Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014"

Transkript

1 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser: Øhavet: Vi er godt i gang med en konsulent til den videre udvikling af strandsafarikonceptet. Der arbejdes nu på at få organiseringen på plads og finde en måde, hvorpå de fælles produkter kan sælges ét samlet sted men med varierende naturvejledere på de forskellige ture. Der arbejdes på udvikling af Øhavs-guidekoncept, der potentiel kan udvides til at omfatte andre typer af guider så kunden altid kan finde den rette guide til oplevelser i Det Sydfynske Øhav. Der er desuden valgt en konsulent til at udvikle på et vandrekoncept, der binder de forskellige museer, formidlere og naturen i form af Øhavsstien sammen i ét koncept med kommercielt fokus. Både Øhavsmuseet og Trente Mølle har givet tilsagn til at være med i projektet. Der arbejdes i Lillebælt videre med et hvalsafarikoncept: Lillebælt: Justering af projektskabelon Dialog med evt. samarbejdspartner på projektet er i gang Timeplan for projektet er defineret Delprojekt 2 Maritime oplevelser der kan sælges: Det salgbare oplevelsesprodukt Opdateringen af Produktguiden foreligger nu som både web og fysisk mappe. Den fysiske skal i den nærmeste fremtid udleveres til overnatningsstederne. Samtidig er udviklet plakat og roll-up for området der viser de udviklede aktiviteter. Plakater og roll-up skal call for action og gøre turisterne opmærksomme på de mange aktiviteter i området. I maj måned afholdes forsøgsvis endvidere et arrangement for frontpersonalet i restaurationsbranchen, shoppingforeningen, de store campingpladser og hoteller, der skal informere om aktiviteterne i området. Endvidere arbejdes der sideløbende med at udvikle et samlet system, der kan gøre Produktguiden til et nationalt eller regionalt redskab til at sammensætte overnatning med oplevelser. Vi har haft det første telefonmøde med Visit Denmark og venter på svar derfra. Explore Det Sydfynsk Øhav Opbygning af webplatform og udvikling af webshop. Udvidelse af kommercielle netværk, herunder sponsorkontakter og aktivitets leverandører. Udvikling af nye aktivitetskoncepter i samarbejde med 1

2 2 nationale forbund, og udvikling af ny struktur for fysisk afvikling med inddragelse af festivalkoncept. Etablering af aktivitetsorienterede netværk med fokus på klub og foreningslivet regionalt. Applikation Øhavet: Arbejdet med friluftsapplikationen er i den afsluttende fase. Det tekniske arbejde og designudvikling er tilendebragt. Endnu mangler import af data, hvilket i øjeblikket forberedes. Ansøgning om markedsføring på App-store og Google Play er indsendt af udvikler. Applikationen har fået navnet "Outdoor Guide - Det Sydfynske Øhav". Det forventes at applikationen vil være tilgængelig til download i løbet af maj Lillebælt: Tlf. møde med Naturturisme omkring opgaven for VisitMiddelfart Udarbejdelse af content struktur sendt til Naturturisme Afventer svar fra Naturturisme ift. mulig tellus integration og det videre forløb Delprojekt 3 Overnatning m/ maritime oplevelser Øhavet: På grund af fagmessen ITB Berlin blev den tredje Company Dating flyttet fra d. 6. til d. 11. marts. Vi havde 57 deltagere, to oplægsholdere (turoperatører) og en kort men intens dating-session. Vi oplevede god feedback og fokuseret dating virksomhederne imellem. Næste Company Dating er i oktober, hvor vi samler op og ser på, hvor der kan udvikles eller videreudvikles nye samarbejder. Lillebælt: Opfølgning på Weekendkoncept / udarbejdelse af PM (endnu ikke færdig) 1. udviklingsmøde med hhv.: lokale virksomheder og nye konferencecentre mhp. udvikling af bl.a. maritime oplevelser/feriekoncept til personer med nedsat funktionsevne o Bl.a. Brogaarden / RosenkildeGods /Aventura / VendsNatur & Motorik/MS Marianne o Godt matchmaking/netværks møde, hvor flere idéer blev drøftet. o Der udarbejdes i første omgang faktaark til målgruppen o Næste møde er planlagt primo maj Dialog /rådgivning med bl.a. turbådene på Gl. Havn omkring tættere samarbejde, fælles skiltning/markedsføring. o Idé til fartplan/skilt for turbådene fremlagt 2

3 3 o Ydereligere dialog med havnefoged omkring velkomstpakke til lystsejlere o Med bl.a. velkomstbrev og spørgeskema Arbejdsgruppe afholdt med alle aktører og overnatning mhp. sommerens maritime aktiviteter Et bredt og varieret udbud er nu ved at være klar til salg. Et par nye sejl produkter er udviklet: Temasejladser (Mira3 m/bl.a. vinsmagning ombord) Derudover: (Aventura: sejlads for sejl). Se udbuddet af de maritime produkter her: Delprojekt 4 På dybt vand forretning udenfor højsæsonen DSØ: Deltagelse på dykkermesse, hvor projektets mål og proces formidles er aftalt Lillebælt har revideret kortet fra Øhavet, hvor et dykkerspot er blevet fjernet pga. udfordringer med fredning. Lillebælt: Oplæg på dykkerskilt er stoppet det foreløbige udkast er udarbejdet Møde m/kommunen hvor projektet blev præsenteret og faciliteter v/søbadet blev drøftet Møde v/dl & Naturturisme vedr. den fremadrettede organisering Mindre rettelse til kortet (inden tryk til messe) Gennemgang af rå-liste med dykkercentre Delprojekt 5 Lystsejlerens gyldne rute Delprojektet er stadig projekteret til at foregå sidst i august. Øvrige aktiviteter Dialog med erhvervet Der arbejdes fortsat med netværk og løbende sparring. Der er pt. ved at blive sat dato og navn på de sidste tre værktøjskassemøder i efteråret. 3

4 4 Statusmøder Der er afholdt et projektledermøde holdt hos Naturturisme I/S d. 1. april og et nyt arrangeret. Der blev bl.a. drøftet, hvilke analyser der mangles, hvilke der er på vej samt fælles udfordringer og løsningsmodeller. Projektpartnere Der er i perioden indgået nye partnerskaber med Hotel Ærø, Outdoor Leaning Sydfyn, Strynø Frugthave (der vil til at lave guidede ture) og Yellow House B&B. Projektets fremgang Projekterne udrulles og forløber som planlagt i henhold til milepæle. Der er en deltaljeret budgetplan som følges. Budget og aktivitetsoversigt over året er indsendt. Økonomi 4

5 Fremdriftsrapport April 2014 Vækst i turisterhvervet i tilknytning til kyst og havnebyer Ringkøbing Skjern Kommune Fremdrift aktiviteter Workshops Omdrejningspunktet for løsning af disse opgaver har været en række workshops for vækstgrupper. Der er afholdt en opstartsdag og 5 workshops med ca. 50 deltager ad gangen. Udviklingsforløb sparket godt i gang Tema: Opstart og idegenerering Workshop #1 Tema: hvordan konkretiserer man en forretningside Workshop #2 Tema: Finansiering Workshop #3 Tema: Uddannelse og Service Workshop #4 Tema: De fysiske planer Workshop #5 Tema: Værdikæder og samarbejder Energien og iderigdommen har været stor. Forløbet er dokumenteret på hjemmesiden: På denne side er alt materialet præsentationer og forretningsanalyser - som er udarbejdet i forbindelse med møderne offentligt tilgængeligt. Igangsatte aktiviteter Til udarbejdelse af turismepotentialeplanen benyttes et konsortium af Dansk Bygningsarv, Manto, 3Part og Absolut Landskab. I vækstgruppeforløbet er der kommet forslag til at udarbejde forskellige mere detaljerede analyser og forslag end det der indgår i potentialeplanen. Følgende er afsluttet eller igangsat: - Udvikling af værtskabskursus ved Bergmann Smit (afsluttet) - Bidrage til krydstogtsanalyse ved Consult DC (afsluttet) - Slusebroer ved Hans-Jørgen Lauridsen, Ingeniørfirma - Aktiviteter ved Dækmolevej og Vestled ved Absolut Landskab koordineres med Claus Bødtker, arkitekt, som er ved at tegne et hotel på Dækmolevej på opdrag af en lokal aktør. - Trafikplan for Hvide Sande ved Rambøll. (Foreligger i udkast på hjemmesiden) - Design af byporte ved Søndervig Flyvende Oktober (afsluttet) - Bredere udvalg- højere kvalitet i restauranter og cafeer (pt. I udbud.) - Udarbejdelse af ruter og foldere i Søndervig Absolut Landskab Videre aktiviteter Turismeudviklingsplanen foreligger i udkast i slutningen af maj måned. Den kan kommenteres i juni, hvorefter den færdiggøres i løbet af august. Planen offentliggøres i september, hvor der også tænkes afholdt en event til at fejre og synliggøre resultatet.

6 Der er også planlagt en afsluttende workshop den hvor der gøres status på sæsonen. Økonomi Der er forbrugt kr. ved udgangen af marts. Dette svarer til 63% af det samlede budget. Resterende budget forventes hovedsageligt brugt på tilkøb som er igangsat, resterende konsulentfakturering og projektledelse samt aktørtimer. Ag/

7 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Fremdriftsrapport 29. april 2014 FAKTAARK: Emne: Gennemført Disponeret/aftalt Planlagt Tværgående indsatser: Målgruppe og markedsanalyse: VisitNordjylland har sammen med Epinion foretaget en målgruppe- og markedsanalyse for de tre områder. Der er forespurgt 2000 turister fordelt på Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Holland, hvor kendskab, præferencer, og potentiale til nationalparkerne afklares. Analysen er suppleret med deskanalyse fra CKT vedrørende nationalparkpublikum samt potentialevurderinger for Nationalpark Thy. Indarbejdes i pensum for efterårets kursusforløb for at sikre det bedst mulige grundlag for konkrete produktudviklingsinitiativer. Gæstetilfredshedsanalyse: Mystery shopping almen oplevelse Mystery shopping - værtskabet Partneres egenvurdering af servicekvalitet: Gennemført i sæson 2013 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne Gennemført i sæson 2013 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne VisitNordjylland har gennemført en 0-punktsmåling blandt deltagerne i Nationalpark Thy for at indsamle viden om Gennemføres i sæson 2014 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne Gennemføres i sæson 2014 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne VisitNordjylland har udbudt Mystery Shopping opgave, der omfatter partnervirksomheder i Thy og Mols Bjerge med målinger af det personlige værtskab hen over sæson Mystery shoppingen vil indgå i grundlaget for den fælles projektevaluering, der foretages af Epinion. Side 1 af 4

8 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Evaluering Delprojektindsatser: Nationalpark Thy: projektdeltagernes egen vurdering af servicekvaliteten i deres virksomhed. Formålet er at identificere særlige indsatsområder og skræddersy kompetenceforløb i projektet. I Mols Bjerge er egenvurderingen foretaget via tovholder og konsulent i forbindelse med opstart af kompetenceforløb. Der er iværksat en fælles evaluering af processen via Region Midt. Midtvejsevaluering er næsten afsluttet, og VisitNordjylland har konkluderet, at de i delansøgningen forudsatte evalueringstiltag for Demo 3 projektet ikke kan gennemføres uden at føre til overlapning og unødige gener for erhvervspartnere. Netværksetablering og kick off Gennemført i efteråret 2013 Kompetenceudvikling Start november 2013 gennemført 6 af 10 moduler 4 moduler Sammenfatning: Kompetenceforløbet startede op i november 2013 og har til dato gennemført 6 af 10 moduler. Forløbet har fokus på rolle som Nationalparkvært, merslag, pakketering samt markedsføring. Et af modulerne har været en produktkendskabstur, hvor deltagerne har besøgt hinandens virksomheder samt forskellige attraktioner i området. Mellem modulerne har der været mulighed for at få individuel sparring på egne master- og handlingsplaner. I løbet af sommeren 2014 gennemføres gæstetilfredshedsanalyse samt mystery shopping, og der er en afsluttende workshopdag i oktober, hvor der bliver samlet op på værtskabsforløbet/handlingsplaner, analyseresultater samt output fra projektet i Vorupør/Klitmøller (der omhandler udvikling af potentialeplaner og konkrete pakketilbud) Nationalpark Mols Bjerge: Netværksetablering og kick off Gennemført i august 2013 Kompetenceudvikling Start februar 2014 gennemført 5 af 9 moduler 4 moduler Sammenfatning: Kompetenceforløbet startede op i februar 2014 og har til dato gennemført 5 af 9 moduler. Forløbet har fokus på rollen som Nationalparkvært, mersalg, storrytelling og markedsføring. Hver modul indledes med et virksomhedsbesøg og på den måde besøger erhvervet hinanden og øger Side 2 af 4

9 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Nationalpark Vadehavet: deres produktkendskab. Manto besøger desuden de deltagende virksomheder, for at afdække behov og kompetencegab. Netværksetablering Igangværende aktivitet Fortsættes ift. udviklingsforløb med praktisk inddragelse af erhvervspartnere ift. definition af behov og muligheder. Projektjusteringer Tønder Kommuner er i starten af 2014 indtrådt som tovholder på projektet, der kan ses som et forprojekt til sikring af erhvervets innovationsmuligheder i relation til nationalparken som turistprodukt. Projektet skal belyse og danne grundlaget for etablering af samarbejde og organisering af en koordineret og effektfuld erhvervsfremmeindsats over for virksomheder i eller nær nationalparken. Indsatsen skal øge erhvervets indtjening baseret på produkter, aktiviteter og branding med udgangspunkt i nationalparken. Udviklingsforløb: Påbegyndt og planlagt Analyse af udviklingstiltag over for erhvervslivet, beskrivelse af samarbejdssnitflader til videncentrets potentielt vigtigste samarbejdspartnere, udarbejdelse af business case for organisationen samt etablering af samarbejder med partnere. Sammenfatning: Præsentationer og Workshops med partnere og interessenter. Vadehavets sekretariat har ret sent i forløbet meldt fra til at gennemføre det planlagte kompetenceudviklingsforløb. Tønder Kommune er i stedet indtrådt i projektet som tovholder om udvikling af en ny erhvervsfremmeorganisation ift. erhvervsvirksomheder, der fokuserer på gæster I nationalparken. Ultimo marts er der blevet valgt konsulent (Manto) til opgaven. Perspektivering for de tre Nationalparker: Ejerandelen (privat/statsejet) i Nationalparken har stor indflydelse på samarbejdet om erhvervsudvikling Organiseringen i en Nationalpark har i høj grad indflydelse på samarbejdet og output i projektet Arbejder projekt buttom up (som i Thy) eller top down (som i Mols Bjerge) i forhold til Nationalpark produktet giver forskelligt output Hvordan omsætter vi i højere grad viden (fx analyseresultater) til praksisnært brug? Side 3 af 4

10 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Kendskab til destinationens basisprodukt samt målgruppe er forudsætningen for værdikæde forståelse/handling (erhvervsudvikling) Kulturen, normer, værdier og vaner har i høj grad indflydelse på niveauet af forandringsvillighed (tid er en knap faktor) Budgetstatus: Konto: Forbrug i kroner pr. 1/3 2014: % af budget Disponeret/aftalt/ planlagt: Total forventet % af ansøgt budget: 1220 Administration , Projektarbejde , Indirekte omkostninger , Ekstern konsulentbistand , Revision Deltagerudgifter , Støtteberettiget i alt: , Sammenfatning Både mer- og mindre forbrug på de enkelte konti skyldes primært forsinkelser i etablering af samarbejdet med Mols Bjerge / Vadehavet og de deraf følgende nødvendige indsatsjusteringer samt budgetmæssige flytninger af udgifter til evaluering/revision, der i ansøgningen var placeret under demoprojektet. Forbruget på ekstern konsulentbistand er markant mindre end forudsat, idet delprojektet i Vadehavet nu kører som udviklingsprojekt og forsinkelserne i de to andre delprojekter har betydet at det ikke er muligt at benytte de forudsatte midler til undervisningskonsulenter. Analyser og målinger samt evalueringer bliver i høj grad udført i andre dele af budgettet (CKT og Region Midt) ift. det forudsatte på ansøgningstidspunktet. Medmindre det i efteråret lykkes at involvere de to kompetenceudviklingsdestinationers erhverv i meget højere grad end det nu virker sandsynligt, vil der blive tale om et underforbrug på ca. 17 % eller knap 0,9 mio. kr. Side 4 af 4

11 Fremdriftsrapport - Demoprojekt 4 Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til Smagsoplevelser Projektet er opbygget omkring en række testprojekter. 5 partnere involverer hver især lokale virksomheder og aktører og prøver forskellige koncepter af for smagsoplevelser. Smagsoplevelser er defineret ved oplevelser omkring mad og råvarer. Koncepterne afprøver alle hvordan værdikæderne turisme og fødevarer arbejder sammen, hvilke udfordringer, der kan være hvilke befrugtningsmuligheder, der er. Der arbejdes på fremadrettet forankring. Ansøgningen kræver 5 koncepter under temaet jord til bord og tre under fisk og skaldyr. Der har været 12 koncepter i gang. To er afsluttet, mens de resterende ti fortsat udvikler og afprøver. Nogle af koncepterne har flyttet deres test fra efteråret 2013 til forsommeren Dette skyldes hensyntagen til både råvare- og turistsæson. Udover testprojekterne udvikles der to redskabs-udgivelser. En eventmanual og en Storytellinghåndbog. Testprojekt/aktør Partner Opnået Næste skridt Fra jord til bord: Egnsdag/Spøttrup Borg Madkulturen Testede i oktober 2013, hvor det blev afprøvet at koble flere fødevarer på det årlige arrangement Egnsdagen. Afsluttet Æblemost/Rødding - Æblets By i Salling Råvarefestivallen, DM i kartoffelmad/samsø Krydsmarkedsføring/Nordsee Holidays og Naturmælk Madkulturen Madkulturen VIFU Der er udviklet et koncept for DM i æblemost, dette vil blive afprøvet, som en smageevent og markedsføring for æblebyen Rødding. Udviklingsforløb i efteråret Her valgte aktørerne at sætte fokus på Råvarefestivallen. Hovedfokus har været at professionalisere eventen, så den kan blive reason to go. Råvarefestivallen har deltaget i udviklingen af Storytellinghåndbogen. Der er indgået samarbejde mellem de to virksomheder, som henholdsvis er en fødevarevirksomhed og en turismevirksomhed. Der er udviklet et markedsføringskoncept og - Tester på Food Festival sep Herefter evaluering. Der afholdes DM i kartoffelmad i juni. Der afholdes Råvarefestival i august Herefter evaluering. Tester fra maj og hele sæsonen. Der evalueres i august.

12 Djursland fødevarenet/molbordet, Smagen af Djursland, Visit Djursland Fødevareruter i Vestjylland/Økogårdene i Skjern Enge, Stauning Whiskey, Restaurant Stauning Havn, Jyske Vestkysten JV-shop Haw til maw (fisk og skaldyr) Pop-up restauranter/danmarks Fiskehandlere, Ree-park Restaurant Oyster Week/8 restauranter i Jylland Børn og Muslinger/Jesperhus Feriepark, Vilsund Blue Madkulturen Ringkøbing- Skjern Erhvervsråd FOOD FOOD Madkulturen plan, hvor der trykkes reklamer for sommerhusudlejningsfirmaet på mælkekartoner og omvendt udleveres rabatkuponer på mælk i sommerhusene. Virksomhederne arbejder godt sammen og drager nytte af hinandens viden om samme marked (Nordtyskland) på en måde, som kun kan lade sig gøre, fordi de ikke er konkurrenter. Der er udviklet et koncept, som er et kort, der præsenterer Konceptet blev testet i marts 2014, hvor en bus med ca. 40 mennesker kørte fra Kolding Banegård til Vestjylland, hvor de blev kørt rundt og oplevede den vestjyske natur og fik smagsoplevelser. Konceptet blev afsluttet i efteråret Der har været tre tests på forskellige lokationer. Pop-up konceptet virker godt, der skal arbejdes på forretningsmodel for at indtjeningen holder, men det kan godt lade sig gøre og hele konceptet er populært hos kunderne. Der er udarbejdet en evalueringsrapport. I forbindelse med Oyster Trophy Week testede konceptet af hvordan man kan arbejde med Østers på restauranterne på forskellig vis, så den danske råvare kan blive mere tilgængelig for turisterne. Afsluttet. I efteråret blev første test afsluttet. Her var der muslingeevent med Næste testtur bliver i maj Her er programmet trimmet. Testprojektet vil deltage i udviklingen af storytellinghåndbogen. I sommerferien kommer Vilsund Blues demonstratricer til

13 Grill og camping/thyborøn Camping, Jyllandsakvariet, Danske Fiskeauktioner A/S, Thyborøn Tag til fiskens hjemby Thyborøn/Torsk, Hotel Seaside, Danske Fiskeauktioner A/S, Thyborøn Fisk og smagsoplevelser på Limfjorden/MS Nemo, Ivans Lystfiskeri, Fiskehallen Navigators Navigators Navigators entertainer Martin Keller og kok Jimmi Pedersen i Jesperhus Feriepark. Jesperhus er indgået i et samarbejde med muslingeproducent og eksportør Vilsund Blue. De har udviklet et krydsmarkedsføringskoncept, som i øjeblikket tester. I supermarkederne kan man i øjeblikket se et rabatklistermærke til Jesperhus Feriepark på pakker med muslinger fra Jesperhus. Der er udviklet et pakkekoncept med fisk fra haw til maw som tema. Pakken er målrettet børnefamilier. Overnatning på campingpladsen i hytte, kokkeskole for hele familien med fisk, som man selv har set blive landet på havnen og har hentet på auktionen. Besøg på jyllandsakvariet. Blev præsenteret på Ferie for alle-messen i februar. Der er udviklet et pakkekoncept målrettet kunderne til Københavnsk fiskehandler TORSK. Overnatning på hotel, 4 timers kokkeskole, guidet tur i Thyborøn med fisketapas, guidet tur på Fiskeauktionen Der er udviklet et pakkekoncept målrettet børnefamiler. Tur på fiskekutter, fiske fra kutter, se sæler, servering fra Fiskehallen undervejs. Værktøjer: Eventmanual FOOD Der er gang i skriveprocessen nu. Storytellinghåndbog Der er udviklet værktøjer, som netop nu testes på tre koncepter i projektet. Jesperhus Feriepark, hvor der vil være muslingeoplevelser for børnefamilier. Det er planlagt, at kok Jimmi Pedersen deltager med et muslingekokkeskolekoncept på Sansefestivallen i Struer med Jesperhus Feriepark og Vilsund Blue i august Et koncept, som virksomhederne kan bruge som mobilt koncept efterfølgende. Tester i pinseferien Tester i sommeren Tester i sommeren Forventes færdig juni Forventes færdig august 2014.

14 Ekstra indsatser: Erhvervsrettet konference (overskydende midler fra evaluering) Samarbejde med Demoprojekt 2 om projektet Højere kvalitet hos Cafeer og Restauranter i Ringkøbing-Skjern Kommune Samarbejde med AAU og CKT, Forskningsprojekt Fødevarer som oplevelsesstrategi på danske kystdestinationer Afholdes på Food Festival august 2014 Afvikles fra maj-august Afvikles fra maj-august Økonomi: se bilag Vi forventer at bruge restsummen.

15

16 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt SAMMENFATTENDE INDLEDNING Hovedaktiviteterne i Vækstprogram for turismevirksomheder kyst og kultur, som bestod af læringsforløbet med 5 læringsmøder, udvikling i 4 vækstgrupper samt individuel sparring til virksomhederne er ved at være afsluttet her inden sæsonen starter. Under sæsonen arbejder virksomhederne med implementering af deres udviklede nye tiltag og samlet kundedata. Østdansk Turisme og eksterne konsulenter ledsager denne proces og der blev besluttet en fælles opsamling til september. Virksomhederne har deltaget aktivt i samarbejdet og på baggrund af en forpligtende samarbejdsaftale. Man kan tydeligt se, at dem der har investeret mest tid også har fået mest ud af projektet. Der har været konstant fremmøde til læringsdagene samt gruppemøderne. Hver virksomhed har lagt omkring 120 timer til udviklingsarbejdet. DET SIGER VIRKSOMHEDERNE En god dag med dialog. Vi tvinges til at samarbejde med andre. Det er også godt med tid til at arbejde med sin egen Godt at få tid til at arbejde med mål og strategi nu det bliver ikke til så meget i dagligdagen. Kan vi ikke fortsætte som netværk? Jeg vil da også gerne betale for det, hvis det er. Vi har opbygget så meget Vi er så glad for at være med og fortryder virkelig, at vi ikke kunne komme til første læringsgang. Projektet giver mig endelig mulighed for at netværke vi plejer jo ikke at mødes på tværs af hele regionen SAMARBEJDE MED ROSKILDE UNIVERSITET OM LÆRINGSFORLØBET RUCs opgave i projektet har været tilrettelæggelse og gennemførelsen af læringsforløbet. Dette er sket i tæt dialog med Østdansk Turisme, for at sikre at indhold og niveau matchede virksomhedernes behov og forventninger. Læringsforløbet blev gennemført med forskernes understøttelse, dog blev der også inddraget en del eksterne konsulenter til oplæg og øvelser. RUC forskere går nu i gang med deres videnskabelige arbejde. Da der er krav til forskernes arbejde fra flere sider, er den regional styregruppe (Østdansk Turisme, Region Sjælland, RUC) blevet enige om, at forskerne engagerer sig primært i gruppe 2 samt arbejder målrettet med nudging i Sommerland Sjælland. Nedenstående oversigt viser indholdet af læringsforløbet samt de anvendte værktøjer. 1

17 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt ARBEJDE I UDVIKLINGSGRUPPERNE De sammensatte udviklingsgrupper er blevet faciliteret af Vækstkonsulenten Peter Jentzsch fra Østdansk Turisme (gruppe 1, 3 og 4) samt videnskabelig assistent Nanna Balsby fra RUC (gruppe 2). Nanna og Peter har hjulpet virksomhedsgruppen med at identificere udviklingsbehov og på den baggrund indkøbt de mest relevante konsulentydelser. De 4 udviklingsgrupper har udviklet: Nye produkter og et markedsføringskoncept for Højskolecamping ophold En strategi og en vision for udvikling af destinationen Karrebæksminde Personaer til brug i egen virksomhed og for en mere målrettet markedsføring og salg til relevante målgrupper Nye salgbare produkter som testes nu her hen over sommeren Her følger en nærmere beskrivelse af gruppernes aktiviteter: 2

18 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt UDVIKLINGSGRUPPE HØJSKOLECAMPING Gruppen har hen over efteråret og vinteren deltaget i læringsforløbet. Der er afholdt 4 udviklingsgruppemøder, hvor gruppen har arbejdet med at kvalificere deres ideer til højskolecampingkurser på baggrund af en forståelse for arbejdet med målgrupper; Hvilke målgrupper har vi/vil vi gerne have Hvad er deres behov og ønsker? Hvordan kan vi med kursusindholdet sikre, at disse behov dækkes? Der er desuden blevet arbejdet med salg og markedsføring, med hjælp fra en salg og marketingkonsulent. Dette arbejde har resulteret i en detaljeret markedsføringsplan, der blandt andet har introduceret Business to business markedsføring, opgradering af tilstedeværelsen på digitale medier m.m. Gruppen arbejder i skrivende stund med at finpudse strategien for Højskolecamping kurser. UDVIKLINGSGRUPPE DESTINATIONSUDVIKLING KARREBÆKSMINDE Gruppen består af følgende virksomheder/organisationer fra Destinationen Karrebæksminde, Næstved Kommune: Kursus og Konferencecenter Smålandshavet Næstved Havn Erhvervsforeningen Karrebæksminde / Enø Bageri Feriepartner Sydsjælland / VisitNæstved Fjordhuset De Hvide Svaner Camping De har fundet sammen om temaet destinationsudvikling for at fremme vækst i en bredere konktekst. Gennem Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst & Kultur har gruppen arbejdet med at finde frem til kernen i destinationens identitet og en vision og strategi som afspejler identiteten såvel som de muligheder og udfordringer, der er i destinationen. Vision og strategien er under udviklingsfasen blevet præsenteret for hovedinteressenterne i januar og februar måned (2014) for endeligt at blive præsenteret i den lokale presse og ved åbent dialogmøde den 24. februar Ved dialogmødet deltog 250 personer og der var en aktiv dialog med deltagerne om det videre forløb og hvordan Karrebæksminde skal udvikle sig. Til trods for en umiddelbar skepsis overfor udviklingen af destinationen der var et klart ønske om ikke at blive en nattelivs destination som Marienlyst var der støtte og opbakning til visionen og strategien ikke kun blandt hovedinteressenterne men også blandt borgerne, foreningerne, mm. Dialogmødet bliver fulgt op med et inspirations og handlingsplan seminar for at føre tanker til handling. Seminaret fandt sted den

19 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt Pt. arbejder en mindre arbejdsgruppe (med VisitNæstved som drivekraft) på idébeskrivelse til Nordea fonden, hvor strategien samt input/tegninger fra landskabsarkitekterne er værdifuldt materiale, som kan bruges i en ansøgning. Gruppen ønsker at blive målt på lige fod med de 20 særlige feriesteder af mystery shoppers hen over sommeren UDVIKLINGSGRUPPE 3: PRODUKTUDVIKLING Gruppen har hen over efteråret og vinteren deltaget i læringsforløbet. Der er afholdt 4 udviklingsgruppemøder, hvor gruppen har arbejdet med at skabe nye produkter på baggrund af en kobling mellem deres værdikæders styrkepositioner, og de respektive virksomheders målgruppekendskab. Siden der har været frafald i gruppen har vi valgt at få dem i mål i mindre grupper/ individuelt: Der arbejdes på at finpudse følgende produkter: netværk af B&B er, der benytter sig af, at MØN er et af de mørkeste steder i Danmark med dertilhørende oplevelsestilbud Liza s Gallery, som tiltrækker flere og flere kunstinteresserede til Stege, er gået sammen med Noorbohandelen (Danmarks første specialforretning for spirituosa i løs vægt sælger også lokalt producerede fødevarer) og Geomuseet på Møns Klint om at lave en pakke, der omfatter de 3 primære årsager til, at turister besøger Møn; natur, kunst og gastronomi. Oreby Mølle ved Sakskøbing er ved at udvikle deres gastronomiske netværk og viden til at tiltrække MICE segmentet såvel som forskellige temagrupper. Aktiviteter efter hovedsæsonen: I august/september gennemføres konsulentforløb med Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF), som skal hjælpe virksomhederne med at skærpe deres brand, og finde frem til de historier, der på bedste vis kan skabe salg af de nyudviklede produkter. Der gennemføres ligeledes et vækstopfølgningsforløb i samarbejde med Væksthus Sjælland i august/september 2014 UDVIKLINGSGRUPPE 4: NYE MARKEDER Gruppen har hen over efteråret og vinteren deltaget i læringsforløbet. Gruppen har valgt at arbejde med temaet nye markeder. Der er afholdt 3 udviklingsgruppemøder. Afgrænsning af gruppens arbejde og identificering af udviklingsbehov. Dialog med distributionsleddet (repræsentant for incoming bureauet BDP). Den indsigt, gruppen fik ved mødet, resulterede i en beslutning om at arrangere en studietur for busoperatører og incoming bureauer i efteråret

20 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt Introduktion til arbejdet med målgrupper v/ konsulent Søren Østergaard Sørensen. Efterfølgende er der udarbejdet en analyse af de 8 virksomheder i gruppen. Analyserne resulterede i anbefalinger til, hvilke markedssegmenter den enkelte virksomhed kunne satse på. Konsulenten har i marts foretaget halvdags besøg i virksomhederne mhp. at klæde dem på til at arbejde med det udarbejdede materiale. Virksomhederne har derefter præsenteret tiltag, de vil arbejde med at implementere i sommerens løb. Der er som resultat af arbejdet i gruppen udfærdiget materiale om segment profiler for Region Sjælland herunder 5 personaer, der bedst sammenfatter turismepotentialet for de 8 virksomheder i gruppen. Materialet blev præsenteret for alle virksomhederne i demoprojekt 5 ved et læringsmøde på RUC den 26. februar. De udviklede personaer: Copenhagen Countryside På tur med bedste Romantik på landet Ud af byen i bil Ud af byen uden bil Der arbejdes aktivt med personaer både i virksomhederne og de tænkes ind i Østdansk Turismes arbejde. 5

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme 17. december 2012 20 særlige feriesteder i kystturismen ydelser fra Videncenter for Kystturisme Videncenter for kystturisme er etableret i sommeren 2012 som et partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet,

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

Smagsoplevelser som turismeprodukter

Smagsoplevelser som turismeprodukter Hvem er jeg: Uddannet cand. mag i historie og sproglig kommunikation og formidling i 2005 Siden da har mit arbejde været centreret omkring gastronomi og fødevarer i forskellige konstellationer. På Samvittigheden:

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Lars H. Olsen. 12. september 2012

Lars H. Olsen. 12. september 2012 Lars H. Olsen 12. september 2012 1 Disposition Centerets formål Lidt baggrund: Fælles Fodslaw og nu Bestyrelsens strategi KUP projekterne 5 demonstrationsprojekter Kystferie steder med potentiale (minidestinationer)

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK-12-0030 1. august 28. februar 2013 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030)

Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Indhentning af tilbud for udarbejdelse af en turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (ERDFK-12-0030) Videncenter for Kystturisme (CKT) anmoder om indhentning

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK-12-0030 1. september 28. februar 2014 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM Østersøturisme Vestkystturisme Nordjylland VÆKSTPROGRAM v DESTINATIONSUDVIKLING v LLB resort Sønderjylland Aarhus/Djursland Fyn De danske sydhavskyster

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK-12-0030 1. marts 31. august Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark 26. 27. november Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Bliv bjergtaget i Mols Bjerge... Kom til kystbykonference i Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt

Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt Notat Vækststrategi for Kyst- og Naturturisme i Danmark - Kort fortalt 1 1. Introduktion Dette oplæg til Vækststrategi for kyst- og naturturismen i Danmark er udviklet i bestyrelsen for Dansk Kyst- og

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

NCLF NYHEDSBREV 1 JUNI 2016

NCLF NYHEDSBREV 1 JUNI 2016 NCLF NYHEDSBREV 1 JUNI 2016 INTRO NCLF startede i 2015 som et initiativ mellem Odsherred Erhvervsråd og Odsherred Kommune. I januar 2016 blev initiativet et tværkommunalt samarbejde mellem Odsherred, Holbæk

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode

Økonomi: Projektpartnere: Operatør/leadpartner: VisitAarhus Projektperiode Kulturturisme 2.017 Politisk bevågenhed Region Midtjylland har ønsket en regional kulturturismeindsats med igangsættelse af et større kulturturismeprojekt i perioden 2015-2018 Annoncering efter projektforslag

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted:

PROGRAM FOR FORLØBET Kl Outcome: Sted: Kl Outcome: Sted: PROGRAM FOR FORLØBET Kl. 09.30 16.00 På opstartssessionen skal vi arbejde med udvalgte redskaber til at skabe værdikædesamarbejder, som kan give positiv merværdi tildin virksomhed. Dagens arbejde skal

Læs mere

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe.

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til i Vordingborg Kommune. Ved ansøgning anvendes ansøgningsskemaet, som findes på Vordingborg.dk Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april marts 2016] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende [Kystoplevelsen på Djursland] [1. april 2015 31. marts 2016] Journalnummer: 1-33-76-23-2-15 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017

Miljøråd Vordingborg Kommune. 27 februar 2017 Miljøråd Vordingborg Kommune 27 februar 2017 Turismens omsætning 2015 1 Overnatningsstatistik 2008 2015 Vordingborg kommune Sum of Overnatning Column La Row Labels 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Læs mere

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx Pop-up restauranter viser turisterne vej til den gode lokale madoplevelse Formål/relevans Turismen er Danmarks største eksporterhverv, idet turisterne i Danmark bruger 82,4 mia. kr. når de opholder sig

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have?

Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have? Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have? Kort om projekt Smagsoplevelser Oplevelsesbaseret Kystturisme, CKT Formål: At gøre smagsoplevelser til turismeprodukter Værdikæder for fødevarer og turisme

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

TURISMEFREMMEDAG 22. OKTOBER - OM PARTNERSKABER

TURISMEFREMMEDAG 22. OKTOBER - OM PARTNERSKABER TURISMEFREMMEDAG 22. OKTOBER - OM PARTNERSKABER Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination lavt kendskab Mission:

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumé. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2015. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2015 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07 Kontraktens parter Region: Regional Udvikling Skottenborg 26 Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år.

Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år. Igangværende og aktuelle opgaver indenfor de sidste par år. 2016 - Gennemførsel af evaluering blandt Ringe Kostskoles samarbejdspartnere Formålet med analysen er overordnet, at identificere hvor Ringe

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning:

Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: Indhentning af tilbud Der ønskes tilbud på to særskilte opgaver med separate leveringsdatoer og udformning: En revidering af målgruppebeskrivelse på basis af eksisterende materiale (del 1) En definition

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig?

Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig? Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig? Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme Opstartsdag for Turisme og Vækst i Hvide Sande og Søndervig, onsdag d. 3. oktober 2013, Beach Bowl Søndervig

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Vedrørende Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Syddansk Camping analyse

Syddansk Camping analyse Område: Regional Udvikling Afdeling: Erhvervsudvikling og Funding Journal nr.: 14/13320 Dato: 3. juni 2014 Udarbejdet af: Malene Nordestgaard Laursen E-mail: mnl@rsyd.dk Telefon: 76631747 Udbudsbeskrivelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere