Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014"

Transkript

1 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser: Øhavet: Vi er godt i gang med en konsulent til den videre udvikling af strandsafarikonceptet. Der arbejdes nu på at få organiseringen på plads og finde en måde, hvorpå de fælles produkter kan sælges ét samlet sted men med varierende naturvejledere på de forskellige ture. Der arbejdes på udvikling af Øhavs-guidekoncept, der potentiel kan udvides til at omfatte andre typer af guider så kunden altid kan finde den rette guide til oplevelser i Det Sydfynske Øhav. Der er desuden valgt en konsulent til at udvikle på et vandrekoncept, der binder de forskellige museer, formidlere og naturen i form af Øhavsstien sammen i ét koncept med kommercielt fokus. Både Øhavsmuseet og Trente Mølle har givet tilsagn til at være med i projektet. Der arbejdes i Lillebælt videre med et hvalsafarikoncept: Lillebælt: Justering af projektskabelon Dialog med evt. samarbejdspartner på projektet er i gang Timeplan for projektet er defineret Delprojekt 2 Maritime oplevelser der kan sælges: Det salgbare oplevelsesprodukt Opdateringen af Produktguiden foreligger nu som både web og fysisk mappe. Den fysiske skal i den nærmeste fremtid udleveres til overnatningsstederne. Samtidig er udviklet plakat og roll-up for området der viser de udviklede aktiviteter. Plakater og roll-up skal call for action og gøre turisterne opmærksomme på de mange aktiviteter i området. I maj måned afholdes forsøgsvis endvidere et arrangement for frontpersonalet i restaurationsbranchen, shoppingforeningen, de store campingpladser og hoteller, der skal informere om aktiviteterne i området. Endvidere arbejdes der sideløbende med at udvikle et samlet system, der kan gøre Produktguiden til et nationalt eller regionalt redskab til at sammensætte overnatning med oplevelser. Vi har haft det første telefonmøde med Visit Denmark og venter på svar derfra. Explore Det Sydfynsk Øhav Opbygning af webplatform og udvikling af webshop. Udvidelse af kommercielle netværk, herunder sponsorkontakter og aktivitets leverandører. Udvikling af nye aktivitetskoncepter i samarbejde med 1

2 2 nationale forbund, og udvikling af ny struktur for fysisk afvikling med inddragelse af festivalkoncept. Etablering af aktivitetsorienterede netværk med fokus på klub og foreningslivet regionalt. Applikation Øhavet: Arbejdet med friluftsapplikationen er i den afsluttende fase. Det tekniske arbejde og designudvikling er tilendebragt. Endnu mangler import af data, hvilket i øjeblikket forberedes. Ansøgning om markedsføring på App-store og Google Play er indsendt af udvikler. Applikationen har fået navnet "Outdoor Guide - Det Sydfynske Øhav". Det forventes at applikationen vil være tilgængelig til download i løbet af maj Lillebælt: Tlf. møde med Naturturisme omkring opgaven for VisitMiddelfart Udarbejdelse af content struktur sendt til Naturturisme Afventer svar fra Naturturisme ift. mulig tellus integration og det videre forløb Delprojekt 3 Overnatning m/ maritime oplevelser Øhavet: På grund af fagmessen ITB Berlin blev den tredje Company Dating flyttet fra d. 6. til d. 11. marts. Vi havde 57 deltagere, to oplægsholdere (turoperatører) og en kort men intens dating-session. Vi oplevede god feedback og fokuseret dating virksomhederne imellem. Næste Company Dating er i oktober, hvor vi samler op og ser på, hvor der kan udvikles eller videreudvikles nye samarbejder. Lillebælt: Opfølgning på Weekendkoncept / udarbejdelse af PM (endnu ikke færdig) 1. udviklingsmøde med hhv.: lokale virksomheder og nye konferencecentre mhp. udvikling af bl.a. maritime oplevelser/feriekoncept til personer med nedsat funktionsevne o Bl.a. Brogaarden / RosenkildeGods /Aventura / VendsNatur & Motorik/MS Marianne o Godt matchmaking/netværks møde, hvor flere idéer blev drøftet. o Der udarbejdes i første omgang faktaark til målgruppen o Næste møde er planlagt primo maj Dialog /rådgivning med bl.a. turbådene på Gl. Havn omkring tættere samarbejde, fælles skiltning/markedsføring. o Idé til fartplan/skilt for turbådene fremlagt 2

3 3 o Ydereligere dialog med havnefoged omkring velkomstpakke til lystsejlere o Med bl.a. velkomstbrev og spørgeskema Arbejdsgruppe afholdt med alle aktører og overnatning mhp. sommerens maritime aktiviteter Et bredt og varieret udbud er nu ved at være klar til salg. Et par nye sejl produkter er udviklet: Temasejladser (Mira3 m/bl.a. vinsmagning ombord) Derudover: (Aventura: sejlads for sejl). Se udbuddet af de maritime produkter her: Delprojekt 4 På dybt vand forretning udenfor højsæsonen DSØ: Deltagelse på dykkermesse, hvor projektets mål og proces formidles er aftalt Lillebælt har revideret kortet fra Øhavet, hvor et dykkerspot er blevet fjernet pga. udfordringer med fredning. Lillebælt: Oplæg på dykkerskilt er stoppet det foreløbige udkast er udarbejdet Møde m/kommunen hvor projektet blev præsenteret og faciliteter v/søbadet blev drøftet Møde v/dl & Naturturisme vedr. den fremadrettede organisering Mindre rettelse til kortet (inden tryk til messe) Gennemgang af rå-liste med dykkercentre Delprojekt 5 Lystsejlerens gyldne rute Delprojektet er stadig projekteret til at foregå sidst i august. Øvrige aktiviteter Dialog med erhvervet Der arbejdes fortsat med netværk og løbende sparring. Der er pt. ved at blive sat dato og navn på de sidste tre værktøjskassemøder i efteråret. 3

4 4 Statusmøder Der er afholdt et projektledermøde holdt hos Naturturisme I/S d. 1. april og et nyt arrangeret. Der blev bl.a. drøftet, hvilke analyser der mangles, hvilke der er på vej samt fælles udfordringer og løsningsmodeller. Projektpartnere Der er i perioden indgået nye partnerskaber med Hotel Ærø, Outdoor Leaning Sydfyn, Strynø Frugthave (der vil til at lave guidede ture) og Yellow House B&B. Projektets fremgang Projekterne udrulles og forløber som planlagt i henhold til milepæle. Der er en deltaljeret budgetplan som følges. Budget og aktivitetsoversigt over året er indsendt. Økonomi 4

5 Fremdriftsrapport April 2014 Vækst i turisterhvervet i tilknytning til kyst og havnebyer Ringkøbing Skjern Kommune Fremdrift aktiviteter Workshops Omdrejningspunktet for løsning af disse opgaver har været en række workshops for vækstgrupper. Der er afholdt en opstartsdag og 5 workshops med ca. 50 deltager ad gangen. Udviklingsforløb sparket godt i gang Tema: Opstart og idegenerering Workshop #1 Tema: hvordan konkretiserer man en forretningside Workshop #2 Tema: Finansiering Workshop #3 Tema: Uddannelse og Service Workshop #4 Tema: De fysiske planer Workshop #5 Tema: Værdikæder og samarbejder Energien og iderigdommen har været stor. Forløbet er dokumenteret på hjemmesiden: På denne side er alt materialet præsentationer og forretningsanalyser - som er udarbejdet i forbindelse med møderne offentligt tilgængeligt. Igangsatte aktiviteter Til udarbejdelse af turismepotentialeplanen benyttes et konsortium af Dansk Bygningsarv, Manto, 3Part og Absolut Landskab. I vækstgruppeforløbet er der kommet forslag til at udarbejde forskellige mere detaljerede analyser og forslag end det der indgår i potentialeplanen. Følgende er afsluttet eller igangsat: - Udvikling af værtskabskursus ved Bergmann Smit (afsluttet) - Bidrage til krydstogtsanalyse ved Consult DC (afsluttet) - Slusebroer ved Hans-Jørgen Lauridsen, Ingeniørfirma - Aktiviteter ved Dækmolevej og Vestled ved Absolut Landskab koordineres med Claus Bødtker, arkitekt, som er ved at tegne et hotel på Dækmolevej på opdrag af en lokal aktør. - Trafikplan for Hvide Sande ved Rambøll. (Foreligger i udkast på hjemmesiden) - Design af byporte ved Søndervig Flyvende Oktober (afsluttet) - Bredere udvalg- højere kvalitet i restauranter og cafeer (pt. I udbud.) - Udarbejdelse af ruter og foldere i Søndervig Absolut Landskab Videre aktiviteter Turismeudviklingsplanen foreligger i udkast i slutningen af maj måned. Den kan kommenteres i juni, hvorefter den færdiggøres i løbet af august. Planen offentliggøres i september, hvor der også tænkes afholdt en event til at fejre og synliggøre resultatet.

6 Der er også planlagt en afsluttende workshop den hvor der gøres status på sæsonen. Økonomi Der er forbrugt kr. ved udgangen af marts. Dette svarer til 63% af det samlede budget. Resterende budget forventes hovedsageligt brugt på tilkøb som er igangsat, resterende konsulentfakturering og projektledelse samt aktørtimer. Ag/

7 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Fremdriftsrapport 29. april 2014 FAKTAARK: Emne: Gennemført Disponeret/aftalt Planlagt Tværgående indsatser: Målgruppe og markedsanalyse: VisitNordjylland har sammen med Epinion foretaget en målgruppe- og markedsanalyse for de tre områder. Der er forespurgt 2000 turister fordelt på Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Holland, hvor kendskab, præferencer, og potentiale til nationalparkerne afklares. Analysen er suppleret med deskanalyse fra CKT vedrørende nationalparkpublikum samt potentialevurderinger for Nationalpark Thy. Indarbejdes i pensum for efterårets kursusforløb for at sikre det bedst mulige grundlag for konkrete produktudviklingsinitiativer. Gæstetilfredshedsanalyse: Mystery shopping almen oplevelse Mystery shopping - værtskabet Partneres egenvurdering af servicekvalitet: Gennemført i sæson 2013 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne Gennemført i sæson 2013 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne VisitNordjylland har gennemført en 0-punktsmåling blandt deltagerne i Nationalpark Thy for at indsamle viden om Gennemføres i sæson 2014 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne Gennemføres i sæson 2014 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne VisitNordjylland har udbudt Mystery Shopping opgave, der omfatter partnervirksomheder i Thy og Mols Bjerge med målinger af det personlige værtskab hen over sæson Mystery shoppingen vil indgå i grundlaget for den fælles projektevaluering, der foretages af Epinion. Side 1 af 4

8 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Evaluering Delprojektindsatser: Nationalpark Thy: projektdeltagernes egen vurdering af servicekvaliteten i deres virksomhed. Formålet er at identificere særlige indsatsområder og skræddersy kompetenceforløb i projektet. I Mols Bjerge er egenvurderingen foretaget via tovholder og konsulent i forbindelse med opstart af kompetenceforløb. Der er iværksat en fælles evaluering af processen via Region Midt. Midtvejsevaluering er næsten afsluttet, og VisitNordjylland har konkluderet, at de i delansøgningen forudsatte evalueringstiltag for Demo 3 projektet ikke kan gennemføres uden at føre til overlapning og unødige gener for erhvervspartnere. Netværksetablering og kick off Gennemført i efteråret 2013 Kompetenceudvikling Start november 2013 gennemført 6 af 10 moduler 4 moduler Sammenfatning: Kompetenceforløbet startede op i november 2013 og har til dato gennemført 6 af 10 moduler. Forløbet har fokus på rolle som Nationalparkvært, merslag, pakketering samt markedsføring. Et af modulerne har været en produktkendskabstur, hvor deltagerne har besøgt hinandens virksomheder samt forskellige attraktioner i området. Mellem modulerne har der været mulighed for at få individuel sparring på egne master- og handlingsplaner. I løbet af sommeren 2014 gennemføres gæstetilfredshedsanalyse samt mystery shopping, og der er en afsluttende workshopdag i oktober, hvor der bliver samlet op på værtskabsforløbet/handlingsplaner, analyseresultater samt output fra projektet i Vorupør/Klitmøller (der omhandler udvikling af potentialeplaner og konkrete pakketilbud) Nationalpark Mols Bjerge: Netværksetablering og kick off Gennemført i august 2013 Kompetenceudvikling Start februar 2014 gennemført 5 af 9 moduler 4 moduler Sammenfatning: Kompetenceforløbet startede op i februar 2014 og har til dato gennemført 5 af 9 moduler. Forløbet har fokus på rollen som Nationalparkvært, mersalg, storrytelling og markedsføring. Hver modul indledes med et virksomhedsbesøg og på den måde besøger erhvervet hinanden og øger Side 2 af 4

9 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Nationalpark Vadehavet: deres produktkendskab. Manto besøger desuden de deltagende virksomheder, for at afdække behov og kompetencegab. Netværksetablering Igangværende aktivitet Fortsættes ift. udviklingsforløb med praktisk inddragelse af erhvervspartnere ift. definition af behov og muligheder. Projektjusteringer Tønder Kommuner er i starten af 2014 indtrådt som tovholder på projektet, der kan ses som et forprojekt til sikring af erhvervets innovationsmuligheder i relation til nationalparken som turistprodukt. Projektet skal belyse og danne grundlaget for etablering af samarbejde og organisering af en koordineret og effektfuld erhvervsfremmeindsats over for virksomheder i eller nær nationalparken. Indsatsen skal øge erhvervets indtjening baseret på produkter, aktiviteter og branding med udgangspunkt i nationalparken. Udviklingsforløb: Påbegyndt og planlagt Analyse af udviklingstiltag over for erhvervslivet, beskrivelse af samarbejdssnitflader til videncentrets potentielt vigtigste samarbejdspartnere, udarbejdelse af business case for organisationen samt etablering af samarbejder med partnere. Sammenfatning: Præsentationer og Workshops med partnere og interessenter. Vadehavets sekretariat har ret sent i forløbet meldt fra til at gennemføre det planlagte kompetenceudviklingsforløb. Tønder Kommune er i stedet indtrådt i projektet som tovholder om udvikling af en ny erhvervsfremmeorganisation ift. erhvervsvirksomheder, der fokuserer på gæster I nationalparken. Ultimo marts er der blevet valgt konsulent (Manto) til opgaven. Perspektivering for de tre Nationalparker: Ejerandelen (privat/statsejet) i Nationalparken har stor indflydelse på samarbejdet om erhvervsudvikling Organiseringen i en Nationalpark har i høj grad indflydelse på samarbejdet og output i projektet Arbejder projekt buttom up (som i Thy) eller top down (som i Mols Bjerge) i forhold til Nationalpark produktet giver forskelligt output Hvordan omsætter vi i højere grad viden (fx analyseresultater) til praksisnært brug? Side 3 af 4

10 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Kendskab til destinationens basisprodukt samt målgruppe er forudsætningen for værdikæde forståelse/handling (erhvervsudvikling) Kulturen, normer, værdier og vaner har i høj grad indflydelse på niveauet af forandringsvillighed (tid er en knap faktor) Budgetstatus: Konto: Forbrug i kroner pr. 1/3 2014: % af budget Disponeret/aftalt/ planlagt: Total forventet % af ansøgt budget: 1220 Administration , Projektarbejde , Indirekte omkostninger , Ekstern konsulentbistand , Revision Deltagerudgifter , Støtteberettiget i alt: , Sammenfatning Både mer- og mindre forbrug på de enkelte konti skyldes primært forsinkelser i etablering af samarbejdet med Mols Bjerge / Vadehavet og de deraf følgende nødvendige indsatsjusteringer samt budgetmæssige flytninger af udgifter til evaluering/revision, der i ansøgningen var placeret under demoprojektet. Forbruget på ekstern konsulentbistand er markant mindre end forudsat, idet delprojektet i Vadehavet nu kører som udviklingsprojekt og forsinkelserne i de to andre delprojekter har betydet at det ikke er muligt at benytte de forudsatte midler til undervisningskonsulenter. Analyser og målinger samt evalueringer bliver i høj grad udført i andre dele af budgettet (CKT og Region Midt) ift. det forudsatte på ansøgningstidspunktet. Medmindre det i efteråret lykkes at involvere de to kompetenceudviklingsdestinationers erhverv i meget højere grad end det nu virker sandsynligt, vil der blive tale om et underforbrug på ca. 17 % eller knap 0,9 mio. kr. Side 4 af 4

11 Fremdriftsrapport - Demoprojekt 4 Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til Smagsoplevelser Projektet er opbygget omkring en række testprojekter. 5 partnere involverer hver især lokale virksomheder og aktører og prøver forskellige koncepter af for smagsoplevelser. Smagsoplevelser er defineret ved oplevelser omkring mad og råvarer. Koncepterne afprøver alle hvordan værdikæderne turisme og fødevarer arbejder sammen, hvilke udfordringer, der kan være hvilke befrugtningsmuligheder, der er. Der arbejdes på fremadrettet forankring. Ansøgningen kræver 5 koncepter under temaet jord til bord og tre under fisk og skaldyr. Der har været 12 koncepter i gang. To er afsluttet, mens de resterende ti fortsat udvikler og afprøver. Nogle af koncepterne har flyttet deres test fra efteråret 2013 til forsommeren Dette skyldes hensyntagen til både råvare- og turistsæson. Udover testprojekterne udvikles der to redskabs-udgivelser. En eventmanual og en Storytellinghåndbog. Testprojekt/aktør Partner Opnået Næste skridt Fra jord til bord: Egnsdag/Spøttrup Borg Madkulturen Testede i oktober 2013, hvor det blev afprøvet at koble flere fødevarer på det årlige arrangement Egnsdagen. Afsluttet Æblemost/Rødding - Æblets By i Salling Råvarefestivallen, DM i kartoffelmad/samsø Krydsmarkedsføring/Nordsee Holidays og Naturmælk Madkulturen Madkulturen VIFU Der er udviklet et koncept for DM i æblemost, dette vil blive afprøvet, som en smageevent og markedsføring for æblebyen Rødding. Udviklingsforløb i efteråret Her valgte aktørerne at sætte fokus på Råvarefestivallen. Hovedfokus har været at professionalisere eventen, så den kan blive reason to go. Råvarefestivallen har deltaget i udviklingen af Storytellinghåndbogen. Der er indgået samarbejde mellem de to virksomheder, som henholdsvis er en fødevarevirksomhed og en turismevirksomhed. Der er udviklet et markedsføringskoncept og - Tester på Food Festival sep Herefter evaluering. Der afholdes DM i kartoffelmad i juni. Der afholdes Råvarefestival i august Herefter evaluering. Tester fra maj og hele sæsonen. Der evalueres i august.

12 Djursland fødevarenet/molbordet, Smagen af Djursland, Visit Djursland Fødevareruter i Vestjylland/Økogårdene i Skjern Enge, Stauning Whiskey, Restaurant Stauning Havn, Jyske Vestkysten JV-shop Haw til maw (fisk og skaldyr) Pop-up restauranter/danmarks Fiskehandlere, Ree-park Restaurant Oyster Week/8 restauranter i Jylland Børn og Muslinger/Jesperhus Feriepark, Vilsund Blue Madkulturen Ringkøbing- Skjern Erhvervsråd FOOD FOOD Madkulturen plan, hvor der trykkes reklamer for sommerhusudlejningsfirmaet på mælkekartoner og omvendt udleveres rabatkuponer på mælk i sommerhusene. Virksomhederne arbejder godt sammen og drager nytte af hinandens viden om samme marked (Nordtyskland) på en måde, som kun kan lade sig gøre, fordi de ikke er konkurrenter. Der er udviklet et koncept, som er et kort, der præsenterer Konceptet blev testet i marts 2014, hvor en bus med ca. 40 mennesker kørte fra Kolding Banegård til Vestjylland, hvor de blev kørt rundt og oplevede den vestjyske natur og fik smagsoplevelser. Konceptet blev afsluttet i efteråret Der har været tre tests på forskellige lokationer. Pop-up konceptet virker godt, der skal arbejdes på forretningsmodel for at indtjeningen holder, men det kan godt lade sig gøre og hele konceptet er populært hos kunderne. Der er udarbejdet en evalueringsrapport. I forbindelse med Oyster Trophy Week testede konceptet af hvordan man kan arbejde med Østers på restauranterne på forskellig vis, så den danske råvare kan blive mere tilgængelig for turisterne. Afsluttet. I efteråret blev første test afsluttet. Her var der muslingeevent med Næste testtur bliver i maj Her er programmet trimmet. Testprojektet vil deltage i udviklingen af storytellinghåndbogen. I sommerferien kommer Vilsund Blues demonstratricer til

13 Grill og camping/thyborøn Camping, Jyllandsakvariet, Danske Fiskeauktioner A/S, Thyborøn Tag til fiskens hjemby Thyborøn/Torsk, Hotel Seaside, Danske Fiskeauktioner A/S, Thyborøn Fisk og smagsoplevelser på Limfjorden/MS Nemo, Ivans Lystfiskeri, Fiskehallen Navigators Navigators Navigators entertainer Martin Keller og kok Jimmi Pedersen i Jesperhus Feriepark. Jesperhus er indgået i et samarbejde med muslingeproducent og eksportør Vilsund Blue. De har udviklet et krydsmarkedsføringskoncept, som i øjeblikket tester. I supermarkederne kan man i øjeblikket se et rabatklistermærke til Jesperhus Feriepark på pakker med muslinger fra Jesperhus. Der er udviklet et pakkekoncept med fisk fra haw til maw som tema. Pakken er målrettet børnefamilier. Overnatning på campingpladsen i hytte, kokkeskole for hele familien med fisk, som man selv har set blive landet på havnen og har hentet på auktionen. Besøg på jyllandsakvariet. Blev præsenteret på Ferie for alle-messen i februar. Der er udviklet et pakkekoncept målrettet kunderne til Københavnsk fiskehandler TORSK. Overnatning på hotel, 4 timers kokkeskole, guidet tur i Thyborøn med fisketapas, guidet tur på Fiskeauktionen Der er udviklet et pakkekoncept målrettet børnefamiler. Tur på fiskekutter, fiske fra kutter, se sæler, servering fra Fiskehallen undervejs. Værktøjer: Eventmanual FOOD Der er gang i skriveprocessen nu. Storytellinghåndbog Der er udviklet værktøjer, som netop nu testes på tre koncepter i projektet. Jesperhus Feriepark, hvor der vil være muslingeoplevelser for børnefamilier. Det er planlagt, at kok Jimmi Pedersen deltager med et muslingekokkeskolekoncept på Sansefestivallen i Struer med Jesperhus Feriepark og Vilsund Blue i august Et koncept, som virksomhederne kan bruge som mobilt koncept efterfølgende. Tester i pinseferien Tester i sommeren Tester i sommeren Forventes færdig juni Forventes færdig august 2014.

14 Ekstra indsatser: Erhvervsrettet konference (overskydende midler fra evaluering) Samarbejde med Demoprojekt 2 om projektet Højere kvalitet hos Cafeer og Restauranter i Ringkøbing-Skjern Kommune Samarbejde med AAU og CKT, Forskningsprojekt Fødevarer som oplevelsesstrategi på danske kystdestinationer Afholdes på Food Festival august 2014 Afvikles fra maj-august Afvikles fra maj-august Økonomi: se bilag Vi forventer at bruge restsummen.

15

16 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt SAMMENFATTENDE INDLEDNING Hovedaktiviteterne i Vækstprogram for turismevirksomheder kyst og kultur, som bestod af læringsforløbet med 5 læringsmøder, udvikling i 4 vækstgrupper samt individuel sparring til virksomhederne er ved at være afsluttet her inden sæsonen starter. Under sæsonen arbejder virksomhederne med implementering af deres udviklede nye tiltag og samlet kundedata. Østdansk Turisme og eksterne konsulenter ledsager denne proces og der blev besluttet en fælles opsamling til september. Virksomhederne har deltaget aktivt i samarbejdet og på baggrund af en forpligtende samarbejdsaftale. Man kan tydeligt se, at dem der har investeret mest tid også har fået mest ud af projektet. Der har været konstant fremmøde til læringsdagene samt gruppemøderne. Hver virksomhed har lagt omkring 120 timer til udviklingsarbejdet. DET SIGER VIRKSOMHEDERNE En god dag med dialog. Vi tvinges til at samarbejde med andre. Det er også godt med tid til at arbejde med sin egen Godt at få tid til at arbejde med mål og strategi nu det bliver ikke til så meget i dagligdagen. Kan vi ikke fortsætte som netværk? Jeg vil da også gerne betale for det, hvis det er. Vi har opbygget så meget Vi er så glad for at være med og fortryder virkelig, at vi ikke kunne komme til første læringsgang. Projektet giver mig endelig mulighed for at netværke vi plejer jo ikke at mødes på tværs af hele regionen SAMARBEJDE MED ROSKILDE UNIVERSITET OM LÆRINGSFORLØBET RUCs opgave i projektet har været tilrettelæggelse og gennemførelsen af læringsforløbet. Dette er sket i tæt dialog med Østdansk Turisme, for at sikre at indhold og niveau matchede virksomhedernes behov og forventninger. Læringsforløbet blev gennemført med forskernes understøttelse, dog blev der også inddraget en del eksterne konsulenter til oplæg og øvelser. RUC forskere går nu i gang med deres videnskabelige arbejde. Da der er krav til forskernes arbejde fra flere sider, er den regional styregruppe (Østdansk Turisme, Region Sjælland, RUC) blevet enige om, at forskerne engagerer sig primært i gruppe 2 samt arbejder målrettet med nudging i Sommerland Sjælland. Nedenstående oversigt viser indholdet af læringsforløbet samt de anvendte værktøjer. 1

17 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt ARBEJDE I UDVIKLINGSGRUPPERNE De sammensatte udviklingsgrupper er blevet faciliteret af Vækstkonsulenten Peter Jentzsch fra Østdansk Turisme (gruppe 1, 3 og 4) samt videnskabelig assistent Nanna Balsby fra RUC (gruppe 2). Nanna og Peter har hjulpet virksomhedsgruppen med at identificere udviklingsbehov og på den baggrund indkøbt de mest relevante konsulentydelser. De 4 udviklingsgrupper har udviklet: Nye produkter og et markedsføringskoncept for Højskolecamping ophold En strategi og en vision for udvikling af destinationen Karrebæksminde Personaer til brug i egen virksomhed og for en mere målrettet markedsføring og salg til relevante målgrupper Nye salgbare produkter som testes nu her hen over sommeren Her følger en nærmere beskrivelse af gruppernes aktiviteter: 2

18 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt UDVIKLINGSGRUPPE HØJSKOLECAMPING Gruppen har hen over efteråret og vinteren deltaget i læringsforløbet. Der er afholdt 4 udviklingsgruppemøder, hvor gruppen har arbejdet med at kvalificere deres ideer til højskolecampingkurser på baggrund af en forståelse for arbejdet med målgrupper; Hvilke målgrupper har vi/vil vi gerne have Hvad er deres behov og ønsker? Hvordan kan vi med kursusindholdet sikre, at disse behov dækkes? Der er desuden blevet arbejdet med salg og markedsføring, med hjælp fra en salg og marketingkonsulent. Dette arbejde har resulteret i en detaljeret markedsføringsplan, der blandt andet har introduceret Business to business markedsføring, opgradering af tilstedeværelsen på digitale medier m.m. Gruppen arbejder i skrivende stund med at finpudse strategien for Højskolecamping kurser. UDVIKLINGSGRUPPE DESTINATIONSUDVIKLING KARREBÆKSMINDE Gruppen består af følgende virksomheder/organisationer fra Destinationen Karrebæksminde, Næstved Kommune: Kursus og Konferencecenter Smålandshavet Næstved Havn Erhvervsforeningen Karrebæksminde / Enø Bageri Feriepartner Sydsjælland / VisitNæstved Fjordhuset De Hvide Svaner Camping De har fundet sammen om temaet destinationsudvikling for at fremme vækst i en bredere konktekst. Gennem Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst & Kultur har gruppen arbejdet med at finde frem til kernen i destinationens identitet og en vision og strategi som afspejler identiteten såvel som de muligheder og udfordringer, der er i destinationen. Vision og strategien er under udviklingsfasen blevet præsenteret for hovedinteressenterne i januar og februar måned (2014) for endeligt at blive præsenteret i den lokale presse og ved åbent dialogmøde den 24. februar Ved dialogmødet deltog 250 personer og der var en aktiv dialog med deltagerne om det videre forløb og hvordan Karrebæksminde skal udvikle sig. Til trods for en umiddelbar skepsis overfor udviklingen af destinationen der var et klart ønske om ikke at blive en nattelivs destination som Marienlyst var der støtte og opbakning til visionen og strategien ikke kun blandt hovedinteressenterne men også blandt borgerne, foreningerne, mm. Dialogmødet bliver fulgt op med et inspirations og handlingsplan seminar for at føre tanker til handling. Seminaret fandt sted den

19 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt Pt. arbejder en mindre arbejdsgruppe (med VisitNæstved som drivekraft) på idébeskrivelse til Nordea fonden, hvor strategien samt input/tegninger fra landskabsarkitekterne er værdifuldt materiale, som kan bruges i en ansøgning. Gruppen ønsker at blive målt på lige fod med de 20 særlige feriesteder af mystery shoppers hen over sommeren UDVIKLINGSGRUPPE 3: PRODUKTUDVIKLING Gruppen har hen over efteråret og vinteren deltaget i læringsforløbet. Der er afholdt 4 udviklingsgruppemøder, hvor gruppen har arbejdet med at skabe nye produkter på baggrund af en kobling mellem deres værdikæders styrkepositioner, og de respektive virksomheders målgruppekendskab. Siden der har været frafald i gruppen har vi valgt at få dem i mål i mindre grupper/ individuelt: Der arbejdes på at finpudse følgende produkter: netværk af B&B er, der benytter sig af, at MØN er et af de mørkeste steder i Danmark med dertilhørende oplevelsestilbud Liza s Gallery, som tiltrækker flere og flere kunstinteresserede til Stege, er gået sammen med Noorbohandelen (Danmarks første specialforretning for spirituosa i løs vægt sælger også lokalt producerede fødevarer) og Geomuseet på Møns Klint om at lave en pakke, der omfatter de 3 primære årsager til, at turister besøger Møn; natur, kunst og gastronomi. Oreby Mølle ved Sakskøbing er ved at udvikle deres gastronomiske netværk og viden til at tiltrække MICE segmentet såvel som forskellige temagrupper. Aktiviteter efter hovedsæsonen: I august/september gennemføres konsulentforløb med Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF), som skal hjælpe virksomhederne med at skærpe deres brand, og finde frem til de historier, der på bedste vis kan skabe salg af de nyudviklede produkter. Der gennemføres ligeledes et vækstopfølgningsforløb i samarbejde med Væksthus Sjælland i august/september 2014 UDVIKLINGSGRUPPE 4: NYE MARKEDER Gruppen har hen over efteråret og vinteren deltaget i læringsforløbet. Gruppen har valgt at arbejde med temaet nye markeder. Der er afholdt 3 udviklingsgruppemøder. Afgrænsning af gruppens arbejde og identificering af udviklingsbehov. Dialog med distributionsleddet (repræsentant for incoming bureauet BDP). Den indsigt, gruppen fik ved mødet, resulterede i en beslutning om at arrangere en studietur for busoperatører og incoming bureauer i efteråret

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14

Erfaringsrapport. Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Erfaringsrapport Foreløbige erfaringer fra Det Sociale Vækstprogram 2013-14 Indhold Forord 03 Sammenfatning 05 Introduktion til Det Sociale Vækstprogram 08 Rekruttering og udvælgelse 11 Deltagervirksomhederne

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455

PROJEKTOPGAVE. MPF Hold 6 - Modul 1. Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 PROJEKTOPGAVE MPF Hold 6 - Modul 1 Aflevering d. 15. november 2013 Anslag: 110.455 Opgaven er udarbejdet af: Jens Have Maiken Leger Andersen Troels Royster Olsen Linda Faurskov Britt Lind Myrup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere