Projektstyring og paradokser i hospitalsbyggeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektstyring og paradokser i hospitalsbyggeriet"

Transkript

1 Projektstyring og paradokser i hospitalsbyggeriet 7 November 2012 Kjell Tryggestad/CBS Daniel Toft Jensen/Lohfert&Lohfert Christian Schousboe Platz/ KHR arkitekter

2 Forskning Forskning i Netværket Ledelse i Byggeriet: Forskning også en praktisk rolle: Identificere nye muligheder for handlen, formulere nye problematikker og udfordringer i byggeriet Problematik: Studere projektstyringens paradokser, herunder hvem eller hvad som styrer i hospitalsbyggeriet.

3 Problematikkens relevans i byggeriet Hvem eller hvad styrer hospitalsbyggeriet - når der skal planlægges, og når der kan opstå afvigelser mellem plan og udfald? Ændringer i design/specifikation Tids afvigelser Økonomi/budget overskridelser DR, Sydney opera, Empire State Building m.fl

4 Hvad tror I at dette er? Det næmme svar: En skyskraber Det er Turning Torso Et bolig koncept & kunstværk living art? Et politisk værk? Et symbol for by fornyelse? Et fallos symbol? Alt ovenfor? Vores bud: et eksempel på hvordan høje/strategiske ambitioner kan mobiliseres og mobilisere flere resurser!

5 Turning Torso og byggeriets ambition Et meget urealistisk projekt, med høje/strategiske ambitioner: Store afvigelser i forhold til planen: +100% budget, +100%tid, + design-konstruktions ændringer. Turning Torso: et eksempel på et produktivt paradoks: - at den urealistiske ambition kan mobilisere nye resurser som gør byggeriet realistisk. Måske også mer realistisk end de Danske Superhospitaler? Styringsparadoks: Kan styring underminere byggeriets høje/strategiske ambition? Kan stryring gøre byggeriet mindre realistisk?

6 Projekt styring & kontrol: termostat modellen Rationale: to bring the project back on track (Maylor 2010, p.291) Feedback (+/-) Input - Budget - Design/Kvalitet - Tid Project execution Output

7 Arkitekt Ida Grubb: Et historisk perspektiv på relationen anlæg og drift Sygehusudgifter for hele landet. Løbende priser: 1910'erne og 20'erne 7 8 år Driftsudgifter svarer til anlægsudgifter 1930'erne og 40'erne år Driftsudgifter svarer til anlægsudgifter 1950'erne 3 4 år Driftsudgifter svarer til anlægsudgifter 1960'erne 2 3 år Driftsudgifter svarer til anlægsudgifter A. Borup anlæg 1,1 mia. kr. drift 29,4 mia. kr. Kilde: Arkitekt Ida Grubb 29. marts 2011, rket/

8 Relationen anlægsbudget driftsbudget Anlægsbudget sygehus: 41 milliarder (25 mia./stat+16 mia. regioner) over 10+år. Driftsbudget: På sundhedsområdet har regionerne budgetteret med 96,6 milliarder kroner herunder cirka 75 milliarder kroner for sygehusdrift (Kilde: Styr på regionerne - regionernes økonomi i 2011 Danske Regioners Generalforsamling 14 april anlægsbudget = ½ års driftsbudget

9 Ulige perspektiver på relationen anlægsbudget-driftsbudget: Rigsrevisionen v. Henrik Otbo: Regionerne har ikke erfaringer med at styre så store og komplekse projekter, som de nye sygehusprojekter (Kilde: Ingeniøren 24. sep 2010) Måske en gentagelse af DR? - overskridelse af anlægsbudget kan resultere i en byggeskandale.

10 Region Syds perspektiv v/ Konsulent Lars Jørgen Andersen: Udfordringer i forbindelse med projekt- /økonomistyring af kvalitetsfondsprojekterne Den bundne opgave i urokkelige budgetrammer Udbygningen af et bureaukratisk budgetstyringssystem til et integreret projektstyringssystem Controlling og rapportering i et miljø med mange eksterne og interne interessenter Kilde: Konsulent Lars Jøregn Andersen 29. marts 2011,

11 Ulige perspektiver på relationen anlægsbudget-driftsbudget: Danske Regioner v. Birgitte Kjøller Pedersen: Sagens kerne er uenighed mellem regionerne og Regeringen om projekternes totalomkostninger [ ] mange af vores hospitaler er ikke indrettede til de funktioner, man har i dag - der er ingen tvivl om at nybyggeri vil sikre mere funktionelle og effektive arbejdsgange til fordel for både personalets arbejdsmiljø og [drifts]økonomien (Kilde: Ingeniøren 24. sep 2010).

12 Danske Regioner v. Birgitte Kjøller Pedersen: Et reelt eksempel på uenigheden er f.eks. størrelsen på hospitalsstuer, som er afgørende for a) muligheden for at manøvrere senge og udstyr på stuerne og b) projektets pris i fh til kvadratmeter. Hvem eller hvad skal afgøre hvor store hospitalsstuerne skal være? (Kilde: Ingeniøren 24. sep 2010, min kursivering).

13 Ulige perspektiver på relationen anlægsbudget-driftsbudget: Regeringens ekspertpanel: [ ] en ændring fra 40 til m2 nettoareal vil reducere sengearealbehovet med pct., hvilket isoleret set svarer til en nedjustering af dimensioneringen på projektnivå på ca. 2 pct. netto Med tilpasningen tages der højde for kravet om effektive løsninger på anlægssiden. (Kilde: Ekspertpanelets rapport Regionernes Investerings- og sygehusplaner Screening og Vurdering 27 November 2008, s. 12, 13)

14 Eksempel på styring: Brutto/netto-faktoren

15 Ulige perspektiver på relationen anlægsbudget-driftsbudget: Region Hovedstaden: foreslår at det fremover anvendes en arealstandard for en sengestue på m2 sammenlignet med en arealstandard på 34 m2 [vil den] være ca dyrere i investeringsomkostning pr. sengestue. Det er vurderingen, at værdien af fremtidssikringen overskygger denne ekstra pris [ ]på ca. 20 mio. pr år i en 25-årig periode (svarende til ca.0.09% af regionens 23.4 mia. driftsbudget år 2011, min bemærkning). (Kilde: Rapport, Region Hovedstadens arealstandarder for hospitalsbyggeri, Oktober 2009, s. 13, 14)

16 Ulige perspektiver på relationen anlægsbudget-driftsbudget: Region Syd: Full scale mock-up & simulering af workflow i en 35m2 patientstue viser at ekspertpanelets arealstandard kan fungere: om ingen personer i stuen er ekstra store ved mobilisering og der investeres i ny teknologi så som den intelligente seng og robotteknologi til bortskaffelse af affald. Simuleringen viser også at der flere gange skal flyttes rundt på inventar og apparatur for at bestemte aktiviteter kan finde sted. Dette kræver tid og kan reducere patientsikkerhed, idet fokus flyttes fra den primære kerneopgave til planlægning og flytning af remedier (Kilde: Rapport, Test af fremtidens patientstue, Nyt OUH. Center for brugerfokuseret Innovation, Oktober 2010, s. 13, 14)

17 Ulige perspektiver på relationen anlægsbudget-driftsbudget: Center for Energibesparelser: Samtlige regioner har [ ] givet udtryk for, at budgetnedskæringer gør energihensyn til ofre for sparekniven. Når vi som samfund sparer på energieffektiviteten, er det som at tisse i bukserne for at holde varmen. Vi gør os selv en bjørnetjeneste, fordi det bliver dyrere i den sidste ende. Både for hospitalerne, skatteborgerne og klimaet. Kilde: Hjorth Jensen projektleder i Center for Energibesparelser 9 Januar 2011.

18 Ulige perspektiver på relationen anlægsbudget-driftsbudget: Regeringens ministerier: Danmark skal eksportere sundheds- og velfærdsløsninger for milliarder. Derfor har tre ministre indenrigs og sundhedsministeren, økonomi- og erhvervsministeren og socialministeren netop afholdt dialogmøde om vækstvilkårene for danske sundheds- og velfærdsvirksomheder. Danmark har brug for, at vi udvikler nye løsninger, som kan imødegå de udfordringer, vi står overfor med flere ældre, betydelige sundheds- og velfærdsudgifter, et begrænset økonomisk råderum Kilde: pressemeddelelse, 29 april

19 Perspektivering & Sammenfatning: Hvem eller hvad skal styre hospitalsbyggeriet? En ledetråd: En urealistisk vision og ambition kan i en vis forstand være mere realistisk fordi den er spændende og udfordrende og dermed i stand til at mobilisere flere resurser Professor Kristian Kreiner, Leder Netværket ledelse i Byggeriet. Kilde: Om Fremtidens Hospital 29 Oktober 2010 :

20 Kollektiv-strategisk styringsmodell: en mulig konklusion & ambition Måske er: Driftsbudgettet, Patientsikkerhed & kvalitet, Arbejdsmiljø, Miljø- og energimæssig bæredygtighed, Dansk erhvervs strategiske udvikling og eksport, Forskning og fælles videnskabelse med værdi for samfundet, hver i sær ikke tilstrækkelig for at mobilisere en høj ambition og flere resurser i hospitalsbyggeriet. Men...sammen skulle vi meget vel kunde løfte den udfordring og ambition!

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre

NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1. Region Hovedstaden NHH 2015. På vej mod Nyt Hospital Hvidovre Region Hovedstaden NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 1 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 2 NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre NHH 2015 På vej mod Nyt Hospital Hvidovre 3 Trykt Januar

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år

Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år NOTAT Budgettemaer for 2010 Afsæt for 2010 og de kommende år 1. Indledning 4 2. Personalemangel 6 2.1 Indledning 6 2.2 Udfordringen 6 2.3 Økonomiske og kvalitetsmæssige konsekvenser af personalemanglen

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Guide til forretningsplan for velfærdsservice

Guide til forretningsplan for velfærdsservice Guide til forretningsplan for velfærdsservice Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan du vil udvikle

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 89. årgang Nr. 3 April 2013 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 3 April 2013 Sygehusbyggerier et skridt videre Dansk og hollandsk lægevægt forskelle og ligheder Effektiv tværsektoriel ledelsesmodel Integreret hjemmetræning

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Nyheder om byggeri og entrepriseret. Januar-februar 2015

Nyheder om byggeri og entrepriseret. Januar-februar 2015 Nyheder om byggeri og entrepriseret Januar-februar 2015 (Nyhederne leveres af Retriever Danmark) Nye højder for boligbyggeriet i 2015 En ny rapport fra CRM-Byggefakta viser, at den store vækst, som branchen

Læs mere

Universitetssygehus Køge

Universitetssygehus Køge Universitetssygehus Køge Styringsmanual Version 2, revideret 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Formål... 4 Baggrunden for Styringsmanualen... 4 1. Projektbeskrivelse... 5 1.1. Vision... 5 1.2. Plangrundlag...

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere