Navision Stat. Produktstrategi Opr Opd ØS/ØSY/CPS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS"

Transkript

1 Navision Stat Opr Opd ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der kan rummes herunder. Disse delstrategier er pt. givet ved: 1. Distributionsstrategi 2. ØSC Opdateringsstrategi 3. Integrationsstrategi 4. Domænestrategier 5. Rapporteringsstrategi Generel funktionalitetsstrategi Den til enhver tid aktuelle basisversion af Navision Stat standard består af basis produktet MS Dynamics NAV samt de nødvendige statslige tilretninger, der følger nedenstående gyldne regelsæt. 1. Tilretninger skal som udgangspunkt undgås 2. Hvis de ikke kan undgås, skal tilretninger implementeres: så generisk som muligt, med potentiel anvendelse af flest mulige kunder så tyndt som muligt, dvs. uden at forstyrre eksisterende standardfunktionalitet således, at ændringerne består af funktionalitet, der ligger inden for systemets naturlige funktionsområde således, at ændringerne føles og opleves som en naturlig del af basisproduktet således, at ændringerne er dokumenterede og sporbare på tværs af: kode, kravspecifikationer, testkort og manualer. 3. Så snart ændringerne kan standardiseres via ny funktionalitet i basisproduktet, der kan implementeres på rentabel og forsvarlig vis, elimineres de statslige tilretninger. 4. Derudover gælder det, at Navision Stat konstant vedligeholdes som et tidssvarende økonomisystem og kontinuerligt løftes i henhold til accepteret og dokumenteret nyeste tekniske platform. Dette sker blandt andet via en løbende vurdering af nye versionsopdateringer til basisproduktet frigivet af Microsoft.

2 Statslige tilretninger implementeres afledt af nedenstående: Side 2 af 12 Gældende statslige regler for bogføring og opfølgning, der afviger fra kravene i den private sektor. Ny lovgivning, hvor systemunderstøttelse er en forudsætning, eller en katalysator, for lancering af samme. Ønske om ændret eller ny systemunderstøttelse indberettet af kunder, hvor det vurderes, at ønsket kan have almen interesse for alle kunder. Hensyn til strategiske valg, fx: Procesoptimering mhp. på effektivisering (reducering af nødvendigt af tidsforbrug pr. bruger) Sikkerhedsoptimering for kontrollerede logninger og godkendelsesprocesser 1. Distributionsstrategi Der anvendes en to-strenget distributionsmetodik. En der gælder Navision Stat kunder serviceret via ØSC 1 et i SAM 2 og en for alle andre. Navision Stat kunder, fremover nævnt hhv. ØSC model og Standard model. Standard model Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for den samlede udvikling af Navision Stat Standard. Løsningen frigives på hjemmesiden, hvor den kan downloades af både kunder og konsulenter. Hvis kunden har behov for specifikke tilpasninger, kan kunden eventuelt kontakte et konsulenthus for en implementering af disse tilretninger. Herved opstår der et antal forskellige varianter af Navision Stat for hver standard version af Navision Stat. Se skitsen herunder. Inst. Specifikke tilretninger A Statslige tilretninger Inst. Specifikke tilretninger B MS Dynamics NAV Inst. Specifikke tilretninger C 1 ØSC: Økonomi Service Centret. 2 SAM: Statens Administration.

3 ØSC model Side 3 af 12 Moderniseringsstyrelsen har ansvaret for den samlede udvikling af Navision Stat Standard. Løsningen frigives på hjemmesiden. Herefter har Moderniseringsstyrelsen ansvaret for, at den nye version implementeres hos den enkelte kunde, uanset om databasen er hostet hos SIT eller KMD. Der kan IKKE foretages institutionsspecifikke tilretninger. Se tegningen nedenfor. Statslige tilretninger MS Dynamics NAV 2. ØSC opdateringsstrategi Moderniseringsstyrelsen oppebærer, som udgangspunkt, systemejerskabet for alle Navision Stat databaser i ØSC et. Dette betyder, at ændringer i databasens struktur, dvs. de objekter, der udgør databasen, samt ændringer i øvrige komponenter, i den samlede Navision Stat løsning, kun må foretages af Moderniseringsstyrelsen givet ved Navision Stat enheden, NSUDV. Selve installationen af versionsopdateringer foretages af NSUDV, eller ved hosting leverandøren, KMD eller Statens IT, med udgangspunkt i installationsvejledninger udarbejdet af NSUDV. Midlertidige objekter, der skal bruges ifm. datakonvertering, kan udelukkende indlæses ved NSUDV, og kun såfremt objekterne er godkendt af NSUDV. Eksterne konsulenter bedes derfor tage direkte kontakt til NSUDV via for kvalitetskontrol og konkret indlæsning. For en yderligere sikring af ovenstående skal alle oprettelse af SUPER - brugere på ØSC - databaser autoriseres af Moderniseringsstyrelsen. Institutionen er fortsat dataejer, og kan derfor frit foretage alle øvrige nødvendige datarettelser inden for det gældende brugerrettigheds- og licenskoncept, så længe dette ikke forudsætter, at der foretages objektændringer.

4 Side 4 af Integrationsstrategi Navision Stat er den applikation i den samlede leverede økonomiløsning fra Moderniseringsstyrelsen, der har det største antal integrationer. De mange integrationer er implementeret efter følgende regelsæt. 1. Ved integration til de kritiske centrale systemer i MODST 3, defineres formatet i samarbejde med de centrale systemer 4, og al udveksling sker via ØDUP 5 eller fremtidig ny komponent, der yder samme postkasse mulighed. 2. Ved integration til ny fælles standard systemer, for håndtering af betalinger opkrævninger og CVR-data, følges den teknologi og de formater, som standardsystemet tilbyder Ved alle E-Bilag udvekslinger via Nemhandel, herunder integration med INDFAK, følges de standarder, der er udmeldt af DIGST 7, dvs. for både xml-format, protokol- og infrastruktur Ved integrationer til institutionsspecifikke fagsystemer, anvendes de teknologier og formater, som er udmeldt i forbindelse med implementeringen af GIS 9 funktionaliteten i Navision Stat. 5. Ved integration til nye fælles standard systemer (undtaget de systemer, der er nævnt i punkt 1-3), anvendes de teknologier og formater, som er udmeldt i forbindelse med implementeringen af GIS i Navision Stat Domæne strategier Efterhånden som der opstår et behov for en præcisering af udvalgte produktområder, listes disse som en domænestrategi under den generelle produktstrategi. 3 MODST: Moderniseringsstyrelsen 4 Statens Koncern System, SKS og Statens Lønsystem, SLS. 5 ØkonomiDataUdvekslingsPunkt. 6 Dette gælder fx integration til Nemkonto, Danske Bank, PBS, EFI og CVR. 7 DIGST: Digitaliseringsstyrelsen. 8 OIOUBL, OIO RASP og NHR. 9 GIS: Generisk IntegrationsSnitflade 10 Dette gælder fx rejseafregning- og udlægsstyringssystemet, REJS-UD.

5 4.1 Decentral indrapportering til ØSC, DDI DDI funktionaliteten blev bygget med følgende formål: Side 5 af 12 At dække behovet for dataudveksling mellem kunden og ØSC et for det enkelte servicerede regnskab via en brugervenlig grænseflade, der nemt og intuitivt kan anvendes uden behov for væsentlig kompetenceudvikling 11. Dette betyder, at løsningen (videre)udvikles inden for følgende rammer: De udvidende faktorer: Løsningen skal til enhver tid understøtte det gældende officielle opgavesplit i SAM. Løsningen skal kunne overføre det nødvendige regnskabsmateriale for regnskabsmæssig godkendelse. Workflowet skal understøttes via statusændringer og datakontrol. Alle arbejdsgange, der både involverer kunden og ØSC et skal kunne afvikles i en ubrudt kæde. Alle transaktioner skal kunne spores. Antallet af manuelle kontroller skal reduceres, hvor muligt. Der må ikke forekomme dobbeltindtastninger mellem kunden og ØSC et i felter med fast defineret indehold. Data SKAL fødes et sted, men MÅ gerne beriges et andet sted. 11 Ny funktionalitet skal kunne ibrugtages via støtte i manualer og vejledninger, og dermed uden behov for kursusdeltagelse eller anden form for oplæring.

6 De begrænsende faktorer: Side 6 af 12 Ny/ændret funktionalitet skal kunne anvendes uden anden introduktion, end den der fremgår af manualer og vejledninger Ny/ændret funktionalitet skal være relevant for mere end 80 % af eksisterende ØSC kunder Såfremt nye data registreringer kræver godkendelse af ØSC et skal nye registreringer håndteres via bestillingslogikken mellem kunden og ØSC et. Såfremt nye dataregistreringer IKKE kræver godkendelse af ØSC et, skal registreringen ske via inkludering af standardvisning under DDI menuen Såfremt nye data registreringer har opsætningsmæssig karakter, inkluderes disse kun i DDI løsningen såfremt, det forventes at kunden har behov for at rette i opsætningen mere end 2 gange pr. måned (i ordinær drift). Ny funktionalitet hvor der efterspørges en automatiseret indberetning for bestillinger af større mængder data ad gangen, håndteres IKKE af DDI funktionalitetsområdet, men løses i stedet af GIS, der netop er bygget til håndtering af store mængder af forhåndsgodkendte data. Dette betyder, at der ikke udvikles en GIS understøttelse af DDI funktionaliteten. Vedhæftning af filer til DDI bestillinger, via BLOB 12 felter, skal, af performance og databasekapacitetsmæssige hensyn, udelukkende anvendes ved vedhæftning af relevant regnskabsmateriale, dvs. bilag, der er påkrævet ved den interne godkendelse af bestillingen i ØSC institutionen, eller påkrævet ved senere revision af regnskabet. Øvrige filer til vedhæftning skal ske via standard kæde 13 funktionalitet. Ny decentral funktionalitet med direkte regnskabsmæssig relevans, som findes i den eksisterende Navision Stat løsning, men som ikke overholder kravet om 80 % relevans for DDI brugere, inkluderes ikke i DDI løsningen. Denne type funktionalitet kan i stedet tilgås direkte via en kombination af udvidede rettigheder og eventuel dispensation fra opgavesplittet. Ny decentral funktionalitet, der ikke har nogen direkte regnskabsmæssig relevans, og som derfor bedst afvikles i andre systemer end Navision Stat, inkluderes ikke i løsningen. Dette gælder fx funktionalitet, der aktuelt håndteres af: Rejseafregningssystemer, indkøbs- og faktureringshåndteringssystemer samt diverse institutionsspecifikke fagsystemer. 12 BLOB: Binary Large OBjects. En datatype der tillader at vedhæftede filer gemmes direkte i databasen. 13 Kædefunktionalitet: Der linkes/kædes til et bilag gemt på et eksternt drev.

7 Alle ønsker til ny/ændret DDI funktionalitet skal godkendes af SAM og NSUDV. Side 7 af GIS Den generiske integrationssnitflade blev bygget med det formål: At etablere en ensartet håndtering af alle tidligere integrationer, bygget lokalt mellem Navision Stat og den enkelte institutions fagsystem, for en overførelse af forhåndsgodkendte data fra fagsystem til Navision Stat, og omvendt en læsning af data generelt fra Navision Stat. Dette under hensynstagen til en fortsat understøttelse af eksisterende krav til sikkerhed, datalogning og transaktionsspor via et entydigt afsender ID tilknyttet dataudvekslingen. At minimere antallet af eksisterende forskellige Navision Stat varianter væsentligt, og hermed fremme medarbejdermobiliteten i ØSC et. Løsningen vedligeholdes således indenfor følgende rammer: De udvidende faktorer: Der må frit læses fra alle tabeller i Navision Stat. Hvis der kan argumenteres for en proceseffektivisering ved åbning for skrivning til yderligere tabel, åbnes tabellen jvf. det eksisterende GIS regelsæt for enabling af tabeller. Ved åbning af en tabel for skrivning, åbnes alle felter på tabellen. Data kan indlæses fra Excel som fagsystem, givet at disse data, som ved leverancer fra andre fagsystemer, er godkendte før indlæsning og filen er låst for editering. De begrænsende faktorer: Da GIS integrationen forudsætter, at der udelukkende sker en overførelse af forhåndsgodkendte data til Navision Stat, via en system - til - system integration, er det institutionens ansvar, at sikre at data er godkendte i afsendende fagsystem, før skrivning til Navision Stat 14. Der må aldrig skrives direkte til posteringstabeller, fx finansposttabellen, der indeholder slutresultatet af en registreringsproces, hvor data flyttes mellem flere tabeller undervejs af hensyn til korrekt datavalidering. Der må aldrig skrives til tabeller der holder data midlertidigt midtvejs i en registreringsproces, som fx udbetalingskladden. Data må udelukkende skrives til stamdatatabeller eller de tabeller, hvorfra en normal transaktionsproces opstartes, som fx kladder eller bilag. 14 For en håndtering af skrivninger, der afleder en godkendelsesproces ved modtagelse i Navision Stat, henvises til DDIfunktionaliteten, alternativt til Excel-funktionaliteten, hvor Navision Stat tjekker for godkendelse forud for indlæsning.

8 Der må aldrig skrives til stamdata- og opsætningstabeller, der vedligeholdes via dataleverancer fra de centrale systemer, som fx SKS og SLS. En bruger kan kun skrive til de tabeller via GIS - funktionaliteten, som brugeren har adgang til at skrive direkte i, via normale indtastninger. Det er institutionens ansvar, som dataejer, at føre kontrol med selve dataleverancens indhold. Derfor er det ligeledes institutionens ansvar selv at sikre, at der ikke overføres følsomme persondata til Navision Stat. Navision Stat indeholder pr. definition ikke følsomme persondata, og indeholder derfor ej heller tabeller og felter, der er forberedt for modtagelse af denne type data. Flere enablede tabeller indeholder såkaldte BLOB felter, hvortil det principielt ville være muligt at indlæse vedhæftede bilag. Da dette imidlertid betyder at databasen vil vokse ukontrolleret og forringe performance, er dette ikke tilladt. Indlæsning af data via webservice må nødvendigvis følge de begrænsninger, der normal gælder for webservices, hvilket betyder, at der ikke kan udveksles mere end 4MB ad gangen. Indlæsning af større datamængder, med batchlignende karakter bør generelt testes forud for valg af udvekslingsmetode 15. Side 8 af Sager, ressourcer og projektstyring Sags- og ressourcemodulerne i Navision Stat baserer sig i vidt omfang på den standardfunktionalitet, der er frigivet af Microsoft, men som udvides via videreudvikling af Navision Stat med følgende formål: At rette de fejl og mangler i standardmodulerne, som kan henføres til manglende fokus på områderne fra Microsofts side, dette gælder fx en konsistent håndtering af dimensionslogik samt finans- og anlægsintegration. At udvide løsningen generelt for en understøttelse af aktivitet, projekt- og bevillingsstyring. Løsningen vedligeholdes således indenfor følgende rammer: 15 Excel-udveksling, txt-fil, xml-fil, webservice (xml), sql-db udveksling eller sftp.

9 De udvidende faktorer: Side 9 af 12 Udvidelser foretages med et højt generaliseringsniveau, der sikrer løsninger, der kan bruges af flest mulige kunder. Udviklingen vil dog for nærværende fokusere på det segment af de eksisterende og nye kunder, der i dag har de største erfaringer med aktivitets, projekt- og bevillingsstyring, for at sikre den bedst mulige dækning af behovet for systemunderstøttelse. De begrænsende faktorer: Enhver ny funktionalitet skal integreres så tyndt med eksisterende standard funktionalitet som muligt. Nye udvidelser skal ligne standardfunktionalitet så meget som muligt Nye udvidelser skal implementeres så simple som mulig, uden at gå på kompromis med de væsentligste behov for systemunderstøttelse på området, således at løsningen kan supporteres analogt med øvrig Navision Stat funktionalitet. Derudover kravspecificeres alle større funktionalitetsområder i modulerne som en version I, da alle erfaringer viser, at den endelige løsning bliver mest effektiv, såfremt der først frigives en basisversion, der giver brugerne mulighed for at trykprøve løsningen mhp. eventuel efterfølgende finjustering i en version II.

10 4.4 Håndtering af salgsbilag (faktura, kreditnotaer, rykkere og kontoudtog) Side 10 af 12 I forbindelse afsendelse af salgsbilag til debitorer følges nedenstående koncept, for valg af metode for fremsendelse, hvilket får konsekvenser for den tilsvarende prioritering af videreudviklingen af den tilsvarende systemunderstøttelse: 1. Afsendelse af elektroniske salgsdokumenter via OIOUBL og opslag på NHR 16 for routning (Nemhandel). 2. Opkrævning via PBS. Hvis debitor har en PBS aftalenummer, sker der et normalt træk på debitors konto via en PBS aftale. I dette tilfælde er der ikke behov for rykkere 17. Hvis debitor IKKE har et PBS aftale nummer, udskriver PBS en papirfaktura med FIK kort og sørger for kuvertering og fremsendelse. Hvis efterfølgende rykkere fremsendes til PBS, kan PBS ligeledes rykke for disse. 3. Salgsbilag fremsendes via Den resterende del af salgsbilag, dvs. typisk fakturering af debitorer i den private sektor, som hverken har et EAN-nr. / CVR-nr. registreret på NHR, eller en konto, fremsendes på papir. Med denne prioritering, ser det samlede fakturaflow ud som figuren næste side, hvor de valgte farvekoder angiver de mest procesoptimerende valg i både ØSC og hos ØSC kunden 19. I denne forbindelse skal følgende medtages i betragtningerne: Hvis man som myndighed primært har dårligt betalende private debitorer, eller blot store mængder af opkrævninger, kan det være en fordel at vælge en PBS aftale model frem for alle andre modeller, for en procesoptimering af de efterfølgende rykkerprocedurer. 16 NemHandelsregistret. 17 I tilfælde af PBS aftale er det muligt at fremsende kreditnotaer for modregning via PBS, mens det ikke er muligt uden et PBS aftale nummer. 18 På NS 5.4 og nyere er det muligt at generere en mail automatisk ifm. bogføring af salgsfaktura og kreditnota. Denne løsning suppleres på sigt med E-boks integration. 19 Grønt er bedst, gult er acceptabelt og rødt bør elimineres.

11 Side 11 af 12 Der sendes automatisk E-bilag i OIOUBL format til debitor ved bogføring i NS PBS sender en kuverteret papirfaktura Ja nej Indtastning af salgsbilag direkte i NS Har deb. et EAN nr nej Er deb. sat op til PBS i NS Ja Har deb. et PBS aftale nr Ja PBS trækker beløbet på debitors konto Dannelse af salgsbilag direkte i NS via abonnementsopkræv ninger Navision Stat 5.4 nej Er deb. kendt Ja Der sendes en ifm. bogføring af faktura og kreditnota (ØSC layout) Dannelse af salgsbilag indirekte i NS via DDI en Dannelse af salgsbilag indirekte i NS via GIS integration til fagsystemer nej Der udskrives en papirfaktura fra NS ved bogføring til kuvertering og postforsendelse (ØSC layout) Anbefalinger for valg af løsning Som udgangspunkt gælder derfor følgende anbefalinger for opkrævning af debitorer i et givet regnskab: Udgangssituation Afsendelse af salgsbilag til offentlige debitorer. Afsendelse af mange opkrævninger til et stort antal private debitorer. Afsendelse af salgsbilag til private debitorer, der IKKE forventes at betale rettidigt. Afsendelse af mange salgsbilag til primært private debitorer. Afsendelse af salgsbilag til private debitorer, som forventes at betale rettidigt, men hvor en PBS løsning er fravalgt pga. få salgsfaktureringer generelt på regnskabet, men hvor der findes en adresse på debitor. Afsendelse af salgsbilag til private debitorer, hvor en PBS løsning er fravalgt pga. få salgsfaktureringer generelt på regnskabet, og hvor der ikke findes en adresse på debitor. Bedste løsning Afsendelse af elektroniske salgsbilag via OIOUBL Opkrævning via PBS, hvor debitoren har indgået en PBS aftale. Opkrævning via PBS, hvor debitoren har indgået en PBS aftale. Opkrævning via PBS, hvor debitorerne ikke nødvendigvis har indgået en PBS aftale. Opkrævning via . Opkrævninger på papir.

12 Side 12 af Rapporteringsstrategi ØS-LDV er den platform, som Moderniseringsstyrelsen har valgt til lokal analyse og rapportering. Rapportudvikling i Navision Stat vil derfor være fokuseret inden for følgende områder: 1. Handelsdokumenter Der sker løbende en vedligeholdelse og videreudvikling af de rapporter, der kan klassificeres som dokumenter, dvs. rapporter der distribueres uden for regnskabets myndighed i form af salgsbilag, købsbilag og lignende. 2. Rapporter rettet mod ØSC medarbejdere og institutioner udenfor ØSC. Der sker løbende en vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende rapporter. Videreudvikling vil primært være fokuseret mod kontrol af processer afviklet i Navision Stat eller mellem Navision Stat og fagsystemer. 3. Rapporter rettet mod ØSC institutioner Disse rapporter er placeret i den digitale indrapporteringsløsning (DDI) og der sker alene en vedligeholdelse af de eksisterende rapporter. Der sker, som udgangspunkt, ingen videreudvikling, da disse brugere typisk vil anvende ØS-LDV som deres primære rapporteringsværktøj. Se i øvrigt domænestrategi for DDI. Der bygges udelukkende rapporter, der trækker data indenfor det samme regnskab eller bogføringskreds. Alle rapportændringer foretages primært som en videreudvikling af eksisterende standardrapporter for at holde den samlede rapportportefølje på et absolut minimum, men med størst mulig fleksibilitet pr. rapport. I det omfang ønskede datavisninger, der aktuelt dækkes af statslige rapporter, fremadrettet kan dækkes af skærmvisninger eller Excel udlæsninger, udgår de statslige rapporter 20. Moderniseringsstyrelsen forbeholder sig samtidig, med udgangspunkt i målinger på anvendelsesgraden, kontinuert at eliminere statslige rapporter, der ikke i væsentlig grad anvendes. 20 Statslige rapporter er givet ved rapporter, der er udviklet 100 % af Moderniseringsstyrelsen i modsætning til standardrapporter (100 % udviklet af Microsoft) og standard rapporter med statslige tilretninger (udviklet af Microsoft, men efterfølgende tilrettet af Moderniseringsstyrelsen).

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION LØN OG PERSONALE SAMT VAGTPLAN VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af løn og personale samt vagtplan. Den samlede kravspecifikation for løn- og

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015

Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 Vil du mærke forskellen? PRODUKT- OG PRISKATALOG, APRIL 2015 INDEX TIP - naviger med links i pdf-versionen Introduktion Velkommen til Continia Software Side 3 Det siger brugerne om vores produkter Side

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for General Administration Bedste Praksis for Generel Administration Bedste Praksis Katalog for, Version 1.0 : Idéer til gode r Katalog over Bedste Praksis

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID)

Vejledning. Projektinitieringsdokumentet (PID) Vejledning Projektinitieringsdokumentet (PID) August 2013 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 PROJEKTINITIERINGSDOKUMENT (PID)... 1 1.3 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL.

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere