Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Information om tilskudsordningen... 6"

Transkript

1 1 Indhold Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland... 5 Information om tilskudsordningen... 6 Vejledning til beregning af tilskud baseret på lønseddel fra Økonomi- og personalestyrelsen... 7 Obligatorisk pensionsordning... 9 Indbetalingssatser og opsparingsgrundlag Indbetalingssatser når opsparingsgrundlaget både består af lønindtægter og overskud fra selvstændig virksomhed Indkomster som ikke indgår i opsparingsgrundlaget Obligatorisk Pension Særligt om dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Grønland og Danmark Du er pensionist i Danmark, men har opsparet dele af din pension i Grønland Du er pensionist i Grønland, men har opsparet dele af din pension i Danmark Du er pensionist i Danmark, men har opsparet til hele din pension i Grønland Du er pensionist i Grønland, men har opsparet til hele din pension i Danmark Særligt om pensionsindbetalinger med beskattede midler Ofte stillede spørgsmål til fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Får jeg mindre løn udbetalt? Hvad sker der med pensionsind- og -udbetalinger til og fra pensionsordninger udenfor Grønland, som stammer fra før indførelsen af fremrykket beskatning? Hvad sker der med min eksisterende pensionsordning uden for Grønland? Er forsikringselementer, som er tilknyttet pensionsordningen, skattefrie ved udbetaling? Ofte stillede spørgsmål til obligatorisk pensionsordning Hvorfor skal jeg have en pensionsopsparing? Skal jeg blive ved med at betale til en pensionsordning? Er tjenestemandspensioner også omfattet af reglen om obligatorisk pensionsordning? Er jeg omfattet af kravet om at oprette en ny pensionsordning, hvis jeg allerede indbetaler til en pensionsordning? Kan jeg opfylde kravet om obligatorisk pensionsordning med indbetalinger til en pensionsordning udenfor Grønland? Hvad menes der med fradrag, og kan jeg få det? Har jeg mulighed for selv at indbetale manglende beløb, inden Skattestyrelsen opretter Obligatorisk Pension til mig? Hvor meget forhøjes min trækprocent, hvis jeg ikke overholder indbetalingskravene? Hvad hvis jeg fraflytter Grønland?... 20

2 2

3 3 Information til borgere om pension Her kan I læse om de særlige regler og procedurer vedrørende skat og pension. Når du indbetaler til pensionsordninger i Grønland Som fuldt skattepligtig til Grønland, kan du som udgangspunkt trække dine pensionsindbetalinger til de fleste pensionsordninger placeret i Grønland fra i skat, mens udbetalingerne er skattepligtige Du skal altså ikke betale skat af indbetalingen på indbetalingstidspunktet. I daglig tale kalder vi sådanne indbetalinger for fradragsberettigede eller skattefri. Ved pensionsordninger, du selv har oprettet som privatperson, består skattefriheden i, at du har fradragsret for indbetalingerne. Det betyder, at du kan trække indbetalingerne fra, når du skal opgøre din skattepligtige indkomst. Du skal være opmærksom på, at fradraget for disse indbetalinger er et ligningsmæssigt fradrag og indgår sammen med dine øvrige ligningsmæssige fradrag, når du skal vurdere, om du vil anvende standardfradraget eller den faktiske sum af dine ligningsmæssige fradrag. Ved pensionsordninger, som er oprettet til dig som led i et ansættelsesforhold, består skattefriheden i, at du har bortseelsesret for indbetalingerne. Det betyder, at du kan se bort fra indbetalingerne, når du skal opgøre din skattepligtige indkomst. Det gælder både arbejdsgivers og dine egne bidrag til pensionsordningen. Når du indbetaler til pensionsordninger udenfor Grønland Som fuldt skattepligtig til Grønland, skal du som udgangspunkt betale skat af indbetalinger til pensionsordninger placeret uden for Grønland. Bemærk dog, at du fortsat har fradrags-/bortseelsesret for indbetalinger til ATP og tjenestemandspensioner. Der er forskel på, om din pensionsordning er privattegnet, eller om den er oprettet som led i et ansættelsesforhold. Indbetaler du selv til en privattegnet pensionsordning, sker dette med penge du allerede har betalt skat af, og der skal således ikke ske yderligere. Indbetaler din arbejdsgiver til en pensionsordning for dig i forbindelse med lønafregning, skal arbejdsgiveren sørge for, at der bliver betalt skat af indbetalingerne, inden du får udbetalt din løn. Når din pension bliver udbetalt fra ordninger i Grønland Har du haft fradrags-/bortseelsesret for indbetalingerne til en pensionsordning, skal du betale indkomstskat, når pensionen bliver udbetalt. Når din pension bliver udbetalt fra ordninger udenfor Grønland

4 4 Kan du godtgøre, at du ikke har haft fradrags-/bortseelsesret for indbetalingerne, vil udbetalingerne fra de fleste pensionsordninger som udgangspunkt være skattefri.

5 5 Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Med fremrykket beskatning ophæves fradrags- eller bortseelsesretten for indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland. Fradrags- og bortseelsesretten for indbetalinger til ATP og tjenestemandspensioner fortsætter uændret. Indbetalinger til pensionsordninger uden for Grønland, herunder danske og færøske, vil fremover medregnes til den almindelige skattepligtige indkomst. Du bliver beskattet med den gældende skattesats i Grønland. Når du senere i livet modtager pensionsudbetalinger fra en sådan pensionsordning, vil du som udgangspunkt være fritaget for beskatning. Se afsnittet om Grønlands dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark. Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland medfører ikke ændringer for: Indbetalinger til grønlandske pensionsudbydere. Indbetalinger til en tjenestemandspension. Indbetalinger til ATP. Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland medfører ikke højere beskatning af din pension og du bliver som udgangspunkt ikke dobbeltbeskattet Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland betyder, at beskatningen af pensionen fremrykkes til indbetalingstidspunktet. Omvendt bliver udbetalingen af din pension som udgangspunkt fritaget for beskatning i Grønland. Dermed bliver du som udgangspunkt ikke beskattet to gange af de samme penge.

6 6 Information om tilskudsordningen Tilskudsordningen gælder i perioden Tilskuddet er skattepligtigt som A-indkomst. Tilskuddet ydes alene til personer, der opfylder nedestående betingelser: Uafbrudt fuldt skattepligtig til Grønland siden den 31. december Har indbetalt til en pensionsordning udenfor Grønland med fradrags- eller bortseelsesret i Forsat indbetaler til ovennævnte pensionsordning. Personer, der opfylder betingelserne, er berettiget til et tilskud baseret på de dokumenterede indbetalinger til en udenlandsk pensionsordning i årene Tilskuddet udgør: 5 procent af indbetalingerne til en pensionsordning før skat i Dog højst 420 kr. pr. måned. 3 procent af indbetalingerne til en pensionsordning før skat i Dog højst 250 kr. pr. måned. Privatansatte og personer med en individuel privat pensionsordning kan tidsligst ansøge om tilskuddet for pensionsindbetalinger vedrørende 2017 i 3. kvartal Skattestyrelsen vil informere nærmere om ansøgningsproceduren. For offentligt ansatte i Grønlands Selvstyre, underliggende institutioner (herunder de nettostyrrede virksomheder Nukissiorfiit, Mittarfeqarfiit og Asiaq) samt kommunerne vil tilskuddet automatisk blive indbetalt på pensionsordningen i forbindelse med den almindelige lønudbetaling i 2017 og fremefter.

7 7 Vejledning til beregning af tilskud baseret på lønseddel fra Økonomi- og personalestyrelsen Forskellige arbejdsgivere bruger forskellige typer lønsedler. Lønsedler kan derfor variere fra arbejdsgiver til arbejdsgiver. Denne vejledning er baseret på en lønmodtagers lønseddel fra Økonomi- og personalestyrelsen. Tilskuddet er skattepligtigt som A-indkomst. Derfor har arbejdsgiver pligt til at indeholde skat af tilskuddet. Derfor kan du først udregne tilskuddet til din pensionsindbetaling, efter at skatten er fratrukket. Du kan ikke aflæse tilskuddet direkte af lønsedlen. Denne vejledning vil vise, hvordan du med simple regnemetoder kan udregne dit tilskud ud fra lønsedlen. Nedenfor kan du se en lønseddel fra Økonomi- og Personalestyrelsen. I lønsedlen vises: 1. Løn (32.673,56 kr.) 2. Pensionsgivende tillæg (7.162,67 kr.) 3. Eget pensionsbidrag fratrukket skat (1.155,25 kr.) 4. Arbejdsgivers pensionsbidrag fratrukket skat (2.310,50 kr.) 5. Indbetaling til pensionsforening (3.639,04kr.) Du kan finde dit tilskud på lønsedlen ved at foretage følgende udregninger. Udregningerne foretages i fire trin. (1) Først skal du udregne, hvor meget din pensionsindbetaling udgør af løn og tillæg. Det vil variere alt efter overenskomst. I lønsedlen nedenfor udgør pensionsbidraget 15 % af løn og tillæg For at finde frem til pensionsbidraget skal du først dividere løn og tillæg med 100 (39.836,23 kr./100 = 398,3623 kr.). Gang dernæst op med 15 for at få de 15 % ((39.836,23/100)*15 = 5.975,43 kr.). Resultatet bliver 5.975,43 kr. (2) Du har nu dit pensionsbidrag før skat. Skatten er endnu ikke fratrukket pensionsbidraget. Det skal du gøre i den næste udregning. På lønsedlen er der anført en skatteprocent på 42 %. Som før, skal du dividere din pensionsindbetaling med 100 (5.975,43/100 = 59,7543 kr.). Gang dernæst op med 42(59,7543 *42 = 2.509,68 kr.). Beløbet viser en beskatning af pensionsbidraget på 2.509,68 kr. Træk dette beløb fra pensionsbidraget før skat (5.975, ,68 = 3.465,75 kr.). Du har nu dit pensionsbidrag efter skat, som er 3.465,75 kr. (3) Til sidst skal du sammenligne dit pensionsbidrag efter skat med det beløb som er markeret med rødt på lønsedlen, og som du kan aflæse i feltet indbetalt til pensionsforening. Feltet viser et beløb på 3.639,04 kr. Beløbet er tydeligvis højere end det pensionsbidrag før skat vi lige har beregnet på 3.465,75 kr. Det er fordi, tilskuddet er medregnet den samlede indbetaling til pensionsforening. Træk de to beløb fra hinanden for at finde tilskuddet (3.639, ,75 = 173,29 kr.). Du har nu fundet dit tilskud efter skat på 173,29 kr. på lønsedlen ved at fratrække beløbet for dit pensionsbidrag efter skat med beløbet i feltet indbetalt til pensionsforening.

8 8 (4) Vil du omregne dit tilskud til før skat, skal du gøre følgende. Vi ved at der i tilskuddet efter skat på 173,29 kr. er trukket 42 % i skat. Det vil sige at de 173,29 kr. udgør 58 % af tilskuddet ( = 58). Hvis vi så dividerer de 173,29 kr. med 58 får vi hvad 1 % udgør. Gang herefter med 100 %, for at få de 100 % af tilskuddet eller hele tilskuddet før skat ((173,29/58)*100) = 298,77 kr.). Tilskuddet før skat udgør således 298,77 kr. Vi kan kontrollere om det er rigtigt, idet vi ved at tilskuddet skal udgøre 5 % af pensionsbidraget. Vi har tidligere beregnet pensionsbidraget før skat til 5.975,43 kr. Så nu kan vi tage pensionsbidraget før skat og beregne 5 % og så skulle vi gerne få 298,77 kr. ((5.975,43/100)*5 = 298,77 kr.). Ovenstående fremgangsmåde er baseret på en lønseddel fra Økonomi- og Personalestyrelsen. Fremgangsmåden kan dog anvendes for andre lønsedler fra det offentlige, bemærk dog at rubrikkerne i lønsedler fra andre offentlige arbejdsgivere kan have andre benævnelser.

9 9 Obligatorisk pensionsordning Fra 1. januar 2018 indføres en lov om obligatoriske pensionsordning i Grønland. Denne ordning pålægger alle borgere mellem 18 år og opnået pensionsalder (pr. oktober 2017 er det 66 år) med fuld skattepligt til Grønland at indbetale til en pensionsordning. Indbetalingen består af en procentsats af det årlige opsparingsgrundlag, hvis opsparingsgrundlaget kan opgøres til mere end kr. På denne side finder du informationer om, hvad loven om obligatorisk pension betyder for dig, og hvad du skal gøre for at overholde den. Læs loven her. Hvis du ikke selv indbetaler til en pensionsordning i overensstemmelse med loven om obligatorisk pensionsordning, vil Skattestyrelsen udstede nyt skattekort, hvor de manglende indbetalinger vil blive opkrævet som et tillæg til trækprocenten. Hvis Skattestyrelsen er bekendt med, at du har en eksisterende brugbar pensionsordning, overfører Skattestyrelsen de opkrævede beløb til denne ordning. Er Skattestyrelsen ikke bekendt med en sådan ordning, opretter Skattestyrelsen en ny Obligatorisk Pension i dit navn.

10 10 Indbetalingssatser og opsparingsgrundlag Du skal indbetale til en pensionsopsparing ud fra en fast procentdel af dit opsparingsgrundlag. Opsparingsgrundlaget udgøres af din samlede A og B indkomst. Hvis din arbejdsgivers indbetaler til din pensionsordning, skal dette beløb tælles med i opsparingsgrundlaget. Afhængigt af om du er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, skal du indbetale forskellige indbetalingssatser. For både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende stiger indbetalingssatsen med en 1 % hvert år. Derudover afhænger indbetalingssatsen af størrelsen af opsparingsgrundlaget. Der skelnes mellem 3 grupper: 1. Opsparingsgrundlag på kr. eller mere 2. Opsparingsgrundlag mellem kr. og kr. 3. Opsparingsgrundlag på kr. eller mindre Hvis dit opsparingsgrundlag er kr. eller mindre, skal du ikke betale til obligatorisk pension. Nedenfor kan du se en oversigt for satserne for de 2 øvrige grupper af opsparingsgrundlag. Årlige indbetalingssatser, hvis opsparingsgrundlaget er kr. eller mere År Lønmodtagere Selvstændigt erhvervsdrivende % 2% % 3% % 4% % 5% % 6% % 6% % 6% Hvis dit opsparingsgrundlag er over kr., men under kr., skal du ikke indbetale den fulde indbetalingssats til din pensionsordning. I stedet skal du indbetale en sats, der hæves lineært fra 0 procent af satsen for personer, hvis opsparingsgrundlag udgør kr. til 100 procent af satsen for personer, hvis opsparingsgrundlag udgør kr.. Nedenfor kan du se et regneeksempel på et opsparingsgrundlag på kr. Bemærk at der er forskel på, om du er selvstændig erhvervsdrivende eller ikke. Årlige indbetalingssatser, hvis opsparingsgrundlaget er kr. År Lønmodtagere Inbetalingssats % x ( ) / ( ))= 2 % % x ( ) / ( ))= 2,5 % % x ( ) / ( ))= 3 %

11 % x ( ) / ( ))= 3,5 % % x ( ) / ( ))= 4 % % x ( ) / ( ))= 4,5 % % x ( ) / ( ))= 5 % Årlige indbetalingssatser, hvis opsparingsgrundlaget er kr. År Selvstændigt erhvervsdrivende Indbetalingssats % x ( ) / ( ))= 1 % % x ( ) / ( ))= 1,5 % % x ( ) / ( ))= 2 % % x ( ) / ( ))= 2,5 % % x ( ) / ( ))= 3 % Indbetalingssatser når opsparingsgrundlaget både består af lønindtægter og overskud fra selvstændig virksomhed. Hvis dit opsparingsgrundlag er over kr., og består af både lønindtægter og overskud fra egen virksomhed, skal du indbetale for hver andel for sig. Det vil sige: Satsen for lønmodtagere/privat for den del af opsparingsgrundlaget, som stammer fra lønindtægten. Satsen for selvstændigt erhvervsdrivende for den del af opsparingsgrundlaget, der stammer fra skattepligtigt overskud af egen virksomhed. Indkomster som ikke indgår i opsparingsgrundlaget Der er en række ydelser som, der ses bort fra ved opgørelsen af opsparingsgrundlaget. Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der bort fra ydelser udbetalt i henhold til: 1) Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 2) Landstingslov om tjenestemænd ansat ved Landstingets institutioner, 3) Lov om statens tjenestemænd i Grønland 4) Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap, 5) Inatsisartutlov om børnetilskud, 6) Landstingsforordning om hjælp til børn og unge, 7) Landstingsforordning om offentlig hjælp, 8) Inatsisartutlov om alderspension, 9) Inatsisartutlov om førtidspension, 10) Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger, og 11) Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte. Ved beregning af opsparingsgrundlaget ses der også bort fra: 1) underholdsbidrag, der påhviler en persons forældre eller det offentlige, og 2) andre pensionsudbetalinger end de, som er omfattet af Inatsisartutlov om alderspension.

12 12 Det vil sige, at eksempelvis følgende ydelser vil være undtaget for at indgå i opsparingsgrundlaget: Tjenestemands-, førtids- og alderspension (kaldes også for folkepension), uddannelsesstøtte, børnetilskud, boligsikring, offentlig hjælp og hjælp til børn og unge og tilskud til dækning af merudgifter for personer med vidtgående handicap. Eksemplerne er ikke udtømmende.

13 13 Obligatorisk Pension Normalt vil du ved oprettelse af en pensionsordning modtage rådgivning fra pensionsudbyderen, så din pensionsordning bliver skræddersyet til netop dine og din families behov. Det betyder, at der i pensionsordningen kan indgå forskellige forsikringsdækninger, der sikrer dig og din familie i forskellige situationer. Obligatorisk Pension er ikke skræddersyet. I stedet er der tale om én standardordning med følgende elementer: Livsvarig Livrente Reservesikring Garanti i 10 år Med Obligatorisk Pension opspares på en Livsvarig Livrente i perioden fra indtegningstidspunktet til forsikringstagers pensionsalder. Livsvarig Livrente er en livsbetinget ydelse. Det betyder, at hvis forsikringstager afgår ved døden inden pensionstidspunktet, så bortfalder ydelsen og opsparingen er væk. For at imødegå dette tegner man også en Reservesikring. En Reservesikring er egentlig en dødsdækning, der købes løbende i opsparingsperioden, således at der altid er en dødsdækning af samme størrelse som den aktuelle reserve (værdi) af forsikringen. På denne måde sikres, at der ved forsikringstagers død i opsparingsperioden, altid vil komme en forsikringsdækning til udbetaling. Udbetalingen svarer til forsikringens opsparede værdi. Udbetalingen er skattepligtig. Når forsikringstageren når sin pensionsalder, starter udbetalingen af den Livsvarige Livrente med månedlige beløb. Dør forsikringstager inden 10 år efter påbegyndelsen af pensionsudbetalingerne, vil garantien sikre, at udbetalingerne forsætter til forsikringstagerens efterladte indtil garantiperioden på 10 år fra pensioneringstidspunktet er gået. Herefter stopper udbetalingen. Dør forsikringstager efter garantiperiodens udløb, stopper udbetalingerne ved forsikringstagers død. En pensionsordning, som du selv opretter hos en pensionsudbyder, kanskræddersyes til netop dine behov. Du kan derfor opnå andre eller flere fordele, hvis du selv opretter en pensionsordning i stedet for Obligatorisk Pension.

14 14 Særligt om dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Grønland og Danmark Grønland og Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten er indgået, for at borgerne undgår dobbeltbeskatning af deres formue og indkomst. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten har også betydning for din pensionsordning. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten betyder, at beskatningen af dine pensionsudbetalinger i forskelligt omfang vil tilfalde begge lande, afhængigt af om du har haft bopæl og arbejde i både Danmark og Grønland og i hvor lange perioder. Nedenfor kan du læse mere om, hvad dobbeltbeskatningsoverenskomsten betyder for dig og din pension, alt efter om du er pensionist i Danmark eller Grønland, og om du har opsparet til din pensionsordning i begge lande eller kun det ene land. Du er pensionist i Danmark, men har opsparet dele af din pension i Grønland Har du indbetalt til din pensionsordning med grønlandsk fradrags- eller bortseelsesret fra en indkomst optjent i Grønland, så skal der betales skat til Grønland af den del af pensionsudbetalingen, som Grønland har givet fradrags- eller bortseelsesret. Hvis resten af din pension er opsparet med dansk fradrags- eller bortseelsesret eller fra indkomster optjent i Danmark, skal der betales skat til Danmark af den del af pensionsudbetalingen, som Danmark har givet fradrags- eller bortseelsesret. Du er pensionist i Grønland, men har opsparet dele af din pension i Danmark Har du indbetalt til din pensionsordning med dansk fradrags- eller bortseelsesret fra en indkomst optjent i Danmark, så skal der betales skat til Danmark af den del af pensionsudbetalingen, som Danmark har givet fradrags- eller bortseelsesret. Hvis resten af din pension er opsparet med grønlandsk fradrags- eller bortseelsesret eller fra indkomster optjent i Grønland, skal der betales skat til Grønland af den del af pensionsudbetalingen, som Grønland har været givet fradrags- eller bortseelsesret. Du er pensionist i Danmark, men har opsparet til hele din pension i Grønland Hvis hele din pension er opsparet i Grønland med grønlandsk fradrags- eller bortseelsesret, skal du som udgangspunkt kun betale skat af pensionsudbetalingerne til Grønland. Du er pensionist i Grønland, men har opsparet til hele din pension i Danmark Hvis hele din pension er opsparet i Danmark med dansk fradrags- eller bortseelsesret, skal du kun betale skat af pensionsudbetalingerne til Danmark

15 15 Særligt om pensionsindbetalinger med beskattede midler Er du tilflyttet Grønland og modtager pensionsudbetalinger, som stammer fra en pensionsindbetaling uden fradrags- eller bortseelsesret (det vil sige: du har indbetalt med midler, som allerede er beskattede) i Danmark, bliver din pensionsudbetaling ikke beskattet i Grønland.

16 16 Ofte stillede spørgsma l Ofte stillede spørgsmål til fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland Får jeg mindre løn udbetalt? Skatten bliver trukket fra din samlede pensionsindbetaling. Det vil sige, både din egen pensionsindbetaling og din arbejdsgivers pensionsindbetaling til din pensionsordning. Den fremrykkede beskatning berører således alene pensionsindbetalingen. Din lønudbetaling vil derfor være uændret, men din pensionsindbetaling vil være mindre. Dette betyder imidlertid ikke, at din pensionsudbetaling bliver mindre, se venligst tabellen nedenfor. Eksempel med 42 % skattetræk Pensionsindbetaling pr. mdr. Pensionsindbetaling pr. år Pensionsindbetaling efter 30 år Pensionsudbetaling efter 30 år, og efter Før Kr Kr Kr Kr Efter Kr Kr Kr Kr skat Hvad sker der med pensionsind- og -udbetalinger til og fra pensionsordninger udenfor Grønland, som stammer fra før indførelsen af fremrykket beskatning? Lovændringen har ikke betydning for de pensionsindbetalinger, du har foretaget til pensionsordninger udenfor Grønland før 1. januar Dette gælder uanset, om indbetalingerne er foretaget, mens du boede i Grønland eller i udlandet. Hvad sker der med min eksisterende pensionsordning uden for Grønland? Hvordan din pensionsudbyder håndterer fremrykket beskatning kan variere. Det forventes, at mange pensionsudbydere udenfor Grønland vil sætte eksisterende ordninger i bero og oprette en ny pensionsordning, til de indbetalinger der sker efter 1. januar Det er derfor sandsynligt, at du fremover f.eks. har 2 pensionskonti/-policer hos din pensionsudbyder. Det vil sige:

17 17 En pensionsordning, som består af midler, som du har indbetalt frem til og med d. 31. december Denne ordning vil formentlig blive sat i bero. En ny pensionsordning fra 1. januar 2017, som består af indbetalinger med beskattede midler. Hvis din pensionsudbyder følger ovenstående model, vil du modtage ydelser fra begge dine pensionsordninger, når du går på pension. Det vil sige: Pensionsydelser, hvor indbetalingerne blev beskattet på indbetalingstidspunktet, er skattefri i Grønland, når de bliver udbetalt. Pensionsydelser, hvor indbetalingerne ikke blev beskattet på indbetalingstidspunktet, vil i Grønland blive beskattet på udbetalingstidspunktet. Skattestyrelsen anbefaler at du kontakter din pensionsudbyder for mere information om, hvad lovændringen konkret betyder for din eksisterende pensionsordning. Er forsikringselementer, som er tilknyttet pensionsordningen, skattefrie ved udbetaling? Ja, som udgangspunkt. De fleste forsikringselementer, der indgår som en del af en samlede pensionsordning med beskattede midler, vil som udgangspunkt være skattefrie, når de bliver udbetalt. Du skal kunne godtgøre, at du ikke har haft fradrags-/bortseelsesret for indbetalingerne. Indbetaler du til en pensionsordning, der er placeret i lande, som Grønland ikke har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med, kan der gælde andre regler, hvorfor det anbefales, at du undersøger skattereglerne i det pågældende land.

18 18 Ofte stillede spørgsmål til obligatorisk pensionsordning Hvorfor skal jeg have en pensionsopsparing? Ordningen er indført for at sikre en bedre levestandard for Grønlands borgere, når de går på pension. Obligatorisk pensionsordning skal være med til at udjævne den enkeltes forbrugsmuligheder mest muligt over et livsforløb og dermed forbedre fremtidens pensionisters levestandard og samtidig understøtte en holdbar offentlig økonomi på længere sigt. Skal jeg blive ved med at betale til en pensionsordning? Ja, du skal indbetale indtil din pensionsalder (pr. oktober 2017 er det 66 år). Der er dog intet krav om, du skal blive ved med at indbetale til en pensionsordning oprettet af Skattestyrelsen. Du vil altid have mulighed for at oprette din helt egen pensionsordning hos en anden pensionsudbyder. Dog skal din ordning, og det selskab den placeres i, opfylde lovens krav. Du kan selv vælge, hvor du vil indbetale til. Dog skal din pensionsordning være placeret i en pensionskasse, forsikringsvirksomhed eller et livs- eller pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. Dette kan være uden for Grønland. Din pensionsordning kan også placeres i et pengeinstitut, hvis pengeinstituttet har fast hjemsted eller fast driftssted i Grønland. Er tjenestemandspensioner også omfattet af reglen om obligatorisk pensionsordning? Du er ikke omfattet af kravet om at indbetale til den obligatoriske pensionsordning, hvis du i forvejen har en tjenestemandspension. Modtager du allerede udbetalinger fra din tjenestemandspension, vil udbetalingen heller ikke indgå i beregningen af opsparingsgrundlaget for den obligatoriske pensionsordning. Vær dog opmærksom på, at du vil have pligt til at indbetale til en pensionsordning, hvis: Du fortsat er i beskæftigelse, og derved har anden indtægt, der beløber sig til over kr. Eller hvis du driver selvstændig virksomhed med et skattepligtigt overskud på over kr. Er jeg omfattet af kravet om at oprette en ny pensionsordning, hvis jeg allerede indbetaler til en pensionsordning? Loven om obligatorisk pensionsordning forpligter dig ikke til at oprette en ny pensionsordning hos en bestemt udbyder. Du kan derfor fortsat indbetale til din nuværende pensionsordning, som du altid har gjort. Du skal dog være opmærksom på at dine indbetalinger til din nuværende pensionsordning fremover skal leve op til lovens indbetalingssatser.

19 19 Kan jeg opfylde kravet om obligatorisk pensionsordning med indbetalinger til en pensionsordning udenfor Grønland? Ja, hvis din pensionsordning er placeret i en pensionskasse eller et livs- og/eller pensionsforsikringsselskab, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, så kan du opfylde lovens krav ved indbetaling til sådan en ordning. Du kan derimod ikke indbetale til en pensionsordning udenfor Grønland, hvis ordningen er placeret i et pengeinstitut. Hvad menes der med fradrag, og kan jeg få det? Hvis du indbetaler til en pensionsordning, der er placeret i Grønland, vil du typisk have fradrags- /bortseelsesret for pensionsindbetalingerne. Ved pensionsordninger, du selv har oprettet som privatperson, består skattefriheden i, at du har fradragsret for indbetalingerne. Det betyder, at du kan trække indbetalingerne fra, når du skal opgøre din skattepligtige indkomst. Du skal være opmærksom på, at fradraget for disse indbetalinger er et ligningsmæssigt fradrag og indgår sammen med dine øvrige ligningsmæssige fradrag, når du skal vurdere, om du vil anvende standardfradraget eller den faktiske sum af dine ligningsmæssige fradrag. Ved pensionsordninger, som er oprettet til dig som led i et ansættelsesforhold, består skattefriheden i, at du har bortseelsesret for indbetalingerne. Det betyder, at du kan se bort fra indbetalingerne, når du skal opgøre din skattepligtige indkomst. Det gælder både arbejdsgivers og dine egne bidrag til pensionsordningen. Har jeg mulighed for selv at indbetale manglende beløb, inden Skattestyrelsen opretter Obligatorisk Pension til mig? Ja, det har du. Fra 2019 vil Skattestyrelsen hvert år inden den 31. august foretage en opgørelse over pensionsbidragene i det foregående indkomstår. Du vil derefter blive anmodet om at indbetale det manglende beløb. Du skal have betalt differencen indenfor 4 uger. Hvor meget forhøjes min trækprocent, hvis jeg ikke overholder indbetalingskravene? Din trækprocent forhøjes med en procentsats, der svarer til de gældende indbetalingssatser i det år, hvor forhøjelsen sker. Det vil sige at trækprocenten for fx en lønmodtager i 2019 kan forhøjes med 5 % og i 2020 med 6 %, hvis lønmodtageren i 2018 ikke har oprettet en pensionsordning, eller hvis indbetalingerne ikke er på niveau med den indbetalingssats, som er gældende for For selvstændigt erhvervsdrivende gælder, at trækprocenten vil kunne forhøjes med henholdsvis 3 % i 2019 og 4 % i Eftersom indbetalingssatserne forhøjes med 1 % hvert år mod henholdsvis 2022 for selvstændigt erhvervsdrivende og 2024 for lønmodtagere/private, vil trækprocenten ligeledes blive yderligere forhøjede følgende år, hvis du stadigvæk ikke har oprettet en pensionsordning og fået foretaget tilstrækkelige indbetalinger. Manglende indbetaling til en pensionsordning kan derfor medfører betydelige forhøjelser af din trækprocent.

20 20 Hvad hvis jeg fraflytter Grønland? Hvis du fraflytter Grønland, og ikke længere er fuldt skattepligtig til Grønland, så vil du ikke længere være omfattet af loven om obligatorisk pensionsordning. Der er således ikke længere et krav om, at du indbetaler til en pensionsordning. De indbetalinger, du har foretaget indtil din fraflytning, kan du lade blive stående, indtil du skal pensioneres. Du kan også vælge at flytte den til en anden pensionsudbyder. Hvis du vælger at flytte din ordning ud af Grønland, skal du være opmærksom på, at du skal betale en afgift til Grønland. Afgiften er 55 %. Før du flytter din ordning, bør du også undersøge skattereglerne i det land, som du flytter til. Ved flytning fra Grønland bør du gøre dig bekendt med skattereglerne i tilflytningslandet. Grønland har en række dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre lande. Ved flytning til Danmark, se afsnittet om Grønlands dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

Information til arbejdsgivere om pension. Her kan I læse om de særlige regler og procedurer vedrørende skat og pension.

Information til arbejdsgivere om pension. Her kan I læse om de særlige regler og procedurer vedrørende skat og pension. 1 Indhold Indberetning - månedsredegørelse... 2 Fremrykket beskatning af pensionsordninger udenfor Grønland... 4 Tilskudsordning... 4 Lov om obligatorisk pensionsordning... 5 Indbetalingssatser og opsparingsgrundlag...

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension

Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension Vejledning om obligatorisk indbetaling til pension Sulisitsisut Grønlands Erhverv Generelt om pensionsordningen Inatsisartut har vedtaget en lov obligatorisk pensionsordning, som betyder, at både lønmodtagere

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1331 af 1/6 2018 Vedtagne skattelovforslag Folketinget har i dag vedtaget fire lovforslag på skatteområdet, der omhandler alt fra skattefri omstrukturering

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. november 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det er en central politisk opgave for Naalakkersuisut, at samfundet skal sikre landets ældre borgere rimelige levevilkår. Første del

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. xxx. 2019 EM 2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er primært at indføre et beskæftigelsesfradrag. Beskæftigelsesfradraget skal bidrage til

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

PENSIONSREFORM I GRØNLAND

PENSIONSREFORM I GRØNLAND PENSIONSREFORM I GRØNLAND Formål 2 Formålet med pensionsreformen er at sikre, at borgere i Grønland sparer op til alderdommen og dermed bliver mere selvforsørgende At Grønland får skatten fra pensionsordninger

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2019 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2019 03.01.2019 60/24 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen.

Almindelige arbejdsmarkedspensioner kan udbetales fra pensionsudbetalingsalderen. Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 L 100 endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Notat 13. marts 2017 Om førtidspensionering i relation til lovforslag nr. L 100 I notatets første del redegøres for

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne

Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland NFT og på 1/2005 Færøerne Lov om pensionsopsparing i Island, Danmark, Grønland og på Færøerne af Marianne Edler von Eyben På baggrund af et stipendieophold

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet Bankkonto. Reg.nr.

Personnummer. Skattekommune Qeqqata. Tast selv internet     Bankkonto. Reg.nr. Selvangivelse for 2018 Indsendelsesfrist senest 1. maj 2019. Personnummer Ægtefælles personnummer S1 U * Indregnet restskat kr. Vejledning til selvangivelsen Skattekommune Qeqqata Skattekontor, telefon

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Guide til ansøgning om folkepension

Guide til ansøgning om folkepension Guide til ansøgning om folkepension I denne guide får du hjælp til at komme godt igennem den digitale ansøgning om folkepension på borger.dk/folkepension. Guiden tager udgangspunkt i den typiske ansøgning

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E

Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Beskatning, Grønland, Færøerne og 48E Side 1 af 17 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du forholde dig, hvis du har ansatte, der har grønlandske eller færøske indkomster - eller hvis du har

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Orientering om Seniornedslag

Orientering om Seniornedslag Orientering om Seniornedslag Ulla Josta Rishøj 210147-1104 Opgjort pr. 26/06-12 Seniornedslaget gælder for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, som er i arbejde,

Læs mere

ALDERSPENSION. Layout: icicero, v/nuno B. Hansen Fotos: Leiff Josefsen

ALDERSPENSION. Layout: icicero, v/nuno B. Hansen Fotos: Leiff Josefsen Layout: icicero, v/nuno B. Hansen Fotos: Leiff Josefsen ALDERSPENSION 1. Indledning Alderspensionen er en ydelse, du kan søge om når du er blevet 66 år. Den 1. januar 2016 trådte nye regler for alderspension

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

11. oktober 2017 EM 2017/123. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. oktober 2017 EM 2017/123 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formandskabet har fundet behov for at udvide adgangen til familieledsagelse i forbindelse med Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til selvangivelserne (S1 og S1U) for 2018

Bemærkninger til selvangivelserne (S1 og S1U) for 2018 S2 Bemærkninger til selvangivelserne (S1 og S1U) for 2018 Hvem skal indsende selvangivelse for 2018? Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2018, hvis de har været skattepligtige til Grønland

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister

Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN Kort om den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister - en ordning der betaler sig 1 INFORMATION TIL SAGSBEHANDLEREN OM DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMARKEDSORDNING

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer

I I'4 P E N S I 0 N. som er vedlagt dette tillæg. Korrektion af i nvesteringsomkostninger i PFA Investerer Tillæg til samarbejdsaftalen om PFA Plus af 23. januar 2014 mellem Centralorganisationen af 2010 og PFA Pension I I'4 P E N S I 0 N Ændringer i samarbejdsaftalen For medlemmer, omfattet af CO1O Pension,

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2018 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2018. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere