Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11"

Transkript

1 PRISLISTE 2018

2 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 3 Spildevand... 6 Tømningsordning for septiktanke... 7 Renovation... 8 Renovation, erhverv...11 Serviceydelser og gebyrer...12 Kerteminde Forsyning Varme er et hvile i sig selv -selskab og skal ikke skabe profit. Overskud betales tilbage til kunderne.

3 Varme Driftsbidrag Priser Priser Varmeforbrug pr. MWh 550,00 kr. 561,00 kr. Abonnementsbidrag pr. måler pr. år 700,00 kr. 714,00 kr. Fast bidrag (samlet boligareal, BBR) pr. m 2 21,00 kr. 21,50 kr. Tilslutningsbidrag For at tilpasse tilslutningsbidraget og stikledningsbetalingen, så de bedst muligt afspejler de reelle omkostninger, der opstår ved tilslutning til vores fjernvarmenet, indfører vi differentierede priser ved tilslutning af store bygninger og ved lange stikledninger. Tilslutningsbidrag i kr. pr m 2 (pristrappe, samlet boligareal iht. BBR) (Ved erhvervsbygninger anvendes opvarmet areal) Investeringsbidrag m 2 80,00 kr. 80,00 kr. 301 m m 2 60,00 kr. 60,00 kr m 2 40,00 kr. 40,00 kr m 2 40,00 kr. 20,00 kr. Over m 2 40,00 kr. 10,00 kr. Stikledningsbidrag (pristrappe) 0 10 meter 1.185,00 kr ,00 kr. Over 10 meter 1.185,00 kr. 985,00 kr. Etablering af fjernvarme (hovedledninger) afregnes til opgjorte medgåede udgifter. Byggemodningsbidrag Byggemodningsbidrag beregnes i forbindelse med konkrete udstykninger. Kontrolmåling Er der tvivl om, at måleren tæller korrekt, kan vi tilbyde at sende måleren til kontrolmåling. Kerteminde Forsyning A/S betaler kontrolmålingen, hvis måleren ikke tæller korrekt. Viser måleren rigtigt ved kontrolmålingen (inden for målerens tolerance), betales kontrolmålingen af kunden. Kontrolmåling 1,5 m³ målere 900,00 kr. 900,00 kr. Ved større målere efter regning efter regning Erstatningsmålere (f.eks. frostsprængt måler) Målere, der er frostsprængte eller på anden måde ødelagte, erstattes og betales af kunden. Alle priser er inkl.moms 1

4 Varme Pris for udskiftning inkl. ny måler (må kun foretages af Kerteminde Forsyning A/S) 2.750,00 kr ,00 kr. Når du drikker et glas kildevand fra flaske, betaler du det samme som for ca. 100 glas postevand. Vand fra hanen er mindst lige så sund som flaskevand og betyder mindre affald. Alle priser er inkl.moms 2

5 Vand Driftsbidrag Priser Priser Salg af vand pr. m 3 8,93 kr. 10,28 kr.. Drikkevandsbidrag til staten pr. m 3 0,49 kr. 0,24 kr.. Statsafgift pr. m 3 7,33 kr. 7,73 kr.. I alt, trin 1: m 3 pr. måler pr. m 3 16,75 kr. 18,25 kr. I alt, trin 2: > m 3 pr. måler pr. m 3 15,95 kr. 17,25 kr. Abonnementsbidrag Q n: 0 3,5 m 3 pr. stk./år 630,00 kr. 725,00 kr.. Q n: >3,5 m 3 8 m 3 pr. stk./år 855,00 kr. 872,00 kr.. Q n: >8 m 3 10 m 3 pr. stk./år 1.130,00 kr ,00 kr.. Q n: >10 15 m 3 pr. stk./år 4.030,00 kr ,00 kr.. Q n: >15 40 m 3 pr. stk./år 4.905,00 kr ,00 kr.. Q n: >40 60 m 3 pr. stk./år 5.530,00 kr ,00 kr.. Q n: >60 m 3 pr. stk./år 7.892,50 kr ,50 kr.. Q n: teknisk betegnelse for målerens kapacitet. Sprinklerstik Abonnementsbidrag Stikledningsdimension: Priser Priser 0 63 mm pr. stk./år 564,00 kr. 575,00 kr. 75 mm pr. stk./år 1.280,00 kr ,00 kr. 90 mm pr. stk./år 3.845,00 kr ,00 kr. 110 mm pr. stk./år 5.855,00 kr ,00 kr. 160 mm pr. stk./år 9.750,00 kr ,00 kr. Over 160 mm pr. stk./år ,00 kr ,00 kr. Leje af brandhanemateriel Priser Priser Startgebyr 125,00 kr. 125,00 kr. Leje pr. påbegyndt uge 62,50 kr. 62,50 kr. Leje pr. måned 125,00 kr. 125,00 kr. Vandforbrug i forbindelse med leje af materiel Gældende priser Gældende priser Alle priser er inkl.moms 3

6 Vand Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag inkl. etablering af stikledning Stikledningsdimension 32 mm ,00 kr ,00 kr.. 40 mm ,00 kr ,00 kr.. 63 mm ,00 kr ,00 kr.. Tilslutningsbidrag for stikledning større end 63 mm og ved særligt anlægskrævende tilslutning fastsættes prisen i hvert enkelt tilfælde. Alle stikledninger føres på offentlig grund til skel. Prisen er inkl. maksimalt 10 meter stikledning fra eksisterende forsyningsledning. Sprinklerstik Stikledningsdimension 32 mm ,00 kr ,00 kr. 75 mm ,00 kr ,00 kr. 90 mm ,00 kr ,00 kr. 110 mm ,00 kr ,00 kr. 160 mm ,00 kr ,00 kr. For sprinklerstik større end 160 mm og ved særligt anlægskrævende tilslutning, fastsættes prisen i hvert enkelt tilfælde. Byggevand For enfamiliehuse med et forbrug på max. 10 m³ vand, er byggevand indeholdt i tilslutningsbidraget. Større byggerier (leje af byggevandsmåler) 2.565,00 kr ,00 kr. Vandforbrug til større byggerier (afregnes efter måler) Gældende Gældende priser priser Kontrolmåling Er der tvivl om, at måleren tæller korrekt, kan vi tilbyde at sende måleren til kontrolmåling. Kerteminde Forsyning A/S betaler kontrolmålingen, hvis måleren ikke tæller korrekt. Viser måleren rigtigt ved kontrolmålingen (inden for målerens tolerance), betales kontrolmålingen af kunden. Kontrolmåling af Q n: 0 3,5 m 3 målere 765,00 kr. 765,00 kr. Kontrolmåling af Q n: >3,5 m 3 8 m 3 målere 1.025,00 kr ,00 kr. Ved større målere efter regning efter regning Alle priser er inkl.moms 4

7 Vand Erstatningsmålere (f.eks. frostsprængt måler) Frostsprængte eller på anden måde ødelagt måler, der ikke skyldes normalt brug, erstattes og betales af kunden. Kunden har pligt til at holde måleren frostsikret. Udskiftning foretages af Kerteminde Forsyning A/S (inkl. ny 0 3,5 m3 måler) 895,00 kr. 913,00 kr. Afhentes den nye vandmåler af kundens VVS-installatør og den gamle afleveres hos Kerteminde Forsyning 256,00 kr. 261,00 kr. Ved målere >3,5 m3 8 m3 tillægges 205,00 kr. 209,00 kr. Ved større målere efter regning efter regning En voksen person har brug for ca. to liter væske pr. døgn. Postevand er det bedste valg. Vand fra Kerteminde Forsyning kvalitetstestes løbende af et uafhængigt laboratorium. Alle priser er inkl.moms 5

8 Spildevand Driftsbidrag Priser Priser Vandafledningsbidrag pr. m 3 29,75 kr. 37,25 kr. Fast bidrag pr. spildevandsstikledning pr. år 740,00 kr. 751,25 kr. For boliger uden vandmåler fastsættes vandforbruget til 170 m 3 pr. år pr. boligenhed. Ejendomme, hvor Kerteminde Forsynings spildevandspumper er tilsluttet ejerens el-installation, får tilbagebetalt 1,35 kr. inkl. moms pr. kwh. Pristrappe for erhverv på markedsmæssige vilkår: Pris 1: Vandafledningsbidrag til og med 500 m3, pr. m3 29,75 kr. 37,25 kr. Pris 2: Vandafledningsbidrag over 500 m3 til og med m3, pr. m3 25,00 kr. 29,80 kr. Pris 3: Vandafledningsbidrag over m3, pr. m3 15,50 kr. 14,90 kr. Der henvises til Betalingsvedtægtens kap. 5 stk. 9 pkt. 7-9 for trappemodellen for erhverv på markedsmæssige vilkår. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag regn- og spildevand pr. stik ,00 kr ,00 kr. Tilslutningsbidrag spildevand (60 pct.) pr. stik ,00 kr ,00 kr. For erhvervsejendomme i byzone beregnes der et tilslutningsbidrag for hver påbegyndt 800 m 2 grundareal. For erhvervsejendomme i landzone henvises til bestemmelser i betalingsvedtægt gældende for spildevand. Særbidrag Særbidrag opkræves i henhold til Betalingsvedtægtens kap. 5 stk. 11. I det enkelte konkrete tilfælde, hvor en ejendom afleder særligt forurenet spildevand til Kerteminde Forsynings spildevandsanlæg, opkræves der særbidrag omhandlende meromkostninger og udgifter, der kan henføres til særlige foranstaltninger til håndtering, rensning m.v. af spildevandet. Opkrævningen af særbidraget skal ske på baggrund af det dokumenterede forureningsindhold i spildevandet og de dokumenterede meromkostninger og udgifter. Alle priser er inkl.moms 6

9 Tømningsordning for septiktanke Tømningsordning for septiktanke Priser Priser 0-3 m3 tankstørrelse pr. år 461,00 kr. 472,00 kr. >3 m3 tankstørrelse, pr, m3 pr. år 64,00 kr. 65,00 kr. Forgæves kørsel pr. gang 192,00 kr. 196,00 kr. Ekstratømning uden for rute pr. gang 704,00 kr. 720,00 kr. Ekstratømning uden for arbejdstid pr. gang 704,00 kr. 720,00 kr. Tømning med lille bil pr. gang 461,00 kr. 472,00 kr. Administrationsbidrag pr. husstand 128,00 kr. 132,00 kr. I henhold til Betalingsloven LBK nr /06/2010, 1, stk. 5. Udgifter til tømning af humane affaldsprodukter, slam og spildevand fra samletanke og bundfældningstanke som led i fælles, obligatoriske tømningsordninger dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom. Statsafgift spildevand - i forbindelse med privat renseløsning I henhold til Spildevandsafgiftsloven LBKG nr , skal ejendomme med bundfældningstank betale afgifter pr. målt m 3 vand (momsfrit) Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (med tilladelse) pr. m3 momsfrit 0,75 kr. 0,75 kr. Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (uden tilladelse pr. m3 momsfrit 5,70 kr. 5,70 kr. Mekanisk rensning med privat udledning til vandløb, søer eller havet, pr. m3 momsfrit 5,70 kr. 5,70 kr. Mekanisk og biologisk rensning af SO, pr. m3 momsfrit 2,10 kr. 2,10 kr. Mekanisk og biologisk rensning af SOP, pr. m3 momsfrit 1,95 kr. 1,95 kr. Udledning uden rensning til vandløb, søer eller havet, pr. m momsfrit 5,70 kr. 5,70 kr. Pileanlæg med nedsivning (uden membran) momsfrit 0,75 kr. 0,75 kr. Pileanlæg uden udledning (med membran) 0,00 kr. 0,00 kr. Samletanke Toiletvand og mekanisk rensning af øvrigt spildevand For 25 % af målt vandforbrug pr. m³ opkræves vandafledningsbidrag 7,44 kr. 9,31 kr. For 75 % af målt vandforbrug pr. m³ opkræves statsafgift spildevand momsfrit 1,58 kr. 1,58 kr. Øvrige samletanke, hvor alt spildevand opsamles, betales vandafledningsbidrag af hele forbruget pr. m 3 29,75 kr. 37,25 kr. For boliger uden vandmåler fastsættes vandforbruget til 170 m³ pr. år pr. boligenhed. Alle priser er inkl.moms 7

10 Renovation Standard renovationspakke Pris pr. år Pris pr. år Grundgebyr for renovation samt adgang til genbrugsplads 1.640,00 kr ,00 kr. Restaffald 14 dages tømning: 140 l spand/125 l plastsæk *) 660,00 kr. 675,00 kr. Bioaffald 14 dages tømning: 140 l spand/60 l papirsæk *) inkl. 150 stk. bionedbrydelige poser i rulle 660,00 kr. 675,00 kr. Standard renovationspakke 2.960,00 kr ,00 kr. *) Svært tilgængelige huse i Kerteminde by Andre beholderstørrelser Pris pr. år Pris pr. år Restaffald 14 dages tømning: 240 l spand 1.130,00 kr ,00 kr. Restaffald 14 dages tømning: 360 l spand - Pris gælder eksist ,00 kr ,00 kr. spande Restaffald 14 dages tømning: 400 l container **) 1.885,00 kr ,00 kr. Restaffald 14 dages tømning: 660 l container 3.100,00 kr ,00 kr. Restaffald 14 dages tømning: 770 l container 3.630,00 kr ,00 kr. Ugetømning af restaffald ved boligforeninger 2 gange pris for 14 dages tømning Bioaffald 14 dages tømning: 240 l spand 1.130,00 kr ,00 kr. Bioaffald 14 dages tømning: 360 l spand - Pris gælder eksist ,00 kr ,00 kr. spande Bioaffald 14 dages tømning: 400 l container **) 1.885,00 kr ,00 kr. Bioaffald 14 dages tømning: 660 l container 3.100,00 kr ,00 kr. Bioaffald 14 dages tømning: 770 l container 3.630,00 kr ,00 kr. **) Erstatter 360 l spand fremadrettet (krav fra Arbejdstilsynet) Årlige tillægsydelser Pris pr. år Pris pr. år Nøgleordning 310,00 kr. 315,00 kr. Nøgleordning (ugetømning) 620,00 kr. 630,00 kr. Afhentning af spand mellem 20 og 100 m fra skel 451,00 kr. 460,00 kr. Enkeltydelser Gebyr ved ændring af renovationspakke 300,00 kr. 305,00 kr. Ekstraordinær tømning uden for rute 330,00 kr. 335,00 kr. Køkkenspand 70,00 kr. 70,00 kr. Ombytning til renvasket spand (brugt) 305,00 kr. Montering af lås på spand 630,00 kr. 645,00 kr. Montering af lås på container 770,00 kr. 785,00 kr. Dagrenovation på genbrugsplads (pr. sæk) Kun dankort betaling 35,00 kr. Alle priser er inkl.moms 8

11 Renovation Erstatningspris på spande/containere ved bortkomst/ ved beskadigelse / ved ombytning til fabriksny spand (inkl. levering) 140 l 635,00 kr. 650,00 kr. 240 l 700,00 kr. 715,00 kr. 360 l 1.120,00 kr ,00 kr. 400 l 1.710,00 kr ,00 kr. 660 l 1.710,00 kr ,00 kr. 770 l 1.830,00 kr ,00 kr. Ugetømning af restaffald i sommermånederne ved helårsbeboelser Pris pr. år Pris pr. år 140 l spand/125 l sæk 220,00 kr. 225,00 kr. 240 l spand 345,00 kr. 350,00 kr. 360 l spand 500,00 kr. 510,00 kr. 400 l container 550,00 kr. 560,00 kr. 660 l container 880,00 kr. 900,00 kr. 770 l container 1020,00 kr. 1040,00 kr. Sommertømningen omfatter 7 ekstra tømninger, som foretages i ugerne Der opkræves for et år, uanset hvornår i perioden man til-/framelder sig. Tilmeldingen vil være gældende, indtil der sker framelding. Tilmelding kan ske på tlf eller på mail ,7% ,2% Mængden af husstandsaffald i kommunen, som går til genanvendelse, stiger år for år. Alle priser er inkl.moms 9

12 Renovation Sommerhuse Pris pr. år Pris pr. år Grundgebyr for renovation samt adgang til genbrugsplads 1.640,00 kr ,00 kr. Restaffald 14 dages tømning: 140 l spand/125 l plastsæk 660,00 kr. 675,00 kr. Standard renovationspakke 2.300,00 kr ,00 kr. Andre beholderstørrelser Restaffald 14 dages tømning: 240 l spand 1.130,00 kr ,00 kr. Restaffald 14 dages tømning: 400 l container 1.885,00 kr ,00 kr. Restaffald 14 dages tømning: 660 l container 3.100,00 kr ,00 kr. Restaffald 14 dages tømning: 770 l container 3.630,00 kr ,00 kr. Vintertømning af restaffald (6 tømninger iflg. kalender) ved sommerhuse Restaffald 140 l spand/125 liter plastsæk: 195,00 kr. 200,00 kr. Restaffald 240 l spand 335,00 kr. 340,00 kr. Restaffald 400 l container 555,00 kr. 565,00 kr. Restaffald 660 l container 910,00 kr. 930,00 kr. Restaffald 770 l container 1.060,00 kr ,00 kr. Der opkræves for et år, uanset hvornår i perioden man til-/framelder sig. Tilmeldingen vil være gældende, indtil der sker framelding. Alle priser er inkl.moms 10

13 Renovation, erhverv Gebyr erhvervsvirksomheder Administrationsbidrag: Dækker administration, affaldsdatabaser samt regulativer m.m. (heraf 100 kr. gebyr til dækning for adm. for farligt affald) 498,00 kr. 508,00 kr. Modtageafregning: Frivillig tilmeldeordning, hvis man ønsker at benytte genbrugspladserne Administrationsgebyr pr. uge (hvis der er transaktioner) 33,00 kr. 34,00 kr. Registreringskort pr. stk. 133,00 kr. 136,00 kr. Farligt affald bliver vejet på genbrugspladsen. Pris pr. kg 7,00 kr. 7,00 kr. Der afregnes kun for hele læs Type 0 Type 1 Type 2 Affald kan afleveres gratis, hvis læsset kun indeholder denne type Personbil/stationcar/kassevogn/pickup/ lille trailer/boggie trailer 89,00 kr. 91,00 kr. Ladbil/lille traktor + vogn 251,00 kr. 256,00 kr. Personbil/stationcar/kassevogn/pickup/ 241,00 kr. 246,00 kr. lille trailer/boggie trailer Ladbil/lille traktor + vogn 704,00 kr. 718,00 kr. Sorteringsliste Type 0 Type 2 Batterier Bilbatterier Porcelæn/sanitet Cd er Dvd er Småt brændbart Dæk med og uden fælge Dåser Gips Elektronikskrot med skærme Elektronikskrot uden skærme Imprægneret træ Genanvendelige ting Hårde hvidevarer Stort brændbart Jern og metal Lysstofrør Vinduer med rammer Pap Papir Plast - hård til sortering Plastfolie/Plastposer Plasthavemøbler Deponi Tøj og sko Asbest Type 1 Beton Flasker og husholdningsglas Jord, sand, grus Brokker/tegl Haveaffald Rent træ Alle priser er inkl.moms 11

14 Serviceydelser og gebyrer Priser Priser Rykkergebyr Momsfri 100,00 kr. 100,00 kr. Inddrivelsesgebyr/inkasso Momsfri 512,50 kr. 512,50 kr. Åbnegebyr for vand og varme Inkl. moms 512,50 kr. 512,50 kr. Gebyr for måleraflæsningsbesøg ved manglende aflæsning (kontrolbesøg) Inkl. moms 346,00 kr. 353,00 kr. Gebyr for flytteopgørelse ved selvaflæsning af målere Inkl. moms 83,25 kr. 85,00 kr. Gebyr for flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg Inkl. moms 346,00 kr. 353,00 kr. Selvaflæsningskort - aflæsningsbesøg Inkl. moms 346,00 kr. 353,00 kr. Administration af betalingsaftale Momsfri 205,00 kr. 210,00 kr. Gebyr for udsendelse af papirfaktura Inkl. moms 25,00 kr. 25,00 kr. Forgæves kørsel i forbindelse med varslet besøg Inkl. moms 205,00 kr. 210,00 kr. Fogedforretning efter medgåede omkostninger Rentetilskrivning ved for sen indbetaling Ved for sen indbetaling tilskrives rente (morarente), som ifølge renteloven er Nationalbankens udlånsrente + 8 %. Pr er dette beløb 8,05 %. Satsen reguleres af Nationalbanken som regel 2 gange årligt, men er ikke blevet reguleret siden Alle priser er inkl.moms 12

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11

Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, erhverv...11 PRISER 2017 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 3 Spildevand... 6 Tømningsordning for septiktanke... 7 Renovation... 8 Renovation, erhverv...11 Serviceydelser og gebyrer...12 Kerteminde Forsyning Varme

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke Renovation, erhverv... 10

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke Renovation, erhverv... 10 TAKSTBLAD 2016 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 5 Tømningsordning for septiktanke... 6 Renovation... 7 Renovation, erhverv... 10 Gebyrer... 11 Varme Driftsbidrag: Priser Priser Varmeforbrug

Læs mere

Varme Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, sommerhuse...

Varme Varme Vand Spildevand Tømningsordning for septiktanke Renovation Renovation, sommerhuse... PRISLISTE 2019 Indholdsfortegnelse Varme... 1 Varme... 2 Vand... 3 Spildevand... 6 Tømningsordning for septiktanke... 7 Renovation... 8 Renovation, sommerhuse...12 Renovation, erhverv...13 Serviceydelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7

Indholdsfortegnelse: Tømningsordning for septiktanke... 4. Renovation, erhverv... 7 TAKSTBLAD 2014 Indholdsfortegnelse: Varme... 1 Vand... 2 Spildevand... 3 Tømningsordning for septiktanke... 4 Renovation... 5 Renovation... 6 Renovation, erhverv... 7 Gebyrer... 8 Varme Driftsbidrag: Priser

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND Version 21-12-2017 SAMN FORSYNING APS DRIKKEVAND Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2019 Horsens Vand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND Version 29-10-2018 SAMN FORSYNING APS DRIKKEVAND Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT PRISER 2013 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2013. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND TAKSTBLAD 2019 Odder Spildevand A/S TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF SPILDEVAND Version 29-10-2018 SAMN FORSYNING APS SPILDEVAND Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Odder og Horsens

Læs mere

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms

Takster for husholdninger 2013, inkl. moms Takstblad 2013 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND

PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 VAND AFFALD SPILDEVAND PRIVAT VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2012 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2012. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person.

Læs mere

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald Privatkunder PRISER 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for vand 2019 på www.provas.dk under Om Provas / Ejer- og rammeforhold. Opkrævning af vandafgifter

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2016 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m³ / år: 3,72 kr. 4,65 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald

Privatkunder PRISER Vand Spildevand Affald Privatkunder PRISER 2018 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND eventuelle afgiftsforhøjelser. Se regulativet for vand 2018 på www.provas.dk under Om Provas / Tal og fakta. Opkrævning af vandafgifter sker

Læs mere

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år

Assens Vandværk A/S. Assens Spildevand A/S. Takster/gebyrer er incl. Moms. pr. år. pr. år Takster/gebyrer er incl. Moms 2016 2017 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 7,19 9,84 Forbrug over 50.000 m³ årligt pr. m³ 3,50 4,78 pr. år pr. år Statsafgift for vand pr. m³ 7,33

Læs mere

Priser Vand og afløb 2015

Priser Vand og afløb 2015 Priser Vand og afløb 2015 Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Takstblad. Revsion 1

Takstblad. Revsion 1 Takstblad Revsion 1 Priser Vand og afløb 2014 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse

Læs mere

Erhvervskunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald

Erhvervskunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald Erhvervskunder TAKSTBLAD 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND Priserne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. november 2018 og er gældende fra 1. januar 2019 På www.tonfor.dk/drikkevand kan

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

1. udgave, december Prisoversigt

1. udgave, december Prisoversigt Prisoversigt 2010 Fjernvarme Forbrug pr. MWh 398,00 338,00 Afkølingsbidrag: (1% af MWh-forbruget pr. grad afkølingen på årsbasis er < 28 C) Abonnementsbidrag: (pr. måler) 800,00 825,00 Effektbidrag pr.

Læs mere

Privatkunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald

Privatkunder TAKSTBLAD Vand Spildevand Affald Privatkunder TAKSTBLAD 2019 Vand Spildevand Affald PRISER FOR VAND På www.tonfor.dk/drikkevand kan du se regulativet for vand. Tilslutningsbidrag i byområder (pr. stik): 32 mm stikledning 21.597,00 21.962,00

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2017 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2017 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Takster/gebyrer er incl. Moms

Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2015 2016 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,33 7,19 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,54 3,50 Fast afgift pr. måler 603,75 605,00 Erstatningsvandmåler 781,25

Læs mere

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE PRISER 2016 SAMLET PRISLISTE Vand Alle priser 2016 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn 6 kr./måler/år 2.520,00

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Priser Vand og afløb 2012

Priser Vand og afløb 2012 Priser Vand og afløb 2012 Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms

Takster for husholdninger 2011, inkl. moms Takstblad 2011 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning, og

Læs mere

Dagrenovationsordning

Dagrenovationsordning Takstblad 2014 for Dagrenovationsordning I januar, februar, marts, april og maj i juni, juli og august og i september, oktober, november og december er der tømning hver 14. dag, er der ugentlig tømning,

Læs mere

UDKAST til Takster 2014

UDKAST til Takster 2014 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-319,85 * Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Forbrug over m³ årligt pr. m³ 4,78 5,40

Forbrug over m³ årligt pr. m³ 4,78 5,40 Takster/gebyrer er incl. Moms 2017 2018 pr. år pr. år Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 9,84 11,10 Statsafgift for vand pr. m³ 7,33 7,73 Bidrag for drikkevandsbeskyttelse pr. m³

Læs mere

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2014 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2014. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Priser Vand og afløb 2011

Priser Vand og afløb 2011 Priser Vand og afløb 2011 Indhold Forbrugerpriser...3 Tømning af bundfældningstank...4 Tilslutning Vand...5 Tilslutning Afløb...6 Afbrydelse Vand...6 Priseksempler...7 Øvrige ydelser...8 Gebyrer...9 Henvendelser...10

Læs mere

Priserne er ikke legalitetsgodkendt af Herning Kommune. Det forventes godkendt i februar Abonnement pr. måler 622,75 778,44

Priserne er ikke legalitetsgodkendt af Herning Kommune. Det forventes godkendt i februar Abonnement pr. måler 622,75 778,44 Priserne er ikke legalitetsgodkendt af Herning Kommune. Det forventes godkendt i februar 2019 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 622,75 778,44 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL.

Læs mere

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse

PRISER SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse PRISER 2018 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Alle priser 2018 Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50

Læs mere

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 *

Mærkater til ekstra sække (via web-shop) 20,00 20,00 20,00 20,00 24,00 * Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 910,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-385,00 * Sommerlæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Abonnement pr. måler 600,72 750,90. KR. PR. M 3 KR. PR. M 3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 2,95 3,

Abonnement pr. måler 600,72 750,90. KR. PR. M 3 KR. PR. M 3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 2,95 3, PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 600,72 750,90 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 2,95 3,69 50.000-100.000 m³ 2,74 3,43 Over 100.000 m³ 2,53 3,16 AFGIFTER - FÆLLES

Læs mere

PRISER 2019 SAMLET PRISLISTE

PRISER 2019 SAMLET PRISLISTE PRISER 2019 SAMLET PRISLISTE Med forbehold for byrådets godkendelse Vand Fast bidrag enhed ekskl. moms inkl. moms Målerstørrelse Qn1,5/2,5/4 (Husstandsmåler) kr./måler/år 630,00 787,50 Målerstørrelse Qn

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

Takstblad 2016. Indholdsfortegnelse

Takstblad 2016. Indholdsfortegnelse Takstblad 2016 Indholdsfortegnelse Sidetal Renovationsordning 2-4 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3-4 Vandforsyning 5-7 Spildevand 8-10 Gebyrer 11 Priseksempel 12 Betalingsbetingelser

Læs mere

PRISER Vand Spildevand Affald

PRISER Vand Spildevand Affald PRISER 2017 Vand Spildevand Affald PRISER 2017 I denne prisliste kan du få et overblik over vores takster og gebyrer i 2017 Prislisten træder i kraft den 1. januar 2017. Samtidig ophæves taktsbladet for

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIFTSBIDRAG - DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris

Læs mere

3. udgave marts 2011. Prisoversigt

3. udgave marts 2011. Prisoversigt Prisoversigt 2011 Fjernvarme Forbrugsbidrag: (1/6-2010 - 31/12-10 219,00 kr. pr MWh) kr. pr. MWh 338,00 398,00 Afkølingsbidrag: kr. pr.(mwh x C) 3,38 3,98 Der betales et tillægsbidrag på 1% af forbruget

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 11 Takster 2019 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler årligt Abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg årligt Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Takster/gebyrer er incl. Moms pr. år. Forbrug over m³ årligt pr. m³ 5,40 5,67 Forbrug Melby-Kærum Vandværk 5,63 5,91

Takster/gebyrer er incl. Moms pr. år. Forbrug over m³ årligt pr. m³ 5,40 5,67 Forbrug Melby-Kærum Vandværk 5,63 5,91 Takster/gebyrer er incl. Moms 2018 2019 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m³ årligt pr. m³ 11,10 11,65 Statsafgift for vand pr. m³ 7,73 7,73 Bidrag for drikkevandsbeskyttelse pr. m³ 0,24 0,24 Samlet

Læs mere

Priser Vand og afløb 2016

Priser Vand og afløb 2016 Priser Vand og afløb 2016 Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af bundfældningstank...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Priser Vand og afløb 2018 UDKAST. Takstblad

Priser Vand og afløb 2018 UDKAST. Takstblad Priser Vand og afløb 2018 UDKAST Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af tanke...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning

Læs mere

Priser Vand og afløb Takstblad

Priser Vand og afløb Takstblad Priser Vand og afløb 2019 Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af tanke...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning Afløb...8

Læs mere

Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand. Årsopgørelsen Se alle vores 2015-priser på.

Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand. Årsopgørelsen Se alle vores 2015-priser på. Esbjerg Forsynings 2015-priser på fjernvarme, vand og spildevand VARME Pris pr. 1. jan. 2014 Pris pr. 1. jan. 2015 Forbrugsbidrag: Uden Med Uden Med Pris, kr. pr. GJ *110,62 *138,28 *100,52 *125,65 Årsopgørelsen

Læs mere

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside. TAKSTBLAD 2015 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND

PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2016 VAND AFFALD SPILDEVAND PRISER 2016 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2016. Prislisten træder i kraft den 1. januar 2016. Samtidig ophæves takstbladet

Læs mere

Takstblad. Takster er gældende til den 31. december 2017

Takstblad. Takster er gældende til den 31. december 2017 2017 Takstblad Takster er gældende til den 31. december 2017 Indhold Drikkevand.................................................... 3 Tilslutningsbidrag Boliger, eksisterende områder.............................

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

Abonnement pr. måler 592,00 740,00. Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. moms inkl. moms m³ 2,95 3,

Abonnement pr. måler 592,00 740,00. Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. moms inkl. moms m³ 2,95 3, Prisen på drikkevand Fast bidrag Abonnement pr. måler 592,00 740,00 Variabelt bidrag Kr. pr. m3 Kr. pr. m3 Årsforbrug ekskl. inkl. 0-50.000 m³ 2,95 3,69 50.000-100.000 m³ 2,74 3,43 Over 100.000 m³ 2,53

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

Abonnement pr. måler 574,00 717,50. KR. PR. M3 KR. PR. M3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 4,95 6,

Abonnement pr. måler 574,00 717,50. KR. PR. M3 KR. PR. M3 Årsforbrug EKSKL. MOMS INKL. MOMS m³ 4,95 6, PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 574,00 717,50 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over 100.000 m³ 4,25 5,31 AFGIFTER Fælles

Læs mere

Takstblad Takster er gældende til den 31. december 2018

Takstblad Takster er gældende til den 31. december 2018 2018 Takstblad Takster er gældende til den 31. december 2018 Indhold Drikkevand... 3 Tilslutningsbidrag Boliger, eksisterende områder... 3 Tilslutningsbidrag Boliger, nye områder... 4 Tilslutningsbidrag

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2017 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2017. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken.

Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Takstblad 2015 Det koster vandet 52,64 kr. pr. m 3 Prisen dækker både det rene vand, du får leveret i hanen, og det spildevand, du leder ud i kloakken. Den samlede pris for vand og udledning af spildevand

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2018 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S

PRISER - drikkevand & spildevand. 1. januar. TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S PRISER - drikkevand & spildevand 1. januar 2019 TAKSTBLAD for Vejen Forsyning A/S Indhold Indhold... 1 1. Pris for drikkevand... 2 1.1 Fast årligt bidrag...2 2. Tilslutning af drikkevand. 2 2.1 Tilslutning

Læs mere

Priser Vand og afløb 2017

Priser Vand og afløb 2017 Priser Vand og afløb 2017 Takstblad Indhold Forbrugerpriser vand...3 Forbrugerpriser afløb...4 Tømning af tanke...5 Tilslutning Vand...6 Ændring af vandtilslutning...7 Afbrydelse Vand...7 Tilslutning Afløb...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 8. Generelt... Side 10 Takster 2017 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Årligt abonnement / fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det

Læs mere

Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb 2018 VEJEN FORSYNING A/S Priser og gebyrer er vedtaget af Vejen Vand A/S, Vejen Renseanlæg A/S og Vejen Spildevand A/S den 27. november 2017 og er godkendt af Vejen Byråd den 12.

Læs mere

12 m³ maxicontainer - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 2

12 m³ maxicontainer - 14 dgs tømning , , , , ,00 * 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 728,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * 2 Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -308,00-319,85-319,85-319,85-319,85 * 2 Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 196,00

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboligforeninger i Vejle

Læs mere

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser

Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser Affaldstakster 2019 Fællesbebyggelser AffaldGenbrug, Vejle Kommune Velkommen I dette takstblad finder du priser for affaldsløsninger for fællesbebyggelser, etageejendomme og andelsboligforeninger i Vejle

Læs mere

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00

Natur og Miljøudvalget 2018,00. FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 FÆLLESBEBYGGELSER Administrationsgebyr pr. lejlighed 412,00 Anmeldelse af jordflytning Gebyr pr. ejendom, uanset art - Miljøbeskyttelsesloven 48 12,00 Dagrenovationsbeholder til rest eller organisk affald

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. TAKSTBLAD 2018 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012

PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 PRIVATKUNDER Priser oktober 2012 INDHOLD Elpriser 4 Varmepriser 5 Vandpriser 6 Spildevandspriser 7 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2010 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,53 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 754,00 Qn 6 1.003,00 Qn 10 2.007,00

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2013. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s.. Tilslutningsbidrag:

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 Prisen på drikkevand Fast bidrag Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 Variabelt bidrag Årsforbrug ekskl. inkl. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11 Takster 2016 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det åbne land Tilslutning

Læs mere

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00

1. Pr. tømning 1.100,00 2. Pr. tømning uden for normal arbejdstid 1.600,00 TAKSTBLAD 2016 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Priser for Vand og Spildevand Vand. Målerafgift. Tilslutningsbidrag. variabelt bidrag udgør. statsafgiften udgør. drikkevandsafgift udgør

Priser for Vand og Spildevand Vand. Målerafgift. Tilslutningsbidrag. variabelt bidrag udgør. statsafgiften udgør. drikkevandsafgift udgør NK-FORSYNING A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Telefon 55 78 51 50 www.nk-forsyning.dk ÅBNINGSTIDER Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag kl. 09.00-12.30 Priser for Vand og Spildevand 2018 Vand Ekskl. moms Inkl.

Læs mere

Priser - vand og afløb 2017

Priser - vand og afløb 2017 Priser - vand og afløb 2017 VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen V and A/S og Vejen Spildevand A/S den xx.xx.xxxx og er godkendt af Vejen Byråd den xx.xx.xxxx. Vejen Forsyning A/S

Læs mere

Prisliste Alle priser er inkl. moms.

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Prisliste 2018. VAND Afregning af vandforbrug med måler 2017 2018 Afregning af vandforbrug består af forbrugsafgift og målerleje Forbrugsafgiftvinkl. Statsafgift kr./ m 3 21,00 19,00 Målerleje, fast beløb

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler Affald - private Renovationsprisen er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr. Fast gebyr Parcelhuse 700,00 875,00 Etageboliger 490,00 612,50 Kollegieværelser/enkeltværelser 350,00

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Prisliste Alle priser er inkl. moms.

Prisliste Alle priser er inkl. moms. Prisliste 2017. VAND Afregning af vandforbrug med måler 2016 2017 Afregning af vandforbrug består af forbrugsafgift og målerleje Forbrugsafgiftvinkl. Statsafgift kr./ m 3 20,00 21,00 Målerleje, fast beløb

Læs mere

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND:

Aarhus Vand A/S Bilag Oversigt over takster og gebyrer 2017 DRIKKEVAND: DRIKKEVAND: 2017 2018 Tilslutning i bymæssig bebyggelse: Stikledning udv. diameter Hovedanlægsbidrag, 40 mm 4.576,00 4.656,00 Forsyningsledningsbidrag, 40 mm 5.942,00 6.045,00 Stikledningsbidrag, 40 mm

Læs mere

Alle priser er oplyst i kr. Der sendes 4 rater ud om året med betaling i februar, maj, august og november.

Alle priser er oplyst i kr. Der sendes 4 rater ud om året med betaling i februar, maj, august og november. PRISER FOR VARME Alle priser er oplyst i kr. Der sendes 4 rater ud om året med betaling i februar, maj, august og november. Betaling for forbrugt varme Ens pris hele året Ekskl. moms Inkl. moms Pris pr.

Læs mere

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2

Takster 2016 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Affald Bilag 7a BM 3-15 version 2 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 910,00 910,00 x Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-385,00-385,00 x Sommertillæg for

Læs mere

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140

1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser. Kr./tons (excl. moms) 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Gebyrblad 2015 1.1 Gebyr for basisydelsens ydelser Kr./tons (excl. 2015 2014 Genanvendelse 1 Haveaffald 140 140 Forbrændingsegnet affald 2 Småt brændbart 515 560 3 Stort brændbart 615 660 Deponeringsegnet

Læs mere