Om statistikken Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5"

Transkript

1 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX issn: januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: it-medarbejder statistik 2009 Om statistikken Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5 Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 Tabel 3A. Fortjeneste ekskl. genetillæg for ledere... 6 Tabel 3B. Fortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere... 7 Table 4A. Smalfortjeneste inkl. pension og personalegoder for ledere... 8 Table 4B. Smalfortjeneste inkl. pension og personalegoder for lønmodtagere... 8 Tabel 5A. Månedsløn for ledere... 9 Tabel 5B. Månedsløn for lønmodtagere...10 Tabel 6A. Fortjeneste inkl. genetillæg for ledere...11 Tabel 6B. Fortjeneste inkl. genetillæg for lønmodtagere...11 Tabel 7A. Genetillæg for ledere, der har modtaget genetillæg...12 Tabel 7B. Genetillæg for lønmodtagere, der har modtaget genetillæg...12

2 2 FA statistik januar 2011 Om statistikken IT-medarbejderstatistikken 2009 er baseret på en særkørsel foretaget af Danmarks Statistik for FA. Statistikken har til formål at belyse lønniveauet for forskellige typer af IT-medarbejdere i den finansielle sektor i forhold til det øvrige private arbejdsmarked. Unge under 18 år, elever og medarbejdere med en arbejdstid på under 8 timer ugentligt indgår ikke i statistikken. Statistikken viser et næsten entydigt højere lønniveau blandt IT-ansatte i den finansielle sektor end på det øvrige private arbejdsmarked. Lønforskellen er i størrelsesordenen 10%, når fortjeneste pr. præsteret time og månedsløn sammenlignes på de to områder. En stor del af lønforskellen skyldes større pension, personalegoder og løn under ferie/fravær i den finansielle sektor, hvilket afspejles i en mindre lønforskel, når smalfortjenesten pr. præsteret time anvendes. Blandt lønmodtagerne ansat i FA s medlemsvirksomheder, er det medarbejdere med jobfunktionen programmering på teknisk højt niveau, der opnår de højeste lønninger uanset hvilket lønbegreb der anvendes. I statistikken anvendes begreberne: Antal ansættelser: En ansat hos en bestemt arbejdsgiver, på et bestemt arbejdssted, med en bestemt arbejdsfunktion. Ved skift af arbejdsgiver, arbejdssted eller arbejdsfunktion etableres der dermed nye ansættelsesforhold. Fortjeneste inkl. genetillæg: Omfatter alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med ansættelsesforholdet, herunder såvel lønmodtagers som arbejdsgivers andel af eventuelle bidrag til pensionsordninger og indtægter i form af A-skattepligtige personalegoder. Fortjeneste ex genetillæg: Fortjeneste inkl. genetillæg fratrukket genetillæg fx overtidstillæg, holddriftstillæg og forskellige former for ulempetillæg. Ved præsteret arbejdstid menes den tid, lønmodtageren rent faktisk har været på arbejde. Fraværstimer i forbindelse med sygdom, ferie eller andet er dermed trukket fra. Smalfortjeneste inkl. pension og personalegoder: Fortjeneste fratrukket - Genetillæg fx overtidstillæg, holddriftstillæg og forskellige former for ulempetillæg. - Løn og andre betalinger i forbindelse med fravær, herunder betalinger for sygedage, feriefridage, omsorgsdage osv. - Ferie- og søgnehelligdagsbetalinger. Antal fastlønnede: Antallet af ansatte indenfor den angivne gruppering, hvor den ansatte modtager enten fast løn med overtid, fast løn uden overtid eller fast løn med provision.

3 januar 2011 FA statistik 3 Antal ansættelser, hvor der er udbetalt genetillæg: Antallet af ansættelser, hvor der er foretaget udbetaling af genetillæg. Genetillæg: Overtidstillæg, holddriftstillæg og forskellige former for ulempetillæg. Det grundlæggende princip i statistikken er at vise, hvad det koster arbejdsgiveren at få udført en times arbejde. Fortjeneste, smalfortjeneste og genetillæg er derfor beregnet i forhold til den præsterede arbejdstid, mens Månedsfortjenesten er beregnet på basis af smalfortjenesten tillagt ferietillæg og omregnet til månedsbasis. Månedsfortjenesten påvirkes ikke af omfanget af sygefravær og betalt ferie og er omtrent sammenlignelig med en månedsløn på en lønseddel. Dog indgår personalegoder, eget og arbejdsgiverens bidrag til pension, 1/12 uregelmæssige betalinger samt ferietillægget for lønmodtagere, der optjener ret til ferie med løn. Omregningen til månedsbasis er baseret på en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Månedsfortjenesten opgøres kun for fastlønnede. Tabellerne er opgjort for henholdsvis ledere og lønmodtagere. Opdelingen er baserede på de indberettede jobstatuskoder. I gruppen af lønmodtagere indgår også medarbejdere med særligt ansvar. Tabellerne 1-2 gengiver nøgletal for antallet af ansatte og gennemsnitlige lønninger for IT-ansatte i FA s medlemsvirksomheder og det øvrige arbejdsmarked. I tabellerne 3-6 findes henholdsvis fortjeneste ekskl. genetillæg, smalfortjeneste inkl. pension og personalegoder, månedsfortjenesten og fortjeneste inkl. genetillæg for ansatte i FA s medlemsvirksomheder og det øvrige arbejdsmarked fordelt på medarbejdernes jobfunktion. Jobfunktionen er baseret på den såkaldte DISCOLØN. IT-ansatte opdeles på følgende 10 DISCOLØN-kategorier Edb-ledelse Projektstyring, IT-systemudvikling IT-systemudvikling, herunder analyse, design og udarbejdelse af kravspecifikationer Overordnet drift af IT-systemer, herunder planlægning, implementering og vedligeholdelse af driftssystemer Programmeringarbejde på teknisk højt niveau, herunder overordnet konfiguration af database- og filstrukturer Andet edb-arbejde på teknisk højt niveau, herunder rådgivning om implementering og vedligeholdelse af software og hardware Programmeringsarbejde, tilpasning af applikationer, design af skabeloner IT-driftsplanlægning og -administration, herunder administration af brugerrettigheder Hotline-/IT-teknikerarbejde, internt i virksomheden IT-operatørarbejde, herunder konsol- og maskinoperatørarbejde Det første ciffer i DISCOLØN-koden angiver kvalifikationsniveauet, hvor der er følgende rangordning: 1. Ledelse på øverste plan 2. Viden på højeste niveau 3. Viden på mellemniveau

4 4 FA statistik januar 2011 Endelig findes i tabel 7 statistik over udgifter til genetillæg for medarbejdere, der har modtaget genetillæg i Dermed ses, at genetillæggets størrelse i den finansielle sektor er lavere end størrelsen af genetillæg på det øvrige private arbejdsmarked. Derimod er der markant flere ansatte indenfor finanssektoren, der modtager genetillæg, end det er tilfældet på det øvrige arbejdsmarked. Anonymitetskrav I statistikken indgår ikke lønoplysninger hvis der er under 10 ansættelsesforhold eller mindre end 3 virksomheder repræsenteret.

5 januar 2011 FA statistik 5 Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området Øvrig privat arbejdsmarked Ansatte i alt Ledere Lønmodtagere Fastlønnet ansatte i alt Ledere Lønmodtagere Tabel 2. Lønoversigt IT-området Øvrig privat arbejdsmarked Ledere Fortjeneste ekskl. genetillæg 451,05 488,48 Smalfortjeneste inkl. pension mv 372,58 392,25 Månedsløn Lønmodtagere Fortjeneste ekskl. genetillæg 343,18 392,29 Smalfortjeneste inkl. pension mv 283,18 311,21 Månedsløn Gennemsnitlige månedsløn for fastlønnede Kr Ledere Lønmodtagere FA Øvrig privat

6 6 FA statistik januar 2011 Tabel 3a. Fortjeneste ekskl. genetillæg for ledere Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Fortjeneste Antal Fortjeneste Alle , , Edb-ledelse , , Projektstyring, IT-systemudvikling , , IT-systemudvikling , , Overordnet drift af IT-systemer , , Programmering på teknisk højt niveau , , Andet edb-arb. på teknisk højt niveau , , Programmeringsarbejde , , IT-driftsplanlægning og administration , , Hotline-/IT-teknikerarbejde , , IT-operatørarbejde , ,63 Fortjeneste ekskl. genetillæg - ledere FA Øvrig privat IT-operatørarbejde Overordnet drift af ITsystemer Hotline-/ITteknikerarbejde IT-driftsplanlægning og administration Programmeringsarbejde Andet edb-arb. på teknisk højt niveau Programmering på teknisk højt niveau IT-systemudvikling Projektstyring, ITsystemudvikling Edb-ledelse Alle kr.

7 januar 2011 FA statistik 7 Tabel 3b. Fortjeneste ekskl. genetillæg for lønmodtagere Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Fortjeneste Antal Fortjeneste Alle , , Projektstyring, IT-systemudvikling , , IT-systemudvikling , , Overordnet drift af IT-systemer , , Programmering på teknisk højt niveau , , Andet edb-arb. på teknisk højt niveau , , Programmeringsarbejde , , IT-driftsplanlægning og administration , , Hotline-/IT-teknikerarbejde , , IT-operatørarbejde , ,04 Fortjeneste ekskl. genetillæg - lønmodtagere FA Øvrig privat IT-operatørarbejde Overordnet drift af ITsystemer Hotline-/ITteknikerarbejde IT-driftsplanlægning og administration Programmeringsarbejde Andet edb-arb. på teknisk højt niveau Programmering på teknisk højt niveau IT-systemudvikling Projektstyring, ITsystemudvikling Alle kr.

8 8 FA statistik januar 2011 Tabel 4a. Smalfortjeneste inkl. pension og personalegoder for ledere Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Smal fortjeneste Antal Smal fortjeneste Alle , , Edb-ledelse , , Projektstyring, IT-systemudvikling , , IT-systemudvikling , , Overordnet drift af IT-systemer , , Programmering på teknisk højt niveau , , Andet edb-arb. på teknisk højt niveau , , Programmeringsarbejde , , IT-driftsplanlægning og administration , , Hotline-/IT-teknikerarbejde , , IT-operatørarbejde , ,37 tabel 4b. smalfortjeneste inkl. pension og personalegoder for lønmodtagere Øvrig privat abejdsmarked DISCO Antal Smal fortjeneste Antal Smal fortjeneste Alle , , Projektstyring, IT-systemudvikling , , IT-systemudvikling , , Overordnet drift af IT-systemer , , Programmering på teknisk højt niveau , , Andet edb-arb. på teknisk højt niveau , , Programmeringsarbejde , , IT-driftsplanlægning og administration , , Hotline-/IT-teknikerarbejde , , IT-operatørarbejde , ,27

9 januar 2011 FA statistik 9 tabel 5a. månedsløn for ledere Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Månedsløn Antal Månedsløn Alle Edb-ledelse Projektstyring, IT-systemudvikling IT-systemudvikling Overordnet drift af IT-systemer Programmering på teknisk højt niveau Andet edb-arb. på teknisk højt niveau Programmeringsarbejde IT-driftsplanlægning og administration Hotline-/IT-teknikerarbejde IT-operatørarbejde Månedsløn - ledere FA Øvrig privat IT-operatørarbejde Overordnet drift af ITsystemer Hotline-/ITteknikerarbejde IT-driftsplanlægning og administration Programmeringsarbejde Andet edb-arb. på teknisk højt niveau Programmering på teknisk højt niveau IT-systemudvikling Projektstyring, ITsystemudvikling Edb-ledelse Alle Tusinde kr Tusinde kr.

10 10 FA statistik januar 2011 tabel 5b. månedsløn for lønmodtagere Øvrig privat arbejdsmarked FA medlems-virksomheder DISCO Antal Månedsløn Antal Månedsløn Alle Projektstyring, IT-systemudvikling IT-systemudvikling Overordnet drift af IT-systemer Programmering på teknisk højt niveau Andet edb-arb. på teknisk højt niveau Programmeringsarbejde IT-driftsplanlægning og administration Hotline-/IT-teknikerarbejde IT-operatørarbejde Månedsløn - lønmodtagere FA Øvrig privat IT-operatørarbejde Overordnet drift af ITsystemer Hotline-/ITteknikerarbejde IT-driftsplanlægning og administration Programmeringsarbejde Andet edb-arb. på teknisk højt niveau Programmering på teknisk højt niveau IT-systemudvikling Projektstyring, ITsystemudvikling Alle Tusinde kr Tusinde kr.

11 januar 2011 FA statistik 11 tabel 6a. fortjeneste inkl. genetillæg for ledere Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Fortjeneste Antal Fortjeneste Alle , , Edb-ledelse , , Projektstyring, IT-systemudvikling , , IT-systemudvikling , , Overordnet drift af IT-systemer , , Programmering på teknisk højt niveau , , Andet edb-arb. på teknisk højt niveau , , Programmeringsarbejde , , IT-driftsplanlægning og administration , , Hotline-/IT-teknikerarbejde , , IT-operatørarbejde , ,60 tabel 6b. fortjeneste inkl. genetillæg for lønmodtagere Øvrig privat arbejdsmaked DISCO Antal Fortjeneste Antal Fortjeneste Alle , , Projektstyring, IT-systemudvikling , , IT-systemudvikling , , Overordnet drift af IT-systemer , , Programmering på teknisk højt niveau , , Andet edb-arb. på teknisk højt niveau , , Programmeringsarbejde , , IT-driftsplanlægning og administration , , Hotline-/IT-teknikerarbejde , , IT-operatørarbejde , ,90

12 12 FA statistik januar 2011 tabel 7a. genetillæg for ledere, der har modtaget genetillæg Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Genetillæg Antal Genetillæg Alle , , Edb-ledelse 29 20, Projektstyring, IT-systemudvikling 20 18, , IT-systemudvikling 15 29, Overordnet drift af IT-systemer Programmering på teknisk højt niveau Andet edb-arb. på teknisk højt niveau 21 30, Programmeringsarbejde 12 14, IT-driftsplanlægning og administration 15 25, Hotline-/IT-teknikerarbejde 11 12, IT-operatørarbejde Note: Manglende værdi angiver at der er under 10 observationer eller færre end 3 virksomheder i gruppen tabel 7b. genetillæg for lønmodtagere, der har modtaget genetillæg Øvrig privat arbejdsmarked DISCO Antal Genetillæg Antal Genetillæg Alle , , Projektstyring, IT-systemudvikling , , IT-systemudvikling , , Overordnet drift af IT-systemer , , Programmering på teknisk højt niveau , , Andet edb-arb. på teknisk højt niveau , , Programmeringsarbejde , , IT-driftsplanlægning og administration , , Hotline-/IT-teknikerarbejde , , IT-operatørarbejde , ,60

13 januar 2011 FA statistik 13

14 14 FA statistik januar 2011

15 januar 2011 FA statistik 15

16

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til slutrapport

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til slutrapport Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til slutrapport Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 1 Indhold Bilag 1: Statistisk

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

En analyse af dagpengesystemets dækning

En analyse af dagpengesystemets dækning 'DJSHQJHV\VWHPHW En analyse af dagpengesystemets dækning Januar 2006 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH.DSLWHO,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1. Indledning... 3 1.2 Sammenfatning... 3.DSLWHO'DJSHQJHQHVN EHNUDIW.DSLWHO.RPSHQVDWLRQVJUDGHUQHLGDJSHQJHV\VWHPHW

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

LØNFORSKELLE PÅ TVÆRS AF BRANCHER

LØNFORSKELLE PÅ TVÆRS AF BRANCHER MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 LØNFORSKELLE PÅ TVÆRS AF BRANCHER Uobserverbar heterogenitet eller mangelfuld konkurrence? Jonas Zielke Schaarup Amaliegade

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen

Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? 6 eksempler på økonomi og andre forhold, når man arbejder i Øresundsregionen Arbejde i Danmark? Arbejde i Sverige? Indholdsfortegnelse Forord 1 Hvordan sammenligner

Læs mere