1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed."

Transkript

1 Årsplan 2009

2 1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed. PAARISA s formål og opgaver er fastlagt i henhold til Inuuneritta Folkesundhedsprogrammet og principperne i Verdenssundhedsorganisationen WHO s Ottawa og Bangkok Chartre. Landsstyrets Folkesundhedsprogram Inuuneritta indeholder overordnede mål og strategier for videreudvikling af befolkningens sundhed. Inuuneritta angiver rammerne for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i perioden Skematisk oversigt over mission, vision og strategi Mission PAARISA er det landsdækkende center for fremme af folkesundheden. Kernen i virksomheden er varetagelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser samt koordinering af centrale og tværsektorielle sundhedsfremmende aktiviteter. Vision PAARISA er en innovativ og professionel virksomhed, som er det naturlige center for opgaveløsning vedrørende Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta. PAARISA arbejder for at optimere samfundets nytte af eksisterende viden om sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhed betragtes som en dynamisk tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun som fravær af sygdom. Strategi PAARISA udformer strategier for indsatsområder ud fra Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta. Alle aktiviteter udformes på basis af evidensbaseret viden og funderes i den sundhedspædagogiske tankegang. Der arbejdes projektorienteret med indsatser, som sigter på at øge befolkningens handlingskompetence og viden, samt skabe debat om de holdninger og normer, der omkranser sundhedsmæssige problemstillinger. PAARISA s strategiske temaer rummer: - tværfaglighed - visioner - tidlig indsats - involvering - oplysning - værdier - partnerskaber 2. Mål, målgrupper, indsatsområder og resultatkrav 2

3 Formål: PAARISA skal give det grønlandske folk viden om samt strategier til at leve et sundt liv med god livskvalitet. Målgrupper: PAARISA arbejder for en generel forbedring af folkesundheden i hele befolkningen, med særligt fokus på børn og unge samt ældre. Arbejdsområder: 1. Inuuneritta 2. selvmord 3. rygning 4. sexlivet 5. kost og fysisk aktivitet 6. alkohol og andre rusmidler 7. ludomani 8. vold og seksuelle overgreb 9. tandsundhed 10. kommunalt samarbejde 11. information og formidling Prioriterede målgrupper 12. børn og unge 13. ældre 3

4 Arbejdsområde 1. Inuuneritta Implementere Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta for arbejdsområde 1. Inuuneritta Aktivitet 1 Koordinering af tværsektorielle indsatser Løbende Aktivitet 2 Partnerskabsaftaler Løbende Aktivitet 3 Inuuneritta pulje 1. april og 1. oktober Aktivitet 4 Årsrapport november Aktivitet 5 Folkesundhedsfora opbygget November Aktivitet 6 Evaluering November Målepunkter Inuuneritta præsenteret i minimum 6 byer og bygder med møder på sygehuse, for andre interessenter samt borgermøder. Følgegruppen holder statusmøde forår Arbejdsområde 2. Selvmord at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg at styrke den enkeltes evne og muligheder for at udnytte egne og andres ressourcer, mestre eget liv og deltage aktivt i samfundet for arbejdsområde 2. selvmord Aktivitet 1 Arktisk seminar 2009 november Aktivitet 2 Attavik 146, projektstyring Løbende Aktivitet 3 Supervision Løbende Aktivitet 4 Kursus i samarb. med Kommuneqarfik Sermersooq marts Aktivitet 5 Kystrejser med kursus Efter aftale Aktivitet 6 Markering af WHO-dag 10. september Aktivitet 7 Indberetningsskema selvmordsforsøg November Aktivitet 8 Studenterrådgivning løbende Aktivitet 9 Undervisning på relevante uddannelsesinstitutioner løbende Aktivitet 10 Kursus- og undervisningsmateriale udvikles og ájourføres September Målepunkter Attavik 146 tilringes minimum 5 gange pr. uge 4

5 Arbejdsområde 3. Rygning færre bliver rygere flere holder op med at ryge begrænse det samlede forbrug af tobak i samfundet gøre Grønland røgfrit for ikke-rygere styrke behandlingen af rygere i sundhedsvæsenet for arbejdsområde 3. Rygning Aktivitet 1 Røgfrie klasser, projektstyring Forår og efterår Aktivitet 2 Rygepolitik på arbejdspladser Løbende Aktivitet 3 Markering af WHO-dag 31. maj Aktivitet 4 Rygestop for unge og voksne Løbende Aktivitet 5 Forebyggelse af rygning for børn og unge, projektstyring Løbende Målepunkter 2 rygestopinstruktørkurser afholdt Arbejdsområde 4. Sexlivet de unge kan træffe kompetente valg omkring deres seksualitet alle seksuelle handlinger skal være frivillige og lovlige mænds og kvinders forudsætninger for at planlægge graviditet styrkes enhver graviditet skal være ønsket alle abortsøgende tilbydes rådgivning og vejledning seksuelt overførbare sygdomme skal reduceres HIV/AIDS smittede skal sikres kompetencer til at føre et sikkert sexliv for arbejdsområde 4. Sexlivet Aktivitet 1 Sikker Sex, projektstyring Løbende Aktivitet 2 Iggu, projektstyring Løbende Aktivitet 3 Livsstilspiloter Aktivitet 4 AIDS-linjen Løbende Aktivitet 5 Markering af WHO-dag 1. december Aktivitet 6 I seng med Nunu; TV og radio i Partnerskab med KNR 1. december Målepunkter Kondomdistribution igangsat 5

6 2 kondomautomater i brug Arbejdsområde 5. Kost og fysisk aktivitet fremme handlekompetence og viden om kost og fysisk aktivitet skabe rammer for fysisk aktivitet for arbejdsområde 5. Kost og fysisk aktivitet Aktivitet 1 Ernæringsrådet x møder Aktivitet 2 Videreudvikling af materiale om De 10 kostråd til Løbende Aktivitet 3 Kostpolitikker på arbejdspladser for kantinepersonale Løbende Aktivitet 4 Evaluering af kostrådskampagnen, herunder undersøgelse af kystens mulighed for at efterleve de 10 kostråd Aktivitet 5 Kursusforløb for sundhedsprofessionelle i "Sund levevis og vejledning heri" Løbende Aktivitet 6 10 Tv-afsnit om kost og motion vist på KNR formidles via dvd til skoler, uddannelsesinstitutioner og andre relevante målgrupper 1. kvartal Aktivitet 7 Kost og bevægelse på skoler og institutioner, projektstyring Målepunkter bygdefodboldskoler afviklet i henhold til partnerskabsaftale med GBU August Arbejdsområde 6. Alkohol og andre rusmidler børne- og ungdomsliv uden misbrug af alkohol og rusmidler alkoholfrie miljøer skal fremmes og udvikles fra 2007 til 2012 skal: andelen af unge, der har oplevet at være fulde før det 14. år falde til 10 %; andelen af årige, der har prøvet at ryge hash, reduceres til under 10 %; andelen af unge, der har prøvet at sniffe reduceres mest muligt. for arbejdsområde 6. Alkohol, hash og andre rusmidler Aktivitet 1 Alkohol- og Narkotikarådet Aktivitet 2 Rusmiddeltasken, projektstyring Løbende Aktivitet 3 Alkoholpolitik på arbejdspladser, inkl. kursus FBK September Aktivitet 4 Uge 18 Maj Aktivitet 5 Børn og ungekampagne, projektstyring Aktivitet 6 Alkohollovgivningen, fortolkning og høringer Afsluttes februar Målepunkter Uge 18 afviklet i henhold til Inuunerittas målsætning 6

7 i 2/3 af landets byer og bygder Arbejdsområde 7. Ludomani spilafhængighed synliggøres samfundets viden om behandlingsmulighed for spilafhængighed for arbejdsområde 7. Ludomani Aktivitet 1 Kampagne, projektstyring Aktivitet 2 Vidensindsamling Målepunkter Arbejdsområde 8. Vold og seksuelle overgreb. Vold og voldtægter skal begrænses. Børne- og ungdomsliv uden vold og seksuelle overgreb. Højne livskvalitet PAARISA udformede i 2008 en National Strategi til forebyggelse af vold, voldtægter og seksuelle overgreb. Strategien danner basis for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde på lokalt plan. for arbejdsområde 8. Vold og seksuelle overgreb Aktivitet 1 National Strategi sammenskrives Jan feb Aktivitet 3 Politisk godkendelse og økonomi Juni Aktivitet 4 Strategien synliggøres på websider Aktivitet 5 Partnerskaber opbygges August december Aktivitet 6 Etablering af Barnahus Aktivitet 7 Kampagner iht strategien, projektstyring Aktivitet 8 Mobning blandt ældre, på børneinstitutioner og på arbejdspladser, projektstyring Målepunkter Strategien opnår positiv omtale i pressen og mindst to partnerskaber er etableret delprojekter synliggjort inden udgangen af 2009 Oktober 7

8 Arbejdsområde 9. Tandsundhed forbedre den samlede tandsundhed hos befolkningen fremme handlekompetence i forhold til tandsundhed og kost for arbejdsområde 9. Tandsundhed Aktivitet 1 Implementering af carriesstrategi Aktivitet 2 National Tandbørstedag 24. april Målepunkter Presseomtale af pjecer og tandbørstedagen Arbejdsområde 10. kommunalt samarbejde Innovativt samarbejde med kommunerne, herunder lokale forebyggelsesudvalg og forebyggelseskonsulenter for arbejdsområde 13. Kommunalt samarbejde Aktivitet 1 Konsulentbistand, se bilag efter aftale Aktivitet 2 Forebyggelsesudvalg møder ved besøg Aktivitet 3 Fagligt e-forum oqallitta med forebyggelseskonsulenter Løbende Aktivitet 4 Seminar for forebyggelseskonsulenter September Aktivitet 5 Distribution af materialer Løbende Aktivitet 6 Qaanaaq, koordinatoropgaver for Komite Løbende Målepunkter konsulentbesøg minimum seks gange årligt Oqallitta anvendes aktivt af forebyggelseskonsulenter Arbejdsområde 11. Information og formidling På sundhedspædagogisk måde at formidle eksisterende viden om sundhedsfremme og forebyggelse. for arbejdsområde 14. Information og formidling Aktivitet 1 udvikles og vedligeholdes Løbende 8

9 Aktivitet 2 og vedligeholdes Løbende Aktivitet 3 udvikles og vedligeholdes Løbende Aktivitet 4 udvikles og vedligeholdes løbende Aktivitet 3 Sundhedsmagasinerne SILA og INUK Aktivitet 4 Pressemeddelelser Løbende Målepunkter for hjemmesider foretages optælling af besøgende SILA og INUK udkommer med i alt 5 numre Forår og efterår Prioriteret målgruppe: Børn og unge styrke indsatsen overfor omsorgssvigtede børn og deres familier skabe øget fokus på omsorg for hinanden udvikle børns og unges handlekompetence i forhold til sund livsstil for arbejdsområde 10. Børn og unge Aktivitet 1 Børn og Ungetelefonen 134 Løbende Aktivitet 2 Inuussuttut Akisunnerat, projektstyring og baggrundsgruppe Løbende Aktivitet 3 Tidlig indsats for den gravide familie, projektstyring Løbende Aktivitet 4 Real care dukker, projektstyring løbende Aktivitet 5 Forældreuddannelse Klar-til-Barn April - december Målepunkter Årsrapport for 134 Statusrapport Tidlig Indsats Prioriteret målgruppe: Ældre et værdigt og indholdsrigt liv for alle ældre og gamle ældres funktionsniveau i det daglige forbedres og forekomsten af symptomer og langvarig sygdom blandt ældre reduceres for arbejdsområde 12. Ældre Aktivitet 1 Opmærksomhed ved alle indsatsområder for inddragen af ældreområdet 9

10 Aktivitet 2 Aktivitet 3 Målepunkter Ældre- og patientforeninger prioriteres ved Inuunerittapulje Oplysningsmateriale på grønlandsk om aldersbetingede sygdomme minimum 1 pjece udsendt 3. Eksternt samarbejde PAARISA deltager i en række fora for nationalt og internationalt samarbejde. De vigtigste internationale samarbejdspartnere er: Nordisk narkotikaforum; Nordisk Rusmiddelseminar: ICC; Center for Selvmordsforebyggelse; Center for Selvmordsforskning; Nordisk forening mod Børnemishandling og omsorgssvigt, GIHR. PAARISA deltager aktivt i HBSC-undersøgelsen, den næste planlægges ti Der er samarbejde med Statens institut for Folkesundheds grønlandsafdeling, med University of Ottawa og University of Montana. Omkring dokumentation samarbejdes med Embedslægeinstitutionen, Grønlands statistik samt HSanalyse. 4. Råd, arbejdsgrupper og bestyrelser PAARISA er sekretariat for Ernæringsrådet samt for Alkohol- og Narkotikarådet. PAARISA deltager i eksterne styregrupper og arbejdsgrupper for Diabetesprojektet, Tasiilaq særlig indsats, Qaanaaq Komiteen, Greenland Sexual Health project, Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet. Herudover en række arbejdsgrupper nedsat af IN. PAARISA varetager, på vegne af Direktoratet for Sundhed, bestyrelsespost i MIPI 5. Organisation PAARISA ledes af en afdelingschef og er bemandet med 8 professionelle, erfarne konsulenter og AC-medarbejdere, der virker som folkesundhedsstrateger, samt en kontorfuldmægtig. Derudover: en stilling som kostkonsulent deles med Lægeklinikken, hvor vedkommende er tilknyttet diabetesprojektet og en stilling som koordinator for Klar-til-Barn, som finansieres af IN. Der tilknyttes løbende studentermedhjælpere, praktikanter og Ph.d studerende. Efter- og videreuddannelse vægtes højt. Der afsættes midler, således at alle kan deltage i mindst én faglig konference og/eller deltage i kursus/efteruddannelse. 10

11 6. Økonomi Økonomien er baseret på hovedkonto Paarisa, forebyggelse og sundhedsfremme og hovedkonto Folkesundhedsprogrammet. Derudover forvaltes hovedkonto Qaanaaq særlig indsats. Udgifter til løn og øvrig drift henhører under hovedkonto Familie- og Forebyggelsesstyrelsen. 11

12 Bilag Center for Folkesundhed - PAARISA Samarbejde med kommuner i 2009 PAARISA stiller sundhedspædagogisk konsulentbistand til rådighed for kommunen om dennes projekter, handlingsplaner og politik inden for de tværfaglige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. PAARISA besøger kommunen efter aftale, hvor der afholdes tværfaglige møder bl.a. med forebyggelsesudvalg. PAARISA informerer om Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta, Inuunerittapulje og partnerskabs-aftaler. Der kan ligeledes afholdes borgermøder, møder med foreninger, grupper, virksomheder eller andre. PAARISA: - opretter og vedligeholder hjemmeside med fagligt e-forum for forebyggelseskonsulenter og PAARISA, - arrangerer og afholder alle udgifter i forbindelse med landsdækkende seminar i 2009 for forebyggelseskonsulenter, - tilbyder faglig og sundhedspædagogisk konsulentbistand i forhold til konkrete projekter og til forebyggelsesudvalget. Forebyggelseskonsulenten: - tilknyttes webbaseret fagligt debatforum for landets forebyggelseskonsulenter og PAARISA. E-forum er ramme om erfaringsudveksling, vidensdeling, sparring og for gensidig inspiration. - tilbydes deltagelse i det landsdækkende seminar 2009 for landets forebyggelseskonsulenter. Kommunen: - udfærdiger handlings- og strategiplan for sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, - sikrer årlig fremsendelse af Handlingsplan fra Det lokale Forebyggelsesudvalg. 12

INUUNERITTA. Årsrapport for 2008

INUUNERITTA. Årsrapport for 2008 Namminersorlutik Oqartussat/Grønlands Selvstyre Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik /Departementet for Sundhed PAARISA INUUNERITTA Årsrapport for 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDLEDNING...3

Læs mere

Spædbarnsdødelighed...4 Andel med fødselsvægt under 2500 gram...4 Middellevetid...4 Selvvurderet helbred...5

Spædbarnsdødelighed...4 Andel med fødselsvægt under 2500 gram...4 Middellevetid...4 Selvvurderet helbred...5 PAARISA Ilaqutariinnermut Pitssaaliuinermullu Aqutsisoqarfik/Familie og Forebyggelsesstyrelsen Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik /Departement for Familie og Sundhed Namminersornerullutik

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Sundhedspolitik 2007 2010

Sundhedspolitik 2007 2010 Sundhedspolitik 2007 2010 UDKAST Drøftet i Kommunalbestyrelsen den 16. maj 2007 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den Udarbejdet af tværsektoriel arbejdsgruppe februar - juni 2007 Flemming Lassen, leder af

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...

Naalakkersuisut s handlingsplan mod vold 2014-2017. Strategi, indsatser og målsætninger...5. Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger... NAALAKKERSUISUT S STRATEGI OG HANDLINGSPLAN MOD VOLD 2014-2017 Indhold Forord...3 Baggrund...4 Strategi, indsatser og målsætninger...5 Sammenhæng mellem indsatser og målsætninger...6 Fra holdning til handling...8

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering

Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering AFSNIT 2. Grønland Indledning I 2005 gav FN s Komité for Barnets Rettigheder i deres svar

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010

Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune. August 2010 Alkoholpolitisk handleplan for Langeland Kommune August 2010 Den alkoholpolitiske handleplan for Langeland Kommune blev vedtaget af politikerne i Langeland Kommune i oktober 2009. Handleplanen kan rekvireres

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSSTRATEGI 2012-14 Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Opbygning... 5 Sundhed med alle borgere... 6 Data... 6 Lovgrundlag...

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge

Skatte- og Velfærdskommissionen. Børn og unge Skatte- og Velfærdskommissionen Børn og unge Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.2. Målsætninger 4 2. Børn og unges trivsel 6 2.1. Fysisk og psykisk trivsel 6 2.1.1. Selvmord

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Forebyggelsespakke om alkohol

Forebyggelsespakke om alkohol Forebyggelsespakke om alkohol 1 Indholdsfortegnelse Fakta... 3 Forekomst... 3 Brug af sundhedsvæsenet... 5 Tal på sundhed i kommunen... 6 Lovgivning... 6 Evidens... 7 Kommunernes erfaringer og muligheder

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere