Fredag d. 26. februar kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredag d. 26. februar kl. 16.00"

Transkript

1 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af de daglige opgaver samt implementering af værktøjer til bedre driftsledelse i KS. I den forbindelse er der identificeret et behov for en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen, som skal sikre en bedre planlægning og styring af styrelsens større projekter og opgaver. Udbudsproceduren Konkurrencestyrelsen ønsker at modtage tilbud fra leverandører, som omfatter udvikling og implementering af en projektmodel. I vedlagte bilag beskrives udbudsmateriale til brug for tilbudsgivningen. KONKURRENCESTYRELSEN Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Tidsplan for udbuddet er: Handling Tidsplan Annoncen sendes i udbud Mandag d. 1. februar 2010 Frist for afklarende spørgsmål gerne Mandag d. 22. februar 2010 på mail til specialkonsulent Christian Meyer, Frist for fremsendelse af oplæg fra leverandør gerne på mail til special- Fredag d. 26. februar kl konsulent Christian Meyer, Udpegning af leverandør til opgaven Fredag d. 5. marts Forløb start Sommeren 2010 Tilbud på opgaven De virksomheder der afgiver bud på opgaven, skal indlevere et tilbud, som indeholder nedenstående dokumenter: 1) Et tilbud, hvor der tages udgangspunkt i en model, hvor virksomheden står for den primære fremdrift i forløbet 2) En underskrevet tro- og love erklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige 3) Referencer fra 3 lignende opgaver til vurdering af ansøgers faglige kompetence Konkurrencestyrelsen har udarbejdet en række mål med relevans for vores kunder. Målene kan ses på styrelsens hjemmeside under Om KS \ Mål og styring

2 2/6 Tilbuddet skal tydeliggøre, hvilken involvering der forventes af Konkurrencestyrelsen. Dvs. både ressourceforbrug samt på hvilket niveau (direktion, chef eller medarbejder). Referencerne skal som minimum indeholde en beskrivelse af opgavens omfang, formål og synlige resultater. Ved valg mellem tilbud vil Konkurrencestyrelsen anvende princippet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud, hvor følgende kriterier vægtes: Økonomien i projektet Kvalitet i løsningen, herunder en tydelig sammenhæng mellem projektet og Konkurrencestyrelsens strategi og arbejdsgange Konsulenternes individuelle kompetencer, som beskrives i form af uddybende CV på de konsulenter, som vil blive involveret i opgaven I forhold til vurderingen af økonomien i projektet indgår ligeledes styrelsens ressourceforbrug. Det endelige tilbud skal ligeledes præcisere, hvorvidt der kommer udgifter til køb af IT-systemer eller andre værktøjer, som ligger udenfor tilbuddet samt et estimat på disse udgifter.

3 3/6 Udbudsmaterialet Formål Det overordnede formål med forløbet er At forbedre styrelsens projektstyring At udbygge styrelsens projektkompetencer Baggrund I efteråret 2009 blev der gennemført en analyse af styrelsens projektstyring. Analysen tog udgangspunkt i bl.a. personlige interviews med hele ledelsesgruppen og udvalgte medarbejdere samt en spørgeskemaundersøgelse til alle medarbejdere og ledere i organisationen. Analysen viste, at en styrkelse af styrelsens projekthåndtering vil være hensigtsmæssigt. Størstedelen af opgaverne i de fleste centre i KS er deciderede projekter eller projektlignende sager. Der er stor ekstern synlighed omkring sagerne, og der er et behov for en meget høj effektivitet i gennemførelsen af projekterne for at kunne opfylde styrelsens strategi. Resultaterne af analysen er vedlagt som bilag. Målgruppen Styrelsen har en ledergruppe bestående af 17 økonomer og jurister. Derudover er der en medarbejdergruppe på ca. 150 personer, som primært fordeler sig ligeledes på økonomer og jurister samt ca. 20 kontorfunktionærer. Det er primært de akademiske medarbejdere, som indgår i projekter og varetager projektstyringen. Ledelsens rolle er i dag en kombination af projektejere og projektledere. Der er et øget behov for, at projektlederrollen i højere grad varetages af erfarne og projektkyndige medarbejdere. Udbyttekrav Konkurrencestyrelsen skal have følgende udbytte af forløbet: En bedre projektstyring af både projekter og projektlignende sager Øget projektkompetencer i styrelsen Ledelsen skal opleve en forbedring på planlægningen og styringen projekterne med følgende effekter: o Øget effektivitet i projekterne o Frigivelse af chefressourcer til andre opgaver end projektlederrollen o Øget intern tilfredshed med styringen af projekterne Krav til rammer og struktur Der er følgende krav til forløbet:

4 4/6 Forløbet forventes at skulle foregå i sommeren og efteråret Konkurrencestyrelsen træffer beslutning om endeligt tidspunkt for igangsættelse af projektet efter valg af leverandører medio marts. Ledelsesgruppen må som udgangspunkt højest belastes med ca. 1-2 dages involvering og de involverede medarbejdere i et lidt større omfang (4-6 dage). Involveringen skal dække tid til både implementerings- og eventuelle uddannelsesaktiviteter. Såfremt der forudsættes en højere grad af involvering af Konkurrencestyrelsens ledelse og medarbejdere skal det præcist angives. Derudover skal konsekvenserne af denne højere grad af involvering præciseres (både økonomisk og fagligt), og hvorvidt det er muligt at gennemføre en løsning uden den foreslåede involveringsgrad. Gruppen må i udgangspunktet maksimalt være væk i en dag ad gangen. Vi vil gerne se forskellige forslag til fx undervisningsformen og hvorledes man kan håndtere implementeringsaktiviteterne. Organisatorisk forankring Konkurrencestyrelsens direktion beslutter prioriteringen af projektet samt sætter rammerne. Direktionen er sparringspartner og projektejere på programindhold og struktur. Krav til samarbejdspartnere Erfaring med lignende opgaver er en forudsætning. I plenum skal det være en seniorkonsulent, som kører processen. Tilbuddet skal tydeliggøre hvor der gøres brug af seniorkonsulenter, og hvor det ikke er tilfældet. Teamet skal sammensættes, så senioriteten sikres i plenum og økonomien i de andre aktiviteter. Konkurrencestyrelsen forbeholder sig retten til at afbryde samarbejdet, hvis der skiftes konsulent på opgaven. Det skal ligeledes tydeliggøres, hvorvidt der er tale om et standardprodukt eller et skræddersyet element for hvert enkelt element i den foreslåede model. Vi har behov for en grov tidsplan fra starten, som gøres mere detaljeret efter kontraktsindgåelsen. Desuden er der behov for en detaljeret beskrivelse af arbejdsfordelingen mellem Konkurrencestyrelsen og konsulenterne. Dvs. en beskrivelse af hvilken involvering (estimeret i både tid og relevante personer) der kræves på de forskellige tidspunkter i forløbet. Typiske projekter De typiske projekter i Konkurrencestyrelsen involverer som regel mellem 1-4 medarbejdere og varer ca. ½-1½ år. Heraf kan nævnes: Sager for Konkurrencerådet eller Energitilsynet Analysekapitler til Konkurrenceredegørelsen Selvstændige publikationer af analyser Lovarbejde

5 Vedlagte bilag: Analyse af Konkurrencestyrelsens projektstyring 5/6

6 Bilag til udbudsmaterialet, som gives til interesserede (henvendelse skal ske til specialkonsulent Christian Meyer, Beskrivelse af KS projektstyringsværktøj Rollefordeling i chefgruppen Konkurrencestyrelsens strategi Værdigrundlag Organisationsdiagram Beskrivelse af udviklingen i tidsforbruget på de forskellige sagstyper på konkurrenceområdet Beskrivelse af udviklingen i sagstyperne på konkurrenceområdet Oversigt over sagsbehandlingstiderne på sagstyper (både konkurrenceog energiområdet) Konkurrencestyrelsens resultatkontrakt De faglige centres resultatkontrakter Procesbeskrivelser for forskellige typer af sager 6/6

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685

Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685 KL's høringssvar - Udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder samtidighed mv.)

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere