ULVE, FÅR OG VOGTERE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ULVE, FÅR OG VOGTERE 1"

Transkript

1 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 1 DEN KOLDE KRIG I DANMARK UN,V - ZENTRALBIBLIOTHF«f FWTQ TSB!8L!0THEK -. kiel Gyldendal

2 Indhold Forord 13 Om afkiassificering og afklassificeret kildemateriale 17 Indledning 23 Hvad var Den Kolde Krig? 23 Jalta-myten og Den Kolde Krig 26 Hvad var Sovjetunionen? 31 Sovjetunionens særtræk og forhold til omverdenen 31 Sovjetunionen som trussel 34 Hvad værket vil 35 Den latente trussel 38 Værkets struktur 40 Danmark uden for det 20. århundredes historie Sovjetunionen som Militær-Industrielt Kompleks 43 Sovjetunionen som militærmagt 44 Stalins opbygning af Sovjetunionen som Militær-Industrielt Kompleks Sovjetunionens militære oprustning efter Stalin 48 Styrkeforholdet mellem Øst og Vest 49 Ville Kreml under ingen omstændigheder have besat Polen? 52 Det totale ideokrati 53 Marxismen-leninismens rolle 53 Afspændingen og ambassadør Steenbergers lange brev 57 Brezjnevs militær-industrielle kompleks 59 Den permanente krigsøkonomi 59 Militariseringen af det sovjetiske samfund 63 Sovjetunionen og rustningskontrol 64 MIK som den egentlige trussel mod Sovjetunionen 67

3 Sovjetunionens syn på anvendelsen af kernevåben 68 Kernevåbenkrig kan vindes 'erne 'erne 'erne 76 Sovjetiske forkøbsslag med kernevåben 78 Warszawapagtens planlægning af kernevåbenkrig mod Vesteuropa Fare for kernevåbenangreb i 1980'erne? 82 Sovjetiske kernevåbenangreb og Danmark 86 Konklusion 87 Den ydre trussel. Opfattelser og analyser 91 Truslens karakter- reel eller potentiel? 92 Det ideologiske verdensbillede 93 Offensivens forrang 97 Kilder og institutioner 101 Udenrigsministeriet 103 Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) 108 Samarbejdspartnere 115 Internationalt samarbejde 119 I et vadested 124 Et afgørende år 124 Den koldeste krig 127 Frygten for Sovjet 130 Truslen efter Stalins død 131 FE's advarsel 133 Storkrig usandsynlig - men øget trussel mod Danmark 136 Afspænding, men usvækket sovjetisk oprustning 140 Sovjetisk oprustning i 1970'erne 143 Afspænding på sovjetisk 145 Den ikke-eksisterende balance 150 Den fortsatte trussel 152 Forsvarskommandoens advarsel til regeringen 154 NATOs dobbeltbeslutning 156 Udenrigsminister Kjeld Olesen om den sovjetiske trussel 158»Psykologisk er alt forberedt på at føre en krig for freden«161 Grund til uro 163 Danmark til Sovjet 1986: forstærket sovjetisk militær trussel 166 Den sidste trusselsanalyse 169 Konklusion 171

4 3. Ulve i bjørnepels. DKP som Sovjetunionens villige hjælper Danmarks Kommunistiske Parti som institution 176 DKP's socialistiske fædrelande 176 DKP som underafdeling af Moskva-kommunismen 179 Synet på det danske demokrati 183»Fredskampen«186 DKP som trussel 187 Voldelig magtovertagelse? 189 Stalins død 1953 og de store krisers år 192 DKP og den sovjetiske kritik af Stalin 192»Den revolutionære kamps logik«195 Folkeopstanden i Ungarn 198»En bitter lære for danske kommunister«201 PET's interesse for DKP 204 Det røde guld 205 Kommunistisk sabotagevirksomhed 206 Aksel Larsen og Alfred Jensen om illegal DKP-virksomhed 213 Illegal DKP-trafik til DDR 216 DKP-spionagetil fordel for Sovjetunionen 218 Undergravelse af forsvaret og forsvarsviljen 223 Soldatermytterierne i Ny strategi 226 Skoling i Sovjetunionen og DDR 231 Analyse af udlandskursister 232 Omgang med de herskende i den virkeliggjorte socialisme 234 DKP's modydelser 237 DKP's umulige opgave 241 Verdensrevolutionen og hverdagen 241 Sidste triumf før den endelige katastrofe 243 Konklusion Får i ulveklæder? Det Nye Venstre. Socialistisk Folkeparti Det Nye Venstres virkelighedstab 252 Om kapitalisme, socialisme, demokrati og diktatur 252»Analyser«af USA og Sovjetunionen 258 Socialistisk Folkeparti 263 Tilblivelsen 263 Socialistisk Folkeparti og den reelt eksisterende socialisme 267 PET: Socialistisk Folkeparti som sikkerhedsproblem 271

5 »En halvkommunistisk organisation«274 Socialismens opbygning i Danmark 275 Socialistisk Folkeparti og de socialistiske stater 278 Gert Petersen som marxistisk-leninistisk ideolog 281 Socialistisk Folkeparti og Danmarks forsvar 283 Socialistisk Folkeparti og Danmarks sikkerhedspolitik 284 Bornholm som»fremskudt militærbase«og»døssing-aftalen«293 Konklusion Det Nye Venstre. Venstresocialisterne m.fl. 301 Radikaliseringen af Det Nye Venstre: Venstresocialisterne 302 Partidannelsen 304 Revolutionen, arbejderklassen og den reelt eksisterende socialisme 306 Vold og terror som politiske midler 309 VS og Rote Armee Fraktion 313 Antisemitisme og terrororganisationen PFLP 317 Moderate kræfter 321 Holdningen til Danmarks forsvar 322 Organisationertil bekæmpelse af Danmarks forsvar 325 Venstreorienteret efterretningsvirksomhed mod Danmark 326 Støtte til fjendtlige magters spioner 331 Danske efterretningstjenesters vurderinger af Det Nye Venstre 334 Konklusion Den første fredsbevægelse under Den Kolde Krig 343»Socialismens og fredens lejr«344 Internationale kommunistiske fredskongresser og DKP 347 Frontorganisationer og Stockholm-appellen 352 Danske myndigheder og fredsbevægelsen 355 Udenrigstjenesten og PET 355 Danmark, NATO og kommunistisk fredspropaganda 358 Borgerrettigheder og totalitær propaganda 360 Konklusion Kulturkamp under Den Kolde Krig 367 Stalins Sovjetunion-etkultureltforbillede 368 Sovjetunionens kulturelle prestige i Delegations-og pilgrimsrejser 373 Samtidig kritik af glansbillederne 377

6 Dansk intelligentsia 380 DKP og danske intellekuetle 380 Demokrati eller diktatur? 381 Mental og politisk tilpasning 387 Dialog-en intellektuel frontorganisation 390 Digtere mod kapitalismen 'erne 397»Det rådnende Danmark«397 Den danske»kritiske intelligentsia«403 Synet på dissidenter i den virkeliggjorte socialisme 404 Andrej Sinjavskij, PEN-klubben og ytringsfrihed 404 Danske psykiatere og sovjetisk misbrug af psykiatri 409 Konklusion Marxisterne kommer 415 Kulturrevolutionen 416 Studenteroprør i vest og øst 417 Universitetsmarxismen 420 Skoler, gymnasier og højskoler 426 Bøger og tv for børn og unge i 1970'erne 431 Børne-og ungdomslitteratur 431 DR's børneudsendelser 434 Danmarks Radio 434 En generaldirektørs bekymring 434 Ordet på bordet 'ernes litteratur om Sovjetunionen 439»Oplysning«om Sovjetunionen og kommunismen 439»Fredslitteratur«441 Konklusion Spionage, sabotage og hvervning 449 Nogle spionsager 450 Kategorier og betegnelser 454 Fjendtlig udenlandsk spionage i Danmark 454 Østspioner i Danmark under Den Kolde Krig 454 Sovjetiske spionageoperationer 458 DDR-spionage i Danmark 463 Udvisning af østspioner 465 Sabotage 467 Hvervning af danskere til fjendtlige tjenester 470

7 »Bassiner«for hvervning 470 En konkret sovjetisk agenthvervning 474 Sovjetiske hvervningsforsøg i Danmark 'erne 475 Oleg Gordijevskijs oplysninger 479 Gordijevskij-materialet 479 Efterretningsmateriale som kilder 483 PET's Gordijevskij-arkiv om KGB-nære danske statsborgere 484 Konklusion KGB- og STASI-nære danske statsborgere 491 Ingen røvere i den grønne danske skov? 492 Danske spioner for Sovjetunionen og DDR i 1940'erne til 1980'erne 495 Spioner i forsvaret 498 Muldvarp i Forsvarsministeriet? 503 KGB-kontakter i det danske politi 507 Forretningsmænd som østspioner 508 Politikere og organisationsfolk 509 Radikale 510 Socialdemokrater 513 Folkesocialister 516 Gert Petersen og Pelle Voigt 518 Fortrolige oplysninger? 521 Karakteren af KGB-kontakterne 523 Pelle Voigt 526 PET om Pelle Voigt 528 Politianmeldelse og stævning 530 Konklusion Påvirkningsoperationer og desinformation 537 Påvirkningsoperationer og indflydelsesagenter 538 Tidligere beskrivelser af Sovjetunionens påvirkningspolitik 541 Påvirkningsoperationer i Danmark 542 KGB/SUKP-instrukser om påvirkning af Danmark/Vesteuropa 545 Konkrete eksempler på KGB-påvirkningsoperationer og desinformation i 1970'erne 546 Anti-Sakharov-operationen i Danmark ( ) 550 Danske kritikere af Sakharov-høringen 557 Anti-Solsjenitsyn-operationen ( ) 562 Operation»Atomvåbenfri zone i Norden«566

8 Danske KGB-nære journalister 567 Torben Krogh 568 Sven Skovmand 571 Jørgen Dragsdahl 574 Dagbladet Information som redskab for desinformation 578 Udenrigsministeriets afsløring af Informations manipulationer 595 PET's ledelse om KGB's bestræbelser for at påvirke danske politikere 598 PET-ledelsens uro over nære KGB-kontakter til danske politikere 598 PET-ledelsens fortsatte bekymring 602 PET-ledelsens orientering af regeringen om KGB's påvirkningsindsats PET-kommissionen om SF's forbindelsertil KGB 607 Konklusion Den anden fredsbevægelse under Den Kolde Krig 615 Afspænding - og ny sovjetisk fredskamp 616 Oprettelsen af Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed (SAK) og ICESC 618 Neutronbombe-kampagnen Nej til Atomvåben 624 Nej til Atomvåben og NATO 628 Sovjetunionens og KGB's påvirkningsoperationer 630 Kremls stimulering af fredskampagnen og DKP's relæfunktion 633 Kampagnen for»norden som atomvåbenfri zone«639 Fredsmarch København-Paris 641 DKP's aktiviteter i fredskampen 645 DDR og fredsbevægelsen 651 Lærere for Fred 655 DKP's sidste krampetrækninger på fredsfronten 659 Vurderinger af fredspropagandaens effekt 660 Sovjetiske vurderinger 660 PET's vurdering af fredskampens drivkræfter 662 FE om den Kreml-inspirerede fredsbevægelse og dens danske støttegrupper 669 Østtyske vurderinger af fredsbevægelsen 673 Begreber og opfattelser 674»Den offentlige mening«og NATO 674 Fredsbevægelsens omfang og repræsentativitet 675 Fredspropaganda, offentlighed og politik 678 Det officielle Danmark og fredsbevægelsen 680 En sovjetisk fredskæmper om den sovjetiske fredspropaganda 681 Fredsbevægelsen og Sovjetunionens sammenbrud 683 Konklusion 684

9 Begreber og begivenheder 688 Anvendte forkortelser i tekst og noter 690 Noter 692 Kilder og litteratur 746 lllustrationsfortegnelse 767 Navne-og stedregister 769

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 DEN KOLDE KRIG I DANMARK 1945-1991 UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Gyldendal Indhold 13. Danmarks militære forsvar - var det forsvarligt? 13 Tilbud

Læs mere

Af Jakob Andersen. Tidehverv, 2003, s.25-26.

Af Jakob Andersen. Tidehverv, 2003, s.25-26. Af Jakob Andersen. Tidehverv, 2003, s.25-26. For et par år siden skrev Bertel Haarder følgende om dem, som under den kolde krig havde gået Sovjetunionens ærinde: "Den enkle - men deprimerende - kendsgerning

Læs mere

35 Sammenfatning og perspektiver

35 Sammenfatning og perspektiver DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 35 Sammenfatning og perspektiver Hvor de sikkerhedspolitiske debatter i de første 15-17 år efter befrielsen især var foregået mellem et fåtal af folketingspolitikere, blev

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt

Glasnost og Perestrojka. Og sovjetunionens endeligt Glasnost og Perestrojka Og sovjetunionens endeligt Gorbatjov vælges 1985: Michael Gorbatjov vælges til generalsekretær 1971: medlem af Centralkomitéen 1978: sovjetisk landbrugsminister 1980: Medlem af

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Den sikkerhedspolitiske dagsorden, 3. maj 1984

Den sikkerhedspolitiske dagsorden, 3. maj 1984 Den sikkerhedspolitiske dagsorden, 3. maj 1984 Her følger debatten om den sikkerhedspolitiske dagsorden, som den fandt sted i Folketinget med deltagelse af Lasse Budtz (S), udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen

Læs mere

58 Periodekonklusion 1963-1978

58 Periodekonklusion 1963-1978 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 58 Periodekonklusion 1963-1978 Den internationale situation (se kapitel 28). Under Cuba-krisen i oktober 1962 havde verden bevæget sig på randen af en atomkrig. Både Øst og

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Under overskriften Fagligt sjusk om venstrefløj

Under overskriften Fagligt sjusk om venstrefløj 82 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Herfra min verden går svar til Knud Holt Nielsen Af Rasmus Mariager Under overskriften Fagligt sjusk om venstrefløj og protestbevægelser under den kolde krig bragte Arbejderhistorie

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Socialisme og kommunisme

Socialisme og kommunisme Forskellen Socialisme og kommunisme Socialismen og kommunismen er begge ideologier, der befinder sig på den politiske venstrefløj, og de to skoler har også en del til fælles. At de frem til 1870'erne blev

Læs mere

Danmark og den kolde krig

Danmark og den kolde krig Historiefaget.dk: Danmark og den kolde krig Danmark og den kolde krig Efter 2. verdenskrig blev Europa delt i øst og vest. En væsentlig del af opdelingen skete på grund af supermagterne USA og Sovjetunionen.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Kriser og konflikter under den kolde krig

Kriser og konflikter under den kolde krig Historiefaget.dk: Kriser og konflikter under den kolde krig Kriser og konflikter under den kolde krig Under den kolde krig 1947-1991 var der flere alvorlige konflikter og kriser mellem supermagterne USA

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG

DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk Institut for Internationale Studier DIIS DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG DEN SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION 1945-1991 Hovedpunkter [Frigivet 30. juni, 10.00] Udredningen er blevet til på grundlag af

Læs mere

Temarecension Kalla kriget i Danmark

Temarecension Kalla kriget i Danmark Temarecensioner 107 Temarecension Kalla kriget i Danmark Ulve, får og vogtere. Den kolde krig i Danmark 1945 1991, bd. 1 2 Bent Jensen Gyldendal, 2014, 796 & 706 s. I 1980 erne opstod der en konflikt om

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Mikkel Steffen Nielsen & Niels Ejgil Trebbien Dybbro

Mikkel Steffen Nielsen & Niels Ejgil Trebbien Dybbro Mikkel Steffen Nielsen & Niels Ejgil Trebbien Dybbro Vejleder: Michael Kjeldsen Speciale i historie - Institut for Kultur og Identitet - Roskilde Universitet KOLOFON SAMARBEJDSKOMITEEN FOR FRED OG SIKKERHED

Læs mere

Inddæmningspolitikken

Inddæmningspolitikken Historiefaget.dk: Inddæmningspolitikken Inddæmningspolitikken Under den kolde krig 1945-1991 modarbejdede det kapitalistiske, demokratiske USA fremstød i det kommunistiske etparti-styrede Sovjetunionen

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Farvel til de røde undtagelser

Farvel til de røde undtagelser En artikel fra KRITISK DEBAT Farvel til de røde undtagelser Skrevet af: Line Barfod Offentliggjort: 14. april 2010 Ellen Brun og Jaques Hersh rejser i sidste nummer af kritisk debat en vigtig debat om

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Den Russiske Revolution

Den Russiske Revolution Historiefaget.dk: Den Russiske Revolution Den Russiske Revolution Rusland oplevede tre revolutionære omvæltninger i perioden 1905-1917. Oktoberrevolutionen førte til oprettelsen af Sovjetunionen, som blev

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk sikkerhedspolitik 1945-1962

Dansk sikkerhedspolitik 1945-1962 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG Dansk sikkerhedspolitik 1945-1962 Den sikkerhedspolitiske debat 6 Baggrund De politiske partier og forsvarspolitikken før anden verdenskrig I første halvdel af det 20. århundrede

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

1/5. Demokratisk. Var kommunisterne gode demokrater i de første befrielsesår? Ung historiker går mod strømmen. Ud ad vinduet

1/5. Demokratisk. Var kommunisterne gode demokrater i de første befrielsesår? Ung historiker går mod strømmen. Ud ad vinduet 1/5 Fredag den 09. februar 2007 BØGER (Her downloaded fra www.weekendavisen.dk) Demokratisk. Var kommunisterne gode demokrater i de første befrielsesår? Ung historiker går mod strømmen. Ud ad vinduet Af

Læs mere

Den illoyale gesandt

Den illoyale gesandt Jørgen Grønvald Laustsen Den illoyale gesandt Thomas Døssings virke i Moskva 1944-47 Lindhardt og Ringhof Indhold Forord ved professor Bent Jensen 9 Forfatterens forord 11 Indledning 13 Kapitel 1: Politiske

Læs mere

SNU maskepi eller en tidligere dansk borgerlig påvirkningsagents erindringer

SNU maskepi eller en tidligere dansk borgerlig påvirkningsagents erindringer SNU maskepi eller en tidligere dansk borgerlig påvirkningsagents erindringer (Dragsdahl) blev dog for en kort periode medlem (af det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg), indtil hans maskepi med

Læs mere

64 Det Strategiske Forsvarsinitiativ, SDI (1983-1985)

64 Det Strategiske Forsvarsinitiativ, SDI (1983-1985) DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 64 Det Strategiske Forsvarsinitiativ, SDI (1983-1985) I 1983 påbegyndte USA udviklingen af et nyt rumbaseret missilforsvarsprogram kaldet Strategic Defense Initiative (herefter:

Læs mere

Kilder, forskning og litteratur

Kilder, forskning og litteratur Kilder, forskning og litteratur The Past is never dead, it is not even past. William Faulkner Det hævdes ofte, at Den Kolde Krig var altomfattende. Det var den også i en vis forstand, men det er på den

Læs mere

Træning skal der til. Efter en times hård træning med forhindringsbane og spring fra minitrampolin(trampet) og springbræt kom tiden til erklæret

Træning skal der til. Efter en times hård træning med forhindringsbane og spring fra minitrampolin(trampet) og springbræt kom tiden til erklæret Ugebrev Nr. 08, skoleåret 2015-16. Dato: 25. september Spionjagt Europa især og resten af verden til dels sidder i åndeløs spænding i 4 år, mens franske, engelske, amerikanske og russiske (østlige) efterretningstjenester

Læs mere

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve s telefonnr. 1 Danskhed Hit med historien 9. klasse Jens Aage Poulsen 32,00-50 i bogen - Født som dansker? - Dansk på dagsordenen - Hvem og hvordan er danskerne? - Nationalisme - Sådan er danskerne! -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Nils

Læs mere

Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese

Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese Min her relevante baggrund: 19. og 20. århundredes historie i Nordeuropa Sikkerhedspolitisk rådgiver, lærer og kommentator i 1980 erne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Læseprøve Kurs mod demokrati?

Læseprøve Kurs mod demokrati? for folkets kamp mod den, der vil knægte folkets frihed«. 467 Det er klart at denne flertydige erklæring fra DKP s formand var en advarsel og en form for trussel overfor regering og folketing. Men hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

UNDERVISNINGSINSPIRATION ESBJERG MUSEUM HSB

UNDERVISNINGSINSPIRATION ESBJERG MUSEUM HSB UNDERVISNINGSINSPIRATION Undervisningsinspiration til MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 Særudstilling på Esbjerg Museum 03.05.15-08.01.17 Fag: Historie Målgruppe: 7.-9. klasse Kompetenceområde: Kildearbejde

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009

Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 En artikel fra KRITISK DEBAT Det politiske spil Skrevet af: Anders Lundkvist Offentliggjort: 01. november 2009 Gennem lang tid har det stået nogenlunde fifty-fufty mellem blå blok og rød blok, som det

Læs mere

KOLDKRIGS- FORSKNING. løse påstande eller dokumenteret viden. Af Jørgen Dragsdahl

KOLDKRIGS- FORSKNING. løse påstande eller dokumenteret viden. Af Jørgen Dragsdahl 46 KOLDKRIGS- FORSKNING løse påstande eller dokumenteret viden Af Jørgen Dragsdahl Efter udgivelsen af DIISs store værk om den kolde krig i 2009 var Arbejderhistorie rammen om en debat af værkets konklusioner,

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold. Grundbog i samfundskundskab

Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold. Grundbog i samfundskundskab Nye veje i politik, økonomi og internationale forhold A 338940 Grundbog i samfundskundskab Ekstern redaktion: Jacob Graves Sørensen Johannes Andersen / Finn Olesen / Gorm Rye Olsen Gyldendal Undervisning

Læs mere

Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese

Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese Tak til FU AU for presset på mig, så jeg måtte udvikle en syntese Min her relevante baggrund: 19. og 20. århundredes historie i Nordeuropa Sikkerhedspolitisk rådgiver, lærer og kommentator i 1980 erne

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Læseprøve Kurs mod demokrati?

Læseprøve Kurs mod demokrati? Sovjetunionens meget forskellige stadier med hensyn til grader af undertrykkelse og eksklusion, borgerindflydelse og inklusion spændende over både Gulag og Glasnost). Da det fuldendte demokrati er uopnåeligt,

Læs mere

Føroyar undir kalda krígnum (1945-1991)

Føroyar undir kalda krígnum (1945-1991) Føroyar undir kalda krígnum (1945-1991) Bent Jensen, professari 01. Færøerne under Den kolde Krig (1945-1991) 02. Indledning. 03. Kildegrundlaget. Russiske arkiver. Danske arkiver. Færøske arkiver. Trykte

Læs mere

26 Østlige vurderinger af dansk sikkerhedspolitik 1945-1962

26 Østlige vurderinger af dansk sikkerhedspolitik 1945-1962 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 26 Østlige vurderinger af dansk sikkerhedspolitik 1945-1962 Hovedkilden til redegørelsen for Sovjetunionens vurdering af Danmarks sikkerhedspolitik i dette kapitel og i kapitel

Læs mere

Internationale organisationer Ind i samfundsfaget, grundbog A

Internationale organisationer Ind i samfundsfaget, grundbog A De forenede nationer en kamp for freden Aldrig mere krig FN s historie Internationale organisationer FN blev dannet den 24. oktober 1945 (FN-dagen) som følge af Anden Verdenskrig. FN-pagten blev godkendt

Læs mere

Ind i Historien Bind 4 (9. klasse)

Ind i Historien Bind 4 (9. klasse) Ind i Historien Bind 4 (9. klasse) Fra to til én supermagt Fra energi til energikrise Fra national økonomi til global økonomi Fra borger til verdensborger Fra fælles fortid til multietnisk fremtid En mere

Læs mere

Baggrund. Udkast til svar:

Baggrund. Udkast til svar: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Det talte ord gælder 18. december 2012 Forsvarsministerens taleseddel til besvarelse af Retsudvalgets samrådsspørgsmål S vedr.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014. VUC Vestegnen. HFe Fag og niveau

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Anbefalet af Undervisningsministeriet

Anbefalet af Undervisningsministeriet 1 af 5 21-03-2008 19:53 Anbefalet af Undervisningsministeriet Undervisning. Danske skole- og gymnasieelever henter dagligt viden i et dansk internetleksikon, som indeholder artikler, der retfærdiggør terrorisme

Læs mere

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud

USA og Vesten. Konflikten. Den ideologiske kamp. McCarthyisme. Vidste du, at... Atommagter. Fakta. Sovjetunionens sammenbrud Historiefaget.dk: USA og Vesten USA og Vesten Den kolde krig i perioden 1945-1991 mellem USA og Sovjetunionen handlede ikke bare om at være den mest dominerende supermagt. Det var en kamp om ideologi og

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

KILD E SA M LI N G CUBAKRISEN. 20 Den kolde krig. Den kolde krig

KILD E SA M LI N G CUBAKRISEN. 20 Den kolde krig. Den kolde krig CUBAKRISEN 20 Den kolde krig Den kolde krig Indhold 1) Hvad var Cubakrisen? 3 2) Monroedoktrinen 4 3) Den strategiske stilling 4 4) Præsident Kennedys tale d. 22. oktober 1962 7 5) Sikkerhedsrådets møde

Læs mere

I disse år sker der en støt tilvækst til den historiske

I disse år sker der en støt tilvækst til den historiske 86 DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG et dansk perspektiv Af Poul Villaume ARBEJDERHISTORIE NR. 1 2006 I disse år sker der en støt tilvækst til den historiske forskningslitteratur om Danmarks strategiske, politiske,

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Sovjetunionen under den kolde krig

Sovjetunionen under den kolde krig Sovjetunionen under den kolde krig De store linier Sovjetunionen var en overgangsfase fra feudalisme/kapitalisme til kommunisme. I overgangsfasen var styreformensocialisme med et proletariatets diktatur.

Læs mere

DANMARK I DEN KOLDE KRIG

DANMARK I DEN KOLDE KRIG INDLÆG i CEPOS 14 SEP 2005 OM DIIS-UDREDNINGENS TRUSSELSAFSNIT DANMARK I DEN KOLDE KRIG 1 Udredningens oprindelige forsideudkast rekonstrueret Den kolde krig i Europa fra 60ernes midte VEST 1) Samfund

Læs mere

I diskussionen om den kolde krig har Danmarks

I diskussionen om den kolde krig har Danmarks 20 DANMARKS KOMMU- NISTISKE PARTI UNDER DEN ANDEN 1 KOLDE KRIG Af Lars Bro Nilsson DKPs analyse af krisen i polen 1980-83 skifter kurs fra kritik af Polens særlige forhold til at indskrive konflikten i

Læs mere

q Præsident Truman q Winston Churchill q Præsident Roosevelt q Josef Stalin q Landmændene q Lastbilchaufførerne q Fabriksejerne q Lærerne

q Præsident Truman q Winston Churchill q Præsident Roosevelt q Josef Stalin q Landmændene q Lastbilchaufførerne q Fabriksejerne q Lærerne Vandret: 1) Japansk by, der blev ramt af en atombombe 4) Britisk premierminister under Anden Verdenskrig 7) Forkortelse for Østtyskland 8) Her var der krig i begyndelsen af 1950 erne 9) Amerikansk præsident

Læs mere

Hvor sikkert var Danmark? Hvad gjorde Danmark selv for at øge landets sikkerhed?

Hvor sikkert var Danmark? Hvad gjorde Danmark selv for at øge landets sikkerhed? Hvor sikkert var Danmark? Hvad gjorde Danmark selv for at øge landets sikkerhed? FU Den Kolde Krig 23 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Indledning: Danmarks militære betydning mellem Øst

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Danmarks Røde Hjælp. - / Kominterns arkiv

Danmarks Røde Hjælp. - / Kominterns arkiv Danmarks Røde Hjælp - / Kominterns arkiv Mediernes store interesse for Kurt Jacobsens Aksel Larsen-biografi og Ole Sohns bog om Arne Munch Petersens skæbne skyldes uden tvivl den fortsatte interesse for

Læs mere

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt

Forsvarsudvalget B 123 Bilag 6 Offentligt Forsvarsudvalget 2013-14 B 123 Bilag 6 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af

Læs mere

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser.

Almen studieforberedelse Rosborg gymnasium 9. oktober 2009 Anne Louise (LE) Chresten Klit (CK) Catharina, Astrid og Malene, 3.a. Rejser. Synopsis Flugten fra DDR til BRD Synopsis handler om flugten fra DDR til BRD, samt hvilke forhold DDR har levet under. Det er derfor også interessant at undersøge forholdende efter Berlinmurens fald. Jeg

Læs mere

Halvfjerdsernes venstrefløj er sat til debat.

Halvfjerdsernes venstrefløj er sat til debat. 53 VENSTREFLØJENS HISTORIE OM FORTIDS VENSTRE- FLØJ Af Søren Nielsen-Man og Søren Hein Rasmussen Forfatterne diskuterer hvad begrebet venstreorientering omfattede og forskellene på den gamle og den nye

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Globaliseringens udfordringer

Globaliseringens udfordringer Globaliseringens udfordringer Politiske og administrative processer under pres Redigeret af Martin Marcussen og Karsten Ronit Hans Reitzels Forlag Indhold Forord 11 Martin Marcussen og Karsten Ronit 1

Læs mere

Truslen mod Danmark i den kolde krig

Truslen mod Danmark i den kolde krig Truslen mod Danmark i den kolde krig Forelæsning 27 10 2005 for Kungl Krigsvetenskapsakademien & Kungl Örlogsmannasällskapet 1 Tak for indbydelsen. Det er en stor ære at få mulighed at forelæse for denne

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi

Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Undervisningsbeskrivelse for: 1e hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2018 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

(elektronisk reprint af Kommunist. Udgivet af Kommunistisk Forbund (ml). 1.årg. nr. 3, september 1968)

(elektronisk reprint af Kommunist. Udgivet af Kommunistisk Forbund (ml). 1.årg. nr. 3, september 1968) (elektronisk reprint af Kommunist. Udgivet af Kommunistisk Forbund (ml). 1.årg. nr. 3, september 1968) Kommunistisk Forbund stiftet Principgrundlag for Kommunistisk Forbund (marxister-leninister) Handlingsprogram

Læs mere

Den Russiske Revolution

Den Russiske Revolution A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. juni 2015 Sag 30/2014 (1. afdeling) Jørgen Dragsdahl (advokat René Offersen, beskikket) mod Bent Jensen (advokat K.L. Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Vores ideologiske rod

Vores ideologiske rod FOLKESOCIALISME Hvad er jeres bud? Historisk rids! Midten af 1800-tallet: Industrialisering! Ekstrem ulighed i samfundet! 1871: Socialdemokratiet udspringer af datidens LO! 1920: DKP stiftes! De to slås

Læs mere

Mogens Fog 245. Ning de Coninck-Smith

Mogens Fog 245. Ning de Coninck-Smith Mogens Fog 245 på mange måder var en pioner i sin tid. Som oprørsk spejderfører i sine unge dage, som progressiv (læse)pædagog, som modstandskvinde, social demokrat og MF for Danmarks Kommunistiske Parti.

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

55 Hemmelige operationer og subversive aktiviteter i krise- og krigstid

55 Hemmelige operationer og subversive aktiviteter i krise- og krigstid DANMARK UNDER DEN KOLDE KRIG 55 Hemmelige operationer og subversive aktiviteter i krise- og krigstid Hvilke forberedelser havde de østlige efterretningstjenester parat med henblik på at operere i og mod

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Der var engang en kold krig. Der var engang

Der var engang en kold krig. Der var engang 121 DEN KOLDE KRIG OG VENSTRE- FLØJEN Ny realitet ny myte? Af Claus Bryld Der var engang en kold krig. Der var engang en venstrefløj. Sådan kunne man sige. Men man kan også sige, at der stadig er en kold

Læs mere