Effektrapport 1. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektrapport 1. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet"

Transkript

1 Effektrapport 1. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet

2 INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes effektrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt én gang i kvartalet og forelægges Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Denne rapport vedrører 1. kvartal Rapporten følger op på de mål, der er i Beskæftigelsesplanen for Beskæftigelsesplanen er Frederiksberg Kommunes ramme for beskæftigelsesindsatsen og fungerer som overlægger for målgruppeplanerne Vækst og Jobskabelse og Unge godt på vej. Der følges særskilt op på ungeindsatsen i to halvårlige opfølgninger, som sætter fokus på mål, resultater og effekter af de indsatser, der er på ungeområdet. Effektrapporten er opdelt i afsnit. I første afsnit følges der op på beskæftigelsesplanen, i andet afsnit gives en status på antallet i de enkelte målgrupper og udviklingen heri samt øvrige politiske målsætninger, som er gældende i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Til sidst i rapporten er et appendiks med forklaringer til begreber. I Frederiksberg Kommune er der en klar strategi for beskæftigelsesindsatsen. Den hedder Job i Fokus. Det indebærer bl.a., at der arbejdes med udgangspunkt i virksomhedernes behov for arbejdskraft og den kortest mulige vej til beskæftigelse eller uddannelse i indsatsen. Samtidig er målet, at der skabes resultater og indsatser, som har en effekt, hvilket er vigtigere end proces. Sidstnævnte er også baggrunden og udgangspunktet for denne opfølgning, hvor der ikke følges op på produktionsmål. SIDE 2 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERBLIK 4 1. BESKÆFTIGELSESPLAN (baggrund og mål) 6 - Alle ydelsesgrupper 7 - Dagpengeområdet 8 - Sygedagpengeområdet 9 - Langtidsledighed 10 - Job på særlige vilkår 11 - Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet ØVRIGE OPFØLGNINGER (baggrund og mål) 14 - Udviklingen i antal ydelsesmodtagere 15 - Kontant- og uddannelseshjælp 17 - Socialt bedrageri og fejludbetalinger 18 - Status på flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ankommet efter 1. januar APPENDIKS 20 - Begrebsforklaring 21 SIDE 3 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

4 SAMLET OVERBLIK 1:2 - BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Mål - Alle ydelser Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af befolkningen mellem år, som er på ydelse inden for alle målgrupper - Dagpengeområdet Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af arbejdsstyrken, der modtager a-dagpenge Resultater Andelen af ydelsesmodtagere i procent af befolkningen er 10,8 pct. i Frederiksberg Kommune (januar 2018), hvilket er 1,6 pct. - point lavere end klyngegennemsnittet Andelen af a-dagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken er 3,3 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,4 pct. - point højere end klyngegennemsnittet - Sygedagpengeområdet Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af arbejdsstyrken, der er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb - Langtidsledighed Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i andelen af langtidsledige, hvor langtidsledige måles som modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge eller integrationsydelse der er på sidste refusionstrin - Job på særlige vilkår Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i andelen af fleksjobledige Frederiksberg Kommune skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen ift. hvor stor en andel af arbejdsstyrken, der er i målgruppen for job på særlige vilkår (forrevalidering, revalidering eller i ressourceforløb) - Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Frederiksberg Kommune skal være den bedste i klyngen målt på andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er i beskæftigelse i juni måned 3 år efter ankomst Andelen af sygedagpengemodtagere og personer jobafklaringsforløb i procent af arbejdsstyrken er 2,0 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,1 pct. - point lavere end klyngegennemsnittet Andelen af langtidsledige a-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere er 45 pct., hvilket er 8 pct. - point lavere end klyngegennemsnittet Andelen af fleksjobledige er 23,9 pct., hvilket er 5,6 pct. - point højere end klyngegennemsnittet Andelen i målgruppen for job på særlige vilkår er 0,6 pct, hvilket er 0,5 pct. - point lavere end klyngen Frederiksberg Kommune er nummer 1 i klyngen Positiv / delvist SIDE 4 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

5 SAMLET OVERBLIK 2:2 ØVRIGE OPFØLGNINGER Mål - Udvikling i målgrupper Antal fuldtidspersoner i målgrupperne ift. de oprindeligt fastlagte budgetforudsætninger udarbejdet i 2017 for budget 2018 (vurdering er opgjort på delsum). Førtidspension er markeret med gult. Det bemærkes, at en del af målgruppen finansieres af staten) Målgruppe Ydelser Budgetforudsætning Antal Dagpengeområdet A-dagpenge Sygedagpenge 923 Sygedagpengeområdet Jobafklaringsforløb 200 Delsum Ledighedsydelse 120 Job på særlige vilkår 1:2 Fleksjob 437 Job på særlige vilkår 2:2 Delsum 557 Revalidering 68 Forrevalidering 12 Ressourceforløb 320 Delsum 400 Kontanthjælp Kontant- og uddannelseshjælp Uddannelseshjælp 307 Delsum Integrationsydelse Integrationsydelse 352 Førtidspension Førtidspension Kontant- og uddannelseshjælp Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af arbejdsstyrken der er på kontant- eller uddannelseshjælp - Socialt bedrageri og fejludbetalinger Frederiksberg kommune skal styrke indsatsen mod socialt bedrageri og fejludbetalinger Resultater - Status på flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ankommet efter 1. januar 2014 Andelen af selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte skal være mindst 40 pct. Antallet af borgere på de forskellige ydelser er at finde på slide 15 Udvikling i målgrupper Andelen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er 2,6 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 1,6 pct. - point lavere end klyngegennemsnittet Magistraten har på møde den 9. april 2018, pkt 121, modtaget en status for Kontrolenhedens arbejde med socialt bedrageri og fejludbetalinger i pct. af de flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som ankom i kvoteåret 2014 er selvforsørgende, 53 pct. fra 2015, 45 pct. fra 2016 og endelig 33 pct. fra kvoteåret 2017 er aktuelt i selvforsørgelse. Samlet 49 pct. Positiv / delvist SIDE 5 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

6 1. BESKÆFTIGELSESPLAN BAGGRUND I henhold til 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal kommunerne udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen for Frederiksberg Kommune godkendes i Kommunalbestyrelsen hvert år i december. Beskæftigelsesplanen beskriver Frederiksberg Kommunes overordnede målsætninger og strategier inden for beskæftigelsesområdet det kommende år og ligger i forlængelse af kommunens overordnede strategiplan Frederiksbergstrategien. Målsætningerne i Beskæftigelsesplanen er formuleret så enkelt som muligt, så det er nemt at forstå og følge op på. Der er tale om et dynamisk målesystem, hvor der sammenlignes med de kommuner, som har de samme rammevilkår som Frederiksberg Kommune for en given målgruppe. Disse sammenligningskommuner omtales som klyngen Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår er udmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Inddelingen er sket på baggrund af en analyse af kommunernes rammevilkår fra SFI og KORA i Det er med til at gøre det enklere og mere validt, når der sammenlignes med kommuner, som ligner Frederiksberg Kommune. Det skyldes, at kommunerne flytter sig både i forhold til resultatet af indsatsen og samfundets konjunkturer. MÅL Den generelle målsætning er, at Frederiksberg Kommune som minimum skal ligge på gennemsnittet af klyngen inden for alle ydelsesgrupper. Udover den overordnede målsætningen, er der udpeget 5 indsatsområder med mere konkret specificerede mål, nemlig: Dagpengeområdet Sygedagpengeområdet Langtidsledighed Job på særlige vilkår Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Til hvert mål vil den præcise definition af målet være beskrevet, samt en uddybende status i forhold til målopfølgning. I afsnit 1 følges der op på den generelle udvikling SIDE 6 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

7 1. BESKÆFTIGELSESPLAN Alle ydelsesgrupper MÅL STATUS Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af befolkningen år, som er på ydelse inden for alle målgrupper. I januar 2018 var 10,8 pct. af befolkningen på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune. Det er 1,6 pct-point lavere end klyngen og 6,1 pct. point lavere end gennemsnittet for hele landet. Der er ydelsesmodtagere i Frederiksberg Kommune. Antallet af ydelsesmodtagere er faldende og på et års sigt (fra januar 2017 til januar 2018) er antallet faldet med 3,2 pct. Alle ydelser dækker over både de midlertidige forsørgelsesydelser, som eksempelvis a- dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp og sygedagpenge, men også mere varige forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension. Andelen af ydelsesmodtagere ift befolkningen er lavt, både ift. sammenlignelige kommuner, men især ift. niveauet for hele landet. Målet er opfyldt. Figur 1: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på alle ydelser Figur 2: Figuren viser udviklingen i andelen af befolkningen år i alle ydelsesgrupper ANTAL 8300 Faktisk ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet Kilde: Jobindsats.dk Kilde: Jobindsats SIDE 7 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

8 1. BESKÆFTIGELSESPLAN Dagpengeområdet MÅL STATUS Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af arbejdsstyrken, der er på a-dagpenge. Andelen af dagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken er 3,3 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er 0,4 pct.-point højere end klyngegennemsnittet, og på niveau med landsgennemsnittet. Der er fuldtidspersoner er på dagpenge i Frederiksberg Kommune. Antallet af dagpengemodtagere er faldet med 0,8 pct. på et års sigt. Andelen af dagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken er 3,3 pct., hvilket er 0,4 pct. - point højere end niveauet for klyngen. Frederiksberg Kommune adskiller sig på dagpengeområdet fra både klynge og hele landet. Der er nemlig relativt mange akademikere og dimittender. 47 pct. af de ledige dagpengemodtagere i Frederiksberg tilhører én af de akademiske a-kasser; Akademikernes A-kasser, A-kassen for journalistik og kommunikation, CA eller Magistrenes A-kasse. For klyngen i øvrigt udgør andelen af akademikere 17 pct. af de ledige dagpengemodtagere, mens det tilsvarende tal på landsplan er 19 pct. (januar 2018). Målet er ikke opfyldt Figur 3: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på A-dagpenge Figur 4: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken på A-dagpenge ANTAL Faktisk Budgetforudsætning ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet , , , , , ,5 Kilde: Jobindsats.dk Kilde: Jobindsats.dk SIDE 8 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

9 1. BESKÆFTIGELSESPLAN Sygedagpengeområdet MÅL STATUS Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af arbejdsstyrken der er på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb Andelen af sygedagpenge- og jobafklaringsmodtagere i procent af arbejdsstyrken er 2,0 pct. i Frederiksberg Kommune, hvilket er lavere end klyngegennemsnittet (0,1 pct. point lavere), og1,3 pct. point lavere end landsgennemsnittet. Antallet af sygedagpengemodtagere eller personer i jobafklaringsforløb er i 1098, og er samlet set faldet fra 2017 til 2018 med 3 pct. Faldet skyldes et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Antallet af sygedagpengemodtagere ses i sammenhæng med jobafklaringsforløb, hvilket hænger sammen med sygedagpengereformen. Første del af sygedagpengereformen trådte i kraft d. 1. juli Her blev tidspunktet for revurdering af retten til sygedagpenge fremrykket fra 12 til 5 måneder, og borgere, der ikke kunne blive forlænget på sygedagpenge, men fortsat er uarbejdsdygtige, fik ret til et jobafklaringsforløb. Andelen af sygedagpengemodtagere ift. arbejdsstyrken er 0,1 pct. point lavere end klyngegennemsnittet, og markant lavere end landsgennemsnittet på 3,3 pct.. Målet er opfyldt. Figur 5: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb Figur 6: Figuren viser udviklingen i andel af arbejdsstyrken på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb ANTAL Faktisk Budgetforudsætning ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet , ,4 3, ,0 2, , ,4 2, ,0 1, , ,4 1, ,0 Jobindsats.dk Jobindsats SIDE 9 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

10 1. BESKÆFTIGELSESPLAN Langtidsledighed MÅL STATUS Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i andelen af langtidsledige, hvor langtidsledige måles som modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge eller integrationsydelse der er på det sidste refusionstrin (hvor kommunen finansierer 80 procent af udgiften og hvor kommunen får 20 procent i refusion eller medfinansiering). I juli 2017 var Frederiksberg nr. 1 i klyngen med 45 procent af målgruppen på det sidste refusionstrin, mens gennemsnittet for klyngen var 53 procent I Frederiksberg Kommune er der for nuværende personer, som er berørt af langtidsledighed, på ydelsen kontanthjælp, a-dagpenge eller integrationsydelse og som dermed er på sidste trin af refusionstrappen. Refusionstrappen blev indført som led i refusionsreformen, der trådte i kraft den 4. januar Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser og refusionssatsen aftrappes over tid. Ved mere end 52 uger på offentlig forsørgelse er refusionssatsen 20%. Antallet af langtidsledige er faldet med 6,7% på et års sigt. Andelen af langtidsledige er lavere på Frederiksberg end blandt sammenlignelige kommuner. Det bemærkes at mål og målopfølgningen på dette mål afviger fra 2017, hvor langtidsledighed ikke var defineret af refusionsomlægningen. Målet er opfyldt. Figur 7: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner som er langtidsledige på kontanthjælp*, a-dagpenge eller integrationsydelse *Bemærk at uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud er inkluderet, da det ikke er muligt at skelne mellem uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i løntilskud. ANTAL 2050 Faktisk Figur 8: Figuren viser udviklingen i andelen af langtidsledige på kontanthjælp*, a- dagpenge eller integrationsydelse *Bemærk at uddannelseshjælpsmodtagere i løntilskud er inkluderet, da det ikke er muligt at skelne mellem uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere i løntilskud. ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet 0, , , , ,0 Kilde: STAR LIS Kilde: STAR LIS SIDE 10 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

11 1. BESKÆFTIGELSESPLAN Job på særlige vilkår 1:2 MÅL STATUS Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i andelen af fleksjobledige (andelen på ledighedsydelse ud af den samlede gruppe af fleksjobberettigede) I februar 2018 er Frederiksberg nr. 7 ud af 8 mulige i klyngen med 23,9 procents fleksjobledighed. Mens gennemsnittet for kommunerne i klyngen er på 18,3 procent. Antallet af personer i fleksjob eller på ledighedsydelse er 569 fuldtidspersoner i Frederiksberg Kommune. Heraf er 136 på ledighedsydelse. Området for fleksjob og job på særlige vilkår blev især ændret ved Reformen af førtidspension og fleksjob, som trådte i kraft fra den 1. januar Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Det er derfor vigtigt, at personer der visiteres til et fleksjob ikke blot ender på ledighedsydelse. Andelen af fuldtidspersoner på ledighedsydelse er 23,9 pct, hvilket er 5,6 pct. - point højere end gennemsnittet af kommunerne i klyngen. Målet er ikke opfyldt. Figur 9: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner i fleksjob eller på ledighedsydelse ANTAL 600 Faktisk Budget Figur 10: Figuren viser udviklingen i andelen af fleksjobledige (andelen på ledighedsydelse ud af den samlede gruppe af fleksjobberettigede) ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet 0, , , , , , ,00 Kilde: Jobindsats *Data er kun tilgængeligt for 2018 Kilde: Jobindsats SIDE 11 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

12 1. BESKÆFTIGELSESPLAN Job på særlige vilkår 2:2 MÅL STATUS Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af arbejdsstyrken der er i målgruppen for job på særlige vilkår (revalidering, forrevalidering eller ressourceforløb). I juli 2017 var der 0,7 procent af arbejdsstyrken i målgruppen for job på særlige vilkår på Frederiksberg, mens gennemsnittet for klyngen var 1,1 procent. Antallet af personer i målgruppen for job på særlige vilkår er 420. Andelen af personer i målgruppen er 0,6 pct, hvilket er 0,5 pct. - point lavere end andelen for klyngen. Målet er opfyldt. Figur 11: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner i målgruppen for job på særlige vilkår (revalidering, forrevalidering eller ressourceforløb) Figur 12: Figuren viser udviklingen i andelen i målgruppen for job på særlige vilkår (revalidering, forrevalidering eller ressourceforløb) ANTAL Faktisk Budgetforudsætning ANDEL Frederiksberg Klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Hele landet 500 1, , , , , , ,0 Kilde: Jobindsats *Data er kun tilgængeligt for 2018 Jobindsats.dk SIDE 12 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

13 1. BESKÆFTIGELSESPLAN Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet MÅL STATUS Frederiksberg skal være den bedste i klyngen målt på andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som er i beskæftigelse i juni måned tre år efter ankomståret. Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som ankom i 2015 og som er i beskæftigelse i januar 2018 er på 52,8 procent. Det betyder at Frederiksberg Kommune er bedst i klyngen. Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ankom i 2015, og som er kommet i beskæftigelse er 52,8 pct. Frederiksberg Kommune er dermed nr. 1 i klyngen. Gennemsnittet for hele landet er 29,2 pct., hvorfor Frederiksberg Kommune klarer sig særligt godt. Målet er opfyldt. Figur 13: Figuren viser udviklingen i andel af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ankommet i 2015 som er i beskæftigelse ANDEL Frederiksberg (nr. 1) Furesø (nr. 2) Hele landet Jobindsats.dk SIDE 13 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

14 2. ØVRIGE OPFØLGNINGER BAGGRUND Ovenstående afsnit har taget udgangspunkt i Beskæftigelsesplan Det er derudover relevant at se på antallet af ydelsesmodtagere og udviklingen i målgrupper på et års sigt som et samlet overblik. Er der blevet flere eller færre ydelsesmodtagere gennem det seneste år og hvor mange ydelsesmodtagere er der for nuværende. Det gennemgås i det følgende. Målgrupperne er derudover i et vist omfang grupperet, således at det er muligt også at se udviklingen i eksempelvis kontant- og uddannelseshjælp sammen. Eksemplet med kontant- og uddannelseshjælp er valgt, da de er en indikation af status for kontanthjælpsreformen. Derudover er målgruppen for Job på særlige vilkår samt fleksjobvisiterede grupperet, idet der følges op herpå i Beskæftigelsesplanen. Endelig er sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb valgt. Med sygedagpengereformen der trådte i kraft i juli 2014 blev der indført jobafklaringsforløb for de borgere, der ikke kan forlænges efter gældende forlængelsesregler, og som fortsat er uarbejdsdygtige. Udover de målsætninger som er defineret i Beskæftigelsesplanen er der øvrige fokusområder, som enten omtales i planerne på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område uden egentlige målsætninger, eller hvor Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område gør en indsats i forhold til politiske planer som ikke er direkte forankret under udvalget. Disse fokusområder følges der op på i dette afsnit. Investeringsstrategier eller andre initiativer, som er vedtaget i budgettet for Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget og som kræver særlig opfølgning vil også være i dette afsnit. I forhold til budget 2018 er der ikke sådanne strategier eller initiativer. ØVRIGE FOKUSOMRÅDER TIL OPFØLGNING De øvrige fokusområder med særlig interesse i 2018 er: Udviklingen i kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Socialt bedrageri og fejludbetalinger Status på flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ankommet efter 1. januar 2014 SIDE 14 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

15 2. ØVRIGE OPFØLGNINGER Udvikling i målgrupper Nedenstående tabel viser udviklingen i ydelsesgrupper fra jan til jan På et års sigt, fra februar 2017 til februar 2018 er antallet af ydelsesmodtagere faldet med 3,2%. Den sidste kolonne viser de budgetmål, som der blev lagt ifbm. budgettet for Budgetforudsætning er årsgennemsnittet. Tabel 1: Udviklingen i målgrupper antal fuldtidspersoner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Udvikling 1/17-1/18 i pct. Budgetforu dsætninger 2018 A-dagpenge , Kontant- og arbejdsmarkedsydelse Sygedagpenge ,2 923 Jobafklaringsforløb ,0 200 Delsum ,1 Ledighedsydelse ,0 120 Fleksjob ,8 437 Delsum ,9 Revalidering ,5 68 Forrevalidering ,7 12 Ressourceforløb ,4 320 Delsum ,7 Kontanthjælp , Uddannelseshjælp ,6 307 Delsum ,8 Integrationsydelse ,3 352 Førtidspension , I alt ,2 SIDE 15 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

16 2. ØVRIGE OPFØLGNINGER Kontant- og uddannelseshjælp MÅL STATUS Frederiksberg skal som minimum ligge på gennemsnittet af klyngen i forhold til hvor stor en andel af arbejdsstyrken der er på kontant- eller uddannelseshjælp I marts 2018 var andelen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere ift. arbejdsstyrken 2,6 pct., hvilket var markant under klyngegennemsnittet der var 4,2 pct. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er fuldtidspersoner, hvilket er et fald på 8,6% på et års sigt. Andelen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere indgår som del af det samlede mål i Frederiksberg Kommunes beskæftigelsesplan. Som det er muligt at se ligger andelen af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere markant under klyngegennemsnittet. Kontant- og uddannelseshjælp er ikke en del af de områder der særligt skal prioriteres i Da målgrupperne er relativt store medtages de her. Andelen af arbejdsstyrken, som er på enten kontant- eller uddannelseshjælp er 1,6 pct. - point lavere end i klyngen. Målet er opfyldt. Figur 14: Figuren viser udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontant- eller uddannelseshjælp ANTAL Faktisk Budgetforudsætning Figur 15: Figuren viser andelen af arbejdsstyrken der er på kontant- eller uddannelseshjælp i Frederiksberg Kommune sammenholdt med klyngegennemsnittet (ekskl. Frederiksberg) ANDEL 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Uddannelseshjælp Frederiksberg Kontanthjælp Frederiksberg Kontant- og uddannelseshjælp - klyngegns. (ekskl. Frederiksberg) Jobindsats.dk Jobindsats.dk SIDE 16 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

17 2. ØVRIGE OPFØLGNINGER Socialt bedrageri og fejludbetalinger Et ministermål for 2018 er, at bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes. Igennem en årrække har der været et stigende fokus på at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser i Frederiksberg Kommune. I kommunen er der etableret en kontrolenhed, som arbejder med flere indsatser ift. bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger. Der arbejdes med: Styrkelse af kontrol og folkeregister Fokus på syge selvstændige Fokus på fejludbetalinger Øget internt samarbejde i kommune Samarbejde med eksterne instanser. Magistraten har på møde den 9. april 2018, pkt 121, modtaget en status for Kontrolenhedens arbejde med socialt bedrageri og fejludbetalinger i I statussagen peges bl.a. på, at indsatsen har været medvirkende til øget fokus på korrekt udbetaling af ydelser, korrekte registreringer i Det Centrale Personregister (CPR), samt retssikkerheden for borgerne. Det fremgår af statussagen, at der i 2017 blev stoppet og/eller krævet tilbagebetalt ydelser for i alt 9,5 mio. kr., samt opnået en besparelse på de perifere ydelser på 1,3 mio. kr. Indsatsen har bl.a. omhandlet, at flytteanmeldelser til adresser i kommunen har været udtaget til en manuel gennemgang Det fremgår endvidere, at der eksisterer et velfungerende samarbejde internt i kommunen. Kontrolenheden har bl.a. haft fokus på relationerne til de relevante faggrupper i Jobcenteret og Ydelsesafdelingen under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet. Samarbejdet på tværs har betydet, at Kontrolenheden har oplevet en stigning i antallet af interne henvendelser. Ligeledes har det vist sig, at der har været en væsentlig højere effekt i sager modtaget internt i forvaltningen. SIDE 17 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

18 2. ØVRIGE OPFØLGNINGER Status på flygtninge og familiesammenførte til flygtninge ankommet efter 1. januar 2014 Tabel 3 viser antal modtagne flygtninge og familiesammenførte, som ankom i kvoteårene fra 2014 til Det er endvidere muligt at se kommunekvoten for årene. Antallet dækker over dels voksne dels børn. Og i tabel 4 er det muligt at se status for forsørgelsen pba. de enkelte ankomstår. Af de aktuelt 332 voksne flygtninge og familiesammenførte voksne, der er ankommet siden 2014 er 139 i selvforsørgelse. Som det er muligt at se, stiger selvforsørgelsen jo længere tid siden, at den enkelte flygtninge og familiesammenførte kom til Frederiksberg Kommune. Tabel 3: Tabellen viser antal modtagne flygtninge fordelt efter status ved modtagelsen på Frederiksberg Tabel 4: Tabellen viser aktuel status på selvforsørgelse og ydelsestyper for voksne flygtninge og familiesammenførte Jan 14 feb 15 Mar 15 feb 16 Mar 16 feb 17 Mar 17 -feb 18 Mar 18 -maj 18 I alt Jan 14 feb 15 Mar 15 feb 16 Mar 16 feb 17 Mar 17 feb 18 Mar 18 -maj 18 I alt Kommunekvote for kvoteåret Kilde: Flygtningeoversigten og Fasit Antal voksne modtagne flygtninge i kvoteåret Antal modtagne ledsagede børn Antal modtagne uledsagede børn Modtagede flygtninge under flygtningekvoten i alt Antal familiesammenførte voksne til flygtninge Antal familiesammenførte børn til flygtninge Modtagede familiesammenførte til flygtninge Modtagede flygtninge og familliesammenførte i alt Selvforsørgende Aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere i program Jobparate integrationsydelsesmodtagere i program Integrationsydelsesmodtagere uden integrationsprogram Kilde: Flygtningeoversigten og Fasit Uddannelseshjælp A-dagpenge Sygedagpenge Jobrotation Førtidspension I alt aktuelt antal voksne flygtninge Andel selvforsørgende voksne flygtninge år 64% 53% 45% 33% 0% 49% SIDE 18 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

19 APPENDIKS BAGGRUND I det følgende er der en oversigt med forklaringer til de mest fagspecifikke begreber som anvendes under Arbejdsmarkeds- og Undervisningsudvalgtes område. SIDE 19 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

20 APPENDIKS Begrebsforklaring I tabellen nedenfor er en forklaring til de mest brugte fagbegreber som benyttes i effektrapporten. Tabel 5: Begreber på arbejdsmarkedsområdet Begreb Forklaring At kommuner eller jobcentre har samme rammevilkår og derfor indgår i en sammenlignelig klynge af kommuner betyder, at de har en række grundlæggende træk til fælles. Konsekvensen af disse fællestræk er, at borgerne i kommunerne inden for klyngen må forventes at modtage overførselsindkomst i nogenlunde det samme antal dage i løbet af ét år. Man må med andre ord forvente, at disse kommuner/jobcentre klarer sig nogenlunde lige godt. Klynge Statistiske analyser viser, at flere forhold hos borgerne har betydning for, hvor mange dage de i gennemsnit kan forvente at modtage overførselsindkomst i løbet af et år. For eksempel vil en høj andel af enlige forsørgere i en kommune øge det forventede antal overførselsdage pr. borger. Tilsvarende betyder en høj andel indvandrere, lavt uddannede og lejere, at det forventede antal overførselsdage pr. borger er højt. Alt andet lige må det derfor forventes, at borgere i Brøndby og Ishøj Kommune har flere overførselsdage pr. år end borgere i Furesø og Gentofte Kommune. Derfor vil det ikke være retvisende for indsatsen at sammenligne indsatsen i f.eks. Brøndby med Gentofte Kommune. Når jobcentret sammenlignes med andre jobcentre med samme rammevilkår, bliver sammenligningen mere retvisende for indsatsen. Eller sagt på en anden måde, når jobcentrene sammenlignes med andre jobcentre med samme rammevilkår, skyldes de forskelle, man finder i jobcentrenes resultater ikke, at jobcentrene har forskellige rammevilkår, men at de har gjort noget forskelligt i deres beskæftigelsesindsats. Til grund for klyngerne ligger en meget omfattende statistisk analyse udarbejdet af SFI og KORA fra Undersøgelsen omfatter alle personer mellem 16 og 66 år, det vil sige godt 3,7 mio. personer. Fuldtidspersoner Arbejdsstyrken Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode Arbejdsstyrken er defineret som summen af antallet af bruttoledige og beskæftigede i alderen år. SIDE 20 / EFFEKTRAPPORT / FREDERIKSBERG KOMMUNE

Effektrapport 2. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport 2. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet Effektrapport 2. kvt. 2018 Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes effektrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt én gang i kvartalet

Læs mere

Effektrapport 3. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport 3. kvt Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet Effektrapport 3. kvt. 2018 Effektopfølgning på Arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes effektrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt én gang i kvartalet

Læs mere

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Effektrapport pr. april Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Effektrapport pr. april 2017 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDHOLD OVERBLIK Side 03 INDLEDNING Side 06 ALLE YDELSER Side 07 KONTANT- OG UDDANNELSESHJÆLP Side 08 A-DAGPENGE Side 11 LANGTIDSLEDIGE

Læs mere

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017 4. kvt. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes som udgangspunkt en gang

Læs mere

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet

Resultatrapport 2017/2. Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Resultatrapport 2017/2 Effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet INDLEDNING Dette er Frederiksberg Kommunes resultatrapport på arbejdsmarkedsområdet. Rapporten udarbejdes 4 gange årligt og forelægges Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling September. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 September 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (Maj 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (Maj 218) Vækstudvalget den 7. Juni 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner)

Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 2018 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner 25, Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse (Målt i fuldtidspersoner) Frederikssund -

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den fjerde resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Målopfølgning Beskæftigelsesplan kvartal

Målopfølgning Beskæftigelsesplan kvartal Målopfølgning Beskæftigelsesplan 2019 1. kvartal Indhold Introduktion 4 Highlights efter 3. kvartal 2018 5 1. Virksomhedsservice- og samarbejde 9 2. Jobparate og A-dagpengemodtagere 10 3. Integration 13

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August

Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan Opfølgning - August Arbejdsmarkedspolitisk handlingsplan 2018 Opfølgning - August 1 Politik og handlingsplan Køge Kommunes arbejdsmarkedspolitiske handlingsplan udmønter kommunens fireårige arbejdsmarkedspolitik, som Køge

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune November 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 2015

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 22. JUNI 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Juni 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gnsn. refusionsprocenter på ydelser... 4 Kontanthjælp... 5 Mål i kontrakten... 5 Fig. 2 Antal

Læs mere

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...

Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet... Beskæftigelsesplan 2017 Indhold Forord...3 Resultater i beskæftigelsesindsatsen...4 Udviklingen på arbejdsmarkedet i Skanderborg...4 Besparelsespotentialet...5 Beskrivelse af principper bag indsatser...6

Læs mere

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 2. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 14. SEPTEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 2015 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. DECEMBER 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

KPI Opfølgning. Jobvækst Thy

KPI Opfølgning. Jobvækst Thy 1 KPI Opfølgning Jobvækst Thy Maj 218 Indledning I Kommunes Budgetforlig for 216 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet 3. kvartal 20 Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter 23-2-215 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Kontanthjælp, jobparate

Kontanthjælp, jobparate Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'15) 1.617 0 Ledige under 25 år 8 (apr. '15) 749 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 0 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 2018

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 2018 Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status april 218 BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018

Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal 2018 Beskæftigelsesplan Målopfølgning 2. kvartal Mål i beskæftigelsesplanen 1. Overordnet effektmål: Forsørgelsestrykket i Halsnæs er ved udgangen af på niveau med landet 2. Det gennemsnitlige antal personer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, juli-september 2018 Jobcenter Vejen Indhold 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 1.2 Ledighedsprocenten i, Jobindsats, juli-september og juli-september.... 2 2.1 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status oktober 2017

Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status oktober 2017 Budgetoverholdelse og forsørgelsesudgifter status oktober 17 BUDGETOVERHOLDELSE sådan læser du figurerne/diagrammerne Figur 1. Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner Figur 1 viser antallet af fultidspersoner

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges Notat om målfastsættelse i BP2015 Dette notat beskriver hvordan administrationen beregner og giver forslag til konkrete måltal for de politiske mål i beskæftigelsesplanen. Der tages udgangspunkt i tal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere