Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden 24-06-2010. Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor"

Transkript

1 Salg af varer fra den 3. verden Udarbejdet af:

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund for projektet Lancering 5 2 Beskrivelse af projekt (Scope Statement) Formål Leverance Delleverancer Succeskriterier Forudsætninger Risici Restriktioner Produktbeskrivelse Overordnet WBS 10 3 Projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge Interessentanalyse SG RG PD Brugere/aftagere (fokusgruppen) Leverandører Medier Konkurrenter Konklusion 19 4 Planlægning og styring af kommunikation Projekttrekant 20 2

3 4.2 Kommunikationsmatrix Konklusion 22 5 Omfang og indhold Work Breakdown Structure (WBS) Aktivitetsliste 25 6 Tidsplan Project Network Diagram (PND) Gantt-diagram med milepæle Konklusion 30 7 Økonomi og ressourcer Basisbudget Oversigt over akkumulerede udgifter Konklusion 31 8 Planlægning og styring af indkøbsaftaler Leverandørprioriteringsmatrix Dokumentation/leverandører Fairtrade 32 9 Kvalitet - projekt/produkt Struktureret Program Udvikling (SPU) Kvalitetssikring Earn Value Management (EVM) Risici Sandsynligheds/konsekvens-matrix Teamudvikling og HRM Ansvarsfordelingsmatrix 39 3

4 12 Afslutning og dokumentation Mappestruktur for projektinformationer Dokumentsystem Adressefortegnelser Regler for projektgruppen Mødereferater Projekt journal (logbog) Skabelon til nyhedsbreve Rapporter 40 Figurfortegnelse Figur 1 Dansk/Engelsk/Indkøbskurv/Paypal 8 Figur 2 Læg i Kurv link 9 Figur 3 Overordnet WBS 10 Figur 4 Projektorganisationsdiagram 11 Figur 5 Interessenter 12 Figur 6 Interessenternes rolle i projektet 14 Figur 7 Interessenternes holdning til projektet 14 Figur 8 Interessentanalyse 16 Figur 9 Projekttrekant 20 Figur 10 kommunikationsmatrix 22 Figur 11 Basisbudget 30 Figur 12 Oversigt over akkumulerede udgifter 31 Figur 13 Leverandørprioriteringsmatrix 32 Figur 14 SPU-Model 33 Figur 15 Google Heaven 35 Figur 16 Sandsynligheds/konsekvens-matrix 36 Figur 17 Ansvarsfordelingsmatrix 39 4

5 1 Indledning og baggrund for projektet Der skal etableres en virksomhed med tilhørende webshop. I webshoppen skal der være salg af varer fra den 3. verden, fordi man gerne vil etablere en virksomhed, hvor hovedformålet er at tjene penge, men samtidig gerne vil støtte velgørende formål. Med salg af varer fra den 3. verden støttes uddannelse i u-lande og der skaffes arbejdspladser, hvilket sikrer, at producenterne i den del af verden kan opnå en bæredygtig og langsigtet forbedring af deres levestandard. Denne rapport er skrevet i vi-form. Med vi henvises til projektledelsen. 1.1 Lancering Der tages udgangspunkt i at et nyopstartet firma skal lancere produktet. 2 Beskrivelse af projekt (Scope Statement) 2.1 Formål At sælge varer fra den 3. verden. At tjene penge samtidig med at man støtter velgørende formål 2.2 Leverance 1. Etablering af virksomhed m. webshop 5

6 2.2.1 Delleverancer Nedenstående delleverancer er listet jf. overordnet WBS 1 og WBS Nedsættelse af projektgruppe. 2. Markedsanalyse. Købt eksternt. 3. EDB til igangsætning af virksomhed. 4. Kontakt til organisationer mv., der kan formidle leverandørkontakt. 5. Udvælgelse af leverandører. 6. Udvælgelse af varetyper. 7. Etablering af startlager + indkøbsfunktion. 8. Etablering af webshop på hostet webhotel. 9. Oprettelse af virksomhed. 10. Afleveringsforretning. Lancering. 2.3 Succeskriterier At have etableret en virksomhed med salg af varer fra den 3. verden vha. fairtrade-metoden, som vil være rentabel efter 1. regnskabsår efter projektets afslutning Engageret projektgruppe/ildsjæle Konkurrencedygtig 1 Se figur 3 2 Se bilag 1 6

7 2.4 Forudsætninger Der forudsættes, at der kan opnås kontakt med organisationer/enkeltpersoner, som har kendskab til leverandører, der fremstiller varer i den 3. verden, som vil kunne sælges i en webshop, hvor handel kan ske vha. fairtrade-metoden At der er startkapital/ investorer til projektet 2.5 Risici Nedenfor er listet risici jf. sandsynligheds/konsekvens-matrix Det valgte domænenavn eksisterer allerede 2. Mangel på programmeringskendskab. 3. Serverproblemer 4. Hjemmesiden bliver ikke vist i søgemaskinerne 5. Forretningsmæssige barrierer herunder sprog- og kulturbarrierer forbundet med produktion i udlandet 6. Konkurrence 7. Kerneperson i projektet falder fra/bliver syg 8. Mangel på motivation/engagement fra projektgruppen 2.6 Restriktioner Tid Penge Ressourcer Handelsændringer ved import fra forskellige verdensdele 3 Se afsnit

8 2.7 Produktbeskrivelse Der skal være én hjemmeside med webshop. Virksomhedens logo skal pryde velkomstsiden. Hjemmesiden skal både være i en dansk og en engelsk version. Betaling skal kunne foregå med visa, dankort, paypal, samt via bankoverførsel 4. Figur 1 Dansk/Engelsk/Indkøbskurv/Paypal o Webshop systematisk opbygget - brugervenlig Velkomstside Beskrivelse af virksomheden Link til Kontaktoplysninger Ca faneblade, der skal udspringe fra velkomstsiden Lyst og venligt design (Med link menes knap man trykker på, hvormed man dirigeres til ny side med uddybning af pågældende produkt) Link til beskrivelse af leverandører i den 3. verden med billeder/beskrivelse af arbejdssteder, personer etc. Link til sponsorer Link til oprettelse af kundekonto Navn, adresse, samt andre nødvendige kundeoplysninger for forsendelse 4 Se figur 1 8

9 Salg Faneblad salg af tøj med link 5 til læg i kurv Faneblad salg af ting til boligen med link til læg i kurv Figur 2 Læg i Kurv link o Webshoppen skal være hostet på professionelt webhotel, hvor der flere gange daglig tages backup af systemet. Dette skal sikre genetablering af hjemmeside og alt indhold på denne, hvis der overordnet sker noget med en server. Dvs. hvis der mod forventning skulle ske noget, vil man derfor ikke miste noget på hjemmesiden o Webshoppens design Professionelt webhotel anvendes til opbygning og design af hjemmeside F.eks. 5 Se figur 2 9

10 2.8 Overordnet WBS Etablering af virksomhed m. webshop 1 Nedsættelse af projektgruppe 2 Markedsanalyse købt eksternt 3 Edb til igangsætning af virksomhed 4 Kontakt til organisationer/enkeltpersoner, der kan formidle leverandørkontakt 5 Udvælgelse af leverandører 6 Udvælgelse af varetyper 7 Etablering af startlager + indkøbsfunktion 8 Webshop etableres på hostet webhotel 9 Oprettelse af virksomhed. 10 Afleveringsforretning. Lancering Figur 3 Overordnet WBS 10

11 3 Projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge Projektet udarbejdes af tre personer: Projektleder Marketingskoordinator Logistikchef Projektet er ikke underlagt nogen basisorganisation. Projektet er organiseret på følgende måde: Styregruppe Referencegruppe Projektleder Projektdeltager Marketingskoordinator Projektdeltager Logistikchef Figur 4 Projektorganisationsdiagram 11

12 3.1 Interessentanalyse Figur 5 Interessenter I projektledelse har vi mange værktøjer til rådighed og et af dem er Interessentanalyse. En interessent er én, som berører, berøres af eller har interesse i projektet. I projektets opstartsfase udarbejdes en Interessentanalyse forud for kommunikationsplanen for at skabe et systematisk overblik over interessenter og deres forventninger. Først skal interessenterne kortlægges, derefter beskrives, hvordan der bedst kan kommunikeres og forventningsafstemmes med dem. Kort sagt: Med en Interessentanalyse forøges den generelle viden om projektets rammer. Det er vigtigt at Interessentanalysen holdes som et internt dokument, da den vil være et dokumenteret udtryk for vores taktiske overvejelser, i relation til samarbejdspartnere og konkurrenter. Interessentanalysen siger noget om: Hvem der har interesse i projektet Hvem har projektmandat Hvem skal inddrages Identifikation af interessenters succeskriterier Succeskriterier er langt hen ad vejen sammenhængende med interessenternes mål. Udover identifikation af interessenters succeskriterier, fastlægges hvordan de vigtige interessenter håndteres, herunder eventuelt de interessekonflikter, der måtte være. 12

13 Interessentanalysen har indflydelse på: Organisering af projektet Valg af fremgangsmåde, metoder, tidsmæssigt forløb og beslutningsprocesser Identifikation af opmærksomhedspunkter og forberedelse af forebyggende aktiviteter (risikostyring) Almindeligvis gentages en Interessentanalyse undervejs i projektet. Grunden til dette er, at omgivelserne ofte ændrer sig i verden omkring os og dermed vil interessenternes holdninger og opfattelser af projektet med stor sandsynligvis også ændre sig. Det er endvidere muligt at nogle interessenter forsvinder eller nye kommer til. Et projekt er en dynamisk proces. En Interessentanalyse udarbejdes ud fra følgende: Interessenternes rolle i projektet 6 Interessenternes holdning til projektet 7 I et projekt som dette, hvor der er tale om opstart af ny virksomhed, er det essentielt at vi får dannet os et overblik over interessenternes rolle i projektet. Deres rolle bevirker, hvordan vi som projektledere vil gribe projektet an. Er interessenterne: Aktive Ikke-aktive Og har interessenterne stor eller lille indflydelse på projektet. Herudover skal de forskellige interessenters holdninger til projektet vurderes. Er interessenternes holdning: Positiv Negativ 6 Se figur 6 7 Se figur 7 13

14 Vha. figur 1 og 2 vurderes interessenternes rolle og holdninger til projektet. De fundne værdier placeres herefter i Interessentanalysen 8. Figur 6 Interessenternes rolle i projektet Figur 7 Interessenternes holdning til projektet 8 Se figur 8 14

15 Interessenter i projektet Funktion ift. projektet Rolle ABCD Position Betydning (1-5) for Gennemførelse/ beslutning Succeskriterier Interessentens mulighed for at påvirke projektet Vores mulighed for at påvirke Interessenten SG Styregruppen: Investorer/ Sponsorer Se nedenfor D Se nedenfor Stor Se Middel Se nedenfor RG Referencegruppen: Organisationer/ andre m. kendskab til leverandører i den 3. verden. Se nedenfor C Anviste leverandører vælges. Råd følges. Middel Se Stor Se nedenfor Rådgiver/advokat. PD Projektdeltagere: Logistik- og marketingchef Se nedenfor A Projektets gennemførelse Stor Se Stor Se nedenfor Brugere/ aftagere (fokusgruppen): Kunder til Web-shoppen. At handle i webshoppen. Medvirke til at støtte et godt formål. D Flot, brugervenligt og troværdigt design. Stor Se Stor Se nedenfor 15

16 Leverandører: Producenter i den 3. verden At fremstille varer til webshopp en B At få en kontrakt. Stor Se Stor Se nedenfor Medier: Politikere samt pressen Konkurrenter Figur 8 Interessentanalyse Skabe godt ry/reklame for projektet Skabe konkurrence på markedet C Prestige for Danmark C At deres produkt er bedre end vores. Stor Se Stor Stor Se nedenfor Stor SG Funktion i forhold til projektet: Tager beslutninger om ressourcer, kvalitet og tid, samt om projektet skal gennemføres. Godkender projektplan. Giver støtte og opbakning til projektlederen/projektet. Sikre løbende informationer til projektlederen. Succeskriterie: At have etableret en virksomhed med salg af varer fra den 3. verden vha. fairtrade-metoden, som vil være rentabel efter 1. regnskabsår efter projektets afslutning. Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Det er vigtigt, at projektet bakkes op af en alliance af interessenter, som gerne ser projektet gennemført, og som er indstillet på at finansiere/udlåne startkapital til projektet. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Det er muligt at påvirke investorer ved at tale godt for projektet og kunne fremvise en fornuftig forretningsplan altså have et klart mål, men PL har ikke mandat til at afgøre, hvorvidt SG ønsker at støtte op om projektet, derfor er middel valgt. 16

17 3.1.2 RG Funktion i forhold til projektet: Har holdninger til projektets proces og resultat. Fungerer som sparringspartnere. Kommer med forslag til handlinger. Bidrager med viden og holdninger, der har betydning for projektets mål. Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Referencegruppens mulighed for at påvirke projektet er middel, da evt. organisationer kan anvise evt. leverandører, men det er op til SG og PL at vurdere, hvorvidt de skal vælges eller ej. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Projektlederens mulighed for at påvirke interessenten er stor, da PL kan stille krav om beliggenhed, varer m.m PD Funktion i forhold til projektet: Udfører de aftalte opgaver til den planlagte tid. Forudser eventuelle problemer og foreslå løsninger. Bidrager med idéer. Tager medansvar for projektets succes. Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Projektdeltagerne som i dette tilfælde er henholdsvis en logistik- og marketingschef har stor mulighed for at påvirkeprojektet. Falder en af dem fra kan det have katastrofale følger for projektet og måske betyde, at projektets gennemførelse udskydes eller helt hindres, da det er dem, som sammen med PL udfører projektet. Dvs. interessenten medvirker til at sikre projektets gennemførelse og indførelse af resultater. Ligeledes har interessentens humør og engagement også stor indflydelse på projektet. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Som projektleder er det vores opgave at motivere PD, således at de får lyst til at være en del af projektet, derfor er vores mulighed for at påvirke interessenten meget stor. Det er vigtigt, at projektlederen undervejs iagttager og påvirker interessentens holdninger til projektet, herunder skaber de nødvendige kompromisser og løser eventuelle konflikter. Håndtering af interessenten kan også bevirke, at projektet skal justeres undervejs i forløbet. Det kan f.eks. være, at projektets organisering skal ændres, eller at der skal justeres på aktiviteterne i projektet. 17

18 3.1.4 Brugere/aftagere (fokusgruppen) Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Kunderne til webshoppen har stor mulighed for at påvirke projektet, da projektes overlevelse afhænger af deres købetrang og vilje til at støtte velgørende formål. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Vores mulighed for at påvirke kunderne er stor, da vi har mulighed for at skabe en indbydende Webshop som appellerer til kunderne. Derudover er det vores opgave at sikre, at en vare lever op til kundens forventning - En interessent må ikke blive overrasket, hverken over kvalitet eller funktionalitet Leverandører Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Leverandørernes mulighed for at påvirke projektet er stor, da deres arbejde har en afgørende betydning for varernes funktionalitet, udseende og kvalitet. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Når vi har identificeret den enkelte interessents succeskriterium, som i dette projekt måske kan være, at de ønsker at tjene penge til et bedre sted at bo, kan vi f.eks. tilbyde dem en vis procentdel af overskuddet, hvilket vil være en motiverende faktor for dem eller forbedre deres arbejdsvilkår ved at indkøbe nye symaskiner og andet udstyr. Muligheden for at påvirke leverandøren er altså rigtig stor Medier Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Medieopbakning kan skabe stor succes for projektet. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Ved at støtte gode formål i den 3. verden er vi med til at sikre Danmark et godt omdømme, hvilket i høj grad kan påvirke medierne. 18

19 3.1.7 Konkurrenter Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Hvis der er stor konkurrence på markedet har det naturligvis stor betydning for projektet og man må hele tiden være opmærksom på, at skabe et produkt, der er konkurrencedygtigt. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Ved at skabe et bedre/konkurrencedygtigt produkt i forhold til konkurrenternes, kan vi påvirke deres forretning på en negativ måde, derfor vurderes det, at vores mulighed for at påvirke interessenten er stor Konklusion Interessentanalysen har været et vigtigt og afgørende værktøj for os som projektledere i forbindelse med opstart af dette projekt. Interessentanalysen har klarlagt interessenterne i forhold til projektet, samt anskueliggjort vigtigheden af hvor meget det betyder, at webshoppen får et flot, troværdigt og ikke mindst brugervenligt design, da det ellers kan bevirke, at der ingen kunder vil komme til webshoppen. Dette vil være med til at gøre virksomheden attraktiv for kunderne og konkurrencedygtig på markedet. Dette kan i bedste fald bevirke, at medier får interesse i virksomheden med god reklame til følge og i værste fald det modsatte. God reklame for virksomheden kan medvirke til at evt. sponsorer får øjnene op for virksomheden og ønsker at støtte den. Herudover skal vi især være opmærksomme på, at validiteten af råd fra RG kan være forbundet med en vis usikkerhed, da RG er en passiv modstander. Yderemere er PD gidsler i dette projekt, som vi også skal være ekstra opmærksomme på. Det konkluderes i henhold til Interessentanalysen, at det er vigtigt at holde interessenternes succeskriterier for øje for således bedst at kunne skabe succes med projektet. Uddata fra Interessentanalysen bruges endvidere i kommunikations 9 - og ansvarsfordelingsmatrixen Se afsnit Se afsnit

20 4 Planlægning og styring af kommunikation 4.1 Projekttrekant Kombinationen af elementerne (tid, penge og omfang), definerer projekttrekanten 11. Tid, penge og ressourcer er de 3 parametre, der kan justeres på, for at opfylde aftaler til omfang, indhold og kvalitet, hvorfor der skal tages højde for disse ved projektstart. Mangler f.eks. tid kan der eventuelt tilføres flere penge eller ressourcer. = kommunikation/kvalitet Forekommer der i projektets forløb markante ændringer skal disse godkendes af styregruppen. Aftalerne skal skriftligt dokumenteres og arkiveres i dokumentsystemmappen 12. Med et godt kendskab til projekttrekanten opnås således en forståelse for forholdet mellem kvalitet, ressourcer og tid i projektet og man vil være i stand til at foretage mere kvalificerede valg, når der evt. skal indgås kompromiser. Figur 9 Projekttrekant 11 Se figur 9 12 Se afsnit

21 4.2 Kommunikationsmatrix Det er vigtigt at forventningsafstemme med alle interessenter løbende i projektet og derved samtidig sørge for den nødvendige information kommunikeres ud til de rette interessenter i rette tid. Til dette formål er der udarbejdet en kommunikationsmatrix for at have skabt overblik over den kommunikative situation. Informationerne fra interessentanalysen er anvendt som inddata i kommunikationsmatrixen. Hvem skal have? (Interessenter) Hvilken information? I hvilken form? (Medie) Af hvem? Hvornår? Udad Indad Indad Opad Styregruppen Projektlederen Projektdeltagere Brugere/aftagere Statusrapport Milepælsrapport Status om interessenter/proj ektet + Evt. afvigelser Status om projektet + generel information Informeres om kommende lancering af produktet Skriftligt pr. , samt mundtligt v. møder, hvor der tages referat. Mundtligt v.møder, hvor der tages referat. Mundtligt v.møder, hvor der tages notat på PC. Før mødet via mødeagenda. Reklamer På sigt nyhedsbrev pr. mail til webshoppens brugere. Projektlederen Statusrapport hver måned. Milepælsrapport jf. Gantt-diagram. Projektdeltagere Ugentligt møde + møder af 1 times varighed kan bookes af projektdeltagere individuelt v. behov. Projektlederen Ugentligt møde Projektlederen Projektdeltagere Op til lanceringen af produktet. Månedligt nyhedsbrev. 21

22 Udad Udad Udad Leverandører Referancegruppe Involveres /Informeres Involveres /Informeres Skriftligt pr. /Post. På sigt også mundtligt v. møder, når der er penge i budgettet til at rejse ud og møde dem. Mundtligt v.møder, samt Pr. telefon/ Medier Informeres Reklamer Telefonisk/pr. Projektlederen Projektlederen Projektlederen Hver måned. På sigt også en til to gange årligt v. møder. Løbende efter behov Op til lancering af produktet + v. succeshistorier Figur 10 kommunikationsmatrix 4.3 Konklusion Det ligger nu helt klart hvilke interessenter og målgrupper, som kommunikationen skal rettes imod. Målgrupper er betegnelsen for de modtagere som kommunikationen skal ramme. Kommunikationen vil typisk have en eller flere interessenter som målgruppe for kommunikationen. Ud fra den udarbejdede kommunikationsmatrix fremgår det eksempelvis at både styregruppen, projektlederen og projektdeltagerne alle skal modtage en statusrapport, hvilket vil side de alle er målgruppe for den samme kommunikation. 22

23 5 Omfang og indhold Ifølge delleverancer 13 og i overordnet WBS diagram 14 er her udarbejdet en WBS 15. Der er valgt en definition ud fra delleverancer, som medfører en meget omfangsrig WBS i det øverste niveau. WBS er et værktøj til at opdele delleverancer (aktiviteter) i enheder, som gør det muligt at udvikle rammer, hvorfra der kan estimeres en tidsplan, omkostninger og en arbejdstidsplan. Derved opnås overblik over processer. WBS er opbygget ved at starte med slutmål og derefter inddelt i håndterbare delmål med hensyn til størrelser. Dette bevirker, at man kan overskue de nødvendige tiltag, som fører til målet. Herudover er der udarbejdet en aktivitetsliste. 13 Se afsnit Se figur 3 15 Se bilag 1 23

24 5.1 Work Breakdown Structure (WBS) Se bilag 1. 24

25 5.2 Aktivitetsliste Ifølge vores Scope Statement 16, samt Work Breakdown Structure 17 er der valgt at knytte en aktivitetsliste til vores WBS-diagram, da den er med til at uddybe aktiviteterne og opstille dem numerisk, da numrene fra WBS- diagrammet henviser direkte til aktivitetslisten. Vi kan derved med den direkte reference, se hvor i processen vi befinder sig, og hurtigt revidere WBS, hvis det er nødvendigt. En WBS er et dynamisk værktøj. Aktiviteterne er en hjælp til at nedbryde projektet i håndterbare opgaver. 1. Etablering af projekt gruppe 1.1 Projekt deltagere ansættes Profil for projektdeltagere udarbejdes Projektdeltagere søges Projektdeltagere udvælges (dette kan evt. varetages af en ekstern) 2. Markedsanalyse. Foretages af ekstern. 2.1 Analysefirma vælges 3. Edb hardware og software indkøbes 3.1 Edb hardware installeres og software konfigureres Edb leverandør vælges Systemmuligheder evalueres System vælges 4. Kontakt til organisation som kan formidle leverandørkontakt 4.1 Kontakt til organisationer/enkeltpersoner etableres 4.2 Mulige leverandører forelægges 5. Udvælgelse af leverandører + får vareprøver 5.1 Kontrakt underskrives Leverandører kontaktes Kontrakt indhold defineres (leveringsmængder, markedsafhængighed, rettigheder, forpligtelser) 16 Se afsnit Se bilag 1. 25

26 6. Varesortiment udvælges 6.1 Varesortiment præsenteres 6.2 Varesortiment udvælges 7. Etablering af indkøbsfunktion og lager 7.1 Indkøbsfunktion opstartes 7.2 Lagerfaciliteter klargøres 7.3 Fysiske rammer udvælges (Domicil) 8. Etablering af webshop på ekstern server inkl. valg af domænenavn 8.1 Webhoteludbyder vælges 8.2 Marked for webhoteludbydere undersøges 8.3 Webshop programmeres 8.4 Webhoteldesign defineres 9. Oprettelse af virksomhed 9.1 CVR nr., Nem-konto oprettes 9.2 Told og skat underrettes 9.3 Revisor kontaktes 10. Afleveringsforretning 10.1 Projekt evalueres før aflevering 10.2 Lancering 26

27 6 Tidsplan Der er udarbejdet et Project Network Diagram 18 (PND), samt et Gantt-diagram 19 for at danne overblik over tidshorisonters indbyrdes afhængighed i projektet. Et PND-diagram anvendes til let og hurtigt at overskue om det får følger for projektplanlægningen, hvis der opstår uforudsete forsinkelser et sted i projektet (hvis tidsplanen skrider). Det giver mulighed for at finde årsagen hertil, og gøre noget ved den, eller i det mindste at forholde os til det. Vi får muligheden for at regulere i mængden af endnu ikke udførte opgaver, eller som det illustreres ved projekttrekanten 20 at tilføre midler til endnu ikke udførte opgaver (tid, penge, ressourcer). På PND-diagrammet er vist, hvor i projektet der opstår en kritisk vej. Den kritiske vej udgøres af de aktiviteter, der ikke kan tåle forsinkelser, uden at selve projektet bliver forsinket. Alle de aktiviteter der ikke befinder sig på den kritiske vej har et slack. Slack er forskellen mellem den tidligste og den seneste start for en aktivitet, og viser os hvor i projektet, der er plads til pauser. Gantt-diagrammet er anvendt i projektet til at tydeliggøre aktiviteternes indbyrdes forhold. Det bliver overskueligt at se, hvilke aktiviteter der er afhængige af færdiggørelsen af andre aktiviteter, før disse kan igangsættes. Milepæle og aktiviteter er indsat i Gantt-diagrammet for at vise hvor i tidsplanen de forskellige aktiviteter forventes færdige. På de tidspunkter der er markeret af milepælene, skal der foretages rapportering af projektets status til Styregruppen. Der er indsat milepæle ved delleverancernes afslutning. Når aktiviteter er indsat i et Gantt-diagram, er det mere overskueligt at se om tidsplanen for projektets forskellige aktiviteter overholdes. 18 Se bilag 2 19 Se bilag 3 20 Se figur 3 27

28 6.1 Project Network Diagram (PND) Se bilag 2. 28

29 6.2 Gantt-diagram med milepæle Se bilag 3. 29

30 6.3 Konklusion Vha. PND-diagrammet kan se, hvilke ressourcer, som er tilknyttet aktiviteter, som indenfor tidsrummet har slack. Der fremkommer slack i en del af aktiviteterne jf. PND-diagrammet. Dette slack kan dog kun bruges en gang i tidsforløbet. Aktivitet 2.1 har eksempelvis 7 ugers slack, hvor den kan ligge stille før den også kommer på kritisk vej. 7 Økonomi og ressourcer Et budget er et meget vigtigt beslutningsgrundlag for styregruppen for, hvorvidt projektet ønskes opstartet eller ej. På baggrund af Gantt-diagrammet er der derfor udarbejdet et basisbudget og en likviditetsoversigt baseret på udgifter og indtægter. Dette for at styregruppen kan se, hvornår vi forventer, at der tilføres projektet likviditet. Projektets ressourcer omfatter både tid (arbejdstimer) og penge, fordi det er vigtigt først at få et overblik over samtlige udgifts- og indtægtsposter og aktiviteter i projektet og derefter estimere forbruget. Udgangspunktet er at projektet har en fastsat ramme, der skal forvaltes bedst muligt. Der skal estimeres, hvor meget det kræver at løse en given opgave eller aktivitet, samt hvem der skal gøre det og indenfor hvilken deadline. Estimeringen er foretaget ud fra erfaring fra tidligere udviklingsprojekter og referencer. 7.1 Basisbudget Basisbudget 0 mdr. 1.mdr. 2.mdr. 3.mdr. 4.mdr. 5.mdr. 6.mdr. Projektleder Marketingskoordinator Logistikchef Edb indkøb Markedsanalyse Lokaler i udviklingspark Etablering af webshop rate på varekøb Udgifter pr. måned Akkumulerede udgifter Indtægter Figur 11 Basisbudget 30

31 7.2 Oversigt over akkumulerede udgifter Akkumulerede udgifter Akkumulerede udgifter Figur 12 Oversigt over akkumulerede udgifter 7.3 Konklusion Ud fra det udarbejdede basisbudget konkluderes, at dette udviklingsprojekt har en del estimater, hvilket medfører en vis usikkerhed. Dette skal naturligvis forelægges styregruppen. 8 Planlægning og styring af indkøbsaftaler Underleverandører er indplaceret i en leverandørprioriteringsmatrix. På den måde illustreres, hvordan vurderingen foretages. Hvornår en leverandørudvælgelse skal være foretaget er illustreret i Gantt-diagrammet Se bilag 3 31

32 8.1 Leverandørprioriteringsmatrix Nedenfor er illustreret i en leverandørprioriteringsmatrix, hvornår en underleverandør med fordel kan benyttes. Og hvis en underleverandør benyttes, hvordan håndteringen kan foretages. Der er benyttet en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den laveste værdi. Leverandører vurderes individuelt efter opstillede kriterier i leverandørprioriteringsmatrixen. Opstillede kriterier Vores prioritering Pris 3 Tid 5 Kvalitet 3 Referencer 5 Teknisk formåen 1 Leveringssikkerhed 5 Sympati 5 TOTAL Leverandør A Score A Leverandør B Score B Figur 13 Leverandørprioriteringsmatrix 8.2 Dokumentation/leverandører Det er et vigtigt parameter, at vi kan dokumentere over for vores kunder, at indkøb foretages efter Fair-trade modellen (at vores leverandører får en fair pris for de varer som de leverer), at det ikke bare er reklame og tomme ord. For at kunne dokumentere at vi handler med vores leverandører efter fairtrademærkningens fem principper, der oplistes herunder, er planen at virksomhedens webshop skal være fairtrade mærket Fairtrade Fairtrade kombinerer handel og udvikling på en unik måde. Fairtrade benytter det eksisterende verdensmarkedssystem med dets efterspørgsel-udbud-mekanisme til at skabe konkrete fremskridt for nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere. Tanken om udvikling gennem handel kombineres med konkrete redskaber, der styrker bønderne og arbejderne på markedet, så handlen bliver mere fair. Modellen bygger på fem principper: Princip 1: Producenterne klædes på til at agere på markedet Princip 2: Økonomisk sikkerhedsnet minimumspris til bønderne 32

33 Princip 3: Investeringer i sociale projekter og bedre produktionsforhold bonus til bønderne og arbejderne Princip 4: Bedre arbejdsforhold skridt for skridt Princip 5: Miljøet skånes så vidt muligt 9 Kvalitet - projekt/produkt 9.1 Struktureret Program Udvikling (SPU) Når hjemmesiden i projektet skal udvikles, anvendes SPU-modellen, som er et værktøj, der anvendes i forbindelse med software-projekter. SPU-modellen sikrer løbende dokumentation og holder styr på fremstillingen af det endelige produkt, samt på ændringer og rettelser. Dette gør det nemmere at styre eventuelle ændringer/afvigelser i forhold til det, fra start specificerede. Analyse Kravspecifikation Design Programmering Test Drift- og vedligehold Figur 14 SPU-Model 9.2 Kvalitetssikring Den type produkter som skal forhandles (tørklæder, smykker, træskærer-arbejde, tæpper og div. håndarbejde), ikke kan kvalitetssikres på samme måde som typiske fabriksfremstillede produkter efter f.eks. ISO standarden. Vi vil i videst muligt omfang lade vores leverandører definere produkternes kvalitet, ud fra den betragtning at de har ekspertisen i det de laver, og selv fremover skal leve op til deres egne 33

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom.

2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. 2. Værktøj 4.1: Interessentanalyse, i Power i projekter og porteføljer, af Mette Lindegaard og John Ryding Olsson, 2007, medfølgende CD-rom. Værktøj 4.1 Formål Interessentanalyse Interessentanalysens formål

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Værktøj 2 - Milepælsplan

Værktøj 2 - Milepælsplan Værktøj 2 - Milepælsplan Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de leverancer og delleverancer, som

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Formål. Brug. Fremgangsmåde

Formål. Brug. Fremgangsmåde Værktøj 5.1 Milepælsplanen Formål Ved at udarbejde en milepælsplan for projektet, deles projektet op i mindre og mere håndterbare bidder. Formålet er bl.a. at sikre, at de mellem- og slutresultater, som

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI

Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt

Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt Sagsnr. 15.04.10-P20-1-15 Godkendt dato 30-01-2015 Dato 08-01-2015 Revideret dato 03-02-2015 Sagsbehandler Thomas Rosenfeldt Projektaftale Projekt Ansvarlig enhed Projektejer Projektleder Iværksætteri

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 156 Offentligt Notat Skatteministeren Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret Dato 25. maj J. nr. 07-061430 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Baggrund for ændring af projektsetup

Baggrund for ændring af projektsetup Baggrund for ændring af projektsetup Generelt et behov for at løfte projekter til strategisk niveau / fælles ejerskab Specifikke krav til afrapportering af midlerne Sikring de nødvendige ressourcer til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT

ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Executive summary 1. ARBEJDET MED UDVIKLING AF EN AGIL STANDARDKONTRAKT Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden, og for at

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017

PROJEKTLEDERUDDANNELSE. Projektledelse 1-4. Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 PROJEKTLEDERUDDANNELSE Projektledelse 1-4 Henrik Bjerregaard Nielsen 30. oktober 2017 1 Udbytte Deltagerne får et komplet og dybdegående fundament for at levere resultater i deres projekter på alle niveauer.

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Projektstyring. Dag 4

Projektstyring. Dag 4 Akademifaget Projektstyring Dag 4 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Planlægning Hvis du fejler i at planlægge? - planlægger

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015

Vejledning i informationssikkerhedspolitik. Februar 2015 Vejledning i informationssikkerhedspolitik Februar 2015 Udgivet februar 2015 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Indkøbspolitik. Udkast

Indkøbspolitik. Udkast Indkøbspolitik Udkast INDHOLD Forord Formål Omfang og afgrænsning Retningslinjer for indkøb Indkøbsaftaler Generelle principper Udbud Leverandører 3 4 Vi vil være en erhvervsvenlig kommune. Det kræver

Læs mere

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk 15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk Step 1 (Oktober- december 2014): Positionerne på det danske og især det svenske marked skal styrkes op mod jul/nytår, der er en af de helt store højtider for

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv.

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Projektledelse med fokus på risikoanalyse mv.. Risikoanalyse Projektplanlægning Estimering og projektets budget RISIKOANALYSE Høj grad af struktur og standardisering Produktudvikling

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Projektarbejdet, en særlig arbejdsform og spilleregler. Projektledelse. Projektets grundelementer (5x5modellen) Projekt karakteristika.

Projektarbejdet, en særlig arbejdsform og spilleregler. Projektledelse. Projektets grundelementer (5x5modellen) Projekt karakteristika. Projektledelse Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer opgaven, interessenter, omgivelser, ressourcer, ledelse Projektorganisationen ansvarlig chef, beslutningsgruppe, projektgruppe

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis.

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis. SMITTE_modellen Inden for de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Kvalitetssikringen kan foregå på mange måder,

Læs mere

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson

Ny anlægsbudgettering. Af Peter Jonasson Ny anlægsbudgettering Af Peter Jonasson Baggrund Gentagende kritik at budgetteringen af større statslige anlægsprojekter. Både nyere dansk forskning og internationale erfaringer (f.eks. Norge og England)

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere