller last point-of-contact. l Motivation og arbejdsglæde et spørgsmål om livskvalitet, også på arbejde l Servicebegrebet, kundens forventninger og bevidsthed, om hvad god service er l undetyper og værktøjer til at forstå hvorfor de andre er anderledes l ommunikationsbegrebet l Verbal kommunikation l ropssprog og andre non-verbale signaler i kommunikationen også gennem telefonen l Effektiv kommunikation barrierer og værktøjer til at overvinde dem l Lytte- og spørgeteknikker hurtig og rigtig kundeservice pr. telefon og ved direkte henvendelser l Personlig udviklingsplan Du vil på kurset få indsigt i betydningen af service og blive introduceret til de forskellige kundetyper og håndtering af dem. Du kommer ligeledes hjem med helt konkrete værktøjer og teknikker til at takle de udfordringer og dilemmaer, der opstår i kontakten med kunder og andre eksterne relationer i løbet af en arbejdsdag. urset styrker din bevidsthed og evne til at yde den bedst mulige service hver gang. dag 2. maj start kl marts IBC olding Der serveres frokost i kantinen. Om eftermiddagen bliver der budt på kaffe og kage. r. 2.00,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding ursuskatalog 20 I 23

24 Forhandlingsteknik lette forhandlinger urset henvender sig til dig, der ønsker at forbedre grundlæggende færdigheder i forhandlingsteknik fx i forhold til kontraktforhandlinger, interne forhandlinger, politiske og juridiske forhandlinger. For dig, Dato:. maj der ønsker at gennemføre en forhandling mere professionelt og med bedre resultater. U R SU S T L O G 2 0 dag. maj start kl april IBC olding Der serveres frokost i kantinen. Om eftermiddagen bliver der budt på kaffe og kage. r ,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse IBC olding, Skamlingvejen 32, 6000 olding Skab resultatet ved at tænke vind-vind l Forhandlingssituationen l Grundregler i forhandling l Forberedelse valg af strategi l Vurdering af modparten l Forhandlingsstil valg af adfærd l Øvelser i forhandling Du kan forberede og føre en forhandling Du vil være i stand til at sætte banen så du opnår det du ønsker. 24 I ursuskatalog 20

25 Dato: 29. august Personalejura urset henvender sig til alle ledere samt HR-konsulenter og andre, der sidder med HR-relaterede opgaver. l om godt fra start med en ny medarbejder l Inden du ansætter en ny medarbejder, skal ansættelsesvilkårog kontrakt nøje overvejes l Til samtalen skal du være klar på, hvad jeg må spørge om l Ved indgåelse af aftale skal kontrakten udarbejdes hvad skal den indeholde? l Hvilke regler er der i forbindelse med sygdom, barsel og ferie? Du vil få indsigt i alle disse forhold og vide, hvor du finder oplysningerne i regler og love. dag 29. august start kl juli Dansk Erhverv Der serveres frokost i kantinen kl Om eftermiddagen vil der blive budt på kaffe og kage. r. 200,- pr. deltager Ikke mulighed for VEU-godtgørelse Ringsted terminalen ursuskatalog 20 I 25

26 Personal Branding Dato: august urset henvender sig til dig, der ønsker at forbedre din egen synliggørelse til gavn for dig selv og koncernen. U R SU S T L O G dage august start kl juli BrandNEW-identity Der er fuld forplejning r ,- pr. deltager Mulighed for at søge om VEU-godtgørelse Netto pris efter forventet godtgørelse: ca. kr ,- Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens Overnatning: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens l Guider dig gennem et procesforløb, der sikrer dig, at du lærer at udnytte dit Personal Brand-potentiale optimalt l En klargøring af hvad er mit Personal Brand? l Hvordan synliggør jeg det for omverdenen? l Hvordan præsenterer du dig bedst? Du vil lære at præsentere dig selv og dit Personal Brand via en række teknikker i bl.a. stemmeføring, fremtoning og kropssprog. Du vil kunne udnytte dit Personal Brand bedst muligt til gavn for dig selv og koncernen. 26 I ursuskatalog 20

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

Altid sulten ny viden

Altid sulten ny viden PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Altid sulten efter ny viden Læs mere om vores nye lederuddannelser: Pre MBA og Top Governance Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl FORÅR 2014 Nye lederuddannelser

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger

Stribevis af kurser. Praktiske oplysninger Stribevis af kurser Assertiv kommunikation Assertionstræning Forhandlingsteknik Få styr på din stress! Grammatik tak! Instruktionsteknik Komma kom her! Læsetræning Medarbejdersamtaler Mødeteknik Notat-

Læs mere