Design og layout. Snippets og specialfunktionalitet i layouts Printvenlige layouts. Se også og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design og layout. Snippets og specialfunktionalitet i layouts Printvenlige layouts. Se også www.tangora.dk/manualer og www.tangora.dk/developerblog."

Transkript

1 Design og layout Denne manual giver en grundlæggende vejledning i anvendelse af de forskellige layoutværktøjer i Tangora Portal CMS og Tangora Mini samt eksempler og checklister til forskellige typer layouts: Visual Designer og Table Designer Farvepaletter og typografier Billeder og karruseller Sitelayouts, sidelayouts og afsnitslayouts Oversigtsvisning (punktliste/tabel/blokliste) og detaljevisning på funktionssider Snippets og specialfunktionalitet i layouts Printvenlige layouts Se også og Tangora Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual såvel som den software der er beskrevet i den, er leveret under licens og må kun anvendes i henhold til licensbetingelserne. Indholdet af denne manual er udelukkende af informativ karakter og kan ændres uden videre. Indholdet af denne manual skal ikke opfattes som en kontrakt eller hensigtserklæring fra Tangora Software A/S, og Tangora Software A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl der måtte være i den. Bortset fra, hvad licensbetingelserne tillader, må ingen dele af denne publikation reproduceres, arkiveres elektronisk, eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, herunder elektronisk, mekanisk, eller på anden måde uden forudgående skriftlig godkendelse fra Tangora Software A/S. Alle varemærker i denne manual tilhører fortsat deres respektive ejere.

2 Side 2 af 82 Indhold Introduktion... 4 Forskellige layoutværktøjer/-metoder... 5 Hvilket layoutværktøj skal du vælge?...5 Grundlæggende om Visual Designer... 6 Grundlæggende om Table Designer...9 Skift mellem layoutværktøjer...10 Generelle råd og anbefalinger Sitelayouts Hvad er et sitelayout? Modulet Site Designer Billeder Vis billeder i en karrusel...12 Farver Sådan opretter du farver fra et billede...12 Navigation Typografier Genbrug stylesheet fra andet layout...16 Tilknyt browserspecifikke style sheets...17 Globale typografier kan anvendes på tværs af sitelayouts...18 Sådan opretter du en global typografi...19 Sådan bygger du et sitelayout med Visual Designer Checkliste: Byg et sitelayout med Visual Designer Ad 1: Upload billeder...21 Ad 2: Opbyg farvepalette...21 Ad 3: Opret sitelayoutet, vælg farvepalette og preview-side mm Ad 4: Indsæt spalter, billeder, navigation, sideindhold mm...22 Automatisk eller manuel spaltebalancering?...26 Ad 5: Tilpas indryk, formatering, accentfarve mv Ad 6: Test med preview...30 Ad 7: Publicer...31 Tips til Visual Designer...31 URL-syntaks URL-syntaks og søgemaskiner...32 Indbyg funktioner i (site)layouts Snippets = Tangora "funktionspakker" Eksempel: Snippettypen 'Billedkarrusel'...34 Mere om snippets på Tangora Kundecenter...38

3 Side 3 af 82 Printvenlige layouts Printvenligt Table Designer masterlayout Printvenligt layout via CSS Sidelayouts Udpeg et standard sidelayout...40 Detaljeret styring af sidelayoutets anvendelse...41 Sitelayout og sidelayouts skal passe sammen Sådan bygger du et helsides sidelayout Sidelayouts med låst indhold Sådan laver du et sidelayout med låst indhold...47 Automatisk visning af fx redigeringsdato via flettefelt...51 Sidelayouts med portalfunktionalitet Anvend ikke cache eller sidelayouts på sider, der skal indlejres Sådan bygger du et sidelayout med portalfunktionalitet...53 Eksempel på sidelayout med nyhedsblok til højre...54 Forskellige sidelayouts til oversigt/detaljevisning Afsnitslayouts Angiv standardafsnitslayout for hvert site Sådan opretter du et nyt afsnitslayout Billedregler i afsnitslayouts...59 Sådan sletter du et afsnitslayout Opsætning af funktionssiders layout Vis en oversigt som punktliste, tabel eller blokliste Punktliste...63 Tabel...63 Blokliste...65 Intern navigering i oversigter...71 Detaljevisning Layouttips til formularsider og andre input-sider Eksempel 1: Opsætning af kontaktformular med Visual Designer...76 Eksempel 2: Opsætning af formularside med Table Designer...82

4 Side 4 af 82 Introduktion I Tangora Portal CMS og Tangora Mini kan layout styres på forskellige niveauer med 4 forskellige typer layout: Sitelayouts Sidelayouts Funktionssider Afsnitslayouts Sitelayoutet er den "skabelon", der bestemmer websitets overordnede layout, herunder placering af logo, menuer og sideindhold ("main"). Sidelayoutet er den "skabelon", der styrer placeringen af indhold på siderne (sitelayoutets "main"-område), og indhold kan komme fra siden selv eller sidelayoutet/andre sider. Funktionssider har en række indstillingsmuligheder til visning af sidens dynamiske indhold). Funktionssider der viser strukturerede data (se evt. afsnittet om struktureret indhold i Tangora Grundmanual) kan desuden anvende en layoutskabelon, som er defineret centralt for det enkelte modul (fx Nyheder). Afsnitslayoutet er den "skabelon", der styrer placeringen af forskellige typer afsnitselementer (fx overskrift, kort tekst, lang tekst, billede) samt tekstformatering. Kan bruges til specialfunktionalitet og/eller visuel "indpakning" af indhold. Hovedmenu Undermenu(er) Brødkrummesti Sideindhold Fælles for disse typer layouts er, at de kan opbygges helt frit man er ikke bundet til faste designskabeloner. Sitelayouts, sidelayouts og afsnitslayouts oprettes og administreres under menupunktet Design & layout. Her har du desuden mulighed for at definere farvepaletter, typografier og minikalendere:

5 Side 5 af 82 OBS: Adgang til menupunktet Design & layout kræver som minimum rettighedsniveauet Administrator og designadgang. Forskellige layoutværktøjer/-metoder I Tangora Portal CMS og Tangora Mini er der 3 forskellige måder at arbejde med layouts på: Visual Designer: Layouts består teknisk set af DIV-elementer Table Designer: Layouts består teknisk set af HTML-tabeller Egen HTML-kode Visual Designer er Verdens første rent browserbaserede designværktøj, som gør det muligt at opbygge avancerede DIV-baserede layouts med helt enkel pegog-klik. Et DIV-baseret layout er kendetegnet ved en stærk adskillelse mellem indhold og præsentation, hvilket sikrer tilgængelighed og gør det let for fx søgemaskiner at identificere relevant indhold på siden. Både Visual Designer og Table Designer anvendes ved hjælp af peg-og-klik og kræver således ingen eller begrænset kodekompetence. Hvilket layoutværktøj skal du vælge? Mange layouts vil kunne opbygges med både Visual Designer og Table Designer, men generelt anbefaler vi Visual Designer som layoutværktøj, da det teknisk set har en række fordele i forhold til Hastighed Søgemaskiner Tilgængelighed

6 Side 6 af 82 Visual Designer har desuden en række brugsmæssige fordele: Visual Designer Table Designer Intern visning af layout WYSIWYG Tabel med flettefelter Hjælp til fejlsøgning X Indlejrede layouts Ubegrænset 2 niveauer 1 Indbyggede designskabeloner til navigation (fx faner) X Antal navigationsniveauer Op til 10 2 Max. 3 3 Snippets Billedkarrusel Søgning Nyhedsbrevtilmelding Eksternt login HTML Flash Silverlight Billedkarrusel Søgning Nyhedsbrevtilmelding Eksternt login HTML Flash Formular Minikurv OBS: Hvis du vælger at anvende Visual Designer til opbygning af sidelayouts, skal sitelayoutet også bygges med dette værktøj (eller med Table Designer med indstillingen "HTML 4.01 Standards Mode"). Situationer hvor Table Designer er bedst Opsætning af HTML-mails fungerer pt. bedst med Table Designer, og i forbindelse med opsætning af funktionssider med indhold i flere spalter vil Table Designer også nogle gange være det bedste værktøj jf. "Blokliste" side 65. Grundlæggende om Visual Designer Layoutets struktur opbygges ved hjælp af spalter, som kan indeholde et eller flere elementer (billeder, navigation, sideindhold etc.) eller andre spalter. De enkelte elementer behøver dog ikke indsættes i en spalte men kan også indsættes direkte i layoutet. Både layout og spalte kan indeholde et ubegrænset antal elementer. Hvis en spalte er markeret, når et element indsættes, placeres elementet i den pågældende spalte. Ellers indsættes elementet direkte i layoutet. Både elementer og spalter kan flyttes ved hjælp af tastaturets piletaster og fjernes fra layoutet via Delete-tasten. 1 En celle i layoutets overordnede HTML-tabel kan indeholde en særskilt HTML-tabel. OBS: Tangora Mini understøtter ikke indlejrede layouts. 2 Kræver tilkøb af Ubegrænset antal navigationsniveauer 3 Det 3. niveau kræver tilkøb af Ubegrænset antal navigationsniveauer

7 Side 7 af 82 Spalter Spalter indsættes altid i såkaldte spaltesæt, der består af 1 til 5 spalter. Alle spalter inden for et spaltesæt hører sammen og vil altid have samme højde som den spalte, der har mest indhold, med mindre layoutet er indstillet til manuel spaltebalancering. Se evt. "Automatisk eller manuel spaltebalancering?" side 26. Højden og bredden på en spalte kan ændres via funktioner i Båndet, dvs. de kontekstafhængige værktøjsfaner, eller via musen: Højden ændres ved at trække i "håndtaget" nederst i en markeret spalte. Bredden ændres ved at trække i "håndtaget" til højre på en markeret spalte. OBS: Der ændres bredder fra venstre mod højre i et spaltesæt, dvs. at den sidste spalte i et spaltesæt ikke kan ændres dens bredde tilpasses automatisk, når den næstsidste spalte ændres. Luft I CSS, og dermed også i Visual Designer, skelnes der mellem to former for luft: Margen (margin), som er luft uden om et element, og Indryk (padding), som er luft inden for et element. Er der fx indsat en tekstboks i layoutet, er indryk afstanden fra boksens kant ind til dens indhold (teksten), mens margen er afstanden fra boksens kant til andre omkringliggende elementer. Luft, som er lavet med Margen, vil ikke blive vist med baggrundsfarve og/eller -grafik. Brug så få spalter som muligt Det er sjældent nødvendigt at indsætte ekstra spalter og lignende for at skabe den fornødne luft i et layout det kan næsten altid gøres ved at sætte indryk og margen på elementerne. Ekstra spalter får blot den bagvedliggende kode til at fylde mere og gør layoutet mindre fleksibelt. Generelt anbefaler vi, at man bruger spalter, hvis man fx har brug for grafik i flere lag (baggrundsbillede og logo) eller ønsker at placere en lodret navigation ved siden af sideindhold. Element Inspector Formatering af navigation, spalter, flettefelter og øvrige elementer i sitelayoutet foregår i praksis ved hjælp af såkaldt CSS (Cascading Stylesheets). Dvs. at formateringsmulighederne på de forskellige faner reelt blot giver adgang til at ændre de CSS regler/typografier, som påvirker et givent element, men på en nem og brugervenlig måde. Den indbyggede Element Inspector (F2) kan fortælle om alle typografiregler, der påvirker det aktuelt markerede element. På den måde kan man hurtigt og effektivt danne sig et overblik over hvilken formatering, der påvirker et givent element.

8 Side 8 af 82 Sådan ser Visual Designer ud Når du arbejder med layouts i Visual Designer, vises layoutet i WYSIWYGtilstand dog med eksempelindhold i navigation, brødkrummesti og 'sideindhold'. Når et givent element er markeret, kan du indstille elementets egenskaber og formatering ved hjælp af knapperne og valgmulighederne i båndet foroven: Preview-funktion med levende indhold Med Visual Designers indbyggede preview-funktion kan du se layoutet med det faktiske indhold fra en bestemt side: Du kan læse mere om Visual Designer i "Modulet Site Designer" side 11.

9 Side 9 af 82 Grundlæggende om Table Designer I Table Designer vises layoutet som en tabel, hvor de forskellige elementer (fx navigation, brødkrummesti, sideindhold mv.) er repræsenteret med flettefelter. Flettefelterne kan trækkes med musen fra oversigten under layouttabellen og placeres i en given celle. Du kan frit definere antallet af rækker og kolonner i tabellen, indstille kolonnernes bredde samt specificere tabellens marginer og evt. ramme under tabellens egenskaber (højreklik i tabellen) De enkelte celler kan tilpasses individuelt (tekstjustering, evt. ramme og tekst før/efter indholdet i cellen) Du kan sammenlægge to eller flere celler, hvilket fx kan være nyttigt når du vil placere tekst og billeder i forhold til hinanden. Der kan kun placeres ét felt i hver celle. Du kan placere billeder fra websitets centrale billedarkiv i tabellens celler Der kan kun placeres ét billede i hver celle, men en celle kan godt indeholde både et felt og et billede på én gang. Du kan indsætte tekst før og/eller efter indholdet i en celle samt tildele en celle en given typografi Sådan ser Table Designer ud OBS: En celle kan kun indeholde ét element. Det er dog muligt at indsætte et såkaldt indlejret layout med flere elementer:

10 Side 10 af 82 I preview-tilstand ser layoutet således ud: Skift mellem layoutværktøjer Det er ikke teknisk muligt at ændre et layout, som er opbygget med ét designværktøj til et andet dvs. er layoutet fra start opbygget i fx Table Designer, skal man bruge dette værktøj til evt. ændringer. Generelle råd og anbefalinger Sørg for at målene på dine layoutelementer passer sammen hvis en spalte/celle fx er 350 px bred, er der ikke plads til at indsætte et 352 px bredt billede Hvis layoutet skal indeholde et fast link til en bestemt side, er det en god ide at bruge en URL-genvej (fx "/sitemap") som link-adresse i stedet for et specifikt sideid så er det lettere at udskifte destinationssiden Brug gerne fx Internet Explorer Developer Toolbar til fejlsøgning af layouts og CSS. Hvis du ønsker at ændre et layout, som er i brug på websitet, kan det være en fordel at lave ændringerne på en kopi af det pågældende layout, så du du ikke kommer til at ødelægge noget. Du kan kopiere både sitelayouts, sidelayouts og afsnitslayouts. Hvis du ønsker at skifte fx sitelayout, vil det kræve færrest tilpasninger af sidernes opsætning og sidelayouts, hvis cellen med {main} har samme størrelse (bredde) som i det gamle layout. Globale flettefelter kan indsættes i sitelayouts, sidelayouts og på sider. Bruges til at vise system-genereret information (fx sidens ændringsdato). Tangora Grundmanual indeholder en oversigt over flettefelter.

11 Side 11 af 82 Sitelayouts Der er ingen begrænsning på, hvor mange sitelayouts, man kan oprette i en given Tangora Portal CMS løsning, og man kan sagtens anvende flere forskellige sitelayouts (fx ét sitelayout til forsiden, ét til undersider og ét til intranettet). Hvad er et sitelayout? Sitelayoutet er den 'designskabelon', der styrer websitets overordnede layout, herunder placering af logo, menuer og sideindhold. Sitelayouts opbygges helt frit og kan populært sagt udskiftes med et klik uden at starte forfra med websitets indhold. Baggrundsbilleder Billede (logo) Knap Navigation Snippet/kodeblok Brødkrummesti "{Main}"-område (sideindhold) Modulet Site Designer Sitelayouts opbygges ved hjælp af modulet Site Designer. Tangora Partnere har altid adgang til dette modul på en given løsning, mens kunder kun har adgang, hvis løsningens licens omfatter Site Designer. Når du arbejder med sitelayouts, skal du vælge, om du vil bruge Visual Designer eller Table Designer som layoutværktøj. Se evt. "Hvilket layoutværktøj skal du vælge?" side 5.

12 Side 12 af 82 Billeder Inden du uploader billeder til Tangora Manager, bør du overveje adgangsrettighederne til billederne: Må alle brugere med adgang til det centrale billedarkiv have adgang til sitelayoutets billeder, kan du blot oprette en kategori til billederne heri. Ønsker du derimod at kunne styre adgangen til billederne mere specifikt, bør billederne placeres i et særskilt arkiv (kræver tilkøb af ekstra arkiv). I Table Designer medfølger der et sitelayout-arkiv til hvert sitelayout, og man kan så vælge, om man vil placere billederne heri eller benytte det centrale billedarkiv. Vælger man at anvende sitelayoutets billedarkiv, er der mulighed for at angive forskellige egenskaber for billederne. Vis billeder i en karrusel Ønsker du at indsætte en billedkarrusel i fx sitelayoutet, kan dette gøres ved hjælp af en såkald Snippet se "Indbyg funktioner i (site)layout" side 33. Farver Du kan oprette alle de farvepaletter, du ønsker og tildele sitelayouts og databaser en bestemt farvepalette (under sitelayoutets/databasens egenskaber). Vælger du ikke en specifik farvepalette for fx et sitelayout, vil systemets indbyggede standardfarvepalette blive anvendt. Du kan sagtens tilpasse denne eller opbygge din egen farvepalette og vælge den som standardpalette. Sådan opretter du farver fra et billede 1. Gå til Design & layout > Farvepaletter og kopier den eksisterende systempalette (så får du farverne heri med) eller opret en ny, tom palette. 2. Dobbeltklik på et tomt farvefelt og klik på Anvend brugerdefineret palettebillede. Udpeg det billede, der skal bruges (eller upload det, hvis det ikke allerede findes i Tangora Manager arkivet). 3. Udvælg den ønskede farve ved hjælp af pipetteværktøjet og giv farven et passende visningsnavn:

13 Side 13 af 82 TIP: Brug zoom- og flytknappen i miniværktøjslinjen til at komme tættere på et bestemt udsnit af billedet. 4. Klik OK for at oprette den nye farve og Gem farvepaletten. 5. Gentag pkt. 2-4 for hver ny farve (systemet husker dog det seneste billede, du har brugt, så du behøver ikke finde det igen). 6. Flyt gerne de nye farver forrest i paletten (træk med musen). 7. Gem farvepaletten, når du er tilfreds med udvalget og rækkefølgen af farverne. OBS: Hvis du senere ændrer en farve, vil ændringerne ikke træde i kraft de steder, hvor farven er valgt du vil derimod manuelt skulle "påføre" den ændrede farve de ønskede steder.

14 Side 14 af 82 Navigation Websitets navigation kan inddeles i forskellige navigationstyper: Grundlæggende navigationstyper: Træ Liste Drop down XML-XSL 4 Kombinerede navigationstyper 5 Liste/træ Drop down/træ HTML (fuld kontrol over menuernes HTML-kode) Visual Designer indeholder et galleri med en række foruddefinerede skabeloner, som gør det nemt og hurtigt at formatere navigationen, og den indbyggede Navigation Designer giver mulighed for at tilpasse den valgte skabelons grundopsætning og dermed lynhurtigt skabe nye navigationstypografier: Fane med værktøj til formatering af den valgte navigation Eksempelindhold Navigation Designer 4 Denne navigationstype er kun understøttet i Visual Designer og kræver Application Constructor se bla. 5 Kombinerede navigationstyper kræver, at licensen indeholder "Ubegrænset antal navigationsniveauer"

15 Side 15 af 82 Navigation Designer giver således mulighed for at indstille navigationens egenskaber og genererer automatisk de fornødne grafikker til navigationen, fx runde hjørner og effekter. Se også indlæg på Tangora Udviklerblog (www.tangora.dk/developerblog): Alle blogindlæg om Visual Designer Grafisk navigation i Visual Designer med CSS Drop Down navigation i Visual Designer Typografier De typografier, der anvendes på en webside, vil som oftest være defineret i det overordnede sitelayout. Disse sitelayout-specifikke typografier kan i Visual Designer enten defineres ved peg-og-klik udvælgelse af forskellige formateringsegenskaber (fx skrifttype, -størrelse og accentfarve, når der er tale om tekst) på et givent flettefelt/element i sitelayoutet eller ved at indsætte den ønskede CSS-kode direkte ved klik på knappen Typografier: Du kan desuden tilknytte et eller flere eksterne style sheets (fx browserspecifikke style sheets) via sitelayoutets Staminformationer i Applikationsmenuen. Læs mere herom i "Genbrug stylesheet fra andet layout" side 16.

16 Side 16 af 82 Når du peger på et givent element i Visual Designer vinduet, vises en etiket med navnet på den anvendte CSS-klasse: TIP: Hvis man i forbindelse med redigering af en side sætter et link på en markeret tekst, får teksten automatisk sat en linktypografi på. Linktypografien er oftest defineret i det anvendte sitelayout. Du kan få vist alle CSS-egenskaber via den indbyggede Element Inspector (F2). Se evt. også "Element Inspector" side 7. Genbrug stylesheet fra andet layout Under sitelayoutets Staminformationer (vælg via Tangora Applikationsmenuen) har du på fanebladet Stylesheets mulighed for at tilknytte et stylesheet fra et andet sitelayout i webløsningen: OBS: Det sitelayout, der indeholder det stylesheet, du ønsker at tilknytte, skal være publiceret. På den måde kan du anvende samme stylesheet til alle de sitelayouts (typisk forsidelayout og undersidelayout), der tilhører en given grafisk designlinje, så ændringer kun skal foretages ét sted. Vigtigt: Hvis en style er angivet i både 'master' og 'slave' stylesheets, vil det altid være 'slave' stylesheet'et, der "vinder". Dvs. du bør kun definere styles lokalt, hvis du ønsker at alternativ formatering i forhold til det overordnede stylesheet.

17 Side 17 af 82 Tilknyt browserspecifikke style sheets I den perfekte verden ville alle browsere opføre sig ens. Sålangt er teknologien desværre ikke endnu, så derfor kan det være nødvendigt at oprette browserspecifikke stylesheets. Det gør du via menupunktet Staminformationer i Tangora Applikationsmenuen: 1. Vælg fanebladet Stylesheets og klik på knappen Tilføj: 2. Giv stylesheet'et et navn, angiv betingelser, klik på Tilføj og herefter OK: 3. Så vises det ny-oprettede stylesheet i oversigten over browserspecifikke stylesheets:

18 Side 18 af Marker det nye stylesheet og klik på Rediger så åbnes Tangora CSS Editor, hvor du kan indsætte den ønskede CSS: 5. Klik på OK for at gemme ændringer. Globale typografier kan anvendes på tværs af sitelayouts I Tangora Portal CMS kan du definere såkaldt "globale typografier", som kan anvendes på tværs af forskellige sitelayouts og sites anvendelsesrettighederne fastlægges nemlig på den enkelte typografi.

19 Side 19 af 82 TIP: De globale typografier kan bl.a. anvendes i forbindelse med redigering af en side: Fordelen ved at bruge typografier til formatering af tekst frem for fx valg af tekstfarve og/eller brug af fed, kursiv og understregning (CTRL+B/I/U) er, at man senere kan ændre farve mm. ét sted uden at skulle foretage ændringerne på hver side. OBS: Kun brugere med administratorrettigheder har adgang til at oprette og ændre globale typografier. Tegn- eller blokformatering Tegnet til højre for typografiernes klassenavn angiver hvorvidt der er tale om en tegn- eller bloktypografi. Tegnformatering (a) påvirker kun den markerede tekst, mens blokformatering ( ) påvirker hele den blok, cursoren er placeret i. Se også tippet nedenfor. Sådan opretter du en global typografi 1. Gå til Design & layout > Typografier og klik på Opret. Angiv typografiens navn, vælg HTML-tag (tegn- eller blokformatering) og øvrige egenskaber: HTML-tagget bruges til at angive, om der er tale om en overskriftstypografi (H1 = overskrift på niveau 1, H2 = overskrift på niveau 2, etc.), tegnformatering (span) eller blokformatering (div + p). OBS: HTML-tagget virker kun, når typografien anvendes i et WYSIWYG-felt. 2. Klik OK så vises de forskellige indstillingsmuligheder:

20 Side 20 af 82 TIP: Vælg "em" eller "%" som måleenhed, hvis gæsten skal kunne vælge tekststørrelse ved hjælp af browseren. 3. Angiv de ønskede indstillinger og brug evt. fanen Preview til at teste, om det ser ud som ønsket. Gem løbende med Gem-knappen og klik OK, når du er færdig med at konfigurere typografien. VIGTIGT: Omdøb ikke typografiens klassenavn, hvis den er i brug typografien vil i så fald ikke længere virke.

21 Side 21 af 82 Sådan bygger du et sitelayout med Visual Designer Du vil nu få præsenteret en detaljeret trin-for-trin-vejledning i, hvordan du kan bygge et sitelayout, så det kommer til at ligne dette eksempel: Topgrafik (baggrundsbillede) Logo med hovereffekt Navigation (niveau 1) Brødkrummesti Eksempelindhold Navigation (niveau 2-4) Footer (tekstfelt) Checkliste: Byg et sitelayout med Visual Designer Overordnet set kan opbygning af et sitelayout opdeles i følgende del-opgaver: 1. Upload billeder (hent evt. eksempler på 2. Opbyg farvepalette 3. Opret sitelayoutet, indstil URL-syntaks, vælg farvepalette og preview-side 4. Indsæt spalter, billeder, navigation, sideindhold og andre elementer 5. Tilpas formatering 6. Test med preview I "rigtige" produktionssituationer vil du måske følge en anden rækkefølge eller lave nogle af punkterne samtidig det kommer helt an på, hvad der passer bedst til det pågældende design og til dit temperament. 7. Publicer layout Ad 1: Upload billeder De tre billeder (en topgrafik og to logo-grafikker) til sitelayoutet uploades til kategorien "Tusmørkelayout" under Arkiver > Billedarkiv. Ad 2: Opbyg farvepalette Følg vejledningen i "Sådan opretter du farver fra et billede" side 12.

22 Side 22 af 82 Ad 3: Opret sitelayoutet, vælg farvepalette og preview-side mm. 1. Gå til Design & layout > Sitelayouts og opret et nyt sitelayout. Du får nu vist en tom "side" ligesom når du starter fx Word. 2. Klik på Tangora knappen og vælg Staminformationer. Vælg evt. en anden URL-syntaks (se "URL-syntaks" side 31). Skift til fanebladet Manager, tilknyt din farvepalette og vælg en side til preview: 3. Klik OK, gem sitelayoutet og genindlæs layoutet med F5, så den valgte farvepalette er tilgængelig. TIP: Du kan gemme sitelayoutet på forskellige måder: Tangora menuen Mini-værktøjslinjen CTRL+S Ad 4: Indsæt spalter, billeder, navigation, sideindhold mm. 1. Indsæt via fanen Indsæt en 100% spalte til topgrafik og et 25/75% spaltesæt til navigation 2-3 og sideindhold: 2. Indsæt herefter flettefeltet Brødkrummesti ved at klikke på det med musen:

23 Side 23 af Klik på brødkrummestien i layoutet, så den bliver markeret med en grøn ramme, og flyt den op under 100% spalten ved hjælp af PilOp-tasten: TIP: Når du indsætter et nyt element i layoutet, bliver det automatisk placeret nederst. Du kan flytte elementerne ved hjælp af tastaturets piletaster. Ønsker du at indsætte et element i en spalte, skal du først markere spalten så slipper du for manuelt at flytte elementet ind i spalten. 4. Marker 25/75% spaltesættet og træk det højere med musen. Vælg den højre spalte, og indsæt flettefeltet Indhold (sideindhold): TIP: I et spaltesæt med flere spalter vil den valgte spalte altid 'ligge øverst' jf. spaltens venstre hjørner. Hold CTRL nede, mens du klikker på en spalte så er du sikker på at få den rigtige valgt. Når en spalte er markeret, kan du trække den højere eller mindre ved hjælp af det viste "håndtag" når du trækker i håndtaget, vises spaltens (minimums)højde. Du kan ændre bredden på samme måde ved at trække i håndtaget til højre på spalten (bredden på den sidste spalte i et spaltesæt kan dog ikke ændres den tilpasser sig automatisk, når 'nabospalten' ændres).

24 Side 24 af Klik på layoutets mørkegrå baggrund for at fravælge spalten og indsæt den vandrette navigation. Marker navigationen og flyt den op under 100% spalten ved hjælp af PilOp-tasten: 6. Marker den venstre spalte i 25/75% spaltesættet og indsæt Navigation 2. Marker navigationen og indsæt endnu en navigation (=niveau 3). Bekræft, at den skal indsættes som undernavigation i navigation 2: 7. Indsæt en tekstboks til sidefoden:

25 Side 25 af Marker 100% spalten og indsæt baggrundsbilledet via fanen Formatering: TIP: En af fordelene ved at indsætte topgrafikken som et baggrundsbillede er, at man så nemt kan placere fx logo ovenpå. Topgrafikken behøver desuden ikke passe præcist, da man kan "beskære" den ved hjælp af spaltens højde og bredde. 9. Vælg indstillingen Gentag ikke og træk i håndtaget nederst på spalten, så spaltens højde passer til billedet. 10. Skift til fanen Indsæt og indsæt logoet i 100% spalten:

26 Side 26 af 82 TIP: Har du uploadet billederne til sitelayoutet i en særskilt kategori, kan du hurtigt finde billederne ved at filtrere på denne kategori i "Indsæt billede"- dialogboksen. Vælg evt. visningsformen Medium billeder som i dette eksempel. 11. Marker billedet og vælg Hoverbillede på fanen Indstillinger: 12. Gem sitelayoutet. Automatisk eller manuel spaltebalancering? Som standard forsøger Visual Designer at gøre alle spalter i et givent spaltesæt lige høje. Hvis et layout anvender avancerede CSS-features som fx CSS-styret positionering af elementer, eller hvis en side fx viser indhold dynamisk via Ajax, kan det dog være en fordel at styre specifikke spalters højde manuelt. Det kræver, at du først skifter fra automatisk til manuelt styret spaltebalancering: Åbn Tangora Applikationsmenuen ved at klikke på Tangora knappen øverst til venstre og vælg menupunktet Staminformationer:

27 Side 27 af 82 Vælg Manuel spaltebalancering nederst på fanen Generelt. Under højde-indstillingerne for den enkelte spalte kan du så manuelt aktivere spaltebalancering, hvis du ønsker, at den pågældende spaltes højde skal justeres i forhold til det spaltesæt, den indgår i: Hvis du aktiverer spaltebalancering, vil spaltens højde automatisk blive lige så høj som den højeste spalte i spaltesættet. Ad 5: Tilpas indryk, formatering, accentfarve mv. 1. Skift til fanen Formatering, vælg omløbet Flyd til højre og indstil billedets margen til Normal margen:

28 Side 28 af Marker 100% spalten, klik på knappen Baggrundsfarve og vælg en mørk baggrundsfarve til spalten af hensyn til billedets øverste runde hjørner: TIP: Topgrafikken er lavet i png-format, fordi det understøtter transparens til de runde hjørner. 3. Marker nu brødkrummen, vælg baggrundsfarve, sæt indryk: (her er der valgt et brugerdefineret indryk på henholdsvis 10, 10, 15 og 15 px) og definer bundrammen på elementet: 4. Indstil tekstboksens baggrundsfarve og indryk på samme måde. 5. Klik på layoutets mørke baggrund (for at fravælge evt. valgte elementer) og vælg fx en brun Accentfarve:

29 Side 29 af 82 TIP: Hvis du vælger et bestemt element (fx flettefeltet Indhold), inden du vælger Tekstfarve, Accentfarve eller anden formatering fra fanen Layout, vil formateringen kun blive sat lokalt på dette element. OBS: Har du først sat en formatering lokalt på et bestemt element, vil det ikke blive påvirket af de evt. globale formateringsvalg, du foretager. Se også "Genbrug stylesheet fra andet layout" side Marker Navigation 1, klik på fanen Formatering (Navigation) og vælg den vandrette navigationstypografi med sort/petroleum fra galleriet: 7. Klik herefter på knappen Opret ny > Opret kopi af den valgte navigationstypografi, giv den et navn og brug Navigation Designer (se evt. side 14) til at tilpasse baggrundsfarverne på de forskellige faner, så de passer med sitelayoutets design (fx sortbrun baggrund på Navigation og Normal, Brændt orange på Hover og Brun på Aktiv): Navigation Designer giver mulighed for at skræddersy det valgte navigationselement i forhold til farve, effekt, indrykning mm. Husk at give navigationen et sigende navn i stedet for standardbetegnelsen "Brugerdefineret navigation". Se også "Genbrug stylesheet fra andet layout" side 16.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m.

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. MAGENTO Manual Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. Indhold Indledende bemærkninger... 5 Magento er open source... 5 Hvordan installere man Magento?... 5 Installation af Magento...

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Videre med Word 7/97. Kig lige her. knowware.dk. Navigation. Ctrl++ forstørrer og Ctrl+ formindsker. F5/F6 åbner/lukker Bogmærker Videre med Word 7/97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk 38,- Hjemmesider for alle Web Design Olav Junker Kjær www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 =

Læs mere

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S

Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Quickguide til TRIVSELMETER UDARBEJDET AF INTERRESEARCH A S Januar 2010 INDHOLD A. OPSTART, KONTOTYPER OG KONTOADMINISTRATION 4 Start Trivselmeter menupunktet Oversigt 4 Konto/facilitator typer 4 ændringer

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere