Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner"

Transkript

1 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. oktober 2018 Gældende indtil

2 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. oktober 2018 Gældende indtil Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt med angivelse af kilde.

3 Indholdsfortegnelse Lønvejledning og løntabeller pr. 1. oktober Grundbeløb, reguleringsfaktor og nutidsværdi 5 Sådan er din løn sammensat 6 Regionalt ansatte lønforløb, Kommunalt ansatte lønforløb, Løntabeller for regionerne pr Lønoversigt for sygeplejersker og radiografer i basisstillinger i regionerne 11 Løntabeller for regionerne pr Lønoversigt for ledende sygeplejersker og radiografer i regionerne 12 Løntabeller for regionerne pr Sygeplejersker og radiografer i akademiske stillinger i kommuner jf. A-skalaen 13 Løntabeller for regionerne pr Særlige ydelser for sygeplejersker, radiografer samt sundhedsplejersker (amtssundhedsplejersker) 14 Løntabeller for regionerne pr Arbejde på særlige tidspunkter 14 Løntabeller for regionerne pr Overarbejde 14 Løntabeller for regionerne pr Godtgørelse for tjenestedragt 14 Løntabeller for regionerne pr Eksempler på tillæg, årligt (grundbeløb pr først) 15 Løntabeller for regionerne pr Eksempler på tillæg, månedligt (grundbeløb pr først) 16 Løntabeller for regionerne pr Eksempler på tillæg, årligt (grundbeløb pr først) 17 Løntabeller for regionerne pr Eksempler på tillæg, månedligt (grundbeløb pr først) 18 Løntabeller for kommunerne pr Lønoversigt for syge- og sundhedsplejersker i basisstillinger i kommuner 19 Løntabeller for kommunerne pr Lønoversigt for ledende syge- og sundhedsplejersker i kommuner 20 Løntabeller for kommunerne pr Lønoversigt for syge- og sundhedsplejersker i akademiske stillinger i kommuner jf. A-skalaen 22 Løntabeller for kommunerne pr Særlige ydelser for syge- og sundhedsplejersker i kommuner 23 Løntabeller for kommunerne pr Arbejdstidsbestemte ydelser 23 Løntabeller for kommunerne pr Overarbejde 23 Løntabeller for kommunerne pr Godtgørelse for tjenestedragt 23 Løntabeller for kommunerne pr Eksempler på tillæg, årligt 24 Løntabeller for kommunerne pr Eksempler på tillæg, månedligt 25 Bilag - Områdetillæg for ansatte i kommuner og regioner 26 3

4 Lønvejledning og løntabeller pr. 1. oktober 2018 Her kan du finde de forskellige lønindplaceringer for sygeplejersker, som er ansat i enten en region eller en kommune. Vejledningen har de aktuelle lønsatser pr. 1. oktober Generelle lønstigninger Som en del af din overenskomst, har vi aftalt med arbejdsgiverne, at lønnen stiger flere gange i løbet af overenskomstperioden, indtil vi skal forhandle igen. Overenskomstperioden løber denne gang fra 1. april 2018 til 31. marts I tabellen kan se du, hvornår vi har aftalt lønstigninger og udmøntninger fra reguleringsordningen. Reguleringsordningen Reguleringsordningen er en mekanisme, der sikrer, at den offentlige og private lønudvikling følges nogenlunde ad. Hvis den offentlige lønudvikling er enten højere eller lavere end den private lønudvikling, udmøntes 80 pct. af forskellen sammen med de generelle lønstigninger. Hvis reguleringsorden udmønter negativt fordi den offentlige lønudvikling er højere end den private trækkes reguleringen fra de generelle lønstigninger. Omvendt lægges reguleringen til de generelle lønstigninger, hvis reguleringsordningen udmønter positivt, fordi den offentlige lønudvikling er lavere end den private lønudvikling. Det betyder, at lønreguleringen både kan blive højere eller lavere end de aftalte generelle lønstigninger, når der er udmøntninger fra reguleringsordningen. Organisationsmidler og særlige forbedringer Ved overenskomstforhandlingerne, har vi aftalt specifikke forbedringer for sygeplejerskerne i regioner og kommuner. De træder i kraft 1. april 2019, når organisationsmidlerne frigives. Lønnen pr. 1. oktober 2018 Lønnen stiger denne gang med henholdsvis 1,16 pct. i kommunerne og 0,93 pct. i regionerne. Forskellen skyldes, at der er forskel på de generelle lønstigninger, og at reguleringsordningen har udmøntet forskelligt på de to områder. I både regioner og kommuner har lønudviklingen været højere end på det private arbejdsmarked. Derfor udmønter reguleringsorden negativt med henholdsvis -0,27 i regionerne og -0,14 pct. i kommunerne. Økonomiske rammer ved OK18 Dato Regioner Kommuner ,1 pct. 1,1 pct ,2 pct. + reguleringsordning 1,3 pct. + reguleringsordning Organisationsmidler og puljer Organisationsmidler og puljer ,0 pct. + reguleringsordning 1,0 pct. + reguleringsordning ,7 pct. 1,6 pct ,4 pct. 0,4 pct ,7 pct. + reguleringsordning 0,7 pct. + reguleringsordning 4

5 Grundbeløb, reguleringsfaktor og nutidsværdi Når du kigger i overenskomsten, er beløbene for løntrin og tillæg lavere end det, du kan se på din lønseddel. Det er, fordi beløbene i overenskomsten er såkaldte grundbeløb, som skal ganges med en reguleringsfaktor for at få nutidsværdien. Konstruktionen med grundbeløb og reguleringsfaktorer er en teknisk løsning, som letter arbejdet med at implementere lønstigninger og -reguleringer. Generelle lønstigninger og udmøntninger fra reguleringsordningen i regioner og kommuner gives typisk flere gange i løbet af et år som en procentsats. Stigningen i procent lægges til reguleringsfaktoren, som ganges med grundbeløbet for at få nutidsværdien. Reguleringsfaktor pr Kommuner ( niveau): 1, Regioner ( niveau): 1, Grundbeløb i kommuner og regioner Sundhedskartellets lønskala, som sygeplejerskerne følger, blev indført d Indtil nu er tillæg blevet angivet i årligt grundbeløb niveau i både kommuner og regioner. Nyt grundbeløb i regionerne I regionerne træder der et nyt grundbeløb i kraft pr. 1. oktober Det nye grundbeløb hedder niveau og svarer til lønniveauet lige før OK18. Det betyder, at grundbeløb i den regionale overenskomst fremover hedder niveau, mens grundbeløbet i kommunerne stadig er niveau. Det nye grundbeløbsniveau er fælles for Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet. Omregning af nyt og gammelt grundbeløb i regionerne Indførslen af det nye grundbeløbsniveau i regionerne betyder, at tillæg, der er aftalt som grundbeløb niveau, omlægges til nyt grundbeløb niveau. Løntabellerne for regionerne viser både grundbeløbene i det hidtidige grundbeløb niveau og det nye grundbeløb niveau, så du kan se, hvad dine tillæg svarer til i det nye grundbeløb. Vi har beskrevet i boksen herunder, hvordan du regner et tillæg i niveau om til niveau. Find nutidsværdien af grundbeløb Omregning til nyt grundbeløb Der tages udgangspunkt i det årlige grundbeløb i hele kroner. Nutidsværdien af et grundbeløb findes ved at gange reguleringsfaktoren på. Grundlønstrin afrundes til hele kroner. Tillæg afrundes til to decimaler. Eksempel på beregning i kommuner: Et tillæg på kr. i årligt grundbeløb niveau. Årsniveau: 6.600*1,207970= 7.972,60 kr. Eksempel på beregning i regioner: Et tillæg på kr. i årligt grundbeløb niveau. Årsniveau: 7.807*1,020238= 7.965,00 kr. Et grundbeløb i niveau kan omlægges til nyt grundbeløb i niveau ved at: 1. gange det gamle grundbeløb med den reguleringsfaktor, som var gældende den = 1,182816, og 2. afrunde til nærmeste hele krone. Eksempel på grundbeløbsomregning Omregning af et grundbeløb på kr niveau til niveau. 1. Grundbeløbet reguleres frem til : 6.600*1,182816= 7.806,59 2. Der afrundes til nærmeste hele krone: 7.806,59 = 7.807,00 kr. Det nye grundbeløb er 7.807,00 kr. 5

6 Sådan er din løn sammensat Faste løndele Din løn er sammensat af forskellige dele. Nogle løndele er faste. Det gælder: Løntrin inkl. områdetillæg, som varierer efter, hvor i landet du arbejder. Centrale tillæg, som blandt andet afhænger af uddannelsesniveau og erfaring Pension Særlig feriegodtgørelse (SFG), som udbetales en gang om året. Derudover består din løn af dele, som kan variere alt efter, hvor din arbejdsplads ligger, hvor mange vagter du har, og om der lokalt er aftalt en højere løn til dig. Områdetillæg Løntrin har tilknyttet områdetillæg, som betyder, at værdien af trinnene er forskellig, alt efter hvor i landet din arbejdsplads ligger. Forskellen er størst på de laveste trin og mellem provinsen og hovedstadsområdet. Der er ikke områdetillæg på lederløns- og A-skalaen. Læs mere om områdetillæg i bilag 1. Lokale tillæg Ud over lønnen i overenskomsten kan der være forhandlet et højere løntrin eller tillæg til dig på baggrund af funktioner og kvalifikationer. Din tillidsrepræsentant eller kredsen kan også have indgået forhåndsaftaler med arbejdsgiverne. Læs mere om lokal løn på dsr.dk. Arbejdstidsbestemte tillæg Hvis du arbejder på skæve tidspunkter, kommer en del af din løn fra genetillæg eller særydelser. Du kan se satserne for arbejde om aftenen, natten, i weekenden, på helligdage samt andre relevante beløb fra arbejdstidsaftalen i tabellerne på de kommende sider. Det er muligt at aftale andre arbejdstidsregler lokalt. Læs mere på dsr.dk. Find dit lønforløb og aktuelle lønsatser Du kan se de forskellige lønforløb, som er fastsat i overenskomsterne for sygeplejersker ansat i regioner og kommuner på de følgende sider. Her efter følger løntabeller med lønninger pr Deltid Beregn din timeløn Alle satserne i løntabellerne er for en fuldtidsansat på 37 timer pr. uge. Hvis du er ansat på deltid, dividerer du din månedsløn med 37 og ganger med det antal timer, du er ansat til pr. uge. Husk at regne både løntrin og eventuelle tillæg med. Eksempel på beregning: En nyuddannet sygeplejerske på fuldtid på et hospital i hovedstaden er på trin ( niveau) i område 4. Det svarer til en årsløn på ,28 kr. og ,94 kr. om måneden ekskl. pension. Her ses lønnen for 28 timer. Årsløn: ( ,28 kr.)/(37 timer)*28 timer= ,02 kr. Månedsløn: (25.573,94 kr.)/(37 timer)*28 timer= ,25 kr. Husk, at pensionen sættes tilsvarende ned. Du finder din timeløn ved at dividere enten din nettoårsløn eller -månedsløn (uden pension, særydelser, særlig feriegodtgørelse, mv.) med det samlede antal timer for perioden. En fuldtidsstilling svarer til 1924 timer om året og 160,33 timer om måneden. Eksempel på beregning: En nyuddannet sygeplejerske på et hospital i hovedstaden er på trin ( niveau) i område 4.Det svarer til en årsløn på ,28 kr. og ,94 kr. om måneden ekskl. pension. Årsløn: ( ,28 kr.)/(1924 timer)= 159,50 kr./time Månedsløn: (25.573,94 kr.)/(160,33 timer)= 159,51 kr./time 6

7 Regionalt ansatte Lønforløb, Sygeplejersker og radiografer (ikke-ledende) Lønnen for en nyuddannet sygeplejerske eller radiograf i en region er løntrin 4 og et tillæg på kr. om året ( niveau). Efter 8 års erfaring stiger lønnen til løntrin 6 og tillægget falder bort. Efter 10 år er lønnen trin 6 og et tillæg på kr. om året ( niveau). Til sygeplejersker, der er knyttet til lukkede, sikrede afdelinger, skal der lokalt aftales et pensionsgivende tillæg. Pensionen i regionerne er 13,51%. En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. For sygeplejersker og radiografer med 0-9 års erfaring er den 2,85% af den ferieberettigede løn. Fra 10 års erfaring er det 1,95%. Sygeplejersker og radiografer (ikke-ledende) Anciennitet Lønindplacering Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Pension SFG 0-7 års erfaring Trin * , , , , ,94 13,51% 2,85% 8-9 års erfaring Trin , , , , ,17 13,51% 2,85% 10+ års erfaring Trin * , , , , ,91 13,51% 1,95% * Årligt grundbeløb i niveau Beløbet skal ganges med 1, for at få nutidsværdien. Note: Lønningerne er pr. 1. oktober 2018 pr. måned uden pension og særlig feriegodtgørelse. Se løntabellerne for at finde årsløn samt værdien af pensionsbidraget. Specialuddannede sygeplejersker Har du en specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen - og har du en ansættelse, hvor denne uddannelse bruges - følger du et andet lønforløb: Startlønnen for en specialuddannet sygeplejerske i en region er løntrin 5. Efter 8 år stiger lønnen til trin 7. Efter 10 år er lønnen trin 7 og et tillæg på kr. om året ( niveau). Pensionen i regionerne er 13,51%. En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. For sygeplejersker med 0-9 års erfaring er den 2,85% af den ferieberettigede løn. Fra 10 års erfaring er det 1,95%. Specialuddannet sygeplejerske Anciennitet Lønindplacering Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Pension SFG 0-7 års erfaring Trin , , , , ,33 13,51% 2,85% 8-9 års erfaring Trin , , , , ,50 13,51% 2,85% 10+ års erfaring Trin * , , , , ,34 13,51% 1,95% * Årligt grundbeløb i niveau Beløbet skal ganges med 1, for at få nutidsværdien. Note: Lønningerne er pr. 1. oktober 2018 pr. måned uden pension og særlig feriegodtgørelse. Se løntabellerne for at finde årsløn samt værdien af pensionsbidraget. 7

8 Regionalt ansatte Lønforløb, Sygeplejersker med en kandidatgrad Sygeplejersker eller radiografer med en kandidatuddannelse følger deres egen lønskala, som til daglig kaldes A-skalaen. Anciennitet på A-skalaen regnes i forhold til din kandidatuddannelse. For at blive indplaceret på A-skalaen skal du være ansat i en stilling, der forudsætter en akademisk uddannelse, hvor det er faget, der har betydning for din beskæftigelse. Startlønnen for en sygeplejerske med en kandidatgrad er A4. Efter 2 år stiger lønnen til trin A5. Efter 3 år stiger lønnen til trin A6. Efter 4 år er lønnen trin A8. Pensionen i regionerne er 18,46%. En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse udbetalt. Den er 1,95% af den ferieberettigede løn. Kandidatuddannede sygeplejersker og radiografer Anciennitet Lønindplacering Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Pension SFG 0-1 års erfaring Trin A , , , , ,83 18,46% 1,95% 2 års erfaring Trin A , , , , ,17 18,46% 1,95% 3 års erfaring Trin A , , , , ,42 18,46% 1,95% 4+ års erfaring Trin A , , , , ,92 18,46% 1,95% Note: Lønningerne er pr. 1. oktober 2018 pr. måned uden pension og særlig feriegodtgørelse. Se løntabellerne for at finde årsløn samt værdien af pensionsbidraget. Ledere Det aftales lokalt, hvilket løntrin en lederstilling skal indplaceres på. Der er aftalt en lederlønskala, hvor sygeplejersker og radiografer kan indplaceres mellem L7 og L16. Ledere, der indgår i afdelingsledelse, får et pensionsgivende tillæg på minimum kr. om året ( niveau). Pensionen for afdelingssygeplejersker og -radiografer i regionerne er 15,04%. For ledende sygeplejersker og radiografer i øvrigt i regionerne er pensionen 16,59%. En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den er 1,95% af den ferieberettigede løn. Ledende sygeplejersker og radiografer Lønindplacering Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Pension SFG Trin L , , , , ,42 15,04% / 16,59% 1,95% Trin L , , , , ,58 15,04% / 16,59% 1,95% Trin L , , , , ,50 15,04% / 16,59% 1,95% Trin L , , , , ,33 15,04% / 16,59% 1,95% Trin L , , , , ,92 15,04% / 16,59% 1,95% Trin L , , , , ,42 15,04% / 16,59% 1,95% Trin L , , , , ,00 15,04% / 16,59% 1,95% Trin L , , , , ,58 15,04% / 16,59% 1,95% Trin L , , , , ,50 15,04% / 16,59% 1,95% Trin L , , , , ,42 15,04%/ 16,59% 1,95% Tillæg for afdelingsledeldse 2.936, , , , ,42 15,04%/ 16,59% 1,95% Note: Lønningerne er pr. 1. oktober 2018 pr. måned uden pension og særlig feriegodtgørelse. Se løntabellerne for at finde årsløn samt værdien af pensionsbidraget. 8

9 Kommunalt ansatte Lønforløb, Sygeplejersker (ikke-ledende) Lønnen for en nyuddannet sygeplejerske i en kommune er løntrin 4 og et tillæg på kr. om året ( niveau). Efter 4 år stiger lønnen til trin 7 og tillægget falder bort. Pensionen i kommunerne udgør 13,60%. Der er også et fritvalgstillæg, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn. En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den er på 2,30% af den ferieberettigede løn. Sygeplejerske (ikke-ledende) Anciennitet Lønindplacering Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Pension ** SFG 0-3 års erfaring Trin * , , , , ,23 13,94% 2,30% 4+ års erfaring Trin , , , , ,92 13,94% 2,30% * Årligt grundbeløb i niveau Beløbet skal ganges med 1, for at få nutidsværdien. **Pensionsbidraget er opgivet inkl. fritvalgstillægget på 0,34%. Note: Lønningerne er pr. 1. oktober 2018 pr. måned uden pension og særlig feriegodtgørelse. Se løntabellerne for at finde årsløn samt værdien af pensionsbidraget. Specialuddannede syge- og sundhedsplejersker Har du en specialuddannelse godkendt af Sundhedsstyrelsen - og har du en ansættelse, hvor denne uddannelse er relevant og bruges - følger du et andet lønforløb: Alle specialuddannede syge- og sundhedsplejersker i kommunerne, som er ansat inden for deres speciale, får et tillæg på kr. om året ( niveau), uanset hvor mange års erfaring de har. Startlønnen for en sundhedsplejerske eller en sygeplejerske med en specialuddannelse i en kommune er løntrin 5, et tillæg på kr. og tillægget på kr. om året ( niveau). Efter 4 år stiger lønnen til trin 8, et tillæg på kr. og tillægget på kr. om året ( niveau). Sundhedsplejersker med personlig ordning (tidligere ansat på løntrin 35) får et årligt tillæg på kr ( niveau). Pensionen i kommunerne udgør 13,60%. Der er også et fritvalgstillæg, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn. En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den er 2,30% af den ferieberettigede løn. Sundhedsplejersker og sygeplejersker med en specialuddannelse Anciennitet Lønindplacering Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Pension ** SFG 0-3 års erfaring Trin *+6.600* , , , , ,77 13,94% 2,30% 4+ års erfaring Trin *+6.600* , , , , ,78 13,94% 2,30% * Årligt grundbeløb i niveau Beløbet skal ganges med 1, for at få nutidsværdien. **Pensionsbidraget er opgivet inkl. fritvalgstillægget på 0,34%. Note: Lønningerne er pr. 1. oktober 2018 pr. måned uden pension og særlig feriegodtgørelse. Se løntabellerne for at finde årsløn samt værdien af pensionsbidraget. 9

10 Kommunalt ansatte Lønforløb, Sygeplejersker med en kandidatgrad Sygeplejersker med en kandidatuddannelse følger deres egen lønskala, som til daglig kaldes A-skalaen. Anciennitet på A-skalaen regnes i forhold til din kandidatuddannelse. For at blive indplaceret på A-skalaen skal du være ansat i en stilling, der forudsætter en akademisk uddannelse, hvor det er sygeplejefaget, der har betydning for din beskæftigelse. Startlønnen for en sygeplejerske med en kandidatgrad er A4. Efter 2 år stiger lønnen til trin A5. Efter 3 år stiger lønnen til trin A6. Efter 4 år er lønnen trin A8. Pensionen i kommunerne er 16,40%. Der er også et fritvalgstillæg, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 1,90% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn. En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse (SFG) udbetalt. Den er 1,95% af den ferieberettigede løn. Kandidatuddannet sygeplejerske Anciennitet Lønindplacering Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Pension* SFG 0-1 års erfaring Trin A , , , , ,42 18,30% 1,95% 2 års erfaring Trin A , , , , ,17 18,30% 1,95% 3 års erfaring Trin A , , , , ,75 18,30% 1,95% 4+ års erfaring Trin A , , , , ,25 18,30% 1,95% *Pensionsbidraget er opgivet inkl. fritvalgstillægget på 1,90%. Note: Lønningerne er pr. 1. oktober 2018 pr. måned uden pension og særlig feriegodtgørelse. Se løntabellerne for at finde årsløn samt værdien af pensionsbidraget. Ledere Det aftales lokalt, hvilket løntrin en lederstilling skal indplaceres på. Der er aftalt en lederlønsskala. Sygeplejersker kan indplaceres på trin: L5, L6, L10, L12 og L14. Pensionen for ledende sygeplejersker i kommunerne med grundlønsindplacering L5 eller L6 er 15,18%. For øvrige ledende sygeplejersker er den 16,83%. Der er også et fritvalgstillæg, hvor du kan vælge mellem at hæve dit pensionsbidrag med 0,34% eller få et tilsvarende beløb udbetalt som løn. En gang om året bliver den særlige feriegodtgørelse udbetalt. Den er 2,30% af den ferieberettigede løn. Ledende syge- og sundhedsplejersker Lønindplacering Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Pension* SFG Trin L , , , , ,83 15,52% 2,30% Trin L , , , , ,75 15,52% 2,30% Trin L , , , , ,17 15,52% 2,30% Trin L , , , , ,08 15,52% 2,30% Trin L , , , , ,67 15,52% 2,30% Trin L , , , , ,58 17,17% 2,30% Trin L , , , , ,33 17,17% 2,30% Trin L , , , , ,58 17,17% 2,30% Trin L , , , , ,67 17,17% 2,30% Trin L , , , , ,08 17,17% 2,30% Trin L , , , , ,00 17,17% 2,30% Trin L , , , , ,42 17,17% 2,30% 10 *Pensionsbidraget er opgivet inkl. fritvalgstillægget på 0,34%. Note: Lønningerne er pr. 1. oktober 2018 pr. måned uden pension og særlig feriegodtgørelse. Se løntabellerne for at finde årsløn samt værdien af pensionsbidraget.

11 Løntabeller for regionerne Lønoversigt for sygeplejersker og radiografer i ikke-ledende stillinger i regioner Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.261, , , , ,91 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.419, , , , ,28 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.798, , , , ,68 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 3.949, , , , ,94 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,51% 4.093, , , , ,19 11

12 Løntabeller for regionerne Lønoversigt for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.075, , , , ,91 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.599, , , , ,03 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.147, , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.678, , , , ,36 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.252, , , , ,34 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.793, , , , ,64 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.359, , , , ,55 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 5.911, , , , ,90 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.458, , , , ,61 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 6.021, , , , ,16 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 5.709, , , , ,40 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 6.297, , , , ,80 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 6.092, , , , ,40 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 6.720, , , , ,28 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 6.671, , , , ,21 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 7.358, , , , ,73 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,50 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 7.392, , , , ,54 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 8.154, , , , ,40 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,04% 8.418, , , , ,98 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,59% 9.286, , , , ,63 12

13 Løntabeller for regionerne Sygeplejersker og radiografer i akademiske stillinger i regioner jf. A-skalaen Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 A4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 4.961, , , , ,28 A5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 5.284, , , , ,02 A6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 5.551, , , , ,00 A8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,46% 6.064, , , , ,10 13

14 Løntabeller for regionerne Særlige ydelser for sygeplejersker, radiografer samt sundhedsplejersker (amtssundhedsplejersker) Godtgørelse for omlagte timer, pr. time * 40,26 kr. Godtgørelse for omlagte rådighedstimer, pr. time *20,13 kr. Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde, pr. gang *36,42 kr. Tillæg for inddraget fridøgnsperiode, pr. gang *532,82 kr. Udrykningsgodtgørelse (patientledsagelse), pr. gang *200,03 kr. * På sygehuse indgåes aftale om honoreringsbestemmelser lokalt Arbejde på særlige tidspunkter - Dette gælder, såfremt der ikke er aftalt andet lokalt: For effektiv tjeneste Tidsrum Procentsats Alle dage Aften (kl til 23.00) 27,00% Nat (kl til 06.00) 32,50% Weekend Lørdag kl til søndag kl ,00% Søgnehelligdage Kl ,00% 1.5. Fra dagtjenestens begyndelse til kl ,00% Fra dagtjenestens begyndelse til kl ,00% Kl ,00% Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt time. Overarbejde Overarbejde 50,00 % Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Godtgørelse for tjenestedragt Sygeplejersker på sygehuse: Månedslønnede, der selv sørger for vask og tjenestedragt 291,36 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask 138,24 kr. pr. md. Timelønnede 1,83 kr. pr. time Månedslønnede, der selv sørger for vask 153,12 kr. pr. md. Amtssundhedsplejersker 479,94 kr. pr. md. 14

15 Løntabeller for regionerne Eksempler på tillæg, årligt Pr Grundbeløb kr. pr. år Pr Grundbeløb kr. pr. år Årligt Tillæg 13,51%* Pr kr. pr. år 15,04%* 16,59%* 18,46%* 100,00 118,00 120,39 15,94 17,75 19,58 21,78 500,00 591,00 602,96 79,84 88,89 98,05 109, , , ,94 159,82 177,92 196,26 218, , , ,90 239,67 266,81 294,31 327, , , ,28 295,60 329,08 362,99 403, , , ,88 319,65 355,85 392,52 436, , , ,84 399,49 444,73 490,57 545, , , ,80 479,33 533,62 588,61 654, , , ,79 559,31 622,66 686,83 764, , , ,75 639,16 711,54 784,87 873, , , ,73 719,14 800,58 883,09 982, , , ,69 798,98 889,47 981, , , , ,65 878,83 978, , , , , ,63 958, , , , , , ,02 974, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 *Der træder et nyt grundbeløb i kraft pr. 1. oktober Det nye grundbeløb hedder Det betyder, at tillæg, der er aftalt som grundbeløb i niveau , omlægges til nyt grundbeløb i niveau Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til aktuelt niveau ( ), skal det ganges med reguleringsfaktoren 1, Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. 15

16 Løntabeller for regionerne Eksempler på tillæg, månedligt Pr Grundbeløb kr. pr. år Pr Grundbeløb kr. pr. år Månedligt Tillæg 13,51%* Pr kr. pr. md 15,04%* 16,59%* 18,46%* 100,00 118,00 10,03 1,36 1,51 1,66 1,85 500,00 591,00 50,25 6,79 7,56 8,34 9, , ,00 100,58 13,59 15,13 16,69 18, , ,00 150,83 20,38 22,68 25,02 27, , ,00 186,02 25,13 27,98 30,86 34, , ,00 201,16 27,18 30,25 33,37 37, , ,00 251,40 33,96 37,81 41,71 46, , ,00 301,65 40,75 45,37 50,04 55, , ,00 351,98 47,55 52,94 58,39 64, , ,00 402,23 54,34 60,50 66,73 74, , ,00 452,56 61,14 68,07 75,08 83, , ,00 502,81 67,93 75,62 83,42 92, , ,00 553,05 74,72 83,18 91,75 102, , ,00 603,39 81,52 90,75 100,10 111, , ,00 613,42 82,87 92,26 101,77 113, , ,00 653,63 88,31 98,31 108,44 120, , ,00 663,75 89,67 99,83 110,12 122, , ,00 703,96 95,10 105,88 116,79 129, , ,00 754,21 101,89 113,43 125,12 139, , ,00 804,54 108,69 121,00 133,47 148, , ,00 854,79 115,48 128,56 141,81 157, , ,00 905,04 122,27 136,12 150,15 167, , ,00 955,37 129,07 143,69 158,50 176, , , ,62 135,86 151,25 166,83 185, , , ,19 149,45 166,37 183,52 204, , , ,74 161,68 179,99 198,54 220, , , ,77 163,03 181,50 200,20 222, , , ,35 176,62 196,63 216,89 241, , , ,84 190,20 211,74 233,56 259, , , ,42 203,79 226,87 250,25 278, , , ,00 217,38 241,99 266,93 297, , , ,58 230,96 257,12 283,62 315, , , ,84 238,43 265,43 292,79 325, , , ,16 244,55 272,25 300,31 334, , , ,74 258,14 287,38 316,99 352, , , ,23 271,72 302,49 333,66 371, , , ,81 285,31 317,62 350,35 389, , , ,39 298,89 332,74 367,04 408, , , ,96 312,48 347,87 383,72 426, , , ,54 326,07 363,00 400,41 445, , , ,04 339,65 378,11 417,08 464, , , ,62 353,24 393,24 433,77 482, , , ,19 366,82 408,36 450,45 501, , , ,77 380,41 423,49 467,14 519, , , ,35 394,00 438,62 483,82 538, , , ,42 396,71 441,64 487,15 542, , , ,84 407,58 453,73 500,49 556, , , ,97 433,40 482,48 532,20 592,19 16 *Der træder et nyt grundbeløb i kraft pr. 1. oktober Det nye grundbeløb hedder Det betyder, at tillæg, der er aftalt som grundbeløb i niveau , omlægges til nyt grundbeløb i niveau Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til aktuelt niveau ( ), skal det ganges med reguleringsfaktoren 1, Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende.

17 Løntabeller for regionerne Eksempler på tillæg, årligt Pr Grundbeløb kr. pr. år Pr Grundbeløb kr. pr. år Årligt Tillæg 13,51%* Pr kr. pr. år 15,04%* 16,59%* 18,46%* 118,00 100,00 120,39 15,94 17,75 19,58 21,78 591,00 500,00 602,96 79,84 88,89 98,05 109, , , ,94 159,82 177,92 196,26 218, , , ,90 239,67 266,81 294,31 327, , , ,28 295,60 329,08 362,99 403, , , ,88 319,65 355,85 392,52 436, , , ,84 399,49 444,73 490,57 545, , , ,80 479,33 533,62 588,61 654, , , ,79 559,31 622,66 686,83 764, , , ,75 639,16 711,54 784,87 873, , , ,73 719,14 800,58 883,09 982, , , ,69 798,98 889,47 981, , , , ,65 878,83 978, , , , , ,63 958, , , , , , ,02 974, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 *Der træder et nyt grundbeløb i kraft pr. 1. oktober Det nye grundbeløb hedder Det betyder, at tillæg, der er aftalt som grundbeløb i niveau , omlægges til nyt grundbeløb i niveau Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til aktuelt niveau ( ), skal det ganges med reguleringsfaktoren 1, Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. 17

18 Løntabeller for regionerne Eksempler på tillæg, månedligt Pr Grundbeløb kr. pr. år Pr Grundbeløb kr. pr. år Månedligt Tillæg 13,51%* Pr kr. pr. md 15,04%* 16,59%* 18,46%* 118,00 100,00 10,03 1,36 1,51 1,66 1,85 591,00 500,00 50,25 6,79 7,56 8,34 9, , ,00 100,58 13,59 15,13 16,69 18, , ,00 150,83 20,38 22,68 25,02 27, , ,00 186,02 25,13 27,98 30,86 34, , ,00 201,16 27,18 30,25 33,37 37, , ,00 251,40 33,96 37,81 41,71 46, , ,00 301,65 40,75 45,37 50,04 55, , ,00 351,98 47,55 52,94 58,39 64, , ,00 402,23 54,34 60,50 66,73 74, , ,00 452,56 61,14 68,07 75,08 83, , ,00 502,81 67,93 75,62 83,42 92, , ,00 553,05 74,72 83,18 91,75 102, , ,00 603,39 81,52 90,75 100,10 111, , ,00 613,42 82,87 92,26 101,77 113, , ,00 653,63 88,31 98,31 108,44 120, , ,00 663,75 89,67 99,83 110,12 122, , ,00 703,96 95,10 105,88 116,79 129, , ,00 754,21 101,89 113,43 125,12 139, , ,00 804,54 108,69 121,00 133,47 148, , ,00 854,79 115,48 128,56 141,81 157, , ,00 905,04 122,27 136,12 150,15 167, , ,00 955,37 129,07 143,69 158,50 176, , , ,62 135,86 151,25 166,83 185, , , ,19 149,45 166,37 183,52 204, , , ,74 161,68 179,99 198,54 220, , , ,77 163,03 181,50 200,20 222, , , ,35 176,62 196,63 216,89 241, , , ,84 190,20 211,74 233,56 259, , , ,42 203,79 226,87 250,25 278, , , ,00 217,38 241,99 266,93 297, , , ,58 230,96 257,12 283,62 315, , , ,84 238,43 265,43 292,79 325, , , ,16 244,55 272,25 300,31 334, , , ,74 258,14 287,38 316,99 352, , , ,23 271,72 302,49 333,66 371, , , ,81 285,31 317,62 350,35 389, , , ,39 298,89 332,74 367,04 408, , , ,96 312,48 347,87 383,72 426, , , ,54 326,07 363,00 400,41 445, , , ,04 339,65 378,11 417,08 464, , , ,62 353,24 393,24 433,77 482, , , ,19 366,82 408,36 450,45 501, , , ,77 380,41 423,49 467,14 519, , , ,35 394,00 438,62 483,82 538, , , ,42 396,71 441,64 487,15 542, , , ,84 407,58 453,73 500,49 556, , , ,97 433,40 482,48 532,20 592,19 18 *Der træder et nyt grundbeløb i kraft pr. 1. oktober Det nye grundbeløb hedder Det betyder, at tillæg, der er aftalt som grundbeløb i niveau , omlægges til nyt grundbeløb i niveau Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til aktuelt niveau ( ), skal det ganges med reguleringsfaktoren 1, Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende.

19 Løntabeller for kommunerne Lønoversigt for syge- og sundhedsplejersker i basisstillinger i kommuner Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.336, , , , ,74 5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.443, , , , ,31 6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.825, , , , ,63 7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,92 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 3.977, , , , ,01 8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 4.122, , , , ,36 9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 13,60% 4.267, , , , ,40 19

20 Løntabeller for kommunerne Lønoversigt for ledende syge- og sundhedsplejersker i kommuner Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,83 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 4.955, , , , ,60 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.494, , , , ,63 L6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.044, , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.592, , , , ,74 L7 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.135, , , , ,88 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.694, , , , ,12 L8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,08 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.250, , , , ,02 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.820, , , , ,67 L9 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.367, , , , ,29 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 5.950, , , , ,70 L10 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.487, , , , ,81 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 6.084, , , , ,31 20

21 Løntabeller for kommunerne Lønoversigt for ledende syge- og sundhedsplejersker i kommuner Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 L11 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,33 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.611, , , , ,64 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 6.221, , , , ,60 L12 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,58 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 5.869, , , , ,59 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 6.507, , , , ,59 L13 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,67 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 6.263, , , , ,52 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 6.944, , , , ,34 L14 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,08 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 6.858, , , , ,79 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 7.604, , , , ,31 L15 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,00 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 7.600, , , , ,71 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 8.426, , , , ,88 L16 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 15,18% 8.656, , , , ,41 Samlet pensionsbidrag pr. md. 16,83% 9.597, , , , ,32 21

22 Løntabeller for kommunerne Lønoversigt for syge- og sundhedsplejersker i akademiske stillinger i kommuner jf. A-skalaen Trin Grundløn Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 A4 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,42 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,30% 4.939, , , , ,61 A5 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,17 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,30% 5.260, , , , ,92 A6 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,75 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,30% 5.526, , , , ,74 A8 Nettoårsløn , , , , ,00 Nettomånedsløn , , , , ,25 Samlet pensionsbidrag pr. md. 18,30% 6.037, , , , ,58 22

23 Løntabeller for kommunerne Særlige ydelser for syge- og sundhedsplejersker i kommuner Tillæg for delt tjeneste pr. time 46,54 kr. Godtgørelse for omlagte timer, pr. time 42,49 kr. Godtgørelse for omlagte rådighedstimer, pr. time 21,13 kr. Varslingsgodtgørelse for overarbejde og merarbejde, pr. gang 38,44 kr. Tillæg for inddraget fridøgnsperiode, pr. gang 623,18 kr. Udrykningsgodtgørelse (patientledsagelse), pr. gang 282,39 kr. Medvirken ved istandgørelse af mors, (kun Kbh. og Frb.), pr. gang 254,79 kr. Arbejdstidsbestemte ydelser For effektiv tjeneste Tidsrum Procentsats Alle dage Aften (kl til 23.00) 27,00 % Nat (kl til 06.00) 32,50 % Lørdage Kl til ,00 % Søn- og helligdage Kl ,00 % 1.5., 5.6. og * Kl ,00 % Fra dagtjenestes begyndelse til kl ,00 % * Særligt for Københavns kommune: d. 1.5 er søgnehelligdag hele dagen, 50,00 % tillæg d. 5.6 fra dagtjenestens begyndelse, d er en normal arbejdsdag. Tillæggene gives pr. time og beregnes pr. påbegyndt time. Ved udbetaling er procenttillægget pensionsgivende med 3%. Overarbejde Overarbejde 50,00 % Overarbejde opgøres i påbegyndte halve timer pr. dag. Godtgørelse for tjenestedragt Sygeplejersker i kommunerne: Månedslønnede, der selv sørger for vask og tjenestedragt 292,67 kr. pr. md. Månedslønnede, der har fri vask 138,87 kr. pr. md. Timelønnede 1,83 kr. pr. time Månedslønnede, der selv sørger for vask 153,79 kr. pr. md. Sundhedsplejersker i Kbh. og Frb. samt hjemmesygeplejersker i Kbh. 482,04 kr. pr. md. Overtøj 149,20 kr. pr. md. 23

24 Løntabeller for kommunerne Eksempler på tillæg, årligt Pr Grundbeløb kr. pr. år Tillæg 13,60%* Pr kr. pr. år 15,18%* 16,83%* 18,30%* 100,00 120,80 16,43 18,34 20,33 22,11 500,00 603,99 82,14 91,69 101,65 110, , ,97 164,28 183,37 203,30 221, , ,96 246,43 275,06 304,95 331, , ,94 328,57 366,74 406,60 442, , ,93 410,71 458,43 508,25 552, , ,91 492,85 550,11 609,90 663, , ,71 509,28 568,45 630,23 685, , ,90 574,99 641,80 711,56 773, , ,88 657,14 733,48 813,21 884, , ,87 739,28 825,17 914,86 994, , ,26 788,56 880,18 975, , , ,85 821,42 916, , , , ,84 903, , , , , ,83 944, , , , , ,82 985, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 *Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til niveau, skal det ganges med reguleringsfaktoren 1,

25 Løntabeller for kommunerne Eksempler på tillæg, månedligt Pr Grundbeløb kr. pr. år Tillæg 13,60%* Pr kr. pr. år 15,18%* 16,83%* 18,30%* 100,00 10,07 1,37 1,53 1,69 1,84 500,00 50,33 6,84 7,64 8,47 9, ,00 100,66 13,69 15,28 16,94 18, ,00 151,00 20,54 22,92 25,41 27, ,00 201,33 27,38 30,56 33,88 36, ,00 251,66 34,23 38,20 42,35 46, ,00 301,99 41,07 45,84 50,82 55, ,00 312,06 42,44 47,37 52,52 57, ,00 352,33 47,92 53,48 59,30 64, ,00 402,66 54,76 61,12 67,77 73, ,00 452,99 61,61 68,76 76,24 82, ,00 483,19 65,71 73,35 81,32 88, ,00 503,32 68,45 76,40 84,71 92, ,00 553,65 75,30 84,04 93,18 101, ,00 578,82 78,72 87,86 97,42 105, ,00 603,99 82,14 91,69 101,65 110, ,00 614,05 83,51 93,21 103,34 112, ,00 654,32 88,99 99,33 110,12 119, ,00 664,38 90,36 100,85 111,82 121, ,00 704,65 95,83 106,97 118,59 128, ,00 754,98 102,68 114,61 127,06 138, ,00 805,31 109,52 122,25 135,53 147, ,00 855,65 116,37 129,89 144,01 156, ,00 905,98 123,21 137,53 152,48 165, ,00 956,31 130,06 145,17 160,95 175, , ,64 136,90 152,81 169,42 184, , ,31 150,59 168,09 186,36 202, , ,57 156,07 174,20 193,14 210, , ,97 164,28 183,37 203,30 221, , ,63 177,97 198,65 220,24 239, , ,30 191,66 213,93 237,19 257, , ,96 205,35 229,21 254,13 276, , ,63 219,05 244,49 271,07 294, , ,29 232,74 259,77 288,01 313, , ,96 246,43 275,06 304,95 331, , ,62 260,12 290,34 321,89 350, , ,28 273,81 305,62 338,84 368, , ,95 287,50 320,90 355,78 386, , ,61 301,19 336,18 372,72 405, , ,28 314,88 351,46 389,66 423, , ,94 328,57 366,74 406,60 442, , ,60 342,26 382,02 423,54 460, , ,27 355,95 397,30 440,49 478, , ,93 369,64 412,58 457,43 497, , ,60 383,33 427,86 474,37 515, , ,26 397,02 443,14 491,31 534, , ,93 410,71 458,43 508,25 552,65 *Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt, at nye funktions- og kvalifikationstillæg, der aftales efter , altid er pensionsgivende. Hvis et tillæg i niveau skal omregnes til niveau, skal det ganges med reguleringsfaktoren 1,

26 Bilag Områdetillæg for ansatte i kommuner og regioner Alle sygeplejersker, som er ansat i enten en region eller kommune, følger den samme overenskomst. De har samme lønforløb med samme løntrin, men løntrinnene har forskellig værdi på tværs af landet. Det skyldes de såkaldte områdetillæg. For sygeplejerskerne betyder områdetillæggene en forskel på mellem ca kr. om måneden. Forskellen er størst på de mindste løntrin. Den laveste løn gives i provinsen den højeste i hovedstadsområdet. Områdetillæggene stammer helt tilbage fra tjenestemandssystemet i Formålet var dengang som nu - at udjævne leveomkostninger, så tjenestemænd havde nogenlunde samme levefod, uanset hvor i landet de bor. Der er hverken områdetillæg på lederlønsskalaen eller for kandidatuddannede sygeplejersker, der følger A-skalaen. Område 0 Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Assens Billund Bornholm Brønderslev Fanø Favrskov Faxe Fredericia Guldborgsund Haderslev Hedensted Herning Hjørring Holbæk Holstebro Horsens Ikast-Brande Jammerbugt Kolding Langeland Lemvig Lolland Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Odder Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Samsø Silkeborg Skive Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Thisted Tønder Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ærø Aabenraa Esbjerg Frederikshavn Faaborg-Midtfyn Kalundborg Kerteminde Nyborg Næstved Odense Skanderborg Slagelse Sønderborg Aalborg Køge Lejre Roskilde Solrød Aarhus Allerød Fredensborg Frederikssund Gribskov Halsnæs Helsingør Hillerød Hørsholm Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Egedal Frederiksberg Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk 26

Lønvejledning og løntabeller

Lønvejledning og løntabeller Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. oktober 2019 Gældende indtil 31.december 2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. april 2019 Gældende indtil 30. september 2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område

Løntabeller. Regionale/kommunale område Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 og 1.1.2017 Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. 1.10.2016 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 16-58 Foto: Lizette Kabré Copyright

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 18-46 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2017.

Læs mere

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr

Løntabeller. Regionale/kommunale område. Pr Løntabeller Regionale/kommunale område Pr. Løntabeller for det regionale/kommunale område Pr. Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 17-52 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2017.

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE OPDATEREDE LØNTABELLER Løntabellerne i denne oversigt erstatter tabellerne i løn- og ansættelsesvejledningen udsendt pr. 1.1.2012. Øvrige oplysninger

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker ansat i staten

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker ansat i staten Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat i staten Lønniveau pr. 1. april 2019 Gældende indtil 30. september 2019 Indholdsfortegnelse Lønvejledning og løntabeller pr. 1. april 2019 3 Sådan er din

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller

Lønvejledning og løntabeller Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat i staten Lønniveau pr. 1. oktober 2019 Gældende indtil 31. marts 2020 Indholdsfortegnelse Lønvejledning og løntabeller pr. 1. oktober 2019 3 Ændringer

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker ansat i staten

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker ansat i staten Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat i staten Lønniveau pr. 1. oktober 2018 Gældende indtil 31.3.2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat i staten Lønniveau pr. 1. oktober 2018

Læs mere

Lønbarometeret. Ordbog

Lønbarometeret. Ordbog Lønbarometeret Ordbog Anciennitet For kommuner og regioner kan du indtaste antal års anciennitet. Ancienniteten regnes som det antal år, du har haft arbejde i fast stilling som sygeplejerske eller radiograf

Læs mere

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner Sådan bruger du Lønbarometeret Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner Indhold 1. Udfyld felterne Ikke ledende i region/kommune 3 Arbejdsgiver 3 Ledende eller ikke-ledende

Læs mere

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner Sådan bruger du Lønbarometeret Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner Indhold 1. Udfyld felterne Ledere i en region eller kommune 3 Arbejdsgiver 3 Ledende eller ikke-ledende

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2016 LØNNINGER pr. 1. Januar 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober 2019

LØNNINGER. pr. 1. oktober 2019 LØNNINGER pr. 1. oktober 2019 KL Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 01.10.2019, KL (inkl. Kbh.og Frb).....

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2018

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2018 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2018 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2018

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2018 LØNNINGER pr. 1. April 2018 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2017 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

OG TAKSTNÆVN AFTALE OM NYT GRUNDBELØBSNIVEAU

OG TAKSTNÆVN AFTALE OM NYT GRUNDBELØBSNIVEAU REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM NYT GRUNDBELØBSNIVEAU INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. OMLÆGNING... 3 3. TJENESTEMÆND MED LOKALT AFTALTE KRONETILLÆG, SOM ER AFTALT

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

Løntabeller Staten. Gældende fra

Løntabeller Staten. Gældende fra Løntabeller Staten Gældende fra 1.4.2018 Løntabeller Alle løntabeller er gældende pr. 1.04.2018. Ved regulering i overenskomstperioden vil opdaterede løntabeller blive lagt ud på DSR s hjemmeside. Nutidsværdien

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet

LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet LPnyt nr. 2019:08 Forlig med Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Løn og pension... 2 Overenskomst for Sundhedskartellets basispersonale... 2 Overenskomst for Sundhedskartellets

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. JANUAR 2017

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. JANUAR 2017 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. JANUAR 2017 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Løntabeller Oktober 2012

Løntabeller Oktober 2012 Løntabeller Oktober Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2017

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2017 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2017 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets

Læs mere

Udsendt på ny på grund af reviderede bilag vedrørende grundsatser

Udsendt på ny på grund af reviderede bilag vedrørende grundsatser REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tlf. 35 29 81 00 OK-Nyt Løn nr. 0017-2017 Udsendt på ny på grund af reviderede

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG. Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG. Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS SPECIELLE FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2018 - det kommunale område Løn Der er afsat 0,35% i organisationsmidler Alle specielle forbedringer træder i kraft 1. april 2019, hvor organisationsmidlerne

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2018

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2018 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2018 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2018

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2018 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. OKTOBER 2018 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM LØNNINGER FOR ANSATTE I REGIONERNE 2018 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE... 5 1. OMRÅDE... 5 KAPITEL 2.

Læs mere

Lønoversigt pr. 1. oktober 2018 regionerne

Lønoversigt pr. 1. oktober 2018 regionerne Lønoversigt pr. 1. oktober 2018 regionerne Lønnen for ansatte i regionerne stiger med 0,91 % pr. 1. oktober 2018. Stigningen skyldes dels den lønstigning på 1,2 %, der blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Regioner. Tænk længere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Regioner. Tænk længere Djøf Gothersgade 133 1123 København K Telefon: 3395 9700 djoef.dk Teknisk gennemgang Regioner Tænk længere 4 Teknisk gennemgang Regioner Teknisk gennemgang Regioner 5 Regioner Indhold Indledning 6 Rammen

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2012 LØNNINGER pr. 1. April 2012 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Provins *) Hovedstad *) Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe-

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2019

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2019 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PER 1. APRIL 2019 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Kommuner. Tænk længere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Kommuner. Tænk længere Djøf Gothersgade 133 1123 København K Telefon: 3395 9700 djoef.dk Teknisk gennemgang Kommuner Tænk længere 4 Teknisk gennemgang Kommuner Teknisk gennemgang Kommuner 5 Kommuner Indhold Indledning 6 Rammen

Læs mere

Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2017 (undtagen ledere)

Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2017 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2017 (undtagen ledere) Indholdsfortegnelse Indledning 3 Stærkt kort til din lønforhandling 3 Om lønstatistikken 2017 3 Månedsløn 4 Tillæg 6 Arbejdstid 7 Afspadsering

Læs mere

Det indstilles, at kongressen anbefaler resultaterne af OK18- forhandlingerne med henblik på at disse sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Det indstilles, at kongressen anbefaler resultaterne af OK18- forhandlingerne med henblik på at disse sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Behandling af forhandlingsresultaterne fra OK18 Indstilling: Det indstilles, at kongressen anbefaler resultaterne af OK18- forhandlingerne med henblik på at disse sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Læs mere

URAFSTEMNING OK15. Et balanceret resultat

URAFSTEMNING OK15. Et balanceret resultat URAFSTEMNING OK15 Et balanceret resultat Den danske økonomi er i bedring. Det har vi mærket under overenskomstforhandlingerne, og det afspejler sig også i resultatet. Vi har skabt et resultat, der er bedre

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk

Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk 1 Det samlede OK08 resultat på sundhedskartellets område i Hovedtræk En ramme på 13,3 pct., som går til mere i løn, højere pension og bedre arbejdsliv. Det er hovedtrækkene i det forhandlingsresultat,

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. Oktober 2018 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2018 på Danske Regioners

Læs mere

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014

Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd 14-95 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det regionale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det regionale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det regionale område DET SAMLEDE RESULTAT FOR OK13 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,92 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen)

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. April 2019 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2019 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. Oktober 2018 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2018 på Danske Regioners

Læs mere

DATA FOR MAJ 2019 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2019 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2019 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 22. august 2019 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016

LØNNINGER DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER. Danske Regioner. pr. 1. april 2016 DE NYE KOMMUNERS STEDTILLÆGSOMRÅDER Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Kommune Område Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2014 på Danske Regioners

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde O.13 38/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde KL Sundhedskartellet 07.30 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 1. Område... 3 Kapitel

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

job overenskomst vilkår

job overenskomst vilkår job overenskomst vilkår Med lønninger pr. 1. april 2019 Indhold Indledning... 2 OK18... 3 OK18-ændringer... 4 Løn... 5 Din løn afhænger (også) af dig... 6 Lokal løndannelse offentligt ansatte... 7 Offentlige

Læs mere

job overenskomst vilkår

job overenskomst vilkår job overenskomst vilkår Med lønninger pr. 1. oktober 2019 Indhold Indledning... 2 OK18... 3 OK18-ændringer... 4 Løn... 5 Din løn afhænger (også) af dig... 6 Lokal løndannelse offentligt ansatte... 7 Offentlige

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2019

LØNNINGER. pr. 1. april 2019 LØNNINGER pr. 1. april 2019 KL Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 01.04.2019, KL (inkl. Kbh.og Frb)..... 8

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. April 2019

LØNNINGER. pr. 1. April 2019 LØNNINGER pr. 1. April 2019 KL Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 01.04.2019, KL (inkl. Kbh.og Frb)..... 8

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2016 LØNNINGER pr. 1. April 2016 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2015 LØNNINGER pr. 1. April 2015 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL. 1. Overenskomst-/aftaleperiode

FORHANDLINGSPROTOKOL. 1. Overenskomst-/aftaleperiode Resultat af forhandlingerne mellem BUPL Forbund og HK-Privat, Akademikernes Centralorganisation, Fagligt Fælles Forbund og Dansk Socialrådgiverforening vedrørende fornyelse af den tværfaglige fællesoverenskomst

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2014 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.1.2014 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2015 på Danske Regioners

Læs mere

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner

Særlige fridage: Pædagogisk Sektor. Social- og Sundhedssektoren. For ansatte i FKKA-området, Frederiksberg og Københavns kommuner KOMMUNALT ANSATTE Arbejdstidsbestemte særydelser Arbejdstidsbestemte særydelser er de tillæg, der typisk er aftalt for gener og ulemper i forbindelse med arbejdet. De aftalte sær - ydelser er forskellige

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. April Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. April 2018 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2018 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. januar Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. januar 2017 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.01.2017 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2016 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2016 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. Oktober 2017 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2017 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. Oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. Oktober 2017 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2017 på Danske Regioners

Læs mere

Yngre Læger i regionerne

Yngre Læger i regionerne Yngre Læger i regionerne Du kan tjekke din løn i lønberegningsprogrammet her. Lønregulering 1. oktober 2014 Pr. 1. oktober 2014 blev lønnen reguleret for alle ansatte i regionerne med ca. 0,72 %. Reguleringen

Læs mere

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S

Protokollat. om virksomhedsspecifikke særaftaler. for. Privathospitalet Mølholm A/S Protokollat om virksomhedsspecifikke særaftaler for Privathospitalet Mølholm A/S 2017-2020 Kapitel 1 Løn og pension... 3 1 Løn... 3 2 Pension... 4 Kapitel 2 Deltidsansatte og timelønnede... 4 3 Deltidsansatte...

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2012 LØNNINGER pr. 1. oktober 2012 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen

Regionale medlemsmøder om OK11. Jordemoderforeningen Regionale medlemsmøder om OK11 Jordemoderforeningen 1 Urafstemning Elektronisk eller pr. brev Ja, nej eller blank Elektronisk fortrydelsesret Frist den 28. marts kl. 12 Anonym afstemning Optælling kontrolleres

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Forlig på KL og RLTN

Forlig på KL og RLTN Forlig på KL og RLTN Lønstigninger De samlede lønstigninger i overenskomst-perioden udgør 6, 82 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen - KL De samlede lønstigninger i overenskomst-perioden udgør 6,81

Læs mere

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE

fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES REGIONALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 Sådan bruger du lønmagasinet Lønningerne er justeret ekstraordinært

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2017

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. April 2017 LØNNINGER pr. 1. April 2017 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2013 på Danske Regioners

Læs mere

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 Beregning af puljen Puljen til lokal løn opgøres som: Årligt beløb (31.3.12-niveau) pr. årsværk Puljen opgøres altså

Læs mere

Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL

Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL Indholdsfortegnelse 1. Fagforeningernes Fælles Overenskomst FFO - hvorfor en fælles overenskomst? 2. Overenskomstens

Læs mere

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. December 2017

LØNNINGER. Statens område. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. December 2017 LØNNINGER pr. 1. December 2017 Statens område Kost & Ernæringsforbundet Oversigt 1: Basislønninger ved indplacering/ansættelse under nyt lønsystem Grundbe- Aktuelt be- Pr. måned Grundbe- Aktuelt be- Pr.

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ansatte i kommuner. Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbedere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru.

Ansatte i kommuner. Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbedere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru. Ansatte i kommuner Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbedere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Personale Ver. 3. 8. oktober 2010 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2010 2012 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark føres separat

Læs mere