Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014"

Transkript

1 1 Status på Demonstrationsprojekt nr. 1 marts 2014 Nedenfor har vi givet en kort status på de enkelte delprojekter i forbindelse med Demonstrationsprojekt nr. 1. Delprojekt 1 Maritime historier giver oplevelser: Øhavet: Vi er godt i gang med en konsulent til den videre udvikling af strandsafarikonceptet. Der arbejdes nu på at få organiseringen på plads og finde en måde, hvorpå de fælles produkter kan sælges ét samlet sted men med varierende naturvejledere på de forskellige ture. Der arbejdes på udvikling af Øhavs-guidekoncept, der potentiel kan udvides til at omfatte andre typer af guider så kunden altid kan finde den rette guide til oplevelser i Det Sydfynske Øhav. Der er desuden valgt en konsulent til at udvikle på et vandrekoncept, der binder de forskellige museer, formidlere og naturen i form af Øhavsstien sammen i ét koncept med kommercielt fokus. Både Øhavsmuseet og Trente Mølle har givet tilsagn til at være med i projektet. Der arbejdes i Lillebælt videre med et hvalsafarikoncept: Lillebælt: Justering af projektskabelon Dialog med evt. samarbejdspartner på projektet er i gang Timeplan for projektet er defineret Delprojekt 2 Maritime oplevelser der kan sælges: Det salgbare oplevelsesprodukt Opdateringen af Produktguiden foreligger nu som både web og fysisk mappe. Den fysiske skal i den nærmeste fremtid udleveres til overnatningsstederne. Samtidig er udviklet plakat og roll-up for området der viser de udviklede aktiviteter. Plakater og roll-up skal call for action og gøre turisterne opmærksomme på de mange aktiviteter i området. I maj måned afholdes forsøgsvis endvidere et arrangement for frontpersonalet i restaurationsbranchen, shoppingforeningen, de store campingpladser og hoteller, der skal informere om aktiviteterne i området. Endvidere arbejdes der sideløbende med at udvikle et samlet system, der kan gøre Produktguiden til et nationalt eller regionalt redskab til at sammensætte overnatning med oplevelser. Vi har haft det første telefonmøde med Visit Denmark og venter på svar derfra. Explore Det Sydfynsk Øhav Opbygning af webplatform og udvikling af webshop. Udvidelse af kommercielle netværk, herunder sponsorkontakter og aktivitets leverandører. Udvikling af nye aktivitetskoncepter i samarbejde med 1

2 2 nationale forbund, og udvikling af ny struktur for fysisk afvikling med inddragelse af festivalkoncept. Etablering af aktivitetsorienterede netværk med fokus på klub og foreningslivet regionalt. Applikation Øhavet: Arbejdet med friluftsapplikationen er i den afsluttende fase. Det tekniske arbejde og designudvikling er tilendebragt. Endnu mangler import af data, hvilket i øjeblikket forberedes. Ansøgning om markedsføring på App-store og Google Play er indsendt af udvikler. Applikationen har fået navnet "Outdoor Guide - Det Sydfynske Øhav". Det forventes at applikationen vil være tilgængelig til download i løbet af maj Lillebælt: Tlf. møde med Naturturisme omkring opgaven for VisitMiddelfart Udarbejdelse af content struktur sendt til Naturturisme Afventer svar fra Naturturisme ift. mulig tellus integration og det videre forløb Delprojekt 3 Overnatning m/ maritime oplevelser Øhavet: På grund af fagmessen ITB Berlin blev den tredje Company Dating flyttet fra d. 6. til d. 11. marts. Vi havde 57 deltagere, to oplægsholdere (turoperatører) og en kort men intens dating-session. Vi oplevede god feedback og fokuseret dating virksomhederne imellem. Næste Company Dating er i oktober, hvor vi samler op og ser på, hvor der kan udvikles eller videreudvikles nye samarbejder. Lillebælt: Opfølgning på Weekendkoncept / udarbejdelse af PM (endnu ikke færdig) 1. udviklingsmøde med hhv.: lokale virksomheder og nye konferencecentre mhp. udvikling af bl.a. maritime oplevelser/feriekoncept til personer med nedsat funktionsevne o Bl.a. Brogaarden / RosenkildeGods /Aventura / VendsNatur & Motorik/MS Marianne o Godt matchmaking/netværks møde, hvor flere idéer blev drøftet. o Der udarbejdes i første omgang faktaark til målgruppen o Næste møde er planlagt primo maj Dialog /rådgivning med bl.a. turbådene på Gl. Havn omkring tættere samarbejde, fælles skiltning/markedsføring. o Idé til fartplan/skilt for turbådene fremlagt 2

3 3 o Ydereligere dialog med havnefoged omkring velkomstpakke til lystsejlere o Med bl.a. velkomstbrev og spørgeskema Arbejdsgruppe afholdt med alle aktører og overnatning mhp. sommerens maritime aktiviteter Et bredt og varieret udbud er nu ved at være klar til salg. Et par nye sejl produkter er udviklet: Temasejladser (Mira3 m/bl.a. vinsmagning ombord) Derudover: (Aventura: sejlads for sejl). Se udbuddet af de maritime produkter her: Delprojekt 4 På dybt vand forretning udenfor højsæsonen DSØ: Deltagelse på dykkermesse, hvor projektets mål og proces formidles er aftalt Lillebælt har revideret kortet fra Øhavet, hvor et dykkerspot er blevet fjernet pga. udfordringer med fredning. Lillebælt: Oplæg på dykkerskilt er stoppet det foreløbige udkast er udarbejdet Møde m/kommunen hvor projektet blev præsenteret og faciliteter v/søbadet blev drøftet Møde v/dl & Naturturisme vedr. den fremadrettede organisering Mindre rettelse til kortet (inden tryk til messe) Gennemgang af rå-liste med dykkercentre Delprojekt 5 Lystsejlerens gyldne rute Delprojektet er stadig projekteret til at foregå sidst i august. Øvrige aktiviteter Dialog med erhvervet Der arbejdes fortsat med netværk og løbende sparring. Der er pt. ved at blive sat dato og navn på de sidste tre værktøjskassemøder i efteråret. 3

4 4 Statusmøder Der er afholdt et projektledermøde holdt hos Naturturisme I/S d. 1. april og et nyt arrangeret. Der blev bl.a. drøftet, hvilke analyser der mangles, hvilke der er på vej samt fælles udfordringer og løsningsmodeller. Projektpartnere Der er i perioden indgået nye partnerskaber med Hotel Ærø, Outdoor Leaning Sydfyn, Strynø Frugthave (der vil til at lave guidede ture) og Yellow House B&B. Projektets fremgang Projekterne udrulles og forløber som planlagt i henhold til milepæle. Der er en deltaljeret budgetplan som følges. Budget og aktivitetsoversigt over året er indsendt. Økonomi 4

5 Fremdriftsrapport April 2014 Vækst i turisterhvervet i tilknytning til kyst og havnebyer Ringkøbing Skjern Kommune Fremdrift aktiviteter Workshops Omdrejningspunktet for løsning af disse opgaver har været en række workshops for vækstgrupper. Der er afholdt en opstartsdag og 5 workshops med ca. 50 deltager ad gangen. Udviklingsforløb sparket godt i gang Tema: Opstart og idegenerering Workshop #1 Tema: hvordan konkretiserer man en forretningside Workshop #2 Tema: Finansiering Workshop #3 Tema: Uddannelse og Service Workshop #4 Tema: De fysiske planer Workshop #5 Tema: Værdikæder og samarbejder Energien og iderigdommen har været stor. Forløbet er dokumenteret på hjemmesiden: På denne side er alt materialet præsentationer og forretningsanalyser - som er udarbejdet i forbindelse med møderne offentligt tilgængeligt. Igangsatte aktiviteter Til udarbejdelse af turismepotentialeplanen benyttes et konsortium af Dansk Bygningsarv, Manto, 3Part og Absolut Landskab. I vækstgruppeforløbet er der kommet forslag til at udarbejde forskellige mere detaljerede analyser og forslag end det der indgår i potentialeplanen. Følgende er afsluttet eller igangsat: - Udvikling af værtskabskursus ved Bergmann Smit (afsluttet) - Bidrage til krydstogtsanalyse ved Consult DC (afsluttet) - Slusebroer ved Hans-Jørgen Lauridsen, Ingeniørfirma - Aktiviteter ved Dækmolevej og Vestled ved Absolut Landskab koordineres med Claus Bødtker, arkitekt, som er ved at tegne et hotel på Dækmolevej på opdrag af en lokal aktør. - Trafikplan for Hvide Sande ved Rambøll. (Foreligger i udkast på hjemmesiden) - Design af byporte ved Søndervig Flyvende Oktober (afsluttet) - Bredere udvalg- højere kvalitet i restauranter og cafeer (pt. I udbud.) - Udarbejdelse af ruter og foldere i Søndervig Absolut Landskab Videre aktiviteter Turismeudviklingsplanen foreligger i udkast i slutningen af maj måned. Den kan kommenteres i juni, hvorefter den færdiggøres i løbet af august. Planen offentliggøres i september, hvor der også tænkes afholdt en event til at fejre og synliggøre resultatet.

6 Der er også planlagt en afsluttende workshop den hvor der gøres status på sæsonen. Økonomi Der er forbrugt kr. ved udgangen af marts. Dette svarer til 63% af det samlede budget. Resterende budget forventes hovedsageligt brugt på tilkøb som er igangsat, resterende konsulentfakturering og projektledelse samt aktørtimer. Ag/

7 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Fremdriftsrapport 29. april 2014 FAKTAARK: Emne: Gennemført Disponeret/aftalt Planlagt Tværgående indsatser: Målgruppe og markedsanalyse: VisitNordjylland har sammen med Epinion foretaget en målgruppe- og markedsanalyse for de tre områder. Der er forespurgt 2000 turister fordelt på Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Holland, hvor kendskab, præferencer, og potentiale til nationalparkerne afklares. Analysen er suppleret med deskanalyse fra CKT vedrørende nationalparkpublikum samt potentialevurderinger for Nationalpark Thy. Indarbejdes i pensum for efterårets kursusforløb for at sikre det bedst mulige grundlag for konkrete produktudviklingsinitiativer. Gæstetilfredshedsanalyse: Mystery shopping almen oplevelse Mystery shopping - værtskabet Partneres egenvurdering af servicekvalitet: Gennemført i sæson 2013 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne Gennemført i sæson 2013 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne VisitNordjylland har gennemført en 0-punktsmåling blandt deltagerne i Nationalpark Thy for at indsamle viden om Gennemføres i sæson 2014 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne Gennemføres i sæson 2014 af CKT i de særlige feriesteder inden for Nationalparkerne VisitNordjylland har udbudt Mystery Shopping opgave, der omfatter partnervirksomheder i Thy og Mols Bjerge med målinger af det personlige værtskab hen over sæson Mystery shoppingen vil indgå i grundlaget for den fælles projektevaluering, der foretages af Epinion. Side 1 af 4

8 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Evaluering Delprojektindsatser: Nationalpark Thy: projektdeltagernes egen vurdering af servicekvaliteten i deres virksomhed. Formålet er at identificere særlige indsatsområder og skræddersy kompetenceforløb i projektet. I Mols Bjerge er egenvurderingen foretaget via tovholder og konsulent i forbindelse med opstart af kompetenceforløb. Der er iværksat en fælles evaluering af processen via Region Midt. Midtvejsevaluering er næsten afsluttet, og VisitNordjylland har konkluderet, at de i delansøgningen forudsatte evalueringstiltag for Demo 3 projektet ikke kan gennemføres uden at føre til overlapning og unødige gener for erhvervspartnere. Netværksetablering og kick off Gennemført i efteråret 2013 Kompetenceudvikling Start november 2013 gennemført 6 af 10 moduler 4 moduler Sammenfatning: Kompetenceforløbet startede op i november 2013 og har til dato gennemført 6 af 10 moduler. Forløbet har fokus på rolle som Nationalparkvært, merslag, pakketering samt markedsføring. Et af modulerne har været en produktkendskabstur, hvor deltagerne har besøgt hinandens virksomheder samt forskellige attraktioner i området. Mellem modulerne har der været mulighed for at få individuel sparring på egne master- og handlingsplaner. I løbet af sommeren 2014 gennemføres gæstetilfredshedsanalyse samt mystery shopping, og der er en afsluttende workshopdag i oktober, hvor der bliver samlet op på værtskabsforløbet/handlingsplaner, analyseresultater samt output fra projektet i Vorupør/Klitmøller (der omhandler udvikling af potentialeplaner og konkrete pakketilbud) Nationalpark Mols Bjerge: Netværksetablering og kick off Gennemført i august 2013 Kompetenceudvikling Start februar 2014 gennemført 5 af 9 moduler 4 moduler Sammenfatning: Kompetenceforløbet startede op i februar 2014 og har til dato gennemført 5 af 9 moduler. Forløbet har fokus på rollen som Nationalparkvært, mersalg, storrytelling og markedsføring. Hver modul indledes med et virksomhedsbesøg og på den måde besøger erhvervet hinanden og øger Side 2 af 4

9 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Nationalpark Vadehavet: deres produktkendskab. Manto besøger desuden de deltagende virksomheder, for at afdække behov og kompetencegab. Netværksetablering Igangværende aktivitet Fortsættes ift. udviklingsforløb med praktisk inddragelse af erhvervspartnere ift. definition af behov og muligheder. Projektjusteringer Tønder Kommuner er i starten af 2014 indtrådt som tovholder på projektet, der kan ses som et forprojekt til sikring af erhvervets innovationsmuligheder i relation til nationalparken som turistprodukt. Projektet skal belyse og danne grundlaget for etablering af samarbejde og organisering af en koordineret og effektfuld erhvervsfremmeindsats over for virksomheder i eller nær nationalparken. Indsatsen skal øge erhvervets indtjening baseret på produkter, aktiviteter og branding med udgangspunkt i nationalparken. Udviklingsforløb: Påbegyndt og planlagt Analyse af udviklingstiltag over for erhvervslivet, beskrivelse af samarbejdssnitflader til videncentrets potentielt vigtigste samarbejdspartnere, udarbejdelse af business case for organisationen samt etablering af samarbejder med partnere. Sammenfatning: Præsentationer og Workshops med partnere og interessenter. Vadehavets sekretariat har ret sent i forløbet meldt fra til at gennemføre det planlagte kompetenceudviklingsforløb. Tønder Kommune er i stedet indtrådt i projektet som tovholder om udvikling af en ny erhvervsfremmeorganisation ift. erhvervsvirksomheder, der fokuserer på gæster I nationalparken. Ultimo marts er der blevet valgt konsulent (Manto) til opgaven. Perspektivering for de tre Nationalparker: Ejerandelen (privat/statsejet) i Nationalparken har stor indflydelse på samarbejdet om erhvervsudvikling Organiseringen i en Nationalpark har i høj grad indflydelse på samarbejdet og output i projektet Arbejder projekt buttom up (som i Thy) eller top down (som i Mols Bjerge) i forhold til Nationalpark produktet giver forskelligt output Hvordan omsætter vi i højere grad viden (fx analyseresultater) til praksisnært brug? Side 3 af 4

10 Oplevelsesbaseret Kystturisme - Demoprojekt 3 - Kysten som servicelandskab ERDFK Kendskab til destinationens basisprodukt samt målgruppe er forudsætningen for værdikæde forståelse/handling (erhvervsudvikling) Kulturen, normer, værdier og vaner har i høj grad indflydelse på niveauet af forandringsvillighed (tid er en knap faktor) Budgetstatus: Konto: Forbrug i kroner pr. 1/3 2014: % af budget Disponeret/aftalt/ planlagt: Total forventet % af ansøgt budget: 1220 Administration , Projektarbejde , Indirekte omkostninger , Ekstern konsulentbistand , Revision Deltagerudgifter , Støtteberettiget i alt: , Sammenfatning Både mer- og mindre forbrug på de enkelte konti skyldes primært forsinkelser i etablering af samarbejdet med Mols Bjerge / Vadehavet og de deraf følgende nødvendige indsatsjusteringer samt budgetmæssige flytninger af udgifter til evaluering/revision, der i ansøgningen var placeret under demoprojektet. Forbruget på ekstern konsulentbistand er markant mindre end forudsat, idet delprojektet i Vadehavet nu kører som udviklingsprojekt og forsinkelserne i de to andre delprojekter har betydet at det ikke er muligt at benytte de forudsatte midler til undervisningskonsulenter. Analyser og målinger samt evalueringer bliver i høj grad udført i andre dele af budgettet (CKT og Region Midt) ift. det forudsatte på ansøgningstidspunktet. Medmindre det i efteråret lykkes at involvere de to kompetenceudviklingsdestinationers erhverv i meget højere grad end det nu virker sandsynligt, vil der blive tale om et underforbrug på ca. 17 % eller knap 0,9 mio. kr. Side 4 af 4

11 Fremdriftsrapport - Demoprojekt 4 Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til Smagsoplevelser Projektet er opbygget omkring en række testprojekter. 5 partnere involverer hver især lokale virksomheder og aktører og prøver forskellige koncepter af for smagsoplevelser. Smagsoplevelser er defineret ved oplevelser omkring mad og råvarer. Koncepterne afprøver alle hvordan værdikæderne turisme og fødevarer arbejder sammen, hvilke udfordringer, der kan være hvilke befrugtningsmuligheder, der er. Der arbejdes på fremadrettet forankring. Ansøgningen kræver 5 koncepter under temaet jord til bord og tre under fisk og skaldyr. Der har været 12 koncepter i gang. To er afsluttet, mens de resterende ti fortsat udvikler og afprøver. Nogle af koncepterne har flyttet deres test fra efteråret 2013 til forsommeren Dette skyldes hensyntagen til både råvare- og turistsæson. Udover testprojekterne udvikles der to redskabs-udgivelser. En eventmanual og en Storytellinghåndbog. Testprojekt/aktør Partner Opnået Næste skridt Fra jord til bord: Egnsdag/Spøttrup Borg Madkulturen Testede i oktober 2013, hvor det blev afprøvet at koble flere fødevarer på det årlige arrangement Egnsdagen. Afsluttet Æblemost/Rødding - Æblets By i Salling Råvarefestivallen, DM i kartoffelmad/samsø Krydsmarkedsføring/Nordsee Holidays og Naturmælk Madkulturen Madkulturen VIFU Der er udviklet et koncept for DM i æblemost, dette vil blive afprøvet, som en smageevent og markedsføring for æblebyen Rødding. Udviklingsforløb i efteråret Her valgte aktørerne at sætte fokus på Råvarefestivallen. Hovedfokus har været at professionalisere eventen, så den kan blive reason to go. Råvarefestivallen har deltaget i udviklingen af Storytellinghåndbogen. Der er indgået samarbejde mellem de to virksomheder, som henholdsvis er en fødevarevirksomhed og en turismevirksomhed. Der er udviklet et markedsføringskoncept og - Tester på Food Festival sep Herefter evaluering. Der afholdes DM i kartoffelmad i juni. Der afholdes Råvarefestival i august Herefter evaluering. Tester fra maj og hele sæsonen. Der evalueres i august.

12 Djursland fødevarenet/molbordet, Smagen af Djursland, Visit Djursland Fødevareruter i Vestjylland/Økogårdene i Skjern Enge, Stauning Whiskey, Restaurant Stauning Havn, Jyske Vestkysten JV-shop Haw til maw (fisk og skaldyr) Pop-up restauranter/danmarks Fiskehandlere, Ree-park Restaurant Oyster Week/8 restauranter i Jylland Børn og Muslinger/Jesperhus Feriepark, Vilsund Blue Madkulturen Ringkøbing- Skjern Erhvervsråd FOOD FOOD Madkulturen plan, hvor der trykkes reklamer for sommerhusudlejningsfirmaet på mælkekartoner og omvendt udleveres rabatkuponer på mælk i sommerhusene. Virksomhederne arbejder godt sammen og drager nytte af hinandens viden om samme marked (Nordtyskland) på en måde, som kun kan lade sig gøre, fordi de ikke er konkurrenter. Der er udviklet et koncept, som er et kort, der præsenterer Konceptet blev testet i marts 2014, hvor en bus med ca. 40 mennesker kørte fra Kolding Banegård til Vestjylland, hvor de blev kørt rundt og oplevede den vestjyske natur og fik smagsoplevelser. Konceptet blev afsluttet i efteråret Der har været tre tests på forskellige lokationer. Pop-up konceptet virker godt, der skal arbejdes på forretningsmodel for at indtjeningen holder, men det kan godt lade sig gøre og hele konceptet er populært hos kunderne. Der er udarbejdet en evalueringsrapport. I forbindelse med Oyster Trophy Week testede konceptet af hvordan man kan arbejde med Østers på restauranterne på forskellig vis, så den danske råvare kan blive mere tilgængelig for turisterne. Afsluttet. I efteråret blev første test afsluttet. Her var der muslingeevent med Næste testtur bliver i maj Her er programmet trimmet. Testprojektet vil deltage i udviklingen af storytellinghåndbogen. I sommerferien kommer Vilsund Blues demonstratricer til

13 Grill og camping/thyborøn Camping, Jyllandsakvariet, Danske Fiskeauktioner A/S, Thyborøn Tag til fiskens hjemby Thyborøn/Torsk, Hotel Seaside, Danske Fiskeauktioner A/S, Thyborøn Fisk og smagsoplevelser på Limfjorden/MS Nemo, Ivans Lystfiskeri, Fiskehallen Navigators Navigators Navigators entertainer Martin Keller og kok Jimmi Pedersen i Jesperhus Feriepark. Jesperhus er indgået i et samarbejde med muslingeproducent og eksportør Vilsund Blue. De har udviklet et krydsmarkedsføringskoncept, som i øjeblikket tester. I supermarkederne kan man i øjeblikket se et rabatklistermærke til Jesperhus Feriepark på pakker med muslinger fra Jesperhus. Der er udviklet et pakkekoncept med fisk fra haw til maw som tema. Pakken er målrettet børnefamilier. Overnatning på campingpladsen i hytte, kokkeskole for hele familien med fisk, som man selv har set blive landet på havnen og har hentet på auktionen. Besøg på jyllandsakvariet. Blev præsenteret på Ferie for alle-messen i februar. Der er udviklet et pakkekoncept målrettet kunderne til Københavnsk fiskehandler TORSK. Overnatning på hotel, 4 timers kokkeskole, guidet tur i Thyborøn med fisketapas, guidet tur på Fiskeauktionen Der er udviklet et pakkekoncept målrettet børnefamiler. Tur på fiskekutter, fiske fra kutter, se sæler, servering fra Fiskehallen undervejs. Værktøjer: Eventmanual FOOD Der er gang i skriveprocessen nu. Storytellinghåndbog Der er udviklet værktøjer, som netop nu testes på tre koncepter i projektet. Jesperhus Feriepark, hvor der vil være muslingeoplevelser for børnefamilier. Det er planlagt, at kok Jimmi Pedersen deltager med et muslingekokkeskolekoncept på Sansefestivallen i Struer med Jesperhus Feriepark og Vilsund Blue i august Et koncept, som virksomhederne kan bruge som mobilt koncept efterfølgende. Tester i pinseferien Tester i sommeren Tester i sommeren Forventes færdig juni Forventes færdig august 2014.

14 Ekstra indsatser: Erhvervsrettet konference (overskydende midler fra evaluering) Samarbejde med Demoprojekt 2 om projektet Højere kvalitet hos Cafeer og Restauranter i Ringkøbing-Skjern Kommune Samarbejde med AAU og CKT, Forskningsprojekt Fødevarer som oplevelsesstrategi på danske kystdestinationer Afholdes på Food Festival august 2014 Afvikles fra maj-august Afvikles fra maj-august Økonomi: se bilag Vi forventer at bruge restsummen.

15

16 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt SAMMENFATTENDE INDLEDNING Hovedaktiviteterne i Vækstprogram for turismevirksomheder kyst og kultur, som bestod af læringsforløbet med 5 læringsmøder, udvikling i 4 vækstgrupper samt individuel sparring til virksomhederne er ved at være afsluttet her inden sæsonen starter. Under sæsonen arbejder virksomhederne med implementering af deres udviklede nye tiltag og samlet kundedata. Østdansk Turisme og eksterne konsulenter ledsager denne proces og der blev besluttet en fælles opsamling til september. Virksomhederne har deltaget aktivt i samarbejdet og på baggrund af en forpligtende samarbejdsaftale. Man kan tydeligt se, at dem der har investeret mest tid også har fået mest ud af projektet. Der har været konstant fremmøde til læringsdagene samt gruppemøderne. Hver virksomhed har lagt omkring 120 timer til udviklingsarbejdet. DET SIGER VIRKSOMHEDERNE En god dag med dialog. Vi tvinges til at samarbejde med andre. Det er også godt med tid til at arbejde med sin egen Godt at få tid til at arbejde med mål og strategi nu det bliver ikke til så meget i dagligdagen. Kan vi ikke fortsætte som netværk? Jeg vil da også gerne betale for det, hvis det er. Vi har opbygget så meget Vi er så glad for at være med og fortryder virkelig, at vi ikke kunne komme til første læringsgang. Projektet giver mig endelig mulighed for at netværke vi plejer jo ikke at mødes på tværs af hele regionen SAMARBEJDE MED ROSKILDE UNIVERSITET OM LÆRINGSFORLØBET RUCs opgave i projektet har været tilrettelæggelse og gennemførelsen af læringsforløbet. Dette er sket i tæt dialog med Østdansk Turisme, for at sikre at indhold og niveau matchede virksomhedernes behov og forventninger. Læringsforløbet blev gennemført med forskernes understøttelse, dog blev der også inddraget en del eksterne konsulenter til oplæg og øvelser. RUC forskere går nu i gang med deres videnskabelige arbejde. Da der er krav til forskernes arbejde fra flere sider, er den regional styregruppe (Østdansk Turisme, Region Sjælland, RUC) blevet enige om, at forskerne engagerer sig primært i gruppe 2 samt arbejder målrettet med nudging i Sommerland Sjælland. Nedenstående oversigt viser indholdet af læringsforløbet samt de anvendte værktøjer. 1

17 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt ARBEJDE I UDVIKLINGSGRUPPERNE De sammensatte udviklingsgrupper er blevet faciliteret af Vækstkonsulenten Peter Jentzsch fra Østdansk Turisme (gruppe 1, 3 og 4) samt videnskabelig assistent Nanna Balsby fra RUC (gruppe 2). Nanna og Peter har hjulpet virksomhedsgruppen med at identificere udviklingsbehov og på den baggrund indkøbt de mest relevante konsulentydelser. De 4 udviklingsgrupper har udviklet: Nye produkter og et markedsføringskoncept for Højskolecamping ophold En strategi og en vision for udvikling af destinationen Karrebæksminde Personaer til brug i egen virksomhed og for en mere målrettet markedsføring og salg til relevante målgrupper Nye salgbare produkter som testes nu her hen over sommeren Her følger en nærmere beskrivelse af gruppernes aktiviteter: 2

18 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt UDVIKLINGSGRUPPE HØJSKOLECAMPING Gruppen har hen over efteråret og vinteren deltaget i læringsforløbet. Der er afholdt 4 udviklingsgruppemøder, hvor gruppen har arbejdet med at kvalificere deres ideer til højskolecampingkurser på baggrund af en forståelse for arbejdet med målgrupper; Hvilke målgrupper har vi/vil vi gerne have Hvad er deres behov og ønsker? Hvordan kan vi med kursusindholdet sikre, at disse behov dækkes? Der er desuden blevet arbejdet med salg og markedsføring, med hjælp fra en salg og marketingkonsulent. Dette arbejde har resulteret i en detaljeret markedsføringsplan, der blandt andet har introduceret Business to business markedsføring, opgradering af tilstedeværelsen på digitale medier m.m. Gruppen arbejder i skrivende stund med at finpudse strategien for Højskolecamping kurser. UDVIKLINGSGRUPPE DESTINATIONSUDVIKLING KARREBÆKSMINDE Gruppen består af følgende virksomheder/organisationer fra Destinationen Karrebæksminde, Næstved Kommune: Kursus og Konferencecenter Smålandshavet Næstved Havn Erhvervsforeningen Karrebæksminde / Enø Bageri Feriepartner Sydsjælland / VisitNæstved Fjordhuset De Hvide Svaner Camping De har fundet sammen om temaet destinationsudvikling for at fremme vækst i en bredere konktekst. Gennem Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst & Kultur har gruppen arbejdet med at finde frem til kernen i destinationens identitet og en vision og strategi som afspejler identiteten såvel som de muligheder og udfordringer, der er i destinationen. Vision og strategien er under udviklingsfasen blevet præsenteret for hovedinteressenterne i januar og februar måned (2014) for endeligt at blive præsenteret i den lokale presse og ved åbent dialogmøde den 24. februar Ved dialogmødet deltog 250 personer og der var en aktiv dialog med deltagerne om det videre forløb og hvordan Karrebæksminde skal udvikle sig. Til trods for en umiddelbar skepsis overfor udviklingen af destinationen der var et klart ønske om ikke at blive en nattelivs destination som Marienlyst var der støtte og opbakning til visionen og strategien ikke kun blandt hovedinteressenterne men også blandt borgerne, foreningerne, mm. Dialogmødet bliver fulgt op med et inspirations og handlingsplan seminar for at føre tanker til handling. Seminaret fandt sted den

19 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt Pt. arbejder en mindre arbejdsgruppe (med VisitNæstved som drivekraft) på idébeskrivelse til Nordea fonden, hvor strategien samt input/tegninger fra landskabsarkitekterne er værdifuldt materiale, som kan bruges i en ansøgning. Gruppen ønsker at blive målt på lige fod med de 20 særlige feriesteder af mystery shoppers hen over sommeren UDVIKLINGSGRUPPE 3: PRODUKTUDVIKLING Gruppen har hen over efteråret og vinteren deltaget i læringsforløbet. Der er afholdt 4 udviklingsgruppemøder, hvor gruppen har arbejdet med at skabe nye produkter på baggrund af en kobling mellem deres værdikæders styrkepositioner, og de respektive virksomheders målgruppekendskab. Siden der har været frafald i gruppen har vi valgt at få dem i mål i mindre grupper/ individuelt: Der arbejdes på at finpudse følgende produkter: netværk af B&B er, der benytter sig af, at MØN er et af de mørkeste steder i Danmark med dertilhørende oplevelsestilbud Liza s Gallery, som tiltrækker flere og flere kunstinteresserede til Stege, er gået sammen med Noorbohandelen (Danmarks første specialforretning for spirituosa i løs vægt sælger også lokalt producerede fødevarer) og Geomuseet på Møns Klint om at lave en pakke, der omfatter de 3 primære årsager til, at turister besøger Møn; natur, kunst og gastronomi. Oreby Mølle ved Sakskøbing er ved at udvikle deres gastronomiske netværk og viden til at tiltrække MICE segmentet såvel som forskellige temagrupper. Aktiviteter efter hovedsæsonen: I august/september gennemføres konsulentforløb med Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF), som skal hjælpe virksomhederne med at skærpe deres brand, og finde frem til de historier, der på bedste vis kan skabe salg af de nyudviklede produkter. Der gennemføres ligeledes et vækstopfølgningsforløb i samarbejde med Væksthus Sjælland i august/september 2014 UDVIKLINGSGRUPPE 4: NYE MARKEDER Gruppen har hen over efteråret og vinteren deltaget i læringsforløbet. Gruppen har valgt at arbejde med temaet nye markeder. Der er afholdt 3 udviklingsgruppemøder. Afgrænsning af gruppens arbejde og identificering af udviklingsbehov. Dialog med distributionsleddet (repræsentant for incoming bureauet BDP). Den indsigt, gruppen fik ved mødet, resulterede i en beslutning om at arrangere en studietur for busoperatører og incoming bureauer i efteråret

20 Oplevelsesbaeret Kystturisme Fremdriftsrapport Demonstrationsprojekt Introduktion til arbejdet med målgrupper v/ konsulent Søren Østergaard Sørensen. Efterfølgende er der udarbejdet en analyse af de 8 virksomheder i gruppen. Analyserne resulterede i anbefalinger til, hvilke markedssegmenter den enkelte virksomhed kunne satse på. Konsulenten har i marts foretaget halvdags besøg i virksomhederne mhp. at klæde dem på til at arbejde med det udarbejdede materiale. Virksomhederne har derefter præsenteret tiltag, de vil arbejde med at implementere i sommerens løb. Der er som resultat af arbejdet i gruppen udfærdiget materiale om segment profiler for Region Sjælland herunder 5 personaer, der bedst sammenfatter turismepotentialet for de 8 virksomheder i gruppen. Materialet blev præsenteret for alle virksomhederne i demoprojekt 5 ved et læringsmøde på RUC den 26. februar. De udviklede personaer: Copenhagen Countryside På tur med bedste Romantik på landet Ud af byen i bil Ud af byen uden bil Der arbejdes aktivt med personaer både i virksomhederne og de tænkes ind i Østdansk Turismes arbejde. 5

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme

20 særlige feriesteder i kystturismen. ydelser fra Videncenter for Kystturisme 17. december 2012 20 særlige feriesteder i kystturismen ydelser fra Videncenter for Kystturisme Videncenter for kystturisme er etableret i sommeren 2012 som et partnerskab mellem Erhvervs- og Vækstministeriet,

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Smagsoplevelser som turismeprodukter

Smagsoplevelser som turismeprodukter Hvem er jeg: Uddannet cand. mag i historie og sproglig kommunikation og formidling i 2005 Siden da har mit arbejde været centreret omkring gastronomi og fødevarer i forskellige konstellationer. På Samvittigheden:

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK-12-0030 1. marts 31. august Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige

Læs mere

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark 26. 27. november Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Bliv bjergtaget i Mols Bjerge... Kom til kystbykonference i Nationalpark Mols Bjerge

Læs mere

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret

Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark. 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Kystbykonference 2014 Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen i Danmark 26. 27. november 2014 Nationalpark Mols Bjerge, Fuglsøcentret Ideer, viden og værktøjer til at udvikle kystturismen

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Midtvejsevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Rapport April 2014 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. RESUMÉ 7 1.1 Evalueringens formål 7 1.2 Kort introduktion

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS

Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Ansøgning om støtte fra Forening til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Region Syddanmark FOMARS Information om ansøger Projektnavn Segment Børnefamilier eller Det gode liv. Kina Alliancen

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere