Navision Stat. Produktstrategi Opr Opd ØS/ØSY/CPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS"

Transkript

1 Navision Stat Opr Opd ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der kan rummes herunder. Disse delstrategier er pt. givet ved: 1. Distributionsstrategi 2. ØSC Opdateringsstrategi 3. Integrationsstrategi 4. Domænestrategier 5. Rapporteringsstrategi Generel funktionalitetsstrategi Den til enhver tid aktuelle basisversion af Navision Stat standard består af basis produktet MS Dynamics NAV samt de nødvendige statslige tilretninger, der følger nedenstående gyldne regelsæt. 1. Tilretninger skal som udgangspunkt undgås 2. Hvis de ikke kan undgås, skal tilretninger implementeres: så generisk som muligt, med potentiel anvendelse af flest mulige kunder så tyndt som muligt, dvs. uden at forstyrre eksisterende standardfunktionalitet således, at ændringerne består af funktionalitet, der ligger inden for systemets naturlige funktionsområde således, at ændringerne føles og opleves som en naturlig del af basisproduktet således, at ændringerne er dokumenterede og sporbare på tværs af: kode, kravspecifikationer, testkort og manualer. 3. Så snart ændringerne kan standardiseres via ny funktionalitet i basisproduktet, der kan implementeres på rentabel og forsvarlig vis, elimineres de statslige tilretninger. 4. Derudover gælder det, at Navision Stat konstant vedligeholdes som et tidssvarende økonomisystem og kontinuerligt løftes i henhold til accepteret og dokumenteret nyeste tekniske platform. Dette sker blandt andet via en løbende vurdering af nye versionsopdateringer til basisproduktet frigivet af Microsoft.

2 Statslige tilretninger implementeres afledt af nedenstående: Side 2 af 12 Gældende statslige regler for bogføring og opfølgning, der afviger fra kravene i den private sektor. Ny lovgivning, hvor systemunderstøttelse er en forudsætning, eller en katalysator, for lancering af samme. Ønske om ændret eller ny systemunderstøttelse indberettet af kunder, hvor det vurderes, at ønsket kan have almen interesse for alle kunder. Hensyn til strategiske valg, fx: Procesoptimering mhp. på effektivisering (reducering af nødvendigt af tidsforbrug pr. bruger) Sikkerhedsoptimering for kontrollerede logninger og godkendelsesprocesser 1. Distributionsstrategi Der anvendes en to-strenget distributionsmetodik. En der gælder Navision Stat kunder serviceret via ØSC 1 et i SAM 2 og en for alle andre. Navision Stat kunder, fremover nævnt hhv. ØSC model og Standard model. Standard model Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for den samlede udvikling af Navision Stat Standard. Løsningen frigives på hjemmesiden, hvor den kan downloades af både kunder og konsulenter. Hvis kunden har behov for specifikke tilpasninger, kan kunden eventuelt kontakte et konsulenthus for en implementering af disse tilretninger. Herved opstår der et antal forskellige varianter af Navision Stat for hver standard version af Navision Stat. Se skitsen herunder. Inst. Specifikke tilretninger A Statslige tilretninger Inst. Specifikke tilretninger B MS Dynamics NAV Inst. Specifikke tilretninger C 1 ØSC: Økonomi Service Centret. 2 SAM: Statens Administration.

3 ØSC model Side 3 af 12 Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for den samlede udvikling af Navision Stat Standard. Løsningen frigives på hjemmesiden. Herefter har Moderniseringsstyrelsen ansvaret for, at den nye version implementeres hos den enkelte kunde, uanset om databasen er hostet hos SIT eller KMD. Der kan IKKE foretages institutionsspecifikke tilretninger. Se tegningen nedenfor. Statslige tilretninger MS Dynamics NAV 2. ØSC opdateringsstrategi Moderniseringsstyrelsen oppebærer, som udgangspunkt, systemejerskabet for alle Navision Stat databaser i ØSC et. Dette betyder, at ændringer i databasens struktur, dvs. de objekter, der udgør databasen, samt ændringer i øvrige komponenter, i den samlede Navision Stat løsning, kun må foretages af Moderniseringsstyrelsen givet ved Navision Stat enheden, NSUDV. Selve installationen af versionsopdateringer foretages af NSUDV, eller ved hosting leverandøren, KMD eller Statens IT, med udgangspunkt i installationsvejledninger udarbejdet af NSUDV. Midlertidige objekter, der skal bruges ifm. datakonvertering, kan udelukkende indlæses ved NSUDV, og kun såfremt objekterne er godkendt af NSUDV. Eksterne konsulenter bedes derfor tage direkte kontakt til NSUDV via for kvalitetskontrol og konkret indlæsning. For en yderligere sikring af ovenstående skal alle oprettelse af SUPER - brugere på ØSC - databaser autoriseres af Moderniseringsstyrelsen. Institutionen er fortsat dataejer, og kan derfor frit foretage alle øvrige nødvendige datarettelser inden for det gældende brugerrettigheds- og licenskoncept, så længe dette ikke forudsætter, at der foretages objektændringer.

4 Side 4 af Integrationsstrategi Navision Stat er den applikation i den samlede leverede økonomiløsning fra Moderniseringsstyrelsen, der har det største antal integrationer. De mange integrationer er implementeret efter følgende regelsæt. 1. Ved integration til de kritiske centrale systemer i MODST 3, defineres formatet i samarbejde med de centrale systemer 4, og al udveksling sker via ØDUP 5 eller fremtidig ny komponent, der yder samme postkasse mulighed. 2. Ved integration til ny fælles standard systemer, for håndtering af betalinger opkrævninger og CVR-data, følges den teknologi og de formater, som standardsystemet tilbyder Ved alle E-Bilag udvekslinger via Nemhandel, herunder integration med INDFAK, følges de standarder, der er udmeldt af DIGST 7, dvs. for både xml-format, protokol- og infrastruktur Ved integrationer til institutionsspecifikke fagsystemer, anvendes de teknologier og formater, som er udmeldt i forbindelse med implementeringen af GIS 9 funktionaliteten i Navision Stat. 5. Ved integration til nye fælles standard systemer (undtaget de systemer, der er nævnt i punkt 1-3), anvendes de teknologier og formater, som er udmeldt i forbindelse med implementeringen af GIS i Navision Stat Domæne strategier Efterhånden som der opstår et behov for en præcisering af udvalgte produktområder, listes disse som en domænestrategi under den generelle produktstrategi. 3 MODST: Moderniseringsstyrelsen 4 Statens Koncern System, SKS og Statens Lønsystem, SLS. 5 ØkonomiDataUdvekslingsPunkt. 6 Dette gælder fx integration til Nemkonto, Danske Bank, PBS, EFI og CVR. 7 DIGST: Digitaliseringsstyrelsen. 8 OIOUBL, OIO RASP og NHR. 9 GIS: Generisk IntegrationsSnitflade 10 Dette gælder fx rejseafregning- og udlægsstyringssystemet, REJS-UD.

5 4.1 Decentral indrapportering til ØSC, DDI DDI funktionaliteten blev bygget med følgende formål: Side 5 af 12 At dække behovet for dataudveksling mellem kunden og ØSC et for det enkelte servicerede regnskab via en brugervenlig grænseflade, der nemt og intuitivt kan anvendes uden behov for væsentlig kompetenceudvikling 11. Dette betyder, at løsningen (videre)udvikles inden for følgende rammer: De udvidende faktorer: Løsningen skal til enhver tid understøtte det gældende officielle opgavesplit i SAM. Løsningen skal kunne overføre det nødvendige regnskabsmateriale for regnskabsmæssig godkendelse. Workflowet skal understøttes via statusændringer og datakontrol. Alle arbejdsgange, der både involverer kunden og ØSC et skal kunne afvikles i en ubrudt kæde. Alle transaktioner skal kunne spores. Antallet af manuelle kontroller skal reduceres, hvor muligt. Der må ikke forekomme dobbeltindtastninger mellem kunden og ØSC et i felter med fast defineret indehold. Data SKAL fødes et sted, men MÅ gerne beriges et andet sted. 11 Ny funktionalitet skal kunne ibrugtages via støtte i manualer og vejledninger, og dermed uden behov for kursusdeltagelse eller anden form for oplæring.

6 De begrænsende faktorer: Side 6 af 12 Ny/ændret funktionalitet skal kunne anvendes uden anden introduktion, end den der fremgår af manualer og vejledninger Ny/ændret funktionalitet skal være relevant for mere end 80 % af eksisterende ØSC kunder Såfremt nye data registreringer kræver godkendelse af ØSC et skal nye registreringer håndteres via bestillingslogikken mellem kunden og ØSC et. Såfremt nye dataregistreringer IKKE kræver godkendelse af ØSC et, skal registreringen ske via inkludering af standardvisning under DDI menuen Såfremt nye data registreringer har opsætningsmæssig karakter, inkluderes disse kun i DDI løsningen såfremt, det forventes at kunden har behov for at rette i opsætningen mere end 2 gange pr. måned (i ordinær drift). Ny funktionalitet hvor der efterspørges en automatiseret indberetning for bestillinger af større mængder data ad gangen, håndteres IKKE af DDI funktionalitetsområdet, men løses i stedet af GIS, der netop er bygget til håndtering af store mængder af forhåndsgodkendte data. Dette betyder, at der ikke udvikles en GIS understøttelse af DDI funktionaliteten. Vedhæftning af filer til DDI bestillinger, via BLOB 12 felter, skal, af performance og databasekapacitetsmæssige hensyn, udelukkende anvendes ved vedhæftning af relevant regnskabsmateriale, dvs. bilag, der er påkrævet ved den interne godkendelse af bestillingen i ØSC institutionen, eller påkrævet ved senere revision af regnskabet. Øvrige filer til vedhæftning skal ske via standard kæde 13 funktionalitet. Ny decentral funktionalitet med direkte regnskabsmæssig relevans, som findes i den eksisterende Navision Stat løsning, men som ikke overholder kravet om 80 % relevans for DDI brugere, inkluderes ikke i DDI løsningen. Denne type funktionalitet kan i stedet tilgås direkte via en kombination af udvidede rettigheder og eventuel dispensation fra opgavesplittet. Ny decentral funktionalitet, der ikke har nogen direkte regnskabsmæssig relevans, og som derfor bedst afvikles i andre systemer end Navision Stat, inkluderes ikke i løsningen. Dette gælder fx funktionalitet, der aktuelt håndteres af: Rejseafregningssystemer, indkøbs- og faktureringshåndteringssystemer samt diverse institutionsspecifikke fagsystemer. 12 BLOB: Binary Large OBjects. En datatype der tillader at vedhæftede filer gemmes direkte i databasen. 13 Kædefunktionalitet: Der linkes/kædes til et bilag gemt på et eksternt drev.

7 Alle ønsker til ny/ændret DDI funktionalitet skal godkendes af SAM og NSUDV. Side 7 af GIS Den generiske integrationssnitflade blev bygget med det formål: At etablere en ensartet håndtering af alle tidligere integrationer, bygget lokalt mellem Navision Stat og den enkelte institutions fagsystem, for en overførelse af forhåndsgodkendte data fra fagsystem til Navision Stat, og omvendt en læsning af data generelt fra Navision Stat. Dette under hensynstagen til en fortsat understøttelse af eksisterende krav til sikkerhed, datalogning og transaktionsspor via et entydigt afsender ID tilknyttet dataudvekslingen. At minimere antallet af eksisterende forskellige Navision Stat varianter væsentligt, og hermed fremme medarbejdermobiliteten i ØSC et. Løsningen vedligeholdes således indenfor følgende rammer: De udvidende faktorer: Der må frit læses fra alle tabeller i Navision Stat. Hvis der kan argumenteres for en proceseffektivisering ved åbning for skrivning til yderligere tabel, åbnes tabellen jvf. det eksisterende GIS regelsæt for enabling af tabeller. Ved åbning af en tabel for skrivning, åbnes alle felter på tabellen. Data kan indlæses fra Excel som fagsystem, givet at disse data, som ved leverancer fra andre fagsystemer, er godkendte før indlæsning og filen er låst for editering. De begrænsende faktorer: Da GIS integrationen forudsætter, at der udelukkende sker en overførelse af forhåndsgodkendte data til Navision Stat, via en system - til - system integration, er det institutionens ansvar, at sikre at data er godkendte i afsendende fagsystem, før skrivning til Navision Stat 14. Der må aldrig skrives direkte til posteringstabeller, fx finansposttabellen, der indeholder slutresultatet af en registreringsproces, hvor data flyttes mellem flere tabeller undervejs af hensyn til korrekt datavalidering. Der må aldrig skrives til tabeller der holder data midlertidigt midtvejs i en registreringsproces, som fx udbetalingskladden. Data må udelukkende skrives til stamdatatabeller eller de tabeller, hvorfra en normal transaktionsproces opstartes, som fx kladder eller bilag. 14 For en håndtering af skrivninger, der afleder en godkendelsesproces ved modtagelse i Navision Stat, henvises til DDIfunktionaliteten, alternativt til Excel-funktionaliteten, hvor Navision Stat tjekker for godkendelse forud for indlæsning.

8 Der må aldrig skrives til stamdata- og opsætningstabeller, der vedligeholdes via dataleverancer fra de centrale systemer, som fx SKS og SLS. En bruger kan kun skrive til de tabeller via GIS - funktionaliteten, som brugeren har adgang til at skrive direkte i, via normale indtastninger. Det er institutionens ansvar, som dataejer, at føre kontrol med selve dataleverancens indhold. Derfor er det ligeledes institutionens ansvar selv at sikre, at der ikke overføres følsomme persondata til Navision Stat. Navision Stat indeholder pr. definition ikke følsomme persondata, og indeholder derfor ej heller tabeller og felter, der er forberedt for modtagelse af denne type data. Flere enablede tabeller indeholder såkaldte BLOB felter, hvortil det principielt ville være muligt at indlæse vedhæftede bilag. Da dette imidlertid betyder at databasen vil vokse ukontrolleret og forringe performance, er dette ikke tilladt. Indlæsning af data via webservice må nødvendigvis følge de begrænsninger, der normal gælder for webservices, hvilket betyder, at der ikke kan udveksles mere end 4MB ad gangen. Indlæsning af større datamængder, med batchlignende karakter bør generelt testes forud for valg af udvekslingsmetode 15. Side 8 af Sager, ressourcer og projektstyring Sags- og ressourcemodulerne i Navision Stat baserer sig i vidt omfang på den standardfunktionalitet, der er frigivet af Microsoft, men som udvides via videreudvikling af Navision Stat med følgende formål: At rette de fejl og mangler i standardmodulerne, som kan henføres til manglende fokus på områderne fra Microsofts side, dette gælder fx en konsistent håndtering af dimensionslogik samt finans- og anlægsintegration. At udvide løsningen generelt for en understøttelse af aktivitet, projekt- og bevillingsstyring. Løsningen vedligeholdes således indenfor følgende rammer: 15 Excel-udveksling, txt-fil, xml-fil, webservice (xml), sql-db udveksling eller sftp.

9 De udvidende faktorer: Side 9 af 12 Udvidelser foretages med et højt generaliseringsniveau, der sikrer løsninger, der kan bruges af flest mulige kunder. Udviklingen vil dog for nærværende fokusere på det segment af de eksisterende og nye kunder, der i dag har de største erfaringer med aktivitets, projekt- og bevillingsstyring, for at sikre den bedst mulige dækning af behovet for systemunderstøttelse. De begrænsende faktorer: Enhver ny funktionalitet skal integreres så tyndt med eksisterende standard funktionalitet som muligt. Nye udvidelser skal ligne standardfunktionalitet så meget som muligt Nye udvidelser skal implementeres så simple som mulig, uden at gå på kompromis med de væsentligste behov for systemunderstøttelse på området, således at løsningen kan supporteres analogt med øvrig Navision Stat funktionalitet. Derudover kravspecificeres alle større funktionalitetsområder i modulerne som en version I, da alle erfaringer viser, at den endelige løsning bliver mest effektiv, såfremt der først frigives en basisversion, der giver brugerne mulighed for at trykprøve løsningen mhp. eventuel efterfølgende finjustering i en version II.

10 4.4 Håndtering af salgsbilag (faktura, kreditnotaer, rykkere og kontoudtog) Side 10 af 12 I forbindelse afsendelse af salgsbilag til debitorer følges nedenstående koncept, for valg af metode for fremsendelse, hvilket får konsekvenser for den tilsvarende prioritering af videreudviklingen af den tilsvarende systemunderstøttelse: 1. Afsendelse af elektroniske salgsdokumenter via OIOUBL og opslag på NHR 16 for routning (Nemhandel). 2. Opkrævning via PBS. Hvis debitor har en PBS aftalenummer, sker der et normalt træk på debitors konto via en PBS aftale. I dette tilfælde er der ikke behov for rykkere 17. Hvis debitor IKKE har et PBS aftale nummer, udskriver PBS en papirfaktura med FIK kort og sørger for kuvertering og fremsendelse. Hvis efterfølgende rykkere fremsendes til PBS, kan PBS ligeledes rykke for disse. 3. Salgsbilag fremsendes via Den resterende del af salgsbilag, dvs. typisk fakturering af debitorer i den private sektor, som hverken har et EAN-nr. / CVR-nr. registreret på NHR, eller en konto, fremsendes på papir. Med denne prioritering, ser det samlede fakturaflow ud som figuren næste side, hvor de valgte farvekoder angiver de mest procesoptimerende valg i både ØSC og hos ØSC kunden 19. I denne forbindelse skal følgende medtages i betragtningerne: Hvis man som myndighed primært har dårligt betalende private debitorer, eller blot store mængder af opkrævninger, kan det være en fordel at vælge en PBS aftale model frem for alle andre modeller, for en procesoptimering af de efterfølgende rykkerprocedurer. 16 NemHandelsregistret. 17 I tilfælde af PBS aftale er det muligt at fremsende kreditnotaer for modregning via PBS, mens det ikke er muligt uden et PBS aftale nummer. 18 På NS 5.4 og nyere er det muligt at generere en mail automatisk ifm. bogføring af salgsfaktura og kreditnota. Denne løsning suppleres på sigt med E-boks integration. 19 Grønt er bedst, gult er acceptabelt og rødt bør elimineres.

11 Side 11 af 12 Der sendes automatisk E-bilag i OIOUBL format til debitor ved bogføring i NS PBS sender en kuverteret papirfaktura Ja nej Indtastning af salgsbilag direkte i NS Har deb. et EAN nr nej Er deb. sat op til PBS i NS Ja Har deb. et PBS aftale nr Ja PBS trækker beløbet på debitors konto Dannelse af salgsbilag direkte i NS via abonnementsopkræv ninger Navision Stat 5.4 nej Er deb. kendt Ja Der sendes en ifm. bogføring af faktura og kreditnota (ØSC layout) Dannelse af salgsbilag indirekte i NS via DDI en Dannelse af salgsbilag indirekte i NS via GIS integration til fagsystemer nej Der udskrives en papirfaktura fra NS ved bogføring til kuvertering og postforsendelse (ØSC layout) Anbefalinger for valg af løsning Som udgangspunkt gælder derfor følgende anbefalinger for opkrævning af debitorer i et givet regnskab: Udgangssituation Afsendelse af salgsbilag til offentlige debitorer. Afsendelse af mange opkrævninger til et stort antal private debitorer. Afsendelse af salgsbilag til private debitorer, der IKKE forventes at betale rettidigt. Afsendelse af mange salgsbilag til primært private debitorer. Afsendelse af salgsbilag til private debitorer, som forventes at betale rettidigt, men hvor en PBS løsning er fravalgt pga. få salgsfaktureringer generelt på regnskabet, men hvor der findes en adresse på debitor. Afsendelse af salgsbilag til private debitorer, hvor en PBS løsning er fravalgt pga. få salgsfaktureringer generelt på regnskabet, og hvor der ikke findes en adresse på debitor. Bedste løsning Afsendelse af elektroniske salgsbilag via OIOUBL Opkrævning via PBS, hvor debitoren har indgået en PBS aftale. Opkrævning via PBS, hvor debitoren har indgået en PBS aftale. Opkrævning via PBS, hvor debitorerne ikke nødvendigvis har indgået en PBS aftale. Opkrævning via . Opkrævninger på papir.

12 Side 12 af Rapporteringsstrategi ØS-LDV er den platform, som Moderniseringsstyrelsen har valgt til lokal analyse og rapportering. Rapportudvikling i Navision Stat vil derfor være fokuseret inden for følgende områder: 1. Handelsdokumenter Der sker løbende en vedligeholdelse og videreudvikling af de rapporter, der kan klassificeres som dokumenter, dvs. rapporter der distribueres uden for regnskabets myndighed i form af salgsbilag, købsbilag og lignende. 2. Rapporter rettet mod ØSC medarbejdere og institutioner udenfor ØSC. Der sker løbende en vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende rapporter. Videreudvikling vil primært være fokuseret mod kontrol af processer afviklet i Navision Stat eller mellem Navision Stat og fagsystemer. 3. Rapporter rettet mod ØSC institutioner Disse rapporter er placeret i den digitale indrapporteringsløsning (DDI) og der sker alene en vedligeholdelse af de eksisterende rapporter. Der sker, som udgangspunkt, ingen videreudvikling, da disse brugere typisk vil anvende ØS-LDV som deres primære rapporteringsværktøj. Se i øvrigt domænestrategi for DDI. Der bygges udelukkende rapporter, der trækker data indenfor det samme regnskab eller bogføringskreds. Alle rapportændringer foretages primært som en videreudvikling af eksisterende standardrapporter for at holde den samlede rapportportefølje på et absolut minimum, men med størst mulig fleksibilitet pr. rapport. I det omfang ønskede datavisninger, der aktuelt dækkes af statslige rapporter, fremadrettet kan dækkes af skærmvisninger eller Excel udlæsninger, udgår de statslige rapporter 20. Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig samtidig, med udgangspunkt i målinger på anvendelsesgraden, kontinuert at eliminere statslige rapporter, der ikke i væsentlig grad anvendes. 20 Statslige rapporter er givet ved rapporter, der er udviklet 100 % af Moderniseringsstyrelsen i modsætning til standardrapporter (100 % udviklet af Microsoft) og standard rapporter med statslige tilretninger (udviklet af Microsoft, men efterfølgende tilrettet af Moderniseringsstyrelsen).

1. Tilretninger skal som udgangspunkt undgås 2. Hvis de ikke kan undgås, skal tilretninger implementeres:

1. Tilretninger skal som udgangspunkt undgås 2. Hvis de ikke kan undgås, skal tilretninger implementeres: Navision Stat Opd. 25.08.16 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der kan rummes herunder.

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi. Opd ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi. Opd ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opd. 21.02.17 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der kan rummes herunder.

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.

Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS. Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 10.03.17 ØS/ØSY/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst?

Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH

Navision Stat Kvikguide til decentral indrapportering. Indhold: 1. juli 2010 ØKO/JKH Navision Stat 5.1.04 1. juli 2010 ØKO/JKH Kvikguide til decentral indrapportering Guiden indeholder en overordnet beskrivelse af den decentrale indrapporteringsløsning, samt en kort gennemgang af de funktioner

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet

Navision Stat GIS bagudkompatibilitet Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH D. 23.06.17 Som udgangspunkt vil Moderniseringsstyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for at GIS-integrationen på den

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret?

Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Hvornår vil Navision Stat 5.1 blive implementeret? Navision Stat 5.1 Hvilke opgaver understøtter Navision Stat 5.1? Regnskabsregistrering, budgettering, likviditetsstyring, kreditoradministration, debitoradministration, afstemninger og omkonteringer. Hvornår

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Bilag 3 Administration af brugeradgang Bilag 3 Administration af brugeradgang Dette bilag indeholder dels en oversigt over, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for de forskellige systemer og dels informationer, som kan

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne

Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne Vejledning Roller og profiler i rettighedsfilen til Selvejer skolerne 1 Indhold Indledning... 3 Hovedregler vedr. tildeling af profiler og roller... 3 Sammenhængen mellem profiler, roller og rettigheder...

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Navision Stat 5.1 GIS integration

Navision Stat 5.1 GIS integration Side 1 af 8 Standard opsætning af Time-Sag 20. januar 2010 ØKO/CPS J.nr. n/a Navision Stat 5.1 GIS integration I det nedenstående beskrives forudsætningerne for dataudveksling samt de faktiske GIS opsætninger

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår. for. Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Økonomistyrelsen lokale datavarehus ØS LDV Økonomistyrelsen Landgreven 4, postboks 2193 DK-1017 København K (i det følgende benævnt Økonomistyrelsen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

ØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012

ØSC Kundeforum. Den 19. juni 2012 ØSC Kundeforum Den 19. juni 2012 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Status for ØSC drift og projekter 3. Justering af opgavesplittet (orientering og drøftelse) 4. Kundetilfredshedsundersøgelse 2012

Læs mere

Indrapportering til ØSC med DDI. Møde i Kulturministeriet november 2010 v/karen Ejersbo Iversen

Indrapportering til ØSC med DDI. Møde i Kulturministeriet november 2010 v/karen Ejersbo Iversen Indrapportering til ØSC med DDI Møde i Kulturministeriet november 2010 v/karen Ejersbo Iversen Formål med Den Digitale Indberetning Systemunderstøtte indrapporteringen af serviceopgaver til ØSC et, for

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 13. april 2016

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 13. april 2016 Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 13. april 2016 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS Nemhandel

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde

RS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor

Læs mere

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6

Navision Stat 5.4. Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik. Side 1 af 6 Side 1 af 6 Navision Stat 5.4 ØSY/SKH Opr. d. 10.05.11 Opd. d. 04.01.13 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.4 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15

Navision Stat 7.0. GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 Side 1 af 12 Navision Stat 7.0 ØSY/SKH/CPS Opr. 27.02.15 GIS SFTP kommunikation mellem NS 7.0 og INDFAK2. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel af data via SFTP. Denne

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen

Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Notat 22/2-2010 Vedrørende: Opgradering til Navision 5.1 Fordeling: Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og journalisthøjskole og TAMU Skrevet af: Ebba Ehlers/Hanne Mortensen Version nr.: Professionshøjskoler,

Læs mere

Performanceoptimering Navision Stat

Performanceoptimering Navision Stat Performanceoptimering Navision Stat 17.06.16 JZK/CPS/ØSY Selvhjælp til forbedret performance i Navision Stat I det fortsatte vedligehold og videreudvikling af Navision Stat løsningen har Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. GIS SFTP kommunikation mellem NS 5.4.02 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH Opr. d. 26.02.15

Navision Stat 5.4.02. GIS SFTP kommunikation mellem NS 5.4.02 og INDFAK2. Overblik. Side 1 af 12. ØSY/SKH Opr. d. 26.02.15 Side 1 af 12 Navision Stat 5.4.02 ØSY/SKH Opr. d. 26.02.15 GIS SFTP kommunikation mellem NS 5.4.02 og INDFAK2. Overblik Introduktion Dokumentet tager udgangspunkt i en allerede eksisterende vejledning

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Bilag 7 Forretningsnødplaner

Bilag 7 Forretningsnødplaner Bilag 7 Forretningsnødplaner 6. juli 2015 ØSY/LHR/SAR Version 1.3 Dette bilag beskriver forretningsnødplaner for de mest kritiske opgaver i følgende systemer: Statens Lønsystem/Statens Pensionssystem/HR-Løn

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Vejledning til årsafslutning 2015

Vejledning til årsafslutning 2015 Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen

Rejseafregning. 4C Kundeerfaringer. Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Rejseafregning 4C Kundeerfaringer Allan Harder Carlsen Økonomistyrelsen Erfaring med implementering af RejsUd i statens institutioner Præsentation ved Baswares Brugerforum 12./13. oktober 2011 Præsentationen

Læs mere

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1

Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 18. oktober 2010 Fra Navision Stat 3.60 til 5.1 Workshop præsen TATION Formål med workshop Skabe tryghed omkring den nye brugergrænseflade At deltagerne får overblik over udvalgte nye og ændrede funktioner

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet

NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet NemHandelsRegistret (NHR) - Bulk-funktionalitet Hjælpeguide til administration af registreringer via NHR Bulk-funktionalitet. Juni 2015 Version 1.1 Introduktion Det forudsættes af læseren af denne vejledning

Læs mere

Navision Stat 7.x. Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø. Overblik. Side 1 af 8

Navision Stat 7.x. Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø. Overblik. Side 1 af 8 Side 1 af 8 Navision Stat 7.x ØSY/CPS/MIL Opr. 30.09.16 Opsætning af NAS 1 til afvikling af GIS-automatisering, GIS med webservice og opgavekø Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem.

Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS og det eksterne fagsystem. Side 1 af 6 Navision Stat 5.2.01 ØKO/SKH Den 10.05.11 Beskrivelse af SFTP kommunikation mellem NS 5.2.01 og det eksterne fagsystem. Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en beskrivelse af overførsel

Læs mere

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet,

Dokumenterne er nu oploaded i en word udgave. Der gennemføres én analyse og designfase for det samlede økonomisystemet, NOTAT Projekt Udbud af økonomi- og lønsystem Kunde Odsherred Kommune Dato -09-12 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odsherred Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Vi kan se, at udbudsmaterialet

Læs mere

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)

IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision

Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Anvendelse og funktion af Ændring af momssats i RejsUd og Rejsekonto i RejsUd Navision Februar 2011 1 Hvad er en rejsekonto? En rejsekonto er et virtuelt Danske Bank kreditkort, som anvendes ved opkrævning

Læs mere

Guide ved køb af økonomisystem

Guide ved køb af økonomisystem Guide ved køb af økonomisystem Microsoft Dynamics Nav (Navision) Economic Microsoft Dynamics C5 Guide ved køb af økonomisystem Det kan være vanskeligt at overskue fordele og ulemper i de mange forskellige

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

1B Status på e-fakturaområdet

1B Status på e-fakturaområdet Fakturahåndtering 1B Status på e-fakturaområdet Helle Schade-Sørensen IT-Telestyrelsen Status på efaktura Udfordringer og muligheder Helle Schade-Sørensen Dagens tekst De nye krav til elektronisk fakturering

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel.

For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel. Bilag 8 Side 1 af 6 E-handelssystemet (MK) 1. INDLEDNING For at sikre Kunden en attraktiv bestillingsprocedure, stilles der i nærværende Rammeaftale krav til Leverandøren i forbindelse med e-handel. E-handel

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Servicebeskrivelse Version 1.0

Servicebeskrivelse Version 1.0 Notat 5. maj 2014 ØSY/KLA/JRN Servicebeskrivelse Version 1.0 Indhold Indhold... 2 Servicebeskrivelser... 3 Systemer og ydelser... 3 Institutionernes systemanvendelse... 3 Overordnet ansvarsdeling vedrørende

Læs mere

Standard opsætning af KUP/CAMPUS

Standard opsætning af KUP/CAMPUS Standard opsætning af KUP/CAMPUS 15. oktober 2010 ØKO/SKH J.nr. n/a Navision Stat 5.1 GIS integration I det nedenstående beskrives forudsætningerne for dataudveksling samt de faktiske GIS opsætninger i

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere