Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektlederuddannelsen. Salg af varer fra den 3. verden 24-06-2010. Udarbejdet af: Torben Lundsteen Michael S. Hansen Marianne Gudnor"

Transkript

1 Salg af varer fra den 3. verden Udarbejdet af:

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund for projektet Lancering 5 2 Beskrivelse af projekt (Scope Statement) Formål Leverance Delleverancer Succeskriterier Forudsætninger Risici Restriktioner Produktbeskrivelse Overordnet WBS 10 3 Projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge Interessentanalyse SG RG PD Brugere/aftagere (fokusgruppen) Leverandører Medier Konkurrenter Konklusion 19 4 Planlægning og styring af kommunikation Projekttrekant 20 2

3 4.2 Kommunikationsmatrix Konklusion 22 5 Omfang og indhold Work Breakdown Structure (WBS) Aktivitetsliste 25 6 Tidsplan Project Network Diagram (PND) Gantt-diagram med milepæle Konklusion 30 7 Økonomi og ressourcer Basisbudget Oversigt over akkumulerede udgifter Konklusion 31 8 Planlægning og styring af indkøbsaftaler Leverandørprioriteringsmatrix Dokumentation/leverandører Fairtrade 32 9 Kvalitet - projekt/produkt Struktureret Program Udvikling (SPU) Kvalitetssikring Earn Value Management (EVM) Risici Sandsynligheds/konsekvens-matrix Teamudvikling og HRM Ansvarsfordelingsmatrix 39 3

4 12 Afslutning og dokumentation Mappestruktur for projektinformationer Dokumentsystem Adressefortegnelser Regler for projektgruppen Mødereferater Projekt journal (logbog) Skabelon til nyhedsbreve Rapporter 40 Figurfortegnelse Figur 1 Dansk/Engelsk/Indkøbskurv/Paypal 8 Figur 2 Læg i Kurv link 9 Figur 3 Overordnet WBS 10 Figur 4 Projektorganisationsdiagram 11 Figur 5 Interessenter 12 Figur 6 Interessenternes rolle i projektet 14 Figur 7 Interessenternes holdning til projektet 14 Figur 8 Interessentanalyse 16 Figur 9 Projekttrekant 20 Figur 10 kommunikationsmatrix 22 Figur 11 Basisbudget 30 Figur 12 Oversigt over akkumulerede udgifter 31 Figur 13 Leverandørprioriteringsmatrix 32 Figur 14 SPU-Model 33 Figur 15 Google Heaven 35 Figur 16 Sandsynligheds/konsekvens-matrix 36 Figur 17 Ansvarsfordelingsmatrix 39 4

5 1 Indledning og baggrund for projektet Der skal etableres en virksomhed med tilhørende webshop. I webshoppen skal der være salg af varer fra den 3. verden, fordi man gerne vil etablere en virksomhed, hvor hovedformålet er at tjene penge, men samtidig gerne vil støtte velgørende formål. Med salg af varer fra den 3. verden støttes uddannelse i u-lande og der skaffes arbejdspladser, hvilket sikrer, at producenterne i den del af verden kan opnå en bæredygtig og langsigtet forbedring af deres levestandard. Denne rapport er skrevet i vi-form. Med vi henvises til projektledelsen. 1.1 Lancering Der tages udgangspunkt i at et nyopstartet firma skal lancere produktet. 2 Beskrivelse af projekt (Scope Statement) 2.1 Formål At sælge varer fra den 3. verden. At tjene penge samtidig med at man støtter velgørende formål 2.2 Leverance 1. Etablering af virksomhed m. webshop 5

6 2.2.1 Delleverancer Nedenstående delleverancer er listet jf. overordnet WBS 1 og WBS Nedsættelse af projektgruppe. 2. Markedsanalyse. Købt eksternt. 3. EDB til igangsætning af virksomhed. 4. Kontakt til organisationer mv., der kan formidle leverandørkontakt. 5. Udvælgelse af leverandører. 6. Udvælgelse af varetyper. 7. Etablering af startlager + indkøbsfunktion. 8. Etablering af webshop på hostet webhotel. 9. Oprettelse af virksomhed. 10. Afleveringsforretning. Lancering. 2.3 Succeskriterier At have etableret en virksomhed med salg af varer fra den 3. verden vha. fairtrade-metoden, som vil være rentabel efter 1. regnskabsår efter projektets afslutning Engageret projektgruppe/ildsjæle Konkurrencedygtig 1 Se figur 3 2 Se bilag 1 6

7 2.4 Forudsætninger Der forudsættes, at der kan opnås kontakt med organisationer/enkeltpersoner, som har kendskab til leverandører, der fremstiller varer i den 3. verden, som vil kunne sælges i en webshop, hvor handel kan ske vha. fairtrade-metoden At der er startkapital/ investorer til projektet 2.5 Risici Nedenfor er listet risici jf. sandsynligheds/konsekvens-matrix Det valgte domænenavn eksisterer allerede 2. Mangel på programmeringskendskab. 3. Serverproblemer 4. Hjemmesiden bliver ikke vist i søgemaskinerne 5. Forretningsmæssige barrierer herunder sprog- og kulturbarrierer forbundet med produktion i udlandet 6. Konkurrence 7. Kerneperson i projektet falder fra/bliver syg 8. Mangel på motivation/engagement fra projektgruppen 2.6 Restriktioner Tid Penge Ressourcer Handelsændringer ved import fra forskellige verdensdele 3 Se afsnit

8 2.7 Produktbeskrivelse Der skal være én hjemmeside med webshop. Virksomhedens logo skal pryde velkomstsiden. Hjemmesiden skal både være i en dansk og en engelsk version. Betaling skal kunne foregå med visa, dankort, paypal, samt via bankoverførsel 4. Figur 1 Dansk/Engelsk/Indkøbskurv/Paypal o Webshop systematisk opbygget - brugervenlig Velkomstside Beskrivelse af virksomheden Link til Kontaktoplysninger Ca faneblade, der skal udspringe fra velkomstsiden Lyst og venligt design (Med link menes knap man trykker på, hvormed man dirigeres til ny side med uddybning af pågældende produkt) Link til beskrivelse af leverandører i den 3. verden med billeder/beskrivelse af arbejdssteder, personer etc. Link til sponsorer Link til oprettelse af kundekonto Navn, adresse, samt andre nødvendige kundeoplysninger for forsendelse 4 Se figur 1 8

9 Salg Faneblad salg af tøj med link 5 til læg i kurv Faneblad salg af ting til boligen med link til læg i kurv Figur 2 Læg i Kurv link o Webshoppen skal være hostet på professionelt webhotel, hvor der flere gange daglig tages backup af systemet. Dette skal sikre genetablering af hjemmeside og alt indhold på denne, hvis der overordnet sker noget med en server. Dvs. hvis der mod forventning skulle ske noget, vil man derfor ikke miste noget på hjemmesiden o Webshoppens design Professionelt webhotel anvendes til opbygning og design af hjemmeside F.eks. 5 Se figur 2 9

10 2.8 Overordnet WBS Etablering af virksomhed m. webshop 1 Nedsættelse af projektgruppe 2 Markedsanalyse købt eksternt 3 Edb til igangsætning af virksomhed 4 Kontakt til organisationer/enkeltpersoner, der kan formidle leverandørkontakt 5 Udvælgelse af leverandører 6 Udvælgelse af varetyper 7 Etablering af startlager + indkøbsfunktion 8 Webshop etableres på hostet webhotel 9 Oprettelse af virksomhed. 10 Afleveringsforretning. Lancering Figur 3 Overordnet WBS 10

11 3 Projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge Projektet udarbejdes af tre personer: Projektleder Marketingskoordinator Logistikchef Projektet er ikke underlagt nogen basisorganisation. Projektet er organiseret på følgende måde: Styregruppe Referencegruppe Projektleder Projektdeltager Marketingskoordinator Projektdeltager Logistikchef Figur 4 Projektorganisationsdiagram 11

12 3.1 Interessentanalyse Figur 5 Interessenter I projektledelse har vi mange værktøjer til rådighed og et af dem er Interessentanalyse. En interessent er én, som berører, berøres af eller har interesse i projektet. I projektets opstartsfase udarbejdes en Interessentanalyse forud for kommunikationsplanen for at skabe et systematisk overblik over interessenter og deres forventninger. Først skal interessenterne kortlægges, derefter beskrives, hvordan der bedst kan kommunikeres og forventningsafstemmes med dem. Kort sagt: Med en Interessentanalyse forøges den generelle viden om projektets rammer. Det er vigtigt at Interessentanalysen holdes som et internt dokument, da den vil være et dokumenteret udtryk for vores taktiske overvejelser, i relation til samarbejdspartnere og konkurrenter. Interessentanalysen siger noget om: Hvem der har interesse i projektet Hvem har projektmandat Hvem skal inddrages Identifikation af interessenters succeskriterier Succeskriterier er langt hen ad vejen sammenhængende med interessenternes mål. Udover identifikation af interessenters succeskriterier, fastlægges hvordan de vigtige interessenter håndteres, herunder eventuelt de interessekonflikter, der måtte være. 12

13 Interessentanalysen har indflydelse på: Organisering af projektet Valg af fremgangsmåde, metoder, tidsmæssigt forløb og beslutningsprocesser Identifikation af opmærksomhedspunkter og forberedelse af forebyggende aktiviteter (risikostyring) Almindeligvis gentages en Interessentanalyse undervejs i projektet. Grunden til dette er, at omgivelserne ofte ændrer sig i verden omkring os og dermed vil interessenternes holdninger og opfattelser af projektet med stor sandsynligvis også ændre sig. Det er endvidere muligt at nogle interessenter forsvinder eller nye kommer til. Et projekt er en dynamisk proces. En Interessentanalyse udarbejdes ud fra følgende: Interessenternes rolle i projektet 6 Interessenternes holdning til projektet 7 I et projekt som dette, hvor der er tale om opstart af ny virksomhed, er det essentielt at vi får dannet os et overblik over interessenternes rolle i projektet. Deres rolle bevirker, hvordan vi som projektledere vil gribe projektet an. Er interessenterne: Aktive Ikke-aktive Og har interessenterne stor eller lille indflydelse på projektet. Herudover skal de forskellige interessenters holdninger til projektet vurderes. Er interessenternes holdning: Positiv Negativ 6 Se figur 6 7 Se figur 7 13

14 Vha. figur 1 og 2 vurderes interessenternes rolle og holdninger til projektet. De fundne værdier placeres herefter i Interessentanalysen 8. Figur 6 Interessenternes rolle i projektet Figur 7 Interessenternes holdning til projektet 8 Se figur 8 14

15 Interessenter i projektet Funktion ift. projektet Rolle ABCD Position Betydning (1-5) for Gennemførelse/ beslutning Succeskriterier Interessentens mulighed for at påvirke projektet Vores mulighed for at påvirke Interessenten SG Styregruppen: Investorer/ Sponsorer Se nedenfor D Se nedenfor Stor Se Middel Se nedenfor RG Referencegruppen: Organisationer/ andre m. kendskab til leverandører i den 3. verden. Se nedenfor C Anviste leverandører vælges. Råd følges. Middel Se Stor Se nedenfor Rådgiver/advokat. PD Projektdeltagere: Logistik- og marketingchef Se nedenfor A Projektets gennemførelse Stor Se Stor Se nedenfor Brugere/ aftagere (fokusgruppen): Kunder til Web-shoppen. At handle i webshoppen. Medvirke til at støtte et godt formål. D Flot, brugervenligt og troværdigt design. Stor Se Stor Se nedenfor 15

16 Leverandører: Producenter i den 3. verden At fremstille varer til webshopp en B At få en kontrakt. Stor Se Stor Se nedenfor Medier: Politikere samt pressen Konkurrenter Figur 8 Interessentanalyse Skabe godt ry/reklame for projektet Skabe konkurrence på markedet C Prestige for Danmark C At deres produkt er bedre end vores. Stor Se Stor Stor Se nedenfor Stor SG Funktion i forhold til projektet: Tager beslutninger om ressourcer, kvalitet og tid, samt om projektet skal gennemføres. Godkender projektplan. Giver støtte og opbakning til projektlederen/projektet. Sikre løbende informationer til projektlederen. Succeskriterie: At have etableret en virksomhed med salg af varer fra den 3. verden vha. fairtrade-metoden, som vil være rentabel efter 1. regnskabsår efter projektets afslutning. Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Det er vigtigt, at projektet bakkes op af en alliance af interessenter, som gerne ser projektet gennemført, og som er indstillet på at finansiere/udlåne startkapital til projektet. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Det er muligt at påvirke investorer ved at tale godt for projektet og kunne fremvise en fornuftig forretningsplan altså have et klart mål, men PL har ikke mandat til at afgøre, hvorvidt SG ønsker at støtte op om projektet, derfor er middel valgt. 16

17 3.1.2 RG Funktion i forhold til projektet: Har holdninger til projektets proces og resultat. Fungerer som sparringspartnere. Kommer med forslag til handlinger. Bidrager med viden og holdninger, der har betydning for projektets mål. Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Referencegruppens mulighed for at påvirke projektet er middel, da evt. organisationer kan anvise evt. leverandører, men det er op til SG og PL at vurdere, hvorvidt de skal vælges eller ej. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Projektlederens mulighed for at påvirke interessenten er stor, da PL kan stille krav om beliggenhed, varer m.m PD Funktion i forhold til projektet: Udfører de aftalte opgaver til den planlagte tid. Forudser eventuelle problemer og foreslå løsninger. Bidrager med idéer. Tager medansvar for projektets succes. Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Projektdeltagerne som i dette tilfælde er henholdsvis en logistik- og marketingschef har stor mulighed for at påvirkeprojektet. Falder en af dem fra kan det have katastrofale følger for projektet og måske betyde, at projektets gennemførelse udskydes eller helt hindres, da det er dem, som sammen med PL udfører projektet. Dvs. interessenten medvirker til at sikre projektets gennemførelse og indførelse af resultater. Ligeledes har interessentens humør og engagement også stor indflydelse på projektet. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Som projektleder er det vores opgave at motivere PD, således at de får lyst til at være en del af projektet, derfor er vores mulighed for at påvirke interessenten meget stor. Det er vigtigt, at projektlederen undervejs iagttager og påvirker interessentens holdninger til projektet, herunder skaber de nødvendige kompromisser og løser eventuelle konflikter. Håndtering af interessenten kan også bevirke, at projektet skal justeres undervejs i forløbet. Det kan f.eks. være, at projektets organisering skal ændres, eller at der skal justeres på aktiviteterne i projektet. 17

18 3.1.4 Brugere/aftagere (fokusgruppen) Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Kunderne til webshoppen har stor mulighed for at påvirke projektet, da projektes overlevelse afhænger af deres købetrang og vilje til at støtte velgørende formål. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Vores mulighed for at påvirke kunderne er stor, da vi har mulighed for at skabe en indbydende Webshop som appellerer til kunderne. Derudover er det vores opgave at sikre, at en vare lever op til kundens forventning - En interessent må ikke blive overrasket, hverken over kvalitet eller funktionalitet Leverandører Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Leverandørernes mulighed for at påvirke projektet er stor, da deres arbejde har en afgørende betydning for varernes funktionalitet, udseende og kvalitet. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Når vi har identificeret den enkelte interessents succeskriterium, som i dette projekt måske kan være, at de ønsker at tjene penge til et bedre sted at bo, kan vi f.eks. tilbyde dem en vis procentdel af overskuddet, hvilket vil være en motiverende faktor for dem eller forbedre deres arbejdsvilkår ved at indkøbe nye symaskiner og andet udstyr. Muligheden for at påvirke leverandøren er altså rigtig stor Medier Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Medieopbakning kan skabe stor succes for projektet. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Ved at støtte gode formål i den 3. verden er vi med til at sikre Danmark et godt omdømme, hvilket i høj grad kan påvirke medierne. 18

19 3.1.7 Konkurrenter Interessentens mulighed for at påvirke projektet: Hvis der er stor konkurrence på markedet har det naturligvis stor betydning for projektet og man må hele tiden være opmærksom på, at skabe et produkt, der er konkurrencedygtigt. Vores mulighed for at påvirke Interessenten: Ved at skabe et bedre/konkurrencedygtigt produkt i forhold til konkurrenternes, kan vi påvirke deres forretning på en negativ måde, derfor vurderes det, at vores mulighed for at påvirke interessenten er stor Konklusion Interessentanalysen har været et vigtigt og afgørende værktøj for os som projektledere i forbindelse med opstart af dette projekt. Interessentanalysen har klarlagt interessenterne i forhold til projektet, samt anskueliggjort vigtigheden af hvor meget det betyder, at webshoppen får et flot, troværdigt og ikke mindst brugervenligt design, da det ellers kan bevirke, at der ingen kunder vil komme til webshoppen. Dette vil være med til at gøre virksomheden attraktiv for kunderne og konkurrencedygtig på markedet. Dette kan i bedste fald bevirke, at medier får interesse i virksomheden med god reklame til følge og i værste fald det modsatte. God reklame for virksomheden kan medvirke til at evt. sponsorer får øjnene op for virksomheden og ønsker at støtte den. Herudover skal vi især være opmærksomme på, at validiteten af råd fra RG kan være forbundet med en vis usikkerhed, da RG er en passiv modstander. Yderemere er PD gidsler i dette projekt, som vi også skal være ekstra opmærksomme på. Det konkluderes i henhold til Interessentanalysen, at det er vigtigt at holde interessenternes succeskriterier for øje for således bedst at kunne skabe succes med projektet. Uddata fra Interessentanalysen bruges endvidere i kommunikations 9 - og ansvarsfordelingsmatrixen Se afsnit Se afsnit

20 4 Planlægning og styring af kommunikation 4.1 Projekttrekant Kombinationen af elementerne (tid, penge og omfang), definerer projekttrekanten 11. Tid, penge og ressourcer er de 3 parametre, der kan justeres på, for at opfylde aftaler til omfang, indhold og kvalitet, hvorfor der skal tages højde for disse ved projektstart. Mangler f.eks. tid kan der eventuelt tilføres flere penge eller ressourcer. = kommunikation/kvalitet Forekommer der i projektets forløb markante ændringer skal disse godkendes af styregruppen. Aftalerne skal skriftligt dokumenteres og arkiveres i dokumentsystemmappen 12. Med et godt kendskab til projekttrekanten opnås således en forståelse for forholdet mellem kvalitet, ressourcer og tid i projektet og man vil være i stand til at foretage mere kvalificerede valg, når der evt. skal indgås kompromiser. Figur 9 Projekttrekant 11 Se figur 9 12 Se afsnit

21 4.2 Kommunikationsmatrix Det er vigtigt at forventningsafstemme med alle interessenter løbende i projektet og derved samtidig sørge for den nødvendige information kommunikeres ud til de rette interessenter i rette tid. Til dette formål er der udarbejdet en kommunikationsmatrix for at have skabt overblik over den kommunikative situation. Informationerne fra interessentanalysen er anvendt som inddata i kommunikationsmatrixen. Hvem skal have? (Interessenter) Hvilken information? I hvilken form? (Medie) Af hvem? Hvornår? Udad Indad Indad Opad Styregruppen Projektlederen Projektdeltagere Brugere/aftagere Statusrapport Milepælsrapport Status om interessenter/proj ektet + Evt. afvigelser Status om projektet + generel information Informeres om kommende lancering af produktet Skriftligt pr. , samt mundtligt v. møder, hvor der tages referat. Mundtligt v.møder, hvor der tages referat. Mundtligt v.møder, hvor der tages notat på PC. Før mødet via mødeagenda. Reklamer På sigt nyhedsbrev pr. mail til webshoppens brugere. Projektlederen Statusrapport hver måned. Milepælsrapport jf. Gantt-diagram. Projektdeltagere Ugentligt møde + møder af 1 times varighed kan bookes af projektdeltagere individuelt v. behov. Projektlederen Ugentligt møde Projektlederen Projektdeltagere Op til lanceringen af produktet. Månedligt nyhedsbrev. 21

22 Udad Udad Udad Leverandører Referancegruppe Involveres /Informeres Involveres /Informeres Skriftligt pr. /Post. På sigt også mundtligt v. møder, når der er penge i budgettet til at rejse ud og møde dem. Mundtligt v.møder, samt Pr. telefon/ Medier Informeres Reklamer Telefonisk/pr. Projektlederen Projektlederen Projektlederen Hver måned. På sigt også en til to gange årligt v. møder. Løbende efter behov Op til lancering af produktet + v. succeshistorier Figur 10 kommunikationsmatrix 4.3 Konklusion Det ligger nu helt klart hvilke interessenter og målgrupper, som kommunikationen skal rettes imod. Målgrupper er betegnelsen for de modtagere som kommunikationen skal ramme. Kommunikationen vil typisk have en eller flere interessenter som målgruppe for kommunikationen. Ud fra den udarbejdede kommunikationsmatrix fremgår det eksempelvis at både styregruppen, projektlederen og projektdeltagerne alle skal modtage en statusrapport, hvilket vil side de alle er målgruppe for den samme kommunikation. 22

23 5 Omfang og indhold Ifølge delleverancer 13 og i overordnet WBS diagram 14 er her udarbejdet en WBS 15. Der er valgt en definition ud fra delleverancer, som medfører en meget omfangsrig WBS i det øverste niveau. WBS er et værktøj til at opdele delleverancer (aktiviteter) i enheder, som gør det muligt at udvikle rammer, hvorfra der kan estimeres en tidsplan, omkostninger og en arbejdstidsplan. Derved opnås overblik over processer. WBS er opbygget ved at starte med slutmål og derefter inddelt i håndterbare delmål med hensyn til størrelser. Dette bevirker, at man kan overskue de nødvendige tiltag, som fører til målet. Herudover er der udarbejdet en aktivitetsliste. 13 Se afsnit Se figur 3 15 Se bilag 1 23

24 5.1 Work Breakdown Structure (WBS) Se bilag 1. 24

25 5.2 Aktivitetsliste Ifølge vores Scope Statement 16, samt Work Breakdown Structure 17 er der valgt at knytte en aktivitetsliste til vores WBS-diagram, da den er med til at uddybe aktiviteterne og opstille dem numerisk, da numrene fra WBS- diagrammet henviser direkte til aktivitetslisten. Vi kan derved med den direkte reference, se hvor i processen vi befinder sig, og hurtigt revidere WBS, hvis det er nødvendigt. En WBS er et dynamisk værktøj. Aktiviteterne er en hjælp til at nedbryde projektet i håndterbare opgaver. 1. Etablering af projekt gruppe 1.1 Projekt deltagere ansættes Profil for projektdeltagere udarbejdes Projektdeltagere søges Projektdeltagere udvælges (dette kan evt. varetages af en ekstern) 2. Markedsanalyse. Foretages af ekstern. 2.1 Analysefirma vælges 3. Edb hardware og software indkøbes 3.1 Edb hardware installeres og software konfigureres Edb leverandør vælges Systemmuligheder evalueres System vælges 4. Kontakt til organisation som kan formidle leverandørkontakt 4.1 Kontakt til organisationer/enkeltpersoner etableres 4.2 Mulige leverandører forelægges 5. Udvælgelse af leverandører + får vareprøver 5.1 Kontrakt underskrives Leverandører kontaktes Kontrakt indhold defineres (leveringsmængder, markedsafhængighed, rettigheder, forpligtelser) 16 Se afsnit Se bilag 1. 25

26 6. Varesortiment udvælges 6.1 Varesortiment præsenteres 6.2 Varesortiment udvælges 7. Etablering af indkøbsfunktion og lager 7.1 Indkøbsfunktion opstartes 7.2 Lagerfaciliteter klargøres 7.3 Fysiske rammer udvælges (Domicil) 8. Etablering af webshop på ekstern server inkl. valg af domænenavn 8.1 Webhoteludbyder vælges 8.2 Marked for webhoteludbydere undersøges 8.3 Webshop programmeres 8.4 Webhoteldesign defineres 9. Oprettelse af virksomhed 9.1 CVR nr., Nem-konto oprettes 9.2 Told og skat underrettes 9.3 Revisor kontaktes 10. Afleveringsforretning 10.1 Projekt evalueres før aflevering 10.2 Lancering 26

27 6 Tidsplan Der er udarbejdet et Project Network Diagram 18 (PND), samt et Gantt-diagram 19 for at danne overblik over tidshorisonters indbyrdes afhængighed i projektet. Et PND-diagram anvendes til let og hurtigt at overskue om det får følger for projektplanlægningen, hvis der opstår uforudsete forsinkelser et sted i projektet (hvis tidsplanen skrider). Det giver mulighed for at finde årsagen hertil, og gøre noget ved den, eller i det mindste at forholde os til det. Vi får muligheden for at regulere i mængden af endnu ikke udførte opgaver, eller som det illustreres ved projekttrekanten 20 at tilføre midler til endnu ikke udførte opgaver (tid, penge, ressourcer). På PND-diagrammet er vist, hvor i projektet der opstår en kritisk vej. Den kritiske vej udgøres af de aktiviteter, der ikke kan tåle forsinkelser, uden at selve projektet bliver forsinket. Alle de aktiviteter der ikke befinder sig på den kritiske vej har et slack. Slack er forskellen mellem den tidligste og den seneste start for en aktivitet, og viser os hvor i projektet, der er plads til pauser. Gantt-diagrammet er anvendt i projektet til at tydeliggøre aktiviteternes indbyrdes forhold. Det bliver overskueligt at se, hvilke aktiviteter der er afhængige af færdiggørelsen af andre aktiviteter, før disse kan igangsættes. Milepæle og aktiviteter er indsat i Gantt-diagrammet for at vise hvor i tidsplanen de forskellige aktiviteter forventes færdige. På de tidspunkter der er markeret af milepælene, skal der foretages rapportering af projektets status til Styregruppen. Der er indsat milepæle ved delleverancernes afslutning. Når aktiviteter er indsat i et Gantt-diagram, er det mere overskueligt at se om tidsplanen for projektets forskellige aktiviteter overholdes. 18 Se bilag 2 19 Se bilag 3 20 Se figur 3 27

28 6.1 Project Network Diagram (PND) Se bilag 2. 28

29 6.2 Gantt-diagram med milepæle Se bilag 3. 29

30 6.3 Konklusion Vha. PND-diagrammet kan se, hvilke ressourcer, som er tilknyttet aktiviteter, som indenfor tidsrummet har slack. Der fremkommer slack i en del af aktiviteterne jf. PND-diagrammet. Dette slack kan dog kun bruges en gang i tidsforløbet. Aktivitet 2.1 har eksempelvis 7 ugers slack, hvor den kan ligge stille før den også kommer på kritisk vej. 7 Økonomi og ressourcer Et budget er et meget vigtigt beslutningsgrundlag for styregruppen for, hvorvidt projektet ønskes opstartet eller ej. På baggrund af Gantt-diagrammet er der derfor udarbejdet et basisbudget og en likviditetsoversigt baseret på udgifter og indtægter. Dette for at styregruppen kan se, hvornår vi forventer, at der tilføres projektet likviditet. Projektets ressourcer omfatter både tid (arbejdstimer) og penge, fordi det er vigtigt først at få et overblik over samtlige udgifts- og indtægtsposter og aktiviteter i projektet og derefter estimere forbruget. Udgangspunktet er at projektet har en fastsat ramme, der skal forvaltes bedst muligt. Der skal estimeres, hvor meget det kræver at løse en given opgave eller aktivitet, samt hvem der skal gøre det og indenfor hvilken deadline. Estimeringen er foretaget ud fra erfaring fra tidligere udviklingsprojekter og referencer. 7.1 Basisbudget Basisbudget 0 mdr. 1.mdr. 2.mdr. 3.mdr. 4.mdr. 5.mdr. 6.mdr. Projektleder Marketingskoordinator Logistikchef Edb indkøb Markedsanalyse Lokaler i udviklingspark Etablering af webshop rate på varekøb Udgifter pr. måned Akkumulerede udgifter Indtægter Figur 11 Basisbudget 30

31 7.2 Oversigt over akkumulerede udgifter Akkumulerede udgifter Akkumulerede udgifter Figur 12 Oversigt over akkumulerede udgifter 7.3 Konklusion Ud fra det udarbejdede basisbudget konkluderes, at dette udviklingsprojekt har en del estimater, hvilket medfører en vis usikkerhed. Dette skal naturligvis forelægges styregruppen. 8 Planlægning og styring af indkøbsaftaler Underleverandører er indplaceret i en leverandørprioriteringsmatrix. På den måde illustreres, hvordan vurderingen foretages. Hvornår en leverandørudvælgelse skal være foretaget er illustreret i Gantt-diagrammet Se bilag 3 31

32 8.1 Leverandørprioriteringsmatrix Nedenfor er illustreret i en leverandørprioriteringsmatrix, hvornår en underleverandør med fordel kan benyttes. Og hvis en underleverandør benyttes, hvordan håndteringen kan foretages. Der er benyttet en skala fra 1 til 5, hvor 1 er den laveste værdi. Leverandører vurderes individuelt efter opstillede kriterier i leverandørprioriteringsmatrixen. Opstillede kriterier Vores prioritering Pris 3 Tid 5 Kvalitet 3 Referencer 5 Teknisk formåen 1 Leveringssikkerhed 5 Sympati 5 TOTAL Leverandør A Score A Leverandør B Score B Figur 13 Leverandørprioriteringsmatrix 8.2 Dokumentation/leverandører Det er et vigtigt parameter, at vi kan dokumentere over for vores kunder, at indkøb foretages efter Fair-trade modellen (at vores leverandører får en fair pris for de varer som de leverer), at det ikke bare er reklame og tomme ord. For at kunne dokumentere at vi handler med vores leverandører efter fairtrademærkningens fem principper, der oplistes herunder, er planen at virksomhedens webshop skal være fairtrade mærket Fairtrade Fairtrade kombinerer handel og udvikling på en unik måde. Fairtrade benytter det eksisterende verdensmarkedssystem med dets efterspørgsel-udbud-mekanisme til at skabe konkrete fremskridt for nogle af verdens fattigste bønder og arbejdere. Tanken om udvikling gennem handel kombineres med konkrete redskaber, der styrker bønderne og arbejderne på markedet, så handlen bliver mere fair. Modellen bygger på fem principper: Princip 1: Producenterne klædes på til at agere på markedet Princip 2: Økonomisk sikkerhedsnet minimumspris til bønderne 32

33 Princip 3: Investeringer i sociale projekter og bedre produktionsforhold bonus til bønderne og arbejderne Princip 4: Bedre arbejdsforhold skridt for skridt Princip 5: Miljøet skånes så vidt muligt 9 Kvalitet - projekt/produkt 9.1 Struktureret Program Udvikling (SPU) Når hjemmesiden i projektet skal udvikles, anvendes SPU-modellen, som er et værktøj, der anvendes i forbindelse med software-projekter. SPU-modellen sikrer løbende dokumentation og holder styr på fremstillingen af det endelige produkt, samt på ændringer og rettelser. Dette gør det nemmere at styre eventuelle ændringer/afvigelser i forhold til det, fra start specificerede. Analyse Kravspecifikation Design Programmering Test Drift- og vedligehold Figur 14 SPU-Model 9.2 Kvalitetssikring Den type produkter som skal forhandles (tørklæder, smykker, træskærer-arbejde, tæpper og div. håndarbejde), ikke kan kvalitetssikres på samme måde som typiske fabriksfremstillede produkter efter f.eks. ISO standarden. Vi vil i videst muligt omfang lade vores leverandører definere produkternes kvalitet, ud fra den betragtning at de har ekspertisen i det de laver, og selv fremover skal leve op til deres egne 33

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé?

Hvad har vi lært? 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI. Torsdag: Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Er det en god idé? Torsdag: PROJEKTPLANLÆGNING, ØKONOMI Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål)

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen

Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Revideret projektbeskrivelse: Intern kommunikation og intranet i Kulturarvsstyrelsen Projektets titel: Intern kommunikation, forbedrede HR-processer og intranet Dato for forelæggelse af projektbeskrivelse

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Projektstyring. Dag 4

Projektstyring. Dag 4 Akademifaget Projektstyring Dag 4 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Planlægning Hvis du fejler i at planlægge? - planlægger

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Projektstyring. Dag 3

Projektstyring. Dag 3 Akademifaget Projektstyring Dag 3 m/u PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Analyse Projektmandat Mål delmål Produktbaseret planlægning

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat

IKT programmer for Facilities Management. Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat DFM Workshop 05.10.09 09 IKT programmer for Facilities Management Vejledning for førstegangskøbere: Præsentation & debat Vejledning til systemkøberen Hvorfor en vejledning? Opbygning, highlights og vigtige

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring

IT-projektledelse F2006. Opfølgning og kvalitetssikring IT-projektledelse F2006 Opfølgning og kvalitetssikring Hvorfor planlægge når projekter sjældent følger planen? Hvad er opfølgning? Hvad skal der følges op på? Levels of control checkpoint reports project

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges

Hvad har vi lært? Projektplanlægning 23-02-2012 PROJEKTPLANLÆGNING. Målet (kvaliteten) er givet på forhånd. Nu skal det klarlægges Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Er det en god idé? Hvad har vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011.

SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011. SKRIFTLIG OPGAVE VED PROJEKTLEDERUDDANNELSEN I ÅRHUS I PERIODEN 13. JANUAR TIL 23. FEBRUAR 2011. STREGKODE STYRING AF LAGER I HANDELSVIRKSOMHED. Finn Lørup Februar 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse. 1.0

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden Fig. 12.1 Værdikædens datastyring internt og eksternt. 1. Formulerings- og analysefase 2. Planlægningsfase 3. Udvælgelses-/beslutningsfase 4. Informationsfase 5. Implementeringsfase 6. Opfølgnings-/kontrolfase

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

(virksomhed) (projektnavn) (måned år)

(virksomhed) (projektnavn) (måned år) Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Bilag 1 Månedsrapport Månedsrapport nr. (måned år) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Bilag 1

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Få succés med projekter og projektledelse

Få succés med projekter og projektledelse Få succés med projekter og projektledelse Mikkel Lundstrøm, Unik Consult www.unikconsult.dk ml@unikconsult.dk +(45) 2163 1872 9. oktober 2014 Få succes med projekter og projektledelse 1 Introduktion til

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING

Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Onsdag: PROJEKTPLANLÆGNING Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Projektledelse

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted

Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Risikostyring ifølge ISO27005 v. Klaus Kongsted Agenda Dubex A/S Formålet med risikovurderinger Komponenterne Risikovurderinger Dubex A/S fakta og værdier Den førende sikkerhedspartner De bedste specialister

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Markedsføringsplan værktøj

Markedsføringsplan værktøj Markedsføringsplan værktøj Ud fra nedenstående spørgsmål og skemaer kan I trin for trin gøre jeres markedsføring mere overskuelig for jer selv og jeres projektgruppe. 1. Trin I har sammen med jeres projektgruppe

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere