Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri. Byggepladsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri. Byggepladsen"

Transkript

1 1 BIIB Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri scenariebogen for Byggepladsen BOG 1 af 2 1

2 Indhold 4 Forord 5 Scenariet som redskab 7 19 Scenariet: Projektplanlægning og projektstyring Del A Del B Scenariet: Byggearbejdet på byggepladsen Del A Del B Scenariet: Logistik i byggeprojekter Del A Del B 68 Teknologiforklaring 69 Baggrunden for projekt BIIB 70 Involverede i projekt BIIB 71 Andre resultater fra projekt BIIB Titel: Scenariebogen for byggepladsen - Bog 1 af 2 Udgivet af: DI Byggematerialer Redaktion: Marie Bruun Nielsen, DI Byggematerialer Layout: Magnus Edvard Nielsen, SBi Tryk: DI ISBN:

3 Forord Under temaet Danmark som førende innovativt samfund har DI Byggematerialer, DI ITEK, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt 28 virksomheder fra de to branchefællesskaber arbejdet sammen i projekt Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri (BIIB). I tæt samarbejde med brugere er der i løbet af projektet undersøgt muligheder for at udvikle nye byggematerialer med indlejret teknologi. Ét af projektets resultater er scenarier, der viser, hvordan indlejret teknologi kan give værdi til byggeriets værdikæde. Scenarierne er samlet i fem bøger, der giver nogle bud på, hvad brugere og udviklere mener, kan blive virkelighed også på den korte bane. Scenarier er i projektet blevet brugt som samarbejds- og videndelingsværktøj og skal især ses som et medie, der kan bruges i samarbejdet om udviklingen af nye produkter. Scenariebøgerne repræsenterer projektets brugersegmenter: Byggepladsen, drift & vedligehold, beboere i almen bolig (leje) og beboere i parcelhuse (eje). En stor tak går derfor til de brugere, der har stillet deres tid og erfaringer til rådighed for os. Tak til: MT Højgaard a/s og deres medarbejdere ved byggepladsen i Gentofte hos DONG Energy Drift- og vedligeholdelsesansvarlige hos Almen Bolig i Vægterparken Beboere ved Brændgårdsparken og repræsentanter fra boligselskabet Fruehøjgaard i Herning Parcelhusejere/-beboere i Nordsjællandsområdet Marts 2011 Elly Kjems Hove Branchedirektør, DI Byggematerialer Scenariet som redskab Gennem en række billeder og tekst beskriver scenarierne nogle arbejds- eller hverdagssituationer i byggeriet. Scenarierne er udviklet på baggrund af indsamlet data om brugernes behov og tager udgangspunkt i situationer, der har vist sig at rumme muligheder for forbedringer. Gennem projektets forskellige workshops er scenarierne blevet brugt som et samarbejds- og videndelingsredskab blandt byggebranchens forskellige aktører og har med spidse udsagn og beskrivelser igangsat stor debat. Scenarierne er med vilje skrevet i et enkelt sprog, så deltagerne kunne få et hurtigt og letforståeligt billede af, hvordan indlejret teknologi påvirker arbejdsgange og hverdagsliv og kan give værdi. Det har vi søgt at bevare i bøgerne. Scenarierne har vist sig at være et vigtigt redskab, når der skal udvikles brugbare intelligente byggematerialer, og især når udviklingen skal ske i et tæt samarbejde mellem forskellige brancher og de, der skal bruge byggematerialerne. Det er vigtigt at pointere, at alle personer, virksomheder, byer mm, der er nævnt i scenarierne, er fiktive. I løbet af scenarierne nævnes forskellige teknologier. De er beskrevet og findes bagerst i bøgerne. I denne bog vises to versioner af hvert scenarie: Den simple version (A) og den udvidede version (B). Version A viser en enkel løsning indenfor et område, der inddrager få teknologier og er derfor ligetil at gennemføre. Version B er en løsning indenfor samme område som version A, men favner bredere i løsningsfeltet. Her spiller flere teknologier oftest sammen og der kræves inddragelse af flere aktører i udvikling og implementering. Denne scenariebog er del 1 af 2 indenfor brugersegmentet Byggepladsen. Go læselyst! 4 5

4 Projektplanlægning og projektstyring Del A Projektplanlægning og projektstyring Del A 6 7

5 Projektplanlægning og projektstyring Del A Projektplanlægning og projektstyring Del A Indledning Ulla på 33 år er ansat som projektleder på et projekt hvor der bliver bygget en tilbygning til et universitet. På baggrund af det digitale projektmateriale hun får udleveret af de rådgivende ingeniører, koordinerer hun selve udførelsesprocessen. Det digitale materiale, herunder 2D tegninger, beskrivelser, tidsplaner mm., ligger på en række databaser på projektets intranet, som Ulla har adgang til. Hvis Ulla har behov for at kommunikere med de rådgivende ingeniører eller andre byggeparter vedrørende f.eks. ændringer i tidsplan, tegninger osv., kommunikerer de blot via projektets intranet. Hver morgen sørger Ulla for at opdatere håndværkernes PDA er med information om projektets status, dagens gøremål osv. PDA erne kommer altid tilbage i en docking station ved fyraften, for at overføre den information, som håndværkerne har registreret, i løbet af arbejdstiden til en database. Ulla skaber sig et overblik over data på sin computer, hvor hun sørger for at få det sorteret, analyseret og evt. videresendt i digital form til andre byggeparter. Ulla er mødt på arbejde og har netop tændt computeren 1/8 Ulla sidder på sit kontor og opdaterer tidsplanen for byggeprojektet. Når hun er færdig, lægger hun den på intranettet. 8 9

6 Projektplanlægning og projektstyring Del A Projektplanlægning og projektstyring Del A 2/8 Thomas er elektriker. Han starter dagen med at hente sin mobiltelefon i en docking station, hvor den har stået natten over for at blive opdateret og ladet op. 3/8 Ud fra tidsplanen kan Thomas se dagens arbejdsopgaver på sin mobiltelefon. I dag skal han montere stikkontakter i to bygninger. Eftersom Vagn, der skal montere dørene, kommer i morgen, skal opgaverne være færdige i dag

7 Projektplanlægning og projektstyring Del A Projektplanlægning og projektstyring Del A 4/8 Thomas monterer stikkontakter. 5/8 Det er blevet fyraften, og Thomas er kun færdig med den ene bygning. Han afkrydser på sin mobiltelefon, at den ene arbejdsopgave er færdig, mens den anden stadig er undervejs

8 Projektplanlægning og projektstyring Del A Projektplanlægning og projektstyring Del A 6/8 Thomas formand har foreslået at montere en stikkontakt på den 7/8 Thomas afleverer sin mobiltelefon i docking stationen, så den kan modsatte side af døråbningen sammenlignet med tegningerne, da det blive opdateret og ladet op. virkede mest hensigtsmæssigt i forhold til den efterfølgende indretning. Efter godkendelse fra byggelederen skriver Thomas nu en note på sin mobiltelefon om, at døren skal vendes 180 grader på tegningerne

9 Projektplanlægning og projektstyring Del A 8/8 Ændringerne fra Thomas mobiltelefon viser sig på Ullas skærm. Da Thomas ikke er blevet færdig med bygning 2, lægger hun en note ind på Vagns mobiltelefon om, at han skal starte i bygning 1 og at én af dørene i bygningen skal vendes 180 grader. Hun sender samtidig en besked til de projekterende om, at nogle tegninger skal ændres

10 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del b 18 19

11 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del B Indledning BYGRÅD (rådgivende ingeniører) er ansat til at assistere på et byggeprojekt, hvor kommunen har ydet offentlig støtte til byggeriet af et almennyttigt boligbyggeri. Bygherren har vurderet, at der vil være stor værdi i at anvende indlejret teknologi og en BIM til at understøtte projektforløbet. Han ønsker at gøre byggeprocessen mere gennemsigtig, øge effektiviteten og forbedre kommunikationen igennem hele værdikæden. Annettte på 32 år arbejder som rådgiver og projektleder hos BYGRÅD. På grund af hendes tidligere erfaringer med bygningsmodeller vil mange af hendes arbejdsopgaver i dette projekt være centreret omkring 3D modellering og brugen af projektets intranet. Annette vil ligeledes få til opgave at monitorere byggeprocessen i real-time ved hjælp af farvekodning af BIM en. BIM en vil få sine informationer via Wi-Fi fra en håndfuld PDA er på byggepladsen, som håndværkerne vil være i besiddelse af. Det er nu fem uger siden, bygherren gav grønt lys for projektet. Annette sidder på sit kontor og arbejder med projekteringen af byggeriet 1/9 Annette kigger på BIM en og ser hvilke dele af byggeriet, der er færdigprojekteret og hvilke, der mangler at blive projekteret. Denne information er også tilgængelig for arkitekten, som derved ved, hvilke dele af byggeriet der nu er låste

12 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del B 2/9 Annette bruger BIM en til at teste, om nogle af elementerne på første 3/9 To uger senere er bygningen så godt som færdigprojekteret, og etage ligger oven i hinanden. Hun foretager desuden en stress-analyse Søren bruger BIM en til at udregne, hvor meget af de forskellige byggematerialer han skal bestille hjem. af én af de bærende konstruktioner. Annettes kollega, ingeniøren Søren, foretager en række energiudregninger for at gøre byggeriet så energibesparende som muligt. Ved hjælp af en række filtre er det muligt for Søren og Annette at hente nøjagtig de informationer fra BIM en der er relevante for dem

13 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del B 4/9 Byggematerialerne ankommer og bliver registreret elektronisk via 5/9 Nu er byggeprocessen for alvor gået i gang og Annette og Søren en håndholdt scanner. Søren bruger de digitale data til at skabe sig et følger udviklingen på BIM en. Det udførte byggearbejde bliver registreret på nogle PDA er og derefter overført til BIM en, hvor det overblik over bestillinger, byggematerialer der er ankommet på byggepladsen og materiale forbruget. bliver visualiseret ved hjælp af farvekodning. Søren sammenholder byggeriets udvikling med tidsplanen

14 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del B 6/9 Inspektøren Rikke udfører montagekontrol. Hun kigger på sin PDA, 7/9 Annette, der nu holder øje med tilbagemeldinger fra byggepladsen, hvorfra hun har adgang til en read-only version af BIM en. Rikke ser modtager Rikkes kommentarer og retter tegningen af rummet til efter en ændring i det ene rum i lejlighed nr. 5. Hun markerer dette på as built. Mens hun gør dette, ser hun på BIM en, at den nordvestlige BIM en, tager et billede og indtaler en besked. De resterende rum fløj er ved at blive malet. Dette skulle først finde sted i overmorgen, tjekker hun af som godkendte. da elektrikeren endnu ikke har været der

15 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del B 8/9 Anette skynder sig ud på byggepladsen og beder malerne om at 9/9 Senere på dagen beslutter bygherren sig for at lave ændringer ved stoppe. det oprindelige koncept. Ved hjælp af BIM en viser Søren, hvor der er mulighed for ændringer. BIM en kan endda udregne omkostningerne af ændringerne

16 byggearbejdet på byggepladsen Del a byggearbejdet på byggepladsen Del a 30 31

17 byggearbejdet på byggepladsen Del a byggearbejdet på byggepladsen Del a Indledning Per, 36 år, arbejder hos en større totalentreprenør. Firmaet har på forsøgsbasis investeret i et indlejret teknologisk system, der har kørt i nogle måneder nu. Alle byggearbejdere udstyres til daglig med en PDA med integreret RFID-læser, hvor de kan hente og registrere relevant information i relation til deres arbejdsopgaver. Disse RFID-læsere placeres i en docking station om natten, hvor de udveksler information med en central database. I øjeblikket bygger entreprenørfirmaet en ny børnehave for kommunen. Byggeriet er efterhånden klar til at få installeret stikkontakter, som i dette projekt kommer fra en ny producent på markedet 1/5 Per starter dagen med at tage sin PDA fra den docking station, hvor den har stået natten over og ladet op og synkroniseret med byggeprojektets databaser

18 byggearbejdet på byggepladsen Del a byggearbejdet på byggepladsen Del a 2/5 I dag skal Per montere stikkontakter. Materialerne til arbejdsopgaven 3/5 Da det er en ny type stikkontakt, der skal monteres, kigger Per på ligger klar, hvor de skal bruges. For at Per kan sikre sig, at han har fat i sin PDA for at få en montageguide frem. Han tjekker også, om der de rigtige materialer, scanner han dem med sin PDA. eksisterer byggeregler og oplysninger om sikkerhed og miljø vedrørende stikkontakten, som han bør være opmærksom på

19 byggearbejdet på byggepladsen Del a byggearbejdet på byggepladsen Del a 4/5 Per monterer stikkontakterne og bekræfter dette på sin PDA. 5/5 Per afslutter dagen med at sætte PDA en tilbage i dens docking station, så den kan synkronisere og lade op

20 byggearbejdet på byggepladsen Del b byggearbejdet på byggepladsen Del b 38 39

21 byggearbejdet på byggepladsen Del b byggearbejdet på byggepladsen Del b Indledning Klaus på 42 år arbejder som tømrer hos en underentreprenør. Firmaet arbejder på et byggeprojekt, som er koordineret af BYGRÅD - de rådgivende ingeniører på projektet. BYGRÅD er til daglig ansvarlige for den bygningsmodel (BIM), der bruges som en fælles platform for hele værdikæden. Arkitekterne og BYGRÅD har i fællesskab projekteret bygningen ved hjælp af modellen, og nu hvor byggearbejdet er gået i gang, bruges modellen også til at hjælpe byggearbejderne med det praktiske arbejde. Byggearbejderne udstyres til daglig med en RFID-læser, der er koblet på et intranet, og som samtidig har integreret GPS. Byggematerialeproducenten KLAR har indbygget en række RFIDtags i deres vinduer. Disse vinduer er netop ankommet på byggepladsen, hvor byggeriet af en række nye lejligheder finder sted. På grund af forsinkelser bliver vinduerne afleveret på et mellemlager 1/6 Klaus tager sin PDA frem for at se, hvad han skal i dag. Han skal montere vinduer af en ny type

22 byggearbejdet på byggepladsen Del b byggearbejdet på byggepladsen Del b 2/6 På grund af en kommunikationsfejl ligger vinduerne ikke klar på 3/6 Klaus tager sin PDA frem, hvor han har adgang til alle informationerne i BIM en. Han vælger at se de informationer, der er relevante deres plads og ingen ved åbenbart hvor de er. for glarmestrene og får at vide hvilke materialer, han skal bruge i dag og hvor på byggepladsen, de ligger

23 byggearbejdet på byggepladsen Del b byggearbejdet på byggepladsen Del b...bør i fremtiden inddækkes med.. 4/6 Klaus henter materialerne. Da det er en ny type vindue, der skal 5/6 Klaus finder en bedre måde at inddække vinduet, så vandet løber monteres, fremskaffer Klaus en montageguide via sin PDA. rigtigt af sålbænken. Han taler med sin formand, som giver ham ret. Han indtaler sin erfaring på PDA en sammen med et billede af sålbænken. Begge dele bliver lagret i BIM en under materialetypen som ekstra information. Nu kan andre håndværkere få glæde af informationen

24 byggearbejdet på byggepladsen Del b 6/6 Klaus bliver færdig med sin arbejdsopgave og registrerer dette på PDA en. En ny arbejdsopgave dukker automatisk op på skærmen

25 logistik i byggeprojekter Del a logistik i byggeprojekter Del a 48 49

26 logistik i byggeprojekter Del a logistik i byggeprojekter Del a Indledning Entreprenørvirksomheden BGM er blevet hyret til at udføre byggearbejdet af et nyt stort varehus. BGM har for nylig indgået et samarbejde med en teknologi-leverandør om at teste en ny teknologisk løsning baseret på brugen af RFID-tags i byggematerialer. Når materialer ankommer på byggepladsen, påsættes en RFIDtag. Disse RFID-tags har hver især et unikt identifikationsnummer, som sammenholdes med en række egenskabsdata i en central database. Lene på 28 år er logistik-manager på projektet og bruger disse data til at holde styr på leverancer, lokaliseringen af materialer på byggepladsen, forbruget af materialer, spild mm. Lene har for nylig bestilt nogle store vinduespartier til facaden, som for kort tid siden er ankommet til byggepladsen 1/6 En container med store vinduespartier er ankommet til byggepladsen. Logistikmedarbejder Jan monterer RFID-tags på materialerne

27 logistik i byggeprojekter Del a logistik i byggeprojekter Del a 2/6 Jan registrerer materialerne (type og antal) ved at scanne dem med 3/6 For at holde styr på lokaliseringen af materialer, er byggepladsen sin PDA. Han kobler materialernes identifikationsnumre til de korrekte blevet delt op i en række kvadratiske felter. Når Jan registrerer et materialer i byggeprojektets databaser ved at markere materialerne byggemateriale, noterer han i hvilket felt, det er blevet anbragt. ud fra en liste

28 logistik i byggeprojekter Del a logistik i byggeprojekter Del a 4/6 Via IT systemet kan Lene se, hvilke materialer der er ankommet, 5/6 En dag sker der forsinkelser i byggeprocessen. For at få nogle lastbiler af vejen etableres der mellemlagre. Jan registrerer materialernes mængden og hvor på byggepladsen de er placeret. midlertidige placering på sin PDA

29 logistik i byggeprojekter Del a 6/6 Lene kan nu følge med i hvilke materialer, der befinder sig på mellemlagrene. Hun har derved et bedre overblik over forbrug af materialer og kan derved lettere styre indkøbene

30 logistik i byggeprojekter Del b logistik i byggeprojekter Del b 58 59

31 logistik i byggeprojekter Del b logistik i byggeprojekter Del b Indledning LILLEGAARD er en større dansk totalentreprenør, der opererer globalt i 23 lande. Tilbage i 2010 besluttede virksomheden at udføre en større opgradering af deres IKT-arkitektur (informations- og kommunikationsteknologi) som en del af deres indsats mod at blive en mere strømlinet, fleksibel og konkurrencedygtig spiller på markedet. Det nye system består af mange facetter, som alle er forbundet via fælles arkivering, ens formater mm. En forgrening af dette system kaldes LSW (Logistic-System-Worldwide). LSW trækker på en række teknologier såsom GPS, ONS, RFID og BIM. Således er virksomheden altid opdateret med lokaliseringen og egenskaberne af deres leverancer - både før de når byggepladsen og på selve byggepladsen. Idet virksomheden konstant igangsætter nye projekter, og i høj grad trækker på globale ressourcer, er der behov for et effektivt og gennemsigtigt system, der gør det nemt at holde styr på et større antal byggematerialer. Mette, 43 år, er logistik-manager hos LILLEGAARD. Hun er på nuværende tidspunkt tilknyttet et projekt i Storbritannien, hvor LILLEGAARD er ved at udføre byggearbejdet af et biomasse- og biogasfyret kraftværk 1/6 Mette sidder foran sin computer og anvender BIM en til at udregne hvor meget materiale, hun skal bestille hjem. Hun får bl.a. at vide, at byggeriet kræver 50 paller isolering. Disse bestiller hun hos isoleringsfirmaet Isoll

32 logistik i byggeprojekter Del b logistik i byggeprojekter Del b 2/6 Isoleringsfirmaet Isoll modtager ordren fra Mette. De går i gang med 3/6 Pallerne bliver pakket i en container, som har en RFID-læser med at indlejre RFID-tags i pallerne. Isoll lagrer information om isoleringsmaterialet i en database, som er tilknyttet ONS. Denne information Mette kan se, hvor langt varerne er kommet i distributionsnetværket. integreret GPS. RFID-læseren scanner jævnligt materialerne, hvorved kan LILLEGAARD få adgang til ved at aflæse RFID-taggen. Mette opdager, at der ved en fejl kun er sendt 45 paller af sted. Hun skynder sig at bestille fem nye og sparer derved byggeprocessen en lang ventetid

33 logistik i byggeprojekter Del b logistik i byggeprojekter Del b 4/6 Ved varemodtagelsen på byggepladsen kan logistikmedarbejder 5/6 Når byggearbejderne har hentet og monteret et isolerings-batts, Dennis, via ONS, se hvilke materialer der er ankommet. Han kan bliver den tjekket af som færdigmonteret. ligeledes se, hvor mange materialer der er ankommet, og hvorvidt de er ægte (om de kommer fra den rigtige producent). Da Mette har indtastet i BIM en, hvor de forskellige materialer skal bruges, kan Dennis videresende dem til det rette sted

34 logistik i byggeprojekter Del b 6/6 Sidst på dagen gør Mette status og ser på sin computer, at 20 isoleringspaller er blevet færdigmonteret og 25 ligger klar. De fem manglende paller er endnu ikke ankommet til byggepladsen

35 Teknologiforklaring Her beskrives de teknologier, der er benyttet i scenariebogen. RFID: Radio frequency identification er en trådløs identifikationsmetode. Produkter får inkorporeret RFIDtags med unikke identifikationsnumre, der kan aflæses af RFID-læsere. PDA: Personal Digital Assisant er en håndholdt computer, der typisk også fungerer som mobiltelefon, webbrowser, musikafspiller etc. Mange PDA er kan få adgang til internettet, intranets ved hjælp af Wi-Fi (Wireless fidelity) eller WAN (Wide Area Network) BIM: Building Information Model er en dynamisk n- dimensionel model, der repræsenterer og indeholder informationer om byggeriet, herunder bygningsbeskrivelser, tidsplaner mm. GPS: Global Positioning System er et globalt navigations system, der benytter satellitter til at beregne GPS-modtageres koordinater. ONS: Object Name Service er en automatiseret netværksbaseret service. Når en RFID-tag aflæses og dens nummer videregives til et middleware-program, kan ONS pege programmet i retning af en server hvor, information om det respektive produkt er lagret. Baggrunden for projekt BIIB Projekt Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri (BIIB) er et samarbejde mellem DI Byggematerialer, DI ITEK, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt 28 virksomheder indenfor produktion af byggematerialer og IT. Projektet er delvist finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) under den strategiske indsats indenfor området Brugerdreven innovation i bygge- og anlægssektoren. Projekt BIIB undersøger mulighederne for indlejret teknologi i byggematerialer på baggrund af brugerundersøgelser indenfor fire brugersegmenter: Byggepladsen, drift & vedligehold, beboere i alment byggeri (leje) og beboere i parcelhuse (eje). Formålet med projekt BIIB er at styrke byggebranchens evne til at indarbejde og håndtere brugerbehov i arbejdet med udviklingen af nye byggematerialer og samtidig give branchen bedre forudsætninger for at benytte informationsteknologi (IKT) i byggematerialer. Dette opnås bl.a. ved at demonstrere nogle af de muligheder, der ligger i teknologien, for både branchen og kunderne. Projekt BIIB har samarbejdet med brugerne for at undersøge, hvilke typer produkter og løsninger de, bevidst eller ubevidst, efterspørger. Projekt BIIB har, udover scenariebøgerne, to hovedresultater. Det ene er et digitalt konceptkatalog, der udfolder eksempler på nye byggematerialer med indlejret teknologi. Det andet er en køreplan for brugerdreven innovation til de virksomheder, der selv ønsker at gå videre med konkret produktudvikling. Der kan læses mere om projektet og dets resultater på hjemmesiden 68 Læs om alle teknologierne på 69

36 Involverede i projekt BIIB Her på siden ses en oversigt over de virksomheder, der er tilknyttet projekt BIIB samt projektgruppen. Andre resultater fra projekt BIIB Besøg eller og læs om projektet og andre resultater Byggemateriale producenter BROEN A/S Cembrit A/S Clorius Control A/S Danfoss Heating Solutions Dolle A/S Flügger A/S Gyproc A/S Intra Juvél Juvél A/S MEFA A/S Monarflex c/o Icopal A/S Norisol A/S IT leverandører Copy Stop Systems ApS DELTA FORCE Technology Granau IT PRIMO DANAMRK A/S Saint-Gobain Isover A/S Saint-Gobain Weber A/S Scanglas A/S Schneider Electric Danmark A/S Sundolitt A/S Nordic Waterproofing A/S VELUX A/S Viega A/S ØSB A/S LOGISYS A/S Prevas A/S Prosign A/S Hjemmesiden På hjemmesiden kan man finde resultaterne fra projekt BIIB. Her kan du bl.a. navigere rundt i scenarierne og downloade alle scenariebøgerne. Køreplan for brugerdreven innovation Køreplanen giver gode råd til brugerinddragelse i produktudviklingen. Projektgruppen i projekt BIIB DI Byggematerialer: Marie Bruun Nielsen, Konsulent Statens Byggeforskningsinstitut: Kresten Storgaard, Seniorforsker Thomas Cornelius, Forsker Niels Lykke Sørensen, Seniorforsker Steen Holmgren, Arkitekt DI ITEK: Henning Mortensen, Chefkonsulent Studentermedhjælpere: Magnus Edvard Nielsen Christina Storgaard Line Neugebauer Lærke Ærenlund Thorben Bayer Digitalt konceptkatalog Det digitale katalog viser og beskriver de forskellige koncepter og idéer, der er blevet skabt løbende i projekt BIIB. Rune Fogh 70 71

37 scenariebøgerne i projekt BIIB Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi er med til at gøre projektplanlægning og -styring lettere Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi hjælper til varsling om råd og svamp Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi bidrager til den bæredygtige almene bolig Se bl.a. hvordan renovering af parcelhuset fra 50 erne kan nyde gavn af indlejret teknologi Download alle scenariebøgerne på DI Byggematerialer 1787 København V Telefon Kontaktperson Marie Bruun Nielsen Mail Telefon DI ITEK 1787 København V Telefon Kontaktperson Henning Mortensen Mail Telefon SBi Dr. Neergaards Vej Hørsholm Telefon Kontaktperson Kresten Storgaard Mail Telefon

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI BYGGEPLADSEN SCENARIEBOGEN FOR BOG 1 AF 2

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI BYGGEPLADSEN SCENARIEBOGEN FOR BOG 1 AF 2 1 BIIB BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR BYGGEPLADSEN BOG 1 AF 2 1 Titel: Scenariebogen for byggepladsen - Bog 1 af 2 Udgivet af: DI Byggematerialer Redaktion: Marie

Læs mere

Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri. Byggepladsen

Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri. Byggepladsen 2 BIIB Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri scenariebogen for Byggepladsen BOG 2 af 2 1 Indhold 4 Forord 5 Scenariet som redskab 7 19 Scenariet: Kvalitetssikring i byggeprojekter Del

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER 4 BIIB BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER 1 Titel: Scenariebogen for almene boliger Udgivet af: DI Byggematerialer Redaktion: Marie Bruun Nielsen,

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER 4 BIIB BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR ALMENE BOLIGER 1 Indhold 4 Forord 5 Scenariet som samarbejdsmedie 7 Scenariet: Den bæredygtige bolig 19 Scenariet: Den sunde

Læs mere

Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri

Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri 3 BIIB Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri scenariebogen for Drift & Vedligehold 1 Indhold 4 Forord 5 Scenariet som samarbejdsmedie 7 Scenariet: Varsling om råd og svamp 21 Scenariet:

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR DRIFT & VEDLIGEHOLD

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR DRIFT & VEDLIGEHOLD 3 BIIB BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR DRIFT & VEDLIGEHOLD 1 Titel: Scenariebogen for drift & vedligehold Udgivet af: DI Byggematerialer Redaktion: Marie Bruun

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE 5 BIIB BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE Titel: Scenariebogen for parcelhuse Udgivet af: DI Byggematerialer Redaktion: Marie Bruun Nielsen, DI Byggematerialer

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE 5 BIIB BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR PARCELHUSE Indhold 4 Forord 5 Scenariet som samarbejdsmedie 7 Scenariet: Modernistisk hus fra 1950 erne skal renoveres 19

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI BYGGEPLADSEN SCENARIEBOGEN FOR BOG 2 AF 2

BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI BYGGEPLADSEN SCENARIEBOGEN FOR BOG 2 AF 2 2 BIIB BRUGERDREVEN INNOVATION, INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI SCENARIEBOGEN FOR BYGGEPLADSEN BOG 2 AF 2 1 Titel: Scenariebogen for byggepladsen - Bog 2 af 2 Udgivet af: DI Byggematerialer Redaktion: Marie

Læs mere

KON CEP TER ET KATALOG TIL INSPIRATION

KON CEP TER ET KATALOG TIL INSPIRATION BIIB INDLEJRET TEKNOLOGI OG BYGGERI BRUGERDREVEN INNOVATION, KON CEP TER ET KATALOG TIL INSPIRATION Titel: Koncepter - Et katalog til inspiration Udgivet af: DI Byggematerialer Redaktion: Marie Bruun Nielsen,

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT?

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? KSprocessen Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? 1 KSprocessen Personlig interesse for IKT i byggeriet Praktikforløb Efterår 2008 for JORTON A/S Projekt: Skelagergårdene Rapport fra

Læs mere

DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011

DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 1 DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 "Gives som en anerkendelse til en virksomhed eller person, der ved en særlig indsats har

Læs mere

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 226 Tagboliger byggeteknik 1. udgave, 2009 Tagboliger byggeteknik Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 226 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2009 Titel Tagboliger

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk

Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus. mth.dk 1 Præsentation af MT Højgaard A/S tilbud og planlagte håndtering af byggepladslogistik på Kolding Sygehus 2 mth.dk Indledning Hvordan ville MT Højgaard håndtere byggepladslogistikken på Kolding Sygehus

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 220 Lysstyring. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 220 Lysstyring 1. udgave, 2008 Lysstyring Claus Reinhold Steen Traberg-Borup Anette Hvidberg Velk Jens Christoffersen SBi-anvisning 220 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

BILAG. Samarbejde og. kommunikation

BILAG. Samarbejde og. kommunikation BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter BILAG Samarbejde og kommunikation I RENOVERINGSPROjekter Bilag 1 Eksempel på spilleregler for et projekt 2 Oversigt over møder i byggeprojekt 3

Læs mere

og sundhed i boliger 2012

og sundhed i boliger 2012 Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet Indeklima og sundhed i boliger 2012 Tirsdag 17. april kl. 9.00 til 16.00 Aalborg Universitet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

GARBAGE TRANSPORT COMPUTER

GARBAGE TRANSPORT COMPUTER DK GARBAGE TRANSPORT COMPUTER Garbage Transport Computer GTC moduler GTC Garbage Transport Computer er et kontor system der styrer driften, disponeringen og kørslen for den enkelte vognmand eller for

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,! " # $

%& %& ' ' & & ( ( & & ( ( ( ( & & ) ) * * + +,,!  # $ %& ' &(&(( & ) * +, ! Kernen i i begrebet mobilitet er er ophævelse af af stedfaktoren. Den mobile sagsmedarbejder skal kunne agerer her og og nu nu på på grundlag af af relevante og og opdaterede data,

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri

White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri White paper: Væsentlige kollisioner i dansk byggeri 16. februar 2017 Revision: 1 Version 1 Februar 2017 MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej 7 2860 Søborg +45 7012 2400 mth.dk CVR 12562233 Væsentlige kollisioner

Læs mere

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS DETALJER OG EKSEMPLER

PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS DETALJER OG EKSEMPLER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN PLEJEBOLIGER FOR PERSONER MED DEMENS DETALJER OG EKSEMPLER SBI-ANVISNING 263 1. UDGAVE 2016 Plejeboliger for personer med demens detaljer

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Indervægge - Forstå beslutningstagerne og skab mersalg i en digital verden

Indervægge - Forstå beslutningstagerne og skab mersalg i en digital verden Indervægge - Forstå beslutningstagerne og skab mersalg i en digital verden Senest opdateret: Maj 2016 Om analysen 3dbyggeri danmark har udarbejdet denne brancheanalyse med udgangspunkt i generelt markedskendskab

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer

Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Specialist: IKT aftaler og samarbejdsrelationer Modul 3: 06. december 2016-08. december 2016-3. sæson 1. Dag: Aftaleforhold, arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer Overblik og svar på indgåelse af aftaler

Læs mere

Fundering af mindre bygninger

Fundering af mindre bygninger SBi-anvisning 231 Fundering af mindre bygninger 1. udgave 2011 F* d F F neg F neg ~ 0 R s R s OSBL R b 10 20 30 W ( R c;k = R dyn;k = R dyn;m / Fundering af mindre bygninger Erik Steen Pedersen (red.)

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house

Sunshine House 2008. Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Velkommen - hvorfor Teknologisk Institut går ind i Sunshine house Agenda 1. Velkommen (Teknologisk Institut, Nordicom, VIB) 2. Præsentation af dalbygård helhedsplan (Vicedirektør Stig Isaksen kolding kommune)

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING SBI-ANVISNING 246 1. UDGAVE 2014 1000 120 Granskning

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL

TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL TAG TEMPERATUREN PÅ DEN FYSISKE TRIVSEL Nyt værktøj fra Job og Krop-kampagnen giver et hurtigt overblik over den fysiske trivsel på arbejdspladsen. Temperaturmålingen er en lille spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning

CE mærkning. Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning CE mærkning af Byggevarer Få svar på de vigtigste spørgsmål om CE mærkning > > Hvad kan du læse om? > > Hvad er CE mærkning? > > Hvilke byggevarer skal CE mærkes? > > Produkter med CE mærke > > Hvor skal

Læs mere

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN

VIBEKE AFDELINGSLEDEREN VIBEKE AFDELINGSLEDEREN Vibeke er leder af en større arkitekttegnestues afdeling for bæredygtighed. Hun brænder for emnet og går op i at sikre, at det bliver en væsentlig del af virksomhedens brand og

Læs mere

Bedst til konstruktioner

Bedst til konstruktioner Rådgivende Ingeniører A/S Bærende konstruktioner Rådgivende ingeniører 100% fokuserede Fokus Bedst mulige pris Ingeniører n = ks kt fd (td - 2 et) ϕpl=35 у/у =18/10 kn/m2 Specialister Kvalitetsbevidsthed

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Digital aflevering i praksis

Digital aflevering i praksis Digital aflevering i praksis Læringsaktivitet i Med deltagelse af Digitaliseringsudvalget Gennemført i regi af Implementeringsnetværket Konfiguratoren udviklet af KORTERMANN-IT Med økonomisk støtte fra

Læs mere

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL

TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE FRITLIGGENDE BOLIGER - INDLEDENDE SPØRGSMÅL SBI-ANVISNING 260 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige fritliggende boliger indledende spørgsmål

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator

BAAN IVc. Brugervejledning til BAAN Data Navigator BAAN IVc Brugervejledning til BAAN Data Navigator En udgivelse af: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld Holland Trykt i Holland Baan Development B.V. 1997. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

En digital fremtid? 1 Mattias Straub

En digital fremtid? 1 Mattias Straub En digital fremtid? 1 En digital fremtid? Grundlæggende forudsætninger Statens rolle Mulige scenarier Rum og handlemuligheder 2 Produktivitet og kvalitet Lean Systemleverancer Digitalisering 3 Lean Nøgleord

Læs mere

Scenarier til Norddjurs Kommunes nye hjemmeside (Bilag 1)

Scenarier til Norddjurs Kommunes nye hjemmeside (Bilag 1) Scenarier til Norddjurs Kommunes nye hjemmeside (Bilag 1) Kontakt: Webmaster Nis Hollesen Mail: nih@norddjurs.dk Hjemmeside: www.norddjurs.dk/nyhjemmeside Offentliggjort 14. maj 2012 (sidst redigeret 14.

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø

Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Projekterende og rådgiveres indflydelse på et godt arbejdsmiljø Workshop 307; AM2015 Signe Mehlsen, konsulent, BAR Bygge & Anlæg Kim Borch, konsulent, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynets dialogmøder med rådgivere

Læs mere

Turneringsinformation. Hvad gør programmet? Hvilke oplysninger sendes? Hvilke oplysninger hentes?

Turneringsinformation. Hvad gør programmet? Hvilke oplysninger sendes? Hvilke oplysninger hentes? Brugermanual OnTour Hvad gør programmet? OnTour administrerer klubbens turneringstilmeldinger, samt start- og resultatlister på Internettet. En tilmeldingsliste for de spillere, som har tilmeldt sig via

Læs mere

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed

ansvarlighed ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning info hosted pbx mobiltelefoni fibernetværk ip-telefoni internet sikkerhed visamlertrådene ipvision samler al din kommunikation i én integreret løsning ansvarlighed én leverandør, der samler trådene og skaber synergi De fleste ved, at der kan være meget at spare ved at samle

Læs mere

Værdiskabelse igennem IKT og BIM i DTU Campus Service

Værdiskabelse igennem IKT og BIM i DTU Campus Service Værdiskabelse igennem IKT og BIM i DTU Campus Service DTU: Strategi for digitalisering og aflevering af data 5l dri6 v. Markus Lampe, DTU Campus Service DTU startede med at få hold på tegninger og arealer

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen

E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen Tema: IKT- bekendtgørelsen E#eruddannelsesmuligheder - hvordan kommer vi videre? Konstruktørdag den 25. oktober 2014 Kim Jacobsen 2 Vores 3 ydelsesområder Rådgivning Uddannelse Forskning IKT rådgivning

Læs mere

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter.

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter. WORKSHOP: BYGGEMATERIALE- INDUSTRIENS DIGITALE BEHOV SET I F.T. CUNECOS ARBEJDS- FELT Dato 5. august 2011 Rev. dato 23. september 2011 Projekt nr. 10011 Sign. MET/SSP 1 Baggrund Cuneco vil i en behovsanalyse

Læs mere

Mobile løsninger for logistik og transport

Mobile løsninger for logistik og transport SEMINAR 3. JUNI 2015 INVITATION: Mobile løsninger for logistik og transport Mobilløsning: Overblik over biler og status på leverancer Ruteplanlægning: Spar helt op til 30% af de kørte km! Emballageregnskab:

Læs mere