56. Årgang nr. 10 okt DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f."

Transkript

1 56. Årgang nr. 10 okt DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk

2 Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter Det er hårdt arbejde at tage en diplomuddannelse. Overvej det, og kast jer ud i det, hvis I virkelig vil det, anbefaler laborant fra Syd dansk Universitet Kommunikation, projektstyring og nyt netværk Inspirationsdage i København og Aarhus markerede starten på nyt netværk for professionsbachelorer, diplomuddannede og andre interesserede medlemmer af DL-F. fagligt Fagligt Praktikpladser 18 Fagligt Vikarbureauer 19 Kommentaren 20 Miljøbrevkassen 22 Kursus 23 Projektgruppe Lønstatistik 24 Orientering fra bestyrelsen 28 Brancheklubberne 32 Brancheklubberne 16 diverse 33 Kalenderen Indlæg, der er underskrevet af udvalg eller med navn, afspejler ikke nødvendigvis DL-F s holdning. 2

3 Lederen Når det ikke kun handler om støj, røg og møg Når arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal ar bejdsgiveren lade foretage un dersøgelser, prøver og besigtigelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, for at konstatere, om arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Med denne lovparagraf har Ar - bejdstilsynet fået yderligere be - føjelser, og der skal herfra lyde et stort og glædeligt velkommen. Det er vel efterhånden velkendt, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø er at regne på linje med dårligt fysisk arbejdsmiljø. Det næste svære skridt bliver målbarheden. Der findes ikke må - leinstrumenter, der lyser rødt, når et dårligt psykisk arbejdsmiljø når grænseværdien. Det bliver en udfordring at definere, om den højest tilladte dosis er nået, når dagen er omme. I lovparagraffen slås det fast, at undersøgelserne skal foretages af en autoriseret rådgiver. Det skal sikre at de involverede parter ikke undersøger sig selv. Arbejdstilsynet vurderer på baggrund af rapporten, hvorvidt der skal udstedes påbud. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan være svært at få øje på og meget svært at afdække. Det kræver, at medarbejderne tør give ud tryk for, at der er noget galt og om - vendt kræver, at ledelsen tør åbne øjnene for de ikke målbare problemer. De medarbejdere, der eksempelvis føler sig mobbet eller chikaneret af enten chefen eller andre kolleger, skal turde sige det højt til andre, f.eks. arbejdsmiljørepræsentanten. Og når det først er sagt højt, er der ingen vej tilbage. Ét er ordene på papiret, noget andet er udførelsen i praksis. Det bliver interessant, at følge ud - viklingen i antal påbud der gives med baggrund i dårligt psykisk arbejdsmiljø. Hvor galt skal det være, og hvilke former for undersøgelser bliver der foretaget på de virksomheder og institutioner? Helle Vendelbo Jensen Næstformand 3

4 Artikel Diplomlaborant med topkarakter Det er hårdt arbejde at tage en diplomuddannelse. Overvej det, og kast jer ud i det, hvis I virkelig vil det, anbefaler laborant fra Syddansk Universitet. Af Lis Agerbæk Jørgensen Foto: Ole Friis Studieture til USA og Holland og in vivo-forsøg med de nyeste teknikker på mus. Det er bare nogle af de spændende opgaver, Karin Mosegaard Kejling har fået mulighed for at kaste sig over, siden hun tog diplomuddannelsen med topkarakter. Ka - rakteren nævner hun kun, fordi hun bliver spurgt. Fra sin kontorstol i et lyst lokale på tredje sal på Syddansk Universitet ved sygehuset midt i Odense fortæller hun detaljeret om sit emne for den afsluttende opgave, fagudbud og krav. Den rolige stemme overbeviser om, at Karin har arbejdet grundigt med grundfag og opgaver de tre et halvt år, hun brugte på diplomuddannelsen ved siden af fuldtidsjob og familieliv. Og hun vil godt sige højt, at det har væ ret meget tilfredsstillende at klare udfordringen. Jeg er glad for, at jeg har gjort det og kunne gøre det. Det, at jeg nu har lært meget mere teori, har givet mig en solid ballast i mit daglige arbejde. Mit daglige arbejde giver mig mere. Hvis jeg løber ind i problemer, har 4

5 Tænk over, om I vil bruge al den tid på det mangfoldighed TEMA jeg nemmere ved at finde ud af, hvordan jeg kan løse dem, siger hun. Fik fyldt teori på Jobbet giver en endnu større tilfredsstillelse nu. Jeg har altid arbejdet meget selvstændigt, er vildt glad for mit job, og det er bare blevet bedre, siger Karin. Hun bladrer i et ringbind og læ - ser op fra eksamensbeviset: Det er rigtigt, som de skriver, at man får kompetencer, så man kan anvende relevant viden til selvstændigt at planlægge og gennemføre forsøgsarbejde. Det gør jeg nu med større tilfredshed end før. Jeg har fået en stør re glæde ved mit job, bedre forudsætninger og større teoretisk vid en. Og så var det spændende at lave powerpoints før min fremlæggelse til eksamen, tilføjer hun. SDU påskønner og takker for din gode indsats i de forløbne 25 år som ansat i statens tjeneste, Karin Mosegaard Kejling Diplomeksamen Formålet med afgangsprojektet var at undersøge proteiners betydning i vaskulær glattemuskelcelle proliferation Diplomeksamen sommer 2011 efter 3,5 års studier ved siden af jobbet Diplomuddannelse fra Syddansk Universitet, fag i København og Odense Teknisk diplomuddannelse i Bio teknologi, procesteknologi og kemi, retning: Eksperimentel farmakologi Grundkurserne cellebiologi, matematik, fysisk kemi og bioorganisk kemi afsluttes med fire timers skriftlig eksamen Karins uddannelse blev betalt af hendes arbejdsplads og støttet fra kompetenceudviklingsfonde. Karins uddannelse og job Fondsansat til 2009, siden fastansat Institut for Molekylær Medicin, Syd dansk Universitet, fra 2004 Har arbejdet på Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet, i dyrestalden og på Klinisk Immunologisk Afdeling Uddannet laborant i 1985 på Institut for Biokemi på naturvidenskab Odense. 5

6 Artikel står der på et indrammet diplom over hendes skrivebord. Nogen synes måske, at 27 år samme sted lyder kedeligt, men Karin har ar - bejdet i forskellige afdelinger og på forskellige forskningsprojekter. Opgaverne har ændret sig hele tiden, så jeg har altid arbejdet va rieret og med udfordrende forskningsprojekter og jeg vejleder også speciale-, ph.d. studerende med flere i laboratorierne. Alligevel syntes jeg, at jeg manglede noget teori, siger Karin, der i nogle år overvejede, om en di - plom mon var noget for hende. Kunne hun finde ud af at lære teori efter mange år med praktisk arbejde? Man skal ville I flere år tog hun tilløb til at komme i gang og blev mobbet på en positiv måde, som hun kalder det, af sin daværende forskningschef, nu institutleder Uffe Holmskov. Hun blev opfordret til at tage ud - dannelsen og fik grønt lys til at bruge arbejdstid på at deltage i undervisningen, mens hun måtte bruge fritiden til at læse og skrive opgaver i. Musene skal vejes før og efter en operation. Karin Mosegaard Kejling er glad for at arbejde med dyr og for at kunne følge musenes trivsel. Hun har haft sin gang i dyrestalden på Syddansk Universitet, siden hun var fem år, for hendes far var dengang ledende dyretekniker. 6

7 mangfoldighed TEMA Man skal være parat til at bruge sin juleferie på at læse til ek sa - men, så jeg vil sige til andre: Tænk over om I vil bruge al den tid på det. Det kommer ikke af sig selv, og familien skal være med på, at man bruger en ugentlig aften og en lørdag eller søndag på det, siger Karin, hvis tvillinger var år, da hun begyndte på sin diplomuddannelse. Den afsluttende opgave brugte hun vildt meget tid på, og nogle af kollegerne hjalp ved at læse afsnit og give feedback. Studietur til Harvard Mikrokirurgi er et af de felter, hvor den fynske laborant er blevet skrappere takket være efteruddannelsen. En underviser fra Holland blev hen tet til Odense og lærte fra sig i universitetets dyrestald, der ligger nedenfor Karin M. Kejlings af deling. Hun deltog i et spændende kursus sammen med flere ph.d.-studerende og også en plastkirurg. Vi skulle blandt andet klippe et kar over, sy det sammen og se, at det virkede igen. Man skal virkelig koncentrere sig, når karret kun er måske 0,2 mm, og man opererer på en levende rotte. Det er til at blive helt høj af, når det lykkes. Karin har siden været på studietur til Holland, ligesom hun har besøgt verdens førende inden for sit felt i USA. I afslutningsopgaven undersøgte hun, hvordan man kan forhin- Det er dejligt at lære nyt. Mit diplomprojekt byggede på mine praktiske kompetencer i laboratoriet, og jeg blev udfordret af, at sidste del af uddannelsen er meget teoretisk, siger Karin Mosegaard Kejling. Billedet af carotidarterien fra en mus indgår i hendes afslutningsopgave. 7

8 Artikel dre, at der sker en in d- vækst af de glatte mu - skelceller inde i karret efter en ballonudvidelse. En indvækst kan få karret til at snæv re til og give blodpropper. Hun ar bejdede med to slags mus, hvoraf den ene manglede et bestemt protein, og fandt at dem med proteinet af den type, udvikler sygdommen. Nu arbejder hun og kollegerne videre med et projekt afledt af di plom opgaven. De prøver at give antistoffer mod forsnævringer i karrene, og hvis det virker, kan det på sigt bruges terapeutisk. Kateter i mus I en anden model arbejder hun med aneurisme, en udposning på karret, der kan give sprængning af blodkar og dermed blødning. Det er en meget svær teknik på mus. Jeg har deltaget i et kur sus i Holland hos ham, der underviste på diplomkurset, og siden været på Harvard Uni ver sity i USA, hvor jeg snakkede med de førende in - den for om rådet, som er blandt de ene ste i verden, der udfører de operationer. Det er meget vigtigt, at man kan se, når man op - ererer, så de sagde, at jeg har alderen imod mig. Men med gode mikroskoper kan det lade sig gøre, siger Karin M. Kejling, der er 48 og har erfaret, at det er vigtigt at bruge de bedste mi kroskoper og, at der er ro på operationsgangen i dyrestalden. Det svære er, at man adskiller arterie og vene og bagefter lægger et kateter ind i arterien og sprøjter væske ind, som frem kalder en aneurismelignende tilstand. Bagefter skal arterien lukkes igen. Det er virkelig småt på mus, forklarer hun. Og tilføjer, at hun ikke har rolige hænder, hvis hun dagen før har hugget brænde hjemme i haven mellem Odense og Middelfart. Alt i alt har det praktiske arbejde været den nemmeste del, for det er det, hun gør hver dag i laboratorierne. Den store udfordring var meget hjemmearbejde og lærebøger på engelsk. Nog le af grundkurserne lå i Købe n havn, der var meget selvstudium og skriftlige eksamener undervejs. I skriveprocessen bag den store opgave drejede det sig om at skrive, så den var til at forstå for andre. Det lykkedes. 61 sider blev af - slut ningsopgaven på. Karin scorede et 12-tal. Også selvom hun var til eksamen den 13. maj kl. 13, som hun siger med et smil på læben. n Gode mikroskoper betyder alt, når man skal arbejde i detaljen. Karin M. Kejling arbejder både med parafinsnit og opererer på mus. 8

9 mangfoldighed TEMA Skarp til at argumentere Hvad gør man, når kvinder med brystkræft, i dette tilfælde østrogen receptor positiv, bliver resistente over for et af de mest brug te stoffer i behandlingen? Af Lis Agerbæk Jørgensen Foto: Ole Friis Laborant Lene Egedal Johansen er med sin diplomuddannelse fra dette forår kommet et skridt nærmere en løsning. Hun har i sit af gangsprojekt set på mulige biomarkører for tamoxifenresistens. Lene valgte en diplom i Molekylær- og Cellebiologi fra Syddansk Universitet og så på nogle proteiner, som var forskelligt udtrykt i celler, der responderede på tamoxifen og i de resistente celler. Hendes opgave kalder hun en mikroskopisk del af et kæmpe projekt, hvor Henrik Ditzels forskningsgruppe samarbejder med andre grupper. Mikroskopisk del eller ej, så var eksamensbeviset en stor sejr for Lene E. Johansen, der har opgraderet sin laborantuddannelse fra 1998 og arbejder på Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet i Odense. Jeg er nu meget skarpere til litteratursøgning, og det er blevet nemmere at tage nogle diskussioner med kollegerne, hvoraf mange er akademikere, siger Lene. Hun tog de første tre grundfag i København og specialiseringen i molekylær- og cellebio- Lene Egedal Johansen logi på Syddansk Universitet i Odense. La boratoriedelen var let, mens den hårde del var teorien og det at skrive opgaver. Og så det, at studier tager tid. Det er vigtigt, at baglandet er indforstået. Tænk jer godt om, familien skal være med på, at man bruger sin tid i weekenden. I be - gyndelsen syntes min datter på ti, at det var hyggeligt at lave lektier sammen. Da jeg blev færdig, sagde hun: Nu skal du ikke tage mere, vel? Lene brugte seks år på diplomuddannelsen. Undervejs har tre kolleger på skift været på barsel, så det har samtidig krævet fuld fart frem på jobbet. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville have gjort det, hvis jeg vidste, hvad det indebar, men sådan er det vel altid? Og kollegerne har været super søde til at tage over, de dage jeg skulle til undervisning, siger hun. Uddannelsen har kostet kr. betalt af instituttet, Lenes chef og Statens Center for kompetenceudvikling. n 9

10 Artikel Kommunikation, projektstyring og nyt netværk Inspirationsdage i København og Aarhus markerede starten på nyt netværk for professionsbachelorer, diplomuddannede og andre interesserede medlemmer af DL-F. Af Gorm Grove Fotos: Hanne Loop Et nyt netværk for professionsbachelorer, diplomuddannede og andre interesserede laboranter er ved at blive etableret. Netværket blev præsenteret på nogle spændende inspirations- og kursusdage i både København og Aarhus, hvor mange af deltagerne bakkede idéen op. Formålet med de såkaldte kickoff dage var, at DL-F i den kommende tid ønsker at gøre en sæ r- lig indsats for laboranter, der har efteruddannet sig til professionsbachelor eller er diplomuddannet. I efteråret vil der som opfølgning på inspirationsdagen være både et fagligt kursus i projektledelse og et personligt kursus i kommunikation på hver to dage i Aarhus og København. Forløbet startede i september med en in - troducerende inspirationsdag, hvor kursuslederne fra begge kurser var til stede for at give oplæg til det videre forløb. Om det nye netværk siger faglig sekretær i DL-F, Jens Klingenberg Rasmussen, at det primært er for de laboranter, som har taget en overbygningsuddannelse som f.eks. en professionsbachelor eller en diplomuddannelse. Formålet er, at DL-F og HK vil være en at - traktiv fagforening, også for denne målgruppe, både fagligt og personligt. Økonomisk støtte Men det er også for dem, der vil i gang med efteruddannelse på et eller andet niveau. De kan også have brug for et fagligt netværk. Det er ideen med det. Og det var noget, vi blev kraftigt o p- fordret til på delegeretmødet. Den opgave har DL-F s bestyrelse påtaget sig, siger Jens Kling enberg Rasmussen. Han fortæller videre, at der også er afsat en portion penge til at drive netværket, når det er kommet rigtig i gang. Det betyder, at DL-F stiller mødelokaler til rådighed og sørger for fortæring og Birgitte 10

11 mangfoldighed TEMA andre fornødenheder, så det rent praktisk kan fungere. Og hvis der er nogen i netværksgruppen, der er villige til at stå i spidsen for denne, så er det planen, at den eller de på - gældende tilbydes et kursus eller en uddannelse til netværksfacilitator. Dermed får de også lidt ud af at drive netværket, siger den faglige sekretær. Men inden netværksideen blev præsenteret sidst på kick-off dagene i september, havde kursusdeltagerne fået en introduktion til både kommunikation og projektstyring. To tilsyneladende vidt forskellige emner, som alligevel hænger godt sammen. For det er umuligt at gennemføre en ordentlig og effektiv projektstyring uden en god kommunikation. Kommunikation vigtig Sallys Der blev lyttet intenst til Birgitte Sallys levende introduktion til kommunikation. Det var Birgitte Sally, der er cand. mag. i kommunikation og teatervidenskab, som stod for at give en smagsprøve på kommunikation på inspirationsdagen, 11

12 Artikel Karin Winsløw og Ann Roldan i gang med at fortælle om kommunikation i projektstyring. 12

13 mangfoldighed TEMA mens Ann Roldan og Karen Winsløw fra MediTeam Consulting stod for smagsprøven på projektledelse, Projektets Veje og Vildveje. Birgitte Sally sagde, at hvis man kombinerer den personlige kommunikationsstyrke med projektledelsesredskaberne, så har man mulighed for at nå næste niveau i jobbet eller karrieren. Hvis vi får løftet en hel masse mennesker her til også at komme videre i deres karriere, så kan vi lave nogle netværk, hvor man kan støtte hinanden og bruge hinanden som sparringspartnere. Hvis der så ind imellem også kommer nogle input fra DL-F, har man et rigtig godt fundament og en god støtte til at ar - bejde videre i sin karriere med de mål, man har sat sig. Det er også en af ideerne med disse kurser, og det er derfor, vi har tænkt projektstyring og kommunikation sammen, selvom emnerne er meget forskellige, siger Birgitte Sally. Hun tilføjer, at hele initiativet går ud på, at hjælpe DL-F s medlemmer, hvis de gerne vil videre i deres karriere. Mit vigtigste budskab er, at når man vil videre i sin karriere, er man nødt til at have en vis gennemslagskraft. Og hvis man skal have det og man ikke synes, det er lykkedes så skal man be - gynde at kigge på både sine styrker og sine ømme tæer i kommunikationen. Det er den enkeltes personlige gennemslagskraft, jeg arbejder med på kurset. I virkeligheden handler det om at nå de mål, man gerne vil nå. Så man ikke sidder med en følelse af, at man egentlig er fagligt kompetent, men at man bare ikke for mår at komme igennem med sine idéer, siger Birgitte Sally. Hvorfor det går galt På inspirationsdagen blev kursusdeltagerne klogere på, hvor kompleks kommunikation er, og hvorfor det kan gå galt. Men neskers forskellighed kommer til udtryk på ufattelig mange måder. Hvad gør du eksempelvis selv i en presset situation? Mange reagerer uhensigtsmæssigt, og det kommer kursusdeltagerne til at arbejde med på kurserne i oktober. Deltagerne bliver også trænet i f.eks. at sige noget på mø - der, hvis de har svært ved det. Kommunikation er væsentlig i forhold til projekter, når man skal samarbejde med andre. Da er det vigtigt, at man er klar og tydelig omkring, hvad man selv vil. Man skal kunne forventnings- afstemme og måske også sælge nogle ideer til andre, som man gerne vil have med på projektet, så det hele kommer til at spille, siger hun. Projektstyring Formålet med kurset i projektstyring var at give deltagerne værktøjer til at varetage rollen som formel/uformel projektleder i den konkrete gennemførelse af et projekt i samarbejde med styregruppe, kolleger, ledere og andre interessenter. MediTeam havde taget en case med til gruppearbejde, som kunne give deltagerne indsigt i de grundlæggende principper for projektet som arbejdsform. Ann Roldan og Karen Winsløw gennemgik emner som kommunikation i projektet, projektets interessenter, projektorganisationen, styringsværktøjer, risikostyring og kvalitetsstyring. Omkring projektledelse er det vigtigt, at projektlederen skal kunne sige fra ellers bliver det nemt et 24 timers job. Ligeledes skal alle aftaleregler overholdes. Det er aftaler om f.eks. projektets formål, bidrag til organisationen, ansvar og kompetence, tidshorisont, økonomi og andre bindinger. n 13

14 Artikel Ledende laborant Birgitte Bode Rasmussen vil skabe nye, indtægtsgivende projekter på sin arbejdsplads. Fra projekt til indtægtskilde Af Gorm Grove Fotos: Hanne Loop En af de kursusdeltagere, som synes hun har fået meget ud af det, er Birgitte Bode Rasmussen, der er ledende laborant på Statens Serum Institut, SSI. Der er ingen tvivl om, at vi er meget pressede i disse år. Regionerne presser sygehusene til at hjemtage rigtig mange af vore patientprøver. Og så skal vi jo finde en ny berettigelse. Det betyder, at vi selvfølgelig skal lære at bruge vores omfattende videnbank i SSI på en ny måde. Jeg har nu fået en smagsprøve på, hvordan jeg kan lave en lidt bedre køreplan end den, vi plejer at bruge til at få løftet vores gode idéer frem til at blive gode indtægter. Det vil jeg rigtig gerne have. Vi skal have udarbejdet en god køreplan for et projekt, så det kan ende med at blive en god indtægtskilde. Det føler jeg, at jeg er kommet meget tættere på at kunne gøre, sagde Birgitte Bode Rasmussen efter inspirationsdagen. Hun glædede sig til at deltage i både det kommende kommunikationskursus og kurset i projektledelse senere på efteråret. På et personligt plan vil jeg meget gerne nå derhen, at min kommunikation bliver et værktøj, jeg kan bruge og ikke bare en måde, jeg snakker med folk på. Så jeg kan bruge kommunikationen me - get mere hensigtsmæssigt i svære situationer. Det kan f. eks. være over for en chef, man skal have givet lidt mere indsigt i en specifik situation. Men også med bevidst kommunikation motivere og få folk til at se, hvad jeg så. Så på den måde føler jeg, det er en rigtig god kombination, sagde hun. Glæder sig til netværk Også netværksidéen er hun med på Jeg leder efter nogen som mig selv. Jeg er ledende laborant, og samtidig føler jeg lidt, det er en uddøende race. Det er lidt, som om vores jobfunktioner bliver overtaget af akademikere og bliver til en anden jobbeskrivelse. Så jeg vil i netværket lede efter andre ledende laboranter. Det tror jeg, netværket vil kunne hjælpe med. Birgitte Bode Rasmussen er hverken professionsbachelor eller diplomuddannet. Hun er laborantuddannet fra Roskilde, og så har hun taget en ud - dannelse i merkonom-ledelse. Det var hendes baggrund for at være på kurset. Jeg har altid brugt mange af HK s kurser, som altid er relevante. Måske også fordi man kan komme med indspark på disse kurser, og det efterlyser de også. Det betyder også, at man får store muligheder for indflydelse, når man tager på kurser, siger hun. 14

15 mangfoldighed TEMA Han kan bruge det hele Af Gorm Grove Fotos: Hanne Loop Miljøtekniker Thomas Lütken, Arbejdsmiljøhuset, møder i sit arbejde mange nye mennesker, som det er særdeles vigtigt at etablere en god kommunikation med. Thomas Lütken rådgiver virksomheder om arbejdsmiljø, og det kan man ikke uden at have kommunikationen i orden. Det er meget vigtigt for mig at få skabt en form for velvillighed i virksomheden overfor de forandringer, der skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø. Velvilligheden skulle gerne komme fra både ledelse og medarbejdere. Derfor er det meget vigtigt, at jeg kan komme ud med budskabet på den rigtige måde og gribe det rigtigt an. I nogle tilfælde skal man presse på, i andre tilfælde skal man mere lade det være op til virksomheden selv at komme frem til de konklusioner, de måtte have. Derfor er kommunikation et meget vigtigt redskab i min dagligdag. Og det er noget, man altid kan blive bedre til, siger Thomas Lütken. Hans baggrund er lidt anderledes. Han har en uafsluttet kemiingeniøruddannelse, som så blev godskrevet til en laborantuddannelse, da han søgte ind på miljøtekniker studiet. Hans arbejde er samtidig meget projektorienteret, idet det ofte består af længerevarende processer, hvor han skal skabe forandring og efterfølgende forankring i virksomhederne. Jeg skal sørge for, at forandringerne ikke forsvinder, lige så snart jeg er gået ud ad døren. Det kræver nogen tid og analyser af, hvem der egentlig er interesseret i dette her. Hvem er medspiller, hvem er modspiller, og hvordan håndterer jeg alt dette her. Altså hele den analyse, der er i projektstyring. 75 pct. af min arbejdstid går med længerevarende Miljøtekniker Thomas Lütken, Arbejdsmiljøhuset, satser på god kommunikation. opgaver, og derfor kan jeg også bruge værktøjerne fra projektstyring, siger han. Hans arbejdsplads er Arbejdsmiljøhuset, som rådgiver primært små og mellemstore virksomheder i arbejdsmiljøforhold med hovedvægt i bygge- og anlægssektoren. En stor del af arbejdet går på at hjælpe arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med at vedligeholde godkendelsen. Han bruger allerede netværk i sit daglige arbejde, men er ikke med i noget formaliseret netværk. Jeg har været ansat nu i 13 år, først i Bedrifts - sund hedstjenesten, hvor der var en del netværksgrupper, og derefter i Arbejdsmiljøhuset. Derfor kender jeg en del, jeg kan bruge i mit netværk med mange forskellige spidskompetencer, siger Thomas Lütken, som mener, at han også godt vil kunne bruge et laborantnetværk, om end i be - grænset omfang, fordi hans arbejde intet har til fælles med laborantarbejde. Men jeg kan jo også høre, at der er mange andre her på kurset, som reelt ikke laver laboratoriearbejde, men alle mulige andre koordinerende ting og kvalitetskontrol. Og der kan vi jo netværke, tilføjer han. 15

16 FAGLIGT Praktikpladser Praktikanter er dine fremtidige kol I øjeblikket oplever laborantskolerne et fald i udbuddet af praktikpladser i forhold til antallet af studerende. Derfor opfordrer vi jer til at overveje, om I har mu lighed for at hjælpe studerende med at afslutte deres uddannelse. Jeres modtagelse af en praktikant i et år, vil for jer betyde, at I er med til at sikre, at I fremover kan få kompetente kolleger med praktisk håndelag. Langt de fleste laboratorier har en opgave liggende i skuffen, der ikke lige har været tid til. Den op - timale ph i en metode, et bedre substrat, et nyt udstyr der skal ind køres eller optimeres. De studerende kommer fra skolen med den nyeste teori. De kan udfordre jer, komme med forbedringer og bringe ny viden og læring ind i jeres laboratorium. Her følger en beskrivelse af de reg ler og deadlines, der er i forbindelse med at have en praktikant. Nedenstående er gældende for praktikanter ansat efter 1. juli 2011: Send jeres praktikpladsannonce til mindst tre skoler gerne til alle ni. Mange studerende vil gerne flytte for at få en praktikplads, og I får dermed et større ansøgerfelt at vælge imellem. Virksomheden skal udpege vejleder (praktikantansvarlig), som har kontakten med praktikanten inden start og holder evalueringsmøder med praktikanten undervejs. Vejlederne har desuden kontakten til skolen. Vej lederen behøver ikke at være den laborant, der i det daglige oplærer praktikanten, men skal selv- følgelig have en laborantfaglig viden. En praktikant må gerne deles mellem flere afdelinger. Faktisk er det en fordel for praktikanten at få kendskab til flere områder af laborantfaget i løbet af praktiktiden. Når I har valgt jeres kommende praktikant, udfyldes en praktikaftale (den findes i uddannelsesdokumenterne på skolernes hjemmesider under Retningslinjer for praktikperioden ). Praktikanten skal i samarbejde med vejlederen udfylde en ud dannelsesplan, der sikrer, at læ ringsmålene nås. Skolen skal godkende planen, og kan også vejlede nærmere omkring den. På alle skolernes hjemmeside kan I læse om, hvor let det er at få en praktikant. I kan f.eks. gå ind på Metropol i København: og få mere viden. I kan også få flere informationer ved at kontakte virksomheder, der har praktikanter. Her vil DL-F gerne etablere en kontakt til en vejleder i en virksomhed, der ansætter praktikanter. Praktikåret er gældende for 60 ECTS point som er fordelt på følgende måde Uddannelses element ects-point Arbejdspladsens organisering og kultur 5 Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø 5 Kvalitetssikring 5 Laboratorietekniske metoder 35 Eksamensprojektet 10 16

17 leger ECTS Læringsmålene tager udgangspunkt i ovenstående uddannelseselementer. Alle praktikanter skal igennem ovenstående fem områder i løbet af praktikåret. I uddannelsesdokumenterne er der en nærmere beskrivelse af indhold. I slutningen af praktikperioden skal praktikanten skrive en mindre praktikrapport (5-10 si - der). Der skal kort beskrives, hvad praktikanten har arbejdet med i årets løb og hvordan læ rings målene er opfyldt. Praktikrapporten bygger på praktikantens ugejournaler (en del af ud dannelsesdokumenterne). Rap porten be - dømmes med bestået/ikke-be - stået. Til sidst skal praktikanten ud - føre et eksamensprojekt på virksomheden. Projektet må max. tage syv uger inkl. både laboratoriearbejdet samt rapportskrivningen. De syv uger behøver ikke være sammenhængende. Hvis laboratorieforsøgene kræver en længere periode, er det muligt f.eks. at bruge halve dage i 14 uger. Eller f.eks. tre ugers projektarbejde og så en pause på et par uger, inden de sidste fire ugers projektarbejde. Hvis laboratoriets arbejde er fortroligt, er det muligt, at praktikantens eksamensprojekt ka te - goriseres som fortrolig. Skolen stiller en skolevejleder til rådighed. Denne skolevejleder rådgiver om og godkender problemformuleringen, rådgiver om projektomfang og afgrænsning samt om rapportopbygningen. ECTS står for: European Credit Transfer and Accumulation System. Det er et system til meritoverførsel inden for videregående uddannelser. Systemet er udviklet i EU til at beskrive det tidsmæssige om - fang og faglige indhold af de studieperioder og enkeltelementer, der indgår i en videregående uddannelse. ECTS-systemet er en fælles europæisk standard, og det kan derfor bruges ved meritoverføring af studieperioder, gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark. Har du spørgsmål angående praktikanter, er du velkommen til at kontakte Dansk Laborant- Forening på: Tidsplan gældende for alle laborantskoler Praktikstart Seneste tidspunkt for indsendelse af problemformulering for afsluttende eksamensprojekt Seneste tidspunkt for indsendelse af praktikrapport og ugejournal Seneste tidspunkt for aflevering af eksamensprojektrapport Periode for mundtlig eksamen Onsdag i uge 44 Onsdag i uge 44 Onsdag i uge 1 Uge Onsdag i uge 5 Onsdag i uge 5 Onsdag i uge 13 Uge Onsdag i uge 15 Onsdag i uge 15 Onsdag i uge 23 Uge Onsdag i uge 25 Onsdag i uge 25 Onsdag i uge 38 Uge

18 fagligt vikarbureauer Vær opmærksom på ansættelser via vikarbureauer! Går du ledig, kan det virke som en god ide at stå registreret i et vikarbureau, der formidler vikarjobs inden for faget. Der er dog en række ting, du bør være opmærksom på i den forbindelse. Ansættelse som vikar via vikarbureauer sker typisk på to måder: n Enten via en ansættelse som vikar hos bu - reauet, der derefter udsender vikaren. n Eller via en formidlingsaftale, hvor vikarbureauet formidler ansættelsen, men hvor selve ansættelsen sker på selve arbejdsstedet. Hvis du skal ansættes som vikar gennem et vikarbureau, skal du være opmærksom på, hvilke forhold du bliver tilbudt: n Ansættelser, der sker gennem vikarbureauer, er væsentligt forskellige fra en almindelig ansættelse som vikar direkte på den pågældende arbejdsplads og uden om vikarbureauerne. n Et vikarbureau er et privat firma og kan derfor i vid udstrækning selv definere ansættelsestilbuddet og den egentlige månedsløn. n Hvis man søger job via et vikarbureau, er det normalt vikarbureauets eventuelle overenskomst, der gælder for en, lige meget hvilken virk- somhed man bliver sendt ud til. Du får derfor ikke nødvendigvis ret til de goder, de ansatte på virksomheden har. n Der er derfor mange forhold du skal være op - mærksom på, om du som ansat via et vikarbureau får: dit opsigelsesvarsel, har du ret til barns første sygedag, forhold under sygdom eller pension. n Og ikke mindst kan udsendelse via vikarbureauer have betydning for dine dagpengeberegninger. Kontakt derfor altid A-kassen hvis der er tvivl om reglerne. Få tjekket kontrakten Uanset om man har fået job via et vikarbureau eller direkte på en virksomhed, anbefaler DL-F, at man får læst sin ansættelseskontrakt igennem af sin lokale HK-afdeling, inden man sætter sin endelige underskrift uanset om der er en overenskomst på arbejdspladsen eller ej. Det kan nemlig få store konsekvenser, hvis man får sagt ja til dårlige ansættelsesforhold fra begyndelsen. Herunder din startløn en for lav startløn kan føre til et lønefterslæb i mange år, som kan være svært at rette op på. 18

19 Kommentaren Vi ved det godt i DL-F! Vi har medlemmer, der til dagligt varetager vigtige opgaver på laboratorierne uden nødvendigvis at have en reel laborantuddannelse med sig. For disse medlemmer er der nu sket nyt på om - rådet. Der er kommet nye regler på området og dermed nye muligheder for medlemmer uden en laborantuddannelse. Det er nu muligt at få en 1-årig: Akademiud - dannelse i Laboratorie- og Bioteknologi. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point. Der er tale om en såkaldt erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om er - hvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VfV-loven), efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse). Med andre ord er der IKKE tale om en erstatning for laborantuddannelsen. Det er stadig den 2½ årlige laborantuddannelse, der giver den mest målrettede vej og adgang til laboratorierne. Forløbet kan dog med fordel også bruges af medlemmer, der ønsker at opkvalificere deres kompetencer. Tænker du derfor i nye baner, kan enkeltmoduler af uddannelsen med fordel bruges til kompetenceudvikling for dig. Susanne Bahne Hansen Formand Du kan læse mere om uddannelsen på (denne lange beskrivelse): _i_laboratorie-_og_bioteknologi.aspx 19

20 Miljøbrevkassen Milj brevkassen Biologisk Arbejdsmiljø Af Vivian Plesner Arbejder du indenfor området, og udfører GMO arbejde, er denne vejledning rigtig god til at hjælpe dig med at gennemtænke de områder på din arbejdsplads, hvor du skal være særlig opmærksom på om sikkerheden for dig og samfundet omkring dig er i orden. Den kan hjælpe dig til at udfylde en fyldsgørende APV. Den vil give dig et indblik i godkendelsesprocessen, både ved nybyggeri og ombygning, om hvilke myndigheder der skal høres i forbindelse med godkendelse af laboratorier til GMO arbejde. Vejledningen angiver det niveau og den gode praksis, som branchernes parter ønsker ved biologisk og genteknologisk arbejde i laboratorier i procesindustrien. Vejledningen henvender sig primært til laboratorier inden for procesindustrien, hvor der arbejdes med biologisk materiale, herunder f.eks. inden for medicinalindu- strien, biotekindustrien og laboratorier på forbrændingsanlæg, men det er lige så interessant for andre at læse den. Skal du som arbejdsmiljørepræsentant være med i godkendelsesprocessen, ved ombygning eller nybyggeri, er der tjeklister bagerst i vejledningen, som kan downloades på nettet i word format, lige til at arbejde videre med. Arbejder du ikke inden for området, kan vejledningen bestemt også læses, for at få et indblik i arbejdsområdets mange sikkerhedsfacetter, samfundets ønske om at sikre os og naturen via Center for Biosikring og beredskab (CBB). God læselyst Miljøbrevkassen Redaktionen består af brevkasseredaktørerne Jørgen Stage Johansen og Vivian Plesner samt faglig sekretær Jens Klingenberg Rasmussen. Alle medlemmer er velkomne til at indsende spørgsmål eller foreslå emner til uddybelse i LABORANTEN. Skriv til Miljøbrevkassen svarer altid direkte tilbage til medlemmet, og efter aftale med medlemmet bruges emnet muligvis til artikler i LABORANTEN. Spørgeren er anonym i LABORANTEN. 20

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 8 OBS: Nedenstående retningslinjer er tilpasset studerende fra Cphbusiness. Ændringer vil være skrevet med rødt. Retningslinjer for studerende fra cphbusiness for praktikperioden på laborantuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og Skal vi bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og mulighed for at realisere nye projekter 1 Derfor får du denne appel... Der er

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

ErhvervsAkademi Sjælland. EASJ retningslinier Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Rammer Side 1 af 8 Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf. bekendtgørelse

Læs mere

Informationsmøde. Infomøde for laborant praktikanter og deres vejledere Onsdag den 14. september Charlotte Yttesen

Informationsmøde. Infomøde for laborant praktikanter og deres vejledere Onsdag den 14. september Charlotte Yttesen Informationsmøde Infomøde for laborant praktikanter og deres vejledere Onsdag den 14. september 2016 Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Program PraktikPortal Praktikprøven (Rapport) Afsluttende

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece

Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece Pernille og personalepolitikken brug personalepolitikken på arbejdspladsen Debatpjece 1 Arbejdsark og vejledning til en Pernilledebat på jeres arbejdsplads til den ansvarlige Hvis I har lyst til at starte

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Din tryghed i hverdagen VELKOMMEN I KLUBBEN LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK

Din tryghed i hverdagen VELKOMMEN I KLUBBEN LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK LABORANTKLUBBEN NOVO NORDISK Det er et rigtig godt sikkerhedsnet, man har. Især i krisetider med omvæltninger er det godt at have en stærk klub. Jeg vil aldrig melde mig ud af Laborantklubben. Anja Benfeldt,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Referat Sygehjælpere

Referat Sygehjælpere Referat Sygehjælpere 1. Velkomst og præsentation Navneopråb, liste rundt til mailadresser og præsentationsrunde med navn og hvor vi kommer fra. Særlig velkomst til de nye faggrupperepræsentanter. 2. Valg

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

HK Områdeklubben på Københavns Universitet

HK Områdeklubben på Københavns Universitet Referat af Årsmøde d. 26. marts 2014 i HK Områdeklubben på KU: Ad 1 Valg af dirigent Stig Raff og Lars Hein begge faglige konsulenter i HK Stat Hovedstaden blev valgt. Stig Raff valgte ved samme lejlighed

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark.

Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Formandens beretning til GF 2012-Enduroklub Danmark. Frederiksberg December 2012 Formanden vil gerne starte med at sige STORT TAK til alle de medlemmer som har deltaget i at hjælpe til med alle mulige

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Bestyrelsen skal, for at leve op til teksten i 2, arbejde efter følgende program:

Bestyrelsen skal, for at leve op til teksten i 2, arbejde efter følgende program: Vedtægter 2012 2015 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK/Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er fastsat

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere