Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau"

Transkript

1 Brugermanual til Magento webshop Pointe webbureau Copyright Pointe [1]

2 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Login... 3 Kategorier og egenskaber... 4 Oprettelse af kategorier... 6 Kategoriens udseende i frontend... 7 Oprettelse af Egenskaber (attributter) Oprettelse af Attribut sæt Skatteregler Forskellige produkttyper Oprettelse af et enkelt produkt Produktbilleder Betaling Forsendelse E mails En ordres livscyklus Faktura Afsendelse af varer Oprettelse af brugere Hvordan du installerer udvidelser til Magento Dansk sprogpakke Tags Ændring af tekst på knapper og menupunkter Copyright Pointe [2]

3 Indledende bemærkninger Denne manual er skrevet til en dansksproget Magento og tager udgangspunkt i Magento Sidst i manualen kan du finde en vejledning til, hvordan du installerer det danske sprog. Der er to vigtige begreber, som vil blive brugt i manualen: Backend Frontend Der, hvor vedligeholdelse og opdatering finder sted. Er kun tilgængelig for administratorer af websitet. Hvad den besøgende ser, altså den offentligt tilgængelige del af websitet. Magento kan opdateres og vedligeholdes igennem enhver internetbrowser fra enhver pc med adgang til internettet. Login For at logge ind i administrationsdelen af din webshop skal du skrive: i din browser. Herefter vil du se følgende billede: Du logger ind med dit brugernavn og password. Efter login vil du se følgende: Copyright Pointe [3]

4 Dette kaldes Dashboard/oversigt, og her har du en oversigt over de nyeste ordrer mv. Øverst har du menulinjen, som bruges til at navigere rundt i systemet med. Den ser således ud: Inden du kan gå i gang med at oprette produkter i din webshop, er der et par ting, der skal indstilles og oprettes: 1. Du skal oprette minimum en ankret kategori 2. Du skal oprette minimum et sæt af egenskaber Kategorier og egenskaber Et produkt er en vare, du sælger i din webshop. I Magento inddeles varer i kategorier og de tildeles en række produktegenskaber, der beskriver produkternes egenskaber. Et produkt kan tilhøre flere kategorier. Egenskaber beskriver produktets specifikke træk. Det kan eksempelvis være farve og størrelse. Forholdet mellem produkter, kategorier og egenskaber ser således ud: Kategori 1 Produkt 1 Produkt 2 Egenskab 1 Egenskab 2 Egenskab 1 Egenskab 3 Copyright Pointe [4]

5 Kategori 2 Produkt 3 Egenskab 1 Egenskab 3 Egenskaber kan tildeles forskellige produkter og er ikke fastkoblet til et enkelt produkt. Inden du går i gang med at oprette produkter i Magento, skal du oprette kategorier og lave egenskaber til dine produkter. Eksempelvis kunne det i en shop, der sælger tøj, se således ud: Kategori Produkt Egenskab Bukser Capribukser Størrelse Farve Cowboybukser Størrelse Brand Bluser Rød sweater Størrelse Brand Farve Copyright Pointe [5]

6 Oprettelse af kategorier Kategorier er opdelt i hovedkategorier og underkategorier. Eksempelvis kan du have en hovedkategori, møbler, og underkategorier til denne med sofaer, spiseborde og senge. For at oprette en kategori skal du: Naviger til Katalog I Kategorier for at oprette og redigere kategorier. Har du installeret Magento uden Sampel Data, vil du kun have en kategori med navnet Default. (Du kan installere Magento med indhold, dvs. at der er oprettet kategorier, egenskaber og produkter. Det kan kun anbefales, at du installerer Magento med prøvedata, hvis vil bruge installationen til at lære, hvordan du bruger Magento.) For at lave en ny kategori skal du trykke på kategorien med navnet Default (Root Catogory). Tryk herefter på knappen I højre side vises: Copyright Pointe [6]

7 OBS: Felter markeret med * skal udfyldes. Under fanen Generelt skal du være opmærksom på feltet Is Active. Ved at vælge Ja vil du gøre kategorien synlig i Frontend. Feltet URL Key i fanebladet Generelt giver dig mulighed for at indtaste en søgemaskine venlig adresse til kategorien. Udfylder du ikke feltet, vil Magento bruge navnet på kategorien. Overskrift er den tekst, der bliver vist øverst i browseren: Felterne Meta nøgleord og Meta beskrivelse giver dig mulighed for at indtaste metainformation om kategorien til søgemaskiner (eksempelvis Google). I Meta nøgleord skrives ord der beskriver kategorien (kommasepareret) og i Meta beskrivelse skrives hele sætninger. Kategoriens udseende i frontend Navnet på kategorien vil blive vist øverst på siden, herefter vises billedet, som du har mulighed for at sætte ind. Magento skalerer billedet til en størrelse, der hedder 475 px i bredden, og det kan derfor anbefales at lave et billede, der passer i den størrelse. Under billedet vises teksten, der indtastes i Description. Det vil se således ud på hjemmesiden: Copyright Pointe [7]

8 Den næste fane, du skal udfylde, når du opretter en kategori, er Display Settings. Her kan du styre, hvordan din kategori tager sig ud. I Display Mode har du mulighed for at vælge tre forskellige visningsformer: 1. Statisk blok og produkter (viser først en statisk blok og derefter produkterne) 2. Kun produkter (viser kun produkterne i kategorien) 3. Kun statisk blok (viser kun en statisk blok og ikke produkterne i kategorien) En CMS Blok er et område på siden, hvori du via html kode kan indsætte det, du ønsker. Du opretter en Static block under CMS I Statiske blokke. Vælger du en af de muligheder, der involverer en Statisk blok, skal du i det næste felt specificere hvilken Statisk blok, der skal bruges. Feltet Is Anchor, giver mulighed for at vise en navigationsmenu hvor underkategorierne vises i en boks i venstre side. Dermed er det ikke nødvendigt at tilgå menuen, når kunden skal kigge efter produkter. Det forudsætter imidlertid, at en hovedkategori uden produkter ikke må gøres til Anchor, med mindre minimun én underkategori med produkter sættes til Anchor. Copyright Pointe [8]

9 Når du har udfyldt de nævnte felter, er du klar til at trykke på Eksempel på, hvordan du kan strukturere produkter ved hjælp af kategorier: Eksempel på struktur af kategorier: Root Katalog svarer til Default kategorien. Herunder er der oprettet en række andre kategorier. De indeholder varer men også underkategorier. Copyright Pointe [9]

10 Oprettelse af Egenskaber (attributter) Som nævnt tidligere er egenskaber kendetegn, som bruges til at beskrive produkterne. Eksempelvis kan et produkt have egenskaben størrelse. Når du opretter et produkt, der er tildelt denne egenskab, skal du definere størrelsen. Egenskaberne er organiseret i sæt, som består af en række egenskaber. Dermed kan du oprette forskellige sæt, der passer til de forskellige produktgrupper, du vil sælge. Der følger en række egenskaber med Magento, kaldet systemegenskaber. Det er egenskaber, som er faste og altid skal defineres, når du opretter produkter. Eksempler på systemegenskaber er navn, pris, og SKU (Stock Keeping Unit, varenummer). Du har derudover mulighed for selv at oprette egenskaber eksempelvis størrelse, farve og producent. Det gør du under Katalog I Produktegenskaber I Egenskaber. Dette screenshot vises en liste af egenskaber. Bemærk, at nogle af disse egenskaber ikke er synlige for dine kunder. Du kan oprette dine egne egenskaber ved at trykke på hjørne., som du finder i øverste højre Copyright Pointe [10]

11 Bemærk, at der er to faneblade: Egenskaber og Rediger labels. Egenskaber fanebladet er opdelt i to dele: 1. Indstillinger for egenskaber (vedrører egenskaber i backend) 2. Egenskaber (frontend), (hvordan attributten vises i frontend) 1. Indstillinger for egenskaber indeholder følgende felter til udfyldelse: Indstillinger for egenskaber: I dette felt skriver du egenskabens navn. Du kan kun bruge små bogstaver, numre og tegnet _ Navnet skal begynde med et bogstav. Anvendelsesområde: Bestemmer hvor egenskaben skal gælde. Som standart er den sat til Store View. De andre muligheder er aktuelle, hvis du har flere butikker (eksempelvis en dansk og en engelsk version). Kataloginput for ejer af forretning: Her skal du vælge type på egenskaben. Eksempelvis om det er et tekstfelt, en dropdown eller blot et ja/nej. Unik værdi: Hvis du vælger at sætte egenskaben til at have en unik værdi, betyder det, at det ikke vil være muligt for flere produkter at have den sammen værdi på den pågældende egenskab. Skal udfyldes: Sættes den til ja vil det ikke være muligt at oprette et produkt med denne egenskab uden at angive egenskab (feltet bliver påkrævet). Inputvalidering for butiksejer: Her kan du definere hvilket input, der er tale om og dermed lave et tjek på, om det, der angives, er korrekt. Føj til: Feltet definerer hvilke produkttyper, egenskaben kan tildeles. (Læs mere om de tre forskellige produkttyper i Magento under Forskellige produkttyper ). 2. Egenskaber (frontend) indeholder følgende felter til udfyldelse: Anvend i kviksøgning: Som standart har Magento et søgefelt. Ved at vælge ja her åbner du op for, at egenskaben kan findes i søgefeltet. Anvend i avanceret søgning: Attributten er søgbar i Magentos avanceret søgefunktion. Kan sammenlignes: Vælger du ja her vil egenskaben være synlig ved sammenligning af produkter. Copyright Pointe [11]

12 På sceenshot et er to produkter sammenlignet: Egenskaberne: Model, SKU, Manufacturer, Short Description og Description er gjort sammenlignelige. Der kan nemt være flere egenskaber på produkterne, men disse er ikke sat til at kunne sammenlignes i frontend. Anvend i lagdelt navigation: Magento er opbygget således, at det er muligt for brugere at navigere rundt i produkter ved hjælp af disses egenskaber. Dette er et eksempel på, hvordan funktionen lagdelt navigation ser ud i frontend. De tre egenskaber: pris, farve og forhandler er sat til at kunne bruges i lagdelt navigation. Funktionen kan kun bruges med følgende typer egenskaber: Dropdown, Multiple Select og Pris. Du har tre valgmuligheder i forhold til visning i lagdelt navigation: 1. Nej. Egenskaben vil ikke blive brugt i lagdelt navigation 2. Kan filtreres (med søgeresultat). Vil vise egenskaben, men kun med de værdier, hvor der er et produkt af vise. 3. Kan filtreres (uden søgeresultat). Vil vise alle værdier for egenskaben uafhængigt af om der er et produkt i alle værdigrupper. Position: Hvis du har valgt, at din egenskab skal vises i lagdelt navigation, kan du definere hvilken position, den skal have. 1 vil sætte egenskaben øverst på listen. Copyright Pointe [12]

13 Synlig på produktsider i frontend: Vælges ja her vil attributten blive vist under Yderligere information på produktet. Bruges i produktliste: Her definerer du (ja/nej) om egenskaben skal vises i listevisningen af produkter i en kategori. Bruges til sortering i produktliste: Vælger du ja her, vil dine brugere kunne sortere produkter efter denne attribut i listevisningen af en kategori: I dette eksempel er egenskaberne; position, name, price og color sat til at kunne bruges i frontend til at sortere produkterne efter. Bemærk at Bruges i produktliste og Bruges til sortering i produktliste er afhængige af om skabelonen understøtter denne funktion. I fanebladet Rediger labels er der et enkelt felt til udfyldelse: Administrer titler: Her styrer du egenskabens navn i frontend (det navn på egenskaben kunden vil kunne se eksempelvis pris). Når du er færdig med at udfylde felter, trykker du på Oprettelse af Attribut sæt Naviger til Katalog I Produktegenskaber I Egenskaber sæt Listen viser de sæt af egenskaber, der allerede er i systemet. En nyinstalleret Magneto vil kun have Default. For at lave et nyt sæt tryk på i øverste højre hjørne. Copyright Pointe [13]

14 Giv dit sæt af egenskaber et navn (det vil kun være synligt i backend). Det er en fordel at give det et navn, som giver mening i forhold til de produkter, sættet skal bruges til. Herefter trykker du på og følgende vindue vises: I venstre side vises sættes navn. Den midterste sektion viser de egenskaber, der allerede er tildelt sættet, og yderst til højre vises de egenskaber, der ikke er tilføjet sættet. Bemærk at egenskaberne er organiseret i grupper. Hver gruppe udgør et faneblad, når du opretter et produkt. De egenskaber, der har dette ikon: derfor ikke fjernes fra sættet., er egenskaber, som skal være til stede i alle sæt. De kan Du kan tilføje egenskaber ved at trække dem over fra sektionen i højre side og ind i sektionen i midten. På samme måde fjerne du egenskaber. Nye grupper oprettes ved at trykke på knappen Tilføj ny: Copyright Pointe [14]

15 Rækkefølgen af grupper ændres vha. drag and drop metoden. Når du er færdig med at redigere, hvilke egenskaber der skal være i dit sæt, trykker du på Gem Sæt. OBS: Når du har tildelt et sæt af egenskaber til et produkt, kan du ikke fjerne det igen! Derfor er det vigtigt at tænke sig godt om og få lavet et sæt, der dække alle behov. Copyright Pointe [15]

16 Skatteregler Opsætning af skatteregler: I Magento er der taget højde for mange forskellige muligheder for beskatning af varer. Eksempelvis kan der være forskellige skatteregler for bestemte landeområder, forskellige beskatninger på varegrupper og beskatning efter typer af køb (privatperson eller virksomhed). Dette giver stor fleksibilitet, men det gør det også en smule kompliceret at opsætte skattereglerne. Du bør oprette skatteregler, inden du giver dig til at oprette produkter i din shop, da du skal definere skatteregel på produktet, når du opretter det. En skatteregel består af en skattesats, afsenderadresse, produktklasse, kundeklasse og ordrens samlede pris. Processen med at oprette en skatteregel er derfor: 1. Lav en kunde skatte klasse 2. Lav en produkt beskatnings klasse 3. Opret beskatningsprocenter og kobl dem med de områder, de tilhører 4. Opret skattereglen, og giv den et navn 1. Momsgruppe (kunder): Inden du kan lave en skatteregel, skal du som minimum have én kunde skatteregel klasse (Momsgrupper (kunder)). Der er i Magento oprettet en default klasse kaldet Retail Customer. Du opretter og redigerer kunde skatteregel klasser under: Salg I Moms I Momsgrupper (kunder) I dette eksempel er der oprettet to klasser: Magentos default klasse (Retail Customer) og en klasse med navnet Dansk forbruger. Det er meget let og hurtigt at oprette en ny klasse. Du skal blot trykke på hjørne og herefter give klassen et navn og trykke på Gem gruppe. i øverste højre Copyright Pointe [16]

17 2. Momsgrupper (produkter): Denne klasse definer hvilken type af produkter, der bliver købt. Når du opretter et produkt, skal du definere hvilken produkt skatte klasse, det tilhører. Som default er der i Magento oprettet tre klasser: Taxable Goods, Shipping og default. Du tilføjer og redigerer denne klasse under: Salg I Moms I Momsgrupper (produkter) Det er meget let og hurtigt at oprette en ny klasse. Du skal blot trykke på hjørne og herefter give klassen et navn og trykke på Gem gruppe. i øverste højre 3. Momszoner og satser: Beskatningen af en vare er en kombination af geografisk placering og procentsats. I Danmark er det let, da vi kun har en skattesats momsen. Du kan oprette en zone, der hedder Danmark, med en procentsats på 25 % på følgende måde: Naviger til Salg I Moms I Momszoner og satser Tryk på for at oprette den skatteregel, som passer til dit behov. Copyright Pointe [17]

18 Moms ID er det navn, du giver skattetaksten. (Det kan være en god idé at give den et navn, der er fortællende i forhold til, hvor raten skal gælde. Eksempelvis at det drejer sig om skatteraten i Danmark.) Herefter vælger du land, stat og postnummer. Stat og postnummer relatere sig til det land, du har valgt. Rate: Her angiver du raten i procent. Når du er færdig, trykker du på 4. Momsregler Nu er du klar til sidste trin, hvor du sammensætter alle de oplysninger om beskatning, du har lavet indtil nu, til én skatteregel. Naviger til Salg I Moms I Momsregler Du kan på listen se, hvordan en skatteregel består af Momsgruppe (kunder), Momsgruppe (produkter) og Moms sats Klik på for at oprette din egen skatteregel. Copyright Pointe [18]

19 Navn: Giv din skatteregel et navn. Momsgruppe (kunder): Vælg den kunde skatte klasse der passer til den regel, du vil oprette. Momsgruppe (produkter): Vælg den produktskatteklasse der passer til den regel, du vil oprette. Momssats: Vælg en eller flere skatterater der skal passe til skattereglen. Til sidst trykker du på Copyright Pointe [19]

20 Forskellige produkttyper Når du skal oprette produkter i Magento, skal du være opmærksom på, at der findes flere forskellige produkttyper: 1. Enkelt produkt (kunden kan ikke specificere noget på produktet, så som farve og størrelse) 2. Konfigurerbar produkt (kunden har mulighed for at vælge eksempelvis størrelse eller farve) 3. Grupperet produkt (gruppe af produkter dvs. flere enkelte produkter sat sammen i en pakke) 4. Virtuelt produkt 5. Bundtet produkt 6. Produkt til download Oprettelse af et enkelt produkt Når der er oprettet kategorier og egenskaber til dine varer, er du klar til at oprette et enkelt produkt. Gå til Katalog I Produkter Her kan du se en oversigt over de produkter, der er oprettet. Bemærk at du på oversigten kan se: Type (produkttype), Sæt af egenskaber (attribut sæt), pris og antal på varer. For at oprette en ny vare skal du trykke på i øverste højre hjørne. Copyright Pointe [20]

21 Her skal du vælge hvilket sæt af egenskaber, produktet skal bruge, samt typen af produktet. I dette tilfælde vælges Simple Product. Tryk derefter på Fortsæt. Husk, at når du først har tildelt et sæt af egenskaber (attribut sæt) og en produkttype til et produkt, kan det ikke ændres. Bemærk, at de første fanebladene i venstre side, der skal udfyldes, stemmer overens med mapperne i attribut sættet. Udfyldelse af faner: Som minimum skal du udfylde alle de steder, der er markeret med *. (Generelt, Prices, og Description.) Gemmer du uden at have udfyldt de påkrævede felter, vil produktet ikke blive tilføjet din shop. OBS: Ikke alle felter til udfyldelse ved oprettelse af et produkt er dækket her, da det vil være for omfattende. I stedet vil de mest centrale felter blive omtalt. Gennemgang af faneblade under oprettelse af et simpelt produkt Generelt Navn: Produktets navn Varenummer: Unikt nummer for produktet, som du selv definerer. (Den engelske betegnelse er SKU: Stock Keeping Unit.) Status: Vælg mellem Aktiv eller Inaktiv. Aktivere du produktet, vil det være synligt i frontend. Copyright Pointe [21]

22 Momsgruppe: Vælg den skatteklasse der passer til dit produkt. URL key: Her kan du skrive, hvad du gerne vil have til at stå i URL en på produktet. Du må ikke lave mellemrum eller specialtegn i dette felt. Skriver du ikke noget, vil Magento automatisk bruge produktets navn. Eksempelvis produkt navn Synlig i: Her kan du definere, hvor dit produkt skal være synligt. Du kan vælge mellem: Ingen steder (produktet vises ingen steder), Katalog (er kun synlig i kataloget), Søg (er kun synlig ved søgning) og Katalog, Søg (synlig i både katalog og ved søgning). Bemærk, at der skal vælges enten katalog eller søgning for at varen er synlig i frontend. Når du har udfyldt felterne i fanebladet Generel, kan du trykke på Gem dermed gemmes den information, du har indtastet, og du føres til næste faneblad. Trykker du på Gem og fortsæt redigering, forbliver du på fanebladet og der gemmes. Prices Pris: Prisen på produktet inkl. skat (moms) Cost: Den kostpris der er på produktet for dig (ikke synlig i frontend) Special Price: Hvis du indtaster en pris her, vil prisen vises overstreget med rødt, og en specialpris vil blive vist. I de næste to felter kan du definere en periode, hvor der skal være specialpris på produktet. Meta Information På dette faneblad indtaster du metainformationerne på produktet. OBS: Dette er vigtigt i forhold til søgemaskineoptimering. Så vil du gerne have, at Google finder dine produkter, så brug tid på at udfylde Copyright Pointe [22]

23 dette faneblad. Images For at tilføje et billede til produktet skal du trykke på Browse Files og derefter vælge det billede, du vil uploade. Herefter trykker du på Upload Files. Når billedet er uploadet, ser det således ud: Ved at bruge radio knapperne kan du definere, hvor billedet skal bruges. Etiket: Fungerer som alt tekst på billedet Produktbilleder Du har mulighed for at vise dit produkt i tre forskellige billedstørrelser: Thumbnail: 50 x 50 eller 75 x 75 px Lille billede: 125 x 125 eller 135 x 135 px Stort billede: 265 x 265 px Størrelserne, der er defineret, er de størrelser, som Magento vil vise billederne i. Magento kan godt skalere billederne, når du uploader dem, men det anbefales, at du selv gør det, da det giver langt det bedste resultat. Dvs. når du uploader billeder til et produkt, bør du lave det i tre forskellige størrelser. Copyright Pointe [23]

24 Description På dette faneblad skriver du både en dybdegående og en kort beskrivelse af produktet. Bemærk at begge felter er påkrævet. Lager På dette faneblad styrer du indstillingerne for antallet af det enkelte produkt. Som standart er de fleste felter sat til at bruge de indstillinger, der er sat globalt for hele webshoppen. Som udgangspunkt er det kun Antal og Lagerstatus, du skal udfylde. Antal: Den mængde af varen du har på lager. Lagerstatus: Her indstiller du om varen er på lager eller ej. Kategorier På dette faneblad definerer du, hvilken/hvilke kategorier varen skal vises i. Tryk på de enkelte kategorier, så der fremkommer en tjekboks, hvormed produktet tilføjes kategorien. De resterende faneblade kan udfyldes efter behov. Når du er færdig med at udfylde faneblade, trykker du på Nu er dit produkt oprettet og tilføjet en kategori. Copyright Pointe [24]

25 Betaling Inden du begynder at opsætte betaling, skal du sikre dig, at skattereglerne i konfigurationen er opsat rigtigt. Det gør du under System I Konfiguration I Moms For at betaling med kreditkort kan virke i din Magento webshop skal følgende ting være i orden og arbejde sammen: 1. Indkøbskurven (du skal ikke gøre noget den virker som standart i Magento) 2. Betalingsmetode (Gateway) 3. Sælgerkonto (Merchant Account) 4. Bankkonto 1. Du skal ikke gøre noget for at opsætte indkøbskurven. 2. Betalingsgateway en er både et stykke software og en service. Du skal selv sørge for at lave en serviceaftale med en af de betalingsgateways, Magento understøtter. 3/4. Sælgerkonto (Merchant Account). Når en betaling er godkendt, skal pengene overføres fra kreditkortet til din konto. Det gøres ved at lave en kontrakt med de kreditkort, du har en aftaler med. En sælgerkonto består af en bankkonto, en aftale og en vurdering af kreditværdighed. Det kan være dyrt at oprette aftaler med kreditkort, og det kræver et tjek af din kreditværdighed. Du skal være opmærksom på, at der er et månedligt gebyr. For at få din webshop op at køre skal du derfor sørge for en betalingsgateway og en sælgerkonto (Merchant Account). PayPal, Authorize.net og Payflow er eksempler på services, der kan bruges til betalingsgateways. I Danmark kan epay bruges. For at konfigurere din betalingsgateway skal du gå til System I Konfiguration I Betalingsformer. Selve konfigurationen af din betalingsgateway er uden for denne manuals område. Sørg også for at konfigurerer indstillingerne under System I Konfiguration I Salg. Forsendelse Magento tilbyder forskellige metoder til at afsende varer. Ud over forsendelse med de større amerikanske fragtvirksomheder har du også andre muligheder: Du kan indstille din forsendelse til at være Fast takst, hvilket betyder, at du opkræver det samme beløb hver gang, der skal afsendes noget uden hensynstagen til varens vægt og størrelse. Derudover kan du bruge Tabelsats, hvor prisen beregnes ud fra en tabel, du selv laver (styret af destination og vægt). Forsendelsesmetoden konfigureres under System I Konfiguration I Salg I Leveringsindstillinger og System I Konfiguration I Salg I Leveringsformer Copyright Pointe [25]

26 E mails Du har to muligheder for at ændre på teksten i de e mails, du sender ud: 1. Har du installeret den danske sprogpakke, vil sproget på dine e mails også automatisk blive på dansk. Hvis du ikke er tilfreds med teksten i de e mails, der bliver udsendt, kan du ændre dem således: Åben din FTP klient og tilslut til dit webhotel. Naviger til: App/locale/da_DK/templaste/ og App/locale/da_DK/templaste/ /sales Her finder du de HTML filer, der indeholder teksten, der udsendes i e mails. Download filerne og brug et passende program til at redigere dem. Når du er færdig, gemmer du og uploader og overskriver dermed de eksisterende filer. NB. Bruger du et andet sprog end dansk, er proceduren den samme. 2. Fra bakend i Magento er det muligt selv at oprette skabeloner til e mails. Naviger til System I E mails. Tryk på Skabelon: Her kan du vælge én af de allerede eksisterende skabeloner, som du kan tage udgangspunkt i. I Sporg kan du definere, hvilken sprogpakke skabelonen skal hentes fra. Tryk på Herefter giver du skabelonen et navn og tilretter skabelonen til at indeholde det, du ønsker. Tryk til sidst på Herefter skal du navigere til System I Konfiguration for at definere, at systemet skal bruge den skabelon, du netop har oprettet, når der sendes e mails. Copyright Pointe [26]

27 Har du eksempelvis ændret Velkomst e mailen, skal du under Kundekonfiguration finde fanebladet Indstillinger for kontooprettelse og definere, at det er din nye skabelon, der skal bruges. Herefter tryk på Gem konfiguration. Copyright Pointe [27]

28 En ordres livscyklus Under Salg I Ordrer kan du se status på de ordrer, du har fået. En ordre har status af I gang, hvis kunden har betalt med check, eller hvis pengene ikke er modtaget endnu. Hvis kreditkortbetalingen er godkendt, er status på ordren Arbejder. Faktura En faktura laver du fra Salg I Ordrer. Fra listen vælger og åbner du den ordre, du vil lave en faktura på. Øverst til højre vælges knappen Faktura. Nederst på siden har du mulighed for flere ting: 1. Du kan afkrydse en tjekboks, hvormed du sender en kopi af fakturaen til kunden 2. Du kan tilføje en kommentar til fakturaen 3. Du kan ændre på antallet af varer. Dette er en fordel, hvis du eksempelvis ikke har alle varer på lager. Når fakturaen er opsat efter dine ønsker trykker du på Bemærk at Magento giver fakturaen statuen Betalt, mens selve ordren har status af Arbejder. Afsendelse af varer Ordrer med status Arbejder er betalte og varen kan sendes af sted. Under Salg I Ordrer kan du i ordreroversigten afkrydse de ordrer, du er klar til at pakke og sende. Under actions kan du vælge Udskriv pakkesedler, til når du skal pakke varen. Copyright Pointe [28]

29 Når varen er pakket og klar til afsendelse, skal du gå ind på den vare, der er klar til afsendelse, og trykke på i øverste højre hjørne. Copyright Pointe [29]

30 Oprettelse af brugere Naviger til: System I Rettigheder I Brugere Tryk på Herefter udfylder du oplysninger på din nye bruger (brugernavn, navn, e mail og password). Tryk herefter på Gem. Nu er din nye bruger oprettet. Herefter skal du specificere, hvor meget brugeren skal have adgang til. Magento giver mulighed for at specificerer, hvad den enkelte bruger skal have adgang til ved hjælp af roller. Du navigerer til System I Rettigheder I Roller: Tryk på I den første tab giver du rollen et navn, og herefter kan du under Rettigheder angive hvilke dele af Magento der skal være adgang til, hvis brugeren er tildelt pågældende rolle. Du afkrydser de dele af systemet, brugergruppen skal have adgang til. Herefter kan du tildele den bruger, du har oprettet, en rolle. Gå tilbage til System I Rettigheder I Brugere og tryk på en bruger. I tab nummer to kan du markere hvilken rolle, brugeren skal have. Tryk derefter på Gem bruger. Copyright Pointe [30]

31 Hvordan du installerer udvidelser til Magento Du kan finde udvidelser til Magento på under menupunktet Magento Connect. Udvidelserne er opdelt i tre kategorier: Core (kerneudvidelser), Community (udvidelser lavet af udviklere rundt omkring i verden til fri afbenyttelse) og Commercial (kommercielle udvidelser). Der findes mange forskellige udvidelser til Magento, og det kan eksempelvis være en god idé at installere en editor, hvis man ikke er en haj til HTML. Den findes ved at søge i det register, der findes under Magento Connect. Dansk sprogpakke En de udvidelser du kan finde, er den danske sprogpakke. (Direkte link: community modules danishdenmark language pack) For at installere sprogpakken skal du trykke på licensaftalen. Herefter får du følgende boks: og afkrydse, at du accepterer Copyright Pointe [31]

32 Denne tekststreng markerer du og kopier det er din Extension Key. Herefter gå du ind i din backend/administration delen af din Magento og navigerer til: System I Magento Connect I Magento Connect Manager, hvor du skal angive dit brugernavn og password. Connect Manageren ser således ud efter, du har angivet brugernavn og password: Tekststregnen, du kopierede tidligere, indsættes og herefter trykker du på Når installationen er færdig, kan du vende tilbage til backend og sproget vil være dansk også i frontend. Skifter dit sprog ikke så naviger til System I Configuration I General I Lacal Options og vælg Danish under Locale. Tryk herefter på Save Config. Du kan skifte mellem de installerede sprog i backend nederst til venstre på alle sider: Tags En bruger, der er logget ind på din shop, har mulighed for at tilføje tags til dine varer. Før et tag bliver publiceret, skal de godkendes i backend. Gå til Katalog I Tags I Manglende godkendelse. Listen vil indeholde de tages, der endnu ikke er taget stilling til. Tryk på det tag du gerne vil godkende og sæt derefter status til Godkendt. Tryk på Gem tag. Copyright Pointe [32]

33 Ændring af tekst på knapper og menupunkter Du har mulighed for at oversætte eller blot ændre teksten på de fleste knapper og lignende både i frontend og backend. Gå til System I Konfiguration I Udvikler (den sidste fane i listen til venstre). Her skal du vælge Inline oversættelse. Du aktiverer og deaktiverer en funktion, som gør det muligt at rette i tekst på knapper. Aktiver enten frontend eller backend og tryk på Gem Konfiguration. Gå herefter til frontend (hvis det er her, du har aktiveret funktionen). Alle de steder det er muligt at ændre på teksten er omrammet med en rød kasse. Når du kører musen hen over dem dukker der et lille ikon op (bog). Trykker du på det, får du en dialogboks, hvori du kan ændre teksten. Copyright Pointe [33]

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m.

MAGENTO Manual. Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. MAGENTO Manual Installation Produktoprettelse Betaling Forsendelse m.m. Indhold Indledende bemærkninger... 5 Magento er open source... 5 Hvordan installere man Magento?... 5 Installation af Magento...

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

www.prestashop-guide.dk

www.prestashop-guide.dk Udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. Udgivet d. 05/06-2012 til Prestashop v. 1.4.x Seneste revision: 11/06-2012 Forord Denne guide er udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. for at hjælpe brugere af Prestashop

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Kom-i-gang. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Kom-i-gang. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Kom-i-gang Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Denne manual er en kom-i-gang vejledning til internetdelen af Aesiras. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39

Manual. Tabulex Hjemmeside. Manual. Side 1 af 39 Tabulex Hjemmeside Manual Side 1 af 39 Indholdsfortegnelse 0. Begreber... 3 1. Sådan logger du ind... 5 2. Opret sider og kolonner... 6 2.1 Opsætning... 6 2.2 Opret side og rediger egenskaber... 8 2.3

Læs mere

UDVIDELSER TIL JOOMLA!

UDVIDELSER TIL JOOMLA! JESPER KAAE UDVIDELSER TIL JOOMLA! TM TM 18 populære og gratis udvidelser til Joomla! 1.5 Læs også om installation i af fjoomla-udvidelser l Til alle med en hjemmeside baseret på Joomla Udvidelser til

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8

Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Så blev det din tur til at få DanDomain WebShop8 Vi er nu klar til at opgradere din DanDomain WebShop til version 8. Opgraderingen til DanDomain WebShop8 kommer til at byde på en helt ny visuel oplevelse

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere