Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri. Byggepladsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri. Byggepladsen"

Transkript

1 1 BIIB Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri scenariebogen for Byggepladsen BOG 1 af 2 1

2 Indhold 4 Forord 5 Scenariet som redskab 7 19 Scenariet: Projektplanlægning og projektstyring Del A Del B Scenariet: Byggearbejdet på byggepladsen Del A Del B Scenariet: Logistik i byggeprojekter Del A Del B 68 Teknologiforklaring 69 Baggrunden for projekt BIIB 70 Involverede i projekt BIIB 71 Andre resultater fra projekt BIIB Titel: Scenariebogen for byggepladsen - Bog 1 af 2 Udgivet af: DI Byggematerialer Redaktion: Marie Bruun Nielsen, DI Byggematerialer Layout: Magnus Edvard Nielsen, SBi Tryk: DI ISBN:

3 Forord Under temaet Danmark som førende innovativt samfund har DI Byggematerialer, DI ITEK, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt 28 virksomheder fra de to branchefællesskaber arbejdet sammen i projekt Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri (BIIB). I tæt samarbejde med brugere er der i løbet af projektet undersøgt muligheder for at udvikle nye byggematerialer med indlejret teknologi. Ét af projektets resultater er scenarier, der viser, hvordan indlejret teknologi kan give værdi til byggeriets værdikæde. Scenarierne er samlet i fem bøger, der giver nogle bud på, hvad brugere og udviklere mener, kan blive virkelighed også på den korte bane. Scenarier er i projektet blevet brugt som samarbejds- og videndelingsværktøj og skal især ses som et medie, der kan bruges i samarbejdet om udviklingen af nye produkter. Scenariebøgerne repræsenterer projektets brugersegmenter: Byggepladsen, drift & vedligehold, beboere i almen bolig (leje) og beboere i parcelhuse (eje). En stor tak går derfor til de brugere, der har stillet deres tid og erfaringer til rådighed for os. Tak til: MT Højgaard a/s og deres medarbejdere ved byggepladsen i Gentofte hos DONG Energy Drift- og vedligeholdelsesansvarlige hos Almen Bolig i Vægterparken Beboere ved Brændgårdsparken og repræsentanter fra boligselskabet Fruehøjgaard i Herning Parcelhusejere/-beboere i Nordsjællandsområdet Marts 2011 Elly Kjems Hove Branchedirektør, DI Byggematerialer Scenariet som redskab Gennem en række billeder og tekst beskriver scenarierne nogle arbejds- eller hverdagssituationer i byggeriet. Scenarierne er udviklet på baggrund af indsamlet data om brugernes behov og tager udgangspunkt i situationer, der har vist sig at rumme muligheder for forbedringer. Gennem projektets forskellige workshops er scenarierne blevet brugt som et samarbejds- og videndelingsredskab blandt byggebranchens forskellige aktører og har med spidse udsagn og beskrivelser igangsat stor debat. Scenarierne er med vilje skrevet i et enkelt sprog, så deltagerne kunne få et hurtigt og letforståeligt billede af, hvordan indlejret teknologi påvirker arbejdsgange og hverdagsliv og kan give værdi. Det har vi søgt at bevare i bøgerne. Scenarierne har vist sig at være et vigtigt redskab, når der skal udvikles brugbare intelligente byggematerialer, og især når udviklingen skal ske i et tæt samarbejde mellem forskellige brancher og de, der skal bruge byggematerialerne. Det er vigtigt at pointere, at alle personer, virksomheder, byer mm, der er nævnt i scenarierne, er fiktive. I løbet af scenarierne nævnes forskellige teknologier. De er beskrevet og findes bagerst i bøgerne. I denne bog vises to versioner af hvert scenarie: Den simple version (A) og den udvidede version (B). Version A viser en enkel løsning indenfor et område, der inddrager få teknologier og er derfor ligetil at gennemføre. Version B er en løsning indenfor samme område som version A, men favner bredere i løsningsfeltet. Her spiller flere teknologier oftest sammen og der kræves inddragelse af flere aktører i udvikling og implementering. Denne scenariebog er del 1 af 2 indenfor brugersegmentet Byggepladsen. Go læselyst! 4 5

4 Projektplanlægning og projektstyring Del A Projektplanlægning og projektstyring Del A 6 7

5 Projektplanlægning og projektstyring Del A Projektplanlægning og projektstyring Del A Indledning Ulla på 33 år er ansat som projektleder på et projekt hvor der bliver bygget en tilbygning til et universitet. På baggrund af det digitale projektmateriale hun får udleveret af de rådgivende ingeniører, koordinerer hun selve udførelsesprocessen. Det digitale materiale, herunder 2D tegninger, beskrivelser, tidsplaner mm., ligger på en række databaser på projektets intranet, som Ulla har adgang til. Hvis Ulla har behov for at kommunikere med de rådgivende ingeniører eller andre byggeparter vedrørende f.eks. ændringer i tidsplan, tegninger osv., kommunikerer de blot via projektets intranet. Hver morgen sørger Ulla for at opdatere håndværkernes PDA er med information om projektets status, dagens gøremål osv. PDA erne kommer altid tilbage i en docking station ved fyraften, for at overføre den information, som håndværkerne har registreret, i løbet af arbejdstiden til en database. Ulla skaber sig et overblik over data på sin computer, hvor hun sørger for at få det sorteret, analyseret og evt. videresendt i digital form til andre byggeparter. Ulla er mødt på arbejde og har netop tændt computeren 1/8 Ulla sidder på sit kontor og opdaterer tidsplanen for byggeprojektet. Når hun er færdig, lægger hun den på intranettet. 8 9

6 Projektplanlægning og projektstyring Del A Projektplanlægning og projektstyring Del A 2/8 Thomas er elektriker. Han starter dagen med at hente sin mobiltelefon i en docking station, hvor den har stået natten over for at blive opdateret og ladet op. 3/8 Ud fra tidsplanen kan Thomas se dagens arbejdsopgaver på sin mobiltelefon. I dag skal han montere stikkontakter i to bygninger. Eftersom Vagn, der skal montere dørene, kommer i morgen, skal opgaverne være færdige i dag

7 Projektplanlægning og projektstyring Del A Projektplanlægning og projektstyring Del A 4/8 Thomas monterer stikkontakter. 5/8 Det er blevet fyraften, og Thomas er kun færdig med den ene bygning. Han afkrydser på sin mobiltelefon, at den ene arbejdsopgave er færdig, mens den anden stadig er undervejs

8 Projektplanlægning og projektstyring Del A Projektplanlægning og projektstyring Del A 6/8 Thomas formand har foreslået at montere en stikkontakt på den 7/8 Thomas afleverer sin mobiltelefon i docking stationen, så den kan modsatte side af døråbningen sammenlignet med tegningerne, da det blive opdateret og ladet op. virkede mest hensigtsmæssigt i forhold til den efterfølgende indretning. Efter godkendelse fra byggelederen skriver Thomas nu en note på sin mobiltelefon om, at døren skal vendes 180 grader på tegningerne

9 Projektplanlægning og projektstyring Del A 8/8 Ændringerne fra Thomas mobiltelefon viser sig på Ullas skærm. Da Thomas ikke er blevet færdig med bygning 2, lægger hun en note ind på Vagns mobiltelefon om, at han skal starte i bygning 1 og at én af dørene i bygningen skal vendes 180 grader. Hun sender samtidig en besked til de projekterende om, at nogle tegninger skal ændres

10 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del b 18 19

11 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del B Indledning BYGRÅD (rådgivende ingeniører) er ansat til at assistere på et byggeprojekt, hvor kommunen har ydet offentlig støtte til byggeriet af et almennyttigt boligbyggeri. Bygherren har vurderet, at der vil være stor værdi i at anvende indlejret teknologi og en BIM til at understøtte projektforløbet. Han ønsker at gøre byggeprocessen mere gennemsigtig, øge effektiviteten og forbedre kommunikationen igennem hele værdikæden. Annettte på 32 år arbejder som rådgiver og projektleder hos BYGRÅD. På grund af hendes tidligere erfaringer med bygningsmodeller vil mange af hendes arbejdsopgaver i dette projekt være centreret omkring 3D modellering og brugen af projektets intranet. Annette vil ligeledes få til opgave at monitorere byggeprocessen i real-time ved hjælp af farvekodning af BIM en. BIM en vil få sine informationer via Wi-Fi fra en håndfuld PDA er på byggepladsen, som håndværkerne vil være i besiddelse af. Det er nu fem uger siden, bygherren gav grønt lys for projektet. Annette sidder på sit kontor og arbejder med projekteringen af byggeriet 1/9 Annette kigger på BIM en og ser hvilke dele af byggeriet, der er færdigprojekteret og hvilke, der mangler at blive projekteret. Denne information er også tilgængelig for arkitekten, som derved ved, hvilke dele af byggeriet der nu er låste

12 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del B 2/9 Annette bruger BIM en til at teste, om nogle af elementerne på første 3/9 To uger senere er bygningen så godt som færdigprojekteret, og etage ligger oven i hinanden. Hun foretager desuden en stress-analyse Søren bruger BIM en til at udregne, hvor meget af de forskellige byggematerialer han skal bestille hjem. af én af de bærende konstruktioner. Annettes kollega, ingeniøren Søren, foretager en række energiudregninger for at gøre byggeriet så energibesparende som muligt. Ved hjælp af en række filtre er det muligt for Søren og Annette at hente nøjagtig de informationer fra BIM en der er relevante for dem

13 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del B 4/9 Byggematerialerne ankommer og bliver registreret elektronisk via 5/9 Nu er byggeprocessen for alvor gået i gang og Annette og Søren en håndholdt scanner. Søren bruger de digitale data til at skabe sig et følger udviklingen på BIM en. Det udførte byggearbejde bliver registreret på nogle PDA er og derefter overført til BIM en, hvor det overblik over bestillinger, byggematerialer der er ankommet på byggepladsen og materiale forbruget. bliver visualiseret ved hjælp af farvekodning. Søren sammenholder byggeriets udvikling med tidsplanen

14 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del B 6/9 Inspektøren Rikke udfører montagekontrol. Hun kigger på sin PDA, 7/9 Annette, der nu holder øje med tilbagemeldinger fra byggepladsen, hvorfra hun har adgang til en read-only version af BIM en. Rikke ser modtager Rikkes kommentarer og retter tegningen af rummet til efter en ændring i det ene rum i lejlighed nr. 5. Hun markerer dette på as built. Mens hun gør dette, ser hun på BIM en, at den nordvestlige BIM en, tager et billede og indtaler en besked. De resterende rum fløj er ved at blive malet. Dette skulle først finde sted i overmorgen, tjekker hun af som godkendte. da elektrikeren endnu ikke har været der

15 Projektplanlægning og projektstyring Del B Projektplanlægning og projektstyring Del B 8/9 Anette skynder sig ud på byggepladsen og beder malerne om at 9/9 Senere på dagen beslutter bygherren sig for at lave ændringer ved stoppe. det oprindelige koncept. Ved hjælp af BIM en viser Søren, hvor der er mulighed for ændringer. BIM en kan endda udregne omkostningerne af ændringerne

16 byggearbejdet på byggepladsen Del a byggearbejdet på byggepladsen Del a 30 31

17 byggearbejdet på byggepladsen Del a byggearbejdet på byggepladsen Del a Indledning Per, 36 år, arbejder hos en større totalentreprenør. Firmaet har på forsøgsbasis investeret i et indlejret teknologisk system, der har kørt i nogle måneder nu. Alle byggearbejdere udstyres til daglig med en PDA med integreret RFID-læser, hvor de kan hente og registrere relevant information i relation til deres arbejdsopgaver. Disse RFID-læsere placeres i en docking station om natten, hvor de udveksler information med en central database. I øjeblikket bygger entreprenørfirmaet en ny børnehave for kommunen. Byggeriet er efterhånden klar til at få installeret stikkontakter, som i dette projekt kommer fra en ny producent på markedet 1/5 Per starter dagen med at tage sin PDA fra den docking station, hvor den har stået natten over og ladet op og synkroniseret med byggeprojektets databaser

18 byggearbejdet på byggepladsen Del a byggearbejdet på byggepladsen Del a 2/5 I dag skal Per montere stikkontakter. Materialerne til arbejdsopgaven 3/5 Da det er en ny type stikkontakt, der skal monteres, kigger Per på ligger klar, hvor de skal bruges. For at Per kan sikre sig, at han har fat i sin PDA for at få en montageguide frem. Han tjekker også, om der de rigtige materialer, scanner han dem med sin PDA. eksisterer byggeregler og oplysninger om sikkerhed og miljø vedrørende stikkontakten, som han bør være opmærksom på

19 byggearbejdet på byggepladsen Del a byggearbejdet på byggepladsen Del a 4/5 Per monterer stikkontakterne og bekræfter dette på sin PDA. 5/5 Per afslutter dagen med at sætte PDA en tilbage i dens docking station, så den kan synkronisere og lade op

20 byggearbejdet på byggepladsen Del b byggearbejdet på byggepladsen Del b 38 39

21 byggearbejdet på byggepladsen Del b byggearbejdet på byggepladsen Del b Indledning Klaus på 42 år arbejder som tømrer hos en underentreprenør. Firmaet arbejder på et byggeprojekt, som er koordineret af BYGRÅD - de rådgivende ingeniører på projektet. BYGRÅD er til daglig ansvarlige for den bygningsmodel (BIM), der bruges som en fælles platform for hele værdikæden. Arkitekterne og BYGRÅD har i fællesskab projekteret bygningen ved hjælp af modellen, og nu hvor byggearbejdet er gået i gang, bruges modellen også til at hjælpe byggearbejderne med det praktiske arbejde. Byggearbejderne udstyres til daglig med en RFID-læser, der er koblet på et intranet, og som samtidig har integreret GPS. Byggematerialeproducenten KLAR har indbygget en række RFIDtags i deres vinduer. Disse vinduer er netop ankommet på byggepladsen, hvor byggeriet af en række nye lejligheder finder sted. På grund af forsinkelser bliver vinduerne afleveret på et mellemlager 1/6 Klaus tager sin PDA frem for at se, hvad han skal i dag. Han skal montere vinduer af en ny type

22 byggearbejdet på byggepladsen Del b byggearbejdet på byggepladsen Del b 2/6 På grund af en kommunikationsfejl ligger vinduerne ikke klar på 3/6 Klaus tager sin PDA frem, hvor han har adgang til alle informationerne i BIM en. Han vælger at se de informationer, der er relevante deres plads og ingen ved åbenbart hvor de er. for glarmestrene og får at vide hvilke materialer, han skal bruge i dag og hvor på byggepladsen, de ligger

23 byggearbejdet på byggepladsen Del b byggearbejdet på byggepladsen Del b...bør i fremtiden inddækkes med.. 4/6 Klaus henter materialerne. Da det er en ny type vindue, der skal 5/6 Klaus finder en bedre måde at inddække vinduet, så vandet løber monteres, fremskaffer Klaus en montageguide via sin PDA. rigtigt af sålbænken. Han taler med sin formand, som giver ham ret. Han indtaler sin erfaring på PDA en sammen med et billede af sålbænken. Begge dele bliver lagret i BIM en under materialetypen som ekstra information. Nu kan andre håndværkere få glæde af informationen

24 byggearbejdet på byggepladsen Del b 6/6 Klaus bliver færdig med sin arbejdsopgave og registrerer dette på PDA en. En ny arbejdsopgave dukker automatisk op på skærmen

25 logistik i byggeprojekter Del a logistik i byggeprojekter Del a 48 49

26 logistik i byggeprojekter Del a logistik i byggeprojekter Del a Indledning Entreprenørvirksomheden BGM er blevet hyret til at udføre byggearbejdet af et nyt stort varehus. BGM har for nylig indgået et samarbejde med en teknologi-leverandør om at teste en ny teknologisk løsning baseret på brugen af RFID-tags i byggematerialer. Når materialer ankommer på byggepladsen, påsættes en RFIDtag. Disse RFID-tags har hver især et unikt identifikationsnummer, som sammenholdes med en række egenskabsdata i en central database. Lene på 28 år er logistik-manager på projektet og bruger disse data til at holde styr på leverancer, lokaliseringen af materialer på byggepladsen, forbruget af materialer, spild mm. Lene har for nylig bestilt nogle store vinduespartier til facaden, som for kort tid siden er ankommet til byggepladsen 1/6 En container med store vinduespartier er ankommet til byggepladsen. Logistikmedarbejder Jan monterer RFID-tags på materialerne

27 logistik i byggeprojekter Del a logistik i byggeprojekter Del a 2/6 Jan registrerer materialerne (type og antal) ved at scanne dem med 3/6 For at holde styr på lokaliseringen af materialer, er byggepladsen sin PDA. Han kobler materialernes identifikationsnumre til de korrekte blevet delt op i en række kvadratiske felter. Når Jan registrerer et materialer i byggeprojektets databaser ved at markere materialerne byggemateriale, noterer han i hvilket felt, det er blevet anbragt. ud fra en liste

28 logistik i byggeprojekter Del a logistik i byggeprojekter Del a 4/6 Via IT systemet kan Lene se, hvilke materialer der er ankommet, 5/6 En dag sker der forsinkelser i byggeprocessen. For at få nogle lastbiler af vejen etableres der mellemlagre. Jan registrerer materialernes mængden og hvor på byggepladsen de er placeret. midlertidige placering på sin PDA

29 logistik i byggeprojekter Del a 6/6 Lene kan nu følge med i hvilke materialer, der befinder sig på mellemlagrene. Hun har derved et bedre overblik over forbrug af materialer og kan derved lettere styre indkøbene

30 logistik i byggeprojekter Del b logistik i byggeprojekter Del b 58 59

31 logistik i byggeprojekter Del b logistik i byggeprojekter Del b Indledning LILLEGAARD er en større dansk totalentreprenør, der opererer globalt i 23 lande. Tilbage i 2010 besluttede virksomheden at udføre en større opgradering af deres IKT-arkitektur (informations- og kommunikationsteknologi) som en del af deres indsats mod at blive en mere strømlinet, fleksibel og konkurrencedygtig spiller på markedet. Det nye system består af mange facetter, som alle er forbundet via fælles arkivering, ens formater mm. En forgrening af dette system kaldes LSW (Logistic-System-Worldwide). LSW trækker på en række teknologier såsom GPS, ONS, RFID og BIM. Således er virksomheden altid opdateret med lokaliseringen og egenskaberne af deres leverancer - både før de når byggepladsen og på selve byggepladsen. Idet virksomheden konstant igangsætter nye projekter, og i høj grad trækker på globale ressourcer, er der behov for et effektivt og gennemsigtigt system, der gør det nemt at holde styr på et større antal byggematerialer. Mette, 43 år, er logistik-manager hos LILLEGAARD. Hun er på nuværende tidspunkt tilknyttet et projekt i Storbritannien, hvor LILLEGAARD er ved at udføre byggearbejdet af et biomasse- og biogasfyret kraftværk 1/6 Mette sidder foran sin computer og anvender BIM en til at udregne hvor meget materiale, hun skal bestille hjem. Hun får bl.a. at vide, at byggeriet kræver 50 paller isolering. Disse bestiller hun hos isoleringsfirmaet Isoll

32 logistik i byggeprojekter Del b logistik i byggeprojekter Del b 2/6 Isoleringsfirmaet Isoll modtager ordren fra Mette. De går i gang med 3/6 Pallerne bliver pakket i en container, som har en RFID-læser med at indlejre RFID-tags i pallerne. Isoll lagrer information om isoleringsmaterialet i en database, som er tilknyttet ONS. Denne information Mette kan se, hvor langt varerne er kommet i distributionsnetværket. integreret GPS. RFID-læseren scanner jævnligt materialerne, hvorved kan LILLEGAARD få adgang til ved at aflæse RFID-taggen. Mette opdager, at der ved en fejl kun er sendt 45 paller af sted. Hun skynder sig at bestille fem nye og sparer derved byggeprocessen en lang ventetid

33 logistik i byggeprojekter Del b logistik i byggeprojekter Del b 4/6 Ved varemodtagelsen på byggepladsen kan logistikmedarbejder 5/6 Når byggearbejderne har hentet og monteret et isolerings-batts, Dennis, via ONS, se hvilke materialer der er ankommet. Han kan bliver den tjekket af som færdigmonteret. ligeledes se, hvor mange materialer der er ankommet, og hvorvidt de er ægte (om de kommer fra den rigtige producent). Da Mette har indtastet i BIM en, hvor de forskellige materialer skal bruges, kan Dennis videresende dem til det rette sted

34 logistik i byggeprojekter Del b 6/6 Sidst på dagen gør Mette status og ser på sin computer, at 20 isoleringspaller er blevet færdigmonteret og 25 ligger klar. De fem manglende paller er endnu ikke ankommet til byggepladsen

35 Teknologiforklaring Her beskrives de teknologier, der er benyttet i scenariebogen. RFID: Radio frequency identification er en trådløs identifikationsmetode. Produkter får inkorporeret RFIDtags med unikke identifikationsnumre, der kan aflæses af RFID-læsere. PDA: Personal Digital Assisant er en håndholdt computer, der typisk også fungerer som mobiltelefon, webbrowser, musikafspiller etc. Mange PDA er kan få adgang til internettet, intranets ved hjælp af Wi-Fi (Wireless fidelity) eller WAN (Wide Area Network) BIM: Building Information Model er en dynamisk n- dimensionel model, der repræsenterer og indeholder informationer om byggeriet, herunder bygningsbeskrivelser, tidsplaner mm. GPS: Global Positioning System er et globalt navigations system, der benytter satellitter til at beregne GPS-modtageres koordinater. ONS: Object Name Service er en automatiseret netværksbaseret service. Når en RFID-tag aflæses og dens nummer videregives til et middleware-program, kan ONS pege programmet i retning af en server hvor, information om det respektive produkt er lagret. Baggrunden for projekt BIIB Projekt Brugerdreven Innovation, Indlejret Teknologi og Byggeri (BIIB) er et samarbejde mellem DI Byggematerialer, DI ITEK, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) samt 28 virksomheder indenfor produktion af byggematerialer og IT. Projektet er delvist finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) under den strategiske indsats indenfor området Brugerdreven innovation i bygge- og anlægssektoren. Projekt BIIB undersøger mulighederne for indlejret teknologi i byggematerialer på baggrund af brugerundersøgelser indenfor fire brugersegmenter: Byggepladsen, drift & vedligehold, beboere i alment byggeri (leje) og beboere i parcelhuse (eje). Formålet med projekt BIIB er at styrke byggebranchens evne til at indarbejde og håndtere brugerbehov i arbejdet med udviklingen af nye byggematerialer og samtidig give branchen bedre forudsætninger for at benytte informationsteknologi (IKT) i byggematerialer. Dette opnås bl.a. ved at demonstrere nogle af de muligheder, der ligger i teknologien, for både branchen og kunderne. Projekt BIIB har samarbejdet med brugerne for at undersøge, hvilke typer produkter og løsninger de, bevidst eller ubevidst, efterspørger. Projekt BIIB har, udover scenariebøgerne, to hovedresultater. Det ene er et digitalt konceptkatalog, der udfolder eksempler på nye byggematerialer med indlejret teknologi. Det andet er en køreplan for brugerdreven innovation til de virksomheder, der selv ønsker at gå videre med konkret produktudvikling. Der kan læses mere om projektet og dets resultater på hjemmesiden 68 Læs om alle teknologierne på 69

36 Involverede i projekt BIIB Her på siden ses en oversigt over de virksomheder, der er tilknyttet projekt BIIB samt projektgruppen. Andre resultater fra projekt BIIB Besøg eller og læs om projektet og andre resultater Byggemateriale producenter BROEN A/S Cembrit A/S Clorius Control A/S Danfoss Heating Solutions Dolle A/S Flügger A/S Gyproc A/S Intra Juvél Juvél A/S MEFA A/S Monarflex c/o Icopal A/S Norisol A/S IT leverandører Copy Stop Systems ApS DELTA FORCE Technology Granau IT PRIMO DANAMRK A/S Saint-Gobain Isover A/S Saint-Gobain Weber A/S Scanglas A/S Schneider Electric Danmark A/S Sundolitt A/S Nordic Waterproofing A/S VELUX A/S Viega A/S ØSB A/S LOGISYS A/S Prevas A/S Prosign A/S Hjemmesiden På hjemmesiden kan man finde resultaterne fra projekt BIIB. Her kan du bl.a. navigere rundt i scenarierne og downloade alle scenariebøgerne. Køreplan for brugerdreven innovation Køreplanen giver gode råd til brugerinddragelse i produktudviklingen. Projektgruppen i projekt BIIB DI Byggematerialer: Marie Bruun Nielsen, Konsulent Statens Byggeforskningsinstitut: Kresten Storgaard, Seniorforsker Thomas Cornelius, Forsker Niels Lykke Sørensen, Seniorforsker Steen Holmgren, Arkitekt DI ITEK: Henning Mortensen, Chefkonsulent Studentermedhjælpere: Magnus Edvard Nielsen Christina Storgaard Line Neugebauer Lærke Ærenlund Thorben Bayer Digitalt konceptkatalog Det digitale katalog viser og beskriver de forskellige koncepter og idéer, der er blevet skabt løbende i projekt BIIB. Rune Fogh 70 71

37 scenariebøgerne i projekt BIIB Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi er med til at gøre projektplanlægning og -styring lettere Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi hjælper til varsling om råd og svamp Se bl.a. hvordan den indlejrede teknologi bidrager til den bæredygtige almene bolig Se bl.a. hvordan renovering af parcelhuset fra 50 erne kan nyde gavn af indlejret teknologi Download alle scenariebøgerne på DI Byggematerialer 1787 København V Telefon Kontaktperson Marie Bruun Nielsen Mail Telefon DI ITEK 1787 København V Telefon Kontaktperson Henning Mortensen Mail Telefon SBi Dr. Neergaards Vej Hørsholm Telefon Kontaktperson Kresten Storgaard Mail Telefon

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Credits Ide & koncept Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Årgang 2008 ISBN 978-87-992719-0-0 Udgave: 1. udgave, 1. oplag Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafisk layout dmegraphic

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen

Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen Nye informations- og kommunikationssystemer på byggepladsen Rapport 2: Internationale Erfaringer Martine Buser Casper Schultz Larsen Christian Koch Rapport R-133 BYG DTU ISBN 87-7877-204-4 Juli 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20

Administrator -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Indholdsfortegnelse Synopsis ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Abstract -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør

Forår 2013 KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN. Opgave: 7. Semester special. Uddannelse: Bygningskonstruktør KVALITETSSIKRING I UDFØRELSESFASEN Forår 2013 Opgave: 7. Semester special Uddannelse: Bygningskonstruktør Skolens navn: VIA University College, Aarhus Vejleder: Jens Otto Grabau Forfatter: Finn Graversen

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene

Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde mellem bygge- og installationsfagene Afd. for Byggeri og Sundhed Niels Haldor Bertelsen SBi 2013:xx Energikompetencer i byggesektorens erhvervsuddannelser - EUD Analyserapport om udvikling af nye og reviderede energiuddannelser i samarbejde

Læs mere

Credits. IDE OG KONCEPT Jacob Saugman. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman. telecom Scandinavia A/S. dmegraphic. Johansens Grafisk 978-87-992719-1-7

Credits. IDE OG KONCEPT Jacob Saugman. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman. telecom Scandinavia A/S. dmegraphic. Johansens Grafisk 978-87-992719-1-7 mobilhåndbogen 2009 Credits IDE OG KONCEPT Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Udgiver telecom Scandinavia A/S Grafik dmegraphic Tryk Johansens Grafisk årgang 2009 isbn 978-87-992719-1-7

Læs mere

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369

3D BIM modeller. En bedre sammenhæng i projektet. Theis K. R. Andersson S093369 3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere